Sunteți pe pagina 1din 41

LECTIA 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?
Pentru oamenii de stiintd, modul caracteristic de a privi lumea, din punctul de vedere alpropriei discipline, creeazd implacabil dileme etice, fie si pentru cdstiinta si tehnicile stiintifice, care pot fl aplicate pentru a imbunatdti conditia omului, sunt valorificate de obicei si in scopul manipularii si al exploatarii, (din principiile etice ale Uniunii Americane a Psihologilor) Cu ani in urmd, unul dintre dascdlii mei, A. R. Cohen, m-afdcut constient asupra unui fel de ,,miopie" referitoare la atitudinea de excitare entuziastd, data de descoperirea de not legi cuprivire la natura umand. Intr-o zi, cdnd analizam datele dintr-un articol al men, care tocmai fusese acceptat pentru revista Science ", profesorul m-a intrebat care este cauza bunei mele dispozitii. Cdnd am inceput sd-i povestesc despre influenta cofeinei si a cloropromazinei asupra comportamentului sexual al sobolanului adult, deodatdm-a intrerupt. M-a rugat sd-i spun ce sepetrece afar a, pepartea cealalta a strdzii, unde se qfla Scoala de Medicind. ,,Nimic", amrdspuns. ,,Pursisimplu, cdtevapersoanestauinpicioaresidiscutd. " M-a indemnat sdfac presupuneri despre ce anume discutd. M-am incumetat sd aflrm cdfemeia era tristddin cauza a ceea ce-ispusese bdrbatulsi cdo altdfemeie o consola. Profesorul m-a intrebat despre cauzele posibile ale nemultumirii ei, despre felul cum era incurajatd etc. Apoi, mi-a tras o loviturd ,,sub Centura", spundndu-mi: ,,Dacdai sti cum sdo incurajezi, aiputeaface asta si, pe mdsurdce ai reflecta cum anume se rdnesc si se ajutd oamenii intre ei, aiputea descoperi cd oamenii obisnuiti sunt maifascinanti decdt soarecii tdi albi, bine hrdniti".
nut ai^ut so. sttu{/e.z &o motiiKitia. aceftora. ... fll-cuit iK tot ce. ,\ /?///!
OK oitit este desire

sorfc&i.

Psihologie

Lectia 39
^

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

Inainte de a putea sa apdr valoarea stiintei care cerceteazd procesele psihice pe fiinte simple, mi-a aplicat lovitura decisiva: Gdndeste-te si vezi dacanu reusesti sa gasesti un pic de timp pentru a studio oamenii si a cauta not solutii pentru problemele cotidiene, legate de conditia umana". Am procedat astfel si ma straduiesc in continuare sdprocedez lafel. (dupa P. Zimbardo) Oare toti psihologii procedeaza astfel? Ce crezi? Pe cati dintre ei ii intereseaza omul ca subiect si ca fiinta independents si pe cati ca obiect, care nu se deosebeste cu nimic de un preparat microscopic? Dupa parerea ta, aceasta abordare a omului ca subiect ar trebui sa fie adecvata doar pentru practicieni sau si pentru teoreticieni si cercetatori? Sau poate accepti orientarea din psihologie potrivit careia omul este mai mult obiect? Vei avea ocazia de a reflecta asupra acestor probleme pe parcursul lecturii acestei lectii. Psihologia il serveste pe om, in general, sau doar pe unii oameni? Ce anume se afla in spatele mitului contemporan al psihologiei atotputernice? Cat adevar se afla in faptul ca apreciem puterea ei de manipulare - daca tu ma manipulezi pe mine este un pacat, dar daca eu te manipulez inseamna ca sunt curajos, destept, in timp ce tu esti un nataflet? S-ar putea sa nu ai un raspuns unic si sigur la aceste intrebari, dar ar fi bine, eel putin, sa ti le formulezi. Astazi vom porni intr-o calatorie lunga, deoarece vom examina evolutia psihologiei de la aparitia sa pana in prezent, pentru a constientiza existenta orientarilor si a tendintelor generale. Cei interesati vor gasi multe surse in care dispunerea accentelor nu este uniforma, in schimb sfera esentiala a continutului va fi unitara. Istoricul psihologiei ne dezvaluie multe lucruri despre dezvoltarea omului contemporan. Cercetarile apartinand unor discipline variate reflecta intr-un anumit mod conditia fiintei umane, intr-o perioada istorica data, precum si valorile unanim recunoscute. Este uimitor cat de mult se deosebesc conceptiile referitoare la natura omului, la scopurile esentiale, demne de atentia cercetatorilor si de efortul lor creativ, obligatorii in cadrul diferitelor abordari. Conceptii contradictorii se manifesta fie concomitent, fie consecutiv. Pentru a le combate, este nevoie de multa energie; dar exista si cazuri in care acestea coexists in mod pasnic. Ne aflam, asadar, in cadrul istoriei psihologiei stiintifice din secolul XX. Ne ocupam de psihicul omului, vazut cand ca alcatuit din senzatii elementare, cand intr-o ipostaza generala, ca un intreg organizat. Avem de-a face cu o persoana privita ca ,,o cutie neagra" nedefmita indeaproape, reactionand la stimuli situationali. In cadrul ei apare o formatiune tenebroasa, scuturata de impulsuri biologice neconstientizate. Exista, de asemenea, creierul, prin care se face legatura cu lumea. prin intermediul reflexelor; acest centra este lipsit de ,,suflet". Intalnim in cadrul acestei ,,cutii negre" si un produs al culturii, si rezultatul propriei firi, a carei forma finala depinde si de propria sa activitate. Vom gasi o fiinta prinsa in plasa propriilor sale legaturi cu fiinte similare, o plasa la a carei impletire si degradare contribuie. O fiinta plina de elanuri creatoare, in stare sa-si decida singura soarta, fund singura care are dreptul sa raspunda la intrebarea ce anume gandeste si ce simte. Nu-i lipseste nici stractura ,,aproape electronica", prelucrand date in func^ie de informatiile care ajung la ea si de categoria din care face parte.
2 Psihologie

Prepcupari si tendinte in psihologia contemporana

Capitol XVI

Vom urmari, asadar, drumul gandirii psihologice in secolul trecut (lectia 39) si aplicatiile practice, spatiile in care ,,actioneaza psihologia", in mod concret (lectia 40).
La sfarsitul lec^iei 40, vei gasi totodata a doua parte a testului de veriflcare,

corespunzatoare lectiilor 21-40. Foloseste aceasta ocazie pentru a recapirula materialul parcurs pana acum, daca vei considera necesar acest lucru. Asadar, sapornim!

Care sunt preocuparile psihologului-teoretician la incepiitul secolului al XXl-Iea?


Psihologia contemporand este un domeniu de cercetare stiintificdsi de activitate practica. Majoritateapsihologilorpractica astdzipsihologia ca meserie utilddin punct de vedere practic in multe domenii ale vietii si activitdtii umane: productie, invdtdmdnt, sdndtatesi altele. (...) Psihologia acoperdo sferddefenomene uriasd sifoarte diversificata. Din aceasta cauza, delimitarea obiectului ei este dificila, iar in literatura despecialitateputem intdlni numeroase incercdri in acest sens- scrie un specialist.

Nu exista un consens in ceea ce priveste definirea obiectului psihologiei, dar domeniul nostru nu este singular, celelalte discipline sociale intampinand de asemenea dificultati de precizare unitara si clara a obiectului de studiu.

Termenul psihologie a aparut la sfarsitul perioadei medievale si inceputul epocii moderne, fiind defmit atunci ca stiinta a sufletului. Astazi spunem mai curand ca aceasta este o stiinta preocupata de om si de comportamentul sau; de exemplu, Psihologia este stiinta care se ocupd defelul de a actiona al omului, privit ca subject. Psihologia a devenit stiinta de sine statatoare abia la sfarsitul secolului al XlX-lea. Atunci se baza pe rezultatele fiziologiei experimentale, ocupandu-se nu de suflet, ci de fenomene a caror sursa o constituia functionarea organelor senzoriale.
Psihologie 3

Lectia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

Ea cerceta senzatiile, care se imbinau pe principiul asocierilor. Larandullor, acestea ^ aveau sa construiasca constiinta umana. Constiinta umana nu era accesibila cercetarii in alt mod decat prin introspectie. W. Wundt, ,,parintele" psihofizicii si al psihologiei experimentale, considera ca obiectul psihologiei trebuie sa cuprinda experienta nemijlocita a subiectului, adica fenomenele pe care omul le descopera in sine prin metoda autoobservarii sau a introspectiei. Exegetii naturalisti (Helmholtz, Young, Muller, Weber, Fechner, Bonders etc.) au efectuat cercetari experimentale si au analizat matematic senzatiile si activitatile motorii. Exprimandu-ne intr-un limbaj specific zilelor noastre, putem spune ca acestia s-au ocupat de sensibilitatea si de reactivitatea organismului uman. Mult mai tarziu a fost acceptata ideea ca ceea ce este subiectiv, constientizat, este secundar in raport cu relatia concreta dintre lume si om. Ca de obicei, a aparut opozitia fata de directia descrisa, opozitie concretizata in miscarea numita psihologia formei sau gestaltista (Wertheimer, Kohler, Koffka,
N

Kruger). Contributia acestei miscari la dezvoltarea stiintei a constat in incercarea de a explica intr-un mod nou fenomene cunoscute de mult timp. Teoreticienii gestaltisti respingeau teza de baza a predecesorilor, potrivit careia ar putea fi recreat intregul proces psihic, prin imbinarea ,,atomilor" acestuia ca elemente constitutive (de exemplu, perceptiile individuale sa fie reduse la o suma a senzatiilor). In opinia lor, in viata psihica exista o ordine in care se manifests anumite entitati. Tocmai acestea sunt primare. Avem de-a face in viata psihica a omului cu formatiuni, cu ,,forme", nu cu un haos de senzatii singulare, care se asociaza. S-a dezvoltat apoi si s-a extins behaviorismul, ale carui radacini rezida in cercetarile lui Morgan si Jennings. Primele legaturi dintre psihologia animalelor si cea a oamenilor au fost sesizate si elaborate de Thorndike. El s-a ocupat, de asemenea, de procesul invatarii la oameni si de memorare, ceea ce a condus la psihologia mvatarii, la care vom reveni. Watson, un alt teoretician al acestui curent, a lansat necesitatea de a ne concentra asupra cunoasterii comportamentelor. Psihologia behaviorista tinde, prin observare sistematicd si experiment, la formularea de generalizari, legi si principii care guverneazd comportamentul omului (dupa Watson). Psihologia ar trebui, asadar, sa renunte la cercetarea constiintei, in favoarea cercetarii situatiilor, a conflguratiilor de stimuli care declanseaza anumite comportamente (reactii). Merita sa subliniem ca nici o atitudine behaviorista, in formele ei extreme, radicale, nu s-a putut mentine in cercetarile de psihologie. Au aparut diferite modificari ale acestora, admitand mai mult sau mai putin rolul personalitatii umane (asa-numitul neobehaviorism). Omul nu mai este o fiinta care doar reactioneaza nemijlocit la stimuli. Acelasi stimul poate declansa diferite reactii si aceeasi reactie poate aparea ca raspuns la diferiti stimuli. Asadar, neobehaviorismul considera ca trebuie sa se tina seama de rolul factorului intermediar, de personalitate. A aparut, de asemenea, reflexologia (Behtierev) si teoria flziologica a reflexeior (Pavlov). Aceste orientari au fost asimilate psihologiei obiective. Acesti teoreticieni

