Sunteți pe pagina 1din 23

PLAN DE AFACERI

Ferma Madar
Dezvoltarea exploataiei agricole Madar Ioan,
Comuna orod, !udeul i"or
In#talarea t$n%rului &ermier Madar Ioan
A
'
(
I. DA)E *ENERALE PRI+I),ARE LA -,LICI)AN)
Denumirea.Numele #olicitantului Madar Ioan
Date de identi&icare ale ace#tuia CNP '//01'20/001/
,3iectul de activitate4 Cultura vegetal%
(Se va meniona obiectul de activitate efectiv: cultura vegetal, creterea animalelor, etc)
4n situaia cnd solicitantul este deja autorizat, se va completa obiectul de activitate conform Cod C!"
Forma !uridic% a #olicitantului Per#oan% &izic%
Ela3orator Plan de A&aceri 5coordonate de identi&icare6 M7M Moro8an Con#ulting -RL, 90/.2'.200:, C;I 21:<1<='
II( DE-CRIEREA -I);A>IEI C;REN)E
I#toricul activit%ii (Se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului#
Prezentul plan de afaceri are drept scop dezvoltarea unei ferme axat pe cultur vegetal, prin instalarea tnrului Madar Ioan ca ef de
ferm, pentru prima dat, n comuna Cristeti. a momentul !, al conceperii planului de afaceri, dimensiunea economic a fermei este de
1
Seciunea a $lanului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n cadrul %surii &&', n situaia n care solicitantul
nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin %sura &'& (%odernizarea e)ploataiilor agricole*
1
peste "# $%&. Pentru atingerea o'iectivului propus, solicitantul a preluat prin contracte de arend pe ( ani #.)* +a teren n extravilanul
comunei ,orod. %e asemenea, su' alte forme -folosin.), Madar Ioan mai lucreaz ".)* +a n aceeai localitate. /stfel, 'aza total de
produc.ie a solicitantului este de 0.1) +a. 2uprafa.a de teren lucrat de ctre fermier a fost cultivat n #!"3 cu egume proaspete,
pepeni n cmp desc+is 4 3."" +a, 5loarea soarelui 4 !.( +a, Porum' 4 "."1 +a. 6nrul fermier mai de.ine, de asemenea, # tractoare
7(CP, un plug pentru tractor si o grap cu trac.iune mecanic. Prin accesarea Msurii ""# din P8%9, tnrul fermier inten.ioneaz s
dezvolte ferma ac+izi.ionnd mai multe utila:e agricole agricole i ( teren agricol. %e asemenea, pentru extinderea 'azei de produc.ie i
creterea randamentului fermei, solicitantul va mai prelua n arend alte terenuri ara'ile, n anii 8" si 8#.
azele de producie ale #olicitantului 3aza
Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr
Crt(
Localitate.
9ude
-upra&aa agricol% total% Din care?
@n &olo#in%
-arend;concesiune)
proprietate Ara3il P%8uni F$nee Pomi +ii Alte
categorii
". ,orod;,i+or !.( !,(
#. ,orod;,i+or 3,"" 3,""
3. ,orod;,i+or ","1 ","1
),)AL 0,1) 0,1)
Animale, psri i familii de albine n anul 0
Nr
Crt
Localitate.
9ude
Nr( animale deinute P%#%ri
Nr(
Familii de
al3ine
Nr(
Ca3aline ovine ,vine Caprine Porcine
Alte
#pecii
".
#.
.....
),)AL
2
Dot%rile &ermei (se vor meniona cele mai importante cldiri, maini i utilaje agricole6 @n anul 0
Nr
Crt
Detaliere
Num%r
-upra&aa
5mp6
Capacitate
I( Cl%diri pentru producia vegetal%
". Magazie cereale
#. Remiz% utila!e
.....
)otal
II( Cl%diri pentru producia zoote"nic%
". *ra!duri
#. -aivane
3. Padocuri
.....
)otal
III( Alte cl%diri 5cu excepia celor de locuit6
". Pen#iune agroturi#tic%
.....
