Sunteți pe pagina 1din 150

Proiect conanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

suport de curs

Instalator instalaii tehnico-sanitare i de gaze


Filiala Cluj-Napoca a Fundaiei nvmntului Preuniversitar al Cooperaiei Meteugreti Spiru Haret

str. Al.V. Voevod, nr. 55A, 400436; tel./fax : 0264 414992, 414974; email: cj@ucecom.org web: cj.ucecom.org

CUPRINS
Pag. UM 1 Organizarea locului de munc UM 2 - Aplicarea prevederilor legale referitoare la sntatea i securitatea n munc i in domeniul situaiilor de urgen UM 3 - ntreinerea echipamentelor de lucru UM 4 - Asigurarea calitii lucrrilor executate UM 5 - Aplicarea normelor de protecie a mediului UM 6 - Montarea instalaiilor interioare de canalizare UM 7 - Montarea instalaiilor interioare de ap de consum menajer UM 8 - Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor i a utilajelor folosite n instalaiile sanitare UM 9 - Montarea instalaiilor de stingere a incendiilor UM 10 - Montarea instalaiilor interioare de gaze naturale UM 11 - ntreinerea instalaiilor interioare de gaze naturale i a celor sanitare Bibliografie 3 10 12 14 19 27 44 74 98 101 135 151

Unitatea modular I Organizarea locului de munc


La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Identificai particularitile frontului de lucru - Identificai mijloacele de munc necesare - Aprovizionai locul de munc cu mijloacele de munc necesare - Organizai spaiul propriu de lucru A. NORME GENERALE APLICATE IN DOMENIUL INSTALATIILOR A.1. Autorizarea executarii constructiilor Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; ORDINUL MTCT 1430/2005 Norme metodologice de aplicarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; A.2. Calitatea in constructii Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor; Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G. nr. 272/1994; Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994; A.3. Protectia muncii Legea 319/2006 Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii. A.4. Siguranta la foc Ordinul MAI nr.163/28.02.2007 Normele generale de aparare impotriva incendiilor; P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor; GT 030-2001 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la sali aglomerate; GT 049-02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri din domeniul sanatatii; GT 050-02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrani si persoane cu handicap; Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. A.5. Protectia mediului Legea 137/1995 Legea protectiei mediului. A.6. Destinatia cladirilor NP 24-97 Normativ pentru proiectarea si executarea parcajelor pentru autoturisme; NP 25-97 Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane; P 102-2001 Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi (cuprinde si ordinele 1435, 1436 si 1739/2006); NP 051-2001 Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap; 3

NP 064-02 Ghid pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit; NP 065-02 Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995; NP 004-2003 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si post-utilizarea spatiilor de distributie a carburantilor la autovehicule (Revizuire si comasare cu NP 004/1); NP 057-02 Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016-96); NP 015-1997 Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora; NP 009-97 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru case de copii; NP 010-97 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee; NP 011-97 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii; NP 021-97 Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta; NP 006-1996 Normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori. Cerinte utilizatori. B. INSTALATII SANITARE I 9-94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare; I 9/1-96 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare; I1/2000 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin asimilare si la conducte din alte materiale plastice); NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena; Normativ NP-086/2005 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor; I 22-99 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor; NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor; NP 107-04 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate preorasenesti Partea aIV-a: treapta de epurare avansata a apelor uzate; SC 003-99 Solutii cadru pentru instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive inalte; GE 046-02 Ghid de executie pentru statii de epurare pentru localitati mici (Q < 5 l/s); GP 074-02 Ghid pentru instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare in retelele de canalizare; GP 043/99 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena; Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr. 775/22.07.1998; STAS 12845 Sisteme fixe de stingere a incendiilor, sisteme automate tip sprinkler proiectare, instalare si intretinere; STAS 1478-90 Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale; STAS 1343/1-91 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa pentru centre populate; STAS 1795-87 Canalizari interioare; STAS 1846/1 2006 Determinarea debitelor de apa de canalizare; STAS 1846/2 2007 Determinarea debitelor de apa meteorice; NTPA-002/97 Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate; C 300-94 Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii. C. INSTALATII GAZE NATURALE 4

NT-DPE-01/2004 Norme tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze natural (Anexele 1 si 2 la Ord. 58/2004); I 31-99 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL); I 33-99 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). D. INSTALATII TERMICE I 13-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala; I 13/1-02 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala; I 36-2001 Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice; GP 051-2000 Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici; GP 060-2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cladiri; GP 058-2000 Normativ privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit; SC 007-02 Solutii cadru pentru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente; NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora; NP 029-02 Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate; PT C9-2003 privind Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune; NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice; STAS 1907 Necesarul de caldura pentru incalzire; STAS 6972 Higrotermica in constructii; STAS 1797 Corpuri de incalzire; STAS 7132 Masuri de siguranta in instalatiile de incalzire. E. INSTALATII VENTILARE-CLIMATIZARE I 5-98 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare; SC 004-2000 Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladiri publice; GP 063-2001 Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu.

MIJLOACE DE MUNC Mijloacele de munc (echipamentele tehnice) reprezint mainile, utilajele, instalaiile, aparaturile, dispozitivele, uneltele i alte mijloace asemntoare necesare n procesul muncii. Conducerea unitilor economice sau persoanele fizice trebuie s ia toate msurile necesare pentru ca echipamentul tehnic s fie adecvat sarcinii de munc sau adptabil cu uurinta pentru ndeplinirea acesteia, fr a prezenta riscuri pentru securitatea i sntatea muncitorilor. PROCESUL DE PRODUCIE Definiie: Procesul de producie reprezint: 1. totalitatea activitilor care se desfoar ntr-o ntreprindere sau unitate economic de la primirea materiei prime pn la obinerea produsului finit. 2. totalitatea activitilor care au loc n legtur cu transformarea obiectelor muncii cu ajutorul mijloacelor de munc, n vederea obinerii produsului finit STRUCTURA PROCESULUI DE PRODUCIE a. Proces tehnologic de fabricaie (de baz) reprezint operaiile care particip direct la realizarea produsului, au drept scop transformarea diferitelor materii prime i materiale n produse finite pentru obinerea compoziiei, structurii, formei, dimensiunilor, greutii, poziiei necesare a materialelor sau semifabricatelor. Exemple: frezarea, strunjirea, lipirea, coaserea, sudarea, asamblarea, etc b. Procese auxiliare au ca scop prestarea unor servicii care nu constituie obiectul activitii de baz, reprezint operaiile care ajut la desfurarea proceselor tehnologice de fabricaie (de baz), n care sunt produse resurse materiale ce servesc desfurrii acestora. Exemple: ntreinerea i repararea utilajelor, producerea energiei electrice, realizarea i ntreinerea sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor, producia de abur, aer comprimat, tipuri specifice de garnituri de etanare, etc c. Procese de servire reprezint operaiile care ajut la desfurarea proceselor tehnologice de fabricaie (de baz), prin servirea locurilor de munc, au ca scop asigurarea condiiilor organizatorice necesare desfurrii normale a proceselor de baz. Exemple: o distribuia apei industriale, energiei electrice, gazului metan, aburului, aerului comprimat; o transportul, ncrcarea, descrcarea, depozitarea/stocarea materiilor prime, materialelor auxiliare, semifabricatelor, combustibililor lichizi i solizi, sculelor o ntreinerea i reparaiile mainilor, utilajelor, instalaiilor, construciilor industriale, administrative, sociale d. Procese de valorificare reprezint activiti de recuperare a pierderilor din procesele tehnologice de fabricaie (de baz) Exemple: o colectarea, recircularea deeurilor metalice, brichetarea lor o epurarea apelor uzate o regenerarea uleiurilor, nisipurilor o recondiionarea unor piese, etc. Pentru elaborarea tehnologiei de fabricaie sunt necesare urmtoarele subdiviziuni: 6

Operaia reprezint acea parte a procesului de producie de a crei efectuare rspunde un lucrtor, pe un anumit loc de munc, prevzut cu anumite utilaje i unelte de munc, acionnd asupra unui obiect al muncii cu o anumit tehnologie. Faza este acea parte a operaiei care se caracterizeaz prin utilizarea aceleiai unelte de lucru i aceluiai regim tehnologic, obiectul muncii suferind o singur transformare tehnologic. Trecerea este acea parte a fazei care conine toate caracteristicile tehnologice ale fazei i se repet n mod identic. Principalele elemente componente ale structurii de producie sunt: Secia de producie este acea form de producie distinct din punct de vedere administrativ, unde se fabric un produs sau se desfoar o parte a procesului tehnologic necesar realizrii unui produs Atelierul de producie este o subunitate de producie delimitat teritorial care exist i funcioneaz n cadrul seciilor de producie Locul de munc este acea parte a suprafeei de producie a unui atelier sau secii dotat cu utilaje i echipamente tehnice destinate executrii anumitor operaii, n vederea obinerii de produse sau pentru servirea procesului de producie. NOIUNI DE ERGONOMIA MUNCII Ergonomia muncii studiaz modalitile de asigurare a condiiilor ergonomice de desfurare a muncii, n toate fazele procesului de producie Definiie: Ergonomia muncii este definit ca tiina adaptrii muncii ( a metodelor, mijloacelor i a mediului) la om i a omului la munc. Ergonomia locului de munc are, n principal, rolul de a armoniza relaia dintre mijloacele de munc, obiectele muncii i lucrtor, n vederea asigurrii condiiilor care s permit acestuia desfurarea unei activiti corespunztoare, cu un consum minim de energie i cu o senzaie de bun stare fiziologic. Munca este studiat din punct de vedere: antropologic, lund n considerare dimensiunile corpului omenesc la proiectarea mijloacelor de munc i a locurilor de munc fiziologic, concepnd procesele de munc n condiiile unor solicitri normale ale organismului uman, prin respectarea limitelor normale ale capacitii de munc, evitare i/sau reducerea suprasolicitrilor igienic, eliminnd factorii de risc pentru mbolnviri profesionale, accidente de munc, ambian necorespunztoare a muncii. Rolul ergonomiei este de a asigura ca schimbul de informaii s se fac rapid, cu ct mai puine erori, n deplin securitate i n condiii de confort. Se urmrete realizarea unui echilibru ntre solicitrile la care este supus organismul i posibilitile acestuia. Definiie: Organizarea ergonomic a muncii reprezint un ansamblu de metode i tehnici concepute conform cerinelor ergonomice, n vederea creterii producivitii muncii. Organizarea ergonomic a muncii are n vedere: o Organizarea locurilor de munc astfel nct s fie respectate principiile economiei micrilor o Asigurarea unor condiii de munc caracterizate printr-un consum ct mai mic de energie i fr pericol de accidentare i mbolnvire. La proiectarea locului de munc un rol foarte important l joac poziia corpului omenesc. Organizarea ergonomic a muncii trebuie s gseasc rspunsuri la urmtoarele probleme: o Corelarea dimensiunilor corpului lucrtorului cu spaiul de la locul de munc o Asigurarea unei poziii optime de lucru 7

o Adaptarea utilajelor la caracteristicile fizice ale lucrtorilor o Solicitarea fizic normal n timpul procesului de producie o Asigurarea unei percepii vizuale clare a utilajelor i a materialelor la locul de munc o Meninerea ateniei lucrtorului asupra procesului de producie n timpul executrii diferitelor operaii o Amplasarea corespunztoare a surselor de lumin o Eliminarea zgomotelor care pot diminua concentrarea lucrtorilor o Asigurarea unor condiii corespunztoare de nclzire i aerisire a ncperilor de lucru o Dotarea lucrtorilor cu mbrcminte i cu echipamente de protecie o Stabilirea unor norme de munc n conformitate cu pregtirea i performanele lucrtorilor o Planificarea judicioas a pauzelor Este de dorit ca toate ncperile de lucru s fie spaioase i luminoase, astfel nct s asigure, pentru orice loc unde se desfoar un proces de munc, condiiile de suprafa, volum, microclimat, iluminat natural sau artificial stabilite n norme. PRODUCTIVITATEA MUNCII Conceptul de productivitate In conditiile in care resursele sunt limitate, pentru ca intreprinztorul sa castige mai mult intrucat acesta este scopul activitatii sale -, trebuie sa produca mai multe bunuri economice cu factori de productie limitati. Solutia este cresterea eficientei utilizarii factorilor, adica a rationalitatii activitatii sale. Expresia sintetica a eficientei utilizarii factorilor de productie este productivitatea, adica rodnicia, randamentul factorilor de productie utilizati in activitati din care rezulta bunuri economice. Nivelul productivitatii se exprima ca raport intre cantitatea de bunuri economice obtinute (Q) si factorii de productie implicati in realizarea lor (FI): W=Q, F1 unde: W nivelul productivitatii ; Q rezultatele obtinute, exprimate fie in unitati fizice (kg, l,m), fie in unitati valorice (lei, dolari, franci etc), ca valoare a productiei; FI factorii de productie implicati si utilizati, evaluati fie fizic (ca volum), fie in expresie monetara (valoric). Nivelul de productivitatii se calculeaza : - pe firma; - pe ramura; - pe economia nationala.

Importanta cresterii productivitatii 1. Pentru intreprinzatori : - cresterea eficientei, adica obtinerea unor efecte (rezultate) mai mari cu acelasi volum de factori de productie sau cu un volum mai mic; - reducerea costului total mediu; - cresterea competivitatii firmei si a capacitatii de a face fata concurentei; - agentii economici obtin venituri mai mari chiar daca reduc preturile. 8

2. Pentru economia nationala: se produce mai multa bogatie; are loc satisfacerea mai buna a nevoilor; se produce detensionarea dintre nevoi si resurse; creste competivitatea bunurilor unei tari pe piata interna si externa; determina reducerea duratei muncii, crescand timpul populatiei pentru: instruire si recalificare; dezvoltarea vietii spirituale.

Nivelul si evolutia productivitatii depind de: calitatea factorilor de productie utilizati; abilitatea intreprinzatorului; calitatea organizarii si conducerii activitatii; motivatia economica a posesorilor de factori; conditiile naturale.

Unitatea modular II Aplicarea prevederilor legale referitoare la sntatea i securitatea n munc i in domeniul situaiilor de urgen. ntreinerea echipamentelor de lucru.
La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Identificai riscurile n munc - Aplicai prevederile legale referitoare la sntatea i securitatea n munc - Aplicai prevederile legale referitoare la situaiile de urgen - Intervenii n caz de accident

NORME SPECIFICE DE SECURITATEA MUNCII PENTRU LUCRARI DE INSTALATII TEHNICOSANITARE SI DE INCALZIRE 1. Operatiile de prelucrare a tevilor (taierea, indoirea, fasonarea) vor fi executate pe bancul de lucru din ateliere. 2. Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii pozitiilor sau a prefabricatelor, precum si operatiile de pilire, gaurire, lipire si sudare a tevilor si confectiilor metalice se vor efectua cu scule, dispozitive si utilaje in buna stare de functionare. 3. Prelucrarea tevilor si a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu scule, dispozitive si utilaje in buna stare de functionare. 4. Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire vor fi obligatoriu conectate la instalatia de legare la pamant. 5. La operatia de indoire la rece a tevilor folosite in instalatii vor fi respectate urmatoarele instructiuni: -umplerea tevilor cu nisip se va face numai cu nisip bine uscat; -tevile vor fi uscate bine inainte de a fi umplute cu nisip; -este interzisa indoirea tevilor cu suprafata interioara umeda, iar in timpul iernii cu suprafata acoperita cu gheata sau zapada. 6. La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri: -pentru tevile lungi se vor intrebuinta suporti sustinatori; -racirea cu apa a tevilor incalzite va fi facuta de la distanta cu ajutorul causilor cu manere lungi. 7. La utilizarea lampii de benzina cu care se executa lipiturile se vor respecta urmatoarele: -umplerea cu benzina a rezervorului nu va depasi trei sferturi din capacitatea acestuia; -este interzisa umplerea rezervorului, demontarea si montarea lampii, desfacerea busonului in apropierea unei flacari deschise; -este interzisa introducerea benzinei prin arzator in scopul unei amorsari rapide a flacarii; -este interzisa aprinderea lampii de benzina cu busonul rezervorului desfacut sau incomplet insurubat; -este interzisa desfacerea arzatorului lampii de benzina cand rezervorul acesteia se afla sub presiune. 8. Incercarea conductelor, instalatiilor tehnico-sanitare si de incalzire va fi executata sub supravegherea conducatorului lucrarilor sau a unui tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca. 9. In general conductele se incearca la presiune hidraulica. Incercarea cu aer comprimat este admisa numai in cazuri exceptionale (iarna sau in lipsa de apa). 10. Locurile de asezare a flanselor oarbe in timpul incercarii hidraulice a conductelor vor fi prevazute cu semne distinctive. 10

11. Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se incearca vor fi verificate hidraulic, in prealabil. 12. Lucratorilor care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va face inaintea lucrului un instructaj in legatura cu: -asezarea armaturilor si flanselor oarbe; -metodele de evacuare a aerului din instalatii; -modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii; -interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune; -presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare; -procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune; -interzicerea ciocanirii conductelor in locurile imbinate prin ambutisare care se afla sub presiune. 13. Incercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executata numai dupa asezarea elementelor profilate si armaturilor care au fost in prealabil incercate hidraulic. 14. Compresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanta de cel putin 10 m de conducta care se incearca. 15. In timpul incercarilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane in apropierea conductelor in curs de incercare si a instalatiei de aer comprimat in functiune. 16. Conductele vor fi fixate dupa caz pe elemente de sustinere ca: stelaje consolidate, console, suporti, care sa permita mentinerea acestora in pozitia de pozare si vor fi consolidate cu bratari demontabile sau alte tipuri de elemente de sustinere. 17. Conductele prin care se transporta lichide sau aburi vor fi prevazute cu pante si posibilitati de golire a continutului, in vederea executarii lucrarilor de interventii, revizii si reparatii. 18. Pentru asigurarea posibilitatilor de golire a conductelor, acestea vor fi montate cu o panta continua spre un punct de minima inaltime care va fi prevazut cu un robinet de golire, iar la punctul de maxima inaltime vor fi prevazute racorduri de aerisire, acolo unde ele nu sunt contraindicate. 19. Conductele prin care circula fluide cu temperaturi ce pot produce accidente sau care prin marea lor suprafata pot modifica microclimatul, vor fi izolate termic. 20. Flansele conductelor prin care circula fluide sub presiune si prin a caror scapare se pot produce accidente, vor fi prevazute cu mansoane de protectie. 21. Distantele dintre conductele si armaturile instalatiilor tehnico-sanitare si de incalzire si elementele instalatiilor electrice vor fi cele prevazute in Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000 V. NORME SPECIFICE DE SECURITATEA MUNCII PENTRU LUCRARI DE INSTALATII DE GAZE Pentru toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, se respect prevederile referitoare la protecia, sigurana i igiena muncii. Obligaiile i rspunderile pentru protecia, sigurana i igiena muncii revin: -conductorilor locurilor de munc; - personalului de exploatare; - consumatorilor casnici. Conductorii locurilor de munc sau, dup caz, delegaii mputernicii ai acestora au obligaia s realizeze, n principal: - instruirea personalului la fazele i intervalele stabilite prin legislaie, ntocmirea i semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare; - dotarea cu echipament individual de protecie i de lucru; - acordarea alimentaiei de protecie i a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea mbolnvirilor profesionale; - verificarea strii utilajelor, agregatelor, aparatelor i sculelor, cu care se lucreaz i 11

nlturarea sau repararea celor care prezint defeciuni; -msurile organizatorice de protecia, sigurana i igiena muncii, specifice lucrrilor de gaze naturale ca: formarea i componena echipelor de lucru, anunarea consumatorilor, nchiderea i deschiderea conductelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea tuburilor sub presiune, etc. Personalul de exploatare are urmtoarele obligaii: -s participe la toate instructajele n conformitate cu legislaia n vigoare; -s poarte echipamentul de lucru i de protecie la locul de munc i s-l ntrein n stare de curenie; -s nu utilizeze scule, aparate i echipamente defecte; -s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin la instruire, precum i orice alte msuri necesare pentru evitarea accidentelor. Consumatorii casnici au obligaia s foloseasc instalaiile de gaze naturale potrivit instruciunilor de utilizare primite la punerea n funciune a acestora. La desfurarea activitii n uniti ale agenilor economici cu norme specifice de protecie a muncii, se vor respecta i prevederile din normele respective. Manevrele necesare exploatrii n condiii de siguran a instalaiilor de gaze naturale se efectueaz numai de personalul instruit n acest scop. La executare lucrrilor de intervenii, reparaii curente i/sau capitale se aplic prevederile corespunztoare din Norme tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. n toate situaiile care necesit intervenii la conductele din polietilen n funciune, se iau msuri de protecie a operatorilor mpotriva accidentelor cauzate de apariia sarcinilor electrostatice. Dupa deschiderea anului, nainte de accesul la conductele defecte, se vor lua msuri de legare la pmnt a conductei i a tuturor sculelor i aparatelor de sudare i echipare a operatorilor cu echipament specific. Legarea la pmnt se efectueaz prin nfurarea acestora cu band textil mbibat cu soluie de ap i spun, legat la rui metalici introdui n pmnt n zona de desfurare a lucrrilor de reparaii. Pe toat durata interveniei, operatorii utilizeaz mnui de protecie din cauciuc. Prevenirea i stingerea incendiilor n toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, se respect normele i dispoziiile referitoare la prevenirea i stingerea incendiilor. Obligaiile i rspunderile pentru prevenirea incendiilor revin conductorilor locurilor de munc, personalului de exploatare al operatorului de distribuie i consumatorilor. Conductorii locurilor de munc au obligaia s realizeze n principal: .- instruirea personalului la etapele stabilite prin legislaie, ntocmirea i semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare; .- verificarea strii utilajelor, aparatelor, echipamentelor i sculelor cu care se lucreaz i nlturarea sau repararea celor care prezint pericol de incendiu; -msurile organizatorice de prevenire i stingerea incendiilor, specifice instalaiilor de gaze naturale referitoare la formarea i componena echipelor de lucru, anunarea consumatorilor privind nchiderea i deschiderea conductelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea generatoarelor i a buteliilor, stabilite potrivit legii. Personalul de exploatare are urmtoarele obligaii: .-s participe la toate instructajele n conformitate cu legislaia n vigoare; .-s nu utilizeze utilaje, aparate, echipamente i scule defecte sau neadecvate mediului de lucru; .-s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin la instruire, precum i orice alte msuri necesare pentru evitarea incendiilor; .-s asigure ndeplinirea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor, stabilite potrivit legii. 12

Incintele staiilor i posturilor de reglare i msurare, precum i cele n care exist instalaii de utilizare a gazelor naturale, se doteaz cu mijloace tehnice de prevenire i stingere a incendiilor potrivit normelor specifice de dotare. Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaz la loc vizibil, uor accesibil i se verific la termenele prevzute n instruciunile date de furnizor. n cazul producerii unui incendiu n instalaiile de gaze naturale, personalul prezent nchide n primul rnd robinetul de incendiu i apoi procedeaz la stingerea incendiului, concomitent cu anunarea pompierilor. n cazul n care nu este posibil oprirea alimentrii cu gaze naturale, i pentru a preveni crearea de acumulri de gaze naturale urmate de explozii, pn la sosirea pompierilor se procedeaz numai la rcirea zonelor nvecinate, fr stingerea flcrii de gaz. Executarea lucrrilor cu foc deschis, n spaii cu pericol de incendiu, este admis numai dup luarea msurilor necesare de prevenire i stingere a incendiilor i numai dup obinerea permisului sau autorizaiei de lucru cu foc. Aceste lucrri se execut numai de ctre echipe instruite n acest scop i dotate cu echipament de lucru, protecie i intervenie adecvat. n vederea realizrii interveniei de stingere se organizeaz echipe cu atribuiuni concrete i se iau msuri de alertare a unitilor (serviciilor civile) de pompieri. Se interzice racordarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale la canalele de fum aferente focarelor, alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, pcur, crbune, etc.), cu excepia aparatelor de utilizare care au fost construite pentru alimentare mixt (gaze naturale combustibil lichid / solid). nainte de aprinderea focului n aparatele de utilizare neautomatizate i la arztoare, utilizatorul respect i asigur urmtoarele: .- ventilarea ncperilor i centralelor termice n care funcioneaz aparate cu flacr liber; .- controlul tirajelor courilor la care sunt racordate aparate; controlul robinetului de manevr al aparatului, depistarea i nlturarea eventualelor scpri de gaze; .- accesul liber al aerului de ardere n focar; .- ventilarea focarului. La aprinderea sau stingerea focului se respect principiul gaz pe flacr. Aprinderea se face cu aprinztorul special, fiind interzis folosirea chibriturilor, precum i a hrtiei, deeurilor sau a altor materiale, care pot obtura orificiile arztoarelor. La aprinderea sau stingerea focului, gazele sunt nchise sau deschise de la robinetul principal i apoi de la robinetul arztorului (aparatului). Stingerea focului, n cazul aparatelor de utilizare a gazelor naturale cuplate cu racorduri flexibile, se face prin nchiderea robinetului de siguran, amplasat naintea racordului flexibil, iar dup stingerea flcrii, se nchide i robinetul de manevr.

13

Unitatea modular IV Asigurarea calitii lucrrilor executate


La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Identificai cerinele de calitate specifice - Aplicai procedurile tehnice de asigurare a calitii - Verificai lucrrile executate din punct de vedere calitativ - Remediai deficienele constatate CALITATEA PRODUSELOR SI CONTROLUL ACESTORA CARACTERUL DINAMIC AL CALITATII Progresele remarcabile obinute in prezent in tiin si tehnica, au imprimat diverselor activiti economice o desfurare dinamica, care a revoluionat producia materiala, scurtnd uimitor de repede decalajul existent inainte intre conceptia propriu-zisa si realizarea materiala a produsului. Pentru a ilustra acest fenomen se pot da urmatoarele exemple: pentru ca telefonul sa treaca de la conceptie la realizarea lui ca produs au fost necesari 56 de ani, radioul a parcurs aceste etape in 35 de ani, televizorul in 14 ani, iar receptoarele cu tranzitoare in numai 3 ani. Calitatea unui produs se concepe simultan cu insusi produsul , prin calcule, pe planseta sau in laboratoarele de cercetari, se creeaza in sectiile experimentale, se realizeaza in sectiile productive, se incearca pe standurile de proba si se verifica in exploatare. FACTORII CARE DETERMINA REALIZAREA CALITATII Diagrama ISHIKAWA*. Pentru ca un produs sa fie realizat in conformitate cu documentatia de fabricatie este necesar sa fie respectati o serie de factori de natura obiectiva si subiectiva. In figura 2.1 sint aratati factorii principalii care determina realizarea unui produs, la nivelul documentatiei omologate, respectiv asigurarea calitatii acestuia. Sagetile orientate de la stinga la dreapta indica factorii obiectivi, iar cele orientate de la dreapta la stinga, factorii subiectivi diagrama ISHIKAVA. Masinile utilaje trebuie sa aiba o precizie care sa satisfaca tolerantele impuse de documentatie, insa este necesar sa fie respectat regimul de lucru prescris. De exemplu, pentru imbutelierea sticlelor de bere este necesar ca masina sa dozeze cantitatea de lichid in limitele de toleranta prevazute la imbuteliere, insa pentru ca operatia sa decurga corect, trebuie respectati parametri prevazuti in tehnologia de imbuteliere (presiunea din rezervorul de lichid , viteza de inaintare a benzii , timpul de imbuteliere etc.). Organizarea fluxului de fabricatie impune o amplasare corecta a masinilor in flux, astfel incit un reper care trebuie supus mai multor operatii sa aiba circulatie continua, sa nu fie nevoie sa fie plimbat de la o sectie la alta. Sint necesare, totodata, dispozitive de transport de depozitare, in care sa fie asezate si protejate reperele, in timpul circulatiei lor de la o masina la alta precum si in locuri speciale in locuri in care sa se izoleze rebuturile, pentru a se elimina posibilitatile de a fi introduse, in continuare, in fluxul de fabricatie.Pe linga acesti factori obiectivi se impune insa si o cultura a productiei, fara de care, desi masinile sint amplasate corect si exista dotatii speciale pentru transportul si izolarea rebuturilor, se pot deteriora reperele prin asezarea lor incorecta in dispozitive sau se pot introduce in fluxul de fabricatie reperele rebutate. Mijloacele de masurare trebuie sa corespunda preciziei si domeniului de masurare prevazut in documentatie.Se impune insa existenta unor planuri de control si, totodata, prelucrarea corecta a datelor obtinute cu mijloacele de masurare. Sculele, dispozitivele si verificatoarele trebuie sa fie de calitate si in tolerantele prescrise; este necesar insa ca operatorii sa le utilizeze corect, atit in timpul executaarii produsului, cit si in faza de control. 14

Materiile prime trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ prevedrilor din documentatie, fapt atestat de certificatul de calitate care le insoteste; se impune insa verificarea parametrilor fizico-chimici ce trebuie sa corespunda celor mentionati in certificatele de calitate. Muncitorii trebuie sa aiba calificarea profesionala corespunzatoare locului de munca, dar, totodata,trebuie sa fie cointeresati in realizarea si depasirea sarcinilor ce le revin. Numai prin indeplinirea conditiilor obiective si subiective ale acestor factori de baza se poate realiza un produs prevazut in documentatia tehnica omologata. INDICATORII DE CALITATE a. METODA DEMERITELOR Principiul acestei metode este acela ca la stabilirea nivelului calitativ al unui produs sau al unei productii se porneste nu de la insusirea acestora ci tocmai de la defectele lor, lipsa de merite * a produselor sau fabricatiei. Pe baza acestei idei, a fost aplicat in majoritatea intreprinderilor producatoare din tara Jurnalul demeritelor, fisa de control lunara, care permite stabilirea nivelului calitativ al productiei si produselor fabricate, prin analizarea defectelor depistate cu ocazia controlului. Aceasta metoda permite in special, obtinerea de informatii asupra evolutiei calitatii procesului de fabricatie si a loturilor de produse. Metoda demeritelor , desi nu constituie cea mai precisa metoda de control este, in schimb, rapida si usor utilizabila permitind tragerea unor concluzii si luarea unor masuri imediate in inlaturarea defectelor, ea neconditionind cunostinte matematice superioare, calcule laborioase etc.. putind fi aplicate la orice fabricatie, indiferent de natura si complexitatea acesteia. b. INDICATORII NIVELULUI TEHNIC SI CALITATIV Pentru stabilirea nivelului calitativ al produselor s-a elaborat o metodologie unitara pe economie, metodologie prin care se poate stabili nivelul tehnic al oricarui produs, prin compararea indirecta a caracteristicilor tehnice si calitative ale acestuia cu caracteristicile a 5 6 produse similare, realizate in momentul respectiv de firme de prestigiu pe plan mondial sau si cu cele din standardele si normele nationale si internationale recunoscute. Metodologia permite sa se calculeze cele 3 forme ale indicativului nivelului tehnic si calitativ Q : Qc indicatorul nivelului tehnic si calitativ de conformanta (performantele produsului se compara cu parametrii caracteristicilor prevazuti in documentatia de fabricatie omologata a acestuia); Qm indicatorul nivelului tehnic si calitativ mondial (performantele produsului se compara cu media parametrilor caracteristicilor produselor straine luate ca baza de comparatie); Qv indicatorul nivelului tehnic si calitativ de virf (performantele produsului se compara cu cel mai bun parametru al caracteristicilor produselor straine luate ca baza de comparatie).In acest caz, produsul considerat ca baza de comparatie este un produs IDEAL si IREAL, nerealizat inca de nici o firma pina la momentul respectiv, insa ajuta la stabilirea strategiei de dezvoltare si imbunatatire a nivelului tehnico-calitativ al acestui produs. c. METODE PENTRU CONTROLUL CALITATII In conceptia moderna, rolul controlului calitatii este de a actiona si interveni operativ, oriunde si ori de cite ori este nevoie, pentru ca produsul final sa corespunda conditiilor cerute si astfel sa se obtina o continua reducere a rebuturilor si eliminarea acestora. Cu alte cuvinte, in conceptia moderna, controlul calitatii i se atribuie un rol activ si creator si nu numai de depistare si sortare a rebuturilor. Controlul calitatii este o operatie independenta de operatia de executie prin care, pe de o parte, se verifica daca baza tehnico-materiala (materia prima, masinile si utilajele, SDV-urile, AMC urile, standurile de proba etc.) are caracteristicile calitative si precizia prevazute in documentatie, iar, pe de alta parte, verifica 15

incadrarea caracteristicilor de calitate ale reperelor, subansamblurilor si produselor finite in limitele prevazute de documentatie. In concluzie, controlul calitate este un control de conformanta. Actiunea controlului calitatii incepe din momentul alegerii procesului de productie, continua cu instalarea echipamentului de productie sau cu pregatirea acestuia pentru realizarea optima a fluxului de fabricatie, cu calificarea fortei de munca folosite si cu achizitionarea de materii prime si materiale corespunzatoare, se desfasoara pe tot parcursul fabricatiei si al expedierii produselor si se incheie cu asistenta tehnica (service) acordata de intreprinderea respectiva in perioada de garantie. CONTROLUL TOTAL AL CALITATII SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITATII S.A.C. AUTOCONTROLU CONTROLUL IN LANT CONTROLUL INTEGRAL CONTROLUL PRIN SONDAJ EMPIRIC CONTROLUL STATISTIC AL CALITATII CURBA LUI GAUSS CONTROLUL STATISTIC DE RECEPTIE AL LOTURILOR DE DOCUMENTE DE CONTROL

PRODUSE FINITE

SISTEME DE CALITATE IN SERVICII DEFINIREA NOTIUNII DE CALITATE Calitatea este data de totalitatea caracteristicilor in virtutea carora un produs sau un serviciu prestat detine atribute specifice, se distinge si se diferentiaza de altele similare, conferindu-I-se capacitatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale consumatorului. Termenul de calitate nu este folosit pentru a exprima superlativul. Mai exacte si utile sunt termenele: - calitate relativa cand produsul este comparat cu superlativul si clasat fata de acesta; - nivelul calitatii si masura calitatii care se refera la evaluari tehnice precise fata de superlativ. Calitatea unui serviciu este influentata de numeroase activitati interdependente in timpul producerii lui. Adesea, calitatea se raporteaza la: o utilitate; o aptitudini de utilizare; o satisfacerea clientului; o conformitatea cu cerintele; o fiabilitatea; o mentenanta; o mediul inconjurator; Calitatea unui produs sau serviciu este influentata de numeroase activitati interdependente, cum ar fi proiectarea, service-ul si mentenanta. Clasificarea in functie de calitate se face in clase, notate cu cifre 1,2,3 . ) sau cu stele:1,2,3 etc. In cazul in care clasa este exprimata numeric clasa de cel mai inalt nivel este de obicei notata cu 1. In cazul in care clasa este exprimata printr-un numar de stele, clasele inferioare sunt indicate prin stele mai putine. 16

Clasa reflecta o diferenta prevazuta sau cel putin recunoscuta in cerinte. Un articol de clasa superioara poate fi de o calitate inadecvata in ceea ce priveste satisfacerea nevoilor si invers. De exemplu, un hotel de lux poate oferi servicii mediocre sau un han mic poate avea servicii excelente. Asigurarea calitatii se realizeaza printr-un ansamblu de actiuni planificate si sistematice, necesare pentru a da incredere ca servicul va satisface cerintele de calitate specificate. Supravegherea calitatii serviciilor consta in urmarirea si verificarea continua a stadiului procedurilor, metodelor, conditiilor de executie si analiza rezultatelor inregistrate prin comparatie cu cerintele de calitate specificate ca vor fi indeplinite. Productia de bunuri materiale si servicii nu reprezinta, nu constituie un scop in sine, ci are ca obiect plasarea lor pe piata pentru satisfacerea trebuintelor consumatorilor. Clientul consumator de servicii pretinde servicii de calitate cat mai buna, cu un cost cat mai scazut. Calitatea produselor serviciilor a devenit astazi cuvantul de ordine, cu implicatii directe asupra existentei umane. In socul viitorului, Alvin Toffler mentioneaza ca numerosi experti socotesc ca valul viitorului se va produce in sectorul servicii. Intre calitatile pe care trebuie sa le indeplineasca un produs serviciu se numara si cele igienice, asa cum sunt prevazute in norme si standarde. NORME, STANDARDE DE CALITATE Normele: Sunt reguli si dispozitii stabilite prin lege sau acceptiune; Cuprind totalitatea conditiilor minimale sau maximale privitoare la criteriile de apreciere sau evaluare; Se concretizeaza prin documente aprobate de catre un organism recunoscut; Furnizeaza reguli de baza, modalitati de control si masuri pentru a ajunge la un nivel optim in domeniul aprobat.

