Sunteți pe pagina 1din 9

1 WC 2 Buctrie 3 Vestibul 4, 5, 6 Camer de zi/Sufragerie 7 Birou

6 2 3

Amenajarea, calculul Amenajarea si calcularea sistemului de ncalzire de pardoseala Oventrop Cofloor se efectueaza conform DIN EN 1264. Pentru aceasta se pre-supune existenta proiectelor de con-structie si a calculului sarcinii termice normate, conform DIN EN 12831 (pna la data de 31.3.2004 si calculul necesa-rului de caldura conform DIN 4701). Oventrop ofera un software simplu pentru calcularea rapida si exacta pe calculator. Calculul manual conform DIN EN 1264 este descris n cele ce urmeaza. Ca mijloace auxiliare servesc tabelul de calcul si lista de materiale. Urmatorul exemplu de calcul se refera la schema prezentata a unei case pentru o singura familie. Calcul conform DIN 1264 1 Introducerea numarului de circuite de ncalzire 2 Introducerea numarului de camere 3 Introducerea denumirii camerelor 4 Introducerea temperaturii interioare normate ?i 5 Introducerea temperaturii ?u a camerei de dedesubt 6 Se calculeaza capatul suprafetei ncalzite AF din suprafata pardoselii: ntreaga suprafata a pardoselii, minus suprafetele care nu pot fi utilizate pentru ncalzire, de exemplu sub dusuri si cazi de baie.

In cazul, in care peste 25 % din suprafata incal-zita este acoperita cu mobila, vor fi luate in calcul doar 85% din aceasta suprafata. 7 Se va determina puterea termica QH din sarci-na termica normata H , din care se va scade pierderea de caldura prin transmitere (din calcu-lul necesarului de caldura conform DIN EN 12831, care inlocuieste DIN 4701). 8 Se calculeaza densitatea debitului de caldura qdes : qdes = QH / AF 9 Se introduce rezistivitatea termicaR, B a par-doselii. Conform DIN EN 1264 se presupune pentru spatiul de locuit o rezistivitate termica unitara R, B= 0,10 (m2K)/W . Daca a fost planificat un strat de acoperire a pardoselii cu rezistivitate termica mare, valoarea respectiva trebuie avuta in vedere. Pentru bai este valabil: R, B= 0,00 (m2K)/W 10 Se imparte suprafata de pardoseala AAZ, ARZ in zone de stationare AAZ si zone marginale ARZ. Circuitele de incalzire vor fi stabilite in functie de suprafetele acoperite cu sapa. Vor fi avute in vedere rosturile de alungire. Distribuirea circuite-lor de incalzire va fi adaptata, eventual, dupa efectuarea calculului, de exemplu avand in ve-dere sistemul hidraulic al instalatiei.

11 qAZ/RZ Densitatea debitului de caldura se stabileste crespunzator mpartirii n zone de stationare si zone marginale. Avem : qges AF = qAZ AAZ + qRZ ARZ 12 ?F, m Verificarea temperaturii medii de suprafata: ?F, m = ?i + (qAZ/RZ / 8,92)1/1,1 n cazul, n care temperatura de suprafata admisa este depasita, se stabileste din nou ?F, m. n acest caz, densitatea debitului de caldura a circui-tului de ncalzire trebuie calculata din nou si corec-tata n tabel: qAZ/RZ, neu = 8,92(?F, m - ?i)1,1 13 QZus Puterea termica suplimentara, necesara, de exemplu la un corp de ncalzire (numai n cazul unei densitati de flux de caldura corectate): QZus = QH - qAZ/RZ, neu AAZ/RZ 14 ? ?V, des Determinarea temperaturii pe tur pentru camera cu densitatea de flux de caldura cea mai mare qdes,max (exceptnd baile). Se presupune ca: R?, B = 0,10 (m2K)/W Dilatarea s = 5 K n diagrama de performante se va alege, pentru R?, B = 0,10 (m2K)/W distanta de pozare VA , astfel, nct qdes, max sa se situeze sub curba limita. Se va citi supratemperatura agentului de ncalzire ? ?H, des. Pentru (s / ? ?H) = 0,5 este valabil: ??V, des = ??H, des + s /2 Pentru (s/? ?H) > 0,5 este valabil: ??V, des = ??H, des + s /2 + s 2/(12??H, des) Supratemperatura pe tur calculata este identica pentru toate camerele. 15 Se calculeaza temperatura pe tur ?V: ?V = ??V, des + ?i 16 Se stabilesc distantele de pozare VA din diagra-mele de performanta, pornind de la densitatea debitului de caldura. Nu se vor depasi curbele limita. 17 Se vor citi, din diagramele de performanta, supratemperaturile agentului termic ??H din celelalte camere. 18 Se calculeaza dilatarea s pentru celelalte circui-te de ncalzire: pentru (s j/??H,j) = 0,5: s j = 2(??V, des- ?H,j), pentru (s j/??H,j) > 0,5:

19 Se calculeaza n sus rezistenta partiala de izolatie Ro : Ro = 0,093 + R?, B + su / ?u cu su = 0,045 m (45 mm strat de acoperire a sapei) si ?u = 1,2 W/(mK) (Conductibilitatea termica a sapei de ciment).

12

Exemplu de calcul Amenajarea suprafeei nclzite


20 Ru Se calculeaza in jos rezistenta partiala la izolatie: Ru=R, ins+R, Tavan+R, Tencuiala+R, Tavan Valorile standard uzuale sunt: a) pentru camere cu aceeasi utilizare: Ru = 0,99 (m2K)/W b) pentru camere cu utilizare diferita: Ru = 1,48 (m2K)/W c) pentru tavane cu U = 0,5 W/(m2K): Ru = 2,00 (m2K)/W d) pentru tavane cu U = 0,35 W/(m2K): Ru = 2,86 (m2K)/W 21 Se calculeaza in jos densitatea fluxului de caldura qu: qu = [qAZ/RZ Ro + (i - u)] / Ru 22 Se calculeaza puterea termica totala QF a circuitului de incalzire : QF = AAZ/RZ (qAZ/RZ + qu) 23 Se calculeaza debitul de agent termic mH pe fiecare circuit de incalzire : mH = QF / ( 1,163) 24 Se calculeaza valorile de reglare VET ale distribuitoarelor Multidis SF din otel inoxidabil, cu Topmeter, nr. art. 140 41 . ., : VET = mH / 60 25 Se calculeaza lungimea tevilor LH pe fiecare suprafata incalzita : LH = 1000 AAZ/RZ / VA 26 Se introduce lungimea conductei de legatura LA pentru fiecare circuit de in-calzire (tur si retur). 27 Lungimea totala a tevilor LR pentru fiecare circuit de incalzire : LR = LH + LA 28 Se calculeaza pierderea de presiune ? pR din conducte. Pentru aceasta se determina rezistenta la frecare a tevii R din diagrama referitoare la pierderile de presiune a tevilor. Marimea initiala este mH. ? pR = R LR 29 Se extrage pierderea de presiune ? pV de la distribuitor din diagrama corespunzatoare, referitoare la pierderile de presiune. Marimea initiala este mH. Se citeste pierderea de presiune pe caracteristica max. (ventile complet deschise). 30 ? pges Pierderea totala de presiune pentru fiecare circuit de incalzire: ? pges = ? pR + ? pV Calculul urmator este necesar numai in cazul, in care se utilizeaza un distribuitor Multidis SF din otel inoxidabil cu regulatoare, Nr. art. 140 40 . . 31 ? pD Se determina diferenta de presiune care trebuie redusa pe fiecare circuit de incalzire. Se va cauta cea mai mare valoare de pierdere de presiune in punctul 29 si se va introduce ca ? pmax sus pe foaia de calcul. ? pD = ? pmax - ? pges 32 VER Valori de reglare ale distribuitoarelor Multidis SF din otel inoxidabil cu regulatoare, Nr. art. 140 40 . . : Punctul de intersectare a mH si ? pD in diagrama referitoare la pierderile de presiune.