)otal
I+( Ma8ini 8i utila!e agricole
". )ractoare 2 <ACP
#. Com3ine
3. -em%n%toare
0. Plug '
(. *rap% '
)otal 1
III( ,IEC)I+ELE RE-)R;C);RBRII CI DE)ALIEREA IN+E-)I>IIL,R PR,P;-E PEN)R; A)IN*EREA ACE-),RA
3
Prin accesarea acestei msuri destinate tinerilor su' 0! ani se va realiza creterea veniturilor n exploata.ii conduse de tineri care
ncep pentru prima oar o activitate agricol i i ncura:eaz pe acetia s realizeze investi.ii n agricultur.
Pentru a se moderniza, solicitantul Madar Ioan acceseaz Programul 8a.ional de %ezvoltare 9ural pentru o'.inerea spri:inului
financiar neram'ursa'il 5&/%9 pe care l va folosi alturi de sursele proprii pentru creterea volumului produc.iei vegetale destinat
comercializrii. <n perspectiv, pentru dezvoltarea i creterea veniturilor exploata.iei exist posi'ilitatea extinderii prin arendarea i
cumprarea de noi suprafe.e de teren. 5erma se va axa pe cultura vegetal. Pentru a se dezvolta, solicitantul inten.ioneaz s
ac+izi.ioneze o semntoare pentru pioase 2$P #"M sau similar, o semntoare pentru plante pritoare 2PC )M sau similar, o
masin de er'icidat MI 7!! sau similar, o remorc, o pres de 'alotat i o cositoare. Investi.ia pentru ac+izi.ionarea acestor utila:e,
a terenurilor agricole, a pieselor de sc+im', precum i pentru asigurarea lucrrilor n primul an se ridic la =<000 de euro. 2olicitantul
inten.ioneaz ca n primii 3=( ani de dezvoltare s reinvesteasc cel pu.in (!> din profitul o'.inut.
?eniturile se vor o'.ine prin comercializarea produc.iei vegetale o'.inut n cadrul fermei i prin executarea de lucrri agricole
pentru ter.e persoane.
Managementul exploataiei
5ermierul Madar Ioan va dezvolta aceast ferm vegetal, respectnd normele na.ionale i europene cu privire la agricultura ecologic.
<n esen.a sa, agricultura ecologic, 'iologic sau organic -denumire ce variaz n func.ie de adop.ia;lingvistic acceptat i legiferat n
fiecare .ar n concordan. strict cu 9egulamentul C&& 8r. )30;#!!1 care o statuteaz@ 9omnia prin A$B nr. 30;#!!! folosete
termenul de agricultur% ecologic% 4 sinonim cu cel 3iologic #au organic) este definit ca agricultura nepoluat i nepoluant n egal
msur i reprezint exploata.ia agricol n care imputurile sunt minime, aplicndu=se te+nologii prietenoase mediului, exceptnd cu
desvrire pesticidele, ngrmintele i al.i compui c+imici i te+nologici de sintez. ucrrile mecanice se vor executa cu utila:e
proprii, lucrrile manuale se vor face de ctre mem'rii familiei, cu excep.ia perioadelor de vrf cnd se va apela la for.a de munc
sezonier. /provizionarea cu materii i materiale se va face pe 'az de contracte. Produc.ia o'.inut va fi destinat, n cea mai mare
parte, comercializrii pe pia.a intern sau extern. <n al doilea an se preconizeaz creterea produc.iei cu minim #(>, pentru ca n anul 3
s cretem produc.ia cu (!> , randamentul crescnd prin introducerea n produc.ie a unor noi utila:e ce vor fi ac+izi.ionate cu finan.are
european i ac+izi.ionarea a ( +a teren agricol i preluarea n arend a altor terenuri agricole.
4
Etapele tehnologice n dezvoltarea fermei Madar, reprezentate schematic:
5
Planul de marDeting
<n anul !, al instalrii tnrului fermier, Madar Ioan a investit n arendarea terenurilor i nfiin.area culturilor aproximativ #3*!!.!! lei.
5erma vegetal fiind una de dimensiuni reduse, se estimeaz c produc.ia o'.inut va fi livrat pie.ei fr pro'leme. <n anii 8" i 8#,
exploata.ia sa va crete prin ac+izi.ionarea i arendarea altor terenuri agricole. <n aceast etap, distri'u.ia se va face ctre pie.ele de
gross dar i ctre lan.urile de magazine din :ude.ul ,otoani, :ude.ele nvecinate sau n .ar. Pre.urile practicate se vor situa la nivelul
celor ale concuren.ei, dar produsele se vor distinge prin calitate superioar, modul de prezentare i ritmul sus.inut al livrrilor. %istri'u.ia
va fi fcut cu mi:loace proprii de transport.
