Sunteți pe pagina 1din 21

1.Fie punctele A(2,4,1), B(3,7,5) si C(4,10,9).

Sa se calculeze .
=0
2. Fie punctele A(1,-1,2), B(5,-6,2) si C(1,3,-1). =15i+12j+16k
3. Determinati scalarii astfel incat punctele A(2, ,1), B(3,7,5), C( ,10,9) sa fie
coliniare. = prima=4 , adoua=1
4. Fie punctele A(1,2,-1), B(0,1,5),C(-1,2,1), D(2,1,3).
Sa se calculeze produsul mixt . =0
5. Fie punctele A(2,3,1), B(4,1,-2),C(6,3,7), D(-5,-4,8).
Sa se calculeze produsul mixt . =308
6. Fie punctele A(2,3,1), B(4,1,-2),C(6,3,7).
Sa se calculeze distanta de la C la AB, notata d(C,AB).
7. Fie punctele A(2,3,1), B(4,1,-2),C(6,3,7), D(-5,-4,8).
Sa se calculeze distanta de la C la planul (ABC), notata d(C,(ABC)).
8. Fie punctele A(1,1,-3), B(2,-1,1),C(3,3,1), D(-1,4,2).
Sa se calculeze produsul mixt .
9.Fie punctele A(1,1,-3), B(2,-1,1),C(3,3,1). Sa se calculeze aria triunghiului ABC

10. Fie punctele A(-1,1,2), B(2,3,-1),C(1,-2,0).


Sa se calculeze aria triunghiului ABC
11. Fie punctele A(-1,1,2), B(2,3,-1),C(1,-2,0).
Sa se calculeze cosinusul unghiului A.
12. Fie punctele A(2,-1,1), B(5,5,4),C(3,2,-1).
Sa se calculeze aria triunghiului ABC

13. Fie punctele A(2,-1,1), B(5,5,4),C(3,2,-1).

14. Fie punctele A(2,-1,1), B(5,5,4),C(3,2,-1).


Sa se calculeze cosinusul unghiului A.
15. Fie punctele A(2,-1,1), B(5,5,4),C(3,2,-1),D(4,1,3)
Sa se calculeze distanta de la D la planul (ABC).
16. Fie punctele A(1,2,3), B(2,2,2),C(1,2,4),
Sa se calculeze modulul produsului vectorial . =1
17. Fie punctele A(1,2,3), B(2,2,2),C(1,2,4),
Sa se calculeze aria triunghiului ABC
18. Fie punctele A(1,2,3), B(2,2,2),C(1,2,4),
Sa se calculeze perimetrul triunghiului ABC.
19. Fie punctele A(-1,2,0), B(3,1,-2),C(0,-3,4),
Sa se calculeze aria triunghiului ABC.
20. Fie punctele A(-1,2,0), B(3,1,-2),C(0,-3,4),
Sa se calculeze perimetrul triunghiului ABC.
21. Fie punctele A(-1,2,0), B(3,1,-2),C(0,-3,4),
Sa se calculeze modulul produsului vectorial
22. Fie punctele A(1,-1,2), B(5,-6,2),C(1,3,-1),
Sa se calculeze modulul produsului vectorial =25
23. Fie vectorii si , .
Determinati . astfel incat vectorii si sa fie coliniari .

24.Fie vectorii ,
unde sunt necoplanari. Sa se precizeze care dintre afirmatiile de mai jos sunt
adevarate:

25. Fie trei vectori . Notam prin

.Sa se calculeze
26. Vectorii formeaza intre ei un unghi de masura si au lungimile egale

respectiv cu . Caculati .

27. Vectorii formeaza intre ei un unghi de masura si au lungimile egale

respectiv cu .Caculati .

28. Vectorii formeaza intre ei un unghi de masura si au lungimile egale

respectiv cu .Caculati .
.
29. Fie a.i. . Sa se calculeze α . =0
30. Fie a.i. . Sa se calculeze α . =0
31. Se dau vectorii avand lungimile respectiv . Sa se
calculeze . =22
32. Se dau vectorii avand lungimile respectiv . Sa se
calculeze =24
33. Se dau vectorii avand lungimile respectiv . Sa se
calculeze =20
34. Se dau vectorii avand lungimile respectiv . Sa se
calculeze =22
35. Fie vectorii . Sa se calculeze proiectia vectorului
pe axa Ox . =1
36. Fie vectorii . Sa se calculeze proiectia vectorului
pe axa Ox . =5
37. Fie vectorii . Sa se calculeze proiectia vectorului
pe planul yOz .
38. Fie vectorii . Sa se calculeze aria paralelogramului
construit pe laturile vectorilor .
39. Sa se determine scalarii α , β ∈ ℝ pentru care vectorii
sunt coliniari.
40.Sa se determine scalarii α , β ∈ ℝ pentru care vectorii
sunt necoliniari.
41.Sa se determine scalarii α , β ∈ ℝ pentru care vectorii
coplanari. Atunci:
42. Sa se determine scalarii α , β , γ ∈ ℝ pentru care vectorii
sa fie coplanari.
43. Fie vectorii .
Sa se determine relatia dintre α , β , γ ∈ ℝ astfel incat vectorii sa fie
necoplanari