Numr proiect: 007

Proiect:

EHF Schmidt house Smith Maier W

Main Street, Southampton


Distributor no.?1 "Copex" 14 x 2 "Copex" 16 x 2

Pagina

Birou de proiectare: Numr de circuite de nclzire

Mller 7

Referent

Data

01.04.2004

Suma QF(Pkt. 22) 5640 Suma mH(Pkt. 23) 643

"Copipe" 14 x 2 "Copipe" 16 x 2

?pmax (pct. 30): 203 mbar


2 Numr de camere 3 Denumirea camerelor

kg/h 1 1
WC

1 Numr de circuite de nclzire

2 2

3 3

5 4
Locuit/mncat

7 5
Birou

Buctrie Vestibul

4 Temperatura interioar normal 5 Temperatura camerei de dedesubt 6 Suprafa?a d e pardoseal nclzit 7 Puterea termica 8 Densitatea debitului de cldur 9 Rezistivitatea termic a pardoselii 10 mprirea suprafeei pardoselii n: + zona de staionare (AZ) - zona marginal (RZ) 11 Densitatea debitului de cldur AZ/RZ 12 Temperatura medie de suprafa? 13 Puterea termic suplimentar, necesar 14 Supratemperatura de tur 15 Temperatura de tur 16 Distana de pozare 17 Supratemperatura Heating me? ium excess temperature agentului termic 18 Dilatarea n circuitul de nclzire 19 Rezisten?a pa r?i al la transmiterea cldurii n sus 20 Rezisten?a pa r?i al la transmiterea cldurii n sus 21 Densitatea debitului de cldur n jos 22 Puterea termic total pe fiecare circuit de nclzire 23 Debitul de agent termic 24 Reglarea distribuitoarelor din otel inoxidabil cu "Topmeter" Nr. art.: 14041.. 25 Lungimea evilor pe fiecare circuit de nclzire 26 Lungimea de eav la conducta de legtur 27 Lungimea total a evilor pe fiecare circuit de nclzire 28 Pierderea de presiune n conducte 29 Pierderea de presiune n distribuitorul de circuite de nclzire

i Tu AF QH qdes R?,B

C C m
2

24 8 4,4

20 8 17,2

20 8 3,2 186 58 0,1

20 8 37,9 2312 61 0,1

20 8 14,4 893 62 0,1

W W/m
2 2

361 1032 82 0 60 0,1

(m K)/WO

AAZ ARZ qAZ/RZ T F, m QZus

m m

4,4

17,2

3,2 10

12,6 15,3 14,4

W/m2 C W C C mm K K (m K)/W
2

82

60

58

74

46

56

62

31,5 25,7

25,5 26,8 25,3 25,3 25,8

? T V, des
TV VA ? H Ro

24 44 100 13 17,9 200 19,5 9 200 19 9,2 100 200 200 200 21 5

11,5 18,5 18,5 19,5 10,1 10,1

0,13 0,23 2,86 2,86 9,3 9

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 8,7 207 19 1 16 1 17 0,8 <0,3 1 202 1 10,3 863 106 1,8 100 12 112 114 3 117 86 2,5 9,1 9,1 9,2

Ru

(m2 K)/W

qu QF mH VET LH LA LR ?pR ? pV ? pges ?pD VER

W/m2 W kg/h l/min m m m mbar mbar mbar mbar rotaii

402 1187 19 1 44 12 56 2,6 <0,3 3 200 1 113 1,9 86 10 96 109 3,4 112 91 2,5

883 1073 1025 95 1,6 63 8 71 60 2,4 62 141 2,25 115 1,9 77 11 88 104 3,5 108 95 2,5 176 2,9 72 6 78 195 8,2 203 0 max.

30 Pierderea total de presiune 31 Diferena de presiune care trebuie redus 32 Reglarea distribuitoarelor din otel inoxidabil cu tift de reglare Nr. art. 140 40..

