Sunteți pe pagina 1din 10

COD PRE NORMA DENUMIRE lei/ex.

TIV
Gral.bdrigad C-TIN ZAMFIR 1 Prof.dr.ing. T. SECURITATEA LA INCENDIU N REGLEMENTRILE VINTIL EUROPENE I ROMANETI -COMENTARII 39 Sunt prezentate, cele mai recente documente europene privind Col.dr.ing. S. securitatea la incendiu (Documentul Interpretativ nr. 2, Ghidul G, CALOT Deciziile Comisiei Europene), precum i explicaii i comentarii aparinnd autorilor, specialiti de nalt competen n domeniu. Dr.arh. I. VOICULESCU Prof. Dr. ing. Expertizarea i punerea n siguran a cldirilor afectate de cutremure. 15 R. AGENT NORMATIV P Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 118-99 MANUAL MP Manual privind exemplificri, detalieri i soluii de aplicare a 008-2000 prevederilor normativului P 118-99 "Sigurana la foc a constructiilor. NORMATIV Soluii cadru de contorizare a consumurilor de ap, gaze SC 002-98 naturale i energie termic aferente instalaiilor din blocurile de locuine. NORMATIV Soluii cadru pentru instalaii automate de stingere a incendiilor tip SC 003-99 sprinkler la depozite cu stive nalte. NORMATIV Soluii cadru de proiectare a instalaiilor de climatizare la cldiri SC 004-2000 publice. NORMATIV I Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de aduciune i 22-99 a reelelor de alimentare cu ap i canalizare ale localitilor. NORMATIV Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de NP 037-99 alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule. NORMATIV I Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu 31-99 gaze petroliere lichefiate (GPL). NORMATIV I Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 33-99 petroliere lichefiate (GPL). NORMATIV I Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare. 9-94 NORMATIV I Normativ pentru exploatarea instalaiilor sanitare. 9/1-96 NORMATIV Ghid de proiectare, execuie i exploatare a centralelor termice mici. GP 051-2000 NORMATIV P Norme tehnice privind proiectarea i executarea adposturilor de protecie civil n subsolul construciilor noi.(cuprinde si ordinele 102-2001 560/2005 si 1435//2006) NORMATIV Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea parcajelor etajate NP 24-97 pentru autoturisme (se recomanda sa fie consultat impreuna cu P 132-93 Poz. 82 din lista) NORMATIV Normativ pentru proiectarea construciilor publice subterane NP 25-97 21 39

2 3 4

15 11 20 12 14 16 11 21 19 21 16

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

28

17 18 19 20 21 22 23 24 25

MANUAL ME Manual pentru ntocmirea instruciunilor de exploatare privind 005-2000 instalaiile aferente construciilor.

12

NORMATIV Ghid pentru proiectarea instalaiilor de nclzire perimetral la cldiri. 11 GP 060-2000 NORMATIV Normativ pentru adaptarea cldirilor civile i spaiului urban aferent NP 051-2001 la exigenele persoanelor cu handicap. NORMATIV Ghid privind optimizarea nivelului de protecie termic la cldirile de GP 058-2000 locuit. NORMATIV I Ghid pentru proiectarea automatizrii instalaiilor din centrale i 36-2001 puncte termice. Ghid pentru proiectarea, executarea i exploatarea dispozitivelor i NORMATIV sistemelor de evacuare a fumului i a gazelor fierbini din construcii GP 063-2001 n caz de incendiu. NORMATIV Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguranei la foc la sli GT 030-2001 aglomerate. NORMATIV Soluii cadru pentru pentru reabilitarea termo-higro-energetic a SC 007-02 anvelopei cldirilor de locuit existente. NORMATIV Normativ privind stabilirea performanelor termo-higro-energetice ale anvelopei cldirilor de locuit existente n vederea reabilitrii lor NP 060-02 termice. Normativ privind criteriile de performan specifice rampelor i NORMATIV scrilor pentru circulaia pietonal n NP 063-02 construcii. NORMATIV Normativ privind proiectarea slilor de sport (unitatea funcional de NP 065-02 baz) din punct de vedere al cerinelor Legii 10/1995. NORMATIV Ghid pentru proiectarea mansardelor la cldiri de locuit. NP 064-02 NORMATIV I Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de nclzire 13-02 central. NORMATIV I Normativ privind exploatarea instalaiilor de nclzire central. 13/1-02 NORMATIV Ghid de execuie pentru staii de epurare pentru localiti mici (Q < 5 GE 046-02 l/s). NORMATIV Ghid pentru instalaii de separare a hidrocarburilor cu deversare n GP 074-02 reelele de canalizare. NORMATIV Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguranei la foc pentru GT 049-02 cldiri din domeniul sntii. NORMATIV Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguranei la foc pentru GT 050-02 cmine de btrni i persoane cu handicap. NORMATIV I Normativ penru proiectarea i executarea instalaiilor electrice 18/1-01 interioare de cureni slabi aferente cldirilor civile i de producie. NORMATIV I Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de semnalizare 18/2-02 a incendiilor i a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei. Norme tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea NTPEE - 2008 sistemelor de alimentare cu gaze naturale ( Anexa la Ord. ANRDE Nr. 5/2009 ) 26 22 20 22 15 22

