Sunteți pe pagina 1din 7

METODA ABC

Originea metodei pe activitati se afla in SUA si lucrarea de baza se considera a fi The Hidden Factory elaborata de effrey !" #iller si Thomas $" %ollman" &ei doi autori au supus unui studiu critic sectoarele si locurile de costuri comune 'indirecte() a*ungand la concluzia ca pasul hotarator pentru controlul costurilor indirecte consta in elaborarea unui model care sa detalieze si sa structureze cauzele acestor costuri" !estiunea pe activitati se bazeaza pe+ analiza activitatilor si proceselor ce participa la livrarea produselor catre clienti, punerea in evidenta a modului de formare a costurilor, analiza valorii adaugate produselor de catre activitati"

#odelul costului pe actvitati este un sistem de contabilitate analitica) construit in *urul conceptului de actvitate) fiind o alta formula de constructie a unui cost complet" #etoda A-& stabileste costul produsului pe baza activitatilor ce se desfasoara pentru fabricarea sa) oferind avanta*ul unui cost mai real) pe baza caruia se pot lua decizii strategice" $tapele calculatiei costurilor in metoda A-& sunt+ ." /" 0" 1" 2" 3" identificarea activitatilor si a costurilor aferente, stabilirea inductorilor de cost pentru fiecare activitate, constituirea centrelor de regrupare, calculul costului complet , calculul costului de productie) produselor) lucrarilor) serviciilor, calculul costului complet"

$tapa ." 4dentificarea activitatilor si a costurilor aferente Activitatea reprezinta un eveniment sau tranzactie purtatoare de costuri si care se comporta ca un factor tipic in formarea costurilor dintr5o intreprindere" Activitatea mai poate fi definite ca o misiune specifica sau un ansamblu de sarcini de aceeasi natura effectuate pentru a adduce un plus de valoare la fabricarea produsului" $6emple de activitati+ intretinere echipamente, comenzi de cumparare, controlul calitatii, transport, receptia materialelor,

inventarierea"

7umarul de activitati dintr5o intreprindere depinde de comple6itatea operatiilor" &u cat operatiile sunt mai comple6e cu atat creste numarul de activitati purtatoare de costuri" &ea mai mare precizie a calculatiei se presupune a fi realizata prin stabilirea a patru niveluri generale de activitati) unde dintre aceste niveluri fiind la randul lor divizate in centre de cheltuieli specifice" Activitati la nivel de unitate care sunt realizate de fiecare data cand o unitate este produsa" Sunt acelea care apar ca un rezultat al volumului total de productie care trece printr5o intreprindere" Activitati la nivel de lot care sunt realizate de fiecare data cand un lot de bunuri sunt produse sau manevrate" 4nclud sarcini precum plasarea comenzilor de achizitie) echipamente) transportul la clienti si receptiile pentru materiale" &osturile generate de activitatile la nivel de lot precum achizitionarea sunt in functie de numarul de comenzi inaintate si in functie de marimea acestor comenzi" Activitati la nivel de produs care sunt cerute de realizarea fiecarui tip diferit de produs" Aceste activitati sunt realizate pentru a sustine productia fiecarui tip diferit de produs) prin urmare) activitatile la nivel de produs vor fi legate doar de anumite produse si nu de altele" Activitati la nivel de intreprindere care doar se refera la procesul general de fabricatie al unei intreprinderi" &osturile la nivel de intreprindere se refera la conducerea intreprinderii) asigurari) ta6e de proprietate si facilitate pentru anga*ati" $tapa /" Stabilirea inductorilor de cost pentru fiecare activitate 4nductorii de cost denumiti si stimulatori de costuri reprezinta marimile de referinta pentru repartizarea costurilor indirecte" 4nductorii de cost reprezinta cauza variatiei consumurilor de resurse si serveste ca instrument de masura a volumului prestatiilor furnizate" 4nductorii de cost trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii+ sa fie usor de identificat si utilizat, sa fie cauza variatiei consumurilor de resurse, sa nu influenteze comportamentel personalului, sa fie usor accesibili"

