Sunteți pe pagina 1din 15

1. Politica vamal.

Politica vamal este parte integrant a politicii externe i interne a statului.(2) Politica vamal urmrete asigurarea eficienei operaiunilor vamale, reglementriischimbului de mrfuri pe teritoriul vamal al Republicii obiective stabilite de legislaie. oldova, contribuia la re!olvarea problemelor politice i comerciale privind protecia pieei interne i stimularea de!voltriieconomiei naionale, alte

Politica n domeniul vamal


Procesul creterii nivelului economic al rii este influenat i de activitatea organelor vamale, de aceea activitatea vamal trebuie s se caracteri!e!e prin integritate, transparen i profesionalism. % vmuirea& % perfectarea declaraiilor vamale& % controlul mrfurilor i mi"loacelor de transport& % controlul corporal&% controlul evidenei contabile& % perceperea drepturilor de import i de export& % alte aciuni efectuate #n domeniul vamal de ctre organul vamal. 'muirea este procedeul de plasare a mrfurilor i mi"loacelor de transport #ntru%un anumit regim vamal i #ncheierea acestui regim, #n conformitate cu prevederile legislaiei. 'muirea se efectuea! de organele vamale interne i cele de frontier, #n locurile stabilite din!onele de activitate ale organului vamal #n care se gsete expeditorul sau destinatarul mrfurilor. P#n la efectuarea vmuirii, agentul economic trebuie s efectue!e operaiuni prealabile pentru a accelera traficul de mrfuri. (ceste operaiuni prevd$ #nregistrarea agentuluieconomic ca subiect al activitii economice externe, obinerea certificatelor i licenelor necesare desfurrii activitii acestuia, #ntiinarea organului vamal despre trecerea frontierei, plasarea mrfurilor #n depo!itele provi!orii, prelevarea probelor i mostrelor mrfurilor. )n scopul vmuirii, organul vamal este #n drept s preleve probe i mostre de mrfuri,supun#ndu%le cercetrii (experti!ei). )n dependen de po!iia tarifar a mrfii se #ncasea! i drepturile de import i de export corespun!toare unei anumite po!iiei tarifare. *onform +omenclatorului mrfurilor al Republicii prin ,otr#rea -uvernului Republicii po!iie tarifar. +omenclatorul mrfurilor se aplic pe teritoriul Republicii oldova, aprobat oldova cu scopul oldova nr../ din 20.12.211/, fiecare marf are o anumit rfurile i mi"loacele de transport care trec frontiera vamal, sau ale cror regim vamal se modific, s#nt supuse operaiunilor vamale, i anume$

reglementriitarifare i netarifare a activitii economice externe, #mbuntirii evidenei

statistice i aschimbului de informaie statistic referitoare la circulaia mrfurilor pe plan intern i extern. Pentru a simplifica determinarea po!iiei tarifare a mrfii i pentru a asigura compatibilitatea legislaiei naionale cu cea a 3niunii 4uropene apare necesitatea aderrii Republicii oldova la *onvenia 5nternaional privind 6istemul armoni!at de descriere i codificare a mrfurilor, adoptat la 7ruxelles la 2/ iunie 289:. ;a aceast convenie au aderatcirca 2/1 de ri, iar criteriul de clasificare a mrfurilor este gradul de prelucrare combinat cu originea mrfurilor. < alt modalitate de eliminare a posibilitii de determinare incorect a po!iiei tarifare a mrfii este crearea de laboratoare vamale pentru experti!a i examinareamrfurilor. 4xistena laboratoarelor vamale ar contribui la accelerarea traficului de mrfuri, la optimi!area controlului vamal i la asigurarea eficienei activitii vamale. 5mplementarea acestor msuri ar contribui i la determinarea corect a originii mrfii. <riginea mrfii este important #n cadrul aplicrii msurilor tarifare, deoarece mrfurile ce se import din rile cucare Republica oldova are #ncheiat acord privind crearea !onei de comer liber (statele%membre ale *65 i Rom=nia) i care s#nt #nsoite de certificate de origine, s#nt scutite de la achitarea taxei vamale (mrimea acesteia variind #ntre 1>%2.> din valoarea #n vam a mrfii). *onform *odului 'amal vmuirea #ncepe #n momentul #n care colaboratorul vamal se declar disponibil s perfecte!e actele vamale asupra mrfurilor i mi"loacelor de transport, respect#nd procedura efecturii operaiunilor prealabile. ?ermenul de verificare a declaraiei vamale, a documentelor, controlul mrfurilor i mi"loacelor de transport este de 21 !ile din momentul primirii declaraiei, a documentelor i informaiilor necesare controlului vamal, iar #nca!ul animalelor vii i mrfurilor uor alterabile @ #n cel mult : !ile. )n cadrul efecturii operaiunilor vamale mrfurile s#nt supuse declarrii prin #ntocmirea declaraiei vamale, care este actul unilateral cu caracter public, prin care o persoan manifest,#n formele i modalitile prev!ute de legislaia vamal, voina de a plasa mrfurile #ntr%un regim vamal determinat. Aeclaraia vamal, de regul, se depune #n termen de B2 de ore din momentul trecerii frontierei vamale. Aeclaraia vamal #n detaliu este actul "uridic prin care declarantul$ a) solicit un regim vamal pentru marfa pre!entat (import, export, reexport, reimport,etc.)& b) se anga"ea! s%i #ndeplineasc obligaiile ce #i revin prin regimul vamal declarat& c) furni!ea! informaiile necesare pentru luarea msurilor i aplicarea dispo!iiilor pentru reali!area obligaiilor fiscale, a controlului comerului exterior i al statisticii. +ormele privind completarea, circulaia i folosirea formularelor declaraiei vamale(aprobate prin <rdinul Airectorului -eneral al Aepartamentului *ontrolului 'amal nr.22 din22.12.2888 i intrate #n vigoare la data de 22.1:.2888) stabilesc #n mod detaliat forma iconinutul acesteia. (ceste norme au intrat #n vigoare p#n la aprobarea noului *od 'amal, deaceea, #n pre!ent din cau!a introducerii noilor prevederi vamale i din cau!a utili!rii noului codde identificare al 2

