Sunteți pe pagina 1din 51

Listele Rosii IUCN

www.iucnredlist.org

Scopul Listelor Roii


identificarea categoriilor taxonomice sau regiuni care au specii cu risc ridicat sau sczut de extincie decelarea tendinelor n evoluia statutului speciilor i identificarea modificrilor prin reevaluarea la intervale regulate de timp.

Sistemul IUCN masoara riscul extinctiei


Care este probabilitatea de extinctie intr-o anumita perioada de timp in conditii prezente si viitoare?
Listele Rosii nu pot fi folosite ca atare pentru a stabili prioritatile in conservare. Trebuie luati in considerare si alti factori inafara de riscul de extinctie (costuri, fezabilitate, etc.)

Instrumente de lucru
IUCN Red List Categories & Criteria: version 3.1 Guidelines for using the IUCN Red List Categories and Criteria One-page summary of the criteria

http://www.iucn.org/themes/ssc/red-lists.htm

Categoriile si criteriile IUCN

Lista Rosie IUCN utilizeaza NOUA categorii. Toate speciile pot fi incluse in una din aceste categorii:

O SPECIE ESTE: Disparuta [Extinct (EX)] Cand nu mai exista nici un dubiu ca si ultimul individ a murit. Disparuta din natura [Extinct in the Wild (EW)] Cand mai supravietuieste doar in cultura, captivitate sau ca populatie/ii introduse inafara arealului nativ. O species este considerata EX sau EW doar dupa inventarieri exhaustive realizate in: Arealul istoric al speciei; In habitatele cunoscute sau potentiale; La momente de timp adecvate (diurn/nocturn, sezonier sau anual); Pe o perioada de timp adaptata la ciclul de viata specific. NU AU DESCOPERIT NICI UN INDIVID.

O specie este Periclitata atunci cand dovezile disponibile indica ca ea intruneste oricare din criteriile pentru Situatie Critica, Amenintata sau Vulnerabila. Situatie Critica [Critically Endangered (CR)] Riscul extinctiei este extrem de mare in natura. Amenintata [Endangered (EN)] Riscul extinctie in natura este foarte mare.

Vulnerabila [Vulnerable (VU)] Riscul extinctie in natura este mare.

O specie care a fost evaluata conform criteriilor si nu a fost incadrata in categoriile periclitate, nu este nici disparuta sau disparuta din natura poate fi:
Potential Amenintata [Near Threatened (NT)] Cand este aproape de a fi incadrata sau ar putea fi incadrata intr-o categorie periclitata in viitorul apropiat.

Neamenintata [Least Concern (LC)] Cand nu indeplineste criteriile de incadrare in categoriile periclitate sau Potential Amenintate. Speciile cu raspandire larga si abundente intra in aceasta categorie. Date deficitare [Data Deficient (DD)] Cand nu exista informatii adecvate pentru a evalua, direct sau indirect, riscul de extinctie.

O specie este: Neevaluata [Not Evaluated (NE)] Atunci cand nu a fost evaluat riscul de extinctie.

Date deficiente (DD) si Neevaluate (NE)


Taxonii considerati DD sau NE nu trebuie considerati nepericlitati. DD indica doar ca sunt necesare mai multe informatii pentru incadrare Cercetari viitoare ar putea arata ca taxonii considerati DD sau NE sunt periclitati. Este recomandabil, in special pentru categoriile DD, ca speciile sa fie considerate ca periclitate.

Definitia termenilor utilizati pentru incadrarea in categoriile Listelor Rosii IUCN


Populatie si Marimea Populatiei Subpopulatii Indivizi adulti Durata unei generatii Reducerea efectivelor populatiei Declin continuu Fluctuatii extreme Fragmentare extrema a arealului Gradul de ocupare al habitatului Suprafata ocupata Locatia Analiza cantitativa

Populatie si Marimea Populatiei


Populatie numarul total de indivizi ai unui taxon. Marimea populatiei numarul indivizilor adulti din populatie.

Subpopulatii
Reprezinta grupuri geografic separate sau distincte in cadrul populatiei, intre care dispersie este redusa.