44. Fie vectorii . Sa se descompuna


vectorul dupa directiile vectorilor .
45. Fie vectorii . Sa se descompuna
vectorul dupa directiile vectorilor .
46. Se da triunghiul ABC in care AB si AC si . Sa se calculeze AM.
47. Se da triunghiul ABC in care AB si AC si bisectoarea unghiului A unde 2
b
AD= _____
. Sa se calculeze AD .
a+b

48. Se da triunghiul ABC in care AB si AC si a.i . -> ->


(1-k)a+kb
Sa se calculeze AM.
->->
49. Se da triunghiul ABC in care AB si AC si a.i . a+bk
_________

Sa se calculeze AM k+1
50. Se da triunghiul ABC in care AB si AC si a.i .
2ak-bk+a
_____
Sa calculeze AM. AM= k+1
51. Se da triunghiul ABC in care AB si AC si a.i .
Sa se calculeze AM =ka+(1-k)b
52. Se dau vectorii care fac intre ei doi cate doi un unghi de masura . Sa se
determine modulul vectorului stiind ca .
53. Se dau vectorii care care satisfac conditia . Sa se calculeze
stiind ca . alfa=-13
54. Se dau vectorii unitate care care satisfac conditia . Sa se calculeze
. alfa = -3/2
55. Ce conditie trebuie sa indeplineasca vectorii din ℝ 3 diferiti de vectorul
pentru ca sa existe egalitatea Vectori independenti a,b,c aparitn V3
56. Fie vectorii necoliniari. Sa se stabileasca pozitia vectorului fata

de vectorii si . Coliniar cu a
57. Fie vectorii necoplanari. Sa se stabileasca pozitia vectorului
fata de vectorii si . Se vor intersecta
58. Fie vectorii , Sa se determine
determine proiectia vectorului pe dreapta suport a vectorului . = 18/5
59. Fie punctele , , si . Sa se determine distanta h de la
punctul D la planul utilizand doar operatiile cu vectori.
Radical din 3 / 3
60. Fie punctele , , si . Sa se determine distanta h de la
punctul D la planul utilizand doar operatiile cu vectori. 2 radical 3 / 3
61. Sa se determine sinusul unghiului format de vectorii
si .
62. Sa se determine parametrul real pentru care vectorii
sinx = (4 radical 26) / 21
sunt perpendiculari. si =-6
63. Sa se determine parametrii reali pentru care vectorii
sunt perpendiculari.
beta = alfa ; beta = (x-6) /2 ; alfa apartine R
si
64. Sa se gaseasca un vector coliniar cu vectorul astfel incat

X=i + (1/2)j-(1/2)k
65. Se dau vectorii . Determinati vectorul stiind ca
este ortogonal pe axa Oz si verifica relatiile: x=2i-3j
66. Se dau vectorii . x=2i+3j-2k
Determinati vectorul stiind ca verifica relatiile:
67. Sa se determine proiectia vectorului a i j k pe dreapta de ecuatie . =3
68. Sa se determine proiectia vectorului a i j k pe dreapta avand cosinusii directori
. =0
69. Sa se determine proiectia vectorului a i j k pe dreapta care face cu axele Ox, Oz
respectiv unghiurile iar, cu axa Oy un unghi ascutit. =-6/radical 7
70. Sa se determine proiectia vectorului a i j k pe dreapta care face cu axele Ox, Oz
respectiv unghiurile iar, cu axa Oy un unghi ascutit . =(radical 2 + 8 ) / (radical 7 )
71. Sa se determine proiectia vectorului determinat de punctele pe
dreapta care face cu axele Ox, Oy respectiv unghiurile iar, cu axa Oz
un unghi obtuz . =(2 radical 82)/41