#ntreprinderilor (codul 5A+<), Aepartamentul 'amal a elaborat noile norme cu privire la declaraia vamal #n detaliu, care vor intra #n vigoare la momentul publicrii acestora #n onitorul <ficial al Republicii oldova. ;a vmuirea mrfurilor provenite din tran!aciile economice externe, organele vama le accept spre perfectare declaraiile vamale, cu condiia pre!entrii de ctre agenii economici a unui ir de documente. ;ista documentelor necesare a fi pre!entate organului vamal este aprobat prin <rdinul Aepartamentului 'amal nr.2B0%< din 2/.21.2112 ( onitorul <ficial al Republicii oldova nr.202%20. din 10.22.2112). Aintre aceste documente menionm doar cele mai principale$ a) contractul #n ba!a cruia au fost livrate mrfurile& b) documentele de transport (actele oficiale ce #nsoesc #ncrctura i conin informaiadespre condiiile i caracterul deplasrii, precum i trsturile caracteristice de ba! alemrfurilor transportate)$ % la transportarea cu transportul aerian % scrisoarea de trsur (fraht), prev!ut de*onvenia privind unificarea unor reguli referitor la transporturile internaionale aeriene,'arovia, 22.21.28& % la deplasarea cu transportul auto$% scrisoarea de trsur internaional, prev!ut de *onvenia internaional cu privire lacontractul de transport al #ncrcturilor pe calea auto, Ceneva, 22.1...0& % carnetul ?5R, prev!ut de *onvenia internaional cu privire la transportulinternaional de #ncrcturi sub acoperirea *arnetului ?5R, -eneva, 2/.22.B.& % la deplasarea cu transportul feroviar % scrisoarea de trsur, prev!ut de (cordulinternaional privind transportul internaional de mrfuri pe calea ferat, intrat #n vigoare la12.22..2& % la deplasarea mrfurilor cu mi"loacele de transport naval % conosamentul prev!ut de *onvenia <+3 cu privire la transportul maritim al #ncrcturilor, ,amburg, 28B9& c) documentele comerciale (acte oficiale ce conin informaia despre costul mrfurilor deplasate (specificarea lor). )n calitate de acte comerciale pot fi folosite facturi comerciale, pro%formele acestora, precum i alte documente folosite #n comerul exterior)& d) licene&e) autori!aii&f) certificate de conformitate& g) certificate de origine.Perfectarea declaraiei vamale #n detaliu const din / etape$ 2) #ntocmirea, 2) acceptarea, :) #nregistrarea /) validarea. Parcurgerea acestor etape, care s#nt foarte complexe i destul de anevoioase constituie o piedic #n accelerarea i facilitarea traficului de mrfuri. ?otodat, *odul'amal prevede c, dac declarantul nu poate, din motive obiective, s depun o declaraiecomplet, organul vamal este #n drept s%i primeasc o declaraie temporara sau incomplet,dac ea conine :