<n perioadele de previziune, afacerea fiind n cretere, nu se va aloca un 'uget consistent de pu'licitate mass=media. ?om realiza ns o
serie de materiale de prezentare, personalizate, pe care le vom utiliza n rela.iile contractuale dar i pe site=ul fermei, pe care l vom
realiza n regie proprie i va fi gzduit gratuit pe anumite servere. Aptimizarea 2&A va fi fcut tot n regie proprie, astfel nct site=ul s
fie o form real de promovare n .ar ct i peste +otare precum i un generator de comenzi. Considerm c ntreaga produc.ie
previzionat va fi a'sor'it pe pia..
De#tinaia &ondurilor
Pentru realizarea proiectului de investi.ii prezentat, solicitantul va avea un necesar de finan.are n valoare de =<000 &$9, sum care se
argumenteaz astfelC
Aloc%ri de &onduri -ume 5E;R6

Aloc%ri de &onduri
-ume5E;R6
Perioada de amortizare5ani6
Ac"iziie utila!e 'E020(<=<
Ac"iziie teren ''=<=(1<1
Pie#e #c"im3 '22A(00
Co#turi lucr%ri agricole A=:0(:
)otal =<000(00
Furnizori utila!e
-C MECANICA CEAFLA; -A
7"!#!# Piatra 8eamt = 9omania
2tr.%um'ravei, nr.7
D #1 ; );"**"@ cod fiscal C 9A #!0(#7#@ Capital socialC #3.**!.)07 9A8
&mailC cea+lauEmecanicacea+lau.ro
Departament +anzari 5Clienti diver#i6
o telC !!0! ; #33 #"!0#(, !!0! ; #33 #"3)*3
o faxC !!0! ; #33 #"!0#3
o emailC vanzariEmecanicacea+lau.ro
-emanatoare plante paioa#e -;P 2'M G Fi#a te"nica
!
Caracteri#tici te"nice?
)ractor nece#ar HCPI 7(
Latime de lucru HcmI #,7#
Productivitate H"a."I !,) 4 ","
Dimen#iuni in tran#port HL x l x "I HmI ",3* x 3,"( x ",()
Ma#a HDgI (*)
De3it de #eminte regla3il in /2 de trepte
HDg."aI
",() 4 ".##)
Pentru acoperirea semintelor semanate , concomitent cu nivelarea terenului , semanatorile sunt ec+ipate cu un lant de tasare cu inele
din metal ce reprezinta solutia eficienta pentru toate tipurile de soluri.
"
Ma#ina de pulverizat #olutii lic"ide G Fi#a te"nica
Caracteri#tici te"nice?
)ractor nece#ar HCPI 0(
De3it pompa Hl.minI )(
Latime de lucru HmI "#
Pre#iunea maxima H3arI "!
Capacitatea rezervorului
HdmxdmxdmI
(!!
Dimen#iuni de ga3arit Hm, Lxlx"I 3.!x".0x".(
Ma#a HDgI #"!
Masina MI 7!! este destinata pentru stropit cu
er'icide lic+ide la culturile de camp. 5olosind duze
speciale poate fi utilizata si pentru imprastierea
fungicidelor -contra 'olilor) si in insecticide lic+ide.
/ceasta masina lucreaza in agregat cu tractoare de
0(CP, 7(CP si alte tipuri de tractoare care au sistem
de cuplare in trei puncte tip I2A II.
#
-emanatoare pentru plante pra#itoare -PC E M
&ste destinata semanatului plantelor prasitoare -porum', sfecla, floare=soarelui, soia) pe terenuri plane sau cu panta de maxim )F
Pret lista
##*0!,!! lei
Caracteristici te+nice
6ractor necesar GCPH 7(
/dancime de lucru GcmH -I) ! 4 "#
%istanta intre randuri GcmH -J) 3! 4 )!
Productivitate G+a;+H 3,0 4 0,(
%imensiuni in transport -xlx+) GmH ",1( x 0,)!
x #,"
Masa GKgH 17!
-I) &ste regla'ila continuu intre !=7 cm cu 'razdar
1$
patina mica si intre 0="# cm cu 'razdar patina mare
-J) %istanta dintre randuri este regla'ila continuu
Remorca 3a#cula3ila Metal Fac" )/''G' dupa tractor de E tone
Model?