72. Calculati proiectia vectorului pe dreapta suport a vectorului


. =6
73. Se dau vectorii . Calculati
=(- 60) / 13
74. Se dau vectorii . Calculati
=5
75. Se dau punctele . Sa se calculeze proiectia
vectorului AB pe directia vectorului CD.
ab = - 47 / 7
76. Se dau vectorii care formeaza intre ei un unghi de masura . Sa se determine

stind ca . a x b = 15
77. Se dau si . Calculati a x b = 16
78. Se dau si . Calculati a . b = 30
79. Vectorii sunt ortogonali. Sa se calculeze
stiind ca . =radical 7081
80. Vectorii formeaza intre ei un unghi de masura . Calculati numerele:

stiind ca .
p=3;q=39;r = 3999/4
81. Fie vectorii necoliniari a.i. . Sa se calculeze α . =1

82. Fie vectorii si . Sa se calculeze p. = | a . b | la puterea 283. Fie vectorii a.i . Sa se stabileasca pozitia vectorului a fata de

vectorul b .
84. Se dau vectorii oarecare . Sa se demonstreze ca vectorii
sunt coplanari. a=|p| * |s| * sinf1 ;b=|g| * |s| * sinf2 c=|r| * |s| * sinf3

85. Se dau vectorii oarecare care verifica egalitatea . Sa se demonstreze ca

=Adevarat
86. Se dau vectorii oarecare care verifica egalitatile: .
Sa se verifice daca vectorii sunt coliniari, respectiv coplanari. =Colinari
87. Se dau vectorii oarecare care verifica egalitatile: .
Sa se verifice daca vectorii sunt coliniari, respectiv coplanari. =Colinari
88. Fie vectorii Sa se calculeze:
p = si+j+7k ;q=(7i-5k) * b ; i = 20i +4j+28k
89. Se dau punctele Calculati: p=6i-4j-6k
q=12i+8j+12k

90. Se dau punctele Calculati aria triunghiului . =28


91. Se dau punctele Calculati lungimea inaltimii duse din
pe latura h=(14 radical 13 )/ 13
92. Calculati sinusul unghiului format de vectorii si si. nf =( 5 radical 17) / 21
93. Vectorul este ortogonal pe vectorii si si formeaza cu axa
un unghi obtuz. Determinati coordonatele vectorului stiind ca
x=6i-24j+8k
94. Un vector , ortogonal pe axa si pe vectorul , formeaza cu axa
un unghi ascutit. Determinati coordonatele vectorului stiind ca . x=45i-24j

95. Determinati un vector , perpendicular pe vectorii si ,


care satisface conditia x=7i+5j+k
.
96. Fie vectorii Sa se calculeze
p= -42 ; q = 42
97. Fie vectorii Sa se calculeze
p=-7i+14j-7k
q=10i+13j+19k
98. Fie un triedru avand ca directii vectorii , ortogonali doi cate doi. Calculati
produsul mixt stiind ca .
=8
99. Vectorul este ortogonal pe vectorii care formeaza intre ei un unghi de masura .

Calculati produsul mixt stiind ca . = (27 radical 7) / 2


100. Fie trei vectori si produsul mixt al lor. Notam:
Sa se stabileasca semnul lui p..
p>0
101. Fie trei vectori iar, produsul scalar, respectiv produsul mixt
al lor. Sa se calculeze p=|a|*|b|*sinf*a+|a|*|b|*sinf*ub+|a|*|b|*sinfc
, .
102. Fie trei vectori iar . Stabiliti ce implica . a || b || c => a,b,c coincid
103. Sa se dea o conditie necesara si sufucienta ca vectorii sa fie fie coplanari . a*b+b*c+a*c=0
104. Fie trei vectori arbitrari iar .
=Fals
Sa se arate ca =
105. Fie trei vectori .
Sa se determine =-7
106.Sa se verifice daca punctele sunt coplanare. =Adevarat
107.Fie vectorii .
Stabiliti pozitiile vectorilor . a || b || c
108.Fie vectorii
Stabiliti pozitiile vectorilor .
.
a,b,c Necomplementare
109.Fie vectorii . a || b || c
Stabiliti pozitiile vectorilor .
111. Fie punctele . Sa se calculeze distanta de la
punctul D la planul . =11
112. Se da un tetraedru de volum . Se dau coordonatele varfurilor
,,
Sa se determine coordonatele punctului D stiind ca este situat pe axa .
d=( (3 radical 5 ) / 2 , 0, 0 )
113. Sa se determine scrierea vectorului in functie de vectorii si . a=3b-2c