13

Copie de document Tabel de calcule a suprafe?ei nc lzite


Numar proiect:............................... Birou de proiectare: ...................... Numar de circuite de ncalzire: .... ?pmax (Pct. 30):.................. mbar 1 Numr de circuite de nclzire 2 Numr de camere 3 Denumirea camerelor 4 Temperatura interioar normal 5 Temperatura camerei de dedesubt 6 Suprafaa de pardoseal nclzit 7 Puterea termica 8 Densitatea debitului de cldur 9 Rezistivitatea termica a pardoselii 10 mprirea suprafeei pardoselii n: - zona de staionare (AZ) - zona marginal (RZ) 11 Densitatea debitului de cldur AZ/RZ 12 Temperatura medie de suprafa 13 Puterea termic suplimentar, necesar 14 Supratemperatura de tur 15 Temperatura de tur 16 Distana de pozare Heating me? ium excess temperature 17 Supratemperatura agentului termic 18 Dilatarea n circuitul de nclzire 19 20 Rezistena parial la transmiterea cldurii n sus Rezisten?a pa r?i al la transmiterea cldurii n sus i Tu AF QH qdes R?,B AAZ ARZ qAZ/RZ T F, m QZus ? T V, des TV VA ? H Ro Ru qu QF mH VET LH LA LR ?pR ? pV ? pges ?pD VER C C m2 W W/m2 (m2 K)/WO m2 m2 W/m2 C W C C mm K K (m2 K)/W (m2 K)/W W/m2 W kg/h l/min m m m mbar mbar mbar mbar rotaii Proiect:........................................ Referent:..................................... Suma QF (Pct. 22):...................W Suma mH (Pct. 23):.................kg/h Adresa:........................................... Numr de distribuitoare:................. Copex 14 x 2 Copex 16 x 2 Pagina:...................... Data:.......................... Copipe 14 x 2 Copipe 16 x 2

21 Densitatea debitului de cldur n jos 22 Puterea termic total pe fiecare circuit de nclzire

23 Debitul de agent termic Reglarea distribuitoarelor din otel inoxidabil 24 cu "Topmeter" Nr. art.: 14041.. 25 Lungimea evilor pe fiecare circuit de nclzire 26 Lungimea de eav la conducta de legtur 27 Lungimea total a evilor pe fiecare circuit de nclzire

28 Pierderea de presiune n conducte 29 Pierderea de presiune n distribuitorul de circuite de nclzire

30 Pierderea total de presiune 31 Diferena de presiune care trebuie redus Reglarea distribuitoarelor din otel inoxidabil 32 cu stift de reglare. Nr. art. 140 40..

14

Copie de document Cofloor- Lista de materiale


Numar proiect:............................... Birou de proiectare: ...................... Proiect:........................................ Referent:..................................... Adresa:........................................... Numr de distribuitoare:................. Pagina:...................... Data:..........................

Nr. circuite de nclz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr. de camere

Denumirea camerelor

AAZ/RZ m2

VA mm.

Necesar de evi ml.

Camere cu aceeai utilizare

Izola?ie termic suplimentar deasupra Camerelor cu Planelor pe Planelor pe utilizare diferit pivnite sol / spre exterior

Numr de camere.....................(2) Numr de circuite de nclzire.....................(1)

(4) (5) (6) (7) (8)

Necesarul total de tevi (4):................................................ m Tip teava: Copex 14 x 2 Copex 16 x 2 Copipe 14 x 2 Copipe 16 x 2

mbinri cu filet i inel de fixare (1) x 2 :.........................buc.

Placi profilate NP-35 (3) x 2 :.........................................buc. Izolatie suplimentara 35 mm EPS (5):............................. m2 Izolatie suplim. 20 mm EPS (6):.......................................m Izolatie suplim. 40 mm EPS (7):.......................................m
2

Plci profilate NP (3) / 1,12.............................................buc. Izolaie suplim. 55 mm EPS (6):.........................................m


2

2 Izolaie suplim. 75 mm EPS (7):........................................m 2 Izolaie suplim. 80 mm EPS (8):.......................................m 2 Izolaie suplim. 70 mm PUR (7):.......................................m 2 Izolaie suplim. 75 mm PUR (8):.......................................m

Izolatie suplim. 50 mm EPS (8):.................................... m Izolatie suplim. 45 mm PUR (7):.....................................m Izolatie suplim. 50 mm PUR (8):.....................................m

Banda izolanta marginala:.................................role 25 m Mecanisme electrotermice de regl. (1):.........................buc.

Profile de rost de alungire:...............................buc. 1,20 m Termostate de camer (2):..............................................buc.

