Sunteți pe pagina 1din 46

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

MEDITAŢII CREŞTINE VOL II


Întăreşte-te cu meditaţii creştine! Lasă pildele şi învăţăturile Bibliei
să îţi fie călăuză în viaţă şi sprijin la greu. Lectură plăcută!

=> http://www.ozibuna.net/categorie/meditatii-crestine

www.ozibuna.net – Bucură-te de viaţă!


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

COLECŢIILE O ZI BUNĂ

Ori de câte ori ai nevoie de un cadou de suflet


pentru tine sau cei dragi ţie.

=> http://colectii-cd.ozibuna.net

www.ozibuna.net – Bucură-te de viaţă!


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

31. Sa aveti pace in Mine

„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Ioan 16:33
Avem parte de încercări, chiar dacă suntem urmaşi ai lui Hristos. De fapt, acesta este
preţul pe care trebuie să-L plătim fiindcă ne-am dedicat viaţa Domnului.

Un mare lucru pe care n-ar trebui însă să-l uităm indiferent de situaţiile prin care trecem,
este că putem avea pace şi bucurie chiar şi în cele mai grele momente de încercare şi
stres.

Poţi avea acestă binecuvântare, numai atunci când în mijlocul problemelor şi


frământărilor cu care te confrunţi, te încrezi în Dumnezeu, fiind deplin conştient că El
este credincios în împlinirea promisiunilor făcute.

Acest adevăr este subliniat şi de Cuvântul Scripturii care spune: „Aşa ca cei ce suferă
după voia lui Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor, şi să facă ce
este bine” 1 Pet.4:19

În această zi aş dori să te provoc ca în momentul în care vei mai trece prin vreun necaz,
să-ţi aduci aminte că şi Hristos a suferit la fel ca şi tine, dar a trecut biruitor prin toate
necazurile şi încercările pricinuite de Diavol, sau de împotrivitori, fiindcă S-a încrezut
deplin în Tatăl. Ca urmaş a lui Hristos, poţi avea şi tu aceiaşi biruinţă pe care şi Domnul
Isus a avut-o dovedind aceiaşi credincioşie.
ÎN CELE DIN URMA, NICI O ÎNCERCARE A VIEŢII NU-ŢI POATE FACE VREUN RĂU ATUNCI
CÂND TRĂIEŞTI CA UN COPIL A LUI DUMNEZEU, CARE SE ÎNCREDE DEPLIN ÎN TATĂL!

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

32. Practica credinta

„Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui
acestuia: Mută-te de aici colo, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.” Mat.17:20
Credinţa nu-i ceva despre care ar trebui numai să înveţi, ci mai degrabă ceva ce ar trebui
să pui în practică. Mulţi bărbaţi şi femei pe care îi prezintă Sfânta Scriptură, au fost
biruitori în lupta spirituală, pentru că în situaţiile dificile prin care au trecut, au dovedit
o credinţă puternică.

De fapt Sfânta Scriptură ne spune în mod direct că: „fără credinţă este cu neputinţă să
fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că
răsplăteşte pe cei ce-L caută” Evrei 11:6

Nu ştiu care este atitudinea ta, dar dorinţa inimii mele este ca să-i fiu plăcut lui
Dumnezeu prin tot ceea ce sunt şi tot ceea ce fac. Fără a trăi prin credinţă, acest lucru
nu este posibil!

Credinţa este necesară deoarece pentru a trăi o viaţă creştină, vom avea de trecut
experienţe şi încercări pe care nu le vom înţelege, şi de multe ori vom avea întrebări fără
răspuns.

Referindu-se la această situaţie, A.W.Tozer, a spus: „Atunci când toate motivaţiile


eşuează, lăsaţi credinţa să vă susţină!”

Cred că această declaraţie conţine un mare adevăr, care ne este descoperit şi de


Cuvântul Scripturii care spune: „credinţa este o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” Evrei 11:1

Atunci când totul pare că se prăbuşeşte, credinţa ne dă un suport de care să ne ancorăm


viaţa şi o nădejde vie în mijlocul celor mai grele încercări, pentru că ne aduce mărturii
ale prezenţei şi ale lucrării lui Dumnezeu.
CREDINŢA NU-I CEVA DESPRE CARE AR TREBUI NUMAI SĂ ÎNVEŢI, CI MAI DEGRABĂ CEVA
CARE SĂ TRĂIEŞTI ŞI SĂ PUI ÎN PRACTICĂ!

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

33. O dedicare deplina

„Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de
Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de prooroci! Prin credinţă au cucerit
ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins
puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în
războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.” Evrei 11:32-34
Bărbaţii şi femeile a căror nume au fost menţionate în lista eroilor credinţei, au dovedit o
credinţă deosebită şi o mare dedicare faţă de Dumnezeu.

Deşi printre aceştia au fost oameni din toate categoriile sociale, iar cei mai mulţi dintre
ei au fost oameni simpli, la fel ca mine şi ca tine, aceştia au ieşit în evidenţă, pentru că
au avut un lucru în comun: s-au încrezut deplin în Dumnezeu!

Cred că ştii deja că înaintea lui Dumnezeu nu contează ce maşină conduci, sau în ce casă
locuieşti, şi că pentru a-şi împlini lucrarea, El nu este limitat de ceea ce ai, sau de ceea
ce nu ai.

Mulţi creştini de astăzi, deşi pretind că au credinţa în Dumnezeu, nu o demonstraează în


împrejurările vieţii. Atunci când întâlnesc obstacole, sau se confruntă cu încercări ale
vieţii, aceştia lasă tot şi fug.

Aş vrea să te provoc în această zi, să acţionezi prin credinţă şi să împlineşti tot ceea ce
Dumnezeu îţi cere să faci, trăind acea viaţă pe care El o aşteaptă, potrivit Cuvântului
Său.

Dacă te vei lăsa folosit de Dumnezeu, te vei încrede deplin în El şi vei dovedi o dedicare
deplină, atunci Dumnezeu va face lucruri extraordinare prin viaţa şi slujirea ta.
PENTRU CĂ DUMNEZEU VREA SĂ TE FOLOSEASCĂ AŞA CUM EŞTI ŞI CU CEEA CE AI, FII GATA
PENTRU O DEDICARE DEPLINĂ!
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

34. Alearga cu staruinta pana la final

„Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o
parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în
alergarea care ne stă înainte.” Evrei 12:1
Viaţa creştină nu este ca o alergare de viteză, la o cursă de 100 de metri, ci ca un
maraton.
Datorită acestui fapt, n-ar trebui să avem momente de repetate opriri şi noi începuturi, ci
ca nişte buni alergători de maraton, odată ce am început cursa vieţii, să alergăm cu
stăruinţa până vom trece linia de sosire.

Nu cumva ai ajuns să crezi că dacă eşti credincios, viaţa îţi va fi mai uşoară? Iar dacă îţi
parcurgi drumul vieţii ca un copil a lui Dumnezeu, vei avea parte de mai mult confort şi
un drum mult mai neted ?

Indiferent dacă eşti de acord cu mine sau nu, sunt mulţi creştini astăzi, care au ajuns să
creadă în acest fel!

Prieteni; n-aş vrea să vă dezamăgesc, dar viaţa creştină implică disciplină, muncă din
greu şi multă răbdare. Biblia ne spune că, suntem de fapt într-un război în care săgeţile
arzătoare ale celui rău sunt reale, iar rănile provocate de acestea, sunt uneori foarte
adânci.

Datorită acestui fapt, rugăciunea mea pentru tine în acestă zi este, să-ţi reînoieşti
dedicarea ta faţă de Dumnezeu şi prin ajutorul Lui, să ajungi să termini cu bine cursa şi să
treci victorios linia de sosire.
PENTRU CA VIAŢA DE CREDINŢĂ ESTE CA O CURSĂ DE MARATON, ALEARGĂ CU STĂRUINŢĂ
PÂNĂ VEI TRECE LINIA DE SOSIRE.

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

35. Prin rugaciune ti se pot deschide noi cai

„Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu
pentru el. În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfăţişeze la judecată, Petru
dormea între doi ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri; şi nişte păzitori păzeau temniţa la
uşă.
Şi iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit în
temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: “Scoală-te, iute!”
Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini.
Apoi îngerul i-a zis: “Încinge-te, şi leagă-ţi încălţămintele.” Şi el a făcut aşa. Îngerul i-a
mai zis: “Îmbracă-te în haină, şi vino după mine.” Fapte.12:5-8
Se poate ca în această zi, asemenea lui Petru, să fii într-o închisoare a suferinţelor,
singurătăţii, sau a descurajării. Sau poate că ai ajuns să crezi că ai început deja să păşeşti
pe un drum fără ieşire, sau simţindu-te legat de lucrurile din trecutul vieţii tale, să crezi
că nu mai există nici o posibilitate de scăpare.

Dacă te găseşti în una dintre aceste situaţii, aş dori să-ţi spun că Dumnezeu poate să
deschidă o uşă şi în locul despre care crezi că nu mai există nici o posibilitate de ieşire.

Modul în care El împlineşte aceasta minune, este potrivit Cuvântului Său, un răspuns al
rugăciunii.

Cred că eşti de acord cu mine că trebuie să petrecem tot mai mult timp în rugăciune,
pentru a găsi întărire şi încurajare spirituală, dar şi pentru a mijloci pentru familia nostră,
slujirea pe care o împlinim, prieteni, sau demnitarii care ne conduc. Situaţiile dramatice
prin care trecem, pot fi schimbate numai prin rugăciune.

S-ar putea ca tocmai în aceste momente să te întrebi: de ce am ajuns în acestă situaţie?


Sau: care sunt lucrurile prin care voi mai avea de trecut? De ce nu mai am nici un sens
pentru viaţă?

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Dacă îţi pui pui aceste întrebări, lasă-mă la rândul meu să te întreb: te-ai rugat cu
adevărat pentru aceste situaţii?

Dacă în momentele de încercare în care ai ajuns, vei apela la rugăciune, vei primi lumina
şi înţelepciune pentru aţi croi un drum drept, îndreptându-te spre o uşă de ieşire din
toate aceste situaţii. Apoi, rugăciunea este singura cale prin care vei descoperi proviziile,
bucuria perfectă, pacea şi puterea de care poţi avea parte cu ajutorul Domnului!
PRIN RUGĂCIUNE, DUMNEZEU POATE DESCHIDE O UŞĂ CHIAR ŞI ÎN LOCUL DESPRE CARE
CREZI CĂ NU MAI EXISTĂ NICI O IEŞIRE!

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

36. Ai in atentie oamenii

„Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se temeau de
el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la
apostoli, şi le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum în
Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus.” Fapte.9:26-27
Barnaba a fost cunoscut printre cei din vremea lui datorită modului în care îi mângâia şi-i
încuraja pe alţii, iar mărturia slujirii lui ne arată că el a avut în atenţie oamenii.

Dacă vrei să fii omul pe care Dumnezeu îl doreşte să fi, atunci împlineşte-ti slujirea având
în atenţie oamenii. Aceasta înseamnă a dezvolta relaţii sănătoase cu cei din biserică, cât
şi cu cei dinafara ei.

Scriind celor din Corint, apostolul Pavel spune: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care
ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine
suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! 2
Cor.1:3-4

Pentru a fi asemenea Domnului nostru, ar trebui să răspundem cu generozitate, să-i


întâmpinăm pe oameni cu bucurie, să-i ascultăm cu îngăduinţă, să ne placă să petrecem
timp împreună cu ei şi să-i încurajăm cu gingăşie.

Oamenii din jurul nostru au nevoie de cineva asemenea lui Barnaba, care să-i încurajeze,
să-i susţină pentru ca viaţa să le fie înviorată şi împrospătată. Este viaţa ta ca un râu care
aduce încurajare şi înviorare spirituală pentru toţi acei cu care vii în contact, sau ca un
deşert care aduce uscăciune şi moarte?

Te îndemn în această zi, fii un râu care aduce împrospătare pentru toţi acei ce vor fi în
jurul tău. Uită-te în jur şi descoperă-i pe acei ce au nevoie de încurajare şi înviorare
spirituală şi lasă-te folosit de Dumnezeu, care te va înzestra şi-ţi va da înţelepciune să
poţi fi persoana pe care El s-o folosească pentru ridicarea altora.
DACĂ VREI SĂ FII BĂRBATUL SAU FEMEIA PE CARE DUMNEZEU AŞTEAPTĂ S-O FOLOSEASCĂ,
ATUNCI AI ÎN ATENŢIE OAMENII!

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

37. Pastreaza o legatura zilnica cu Dumnezeu

„După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul
Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” Fapte 4:31
Spre deosebire de mulţi oameni din zilele noastre, credincioşii din biserica primară pentru
a experimenta puterea şi lucrarea lui Dumnezeu, nu se bazau pe emoţii.

Aceştia ştiau că pentru a trăi această binecuvântare, este imperativ să păstreze legătura
cu Dumnezeu prin rugăciune.

Pentru a trăi această experienţă şi astăzi, trebuie să păstrăm aceiaşi legătură cu


Dumneuzeu, aşteptând apoi prin credinţă, ca El să lucreze.

S-ar putea să crezi că pentru situaţiile cu care te confrunţi astăzi, nu mai există nici o
posibilitate de scăpare. Iar întrebările pe care le ai, par să nu mai aibă nici un răspuns.

Dacă viaţa ta de familie a început să scârţâie, iar situaţia financiară îţi este tot mai grea,
să nu uiţi niciodată că poţi găsi mângâiere, înţelepciune şi putere pentru a trece prin
toate acestea doar prin rugăciune.

În momentul în care vei lăsa poverile tale înaintea lui Dumnezeu, cei din jur vor putea
deja să vadă în viaţa ta pacea şi liniştea pe care El o va dărui inimii tale. Acesta este şi
îndemnul pe care şi-l transmite în această zi, apostolul Pavel când spune:

„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece
orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” Fil.4:6-7

Dacă vrei să experimentezi puterea şi prezenţa lui Dumnezeu în viaţa ta, atunci trebuie
să ai un timp consistent de rugăciune în fiecare zi. De aceia, cere-I lui Dumnezeu
ajutorul, şi fă din rugăciune o prioritate a vieţii tale.
DACĂ DOREŞTI PREZENŢA ŞI PUTEREA LUI DUMNEZEU LA LUCRU ÎN VIAŢA TA, ATUNCI
PĂSTREAZA O LEGĂTURA ZILNICĂ CU DUMNEZEU, PRIN RUGĂCIUNE!

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

38. Ce vei hrani azi?

„Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.” Rom.7:15


Fiecare credincios, mai ales atunci când este sincer cu el însuşi, ştie că în adâncul inimii
lui este o luptă între dorinţa de-a face ce este bine şi înclinaţia de-a face ceea ce este
rău.

De câte ori ai hotărât să nu te mai îngrijorezi, să nu mai pofteşti, sau să nu mai minţi, şi
ai descoperit imediat că nu poţi să schimbi vechile obiceiuri? Sfânta Scriptură ne spune că
nu putem fi biruitori în lupta din adâncul inimii noastre doar prin eforturi personale.

Probabil că ai auzit despre analogia în care este asemanată lupta dintre dorinţele bune
ale inimii (omul duhovnicesc) şi natura păcătoasă (omul firesc), prin asemănarea cu lupta
dintre doi câini: unul alb şi altul negru. Iar Câinelui căruia i se va da de mancare, acela va
fi şi cel care va câştiga.

Lasă-mă să te întreb în această zi: ”care este câinele din viaţa ta, căruia îi dai de
mâncare? Hrăneşti omul duhovnicesc, sau firea pământească?

Potrivit relatărilor Scripturii şi-a experienţelor personale, pot să te asigur că va câştiga


întotdeauna câinele care este mai bine hrănit.

De aceia, rugămintea mea pentru tine în această zi este: ”hrăneşte omul duhovnicesc din
inima ta şi lasă să înfometeze şi să moară firea veche, pentru ca prin puterea lui
Dumnezeu, în lupta spirituală pe care o vei avea în această zi, să câştige omul
duhovnicesc!
ÎN LUPTA SPIRITULĂ DINTRE OMUL FIRESC ŞI CEL DUHOVNICESC DIN INIMA TA, VA CÂŞTIGA
ACELA PE CARE ÎL VEI HRĂNI!

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

39. Invata cum sa privesti lumea cu alti ochi

„Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi.” 2 Corinteni 5:17
Înainte de a mă întâlni cu Hristos, eram mânioasa tot timpul, a scris în jurnalul său
Kathleen Barrett. Nu-mi plăcea nimic din ceea ce mi se întâmpla. Când era soare, eram
mânioasa pentru că aşteptam să plouă. Când mergeam la magazin şi vânzătoarea îmi
vorbea frumos, eram mânioasa deoarece o consideram a fi interesată doar de a-şi atrage
clienţi. Când îmi vorbea repezit, eram mânioasă deoarece consideram că nu ştie să se
poarte cu clienţii.

După ce L-am întâlnit însa pe Hristos, toate lucrurile mi s-au părut schimbate.
Vânzatoarea de la magazin îmi era foarte plăcută indiferent de ceea ce-mi spunea,
soarele strălucea mai puternic, păsările ciripeau mai frumos, iar florile erau mai viu
colorate.

Multă vreme am crezut că lumea din jurul meu s-a schimbat, spunea ea adesea, până
când într-o zi mi-am dat seama că de fapt schimbarea era în inima mea. Eu eram
deosebită. Inima mea copleşită de dragostea lui Dumnezeu, se înmuiase, iar eu priveam
acum lumea cu alţi ochi.

Soarele nu stralucea mai tare decât înainte, dar acum eram mai atentă la strălucirea lui.
Păsările ciripeau la fel şi atunci când eu eram furioasă, numai că eu nu aveam timp să le
ascult. Vânzătoarea de la magazin a rămas aceeaşi persoană, numai că acum o vedeam a
fi deosebită pentru că o priveam cu alţi ochi.

În acea zi toate lucrurile mi-au devenit noi, nu pentru că ele au fost schimbate, ci pentru
că Hristos mi-a schimbat inima şi eu n-am mai fost la fel.
Rugăciune: Dumnezeul dragostei; ajută-mă să fiu o făptură nouă, pentru ca să pot privi
toate lucrurile din perspectiva veşniciei. Amin.

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

40. Adevarata libertate

„În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de legea păcatului şi a
morţii.” Romani 8:2
Într-o zi, fostul preşedinte al Statelor Unite, Abraham Lincoln, a mers într-un târg de
sclavi. Printre cei pe care i-a întâlnit în acea piaţă, a fost şi o tânără negresă sclavă.
Ştiind care va fi soarta acelei copile, Abraham Lincoln a început să discute cu proprietarul
ei, ca să o cumpere.

În acele momente, tânăra negresă s-a uitat la acel om de statură înaltă şi şi-a zis în inima
ei: ”iată un alb care vrea să mă cumpere, pentru ca apoi să profite de mine!”

După ce a plătit preţul şi-a făcut câţiva paşi spre ieşirea din târg împreună cu
proprietarul, Lincoln s-a întors şi-a zis copilei: „Fetiţo eşti liberă!” „Ce înseamnă asta, a
întrebat atunci sclava cu nedumerire?” „Ţi-am spus că eşti liberă şi asta înseamnă că eşti
liberă;” i-a răspuns străinul!

„Asta înseamnă că de azi înainte pot să vorbesc cu voce tare tot ceea ce aş dori să spun;
a întrebat sclava cu nedumerire. “Da, draga mea !” i-a raspuns Lincoln. „De azi înainte
poţi să spui orice vorbă cu voce tare!”

“Dar pot să şi cumpăr tot ceea aş vrea să am?” „Da, i-a răspuns preşedintele; poţi să-ţi si
cumperi tot ceea ce-ţi doreşti!”
“Dar pot să şi merg acolo unde mi-aş dori?” a întrebat din nou sclava. “Da, poţi să şi
mergi acolo unde doreşti!” i-a răspuns cumpărătorul.

După ce-a auzit toate aceste răspunsuri, acea tânără a izbucnit într-un hohot de plâns, s-
a întors spre necunoscut şi printre suspine i-a şoptit: „Lasă-mă atunci să merg cu tine!”

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Aceasta ar trebui să fie şi decizia noastră faţă de Domnul Isus, care ne-a oferit cea mai
mare libertate. El ne-a eliberat de sub robia diavolului, a păcatului şi a morţii, pentru ca
să putem fi ceea ce Dumnezeu ne-a creat să fim.
Rugăciune: Doamne Dumnezeule; Pentru că prin Fiul Tău mi-ai dăruit adevărata libertate,
ajută-mă să trăiesc doar pentru Tine. Amin.

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

41. Fa azi ceva pozitiv pentru cei din jurul tau

„Soacra sa Naomi i-a zis: “Fiica mea, aş vrea să-ţi dau un loc de odihnă, ca să fii
fericită.” Rut 3:1
În versetul biblic de astazi gasim exemplul lui Naomi care ne arata ce ar trebui sa facem
atunci cand trecem prin greutatile vietii. Dupa cum puteti vedea, în mijlocul
problemelor, ea a facut ceva care a ajutat-o sa iasa din norii încercarilor si-a amaraciunii
cu care se confrunta.

În cele mai grele momente de desnadejde si descurajare, Naomi a încetat sa se mai


gandeasca la ea, si a început sa se gandeasca la altcineva!

Desi nu stiu starea în care te gasesti, daca esti doborat de probleme si încercari, astazi
am un cuvant pentru tine: „Daca vei iesi afara din starea în care te afli si vei începe sa-i
slujesti pe altii, vei descoperi ca depresiile care te-au doborat înainte, nu te vor mai
putea tine si viata îti va fi înaltata.”

Daca în aceasta zi esti descurajat, te îndemn sa te interesezi de viata unei persoane ce se


afla langa tine. Încearca sa te implici în slujirile din biserica ta, sa inviti o familie în casa
ta, sau sa pregatesti un cadou pentru un copil orfan.

Cu siguranta ca mult mai important, este si sa-ti împartasesti credinta ta altora. Nimic
altceva nu-ti va aduce aceiasi bucurie, sau îti va înalta sufletul si îti va înviora viata, mai
mult ca marturisirea Evangheliei pentru cineva care are nevoie s-o auda!

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Cand esti descurajat sau deprimat, cel mai bun lucru pe care ai putea sa-l faci este sa-ti
îndrepti atentia spre Domnul Isus Hristos. Închina-te înaintea Lui, canta cantari de lauda,
si împartaseste-i necazurile tale. Deschide-ti Biblia si cere-i Duhului Sfant sa-ti vindece
inima-ti zdrobita si întoarce-te apoi spre cineva caruia sa-i oferi o binecuvantare.

Cand vei proceda astfel, asteapta-te ca Dumnezeu sa înceapa sa-ti restaureze, sa-ti
reamprospateze si sa-ti reînvioreze sufletul deprimat.
FA ASTAZI CEVA POZITIV PENTRU CEI DIN JURUL TAU SI SUFLETUL ÎTI VA FI ÎNVIORAT!

Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

42. Secrete pentru a fi un bun parinte

„Fiii ei se scoală, şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală, şi-i aduce laude zicând:
“Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” Prov.31:28-29
Stiti; sunt multe lucruri pe care as putea sa vi le spun despre mama mea. Cu toate ca ea
este în cer acum, înca îmi mai amintesc ochii ei frumosi si stralucitori, care parca jucau
oridecateori ea se uita spre mine.

Îmi amintesc deasemnea si de zambetul si de rasul ei, care putea sa-i înveseleasca pe toti
cei din jur.

Dar cel mai bine îmi amintesc despre mainile ei, si de gingasia si dragostea pe care ea o
exprima atingandu-ma. Atunci cand ma strangea sub bratul sau si-mi arata astfel toata
dragostea ei, ma încuraja cum nimeni altcineva n-ar fi reusit.

Aceste amintiri mi-au adus în atentie o formula folosita de Dr.Ed.Wheat, prin care el
încerca sa prezinte secretul unei casnicii fericite. Aceasta formula intitulată „formula
BEST” cuprinde un mesaj pentru fiecare litera din acest cuvant si poate fi aplicata şi de
parintii care doresc sa fie o mama, sau un tata deosebit.

B – este de la „binecuvantare”. Binecuvinteaza-ti copiii cu aprecieri, admiratie si


aprobare,atat în public cat si în particular.
E – este de la „edificare”. Aceasta înseamna sa-ti ajuti copiii sa creasca spiritual,
emotional si personal.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

S – este de la „Share” (comunicare). Vorbeste cu copii tai si povesteste-le tot ceea ce ti


se întampla, fiind gata sa si asculti tot ceea ce ei doresc sa-ti spuna.
T – este de la „touch” (atingere). Arata-ti dragostea pentru copiii tai, îmbratisandu-i si
dovedindu-le gingasia despre care am vorbit anterior.

Nadajduiesca ca dupa ce ai citit aceste randuri, îti vei face timp în aceasta zi, ca sa aplici
aceasta formula, fiind cel mai bun parinte care ai putea fi , ajutandu-ti astfel copiii sa
ajunga ceea ce ei ar dori sa fie!
FA-TI TIMP CA SA-TI EXPRIMI DRAGOSTEA FATA DE COPIII TAI, ARATANDU-LE AFECTIUNE!

sursa: Misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

43. Ajuta-ti copiii sa-si cunoasca identitatea

„Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost
hrănit trei luni în casa tatălui său. Şi când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon, şi l-a
crescut ca pe copilul ei. Moise a învăţat toată înţelepciunea Egiptenilor, şi era puternic în
cuvinte şi în fapte.” Fapte.7:20-22
Majoritatea dintre noi cunoastem istoria vietii lui Moise si stim ca desi s-a nascut într-o
familie de evrei sclavi în Egipt, a fost crescut ca un print în casa lui Faraon.

De asemenea cred ca stim cum Dumnezeu a aranjat toate evenimentele care au facut ca
Iochebed, mama sa naturala, dupa ce l-a pus pe Moise într-un cosulet pe Nil, sa ajunga în
casa lui Faraon, unde l-a crescut pe fiul ei în calitate de doica!

Aceste evenimente au facut ca în perioada copilariei si a anilor de formare, Moise s-o aiba
alaturi pe mama sa, si sa creasca sub supravegherea si îndrumarea acesteia.

În bratele mamei sale, Moise a învatat tot ceea ce avea nevoie sa stie ca mare lider în
Israel , sau ca unul dintre cei mai puternici oameni pe care lumea i-a cunoscut.

Ceea ce a facut însa Iochebed pentru Moise, trebuie sa facem si noi pentru copiii nostri,
pentru a le transmite astfel credinta pe care o avem în Dumnezeu. În timpul acelor ani,
Iochebed l-a învatat pe Moise sa-si cunoasca adevarata identitate. L-a ajutat sa cunoasca
cine a fost, si cine putea sa devina. Aceasta este încredintarea si responsabilitatea pe
care o are si fiecare parinte astazi.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Ca mama, ai responsabilitatea sa-l ajuti pe copilul tau sa stie cine este si sa-si cunoasca
valoarea pe care o are înaintea lui Dumnezeu.Sa stie ca Dumnezeu l-a creat dupa chipul si
asemanarea Sa si ca are o mare dorinta ca fiul sau fiica ta, sa devina copilul Sau pentru
vesnicie.

Desi nu toti copiii sunt ca Moise,avem datoria sa-i învatam si sa-i educam în fiecare zi.
A-I ÎNVATA PE COPII SA-SI CUNOASCA IDENTITATEA (VALOAREA DE SINE) ESTE
RESPONSABILITATEA FIECARUI PARINTE CRESTIN

sursa: Misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

44. Darul tau spiritual

„Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei,
să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de
slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii, să se
ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu
râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.” Rom.12:6-8
Cred că cea mai bună ilustraţie pe care o foloseşte Sfânta Scriptură pentru a defini ceea
ce este Biserica este asemănarea ei cu un trup uman.

La fel cum, în corpul omenesc sunt diferite organe fizice şi toate lucrează în unitate, deşi
sunt o diversitate, la fel şi în trupul lui Hristos, fiecare credincios este un mădular activ,
care are o slujbă specifică şi deosebit de importantă.

Deşi privind măsura darurilor cu care am fost înzestraţi nu suntem egali, suntem la fel de
importanţi şi necesari pentru împlinirea funcţiilor spirituale ale bisericii, folosind darul pe
care Dumnezeu ni l-a dat.

Şi tu ai primit cel puţin un dar spiritual. Acesta nu-i un lucru pe care să-l fi găsit undeva
pe drumul vieţii, ci este un dar pe care Dumnezeu ţi l-a dăruit şi la vremea potrivită te-a
ajutat ca să-l cunoşti.

Atunci când ai fost mântuit şi te-ai născut în familia lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu
nu a venit în viaţa ta cu mâinile goale. El a venit cu un dar, care poate fi considerat
cadoul pentru ziua ta de naştere spirituală!

Acest fapt arată că ai deja un dar cu care trebuie să slujeşti în trupul lui Hristos. Ţi-ai
descoperit darul? Foloseşti acest dar cu care ai fost înzestrat prin Duhul lui Dumnezeu,
pentru a avea un impact pentru Împărăţia lui Dumnezeu? Dacă nu, începe prin a-I cere lui
Dumnezeu înţelepciune pentru a descoperi acest dar şi putere pentru a-l folosi înspre
binecuvântarea altora!
DARUL SPIRITUAL CU CARE AI FOST ÎNZESTRAT ESTE DE MARE FOLOS PENTRU A AVEA UN
IMPACT ASUPRA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU!

sursa: Misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

45. Fii un adevarat patriot

„Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei
fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei
ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” Gen.12:2-3
Ori de câte ori ne amintim de jertfa depusă de înaintaşii noştri pentru a avea libertatea
de care ne bucurăm astăzi, ar trebui să luăm în considerare şi modul în care creştinii ar
trebui să răspundă binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a dăruit ţării noastre.

Acest răspuns poate fi cuprins într-un acrostih format din folosirea fiecărei litere din
cuvântul „PATRIOT”

P - vine de la cuvântul „pray” (roagă-te). Noi trebuie să ne rugăm pentru ţara noastră,
pentru conducătorii noştri şi pentru toţi acei a căror minte şi inimă sunt orbite de
Dumnezeul acestui veac.

A - vine de la „accept” (acceptă). Tu şi cu mine trebuie să acceptăm responsabilităţilece


ne revin ca cetăţeni ai acestei ţări, care includ printre altele şi plata impozitelor şi a
merge la vot.

T - vine de la „treat” (tratează). Fiecare dintre noi trebuie să privim (să tratăm)
libertatea ca un mare dar, fiindcă a fost câştigată cu un mare preţ.

R - vine de la „rezist” (rezistă). Rezistă tentaţiei de a înlocui valorile spirituale cu cele


materiale şi nu uita că Dumnezeu este interesat de caracterul tău mai mult decât de banii
tăi!

I - vine de la „identify” (identifică). Identifică locul în care trebuie să slujeşti pentru a


avea un impact pozitiv pentru ţara ta.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

0 - vine de la „overcome” (învinge) Tu şi cu mine ar trebui să învingem cursele celui rău,


prin fapte de dragoste, blândeţe şi bunătate.

T - vine de la „thank”(mulţumeşte). Trebuie să mulţumim lui Dumnezeu în mod frecvent


atât pentru mântuirea care ne-a adus-o cât şi pentru privilegiul de a trăi într-o naţiune
binecuvântată de Dumnezeu.

Rugăciunea mea pentru tine în această zi este ca Dumnezeu să te ajute să fii un adevărat
„patriot” pentru ţara în care Dumnezeu te-a aşezat, cât şi pentru Împărăţia lui
Dumnezeu.
MULŢUMEŞTE-I LUI DUMNEZEU PENTRU PRIVILEGIUL DE A TRĂI ÎNTR-O NAŢIUNE
BINECUVÂNTATĂ

sursa: Misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

46. Cum sa ai parte de un mare castig

„Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor
lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace.” Prov.3:1-2
În lumea în care trăim sunt tot felul de economişti, contabili şi manageri, care au
responsabilităţi financiare. Împreună cu ei lucrează şi avocaţi, planificatori
financiari,bancheri, brokeri, ordinatori de credite şi mulţi consilieri financiari, care pot
oferi cele mai autorizate sfaturi economice, pe care, dacă le-am asculta şi le-am pune în
practică, am avea foarte mult de câştigat.

Dar, ce aţi spune dacă v-aş prezenta unuia dintre cei mai bogaţi şi înţelepţi oameni care
au trăit vreodată, ca să primiţi consultaţia financiară pe care el o poate oferi ?

În această vreme de criză financiară, o aşa consiliere ar fi o posibilitate incredibilă, nu-i


aşa?

Ei bine, acel om bogat şi înţelept este Solomon. Iar sfaturile lui sunt cuprinse în cartea
Vechiului Testament, numită „Proverbe”. Această carte este o colecţie de cuvinte
înţelepte, aranjate în fraze scurte, dar cu mare semnificaţie. Toate declaraţiile rostite de
Solomon pentru cei din vremea lui se aplică perfect şi în viaţa ta de astăzi, incluzând
chiar şi domeniul financiar.

Aşa cum ne arată şi versetul biblic de astăzi, ascultând şi împlinind aceste adevăruri vom
avea parte de un câştig incomensurabil.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

De aceea, în meditaţiile biblice din zilele următoare, vom aduce în atenţie versete din
cartea Proverbelor, prin care vom încerca să descoperim ceea ce ne spune Cuvântul lui
Dumnezeu despre bani.

Sunt sigur că prin adevărurile pe care le vom descoperi prin meditaţiile viitoare, modul în
care privim banii şi ne administrăm finanţele se va schimba radical!
CEI CE ASCULTĂ DE SFATURILE ÎNŢELEPTE ALE CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU, AU PARTE DE
UN MARE CÂŞTIG!

sursa: Misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

47. Gestioneaza-ti cu intelepciune banii

„Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă să fie urmată de nici un necaz.”


Prov.10:22
Deşi banii sunt un dar de la Dumnezeu, mulţi oameni nu ştiu cum să-l folosească. Printre
aceştia se numără şi mulţi creştini.

Cei credincioşi ar trebui să se deosebească în atitudinea lor faţă de bani de cei ce nu


cunosc Cuvântul Scripturii, fiindcă Biblia ne arată că sunt lucruri mult mai de preţ decât
banii. De exemplu: în Proverbe 22:1 ni se spune că:” Un nume bun este mai de dorit
decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul.” Iar în
aceeaşi carte, înţeleptul Solomon ne spune că: înţelepciunea (Prov.3:13-18), caracterul
(Prov.23:23), inteligenţa (Prov.20:15) şi relaţiile bune (Prov.15:17) sunt mult mai
importante decât banii.

Însuşi Domnul Isus ne-a prezentat acest adevăr spunând:” Şi ce foloseşte unui om să
câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? Marcu 8:36.

În clădirile unde sunt birouri financiare există un sistem sofisticat de stingere a


incendiilor, care are drept scop protejarea bunurilor şi a lucrătorilor, în cazul în care ar
izbucni un incendiu.

Când eşti conectat la internet, există un program antivirus care îţi protejează computerul
de atacul virusilor.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

De aceea, şi pentru a-ţi proteja familia de pericolul folosirii incorecte a banilor, trebuie
să-ţi construieşti un întreg sistem de protecţie.

Îţi zideşti acest sistem de protecţie atunci când îţi câştigi banii cu onestitate, îi
administrezi cu înţelepciune şi dăruieşti cu generozitate.

Ia-ţi un timp astăzi şi evaluează cu mare atenţie modul în care îţi gestionezi banii,
răspunzând la următoarele întrebări: Îţi câştigi banii în mod onest? Îi administrezi cu
înţelepciune? Şi dăruieşti cu generozitate ?
UN COPIL AL LUI DUMNEZEU EVALUEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ BANII ÎNTR-UN MOD DIFERIT DE
CEI CARE NU ÎL CUNOSC PE DUMNEZEU!

sursa: Misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

48. Nu-ti compromite caracterul pentru bani

„Omul bogat se crede înţelept, dar săracul care este priceput îl cercetează.” Prov.13:11

Cred că nu mai este nevoie să vă spun că în lumea în care trăim există tot felul de
recomandări prin care ni se asigură succesul. Pentru fiecare dintre noi sunt presiuni
zilnice prin care suntem îndemnaţi să ne angajăm pe calea care duce spre succes.

Ca rezultat al acestor presiuni apar şi tot felul de compromisuri care ni se cer pentru a
atinge ceea ce lumea numeşte succes.

Aceste compromisuri includ: lipsa de onestitate, lăcomia şi un număr de multe alte


atitudini sau fapre greşite cu privire la bani.

Pentru a nu cădea în această cursă, un credincios ar trebui să-şi stabilească ca normă de


căpătâi următorul aspect: şi anume ceea ce eşti (caracterul) este mult mai important
decât situaţia financiară.

De aceea, primul sistem de protecţie împotriva folosirii incorecte a banilor ar trebui să


fie „onestitatea!”

Aceasta presupune că vom hotărî cu sinceritate şi corectitudine în 100% dintre deciziile


financiare pe care le luăm şi vom spunem preţul real pentru tot ceea ce cumpărăm sau

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

vindem. În acelaşi timp, ne achităm toate datoriile şi suntem angajatori corecţi, care ne
plătim toate impozitele şi taxele.

Păstrând în atenţie toate aceste lucruri, înţelegem că banii sunt valori temporare, pe
când ceea ce rămâne ca valoare veşnică este caracterul !

CARACTERUL TĂU ESTE MAI IMPORTANT DECÂT SITUAŢIA TA FINANCIARĂ!


sursa: Misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

49. Cheltuieste cu intelepciune

„Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le
risipeşte.”Prov.21:20
A lua decizii bune şi a strânge lucruri şi valori care să fie moştenirea familiei este
deosebit de important.

Aşa cum ne spune şi versetul biblic de astăzi, este o nebunie să cheltuieşti tot ceea ce ai.
Noi trebuie să ştim şi cum să economisim banii, nu numai cum să-i cheltuim!

Marea problemă a zilelor noastre este cauzată de faptul că multe familii nu şi-au
construit un sistem de protecţie financiară prin a învăţa să cheltuiască cu înţelepciune.
Datorită acestui fapt, cheltuielile lor sunt mai mari decât veniturile pe care le încasează.
Această situaţie i-a făcut să aibă tot mai multe datorii.

Însă, a acumula debite excesive nu este un lucru înţelept. În ciuda spaţiului limitat pe
care îl am în cadrul acestei meditaţii biblice, vreau să te sfătuiesc cu fermitate să-ţi
plăteşti toţi creditorii.

Dacă aveţi datorii care va împovărează şi vă aduc mari presiuni în familie, sau vă
împiedică să dăruiţi pentru Dumnezeu aşa cum ar trebui să o faceţi, este timpul să
analizaţi cu mare atenţie modul în care vă cheltuiţi banii şi să începeţi să cumpăraţi ceea
ce eraţi obişnuiţi să cumpăraţi, numai după ce v-aţi plătit toate datoriile.

Dacă lucrurile pentru care îţi cheltui banii nu îl glorifică pe Dumnezeu, aş dori să te
îndemn să-L faci pe Dumnezeu partenerul tău de cumpărături chiar astăzi, punând în
practică toate învăţăturile menţionate anterior !
CONSTRUIEŞTI O PROTECŢIE FINANCIARĂ PENTRU FAMILIA TA ATUNCI CÂND CHELTUIEŞTI
CU ÎNŢELEPCIUNE!

sursa: Misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

50. Cinsteste-l pe Domnul cu averile tale

„Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci
atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.” Prov.
3:9-10
Sfânta Scriptură ne învaţă să punem pe primul plan lucrurile importante. De aceea,
trebuie să dăruim lui Dumnezeu prima zi din săptămână şi să petrecem în închinare
primele ore ale fiecărei zile!

Cu aceeaşi credincioşie trebuie însă să dăruim lui Dumnezeu şi primele roade ale muncii
noastre (zeciuiala).

Acesta este un principiu care este prezentat foarte clar în Sfanta Scriptură, care ne
învaţă că trebuie să dăm lui Dumnezeu tot ceea ce este mai bun din ceea ce am primit
sau am câştigat.

Dar de ce să oferim ceea ce este mai bun lui Dumnezeu? Noi trebuie să dăruim cu
generozitate pentru că aşa îl onorăm pe Dumnezeu!

Dacă nu ţi-ai împlinit această datorie şi nu L-ai pus pe Dumnezeu în fruntea listei
obligaţiilor tale financiare, te îndemn cu tărie, să începi chiar din această zi să dai pentru
Dumnezeu 10% din veniturile tale, ca semn al ascultării faţă de El.

Ei bine, s-ar putea ca tocmai în această zi să treci printr-o situaţie financiară foarte grea;
tocmai ţi-ai pierdut locul de muncă, sau ai mari restanţe în achitarea datoriilor.

Dacă treci prin aceste situaţii, aş dori să te îndemn să începi chiar de astăzi să-L asculţi
pe Dumnezeu şi să-L pui pe El pe primul loc al fiecărui domeniu din viaţa ta. Aceasta

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

include şi ceea ce am menţionat acum câteva zile, şi anume: câştigă-ţi banii cu


onestitate, administrează-ţi veniturile cu înţelepciune şi dăruieşte cu generozitate. Apoi,
încrede-te în Dumnezeu pentru toate celelalte probleme.

Dacă vei aştepta cu răbdare şi vei persevera în aceste lucruri, te asigur că va fi un


moment potrivit şi un loc potrivit, când Dumnezeu te va binecuvânta într-un mod în care
nici nu gândeşti.

Fiindcă L-ai onorat pe Dumnezeu cu ceea ce este mai bun, Dumnezeu ştie că de acum
poate avea încredere în tine pentru tot ceea ce îţi va dărui.
CÂND CAŞTIGĂM CU ONESTITATE ŞI DĂRUIM CU GENEROZITATE ÎL ONORĂM PE DUMNEZEU!

sursa: Misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

51. Poarta de grija semenilor tai

„Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.” Prov.3:27
Unul dintre cele mai importante lucruri pe care părinţii mei m-au învăţat încă din
copilărie a fost: să-i iubesc pe oameni şi să folosesc ceea ce fac nu pentru a-i manipula, ci
pentru a-mi arăta dragostea pe care o am pentru ei.

Aceasta a însemnat să fac bine altora, ori de câte ori îmi stă în putere să fac acest lucru!

Părinţilor, ce pot să înveţe copiii voştri atunci când văd cum îi trataţi pe alţii? Pot ei să
vadă că dragostea este o acţiune, nu numai o declaraţie sau un sentiment?

Copiii noştri care ne urmăresc cu mare atenţie, ştiu dacă punem în practică acest măreţ
adevăr prin modul în care trăim. Ei ştiu dacă suntem plini de bunătate şi dacă ne pasă de
ceilalţi oameni sau, dacă suntem nepoliticoşi, obraznici sau brutali faţă de ei.

Ei ştiu dacă ne bârfim sau ne criticăm semenii sau dacă îi apreciem şi le construim o
imagine bună. Copiii noştri sunt suficient de isteţi cât să-şi dea seama dacă ne pasă cu
adevărat de alţii şi dorim binele altora, atunci când împlinim faţă de ei binele care stă în
puterea noastră să îl înfăptuim pentru ei.

Familiile înţelepte ştiu că viaţa nu înseamnă numai a-mi urmări interesele personale şi a
mă avea în atenţie doar pe mine însumi, ci a avea în atenţie mai întâi nevoile altora şi a
îngriji pentru împlinirea acestora, la fel cum şi Domnul Isus ne poartă de grijă, de nevoile
noastre.

Pentru a ne arăta această datorie, însuşi Domnul Isus ne spune: „Pentru că nici Fiul
omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare
pentru mulţi.” Mat.20:28

Învaţă-i pe copiii tăi să-i iubească pe cei din jurul lor, începând chiar de astăzi !
FAMILIILE ÎNŢELEPTE POARTĂ DE GRIJĂ SEMENILOR !

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

52. Dumnezeu apreciaza rabdarea

-„Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte, o
nimereşte rău.” Prov. 19:2-
Pentru a fi un urmaş devotat al lui Hristos, trebuie să fii o persoană răbdătoare. De foarte
multe ori atunci când auzim despre vre-o problemă, reacţionăm în fire, pripit sau brutal.

Răbdarea te ajută însă ca în faţa acestor situaţii să ai o cu totul altă atitudine şi să câştigi
biruinţa în faţa oricărei provocări. Puţini oameni prezentaţi de Sfânta Scriptură pot ilustra
acest fapt mai bine ca Neemia.

În primul capitol al cărţii pe care a scris-o, ne este arătat că Neemia a auzit că ceva
foarte grav s-a întâmplat în Iuda şi în Ierusalim. În loc însă să se angajeze imediat pentru
a face ceva ca să îndrepte aceste lucruri, fiindcă ştia că fără ajutorul lui Dumnezeu nu
poate avea reuşită, cu o deosebită răbdare, Neemia s-a rugat şi a cerut lui Dumnezeu
lumină pentru ceea ce ar trebui să facă.

Versetul biblic de astăzi ne arată că a te avânta în necunoscut nu numai că este


neînţelept şi periculos, ci de foarte multe ori este şi păcătos.

Pentru lucrarea pe care a trebuit s-o împlinească, Neemia s-a rugat şi s-a pregătit
aproape 4 luni. Când a fost ultima dată când pentru un lucru pe care a trebuit să-l
împlineşti te-ai rugat mai înainte timp de patru luni?

Pentru că Dumnezeu apreciază răbdarea, trebuie să ne aliniem planurile noastre cu


calendarul ceresc. Şi vei cunoaşte planurile lui Dumnezeu, numai atunci când vei vorbi cu
El regulat în rugăciune şi vei aştepta apoi cu răbdare răspunsurile Lui.

Pentru că mulţi dintre noi atunci când nu primesc un răspuns imediat, sunt gata să
renunţe în mijlocul acestei societăţi agitate şi violente, răbdarea este o lecţie foarte greu
de învăţat.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Pentru a o învăţa, fii gata chiar din această zi să te asemeni cu Neemia, căutându-l pe
Domnul în mod frecvent în rugăciune, aşteptând apoi cu răbdare toate răspunsurile Lui.
DUMNEZEU APRECIAZĂ RĂBDAREA!

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

53. Cauta calauzirea lui Dumnezeu

-„Apoi am zis împăratului: “Dacă găseşte împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru
dregătorii de dincolo de Râu, ca să mă lase să trec şi să intru în Iuda, şi o scrisoare pentru
Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porţile
cetăţuii de lângă casă, pentru zidul cetăţii, şi pentru casa în care voi locui.” Împăratul
mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Neemia
2:7-8 -
Uşa oportunităţilor balansează pe balamalele rugăciunii! Fiindcă succesul vine doar atunci
când Dumnezeu deschide uşa pentru noi, de aceea, trebuie să-i adresăm toate cererile
noastre prin rugăciune.

Însuşi Domnul Isus ne spune:” Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va
deschide.” Mat.7:7 Pentru ca uşa să se deschidă, noi trebuie să batem prin rugăciune. Iar
când Domnul Isus deschide uşa, nimeni n-o mai poate închide!

Deşi Neemia vroia să acţioneze pentru a-i ajuta pe cei din Iuda şi Ierusalim, el a aşteptat
mai întâi ca Dumnezeu să-i deschidă uşa. Acest fapt ne arată că el ştia o lecţie deosebită
despre conducere, care spune că îi poţi conduce pe cei ce vin în urma ta, doar atunci
când eşti gata să-L urmezi pe Cel ce merge înainte.

În urma rugăciunilor sale, Dumnezeu a deschis o aşa uşă pentru Neemia, încât nu numai
că i s-a permis să meargă la Ierusalim, dar a primit şi toate materialele de care avea
nevoie pentru lucrarea pe care vroia să o împlinească.

Să nu uitaţi însă că nu veţi avea niciun rezultat dacă veţi încerca să spargeţi uşa şi să vă
angajaţi în lucrările pe care doriţi să le faceţi, înainte ca Dumnezeu să v-o deschidă.

De aceea, fiţi gata începând chiar de astăzi, să vă încredinţaţi toate planurile lui
Dumnezeu, prin rugăciune şi aşteptaţi apoi cu răbdare timpul când El vă va deschide
toate uşile.
CÂND CAUŢI CĂLĂUZIREA LUI DUMNEZEU, EL ÎŢI VA DESCHIDE O UŞĂ PE CARE NIMENI N-O
VA MAI PUTEA ÎNCHIDE!

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

54. Dumnezeu vrea sa fii plin de curaj

-„Împăratul mi-a zis: “Pentru ce ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o
întristare a inimii.” Atunci m-a apucat o mare frică, şi am răspuns împăratului: “Trăiască
împăratul în veac! Cum să n-am faţa tristă, când cetatea în care sunt mormintele
părinţilor mei este nimicită şi porţile ei sunt arse de foc?” Neemia 2:2-3-
Aceste versete îmi aduc aminte de pilda talanţilor spusă de Domnul Isus (Mat.25:14-30),
prin care ne este prezentat un om bogat, care după ce a dat robilor săi toată averea, le-a
cerut acestora să investească banii primiţi cu înţelepciune.

Doi dintre slujitorii acestui om au procedat exact cum li se ceruse. Cel ce primise numai
un talant, a făcut însă o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. Ştiţi de
ce n-a investit acest slujitor banii primiţi? Pentru că i-a fost frică!

Frica este un mare duşman pentru copiii lui Dumnezeu, pentru că cel fricos nu poate să
împlinească ceea ce i s-a cerut să facă.

Şi lui Neemia i-a fost frică atunci când a trebuit să dea un răspuns împăratului şi să-i
ceară permisiunea să meargă la Ierusalim. Dar el a biruit această teamă şi i-a răspuns
împăratului cu o deosebită îndrăzneală, fiindcă ştia că Dumnezeu îi pregătise această
ocazie şi i-a deschis uşa pentru această conversaţie.

Mă întreb de câte ori şi noi nu reuşim să realizăm lucruri importante pentru Domnul,
fiindcă suntem cuprinşi de frică?

Ţi-a fost vreodată teamă să împlineşti ceea ce ştiai că trebuie să faci?

Pentru că Dumnezeu vrea să fii plin de încredere, nu de teamă, fii gata să te rogi
începând chiar de astăzi şi să-i ceri lui Dumnezeu să te întărească şi să-ţi dea putere,
pentru a depăşi orice teamă.
DUMNEZEU VREA SĂ FII PLIN DE CURAJ, NU DE TEAMĂ!

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

55. Ajutorul Lui poate depasi asteptarile noastre

-„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât
cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în
vecii vecilor! Amin.” Ef.3:20-21-
Vreau să încep astăzi prin a vă spune că Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât
nădăjduim sau ne imaginăm noi. El poate să ne treacă chiar şi prin situaţii care ni se par
imposibile.

Gândiţi-vă puţin la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Neemia, atunci când a cerut
acceptul împăratului să meargă la Ierusalim. Aşa cum citim în primele două capitole ale
cărţii pe care el a scris-o, Dumnezeu nu numai că a mişcat inima împăratului care i-a
permis lui Neemia să meargă la Ierusalim, dar i-a oferit şi o escortă militară care să-i
asigure protecţia în timpul călătoriei.

Nu este această binecuvântare un fapt care ne arată cât de măreţ este Dumnezeul nostru?

Dacă îi suntem credincioşi şi îi cerem binecuvântarea, Dumnezeu nu numai că ne dă ceea


ce dorim, ci ne oferă chiar mult mai mult decât I-am cerut, indiferent de cât de dificile
sunt situaţiile prin care trecem.

Problemele apar doar atunci când considerăm că ne putem crea propriul succes. Datorită
acestui fapt, noi suntem cei ce încurcăm lucrurile, şi după aceea ne mirăm de ce
Dumnezeu nu ne binecuvântează.

Pentru că Dumnezeu doreşte să-ţi răspundă la rugăciune şi vrea să te binecuvânteze,


indiferent de cât de dificilă sau imposibilă este situaţia cu care te confrunţi, fii gata să-i
ceri binecuvântarea începând chiar din această zi. Şi nu uita apoi să începi să-L lauzi şi
să-i mulţumeşti pentru răspunsul abundent pe care ţi-l pregăteşte.
DUMNEZEU POATE SĂ FACĂ MULT MAI MULT DECÂT NOI NE PUTEM IMAGINA!

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

56. Lasa-te calauzit

-„Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine, şi ce
cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: “Să ne sculăm, şi să zidim!” Şi s-au întărit în
această hotărâre bună.Neemia 2:18-
Ai ratat sau ai pierdut vreodată o mare ocazie? Dar este oare cineva care să nu fi gustat
din această înfrângere?

Este o mare frustrare să fi avut ocazia să faci ceva măreţ, dar să fi pierdut şansa acelei
oportunităţi. Lui Neemia i s-a oferit permisiunea să meargă la Ierusalim pentru a-şi
împlini misiunea vieţii. Ce mare oportunitate s-a deschis unui om căruia la început îi era
chiar teamă să-l întrebe pe împărat! După ce a trecut acest moment, pentru Neemia au
urmat lucruri care i-au schimbat total cursul vieţii.

Când Dumnezeu călăuzeşte spre o anume lucrare, El poartă şi de grijă pentru împlinirea
acesteia. Datorită acestui fapt, atunci când ni se deschide o oportunitate, fiecare dintre
noi ar trebui să acţionăm cu deplină încredere.

Aceasta nu înseamnă că lucrarea pe care urmează să o înfăptuim va fi totdeauna uşoară,


dar dacă aceasta vine de la Dumnezeu, este o oportunitate pe care nu trebuie să o
pierdem.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Ce vei face cu următoarea oportunitate ce o vei avea pentru Hristos; o vei pierde sau o
vei folosi? Când Dumnezeu îţi va deschide o uşă spre necunoscut şi îţi va spune să mergi,
vei fi gata să pleci ?

Neemia a păşit cu încredere, mergând spre Ierusalim fiindcă ştia că misiunea pe care o
avea de împlinit era de la Dumnezeu!

Care sunt lucrurile spre care Dumnezeu îţi călăuzeşte viaţa în această zi? Roagă-te ca El
să-ţi deschidă mari oportunităţi pentru a-L sluji şi a-L face cunoscut şi foloseşte orice
ocazie, fiind sigur că El nu te va conduce niciodată spre lucruri pentru care nu a şi
pregătit dinainte tot ceea ce ai nevoie pentru a le înfăptui.
CÂND DUMNEZEU TE CONDUCE SPRE O ANUMITĂ SLUJIRE, EL PREGĂTEŞTE ÎN ACELAŞI TIMP
TOT CE ESTE NEVOIE PENTRU A ÎMPLINI CEEA CE-ŢI CERE SĂ FACI!

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

57. Petrece un timp in singuratate cu Dumnezeu

-„După aceea, m-am sculat noaptea cu câţiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese
Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de
vita pe care călăream.” Neemia 2:12-
În zilele noastre, liderul este considerat persoana care stă în lumina reflectoarelor şi spre
care se îndreaptă toată atenţia celor din jur.

Din perspectiva lui Dumnezeu, a fi lider înseamnă însă mult mai mult decât a fi în primul
plan. Neemia a fost un lider adevărat, pentru că în timpul celor patru luni în care i-a
condus pe cei ce-l însoţeau spre Ierusalim ca să reconstruiască zidurile cetăţii, acţiunile
întreprinse şi dedicarea lui, au arătat că este un mare conducător.

Prin exemplul lui învăţăm o lecţie deosebit de valoroasă, care ne arată că, un lider se
pregăteşte mai întâi în privat, înainte de a se prezenta în public!

Neemia a cunoscut şi a aplicat acest adevăr, de aceea, pentru a fi sigur că planurile lui
sunt în armonie cu planurile lui Dumnezeu s-a rugat în privat timp de patru luni înainte de
a pleca spre Ierusalim.

Marii conducători cunosc ce înseamnă experienţa timpului de singurătate. Însuşi Domnul


Isus a petrecut în mod regulat ore în şir, având un timp de rugăciune în părtăşie privată
cu Tatăl.

Eşti dispus să petreci un timp în singurătate cu Dumnezeu, pentru a avea apoi succes în
lucrările pe care le faci pentru Domnul ?

Roagă-te în această zi şi cere-i lui Dumnezeu să pună în inima ta această dorinţă înfocată
de a petrece cu Dumnezeu un timp de părtăşie în privat, pentru ca apoi să poţi fi folosit
cu mare eficienţă în public.
MARII CONDUCĂTORI ŞTIU CĂ TREBUIE SĂ SE PREGĂTEASCĂ MAI ÎNTÂI ÎN PRIVAT, ÎNAINTE
DE A CONDUCE ÎN PUBLIC!

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

58. Mana buna a lui Dumnezeu

-„Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine, şi ce
cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: “Să ne sculăm, şi să zidim!” Şi s-au întărit în
această hotărâre bună.” Neemia 2:18-
Dacă sunteţi la fel ca mine, atunci v-aţi simţit deseori copleşiţi de situaţii şi aţi avut
inima plină de slăbiciune şi descurajare.

Cu siguranţă că şi Neemia a trăit acest sentiment, simţindu-se copleşit de lucrarea


grandioasă de reconstruire a zidurilor Ierusalimului la care s-a angajat. În timpul nopţii,
când a inspectat starea zidurilor cetăţii, când păşea peste ruine şi pietre dărâmate, cu
siguranţă că şi-a zis în inima lui că sarcina pe care o are de împlinit este mult mai mare
decât abilităţile şi resursele sale.

Cu toate acestea, Neemia nu s-a lăsat prins de descurajare, fiindcă ştia că mâna lui
Dumnezeu este de partea lui.

Şi noi ne simţim uneori copleşiţi de lucrurile care ne stau înainte pentru a le împlini; nu-i
aşa? Când ajungem însă în această situaţie, fiecare dintre noi trebuie să ne amintim că de
partea noastră avem un Dumnezeu care poate să facă totul.

Dacă o responsabilitatea pare mai mare decât ceea ce noi putem face, n-ar trebui să ne
îngrijorăm, fiindcă Dumnezeu este cu noi. Iar dacă eşti dispus să plăteşti preţul oricărui

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

sacrificiu, atunci nu mai există nicio limită pentru ceea ce Dumnezeu poate să facă prin
tine!

A plăti preţul, uneori înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu şi a te ruga în timp ce toti ceilalţi
dorm sau se odihnesc. Alteori, aceasta înseamnă a te retrage din mijlocul lucrurilor care
îţi distrag atenţia de la sarcina care ţi-a fost încredinţată.

Poţi fi însă sigur de acest ajutor, pentru că la fel ca în cazul lui Neemia, mâna bună a lui
Dumnezeu va fi şi peste tine, pentru a te conduce spre bine !
CÂND TE COPLEŞESC PROBLEMELE VIEŢII, AMINTEŞTE-ŢI CĂ MÂNA BUNĂ A LUI DUMNEZEU
ESTE ŞI PESTE TINE!

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

59. Priveste dintr-o noua perspectiva

-„Le-am zis atunci: “Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat, şi
porţile sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăşi zidul Ierusalimului, şi să nu mai fim de
ocară!” Neemia 2:17-
În lumea în care trăim sunt trei categorii de oameni: „oameni care nu ştiu ceea ce se
întâmplă”, „oameni care privesc la ceea ce se întâmplă”, şi „ oameni care fac lucrurile să
se întâmple!”

Neemia a fost omul care a făcut lucrurile să se întâmple. Un astfel de creştin aş dori şi eu
să fiu. Cred că şi tu îţi doreşti acelaşi lucru, nu-i aşa?

De foarte multe ori îi găsesc însă pe credincioşi înţepeniţi în situaţiile vieţii şi în


imposibilitatea de a acţiona. Dacă aceasta este situaţia în care te găseşti astăzi, lasă-mă
să-ţi dau câteva sfaturi pentru a ieşi din această stare.

Primul pas pentru a rezolva orice problemă este identificarea acesteia. Neemia a
inspectat mai întâi starea zidurilor Ierusalimului şi numai după aceea a întocmit un plan
de acţiune.

Chiar dacă cei din Ierusalim au locuit printre dărâmături şi au călcat peste pietrele
dărâmate zeci de ani, această situaţie nu le mai spunea nimic.

Pentru ei a fost nevoie de un om al lui Dumnezeu cu viziune şi dedicare pentru Domnul,


pentru a le identifica problema şi a face împreună un plan pentru rezolvarea acesteia.

Dacă te simţi blocat în situaţiile cu care te confrunţi, atunci o nouă perspectivă asupra
realităţii îţi va fi de un mare ajutor. De aceea, caută sfatul unui prieten de încredere sau
încearcă să ieşi din rutina zilnică privind situaţiile cu care te confrunţi dintr-un alt unghi.

Procedând astfel, Dumnezeu îţi poate da o nouă perspectivă şi un plan de rezolvare, chiar
şi în cazul unei probleme foarte vechi!
O NOUA PERSPECTIVĂ ASUPRA REALITĂŢII CHIAR ŞI ÎN CAZUL UNEI PROBLEME FOARTE
VECHI, POATE FI CALEA CARE SĂ CONDUCĂ LA REZOLVAREA EI!

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

60. Sa ne slujim unii pe altii

-„Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori
să vă spălaţi picioarele unii altora.” Ioan 13:14-
În versetul biblic de astăzi găsim o poruncă a Domnului Isus care ne spune că trebuie să
ne spălăm picioarele unii altora.

Unii comentatori sugerează că această poruncă introduce o practică pe care biserica ar


trebui să o împlinească asemenea botezului sau cinei Domnului. Atunci însă când
examinăm mai atent acest text, descoperim că prin actul spălării picioarelor, Domnul Isus
ne dă numai un exemplu şi nu instituie un nou simbol.

Prin actul spălării picioarelor El face o demonstraţie a ceea ce înseamnă a fi un slujitor al


lui Dumnezeu şi ce lucrare ar trebui acesta să împlinească. Domnul Isus ne arată că
trebuie să ne supunem unii altora şi să ne slujim unii altora, după exemplul pe care El ni
l-a dat.
De fapt, El aşteaptă ca noi să ne iubim unii pe alţii, la fel cum şi El ne-a iubit.

De aceea, prin actul spălării picioarelor, Domnul Isus ne-a arătat o dimensiune a
dragostei, care n-a mai fost exprimată sau experimentată până atunci. O dragoste care
slujeşte şi se sacrifică pentru alţii!

El aşteaptă ca şi noi să arătăm aceeaşi măsură a dragostei faţă de toţi cei din jurul
nostru.
Cine este persoana pe care ar trebui să o slujeşti în acest fel? Indiferent de cine este
această persoană pe care Dumnezeu ţi-o aduce în atenţie, te îndemn în această zi să
părăseşti zona ta de confort şi să-i arăţi o dragoste aşa cum şi Hristos te-a iubit, pentru ca
să poţi fi astfel slujitorul care doreşte Hristos să fii.
ISUS AŞTEAPTĂ SĂ-I IUBEŞTI PE CEI DIN JURUL TĂU LA FEL CUM ŞI EL TE-A IUBIT!

Sursa www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună


Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

SĂ-ŢI MEARGĂ BINE!

Să nu laşi să treacă o zi

fără să vezi, fără să asculţi sau fără să citeşti ceva frumos...

... şi bineînţeles fără să zâmbeşti.

=> www.ozibuna.net

www.ozibuna.net – Bucură-te de viaţă!