114. Sa se determine descompunerea vectorului dupa directiile vectorilor

si . c=(1/2)a+(3/4)b
115. Sa se determine descompunerea vectorului dupa directiile vectorilor

si .
v=a+2b+4c
1.Fie , spatiul euclidian real raportat la reperul cartezian R = {O; e1, e2 , e3 } . Sa se scrie scrie
ecuatia planului care trece prin originea reperului şi are subspatiul director determinat de
vectorii v1 = e1 + e2 + e3 şi v2 = e1 − e2 + e3 . x prim - x la puterea 3 = 0
2. Fie , spatiul euclidian real raportat la reperul cartezian R = {O; e1, e2 , e3 } .Sa se scrie
ecuatia generala a planului ce trece prin punctul P0 ( 2,1, −1) şi are directia determinata de
vectorii v1 = 3e1 + e2 + e3 şi v2 = e1 − e2 + 2e3
.
3. Fie , spatiul euclidian real raportat la reperul cartezian R = {O; e1 , e2 , e3 } .Sa se scrie
ecuatia generala a planului ce trece prin punctul Q0 (5, −3, 2) şi este paralel cu planul
x1Ox3 . =x la puterea 3 - 2 =0
4. In spatiul afin real , spatiul afin real raportat la reperul cartezian R = {O; e1 , e2 , e3 } ,
se considera dreptele afine:

 x1 − 2 x 2 + x3 − 4 = 0
 x1 − 2 x 2 + 3 x3 + 1
(d1 ) :  1 2 3 ş i (d2 ) : = =

2 x + x − x + 2 = 0 − 2 2 5

Sa se scrie ecuatiile generale ale dreptelor care se sprijina pe (d1 ) şi (d 2 ) şi au subspatiul
director, vectorul v = −e1 + 2e2 + e3 .
5. In spatiul afin real , spatiul afin real raportat la reperul cartezian R = {O; e1 , e2 , e3 } ,
se considera dreptele de ecuatii:
x1 −1 x 2 − 2 x3 + 1 x1 + 1 x 2 − 3 x3 + 1
(d ) :
−1
=
1
=
2
şi (d ′) :
2
=
−2
=
4
distanta = ( radical 103 ) / 4
Sa se determine distanta antre dreptele (d ) şi ( d )′

6. Ce reprezinta ecuatia in ? Ecuatia plonului paralel cu axa oz


7. In spatiul afin real raportat la reperul cartezian R = {O; e1 , e2 , e3 } ,
se considera dreptele de ecuatii:
x1 −1 x 2 − 2 x3 +1 d || d prim
(d ) : = = şi
−1 1 2
Sa se determine pozitia relativa a dreptelor ( d ) şi (d ′)
8. Ce reprezinta ecuatia in ? Ecuatia plonului paralel cu axa oz
Un plan in R la puterea 3
9. Ce reprezinta multimea punctelor care verifica:

? Doua plane
10. Ce reprezinta multimea punctelor care verifica:
Multima punctelor comploane ce apratin planului
?
ax+by+cz+d=0
11. Este situat in plan punctul care verifica ecuatia
Adevarat
Un punt ce apartine planului
12. Este situat in plan punctul care verifica ecuatia
Adevara Pct M aparteine planului

13. Ce reprezinta multimea punctelor care verifica ecuatia Multitudian pct. apartin planului
a(x-x0)+b(y-y0)+c(z+z0)=0
14. Care dintre ecuatiile urmatoare reprezinta ecuatiile parametrice ale planului ce trece prin
punctul si are directiile :
(1) =1
(2)
.
15. Sa se precizeze ecuatia planului sub forma de determinant ce trece prin prin punctele
, si este paralel cu vectorul .
16. Sa se precizeze ecuatia planului sub forma de determinant ce trece prin prin punctul
si are directiile .
17. Sa se scrie ecuatia planului care trece prin punctul si este paralel cu planul
.
z-2=0
18. Sa se scrie ecuatia planului ce trece prin prin punctul si este paralel cu
planul . Y=Y0
19. Sa se scrie ecuatia planului ce trece prin prin punctele si si este
paralel cu vectorul . -9x+y+7z-40=0
20. Sa se scrie ecuatia planului ce trece prin prin punctele si si este
perpendicular pe planul . 4x-y-2z-9=0
21. Sa se scrie ecuatia planului ce trece prin punctele . 3x+3y+z-8=0
22. Determinati versorul normalei la suprafata de ecuatie: n=2i-j-2k
23. Determinati versorul normalei la suprafata de ecuatie: n=2i-k
24. Sa se stabileasca pozitia relativa a planelor: si Sunt paralele
25. Sa se stabileasca pozitia relativa a planelor: si Nu se intersecteaza
26. Sa se determine intersectia planelor: si M=((-7)/4,1,5/2) = Multime vida
27. Sa se determine unghiul diedrul al planelor: si Fals,Planele sunt paralele
28. Sa se determine unghiul diedru al planelor: si sunt perpediculare
29. Sa se determine unghiul diedrul al planelor: si Sunt paralele
30. Sa se determine unghiul diedru al planelor: si Sunt perpendiculare