4nductorii de cost pot fi grupati in+ a( inductori traditionali ore manopera, ore functionare utila*, cost materii prime consummate, numar de produse"

b( inductori noi+ numar comenzi de materiale, numar planuri elaborate, numar controale, numar comenzi de fabricatie, numar puncte de sudura etc"

$tapa 0" &onstruirea centrelor de regrupare Toate activitatile pentru care s5au identificat aceiasi inductori de cost se regrupeaza intr5un centru de regrupare" 4n acest fel se usureaza calculul costului renuntand la un tratament individual al fiecarei activitati" 4n acest moment se poate calcula costul unitary al inductorului cunoscand+ costul centrului de regrupare format din totalul costului activitatilor componente, volumul total al inductorului" &ost unitar inductor 8 &ost centru regrupare %olum total inductori $tapa 1" &alculul costului complet" 4n aceasta etapa se calculeaza costul de productie al diverselor componente ale produselor" &ostul de productie va cuprinde cheltuielile directe si o doza din cheltuielile centrelor de regrupare 'indirecte(" 4n general costul de productie se calculeaza pe trei componente+ .( cost functie de volum de productie care se refera la consumul de materii prime) manopera directa) ore functionare utila*e, /( cost lot cauzat de organizarea productiei care se refera la cost comenzi de fabricatie) cost control calitate etc", 0( cost piesa sau subansamble datorat e6istentei ca atare si care se refera la dosarul ethnic) proiectare) reproiectare) stocare de informatii etc" $tapa 2" &alculul costului de productie al produselor fabricate" Aceasta etapa reuneste elementele+ costul pieselor si subansamblelor, costul altor materii prime, manopera directa, costul fucntionarii utila*elor, costul activitatilor consummate de produsele fabricate"

&ostul activitatii consummate se determina dupa relatia+ &ost activitate 8 &ost unitar inductor 6 %olum inductori utilizati

consumata

la fabricarea unui produs

$tapa 3" &alculul costului complet al produselor vandute Acesta etapa presupune suplimentarea costului de productie cu o parte din costul de administratie si desfacere) parte stabilita prin intermediul inductorilor de cost specifici acestor activitati" 9osibilitatile oferite de metoda A-& si care nu se regasesc la metodele traditional ear fi+ identificarea celor mai profitabili clienti) produse) canale de distributie, determinarea contribuabililor reali la performanetele financiare, previzionarea corecta a costurilor si resurselor legate de volumul productiei si structura identificarea cauzelor performantelor slabe, urmarirea activitatilor si proceselor"

organizationala,

9rin metoda A-& intreprinderile isi pot imbunatati eficienta si reduce costurile fara a sacrifice valoarea pentru clienti"

$:$#9;4F4&A<$A #$TO=$4 A-& Aplicatie+ O societate comerciala fabrica si comercializeaza / produse A si -" 4nformatiile communicate de contabilitatea de gestiune pentru luna ianuarie sunt urmatoarele+ $lemente &antitate fabricata si vanduta #aterii prime #anopera directa pe bucata 9ret vanzare unitar A 2>> buc 2> um@buc .>> um@buc /0> um@buc &ostul unei ore de manopera directa /)2 um@h %aloarea .3">>> 3">>> .2">>> 1>">>> A">>> 2">>> .>">>> ?>> buc .>> um@buc .2> um@buc 03> um@buc

Analiza si gruparea activitatilor de functionare pentru aceasta societate pot fi rezumate astfel+ Activitatea &omanda materii prime &omercializare ;ansare in fabricatie 9roductie !estiunea stocurilor 9regatirea productiei Administrare generala 4nformatii complementare+ 4nductori 7umar comenzi 7umar tipuri de mat prime 7umar loturi Total 1 1 .>> 9rodusul A . / ?> 9rodusul 0 / 0> 4nductorul 7umar comenzi &ifra de afaceri 7umar loturi Ore manopera directa 7umar tipuri de materii prime 7umar loturi &ost adaugat la costul direct

&erinte + .( &alculul costurilor unitare ale produselor" /( &ostul complet a produselor" <ezolvare+ Situatia cheltuielilor pe centre de regrupare &entre de regrupare &<. &</ &<0 4nductor 7r comenzi &A 7r loturi Activitatea &omanda mat prime &omercializare ;ansare in fabr &heltuieli pe activitate .3">>> 3">>> .2">>> 'B( 03?">>> .>> %olum inductor 1 &ost unitar pe inductor 1">>> lei@cmd >)>.3 lei@&A />> lei@lot

&<1 &<2 &<3

Ore manopera directa 7r tip mat prime &ost adaugat

9regatirea prod 9roductie !estiunea stocurilor Administrare generala

2">>> 1>">>> A">>> .>">>> 'BB( 3/">>> 1 'BBB( /12">>> >)312 lei@ora /">>> lei@tip >)>1

'B( %olum inductor &A+ 9rodusul A+ 2>> 6 /0> 8 ..2">>> um 9rodusul -+ ?>> 6 03> 8 /2/">>> um Total+ ..2">>> C /2/">>> 8 03?">>> um 'BB( %olum inductor Ore manopera directa+ 9rodusul A+ 2>> 6 '.>> @ /)2( 8 />">>> ore 9rodusul -+ ?>> 6 '.2> @ /)2( 8 1/">>> ore Total + />">>> C 1/">>> 8 3/">>> ore #anopera directa+ 9rodusul A+ 2>> 6 .>> 8 2>">>> lei 9rodusul -+ ?>> 6 .2> 8 .>2">>> lei Total+ 2>">>> C .>2">>> 8 .22">>> lei

'BBB( %olum inductor &ost adaugat+ &ost adaugat 8 &ostul manoperei directe C Total ch indirecte D &h pe centru de regrupare 8 .22">>> C .3">>> C 3">>> C .2">>> C 1>">>> C 2">>> C A>>> C .>">>> D .>">>> 8 /12">>> Fisa costului unitar pe produs A $6plicatii #at prime #anopera directa 4" Total ch directe &h indirecte pe &< &<. &</ U@# &antitate 9ret unitar %aloare /2">>> 2>">>> ?2">>> 1">>> ."A1>

7r comenzi &A

. ..2">>>

1">>> >)>.3

&<0 &<1 &<2 &<3 44" Total ch indirecte 444" &ost complet '4 C 44( 4%" &ost unitar '444@2>>(

7r loturi Ore manopera directa 7r tip mat prime &ost adaugat

?> />">>> / 'B( A3"?1>

/>> >)312 /">>> >)>1

.1">>> ./"E>> 1">>> 0"13E 1>"/>E ..2"/>E /0>)1. lei@buc

'B( &ost adaugat 8 2>">>> C 1">>> C ."A1> C .1">>> C ./"E>> C 1">>> 8 A3"? 1> Fisa costului unitar pe produs $6plicatii #at prime #anopera directa 4" Total ch directe &h directe pe &< &<. &</ &<0 &<1 &<2 &<3 44" Total ch indirecte 444" &ost complet '4C44( 4%" &ost unitar '444@?>>( U@# &antitate 9ret unitar %aloare ?>">>> .>2">>> .?2">>> ./">>> 1">0/ 3>>> /?">E> 1">>> 3"0/1 2E"113 /01"113 001)E/ lei@buc

7r comenzi &A 7r loturi Ore manopera directa 7r tip mat prime &ost adaugat

0 /2/">>> 0> 1/">>> / 'B( .2A".//

1">>> >)>.3 />> >)312 /">>> >)>1

'B( &ost adaugat 8 .>2">>> C ./">>> C 1">0/ C 3">>>C /?">E> C 1">>> 8 .2A".// -ibliografie+ .( 44 5 a /( &hirata &araiani) #ihaela =umitrana + &ontabilitate de gestiune si control de gestiune D aplicatii si studii de caz &hirata &araiani) #ihaela =umitrana + &ontabilitate de gestiune si control de gestiune D $ditia a