-^^

Psihologie

Preocupari si tendinte in psihologia contemporana_____________________________Capitol XVI

considerau ca intreaga psihologie ar putea fi desfiintata, in general, in favoarea fiziologiei. Reflexologia nu a capatat un asemenea ecou precum orientarea pavloviana. Pavlov s-a ocupat de activitatea nervoasa superioara, operand cu conceptele de reflex conditional si neconditionat, inhibare, inductie, structure a semnalelor, precum si cu tipuri de activitate nervoasa superioara. O reactie la orientarea pavloviana a condus la reflectia asupra reducerii intregii activitati umane la reflexe. Insusi Pavlov, initial extrem de radical in ideile sale, a sesizat spre sfarsitul vietii necesitatea conlucrarii dintre fiziologie si psihologie, inlocuirea rivalitatii celor doua discipline cu sustinerea reciprocal O contribute substantial^ la dezvoltarea psihologiei a oferit medicina. Abordarile care au initiat psihologia clinica tineau de psihanaliza (Freud) si de psihologia individuals! (Adler). Ulterior au aparut cercetari asupra nevrozei, spaimei si hipnozei. S-a dezvoltat, de asemenea, neopsihanaliza (Homey, Fromm). In spiritul acestei orientari, psihicul este tratat ca un sistem organizat de forte. S-a observat astfel ca activitatea noastra constienta este condusa de impulsuri. Constiinta este doar un nivel al psihicului, ,,suprafata" sa, asadar obiectul propriu-zis al preocuparilor psihologiei ar trebui sa fie personalitatea, cu subconstientul si inconstientul sau. Aceasta conceptie s-a conturat pe baza unor observatii indelungate ale medicilor psihiatri, care au tins la elaborarea unor metode psihologice adecvate in tratarea celor bolnavi psihic (Charcot, Janet). Freudismul a dezvoltat metoda asocierilor libere, analiza viselor, fenomenul transferului. Aceste metode urmareau orientarea, constientizarea genezei reale a propriilor probleme. In conceptia lui Adler, teoria se concentra asupra formarii caracterelor si a deosebirilor dintre acestea. Se lua in consideratie rolul mai mare al mediului in dezvoltarea omului, iar mecanismul terapeutic il constituiau reflectiile critice asupra propriului mod de a actiona. Aceasta conceptie a devenit baza lucrarilor din domeniul tipologiei caracterelor (Kretschmer), folosita in diagnosticarea clinica a personalitatii. Au fost create cateva metode interesante de diagnosticare: metoda proiectiei a lui Rorschach (folosindinterpretareapetelorcolorate)sitestulculoriloralluiSzondi.Aaparut, de asemenea, conceptia psihosomatica, din cercetarile si analizele genezei asocierilor fizice la om. In aceeasi perioada, psihologia a beneficial mult de pe urma conceptiei lui Darwin. Cel care a folosit ideea evolutionismului in psihologie a fost Spencer. El afirma ca dezvoltarea este un proces continuu. Dezvoltarea psihicului consta intr-o continua diferentiere si integrare. Organele senzoriale, de exemplu, ,,se specializeaza" in cunoasterea diferitelor insusiri ale acelorasi obiecte si fenomene. In final, aceste activitati se regrupeaza, pentru a identifica obiectul in mod global. Experienta indivizilor din cadrul generatiilor se fixeaza prin aceasta cunoastere a lumii in forma instinctelor. In miscarea evolutionista din psihologie poate sa fie incadrata psihologia functionala (Dewey, Claparede). Aceasta se concentra asupra functiei, nu asupra continutului diferitelor structuri psihice. Vorbind despre aceasta orientare teoretica, se cuvine sa fie amintit si hormismul (McDougall), al carui scop era aprofundarea surselor instinctive ale naturii umane.
Psihologie 5

<_

Lectia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

S-a delimitat si psihologia dezvoltarii, care se ocupa de factorii dezvoltarii psihice ^^ (de la Preyer la Piaget). A aparut o teorie a factorilor si a conditiilor dezvoltarii psihice. A fost formulata influenta ereditatii si a mediului (Stern), aflate adesea in opozitie. Cercetarile asupra dezvoltarii s-au extins, Datoram mult cercetarilor care au cuprins dezvoltarea in ansamblul sau, imbogatind considerabil metodele folosite in acest perimetru. S-a apreciat, totodata, rolul activitatii proprii in ceea ce priveste dezvoltarea individual^. O contribute uriasa la psihologia dezvoltarii revine lui J. Piaget, care a efectuat cercetari in domeniul gandirii, al inteligentei. Rezultatele cercetarilor sale au aratat ____ diferentele calitative intre psihicul copiilor si eel al persoanelor adulte. Autorul a elaborat teoria dezvoltarii procesului de gandire, de la operatii concrete la operatii formale, abstracte. A aparut si s-a dezvoltat domeniul psihologiei invatarii (Thorndike, Skinner) si, o data cu aceasta, psihologia educatiei. Multe cercetari nu au avut initial nimic in comun cu aplicatiile lor nemijlocite, de exemplu in procesul de invatamant. Thorndike '\^> a fost eel care a formulat afirmatii despre invatare. Din pacate, problema motivatiei pentru invatare a fost studiata doar marginal. Abia Meumann a aplicat aceste legi la cerintele scolii. Ulterior, aceste eforturi au fost continuate si s-au aprofundat cercetarile asupra conditiilor invatarii, a diferitelor tipuri si strategii, a rolului personalitatii si al motivatiei elevului si profesorului (Bernard, Baley s. a.). Psihologia educatiei si-a extins considerabil sfera preocuparilor, de exemplu asupra fenomenului insucceselor scolare. Lui Galton ii datoram in psihologie metodele statistice, introduse in studierea diferentelor individuale. Se dezvolta acel compartiment al psihologiei inteles ca stiinta a testelor (Binet, Wechsler). Inceputurile sale sunt legate de elaborarea scalei inteligentei de catre Binet. Ulterior, aceasta a fost modificata de Terman. Practica a devansat teoria: s-a manifestat necesitatea de a elabora o teorie a inteligentei generale (Spearman). Au aparut noi metode de cercetare a acesteia. De aici, au aparut si primele teste de verificare a cunostintelor, folosite in cadrul examenelor. Au fost concepute, de asemenea, diferite teste de diagnosticare a personalitatii, fiind folosite pe scara larga, indeosebi cu scopul selectiei, ceea ce reprezinta si astazi o practica discutabila. A aparut si psihologia muncii. Radacinile sale rezida in cercetarile cu privire la eficienta muncii (Taylor), care tree complet peste insusirile si starile omului care lucreaza, concentrandu-se asupra principiilor absolut rationale ale organizarii activitatii, cu scopul de a-i spori rezultatele si de a se ajunge la efecte masurabile (psihotehnica). Au fost organizate cercetari cu privire la disponibilitatea specifica a omului pentru efectuarea unei anumite activitati. Mai tarziu a fost schimbata ' " perspectiva solutiilor si s-a optimizat mediul de munca, pentru ca omul sa poata lucra mai bine. In centrul atentiei s-au aflat competentele de specialitate ale lucratorilor care executau sarcini unice, in cadrul profesiilor lor. La aceste studii au colaborat specialisti din alte domenii (sociologie, fiziologie), preocupati de procesul muncii.
6 Psihologie

Preocupari si tendinte in psihologia contemporana

Capitol XVI

^,

O amploare deosebita a capatat psihologia sociala (Newcomb, Rotter). Tematica si metodele de cercetare ale acestei ramuri s-au schimbat foarte mult in timp. Initial, au fost studiate insusirile omului ca fiinta sociala, iar ulterior s-a trecut la examinarea relatiilor si formelor obiective, specifice convietuirii interumane. Au fost cercetate, printre altele, manifestarea omului in grupuri sociale, dependenta grupurilor de alte influente, modul de desfasurare a comunicarii, perceperea celorlalti, factorii care conditioneaza atractia reciproca etc. Cercetarile s-au desfasurat, de asemenea, in cadrul etnopsihologiei (Malinowski, Benedict). Cercetatorii erau preocupati, de exemplu, de asemanarea formelor de cultura la diferite populatii si explicau acest fenomen prin similitudini ale nevoilor umane de baza. O alta tendinta a fost psihologia umanista (Maslow, Rogers), care s-a nascut din revolta si nemultumirile fata de metodele si abordarile folosite pana arunci. Scopul final alpsihologiei umaniste este descrierea completda ceea ce inseamnasd traiesti mchipuman... (Bugental). Tezele care delimiteazapreocuparile acestei orientari il percep pe om ca persoana, nu ca suma de parti constitutive. Ele se concentreaza asupra relatiei cu persoana concreta si asupra capacitatii noastre de a ne afla in legatura cu ceilalti oameni. Se atrage atentia aici asupra rolului constiintei de sine, a posibilitatii de a opta si asupra vietii intelectuale, in consens cu scopuri si valori individuale. Asadar, aceasta psihologie este interesata de om, dar nu este obiectiva stiintific, apreciind mai mult scopurile importante pentru conditia umana decat rigoarea metodelor. Nu respinge metodele statistice si experimentele, dar verificarea adevarului o constiruie experienta umana. Predomina aici relativismul cognitiv: orice cunoastere este relativa si variabila, desi psihologii umanisti nu resping realizarile celorlalte orientari psihologice. In psihologia actuala s-au consolidat teoriile cognitive (Kelly, Festinger, Sherif, Hovland). Premisele lor descind din psihologia formei si sunt o reactie la lipsurile behaviorismului si ale teoriilor invatarii. Toate se concentreaza asupra reflectarii stimulilor sociali. Se preocupa mai mult de desfasurarea proceselor de cunoastere, de aspectele lor formale, nu de continutul concret. Se intereseaza, de asemenea, de consecintele proceselor cognitive asupra manifestarii integrate a omului. Aceste teorii sunt dinamice, abordand fenomenele in relatii reciproce. Ele nu alcatuiesc o teorie generala unitara, dar se ocupa de diferite fenomene, cum ar fi: disonanta cognitiva, constructed cognitive, complexitatea si concretetea structurilor cognitive, asimilarea, contrastul etc. Exercitiul 1: La ce s-a mai referit orientarea... ? \ Ordoneaza orientarile specifice evolutiei psihologiei in mnctie de semnificatia (mai puternica sau mai slaba) pe care o au pentru tine si completeaza informatiile despre aceste orientari, folosind surse de documentare suplimentare. Ai reusit? Sper ca nu a fost o sarcina dificila. Roaga-1 pe partenerul tau de discutie sa te ajute. Apoi incercati sa alcatuiti impreuna metafore proprii, prin
Psihologie 7

\^

Lecfta 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

care sa redati cat mai nimerit caracterul si esenta diferitelor concept!! si orientari din psihologie. Daca doresti, pot! trimite materialul pregatit ca tema pentru acasa. Metaforele create redau in primul rand reactia emotionala, afectiva a atitudinilor noastre fata de continurul teoriilor. Constati ca iti plac sau nu, ca iti sunt apropiate sau ca le respingi. Dar acesta nu este singurul mod de a ne exprima opiniile pe aceasta tema. Incearca sa te pronunti cu privire la diferitele orientari la nivel rational. Care este parerea ta despre orientarile din psihologie din secolul trecut? Exercitiul 2: Ce comideri tu important intr-o teorie? Te rog sa alegi una dintre orientarile prezentate aici. Criteriile alegerii vor fi de data aceasta riguroase: utilizarea la nivel larg, modalitatea de argumentare, rigurozitatea cercetarii, inspiratia pentru cercetarile din domenii inrudite, unitatea si armonia judecatii etc. Cauta argumente rationale pentru a-ti justifica pozitia. Ar fi bine, daca ai dori, sa prezinti aceste argumente partenerului tau de discutie, care ar putea sa te stimuleze la un efort mai mare, prezentandu-ti contraargumentele sale. Incearca sa vezi totodata ce anume lipseste in orientarea aleasa de tine, care sunt consecintele acesteia, ce nivel de comunicativitate prezinta. In ce masura, dupa tine, aceasta conceptie poate fi verificata empiric? Setul de argumente si reflectiile asociate pot fi trimise ca tema pentru acasa. Idei diferite s-au nascut in psihologie si apoi au dispdrut, pentru afi continuate dupd zed de ani. La rdndul lor, altele sdldsluiesc in tesdtura stiintei prin legea inertiei,fiind lipsite de mult de sensul existentei. Psihologia s-a dezvoltat concomitent in cdteva orientdri, prezentdnd aborddri radicale in ceea ce priveste natura psihicului uman. Aceste orientdri, in anumite perioade si in anumite tdri, au convietuitpasnic, ignordndu-se reciproc, in timp ce in alteperioade si in alte tdri s-au confruntat acerb, alcdtuind uluitoareformatiuni hibride - scriu specialist!!.