31. Determinati valorile parametrilor si a.i. planele: si


sa fie paralele. l=3 , m=-4
32. Determinati valorile parametrilor si a.i. planele: si
sa fie paralele. l=3 , m=-2/3
33. Determinati valorile parametrilor si a.i. planele: si
sa fie perpendiculare. m= -27-6 ; l= -2
34. Determinati valorile parametrilor si a.i. planele: si
sa fie perpendiculare. l=1 ; l=2 ;m= -(1/2) ; m= -1
35. Sa se determine unghiul diedru ascutit al planelor: si .alfa=2 pi / 3 = 60g
36. Sa se determine unghiul diedru ascutit al planelor: si . alfa=(radical 2) / 20 = 45 G
37. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin origine si este paralel cu planul: 5x-3x+2z=0
.
38. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin punctul si este paralel cu planul:
2x-3z-27=0
39. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin punctul si este paralel cu planul
. z+1=0
40. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin punctul si are normala data de
directia dreaptei:  x = 0
 . z+1=0
y = 0
41. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin punctul si are normala data de
directia dreaptei:
x-2y-5=0
42. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin punctul si are normala data de
directia dreaptei:

2x-2z=0
43. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin origine si este perpendicular pe dreapta:

2x+2z=0
44. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin origine si este perpendicular pe dreapta:
. Y=0
45. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin origine si este perpendicular pe planele:
, . zx-y-5z=0
46. Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin punctul si este perpendicular pe
planele: si . x-y-z=0
47. Care este pozitia relativa a planelor:
, ,
48. Care este pozitia relativa a planelor:
, , Au un punct comun
49. Care este pozitia relativa a planelor:
, , Au o dreapta comuna

50. Determinati valorile parametrilor reali si a.i. planele:


, , a <> 7 ; b= -8
sa aibe un punct comun.
51. Determinati valorile parametrilor reali si a.i. planele: a <> 7 ; b= -8
, , sa aibe o dreapta comuna.
52. Determinati valorile parametrilor reali si a.i. planele:
, , a=7 ; b<>3
sa fie secante doua cate doua.
53. Sa se determine planul care taie axele de coordonate in punctele in care planele x+y+z-1=0
, intersecteaza respectiv, aceste axe.
54. Sa se scrie ecuatia planului perpendicular pe planul si taie axele si

in punctele respectiv, . x=3y-2z+2=0


55. Sa se stabileasca pozitia punctului fata de planul . M Nu apartine palnului
56. Sa se stabileasca pozitia punctului fata de planul . M apartine planului
57.Sa se stabileasca pozitia dreptei
Drepata nu este paralela cu planul
fata de planul .
58. Sa se stabileasca pozitia dreptei
Dreapta este paralele
fata de planul
59. Sa se stabileasca pozitia dreptei
Drepata nu este paralela cu planul
fata de planul

60. Sa se calculeze distanta de la punctul la planul . d=16/(radical 14)


61. Sa se calculeze unghiurile formate de normala la planul
.
cu axele de coordonate si distanta de la origine la acelasi plan. Alfa=60g;beta=45g;gama=60g;p=5
62. Sa se calculeze unghiurile formate de normala la planul
cu axele de coordonate si distanta de la origine la acelasi plan. Alfa=60g;beta=120g;gama=135g;p=8
63. Sa se calculeze unghiurile formate de normala la planul
cu axele de coordonate si distanta de la origine la acelasi plan. Alfa=45g;beta=90g;gama=45g;p=3rad2
64. Sa se calculeze distanta d de la punctul la planul ce trece prin punctele
, . d=4
65. Sa se calculeze distanta d dintre planele: , . d=2
66. Sa se calculeze distanta d dintre planele: , d= 7/2
67. Doua fete ale unui cub coincid cu planele si .
Calculati volumul V al cubului.
v=8
68. Sa se determine un punct pe axa situat la distanta de planul a= (0,7,0)
69. Sa se determine un punct pe axa echidistant cu punctul si cu planul
A(0,0,-2) ; B(0,0,-(82/13))
70. Sa se determine un punct pe axa echidistant cu planele
si x=640/3609
71.Sa se scrie ecuatiile dreptelor de intersectie ale planului
cu planele de coordonate.
72. Ce axa de coordonate contine dreapta
A=(0,-2,0) => contine axa oy
73. Sa se scrie ecuatia planului ce trece prin dreapta obtinuta din interesectia planelor
, si este paralela cu axa . y-z-12=0
74. Sa se scrie ecuatia planului ce trece prin dreapta obtinuta din interesectia planelor
, si este paralela cu axa . x+z-3=0
75. Sa se scrie ecuatia planului ce trece prin dreapta obtinuta din interesectia planelor
, si este paralela cu axa 15z-45=0 .
76. Sa se scrie ecuatia planului ce trece prin dreapta obtinuta din interesectia planelor
, si contine punctul . 23x-2y+21z-33=0
77. Sa se scrie ecuatia planului ce contine dreapta de interesectie a planelor
,
una din directiile sale fiind vectorul
5x-5z-8-0,
.
78. Sa se scrie ecuatia planului ce contine dreapta de interesectie a planelor
,
si este perpendiculara pe planul . 7x-14y+7z-23=0
79. Se da ecuatia unui plan x + 2 y − 3 z − 6 = 0 Sa se scrie ecuatia sa prin taieturi. (x/6)+(y/3)-(z/2)-1=0
80. Sa se scrie ecuatia planului ce contine dreapta
9y+7y+8z+7=0
si este perpendiculara vectorul , de extremitati .
81. Sa se scrie ecuatia planului ce contine dreapta de interesectie a planelor
,
una din directiile sale fiind vectorul .
x+3y-2z+5=0
82. Sa se scrie proiectiile dreptei
pe planele de coordonate.