Standardele si alte acte de calitate: Performantele economice ale unei unitati de productie sau prestari servicii sunt direct legate de calitatea activitatii ei. In ultimii ani au crescut, in toata lumea, exigentele clientilor in materie de calitate. Aceasta tendinta a fost insotita de intelegerea, din ce in ce mai accentuata, a faptului ca ameliorarea continua a calitatii este obligatorie pentru a atinge si mentine, pe plan economic, performantele. Cerintele si nevoile pentru productie sau prestari servicii sunt trecute in specificatiile (documentatiile) tehnice. Dar complexitatea sistemului organizational, privind conceptiile si relatiile de productie, este atat de mare incat s-a ivit necesitatea completarii specificatiilor tehnice cu unele documente care sa dezvolte liniile directoare si cerintele bazate pe sistemul calitatii. Acestea s-au concretizat in Standardele internationale ISO 9.000, 9002, 9003 si 9004 care sintetizeaza cerintele si documentele privitoare la calitate existente pe plan mondial. Desigur, si tara noastra, in dorinta de integrare in lumea moderna ar trebui sa foloseasca standardele ISO privitoare la calitate. SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII Supravegherea si controlul activitatii agentilor economici care presteaza servicii se face de catre structuri ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Comertului, Oficiul de Protectie a Consumatorului, cu colaborarea asociatiilor de protectie a consumatorilor. Imputernicitii au urmatoarele drepturi: 17

o sa interzica unele prestari de servicii care: - pot periclita sanatatea sau viata consumatorilor datorita deficientelor calitative, confirmate prin documente oficiale emise de organisme de specialitate; - sunt interzise prin reglementari in vigoare; - sunt confirmate cu falsuri sau substituiri; o sa dispuna oprirea temporara a functionarii unitatilor prestatoare de servicii, din motivele expuse mai sus. Nerespectarea prevederilor legale privind amenajarea, dotarea si functionarea unitatilor conform normelor de igiena, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. Certificarea respectarii normelor de igiena se face prin: o avizul sanitar pentru proiectarea, amplasarea si executarea constructiilor, precum si pentru transformarea, extinderea sau schimbarea destinatiei constructiilor autorizate sanitar; o autorizarea sanitara a functionarii unitatii, solicitata cu 15 zile inainte de intrarea in functiune sau ori de cate ori se produc modificari fata de situatia de la data autorizarii si, cel putin, vizata anual. Avizul sanitar si autorizatia sanitara se elibereaza de catre inspectoratele de Sanatate Publica (I.S.P.) teritoriale. Pentru tehnologii si produse noi este necesar sa se obtina avizul Ministerului Sanatatii.

18

Unitatea modular V Aplicarea normelor de protecie a mediului


La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Aplicai normele de protecie a mediului - Acionai pentru diminuarea riscurilor de mediu - Acionai pentru diminuarea consumului de resurse naturale

Terminologie

Aplicarea normelor de protecie a mediului se face respectnd LEGEA PROTECIEI MEDIULUI nr. 137.

acord de mediu - actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite condiiile de realizare a unui proiect sau a unei activiti din punct de vedere al impactului asupra mediului; arie protejat - o zon delimitat geografic, cu elemente naturale rare sau n procent ridicat, desemnat sau reglementat i gospodrit n sensul atingerii unor obiective specifice de conservare; cuprinde parcuri naionale, rezervaii naturale, rezervaii ale biosferei, monumente ale naturii i altele; atmosfer - masa de aer care nconjoar suprafaa terestr, incluznd i stratul de ozon; autorizaie de mediu - actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite condiiile i parametrii de funcionare, pentru activitile existente i pentru cele noi, pe baza acordului de mediu; autorizaie pentru activitatea nuclear - act tehnico-juridic prin care autoritatea competent de reglementare autorizeaz pe titularul activitii s amplaseze, s proiecteze, s achiziioneze, s fabrice, s produc, s construiasc, s transporte, s importe, s exporte, s primeasc, s localizeze, s pun n funciune, s posede, s foloseasc, s opereze, s transfere, s dezafecteze i s dispun de orice surs de radiaii ionizante, instalaii nucleare sau amenajri pentru gospodrirea deeurilor radioactive; bilan de mediu - procedur de a obine informaii asupra cauzelor i consecinelor efectelor negative cumulate anterioare i anticipate, care face parte din aciunea de evaluare a impactului asupra mediului; biodiversitate - diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice i terestre, precum i dintre complexele ecologice din care acestea fac parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii i ntre diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii i ntre ecosisteme; biotehnologie - aplicaie tehnologic n care se utilizeaz sisteme biologice, organisme vii, componentele sau derivatele acestora, pentru realizarea sau modificarea de produse sau procedee cu folosin specific; deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice i structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversitii i productivitii biologice a ecosistemelor naturale i antropizate, afectarea echilibrului ecologic i a calitii vieii cauzate, n principal, de poluarea apei, atmosferei i solului, supraexploatarea resurselor, gospodrirea i valorificarea lor deficitar, ca i prin amenajarea necorespunztoare a teritoriului; deeuri - substane rezultate n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile; deeuri periculoase - deeuri toxice, inflamabile, explozive, infecioase, corosive, radioactive sau altele, care, introduse sau meninute n mediu, pot duna acestuia, plantelor, animalelor sau omului; dezvoltare durabil - dezvoltarea care corespunde necesitilor prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a le satisface pe ale lor; echilibru ecologic - ansamblul strilor i interrelaiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigur meninerea structurii, funcionarea i dinamica armonioas a acestuia; 19

ecosistem - complex dinamic de comuniti de plante, animale i microorganisme i mediul lor lipsit de via, care interacioneaz ntr-o unitate funcional; ecoturism - practicarea unui turism cu respectarea regulilor de protecie a mediului; efluent - orice form de deversare n mediu, emisie punctual sau difuz, inclusiv prin scurgere, jeturi, injecie, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare; emisii - poluani evacuai n mediu, inclusiv zgomote, vibraii, radiaii electromagnetice i ionizante, care se manifest i se msoar la locul de plecare din surs; evaluarea impactului asupra mediului - cuantificarea efectelor activitii umane i a proceselor naturale asupra mediului, a sntii i securitii omului, precum i a bunurilor de orice fel; habitat - locul sau tipul de loc n care un organism sau o populaie exist n mod natural; mediu - ansamblul de condiii i elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul i subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice i anorganice, precum i fiinele vii, sistemele naturale n interaciune cuprinznd elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale i spirituale; monitorizarea mediului - sistem de supraveghere, prognoz, avertizare i intervenie, care are n vedere evaluarea sistematic a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, n scopul cunoaterii strii de calitate i semnificaiei ecologice a acestora, evoluiei i implicaiilor sociale ale schimbrilor produse, urmate de msuri care se impun; monument al naturii - specii de plante i animale rare sau periclitate, arbori izolai, formaiuni i structuri geologice de interes tiinific sau peisagistic; poluant - orice substan solid, lichid, sub form gazoas sau de vapori sau form de energie (radiaie electromagnetic, ionizant, termic, fonic sau vibraii) care, introdus n mediu, modific echilibrul constituenilor acestuia i al organismelor vii i aduce daune bunurilor materiale; prejudiciu - efect cuantificabil n cost al daunelor asupra sntii oamenilor, bunurilor sau mediului provocat de poluani, activiti duntoare sau dezastre; program pentru conformare - plan de msuri cuprinznd etape care trebuie parcurse n intervale de timp precizate prin prevederile autorizaiei de mediu, de ctre autoritatea competent, n scopul respectrii reglementrilor privind protecia mediului; resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite n activitatea uman: resurse neregenerabile - minerale i combustibili fosili -, regenerabile - ap, aer, sol, flor, faun slbatic i permanente - energie solar, eolian, geotermal i a valurilor; risc ecologic potenial - probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare; substane periculoase - orice substan sau produs care, folosit n cantiti, concentraii sau condiii aparent nepericuloase, prezint risc semnificativ pentru om, mediu sau bunurile materiale; pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corosive, iritante, mutagene, radioactive; surs de radiaii ionizante - entitate fizic, natural, fabricat sau utilizat ca element al unei activiti care poate genera expuneri la radiaii, prin emitere de radiaii ionizante sau eliberare de substane radioactive; titularul proiectului sau al activitii - persoana fizic sau juridic care propune, deine i/sau gospodrete o activitate economic sau social; utilizare durabil - folosirea resurselor regenerabile ntr-un mod i o rat care s nu conduc la declinul pe termen lung al acestora, meninnd potenialul lor n acord cu necesitile i aspiraiile generaiilor prezente i viitoare; zon umed - zon cu exces de umiditate care include mlatini, regiuni inundabile, limane, estuare i lagune. 20

Protecia resurselor naturale i conservarea biodiversitii Autoritatea central pentru protecia mediului, cu consultarea autoritilor centrale de specialitate care gestioneaz resursele naturale, elaboreaz, pe baza prezentei legi, reglementri tehnice privind msurile de protecie a ecosistemelor, de conservare a biodiversitii, de gospodrire durabil a resurselor naturale i pentru asigurarea sntii umane. La proiectarea lucrrilor care pot modifica cadrul natural al unei zone este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmat de avansarea soluiilor tehnice de meninere a zonelor de habitat natural, de conservarea funciilor ecosistemelor i de ocrotire a organismelor vegetale i animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei i a condiiilor impuse prin acordul i/sau autorizaia de mediu, precum i monitorizarea proprie pn la ndeplinirea acestora. Suprafeele terestre i active supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologic sunt gestionate de deintorii ilegali numai n cazul cnd acetia se angajeaz s aplice msurile de conservare stabilite de autoritatea central pentru protecia mediului. Deintorii cu orice titlu, care aplic aceste msuri, sunt scutii de impozit; deintorii particulari vor fi compensai, n raport cu valoarea lucrrilor de refacere ntreprinse. Protejarea unor specii i organisme rare ameninate cu dispariia, conservarea biodiversitii i instituirea de arii protejate, precum i msurile stabilite de autoritile pentru protecia mediului sunt prioritare n raport cu alte interese. Autoritatea central pentru protecia mediului, cu consultarea Academiei Romne i a Comisiei Naionale UNESCO, stabilete criteriile pentru instituirea ariilor protejate i de conservare a biodiversitii. Protecia apelor i a ecosistemelor acvatice Protecia apelor de suprafa i subterane i a ecosistemelor acvatice are ca obiect meninerea i ameliorarea calitii i productivitii naturale ale acestora, n scopul evitrii unor efecte negative asupra mediului, sntii umane i bunurilor materiale. Autoritatea central pentru protecia mediului elaboreaz, n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, reglementrile privind: a) normele tehnice referitoare la protecia apelor i a ecosistemelor acvatice, inclusiv a populaiei umane n cazul polurilor accidentale i n context transfrontier; b) procedura de autorizare pentru exploatarea surselor de ap i a ecosistemelor acvatice, realizarea construciilor hidrotehnice pentru lucrrile de ndiguire i regularizare a cursurilor de ap, de irigaii i de desecare-drenaj; c) standardele de emisie; d) standardele de calitate a apelor; e) cerinele de evacuare, epurare a apelor uzate i limitare a evacurii de eflueni n ape. Controlul respectrii reglementrilor de protecie a apelor i a ecosistemelor acvatice este organizat i exercitat de ctre autoritile de mediu, de ape, sntate i de alte autoriti, potrivit competenelor legale. Autoritile pentru protecia mediului, pentru gospodrirea apelor, mpreun cu autoritile navigaiei, supravegheaz i controleaz respectarea prevederilor i aplic msurile legale privind protecia apelor ca urmare a activitilor de navigaie, respectnd conveniile internaionale n domeniu la care Romnia este parte. Persoanele fizice i juridice au urmtoarele obligaii: 21

a) s cear acordul i/sau autorizaia de mediu pentru activitile prevzute n anexa nr. II la prezenta lege. Sunt exceptate de la autorizare puurile forate la adncimi pn la 50 m pentru satisfacerea cerinelor gospodriilor individuale; b) s respecte standardele de emisie i de calitate a apelor, prevederile din acord i autorizaie i s pun la dispoziia laboratoarelor autorizate, la termenele stabilite, probele de ap pentru analiz; c) s nu arunce i s nu depoziteze pe maluri, n albiile rurilor i n zonele umede, deeuri de orice fel i s nu introduc n acestea explozibile, tensiune electric, narcotice sau alte substane periculoase; d) s nu spele n apele naturale autovehicule, utilaje i ambalaje care au n coninut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifiani, substane periculoase sau pesticide; e) s execute toate lucrrile de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrrii faunei acvatice i de ameliorare a calitii apei, prevzute cu termen n acordul i autorizaia de mediu i s monitorizeze zona de impact; f) s se doteze, n cazul deinerii de nave, platforme plutitoare sau foraje marine, cu instalaii de stocare sau tratare a deeurilor, instalaii de epurare a apelor uzate i racorduri de descrcare a acestora n instalaii de mal sau plutitoare; g) s amenajeze porturile cu instalaii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deeurilor petroliere, menajere sau de alt natur, stocate pe navele fluviale i maritime, i s constituie echipe de intervenie n caz de poluare accidental a apelor i a zonelor de coast; h) s nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct n apele naturale i s nu arunce de pe acestea nici un fel de deeuri. Protecia atmosferei Prin protecia atmosferei se urmrete prevenirea, limitarea deteriorrii i ameliorarea calitii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sntii umane i a bunurilor materiale. Autoritatea central pentru protecia mediului promoveaz politicile regionale i globale, fundamentnd principiile i aciunile specifice, att la nivel naional ct i local, privind protecia atmosferei. Politica naional de protecie a atmosferei const n principal din urmtoarele: a) introducerea de tehnici i tehnologii adecvate pentru reinerea poluanilor la surs; b) gestionarea resursei de aer, n sensul reducerii emisiilor de poluani pn la realizarea celor mai sczute niveluri i care s nu depeasc capacitatea de regenerare a atmosferei; c) gestionarea resursei de aer, n sensul asigurrii calitii corespunztoare securitii sntii umane; d) modernizarea i perfecionarea sistemului naional de monitorizare integrat a calitii aerului. Autoritatea central pentru protecia mediului, cu consultarea ministerelor competente, elaboreaz normele tehnice, standardele i regulamentele de aplicare privind: a) calitatea aerului n funcie de factorii poluani din atmosfer; b) emisiile de poluani atmosferici pentru surse fixe i mobile, precum i condiiile de restricie sau de interdicie pentru utilizare, inclusiv pentru substanele care afecteaz stratul de ozon; c) calitatea combustibililor i carburanilor, precum i reglementrile privind vnzarea-cumprarea i transportul acestora; d) pragul fonic i reglementri pentru limitarea zgomotelor; e) supravegherea calitii aerului, proceduri de prelevare i analiz, amplasarea punctelor i instrumentelor pentru probare i analiz, frecvena msurtorilor i altele; 22

f) identificarea, supravegherea i controlul agenilor economici a cror activitate este generatoare de risc potenial i/sau poluare atmosferic; g) sistemul de notificare rapid, n caz de poluare acut a atmosferei cu efecte transfrontier, a autoritilor desemnate cu aplicarea Conveniei privind efectele transfrontier ale accidentelor industriale. Normele tehnice, regulamentele de aplicare, respectiv standardele, se elaboreaz n termen de un an, respectiv 2 ani de la intrarea n vigoare a prezentei legi. Autoritatea central pentru protecia mediului supravegheaz i controleaz aplicarea prevederilor legale privind protecia atmosferei, n care scop: a) constat apariia episoadelor de poluare a atmosferei, d alert i/sau emite prognoze legate de acestea; b) dispune ncetarea temporar sau definitiv a activitilor generatoare de poluare n vederea aplicrii unor msuri de urgen sau pentru nerespectarea programului pentru conformare; c) solicit msuri tehnologice, aplic restricii i interdicii n vederea prevenirii, limitrii sau eliminrii emisiilor de poluani; d) aplic sanciunile prevzute de lege n caz de nerespectare a msurilor dispuse. Proprietarii i deintorii legali de teren sunt obligai s ntrein i s extind perdelele i aliniamentele de protecie, spaiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru mbuntirea capacitii de regenerare a atmosferei, protecia fonic i eolian. Autoritile vamale au obligaia s nu permit intrarea/ieirea din ar a surselor mobile poluante care nu respect dispoziiile autoritilor competente, conform legii. Persoanele fizice i juridice au urmtoarele obligaii n domeniu: a) s respecte reglementrile privind protecia atmosferei, adoptnd msuri tehnologice adecvate de reinere i neutralizare a poluanilor atmosferici; b) s doteze instalaiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de msur, s asigure corecta lor funcionare, s asigure personal calificat i s furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare, autoritilor pentru protecia mediului, datele necesare; c) s mbunteasc performanele tehnologice n scopul reducerii emisiilor i s nu pun n exploatare instalaiile prin care se depesc limitele maxime admise; d) s asigure, la cererea autoritilor pentru protecia mediului, diminuarea, modificarea sau ncetarea activitii generatoare de poluare; e) s asigure msuri i dotri speciale pentru izolarea i protecia fonic a surselor generatoare de zgomot i vibraii, s verifice eficiena acestora i s pun n exploatare numai pe cele care nu depesc pragul fonic admis. Protecia solului, a subsolului i a ecosistemelor terestre Protecia solului, a subsolului i a ecosistemelor terestre, prin msuri adecvate de gospodrire, conservare, organizare i amenajare a teritoriului este obligatorie pentru toi deintorii, indiferent cu ce titlu. Autoritatea central pentru protecia mediului, cu consultarea ministerelor competente, stabilete: a) sistemul de monitorizare a calitii solului n scopul cunoaterii strii actuale i a tendinelor de evoluie a acesteia; b) reglementrile privind protecia calitii solului, subsolului, a ecosistemelor terestre i conservarea biodiversitii; c) procedura de autorizare privind probleme de protecie a mediului, cuprinse n planurile de amenajare a teritoriului, amenajarea torenilor pentru ntocmirea amenajamentelor silvice, combaterea eroziunii solurilor, foraje de studii i prospeciuni geologice i hidrogeologice, precum i pentru activiti miniere de extracie; 23

d) reglementri privind refacerea cadrului natural n zonele n care solul, subsolul i ecosistemele terestre au fost afectate de fenomene naturale sau de activiti cu impact negativ asupra mediului. Autoritile centrale pentru agricultur i silvicultur au urmtoarele obligaii: a) s elaboreze reglementri privind sistemele din agricultur, tehnologiile de cultur a plantelor i de cretere a animalelor, regenerarea pdurilor, recoltarea, colectarea i transportul lemnului i standardele de calitate a solurilor, n scopul meninerii i ameliorrii acestora, eliminrii consecinelor negative asupra ecosistemelor terestre i acvatice i asigurrii conservrii funciilor specifice, biodiversitii i habitatelor naturale i s le comunice autoritii centrale pentru protecia mediului; b) s in evidena terenurilor devenite improprii pentru producia agricol i s ofere, la solicitarea deintorilor, asistena tehnic de specialitate pentru ameliorarea sau schimbarea folosinei; c) s ndrume i s exercite controlul tehnic de specialitate pentru lucrrile de mbuntiri funciare i agropedo-ameliorative; d) s ndrume i s ofere asistena tehnic, la cererea cultivatorilor de terenuri, privind cele mai adecvate tehnici i tehnologii de gospodrire i ameliorare a solurilor. Controlul asupra respectrii reglementrilor legale privind protecia i conservarea, ameliorarea i folosirea judicioas a solurilor, a subsolului i a ecosistemelor terestre se organizeaz i se exercit de autoritile pentru protecia mediului, precum i, dup caz, de alte autoriti ale administraiei publice competente, potrivit dispoziiilor legale. Deintorii de terenuri cu orice titlu, n scopul asigurrii proteciei calitii solurilor, au urmtoarele obligaii: a) s previn, pe baza reglementrilor n domeniu, deteriorarea calitii solurilor; b) s asigure la amplasarea, proiectarea, construirea i punerea n funciune a obiectivelor de orice fel, ca i la schimbarea destinaiei terenurilor, condiiile prevzute n acord i n autorizaia de mediu; c) s nu ard miritile, stuful, tufriurile sau vegetaia ierboas fr autorizaie din partea autoritii competente pentru protecia mediului. Deintorii, cu orice titlu, ai pdurilor, vegetaiei forestiere din afara fondului forestier i pajitilor au urmtoarele obligaii: a) s menin suprafaa mpdurit a vegetaiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a jnepeniurilor, tufiurilor i pajitilor existente, fiind interzis reducerea acestora, cu excepia cazurilor prevzute de lege; b) s exploateze masa lemnoas numai n limita posibilitii pdurilor, stabilit de amenajamentele silvice i aprobat prin lege; c) s asigure respectarea regulilor silvice de exploatare i transport tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, n scopul meninerii biodiversitii pdurilor i a echilibrului ecologic; d) s respecte regimul silvic pentru mpdurirea suprafeelor exploatate, stabilit de autoritatea central pentru silvicultur, n acord cu condiiile de utilizare durabil a pdurilor, prevzute de autoritatea central pentru protecia mediului; e) s asigure aplicarea msurilor speciale de conservare pentru pdurile cu funcii deosebite de protecie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare i eroziune, pe grohotiuri, stncrii, la limita superioar de altitudine a vegetaiei forestiere, precum i pentru alte asemenea pduri; f) s respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaiei lemnoase de pe punile mpdurite care ndeplinesc funcii de protecie a solului i a resurselor de ap; g) s asigure exploatarea raional, organizarea i amenajarea pajitilor, n funcie de capacitatea de refacere a acestora; 24

h) s exploateze resursele pdurii, fondul cinegetic i piscicol, n limitele potenialului de regenerare, potrivit prevederilor legale; i) s sesizeze autoritile pentru protecia mediului despre accidente sau activiti care afecteaz ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre. Persoanele fizice sau juridice, care prospecteaz sau exploateaz resursele subsolului, au urmtoarele obligaii: a) s cear acord i/sau autorizaie de mediu potrivit legii i s respecte prevederile acestora; b) s refac terenurile afectate, aducndu-le la parametrii productivi i ecologici naturali sau la un nou ecosistem funcional, n conformitate cu prevederile i termenele din acord i/sau autorizaie, garantnd mijloace financiare pentru aceasta i monitoriznd zona; c) s anune autoritile pentru protecia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice situaii accidentale care pun n pericol ecosistemul terestru i s acioneze pentru refacerea acestuia. Protecia aezrilor umane n procesul de dezvoltare social-economic, al planurilor de urbanism i amenajare a teritoriului i a localitilor este obligatorie respectarea principiilor ecologice, pentru asigurarea unui mediu de via sntos. n acest scop, consiliile locale, precum i, dup caz, persoanele fizice i juridice, rspund pentru: a) mbuntirea microclimatului urban, prin amenajarea i ntreinerea izvoarelor i a luciilor de ap din interiorul localitilor i din zonele limitrofe acestora, nfrumusearea i protecia peisajului i meninerea cureniei stradale; b) amplasarea obiectivelor industriale, a cilor i mijloacelor de transport, a reelelor de canalizare, a staiilor de epurare, a depozitelor de deeuri menajere, stradale i industriale i a altor obiective i activiti, fr a se prejudicia salubritatea, ambientul, spaiile de odihn, tratament i recreere, starea de sntate i de confort a populaiei; c) respectarea regimului de protecie special a localitilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic i de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate i a monumentelor naturii. Este interzis amplasarea de obiective i desfurarea unor activiti cu efecte duntoare n perimetrul i n zonele de protecie a acestora; d) adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densitii de locuire, concomitent cu meninerea, ntreinerea i dezvoltarea spaiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori i a perdelelor de protecie stradal, a amenajamentelor peisagistice cu funcie ecologic, estetic i recreativ; e) reglementarea, inclusiv prin interzicerea, temporar sau permanent, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfurrii unor activiti generatoare de disconfort pentru populaie n anumite zone ale localitilor cu predominanta spaiilor de locuit, zone destinate tratamentului, odihnei, recreerii i agrementului; f) adoptarea de msuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice i juridice, cu privire la ntreinerea i nfrumusearea cldirilor, a curilor i mprejurimilor acestora, a spaiilor verzi din curi i dintre cldiri, a arborilor i arbutilor decorativi; g) iniierea pe plan local a unor proiecte de amenajare a grupurilor igienico-sanitare i de ntreinere i dezvoltare a canalizrii stradale. Autoritile pentru protecia mediului precizeaz, la eliberarea acordului de mediu pentru planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, msurile de meninere i ameliorare a fondului peisagistic natural i antropic al fiecrei zone i localiti, zonele deteriorate i condiiile de refacere peisagistic i ecologic a acestora i de dezvoltare a spaiilor verzi i controleaz realizarea acestora. 25

Autoritile administraiei publice locale, persoanele fizice i juridice care administreaz domeniul public au obligaia s asigure realizarea msurilor i a condiiilor prevzute la art. 61. Schimbarea destinaiei terenurilor amenajate ca spaii verzi prevzute n planurile urbanistice se face potrivit legii. Autoritile pentru protecia mediului i consiliile locale vor iniia aciuni de informare i participare, prin dezbatere public privind programele de dezvoltare urbanistic i gospodrie comunal, asupra importanei msurilor destinate proteciei mediului i aezrilor umane.

26

Unitatea modular VI Montarea instalaiilor interioare de canalizare


La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Pregtii operaiile de execuie i montaj - Amenajai traseele conductelor de canalizare - Montai instalaiile interioare de canalizare - Realizai mbinri - Verificai montajul efectuat INSTALAII DE CANALIZARE Elemente componente O instalaie de canalizare este un sistem de conducte situate pe proprietate public sau privat care transport apele uzate menajere, apele pluviale sau orice alt fluid care ndeplinete condiiile de fi deversat; nu include colectorul principal de canalizare stradal. Canalizarea menajer (domestic) transport ape uzate care conin excremente umane i alte substane lichide care trebuie evacuate din gospodrie. Sistemele pot fi: Unitare = cu o singur conduct apele uzate menajere i cele pluviale se amestec i se vars mpreun n colectorul stradal. Separative = cu conducte separate conducte independente pentru apele uzate menajere, respectiv pluviale. Acolo unde nu exist n zon reea exterioar cu colector public de canalizare, trebuie luate msuri de tratare corespunztoare a apelor uzate proprii. Elementele componente ale instalaiei interioare de canalizare menajer se clasific n funcie de poziia lor i de rolul pe care l ndeplinesc: 1. Conduct de legtur ntre obiectul sanitar i coloan 2. Coloana de canalizare conducta vertical 3. Conducta de ventilare realizeaz aerisirea instalaiei: poate fi separat, comun, suplimentar sau dublat 4. Conducta colectoare orizontal conduct orizontal n interiorul cldirii (ine pn la 1m nainte de ieirea din cldire) 5. Accesorii piese de curire, goliri, separatoare, sifoane, i vane - toate asigur buna funcionare a sistemului. Instalaia trebuie proiectat pentru a asigura o circulaie adecvat a aerului n toate conductele, fr a exista pericolul de sifonaj sau aspiraie a grzilor hidraulice n condiii normale de utilizare.

27

1-cad de baie; 2-lavoar; 3-closet; 4-sifon de pardoseal; 6-coloan; 7-conduct de legtur; 9-conduct de ventilare.

Fig.6.1. Instalaie de canalizare menajer cu conducte de legtur neventilate 1-cad de baie; 2-lavoar; 3-closet; 5-dispozitiv pentru admisia aerului; 6-coloan; 7-conduct de legtur; 9-conduct de ventilare; 10-conducta de ventilare suplimentar 11-conducta de ventilare secundar Fig.6.2. Instalaie de canalizare menajer cu conducte de legtur ventilate

28

Fig. 6.3. Delaliu referitor la dispozitivul pentru admisia aerului Principii de proiectare ale instalaiei interioare de canalizare menajer La proiectarea, execuia i reconstrucia canalizrilor interioare se va ine cont de prevederile standardelor n vigoare: - STN EN 476, STN EN 12056, STN EN 12109, STN 73 6762: A. Instalaia de canalizare menajer trebuie s evacueze apele uzate de la toate obiectele sanitare din cldire, n condiii sanitare i de siguran. Sistemul va fi astfel proiectat nct s fie protejat mpotriva depunerilor de materii pe conducte i a nfundrii acestora, i s aib piese de curire adecvate i n numr suficient pentru a permite o curire uoar a instalaiei. Materialul conductei de canalizare trebuie s aib suprafaa interioar neted, rezisten la aciunea chimic a apelor uzate i a mediului exterior, rezisten la abraziune i durabilitate n timp. a. Conductele care au durata de via mai redus trebuie s fie protejate mpotriva loviturilor, s fie uor accesibile i uor de nlocuit. Materialele utilizate n canalizrile interioare sunt: i. Metalice i aliaje (font de scurgere, oel, cupru, alam, plumb), ii. Nemetalice (gresie ceramic, azbociment, beton simplu, beton armat, sticl), iii. Plastic (PVC, PE, PP, ABS). B. Tipuri de mbinri: temuite, prin compresiune, filetate, cositorite, cu muf i garnitur, lipite, prin termofuziune, sudate etc. C. Conductele de canalizare se monteaz aparent pe perei sau mascat n ghene D. La canalizare pot fi deversate doar substanele permise, conform normelor n vigoare.

Fig. 6.4. Detaliu referitor la conducta de legtur 1. curb de racord; 2 coloan; 3 conducta de legtur Conducta de ventilare realizeaz: Curgerea aerului n i dinspre sistem, astfel nct acesta s poat fi ventilat; O circulaie a aerului de aa manier nct s se elimine pericolul aspiraiei grzii hidraulice din 29

sifoane (reducerea vacuumului) O evacuare rapid i silenioas a apelor uzate. Conducta de ventilare trebuie s permit gazelor i mirosurilor din orice parte a instalaiei s circule n sus prin sistem i s fie evacuate n atmosfer deasupra cldirii. Pentru conductele de ventilare se recomand: Ieire la minim 0,5 m deasupra acoperiului, distana minim fa de ferestre, terase etc. s fie de 3 m; Dac exist pericol de ptrundere a unor impuriti, s se asigure posibilitatea de curire; S nu includ cciul de ventilare i s nu prezinte mrire de diametru. Montajul pieselor de curire: 1 m deasupra nivelului cel mai inferior, nainte de conducta colectoare orizontal. Conducta colectoare orizontal trebuie s fie ct mai scurt, direct i s aib o pant uniform. Conducta care iese din cldire trebuie s fie protejat mpotriva ngheului (adncimea minim de nghe).

