Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA [

Unitate

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMRE


FRONT DE LUCRU
Nr. [ID_Proces] din [data_curenta]
Delimitarea frontului de lucru predat (pozitie, nivel, axe, etc., ):
................................................................................
..........................................................
Verificarea s-a facut pe baza prevederilor din proiectul nr. ......., planselor
nr. ..........................., inclusive documentele anexate care atesta calit
atea lucrarilor predate de catre dl. / dna. ................................ in
calitate de predator si de catre dl. / dna. .................................in
calitate de primitor.
Abaterile de la proiect constatate: (dimensiuni geometrice, cote, axe, existenta
si pozitia golurilor, etc.) ...................................................
..................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
....................................
Concluzii:
-se (nu se) accepta predarea - primirea.
-se va accepta dupa luarea urmatoarelor masuri, la termenele inscrise ma
i jos (efectuarea de corectii si remedieri, solutii indicate de proiectant, etc.
): .............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
............................

BENEFICIAR:
EXECUTANT:

Nume
[Beneficiar_N ]
[RepExecutant_N ]

Prenume
Semnatura
[Beneficiar_P ]
...........
[RepExecutant_P ]
...........

Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiilor date de: .........
................................................ prin ..........................
...........................
Se confirma executarea corespunzatoare (de calitate) a remedierilor.
Data: ........................ .