83. Sa se scrie proiectiile dreptei

pe planul .
84.Sa se scrie ecuatia planului care trece prin dreapta si este paralel

cu dreapta

85. Sa se scrie ecuatiile canonice ale dreptei (x-2)/(-1)=(y+2)/1=(z-2)/(-1)


86. Sa se scrie ecuatiile vectoriale ale dreptei
r =(i-(2/3)k)+2(i+k)
87. Sa se scrie ecuatiile canonice ale dreptei ce trece prin punctul si are ca directie
vectorul .
(x-2)/(-2)=Y/3=(z+3)/(-5)
88. Sa se scrie ecuatiile canonice ale dreptei ce trece prin punctul si este paralela
cu dreapta
(x-1)/(-5)=y/(-2)=(z+3)/(+1)
89. Sa se scrie ecuatiile canonice ale dreptei ce trece prin punctul si este paralela
cu dreapta

.
(x-1)/(-3)=(y+1)/2=(z+3)/(-3)

90. Sa se scrie ecuatiile canonice ale dreptei ce trece prin punctul si este paralela
cu axa (x-2)/(-1)=y/0=(z+3)/0
91. Sa se scrie ecuatiile canonice ale dreptei ce trece prin punctul si este paralela
cu axa (x-2)/0=y/(-1)=(z+3)/0
92. Sa se scrie ecuatiile canonice ale dreptei ce trece prin punctul si este paralela
cu axa (x-2)/0=y/0=(z+3)/(-1)
93. Sa se scrie ecuatiile canonice ale dreptei ce trece prin punctele si .
(x-1)/2=(y+2)/3=(z-1)/2
94. Sa se scrie ecuatiile vectoriale ale dreptei
r=(i+2t)i+(-2+3t)j+(i+2t)k
95. Sa se scrie ecuatiile vectoriale ale dreptei
r=(0,0,1)+gama(0,0,1) ; r=K
.

96. Sa se scrie ecuatiile vectoriale ale planului


.
97. Fie triunghiul de varfuri sa se scrie ecuatiile
parametrice ale medianei dusa din varful C. x=5t+4 ;y=-11t-7 ;z=-2
98. Fie triunghiul de varfuri sa se scrie ecuatiile
canonice ale bisectoarei interioare unghiului B. (x-1)/(-1)=(y-2)/3=(z+3)/8
99. Sa se determine cosinusul unghiului format de dreptele

