Sunteți pe pagina 1din 10

Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2010-2011 4 ore/sptmn Editura manualului: Corint

PLANIFICARE ANUALA
Sem.
1. 2 3

Unitatea de nvare (denumire)


RECAPITULARE INITIALA UNITATEA I UNIVERSUL CRII UNITATEA II STRUCTURA TEXTULUI LIRIC

Nr. Ore 4 2
2,4,4,4,4,3

Sptmna 13.09-17.09 20.09-25.09 20.09-24.09 ,27.09-1.10, 4.10-8.10, 11.10-15.10 18.10-22.10, 5.10-29.10 25.10-29.10, 1.11-5.11, 8.11-12.11, 15.11-19.11 22.11-26.11, 29.11-3.12, 6.12-10.12 ,13.12-17.12 20.12-7.01 , 10.01-14.01 17.01-21.01, 24.01-28.01 7.02-11.02, 14.02-18.02 21.02-25.02

Observaii

UNITATEA III LITERATUR I SEMNIFICAIE UNITATEA IV NARAIUNE I CONSTRUCIE TEZA

1,4,4,4

4,4,4,4,4,4,4

RECAPITULARE SEMESTRIALA UNITATEA IV NARAIUNE I CONSTRUCIE

4 4,4,2

II

UNITATEA IV NARAIUNE I CONSTRUCIE

2,4,4,4,4,2

9 10 11 12

UNITATEA V STRUCTURA TEXTULUI DRAMATIC UNITATEA VI SENS I NELEPCIUNE LUCRARE SCRIS SEMESTRIALA

2,4,1 3,4,4 4,4 4,4,4

21.02-25.02, 28.02-4.03, 7.03-11.03, 14.03-18.03 21.03-25.03, 28.03-1.04 28.03-1.04, ,4.04-8.04, 11.04-15.04 11.04-15.04, 26.04-29.04, 2.05-6.05 9.05-13.05,, 16.05-20.05, 23.05-27.05, 30.05-3.06, 6.06-10.06

RECAPITULARE FINAL PREGATIRE PENTRU EVALUAREA NATIONALA

PLANIFICARE CALENDARISTIC

SEMESTRUL I
Nr. crt. Unitatea de nvare RECAPITUL ARE INITIALA UNITATEA I UNIVERSUL CRII Competente specifice 2.1construirea unui discurs oral pe o tem dat 3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, exprimndu-i impresiile i preferinele 1.1 nelegerea semnificaiei generale a mesajului oral, sesiznd progresia i coerena ideilor exprimat 1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat 1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat 2.1 construirea unui discurs oral pe o tem dat Coninuturi asociate Nr. de ore SPT.
OBS.

1.

Recapitulare Testare initiala.

13.09-17.09

2.

Text suport: Cartea, cltor printre milenii - Cartea obiect cultural Comunicare - Convergena ideilor n jurul unei teme

20.09-24.09 2

3.

UNITATEA II STRUCTURA TEXTULUI LIRIC

2.2 utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale ntr-un mesaj oral 2.2 utilizarea corect a relaiilor sintactice n textele orale proprii 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date 3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabularului i a categoriilor semantice studiate 4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia de comunicare concret 4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelorde morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie 4.3 redactarea unui text argumentativ 1.1 nelegerea semnifcaiei generale a mesajului oral, sesiznd progresia i coerena ideilor exprimate 1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat o construirea unui discurs oral pe o tem dat 2.3 utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale ntr-un mesaj oral o dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date

o 3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabularului i a categoriilorsemantice studiate 3.3 3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, exprimndu-i impresiile, preferinele 4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le lasituaia de comunicare concret 4.2 4.3 redactarea unui text argumentativ

Poezia liric oral (popular) Text suport: Frunz verde, mgheran - Studiul textului - Interpretarea textului - Doina popular specie a genului liric. Exclamaia retoric - Elemente de prozodie: rima, msura, ritmul, piciorul metric Lexicul - Caracterul latin al limbii romne - Limb literar, limb popular, limb vorbit, limb scris. Stilurile funcionale Poezia liric scris (cult) Text suport: Doina de Octavian Goga - Studiul textului - Interpretarea textului. Interogaia retoric Noiuni de sintax - Discursul. Relaii sintactice n propoziie i n fraz - Cuvinte i construcii incidente Comunicarea oral - Alocuiunea Poezia liric scris (cult) Text suport: Dorina de Mihai Eminescu - Studiul textului - Interpretarea textului. Stilul i versificaia. Valori expresive ale formelor

20.09-24.09

27.09-1.10

4.10-8.10

11.10-15.10 18.10-22.10

Resurs e materi ale: manua lul, culege re de texte popula re, fie de lucru, plane; Resurs e umane : -elevii, profes orul