Indivizi adulti
Indivizii adulti sunt cei considerati sau estimati a fi capabili de reproducere. Indivizii reintrodusi trebuie sa fi produs anterior descendenti viabili inainte de a fi considerati adulti.

Populatie

Zona de reproducere

Subpopulatii

Marimea populatiei
(doar indivizii adulti)

Zona de hranire

Durata unei generatii


Durata generatiei este media varstei parintilor actualei generatii (respectiv indivizii nou aparuti in populatiei).

Reducerea efectivelor populatiei


Reducerea efectivelor populatiei se refera la declinul in marimea populatiei mai mare sau egal cu procentul stabilit de criteriul A pe respectiva perioada de timp. Poate fi continuu sau doar un singur eveniment (de ex. epidemie, catastrofa naturala). Poate fi estimat din rata de distrugere a habitatului.

Declin continuu
Declinul continuu poate fi recent, in curs sau estimat si preconizat a continua daca nu se iau masuri de remediere. Declinul poate fi constant, neregulat sau sporadic.

Fluctuatii extreme
Fluctuatii extreme sunt fluctuatiile rapide si frecvente in marimea populatiei sau areal, frecvent mai mari de un ordin de magnitudine (de ex. o crestere sau scadere de 10 ori).

Fragmentare extrema a arealului


Aceasta determina o crestere a riscului de extinctie al unui taxon deoarece majoritatea indivizior sunt in (sub)populatii relativ izolate. Un taxon poate fi considerat astfel daca peste 50% din suprafata ocupa este reprezentata de parcele de habitat care: Sunt mai mici decat minimul necesar pentru existenta unei populatii viabile Sunt separate de alte parcele de habitat de distante mari (estimate pe baza distantei de dispersie a taxonului).

Gradul de ocupare al habitatului [Extent of Occurrence - EOO]


Gradul de ocupare este suprafata delimitata cea mai mica granita posibila care sa acopere toate habitate cunoscute, deduse sau estimate ocupate in prezent de taxon. Aceasta exclude cazurile indivizilor izolati si poate exclude discontinuitatile in cadrul arealului global, unde sunt prezente suprafete mari de habitate nefavorabile.

Suprafata ocupata [Area of Occupancy - AOO]


Suprafat ocupata reprezinta strict partea din gradul de ocupare efectiv colonizata de taxon. Suprafata ocupata exclude zonele nefavorabile sau neocupate.

Locatia Locatia reprezinta suprafata distincta geografic sau ecologic in care un singur eveniment daunator poate periclita rapid toti indivizii unui taxon. Nu se refera la localitatile sau zonele unde este taxonul prezent. Marimea locatiei depinde de suprafata afectata de evenimentul respectiv. O locatie poate include una sau mai multe subpopulatii. Acolo unde un taxon este afectat de mai multe evenimente daunatoare, numarul de locatii trebuie definite pe baza celui mai probabil eveniment.

Analiza cantitativa
Analiza cantitativa se refera la orice forma de analiza care estimeaza probabilitatea de extinctie a unui taxon pe baza ciclului de viata, a cerintelor de habitat, amenintarilor si optiunilor de management (de ex: Analiza Viabilitatii Populatiei). Trebuie sa utilizeze toate datele si informatiile disponibile Daca datele disponibile sunt limitate, pot fi realizate estimari ale riscului de extinctie.
= oh ohh!

Criterii utilizate pentru Listele Rosii


CRITERIU Categoria de periclitare

A B C D E

Reducerea efectivelor populatiei Areal geografic restrans Populatii mici & declin Populatii foarte mici sau cu areal restrans Analiza cantitativa Praguri cantitative

Situatie critica (CR) Amenintate (EN) Vulnerabile (VU)

De ce sunt utilizate mai multe criterii?


Nu toate criteriile sunt utilizabile pentru toti taxonii.
Indeplinirea oricaruia dintre criterii permite incadrarea taxonului in categoria de periclitate respectiva. Pentru toti taxonii evaluati trebuie verificate toate criteriile.