Fig.6.5. Pantele minim i maxim ale conductei colectoare orizontale n funcie de dimensiuni Standardul EN 12056 Instalaii interioare de canalizare gravitaionale introduce o clasificarea a instalaiilor de canalizare domestice, n funcie de numrul de coloane i de gradul de umplere al conductelor de legtur: Tipul I : o coloan, conducte de legtur parial umplute utilizat n ara noastr Tipul II : o coloan, conducte de legtur de diametre mici grad de umplere 0,7 (utilizat n rile Scandinave), Tipul III : o coloan, conducte de legtur funcionnd la seciune plin h/d= 1,0 (utilizat n Marea Britanie), Tipul IV : coloane din mai multe conducte verticale, fiecare transportnd alte tipuri de ape uzate (de ex. ap gri i ap neagr).

30

La dimensionarea conductelor, trebuie s se in cont de valorile limit ale debitului (Qmax) i ale diametrelor nominale (DN), conform standardelor STN EN 12056 i/sau normelor locale.

Fig.6.6. Diametre exterioare minime pentru conducte de legtur i coloane

Fig.6.7. Sifon de pardoseal cu protecie la curgere invers

Fig.6.8. Van automat antiretur cu blocarea manual a clapetei i capac de curire

31

Fig.6.9. Conduct de legtur pentru WC cu van antiretur

Fig.6.10. Exemplu de folosire a pompelor n instalaia interioar de canalizare a apelor uzate menajere: - cu bazin de colectare i pompe monobloc

32

Protecia antiretur: Pentru obiectele sanitare situate sub nivelul colectorului stradal. Aceast armtur trebuie s fie permanent accesibil i etichetat.

Protecia mpotriva materiilor indezirabile

Fig.6.11. Separator de grsimi

33

Fig. 6.12. Rezervor pentru sedimentarea materiilor n suspensie

Fig.6.13. Separator de petrol

34

Exploatarea i ntreinerea instalaiei de canalizare Armturile i accesoriile trebuie verificate i curate periodic. Lucrrile de ntreinere amnate/neglijate pot duce la apariia unor avarii foarte neplcute pentru utilizatori, att din punct de vedere economic, ct i estetic, olfactiv etc. La canalizarea meteoric curirea periodic a depozitelor de la gurile de scurgere, de preferin dup ploaie. Depunerile pot fi eliminate prin splarea conductelor sub o mic pant. Curirea periodic (n funcie de sezon) ndeprteaz sedimentele de pe conducte, din sifoane, vane antiretur, clapete, etc.

Fig. 6.14. Echipamente pentru curirea canalizrii Diagnosticarea instalaiei de canalizare Exemplu de certificare (paaport) pentru instalaia de canalizare a unei coli elementare din Kosice, veche de 20 de ani (Anexa B): Durata de via prescris pentru conductele din font de scurgere i gresie ceramic este de aproximativ 80 de ani. Durata de via prescris pentru conductele din plastic este de aproximativ 40 de ani. Coloanele din font sunt corodate n cteva locuri (Imaginea 1). mbinrile cu muf ale conductelor din font prezint scurgeri de fluid i provoac umezirea tavanului construciei (Imaginea 4). Capacele de vizitare ale unor piese de curire prezint scurgeri de fluid n unele regiuni (Imaginea 3). Cminele de vizitare din cldire nu au fost construite corespunztor. Cminele canalizrii exterioare sunt nfundate. Burlanele canalizrii meteorice sunt deteriorate i n numr insuficient Sifoanele de pardoseal sunt distruse i nefuncionale (Imaginea 7). Sifoanele unor obiecte sanitare sunt distruse (Imaginea 2).

35

Reducerea costurilor n instalaia de canalizare Costurile apei uzate sunt strns legate de reducerea consumurilor de ap potabil Eliminarea parial a costurilor datorate apelor meteorice este posibil prin utilizarea unui sistem de reutilizare al apei provenite din precipitaii, infiltraii etc.

Fig. 6.15. Soluii pentru economia de ap potabil, reutilizarea apei gri

36

ASPECTE NEGATIVE DINTR-O INSTALAIE SANITAR

Imaginea1

Imaginea2

Imaginea3

Imaginea4

Imaginea5

Imaginea 6

Imaginea 7

37

Materiale pentru canalizare interioara


SIFOANE DE PARDOSEALA

Sifon pardoseal cu dou Sifon pardoseal cu ieire intrri i o ieire vertical,cu o intrare lateral

Sifon pardoseal suez cu Sifon pardoseal suez cu o o ieire din PVC intrare i o ieire din PVC

Sifon 100x100 cu ieire lateral Sifon 100x100 cu ieire vertical cu grtar plastic cu grtar plastic

Sifon 100x100 cu ieire Grtar cu nltor,cu vertical,grtar inox grtar plastic (alb,cu filtru Racord WC direct Racord WC excentric

38

Sifon pardoseal cu grtar inox

Sifon pardoseal cu grtar inox i nltor

Sifon flexibil cu racord Ventil din plastic

Racord WC flexibil

Racord WC extensibil

Sifon pentru chiuvet

Sifon pentru chiuvet simplu

Sifon pentru chiuvet Sifon pentru chiuvet dublu dublu fr ventil cu ventil

39

Sifon dublu 'S' pentru Sifon 'S' special chiuvet pentru chiuveta

Sifon cad cu preaplin

Sifon cad automat

Sifon cad Sifon cdi du

dublu preaplin Sifon dublu 'S' cu preaplin

GURI DE SCURGERE DE TIP INDUSTRIAL Aceste produse au fost proiectate si dezvoltate pentru a suporta incarcari hidraulice si mecanice 40

mari in conditii industriale, cu diametre de 75, 110, si 160 mm (ex: industria alimentara, chimica, farmaceutica etc.). Gurile de scurgere industriale corespund amplasarii in pardoseli sclivisite de beton sau in pardoseli prevazute cu diferite straturi de acoperire. Pot fi prevazute cu gratare de diferite capacitati, cosuri de filtrare, separatoare de namol sau inchizatoare demontabile contra mirosului

GURI DE SCURGERE DE MICI DIMENSIUNI Datorita aspectului estetic, al durabilitatii si al intretinerii usoare, aceste guri de scurgere de pardoseala sunt ideale pentru toate tipurile de incaperi in care trebuie asigurata impermeabilitatea pardoselii. Tipuri patrate si circulare cu gratar fix pentru toate tipurile de pardoseala din PVC sau alte tipuri de pardoseala. Cu rama gratarului rotativ (360), sau cu gratar basculant care se imbina perfect cu pardoseala. Cu inaltime redusa, se poate utiliza in locurile cele mai stramte. Tip BM, cu inchizator impotriva mirosului. Cu rama subtire, cu posibilitate de aplicare la orice tip de pardoseala. Cu posibilitatea alegerii tipurilor de inele in vederea realizarii stratificatiei de etansare.

Sistemul de conducte din otel-inox are o greutate mica si este usor de montat, va sta la dispozitie cu diametre de 50, 75, 110 si 150 mm, si cu toata gama de accesorii. Datorita gamei largi a lungimilor, a montajului simplu, a esteticii si a usurintei in exploatare, sistemul este o alternativa economica la conductele traditionale utilizate pentru meteorice, drenaje si ape uzate. Avantaje Durata lunga de viata datorata materiei de baza Imbinare simpla cu mufa, montaj usor 41

Rezistent la foc Estetic Posibilitate de racord la alte sisteme

Clapet reinere

Reductie

Curba

Piesa de curatire

Mufa Fitinguri de scurgere cu garnitura

Ramificatie la 900

42

Piesa de curatire

Sisteme de conducte din fonta ductila

43

Unitatea modular VII Montarea instalaiilor interioare de ap de consum menajer


La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Pregtete operaiile de execuie i montaj - Amenajeaz traseele conductelor de ap - Monteaz conducte de distribuie i armturi - Realizeaz mbinri - Realizeaz branamente - Verific montajul executat Scurt istoric al instalaiilor de alimentare cu ap i canalizare Sistemele de alimentare cu ap au fost utilizate de cele mai vechi civilizaii: n India, n anul 4000 .e.n., oraul Mohenjodaro era echipat cu bazine; n Creta, n Grecia Antic i la Roma bazinele i casele luxoase beneficiau de alimentare cu ap rece prin conducte, iar n unele cazuri dispuneau i de conducte de ap cald; Primul sistem de alimentare cu ap cu canale din piatr a fost construit n Assiria n anul 2000 .e.n.; n China se utilizau conducte din bambus pentru alimentarea cu ap, iar n Grecia i n Africa de nord se utilizau tuburi din lut ars; Primele exemple cunoscute de puuri pentru ap dateaz din anul 3000 .e.n., n Egipt i n China; Ierusalimul Antic era alimentat cu ap din rezervoare i lacuri artificiale; Cele mai faimoase sisteme de conducte din antichitate erau apeductele romane: Roma dispunea n anul 300 .e.n. de 12 apeducte care nsumau aproximativ 150 milioane de litri de ap potabil. Cel mai lung apeduct, Aqua Martia, avea o lungime de 80 km. Apa era adus direct pn la nivelul parterului vilelor sau apartamentelor romanilor bogai. Locatarii de la etajele superioare trebuiau s foloseasc rezervoarele de ap de la parter. Oamenii care i ctigau existena crnd ap erau numii Aquarians. Sistemul de apeducte a fost adoptat de peste 40 de orae din Imperiul Roman; Evul Mediu s-a caracterizat prin neglijarea preocuprilor fa de igien, locuitorii oraelor triau n condiii sanitare precare, iar lipsa apei i a calitii ei contribuiau la rspndirea epidemiilor; Construcia de sisteme de alimentare cu ap a renceput n secolele 16 i 17; n Cehia, prima alimentare cu ap a fost construit pentru castelul din Praga, n secolul 12; n 1348, apa era adus prin conducte de lemn n bazinele din pieele Carol i Vaclav; n secolul 15, apa era pompat din rul Vltava, iar ulterior era filtrat i tratat; n secolul 17 s-au utilizat pentru prima oar conductele din font de presiune (Versailles, ntre anii 1660-1680); Dup 1882 au aprut primele instalaii interioare de ap, care erau capabile s furnizeze apa pn la etajele superioare ale cldirilor; La sfritul secolului 19 se dezvolt primele tehnici de filtrare i tratare a apei; Apar n locuine primele bi dotate cu closet; Consumul de ap pe cap de locuitor a crescut rapid, de la 50 l/zi la 90 l/zi, iar la sfritul secolului 20 s-a ajuns la 110 l/zi; Prima reea de ap din Bratislava apare n anul 1886. Dac n anul 1970, n Slovacia 43,3% din populaie era racordat la sistemul public de alimentare cu ap, la nivelul anului 2000, procentul atinge 73,9%. 44

Instalaiile de canalizare reprezint o disciplin tehnic relativ tnr: Cea mai veche atestare a unor canale de scurgere provine din Babilon, cu ocazia construciei unui palat; n anul 700 .e.n., n Khorsabad se remarc canalizarea palatului Sargon: apele meteorice erau colectate ntr-un col n fiecare teras sau coridor, prin montarea cu pant a dalelor. Closetul fusese deja descoperit i era utilizat, el fiind foarte similar cu WC-ul cu tlpi (turcesc) din zilele noastre; Se pot aminti canalizrile palatelor greceti din Tyrisna (cca. 1300 .e.n.), din Smyrna, Alexandria sau Atena; Apele uzate menajere erau evacuate prin canale nchise n strad sau n grdin; Oraul Roma era meninut curat, prin construirea unui sofisticat sistem sanitar (este remarcabil colectorul de canalizare din crmid numit Cloaca Maxima, care se ntindea de la Palatinum pn la Tivera); n zona Europei Centrale i de Est, nu au existat sisteme de canalizare n Evul Mediu: locuinele nu erau alimentate cu ap, iar necesitile fiziologice erau rezolvate n exteriorul cldirilor; Abia n secolul 19 i mai pregnant n secolul 20 s-a produs (r)evoluia n mentalitatea oamenilor, odat cu apariia primelor reele de canalizare i a primelor instalaii interioare de canalizare; A aprut apoi noul closet cu splare cu ap, iar n anul 1850, n Londra s-a stabilit ca orice construcie nou s aib cel puin un WC instalat; n Cehia, primul sistem public de canalizare a fost construit n anul 1896 la Plzen; n Praga i Bratislava, reeaua de canalizare a fost construit dup 1902, iar n Kosice dup 1904, multe dintre aceste canale colectoare fiind i astzi n funciune. n anul 1970, n Slovacia 28% din locuitori beneficiau de serviciile sistemului de canalizare, iar la nivelul anului 2000, procentul atinge 50%. PR parter; SP du; IP etajul 1; KL closet; IIP etajul 2; K boiler; SK pivni; V sifon de pardoseal; VP conducta de ventilare; DU van de nchidere, interioar; VI chiuvet; UV van de nchidere, exterioar VN cad de baie;

Fig7.1.: Un desen de la nceputul secolului 20 prezint instalaiile sanitare ale unei cldiri cu mai multe etaje din Praga

45

Fig. 7.2. Instalaie de canalizare menajer (desen din anul 1878) Caracteristici ale instalaiilor realizate n epoca socialist: Dup anul 1950, n conformitate cu modelul sovietic, au fost construite blocuri de beton, fr a se respecta ntotdeauna criteriile tehnice i de eficien; panourile tip sandwich nu erau eficiente, iar camerele aveau dimensiuni reduse; Centralele termice erau dotate cu schimbtoare de cldur uriae; Existau probleme cu alimentarea cu ap (rece i cald); n momentele de cerere maxim, temperatura apei calde scdea sub limita minim admis; Iniial, pentru conductele de ap s-a utilizat ca material plumbul, iar din anii 70 s-a folosit pe scar larg oelul zincat; S-au utilizat conducte de canalizare din beton montate sub pardoseal: slaba lor etanare provoca scurgeri de ape uzate i mirosuri neplcute; Coloanele de canalizare executate din azbociment, font, PVC-U prezentau fitinguri a cror etanare se degrada n timp, iar multe coloane nu aveau conducte de ventilare; n unele cldiri, grupurile sanitare erau legate la coloana de canalizare a apelor meteorice. Situaia actual n domeniul instalaiilor sanitare Starea conductelor i a obiectelor sanitare: Instalaiile cu o vechime mai mare de 40-50 de ani sunt considerate uzate moral i trebuie modernizate (fr a fi necesar vreo investigaie privind starea sau modul de funcionare); Instalaiile cu o vechime mai mare de 30 de ani trebuie evaluate de ctre profesioniti pentru a stabili dac este necesar o eventual modernizare; Pe lng calitatea materialului, trebuie evaluat cu mare atenie i calitatea lucrrilor de montaj; S-a constatat c n orice tip de cldire exist neglijene privind activitatea de ntreinere i reparaii.

Caracteristici ale obiectelor sanitare moderne: O larg gam de materiale ceramice i plastice (de exemplu, plci acrilice) pentru confecionarea czilor de baie i a duurilor; Vase WC montate n cadre n perete pentru a permite curirea uoar a pardoselii; Czi de baie cu duze pentru hidromasaj, duuri cu abur. 46

Armturile pentru ap: Baterii cu o etanare mai bun, cu o durat de via sporit i care realizeaz importante economii de ap; Filtre, robinei cu bil, vane speciale pentru maina de splat vase i vane anti-suciune. Armturile pentru combaterea incendiilor: Sunt confecionate din oel sau font de presiune; Hidrani de perete cu furtunuri plate (42-52 mm) i dispozitiv de nfurare pentru furtunuri care au form proprie (DN 19,25 i 33 mm). Referitor la apa cald menajer: Posibilitate de reglaj local, la nivelul aparatelor de preparare; Posibilitate de golire, posibilitate de contorizare i msurare individual, eventual conducte de circulaie a apei calde, cu izolaie eficient i pierderi reduse de cldur. Perspective de viitor Perspective privind alimentarea cu ap a cldirilor: Creterea numrului de aparate i obiecte sanitare pentru utilizare curent n gospodrie (maini de splat vase, jacuzzi, piscine, etc.); Apariia unor metode mai eficiente pentru tratarea apei; Prepararea apei calde cu ajutorul unor surse regenerabile de energie; nclzire i preparare eficient a apei calde menajere (schimbtoare de cldur); Utilizarea calculatorului pentru proiectare i desen sistemul CAED (computer aided engineering design) integreaz calculele i poate genera i desena un unic model realitate virtual, n care funcionarea este simulat i optimizat; Apariia unor sisteme moderne cu un timp de montaj foarte scurt, protecie mpotriva zgomotului i vibraiilor i protecie mpotriva polurii datorate fenomenului curgerii inverse; Folosirea unor uniti compacte monobloc pentru pompare (att pentru uz casnic, ct i pentru incendiu); Utilizarea sistemelor cu sprinklere pentru combaterea incendiilor. Evoluia sistemelor de canalizare: Utilizarea sistemelor de canalizare vacuumatice pentru ape meteorice i a celor de presiune redus pentru ape uzate menajere; o Refolosirea apei uzate menajere (gri) pentru anumite sarcini care altfel ar o presupune un consum de ap rece din reea; Utilizarea de conducte izolate mpotriva zgomotelor i protejate la foc, cu precdere a celor preasamblate / preizolate n fabric; Protejarea cldirilor mpotriva inundrii, prevederea de pompe pentru ape uzate menajere dac exist obiecte sanitare situate sub nivelul terenului; Ventilarea corect i eficient a coloanelor de canalizare; Folosirea de uniti monobloc pentru pomparea apelor uzate menajere, separarea grsimilor i a uleiurilor. Tendine de viitor: Utilizarea conductelor din cupru sau material plastic, prevzute cu toate accesoriile necesare pentru montaj (cleme, supori, bride, etc.); Folosirea conductelor din oel zincat va fi limitat n principal la instalaiile pentru combaterea incendiilor; 47

mbuntirea funciilor i folosirea de noi materiale pentru elementele de automatizare, armturi i accesorii; Folosirea unor noi generaii de pompe, cu optimizarea consumurilor de energie i eficien maxim; Adaptarea standardelor i prescripiilor tehnice n conformitate cu normele i regulamentele din UE.

Perspective privind managementul instalaiilor de alimentare cu ap (IAA): 1. Managerul trebuie s aib o cunoatere i nelegere detaliat a sistemelor IAA pentru a efectua o operare i ntreinere eficient a acestora; 2. Furnizorii de echipamente trebuie s fie obligai s prezinte instruciunile de operare i ntreinere a echipamentelor, ndat ce acestea au fost montate n instalaie; 3. n cazul cldirilor al cror proprietar este municipalitatea sau o asociaie de proprietari, este necesar schimbarea atitudinii fa de instalaiile/prile comune, managerul avnd un rol important n stimularea actorilor implicai n actul de decizie, pentru efectuarea investiiilor potrivite la momentul potrivit; 4. Este necesar reabilitarea n multe cldiri a tuturor instalaiilor care se comport necorespunztor, ca urmare a neglijrii ndelungate a operaiilor de ntreinere; 5. Este necesar simplificarea la maxim a birocraiei i a procesului de luare a deciziilor care privesc fluxurile financiare necesare instalaiilor; 6. Un instrument important pentru deciziile privind stadiul reparaiilor i ntreinerea IAA este schema de reparaii i ntreinere, care se bazeaz pe o cunoatere detaliat a strii IAA; 7. Trebuie evitate situaiile n care reparaiile sunt efectuate numai dup apariia unei defeciuni n instalaie!

48

CONDUCTE
Rol i proprieti Conducta este un element de instalaii nchis, de form tubular, de obicei cu seciune circular, utilizat pentru transportul fluidelor. 1. De cele mai multe ori, prin conduct se nelege ansamblul format din tubul propriu-zis, fitinguri (elementele de legtur), armturi i accesorii; 2. Funcia elementar pe care o ndeplinesc conductele instalaiei interioare este realizarea legturii ntre armturile obiectelor sanitare i reeaua public. Cerine pe care trebuie s le ndeplineasc conductele: Sanitare Sunt condiii elementare (din punct de vedere igienic), prevzute n norme i standarde o Economice - S fie ieftine economii n investiii, montaj facil; o Orice serviciu s fie obinut n timp minim i cu efort minim; o S se respecte criteriul calitii: orice metru de conduct de proast calitate montat n instalaie nseamn de fapt o risip de material, manoper i implicit reprezint bani irosii. Estetice Aspectul este motivat cultural: nu necesit de obicei costuri suplimentare (un anumit tip preferat de armturi pentru obiectele sanitare, etc.). Proprietile conductelor: Etanare optim pentru fluide, siguran n funcionare; Robustee: capacitatea de a prelua suprapresiuni, lovituri accidentale sau fore externe; Rezisten la coroziune i la variaii de temperatur; O suprafa intern ct mai neted (rugozitate mic, dar i un numr minim de mbinri); Elasticitate adecvat capacitatea de a prelua dilatrile datorate variaiilor de temperatur, dar i eventuale deplasri ale elementelor de construcii i ale cldirii; Durata de via ct mai lung; Montaj, ntreinere, reparaii / nlocuire ct mai uoare. Durata de via normat a unei conducte, n funcie de materialul din care este confecionat, variaz dup cum urmeaz: font 80 ani, beton armat 70 ani, plastic 5055 ani, oel 40 ani, azbociment 30 ani. Diametre nominale i presiuni nominale: Diametrul nominal i presiunea nominal constituie elementele de baz pentru normalizarea i standardizarea conductelor. Sunt astfel normalizate dimensiunile, tipurile de fitinguri/mbinri, valorile de calcul, procedurile de producere, etc.; Utilizarea unor valori numerice specifice face posibil cooperarea pentru crearea unui standard ISO care reglementeaz n mod unitar producia de conducte i accesorii, indiferent de ar; Diametrul nominal - DN reprezint o valoare numeric prin care se denumesc n mod unitar conductele i accesoriile acestora; Se obinuiete ca aceast valoare utilizat pentru etichetarea conductelor i accesoriilor s fie un numr ntreg, ct mai aproape de dimensiunea real de fabricaie; n practica curent, documentaiile tehnice dau pentru DN valori care se exprim n mm, de exemplu DN 200; 49

n exprimrile verbale se adaug abrevierea DN, de exemplu diametru nominal DN 10; Se utilizeaz uzual urmtoarele trepte de DN: 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200; Unele documentaii tehnice exprim diametrul nominal n oli (1 zoll = 1 inch = 25.4 mm ; vezi Anexa A pentru echivalarea treptelor dimensionale din oli n mm)

Presiunea Nominal -PN este (supra)presiunea maxim n regim de funcionare la temperatura mediului ambiant (20 C), la care este asigurat durata de via normat a mbinrilor conductelor i armturilor. 1. n literatura tehnic presiunea nominal se noteaz prescurtat PN, urmat de o valoare numeric (care exprim presiunea n 10 MPa), adic PN 6 nseamn o (supra)presiune n conduct n valoare de 0.6 MPa; 2. Presiunea nominal este n realitate strict legat de temperatura de funcionare. Tabelul 7.1: Presiuni nominale i clase de funcionare (selecie)
-1

Fig.7.3 Dimensiunile conductelor depind de material (oel, cupru, plastic)

Conductele metalice i cele ceramice sunt caracterizate practic prin diametrul interior (DN/DI), iar conductele din material plastic i cele din cupru, prin diametrul exterior (DN/DE). Motive: Conductele din material plastic sunt produse pentru diferite trepte de presiune, prin schimbarea grosimii pereilor i pstrarea constant a diametrului exterior; n acest mod, fitingurile se pot utiliza n mod unitar pentru toate treptele de presiune; 50

Diametrul exterior trebuie meninut constant (indiferent de treapta de presiune) pentru a permite o potrivire precis cu diametrul interior al pieselor de legtur.

La alegerea materialului conductelor pentru alimentarea cu ap trebuie luate n considerare urmtoarele criterii: Costul iniial Costul de montaj Durata de via estimat Greutatea Rezistena chimic Susceptibilitatea la coroziune Prelucrarea facil Dilatarea termic Pierderile de presiune n conducte Rezistena la rupere Treptele de presiune Rigiditatea Rezistena la ncovoiere/turtire Combustibilitatea Uurina n realizarea mbinrilor Spaiul necesar Standardele i specificaiile tehnice n vigoare Dac se preteaz la montare ngropat Categorii de ap care circul prin conducte: Ap potabil ap curat, cu o compoziie chimic i bacteriologic corespunztoare pentru a putea fi consumat de oameni sau animale. Calitatea ei trebuie asigurat n conformitate cu standardele n vigoare (Standardul STN 75 7111.Calitatea apei. Ap potabil). Exist n unele instalaii i o categorie inferioar de ap (service water), inofensiv din punct de vedere igienic, dar nerecomandat pentru gtit sau consum. Ap tehnologic utilizat pentru diverse scopuri tehnologice, calitatea ei nu este general definit, ci trebuie stabilit pentru fiecare caz n parte. Ap cald menajer provine din apa potabil care a fost nclzit. Temperatura minim a apei calde nu trebuie s coboare sub temperatura corpului uman. n cazul particular al apei calde utilizate la splarea veselei, temperatura recomandat este cuprins ntre 52C i 55C. Ap uzat 2 categorii principale: Apa uzat menajer apa uzat de la buctrii, bi sau closete; ea este denumit NEAGR (dac conine excremente umane) sau GRI (dac nu conine excremente umane). Apa meteoric provine din precipitaii i este considerat convenional curat. Materiale din care sunt confecionate conductele evi din oel n instalaii se utilizeaz eava neagr de oel i eava de oel zincat. evile din oel pot fi laminate sau sudate. 1. evile din oel au o rigiditate foarte bun, rezisten mare la compresiune i rezisten structural ridicat. 2. evile din oel se mbin de obicei cu fitinguri filetate, dar i prin sudur sau folosind flane. 51

3. Durata de via este doar de aproximativ 1215 ani, n funcie de debitul vehiculat, de caracteristicile fluidului i de calitatea acoperirii cu zinc. evi din font Fonta ductil este o font special n compoziia creia s-a introdus magneziu, rezultnd un material cu o rezisten excepional. Ca urmare, fonta ductil a nlocuit n conductele publice fonta de presiune. 1. Prezint o rezisten foarte bun la coroziune, ceea ce o recomand pentru montarea subteran; 2. Fonta gri este un tip special de font care conine i siliciu. De obicei, conductele din font gri sunt emailate sau cimentate pe interior; 3. Tuburile din font se mbin uzual cu mufe i garnituri de cauciuc; 4. Fonta este utilizat i n instalaiile de canalizare (fonta de scurgere); 5. Avantaje: rezist la sarcini exterioare moderate, are o bun rezisten la foc, coeficieni de rezisten hidraulic redui; 6. Durata de via este mare, s-a constatat c evile din font funcioneaz fr probleme i dup 100 de ani; 7. Dezavantaje: fonta este casant i are greutate mare. evi din cupru Cuprul a fost folosit de egipteni nc din anii 2500 .e.n, iar romanii l-au utilizat pentru construcia instalaiilor de alimentare cu ap i a rezervoarelor. evile din cupru sunt utilizate pe scar larg n instalaii de alimentare cu ap deoarece: 1. Se poate modela i mbina uor, nu ocup spaiu mult, are un aspect plcut; 2. Nu permite formarea crustelor pe interior, iar pierderile de presiune sunt reduse (suprafa neted); 3. Greutatea este mic, transportul i montajul se fac uor, durata de via este mare. 4. Se mbin cu fitinguri, prin sudur. Reguli pentru proiectare: evile din cupru nu sunt recomandate dac apa are un pH mai mic de 6.5; Preluarea dilatrilor termice se face la fel ca i pentru conductele din material plastic; ntr-o instalaie n care se monteaz att evi din oel, ct i evi din cupru, cuprul trebuie montat ntotdeauna dup oel n direcia curgerii, pentru a evita pericolul de coroziune.

evi din plumb Plumbul este cel mai vechi material utilizat n instalaiile de ap. Exist evi din plumb de presiune i evi din plumb de scurgere (pentru canalizri). 1. Diferite aliaje sunt disponibile pentru aplicaii speciale; 2. mbinrile se execut prin lipire cu aliaj de cositor; 3. Plumbul este utilizat pentru conductele de legtur la unele obiecte sanitare, pentru apele uzate radioactive sau n laboratoare, pentru evacuarea apelor uzate corozive. 4. Este din ce n ce mai rar utilizat n instalaiile de canalizare, iar UE a interzis folosirea plumbului n instalaiile de ap, datorit pericolului pe care l prezint asupra sntii (Pb face parte din categoria metalelor grele care provoac n timp otrvirea organismului). 52

Tuburi din gresie ceramic antiacid Se folosete pentru sistemele de canalizare (montaj ngropat). Dei rezist foarte bine chimic la agresivitatea solului i la efluenii corozivi, materialul este casant. mbinarea se realizeaz cu mufe i inele de cauciuc. S-a constatat c mbinrile realizate nainte de 1990 sunt adesea defectuoase au loc scurgeri din sistemul de canalizare. evi din sticl Sunt fabricate dintr-o sticl special (borosilicat cu slab coninut alcalin) cu coeficient de dilatare termic redus. Se utilizeaz n principal pentru canalizarea lichidelor corozive n industria chimic, farmaceutic i alimentar. Sticla este foarte casant. Tuburi din azbociment Conductele din azbociment sunt realizate dintr-un amestec de ciment, fibre de azbest i ap. Au greutate redus, rezist bine la presiune, ndoire, nghe, temperaturi nalte, foc. Nu rezist la lovituri i ocuri. Se utilizeaz la aduciunile de ap i la reelele de canalizare. Fibrele de azbest au o influen negativ asupra sntii, pericolul fiind mortal dac sunt inspirate n plmni. evi din material plastic Conductele din plastic sunt confecionate dintr-un material care conine ca ingredient esenial una sau mai multe substane organice polimerice. Dac este supus la temperaturi ridicate i la presiune, materialul plastic curge i poate fi uor prelucrat sub form de evi. 1. Avantaje: cost iniial redus, greutate redus, flexibilitate ridicat; 2. Rezisten ridicat la coroziune; 3. evile pot avea lungimi mari; 4. Proprietile sunt date n tabelul 7.2, ca valori medii la temperatura de 20C

53

Tabelul 7.2: Proprietile evilor din material plastic

Dezavantajele evilor din plastic: 1. Rezisten redus la foc, producere de gaze toxice n momentul combustiei; 2. Rezisten redus la solveni, nu pot suporta presiuni mari la temperaturi nalte; 3. Unele materiale plastice sunt susceptibile a-i modifica structura dac sunt expuse timp ndelungat la razele solare; 4. Trebuie s fie protejate la ocuri mecanice; 5. Durata de via depinde de temperatura de funcionare. Cu ct temperatura este mai mic, rigiditatea mecanic este mai mare. De exemplu, dac durata estimat de via este de 50 ani, evile se vor putea folosi dup cum urmeaz: PN 10 - doar pentru instalaii de alimentare cu ap rece sau nclzire prin pardoseal; PN 16 - pentru instalaii de alimentare cu ap cald, dac durata de via proiectat nu este mai mare de 25 de ani; PN 20 - pentru instalaii de alimentare cu ap cald i pentru sisteme de nclzire. n raport cu presiunea nominal, pentru conductele din plastic se disting urmtoarele trepte de presiune: PN 10, PN 12,5, PN 16 i PN 20. Numerele reprezint n acest context presiunea maxim admis care ofer o durat de via de maxim 50 de ani la temperatura 30C! Se recomand proiectarea unitar a instalaiilor de alimentare cu ap rece i cald, dac este posibil folosind acelai tip de material plastic pentru conducte. Domeniile de utilizare ale diferitelor tipuri de evi din material plastic, precum i sudabilitatea lor, sunt prezentate n tabelul 7.3.

54

Tabelul 5.3: Domenii de utilizare ale evilor din plastic

Tabelul 7.4: Comparaie ntre 3 tipuri de evi care pot fi utilizate pentru instalaiile de canalizare

n ultima perioad, n instalaii se utilizeaz din ce n ce mai mult evile multistrat: 1. Combin avantajele evilor din plastic cu avantajele evilor metalice; 2. Suprafaa interioar a tubului (material plastic) prelungete durata de via a conductei, fiind neted din punct de vedere hidraulic; 3. Stratul de metal intermediar asigur rigiditatea necesar mpotriva suprapresiunilor, uniformitatea profilului, elimin dilatrile termice importante pe care le prezint materialul plastic; 4. Stratul de plastic exterior are o funcie de protecie; 5. mbinrile se realizeaz cu fitinguri din alam cu suprafaa nichelat, care au o durat de via lung; 6. eava multistrat are parametri tehnici excepionali i se mbin cu uurin; 7. mbuntete parametrii acustici ai instalaiei (stratul exterior din material plastic are proprieti absorbante).

Fig.7.4: Tipuri de eav multistrat Problemele care apar n legtur cu conductele din plastic i au originea n: 1. Combinarea i amestecarea produselor de la mai muli productori diferii, sau cu specificaii tehnice diferite (Acelai tip generic de eav prezint diferene de la productor la productor !); 55

2. Combinarea plasticului (evi, fitinguri, etc.) cu alte materiale care au o durat de via mai mic (de exemplu sistemul de distribuie al apei se execut din plastic, iar distribuitorul din oel); 3. Nu se respect prescripiile de montaj stipulate de ctre productor (de exemplu distana dintre elementele de susinere) i nu se permite deplasarea conductei (compensatori U); 4. Utilizarea conductelor din plastic pentru instalaiile de combatere a incendiilor, fr ca acestea s fie protejate la foc; 5. Legturi/mbinri ntre plastic i metal. Trebuie inut cont de faptul c productorii evilor din material plastic i ajusteaz produsele n funcie de cererea pieei. n viitor se prevede c vor aprea noi materiale plastice, iar cele clasice vor avea parametrii radical modificai.