si cosf=-+(4/21)
100. Sa se scrie ecuatia planului ce contine dreapta
si este paralela cu dreapta
x-y+z+1=0
1. Fie conica
Sa se precizeze natura conicei, sa se reduca la forma canonica si sa se calculeze centrul
ei. => hiperbola ;(x la put. 2)/13/8-(y la put. 2)/13/2=1 ;C(0,0)
2. Fie conica
Sa se precizeze natura conicei, sa se reduca la forma canonica si sa se calculeze centrul
ei. => elipsa
3. Fie conica
Sa se precizeze natura conicei si sa se reduca la forma canonica
=> parabola
4. Sa se reduca la forma canonica conica => elipsa ;(x la put. 2 )+(y la put. 2)/1/9-1=0
5. Sa se reduca la forma canonica conica
. (x la put. 2)/248/9+(y la put 2)/248/27=1
.
6. Sa se reduca la forma canonica conica (x lap ut. 2 )/4 + (y la put 2) /5 = 1
7. Sa se reduca la forma canonica conica
.
Nu are solutie
8. Sa se reduca la forma canonica conica
.
(x la put 2 )/72 + y/8=1
9. Sa se reduca la forma canonica conica
.
(x la put 2)/248/9+(y la put. 2/248/24) = 1
10. Sa se reduca la forma canonica conica
.
(x la put 2)/35+(y la put. 2/35/4) = 0
11. Sa se reduca la forma canonica conica
. (x lap ut. 2 )/4 + (y la put 2) /5 = 1
12. Sa se reduca la forma canonica conica
. Imposibil
13. Sa se reduca la forma canonica conica
. (x la put. 2)/14 +4/14/3-1=0
14. Sa se reduca la forma canonica conica (x la put 2 )/4 + (y la put.2)/16=1
15. Sa se reduca la forma canonica conica Imposibil
16. Sa se precizeze natura conicei
. => Cerc
si sa scrie ecuatiile tangentelor paralele cu dreapta . T=2x+y-1=0
17. Sa se determine centrul conicei . => Elipsa
daca exista si sa se determine punctele de intersectie cu axele de coordonate. c(-1,2) (+-5,0),(0,+-4)
.
18. Determinati punctele de intersectie ale parabolelor
19. Sa se precizeze natura conicelor
; (0,12),(-1,4)
(1) => elipsa reala
(2) => hiperbola nedecenerata
(3) =>Elipsa imaginara
(4) => hiperbola degenerata
(5)
20. Sa se precizeze centrul fiecareia dintre urmatoarele conice, daca acesta exista:
(1) = c(5,-2)
(2) = c(3,-2)
(3) =-
(4) c(-1,-1)
(5) . c(0,0)
21. Sa se precizeze care dintre urmatoarele conice sunt cu centru
(1)
(2)
(3) 1 ,2 ,4,5
(4)
(5) .
22. Sa se reduca la forma canonica conica . (x la 2)/9-(y la 2 )/4 + 1 = 0
23. Sa se reduca la forma canonica conica . ( x la 2 ) / 16 - (y la 2)/9 = 0
. ( x la 2 ) / 16 - (y la 2)/9 = 0
24. Sa se reduca la forma canonica conica
25. Sa se reduca conica la forma canonica
(x la 2 )/1/4-(y la 2)/1=1
26. Sa se reduca conica la forma canonica . 2x la 2 + 3y la 2 = 1
27. Sa se precizeze natura conicei
. hiperbola degenerata
. in doua drepte

28. Sa se precizeze natura conicei elipsa degenerata intr-un punct

29. Sa se precizeze natura conicei


. hiperbola reala

30. Sa se precizeze natura conicei Elipsa reala (x la 2) /9 +(y la 2 ) /4 + 1 = 0

.
31. Sa se reduca conica la forma canonica:
. . (x la 2) /9 +(y la 2 ) /4 = 1
32. Calculand eventual invariantul , corespunzator fiecarei conice, sa se precizeze natura
conicelor:
(1) =Hiperbola

(2) =Elipsa

(3) Parabola

(4) Elipsa

(5) parabola
(6) hiperbola
33. Calculand eventual invariantul , corespunzator fiecarei conice sa se precizeze care
dintre urmatoarele conice este cu centru
(1)
(2)
(3)
(4)
1 , 2 ,4,6
(5)

(6) .
34. Calculand eventual invariantul , corespunzator fiecarei conice sa se precizeze care
dintre urmatoarele conice sunt fara centru
(1)
(2)
(3) 3,5
(4)

(5)
(6)
35. Sa se precizeze care dintre urmatoarele conice sunt de tip parabolic:
(1)
(2) 1,2,3,4,5
(3)
(4)

(5)
36. Sa se precizeze care dintre urmatoarele conice sunt de tip eliptic:
(1)

(2)
(3)
niciuna
(4)

(5)
37. Sa se precizeze care dintre urmatoarele conice sunt de tip hiperbolic:
(1)
(2)

(3) 1 ,2 ,5
(4)
(5)
38. Sa se precizeze tipul conicei care poate fi scrisa sub forma:

. parabolic
39. Sa se precizeze ce defineste pentru o conica de tip parabola, numarul

parabola parabolei
40. Sa se determine parametrul fiecareia dintre urmatoarele parabole:

(1) p=-3
(2) p=-3
(3) p=(radical 3)/10
(4) p = Radical 2
41. Matricea asociata unei conice este o matrice simetrica sau antisimetrica ? simetrica
42. Sa se calculeze invariantii conicei
D = -100 ; gama=0
.

43. Sa se calculeze invariantii conicei

D = 0 ; gama=-1
.

44. Sa se precizeze tipul conicei


parabola
.

