Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Naional ,,Jean Monnet

RAEI Partea a IV-a.


PLANUL DE MBUN!"IRE A CALI!"II EDUCA"IEI #$ERI!E PEN!RU
ANUL %C#LAR &'()-&'(*
Nr.
crt
Activit i Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate Responsabilit i Indicatori de
realizare
1. Evaluarea rezultatelor
ob inute de elevi la
testrile ini iale.

1.Interven ii/activit i la
nivel de curriculum i
metodologie didactic
realizarea corecta i
responsabil a planificrii i
proiectrii materiei, lund in
considerare rezultatele ob inute
la testrile ini iale;
recuperarea materiei de studiu
(capitolul/tema) la care elevii au
ntmpinat dificult i;
analiza obiectiv i relevant
a itemilor din testrile ini iale.
1!.11.
"#1$
ma%im &rof 'iculae
(driana
&rof )umitrescu
Ioana
&rof *arbovean
'icolae
&rof. )ragomirescu
)aniela
&rof *rigore
+iliana ,ara
&rof *rigore Ileana
&rof.,unteanu (na
&lanificri revizuite
-eme pentru
recuperare
&rograme de
recuperare
". .mbunt irea calit ii
actului de evaluare
Interven ii/activit i la
nivel de curriculum i
metodologie didactic
evaluarea obiectiva a elevilor;
formularea clar a
obiectivelor i a itemilor;
informarea elevilor cu privire
la puncta/ul acordat pentru
fiecare item;
aplicarea testelor unice pe an
de studiu pentru a compara
nivelul claselor din aceea i
serie;
elaborarea msurilor de
recuperare a materiei.
"#.1".
"#1$
ma%im &rof 'iculae
(driana
&rof )umitrescu
Ioana
&rof *arbovean
'icolae
&rof. )ragomirescu
)aniela
&rof *rigore
+iliana ,ara
&rof *rigore Ileana
&rof.,unteanu (na
-estele de evaluare
0biectivele testelor
)escriptorii de
performan ;
1evizuirea
planificrilor /
recuperare.
$. .mbunt irea
ritmicit ii notrii
Interven ii/activit i la
nivel de curriculum i
metodologie didactic
asigurarea notrii ritmice a
elevilor;
aplicarea mai multor forme de
evaluare;
asigurarea numrului de note
in raport cu numrul de ore
alocat disciplinei.
1#.#2
"#13
ma%im 4anda 5alentina
6iclul primar
Isaiu +ucia
6iclul gimnazial
7aur 1aluca
+iceu
8numrul de note;
8datele la care au fost
acordate notele;
8c9estionare.
1
Vizat: CA
nregistrat:
Director:
Nr.
crt
Activit i Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate Responsabilit i Indicatori de
realizare
3. Optimizarea
procedurilor de
evaluare a nvrii
Interven ii/activit i la
nivel de curriculum i
metodologie didactic
evaluarea corect a
elevilor:
folosirea formelor de
evaluare alternativ;
elaorarea unor seturi de
teste pentru evalurile
sumative!
1"!#$!%#
1&
medie 'rof!(ic )o*ana procedura de
evaluare;
c+estionar;
anc+eta!
!. Evaluarea eficientei
activit ilor educative8
prin analiza impactului
proiectelor asupra
cre terii
randamentului colar.
Interven ii/activit i la
nivel e%tracurricular
selectarea proiectelor care
intereseaz elevul;
atragerea unui numr mare de
elevi in activit ile din proiect;
folosirea ac9izi iilor
informa ionale ca suport in
procesul instructiv educativ.
"# #!.
"#13
medie &rof.6ondura eanu
+iana
&roiectul
&ortofoliul
proiectului;
'umrul de elevi
beneficiari
1ezultatul pe care il
da c9estionarul
aplicat;
2. 1educerea
absenteismului colar
n rndul elevilor de
liceu.
8
Interven ii/activit i la