Psihologie

Lecjia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

care sa redati cat mai nimerit caracterul si esenta diferitelor concept!! si orientari din psihologie. Daca doresti, poti trimite materialul pregatit ca tema pentru acasa. Metaforele create redau in primul rand reactia emotionala, afectiva a atitudinilor noastre fata de continutul teoriilor. Constati ca iti plac sau nu, ca iti sunt apropiate sau ca le respingi. Dar acesta nu este singurul mod de a ne exprima opiniile pe aceasta tema. Incearca sa te pronunti cu privire la diferitele orientari la nivel rational. Care este parerea ta despre orientarile din psihologie din secolul trecut? Exercitiul 2: Ce consideri tu important intr-o teorie? Te rog sa alegi una dintre orientarile prezentate aici. Criteriile alegerii vor fi de data aceasta riguroase: utilizarea la nivel larg, modalitatea de argumentare, rigurozitatea cercetarii, inspiratia pentru cercetarile din domenii inrudite, unitatea si armonia judecatii etc. Cauta argumente rationale pentru a-ti justifica pozitia. Ar fi bine, daca ai dori, sa prezinti aceste argumente partenerului tau de discutie, care ar putea sa te stimuleze la un efort mai mare, prezentandu-ti contraargumentele sale. Incearca sa vezi totodata ce anume lipseste in orientarea aleasa de tine, care sunt consecintele acesteia, ce nivel de comunicativitate prezinta. In ce masura, dupa tine, aceasta conceptie poate fi verificata empiric? Setul de argumente si reflectiile asociate pot fi trimise ca tema pentru acasa.
Idei diferite s-au nascut in psihologie si apoi au dispdrut, pentru afi continuate dupazeci de ani. La rdndul lor, altele salasluiesc in tesdtura stiinteiprin legea inertiei,fiind Hpsite de mult de sensul existentei. Psihologia s-a dezvoltat concomitent in cdteva orientdri, prezentdnd aborddri radicale in ceea ce priveste natura psihicului uman. Aceste orientdri, in anumite perioade si in anumite tari, au convietuitpasnic, ignordndu-se reciproc, in timp ce in alteperioade si in alte tari s-au confruntat acerb, alcdtuind uluitoareformatiuni hibride - scriu specialistii.

Psihologie

Lectia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

care sa redati cat mai nimerit caracterul si esenta diferitelor conceptii si orientari din psihologie. Daca doresti, poti trimite materialul pregatit ca tema pentru acasa. Metaforele create redau in primul rand reactia emotionala, afectiva a atitudinilor noastre fata de continutul teoriilor. Constati ca iti plac sau nu, ca iti sunt apropiate sau ca le respingi. Dar acesta nu este singurul mod de a ne exprima opiniile pe aceasta tema. Incearca sa te pronunti cu privire la diferitele orientari la nivel rational. Care este parerea ta despre orientarile din psihologie din secolul trecut? Exercitiul 2: Ce consider! tu important Intr-o teorie? Te rog sa alegi una dintre orientarile prezentate aici. Criteriile alegerii vor fi de data aceasta riguroase: utilizarea la nivel larg, modalitatea de argumentare, rigurozitatea cercetarii, inspiratia pentru cercetarile din domenii mrudite, unitatea si armonia judecatii etc. Cauta argumente rationale pentru a-ti justifica pozitia. Ar fi bine, daca ai dori, sa prezinti aceste argumente partenerului tau de discutie, care ar putea sa te stimuleze la un efort mai mare, prezentandu-ti contraargumentele sale. Incearca sa vezi totodata ce anume lipseste in orientarea aleasa de tine, care sunt consecin^ele acesteia, ce nivel de comunicativitate prezinta. In ce masura, dupa tine, aceasta conceptie poate fi verificata empiric? Setul de argumente si reflectiile asociate pot fi trimise ca tema pentru acasa. Idei diferite s-au ndscut in psihologie si apoi au dispdrut, pentru afi continuate dupdzeci de ani. La rdndul lor, altele sdldsluiesc in tesdtura stiintei prin legea inertiei,fiind lipsite de mult de sensul existentei. Psihologia s-a dezvoltat concomitent in cdteva orientari, prezentdnd abordari radicale in ceea ce priveste natura psihicului uman. Aceste orientari, in anumite perioade si in anumite tdri, au convietuitpasnic, ignordndu-se reciproc, in timp ce in alteperioade si in alte tdri s-au confruntat acerb, alcdtuind uluitoareformatiuni hibride - scriu specialistii.

Psihologie

Preocupari si tendinte in psihologia contemporana

Capitol XVI

Dupa cum vezi, nu exista doar o singura orientare in psihologie; ele sunt mai multe, ceea ce indica o anumita dinamica. Avem mai multe abordari, mai multe posibilitati de interpretare chiar a acelorasi date. Totul e frumos, dar ceva lipseste aici. Ceva important. Lipseste tendinta spre imitate (sinteza) sau spre decizie, in privinta folosirii limbajului unei teorii anume. Regretand lipsa de sinteza, sa ne concentram asupra deciziei. Ch. Buchler, la o intalnire a Societatii Psihologiei Umaniste, la Montreal, in anul 1973, a spus: Am ajunspe terenulpsihologiei ca novice, la inceputul secolului XX. Principalele mele preocupdri le formulasem pe atunci in intrebarea: Ce credem despre viata omului? Consideram cdpsihologia imiva inlesni gdsirea unuirdspuns. Imiamintesc cuvintele sarcastice ale profesoarei mele din ultimii ani de liceu, card i-am mdrturisit interesul meu fata de psihologie: ,,Psihologia n-o sd-ti spundnimic despre viata, ci doar despre reactiile senzoriale la stimuli si despre invatare ". Eram cu atdt mai dezamdgitdsi am hotdrdt: ,,Dacdpsihologia nu este astfel, atunci voiface eu din ea o stiinta a vietii umane ". Magandeam: Cu ajutorul psihologiei ar trebui sd Jim capabili sdgdsim rdspunsul la intrebdrile: Cum satraimpropria viata? Care esterostulvietii? Cum saneraportdm lacelelaltepersoanein viata?" Ce crezi? Dupa tine, dezideratul autoarei s-a implinit? Probabil, dar NUMAI in cadrul declarativ al psihologiei umaniste, a carei precursoare a fost. Oare, in general, raspunsurile la aceste intrebari ar trebui sa constituie scopul eforturilor psihologiei? Nu este aceasta sarcina eticii sau a religiei? Vorbim aici despre standarde, despre bine si rau, despre decizii de natura morala. Ce crezi despre aceasta?
Exercitiul 3: Sarcina stiintei este de a raspunde la intrebarea CUM SA TRA1M?

Te rog sa pui intrebarea din titlu unui numar cat mai mare de persoane. Ca de obicei, ingrijeste-te ca grupul celor investigati sa fie cat mai eterogen. Intreaba ce argumente au, indiferent de raspuns. Daca raspunsul este afirmativ, te rog sa incerci sa afli care domenii ale stiintei au o asemenea sarcina fata de omenire. Intreaba totodata de ce anume au fost indicate tocmai aceste domenii. Incearca sa afli, de la cei care cred ca stiinta este scutita de asemenea ,,obligatii", cui anume, dupa parerea lor, ar trebui sa fie adresata aceasta intrebare. Se pare ca adesea psihologia ,,ne vorbeste in limbi diferite". Incearca sa apreciezi singur acest lucru. Te rog sa urmaresti zonele de cercetare ale psihologiei contemporane, gandeste-te daca ele pot fi oarecum ,,puse de acord", daca exista posibilitatea unei sinteze, a unei generalizari, tinand cont de numarul urias al datelor si de adunarea lor meticuloasa. Situatia oricarei discipline stiintifice din orice stat este determinate de nivelul acestei discipline la scara mondiala, de dinamica fluxului de informatii (accesul la literatura actuala, precum si contactele personale si schimbul de idei intre oameni de stiinta), de nivelul tehnic al dotarii laboratoarelor, de numarul si de nivelul real de pregatire al persoanelor implicate in desfasurarea cercetarii stiintifice. Acest lucru este limpede.
Psihologie

Lecjia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la mceputul secolului XXI?

Asadar, este diferit nivelul de dezvoltare al discipline! noastre, in diferite tari ale lumii contemporane.
^

___________

In domeniul psihologiei contemporane aplicate (educationale, clinice, a muncii), in activitatea teoretica de cercetare ar trebui sa se puna in continuare accent pe: cercetarea optimizarii procesului de educatie, a eficientei procesului educational, a educatiei in familie, a atitudinilor parintilor; cercetarea conditionarilor si a efectelor bolilor psihice si psihosomatice, a problemelor care tin de defectologie, neuropsihologie, psihopatologie, psihologie medicala si juridica, de sanatatea psihica, precum si a factorilor care conduc la dependents; cercetarea costurilor si a beneficiilor in munca, a surmenajului, a luarii deciziilor, a conditionarii eficientei, precum si a selectiei resurselor umane. Niciodata nu este suficient efortul de a cunoaste cat mai bine aceste probleme, de a le intelege, intrucat o asemenea cunoastere este transpusa in mod firesc asupra posibilitatii de imbunatatire a existentei noastre. Care sunt, dupa parerea ta, domeniile care nu au fost indicate aici si care merita atentie sub aspect teoretic si investigativ? Discuta despre acest lucru cu parteneral tau de discutie sau cu alti oameni, preocupati de tema respectiva.

Orientari ale dezvoltarii care apar in stiinta mondiala a psihologiei


Observam in prezent anumite schimbari in ceea ce priveste modul de abordare a psihologiei in lume. Merita atentie in acest sens o serie de fenomene. S-a nascut si s-a consolidat o noua paradigma (un model axiologic, general acceptat) a psihologiei, denumita psihologia cognitiva. Nu este vorba aici de cercetarea nemijlocita a proceselor de cunoastere, ci de crearea unei teorii generale bazate pe premisa ca esenta psihicului o constitute prelucrarea informatiilor. Astfel, s-a ajuns la un progres consistent in ceea ce priveste rigurozitatea conceptelor si a posibilitatilor de elaborare a unor modele teoretice verificabile. Realizarile din diferite domenii ale psihologiei pot fi integrate mai bine decat pana acum. Se dezvolta dinamic psihologia ecologica, in jurul careia cercul de adepti se mareste necontenit. Psihologia cauta aici cai pentru o descriere sistematica si o explicare a fenomenelor psihologice, a corelatiilor reciproce dintre ele, in contextul unor interactionari sociale si de mediu. Prin utilizarea computerelor, s-au introdus metode noi, complicate, de analiza a datelor, ceea ce permite conceperea si integrarea unei sfere de informatii mult mai mari. Au aparut metode de modelare functionala a datelor psihologice, ceea ce permite o mai buna interpretare a datelor obtinute si a faptelor observate. Pe aceasta baza, apar teorii cu o mai mare rigoare si sfera de actiune. Schimbarile conduc la cresterea nivelului metodologic in practicarea psihologiei.
10 Psihologie

Preocupari si tendinte in psihologia contemporana_______ ___________________

Capitol XVI

Ch. Buchler dorea sa faca din psihologie un instrument nu atat al cunoasterii sau al intelegerii, cat o sursa de indicatii concrete, de solutii referitoare la optiunile oamenilor, la responsabilitatea umana. Lucrurile nu s-au intamplat asa, psihologia tinzand catre alta directie. Dupa tine, este bine sau rau? De ce? Incearca sa gasesti argumente pro si contra. Psihologii nu sunt insa ,,absolviti" de obligatia de a cautabaze stiintifice concrete pentru conceptia integrala asupra individului uman. Dincolo de psihologia cognitiva, de aceasta problema se intereseaza cu precadere teoreticienii cu orientare umanista. In posrulatele lor exista mai putina rigoare, dar cata bucurie si energie, cat sentiment al fragilitatii si al infirmitatii a ceea ce este individual!
Omul este un produs al naturii si un locatar al catorva lumi ce se intrepdtrund reciproc. La origine este un organism biologic. Din punct de vedere social, este purtdtor de roluri sociale. (...) Omul este unul dintre modulele structurii ierarhice, ndscutepe Pdmdnt ca urmare a tendintei naturii de a construi intr-un he ceea ce a surpat in altul. (...) Omul este o particuld dintr-o catedrald maiestuoasd, a cdrei armonie si simplitate, inpofida aglomeratiei detaliilor constructiei, potfi cuprinse dintr-o privire. Toatepdrtile ei redau spiritul intregului si, totusi,fiecare din ele este alta. Infelul acesta, intelegem conceptia de sistem al naturii, conditie indispensabild pentru cunoasterea omului afirma un specialist. Intr-un articol scris in 2001, citim ca ,,secolul XX cu siguranta nu a fost secolul psihologiei, poate secolul XXII va fi al psihologiei, nu mai devreme".