INSTALAII PENTRU DISTRIBUIA APEI RECI


Generaliti Instalaiile interioare din cldiri reprezint un ansamblu de conducte i accesorii care preiau apa din conducta public i o transport pn la punctele de consum. Orice cldire este legat la conducta public prin conducta de branament. Instalaiile interioare pentru distribuia apei reci sau calde se pot clasifica: Dup forma reelei: pot fi ramificate (arborescente), inelare sau mixte; Dup numrul de reele i natura consumului: pot fi cu reele comune pentru anumite consumuri, sau cu reele separate pentru fiecare fel de consum; Dup regimul de presiune a apei: exist instalaii interioare cu o singur zon de presiune, sau cu dou sau mai multe zone de presiune; Dup poziia de montaj n cldire a conductelor principale de distribuie, instalaiile pot fi: -cu distribuie inferioar, cu conducte montate n subsol, n canale tehnice circulabile sau n canale practicate sub pardoseala parterului; -cu distribuie superioar, conductele fiind montate sub planee, pe grinzi, stlpi, etc.; -cu distribuie mixt; n cazul instalaiilor pentru combaterea incendiilor, acestea pot fi n execuie umed (n interiorul conductelor exist ap sub presiune) sau n execuie uscat (n interiorul conductelor exist aer comprimat)

Fig. 7.5. Instalaie interioar de alimentare cu ap a) cu distribuie mixt (sistem deschis); b) cu distribuie inferioar (sistem nchis)

56

Fig.7.6. Instalaie interioar de alimentare cu ap: a) ramificat, cu distribuie inferioar; b) inelar

Fig. 7. 7. Instalaie interioar de alimentare cu ap: sistem combinat (hibrid) Prile principale ale unui sistem de alimentare cu ap sunt: -conducta orizontal de distribuie; -conductele verticale (coloane); -conductele de legtur la obiectele sanitare; -armturile.

Figura 7.8: Schema de principiu a unei instalaii interioare pentru distribuia apei reci 57

1 conducta public; 2 robinet de nchidere din exterior a racordului de ap rece; 3 bloc apometru; 4 conduct de distribuie orizontal; 5 coloan; 6 conduct de legtur la armturile obiectelor sanitare; 7 robinet de separare a obiectului sanitar; 8 aerisitor; 9 robinet de separare-golire la baza coloanei; 10 racord n exterior pentru furtun de stropit alei i spaii verzi Pentru alegerea materialului conductelor trebuie s se in seama de: . Compoziia chimic a apei de alimentare; . Mediul n care conductele vor fi instalate (dac exist pericol de incendiu, coroziune, lips de igien, posibilitatea apariiei unor ocuri mecanice, etc.). Conductele trebuie s respecte condiiile de funcionare i s reziste la probe (presiune, temperatur). Materialul conductelor de ap utilizate n instalaiile interioare, conform standardului STN EN 806-1, poate fi: 1. evi de oel laminat; 2. evi de oel zincat; 3. evi de cupru; 4. evi de alam; 5. evi din material plastic; 6. evi de sticl; cu meniunea c pentru alimentarea cu ap potabil nu se poate folosi eava de oel neagr.

58

consum: 1. Trebuie utilizate sisteme complete de conducte, care includ elementele de prindere, protecie, precum i tehnologii/kituri de ntreinere i reparaii; 2. Montajul conductelor trebuie fcut de aa manier nct s asigure stabilitatea instalaiei i a cldirii, s existe un acces uor pentru ntreinere i reparaii, iar eventualele defeciuni/avarii s nu pericliteze integritatea construciei;

Conductele de ap trebuie s fie ct mai scurte i s urmeze traseul cel mai direct spre punctele de

Figura 7.9: Noi moduri de racordare a obiectelor sanitare la reeaua interioar a) dulap sanitar; b) conduct special de ap montat n pardoseal; c) apometru; d) cutie terminal; e) conduct colectoare de canalizare; f) distribuitor; g) trecere prin pardoseal; 1 - buctrie; 2 - baie; 3 - coridor; 4 - camer de zi; 5 - WC; 6 - baie de serviciu Conductele de ap nu se vor instala: 1. n spaii n care exist pericol de nghe; 2. Pe/n anvelopa care protejeaz din punct de vedere termotehnic cldirea; 3. Sub fundaiile din beton armat; 4. ngropate n pmnt sub pardoseala celui mai de jos nivel; 5. Pe pereii care despart camerele de baie de dormitoare sau camere de zi, dac greutatea acestora este mai mic de 22 kg/m ; 6. n spaii cu mediu toxic, mai ales dac ulterior ajung n spaii cu mediu benign; 7. n couri de fum sau canale de ventilare; 8. n/pe acoperiuri. Conductele de ap se monteaz cu pant n sens invers curgerii. Ele trebuie s fie izolate termic. Grosimea minim a izolaiei depinde de locul n care sunt montate. Dac exist pericol de coroziune din partea apei, se vor lua msuri de protecie (tratarea fizic, magnetic sau 59
2

chimic a apei). 1. Fiecare conduct trebuie s aib un singur branament la reeaua public 2. Panta conductei de branament este de min. 0,3 % spre conducta public 3. Adncimea minim de montaj n pmnt este de 1,2 - 1,6 m, max. 2 m; 4. Zona de protecie mpotriva distrugerilor provocate de avarii este de 2 m de ambele pri

Fig. 7.10. Racordarea unei cldiri la conducta public de ap rece Apometrul este un contor care msoar debitul de ap. El poate fi montat n subsol la maximum 2 m de perete, sau ntr-un cmin special de apometru care se poate situa att n interiorul cldirii, ct i n exterior. Lng apometru se mai monteaz: 1. Un filtru mecanic; 2. nainte de apometru se instaleaz un robinet de nchidere pentru a permite verificarea sau nlocuirea apometrului; 3. O van de golire dup robinetul de nchidere, care permite verificarea clapetei de sens; 4. O van de golire sau un racord pentru furtun pentru a permite golirea conductei. n subsoluri, apometrul trebuie instalat: 1. Orizontal 2. La min. 0.2 m de la perete 3. La min. 0.2 m, respectiv max. 1.2 m deasupra pardoselii.

Figura 7.11: Blocul apometrului 1 robinet de nchidere 2 apometru 3 van de golire pentru verificarea funcionrii clapetei de sens 4 clapeta de sens 5 filtru 6 racord pentru furtun Protecia mpotriva ruginii i a crustelor 1. Coroziunea este un fenomen de distrugere gradual n special a conductelor din oel, printr-un proces chimic (oxidare) sau prin aciunea unui agent chimic; 2. Mediul nconjurtor afecteaz suprafaa exterioar a conductei prin influenele corozive i prin schimbrile de temperatur. 3. Suprafaa interioar este distrus prin coroziune mecanic, chimic sau electrochimic; n 60

foarte puine situaii apa transportat creeaz un strat protector. Dac apa este dur, sau dac conine minerale dizolvate sau particule solide n suspensie, ea trebuie tratat nainte de utilizare. Fr un tratament adecvat, la temperaturi ridicate, srurile din ap se vor depune, formnd cruste care vor reduce dramatic performanele sistemelor i echipamentelor de alimentare cu ap cald i nclzire. Dac preparatorul de ap cald menajer i/sau conductele sunt n pericol de a fi corodate de apa care intr n cldire i alimenteaz instalaia, trebuie luate msuri de protecie mpotriva coroziunii, pentru a preveni fenomene nedorite precum nfundarea conductelor, uzura prematur a armturilor, creterea consumului de energie, creterea riscului apariiei unei avarii. Msurile de lupt mpotriva coroziunii se refer la: 1. Alegerea corect a combinaiilor de materiale utilizate n sistem 2. Alegerea i aplicarea unei metode de protecie a suprafeei conductelor Pasive (ex. tratarea i izolarea suprafeei conductelor) Active (ex. protecia catodic) Tratarea apei: utilizarea unor inhibitori sau ajustarea nivelului pH-ului i controlul prezenei suspensiilor solide i a oxigenului n ap. Factori care trebuie luai n considerare cnd este vorba despre tratarea apei: -Materialul conductei; -Originea apei (subteran, de suprafa, conduct public); -Analiza chimic a apei; Parametrii fizici ai apei; -Temperatura apei (min., max.) -Utilizarea apei (ap de but, ap pentru prepararea apei calde menajere); -Cerine privind apa (calitate, cantitate, cronogram de consum, presiune, debit) -Dac exist spaiul necesar pentru tratare. Metode posibile de tratare a apei: 1. Tratare chimic 2. Tratare magnetic 3. Tratare fizic Protecia termic a conductelor Protecia mpotriva temperaturii din mediul nconjurtor; Protecia mediului nconjurtor mpotriva temperaturii ridicate a conductei; Preluarea dilatrilor termice. Protecia termic a conductelor subterane este realizat prin montarea lor la o adncime situat sub adncimea minim de nghe. Conductele montate suprateran trebuie izolate termic. Grosimea minim a izolaei termice a conductei depinde de mai muli factori: Cazul conductelor montate aparent: 4 mm n spaii nenclzite, 9 mm n spaii nclzite Cazul coloanelor i evilor montate n canale: 4 mm dac sunt separate, 13 mm dac se afl lng conducta de ap cald.

61

Protecia mpotriva zgomotelor i vibraiilor 1 conducte de ap i armturi; 2 armturi care picur; 3 neetaneiti ale conductelor; 4 evacuarea apei uzate n canalizare; 5 ventilaia forat; 6 zgomote structurale

Fig. 7.12. Surse de zgomot n cldiri Surse de zgomot n instalaiile de ap din cldiri: -Debitul de ap trece prin armtura unui obiect sanitar; -Fitingurile, n special unele dintre ele; -evile, echipamentele, zgomotele structurale; -Lovitura de berbec: variaia brusc a debitului; -Viteza prea mare a apei n conducte; -Dispozitivele de prindere a conductelor montate aparent; -Schimbrile brute de direcie; -Pompele i compresoarele care nu au postamentul izolat corespunztor. Protecia la deformri nedorite Un lucru extrem de important este fixarea corect a instalaiei interioare pe elementele de construcii: 1. Pentru conductele din oel se recomand folosirea de crlige i brri; 2. Este avantajos a utiliza crlige fcute din acelai material ca i conducta, mai ales n cazul conductelor din plastic; 3. Conductele orizontale de diametru mare sunt susinute de supori tip a aezate pe pardoseal; 4. Conductele nu trebuie s suporte i greutatea armturilor din oel i a apometrelor acestea trebuie fixate separat pe structura cldirii (crearea unor puncte fixe); 5. Conductele din plastic i cele din cupru prezint distane mai mici ntre 2 supori consecutivi dect conductele din oel; 6. Traversrile elementelor de construcii (perei, planee) se fac prin intermediul manoanelor. Conducta nu trebuie s aib contact mecanic cu manonul, n caz contrar zgomotele i vibraiile care se propag n lungul conductei vor fi transmise structurii cldirii. De asemenea, dac interspaiul dintre conduct i manon nu ar fi umplut cu un material absorbant (ex. cauciuc), n urma dilatrilor i contraciilor evii s-ar produce un zgomot suplimentar datorit frecrii.

Fig. 7.13. Msuri de protecie mpotriva zgomotelor

INSTALAII DE DISTRIBUIE A APEI CALDE DE CONSUM


62

Generaliti n conformitate cu standardul STN 06 0320, apa cald de consum (prescurtat ACC) este o ap potabil care a fost nclzit i care ndeplinete criteriile din STN 83 0611, adic este o ap folosit pentru splatul corpului, a vaselor, rufelor i pentru curat. Apa cald de consum trebuie s ndeplineasc o serie de condiii sanitare i de calitate. Aceste criterii se refer n principal la: Parametri chimici; Temperatur; Cerine de igien; Parametri fizici. Exist o serie de cerine pe care trebuie s le ndeplineasc i echipamentele pentru prepararea i distribuia ACC. Circulaia apei calde de consum Un sistem de (re)circulare vehiculeaz ACC printr-un rezervor de acumulare i prin nclzitor, prin intermediul unei pompe. Acest tip de sistem ofer un foarte bun control al temperaturii ACC, fa de situaia cnd nu exist conducta de circulaie. Pierderile de cldur (n special noaptea, cnd consumul este redus) pe o reea de distribuie a ACC care nu dispune de conduct de circulaie, conduce la o mare risip de ap, care ajunge la canal. Din cauza preului ridicat al apei i al cldurii, este foarte important pentru utilizatori s beneficieze de temperatura de confort a ACC la punctele de consum.

Fig. 7.14. Exemple de circulaie gravitaional, respectiv forat Tipuri de sisteme de circulaie a ACC: Cu circulaie gravitaional, respectiv sub presiune Conducta de circulaie situat n interiorul conductei de distribuie ACC Fr conduct de circulaie, dar conducta de distribuie este nclzit n mod repetat

Conducta de circulaie situat n interiorul conductei de distribuie ACC O rezolvare mai economic ar consta dintr-un sistem eav n eav, n care conducta de circulaie sar afla (pe unele poriuni de traseu) n interiorul conductei de distribuie ACC. Avantaje: pierderi de cldur mai mici, consum de material izolant mai mic i montaj uor. n schimb, rezult un sistem cu diametre mai mari i necesit fitinguri speciale. 63

nclzirea conductelor de pe distribuia ACC O alt soluie const renunarea la conducta de circulaie i la montarea unui cablu electric nclzitor controlat termostatic, de-a lungul conductelor de distribuie a ACC, sub nveliul izolator al acestora. Astfel se pot compensa pierderile de cldur spre exterior i se poate pstra temperatura ACC la parametrii de confort. Cablul este alimentat de la reeaua de 230 V, 50 Hz i poate asigura termo-dezinfecia periodic a tuturor conductelor, la 65C timp de 1 or. Performana cablurilor trebuie s fie n domeniul de 912 W.m la temperatura de 5560C, iar lungimea maxim a unui circuit trebuie s fie de maximum 100 m.
-1

Fig. 7.15.Sistem de nclzire electric a conductelor de distribuie a ACC TUV ACC Samoreg. kabel cablu cu autocontrol Studena voda ap rece 1 preparator ACC 2 ntreruptor Exploatarea i ntreinerea instalaiei de distribuie a ACC de ACC: Exploatarea unei instalaii de distribuie ACC este costisitoare. Cerine elementare pentru sistemele Temperatura ACC la punctele de consum: 4550C, 24h/zi; S existe suficient presiune; Posibilitatea de a msura foarte precis att cantitatea de ACC consumat, ct i cldura nglobat n ea; Pierderile de cldur pe conducte s fie reduse; Prepararea i distribuia ACC s se fac cu eficien ct mai mare.

Preurile au un efect regulator asupra exploatrii reelelor i asupra producerii de ACC. Contorizarea consumurilor a dus la o scdere a consumului de ACC n sectorul cldirilor de locuit. Influene nefavorabile induc furnizorii de ACC care recircul volume mari de ap cald napoi la punctele termice, fr s existe consum. Din acest motiv, preul pe m de ACC crete continuu. Problemele trebuie rezolvate sistematic. Msuri care pot fi luate: Scderea temperaturii ACC la ieirea din aparatul de preparare: Se pot face unele economii, dar temperatura minim la utilizator trebuie s nu coboare sub 45C. ntreruperea furnizrii ACC pe timpul nopii: O mare cantitate de ap se rcete pe conducte din cauza stagnrii (n lipsa consumului), iar risipa ar apare n momentul renceperii 64
3

consumului. Pe de alt parte, durata ntreruperii alimentrii cu ACC este spinoas, mai ales pentru cei care lucreaz n timpul nopii. ntreruperea furnizrii ACC pentru cteva zile: Pare o msur potrivit din punct de vedere economic, dar are efecte nefavorabile asupra confortului locatarilor, iar repornirea este complicat, echilibrarea hidraulic a circuitului schimbtorului de cldur fiind perturbat.

Izolarea termic a conductelor de ACC Are ca efect reducerea pierderilor de cldur prin pereii conductelor i pstrarea temperaturii ACC. Alegerea materialelor potrivite pentru izolarea conductelor se face pe baza parametrilor lor termotehnici. Dintre acetia, cei mai importani sunt: Conductivitatea termic (W/m.K) Densitatea (kg/m ) Cldura specific c (J/kg.K)n standardul revizuit STN 73 6666, grosimea izolaiei termice este prescris pentru un coeficient maximal =0,040 W.m .K . Dac conductele trec prin spaii nclzite, grosimea izolaiei se poate reduce la jumtate. Tabelul 7.5: Grosimea minim a izolaiei n funcie de diametru DN (mm) siz,min (mm) Pn la DN 20 De la DN 20 la DN 35 De la DN 40 la DN 100 Peste DN 100 20 30 DN 100
-1 -1 3

Pentru izolarea termic a conductelor de ACC n cldiri se folosesc urmtoarele materiale: -Materiale fibroase clasice precum vata mineral, vata de sticl etc. sub forma unor rogojini, centuri. -Elemente cu un grad sporit de prefabricare of higher degree of prefabrication, de exemplu cochilii. - Materiale izolatoare uoare bazate pe cauciuc artificial, n principal poliuretan, polietilen i elastomeri.

Fig. 7.16. Tipuri de izolaii a) cochilii din fibre minerale cu folie de aluminiu b) element izolator din vat de sticl c) element izolator cu folie de aluminiu 65

Erori n exploatare Erorile de exploatare a reelei de distribuie ACC reies cel mai adesea indirect, din cauza facturii pe care utilizatorul trebuie s o achite pentru apa consumat. Aceste erori se refer la: Consumul de ACC ineficient (o parte din utilizatori s-au debranat din sistem, deci sistemul este acum supradimensionat, se prepar prea mult ACC, care revine la surs fr a fi consumat). Conductele de ACC sunt neizolate sau sunt prost izolate pierderile de cldur mari prin conducte afecteaz apa cald, care va avea o temperatur necorespunztoare. Presiunea apei reci la nivelul bateriilor amestectoare clapeta de sens lipsete consumul crete. Nerespectarea perioadei dup care trebuie fcut calibrarea apometrelor 3 ani. Verificarea regulat a contoarelor proporionale de ACC eliminarea erorilor acumulate de apometrul de ACC diagnosticare timpurie. Reglarea i echilibrarea reelelor de distribuie ACC Instalaiile de distribuie a ACC care nu sunt echilibrate cauzeaz probleme att productorului, ct i consumatorilor. Aceste probleme se refer la parametri termici i presiuni necorespunztoare ale ACC livrate. O soluie avantajoas este montarea de vane de echilibrare la baza coloanelor. Vanele de echilibrare sunt mai ieftine dect vanele automate, dar trebuie ajustate cu scule speciale, folosind proceduri de echilibrare. Debitul este mrimea reglat, nu temperatura. Temperatura poate fi msurat. Vanele de echilibrare dau informaii complete despre condiiile hidraulice din reea, calculeaz coreciile care se pot face, eventual ajustarea pompelor de circulaie. Ele fac posibil diagnosticarea instalaiei. Utilizarea lor este necesar pentru reele ACC mari i complexe.

66

GLOSAR

67

68

69

70

Armaturi pentru instalatii de apa

Piese instalatii de apa

71

72

73

Unitatea modular VIII Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor i a utilajelor folosite n instalaiile sanitare
La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Pregtii operaiile de montaj i execuie - Amenajai locul de amplasare al obiectelor sanitare, al accesoriilor i al utilajelor - Montai obiectele sanitare, accesoriile i utilajele - Verificai montajul executat Instalatiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere se compun din obiecte sanitare (punctele de consum al apei), armaturi si reteaua de conducte executata din tevi din PVC tip U, tuburi din fonta de scurgere, tevi din plumb de scurgere etc., care colecteaza apele uzate de la obiectele sanitare si le evacueaza in retele exterioare de canalizare, prin intermediul caminelor de record, amplasate in exteriorul cladirilor. OBIECTE SANITARE Pentru utilizarea apei in conditii practice si igienice se folosesc obiecte sanitare, ca:lavoare, cazi de baie, dusuri, closete, pisoare, spalatoare pentru vase, chiuvete, sifoane de pardoseli etc. Obiectele sanitare se executa, in general din faianta, portelan, fonta sau tabla de otel zincata, din tabla inoxidabila (spalatoare de vase, spalatoare comune), din beton mozaicat (spalatoare circulare, spalatoare jgheab etc.), din plumb (sifoane de pardoseala) sau din alama (robinetele) etc. Obiecte sanitare alimentate cu apa rece si calda vor avea robinetul pentru apa calda montat in partea stanga a obiectului privit din fata, iar robinetul pentru pentru apa rece in partea dreapta. Obiecte sanitare, inainte de a fi montate, trebuie sa fie pregatite (echipate) cu armaturile necesare ca: robinete, baterii amestecatoare de apa rece cu apa calda, ventile etc., atit pentru alimentarea cu apa, cit si pentru evacuarea apei folosite. CARACTERISTICILE OBIECTELOR SANITARE UZUALE Pentru executarea corecta a instalatiei de canalizare este necesara cunoasterea caracteristicilor obiectelor sanitare. Lavoarele (fig.8.1) se executa din portelan sanitar (fig. 8.1, a) sau din fonta emailiata (fig. 8.1, b) si pot fi cu sau fara spate. Bateria amestecatoare de apa rece cu apa calda de consum se poate monta pe lavoar si se numeste baterie stativa sau pe perete. In cazul utilizarii bateriei stative lavoarul este gaurit cu ajutorul unei masini de gaurit, in atelierul de prefabricate pentru a permite racordarea bateriei la conductele de alimentare cu apa rece 1 si calda 2. De asemenea, lavoarul este prevazut cu preaplin 3 si orificiu de scurgere 4 prevazut cu un vintil.

74

Fig. 8.1 Lavoare a- din porelan sanitar; b din font emailat Ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare se executa in general din alama si indeplinesc urmatoarele functii: de a proteja marginile orificiului de scurgere; de a asigura la nevoie inchiderea orificiului cu un dop din material plastic; de a face legatura cu preaplinul si de a permite racordarea obiectului sanitar cu sifon. Sifoanele obiectelor sanitare se monteaza sub ventilul de scurgere si sunt astfel construite incit sa retina permanent un strat de apa de circa 60 mm inaltime, numit garda hidraulica, ce are rolul de a impiedica patrunderea gazelor nocive din reteaua de incalzire in incaperi. Sifonul pentru lavoar se executa din fonta sau din material plastic si este prevazut cu un capac demontabil pentru curatire in timpul exploatarii. Sifoanele pentru chiuvete si spalatoare se executa, in general, din plumb de scurgere si sunt de tip S (fig.8.2, b) sau de tip P (fig.8.2 c); aceste sifoane sunt in ultimul timp tot mai mult inlocuite cu sifonul butelie cu corp din fonta (fig.8.2, d), avand diametre de 11/2 sau 2.

Fig. 8.2. Sifoane cu gard hidraulic pentru obiecte sanitare a- pentru lavoar; b- tip S din plumb; c tip P din plumb; d tip butelie corp din font; 1 corpul sifonului; 2 dop de curire; 3 record la obiectul sanitary; 4 record la canalizare; 5 gard hidraulic; - 6 capac demontabil pentru curire; 7 record olandez. ALCATUIREA SI FUNCTIONAREA INSTALATIILOR INTERIOARE DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE 75

La alcatuirea instalatiei de canalizare a apelor uzate menajere se tine seama de: - timpul/numarul si modul de amplasare in cladire a obiectelor sanitare, urmarindu-se obtinerea unor solutii economice, in special de metal si indeplinirea conditiilor pentru prefabricarea instalatiei; - caracterul curgerii apelor uzate in conductele retelei de canalizare pentru a asigura o functionare sigura si o exploatare simpla a intregii instalatii. Dupa utilizare, apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare 1 (fig.8.3 ) prin sifoanele 2 ale acestora, in conductele orizontale 3 de legatura la coloanele 4 (conducte verticale) si de aici, prin conductele orizontale 5 (colectoare), in caminul exterior 6 de record la canalizarea exterioara.

Fig. 8.3 Schema instalaiei interioare de canalizare a apelor uzate menajere

Fig. 8.4. Curgerea apei uzate menajere n conducte verticale (coloane) - In conductele orizontale de legatura de la obiectele sanitare la coloana, apa curge gravitational, fie cu nivel liber, fie la sectiunea plina a conductei, in functie de gradul de utilizare a obiectului sanitar. Pentru aceasta, conductele de legatura trebuie sa aiba un anumit diametru corespondent debitului de apa evacuate si sa fie montate cu o anumita inclinare fata de orizontala, numita panta de curgere. Daca panta de curgere este prea mare, descarcarea apei din obiectul sanitar prin cunducta de legatura in coloana se va face brusc si va aparea 76

o zona de depresiune (presiune mai mica decat presiunea atmosferica) in conducta de legatura, care va produce aspiratia garzii hidraulice a sifoanelor in coloana, gazele nocive putand patrunde apoi din coloana prin obiectele sanitare in incaperi. Acelasi fenomen se poate produce si cand la aceiasi conducta de legatura la coloana sunt racordate mai mult de patru obiecte sanitare, datorita cresterii debitului de apa, deci si a vitezei de evacuare prin conducta. Daca panta de curgere este prea mica, viteza de curgere a apei uzate este prea mica si suspensiile existente in apa nu pot fi antrenate, astfel ca se depun prin sedimentare, putand duce la infundarea conductei. - In coloane (fig.8.4) apa curge prin cadere libera; la debite mici are loc o scurgere peliculara instabile, fie sub forma unei elice cilindrice (fig.8.4, a), fie sub forma unei pelicule de valuri (fig. 8.4, b), avand suprafata libera in contact cu aerul care circula prin coloana de jos in sus (in contracurent cu apa). Pe masura ce debitul de apa creste, curgerea in coloana este perturbata, au loc ruperi ale peliculei si se pot forma diafragme (fig 8.4, c) sau dopuri de lichid (fig. 8.4, d) care separa in coloane zone de depresiune (notate cu-pe fig. 8.4), si de suprapresiune (presiune mai mare decat presiunea atmosferica notata cu + pe fig 8.4); in punctele de depresiune ale coloanei se produce aspiratia garzii hidraulice din sifoanele obiectelor sanitare, iar in punctele de suprapresiune are lor refularea apei uzate din coloana prin conductele de legatura si obiecte sanitare in incaperi. Pentru a evita aceste situatii, coloanele trebuie puse in legatura permanenta cu atmosfera prin conducte de ventilare (aerisire), pentru ca, in interiorul coloanelor, pe intreaga lor inaltime, presiunea amestecului gaze nocive-aer sa fie egala cu presiunea atmosferica, asigurandu-se in acest fel evacuarea rapida si sigura a gazelor nocive in atmosfera. - In conductele orizontale (colectoare) la fel sunt racordate coloanele, curgerea apei uzate are loc gravitational, cu suprafata libera (fig.8.5), pentru a se asigura evacuarea continua a gazelor nocice, prin coloane in atmosfera. Din aceasta cauza, sectiunea transversala a conductei orizontale colectoare este numai partial umpluta cu apa. Se defineste gradul de umplere u al conductei colectoare ca fiind raportul intre adancime h a curentului de apa si diametrul interior d al conductei (fig.8.5, a).

Fig. 8.5 Curgerea cu nivel liber n conducte orizontale (colectoare) de canalizare: a- seciune transversal prin conduct; b definirea pantei montaj; 1 conduct; 2 ap uzat menajer; 3 - gaze Spre deosebire de apa uzata conventional curata (inclusiv apa meteorica), apa uzata menajera contine amestecuri de diferite substante dizolvate sau nu, de provenienta organica sau anorganica, cu dimensiuni diferite. Aceasta face ca, in timpul curgerii prin colectare de canalizare, unele substante sa pluteasca la suprafata si sa fie antrenate de apa, iar altele sa se mentina in suspensie in masa lichidului sau sa se depuna prin sedimentare, ducand la micsorarea continua a sectiunii de curgere pana la infundarea conductei. Pentru a se evita acest lucru, conducta orizontala colectoare se monteaza cu o anumita panta de curgere I, definita astfel(fig.8.5, b). Pentru acelasi diametru al conductei orizontale colectoare de canalizare, la o panta minima de montaj corespunde o viteza minima de curgere a apei, la care toate substantele in suspensie pot fi antrenate, numita viteza de autocuratire a conductei; la o panta maxima corespunde o viteza maxima de curgere a apei, peste a carei valoare se produc procese de eroziune (deteriorare) a conductei. Pentru a asigura o functionare sigura si o exploatare rationala a instalatiei de canalizare menajera, viteza de curgere a apei prin conducte orizontale colectoare trebuie sa fie mai mare decat viteza minima de 77

autocuratire, care este de 0,7 m/s peste conducte din fonta de scurgere si PVC tip U si mai mica decat viteza maxima, care este de 4 m/s (0,7 m/s < w < 4 m/s). Pantele mormale de montaj ale colectoarelor orizontale de canalizare au valori diferite, in functie de diametrele acestora. Intr-o conducta orizontala de canalizare avand diametrul d si panta I de montaj date, viteza w de curgere a apei poate sa creasca sau sa scada in functie de cresterea sau scaderea debitului q de apa evacuat, care se determina cu solutia: q = sw [m3/s] In care s reprezinta aria sectiunii transversale a curentului de apa in conducta de diametru d, iar viteza w a apei este data de relatie. In practica debitul de apa uzata se exprima in litri pe secunda (l/s). In scopul controlului functionarii si al interventiei in caz de infundare in timpul exploatarii, pe retelele de canalizare se prevad piese si dispozitive de curatire (fig.8.6). Astfel, pe coloane se prevad (tuburi) de curatire (fig.8.6, a) la primul si ultimul nivel si din doua in doua niveluri, precum si in punctele care prezinta pericol de infundare a tevii. Pe conductele orizontale, tuburile de curatire se amplaseaza in asa fel incat sa fie posibila curatirea conductei in ambele sensuri. Conductele suspendate sub tavane se curata printr-un cot cu capac (fig.8.6,b), folosit ca dispozitiv de curatire si amplasat in instalatie ca in figura 8.7. Asemenea dispozitive se monteaza, de regula, pe conducte de legatura la care sunt racordate mai mult de trei-patru obiecte sanitare.

Fig. 8.6 Piese i dispozitive de curire a- tub de curire; b cot cu capac pentru curire; 1tub de canalizare; 2 capacu piesei de curire; 3 cot.

Fig. 8.7 Dispozitive de curire a conductelor suspendate sub tavan: 1 conduc colectoare de canalizare; 2 cot cu dop de curire; 3 cot cu tub de curire.

78

VENTILAREA INSTALATIILOR INTERIOARE DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE Ventilarea (aerisirea) relatiei interioare de canalizare a apelor uzate menajere este necesara (dupa cum sa aratat) pentru evacuarea gazelor nocive (rau mirositoare, toxice sau otravitoare) degajate din apa uzata si se realimenteaza cu tiraj natural, ca urmare a diferentei de nivel pe inaltimea coloanei si a diferentelor de densitati ale gazelor si respective a aerului exterior. Tirajul este marit prin actiunea vantului in sectiunea de evacuare a gazelor din coloana in atmosfera. Conductele de verificare a retelei interioare de canalizare pot fi : - conducte de ventilare principala (v. fig. 8.3 si fig. 8.8), formate din prelungiri ale coloanelor de scurgere pana deasupra acoperisului sau terasei, executate din conducte de acelasi material (PVC tip U sau fonta de scurgere) ca si coloana. In sectiunea de iesire a gazelor nocive in atmosfera se prevad caciuli de protectie pentru a impiedica patrunderea apei, zapezii etc. Ventilarea principala a canalizarii (prin coloane de scurgere) se realizeaza atunci cand la o coloana sunt racordate un numar mic de obiecte sanitare si cu conducte scurte de legatura; - conducte se ventilare secundara (fig. 8.8), utilizate atunci cand conductele de legatura intre obiectele sanitare (sau grupurile sanitare) si coloane sunt lungi si colecteaza apele uzate de la un numar mai mare de 45 obiecte sanitare. Conducta de ventilare secundara se racordeaza la conducta principala de ventilatie (coloana) printr-o conducta orizontala de legatura, montata sub plafon cu panta ascendenta catre coloana pentru evacuarea gazelor (8.8); - conducte de ventilare suplimentara (fig. 8.9), care se prevad atunci cand, la mai multe etaje, capetele conductelor de legatura se gasesc aproape pe aceiasi verticala. Conducte de ventilare secundara si suplimentara se executa din aceiasi materiale ca si coloanele de scurgere (PVC tip U si fonta de scurgere) si, de regula, au diametrul constant pe intreaga inaltime. Pe aceste conducte se monteaza piese (tuburi de curatire la fiecare etaj la care se racordeaza conductele de legatura ale obiectelor sanitare (fig. 8.8 si fig. 8.9).

Fig 8.8 Schema ventilrii secundare a reelei de canalizare: 1-coloan de scurgere; 2-conduct de derivaie; 3-conduct colectoare; 4-conduct de ventilare secundar; 5conduct de ventilare principal; 6-pies de curire; 7 cciul de protecie pentru conducta de ventilare; 8 conduct de legtur.