Distana de pozare VA 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Necesar de ?evi pe m2 suprafa? nclzit 20 m / m2 10 m / m2 6,7 m / m2 5 m / m2 4 m / m2 3,3 m / m2

Distane de pozare recomandate n Zona de locuit Zona de staionare Zona marginal 14 x 2 mm 16 x 2 mm 14 x 2 mm 16 x 2 mm

Baie 14 x 2 mm 16 x 2 mm

15

200 180

Distana de pozare n mm

50 100 150

200

250

300
Diagrama de performane pentru R?,B = 0,00 (m2K)/W fr strat acoperitor de pardoseal ap de ciment sau sulfat de calciu/ anhidrid, 45 mm acoperire de eav

160

Densitatea debitului de cldur q [W/m2]

140 Curba limit Zona marginal

120

100 Curba limita Zona de stationare si baie

80

60

40

20

0 0 10 20 30 40 50 60 Supratemperatura agentului termic ? Fluid [K] 50 100 150 200 250 300
Diagrama de performante pentru R?,B = 0,02 (m2K)/W Strat acoperitor de pardoseala: de ex. dale Sapa de ciment sau sulfat de calciu/ anhidrida, 45 mm acoperire de teava

70

80

Distana de pozare n mm 200 180 160 Densitatea debitului de cldur q [W/m2]

140 Curba limit Zona marginal 120 100

80 Curba limita Zona de stationare si baie


Indicatie referitoare la curbele limita: Pentru zonele marginale este valabil: T F, max - T i = 15 K Pentru zonele de stationare si bai este valabil: T F, max - T i = 9 K Temperaturi maxime de suprafata: T F. max Zone marginale (max. 1 m latime): 35 C Zone de stationare: 29 C Bai: 33 C

60

40

20 0 0 10 20 30 40 50 60 Supratemperatura agentului termic ? Fluid [K] 70 80

16

200

Distana de pozare n mm

50 100

150

200

250

300
Diagram de performane pentru R?,B = 0,00 (m2K)/W fr strat acoperitor de pardoseal, ap de ciment sau sulfat de calciu/ anhidrid, 45 mm acoperire de eav

180

160

140 Densitatea debitului de cldur q [W/m2] Curba limit Zona marginal 120

100

80 Curba limita Zona de stationare si baie

60

40

20

0 0 10 20 30 40 50 Supratemperatura agentului termic 50 60 ? Fluid [K] 100 150 200 70 80

200

Distana de pozare n mm

250

300
Diagram de performane pentru R?,B = 0,10 (m2K)/W Strat de acoperire a pardoselii: de ex. covor, ap de ciment sau sulfat de calciu/ anhidrid, 45 mm acoperire de eav

180

160 Curba limit Zona marginal

140 Densitatea debitului de cldur q [W/m2]

120

100

80

60

Curba limita Zona de stationare si baie

40

20

0 0 10 20 30 40 50 Supratemperatura agentului termic 60 ? Fluid [K] 70 80

Indicaie pentru toate diagramele de performane: Datorit abaterilor mici, diagramele de performane conin valori aproximative. De aceea, sistemele de nclzire de pardoseal pot fi calculate cu evi Copex din PE-Xc i evi de legtur Copipe n mai multe straturi, cu dimensiuni de 14 x 2 mm und 16 x 2 mm

17

Diagrama de performane pentru diverse acoperitoare de pardoseli i diagrama pierderilor de presiune la evile Copex i Copipe
Distana de pozare in mm 200 250 180 Curba limit Zona marginal 300

50

100

150

200
Diagram de performane pentru R?,B = 0,15 (m2K)/W Strat acoperitor de pardoseal: z. B. Covor cu plu nalt, ap de ciment sau sulfat de calciu/ anhidrid, 45 mm acoperire de eav

160

q [W/m2] Densitatea debitului de caldura

140

120

100 Curba limita Zona de stationare si baie

80

60

40

20

0 0 10 20 30 40 50 60 Supratemperatura agentului termic ? Fluid [K] 70 80

0003 10 7 Rezisten a R [mbar/m] 5 3 2

0005 0007 001

002

Fl ux de age nt de nc alzire m [kg/ s] 003 005 007 01 02


08 m/s 07 m/s 06 m/s m/s

10 7 5 3 2

0 5 0 4 0 3 0 2 02 01 5m /s 5m m/s m/s

1 07 05 03
m

/s

7 5 3 2

m/s

02
14

x2

007 005 003 002 001 10 2 3 4 5 6 8 10


2

16

01

x2

0 1

m/s

10 7

0 0

5m

5
/s

3 2 1 2 3 4 5 6 8 10
3

Debitul de agent termic m [kg/h]


18

Rezisten a R [Pascal/m]

Diagrama pierderilor de presiune pentru tevi Copex din PE-Xc si tevi Copipe de legatura din mai multe straturi, cu dimensiuni de 14 x 2 mm si 16 x 2 mm. Cu indicarea vitezei de curgere a agentului termic.