Oare aceasta inseamna ca disciplina noastra nu s-a remarcat prin nimic important? Este nevoie de doua secole, pentru a obtine succese? De ce? Poate ca aceasta apreciere este prea aspra sau nedreapta!? O asemenea opinie se contureaza destul de clar atunci cand realizarile psihologiei sunt privite nu dintr-o perspectiva interna, din punctul de vedere al cuiva care se ocupa de acest domeniu, ci dintr-o perspectiva externa, cand realizarile si statutul psihologiei sunt comparate cu alte domenii ale stiintei. In acest context, eel mai bine arata biologia si fizica. Descoperirile in aceste zone au permis modificarea in cateva randuri a intregii conceptii despre lume la nivel macro si micro. Este suficient sa amintim descoperirea ADN-ului. S-ar putea ca, in afara de medicina, si psihologia sa beneficieze de descoperirile din domeniul biologiei. Este vorba despre estimarea influentei factorilor genetici si organiciasupramanifestariinoastrepeparcursulboliisialstariidesanatate.se pare ca, datorita cunostintelor din domeniul biologiei moleculare, vom putea afla , multe lucruri despre factorii responsabili de modelele individuale ale dezvoltarii. Poate abia atunci se va produce ,,intalnirea" specifica dintre biologic si psihologie, in interpretarea dimensiunii individuale a omului, fiinta umana, datorita crearii unui sistem de referinta comun.
Psihologie 11

Lecjia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

In secolul XX, psihologia a beneficiat de realizarile neurologiei si fiziologiei \^ sistemului nervos. S-a desprins chiar un domeniu separat, neuropsihologia. In ultimii ani, s-a dezvoltat neurobiologia. Cercetarile asupra creierului si asupra cunoasterii reprezinta un important segment in cercetarea stiintifica. Un series impediment in psihologie il constituie caracterul ,,mozaicat", raspandirea si lipsa unor modalitati de cumulare a cunostintelor. Sintezele teoretice si modelele par a tine de viitor. Lucrul acesta va fl posibil abia atunci cand vor fi cercetate suficient mecanismele fundamental de reglare la nivel neurobiologic, cognitiv si behavioristic. Fireste, nu este vorba de reducerea omenirii la dimensiunea biologica. Psihologia trebuie sa se raporteze la toate nivelurile de manifestare a persoanei. Stiinta cu caracter de baza ar trebui sa capete insa un statut riguros si justificat empiric. Dorim sa stim ce mecanisme neuronale isi asuma raspunderea pentru constiinta, pentru sistemul memoriei, pentru procesele de gandire. Se pare ca descoperirile in acest domeniu de interes se vor produce destul de curand. Acest lucru nu impiedica nicicum discutiile si dezbaterile pe tema naturii si a mecanismelor de manifestare a omului in diferite sfere ale vietii individuale si sociale. Teoriile psihologiei aparute in secolul XX s-au ocupat si de procesul creativitatii, al receptarii si al participarii la cultura in sens larg. Exista numeroase cercetari referitoare la limbaj, comunicare, mass-media sau lapersuasiunea sociala, utilizata in sfera politicii, a ideologiei, a religiei si a economiei. Problemele metodologice Dezvoltarea oricarei teorii este strict conditionata de tipul de metodologie folosita in cercetare. Asadar, numeroase aspecte in psihologie depind nu numai de CE ANUME cerceteaza, ci si de CUM ANUME cerceteaza, deoarece: '
9.

obiectul in sine alcercetMi poate fidiferit,putandfi cercetate comportamentele umane sau procesele psihice; ne putem baza pe date obiective, observabile sau pe marturii subiective ale unei persoane; putem cerceta doar oameni sau si alte organisme vii; descrierea noastra poate fi simpla si precisa sau bogata, complexa si pluristratificata; comportamentul insusi poate fi conceput integral sau analitic, fund divizat in unitati functionale cat mai mici; ne putem concentra asupra trecutului, cand cautam explicatii, sau numai asupra prezentului; putem aduna date fara nici un fel de teorie sau pe baza unei teorii, in scopul de a o dezvolta sau verifica;
Psihologie

a . . .* , .

12

Preocupari si tendinfc m psihologia contemporana

Capitol XVI

fenomenele pot fi cercetate numai in scopul cunoasterii stiintifice sau cu gandul la utilizarea lor practica, in viata; in final, se poate cerceta evolutia fenomenelor sau doar rezultatul lor imediat.

Toate acestea au o uriasa influenta asupra concluziilor si reflectiilor finale. Sa urmarim un exemplu: Daca studiezi nevoile cuiva, poti sa intrebi de ele. Persoana iti va spune ce stie ea insasi si ceea ce vrea sa relateze pe tema respectiva. Depinde de sfera ei de cunoastere, de constiin^a de sine, dar si de atitudinea fata de tine, de scopul discutiei, de orizontul asteptarilor, intr-o astfel de situatie. Poti observa tu singur, poti ruga pe altcineva sa observe sau poti aduna informatii, pe baza anchetei.
f GOJK estf to. K/ine.Ki KU gt/'e,... Cfad te, port, e^tipre-u., *....., .... ... -ftu socwe, ad e<st/' tK-Qro-zf-tor, far ftffea. ' prea tare-.

Poti propune un experiment. Exista, de asemenea, posibilitatea de a cerceta diferite vise, asocieri, continuturi dezvaluite, ca urmare a unor proiectii. Rezultatele obtinute cu astfel de metode nu trebuie sa fie omogene. Persoana poate avea o orientare inadecvata, poate falsifica intentionat raspunsurile, eel care observa poate dispune de un nivel de perceptie variat, iar interpretarea materialelor reprezinta - eel putin partial - o arta. Exercitiul 4: Cum schimba metoda rezultatulcercetarilor? Te rog sa-ti imaginezi ca scopul tau este de a cerceta interesele unui grup de copii de o anumita varsta. Incearca sa definesti ce inseamna pentru tine ,,interes" si stabileste cum anume doresti sa operezi. Indica metodele care pot fi folosite (tipurile lor). Gandeste-te la observatie, discutie, anchete, chestionare, interviuri, experimente, metode proiective etc. Descrie acele modalitati de strangere a datelor care, dupa tine, se deosebesc sub aspectul calitatii materialului obtinut. Precizeaza consecintele concrete pe care le are modul de a aduna datele pentru rezultatele finale. Cred ca o discutie cu partenerul tau de discutie ar fi necesara. Exercitiul poate fi abordat ca tema pentru acasa.
Psihologie

1 3

Lec^ia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

Scopurile psihologiei
Sa revenim la istorie, dar la o perioada mai recenta. Te rog sa parcurgi citatul de mai jos si sa fii atent la reactiile pe care ti le va starni. Abia cdnd omenirea va dispune de cunostinte mult mai sigure, referitoare la personalitate, si de metodepsihotehnice bazatepe aceasta, psihologia isi va realiza pe deplin sarcinile aflate in fata ei de la inceput. Ea vaputea servi la dirijarea oamenilor in interesul oamenilor (!). Atunci se va instala era psihologiei". Abia atuncipsihologia va tinepasul cu stiintele naturii si cu tehnica bazatdpe acestea. Abia atunci psihologia va constitui o bazdputernicdpentru majoritatea stiintelor umaniste, precumfizicapentru stiintele naturii. Trebuie sa recunoastem insd cd, in legdturd cu perspectivele de mai sus, se desprinde o intrebare destul de incomodd: oare oamenii care dispun de cunostinte foarte avansate despre viata psihicd, avdnd posibilitatea de a manipula " personalitatea cuiva, dupdbunul lorplac, isi vorpropune dreptscop realizarea unor teluri demne? Oare se vorfolosi de stiintapsihologicdpentru binele omului, pentru binele general si pentru eel al indivizilor? Nu estefdrd temei supozitia cds-arputea intdmpla altfel; a died, folosind stiinta psihologiei, incomparabil mai riguroasd decdt inprezent, oamenii sdse confrunte si sd se distrugd reciproc mult mai acerb decdt o fac astdzi. Asa-zisa armd psihologicdajucat un rol semnificativ in cele doudrdzboaie mondiale. Mai mult, existd si posibilitatea de valorificare inumand a stiintei psihologice pe timp de pace, pentru satisfacerea unor ambitii bolndvicioase, pentru satisfacerea inclinatiei spre atrocitate etc. Nu o data, in romanele fantastice s-a tinut seama de aceasta sumbrd eventualitate. Dupd cum se vede, o problemd stringentd este ca, paralel cu progresele stiintei psihologice, oamenii sdfie educati in conditiile unui sistem care sd asigurejustitia sociald, sd actioneze pentru un astfel de sistem. Sdfieferiti totodatdprin anumite dispozitive deprimejdiapotentialdgeneratdde dependenta nevolnicdfatdde indivizi nesocializati. (J. Pieter) Te rog sa observi ce rol important a jucat contextul social-politic in modul de formulare a concluziilor si a recomandarilor. Altfel suna formularile teoreticienilor contemporani si ale cercetatorilor occidentali, care prezinta scopurile psihologiei in felul urmator: psihologia descrie ceea ce se intampla cu adevarat; explica ceea ce se intampla; prevede ceea ce se intampla; coordoneaza ceea ce se intampla; imbunatateste calitatea vietii, prin schimbarea a ceea ce se intampla. Ce anume se recomanda cercetatorilor care aduna date si teoreticienilor care le prelucreaza in cadrul anumitor modele din psihologia contemporana? Care este ,,obligatia model" a psihologiei astazi?
14 Psihologie

Preocupari si tendin|e in psihologia contemporana____________________________ ( | Psihologia descrie ceea ce se intampla cu adevarat.

Capitol XVI

Studiind omul, trebuie sa distingem faptele, datele, adica ceea ce vedem si auzim (ceea ce inregistram cu ajutorul simturilor sau al aparaturii) de ceea ce semnifica ele (adica de concluzii si interpretari). Daca ne ocupam de fenomene interne, cum ar fi teama, nevoia, frustrarea, trebuie sa definim aceste variabile in mod riguros, sa stabilim in ce fel se manifesta prezenta lor, precum si modalitatea de masurare.
Psihologia explicd ceea ce se intampla.

Explicand ceea ce a fost observat, trebuie sa ne concentram asupra a ceea ce se intampla si cum, iar raspunsul la intrebarea ,,De ce?" se afla inca in afara stiintei.
Asadar, cum anume explicam? Recurgand la fiziologia creierului, prin analogii cu fenomene cunoscute, prin prezentarea conditiilor limitrofe, in care se produce fenomenul, prin abordarea functionala, in care stabilim conditiile-stimuli necesare pentru aparitia reactiei concrete, precum si cu ajutorul modelelor si al stimularii. In cadrul modelelor, ne raportam la anumite concepte si la relatiile dintre ele, folosind uneori achizitii din domenii stiintifice mai dezvoltate. Pot fi stimulate, de exemplu, procesele gandirii, ale invatarii sau ale memorarii, prin valorificarea tehnologiei computerizate, ceea ce creeaza ample posibilitati interpretative, f n psihologie insa, explicam eel mai frecvent prin raportarea la o anumita teorie.