79

TEHNOLOGIA DE MONTARE SI RACORDARE LA INSTALATIE A OBIECTELOR SANITARE Lucrari preliminare montarii obiectelor sanitare Obiectele sanitare se pot monta numai dupa ce s-a efectuat proba de presiune a intregii retele de distributie a apei si dupa ce s-au terminat lucrarile de finisaj din incaperi, pentru a se evita degradarea obiectelor sanitare si a instalatiei de canalizare cu ocazia efectuarii acestor lucrari. Robinetele si bateriile obiectelor sanitare trebuie bine verificate inainte de a se monta pe obiecte, spre a se vedea daca se manevreaza usor la inchidere si deschidere; totodata, acestea trebuie demontate, spre a se verifica felul garniturii de sub piulita cutiei de etansare. De multe ori fabricile producatoare pun ca garnitura fire de canepa care, fiind uscate, gripeaza la invartirea robinetului; aceasta se poate rupe prin fortare sau cand se produce o miscare brusca a robinetului, ce poate rupe urechea in care este montat robinetul pe vas. In locul firelor de canepa se va pune snur subtire de bumbac grafitat sau impregnat bine in seu de oaie, ultimul fiind cel mai recomandat.

Fig. 8.9 Reprezentarea n plan i n seciune a obiectelor sanitare dintr-o camer de baie: 1-cad de baie; 2 lavoar; 3-closet; 4-sifon de pardoseal ; 5-coloan de alimentare cu ap rece ; 6coloan de alimentare cu ap cald de consum; 7coloan de canalizare; 8-pies de curire.

Fig. 8.10.Reprezentarea n plan i n seciune a spltorului de vase racordat la instalaia dintr-o buctrie

80

Fig. 8.11. Spaiul minim necesar pentru amplasarea lavoarului AMPLASAREA OBIECTELOR SANITARE IN INCAPERI. PREZENTAREA IN PLAN SI IN SCHEMA COLOANELOR. Pentru a miscora lungimea conductelor si pentru o mai buna functionare de canalizare, obiectele sanitare se amplaseaza in incaperi alaturate, formand grupuri sanitare. In cazul cladirilor cu mai multe etaje, grupurile sanitare se aseaza suprapus. Amplasarea obiectelor sanitare intr-o camera de baie dintr-o cladire de locuit, si anume a cazii de baie 1, lavoarului 2 si closetului 3, precum si racordarea acestora la conductele de alimentare cu apa rece si apa calda de consum si la cele de canalizare, sunt aratate in figura 8.9, iar amplasarea si racordarea la instalatia de apa rece, apa calda si canalizare a unui spalator pentru bucatarie, in fig 8.10. Diferitele pozitii de aranjare a obiectelor sanitare in incaperi, precum si distantele intre acestea si peretii finisati, ca si inaltimile de montare, sunt normale, avand in vedere asigurarea spatiului minim necesar utilizarii rationale si in conditii de igiena si confort a obiectelor sanitare. Dimensiunile si cotele de amplasare ale obiectelor sanitare sunt prevazute in proiectele de executie sip e baza lor se executa trasarea pozitiilor si montarea obiectelor sanitare in incaperi. Amplasarea lavoarelor in incaperi. Spatiul minim pentru utilizarea lavoarelor (mari) montate pentru echiparea camerelor de baie si a vestiarelor din grupurile sanitare din constructiile civile, social-culturale si industriale este cel din fig. 8.11. Inaltimile de montare sunt date de la nivelul pardoselii finite pana la partea superioara a lavoarelor si accesoriilor obiectelor sanitare care conditioneaza folosirea acestora, respectiv pana la axa orizontala a armaturilor (fig. 8.10). La lavoarele de pardoseli (picior), inaltimea de montare este determinata de dimensiunile de fabricatie ale acestora. Principalele pozitii de aranjare, precum si distantele minime de orizontala intre lavoar si alte obiecte sanitare si intre acestea si partea finita a peretilor sunt date in fig. 8.12.

Fig. 8.12. Poziiile lavoarelor fat de alte obiecte sanitare Fixarea obiectelor sanitare cu suruburi pentru lemn si spirale de sarma zincata Pe peretii care se imbraca cu faianta, marmura sau alt placaj, obiecte sanitare se fixeaza in majoritatea cazurilor cu suruburi pentru lemn si spirale de sarma zincata. 81

Fixarea obiectelor sanitare cu dibluri din material plastic. Operatiile de trasare a pozitiei de montaj a diblului si executarea gaurii in perete plecat se efectueaza ca si la diblurile din metal. Dupa efectuarea gaurii in perete cu ajutorul masinii de gaurit, se introduce diblul din material plastic avand forma de teaca (fig. 8.13). La montajul surubului, pe masura ce acesta inainteaza, teaca se largeste, preseaza pe peretii gaurii si fixeaza ansamblul.

Fig. 8.13 Fixarea obiectelor sanitare cu dibluri din material plastic SUCCESIUNEA OPERATIILOR TEHNOLOGICE DE MONTARE A LAVOARELOR. Trasarea pozitiei de montaj. Inaltimea de montaj se masoara cu metrul de la nivelul pardoselii finite (linia de vagris) pana la partea superioara a lavoarului. In functie de tipul, dimensiunile constructive si destinatia lavoarelor, inaltimea de montare este diferita; pentru adulti, lavoarul se monteaza la inaltimea de 0,80 m. Montarea consolelor de sustinere a lavoarului si a consolelor pentru accesorii. Pentru montarea consolelor se masoara cu metrul si se traseaza cu u creion axele gaurilor de prindere cu suruburi a consolelor, pe bidlurile ce au fost fixate anterior in pereti. Consolele se fixeaza apoi cu suruburi pentru lemn unse cu vaselina tehnica si insurubate in diblul din lemn cu surubelnita. Montarea robinetelor sau a bateriilor amestecatoare de apa rece si apa calda. Lavoarele pot fi echipamente cu armature intr-unul din urmatoarelemoduri : cu un singur robinet pentru apa rece; cu doua robinete, unul pentru apa rece si celalalt pentru apa calda; cu o baterie amestecatoare montata sub lavoar si cu robinetele de manevra de lavoar. Lavoarele alimentate cu apa rece si apa calda de consum vor avea robinetul pentru apa rece montat in partea dreapta a lavoarului privit din fata, iar robinetul pentru apa calda de consum in partea stanga.

82

FI DE LUCRU - Cum montam cada i lavoarul Materiale necesare: 1. Cada 2. Lavoar 3. Picior lavoar 4. Baterie lavoar 5. Baterie cada 6. Teava PP 7. Picioare cada

Unelte necesare: 1. Chei fixe 2. Bomfaier sau cutter 3. Bormasina si spirale pentru beton 4. Nivela cu bula de aer

Montarea bateriei pentru lavoar Incepeti operatiunea de montare a bateriei prin insurubarea furtunelor de alimentare pe care le gasiti in cutia bateriei. Fixarea acestor furtune se face fara a folosi calti sau alte produse pentru impermeabilizarea imbinarilor. 83

Dupa ce ati fixat suruburile, introduceti bateria in orificiul lavoarului, apoi prindeti pe dedesubt flansa de fixare si strangeti cu piulita.

Prindeti furtunele de alimentare la robinetii corespunzatori. Verificati cu atentie ca fiecare furtun sa fie conectat la robinetul corespunzator. Porniti bateria folosind apa calda si rece pentru a va asigura ca nu exista scurgeri.

Montarea unei cazi clasice si a bateriei Prindeti picioarele de cada folosind suruburile de prindere. Este recomandat sa folositi un strat de silicon sanitar pe toata zona unde se prind picioarele pentru o fixare mai buna de cada. Reglati din suruburile picioarelor orizontalitatea cazii.

84

Montati sistemul de scurgere format din preaplin, ventil si sifonul de scurgere. Va recomandam sa intrebati un specialist din magazin daca sistemul de scurgere se potriveste cu modelul de cada ales.

Scurtati teava de scurgere astfel incat imbinarea sa se realizeze usor si sistemul sa nu stea tensionat. Lubrifiati cu un produs special pentru imbinarile de scurgere (produsul de lubrifiere va permite sa demontati de mai multe ori imbinarile in cazul in care gresiti ceva).

Dupa montaj verificati daca toate imbinarile sunt stranse bine. Daca nu ati montat bateria in prealabil, puteti face un test folosind o galeata cu apa pe care o turnati in cada si asteptati cateva minute pentru a observa daca exista scurgeri.

85

Montati bateria aleasa prin insurubare in alimentarile prinse pe perete. Prindeti apoi si dusul si testati intregul ansamblu pentru a va asigura ca functioneaza corect si imbinarile nu au defectiuni.

La final montati lateralele folosind clipsurile speciale care se prind de sistemul de picioare si de lateralele cazii. La final prindeti si coltarele pentru perete folosind silicon sanitar transparent.

86

Montarea unui lavoar clasic Pozitionati lavoarul pe piciorul ceramic, reglati pozitia orizontala si insemnati gaurile de prindere in perete.

Faceti gaurile in zid folosind o bormasina cu o dimensiune de spiral corespunzatoare. Introduceti diblurile in gauri si apoi strangeti bine suruburile folosind o cheie.

Apropiati lavoarul de suruburile fixate in prealabil pentru a fi siguri ca se potrivesc gaurile. Lasati-l jos apoi si montati bateria conform instruciunilor din pliant.

Prindeti sistemul de scurgere pe lavoar. Fixati apoi furtunul flexibil pe sistemul de scurgere. Prindeti si tija care actioneaza ventilul sistemului de scurgere.

87

Introduceti furtunul flexibil in teava de scurgere astfel incat sa ramana sub forma de U functionand astfel si ca garda de apa.

Dupa ce ati verificat daca bateria functioneaza corect si sistemul de scurgere nu are scapari, puteti aseza definitiv piciorul ceramic pentru a masca toate elementele.

88

Fig. 8.14. Noi moduri de racordare a obiectelor sanitare la reeaua interioar a) dulap sanitar; b) conduct special de ap montat n pardoseal; c) apometru; d) cutie terminal; e) conduct colectoare de canalizare; f) distribuitor; g) trecere prin pardoseal; 1 - buctrie; 2 - baie; 3 - coridor; 4 - camer de zi; 5 -WC; 6 - baie de serviciu Instalaii de alimentare cu ap din surse individuale Din sursele de ap individuale (puuri), apa este pompat prin: 1. Micropompe cu sorb montat n pu - la cldiri individuale; 2. Staii de hidrofor automate -la cldiri cu regim mare de nlime; acest sistem poate utiliza vasul tampon deschis sau nchis. n unele cazuri, cnd consumatorii utilizeaz att reeaua public, ct i surse individuale de alimentare cu ap, apare pericolul punerii n legtur a celor 2 tipuri de instalaii i a introducerii apei provenit din puuri (cu eventuale impuriti) n conducta public. Pentru a preveni acest fenomen nedorit, se folosesc clapete de sens.

Fig. 8.15: Diverse tipuri de pompe: 89

Dac presiunea apei din reea este mai mic dect presiunea minim necesar funcionrii celui mai dezavantajat consumator, se impune utilizarea unor soluii de ridicare a presiunii apei. Aceast cretere a presiunii poate fi obinut utiliznd: Pompe pentru ridicarea presiunii; Un rezervor de nlime; O instalaie de hidrofor. Urmtorii factori funcionali influeneaz alegerea celui mai potrivit sistem: debitul maxim necesar, exprimat de obicei n l/s; volumul minim de ap care este posibil s fie solicitat n perioada de vrf de consum; frecvena i durata consumului; presiunea necesar. De asemenea, sunt i alte criterii de care trebuie s se in cont: Costurile de investiie; Costurile de exploatare; Tipul cldirii; Importana asigurrii unei alimentri continue cu ap, fr ntreruperi.

Ansamblu complet de ridicare a presiunii apei Sisteme de protecie Protecia la suprapresiune i la curgere invers (backflow)

Dup intrarea conductei de ap n cldire, se instaleaz: 1. Un filtru fin - protejeaz robineii i bateriile mpotriva distrugerii premature; 2. Dispozitiv de prevenire a curgerii inverse (dispozitiv anti-refulare); 3. Van pentru reglarea presiunii (reductor de presiune): reduce i menine presiunea apei n limite predefinite (de exemplu sub 0.4 MPa). Standardul STN EN 1717 introduce aceste msuri n scopul prevenirii apariiei unor avarii la elementele componente ale instalaiilor de alimentare cu ap, precum i pentru prevenirea contaminrii apei. Exist cinci metode de baz pentru a preveni ptrunderea apei dintr-un sistem cu ap nepotabil n sistemul cu ap potabil (dac ntre ele exist o conexiune): 1. O pung/strat de aer (separare fizic ntre reele mrimea ei trebuie s fie cuprins ntre 20 i 100 mm deasupra nivelului apei); 2. Un ansamblu cu dou clapete de sens; 3. Un ansamblu bazat pe principiul presiune redus mpotriva curgerii inverse (compus din 2 clapete de sens independente, un reductor de presiune diferenial i robinei de prob); 90

4. Un dispozitiv presurizat de rupere a vacuumului (ntrerupe vacuumul care cauzeaz aspirarea apei n direcie opus curgerii atunci cnd apar condiii de sifonaj invers, este compus dintr-o clapet de sens i o van care permite accesul aerului, ambele funcionnd independent) 5. Un dispozitiv atmosferic de rupere a vacuumului. Toate trebuie montate n poziie orizontal. Alte recomandri: n cele mai nalte puncte ale coloanelor se monteaz aerisitoare; Deasupra pardoselii de la nivelul cel mai inferior separare i golire.

se

monteaz

vane

de

Fig. 8.16. Dispozitive de protecie Metode de preparare a apei calde de consum n funcie de modul de transfer a cldurii se disting: A) Sisteme de preparare ACC prin nclzire direct: ACC este preparat prin amestec direct cu agentul purttor de cldur sau direct de la o surs de cldur (gaz, petrol, sau electricitate), fr intermediari. Procesul de nclzire al apei este legat de apariia depunerilor (cruste) i de corodarea suprafeelor interioare. B) Sisteme de preparare ACC prin nclzire indirect: ACC este nclzit de la o surs de cldur situat la distan, prin transferul cldurii printr-un perete de separare la nivelul preparatorului de ACC, n majoritatea cazurilor o serpentin.

Figura 8.17: Schema de preparare local a ACC A) schema legturilor; B) schema msurrii parametrilor P contor de gaz V apometru O nclzitor MTV volumul de ACC consumat MSV volumul total de ap rece consumat MSV volumul de ap rece consumat fr nclzire M volumul de gaz consumat Qi puterea caloric a combustibilului 0 eficiena nclzitorului tTV- temperatura de ieire a ACC tSV- temperatura apei reci tTV- temperatura ACC la punctul de consum QN cldura necesar pentru prepararea ACC QS cldura necesar pentru acoperirea pierderilor de cldur n funcie de locul unde are loc procesul de nclzire: 91

nclzire local nclzire central nclzire la distan

Figura 8.18: Schema de preparare central a ACC A) schema legturilor; B) schema msurrii parametrilor P contor de gaz M volumul de agent termic primar V apometru Qi puterea caloric a combustibilului O nclzitor 0 eficiena nclzitorului T termometru n cutie tTV- temperatura de ieire a ACC KP termometru calorimetric tTV- temperatura ACC la punctul de consum MTV volumul de ACC consumat tSV- temperatura AR la intrarea n nclzitor MCTV volumul de ACC circulat SV volumul de AR consumat pentru ACC MSV volumul de ap rece consumat fr nclzire tCTV temperatura ACC circulat la intrare QN cldura necesar pentru prepararea ACC QS cldura necesar pentru acoperirea pierderilor de cldur

Figura 8.19: Schema de preparare centralizat a ACC (la distan)


92

Figura 8.20: Sistem de distribuie ACC - distribuie inferioar

Figura 8.21: Sistem de distribuie ACC - distribuie superioar TUV ACC Cirkulacia TUV Circulaia ACC Studena voda Ap rece (AR) Nadrz na vodu Rezervor de ap Ohrev TUV nclzirea ACC TUV ACC Cirkulacia TUV Circulaia ACC Studena voda Ap rece (AR) Ohrev TUV nclzirea ACC

93

Fig. 8.22. Sistem de distribuie ACC - distribuie inelar: sistemul este conectat la 2 surse independente de ap rece

n funcie de modul de nclzire, ACC se poate prepara: A)ntr-o singur treapt B)n 2 sau mai multe trepte: ACC atinge temperatura dorit dup trecerea prin mai multe aparate de preparare, din motive funcionale sau economice. n funcie de construcia echipamentului de nclzire, ACC se poate prepara: A) n boilere: se utilizeaz atunci cnd consumatorii solicit n unele momente mari cantiti de ap, atunci cnd cantitile de ap cerute fluctueaz sau dac exist o cantitate de energie limitat pentru nclzire. B) n preparatoare instantanee de ACC: Apa este nclzit aproape instantaneu atunci cnd parcurge o serpentin situat deasupra arztorului, pentru a produce ACC la debitul maxim cerut, fr acumulare. C) n sisteme hibride: un preparator de ap cald menajer se adaug unui sistem de preparare ACC cu acumulare, cu scopul de a acoperi pentru o scurt perioad de timp vrfurile de consum (de la 20 la 60 minute). n funcie de folosirea altor surse de nclzire, ACC se poate prepara: A) nclzire simpl: nclzitorul/preparatorul de ACC este echipat cu o singur surs de cldur B) nclzire hibrid: ntr-un preparator de ACC, apa se poate nclzi de la mai multe surse de energie (ap cald, energie electric etc.). Procedee de nclzire a apei, n funcie de agentul primar i temperatura sa: n boilere sub presiune folosind combustibil solid, sau n preparatoare nchise (sub presiune) folosind energie electric. n boilere sub presiune i n preparatoare instantanee, nclzit indirect cu abur avnd o presiune mai mare de 50kPa, sau ap fierbinte cu temperatura mai mare de 110C. n aparate de nclzire sub presiune, nclzit indirect cu abur avnd o presiune de pn la 50kPa, sau ap fierbinte cu temperatura de pn la 110C. n nclzitoare hibride avnd surse interschimbabile de cldur, de exemplu ap fierbinte 94

ap cald curent electric. n preparatoare instantanee amestectoare, nclzit direct de apa cald, sau de aburul de joas presiune dintr-un sistem deschis. Prin intermediul panourilor solare.

1 cazan cu gaz 2 rezervor de acumulare cu sistem indirect de preparare a ACC 3 sistem de nclzire 4 intrare ap rece 5 ieire ACC

Figura 8.23: Preparator de ACC cu nclzire indirect

95

Figura 8.24: Preparator de ACC cu nclzire direct

Fig. 8.25. Preparator hibrid de ACC

Figura 8.26: Preparator de ACC cu acumulare, sub presiune

Fig. 8.27. Preparator de ACC cu acumulare, gravitaional

Fig. 8.28. Tipuri de boilere

96

Fig. 8.29. Prepararea direct a ACC cu ajutorul energiei solare

Fig. 8.30. Prepararea indirect a ACC cu ajutorul energiei solare, cu boiler orizontal

97

Unitatea modular IX Montarea instalaiilor de stingere a incendiilor


La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Pregtii operaiile de montaj - Amenajai locul de montaj - Montai conducte i accesorii specifice instalaiilor de stins incendii - Montai utilaje - Verificai montajul executat Instalaii interioare de alimentare cu ap rece pentru combaterea incendiilor Sunt proiectate pentru a ine sub control i a stinge un eventual incendiu care ar putea s apar ntro cldire. Au o mare importan, deoarece protejeaz att bunurile materiale, ct i viaa ocupanilor cldirii. Cele mai utilizate tipuri de instalaii pentru combaterea incendiului sunt cele cu hidrani interiori i cele cu sprinklere sau drencere. Aceste instalaii pot fi separate sau comune cu reelele de alimentare cu ap potabil sau industrial. De asemenea, ele se pot prezenta n varianta umed (conductele fiind pline cu ap i aflate sub presiunea reelei) sau uscat (conductele nu sunt pline cu ap, iar alimentarea se face de ctre pompieri prin conectarea la sistemul stradal de hidrani sau la un bloc de pompe) Punctele de consum sunt constituite de hidrani interiori tip C (echipai cu furtunuri cu diametrul de 52 mm) sau bobine cu furtunuri de diametru 25 sau 19 mm. Instalaia de alimentare cu sprinklere constituie un sistem integrat de conducte alimentate din una sau mai multe surse i montate la partea superioar a ncperilor, de care sunt ataate sprinklerele, grupate n sectoare i avnd o aezare regulat de tip matricial. Practic, un sprinkler este o duz care pulverizeaz apa dup un anumit profil spaial. Sprinklerul poate fi: Automat (duza este nchis de un element fuzibil care se declaneaz la creterea temperaturii peste o anumit limit); Deschis (fr element fuzibil, caz n care se numete drencer); alimentarea lui cu ap se face prin acionarea unui robinet care n mod obinuit se afl n poziia normal nchis.

Instalaia de sprinklere nu este proiectat n funcie de probabilitatea de apariie a unui incendiu n cldire, ci n funcie de gradul de severitate estimat al unui eventual incendiu

Fig. 9.1. Tipuri de sprinklere

98

Schema i funcionarea instalaiei de stins incendii Pentru combaterea incendiilor care pot survenii la cldirile civile i industriale se prevd instalaii de distribuie a apei reci, dotate cu anumite dispozitive i armturi pentru formarea,dirijarea i mprtierea jetului de ap cum sunt: hidrani interiori, sprinklere i drencere. Instalaii cu hidrani interiori Hidrantul interior pentru incendiu este un robinet de col cu diametru de 2 cu ventil de nchidere, avnd racordul de intrare a apei prevzut cu filet exterior pentru racordarea la conducta de alimentare cu ap rece. Hidrantul interior de incendiu se amplaseaz ntr-o ni practicat n perei i prevzut cu geam mat. Reelele de conducte pentru alimentarea cu ap a hidranilor se execut din evi de oel i pot fi independente sau comune cu reelele de distribuie a apei reci.Coloanele de alimentare cu ap rece a hidranilor au diametru constant pe toat nlimea lor i egal cu 2. Pe coloanele cu hidrani interiori se monteaz robinete de nchidere. Principalele tipuri de cldiri unde se prevd instalaii cu hidrani interiori sunt: cldiri de locuit cu 12 sau mai multe etaje, hoteluri,cmine,cantine,restaurante,coli,localuri pentru alimentaie public cu 300 locuri i mai mult,cldiri cu sli de spectacole cu mai mult de 300 locuri. Instalaii cu sprinklere Instalaiile cu sprinklere sunt alctuite dintr-o reea de conducte din evi de oel care alimenteaz cu ap armturi speciale numite sprinklere care se deschid automat la o anumit temperatur produs de incendiu,pulveriznd apa peste locul incendiat. Sistemul de nchidere al sprinklerelui trebuie s se deschid la temperatura aleas, indiferent de presiunea apei din conducte. Instalaia cu sprinklere avnd reeaua de conducte umplut permanent cu ap sub presiune se compune din: 1 conducta principal de alimentare cu ap, pe care se monteaz robinetul principal 2 aflat n poziie normal deschis . 3 aparatul de control i semnalizare,care are rolul de a controla starea de funcionare a instalaiei i de a semnaliza automat intrarea n funciune a instalaiei . 4 conducta de distribuie a apei la sectoarele de sprinklere prin conducta de ramificaie 5 6 conducta cu diametru constant ,pe care se monteaz sprinklerul 7 instalaia de semnalizare acustic compus din turbina 13 i clopotul 15 precum i racordul 23 la instalaia de semnalizare electric ,manometrele 21 i 22 pentru citirea presiunilor apei din conducte. Instalaia cu sprinklere se prevd n urmtoarele categorii de cldiri teatre,cluburi i case de cultur cu peste 400 de locuri i avnd scen amenajat,platouri de filmare,ateliere de tmplrie avnd o suprafa de peste 500 m. Instalaia cu drencere Drencerele sunt dispozitive asemntoare cu sprinklere,cu deosebirea c nu au dispozitive de nchidere,rmnnd n permanen deschise,astfel nct conductele pe care sunt montate nu conin ap . Instalaiile cu drencere se prevd de obicei n urmtoarele categorii de cldiri : teatre cu sli de spectacole,drencere fiind amplasate de ambele pri ale cortinei, cldiri industriale cu pericol mare de incendiu.

99

Fig. 9.1. Schema instalaiei cu sprinklere

Fig. 9.2. Schema instalaiei cu drencere cu acionare manual

100

Unitatea modular X Montarea instalaiilor interioare de gaze naturale


La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Pregtii operaiile de montaj - Amenajai traseele conductelor - Montai conductele interioare de gaze naturale i armturile - Realizai mbinri - Verificai montajul executat INSTALAII DE GAZ INTRODUCERE I PREZENTARE GENERAL Descoperirea gazelor naturale dateaz din timpuri strvechi i este localizat n Orientul Mijlociu. Cu mii de ani n urm s-a observat c gazul natural se infiltreaz printre roci la suprafaa terenului i n urma trznetelor d natere unor izvoare care ard. n Persia, Grecia sau India, oamenii au ridicat temple n jurul acestor flcri eterne, pentru practicile religioase. Totui, ei nu au sesizat valoarea energetic a gazului natural. Acest lucru a fost fcut n China, undeva n jurul anului 900 .e.n. Chinezii au spat primul pu de exploatare a gazului natural n anul 211 .e.n. n Europa, gazul natural nu era cunoscut pn la descoperirea lui n Marea Britanie n anul 1659, dar comercializarea lui a fost fcut abia dup 1790. n anul 1821, n Fredonia (Statele Unite ale Americii), locuitorii au observat bule de gaz ridicndu-se la suprafaa unui pru. William Hart, considerat drept printele gazului natural, a spat acolo primul pu de exploatare a gazului natural din America de Nord. De-a lungul secolului al 19-lea, gazul natural a fost utilizat aproape exclusiv ca surs de lumin, iar utilizarea lui a rmas local din cauza lipsei dezvoltrii structurilor de transport, care nu permiteau atunci vehicularea unor cantiti mari de gaz pe distane lungi. O schimbare important s-a produs n anul 1890, odat cu inventarea mbinrii etane a conductelor. Totui, acele tehnologii nu permiteau gazului s parcurg distane mai mari de 160 km, aa c exploatarea nu se fcea pe scar larg. Transportul la distane mari a gazului natural a nceput dup 1920, dar abia dup Al Doilea Rzboi Mondial utilizarea gazului natural a cunoscut o dinamic rapid, odat cu dezvoltarea reelelor de conducte i a sistemelor de stocare. Carbonul i hidrogenul din gazul natural se presupune c provin din resturile plantelor i animalelor, care s-au acumulat pe fundul lacurilor i oceanelor de-a lungul a milioane de ani. Dup ce a fost ngropat sub imense straturi de alte sedimente, materialul organic s-a transformat n iei i gaz natural, ca urmare a presiunii importante exercitate de straturile de sedimente i a cldurii generate de nucleul Pmntului. ieiul i gazul au fost apoi comprimate de ctre rocile istoase n care erau depozitate i mpinse n straturi cu roci sedimentare poroase. Prin aceste roci poroase, ieiul i gazul au migrat ncet spre suprafa, fiind mai uoare dect apa care le lua locul n pori. Utilizri Gazul natural prezint avantaje competitive asupra altor surse de energie: s-a observat c doar aproximativ 10% din gazul natural produs este irosit pe traseul pn la consumator, ceea ce l face eficient din punct de vedere economic. n plus, noile descoperiri tehnologice cresc eficiena de extracie, transport i stocare, precum i randamentul echipamentelor de utilizare a gazului natural. Gazul natural este considerat un combustibil curat, care nu polueaz mediul nconjurtor. Spre deosebire de ceilali combustibili fosili (crbune, petrol), la gaz se remarc emisii de SO2 neglijabile, iar emisiile de NOx i CO2 sunt mai reduse. Acest lucru ajut la meninerea sub control a unor fenomene precum ploile acide, distrugerea stratului de ozon sau efectul de ser. Dei gazul natural nu este o surs de energie regenerabil, totui el se gsete n cantiti suficiente la nivel mondial. Rezervele cresc an de an, ca urmare a descoperirii unor noi zcminte i a perfecionrii tehnologiilor de extracie la mare adncime. 101

Creterea importanei de care se bucur gazul natural este demonstrat i de mrimea investiiilor din industria de profil. Cererea de gaz n cretere conduce la un dinamism fr precedent al proiectelor de exploatare a gazului, noi reele fiind proiectate i executate peste tot n lume. Fiind o surs de energie curat, sigur i economic, gazul natural este utilizat n principal pentru nclzirea locuinelor, pentru producerea de energie electric, dar i n scop industrial. Utilizatori casnici: Aplicaiile domestice constituie cea mai cunoscut form de utilizare a gazului natural. Acesta poate fi folosit pentru gtit, pentru splat i uscat, pentru prepararea apei calde menajere, pentru nclzire sau pentru condiionarea aerului. Aparatele de utilizare cu gaz se perfecioneaz an de an, fiind tot mai sigure i mai economice, iar costurile de funcionare sunt mai sczute n comparaie cu alte surse de energie. Utilizatori comerciali: Principalii utilizatori comerciali de gaz natural sunt furnizorii de preparate culinare, hotelurile, sistemul sanitar i cldirile de birouri. Aplicaiile comerciale includ gtitul, nclzirea sau rcirea (aer condiionat sau frigotehnic). Utilizatori industriali: Gazul natural este utilizat ca materie prim la fabricarea hrtiei, n industria metalurgic, industria chimic, industria materialelor de construcii, industria farmaceutic, industria alimentar, etc. De asemenea, el este utilizat la tratarea deeurilor, pentru procese de incinerare, uscare, nclzire, rcire i cogenerare. Caracteristici Gazul natural este lipsit de culoare i miros. El se afl n stare gazoas la temperaturi de peste 161 C i este mai uor dect aerul. Din considerente de siguran, pentru ca utilizatorii s poat detecta o eventual scurgere de gaz, n gazul metan se introduce o substan chimic numit mercaptan, cu un miros specific asemntor celui de ou stricate. Gazul natural este un amestec de hidrocarburi uoare: metan, etan, propan, butan i pentan. Alte elemente componente sunt dioxidul de carbon, heliul, hidrogenul sulfurat i azotul. Compoziia gazului natural nu este constant, dar se remarc o prezen masiv a metanului (cel puin 90%), care este o hidrocarbur cu o structur simpl, un atom de carbon fiind nconjurat de 4 atomi de hidrogen (CH4). Tabelul 1 prezint compoziia aproximativ a gazului natural, variabil n funcie de zcmnt. Tabelul 10.1: Compoziia gazului natural Procentaj aproximativ (%) Constitueni Zcmnt de gaz din Zcmnt de gaz din Marea Nordului Transilvania Metan 94.70 99.72 Etan 3.00 0.08 Azot 1.30 Propan 0.51 0.02 Butan 0.04 Dioxid de carbon 0.05 Heliu 0.03 Alte hidrocarburi 0.37 0.18 Metanul este un gaz inflamabil, care arde uor i aproape complet, poluarea atmosferei fiind foarte redus. Gazul natural nu este coroziv i nici toxic, temperatura sa de aprindere este nalt, iar domeniul de inflamabilitate este restrns. Cu o densitate relativ de circa 0.6, gazul natural se ridic n atmosfer, disipndu-se din zona n care apare o scurgere din conducte. Gazul natural nu este otrvitor, dar poate cauza sufocare ntr-un spaiu nchis, deoarece ia locul oxigenului. Dac gazul natural este rcit la o temperatur de aproximativ -161 C la presiune atmosferic, el condenseaz, obinndu-se gazul natural lichefiat (GNL). Fa de starea gazoas, reducerea n volum este de ordinul 1/600. Greutatea GNL este aproximativ 45% din greutatea apei. GNL este lipsit de culoare i miros, necoroziv i netoxic. n momentul n care este vaporizat, GNL arde n combinaie cu aerul doar n concentraii 102
o o

cuprinse ntre 5% i 15%. Nici GNL, nici vaporii si nu explodeaz ntr-un spaiu nenchis. Aa cum s-a amintit deja, gazul natural este considerat un combustibil curat: fiind practic lipsit de sulf, nu produce SO2, iar emisiile de NOx i CO2 sunt cu 40-50% mai reduse fa de crbune i cu 25-30% mai reduse fa de petrol. Cantitile de gaz natural se msoar n metri cubi (n aa-numitele condiii normale de presiune i temperatur) sau n picioare cubice (cubic feet = cf). Cantitatea de energie care se obine prin arderea unui volum de gaz natural se msoar n kJ, kcal sau Btu (British Thermal Unit, vezi definiia n Glosar, Anexa A). Deci valoarea energetic a gazului natural poate fi calculat prin intermediul Btu: 1 cf de gaz natural produce ntre 500 i 1500 Btu, valoarea medie fiind considerat 1000 Btu. Prezena unor constitueni necombustibili n gazul natural scade cantitatea de Btu, iar prezena unor hidrocarburi cu un numr mare de atomi de carbon n molecul duce la creterea valorii energetice.