Reglarea cu ajutorul Topmeter


Echilibrarea hidraulica Ca la orice instalatie de ncalzire, este necesara si pentru sistemul de ncalzire de pardoseala o echilibrare hidraulica conform DIN 18380. Reglarea circuitelor de ncalzire de pardoseala se realizeaza prin intermediul distribuitorului Mul-tidis SF din otel inoxidabil, nr. art.: 140 41 52 pna la 140 41 62, cu ajutorul aparatelor Topmeter de pe coloana de retur: Lucrarile de reglare se executa cu pompa de re-circulare n functiune.

Toate ventilele de circuitul de ncalzire sunt com-plet deschise. 1 Se ndeparteaza capacul de plombare, eventual se utilizeaza o surubelnita. 2 Prin rotirea rotii manuale negre a primului Topmeter se regleaza debitul calculat. Citirea se efectueaza pe inelul de afisare rosu din vizor; scala indica valori de 1 pna la 4 l/min. Se efectueaza reglarea la toate circuitele de n-calzire. n continuare se verifica primele valori si, even-tual, se corecteaza. 3 Dupa terminarea reglarii, se aseaza capacul de plombare la loc si se fixeaza.

4 Numr de circuite de nclzire


1 2 3 4 5 ... 12 3 2

4 Se protejeaza Topmeter prin plombare mpo-triva utilizarii nedorite.

Pierderea de presiune ? p [mbar]

3 2

Pierderea de presiune ? p [Pascal]

10 8 6 4 3 2

10 8 6 4 3 2

Diagrama pierderilor de presiune pentru distribuitorul Multidis SF din otel inoxidabil, cu Topmetere pe coloana de retur pentru reglarea debitului de agent termic. Ventilele de pe coloana de tur si Topmeterele de pe coloana de retur complet deschise.

10 8 6 4 3 2

10 8 6 4 3 2

1 0.8 0.6 0.4 0.3 10 2 3 4 6 8 10


2

10 8 6 4 3 2 3 4 6 8 10
3

8 10

Debitul de agent termic m [kg/h] 19

Reglarea cu ajutorul dispozitivelor de reglare ncorporate


Echilibrarea hidraulica Reglarea circuitelor de ncalzire de pardoseala se efectueaza cu distribuitorul Multidis SF din otel inoxidabil nr. art.: 140 40 52 bis 140 40 62 cu ajutorul dispozitivelor de reglare ncorpora-te n coloana de retur: 1 Se desurubeaza capacul negru, eventual se utilizeaza o cheie hexagonala SW 5. 2 Se nchide stiftul de reglare cu cheia hexagonala SW 5, rotind n sensul acelor de ceasornic. n continuare se deschide stiftul de reglare, corespunzator valorii de reglare prealabila calculate, n sensul opus acelor de ceasornic. (Exemplu: Reglaj prealabil calculat VER = 2,5 - stift deschis 2,5 rotatii, vezi diagrama de pierdere de presiune). 3 Se roteste surubul negru de reglare, cu cheia hexagonala SW 6, n sensul acelor de ceasornic, pna aproape de stiftul de reglare. n felul acesta, valoarea de reglare poate fi regasita usor, daca, de exemplu, circuitul de ncalzire este nchis, la un moment dat, de stiftul de reglare. 4 nsurubati capacul negru de nchidere, eventual fixatil cu o cheie hexagonala SW 5. Efectuati operatia de reglare pentru toate circuitele de ncalzire.
3 4

SW 5

SW 6

*SW = dim. cheie Turns Pressure loss ? p [mbar]


3 2 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 3 2

Pressure loss ? p [Pascal]

10 8 6 4 3 2

10 8 6 4 3 2
ma x.

Diagrama pierderilor de presiune pentru distribuitorul Multidis SF din otel inoxidabil, cu dispozitive de reglare ncorporate n coloana de retur. Ventilele din coloana de tur sunt complet deschise.

10 8 6 4 3 2

10 8 6 4 3 2

1 0.8 0.6 0.4 0.3 1 2 3 4 6 8 10 2 3 4 6 8 10


2

10 8 6 4 3 2 3 4 6 8 10 3

Flow of heating water m Fluid [kg/h] 20