Criteriul A
Reducerea efectivelor populatiei in trecut, prezent sau viitorul apropiat
Population Size

Time

Criteriul A
Bazat pe oricare din aceste patru subcriterii:
A1: Populatia a suferit reduceri in trecut dar cauzele declinului au incetat si sunt reversibile. A2: Declinul populatiei din trecut si cauzele declinului continua. A3: Declinul populatiei prognozat in viitor. A4: Declinul populatiei in trecut si in viitor.

Criteriul A
Evaluarea trebuie sa motiveze pe ce se bazeaza rata declinului:
(a) Observatia directa (neutilizabila pentru A3) (b) Un indice de abundenta adecvat pentru taxon. (c) Un declin in:
Suprafata ocupata; Gradul de ocupare; Calitatea habitatului.

(d) Nivelul actual sau potential de exploatare. (e) Efectele cauzate de:
Specii straine Hibridizare Patogeni Poluanti Competitori Paraziti

Subcriteriul A1 Populatia a suferit reduceri in trecut dar cauzele declinului au incetat si sunt reversibile. Subcriteriul A2 Declinul populatiei din trecut si cauzele declinului continua.

50% Vulnerabil 70% Amenintat 90% Situatie critica


Prezent

Ultimii 10 ani sau 3 generatii (functie de care este mai lunga)

30% Vulnerabil 50% Amenintat 80% Situatie critica


Prezent

Ultimii 10 ani sau 3 generatii (functie de care este mai lunga)

Subcriteriul A3

Declinul populatiei prognozat in viitor.

30% Vulnerabil 50% Amenintat 80% Situatie critica


Prezent

Ultimii 10 ani sau 3 generatii (functie de care este mai lunga, pana la un maxim de 100 ani)

Subcriteriul A4

Declinul populatiei in trecut si in viitor.

30% Vulnerabil 50% Amenintat 80% Situatie critica


Prezent

Ultimii 10 ani sau 3 generatii (functie de care este mai lunga, pana la un maxim de 100 ani)

Criteriul B
Areal geografic restrans, fragmentare, declin continuu sau fluctuatii extreme

Criteriul B fie B1 sau B2


B1: Gradul de ocupare estimat ca:
< 100 km CR < 5.000 km EN < 20.000 km VU

B2: Suprafata ocupata estimata ca:

< 10 km CR

< 500 km EN

< 2.000 km VU

Criteriul B cel putin doua din a, b, or c


a. Fragmentare avansata SAU numarul de locatii (CR: 1, EN: 5, VU: 10)

b. Declinul constant al:

(i) EOO, (ii) AOO, (iii) suprafata sau calitatea habitatului, (iv) numarul de locatii sau subpopulatii, (v) numarul indivizilor maturi.

c. Fluctuatii extreme ale:

(i) EOO, (ii) AOO, (iii) numarul de locatii sau subpopulatii, (iv) numarul indivizilor maturi.

Criteriul C
Populatii mici si in declin
Ext in

ct

Criteriul C
Bazat pe marimea populatiei de:

< 250
Indivizi maturi CR

< 2.500
Indivizi maturi EN

< 10.000
Indivizi maturi VU

SI fie subcriteriul C1 sau C2

Subcriteriul C1
Declinul estimat va continua cel putin:
25% in urmatorii 3 ani sau
o generatie

20% in urmatorii 5 ani sau


2 generatii

10% in urmatorii 10 ani sau


3 generatii

CR

EN (Pana la un maxim de 100 ani in viitor)

VU

Subcriteriul C2
Declin continuu al marimii populatiei SI cel putin unul din a sau b ...
a. Marimea populatiei (indivizi maturi): Toate subpopulatiile au: < 50 = CR < 250 = EN < 1.000 = VU

b. Fluctuatii extreme ale indivizilor maturi

Criteriul D
Populatii foarte mici sau areal restrans

Criteriul D
Bazat pe marimea populatiei de:

< 50
Indivizi maturi CR

< 250
Indivizi maturi EN

< 1.000
Indivizi maturi VU

Criteriul D

Subcriteriul D1

Subcriteriul D2
(Doar pentru categoria vulnerabil)
Populatia are o suprafata ocupata foarte mica:
< 20

km

SAU un numar foarte mic de locatii:

Criteriul E
Analiza cantitativa
= oh ohh!