Fig. 10.1. Lanul tehnologic al gazului natural

103

Produse secundare periculoase Aadar, teoretic n urma reaciei de ardere a metanului rezult doar ap i dioxid de carbon. n condiii de combustie normal se mai formeaz i oxizii de azot (NOprotoxidul de azot i NO2bioxidul de azot) prin reacia oxigenului cu azotul din aer la temperatur ridicat. Se admite, n mod obinuit, c NO2 este de patru ori mai toxic dect NO. n mod obinuit, n produsele arderii 95% este NO i doar 5% este NO2. n atmosfer ns, sub aciunea vaporilor de ap i a razelor ultraviolete, NO se transform repede n NO2 i apoi n acid azotic. Prin agresivitatea i toxicitatea lor, oxizii de azot i acidul azotic sunt extrem de periculoi pentru mecanismul biologic uman. Ei atac cile respiratorii, mucoasele, transform oxihemoglobina n metahemoglobin, ceea ce poate duce la paralizii. O expunere mai ndelungat la aciunea oxizilor de azot, chiar i la concentraii foarte mici - de numai 0,5 ppm -slbete organismul uman, sensibilizndu-l foarte mult fa de infeciile bacteriene. Aceast influen este mai evident asupra sntii copiilor. Dioxidul de carbon n concentraii normale nu este toxic, fiind considerat nepericulos pentru om. n condiii de combustie nesatisfctoare, mai ales n ncperi insuficient ventilate, cu probleme de tiraj la coul de fum, toxicitatea produselor de ardere se refer la apariia monoxidului de carbon (CO) i la creterea concentraiei de dioxid de carbon peste limitele normale Monoxidul de carbon este un gaz fr miros, cu greutate specific apropiat de a aerului, ceea ce-l face nedetectabil de ctre individ, rspndindu-se foarte uor n aer. n caz de intoxicare cu acest gaz, presiunea parial a oxigenului n creier i ficat scade, iar asfixierea se produce pe neobservate. Semnele intoxicaiei apar treptat, grupndu-se n dou stadii: - la nceput apar dureri de cap, nsoite de ameeli, vjituri n urechi, greuri i uneori vrsturi, intoxicatul simind nevoia de aer. De obicei, acesta ncearc s deschid fereastra sau s ias din atmosfera otrvitoare, dar este mpiedicat de ameeal sau de slbiciunea pe care o provoac invadarea sngelui de ctre CO. n alte cazuri se produce o toropeal cu halucinaii i intoxicatul intr n com pe nesimite. - n al doilea stadiu (de com sau agonie), intoxicatul prezint o coloraie roie-vineie i este agitat de convulsii. Respiraia este grea, cu horcituri. Uneori, omul se afl n stare de moarte aparent, neauzinduse nici respiraia, nici btile inimii. Chiar i n aceast faz, el poate fi adus la via cu ajutorul respiraiei artificiale i prin administrare de oxigen. Tabelul 10.2: Prezentarea intoxicaiilor cu CO Concentraia CO n volum 1/3000 1/2500 1/1000 1/650 1/300 1/200 1/100 Durata ederii [ore] 6 4 8-10 3-4 2-3 1 0,5 Efectul la sfritul duratei de edere O greutate n frunte, uoare dureri de cap Ameeli, dureri de cap, grea, stri de vom Intoxicaie grav Moarte Moarte Moarte Moarte

104

Pentru a preveni riscul intoxicrii cu CO, sunt de reinut urmtoarele reguli: aparatele de utilizare a gazelor naturale trebuie instalate i verificate periodic pentru siguran, doar de ctre instalatori autorizai; courile de fum trebuie curate periodic (cel puin o dat pe an), chiar dac combustibilul ars (n spe gazul) nu scoate fum substanial; courile de fum trebuie curate obligatoriu dup lungi perioade de timp cnd aparatul de utilizare a gazului natural a fost scos din uz; toate conductele de evacuare a gazelor arse care fac legtura la coul de fum trebuie curate periodic, n raport cu prescripiile aparatului de utilizare; NU este permis utilizarea de combustibili nepotrivii n aparatul de utilizare a gazelor naturale; NU este permis ca persoane neautorizate/incompetente s instaleze sau s fac operaii de ntreinere la aparatul de utilizare a gazelor naturale, sau s curee coul de fum; NU este permis blocarea sau obstrucionarea grilelor/gurilor de ventilare din ncpere; NU este permis blocarea sau obstrucionarea courilor de fum sau a elementelor terminale ale conductelor/circuitelor de evacuare a gazelor arse; NU este permis acoperirea aparatului de utilizare a gazelor naturale cu absolut nici un fel de lucruri; NU este permis folosirea aparatului de utilizare a gazelor naturale dac exist bnuiala c acesta sau coul de fum nu funcioneaz corect. Indiciile care pot s dea de gndit sunt: prezena gazelor arse sau a fumului n ncpere, arderea mai lent dect n mod normal, urmele de funingine, aprinderea/pornirea dificil sau prezena petelor de rugin pe carcasa aparatului de utilizare. Probleme referitoare la arztoare La nivelul aparatelor de utilizare, procesul de ardere al gazului are loc ntr-un dispozitiv numit arztor. Gazul natural are o vitez de ardere relativ redus i ca urmare ar exista tendina ca flacra s se ridice, prsind arztorul. Deci, un arztor trebuie proiectat n aa fel nct viteza cu care amestecul aer-gaz pleac de la baza arztorului s fie aproximativ aceeai cu viteza de dezvoltare a flcrii. Dac presiunea gazului este prea mic sau dac diametrul injectorului de gaz este prea mare, atunci nu este atras suficient aer n arztor, iar flacra este lipsit de putere (instabil) i fumeg (fig. 10.2).

Figura 10.2: Flacr instabil, slab i care scoate fum Dac presiunea gazului i diametrul injectorului de gaz sunt potrivite, atunci este atras aer suficient n arztor, dar viteza amestecului aer-gaz este prea mare i flacra se ridic, prsind arztorul (fig. 10.3).

Figura 10.3: Flacr instabil, care se desprinde de arztor

105

Fenomenul desprinderii flcrii poate fi prevenit cu ajutorul unei flcri de retenie (fig. 10.4).

Gazul metan n amestec cu aerul poate deveni explozibil. Explozia este o ardere cu caracter particular care se produce numai ntr-un spaiu nchis sau insuficient ventilat. Arderea exploziv se produce atunci cnd amestecul gazaer se gsete n proporii stoechiometrice i cnd o surs de cldur poate aprinde amestecul. n acest caz, fiecare volum de gaz are la dispoziie doar volumul de aer necesar arderii, iar cldura dezvoltat nu se irosete, ci contribuie la nclzirea amestecului. n acest fel, amestecul poate atinge repede temperatura de aprindere. Creterea temperaturii ntr-un volum limitat duce la creterea presiunii. Mrirea acesteia are drept efect creterea foarte pronunat a vitezei de aprindere. n cazul metanului, unde viteza normal de ardere a amestecului aer-combustibil este de 0,37 m/s, viteza de explozie ntr-un spaiu nchis, cu mrirea presiunii, atinge circa. 4,75 m/s, deci crete de aproximativ 13 ori, arderea devenind practic instantanee.

Explozii

Fig. 10.4. Flacr stabil i curat

Fig. 10.5. Explozie de gaz Limitele de explozie sunt concentraiile minime i maxime de gaz n aer ntre care se produce explozia, n caz de aprindere a amestecului. Ele se gsesc deasupra i dedesubtul concentraiei teoretice gazaer pentru arderea combustibilului. Dup unii autori, pentru CH4 limitele de explozie n participaii volumice sunt cuprinse ntre 6.1 i 12.8%.

106

PROIECTAREA I EXECUIA INSTALAIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE Scheme de principiu Alimentarea consumatorilor de gaze naturale din reeaua exterioar de distribuie se realizeaz prin intermediul conductei de branament (fig. 10.6).

Figura 10.6: Schem de legare a unui consumator la conducta public 1 - conducta public 2 - branament 3 - limita de proprietate 4 - instalaia interioar 5 - aparat de utilizare 6 - contor Traseul conductei de branament trebuie ales perpendicular pe conducta de distribuie, iar dac sunt motive speciale pentru racordare la un alt unghi, acesta nu poate fi mai mic de 60 de grade. Branamentul se execut cu pant spre conducta public. Racordarea conductei de branament la reeaua de distribuie exterioar se realizeaz prin sudur. n dreptul sudurii de racord, conducta de distribuie se perforeaz pentru a permite accesul gazelor n branament. Att la sudura efectuat pe conducta de distribuie, ct i la captul branamentului (lng cldire), se monteaz obligatoriu o rsufltoare pentru eliminarea n atmosfer a eventualelor scpri de gaze prin neetaneitile conductelor. La captul conductei de branament se monteaz un robinet de branament, care permite scoaterea din funciune a ntregii instalaii. n general, orice proprietar este legat la conducta public printr-un singur branament. Instalaiile de utilizare in de la regulatorul de presiune amplasat la intrarea n incinta proprietii pn la evacuarea gazelor arse (inclusiv coul i canalul de fum).

107

Figura 10.7: Branamentul i instalaia interioar de utilizare Montajul conductelor Instalaiile de distribuie se execut la presiune medie sau redus. Ele se execut din conducte de oel sau polietilen de nalt densitate (PEHD). Conductele din oel se monteaz aparent sau ngropat, iar cele din PEHD doar ngropat. Atunci cnd se stabilete traseul conductelor de gaz, regulile de siguran sunt cele care trebuie respectate mai presus de orice. Conductele, fitingurile i armturile din polietilen, precum i cele din oel cu protecie exterioar anticoroziv se monteaz direct ngropate n pmnt, adncimea minim de montaj fiind de 0,9 m de la generatoarea superioar. n cazul n care adncimea minim de montaj a conductelor nu poate fi respectat, este necesar s se prevad msuri de protejare a conductelor care s evite deteriorarea acestora. Conductele de gaz se monteaz ntotdeauna deasupra altor tipuri de conducte. Este interzis montarea conductelor de gaze naturale indiferent de modul de pozare, n urmtoarele cazuri : n terenuri susceptibile la tasri, alunecri, erodri, etc.; sub construcii de orice categorie; n tunele i galerii; n canale de orice categorie care comunic direct cu cldirile; la un nivel inferior fundaiei cldirilor nvecinate, la distane sub 2 m; sub linii de tramvai sau cale ferat, sau paralel cu acestea la o distan mai mic de 2 m. Se evit montarea conductelor din PEHD n vecintatea unor conducte care au pe suprafa temperaturi mai mari de 30 C sau care transport uleiuri minerale, benzine sau alte materiale inflamabile. Dac nu se pot elimina aceste vecinti, distana minim admis pe orizontal ntre pereii exteriori ai celor dou conducte este de 0,8 m. n zone construite cu densitate mare de instalaii subterane, pe reelele de distribuie i/sau pe instalaiile exterioare subterane executate din oel, se monteaz rsufltori.
o

108

Figura 10.8: Tipuri de rsufltori: a) pentru carosabil b) de perete i pentru spaii verzi c) pentru spaii verzi 1 - conduct 2 - calot 3 - tij 4 - cutie din font 5 - capac din font 6 - opritori 7 - capac 8 - orificii 9 - pietri 10 - nisip Prin proiectul instalaiilor de gaze naturale pozate subteran, se prevd msuri de etanare mpotriva infiltraiilor de gaze naturale, la trecerile subterane ale instalaiilor de orice utilitate (nclzire, ap, canalizare, cabluri electrice, telefonie, CATV, etc.) prin pereii subterani ai cldirilor racordate la sistemul de distribuie de gaze naturale. De asemenea, se etaneaz toate trecerile conductelor prin planeele subsolurilor, pentru evitarea ptrunderii gazelor naturale la nivelurile superioare, n caz de infiltrare a acestora n subsol. Este interzis racordarea la sistemul de distribuie a gazelor naturale a cldirilor care nu au asigurate msurile de etanare prevzute mai sus. Adncimea minim a anului pentru conductele montate subteran va fi de 0.9 m de la nivelul terenului pn la generatoarea superioar a conductei, respectiv 0.5 m la captul branamentului. Sparea anurilor se face cu puin timp inainte de montarea conductelor. Conductele din polietilen se aaz erpuit n an i se acoper cu un strat de nisip de minim 10 cm. Pozarea conductei se realizeaz numai dup rcirea corespunztoare a mbinrilor sudate. Dup stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilen se efectueaz n straturi subiri, cu pmnt mrunit, prin compactare dup fiecare strat. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaz ntr-o perioad mai rcoroas a zilei (cu maxim 20...30C), avansnd ntr o singur direcie, pe ct posibil n urcare. Conductele din oel se aaz n an astfel nct s nu se deterioreze izolaia. Umplerea anurilor se face n straturi subiri, cu pmnt mrunit sau nisip, prin compactare dup fiecare strat, cu grosime maxim de 20 cm n cazul compactrii manuale i conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, n cazul compactrii mecanice. Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admis numai dup realizarea 109

stratului minim de protecie a conductei, care se va restabili n funcie de adncimea utilajului la gradul de compactare maxim. n dreptul rsufltorilor, peste conducta din polietilen care a fost acoperit pe toat lungimea cu un strat de nisip gros de 10...15 cm, se adaug un strat de piatr mrunt, gros de 15 cm, peste care se aaz calota rsufltorii. n dreptul rsufltorilor, pentru conducta din oel, conducta se nconjoar pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5...10 cm peste care se adaug piatr de ru cu granulaia 5...8 mm, gros de 15 cm, peste care se aaz calota rsufltorii. mbinarea conductelor ngropate se face prin sudur, cu excepia mbinrii capului protector al teului de branament, care se mbin prin nurubare. mbinrile prin sudur se execut numai de ctre sudori autorizai, conform reglementrilor n vigoare. Se va evita sudarea n condiii meteorologice improprii. Pentru situaii speciale se vor lua msurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane, corturi, prenclzirea capetelor conductelor, etc.). Este interzis rcirea forat a sudurilor. Sudurile se marcheaz conform reglementrilor n vigoare i a standardelor specifice. mbinrilor conductelor din polietilen se realizeaz prin sudur (fuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etanare prin presare pe pereii evilor). mbinarea evilor i fitingurilor din polietilen se realizeaz cu aparate de sudur care sunt agrementate tehnic de ctre organismele abilitate. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice n conformitate cu crile tehnice ale fiecruia. Reviziile tehnice se vor face de ctre unitile de service ale furnizorului de aparate i la intervale de timp precizate de productor. Controlul calitii sudurilor pentru conducte din polietilen se face vizual i, dup caz, prin metode nedistructive conform prevederilor proiectului de execuie avizat de operatorul liceniat de distribuie. Conductele i branamentele din polietilen sunt nsoite pe ntreg traseul de un conductor de cupru cu izolaie corespunztoare unei tensiuni de strpungere de minim 5 kV, cu seciunea de minim 0.8 mm , monofilar, montat de-a lungul conductei i prin care se pot transmite semnale electrice cu ajutorul crora se poate determina cu precizie amplasarea conductei i integritatea acestuia.
2

1 -an 2 - conducta de polietilen 3 - conductor de Cu Figura 10.9: Montajul conductorului de Cu deasupra conductei de gaz

110

Figura10.10: Legtura dintre branament i instalaia interioar

1 -captul conductei de brana-ment 2 - robinet de branament (de secionare) 3 - pies electroizolant 4 - regulator de presiune La captul branamentului se monteaz (fig. 10.10) un robinet de secionare, o pies electroizolant i un regulator de presiune. Orice poriune suprateran a unei conducte de gaz, situat amonte de robinetul de secionare trebuie s fie continu din punct de vedere electric i legat la pmnt. Fiecare unitate locativ se racordeaz la coloana sau instalaia exterioar printr-o singur derivaie. Conductele instalaiilor interioare de utilizare se amplaseaz aparent n spaiile uscate, ventilate, luminate i circulate, cu acces permanent, inclusiv n subsolurile care ndeplinesc aceste condiii. Cnd trecerea conductelor prin ncperi cu umiditate pronunat sau atmosfer corosiv este inevitabil, se vor folosi evi zincate sau protejate cu lacuri anticorozive i tuburi de protecie. De asemenea, pentru alimentarea punctelor de consum care nu sunt amplasate lng perei, se admite montarea conductelor n canale amenajate n pardoseal, cu respectarea urmtoarelor condiii: se interzice montarea conductelor pentru alte instalaii n canalele pentru conductele de gaze naturale; se interzice intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaii sau comunicarea cu acestea. Conductele instalaiilor de utilizare din halele industriale se amplaseaz astfel nct s fie protejate mpotriva degradrii. Este interzis utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar fi: legarea la pmnt a altor instalaii; susinerea conductorilor electrici, indiferent de tensiune i curent; agarea sau rezemarea unor obiecte. Nu este permis utilizarea n instalaiile interioare a unor conducte din oel cu diametrul mai mic de 1/2 oli.

111

Fig. 10.11. Fitinguri de oel Conductele de gaz se vor dimensiona n raport cu prescripiile de proiectare astfel nct s asigure alimentarea cu gaz n condiiile estimate de cerere maxim. Susinerea conductelor de gaz se va face cu cleme, bride sau crlige de dimensiuni potrivite, de bun calitate i montate la distane adecvate, astfel nct instalaia s nu poat fi micat accidental din poziia de montaj. Desigur, trebuie avut grij ca integritatea structural a cldirii s nu aib de suferit n urma montrii instalaiei de gaz. Conductele de gaz nu trebuie s se sprijine pe nici un alt tip de instalaie interioar. n interiorul cldirilor, conductele de gaz nu trebuie s intersecteze sau s treac prin canale de aerisire, canale de ventilare, usctorii, servante sau prin puul liftului. Schimbrile de direcie ale conductelor de gaz trebuie fcute cu ajutorul fitingurilor (fig. 8.15) i curbelor prefabricate sau realizate la locul de montaj. Pentru a citi i nelege o plan a unei instalaii de gaz, este necesar cunoaterea semnelor i simbolurilor convenionale din domeniu. Unele dintre acestea sunt universale, altele sunt specifice fiecrei ri. Figura 8.16 prezint cteva simboluri des utilizate n domeniul gazului, preluate din literatura de specialitate britanic.

Fig. 10.12. Exemple de simboluri convenionale utilizate n domeniul gazului (UK)

112

APARATE DE UTILIZARE, DISPOZITIVE DE MSUR I CONTROL Aparate de utilizare a gazului metan Cteva exemple:

Figura 10.13: Preparatorul instantaneu de ap cald menajer, cu gaze naturale 1 - corp 2 - schimbtor de cldur 3 - conduct de ap rece 4 - conduct de ap cald 5 - conduct de gaz 6 arztor 7 - evacuarea gazelor arse

Fig. 10.14. Convectorul cu gaz cu tiraj forat n cazul convectorului cu gaz cu tiraj forat, aerul necesar combustiei este preluat din exterior, din vecintatea punctului de evacuare a gazelor arse, cu un dispozitiv terminal special.

113

Fig. 10.15. Deosebirea dintre un aparat de utilizare periculos i unul sigur n funcionare Contoare de gaz Aparatele pentru msurarea i nregistrarea debitelor de gaze combustibile naturale se numesc contoare. Dup modul de msurare i nregistrare, contoarele pot fi: volumetrice (cu nregistrare direct, la care msurarea are loc prin umplerea i golirea succesiv a unor compartimente cu volum determinat). Exist dou tipuri: contoare cu camere i membrane, respectiv contoare cu pistoane rotative; difereniale (cu nregistrare indirect, determinndu-se diferena de presiune ntre seciunile amonte i aval ale unei diafragme de diametru cunoscut i calculnduse debitul de gaz pe baza acestei diferene de presiune msurate)

Figura 10.16: Diferite tipuri de contoare volumetrice

114

Figura 10.17: Ansamblu de contoare Cele mai utilizate contoare sunt cele volumetrice de tip uscat, cu membran.La un moment dat n Romnia se fabricau trei mrimi, cu debite nominale de 3, 6, respectiv 20 m3 N/h. Ansambluri de contoare (fig. 8.22): dac se instaleaz mai multe contoare,legturile la fiecare contor trebuie etichetate / marcate cu o plcu de metal sau alt mijloc permanent, pentru a indica n mod clar ce parte din cldire deservete fiecare contor. Dac trei sau mai multe contoare sunt instalate n aceeai locaie, consumatorul trebuie s cear avizul companiei de gaz naintea pornirii instalaiei, deoarece aceste ansambluri de contoare necesit o atenie special. Dispozitive de siguran i control Cel mai simplu i obinuit mod de a controla o instalaie de gaz se face prin intermediul robinetului de nchidere / separare. Acesta este format dintr-un corp i un cep, suprafeele de contact de form tronconic fiind fin prelucrate pentru a asigura o etanare eficient. Cele dou suprafee de contact sunt unse cu un lubrifiant, pentru o manevrare uoar. Robineii de nchidere se prevd: naintea fiecrui contor; pe fiecare ramificaie important, pe fiecare conduct care alimenteaz grupuri de arztoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare, etc., la baza fiecrei coloane n cldiri cu peste 5 nivele i naintea fiecrui arztor, astfel: - doi robinei montai pe conduct, pentru cazul arztoarelor i aparatelor de utilizare, care nu au robinet de manevr propriu sau n cazul celor care au racord flexibil; - un singur robinet pentru cazul arztoarelor i aparatelor care au racord rigid i au robinet de manevr propriu.

Fig. 10.18: Prile componente ale unui regulator 1 racord de intrare a gazului 2 sit 3 ventil 115

4 resort 5 resort 6 membran elastic (diafragm) 7 prghie 8 racord de ieire a gazului 9 ventil de siguran 10 capac 11 tu pentru evacuarea gazelor Regulatorul de presiune este instalat pentru a furniza presiunea adecvat a gazului pe conducte i n final la arztorul aparatului de utilizare. Aa cum se poate observa n figura 8.23, funcionarea lui este simpl: orice fluctuaie de presiune la intrare acioneaz asupra diafragmei 6, care urc sau coboar ventilul 3, realiznd n acest mod o presiune de ieire constant. Un alt dispozitiv de siguran, ntlnit ns la nivelul unui aparat de utilizare, este ventilul special care pornete preparatorul instantaneu de ap cald menajer (fig. 10.19):

Figura 10.19: Ventilul preparatorului instantaneu de ap cald menajer 1 - robinet cu ventil pentru ap 2 - conduct de alimentare cu ap rece 3 -corp 4 - membran elastic 5 - taler 6 -cui 7 -ventil pentru admisia gazului 8 - conduct pentru alimentare cu gaze 9 -arztor 10 - flacr de veghe

Fig. 10.20. Dispozitiv bimetalic de siguran a flcrii n fine, tot la nivelul aparatelor de utilizare se poate aminti i dispozitivul de siguran a flcrii, de tip band bimetalic, care este alctuit din dou fii de metal cu coeficieni de dilatare diferii, unite mpreun (fig. 10.20). Dac flacra pilot se stinge, banda bimetalic se deschide n poziia iniial (de dinainte de a fi nclzit) i nchide astfel ventilul de alimentare cu gaz. Contoarele de gaz, regulatoarele de presiune i robineii principali de nchidere nu se vor instala n dormitoare, closete, bi, depozite de combustibil, deasupra uilor, n locuri cu umiditate ridicat, sub scri combustibile, n locuri neventilate sau inaccesibile; la mai puin de 1 m de surse de aprindere (cuptoare sau preparatoare de ap cald menajer); aproape de dispozitive electrice neprotejate sau fire neizolate; n vecintatea mainilor-unelte cu curele de transmisie sau valuri; n zone n care se manipuleaz frecvent 116

materiale sau echipamente; n ncperi care sunt ncuiate; n locaii periculoase pentru persoana care citete contorul. La instalaiile care impun controlul riguros al arderii i nu sunt supravegheate continuu, se prevd dispozitive automate de control, reglare i semnalizare, care s antreneze automat nchiderea alimentrii cu gaze naturale la: - stingerea accidental a flcrii; - lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice. Aparatele de utilizare i arztoarele se racordeaz rigid la instalaiile interioare, cu excepia aparatelor de utilizare cu debit nominal sub 3 m N/h, precum i a arztoarelor industriale independente utilizate la aparate mobile, care pot avea i racorduri flexibile la instalaia de utilizare, dar acestea trebuie s fie atestate / agrementate tehnic pentru utilizarea n instalaiile de gaze naturale. AERUL NECESAR COMBUSTIEI, CANALE DE VENTILARE I COURI DE FUM Asigurarea aerului necesar procesului de ardere Utilizarea gazelor naturale este admis numai n ncperi n care nu exist pericol de incendiu, explozie i intoxicare sau asfixiere cu gaze de ardere. Condiiile tehnice pentru funcionarea n siguran a instalaiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile in de: volumul interior minim al ncperilor (18 m3 pentru ncperi curente), suprafeele vitrate minime, asigurarea aerului necesar arderii, ventilarea natural sau mecanic, evacuarea total a gazelor de ardere n atmosfer. Toate ncperile n care se monteaz aparate de utilizare a gazelor naturale se prevd cu suprafee vitrate sub form de ferestre, luminatoare cu geamuri, ui cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane vitrate cu suprafaa minim total funcie de materialul pereilor ncperii i de volumul acesteia (0.03 m2 pe m3 de volum net de ncpere, n cazul construciilor din beton armat, 0.05 m2 pe m3 de volum net de ncpere, n cazul construciilor din zidrie).
3

Figura 10.21: Exemplu de amplasare a suprafeelor vitrate i a golurilor

117

Pentru evacuarea eventualelor infiltraii de gaze naturale, n toate cazurile se asigur ventilarea natural a subsolurilor cldirilor prin orificii de ventilare pe conturul exterior al acestora, ntre ncperile din subsol, precum i prin legarea subsolului cldirilor la canale de ventilare natural special destinate acestui scop, n afara ventilrii naturale prevzute pentru anexele apartamentelor sau cldirilor.

Fig. 10.22. Asigurarea aerului necesar arderii n diverse situaii

Pentru toate aparatele de utilizare racordate la co sau cu flacr liber, se va asigura aerul necesar arderii i evacuarea n exterior a gazelor de ardere, complet i fr riscuri, astfel nct n atmosfera ncperii s nu se depeasc concentraia de noxe admis de normele de protecie a mediului. 118

Aerul necesar arderii se asigur n funcie de raportul ntre volumul interior al ncperii Vi [m3] i debitul nominal al aparatului de utilizare Qn [m3/h]. Suprafaa golului pentru accesul aerului ntr-o ncpere n care utilizeaz gazele naturale se determin cu produsul ntre debitul instalat n ncperea respectiv Qi [m3 /h] i coeficientul de 0,0025 [m2/m3 /h]: S = 0.0025Qi [m2] Pentru cazul n care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcie special (securizat, termopan, etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita inferioar de sensibilitate de 2% CH4 n aer, care acioneaz asupra robinetului de nchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale a arztoarelor. n cazul utilizrii detectoarelor, suprafaa vitrat poate fi redus la 0.02 m2 pe m3 de volum net de ncpere. Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioar a ncperii, fr a avea dispozitive de nchidere sau reglaj. Este interzis obturarea golului de acces al aerului de ardere. Excepie: n cazul unor aparate de utilizare cu tiraj forat sau cu camer de ardere nchis, cnd nu este necesar ventilarea pentru aport de aer. La ncperile n care se instaleaz aparate cu flacr liber, independent de volumul lor, se prevd canale de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere. Canalele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere se racordeaz la partea superioar a ncperilor, ct mai aproape de plafon i nu se prevd cu dispozitive de nchidere sau reglaj. Pentru nclzirea de apartament, microcentrala termic se poate monta n buctrie, balcon, vestibul, la subsol sau la alt nivel unde nu blocheaz calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor condiiilor menionate anterior. n ncperi cu volum mai mic de 18 m3 i n bi (indiferent de volumul acestora) nu sunt admise : - aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum; - aparate de utilizare pentru nclzire central sau local, prevzute cu arztor atmosferic i rupere de tiraj, chiar dac au termostat de co. Este extrem de periculos s se monteze aparate de preparare instantanee a apei calde n bi. Motivul: exact n perioada cnd persoana se afl n baie, aparatul este pus n funciune, consumndu-se oxigenul din ncpere (fenomen accelerat mai ales n sezonul rece, cnd omul are tendina s limiteze ptrunderea aerului proaspt din exterior). Couri de fum Evacuarea gazelor arse din buctrii i oficii se face prin tiraj natural sau mecanic, utilizndu-se couri individuale la construciile cu numr redus de etaje, sau canale colectoare acolo unde numrul etajelor este mare. Courile de fum din cadrul construciilor noi executate din zidrie de crmid se cptuesc la interior cu tuburi rigide din aluminiu sau oel inoxidabil, agrementate tehnic pentru evitarea ptrunderii gazelor de ardere n ncperi. Nu se mai admit couri de fum din zidrie necptuite.

119

Figura 10.23: Aparat de utilizare racordat la co de fum individual

Modul de legare a mai multor aparate de utilizare la acelai co de fum 1 - aparat de utilizare 2 - conduct de legare la co 3 - co de fum 4 - ua coului de fum 5 - compartimentarea coului de fum Tipul de ventilare i dimensionarea instalaiei se fac n funcie de cantitatea de gaze de ardere, astfel nct s nu se depeasc concentraiile noxelor admise prin normele de protecie a muncii i normele de protecie a mediului. Racordarea aparatelor consumatoare de gaze naturale la acelai canal de fum trebuie s se fac la nlimi diferite, iar seciunea canalului de fum trebuie s poat prelua debitele de gaze arse nsumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta. Legarea la co prin burlan (fig. 10.24) din tabl metalic, rigid sau flexibil, se admite n urmtoarele condiii: seciunea burlanului este cel puin egal cu seciunea racordului de ieire din aparatul de utilizare; poriunea vertical este de cel puin 0.4 m la ieirea din aparatul de utilizare; distana de la co pn la aparatul de utilizare este mai mic de 3 m; panta ctre co este minim 8%, dac distana depete 1 m; 120

mbinarea i racordarea la co se execut cu asigurarea unei etaneiti optime.

Figura 10.24: Legarea la co prin burlan

Figura 10.25: Alte soluii pentru evacuarea gazelor arse Este interzis: trecerea burlanelor dintr-o ncpere n alta, cu excepia burlanelor etane mbinate cu sudur; montarea dispozitivelor de nchidere sau obturare a seciunii de ieire a gazelor de ardere la aparatele de consum individual (sobe, maini de gtit, etc.); evacuarea gazelor de ardere n podurile cldirilor; evacuarea gazelor de ardere direct prin pereii exteriori ai cldirilor, cu excepia aparatelor de utilizare omologate sau atestate / agrementate tehnic, prevzute din fabricaie cu astfel de evacuare; racordarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, pcur, crbune, etc.), cu excepia aparatelor de utilizare care au fost special construite pentru alimentare mixt (gaze naturale / combustibil lichid / solid).

121

Figura 10.26: Stabilizarea tirajului Dispozitivul de rupere a tirajului (fig. 10.26) este proiectat s mpiedice tirajul invers i interferena dintre curentul de aer din seciunea secundar a coului i gazul care arde n aparatul de utilizare. Deasemenea, el previne crearea unor condiii de tiraj excesiv, permind amestecul aerului din ncpere cu gazele arse n seciunea secundar a coului i implicit contribuie la rcirea acestor gaze fierbini. Montarea segmentelor terminale ale courilor de fum Partea terminal a unui co de fum trebuie plasat ntr-o astfel de poziie nct vntul s poat sufla fr probleme peste el. Acest segment terminal nu trebuie montat ntr-o zon cu presiune excesiv a aerului. Trebuie prevenit astfel reintrarea produselor de ardere napoi n cldire. Poziionarea segmentelor terminale de co pe acoperiuri tip arpant i pe pereii exteriori se precizeaz n legislaia din fiecare ar.

