Sunteți pe pagina 1din 2

NORMATIVE

Nr
Denumire Cod normativ
crt
1 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor NORMATIV P 118-99

Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor


2 MANUAL MP 008-2000
normativului P 118-99 "Siguranţa la foc a construcţiilor"

Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler


3 NORMATIV SC 003-99
la depozite cu stive înalte

NORMATIV SC 004-
Soluţii cadru de proeictare a instalaţiilor de climatizare la clădirile publice
4 2000

5 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare NORMATIV I 9-94

Norme tehnice pivind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie NORMATIV P 102-


6
civilă în subsolul construcţiilor noi 2001

Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea parcajelor etajate


NORMATIV NP 24-97
pentru autoturisme. Normativ pentru proiectarea consturcţiilor publice
NORMATIV NP 25-97
subterane
7
Normativ privind optimizarea nivelului de protecţie tehnică la clădirile de NORMATIV GP 058-
8
locuit 2000
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli NORMATIV GT 030-
9
aglomerate 2001

Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor


NORMATIV SC 007-02
de locuit existente
10

Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale


11 NORMATIV NP 060-02
anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice

Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor


12 NORMATIV NP 063-02
pentru circulaţia pietonală în construcţii
Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază)
NORMATIV NP 065-02
din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1994
13
14 Ghid pentru proiectarea mansardelor la clădirile de locuit NORMATIV NP 064-02

Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri


din domeniul sănătăţii NORMATIV GT 049-02
15
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine NORMATIV GT 050-02
de bătrâni şi persoane cu handicap

Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de


curenţi slabi aferente clădirilor civile de producţie NORMATIV I 18/1-01
Normative pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a NORMATIV I 18/2-02
incendiilor şi a sistemelor de alarmare ămpotriva efracţiei

16

Termografia în construcţii. Metodologie privind determinările termografice în


17 NORMATIV MP 037-04
construcţii

SECURITATEA LA
INCENDIU
Sunt prezentate, cele mai recente documente europene privind securitatea
REGLEMENTĂRILE
18 la incendiu, precum şi explicaţii şi comentarii aparţinând autorilor,
EUROPENE ŞI
specialiştilor de înaltă competenţă în domeniu
ROMÂNEŞTI -
COMENTARII

Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea


NORMATIV NP 066-02
funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995
19