17

26

21

27 28 29 30 31

26 26 21 19

25

32

25

33 34

25

30

35 36

Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate NORMATIV conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, pentru GT 058-03 instalaiile de ventilare-climatizare. Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate NORMATIV conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, pentru GT 059-03 instalaiile electrice din cldiri.

23

23

37

38 39 40

Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate NORMATIV 23 conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, pentru GT 060-03 instalaiile de nclzire central. Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform NORMATIV Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile 23 GT 063-04 sanitare din cladiri NORMATIV Termografia n construcii. Metodologie privind determinrile 25 MP 037-04 termografice n construcii. Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea i NORMATIV post-utilizarea spaiilor de distribuie a carburanilor la autovehicule. NP 004-2003 (Revizuire i comasare cu NP 004/1). NORMATIV C Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora. 300-1994 NORMATIV Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de NP 086-05 stingere a incendiilor. Ghid privind proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de NORMATIV alimentare cu ap i canalizare utiliznd conducte din pvc, polietilen i GP 043-99 polipropilen. NORMATIV Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct. NP 112-04 NORMATIV Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea i exploatarea NP 099-04 instalaiilor electrice n zone cu pericol de explozie. Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a NORMATIV apelor uzate preoreneti Partea aIV-a: treapta de epurare avansat NP 107-04 a apelor uzate. ORDINUL MTCT 1430/2005 ABROGAT Inlocuit cu Ordinul MDRL nr. 839/2009 vezi poz. 93 din lista 26 20 39 45 27 22 27

41 42 43 44 45 46 47

48

NORMATIV Cod de proiectare. Bazele proiectrii i aciuni asupra construciilor. Aciunea vntului. NP 082-04 NORMATIV P Cod de proiectare seismic. PARTEA I. Prevederi de proiectare pentru 100-/2006 cldiri. Inclusiv Comentarii referitoare la prevederile P 100-1/2006 (Anexa 1) Anexele 1 si 2 la Ordinul Exemple de Proiectare si Calcul (Anexa 2) MLDPL PRET 150 lei/ set 688/2007 Cod de proiectare seismic. PARTEA a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente - vezi poz. 92 din NORMATIV P100/3-2008 oferta

23

49

50 55 55

50 51

NORMATIV C Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie 107-2005 ale cldirilor (cuprinde C 107/1,2,3,4,5). NORMATIV CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor. Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii. NORMATIV CR 0-2005 Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cldirilor NORMATIV existente i a instalaiilor de nclzire i preparare a apei calde de NP 048-2000 consum aferente acestora NORMATIV NP 047-2000 NORMATIV NP 049-2000 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente i al instalatiilor de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente

55

14

52 53

28

30

54 55 56

NORMATIV Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016- 24 NP 057-02 96). NORMATIV Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al NP 068-02 cerinei de siguran n exploatare. Ghid privind reabilitarea termic a blocurilor de locuine cu regim de NORMATIV nlime pn la P+9E, realizate dup proiecte tip, prin transformarea GP110-04 acoperiurilor tip teras n acoperiuri nclinate, cu amenajare de poduri nenclzite sau mansarde. NORMATIV CR 2-1-1.1- Cod de proiectare a construciilor cu perei structurali de beton armat. 2005 NORMATIV Normativ de proiectare, execuie i exploatare pentru reele termice cu NP 029-02 conducte preizolate. NORMATIV Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cldiri. MP 017-02 NORMATIV Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si NP 015-1997 a instalatiilor aferente acestora. 24

35

57

26

58 59 60 61 62 63 64

22 13 35

NORMATIV Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor 26 NP 040 - 02 la cladiri NORMATIV Cod de proiectare pentru structuri din zidarie CR 6 - 2006 35

NORMATIV Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si 30 MP 024 - 02 al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de NORMATIV locuit existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de 30 GT 036 - 02 consum aferente acestora

65

Ghid pentru proiectarea i executarea instalaiilor de canalizare a NORMATIV P apelor meteorice n cldiri civile, social-culturale i 96 - 1996 industriale ORDIN MAI Pentru aprobarea normelor metodologice de avizare i 80 / 2009 autorizare.privind securitatea la incendiu i protecia civil; Pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea i desfurarea ORDIN MAI activitii de avizare a normelor i reglementrilor tehnice de aprare 1436 / 2006 mpotriva incendiilor; Pentru aprobarea categiilor de constructii i amenajari care se supun HG 1739 / 2006 avizrii i autorizarii privind securitatea la incendiu ORDIN MAI Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate 130/2007 la incendiu NORMATIV Normativ privind proiectarea de dispensare i policlinici pe baza NP 021 - 97 exigenelor de performan NORMATIV Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor NP 009 97 pentru case de copii NORMATIV Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor NP 010 - 97 pentru coli i licee Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor NORMATIV pentru grdinie de copii NP 011 - 97 NORMATIV Normativ pentru proiectarea i executarea instalatiilor electrice. cu NP I 7 - 02 tensiuni pn la 1000 Vc.a. i 1500 Vc.c. NORMATIV Ghid pentru instalaii electrice cu tensiuni pn la 1000 Vc.a. i 1500 GP 052 - 2000 Vc.c NORMATIV I Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor de ventilare i 5 - 98 climatizare NORMATIV I Normativ privind protecia construciilor mpotriva 20 - 2000 trsnetului Normativ privind Normativ privind proiectarea i executarea NORMATIV C msurilor de izolarea fonic i a tratamentelor acustice n cldiri 125 - 05 NORMATIV Mc 001/1-06 - Partea I Anvelopa cldirii - Partea a II-a Performana energetic a instalaiilor din cldiri NORMATIV Mc 001/2-06 - Partea a III-a Auditul i certificatul de performan a cldirii NORMATIV Mc 001/3-06

12

66

15

67

23

68

39

69 70 71 72 73

35 33 27 33 33

74

100

75 76

NORMATIV Normativ privind cerinele de proiectare i execuie a excavaiilor NP 120-06 adnci n zone urbane NORMATIV Normativ prvind reabilitarea hidroizolaiilor bituminoase ale NP 121-06 acoperiurilor cldirilor

20 15

77 78 79 80 81 82

NORMATIV C Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin 20 107/6-02 elementele de constructie NORMATIV Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat NP 61-02 artificial din cladiri NORMATIV C Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii 56-02 aferente constructiilor NORMATIV NP 006-1996 NORMATIV NP 079-02 Normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori. Cerinte utilizatori. Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale de cazare din cladiri hoteliere 20 48 20 20

83 84 85 86

NORMATIV P Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati 132-93 urbane (se recomanda sa fie consultat impreuna cu NP 24-97 Poz. 16 din lista) NORMATIV Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de GT 040-02 constructie la cladiri existente, in vederea reabilitarii termice NORMATIV Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de SC 006-01 incalzire in cladiri de locuit