Figura 10.27: Distane permise la montarea coului de fum pe un acoperi tip arpant

122

Figura 10.28: Dimensiuni care trebuie respectate la execuia golurilor pentru ventilare i a courilor de fum RECEPIA, VERIFICAREA I PUNEREA N FUNCIUNE A INSTALAIEI DE GAZ METAN Verificarea i controlul n timpul executrii lucrrilor Execuia de lucrri pentru realizarea unui nou sistem de distribuie a gazelor naturale se face numai n baza autorizaiilor emise de ANRGN i cu avizul operatorului de distribuie liceniat, mputernicit pe baz de contract ncheiat cu investitorul, pentru controlul calitii lucrrilor n timpul execuiei. Executantul trebuie s respecte prevederile proiectului i ale reglementrilor n vigoare i efectueaz toate verificrile impuse de acestea. Rezultatele verificrilor se consemneaz ntr-un proces verbal de lucrri ascunse, care se semneaz de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar i operatorul liceniat de distribuie, pentru urmtoarele operaiuni: - realizarea sudurilor; - tipul i calitatea izolaiei anticorosive; - verificarea rezistenei de izolaie dup umplerea complet a anului cu pmnt (verificare pentru care se va specifica numrul i data n Buletinul de ncercri elaborat de un laborator de specialitate autorizat); - respectarea distanelor de siguran fa de alte instalaii; - traversarea traseelor altor instalaii; - adcimea de pozare a conductelor. Protecia echipamentelor i a conductelor din oel mpotriva coroziunii Toate echipamentele i conductele metalice se protejeaz contra coroziunii n funcie de modul de montare: subteran sau aparent. Protecia echipamentelor i a conductelor aparente se face prin grunduire i vopsire, operaiuni care se execut dup efectuarea verificrilor la presiune. Conductele aparente din sistemele de distribuie i cele din instalaiile de utilizare industriale exterioare vor fi vopsite n culoare galben. Protecia conductelor subterane executate din oel se face prin izolaie pe baz cu bitum i alte materiale. Izolaia de baz se execut astfel nct s se asigure continuitatea proteciei pe ntregul traseu al conductei. Protecia mecanic a izolaiei cu bitum se execut prin aplicarea, peste ultimul strat, a unui strat din materiale corespunztoare acestui scop. 123

Alegerea tipului i calitii proteciei se face n funcie de agresivitatea solului i poluarea cu cureni de dispersie n curent continuu i curent alternativ din zona n care se monteaz conducta, cu respectarea prescripiilor tehnice specifice. Izolarea se face n staii autorizate. Verificarea calitii se face conform reglementrilor n vigoare. Protecia catodic a conductelor din oel Realizarea proteciei catodice se face conform prevederilor normativelor specifice. Aplicarea proteciei catodice se face n raport cu agresivitatea solului, n funcie de curenii de dispersie vagabonzi, de potenialele efective conduct/sol i de rezistivitatea solului, rezultate din determinri specifice, efectuate de un laborator de specialitate. Recepia tehnic i punerea n funciune a instalaiilor de gaze naturale Recepia tehnic i punerea n funciune a lucrrilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul liceniat al sistemului de distribuie, prin specialiti delegai la cererea instalatorului autorizat al executantului. Operaiile tehnice necesare pentru recepie i punere n funciune a noilor instalaii se fac de executant, prin instalatorul autorizat, n prezena: - delegatului operatorului liceniat al sistemului de distribuie, pentru conductele de distribuie, branamente, staii i posturi de reglare; - delegatului operatorului liceniat al sistemului de distribuie i al beneficiarului, pentru instalaiile de utilizare. Dac se consider necesar se convoac i proiectantul. Efectuarea recepiei tehnice i a punerii n funciune se confirm pe baza documentelor ncheiate. Documente necesare pentru efectuarea recepiei tehnice Pentru toate lucrrile se prezint documentaia complet, cu toate modificrile aduse pe parcursul executrii lucrrilor. Pentru instalaiile de utilizare se depune dosar definitiv, care conine toate piesele din dosarul preliminar, cu modificrile survenite. Pentru conductele de distribuie, n care se includ i branamentele, se prezint n plus: - fia tehnic a conductei de distribuie gaze naturale / a branamentului; - pe planul avizat, poziia cotat a armturilor, schimbrilor de direcie, rsufltorilor, sudurilor de poziie, cminelor, adncimea de pozare a conductei, etc.; - certificatul de calitate al evilor; - factura de procurare a evilor i armturilor; - buletinele pentru controlul nedistructiv al sudurilor; - buletin de calitate a proteciei anticorosive, eliberat de un laborator autorizat; - proces verbal pentru lucrri ascunse, nsoit i de buletin de verificare a calitii izolaiei conductelor ngropate (dup umplerea complet a anului cu pmnt) i de asigurare a electrosecuritii poriunilor de conduct aparent (rezistena de dispersie a prizelor de mpmntare/electrosecuritate), eliberat de un laborator de specialitate, autorizat; - situaia de plat a lucrrilor; - autorizaia de construire; - procesul verbal de recepie a reparaiei drumului, semnat de administraia domeniului public. Punerea n funciune a instalaiilor Punerea n funciune se face pe baza procesului verbal de recepie tehnic, dup ncheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Racordarea conductelor noi de distribuie i a branamentelor la conductele n funciune, se face de operatorul liceniat al sistemului de distribuie, la solicitarea scris a instalatorului autorizat care a executat lucrarea. Operaiile de nchidere a sectorului, anunarea abonailor i redeschiderea sectorului se efectueaz de ctre formaia de exploatare a operatorului liceniat al sistemului de distribuie. mbinrile care s-au executat dup proba de presiune, pentru cuplarea noilor instalaii la cele n funciune, se verific la presiunea din conduct sau din instalaie. 124

aerului:

nainte de punerea n funciune a reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare, se face refularea

- prin captul opus punctului de racordare, la conductele de distribuie n funciune; - prin robinetele montate n amonte de regulatoare, la branamentele cu posturi de reglare; - prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieire din staie, la branamentele cu staii de reglare, cnd acestea nu sunt prevzute cu refulator; - prin robinetele aparatelor de utilizare i a unui racord flexibil scos n exteriorul cldirii prin ferestrele ncperilor, la instalaiile de utilizare. Pentru lucrrile aferente sistemului de distribuie gaze (conducte, branamente i staii de reglaremsurare) nainte de punerea n funciune se pred operatorului sistemului de distribuie cartea tehnic a construciei, care va conine: a. pentru conductele din sistemul de distribuie, staii i posturi: -documente care au stat la baza execuiei, recepiei i punerii n funciune; -planul conductelor efectiv montate pe traseul real, cu precizarea cotelor fa de repere fixe uor de identificat. b. pentru branamente: -planul de ncadrare n zon; -plan i schem izometric pe care se indic diametrul, lungimea, punctul de racord, debitul instalaiei de utilizare, distana de identificare fa de repere fixe, poziia i caracteristicile constructive ale armturilor, regulatoarelor, pieselor electroizolante. c. pentru staii de reglare: -plan de situaie; -plan i schema izometric pe care se indic diametrele i lungimile panourilor, distribuitoarelor, poziia regulatoarelor, armturilor, flanelor de msurare, poziia i caracteristicile contoarelor, punctelor de intrare i ieire cu precizarea presiunilor, capacitatea de reglare i msurare a staiei; -documentele care constituie obiectul dosarului preliminar; -poziia ruilor i platbandelor aferente sistemului de mpmntare. ntocmirea crii construciei pentru conducte de distribuie i branamente n funcie de materialul conductei, n Anexa C sunt enumerate toate documentele pe care trebuie s le conin Cartea tehnic a construciei. Verificri i probe de rezisten i etaneitate la sistemele de distribuie i la instalaiile de utilizare a gazelor naturale Verificrile de rezisten i etaneitate a sistemelor de distribuie i a instalaiilor de utilizare se efectueaz de ctre executant pe parcursul realizrii lucrrilor. Presiunile necesare efecturii verificrilor i probelor de rezisten i etaneitate se realizeaz cu aer comprimat la conductele de distribuie i instalaiile de utilizare i cu ap la staiile de reglare msurare.

EXEMPLE DE REA PRACTIC Din cauza erorilor de proiectare i execuie, dar i a celor de exploatare, n domeniul instalaiilor de gaze naturale au loc uneori evenimente care se soldeaz cu victime omeneti. Urmtoarele exemple de rea practic se bazeaz pe ntmplri reale, ilustrnd fenomenul nerespectrii unor principii i reguli elementare. Exemplul 1 de rea practic Este vorba despre o construcie care iniial a fost conceput pentru reparaii auto. Aceasta avea o suprafa dreptunghiular de 6 x 4 m i un singur geam, cu un singur canat de 0,8 x 0,9 m. Volumul ncperii era de 86 m3. ncperii i s-a schimbat destinaia, fiind transformat n spaiu de nchiriat. 125

S-a montat un perete despritor din rigips de 2 cm, cu o u spre camer, pentru a se obine n acest fel o camer de 4 x 4 m i o baie de 2 x 4 m (fig. 8.35). n acest fel, baia a rmas fr nici un geam. n ea a fost montat o microcentral termic cu tiraj natural, legat la un burlan. Cnd centrala termic a fost pornit, ea nu a funcionat. A fost cptuit burlanul pentru a crete tirajul. Nici dup aceast operaiune microcentrala nu a funcionat. A fost dezafectat senzorul pentru evacuarea gazelor de ardere. n acest fel, microcentrala a putut fi pus n funciune. Ca urmare, doi studeni care au fost cazai n acest spaiu au murit. Motivul principal a fost lipsa oxigenului i intoxicarea cu monoxid de carbon.

Cauze: - inexistena documentaiei tehnice aprobate; - inexistena orificiului pentru admisia aerului de combustie; - inexistena suprafeelor vitrate; - dezafectarea senzorului pentru funcionarea n siguran a microcentralei termice. Exemplul 2 de rea practic O persoan a observat c dup ce a fcut baie, copilul lui n vrst de 17 ani, odat ntors n dormitor a leinat. A fost chemat de urgen Salvarea i copilul a fost dus la spital. I s-au fcut investigaii al cror rezultat a condus la concluzia: copilul este perfect sntos. Cu toate acestea, faptele s-au repetat. n cele din urm, misterul acestor leinuri a fost elucidat: montarea unui preparator de ap cald menajer n baie, ntr-un spaiu inadecvat, fr priz de aer de combustie. Exemplul 3 de rea practic ntr-o hal industrial modern din panouri tip sandwich, cu geamuri etane, a fost montat o instalaie de nclzire cu panouri radiante. La punerea n funciune s-a observat c prile metalice ale cldirii precum i utilajele erau ude, iar de pe tavan picura ap. Deoarece cldirea nu era prevzut cu luminatoare mobile, aceasta a trebuit s fie modificat pentru a se crea spaii pentru evacuarea aerului. Dup ce s-a fcut acest lucru, s-a constatat c n ncpere nu mai era asigurat temperatura de confort corespunztoare. Erori: -nu s-a inut cont de faptul c la panourile radiante, avnd o ardere atmosferic, umiditatea rezultat n urma combustiei trebuie s fie eliminat printr-o rat de schimb de aer de cteva ori mai mare dect n cazul n care gazele de ardere sunt evacuate n exterior. -nu s-a inut cont de faptul c rata mare de schimburi de aer aduce cu sine un consum important de combustibil, implicit necesitatea montrii unor suprafee radiante suplimentare. Exemplul 4 de rea practic Se utilizeaz racordarea cu tub flexibil sau furtun de cauciuc neomologate. Materialul acestora ns mbtrnete n timp, putnd avea loc scpri de gaz cu consecine uneori tragice. Exemplul 5 de rea practic 126

Fig.10.29. Schimbarea destinaiei unor ncperi

Probleme legate de numrul de coloane pe casa scrii i de traversarea planeelor: n blocurile de locuine, nu este recomandat ca pe casa scrii s se monteze dect o singur coloan. Proiectul este bine s se fac de acelai proiectant, iar execuia de acelai executant. Dac totui se fac 2 coloane, este bine ca apartamentele de pe o parte s fie alimentate de la o coloan, iar cele de pe partea cealalt la cealalt coloan. Nu se recomand s se lege consumatorii intercalat, deoarece n caz de pericol, msurile care se impun se pot lua cu greutate. Tubul de protecie la trecerea conductei prin perei sau planee se va monta nainte de montarea conductei i se va ridica cu circa 1 cm fa de nivelul pardoselii, deoarece s-a constatat c apariia coroziunii evilor este maxim n tubul de protecie. Acest lucru se ntmpl deoarece acolo intr ap atunci cnd se spal pe jos.

Fig. 10.30. Trecerea conductelor prin planee 1 - planeu 2 - tub de protecie 3 - conducta de gaze Nu se vor pune tuburi de protecie ntrerupte sau secionate n lung. Probleme legate de prezena contoarelor n balcoane: Contoarele NU se vor monta n balcon (dei se cunosc destule cazuri) din urmtoarele motive : dup un timp, unele persoane i nchid balcoanele, iar contorul se va gsi ntr-un spaiu nchis, ceea ce este interzis; -dac exist scpri de gaz la contor, acestea se vor prelinge n balconul vecinului de sus; -n balcon locatarii depoziteaz uneori substane combustibile; -nu exist acces liber la citirea i nlocuirea contoarelor. Exemplul 6 de rea practic -robineii se monteaz fr a fi gresai, astfel c n timp ei se blocheaz i nu mai pot fi acionai; robineii se monteaz n spaii inaccesibile sau cu capul de manevr ntr-un loc inaccesibil (de exemplu spre perete). Exemplul 7 de rea practic 1. Corelarea raportului Volum/Suprafa vitrat nu este respectat; 2. Se modific vitrarea dup ce instalaia de gaz a fost executat i recepionat; 3. Se pune geam cu alt grosime dect cea normal (4 mm); 4. Se pune fereastr cu ram metalic; 5. Proiectantul de instalaii nu colaboreaz cu arhitectul pentru ca acesta s prevad o fereastr corespunztoare (cu toate c primul o prevede n proiectul de gaz); 6. Cel care recepioneaz instalaia de gaz nu msoar suprafaa vitrat; 7. Sunt executate lucrri fr autorizaie. n caz c au loc explozii, n loc s sar geamurile n aer, se drm construcia. 8. Aparatele de utilizare se monteaz n alte locuri dect cele normale cum ar fi montarea preparatoarelor de ap cald i microcentralelor de apartament n 127

baie. n acest fel exist pericolul intoxicrii cu monoxid de carbon i a consumrii oxigenului din ncpere. 9. Dei pe proiecte se prevd prize pentru aer de combustie, ele nu se execut, sau se monteaz un geam care poate fi nchis. 10. Se pun canapele n ncperi care au montate n interior centrale termice. Exemplul 8 de rea practic Deschiderea pentru evacuarea gazelor arse este un geam care se poate nchide. Exemplul 9 de rea practic Datorit umplerii cu moloz din pod a coului, s-a obturat orificiul pentru evacuarea gazelor arse. Problemele au nceput cu o doamn n vrst, creia i s-a fcut ru. A fost chemat Salvarea, care a dus-o la spital. A doua zi, fiica mpreun cu cei 2 copii i soul, sosesc n aceeai ncpere unde era soul femeii n vrst. n timp ce stau de vorb, unul dintre copii lein, apoi lein succesiv tatl copilului i cel de-al doilea copil. Cnd ua de la camer a fost lsat larg deschis, cei 3 i-au revenit din lein. Nu a murit nimeni. Cauza: obturarea cu moloz a evacurii gazelor arse. Acestea au rmas n ncpere, iar monoxidul de carbon a intrat n aciune.

Figura 10.31: Blocarea coului de fum cu tencuial czut 1 - sob cu plit 2 - burlan 3 - zid 4 - spaiu pentru evacuarea gazelor de ardere 5 - zidrie 6 - tencuial 7 uia de curire Exemplul 10 de rea practic ntr-un apartament, o sob de teracot dintr-o camer i o sob cu plit din buctrie aveau couri de fum individuale pn n pod. De aici, pentru a evita ieirea pe acoperi de dou ori, s-a construit un singur co, aa cum se poate vedea.

128

Figura 10.32: Legarea incorect a doi consumatori de gaze diferii la un co de fum 1 - planeu 2 - pod 3 - acoperi 4 - co de fum 5 - uia de curire 6 - moloz 7 - co de fum de la soba cu plit 8 - co de fum de la soba de teracot Exemplul 11 de rea practic O cas era nclzit cu convectoare. Seara, dup orele 20, ntr-una din camere merg s se culce doi tineri, so i soie. Dimineaa la orele 10, nu s-a observat nici o micare dinspre acea camer. S-a ncercat intrarea n camer, ns ua era ncuiat. n schimb, clana era fierbinte. Dinuntru se auzea un horcit. A fost spart geamul de la u i s-a intrat n ncpere. Brbatul era mort, iar femeia era n com. Gazul de la convector era deschis la maxim. nuntru era o cldur insuportabil. Diagnosticul a fost intoxicare cu CO. Erori: - burlanul era fixat doar n perete, iar n convector el era introdus pn la nivelul capacului de protecie emailat, rmnnd ntre tuul de ieire din convector i captul burlanului un spaiu de aproximativ 1,5 cm; - burlanul, fiind prea scurt, nu a putut fi legat cu colier; -convectorul nu avea senzor de ntrerupere a gazului la supranclzire; -n proiect era depus un prospect pentru un tip de convector cu ieire lateral, dar n realitate era montat unul cu ieire la partea superioar. Au murit astfel 2 oameni.

Fig. 10.33 Legarea incorect a convectorului de gaze la burlanul coului de fum 1 - convector 2 -tu de ieire a gazelor arse din convector 3 - burlan Exemplul 12 de rea practic 129

La turnarea asfaltului, rsufltorile rmn ngropate n asfalt; n acest fel, gazele care scap pot s migreze spre alte reele edilitare, cum sunt cele de canalizare. Astfel se pot ntmpla tragedii prin acumularea gazelor n subsoluri sau n cmine de canalizare.

Fig. 10.34 Rsufltoare acoperit cu asfalt Exemplul 13 de rea practic Un croitor a venit la atelier i a constatat c nu are gaz la soba tip plit pe care o folosea pentru nclzire. A vzut c n strad lucrau nite muncitori la o conduct de canalizare paralel cu cea de gaz, la o distan de 4-5 m. Plouase mult, pmntul era mbibat cu ap. Din cauza transportului greu de pe strad, pmntul s-a deplasat spre anul spat, rupnd branamentul de gaz. Conducta secionat s-a deplasat cu 10 cm. Gazul se scurgea n pmnt, iar atelierul nu era alimentat cu gaz. A fost anunat societatea de gaz. Echipa de intervenie a spat la teul de branament i a sudat 10 cm de conduct pentru a reface legtura la branament. Cum pmntul a alunecat mai departe, conducta s-a rupt din nou. Croitorul, venind a doua zi la atelier, a anunat din nou sociatatea de gaz. Echipa de intervenie a nceput s sape din nou, iar croitorul s-a apucat de lucru la maina de cusut. Branamentul a fost reparat. Gazul a nceput s se scurg n ncpere, deoarece robinetul de la sob era poziionat pe deschis. n timp ce croitorul muncea la main, la un moment dat a avut loc o explozie. Scnteia a fost generat de o perie colectoare a motorului electric al mainii de cusut. Explozia a fost foarte violent, ceea ce denot faptul c concentraia s-a situat la limita minim de explozie (puin peste 5 %). Toat cldirea, mpreun cu pereii laterali i acoperiul, s-a prbuit. Tavanul a czut peste maini i astfel croitorul a scpat cu via. Au existat doi vinovai n acest incident: - constructorul, care nu a sprijinit sptura, permind pmntului s se deplaseze; - utilizatorul, care a uitat deschis robinetul de gaz. Exemplul 14 de rea practic S-a constatat o defeciune la o van dintr-un cmin de vizitare, gazul scpnd pe la presetup. n aceste cazuri, n general se lucreaz pe viu, fr ntreruperea gazului, schimbndu-se presetupa. Este nevoie de cel puin trei persoane, astfel nct: -o persoan lucreaz n interiorul cminului; -o alt persoan l ine pe cel ce lucreaz de frnghia care este legat la centura de siguran; -o a treia persoan le aduce scule. Cel care ine frnghia are rolul de a ntreine o conversaie cu primul. n cazul n care nu rspunde la ntrebri, trebuie tras de frnghie afar. Persoana care intr n interiorul cminului este obligat s poarte masc de gaze. Revenind la ntmplarea tragic petrecut, la un moment dat persoana care era n cmin, nu a mai rspuns la ntrebri. Al doilea muncitor a intrat n cmin s-l scoat, dar a rmas i el acolo. Cel de-al treilea muncitor era plecat dup mncare... Cnd a venit, a anunat oferul mainii, au luat masca de gaze (care era n main!) i i-au scos din cmin pe primii doi. I-au dus la spital, dar nu au mai putut fi salvai. Erorile care au fost svrite: - nu au utilizat mti de gaze, dei le aveau la ndemn; - nu au utilizat frnghia i centura de siguran; - a treia persoan a prsit locul de munc. Exemplul 15 de rea practic 130

Un exemplu eronat de cuplare a branamentului la reeaua stradal. Deoarece n acea perioad pe strada respectiv s-a ntrerupt furnizarea gazului pentru efectuarea de lucrri, lucrurile s-au precipitat i lucrarea a fost executat de o echip care nu cunotea configuraia reelei stradale. Muncitorii au spat i au gsit o eav de oel 168 mm. Au s udat teul de racord, au cuplat, au acoperit anul i au ateptat s se dea drumul la gaz. Dup reclamaiile locatarilor care tot nu aveau gaz, s-a constatat c n acea zon conducta de gaz era montat n tub de protecie. De fapt, teul de racord a fost sudat pe tubul de protecie, nu pe conduct (era vorba de

Fig. 10.35 Teu de branament montat pe tubul de protecie Erori: -muncitorii au lucrat n grab, fr s consulte documentaia tehnic; -nu au chemat maistrul dup ce au descoperit conducta; se putea deduce faptul c era vorba de tubul de protecie i dup calitatea izolaiei; - dup ce au decupat conducta, nu au introdus o srm sau un electrod pentru a verifica dac intr pn la peretele opus al conductei.

Exemplul 16 de rea practic Un exemplu de branament de ap trecut peste conducta de gaz. Pe o strad s-a intervenit la conducta de gaz, care a fost tiat i nlocuit. Din greeal, a fost agat i rupt branamentul de ap. Conducta de gaz a fost umplut cu ap. n acest fel, gazul a antrenat vapori de ap, care n perioada de iarn blocheaz regulatoarele de presiune de la instalaiile de utilizare, crend mari

Erori: - instalaia de ap a fost pozat peste cea de gaz;

Figura 10.36: Montarea branamentului de ap deasupra celui de gaz 1 -an 2 -branament de gaz 3 -branament de ap

131

-s-a fcut cuplarea nainte de a fi descoperit tot traseul conductei. GLOSAR ABONAT APARAT DE UTILIZARE consumatorul sau grupul de consumatori care are relaii contractuale directe cu unitatea de transport sau de distribuie a gazelor naturale;

sistemul mecanic complex destinat s consume gaze naturale n condiii igienice, economice i de siguran; ARZTOR construcie mecanic destinat s consume gaze naturale combustibile n condiii igienice, economice i de siguran, ntr-un focar sau ntr-o incint; BRANAMENT conducta de legtur prin care circul gaze naturale nemsurate de sistemul de distribuie, pn la ieirea din robinetul de branament, staia sau postul de reglare; BTU (British Thermal cantitatea de cldur necesar pentru a crete temperatura unui Unit) pound (453.6 g) de ap cu 1 grad Fahrenheit, la presiune atmosferic; CONSUMATOR persoana fizic sau juridic, beneficiarul instalaiei de utilizare, racordat la reeaua furnizorului, prin care primete gaze naturale; DEBIT DE CALCUL DEBIT INSTALAT DEBIT N/h) NOMINAL produsul ntre suma debitelor nominale ale aparatelor de utilizare alimentate i factorul de ncrcare corespunztor numrului de aparate; suma debitelor nominale ale aparatelor de utilizare existente ntr-o instalaie de utilizare sau debitul nominal al unui aparat de utilizare; (m3 cantitatea de gaze naturale n volum normal (273.15 K i 1.01325 bar absolut) care trece ntr-o or printr-un aparat (contor, regulator, aparat de utilizare, etc.) la presiunea nominal de funcionare; DE aparatura i ansamblul instalaiilor unui consumator n vederea msurrii gazelor naturale furnizate; DE raportul dintre ncrcarea efectiv i ncrcarea nominal sau debitul nominal; persoana fizic cu pregtire i experien n specialitate, care posed autorizaie emis de regia de gaze naturale sau unitatea de distribuie a gazelor, cu competene n limitele gradului obinut;

ECHIPAMENT MSURARE FACTOR NCRCARE INSTALATOR AUTORIZAT INSTALAIE UTILIZARE

DE ansamblul de conducte, aparate i accesorii montate n incinta unui consumator, n aval de robinetul de branament, inclusiv focarul i coul de evacuare a gazelor de ardere; NCRCARE EFECTIV cantitatea efectiv de gaze care trece ntr-o or prin elementul de instalaie considerat; NCRCARE NOMINAL cantitatea de gaz n volum normal care trece ntr-o or prin conducta considerat, n condiii nominale de funcionare; INSTALAIE partea din instalaia de utilizare care se gsete n exteriorul cldirilor, EXTERIOAR ntre robinetul de branament, ntre staia sau postul de reglare i robinetul de incendiu montat la intrarea conductei n cldiri; 132

INSTALAIE INTERIOAR

partea din instalaia de utilizare din interiorul cldirii, ntre robinetul de incendiu i aparatele de utilizare, inclusiv focarul i coul de evacuare a gazelor de ardere; LOC DE CONSUM amplasamentul instalaiilor de utilizare ale unui consumator, prin care se consum gaze naturale; POST DE REGLARE ansamblul de aparate, armturi i accesorii, amplasat ntr-o firid sau cabin, sau direct pe agregate tehnologice, prin care se face reducerea i reglarea presiunii gazelor naturale; PRESIUNE MINIM DE presiunea minim necesar pentru meninerea n funciune a AVARIE agregatelor i instalaiilor, care condiioneaz securitatea acestora i a personalului; PRESIUNE MINIM presiunea minim necesar n regim de limitare la consumator, pentru TEHNOLOGIC meninerea n funciune n condiii de siguran, numai a agregatelor i instalaiilor impuse tehnologic pentru a evita pierderi de producie nerecuperabile; RACORD REFULATOR REEA DE DISTRIBUIE conducta de legtur ntre o ramur a instalaiei exterioare i instalaia interioar dintr-o cldire, pavilion, secie, etc.; dispozitiv alctuit n principal din dou robinete montate la un tu vertical sudat pe conduct, care servete la evacuarea n atmosfer a gazelor dintr-o instalaie; ansamblul de conducte i accesorii n aval de staiile de reglare de sector, pn la robinetele de branament ale consumatorilor alimentai cu gaze la presiune joas, respectiv pn la ieirea din posturile sau staiile de reglare de la capetele branamentelor;

ROBINET BRANAMENT

DE robinetul montat la captul aval al branamentului de la care se poate opri n ntregime alimentarea cu gaze naturale a unui consumator; robinetul montat n exteriorul cldirii, la intrarea instalaiei de utilizare n cldire, de la care se poate opri n ntregime furnizarea gazelor naturale n cldirea respectiv, hal industrial, etc.;

ROBINET DE INCENDIU

SISTEM ALIMENTARE

DE ansamblul compus din conducere, aparate, instalaii de msurare i accesorii, situat ntre staiile de predare i courile de evacuare a gazelor de ardere, inclusiv instalaiile i construciile aferente, destinat s asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate; STARE NORMAL stare termodinamic definit prin condiiile: T = 273.15 K i P = 1.01325 bar absolut (aproximativ 760 mm Hg); STARE DE REFERIN stare termodinamic definit prin condiiile: T = 288.15 K i P = (STANDARD) 1.01325 bar absolut; STAIE DE PREDARE- ansamblul instalaiilor de reducere i reglare a presiunii, msurare a PRIMIRE debitului, filtrare i odorizare, prin care gazul din conductele de transport intr n sistemul de distribuie sau n instalaia de utilizare a unor consumatori;

133

STAIE DE REGLARE- ansamblul de aparate, armturi i accesorii de reducerereglare a MSURARE presiunii i msurare a consumului, amplasat ntr-o construcie separat, prin care gazele naturale trec din reeaua de repartiie n reeaua de distribuie (staie de reglare de sector) sau din sistemul de distribuie n instalaiile de utilizare ale consumatorului (staie de reglare la consumator); TEU DE BRANAMENT TREAPT (REGIM) DE PRESIUNE TUB DE PROTECIE piesa de legtur ntre conducta de distribuie i conducta de branament; intervalul dintre limita maxim i minim a presiunii admise n reele i instalaii; tub care canalizeaz spre puncte stabilite eventuale pierderi de fluid sau protejeaz conductele mpotriva unor aciuni mecanice sau electrice, care pot conduce la degradarea izolaiei anticorozive sau a conductei, la trecerea prin elemente de construcie sau la traversarea sau trecerea pe lng alte reele / construcii subterane.

Unitatea modular XI ntreinerea instalaiilor interioare de gaze naturale i a celor sanitare


La sfritul acestui capitol vei fi capabili s: - Efectuai lucrri de ntreinere a instalaiilor i tilajelor/aparatelor de utilizare - Analizai defectele aprute - Propunei soluii de remediere - Efectuai lucrri de reparaii - Verificai din punct de vedere calitativ lucrrile executate

NTREINEREA INSTALAIILOR SANITARE


Cteva concepte Funcionare utilizare fr incidente sau probleme; periodic se fac verificri asupra gradului de uzur i deteriorrilor. ntreinere operaiuni pentru pstrarea parametrilor de funcionare ai instalaiei n limite normale fr a cheltui sume importante de bani; Reparaie nlocuirea unui element din instalaie, corectarea funcionrii lui sau adugarea de noi materiale; Reconstrucie aducerea construciei la condiiile iniiale, dup eliminarea prin nlocuire a elementelor uzate la captul duratei de via a respectivelor elemente; Modernizare intervenii fcute cu scopul de a mbunti o stare de lucruri existent. ntreinerea este secretul unei durate de via ndelungate i a funcionrii tuturor componentelor oricrei instalaii; Furnizorul instalaiei descrie metodele de ntreinere i frecvena lor n protocolul care se ncheie la punerea n funciune a instalaiei; Pentru cldirile importante se recomand a utiliza reguli de funcionare; 134

Strategia pe termen lung n domeniul ntreinerii trebuie s se bazeze pe trecerea de la ntreinerea preventiv clasic la ntreinerea de tip predictiv i proactiv. Principiile sunt: 1. Cuantificarea statutului i calitii operaiilor de ntreinere prin indicatori cheie; 2. Siguran; 3. Directive tehnico-organizaionale privind performana sistemului 4. Concentrarea asupra cauzelor problemelor, nu asupra consecinelor. Funcionarea, ntreinerea i repararea instalaiilor de distribuie a apei 1. Apa este transportat prin conducte la consumator. Alimentarea nentrerupt cu ap este o condiie de baz a unui trai decent.; 2. Montarea i repararea instalaiilor interioare de ap trebuie fcut de personal specializat, care s asigure funcionarea instalaiei n conformitate cu documentaia aprobat i cu standardele; 3. Lucrrile pot ncepe dup obinerea autorizaiei de construcie i aprobarea documentaiei; 4. Operatorul de ap local(compania de ap din zon) trebuie ntiinat cu privire la orice instalaie nou sau operaie major de ntreinere; 5. ntr-un jurnal trebuie nregistrate toate etapele de evoluie ale lucrrilor cu date tehnice, economice, probe de presiune, etc.; 6. Operatorul de ap local este autorizat s constate n orice moment care este starea de funcionare a apometrului; Proprietarii cldirii, angajaii sau chiriaii trebuie s permit obligatoriu accesul personalului competent la apometru; Instalaia interioar de ap poate fi debranat de la conducta public dac interesul public este pus n pericol, pn la remedierea defeciunilor/ problemelor; Proprietarul / consumatorii sunt obligai s repare imediat defeciunile la conductele de ap, n special cele care dau natere la scurgeri. Reparaiile datorate uzurii sau utilizrii improprii se vor suporta de ctre utilizatori. Presiunea de alimentare trebuie meninut n permanen, cu excepia cazului n care exist o avarie sau apare pericolul de nghe.

Exemple de bun practic: Pstrai un plan al instalaiei la loc sigur. Un exemplar protejat ar fi bine s existe lng apometru. Lng ramificaii este bine s existe tabele / schie de orientare; Periodic verificai apometrul pentru a descoperi eventuale fluctuaii brute ale consumului de ap; Verificai nenchiderea debitului pe apometre cel puin o dat pe lun; Stabilii un plan pentru cazuri de urgen; Stabilii o frecven de verificare a funcionrii tuturor armturilor i fitingurilor n funcie de calitate apei i a materialului conductelor. Verificai buna funcionare a tuturor fitingurilor de 3 ori pe an. Robineii trebuie nvrtii/folosii cel puin o dat la 3 luni, pentru a evita depunerea crustelor pe suprafaa lor; Verificai filtrele de cel puin 2 ori pe an i ori de cte ori alimentarea cu ap este ntrerupt; Dup perioade ndelungate n care instalaia nu a fost folosit, acesta trebuie bine splat n interior cu cantiti suficiente de ap.

135

Tabelul 11.1: Msuri care trebuie luate n funcie de durata de nefolosire al instalaiei interioare de ap,independent de materialul conductelor (dup DIN 1988)

Drepturile i ndatoririle managerului instalaiilor Managementul instalaiilor are printre alte ndatoriri activiti precum funcionarea, ntreinerea i reparaiile, fcute pe baza unui plan. Serviciile prestate de un manager se divid n trei grupe, n funcie de criteriul necesitii: 1. Sarcini de baz cu referitoare la instalaiile din cldiri (alimentarea cu ap, cu electricitate, cu cldur, aer condiionat, gestionarea deeurilor, a ascensoarelor etc.). 2. Managerii realizeaz activitatea de audit i inspecii periodice la instalaiile sanitare, pentru a verifica dac corespund normativelor n vigoare i se ocup de remedierea eventualelor defeciuni descoperite. 3. Se ocup de activitatea obinuit de ntreinere i reparaii, curenie, dezinfecie, diverse livrri etc. 4. Sarcini privind mbuntirea calitii i parametrilor funcionali ai cldirii planul financiar strategic, planuri pe termen lung de ntreinere i reconstrucie a unor elemente majore, analize tehnico-economice de eficien, precum i alte servicii suplimentare (ntreinerea spaiilor verzi, paza i securitatea, pota cldirii etc.) Managementul se poate face doar n baza unui contract propus de proprietarii cldirii. Managerul/proprietarul instalaiei interioare de ap este obligat: 1. S respecte clauzele n baza crora instalaia a fost aprobat i regulile de operare confirmate; 2. S menin sistemul n bune condiii de funcionare astfel nct s nu pun n pericol viaa ocupanilor i sigurana proprietii; 3. S asigure o inspecie tehnic profesionist a sistemului, care s includ monitorizarea i msurarea anomaliilor; 4. S ia msuri (pe cheltuial proprie) pentru eliminarea neajunsurilor din sistem; 5. S acorde atenie instruciunilor emise de operatorul local de ap, dac acestea sunt necesare n situaii speciale. 136

Managerii trebuie s participe la aciuni care s asigure protecia mpotriva inundaiilor. Optimizarea activitii de ntreinere, reparaii i funcionare contribuie la armonizarea bugetului n timp, astfel nct proprietatea/cldirea s fie meninut n bun stare. Mecanismul organizaional este important din acest punct de vedere sistemul de ntreinere i reparaii al cldirii const dintr-o serie de nregistrri permanente (certificate) care stau la baza planului de ntreinere i reparaii. Documentaia de funcionare a instalaiei sanitare Documentaia pleac de la: .a. Statutul de cldire nou SAU .b. Constatarea strii tehnice a unei cldiri existente, pe baza unei analize fcute de profesioniti. Documentaia de funcionare este un dosar care cuprinde informaii tehnicoeconomice (date, plane), precum i ncredinarea controlului funcionrii unui serviciu de management. Ea conine: Documentaie pentru decizii Documentaie de operare, pentru un control ridicat, eventual pentru inspecii. Documentaia necesar pentru luarea deciziilor are mai multe pri: Partea de normative (standarde privind funcionarea); Partea desenat (plane utile pentru funcionare); Partea de registru (nregistrarea operaiunilor). Dac este necesar, se mai adaug alte documente: Certificat privind instalaia sanitar (paaport); Documentaie privind construcia cldirii; Inventarul utilitilor de baz care se afl n funciune; Registrul contabil al unei operaiuni; Date statistice privind operaiunile; Registru pentru deciziile i agrementele privind funcionarea instalaiilor sanitare (apcanal); nregistrarea rezultatelor inspeciilor privind securitatea i sntatea; Registru cu echipamentele care necesit inspecii tehnice de siguran i un dosar cu documente privitoare la activitile de audit; Registru cu accidentele de munc i avariile n funcionarea instalaiilor, precum i defeciunile echipamentelor. Instalaiile sanitare funcioneaz i sunt ntreinute pe baza unor reguli de operare: . 1. Ele se stabilesc de ctre proiectant, furnizor i consumator n funcie de clauzele precizate de executant la predarea lucrrii; . 2. Ele conin o scurt descriere a sistemului, plane i fotografii referitoare la funcionare, descrierea operaiunilor de manipulare i ntreinere, condiiile pentru inspecie, activitile personalului n caz de avarii, reguli de siguran etc.; . 3. Instruciunile privind activitatea de service asupra instalaiei pot s fie menionate parial n documentaie; . 4. Furnizorul este obligat s informeze n scris consumatorul cu privire la modul de operare i ntreinere a echipamentelor; . 5. Furnizorul avertizeaz pe investitor despre frecvena minim estimat a operaiunilor de ntreinere i audit; . 6. Respectarea regulilor de funcionare este vital atunci cnd se solicit garania. De exemplu, trebuie respectate: temperatura maxim a apei, frecvena de curire a filtrelor, inspecia armturilor, frecvena auditului periodic, etc.; . 7. Este foarte important nregistrarea metodelor i a momentelor n care sistemul a fost splat sau verificat, principiu valabil i n cazul probelor i operaiunilor de ntreinere efectuate asupra armturilor. Documentaia este parial arhivat la productor i parial furnizat consumatorului. Productorului i 137

rmn n arhiv documentele referitoare la construcie, aprobri, calitatea materialului, modul de producere, precum i raportul de audit. Utilizatorul primete o copie a raportului de audit, o list cu piese de schimb i instruciuni pentru operare i ntreinere. ntreinerea periodic Toate instalaiile sanitare necesit o verificare periodic, care este legat de activitatea de ntreinere: - Prile metalice trebuie protejate mpotriva coroziunii; - Un mediu umed i neglijarea ntreinerii pot produce corodarea rapid i nlocuirea prematur a echipamentelor; - Robineii trebuie nvrtii/micai periodic i uneori necesit schimbarea garniturii de etanare. Stabilirea unui program clar de ntreinere sezonier poate preveni apariia avariilor: - Toamna este momentul pregtirii cldirii/instalaiei pentru iarna care se apropie; - n timpul iernii sunt necesare operaii de rutin, verificri i reparaii ct mai rapide ale defeciunilor; - Primvara este momentul n care se evalueaz deteriorrile produse n timpul iernii i se pregtesc i chiar ncep lucrrile de reparaii care se vor derula n timpul verii; - Vara este anotimpul cu cele mai multe sarcini privind activitatea de ntreinere. Pentru instalaiile sanitare, este important a acorda o atenie sporit modului n care se face proba de presiune, funcionrii robineilor, strii accesoriilor, a rezervoarelor subterane, a pompelor. DIAGNOSTICAREA INSTALAIILOR Diagnosticul strii tehnice a instalaiei de distribuie a apei Starea tehnic a instalaiilor vechi de distribuie a apei se caraterizeaz prin: Defeciuni att pe partea de ap rece, ct i pe partea de ap cald; funcionare defectuoas a robineilor; Hidranii de incendiu sunt deteriorai; Materialul conductelor este mbtrnit - deteriorri, depuneri de cruste, coroziune. Diagnosticul tehnic: prin intermediul inspeciei vizuale se pot obine o mulime de informaii date pentru evaluarea construciei prin prisma siguranei, a condiiilor igienice, vrstei, consumului de energie, costurilor de funcionare i a cerinelor utilizatorilor. Procesarea datelor obinute d o imagine despre evaluarea cldirii i despre oportunitatea unor decizii privind protecia, ntreinerea, reconstrucia sau modernizarea acesteia. Diagnosticul instalaiilor din cldire (ap, canalizare, nclzire, gaz, electrice, ventilare, aer condiionat, ascensor, etc.) se realizeaz prin inspecie vizual (element cu element sau cutare detaliat) de ctre o persoan competent. Urmtorul pas dup evaluare este gsirea i compararea opiunilor privind reparaiile: Studiul soluiilor tehnice se aplic la orice tip de reparaii, fie ele mici, medii sau mari; Acestea reprezint documente care contribuie la luarea deciziilor cu privire la soluia optim i la alegerea furnizorului; Bugetul alocat diferitelor soluii tehnice determin necesitatea stabilirii unui cost iniial pentru reparaiile dorite i constituie baza planurilor financiare de ntreinere i reparaii. n Slovacia, n urma activitii de diagnosticare efectuate asupra cldirilor de locuit construite nainte de 1970 au rezultat urmtoarele: - Suprafaa interioar a conductelor este corodat, au aprut scurgeri de fluid i depuneri de cruste; - Adeseori suprafaa exterioar a evilor este insuficient (sau deloc) izolat pentru a preveni fenomenul de condens; 138

Conductele nu sunt izolate termic; Armturile iniiale i fitingurile sunt uzate; Coloanele nu sunt temuite i nici protejate la foc; Instalaia de canalizare este realizat din materiale combustibile (PVC-ul a nlocuit azbocimentul), tuburile sunt fisurate, mbinrile prezint scurgeri > zgomote, mirosuri; Elementel terminale ale conductelor de ventilare de pe acoperi sunt deteriorate -> s-a folosit un material nepotrivit (iar azbocimentul cauzeaz probleme de sntate).

Rezultatele certificrii unei coli elementare din Kosice: Durata de via a conductelor din oel bituminate este de 30 de ani. Durata estimat de via rmas la nivelul anului 2000 este de 20 de ani. Conducte orizontale de ap rece corodate n unele locuri (imaginea 5); Materialul conductelor nu mai respect standardul n vigoare STN 73 6660 Instalaii interioare n cldiri, respectiv EN STN 806-1 (evi din oel zincat); Coloanele de ap rece sunt corodate i prezint depuneri de cruste debitul circul cu greutate, mai ales n fitinguri i curbe se presupune c aceste conducte vor ceda prematur i va fi necesar o mare frecven a reparaiilor; n unele corpuri de cldire, protecia la foc a conductelor lipsete; Conductele nu sunt izolate deloc; Robineii de nchidere de la baza coloanelor sunt deteriorai i nu funcioneaz. Localizarea defectelor n instalaia de alimentare cu ap Tabelul 11.2: Defecte cu cauze mecanice

139

Tabelul 11.3: Defecte cu cauze igienice

Tabelul 11.4: Defecte datorate materialului conductei

Durata de via a conductelor subterane de ap depinde de: 1. Rezistena evilor la efectele coroziunii interne i externe; 2. Rezistena mecanic a evilor (la impact i vibraii, nghe, etc.); 3. Calitatea i durabilitatea materialului folosit pentru etanare; 4. Armturile instalate pe conducte i posibilitatea nlocuirii lor; Cauzele defeciunilor pot fi: mecanice, igienice sau datorate materialului. Remedierea neajunsurilor din sistemele de alimentare cu ap n mod paradoxal, neajunsurile i reclamaiile referitoare la instalaiile de alimentare cu ap sunt relativ puine deoarece: 1. Presiunea existent la punctul de racord al instalaiei interioare la conducta public este suficient de mare pentru a compensa eventualele pierderi de presiune sporite datorate subdimensionrii conductelor; 2. Dac apare o problem, ea nu este pus n legtur cu o proiectare defectuoas; 3. Unele neajunsuri nu pot fi raportate, datorit lipsei/ntocmirii defectuoase a contractului; 4. Majoritatea sistemelor au ieit din garanie; 5. Dup prerea locatarilor, zgomotul produs de micarea apei prin conducte nu reprezint o deficien de proiectare care ar trebui reclamat.

140

Izolarea conductelor

Fig. 11.1. Exemple de greeli Costuri ale sistemelor de alimentare cu ap Energia nglobat n instalaiile sanitare este important. O proiectare economic ar reduce toate aceste costuri. Lucrrile de spturi contribuie n medie cu aproximativ 50% la costul final al instalaiei (variaz de la 20% pentru evi cu DN mare, pn la 70% pentru evi de diametru mic). 1. nlocuirea conductelor este foarte costisitoare costului ridicat al spturilor I se adaug costul pentru demontarea conductei vechi; 2. Sistemul de alimentare cu ap trebuie proiectat i exploatat astfel nct s-i ndeplineasc menirea ct mai mult timp posibil; 3. Exist puncte de vedere alternative: proiectul trebuie fcut pentru a rmne neschimbat mult timp, sau el trebuie gndit pentru o expansiune/dezvoltare economic viitoare; 4. Conductele de diametru mic sunt foarte dificil de curat n comparaie cu cele de diametru mare.

Msuri de reducere a costurilor sistemelor de distribuie a apei Trebuie implementate programe de reducere a consumurilor de ap. Aceste programe se bazeaz pe 5 pai: 1. Diagnosticarea i studiul modului de utilizare al apei i a hidraulicii reelei (punctul de consum, 141

conductele de distribuie, rezervoarele de stocare); 2. Detectarea pierderilor de ap din reele i nlturarea lor; 3. Repararea armturilor obiectelor sanitare care nu mai etaneaz eficient i nlocuirea lor cu altele moderne i economice din punct de veder al consumului; 4. Schimbarea mentalitilor/obiceiurilor privind consumul de ap i aplicarea unor msuri de raionalizare a acestuia; 5. Informarea, sensibilizarea i antrenarea publicului, de exemplu prin publicitate. Msurile care pot fi luate pentru reducerea consumului de ap se mpart n 2 categorii: Msuri active consumul este micorat fr ca utilizatorul s simt o scdere a nivelului su de confort; Msuri pasive pot avea ca efect scderea confortului utilizatorului, de exemplu msurile financiare legate de creterea preului apei i/sau contorizarea individual a consumului.

EXPLOATAREA I NTREINEREA INSTALAIILOR DE GAZ METAN


Exploatarea sistemului de distribuie Operatorul liceniat al sistemului de distribuie este obligat sa verifice i s refac, n caz de degradare, marcajele traseelor conductelor i branamentelor. Verificarea integritii firului trasor pentru conductele din polietilen se efectueaz periodic cu aparatur adecvat. n cazul constatrii unor discontinuiti, acestea se remediaz imediat. Controlul conductelor, n vederea depistrii eventualelor scpri de gaze se face cu detectoare de gaze, verificate metrologic conform prevederilor legislaiei n vigoare i se efectueaz de ctre operatorul sistemului de distribuie, conform regulamentelor proprii, n funcie de: starea tehnic i vechimea conductelor; densitatea construciilor i nivelul de risc n funcie de destinaia acestora; intensitatea traficului; alte condiii locale specifice; tipul conductelor: oel sau polietilen. Controlul se execut la intervale de maximum o lun n localitile urbane i rurale i la maximum 2 luni n afara localitilor, n scopul creterii eficienei depistrii scprilor de gaze naturale i reducerii gradului de risc de accidente. Controlul scprilor de gaze se efectueaz: - pe toat lungimea traseelor conductelor i branamentelor; - n cminele altor reele de utiliti subterane amplasate la o distan de maximum 5 m fa de conductele de gaze naturale. Dup efectuarea controlului se ntocmesc rapoarte scrise, conform ordinului de serviciu. Dup efectuarea controlului, echipa respectiv consemneaz n ordinul de serviciu constatrile fcute i msurile luate n vederea diminurii/eliminrii neconformitilor. La constatarea unor scpri de gaze care impun intervenie de urgen, se anun imediat biroul de reclamaii care va consemna sesizarea n registrul de eviden a reclamaiilor i defectelor ntocmit conform modelului. n asemenea situaii, echipa de control ia de urgen primele msuri, dup caz: - oprete sau deviaz circulaia autovehiculelor i pietonilor n zon; - asigur evacuarea n atmosfer a scprilor de gaze prin deschiderea capacelor cminelor aferente conductei de gaze i ale altor reele subterane existente n zon; - ridic capacele rsufltorilor GN; - supravegheaz zona pn la sosirea echipei de intervenie a operatorului sistemului de distribuie; - verific existena acumulrilor de gaze n imobilele din vecintatea defectului i 142

dispune msuri n consecin. n cazul constatrii prezenei unor scpri de gaze ntr-o construcie, echipa de control sosit la cererea consumatorului acioneaz astfel: -interzice accesul cu foc sau producerea de scntei; -ntrerupe alimentarea cu gaze naturale; efectueaz aerisirea ncperilor; extinde controlul pe ntreaga zon unde este posibil infiltrarea gazelor.

Revizia conductelor i branamentelor se efectueaz anual, prin efectuarea urmtoarelor operaii: curirea tijei i eventuala reparare a rsufltorilor; - manevrarea robinetelor i remedierea neetaneitilor acestora i a defeciunilor constatate la toate mbinrile; - curirea cminelor de vizitare; - completarea cu capace a cminelor de vizitare acolo unde acestea lipsesc; - refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul; - controlul posturilor de protecie catodic. Constatrile se menioneaz n fiele tehnice ale conductelor i branamentelor. Pentru reelele protejate catodic, o dat la 30 de zile se efectueaz controlul funcionrii staiilor de protecie catodic. Constatrile se menioneaz n ordinul de serviciu. nlocuirea conductelor de gaze naturale sau a unor poriuni din acestea se face n funcie de: - starea tehnic i vechimea acestora; - frecvena defectelor; - agresivitatea solului i a curenilor de dispersie; - modernizarea carosabilului i infrastructurii sistemelor de utiliti; - schimbarea regimului de presiune. nlocuirea capacelor la cminele de vizitare se face imediat dup constatarea deteriorrii sau lipsei acestora. n cazul conductelor situate pe strzi care urmeaz a fi supuse modernizrii se verific, n prealabil prin sondaj, starea tehnic a conductelor stabilindu-se msurile necesare pentru asigurarea funcionrii n condiii de siguran. ntreruperea planificat a alimentrii cu gaze naturale pentru efectuarea de lucrri pe o conduct sau o poriune din reeaua de distribuie se face numai dup anunarea consumatorilor afectai de ntrerupere, nainte cu minimum 48 de ore. Perioada minim de ntrerupere a alimentrii cu gaze naturale este de 3 ore. n cazul ntreruperilor accidentale, reluarea alimentrii cu gaze naturale se face dup anunarea prealabil a consumatorilor afectai de ntrerupere cu minimum 3 ore. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioar celei pentru care a fost construit, se face numai dup: - verificarea de ctre un proiectant autorizat de ANRGN a proiectului conductei i a interconectrilor acesteia cu alte conducte i proiectarea modificrilor impuse; - efectuarea probelor de presiune corespunztoare noului regim de presiune. Operaiile de intervenie pe conductele n funciune se fac numai pe baza programelor de lucru aprobate, care trebuie s conin minimum urmtoarele precizri: - msuri tehnice care s exclud pericolul de accidente; - personalul autorizat al operatorului sistemului de distribuie; - msurile de prevenire i de stingere a incendiilor prevzute de regulamentele n vigoare. Exploatarea instalaiilor de utilizare aparinnd persoanelor juridice Consumatorii de gaze naturale, persoane juridice, sunt obligai s asigure exploatarea i ntreinerea 143

corect a instalaiilor de utilizare prin una din variantele: personal propriu autorizat conform Regulamentului pentru autorizarea i verificarea personalului care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n sectorul gazelor naturale; ageni economici autorizai conform Regulamentului pentru autorizarea i verificarea agenilor economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n sectorul gazelor naturale; societi liceniate pentru activitatea de distribuie gaze naturale de ctre ANRGN. De asemenea, consumatorii sunt obligai s ntocmeasc i s afieze la locuri vizibile: - instruciuni specifice de utilizare i exploatare pentru fiecare aparat i agregat alimentat cu gaze naturale; -numerele de telefon ale echipelor de intervenie proprii i ale operatorului de distribuie. n cazul n care sunt sub incidena ISCIR, este obligatoriu ca exploatarea s se fac de personalul autorizat conform prevederilor Prescripiilor Tehnice ISCIR n vigoare. Exploatarea corect a aparatelor de utilizare const din efectuarea urmtoarelor operaiuni: - aprinderea i stingerea focului se fac n funcie de caracteristicile specifice ale aparatului de utilizare; - supravegherea arderii i respectarea parametrilor tehnologici pentru funcionare n condiii optime; - supravegherea aparatelor de msur i control i a echipamentelor de siguran; - supravegherea instalaiilor de automatizare; - anunarea echipei de ntreinere pentru remedierea defeciunilor constatate i scoaterea din funciune a instalaiilor defecte. ntreinerea instalaiilor de utilizare const din efectuarea urmtoarelor - operaiuni: -controlul eventualelor scpri de gaze la intervale de cel mult 72 de ore; - supravegherea, ntreinerea curent, vopsirea prilor aparente; - verificarea i repararea aparatelor de utilizare prin uniti specializate, autorizate de ISCIR; - verificarea instalaiilor de utilizare o dat la 2 ani; - revizia instalaiilor de utilizare o dat la 10 ani. Aceste termene sunt maximale, consumatorul putnd stabili intervale de timp mai scurte, n funcie de: - complexitatea instalaiei; - procesul tehnologic; - posibilitatea scprii i infiltrrii gazelor. Revizia instalaiilor de utilizare este obligatorie la termenul prevzut mai sus i n urmtoarele situaii: -dup ntreruperea utilizrii instalaiei pentru o perioad timp care depete 6 luni; -dup orice accident produs n cldire care ar fi putut afecta instalaia de utilizare gaze naturale. Verificarea periodic a instalaiilor de utilizare se face conform instruciunilor specifice i const din efectuarea urmtoarelor operaiuni: .verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente; .verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi; .verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaie, cu spum de ap cu spun; .verificarea funcionrii echipamentelor i dispozitivelor auxiliare din componena instalaiei de utilizare i a instalaiei de alimentare cu energie electric a acestora, dup caz; .verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran; demontarea / debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare aferente; .verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de utilizare ale beneficiarului; verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente; verificarea tirajului courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse i prezentarea de ctre consumator a dovezii de curire a acestora de ctre un agent economic autorizat conform reglementrilor n vigoare; 144

.verificarea strii construciilor care adpostesc staiile de reglare-msurare i posturile de reglare. Verificarea aparatelor de msurare supuse controlului metrologic obligatoriu al statului, se efectueaz n conformitate cu prevederile reglementrilor metrologice n vigoare. Revizia periodic a instalaiilor de utilizare const n: -efectuarea tuturor operaiunilor prevzute la verificarea periodic, revizia din anul respectiv nlocuind verificarea; -efectuarea probei de rezisten numai pentru partea de instalaie la care s-au fcut nlocuiri i/sau modificri; -efectuarea probei de etaneitate a ntregii instalaii. Remedierile defeciunilor constatate i nlocuirea elementelor defecte sunt obligaia beneficiarului i se realizeaz de ctre ageni economici autorizai de ANRGN. Sunt interzise soluiile provizorii de remediere a defectelor. Probele de presiune se efectueaz conform prevederilor din Norme tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Verificarea i revizia instalaiilor de utilizare gaze naturale care nu necesit modificri se efectueaz pe baza documentaiilor tehnice existente la operatorul sistemului de distribuie i la consumator. Pentru probele de presiune se ntocmete proces verbal de recepie tehnic conform prevederilor din Norme tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Efectuarea verificrilor i a reviziilor se consemneaz n Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a instalaiilor de utilizare gaze naturale aparinnd consumatorilor persoane juridice care se pstreaz la consumator, executantul lucrrii i operatorul de distribuie. Repunerea n funciune a instalaiilor verificate sau revizuite la care s-au efectuat i modificri de traseu, se face n aceleai condiii ca i pentru instalaiile noi. Repunerea n funciune a instalaiilor dup efectuarea reviziei, dup repararea unei defeciuni i/sau ntreruperi accidentale, se face conform instruciunilor specifice de utilizare i exploatare, numai dup: .- efectuarea controlului funcionrii aparatelor / echipamentelor de msur, control, reglare i siguran din componena instalaiei de utilizare gaze naturale; .- verificarea punerii n poziia nchis a tuturor armturilor de la aparatele de utilizare. Consumatorii stabilesc planuri de aciune pentru prevenirea accidentelor n alimentarea cu gaze naturale, care pot provoca pierderi umane i/sau materiale, instruind personalul propriu n vederea aplicrii lor. La ntreruperea accidental a furnizrii gazelor naturale, consumatorii trebuie s nchid robinetele de pe conductele de alimentare i iau msurile prevzute n instruciunile tehnice proprii de exploatare. Exploatarea instalaiilor de utilizare aparinnd consumatorilor casnici Exploatarea instalaiilor de utilizare aparinnd consumatorilor casnici se efectueaz de acetia i dup caz de fochiti autorizai pentru exploatarea centralelor termice, conform instruciunilor scrise pentru utilizarea gazelor naturale primite la punerea n funciune a instalaiei de utilizare gaze naturale, cu ocazia verificrii acesteia sau la cerere. Instruciunile scrise pentru exploatarea instalaiilor de utilizare uz casnic sunt elaborate conform prevederilor din Norme tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale i a prescripiilor tehnice de folosire a aparatelor de utilizare sau a arztoarelor elaborate de productor. Punerea n funciune a aparatelor de utilizare se face n prezena reprezentanilor unui agent economic autorizat de ISCIR i a reprezentanilor operatorului de distribuie liceniat. Verificarea i repararea aparatelor de utilizare se face la cererea consumatorului prin uniti specializate, ori de cte ori este nevoie. Acestea se efectueaz de ctre reprezentani ai agenilor economici autorizai de ISCIR. Verificarea i revizia periodic a instalaiilor de utilizare este obligatorie i se efectueaz de operatorul liceniat al sistemului de distribuie, n conformitate cu prevederile contractului de furnizare gaze naturale. Operaiunile de verificare se efectueaz la maximum 2 ani i cele de revizie la maximum 10 ani. n cazul n care verificarea sau revizia nu se pot efectua din cauza absenei consumatorului, acesta 145

va fi anunat n scris asupra datei reprogramrii verificrii sau reviziei. Dac verificarea sau revizia nu se pot efectua la data reprogramat, se va proceda la sistarea furnizrii gazelor. La verificarea sau revizia instalaiilor, poriunile de conduct sau armturile care la proba de etaneitate au scpri i nu pot fi remediate, se nlocuiesc pe cheltuiala consumatorului de ctre un agent economic autorizat s execute aceste lucrri, respectndu-se prevederile din Norme tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Cu ocazia verificrii sau reviziei instalaiei de utilizare, consumatorul este obligat s fac dovada n scris, efectuat de o firm specializat. Dovada trebuie s fie emis cu maximum 6 luni nainte de data verificrii. Verificrile i reviziile instalaiilor de utilizare gaze naturale efectuate se consemneaz n Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a instalaiilor de utilizare gaze naturale la consumatorii casnici i respectiv Fia de eviden a lucrrilor periodice de revizie tehnic a instalaiilor de utilizare gaze naturale la consumatorii casnici. Montarea, ntreinerea i verificarea contoarelor / echipamentelor i instalaiilor de msurare gaze naturale Montarea, ntreinerea i verificarea contoarelor / echipamentelor i instalaiilor de msurare gaze naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale se realizeaz de ctre personalul autorizat al operatorului liceniat de distribuie sau cu acordul acestuia, de ageni economici autorizai conform prevederilor legislaiei i reglementrilor n vigoare. ntreinerea contoarelor/echipamentelor i instalaiilor de msurare gaze naturale se face prin: respectarea instruciunilor de ntreinere date de productorul contoarelor/ echipamentelor i instalaiilor de msurare gaze naturale; -verificarea vizual cu ocazia citirii i o dat la 24 de ore pentru nregistratoarele cu diagram circular, cu ocazia schimbrii diagramei; -verificarea metrologic periodic la scadenele stabilite prin reglementrile de specialitate. Modul de efectuare a verificrilor metrologice, ocazionate de defectarea aparatelor sau la solicitarea consumatorilor este precizat n contractul de furnizare gaze naturale i n Regulamentul de msurare a cantitilor de gaze naturale tranzacionate la consumatorii captivi. Verificarea contoarelor/echipamentelor i instalaiilor de msurare gaze naturale se face numai n laboratoare autorizate, n conformitate cu reglementrile de metrologie legal n vigoare. Intervenii pentru remedierea defectelor Operatorul de distribuie asigur permanent un sistem de colectare a sesizrilor i reclamaiilor consumatorilor i de rezolvare a acestora n vederea remedierii defectelor intervenite n sistemul de alimentare cu gaze naturale. n funcie de numrul consumatorilor i lungimea reelei, activitatea se organizeaz astfel: -birou cu funcionare permanent dotat cu telefon direct, avnd echipe i mijloace de intervenie; .- post dotat cu telefon direct; .- salariat al operatorului de distribuie care s asigure preluarea permanent a sesizrilor i reclamaiilor consumatorilor , cu domiciliul n localitatea rural n care se desfoar activitatea de distribuie a gazelor naturale. Pentru localiti mai mici sau pentru consumatori izolai la care numrul abonailor nu justific existena echipelor permanente de intervenie, remedierea defectelor se asigur de ctre operatorul sistemului de distribuie prin echipe de intervenie. Solicitarea echipelor de intervenie se face prin dispeceratul distribuitorului n urma reclamaiilor primite. Operatorul de distribuie comunic consumatorilor numrul de telefon pentru reclamaii i intervenie i l nscrie n Instruciunile de utilizare a gazelor naturale, care se predau tuturor consumatorilor odat cu 146

punerea n funciune a instalaiilor. Mainile de intervenie se doteaz cu mijloace de comunicare eficiente, cu scule, dispozitive, echipamente, utilaje pentru executarea lucrrilor i cu aparate adecvate pentru detectarea scprilor de gaze naturale. Echipele de intervenie au n componen muncitori specializai pentru lucrrile necesare, dotai cu echipament de protecie corespunztor normelor de protecie a muncii i PSI. Deplasarea echipei de intervenie la locul defectului se realizeaz n timpul cel mai scurt. Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de serviciu. Remedierea defectului se consemneaz de echipa de intervenie pe ordinul de serviciu. Defeciunile semnalate la instalaiile de utilizare ale consumatorilor, persoane juridice, se remediaz de echipele proprii. De asemenea, defeciunile pot fi remediate de ctre echipele operatorului liceniat al sistemului de distribuie sau de ctre ageni economici autorizai de ctre ANRGN, pe baz de contract. Scoaterea temporar i repunerea n funciune a conductelor de distribuie i a branamentelor O conduct sau un branament se consider scoase temporar din funciune dup ce s-a oprit vehicularea gazelor, prin izolarea poriunii respective cu ajutorul robinetelor de secionare sau a dispozitivelor speciale de oprire local i s-a efectuat depresurizarea acestora. Scoaterea temporar din funciune a conductelor i branamentelor poate fi necesar pentru: remedierea avariilor sau accidentelor tehnice; -efectuarea unor lucrri programate pe conducte. Scoaterea temporar din funciune a conductelor i branamentelor se execut de echipe sau formaii de lucru ale operatorului sistemului de distribuie numai pe baza: -programului de lucru scris; -foii de manevr; -dispoziiei telefonice a persoanelor mputernicite, nregistrat n registrul de dispoziii al dispeceratului de gaze naturale, n funcie de importana i urgena lucrrii. Programele de lucru se ntocmesc pentru toate lucrrile planificate. Foile de manevr se ntocmesc pentru lucrri de intervenie simple sau n cazuri de accidente tehnice. n caz de avarie, personalul din echipele de intervenie are obligaia de a lua primele msuri de siguran i de a raporta dispeceratului operatorului de distribuie msurile luate pentru remediere. Documentele de mai sus se ntocmesc de persoane numite de operatorul sistemului de distribuie i se aprob de persoane mputernicite n acest sens. Scoaterea temporar din funciune cu ajutorul dispozitivului cu par a conductelor avnd Dn 50 mm, racordate la conducta de distribuie prin teu, se face pe baza ordinului de serviciu. Dup ncheierea lucrrilor, executantul va nscrie n planul de amplasare i n cartea construciei elementele constructive noi i cele modificate care s reflecte situaia real din teren la data respectiv. La conductele de polietilen, dup localizarea defectului i efectuarea spturilor n funcie de gradul de afectare al conductei, defectul se va izola prin: -strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate n amonte de locul defectului sau de o parte i de alta a locului defectului pentru conductele integrate n sistemele de alimentare buclate; -secionare cu ajutorul robinetelor de secionare; .- dispozitiv cu par (n cazul conductelor rupte). Reparaiile defectelor conductelor din polietilen

pot fi:

.- temporare; .- definitive; Reparaiile temporare se refac n form definitiv imediat ce sunt ndeplinite condiiile normale de lucru. n cazul unor reparaii temporare, n principal n cazul conductelor perforate i dup caz 147

fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic.nlturarea defectelor pin reparaii definitive la conductele de polietilen se efectueaz prin utilizarea procedeului de mbinare prin electrofuziune. Materialele utilizate pentru reparaii sunt tronsoane de conducte i electrofitinguri agrementate tehnic i compatibile cu materialul conductei care se repar. Aparatele de sudur vor ndeplini condiiile de performan necesare executrii lucrrii. ntreinerea i repararea robinetelor din polietilen const din intervenii la tubul de acces i verificarea foliei protectoare. n cazul defectrii robinetelor, acestea se vor nlocui. Dup nlturarea defectului conductei din polietilen, repunerea n funciune a tronsoanelor afectate se va efectua numai dup ndeplinirea umtoarelor etape: .- verificarea lucrrilor efectuate; .- efectuarea probelor de presiune; .- refacerea continuitii firului trasor i a benzii (grilei) avertizoare; .- refularea conductelor pentru eliminarea complet a aerului; .- evidenierea locului de strangulare al conductei.

Scoaterea definitiv din funciune a conductelor i a branamentelor Pentru scoaterea definitiv din funciune a unei conducte se parcurg urmtoarele etape: -evacuarea gazelor naturale din conducte; -tierea capetelor conductei; -obturarea cu capace sudate a capetelor. Pentru scoaterea definitiv din funciune a unui branament se parcurg urmtoarele etape: -evacuarea gazelor naturale din branament; -tierea capetelor branamentului; -obturarea robinetului/teului de branament; -extragerea branamentului n vederea recuperrii acestuia, dup caz. Pentru dezafectarea unei conducte se ntocmete un program de lucru care fa de programele obinuite, cuprinde urmtoarele date i msuri suplimentare: -planul de amplasare a conductei, cu modificrile la zi i cu menionarea dispozitivelor de refulare a gazelor, zonelor de lucru periculoase; -alte construcii i instalaii nou amplasate pe traseu; -tronsoanele care nu se pot demonta odat cu dezafectarea conductei; -desfiinarea tuturor marcajelor, rsufltorilor i dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul conductei dezafectate; -marcarea cu vopsea sau tblie a zonelor periculoase; -locul de tiere i blindare a tuturor capetelor i legturilor; -alte elemente necesare pentru sigurana lucrrii; -obligativitatea ncheierii unui proces verbal la terminarea lucrrilor. Pentru a evita cuplarea unor conducte i/sau branamente la tronsoanele nedemontate ale unei conducte dezafectate, se va efectua n prealabil o identificare pe traseu a acestora. Identificarea se efectueaz de delegai ai operatorului de distribuie i dup caz, ai beneficiarului pe 148

baz de:

-proces verbal ncheiat la terminarea lucrrilor de dezafectare; -plan de situaie i schema conductei; -verificarea diametrelor conductelor; -sondaje, prin perforri fr foc; -injectare de odorizant n reelele de distribuie. Toate capetele conductelor dezafectate ce nu pot fi scoase din pmnt se obtureaz cu capace

sudate.

149

BIBLIOGRAFIE

[1] * * * - Manualul de Instalaii, vol. S, Editura Artecno, Bucureti, 2003 [2] Gabriel Gh. Distribuia i utilizarea gazelor naturale, Editura Tehnic, Bucureti,1972 [3] Gabriel Gh. Exploatarea reelelor i instalaiilor de gaze, Editura Tehnic, Bucureti, 1975 [4] Hall F. Essential Building Services and Equipment, Newnes, London, 1988 [5] Vintil t., Cruceru T., Onciu L. Instalaii sanitare i de gaze, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1995

150