Ce inseamna o buna teorie? Teoria care aduce ordine, simplitate si regularitate in complexitatea si in arbitrarulintamplarilor.
Psihologia prevede ceea ce se intampla. In afara de a intelege ce anume se petrece cu omul sau ce se intampla intre el si lume, am dori sa stim sa prevedem ceea ce se va intampla. Evenimentele pot fi prefigurate prin estimare, folosind date statistice sau pe baza observarii unor grupuri mari de oameni. Nu trebuie sa intelegem in acest caz nimic, prevedem doar cu o anumita probabilitate, pe baza repetabilitatii observate a intamplarilor. Este cu totul altceva daca dorim sa aprofundam relatiile cauza-efect. In psihologie, cercetam adesea corelatiile dintre factori, iara a ne pronunta in legatura cu caracterul acestora. De exemplu, coeficientul inalt de inteligenta se manifesta in corelatie cu rezultatele deosebite la invatatura. Stim ca o asemenea relatie exista. Dar inteligenta este oare cauza? O asemenea afirmatie nu ar fi justificata, ar fi o eroare de gandire. Ar putea fi o relatie inversa, ar putea ca ambele variabile sa fie conditionate de o a treia, necunoscuta, ar putea fi vorba totodata deo pura intamplare. De aceea, te rog : sa nu confunzi corelatia cu legatura de natura cauza-efect.
Psihologie 15

Lectia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

Intre fumat si boala de cancer apare o corelatie. Surescitarea nervoasa este corelata si cu fumatul, si cu aparitia cancerului. Care este factorul primar si care este eel secundar? Stim ca exista mtre ele o legatura reciprocal | ) Psihologia coorodoneazaceea ce se intampla. Tinzand spre dirijarea a ceea ce se intampla, psihologia ca stiinta isi propune drept scop eliminarea fenomenelor nefavorabile din punct de vedere social, cum ar fi violenta, bolile psihice, sinuciderile, dificultatile la invatatura, conflictele interumane etc. De asemenea, printre acesti factori putem include si rasismul, conformismul, tulburarile sexuale. Gandeste-te cine si cum poate decide care fenomene se afla pe aceasta lista. Insusi continutul ei reprezinta un spatiu series al manipularii! Nu-i asa?
Exercitiul 5: Ce s-arputea elimina aid?
4

Intreaba cat mai multe persoane ce anume este, in opinia lor, un fenomen nefavorabil din punct de vedere social, spre a carui eliminare ar trebui sa tinda psihologia contemporana. Te rog sa observi cat de mult depinde raspunsul la aceasta intrebare de convingerile politice, religioase, de actualul context socio-politic. In momentul de fata, cineva fara loc de munca va atrage atentia asupra somajului. Terorismul va fi considerat unanim drept un fenomen care trebuie combatut de intreaga lume civilizata, consternata de agresivitatea fanaticilor. O persoana al carei partener are probleme legate de alcoolism sau parintele unui narcoman se vor pronunta in legatura cu fenomenul dependentei. Verifica singur cum stau lucrurile. Alege un grup de persoane cat mai diferite. Concentreaza-te asupra evidentierii similitudinilor si deosebirilor, dar incearca totodata sa mergi in profunzime, sa justifici pozitia exprimata de persoane concrete. Daca doresti, inainte de a trece la cercetare, discuta cu parteneral tau de discutie. Incercati sa prefigurati cum se va prezenta setul de fenomene nefavorabile social, propuse de femei, barbati, oameni in varsta, medici, catolici, musulmani etc. Interpreteaza rezultatele obtinute. Gandeste-te la ce anume rezulta din ele pentru viatanoastra sociala. Daca vrei, impartaseste rezultatele investigatiilor tale si reflectiile in cadrul temei pentru acasa. Dezvoltand domeniul psihologiei, ne concentram asupra exercitarii unei influente benefice, asupra dirijarii, nu asupra receptarii sociale a acestei influente. Din pacate, se intampla astfel, atat in cadrul teoriei si al practicii psihologice, cat si in viata cotidiana, unde beneficiem de rezultatele acestora.

16

Psihologie

Preocupari si tendinte in psihologia contemporana

Capitol XVI

Nimeni nu vrea sa se supuna dirijarii, sa fie manipulat, cu toate ca, adesea, majoritatea oamenilor nu au nimic impotriva faptului de a afla cum anume se poate obtine in mod eficient un loc de munca, cum anume se poate face o cariera sau cum sa-si exercite influenta asupra celorlalti, in acord cu scopurile personale. Nu ne place sa fim convinsi, sa fim indemnati, sa suferim influente straine, dar noi insine procedam astfel. Dorim sa ne dotam cu instramente corespunzatoare, pentru a ne exercita influenta. Ne convine mult mai putin rolul de obiect al unor asemenea influente. In general, ni se pare ca suntem rezistenti in fata lor.

tit jje-eae eda.f a/'/nor/ l/fa&zi cam fa gati

Exercitiul 6: A convince sau a te lasa convins?

Te rog sa verifici daca persoanele din anturajul tau ar dori sa convinga, sa-i influenteze pe ceilalti, sa controleze situatia sau daca prefera atitudinea de ,,receptori" ai unor astfel de influente. Mai intai, elaboreaza o metoda de cercetare adecvata, un chestionar cu ajutorul caruia ,,sa estimezi" aceasta tendinta. Poti folosi intrebarile propuse mai jos: - Iti place sa prezinti altora o marfa si sa-i indemni sa o cumpere? - Te simti bine in momentul in care cineva iti prezinta calitatile unui produs? - Discutia cu privire la efectuarea unei alegeri te bucura mai mult atunci cand convingi tu sau cand te lasi convins? - Ceteincitamaimult?Sarecomanzicuivasamchidaochiisisa-lsurprinzi prin ceva ori sa te afli tu insuti intr-o asemenea situatie? - Preferi sa asculti un orator carismatic ori sa simti tu insuti satisfactia ca altii te asculta cu mare atentie? Nu uita ca poti folosi intrebari deschise, care sa implice raspunsuri gradate ca intensitate sau frecventa. Aceasta este o sarcina pentru persoanele ambitioase, ordonate. Nutresc speranta ca aceasta sarcina ti se potriveste. Ce rezultate ai obtinut? Cum le interpretezi? Doresti sa le impartasesti in tema pentru acasa?
Psihologie 17

Lectia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

Daca stabilim ce anume inseamna pentru oameni ceva nefavorabil, atunci, apeland la cunostintele de psihologie, cum putem sa reactionam in fata unui rau semnalat? Cunoscand conditiile in care apare un fenomen nedorit, precum si factorii care il sustin, am putea sa depasim multe probleme din lumea contemporana. Instrumentele psihologiei, lafel ca orice alte instrumente, pot servi binelui sau rdului, nepot ajuta in concretizarea telurilor noastre, in satisfacerea nevoilor, dupd cum pot afecta totodatd demnitatea umand- scrie Zimbardo. Psihologia ridicd nivelul de calitate a vietii, prin schimbarea a ceea ce se intampld. Psihologia ca stiinta poate si trebuie satinda spre ridicarea calitatii vietii cotidiene. Este greu sa acceptam faptul ca aceasta poate functiona oarecum in afara valorilor, intr-un mod strict stiintific, obiectiv. Nu exista iluzii in ceea ce priveste realizarea acestui lucru. Asadar, este bine sa intelegem dezvoltarea psihologiei ca activitate indreptata spre optimizarea mijloacelor care conduc la ameliorarea destinului oamenilor. Cine anume ar putea sa determine aceasta ameliorare? Fiecare in parte si in felul sau, fund mai constient, mai responsabil si mai capabil pentru a suporta consecintele propriilor optiuni. Se impune sa mai abordam un aspect: subiectivitatea umana in teoria si in practica psihologica. Omul se confrunta astazi cu amenintari ale subiectivitatii determinate de schimbarile de civilizatie, dar, in acelasi timp, cresc permanent aspiratiile unui numar tot mai mare de persoane, in privinta participarii constiente la viata sociala, dorintele de a-si exercita influenta, de a-si afirma propria individualitate si originalitate. Subiectivitatea poate fi inteleasa, in mod subiectiv, drept constiinta a unui spirit deosebit, independent, precum si in mod obiectiv, drept capacitate de a percepe acest spirit, de a intelege locul nostra in lume, influenta asupra lui, de a identifica si a intelege propria noastra conditie. Toate acestea sunt strans legate de constiinta omului, dar si de actiunea acestuia. In ce se manifesta subiectivitatea? In actiunile referitoare la propriile reactii, in posibilitatea de a actiona asupra celor din jur, dar si in abordarea subiectiva a celorlalti. Trebuie sa remarcam aici faptul ca exista in educatie, in invatamant, precum si in anumite genuri de psihoterapie actiuni care limiteaza subiectivitatea persoanei, ceea ce nu inseamna nicidecum consecinte negative, ci mai degraba factori necesari tocmai pentru dezvoltarea acestei subiectivitati. Faptul ca omul este si el obiect de actiune nu trebuie sa fie valorizat in graba ca negativ, pur si simplu. In psihologie sunt importante constiinta si analiza situatiei supuse investigarii, cand eel care cunoaste si eel care se lasa cunoscut au acelasi nivel de subiectivitate.

18

Psihologie

Preocupari i tendinje in psihologia contemporana

Capitol XVI

0l>/&cta/ WH&tarii tab este, tot sdtiwt!

In numeroase situatii, in ciuda respectului total fata de individualitatea persoanei si fata de subiectivitate, omul se va afla in rolul de obiect al actiunii - copilul in procesul de educatie, elevul, pacientul supus procedurilor de tratament etc. Spunem adeseori: ,,Ce facem cu acest copil, cu acest pacient?", ca si cand aceste persoane n-ar putea sau n-ar dori sa decida singure. Si, uneori, tocmai asa se intampla: ele nu pot sau nu doresc sa ia hotarari si atunci altcineva actioneaza pentru binele lor. Acestea sunt situatii rare, specifice, dar trebuie sa le avem in vedere. Amenintarea subiectivitatii omului in cercetari si in alte demersuri psihologice (diagnoza, terapie) este contracarata de codurile etice ale societatilor de psihologie mondiale. Se constata ca, in unele cazuri, recomandarile de natura etica se pot afla In conflict cu cele de natura metodologica. Acest lucru se refera, de exemplu, la cercetarile in care constientizarea obiectivului unui experiment de catre persoanele investigate ar perturba rezultatele. Poate fi vorba despre cercetari asupra mecanismelor puterii, asupra obedientei in fata autoritatii, acordarii de ajutor, asupra structurii nevoilor unei persoane si multe altele, in care dezvaluirea problemei cercetate ar face imposibila strangerea datelor. Cercetam aici nu ceea ce declara cineva, ceea ce doreste sa ne dezvaluie, ci ceea ce se intampla cu adevarat intr-o situatie anume. In acest sens, este necesara nestiinta celui investigat, uneori chiar o minciuna constienta, inducerea in eroare, prezentarea unui cu totul alt scop al cercetarilor. Nu trebuie sa uitam insa ca acest fenomen nu este universal, nici specific tuturor cercetarilor de psihologie, dar, in anumite situatii, apare datorita scopului experimental urmarit.

Ce putem face in acest caz? Cum sa ne ingrijim de subiectivitatea omului? Se cuvine sa tindem spre instituirea unei relatii de incredere interpersonala, precum si de incredere fata de institutia pe care o reprezinta psihologii. Acest lucru se poate obtine printr-un mod adecvat de comunicare, prin care se dezvaluie intentiile de conlucrare, precum si prin evidentierea subiectivismului persoanei investigate, nu doar a insusirilor sale, ci si a starilor pe care le actualizeaza.
Psihologul are intr-un fel datoria de a-si da seama de aspectele generate de situatiile in care omul este expus pierderii subiectivitatii sau obturarii ei, de situatiile care pot duce la pierderea autonomiei, a identitatii, a sentimentului de control asupra sinelui
Psihologie 19

Lecjia 39

Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului in psihologie la inceputul secolului XXI?

si asupra celor din jur. In calitatea sa de cercetator, el ar trebui sa fie sensibil la sentimentele persoanelor investigate. Acest lucru va fi posibil daca cercetatorul va constlentiza rolul de formare a subiecthitatii persoaneiin procesul de mfluentare sau de distrugere a acestei subiectivitati. Asadar, trebuie sa tindem spre a obtine acordul benevol de participare la orice fel de cercetari, pentru a starni increderea maxima in ceea ce priveste intentia, competenta si posibilitatile cercetatorului sau ale celui care ne sfatuieste. Te rog sa te gandesti la problema necesitatii, a libertatii de a alege si la spiritul de sacrificiu necesare in dezvoltarea stiintei. Exercitiul 7: Ce anume aiface in numele dezvoltarii stiintei? (25(2-5)) Care este parerea ta despre ideea ca scopul scuza mijloacele, in domeniul cercetarii stiintifice? Te rog sa dai cat mai multe exemple de fenomene pe care le cunosti si care, dupa tine, reprezinta un abuz in acest domeniu. Ce fel de cercetari nu ai intreprinde, daca ai fi cercetator? De ce? Nu trebuie sa te concentrezi doar asupra cercetarilor din psihologie. Gandeste-te si la cercetarile medicale. Reflecteaza asupra cercetarilor intreprinse asupra detinutilor din lagarele de concentrare. Sesizeaza-ti limitele personale, gandeste-te pana unde ai merge, dorind sa servesti dezvoltarea stiintei ca persoana investigate. Ce anume nu ai face? De ce? Discuta despre acest lucru cu partenerul tau de discutie. Confhmtati-va parerile, similitudinile si deosebirile dintre ele. Daca doresti, elaboreaza materialul si prezinta-1 sub forma unei teme pentru acasa. Oamenii, ca receptori ai servidilor psihologice, benefldaza de stiinta acumulata, printre altele, datorita faptului ca altii aufost tratati in mod instrumental, ca obiect, acceptandun astfelde tratament. Psihologi americani remarcabili s-au preocupat de factorii care, datorita psihologiei, ne-au determinat sa invatam procesele de baza ale comportamentelor, perceptiilor si convingerilor noastre. Ce anume este nou, in opinia lor, in intelegerea psihologica a omului? Te rog saurmaresti urmatoarele afirmatii: R. S. Lazarus: Putem afirma cu toatd certitudinea cd intensitatea si calitatea emotiilor decurg din modul in care oamenii apreciaza evenimentele. J. Bruner: Psihologia reactioneazala asa-numita revolutie post-industriald. U. Neisser: Psihologia cognitivdpoate, celputin, institui conceptulde naturdumand care nu se neagdpe sine insdsi. B. F. Skinner: Md preocupd eel mai mult analiza behavioristd, raportatd la problemele lumii de astdzi.
20 Psihologie