nivel e%tracurricular
reducerea numrului de
absen e nemotivate;
mic orarea riscului de
abandon colar;
asigurarea monitorizrii
absen elor;
informarea prin ilor cu privire
la situa ia absen elor fiecrui
elev.
$#.#!.
"#13
ma/or &rof. )rg9icioiu
-eodora
8numrul de absen e
nemotivate;
8note sczute la
purtare pentru
absen e.
:. .mbunt irea
comunicrii interne
Interven ii/activit i
privind baza material i
dotarea colii
1ealizarea unei comunicri
eficiente dinspre conducerea
colii, cadre didactice , elevi i
invers.
"#.#2.
"#13
medie )inc +oredana
4ecretar ef
1ezultatul pe care il
da c9estionarul
aplicat.
;. munt,irea
sistemului de
comunicare formal
e*tern cu prinii prin
activiti lunare de
informare a prinilor-
asigurarea feed.
ac/ului !
Interven ii/activit i
privind baza material i
dotarea colii
informarea corect i in timp
util a prin ilor cu privire la
situa ia la nv tur i purtare
a elevilor;.
informarea i implicarea
prin ilor cu privire la
deciziile colii/clasei.
1!.#2.
"#13
medie 6E(6
&rof. Ionescu +ucia
69estionare pentru
prin i;
&rocesele verbale de
la edin ele cu
prin ii;
%
Nr.
crt
Activit i Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate Responsabilit i Indicatori de
realizare
<. (ctualizarea bazei de
date a colii n vederea
func=ionrii i raportrii
corecte la nivel na=ional
>i local;
Interven ii/activit i
privind baza material i
dotarea colii
asigurarea comunicrii
interne/e%terne eficiente;
monitorizarea rezultatelor
evalurilor interne/e%terne
asigurarea comunicrii
interne/e%terne eficiente;
monitorizarea rezultatelor
evalurilor interne/e%terne.
monitorizarea nivelului de
realizare a indicatorilor 4'IE
i a celor >i a celor cuprin>i n
standardele de na=ionale;
reactualizarea msurilor de
interven ie educa ional
pornind de la date realiste.
1!.#2.
"#13
,edie )inc +oredana,
secretar ef
6ompletarea bazei de
date;
Informri corecte;
1#. (sigurarea securit ii
tuturor celor implica=i
n activitatea >colar, n
timpul desf urrii
programului
Interven ii/activit i la
nivel e%tracurricular
cunoasterea normelor si a
procedurilor de ac iune in caz
de insecuritate/criz/accident;
reducerea riscului de
accidente/epidemii/situa ii de
criz.
$#.#3.
"#13
ma%im )umitrescu Iolanda
6ioponea ?ogdan
8ac iuni n colaborare
cu@ I4A, cabinetul
medical,
11. )evizuirea periodic a
ofertei educa,ionale a
0colii
Interven ii/activit i la
nivel e%tracurricular
definirea ofertei educa ionale prin
cunoa terea a teptrilor din
partea prin ilor, a
comunit ii, a educabililor.
coordonarea ofertei cu cerin,ele
comunit,ii;
formarea unui mediu concuren,ial
cu 1colile de elit din ora1;
cresterea/men inerea numrului
de elevi care aleg oferta scolii
noastre B cls.I, cls. ( 5/a, cls a
IC/a
1"!#2!
%#1&
medie 3rigore (iliana
4ara
'liant;
C+estionar;
5ite.ul 1colii
1". 1evizuirea
documenta iei 6E(6 n
func ie de noile
recomandari
1,",$,3,!,2 1evizuirea i mbunt irea
procedurilor i a documentelor
6E(6 n func ie de situa iile noi
care pot aprea
$#.1".
"#13
medie
)irector
6omisia 6E(6
)ocumente corecte i
pertinente
2
5izat@
6oordonator 6E(6 )irector@ prof. +iliana Elvica Enescu 1esponsabil comisie@ prof. nv. primar ,aria *rbovean
&
"