Sunteți pe pagina 1din 1

DISPOZITIE DE SANTIER

Nr. [ID_Proces] din [data_curenta]

Contract .......................................................................
..........................
Lucrarea [Denumire_Lucrare
]
[Amplasament
]
Faza de lucrare neconforma: [Operatie
]
Documentatia de executie: ......................................................
.................................
Zona de lucru in care a aparut neconformitatea: ................................
................................................................................
...............................................
Raport de neconformitate Nr. / Data : ..........................................
.....................
Descrierea neconformitatii si a modului de rezolvare: ..........................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
......................................................
Concluzii:
- S-a constatat rezolvarea neconformitatii conform solutiei date in raportul de
neconformitate;
- Se dispune continuarea lucrarilor.

BENEFICIAR:
EXECUTANT:

Nume
[Beneficiar_N ]
[RepExecutant_N ]

Prenume
Semnatura
[Beneficiar_P ]
...........
[RepExecutant_P ]
...........