Preocupari i tendinte in psihologia contemporana_________________________ __Capitol XVI

S. Milgram: Cele mat durabile solutiondri aleproblemelorpsihologicepot transpare la nivel biologic. Printre cele mat de seamd realizdri in psihologie (...) se afldprogresul in cercetarea
creierului, indeosebi descoperirea endorfinelor, a substantelor produse de creier,

prin care se atenueazd durerea. Cercetdrile au ardtat cat de multsuntempredispusi la influence intense alefortelor sociale, chiar si atunci cdndcredem cdsuntem independent! de ele. Psihologii au invdtat sd comunice mai bine cu animalele. N. Miller: Cercetarea creierului sporeste semnificativ respectul nostru fata de comportamentul obisnuit, cum ar fl, de exemplu, capacitatea de identificare a chipului unuiprieten. D. Hebb: Descoperirea lui Hilgard apropie hipnoza de o experientd cotidiand. Lucrarea lui Hilgard aratd cd o parte a spiritului persoanelor hipnotizate este absolut constientdde ceea ce sepetrece cu ele, dar rdmdne un observatorpasiv, in mdsura in care nu este rugatdsdfacdun comentariu. B. Neugarten: Comportamentul uman estepredispus la modeldri toatdviata. Copiii invatd; oamenii in vdrstd invatd. (...) Ii slujim nu numaipe cei in vdrstd, ci in primul rdndpe copii, dacd ii vom ajuta pe toti sdsesizeze diversitatea, provocarea si sansa care le sunt oferite o data cu viata lungd. D. McClelland: Nu am avut idee defaptul cdmdsurdtorile motivatiei pentru putere nepot ajuta in intelegerea unorprocese bolndvicioase ascunse. Meditatia poate spori maturitatea, stdrnind grija fata de ceilalti si diminudnd necesitatea sigurantei de sine. Maturitatea, dragostea si impartialitatea reduc incitarea simpaticda sistemului nervos sipotentialele influence negative ale acestuia asupra sdndtdtii. R. May: Psihologia a inceput sdse ocupe deprobleme care, de obicei, erau Idsate in seama poeziei. (...) Dezvoltarea noilor mituri si simboluri ar face psihoterapia maiputin necesard in oricare dintre formele ei. Oamenii ar cduta si ar cunoaste mai curdnd educatia decdt reeducarea, mai degrabd invdtarea decdt terapia. Cauza principald a popularitdtii deosebite a psihologiei o constitute tot ceea ce ampierdutsi ne-a ajutat pdnd acum sane descurcdm: de la mituldespre viata de dincolo la credinte mai noi cuprivire laputereafamiliei si a statului. Miturile si simbolurile, care cdndva alungau nelinistea, atenuau sentimentul vinei, ii alinau pe oameni si le dddeau fortd pentru a se confrunta cu problemele vietii, si-au pierdut vitalitatea. P. Zimbardo: Acum, cdnd stiinta cognitivd si-a reunit iardsi capul cu corpul psihologiei, putem asista la inocularea unuipic de suflet... Cdnd se va intdmpla lucrul acesta, poate vafi mai usor de stiut ce anumepot oferi oamenilor psihologii si cum anume vorputeaface acest lucru, pentru cd atunci ei vorfi noi. Psihologia reprezintd cercetarea oamenilor de cdtre oameni si trebuie sd fie consacratd oamenilor. In lectia urmatoare vei avea ocazia sa reflectezi la ce anume fac in fiecare zi psihologii practicieni cu aceasta dezordine teoretica si cu speranta intr-o ameliorate rapida a situatiei.
Psihologie 2

LECTIA 40
In ce aspecte de viata pot interveni psihologii-practicieni?
Macbeth: Vindec-o. Oare nu esti in stare sd-i ajutipe cei cu sufletul bolnav? Sd smulgi din mintea lor tristetea cuibdritd? Sdalungi nelinistile strecurate in creier? $iprin antidotul uitdrii sddai la oparte noianul care apasd inima? In asemenea cazuri, bolnavul trebuie sdse descurce singur.
(Shakespeare, Macbeth)

Medicul:

Sa speram ca psihologul contemporan ar avea mai multe de oferit decat medicul Shakespearian. Dar este sigur oare? Sau poate el foloseste modalitati si strategii bazate pe cercetari sistematice si pe o buna teorie, promitand mult si creand speranta unei ameliorari radicale, in conditiile unor eforturi minime din partea pacientului, acestea fiind oferite ,,ca pe piata"? Ce crezi despre acest rucru?

CAB/NET DE P&tfOT&APfE

Exercitiul 1: Pe piata serviciilor de psihologie... La piata, se aud discutii precum: un balsam extraordinar, elixirul tineretii, doar unguentul men unic sau eficient, radical, rapid. Daca exista asemenea leacuri, te rog sa spui de ce suferim in continuare din cauza unor probleme si tulburari personale. Oare numai fiindca nu avem acces la specialist! de inalta clasa sau fonduri suficiente, pentru a acoperi cheltuielile solicitate de metoda extraordinara?
22 Psihologie

Preocupari si tending in psihologia contemporana_____________________________Capitol XVI

Daca doresti, cauta in presa reclame referitoare la servicii cu caracter psihologic. Te rog sa le confrunti cu atitudinea celor care beneficiaza de aceste servicii. Tu insuti ai experienta in acest sens? Incearca sa estimezi si sa verifici in felul acesta calitatea metodelor unice si excelente in alte zone, cum ar fi comertul sau alta sfera a serviciilor. De ce fenomenul promo varii si al publicitatii serviciilor psihologice genereaza emotii maimari? Te rog sa analizezi cu partenerul tau de discutie sau, daca te hotarasti, intr-un cere mai mare de cunostinte. Care sunt rezultatele observatiilor, ale reflectiilor si ale discutiilor tale? Poate reusesti sa le prezinti in tema pentru acasa. Tocmai din partea practicienilor ne asteptam in viata de fiecare zi la raspunsuri nu doar la intrebarea despre ce anume sa facem, pentru a nu suferi, ci si la cum a nu me sa traim. Cum se descurca psihologii-practicieni cu aceasta sarcina?
Nu trebuie sduitdm cd, desi stiinta poateverified anumitevalori, continutulvalorii in sine nu vine din partea stiintei. Trebuie sd intreprindem cercetdri asupra atitudinilor oamenilor si asupra modalitdtilor de comunicare inproblema pdcii, precum si asupra legdturii dintre aceste atitudini si starea de securitate sau de panted, dar credinta insdsi in pace provine de la ceva mai mult decdt stiinta. (...) Continutul valoriiprovine, in general, dinzonareligiei, a filosofiei si a altor discipline umaniste; si asa ar trebui sdfie. Faptul cd stiinta nu of era continutul valorilor nu este determinat de ideea cd acest continut si verificarea pe care of ace stiinta se afld la doudniveluri diferite. Asa cum afirmd Albert Einstein, metoda stiintificd nu ne poate invdta nimic mai mult decdt cd faptele sunt legate intre ele si se conditioneazd reciproc. (...) Aspiratia spre stiinta obiectivd este demnd de cele mai inalte zboruri de care este capabil omul... Dar lafel de evident estefaptul cd stiinta despre ceea ce ESTE nu deschide nemijlocit lisa spre ceea ce AR TREBUI SA F/...(R. May)

Asadar, psihologii trebuie sa faca distinctia intre propriile lor valori, optiuni si repere si sa nu actioneze in numele psihologiei ca stiinta acolo unde faptul acesta nu este intemeiat. Putemspunedoar: Cercetdrilearatdcd...,Practica verified...,Inspiritul acestei teorii, un asemenea comportament este de dorit... etc. O asemenea atitudine reprezinta o optiune necesara. Ce este de facut daca cineva intreaba de sensul, de esenta vietii? Putem raspunde la aceasta intrebare doar din perspective proprie, particulara, putem sprijini o persoana in cautarea raspunsului, fara a-i impune ceva si fara a exercita vreo presiune. O alta optiune consta in afirmarea personala a ideii de utilizator al unei psihologii concrete. Poti fi un profesionist oriental in spiritul unei directii concrete sau un eclectic care apeleaza la mai multe abordari. Unii sustin ca ar exista si a treia cale, respectiv atitudinea de selectie si de integrare, de sinteza a unor elemente omogene sau eel
Psihologie 2

Lecfta 40 _______________ psihologii-practicieni?

In ce aspecte de viata pot interveni

putin necontradictorii. Acest lucru este foarte dificil; adesea, din pacate, constiinta necesitatii de a face optiuni, in cazul celor care beneficiaza de psihologie ca domeniu aplicat, este redusa. Independent de locul unde isi desfasoara activitatea psihologul si de sarcinile sale esentiale, el este obligat sa raspunda singur la intrebarile: cine este omul, care este natura lui, care este mecanismul posibilelor tulburari, in ce consta, in general, dezvoltarea sa, care sunt modalitatile de cunoastere si de ajutor etc. Nici un adult constient nu este inainte de pranz behaviorist, dupa amiaza psihanalist, iar seara umanist. Fundamentele acestor conceptii sunt contradictorii. O asemenea situatie nu ar fi nici macar amuzanta, ci regretabila. Te rog sa te gandesti la consecintele unor practici de acest fel. Ele pot duce la schizofrenie sau la dedublare. Nu-i asa? Instrumentele concrete ale cunoasterii, metodele de diagnosticare si tehnicile terapeutice sunt elaborate, de asemenea, in cadrul unor abordari concrete. Printre psihologii-practicieni exista, din fericire, tot mai multi oameni pe deplin constienti atat de conceptiile si de valorile proprii, cat si de orientarile teoretice in cadrul carora isi desfasoara practica. Acesta este un real progres.

Cu ce se ocupa psihologii-practicieni la inceputul secolului XXI?


Aceasta problems ar putea fi formulata cu totul altfel. Vei gasi in continuare un exemplu in acest sens. Exercitiul 2: Unde pot fi gdsiti psihologii si unde nu potfigasiti? Iti propun un fel de joe de societate. Nu uita ca poti antrena in joe un numar cat mai mare de persoane, in masura in care au timpul si motivatia necesare pentru activitati de acest gen. Conditia este de a avea grija de confortul participantilor si de a le transmite sensul exercitiului. Si acesta este un criteriu de verificare a competentelor tale! Te rog sa imparti persoanelor foi cu un tabel pregatit inainte, cuprinzand doua rubrici:
Unde pot fi gasiti psihologii? Unde nu pot fi gasiti psihologii?