45. Sa se precizeze natura conicei

este degenerata prin doua drepte care trec prin centrul conicei
1.Sa se reduca la forma canonica cuadrica
si sa se specifice tipul ei. ecuatiua unui elipsoid
2. Sa se reduca la forma canonica cuadrica
si sa se specifice tipul ei. un centru hiperboloid
3. Sa se reduca la forma canonica cuadrica xy-yz-xz+2z=2
si sa se specifice tipul ei. elipsoid
4. Sa se reduca la forma canonica cuadrica
si sa se specifice tipul ei. hiperboloid
5. Sa se reduca la forma canonica cuadrica
si sa se specifice tipul ei. elipsoid
6. Sa se precizeze tipul cuadricei . un hipeboloid cu o panta
7. Sa se precizeze tipul cuadricei o sfera
8. Sa se precizeze tipul cuadricei .
un baraboloid eliptic
9. Sa se precizeze tipul cuadricei
un hipeboloid cu o panta
.
10. Sa se precizeze tipul cuadricei
un hipeboloid cu o panta
.
11. Sa se precizeze tipul cuadricei
un. parabolar hiperbolica
.
12. Sa se precizeze tipul cuadricei
. un baraboloid eliptic
13. Precizati natura conicei de intersectie dintre cuadrica

si planul . elipsa de centru c(-1,1,3)


15. Precizati pozitia planului

fata de cuadrica plan exterior


16. Pentru ce valori ale parametrului real planul
este tangent la elipsoidul
m = +-15
17. Sa se stabileasca pozitia relativa a planului

fata de elipsoidul
.

18. Sa se stabileasca pozitia relativa a planului


fata de cuadrica
.

19. Sa se determine o valoare a parametrului real pentru care planul


este tangent la elipsoidul
.
20. Sa se precizeze natura cuadricei

21. Sa se precizeze natura cuadricei

22. Sa se gaseasca punctele de intersectie dintre suprafata

si dreapta

23. Sa se gaseasca punctele de intersectie dintre suprafata

si dreapta
.
24. Sa se scrie ecuatia planului tangent la parabolidul
9x - 12y-2z+9=0
in punctul .

25. Fie cuadrica de ecuatie generala . d=441/4 couadrica nedegenerata


Sa se calculeze invariantul corespunzator si sa decida natura cuadricei.
26. Fie cuadrica de ecuatie generala

Sa se calculeze invariantul corespunzator si sa decida natura cuadricei. d=0 ; cuadrica generata


.
27. Fie cuadrica de ecuatie generala alfa = -(25/2) cuadrica de centru
Determinati invariantul si precizati daca cuadrica este cu centru.
.
28. Fie cuadrica de ecuatie generala
Sa stabileasca pozitia punctelor si .
a= interior ; b= exterior
.
29. Fie cuadrica de ecuatie generala

Sa stabileasca pozitia punctelor si . a= interior ; b= exterior


.
30. Fie cuadrica de ecuatie generala
Sa se calculeze centrul cuadricei, daca acesta exista. c ( 1 ,20)
31. Fie cuadrica de ecuatie generala .

Sa se calculeze invariantii , , alfa=-162;i=2,j=54 .


32. Fie cuadrica de ecuatie generala .
Sa se scrie matricea formei patratice asociate.
33. Fie cuadrica de ecuatie generala
Sa se scrie matricea formei patratice asociate.
34. Fie cuadrica de ecuatie generala .

Sa se scrie matricea formei patratice asociate. .


35. Fie cuadrica de ecuatie generala .
Sa se scrie matricea corespunzatoare.
36. Fie cuadrica de ecuatie generala .
Sa se scrie matricea corespunzatoare.
37. Fie cuadrica de ecuatie generala

Sa se calculeze invariantul corespunzator si sa stabileasca natura cuadricei.


.
38. Fie cuadrica de ecuatie generala
Sa se calculeze centrul cuadricei, daca acesta exista.
c=(-(21/50),3/25,147/50)
.
39. Fie cuadrica de ecuatie generala
Sa se scrie forma patratica asociata.

40. Fie cuadrica de ecuatie generala


Sa se scrie forma patratica asociata.
.
41. Sa se precizeze daca cuadrica de ecuatie generala .

este degenerata si daca are centru.


Cudrica degenerata fara centru
.
42. Fie cuadrica de ecuatie generala
Sa se calculeze invariantii si corespunzatori.
J=0 , I=21 .
43. Matricea asociata unei cuadrice este simetrica sau antisimetrica ?
Simetrica
44. Sa se precizeze natura cuadricei

.
Cuadrica degenerata in centru ( elipsoid )

45. Daca A si sunt matricele asociate unei cuadrice, sa se precizeze formulele dupa care se
calculeaza invariantii , si corespunzatori in functie de aceste matrice.