Sunteți pe pagina 1din 2

CAMERA DE COMER

I INDUSTRIE

Formular nr. 10

CERERE DE DEPUNERE BILAN


Nr. intrare .............................

Judeul
COD UNIC DE NREGISTRARE

............................................

Data : ..................................

Firma .............................................................................................................................................................................................
Subsemnat (ul/a) ......................................................................................, domiciliat n ..........................................................,
str.(1)......................................................................................................................, nr. ......, bloc. ......, scara. ...., etaj ...., ap. .....,
jude/sector .................................................., telefon(2)................................, act identitate.........................., seria ...................,
nr. ........................, C N P (3)_____________, eliberat de .................................., la data ..........................,
n calitate de(4) ........................................., prin(5)............................................................................., la societatea sus
menionat
cu sediul n: localitatea .........................................., str(1). .........................................................................................................,
nr. ........., bloc ............., scara .........., etaj ........., ap. .........., jude/sector ................................................................................,
cod potal ...........,telefon(2)..................................., fax(2).........................................., E-mail .....................................................
Solicit depunerea : bilanului contabil pentru exerciiul anului financiar..............., nsoit de actele specificate n opis.

declaraiei pe proprie rspundere.

Totodat declar urmtoarele :


Banc

(6)

Cont

Activitate principal (clasa CAEN) ________................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................
Produse / servicii asociate activitii principale (subclase elementare):
________.____...........................................................................................................................................................
________.____...........................................................................................................................................................
________.____...........................................................................................................................................................
________.____...........................................................................................................................................................
________.____...........................................................................................................................................................
________.____...........................................................................................................................................................
________.____...........................................................................................................................................................

Not : (1) Se completeaz, dup caz, cu P-a, B-dul, Calea, os., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. ;
(2) Se completeaz cu prefix - numr ;
(3) Se completeaz numai de persoanele care dein o calitate n societate ;
(4) Se completeaz cu calitatea pe care solicitantul o deine (comerciant, mputernicit, asociat, administrator etc.) ;
(5) Se completeaz de mputernicit cu denumirea actului (procur, delegaie avocaial, delegaie de serviciu), nr. , data, organul
emitent ;
(6) Se completeaz n cazul n care societatea nu a desfurat activitate de la data nfiinrii pn la 31.12. ............

cod: 11-10-66

Pag. 1

CERERE DE DEPUNERE BILAN

Nr. intrare : ............................................... data : ....................................

OPIS DOCUMENTE DEPUSE


Nr.crt.

Denumirea actului

Bilanul contabil cu anexe

Proces verbal al Adunrii Generale

Raportul administratorilor

Raportul cenzorilor

Tax publicare n Monitorul Oficial(1)

Nr. i data actului / Emitent

Nr. file

6
7
Total file
Persoana de contact desemnat potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990
Nume i prenume .........................................................................................................................................................................,
localitatea ............................................................................., str(2). .............................................................................................,
nr. ................., bloc................., scara............, etaj............, ap..........., jude/sector.......................................................................,
csua potal................., cod potal.............., telefon(3).........................., ........................., fax(3)........................., .....................,
e-mail.........................................................................................., n calitate de(4)......................................................................... .
ntocmit n dou exemplare, pe proprie rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt pedepsite
conform legii.
Data : ............................................

Semntura, .....................................

CONFIRMARE
Subsemnat (ul/a) ...................................................................... ..........................., referent la oficiul registrului comerului al
judeului ........................................................................., pentru firma ..........................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
avnd codul unic de nregistrare ................................................, confirm c astzi ....................................................................,
s-a depus bilanul contabil pentru exerciiul anului financiar ............................... .
Data : .....................................

Semntura, ........................................

Not : (1) Se achit n situaia n care cifra de afaceri depete 100 miliarde lei ;
(2) Se completeaz, dup caz, cu P-a, B-dul, Calea, os., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. ;
(3) Se completeaz cu prefix - numr ;
(4) Se completeaz numai de persoanele care dein o calitate n societate .
Pag. 2