Apoi, roaga-i pe cei prezenti sa completeze in trei minute tabelul cu un cat mai mare numar de institutii sau domenii in care lucreaza psihologii. Sugereaza-le faptul ca este bine sa fie creativi in gandire si in procesul de asociere, ca nu trebuie sa apeleze la generalizari de tipul: pretutindeni sau nicaieri. Te rog sa verifici rezultatele obtinute. Poate doresti sa cunosti numarul de puncte sau sa stabilesti cine este castigatorul. Nu uita insa ca acest factor nu trebuie sa fie stresant pentru participant!. Ideile trecute in tabel nu trebuie sa
24 Psihologie

Preocupari si tendinte in psihologia contemporana_____________________________Capitol XVI

se repete, cu toate ca pot fi formulate la un nivel de generalitate variat; de exemplu serviciul medical, sanatorii, sectii de ingrij ire medicala intensiva etc. In care coloana a tabelului svmt mai multe raspunsuri? Intreaba-i pe cei care participa la joe daca domeniile in care ,,nu exista psihologi" ar avea beneficii de pe urma acestora sau nu. Confrunta rezultatele obtinute cu materialul prezentat in continuare. Care sunt reflectiile tale? Domeniile in care lucreaza intr-adevar psihologi-practicieni sunt cunoscute peste tot? De unde decurg posibilele divergence? Ai stabilit ce anume stiu cunostintele tale despre formele actuale de realizare a practicii psihologice. Dar cum stau lucrurile cu adevarat? Ce anume fac astazi psihologii-practicieni?
Desfasoara cursuri de formare pentru specialist!! din domeniul afacerilor, ii invata cum sa se conduca singuri, cum sa-i conduca pe ceilalti, cum sa-si administreze timpul. Unii glumesc, spunand ca, in general, le place sa conduca. Ce crezi despre asta? De asemenea, ajuta la integrarea echipelor de juristi, optimizeaza functionarea acestora, indeosebi in domeniul comunicarii. Psihologul este din ce in ce mai frecvent asociat cu activitatea de consultants la nivel personal, de cercetare a disponibilitatilor pentru anumite functii, cu procesul de selectie (engl. head hunting). In timpul antrenamentului si al sesiunilor, psihologii se ocupa de rezolvarea unor probleme legate de sensibilitate, de capacitatea de a interpreta comportamentele observate, dar si de arta de a negocia si de a comunica optim. Aici, activitatea psihologului se raporteaza la comportamentul omului, examinand mai putin personalitatea acestuia; in munca lui, omul este important, dar prin prisma sarcinilor si a scopurilor institutiei cu care ar trebui sa se identifice.

Ii invata pe copii, pe tineri si pe adulti cum sa invete eficient, adica pe cei care ar trebui sa invete si pe cei care doresc sa invete, dar intr-un asemenea mod, incat invatarea sa fie o placere si sa dea rezultate masurabile. Se intampla insa un fenomen ciudat aici, manifestat prin faptul ca cei foarte multumiti de acest tip de servicii sunt aceia care oricum s-ar fi descurcat singuri, dispunand de un coeficient de inteligenta si de motivatie suficient. Astazi, sunt inca destul de putini aceia care ne invata cum sa invatam, la un nivel corespunzator, in functie de varsta si de materialul potrivit, prin care sa se asigure transferul in alte domenii ale vietii (priceperea de a valorifica ulterior competentele noastre in diferite domenii). Se ocupa de problemele persoanelor dependente. Exista aici o problema serioasa - de data aceasta, mai mult teoretica decat sociala -, referitoare la definitia si la modul de abordare a fenomenului de dependents. Unii o limiteaza la un mecanism de narura biologica si iau in considerate doar elementele chimice, precum medicamentele, drogurile, alcoolul, nicotina; altii afirma ca putem fi dependent! de propriul partener, de j ocurile pe computer, de ritualuri concrete, precum si de munca. Indispensabilitatea unui obiect (de data aceasta neavand structura chimica, ci una psihica), initial nejustificata
25

Psihologie

Lectia 40

In ce aspecte de viata pot interveni psihologii-practicieni?

biologic, inseamna, dupa unii, dependenta. Discutiile pe aceasta tema se desfasoara in continuare, dar terapeutii actioneaza in probleme de dependenta, ajutandu-i pe cei care au probleme de acest tip. Cea mai larga practica se refera insa la alcoolici si la narcomani. li instruiesc pe terapeutii individual! sau de grup. Instruirea in domeniul psihoterapiei ,,aparasit" spatiile facultatilor. Cunostintele despre procesul in sine sau chiar despre o anumita metoda in psihoterapie nu sunt identice cu competentele de folosire a acestor cunostinte, in timpul procesului terapeutic.

Vx -v

OIK tnotitat cam so.

s a
K

& O G u p a i K si de, KOI aw


Cunostintele imbogatite cu competente se dobandesc in institutii apropiate de practica - diferite sectii, laboratoare etc. In prezent se depun eforturi in privintanivelului raspunderii pentru ceea ce intreprind persoanele instraite. Instruirea terapeutilor este un proces care necesita competente complexe, o personalitate specifica, chiar carisma, specializare inalta si multa experienta. Nu oricine este potrivit pentru asta. De asemenea, nu orice persoana instruita se decide sa valorifice ceea ce a invatat. Educarea terapeutilor este indestructibil legata de terapia proprie, de dinamica dezvoltarii personale, de constiinta de sne. Organizeaza procesul de terapie atat pentra receptori individuali, cat si pentru familii, grupuri sau chiar institutii. S-aimbogatit considerabil domeniul de munca al psihologilor care ajuta persoanele cu probleme dislexice sau pe copiii care urineaza in pat. Psihologul lucreaza in domenii in care se mtalnesc frecvent teama, rusinea, problemele familiale (comunicarea interna, conflictele, problema adoptiei, a separarii, a divortului etc.). Din pacate, de curand, psihologia s-a vazut obligata sa caute solutii la problema violentei in familii si in institutiile sociale. Exista specialist! in domenii restranse, utilizand metode unice, si

terapeuti cu un spectra larg al preocuparilor. Fii totusi prudent cand intalnesti un terapeut specialist in toate, unul care poate hipnotiza, poate vindeca Mgiditatea, care interpreteaza visele, te invata cum sa abandonezi fumatul, se pricepe la autism, dislexie si paranoia! 26
Psihologie

Preocupari si tendinte in psihologia contemporana

Capitol XVI

Se ocupa cu sprijinirea dezvoltarii personale. Stimuleazamotivatia pentru un comportament creativ, inteles in sens restrans (de exemplu in artele plastice, in muzica etc.) si in sens mai larg, ca atitudine fata de realizarea propriului potential, a personalitatii. Tin prelegeri pentru oameni sanatosi, care doresc ceva mai mult: sa traiasca intr-un mod constient, responsabil, in armonie cu sine si cu ceilalti. Prin intermediul activitatilor, ii invatape membrii grupurilor sa-si manifeste sensibilitatea, empatia, sa comunice eficient. Psihologii au grija sa dezvolte competence specifice, necesare in numeroase roluri sociale, cum ar fi cele educative. Adesea, asemenea activitati ii determinape participanti sa mearga mai departe; multi dintre ei doresc ulterior sa beneficieze de alte forme ale serviciilor psihologice; unii constientizeaza nevoia de psihoterapie pentru sine. Intervin in prevenirea si in profilaxia tulburarilor emotionale si a bolilor psihice. Activitatea lor cuprinde in acest caz atat implementarea programelor derulate in diferite institutii, de exemplu in scoli, cu ajutorul mijloacelor de informare (programele de profilaxie a dependentelor, de prevenire a violentei etc.), precum si actiunile din cadrul centrelor de consiliere care functioneaza deja. Efectuand diagnoza nivelului de dezvoltare psihica a copilului, psihologul ii ajuta pe parinti in promovarea sanatatii si in combaterea unor deprinderi si comportamente nefaste. In cabinetele de consiliere pentru clientii adulti, psihologul nu se concentreaza doar asupra simptomelor acuzate de persoana consiliata, ci actioneaza in sens mai larg, fara a afecta intimitatea acesteia, promovand in felul acesta un stil de viata sanatos. In functie de tipul de probleme si de tulburari si de tipul de cabinete de consultatii, avem diferite grupe de oameni care solicita consilierea. Psihologul lucreaza in calitate de consilier cu persoane dornice sa afle despre sine mai multe lucruri, chiar cu delincventi, ceea ce sugereaza gama larga a problemelor cu care se confrunta oamenii, probleme care de multe ori se interfereaza. Cel mai mare numar de persoane lucreaza in cabinetele de consiliere oferita familiei sau avand caracter educativ sau profesional.
Psihologie 27

Lectia 40_________________ psihologii-practicieni?

In ce aspecte de viata pot interveni

( 31 (18-20) ^ Dupa cum iti amintesti, problema oferirii sfaturilor se pune in multe feluri in ^^ practica psihologica, in functie de modul de percepere a aspectului real, prezentat de client. Dupa cum tii minte, sfaturile sunt menite sa actioneze ca oferte care largesc posibilitatea alegerii, ca propuneri care nu obliga la acceptarea lor. Doar propria optiune, propria decizie devine caleapotrivita in sfera consilierii. Altfel stau lucrurile in ceea ce priveste transmiterea de informatii (adrese, telefoane, contacte cu specialisti si cu institutii de sprijin etc.) si de cunostinte (de exemplu metode concrete prin care copilul sa fie ajutat la invatatura, tehnici de relaxare etc.). Acestea constituie cele mai frecvente forme de lucru ale psihologului-practician. Asteptarile de tipul Va rog sd-mi spuneti CEAMDE FA CUTm procesul de consultatie ar trebui sa se schimbe in Sd ne gdndim impreund la CE SE POATEFACE! Psihologii-practicieni reactioneaza la nevoile sociale acute: in conditii de cataclisme sau infrangeri, ei acorda ajutor terapeutic celor afectati. Este important faptul ca si urmarile unor asemenea fenomene sunt supuse cercetarilor, pentru ca strategiile utilizate sa fie potrivite si eficiente in viitor. Psihologii sunt angajati pe scara larga in serviciile de sanatate sau invatamant, unde, impreuna cu restul personalului, sunt membri ai colectivului care se ocupa de tratare, de profilaxie, de problemele bolnavului sau de educatie. Sarcina lor de baza consta in desfasurarea de actiuni profilactice, de terapie si de diagnosticare. Psihologii au ca sarcina sa se ocupe de persoana bolnava sau care invata, pentru ca, acolo unde este posibil, sa fie aplicate in practica descoperirile psihologiei, efectuate in teorie si in cercetare. Psihologul trebuie sa fie aici partener, nu subordonat si nici decident, sa lucreze impreuna cu medicii si cu pedagogii, pentru a realiza aceleasi scopuri legate de binele clientilor. Folosim cunostintele si priceperile din variate discipline in serviciul omului. Acest aspect poate avea efecte extraordinare. Deosebit de rar se poate realiza pe deplin acest model in viata cotidiana. Diferite grupuri profesionale se concentreaza mai frecvent asupra propriului prestigiu si asupra rivalitatii decat asupra binelui elevilor sau celui al pacientilor. Multi psihologi lucreaza in penitenciare si scoli de reeducare, unde coparticipa la procesul de resocializare. Si acesta este un factor de stres, care solicita constiinta participarii la un proces care, chiar daca eficient intre zidurile unei anumite institutii, se dovedeste adesea un adevarat esec in confruntarea cu realitatea, cu practica sociala care ingreuneaza readaptarea la societate. O asemenea munca solicita rezistenta si speranta, avand in vedere contactul cu durerea, cu violul, cu violentele de orice tip, cu viciile si cu degradarea umana. Este o activitate care devine rapid fie o chemare, fie o rutina de suprafata. Psihologul lucreaza, de asemenea, in cadrul tribunalelor, prommtandu-se cu privire la capacitatea de intelegere a situatiilor si a faptelor, a posibilitatii de a prevedea consecintele acestora de catre cei acuzati, sau la solutiile optime de rezolvare a problemelor legate de ingrijirea minorilor, pentru binele
Psihologie

28

Preocupari gi tendinte in psihologia contemporana_____________________________Capitol XVI

acestora. Psihologii, indeplinind anumite conditii formale, la solicitarea instantei, se pot pronunta in probleme penale si civile. Aceasta munca nu este echivalenta cu atribuirea dreptului de a decide soarta cuiva, desi, in unele cazuri, tocmai asa se intampla. De la psiholog se asteapta acordarea unui copil spre ingrij ire mamei sau tatalui (copil care, in disputa lor personala, este adesea doar un instrument). Solutiile juridice care pot fi aplicate sunt uneori prea sarace, prea inguste: a lucra cu doua sau trei solutii, in raport cu multitudinea de personalitati umane, cu nenumaratele imprejurari de viata, nu este cea mai potrivita cale. De aceea, psihologul judiciar trebuie sa constientizeze cerinta impartialitatii, neputinta sa si limitarile sistemului in cadrul caruia lucreaza. Unii psihologi tsi desfasoara activitatea in centre speciale, unde este nevoie de ajutor de specialitate in domeniul recuperarii, de o mai buna adaptare si de compensarea unor deficiente la persoanele cu handicap sau la invalizi. Acest gen de munca este ales de cei motivati. Specificul acestei munci poate fi redat astfel: este nevoie de toleranta in fata neputintei. In toate institutiile amintite, psihologii lucreaza cu persoana aflata in mediul ei natural, punandu-i in miscare potentialul necesar revenirii la starea sanatate si mecanismele de sprijin din partea celor din jur. Este simplu: psihologul nu este interesat doar de felul cum se comporta un copil in cabinetul sau. El tine seama de situatia familiala a copilului, de locul acestuia printre ceilalti frati, de felul cum se manifesta in grupul celor de aceeasi varsta, in mediul unde locuieste, cu vecinii, in clasa, in scoala etc. Pretutindeni se cauta mecanismele favorabile sanatatii, ceea ce conduce la abordarea comportamentului persoanei in lume in mod integrativ si consecvent, in raport cu actiunile rationale, adecvate, valorificand posibilitatile recuperatorii prezente in mediul de viata al acesteia. Psihologul se ocupa de om din momentul conceperii acestuia (psihologia prenatala), trecand prin copilarie, adolescenta, prin problemele legate de dezvoltarea adultului, referitoare la bilantul vietii si al crizei varstei mijlocii, la batranete (psihologia gerontologica), pana la moarte, asadar de intreaga perioada de dezvoltare. O asemenea perspectiva evolutiva a actiunilor practice din psihologie este proprie oricarai tip si gen de practica (terapie, diagnostic, consiliere, indrumare). Rareori insa psihologul-practician supravegheaza viata individuala a unui singur om. Desigur, isi urmareste pacientul, observandu-i evolutia intr-o anumita etapa, motivandu-1, actionand asupra mediului din jur, uneori interesandu-se de soarta acestuia dupa momentul interventiei. Adesea insa psihologii sunt specialisti, persoane competente in probleme caracteristice pentru anumite perioade ale vietii: ei se ocupa de oamenii in varsta, de sugari, de femeile insarcinate, de familia celui defunct. Cu toate acestea, ei trebuie sa fie constienti totdeauna de faptul ca participarea lor la viata clientilor este un fragment mic din procesul intreg si de lunga durata al dezvoltarii omului.
29

Psihologie

Lecjia 40

In ce aspecte de viata pot interveni psihologii-practicieni?

Psihologii lucreaza impreuna cu ceilalti specialist!, care isi propun scopuri similare (pedagogi, logopezi, medici de diverse specialitati, juristi etc.). Se cuvine sa subliniem faptul ca psihologii colaboreaza din ce in ce mai des cu reprezentanti ai unor profesii din afara institutiilor in care sunt angajati. Se consulta cu acestia in problemele pacientilor sai, fara a-i trata concurential, cautand solutii benefice, informatii indispensabile pentru stabilirea diagnosticului, metode de terapie si directii de prognoza. Se constata ca, adesea, aceste colaborari sunt mai sanatoase si mai rationale decat in cazul conlucrarii in cadrul unei singure institutii. Psihologii sunt angajati frecvent in politica in calitate de consilieri, consultant!, coordonatori, sustinand campaniile electorale, urmarind demersurile adecvate, prefigurand consecintele acestora. Este nevoie de munca lor si in mass-media. O asemenea munca genereaza dileme de natura morala: sa actionezi in slujba omului, in general, sau doar pentru unii oameni! Este o provocare. Exista mai putina expertiza in ceea ce priveste utilizarea acestor cunostinte. De aceea, practicienii din acest domeniu sunt creativi si curajosi. Este bine ca ei sa aiba si indoieli de natura morala! Psihologii aspira la reglarea statutului juridic si social al profesiei lor.

Despre problema specializarii


Caracterul universal al domeniilor de aplicabilitate ale psihologiei face ca diferiti practicieni, tinzand oarecum just la ridicarea nivelului profesiei lor, sa ingusteze semnificativ sferareceptorilor propriilor servicii. Dar dobandirea unei specialitati concrete, practicarea acesteia ar trebui sa-1 faca pe un absolvent, tanar practician, sa nu se poata intelege nici macar cu un coleg de an, instruit putin diferit? Acest lucru este absurd! Avem specialisti care lucreaza numai cu narcomani, care nu doresc sa se ocupe de alte cazuri de dependents. Exista psihologi care cerceteaza copiii si persoanele care-i ajuta doar in perioada invatamantului prescolar. Nu este vorba de a pretinde omniscienta. Practicianul din cabinetul de consiliere scolara trebuie sa se priceapa la diagnosticarea posibilitatilor elevilor, dar nu trebuie sa se priceapa la gerontologie, ceea ce nu inseamna ca el nu va sesiza dificultatile omului batran, ca nu poate asculta, intelege, sustine sau stabili un contact cu cineva care a trecut de varsta pensionarii. Exercitiul 3: O perspective ampla sau o specializare ingusta?
' ' '" V

Te rog sa cauti argumente pro si contra specializarii inguste a psihologilor-practicieni. Analizeaza punctul tau de vedere cu partenerul tau de discutie. Ce optiune a invins in discutia voastra? Care sunt consecintele practice ale specializarii sau ale absentei totale a acesteia? Gandeste-te la sistemul de invatamant, la perioada de practica profesionala, precum si la posibilitatile limitate de angajare sau la scara larg accesibila sau inaccesibila a practicienilor.
30 Psihologie

Preocupari si tending in psihologia contemporana

Capitol XVI

Spre ce anume ar trebui sa tinda strategia de formare a practicienilor? Cum intelegi si cum apreciezi o asemenea solutie?
Doresti sa-ti exprimi parerile in tema pentru acasa?

T&ffE? PWCTfM?

Uneori ne intrebam ce anume este mai important si mai demn de efort in psihologie: teoria sau practica? Psihologia nupoatefi nici doar o culegere de texte, nici doar un sistem de actiuni. Dilema in privinta a ceea ce este mai important - o buna teorie sau o buna practica - este improprie, iluzorie. Un specialist afirma: O analizd temeinicd a legdturilor din cadrul cunostintelor stiintifice aratdcdo bund teorie, indeplinind criteriile impuse cercetdrii stiintifice, cum arfi rigoarea, justetea, coerenta si nivelul de argumentare, nupoatefi verificatd fdrdpractica, iar practica psihologicd isi relevd rapid neputinta Jar do baza teoreticd. Existd, asadar, necesitatea deanu impdrti stiinta psihologicd in purd si aplicatd, iar pe psihologi in teoreticieni-cercetdtori sipracticieni, ci, mai curdnd, de a lega stiinta de actiune, prin elaborarea de forme corespunzdtoare in ceea cepriveste prelucrarea si implementarea cunostintelor stiintifice. Legaturile dintre teorie si practica ar trebui safie reciproce si reversibile. Apare aid, in mod evident, problema transferului (a transmiterii cdtre beneficiari) si a modeldrii cunostintelor (transformarea). Dacdsentimentuldecompetentdalpsihologilorurmeazdaficevamaimidtdecdt o iluzie bazatdpe buna intentie de a ajuta, atunci reflectia cuprivire la modalitatea intrepdtrunderii dintre teorie si practica reprezintd o conditie indispensabild in acest sens.

Ce anume ar trebui sa cerceteze mai indeaproape psihologii si ce anume stiu suficient, pentru a putea ca, pe aceasta baza, sa recomande psihologia ca activitate sociala generala?
Psihologie 31

Lec^ia 40

In ce aspecte de via^a pot interveni psihologii-practicieni?

Exercitiul 4: Directia... ? Te rog sa definesti spatiile de interes, in opinia ta, si directive de dezvoltare ale psihologiei practice contemporane. Care este zona in care se cere o interventie imediata? Ce este doar aparent ,,gradina infloritoare", in care se intind buruienile? Care este ,,tinutul necunoscut?" Pune aceasta intrebare partenerului tau de discutie. Incercati sa formulati ____________ impreuna directiile de actiune ale psihologilor-practicieni, necesare, indispensabile societatii noastre. Ganditi-va la ce anume nu trebuie atat studiat, cat aplicat, implementat, valorificat. Unde se afla acele zone in care exista o incongruenta clara intre ceea ce stim in prezent in teorie si ceea ce se intampla, in general, in viata? Ce orientare ar trebui sa ia dezvoltarea psihologiei aplicate? Asupra caror lucruri ar trebui sa ne avertizeze practicienii din acest domeniu, ce anume ar trebui sa ne invete? Vrei sa elaborezi tema pentru acasa despre aceste lucruri? Psihologii insist afirma ca inca de acum, dar mai ales in viitorul apropiat, psihologia ,,in actiune" ar trebui sa: se mgrijeasca de formele corecte de folosire a realizarilor revolutiei electronice, sa foloseasca stiinta cu privire la efectele utilizarii tehnologiei computerelor in diferite domenii de viata, asadar sa contracareze patologia, sapreintampine mecanismele de dependents, depersonalizarea, destramarea legaturilor familiale si din societate etc.; sa perfectioneze invatarea eficienta, sa introduca pe scara mult mai larga stiinta cu privire la invatarea eficienta, fara mituri, dar si fara falsa modestie, sa ne invete sa apreciem mai mult puterea intelectului uman, sa minimalizam costurile de asimilare a cunostintelor, sa ii instruiasca pe cei care predau, sa ne invete in primul rand cum sa invatam; sa promoveze programe de sanatate psihica in cadrul mediului concret, sa actioneze eficient fata de toate grupurile sociale, ca solutie mai sanatoasa si mai placuta pentru toti; sa valorifice descoperirile psihologiei sociale in sfera influentelor sociale, sa actioneze astfel meat oamenii sa nu se simta anonimi, izolati sau dezumanizati, sa nu admita violenta, teroarea, ci dezvoltarea unor relatii bazate pe toleranta si pe promovarea spiritului de independenta; sa transmita mai mult despre cum sa trezim atasamentul, sentimentul legaturii dintre oameni, bazat pe mandrie, pe dragoste, pe cunoasterea propriului loc si scop spiritual, pe sentimentul de apartenenta, intrucat statisticile ne arata ca suntem solitari, ca nu stim sa traim pe o durata mai mare in cupluri.
Psihologie

32

Preocupari si tendinte in psihologia contemporana__________________________

Capitol XVI

v^

Inca ceva despre responsabilitate


In incheierea consideratiilor noastre, te rog sa revii la reflectiile cu privire la responsabilitatea persoanei care se ocupa profesional cu psihologia, dar si a beneficiarului acesteia. Lectura repetata a acestor citate te va ajuta sa le aprofundezi. Dorind sa ordonam lumea, ca psihologi, trebuie sa ne dam seama ce inseamna pentru noi insine aceasta ordine spre care tindem.

______________Potter enumera trasaturile ce definesc ,,mediul optim", care satisface eel mai bine nevoile umane, mediul spre a carui dezvoltare ar trebui sa tindem. Sunt acestea in consens cu valorile tale? ,,Mediul optim", dupa acesta, inseamna: 1. posibilitatea de a-ti satisface nevoile elementare, prin eforturi individuale sau comune; 2. protej area sanatatii indivizilor prin scoaterea lor de sub actiunea unor substante chimice daunatoare, factori traumatici inutili (razboi, accidente rutiere, zgomot etc.) si boli care pot fi prevenite; 3. 4. respectarea principiilor ecologice sanatoase - sa invatam cum sa traim cu natura, in locul dominatiei asupra naturii; dezvoltarea permanenta la orice individ a unui sistem integrat, adaptat de reactii, prin intermediul unor cerinte sistematice, impuse prin sarcini fizice si intelectuale, aflate rn raza posibilitatilor sale sau la granita superioara a acestora;

5. fericirea individului, legata de dezvoltarea sentimentului durabil de identitate personala si a capacitatii de a aprecia satisfactiile in viata si de a trage invataminte din experientele neplacute; 6.
X ^

angajarea fiecarui individ in munca, in favoarea celorlalti membri ai societatii, pentru sporirea fortei acestora, a posibilitatilor lor de actiune; aspiratia necontenita spre frumos si ordine, care nu anuleaza rolul individualitatii, al excentricitatii si al dezordinii.

7.

Totul suna minunat! De unde insa pro vine avertismentul de la ultimul punct? Cecrezi?
Psihologului li estegreu saintreprinddcevafaraa constientiza cadobandirea de cunostinte u deschide infatdcele mai ingrozitoareperspective de dirijare a ceea ce fac oamenii, cum gdndesc, cum se comportdsi ce simt. Acest lucru se referdla toti aceia dintre voi care se ocupa depracticd; pot crede cape mdsurd cepsihologii vor cdpdta sigurantd de sine, spiritpdtrunzdtor sipricepere, apelulfizicienilor de afolosi descoperirile lor in scopuri umanitare si in mod intelept vapdrea maiputin important in comparatie cu apelulpe care voi va trebui sd-l rostiti si pentru care va trebui sdfiti rdspunzdtori. (R. Openheimer, 1956) ^
Psihologie 3 3