4
UNITATEA III LITERATUR I SEMNIFICA IE

1.1 nelegerea semnificaiei generale a mesajului oral, sesiznd progresia i coerena ideilor exprimate 1.2 sesizarea semnificaiei mbinrii elementelor verbale cu cele nonverbale (gest, mimic etc.) ntr-un text oral 1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat 1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat 1.5 aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat 2.1 construirea unui discurs oral pe o tem dat 2.2 utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale ntr-un mesaj oral 2.2 utilizarea corect a relaiilor sintactice n textele orale proprii
2.5 captarea i meninerea ateniei interlocutorului prin modul de

prozodice Lexicul - Derivarea - Compunerea - Conversiunea - Familia lexical. Prefixoide. Sufixoide. - Mijloace externe de mbogire a vocabularului. Neologismele. Evitarea greelilor n utilizarea neologismelor Poezia liric scris Text suport: Iertare de Alexandru Macedonski - Interpretarea textului. Inversiunea.Invocatia retorica. Lexicul - Vocabularul fundamental i masa vocabularului. Dinamica vocabularului - Cuvntul i contextul. Sensul propriu i sensul figurat - Cuvinte polisemantice - Sinonime. Antonime - Omonime. Paronime. Pleonasmul. -Tautologia.Argoul.Jargonul Comunicarea orala: invocatia, exclamatia, interogatia retorica. -Evaluare Balada popular Text suport: Mioria - Studiul textului - Interpretarea textului: 1. Momentele subiectului 2. Testamentul ciobnaului. Alegoria 3. Personajele baladei Noiuni de fonetic - Structura fonetic a cuvntului. Valori stilistice ale nivelului fonetic ntr-un text literar Textul nonliterar - Textul utilitar: textul publicitar, articolul de ziar/ de revist - Evaluare

25.10-29.10 3

25.10-29.10

1.11-5.11 4 8.11-12.11 4

prezentare a mesajului

3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date 3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabularului i a categoriilor semantice studiate 3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, exprimndu-i impresiile, preferinele redactarea diverselor texte,adaptndu-le la situaia de comunicare concret 4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie 4.3 redactarea unui text argumentativ

15.11-19.11 4

UNITATEA IV NARAIUNE I CONSTRUC IE

1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat

1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date LUCRARE SCRIS SEMESTRIA L

Nuvela Text suport: Dincolo de nisipuri de Fnu Neagu - Studiul textului - Interpretarea textului 1. Momentele subiectului 2. Semnificaia personajelor 3. Caracterizarea nuvelei ca specie a genului epic Comunicarea oral - Elemente verbale i nonverbale n mesajul dialogat Sintaxa propoziiei i a frazei - Predicatul verbal i predicatul nominal - Predicatul nominal incomplet - Probleme ale acordului - Propoziia subordonat predicativ - Exerciii de consolidare Recapitulare pentru tez Lucrare scris semestrial Discutarea rezultatelor Romanul Text suport: Baltagul de Mihail Sadoveanu - Studiul textului - Interpretarea textului 1. Structura textului.

22.11-26.11 4

29.11-3.12 4

6.12-10.12 4 13.12-17.12

4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia de comunicare concret

4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie

20.12-7.01

4.3 redactarea unui text argumentativ

Momentele subiectului Elemente descriptive. Moduri de expunere 3. Caracterul monografic al romanului 4. Caracterizarea personajelor 5. Semnificaia titlului 6. Romanul specie a genului epic Sintaxa propoziiei i a frazei - Subiectul exprimat i neexprimat - Propoziia subordonat subiectiv. Natura elementului regent al propoziiei subiective - Exerciii de consolidare predicativa i subiectiva Scrierea - Structurarea analizei de text literar - Evaluare Literatura tiinifico-fantastic Text suport: Roboii de pe Aurora de Issac Asimov - Studiul i interpretarea textului Scrierea - Valoarea expresiv a semnelor grafice i de punctuaie 2. -Recapitulare noiuni de teorie literar. -Recapitulare morfosintax. -Analiz text la prima vedere. -Verificarea lecturii particulare

10.01-14.01 4 17.01-21.01

RECAPITUL ARE SEMESTRIA LA

1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat 1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date 4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia de comunicare concret 4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie 4.3 redactarea unui text argumentativ

24.01-28.01 4

SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. crt.

Unitatea nvare

de

Competente specifice

Coninuturi asociate

Nr. de ore

SPT.