18

25 30

87 88 89 90 91 92 93 94

NORMATIV Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de MP 012-01 reabilitare termica a cladirilor social-culturale si a instalatiilor aferente 25 acestora NORMATIV Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de MP 013-01 reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente. Program cadru al 30 programului national annual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente NORMATIV Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu 35 NP 058-02 energie termica retele si puncte termice NORMATIV Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare expertizarii GT 032-01 termoenergetice 25 a constructiilor si instalatiilor aferente NORMATIV Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale 20 MP 022-02 materialelor si produselor pentru constructii NORMATIV CNormativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la 107/0-02 cladiri NORMATIV CNormativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de 107/7-02 inchidere ale cladirilor 25 30

NORMATIV Cod de proiectare seismic. PARTEA a III-a. Prevederi pentru evaluarea 60 P100/3-2008 seismica a cladirilor existente ORDINUL MDRL nr. 839/2009 NORMATIV Mc 001/4-09 NORMATIV Mc 001/5-09 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii Partea a IV-a Breviar de calcul al performanei energetice a cldirilor si apartamentelor Partea a V-a Model certificat de performan energetica al apartamentului 24

40

cendiu a parcajelor 95 subterane NORMATIV pentru autoturisme P 127-09 )

18

A APARUT : GT 063-04 ! Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile

A APARUT : P 100/3-2008 Cod de proiectare seismic. PARTEA a III-a. Prevederi pentru evaluarea seis cladirilor existente

A APARUT : ORDINUL MDRL nr. 839/2009 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii A APARUT: NORMATIV Mc 001/4-09 NORMATIV Mc 001/5-09 performanei energetice a cldirilor si apartamentelor performan energetica al apartamentului Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor Partea a IV-a Breviar de calcul al Partea a V-a Model certificat de

ERATE:

LA POZ. 52.: NP 048-2000


De la data aparitiei si pana la 01.02.2010 la normativele difuzate trebuie tinut cont de erata urmatoare:
Clic aici pentru a vedea in format .PDF

LA POZ. 74.: Mc 001/1,2,3 - 2006


De la data aparitiei si pana la 01.02.2010 la normativele difuzate trebuie tinut cont de erata urmatoare: Pag. 336 Tabel 3.3 c[KJ/KgK] Pag. 445 formula II.4.1 rand 9,10 de jos in loc de (qT p0) > qTM kWh/m an se va citi (qT p0) > qTm kWh/m2an si de (qT p0) < qTM kWh/m2an si (qT p0) < qTm kWh/m2an
2

rand 3

in loc de c[J/KgK] se va citi

Normativ C107/3 Clic aici pentru a vedea in format .PDF

Normativ C105/5 Clic aici pentru a vedea in format .PDF

Clic aici pentru Ordinul privind completarea Normativ Mc 001/4-2009 OFERTA DE NORMATIVE PENTRU CURSURILE DE AUDITOR ENERGETIC
1. 2.

NORMATIV C 107 - 2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie a NORMATIV NP 048-2000 Norm. pt.expertiz termic i energ. a cld. exist. i a inst. de nclz.i p acestora 3. NORMATIV GP 110-04 Ghid privind reabilitarea termic a blocurilor de locuine pn la P+ transformarea acoperiurilor tip teras n acoperiuri nclinate, cu am 4. NORMATIV MP 017 - 02 Metodologia privind atestarea auditorilor energetici pentru cldiri 5. NORMATIV NP 040 - 02 Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea hidroizolaii 6. NORMATIV GT 036 - 02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice i energetice a cldirilor de preparare a apei calde de consum aferente acestora 7. NORMATIV C 125 05 Normativ privind proiect. i exec. msurilor de izol. fonic i a tratam 8. NORMATIV Mc 001/1-06 Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor Parte NORMATIV Mc 001/2-06 Partea a II-a Performana energetic a inst NORMATIV Mc 001/3-06 Partea a III-a Auditul i certificatul de perf 9. NORMATIV Mc 001/4-09 Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor NORMATIV Mc 001/5-09 Partea a IV-a Breviar de calcul al performanei energetice a cldiril Partea a V-a Model certificat performan energetic al apartamen 10. NORMATIV C 107/6-02 Normativ general privind calculul transf. de masa (umiditate) prin el 11. NORMATIV GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de const reabilitarii termice 12. NORMATIV SC 006-01 Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de inca 13. NORMATIV MP 012-01

Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de rea a instalatiilor aferente acestora 14. NORMATIV GT 032-01 Ghid privind proceduri de efect. a masurarilor necesare expertiz. term aferente 15. NORMATIV MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale mate constructii 16. NORMATIV C 107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice 17. NORMATIV C 107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de in 18. NORMATIV GP 051-2000 Ghid de proiectare, execuie i exploatare a centralelor termice mici 19. NORMATIV GP 058-2000 Normativ privind optimizarea nivelului de protecie termic la cldir 20. NORMATIV SC 007-02 Soluii cadru pentru pentru reabilitarea termo-higro-energetic a anv 21. NORMATIV NP 060-02 Normativ privind stabilirea performanelor termo-higro-energetice a vederea reabilitrii lor termice 22. NORMATIV NP 064-02 Ghid pentru proiectarea mansardelor la cldiri de locuit 23. NORMATIV I 13-02 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de nclzire ce 24. NORMATIV GT 058-03 Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate confo construcii, pentru instalaiile de ventilare-climatizare 25. NORMATIV GT 060-03 Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate confo construcii, pentru instalaiile de nclzire 26. NORMATIV MP 037-04 Termografia n construcii. Metodologie privind determinrile termo

Preurile din ofert nu conin TVA. (Val. TVA 9%) La solicitarea dvs va putem aduce normativele solicitate la adresa unde participati la Cursul de Auditor. Se emite factura sau Bon Fiscal Comenzile se pot face si prin fax i email si se pot achita CU NUMERAR la ridicarea coletului de la Oficiul potal sau n cont .

NU UITAI S MENIONAI PE COMAND TELEFONUL, ADRESA I CODUL DVS. FISCAL sau CNP-ul.

Aceste publicatii sunt conforme cu documentatia avizata de MLPTL (MTCT, MLPAT) si /sau Comandamentul Pompierilor. Nu raspundem de continutul eventualelor variante on line ! Preurile din ofert nu conin TVA. (Valoarea TVA 9%) Puteti achizitiona normativele doar in format Brosura de la sediu intre orele: Luni-Joi orele 8.30 16.30, Vineri orele 8.30 14.00 Publicatiile se pot procura de la sediul nostru din Str. Tudor Arghezi nr. 21, sector 2 (zona Intercontinental-Ambasada Americana) Comenzile se pot face si prin fax sau e-mail si se pot achita CU NUMERAR la ridicarea coletului de la Oficiul Postal sau la primirea prin Fan Courier. Pentru procurarea Normativelor din ofert, v rugm trimitei comenzile la: FAX: 021.316.59.50, (021)316.33.33 E-MAIL: fastprint@ipct.ro E-MAIL: andanistor2004@yahoo.com E-MAIL: fastprintipct@yahoo.com NU UITAI S MENIONAI PE COMAND, TELEFONUL, ADRESA, CODUL FISCAL, NUMRUL N REGISTRUL COMERULUI Pentru relaii suplimentare sunai la telefonul: (021)316.59.50, 0721.704.221, 0722.966.212 Programul de functionare al editurii : Luni-Joi orele 8.30 16.30, Vineri orele 8.3014.00 FORMULAR COMANDA

Firma....................................................................................................... CIF......................................../Nr. Reg.Comert........................................ Persoana de contact:...............................................................................email.................................. Adresa:................................................................................................................. .............................. Telefon:......................................................Fax:.................................................. ...............................

Banca:.................................................Cont:........................................................ ..............................

Nr. Crt.

Titlul

Nr. exemplare

- Va rugam sa specificati daca doriti expedierea cu Posta Romana sau o firma de Curierat Rapid. - Mentionam ca firma noastra colaboreaza cu FAN COURIER dar daca doriti ne puteti indica si o alta firma cu conditia sa aiba si serviciul ramburs pentru revenirea la noi cu contravaloarea expeditiei. tipocard ioel tipocard

HOTRRE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006