Sunteți pe pagina 1din 2

1) Sistemul national de transporturi

2) Clasificarea transporturilor (1-6)


3) Clasificarea transporturilor din punct de veder juridic. (7)
4) Contractul de transport. Definitie si caue juridice
!) "articipantii la contractual de transport
6) Conditiile de fond si de forma ale contractului de transport.
7) Clauele o#li$atorii ale documentului de transport marfuri
%) &unctiile juridice ale documentului de transport
') (#li$atiile e)peditorului la punctule de pornire
1*) (#li$atiile carausului la punctul de pornire.
11) (#li$atiile carausului in transportul efectuat in conditiile
initial convenite.
12) Contra-ordinul
13) +ransporturile pertur#ate de imprejurarile de forta
majora ( deficitar)
14) (#li$atiile carausului la destinatie.
1!) (#li$atiile destinatarului la punctual de sosire
16) Dreptul de retentive al carausului.
17) Sec,estrul marfurilor aflate in curs de transport- si
sec,estrul solicitat de caraus
1%) "rejudiciul $eneral al raspunderii
1') Clauele de neraspundere considerate ca inadmisi#ile
si clauele premise
2*) .valuarea juridica si evaluarea le$ala a prejudicului.
21) .valuarea conventionala a prejudiciului.( penala)
Su#iecte e)amen dr. transporturilor
vor fi 3 su#iecte la e)amen ---- sintea