UNITATEA IV NARAIUNE I CONSTRUC IE

1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat 2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n textele orale proprii

4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie

4.3 redactarea diverselor texte, adaptndu-se la situaia de comunicare concret

Sintaxa propoziiei i a frazei -Atributul -Propoziia subordonat atributiv -Utilizarea corect a pronumelui relativ care introduce atributiva -Complementul direct -Propoziia subordonat completiv direct -Complementul indirect -Propoziia subordonat completiv indirect -Exerciii de consolidare Scrierea - Invitaia-redactare -Evaluare Opera dramatic. Comedia Text suport: O scrisoare pierdut de Ion Luca Caragiale -Studiul textului -Interpretarea textului Momentele subiectului Personajele. Modaliti de caracterizare Opera dramatic. Comedia Sursele i procedeele comicului Comedia specie a genului dramatic Sintaxa propoziiei i a frazei -Complementul circumstanial de loc -Propoziia subordonat circumstanial

4 4

7.02-11.02 14.02-18.02

21.02-25.02

UNITATEA IV NARAIUNE I CONSTRUC IE

1.1 nelegerea semnificaiei generale a mesajului oral, sesiznd progresia i coerena ideilor exprimate 1.2 sesizarea semnificaiei mbinrii elementelor verbale cu cele nonverbale (gest, mimic etc.) ntr-un text oral 1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat 1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat 2.1 construirea unui discurs oral pe o tem dat 2.2 utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale ntr-un mesaj oral 2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n textele orale proprii
2.5 captarea i meninerea ateniei interlocutorului prin modul de prezentare a mesajului

21.02-25.02

28.02-4.03

7.03-11.03

3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date

14.03-18.03

3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabularului i a categoriilor semantice studiate 3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, exprimndu-i impresiile, preferinele 4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia de comunicare concret 4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie 4.3 redactarea unui text argumentativ

de loc -Complementul circumstanial de timp -Propoziia subordonat circumstanial de timp -Complementul circumstanial de mod -Propoziia subordonat circumstanial de mod -Exerciii de consolidare Scrierea -Curriculum vitae. Procesul verbal Sintaxa propoziiei i a frazei -Complementul circumstanial de cauz -Propoziia subordonat circumstanial de cauz -Complementul circumstanial de scop -Propoziia subordonat circumstanial de scop -Exerciii de consolidare -Evaluare Parabola biblic Text suport: Bogatul nemilostiv i sracul Lazr -Studiul i interpretarea textului. Parabola Sintaxa propoziiei i a frazei -Propoziia subordonat circumstanial condiional -Propoziia subordonat circumstanial concesiv -Propoziia subordonat circumstanial consecutiv -Exerciii de consolidare Scrierea -Analiza de text literar -Evaluare Genuri i specii literare -basmul -schia -fabula -pastelul -balada -nuvela

21.03-25.03

28.03-1.04

UNITATEA V STRUCTURA TEXTULUI DRAMATIC

10
UNITATEA VI SENS I NELEPCIU

1.1 nelegerea semnificaiei generale a mesajului oral, sesiznd progresia i coerena ideilor exprimate 1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat 2.1 construirea unui discurs oral pe o tem dat 2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n textele orale proprii 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date 3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, exprimndu-i impresiile, preferinele 4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia de comunicare concret 4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie 4.3 redactarea unui text argumentativ 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date 3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabularului i a categoriilor semantice studiate

2 4 1

28.03-1.04 4.04-8.04 11.04-15.04

11.04-15.04

26.04-29.04

NE

3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, exprimndu-i impresiile, preferinele 4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia de comunicare concret 4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie 4.3 redactarea unui text argumentativ

Fonetica Lexicul Morfologia Sintaxa propoziiei i a frazei

2.05-6.05

11

LUCRARE SCRIS SEMESTRIA L

12

RECAPITUL ARE FINAL PREGATIRE PENTRU EVALUARE A NATIONALA

EVALUARE NATIONAL Analiza subiectului pentru evaluarea naional

3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date 3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabularului i a categoriilor semantice studiate 3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, exprimndu-i impresiile, preferinele 4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia de comunicare concret 4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie 4.3 redactarea unui text argumentativ 1.1 nelegerea semnificaiei generale a mesajului oral, sesiznd progresia i coerena ideilor exprimate 1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat 2.1 construirea unui discurs oral pe o tem dat 2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n textele orale proprii 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date 3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabularului i a categoriilor semantice studiate 3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, exprimndu-i impresiile, preferinele 4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia de comunicare concret 4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie 4.3 redactarea unui text argumentativ

-Recapitularea noiunilor studiate -Susinerea lucrrii scrise -Discutarea rezultatelor

9.05-13.05

16.05-20.05

-Noiuni de teorie literar -Fonetic -Genul liric -Lexic -Genul epic -Morfologie -Genul dramatic -Sintaxa propoziiei -Analiz text la prima vedere -Sintaxa frazei -Verificarea lecturii particulare EVALUARE NATIONAL Analiza subiectului pentru evaluarea naional

23.05-27.05

30.05-3.06

6.06-10.06

10