Sunteți pe pagina 1din 232

Anul 174 (XVIII) Nr.

803 bis

PARTEA

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Luni, 25 septembrie 2006

SUMAR
Pagina Anex la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.711/2006 privind aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2006 .................

3232

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI

ORDIN privind aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2006*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, avnd n vedere Avizul comun nr. 12 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general i al comitetelor tehnice de specialitate CTS 4 Risc seismic, aciuni i sigurana construciilor i CTS 5 Structuri i Avizul nr. 6.474 din 13 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat n Construcii, n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2006**), elaborat de Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti, prevzut n anexa***) care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. De la data publicrii prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismic a construciilor de locuine, social-culturale, agrozootehnice i industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 3/N/1992 publicat n Buletinul Construciilor nr. 12/1992, cu cap. 11 i 12 completate i modificate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 71/N/1996, publicat n Buletinul Construciilor nr. 11/1996, se aplic astfel: a) la proiectarea cldirilor noi, n cazul contractelor ncheiate pn la data intrrii n vigoare a Codului de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2006; b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolidrii cldirilor existente, n cazul contractelor ncheiate pn la data intrrii n vigoare a Codului de proiectare seismic Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolidrii construciilor vulnerabile seismic. Art. 3. (1) Pn la data intrrii n vigoare a Codului de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului, formulat prin tema de proiectare, prin excepie de la prevederile art. 2 lit. a). (2) Pn la data intrrii n vigoare a Codului de proiectare seismic Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolidrii construciilor vulnerabile seismic, prevederile referitoare la aciunea seismic cuprinse n cap. 3 i anexa A din Codul de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2006 se pot aplica la cererea investitorului, formulat prin tema de proiectare, prin excepie de la prevederile art. 2 lit. b). Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la data publicrii, cu excepia art. 1, care intr n vigoare la 1 ianuarie 2007. Art. 5. La data publicrii prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 i 462 bis din 31 mai 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog. Ministrul transporturilor, construciilor i turismului, Radu Mircea Berceanu Bucureti, 19 septembrie 2006. Nr. 1.711.
*) Ordinul nr. 1.711/2006 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006 i este reprodus i n acest numr bis. **) Revizuirea Codului de proiectare seismic P 100-1/2004. ***) Anexa este reprodus n facsimil.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006


ANEX COD DE PROIECTARE SEISMIC PARTEA I

Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

11

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

13

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

15

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

17

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

19

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

21

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

23

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

25

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

27

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

29

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

31

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

33

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

35

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

37

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

39

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

41

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

43

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

45

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

47

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

49

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

51

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

53

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

55

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

57

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

59

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

61

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

63

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

65

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

67

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

69

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

71

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

73

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

75

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

77

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

79

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

81

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

83

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

85

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

87

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

88

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

89

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

90

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

91

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

92

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

93

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

94

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

95

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

96

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

97

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

98

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

99

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

101

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

102

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

103

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

105

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

107

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

108

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

109

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

110

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

111

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

112

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

113

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

114

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

115

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

116

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

117

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

118

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

119

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

120

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

121

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

122

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

123

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

124

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

125

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

126

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

127

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

128

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

129

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

130

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

131

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

132

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

133

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

134

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

135

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

136

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

137

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

138

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

139

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

140

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

141

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

142

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

143

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

144

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

145

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

146

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

147

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

148

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

149

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

150

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

151

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

152

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

153

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

154

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

155

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

156

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

157

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

158

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

159

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

160

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

161

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

162

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

163

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

164

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

165

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

166

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

167

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

168

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

169

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

170

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

171

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

172

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

173

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

174

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

175

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

176

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

177

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

178

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

179

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

180

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

181

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

182

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

183

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

184

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

185

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

186

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

187

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

188

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

189

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

190

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

191

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

192

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

193

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

194

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

195

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

196

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

197

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

198

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

199

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

200

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

201

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

202

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

203

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

204

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

205

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

206

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

207

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

208

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

209

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

210

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

211

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

212

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

213

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

214

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

215

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

216

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

217

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

218

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

219

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

220

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

221

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

222

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

223

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

224

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

225

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

226

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

227

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

228

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

229

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

230

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

231

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

232

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, fax 410.77.36 i 410.47.23 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 803 bis/25.IX.2006 conine 232 de pagini. Preul: 46,40 lei

&JUYDGY|133020]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor