Sunteți pe pagina 1din 181
»Doammna Isabela Vasiliu Scraba are temeritatea de a stribate cele mai dificile texte platoniciene rect in originalul elin. Fapt ined si mai rar pentru timpul acesta, o face nu numai cu o elegant gratie feminini careisi anexeazii vaste siaride teritorii ale eruditiei in domeniu, ci pitrunde temele filosofice in cauzi cu o capacitate de aprofundare di dreptul birbiiteased. Sincer vorbind, cine ar pute: siinu oinvidieze? (Ion Papuc). "Este 0 eseistd de prim rang, cu remarcabile virtuti literare. In materie de comunicare urmind, cred, modelul Noica, volumele sale respirit o célldlird cuceritoare ftcind accesibile dezbateri care altmin- teri nu incite pe nespecialisti. Nu e putin lucru sci regindesti, sd reconstruiesti $i, mai ales, sit pui ceva din propria personalitate in comentariile atit de subtile destinate aprofunditrii unui homo humanus” (Const Ciopraga, Membrude Onoare al Academiei Romane). -Puutoarea unor crt ca ,Filosofia Iui Noica, intro Fantasma si lxiditate”, Jinefabila metofizicé’,,Aitena lui Hefolos”, .Filosofie acroamaticé la Platon” sau Configurotil noetice la Platon si la éminescu', intre altele, minuind un condei care e cind penel, cind floretd, pe lel nebatute, .ratdceste” printre QEnditori roméni si strdini cu degojare si Gezinvolturs, adesea cu gfatie. In Isabela Vasiliv- Saraba (unind 0 pasivne de hermeneut cu 0 acribie. de filolog avizat), ginditorul su preferat Platon isi café unul din cei moi profunel si mai subtili interpret {in culturanoastrd.” Alexandru Husar). isan ersmemes ISABELA VASILIU-SCRABA — MiSTICR... PLATONICA Isabela Vasiliu - Seraba MISTICA PLATONICA Isabela Vasiliu-Scraba MISTICA PLATONICA Lucrare apr en sprijunal soci [EMCO INTERNATIONAL x : 5 | 3 3 Isabela Vasilin-Seraba MISTICA PLATONICA A PARTICIPARII LA DIVINA LUME A IDEILOR (Cuvint ine de PAN IZVERNA fn Anoxt ‘Teaducerea dialogue PARMENIDE (126-1350) “aw! mat nv infolog Ze eonfomareprezentreo (po core o.au desere ef ee oles eur Editura Star Tipp - Slobozia 1999