date principale necesare vmuirii. Ae aceea, apare necesitatea elaborriiregulamentului cu privire la forma i modalitatea de utili!are a declaraiei temporare sauincomplete.< alt etap a operaiunilor vamale const #n efectuarea controlului vamal. *ontrolul vamal const #n #ndeplinirea de ctre organul vamal a operaiunilor de verificare a mrfurilor, aexistenei i autenticitii documentelor& examinarea evidenelor financiar%contabile& controlulmi"loacelor de transport& controlul baga"elor i al altor mrfuri transportate& efectuarea deanchete i alte aciuni similare pentru a se asigura respectarea reglementrilor vamale i altor norme aplicabile mrfurilor aflate sub supraveghere vamal. *ontrolul vamal se efectuea! #n!onele de control vamal create at#t la frontier, c#t i #n interiorul republicii. ;a frontierarepublicii #n !ona de control vamal #i exercit funciile organele vamale, trupele de grniceri,instituia bancar care este abilitat cu dreptul de a #ncasa drepturile de import i de export, precum i serviciile auxiliare de control (6erviciul veterinar, 6erviciul fitosanitar, 5nspectoratultransporturilor auto, 5nspectoratul ecologic, 5nspectoratul sanitar).)n scopul intensificrii controlului persoanelor fi!ice i "uridice, mi"loacelor de transporti mrfurilor, precum i pentru combaterea contrabandei i reducerii timpului de vmuire amrfurilor, 6erviciul 'amal a implementat la 2 birouri vamale (6culeni i ;eueni) 6istemul 5nformaional (utomati!at DErontieraF % un sistem automati!at unic integrat de eviden icontrol a persoanelor, mi"loacelor de transport i mrfurilor, care trec frontiera de stat aRepublicii oldova. (cest sistem prevede totodat i utili!area bonului unic de plat, careconstituie un document centrali!ator al plilor, impo!itelor #ncasate la frontiera de stat aRepublicii oldova. )n ba!a bonului unic de plat se percep drepturile de import i de export, plile i taxele obligatorii percepute de ctre$ 5nspectoratul transportului auto& 6erviciulveterinar& 6erviciul fitosanitar& 6erviciul sanitaro%epidemiologic& 5nspectoratul 4cologic de 6tat.Prin intermediul Dbonului unicF sistemul contribuie la simplificarea procedurilor la frontierarepublicii, precum i la reducerea timpului necesar trecerii frontierei. )ns din lipsaechipamentului tehnic i a mi"loacelor financiare 6.5.(.DErontieraF #nc nu poate fi implementatla toate organele vamale de frontier.)n procesul efecturii operaiunilor vamale, colaboratorii vamali perfectea! o serie de documente vamale printre care$ ?' % 2. % adeverina pentru mi"locul de transport intrat #n oldova, #n organele Poliiei rutiere a a mi"locului de transport auto& ?' % 29 % certificat pentru legali!area valutei strine, h#rtiilor de valoare i altor obiecte preioase introduse #n Republica oldova.(ceste documente s#nt acte de strict eviden, ele fiind / .(.5. al Republicii oldova& oldova& ?' % 20 % autori!aie pentru #nregistrarea mi"loacelor de transport auto, temporar introduse #n ?' % 2B % obligaiune cu privire la introducerea (scoaterea) provi!orie #n (din) Republica oldova

enumerate #n ,otr#rea-uvernului Republicii

oldova D*u privire la executarea Aecretului

Preedintelui Republicii oldova nr./10%55 din 2:.22.288BF nr.28/ din 2B.1:.2889.Pentru serviciile acordate de organele vamale se #ncasea! taxa pentru proceduri vamale.;egea Republicii A'%2. )n pre!ent exercitarea atribuiilor de serviciu i efectuarea controlului vamal eficient seefectuea! #n condiii, c#nd organele vamale nu dein spaii suficiente pentru crearea depo!itelor vamale provi!orii i terminalelor vamale. Ae aceea este necesar asigurarea organelor vamale cu ba!a tehnico%material pentru crearea depo!itelor vamale provi!orii i terminalelor, ceea ce vacontribui la acumularea veniturilor suplimentare #n bugetul de stat i la accelerarea traficului demrfuri #n comerul internaional.)n afar de aceasta, organele vamale nu dispun de un centru de experti! care ar permitedeterminarea rapid i eficient a calitii mrfii, precum i a codului tarifar al acesteia. +omenclatorul mrfurilor al Republicii oldova este un act normativ foarte complex ivoluminos, iar la unele mrfuri din cau!a neclaritii prevederilor este greu de determinat precisi corect po!iia tarifar a mrfii.< alt problem o repre!int termenul de verificare a declaraiei vamale destul de mare,mai ales dac se compar fluxurile de mrfuri ale oldovei i, de exemplu, cele din rile3niunii 4uropene. Aeseori se #nregistrea! staionri #ndelungate a mrfurilor i mi"loacelor detransport. (ceste staionri au loc at#t la frontiera republicii, c#t i #n interiorul rii (laterminalele vamale). )n acest sens, este necesar stabilirea timpului limit (sau timpuluirecomandat) la o unitate de transport pentru efectuarea operaiunilor vamale la frontierarepublicii. 3tili!area acestor limite de timp ar contribui la accelerarea operaiunilor de vmuirei la facilitarea traficului de mrfuri la frontiera Republicii oldova. oldova D*u privire la tariful vamalF prevede mrimea i tipul taxei pentru procedurile vamale. ;a perceperea taxei pentru proceduri vamale se perfectea! declaraiavamal

Tranzitul mrfurilor i al persoanelor


;u#nd #n considerare ae!area geografic a Republicii economicistrini #n Republica oldova, tran!itul mrfurilor i al persoanelor trebuie s repre!inte o modalitate de atragerea a interesului agenilor oldova, precum i s asigure un aport #nsemnat la #ncasrile la oldova, #n anul 211: numrul declaraiilor vamale, bugetul destat.Aei pe parcursul ultimilor ani s%a #nregistrat o scdere considerabil a tran!itului printeritoriul vamal al Republicii completate #nlegtur cu plasarea mrfurilor #n regimul vamal de tran!it, a crescut puin comparativ cu anul2112.)n general, legislaia vamal, care vi!ea! direct sau indirect tran!itul mrfurilor i al persoanelor, este a"ustat la legislaia comunitar.Principalul act normativ care reglementea! tran!itul mrfurilor i al persoanelor este*odul 'amal al Republicii oldova din 21 iulie 2111. (ctul menionat definete noiunearegimului vamal G?R(+H5?F i fixea! .

urmtoarele principii ale politicii comercialeinternaionale$ eliberarea tran!itului mrfurilor i al persoanelor de plata drepturilor de export ide import, facilitarea operaiunilor de tran!it i reducerea la minim a timpului necesar pentruefectuarea procedurilor i formalitilor de control #n punctele de trecerea a frontierei statale. )n ba!a *odului 'amal s%a stabilit un termen de tran!it confortabil de B2 de ore, care permite fr probleme traversarea teritoriului statului nostru. Pentru mrfurile transportate pe calea ferat, #nlegtur cu ca!urile formrii garniturilor de tren, a fost stabilit un termen i mai mare % 209 ore. ;a 21 martie 211: a intrat #n vigoare ,otr#rea -uvernului Republicii oldova nr.21Bdin 2: februarie 211: GAespre aprobarea regulamentelor cu privirea la aplicarea regimurilor vamaleF, care a fost adoptat i pentru o reglementare mai detaliat i amnunit a 6eciunii a 0%a G?ran!itulF a *odului 'amal. a"oritatea operaiunilor de tran!it efectuate pe teritoriul Republicii oldova seefectuea! prin intermediul *arnetului ?5R cu eliberarea de plata tuturor oldova nr.2B2 din 10 martie drepturilor de import.)n ba!a ,otr#rilor -uvernului Republicii

2112, nr.91/din 28 iunie 2112 i nr./BB din 22 aprilie 211:, #ncep#nd cu 29 martie 211: pentru tran!itulmrfurilor cu transportul auto #ntre punctele vamale de frontier -iurgiuleti, 6culeni, <taci,Palanca a fost introdus sistemul automati!at de eviden i control al traficului cu aplicareagratuit a sigiliilor electronice i a cartelelor G6 (R?F. 6igiliile electronice se aplic adugtor la cele care se utili!ea! la compartimentul mrfar al vehicolului #n conformitate cu practicastabilit la aplicarea sigiliilor vamale. ;a tran!it cartela G6 (R?F se aplic pe exemplarul / aldeclaraiei mrfare de tran!it #n rubrica A. 3lterior, dup modificarea legislaiei, sigiliilerespective au #nceput s fie aplicate conform unei taxe prev!ute de ;egea tarifului vamalnr.2:91%I555 din 21 noiembrie 288B.)n ba!a actelor normative menionate (*odului 'amal al Republicii oldova din 21 iulie2111 i ,otr#rea -uvernului Republicii oldova din 18 martie 288:)$ oldova nr.21B din 2: februarie 211:) au fost stabiliteurmtoarele elemente de noutate #n raport cu legislaia vamal anterioar (*odul 'amal alRepublicii 4uropene& % s%a stabilit expres eliberarea mrfurilor plasate #n regimul vamal G?R(+H5?F de platadrepturilor de import i export i de aplicarea msurilor de politic economic& % a fost stabilit un termen re!onabil pentru efectuarea tran!itului pe teritoriul Republicii oldova& % s%a stabilit expres lista documentelor necesare de a fi pre!entate organelor vamale pentru acordarea regimului vamal G?R(+H5?F.<dat cu ieirea Aepartamentului 'amal #n anul 2112 din subordonarea inisterului Einanelor i cu intrarea #n vigoare a *odului 'amal nr.22/8%I5' din 21 iulie 2111 i ;egii nr.22.1%I5' din 21 iulie 2111 cu privire la serviciul #n organele 0 % regimului vamal G?R(+H5?F a fost armoni!at cu prevederile respective ale legislaiei3niunii

vamale, s%a efectuat un pas esenial#n vederea crerii unui serviciu vamal modern i independent.)n pre!ent, administraia vamal a Republicii oldova are #n componena sa 2. birouri vamale(21 birouri vamale de frontier) i 00 posturi vamale (:1 de posturi vamale de frontier).5nformaia referitoare la vmuirea mrfurilor se stochea! i se prelucrea! de ctre colaboratorii*entrului 5nformaional 6peciali!at G'( (F.)n anul 2112 s%a #nceput, #n mod experimental, utili!area de ctre unele organe vamale asigiliilor electronice cu tehnologia G6 (R?, iar #n anul 211: tehnologia respectiv a fostintrodus la ma"oritatea posturilor vamale de frontier.)n luna februarie 2112 Prim%ministrul Republicii implementareacruia este susinut de ctre 7anca oldova a aprobat Planul 6trategic deaciuni privind Ae!voltarea Aepartamentului 'amal pe perioada 2112%211., ondial prin Programul regional GEacilitarea comerului itransportului #n 4uropa de sud%estF (??E64). Pentru atingerea acestor obiective, sub umbrela proiectului ??E64 este necesar de efectuat un ir #ntreg de aciuni ce in de moderni!areasistemului vamal i de aplicare #n activitatea lui a noilor tehnologii informaionale. 3na dincomponentele de ba! ale proiectului nominali!ate este aceea care se refer la controlultran!itului.

Probleme existente
3na din principalele probleme #n tran!itul mrfurilor i al persoanelor este aceea acontrolului i supravegherii vamale asupra raioanelor de est ale rii (?ransnistria). <rganele de stat nu pot efectua supravegherea operaiunilor de tran!it prin raioanele de est. 6chimbul deinformaii dintre organele constituionale i autoritile autoproclamate din raioanele de est este practic inexistent.Problemele ma"ore, legate de tran!itul mrfurilor i al persoanelor prin regiuneatransnistrean, sunt urmtoarele$ % regimul autoproclamat din raioanele de est a creat un sistem de organe care substituieactivitatea organelor vamale legitime i care impun transportatorilor formaliti suplimentare iachitarea unor taxe i pli considerabile& % reinerile ne"ustificate i nemotivate ale unitilor de transport& % lipsa schimbului de informaii cu privire la mrfurile tran!itate #ntre organeleconstituionale i autoritile autoproclamate& % nerespectarea de ctre autoritile autoproclamate a conveniilor i tratatelor internaionale la care Republica oldova este parte. (lte probleme din domeniul tran!itului mrfurilor i al persoanelor sunt$ % lipsa acordurilor bilaterale #ntre administraiile vamale ale rilor limitrofe referitor laschimbul operativ i detaliat de informaii cu privire la mrfurile tran!itate&

% slaba coordonare #ntre organele statale #mputernicite cu funcii de control i desupraveghere a tran!itului& % lipsa #n cadrul organelor vamale a unui centru de experti! a mrfurilor& % imperfeciunea tehnologiei G6 (R?F i costul ridicat al sigiliilor electronicerespective& % lipsa unui sistem informaional on%line care ar permite schimbul rapid i sigur #ntreorganele vamale a informaiei cu privire la tran!it& % de!voltarea insuficient #n punctele de trecere a frontierei de stat a infrastructuriinecesare pentru efectuarea unui control rapid al mrfurilor i persoanelor aflate #n tran!it& % insuficiena mi"loacelor i utila"elor de control necesare pentru depistarea substanelor narcotice, toxice, radioactive, etc.

Activitatea vamal
+oiuni principale 2.mrfuri % orice bun mobil$ obiecte i alte valori, inclusiv valori valutare (valut strin imoned naional #n numerar, documente de plat i valori mobiliare exprimate #n valutstrin i moned naional), ga!e naturale, energie electric, energie termic, alt fel deenergie, precum i mi"loace de transport, cu excepia celor prev!ute la pct./)& 2.mrfuri autohtone % mrfuri obinute cu respectarea condiiilor de origine prev!ute delegislaia Republicii oldova& :.mrfuri strine % altele dec#t cele definite la pct.2)& /.persoan % orice persoan "uridic i persoan fi!ic, cu excepia ca!urilor prev!ute de pre!entul cod& ..persoan care trece mrfuri peste frontiera vamal % proprietarul mrfurilor, deintorul demrfuri, alte persoane prev!ute de pre!entul cod& 0.liber de vam % actul prin care organul vamal las la dispo!iia persoanei mrfurile saumi"loacele de transport vmuite, #n scopul prev!ut de regimul vamal sub care acestea aufost plasate& B.vmuire % procedeul de plasare a mrfurilor i mi"loacelor de transport #ntr%un anumitregim vamal i #ncheierea acestui regim, #n condiiile pre!entului cod& 9.control vamal % #ndeplinirea de ctre organul vamal a operaiunilor de verificare amrfurilor, a existenei i autenticitii documentelor& examinarea evidenelor financiar% contabile& controlul mi"loacelor de transport& controlul baga"elor i al altor mrfuritransportate& efectuarea de anchete i alte aciuni similare pentru a se asigura respectareareglementrilor vamale i altor norme aplicabile mrfurilor aflate sub supravegherevamal& 9

8.operaiuni vamale % controlul mrfurilor i al mi"loacelor de transport, controlul corporal,controlul evidenei contabile, controlul antrepo!itelor vamale, maga!inelor dutJ free,!onelor libere, vmuirea, perceperea drepturilor de import i drepturilor de export, alteaciuni, efectuate #n domeniul vamal de ctre organul vamal& 21.declaraie vamal % actul unilateral prin care o persoan manifest, #n formele imodalitile prev!ute de legislaia vamal, voina de a plasa mrfurile sub o anumitdestinaie vamal& 22. msuri de politic economic % restriciile la introducerea i la scoaterea din Republica oldova a mrfurilor i mi"loacelor de transport, stabilite din considerente de politiceconomic, ce prevd licenierea, cotarea, impo!itarea, stabilirea preului minim i maxim& 22.tarif vamal % catalogul care cuprinde nomenclatorul de mrfuri introduse sau scoase de peteritoriul vamal, precum i cuantumul taxei vamale la aceste mrfuri& 2:.drepturi de import& drepturi de export % taxa vamal, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adugat, acci!ele i orice alte sume care se cuvin statului la importul demrfuri, #ncasate de organul vamal #n conformitate cu legislaia& taxa pentru procedurilevamale, taxa pentru eliberarea de autori!aie, orice alte sume care se cuvin statului laexportul de mrfuri, #ncasate de organul vamal #n conformitate cu legislaia& 2/. tax vamal % impo!itul #ncasat de organul vamal conform tarifului vamal la import& 2..29) tax pentru proceduri vamale % taxa pentru serviciile acordate de organul vamal& listaacestor servicii i cuantumul taxei pentru prestarea lor s#nt prev!ute de legislaie& 20. impo!it % impo!itele a cror percepere este pus #n sarcina organului vamal& 2B.destinaie vamal % plasarea mrfurilor sub un regim vamal, plasarea lor #ntr%o !onliber, #ntr%un maga!in dutJ%free, reexportul, distrugerea sau abandonul lor #n favoarea statului& 6istemul anali!ei de risc i managementul riscului 6istemului vamal al Republicii oldova i s%a atribuit de la bun #nceput o funcie important @ colectarea impo!itelor #ntru suplinirea bugetului de stat, ceea ce necesita efectuareacontrolului fi!ic i documentar integral al mrfurilor i persoanelor participante #n relaiileeconomice externe.)n ultimii ani comerul exterior al Republicii oldova a avut tendina de cretere,ma"or#ndu%se #n anul 2112 de :,9 ori comparativ cu anul 288.. (ceasta ar cere, pe de o partesporirea personalului scriptic al sistemului vamal adecvat sporirii volumului comerului exterior,iar pe de alt parte ma"orarea numrului controalelor fi!ice i documentare a mrfurilor. Aar sistemul vamal nu poate asigura creterea personalului scriptic, pentru a menine raportulcantitate marf @ personal la nivelul necesar, ceea ce a determinat administraia vamal de a creaun astfel de sistem de control ce ar permite efectuarea controlului selectiv al mrfurilor i persoanelor fr a pre"udicia calitatea controlului efectuat.)n aceste condiii anali!a fluxurilor 8

de mrfuri i a riscurilor aferente activitiieconomice externe (cum ar fi neachitarea drepturilor de import, nedeclararea total sau parial amrfurilor, diminuarea valorii #n vam) d posibilitate organelor vamale de ai concentraeforturile #n controlul acelor categorii de mrfuri i ageni economici ce pot face obiectulcontraveniilor vamale.(nali!a acestor informaii permit administraiei vamale de a stabili grupurile de mrfurisau ageni economici sau criteriile de stabilire a mrfurilor sau agenilor economici cu un gradsporit de risc pentru a le acorda un tratament deosebit, i anume$ 2.Aelimitarea primar a mrfurilor #n mrfuri acci!ate i ne acci!ate. (ceasta a permis, prin stabilirea unui regim deosebit, minimi!area ca!urilor de #nclcare a regulilor vamale.Prin regim deosebit se #nelege$a) stabilirea punctelor de frontier numai prin intermediul crora se permite importul de produse petroliere& b) introducerea normei "uridice care permite de a vmui mrfurile acci!ate numai lafrontier. 2.4fectuarea controlului selectiv al mrfurilor. Aup cum s%a mai menionat,Aepartamentul vamal a aprobat Regulamentul i lista agenilor economici care beneficia! de procedura simplificat de vmuire. *riterii pentru selectarea agenilor economici servescurmtorii factori$ %lipsa contraveniilor vamale& %lipsa datoriilor la capitolul drepturilor de importKexport&%lipsa fraudelor fiscale i economice& %garantarea achitrii drepturilor de importKexport.(plicarea procesului de control selectiv a permis administraiei vamale de a concentraeforturile asupra acelor ageni economici care pre!int un grad sporit de risc. :.(chitarea prealabil a drepturilor de import i de export. 3n alt mecanism chemats previn fraudele vamale ce in de ne achitarea drepturilor vamale de importKexport esteachitarea prealabil a drepturilor de import i de export (al.2 art.22/ al *odului vamal).Perceperea dreptului de import i de export #n prealabil a permis administraiei vamale de amicora considerabil ca!urile de neachitare a drepturilor de import i de export. /.-ruparea mrfurilor dup regimul vamal aplicat, de import sau export. Reieind dinfaptul c la export, mrfurile se impo!itea! cu cota de 1 > i deci nu putem vorbi despreeschivarea de la plata drepturilor de export, gruparea dup regimul ales permite concentrarearesurselor umane la efectuarea controlului mai riguros a mrfurilor importate. ..<riginea mrfurilor. (cesta este un alt criteriu, care poate fi utili!at, av#nd #nvedere c mrfurile de provenien strin, crora #n virtutea acordurilor bi% sau multilaterale lise aplic un regim facilitat (impo!itat cu cota de 1 > la taxa vamal sau ?'(), sunt supuse deobicei unui control documentar i fi!ic mai strict dec#t mrfurile care nu se bucur de faciliti.*riteriile descrise anterior nu constituie o list exhaustiv, dar #n condiiile de lips aunui sistem de administrare a riscului definitivat i bine conturat, acestea din urm permitsistemului vamal al 21

Republicii

oldova de a optimi!a controlul fi!ic i documentar almrfurilor.(nali!a i

managementul riscurilor sunt aplicabile i traficului de persoane. (stfel, cacriterii de stabilire a riscului #n partea ce ine de importul mrfurilor de ctre persoanele fi!icelegislaia vamal (;egea Republicii teritoriul Republicii oldova D*u privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe oldova de ctre persoane fi!iceF) prevede$

2.*ategoria mrfii$ modul de consum, practica de utili!are. 2.*antitatea mrfii$ articole omogene de aceeai denumire, de aceeai mrime,model, culoare. :.*ircumstanele legate de cltorie$ scopul cltoriei, durata ei, ara #n care s%a aflati ara #n care pleac persoana. *u toate c sistemul vamal dispune de anumite mecanisme de anali! a riscurilor ianumite criterii de stabilire a acestora, totui nu putem vorbi despre existena unui sistem bineconfigurat i un management efecient al riscurilor. (ceast constatare este ba!at pe aceea clipsete o subdivi!iune structural speciali!at #n domeniu, sau un comitet de profil care ar coordona procesul de administrare a riscului la nivel de sistem vamal, nu exist o schem logicde anali! i administrare a riscului. Ae asemenea, se simte lipsa experienei in domeniu, nu exist programatur ce ar permite automati!area procesului de administrare, i chiar lipsete literatura metodic #n domeniu. (ctivitatea vamal se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectriireglementrilor vamale la trecerea mrfurilor, mi"loacelor de transport i persoanelor pestefrontiera vamal a Republicii vamale. (ctivitatea vamal se desfoar #n conformitate cu normele i cu practicainternaional. Republica oldova particip la colaborarea internaional #n domeniul activitiivamale. oldova, perceperea drepturilor de import i drepturilor de export,vmuirea, controlul i supravegherea vamal, din alte activiti de promovare a politicii

2.Teritoriul vamal i frontiera vamal a Republicii Moldova .


?eritoriul Republicii oldova repre!int un teritoriu vamal unic ce include teritoriul terestru, oldova se pot afla !one libere i antrepo!ite vamale. Honele libere i oldova (denumit #n continuare apele interioare, apele teritoriale i spaiul aerian de de%asupra acestora. Pe teritoriul Republicii antrepo!itele vamale s#nt parte a teritoriului vamal al Republicii teritoriu vamal), #n care se aplic regimul vamal respectiv.

22

Erontiera de stat a Republicii

oldova, perimetrul !onelor libere i al antrepo!itelor vamale oldova (denumit #n continuare frontier vamal).

constituie frontiera vamal a Republicii

5ntegrarea economic internaional)n scopul extinderii integrrii economice internaionale, Republica oldova #nfiinea!, #mpreun cu alte state, uniuni vamale, !one ale comerului liber, #ncheie cu ele acorduri #ndomeniul colaborrii vamale.

e!isla"ia vamal
;egislaia vamal este constituit din pre!entul cod, din ;egea cu privire la tarifulvamal, din alte acte normative i acorduri internaionale #n domeniul vamal la care Republica parte. (ctivitatea vamal se desfoar #n conformitate cu legislaia care este #n vigoare la data la care organul vamal a primit declaraia vamal i alte documente, cu excepia ca!urilor prev!ute de legislaie. )n ca!ul trecerii ilegale de mrfuri i mi"loace de transport peste frontieravamal, se aplic legislaia vamal #n vigoare la momentul trecerii de facto a acestor bunuri peste frontiera vamal. oldova este

Acordurile interna"ionale
Aac acordurile internaionale la care Republica oldova este parte stabilesc alte normedec#t cele prev!ute de pre!entul cod i de alte acte normative #n domeniul vamal ale Republicii oldova, prioritate au acordurile internaionale.

#. $r!anizarea activit"ii vamale


*onducerea activitii vamale. (utoritatea central de specialitate care exercit conducerea efectiv a activitii vamale #n Republica oldova este 6erviciul 'amal. <rganele vamale 2. (ctivitatea vamal este desfurat de organele vamale. 2. <rganele vamale s#nt organe de drept care constituie un sistem unic, format din 6erviciul 'amal, birouri vamale i posturi vamale. :. 6tatutul, funciile i competena 6erviciului 'amal s#nt determinate de pre!entul cod ide -uvern. /. 3nitile subordonate (birourile vamale i posturile vamale) s#nt create, reorgani!ate ilichidate de ctre 6erviciul 'amal.

22

.. +ici o autoritate public, cu excepia Parlamentului i a -uvernului, nu este #n drept semit deci!ii cu privire la competena organelor vamale, s le modifice atribuiile, s le impunalte funcii sau s intervin #n activitatea lor.

%. aboratoarele vamale& institu"iile de nv"mnt& ntreprinderile subordonate 'erviciului (amal.


2. ;aboratoarele vamale s#nt create de 6erviciul 'amal pentru experti!a i examinarea #nscopuri vamale a mrfurilor. 2. :. /. )n sistemul 6erviciului 'amal s#nt create instituii de #nvm#nt pentru pregtireacadrelor vamale i perfecionarea profesionalist a efectivului vamal. 6erviciul 'amal #nfiinea! centre de calcul, #ntreprinderi de poligrafie, de construcii iexploatare, a cror activitate contribuie la #ndeplinirea funciilor organelor vamale. 7unurile organelor vamale, ale laboratoarelor vamale, ale instituiilor de #nvm#nt, ale#ntreprinderilor subordonate 6erviciului 'amal s#nt proprietate de stat i nu pot fi privati!ate. 6erviciul 'amal are dreptul s administre!e aceste bunuri. (tribuiile organului vamal <rganul vamal are urmtoarele atribuii de ba!$ a) particip la elaborarea politicii vamale a statului i promovea! aceast politic& b) asigur respectarea legislaiei vamale& apr drepturile i interesele legitime ale persoanei #n cadrul activitii vamale& c) contribuie, #n limitele competenei, la asigurarea securitii economice a statului& d) apr interesele economice ale statului& e) aplic procedeele vamale de reglementare a relaiilor economice i comerciale& f) #ncasea! drepturile de import i drepturile de export& g) particip la elaborarea msurilor de politic economic referitor la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i aplic aceste msuri& h) lupt #mpotriva contrabandei, a #nclcrii reglementrilor vamale i legislaiei fiscalecare se refer la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal, curm trecerea ilegal peste frontiera vamal a substanelor narcotice, armamentului, obiectelor de art, obiectelor de valoare istoric i arheologic, obiectelor proprietate intelectual, speciilor de animale i plante (derivate i priale lor) pe cale de dispariie, altor mrfuri& i) contribuie la combaterea terorismului internaional& 2:

") exercit i perfecionea! controlul vamal, efectuea! vmuirea, creea! condiii pentruaccelerarea traficului de mrfuri peste frontiera vamal& L) contribuie i particip la elaborarea statisticii vamale a comerului exterior i a statisticii vamale speciale& l) contribuie la reali!area msurilor de aprare a securitii statului, de asigurare a ordinii publice i morale, de aprare a vieii i sntii oamenilor, de ocrotire a florei i faunei, a#ntregului mediu #ncon"urtor, de protecie a pieei interne& m) exercit controlul vamal asupra valorilor valutare, #n limitele competenei& n) asigur #ndeplinirea obligaiilor internaionale ale statului #n domeniul vamal& participla elaborarea acordurilor internaionale #n domeniul vamal, la colaborarea cu organele vamale, cualte autoriti publice din strintate, cu organi!aiile internaionale #n domeniul vamal& o) efectuea! cercetri tiinifice, ofer consultaii, asigur pregtirea i reciclareaspecialitilor #n domeniul vamal& p) promovea! o politic financiar i economic unic, de!volt ba!a tehnico%material isocial a organelor vamale, creea! condiii pentru activitatea colaboratorilor vamali& r) gestionea! sistemul de certificare a originii, #n ca!urile stabilite de -uvern, inclusivcertific originea mrfurilor i eliberea! contra plat certificate de origine la exportulmrfurilor& s) exercit alte atribuii stabilite de legislaie. *olaborarea organului vamal cu alte organe de drept i cu persoane. 2. 2. <rganul vamal, #n exercitarea atribuiilor, colaborea! cu alte organe de drept i cu persoane, care s#nt obligate s%i acorde asisten. <rganul vamal poate #mputernici, #n limitele competenei, alte persoane s#ndeplineasc anumite activiti vamale, cu condiia supravegherii lor.4fectuarea operaiunilor de vmuire #n alte locuri dec#t #n cele stabilite de organul vamalPersoanele interesate #n efectuarea operaiunilor de vmuire pe teritorii i #n #ncperi #nafara locurilor stabilite #n acest scop s#nt obligate s asigure gratuit organul vamal cu #ncperile,utila"ele i mi"loacele de comunicaie necesare

2/

2.