Criteriul E
Bazat pe analiza cantitativa probabilitatea de extinctie in natura este de cel putin:

50% 20%
Situatie critica In urmatorii 10 ani sau 3 generatii
Amenintata Vulnerabil

10%

In urmatorii 20 ani sau 5 generatii

In urmatorii 100 ani

Pana la un maxim de 100 ani

Categorii la nivel regional

Disparut regional

Neaplicabil

De la global la regional
Continente
VIET NAM

Tari
Africa

LAO PDR THAILAND

State Provincii Judete Regiuni biogeografice

CAMBODIA

Bazinul raului Mekong

Africa de Est

Provinciile din Afghanistan

Statele USA

Populatiile din regiune sunt raspandite inafara granitelor politice Taxonul poate fi foarte mobil iar disperia indivizilor sa se realizae cu populatii din regiune si din afara regiunii Taxonul poate fi un vizitator sezonier, fara a se reproduce

In regiune e doar o mica parte din populatia globala Supravietuirea populatiei regionale poate depinde de imigratie dinafara regiunii (populatie sink).

vara

vara

Nu se aplica la specii straine sau specii ocazionale


iarna

Utilitatea Listelor Rosii


Includerea speciilor periclitate n legislaia naional i internaional (de exemplu Convenia Internaional privind Comerul cu Specii Periclitate CITES); Includerea categoriilor i criteriilor listelor roii n programele de conservare naionale i regionale; Elaborarea unor planuri de aciune i programe de conservare pentru speciile periclitate; Stabilirea unor criterii de prioritizare, inclusiv identificarea de zone importante pentru biodiversitate; Identificarea speciilor ce necesit msuri prioritare de conservare i refacere; Utile n programe de educaie.

Distribuia n funcie de categoriile de periclitate a celor 38.047 specii evaluate n 2004 de ctre UICN.

Nepericlitate

Periclitate si vulnerabile

Neelucidat

Potential

Disparute si disparute din natura

Distributia reptilelor, mamiferelor, pasarilor, amfibienilor si molustelor disparute sau disparute in natura

Utilitatea Listelor Rosii

Butchart et al. Phil. Trans. R. Soc. B (2005)

Indicele Listei Rosii pentru toate speciile de pasari in intervalul 1988-2004 (250 de specii si-au schimbat statutul din 2469 specii incluse intre categoriile disparut din natura si potential amenintate)

Butchart et al. Phil. Trans. R. Soc. B (2005)

Rau

Bine

Evaluarea modificarilor in statutul de periclitare la pasari pe regiuni biogeografice

Butchart et al. Phil. Trans. R. Soc. B (2005)

Evaluarea modificarilor in statutul de periclitare la pasari pe tip de habitat

Butchart et al. Phil. Trans. R. Soc. B (2005)

Evaluarea modificarilor in statutul de periclitare la amfibieni pe familii

Butchart et al. Phil. Trans. R. Soc. B (2005)

Situatia la nivel European a speciilor protejate prin Directivele Pasari si Habitate (regional) si a celor incluse pe Listele Rosii (global).

Diferenele ntre statutul speciilor de amfibieni de pe listele Roii la nivel global, regional, naional i local.
Categoriile IUCN IUCN 2004 Global (n=5918) IUCN 2004 Palaearctica (n=466) IUCN 2004 Romania (n=19) Lista Rosie Romania (n=19) RBDD (n=10 ) PNMM (n=5 )

Disparute sau disparute in natura (EX si EW) Situatie critica (CR) Periclitate (EN) Vulnerabile (VU) Potential amenintate (NT) Neamenintate (LC) Date deficitare (DD)

0.9 7.7 13 11.3 6.2 23.4 37.8

0.4 2.8 8.6 12.4 10.3 52.4 13.1

0 0 0 0 5.2 94.8 0

0 0 15.8 42.1 26.3 15.8 0

0 0 0 0 0 80 20

0 0 20 80 0 0 0

Sunt protejata?