61""="
)ele&on?
!100)030*(, !10)"3!#!#, !10)"3!#!0, !10)"3!#!7, !1("#7*(07, !1(0!(*"13, !1(0!(*"1), !10)"3!#!),
!10)"3!#!*, !10)"3!#"!
%etalii produs
9emorci 'ascula'ile = 9emorca 'ascula'ila Metal 5ac+ 61""=" dupa tractor de ) tone, monoax cu furtun pneumatic, inaltimea o'lonului
de (!L(! cm -optional), cu volumul de (,0;"!,) m3 -optional).
Numele companieiC
Mirax
Per#oana de contactC
?aradi Beza
Adre#aC
2antion 8r "3;/
11
LocalitateC
,ors
9udetC
,i+or
)ele&onC
!100)030*(, !10)"3!#!#, !10)"3!#!0, !10)"3!#!7, !1("#7*(07
)ele&on mo3ilC
!1(0!(*"13, !1(0!(*"1), !10)"3!#!), !10)"3!#!*, !10)"3!#"!
FaxC
!#(*3"7"*0
Je3#iteC
+ttpC;;NNN.utila:e=agricole=Nirax.com,
IR,; R,MANIA K oto#ani
+,-" .,/"0 0/A2(:::(:'2
L1506 0/<('1('1(:EE
)el.Fix?L1506 0=/1(:AA(<EA
)el.Fax? L1506 02='(A/0(002
EGmail? office@utilajetractor.ro
12
OOOOOOOOOOOM A * A M I N44444444444
Pie#e )ractoare ;tila!e
A * R I C , L E
oto#ani, Fudum, Nr( 22
Pre#a de 3alotat Claa# MarDant 10
Claa# MarDant 10 Presa de 'alotat, dreptung+iulara, atime lucru ",0! m, /parat legat cu sfoara si ace in stare foarte 'una, contor
pentru 'aloti, g+ida: transfer 'aloti, provenienta Bermania, Parc 9omania=,i+or=Pudum, Pret negocia'il.
Pret? 2 EA0 Euro
13
Co#itoare Fella
Fella Tp. NM 'E/, cositoare rotativa, atasata cu tam'ur, latime lucru ",)( metri, cardan original, stare foarte 'una, provenienta
Bermania, Parc 9omania=,i+or=Pudum
Pret? ' 2E/ Euro
PIA)A
%in total produc.ie o'.inut n anul de instalare a tnrului fermier, doar pepenii verzi i pepenii gal'eni vor fi livra.i pie.ei. Produc.ia de
floarea soarelui i porum' o'.inute vor fi destinate consumului familial. <n anii urmtori, prin sc+im'area culturilor i creterea exploata.iei
vor fi livrate la pia. *33!! Kg pepeni verzi i gal'eni i 3*!!! Kg cartofi. ivrarile se vor face ctre pia.a de gross la un pre. pu.in mai mic
dect cel de pe pia.a en detail, dar astfel se asigura vnzarea ntregii produc.ii, fr pierderi.
14
Cre8terea veniturilor exploataiei
Pentru creterea veniturilor exploata.iei, solicitantul are n vedere ac+izi.ionarea unor utila:e agricole i a ( +a teren ara'il pe care n anii
8" si 8# se vor cultiva pepeni verzi, cartofi i porum'. . Mai mult de 3!> din spri:inul acordat prin P8%9 va fi investit pentru realizarea
conformit.ii cu standardele comunitare, pentru modernizarea i dezvoltarea exploata.iei. In 2inteza veniturilor i c+eltuielilor reiese ca n
primii doi ani de dezvoltare exerci.iul financiar la sfrit de an va fi negativ pentru c se are n vedere acoperirea costurilor de dezvoltare,
prin reportarea soldului de la an la an, urmnd ca n ultimii trei ani ferma s o'.in un rezultat financiar pozitiv.
Planul previzionat de v$nz%ri pentru primii = ani 5@n lei6
Cultur% Cantitate
-tone)
Pre. unitar An NL' An NL 2 An NL=
Pepeni verzi *3.3 !.( 077(!.!! 077(!.!! 077(!.!!
Cartofi 3* !.) 3"#!!.!! 3"#!!.!! 3"#!!.!!
Porum' "),3( !.1 Consum
5amilial;ferma
Consum
5amilial;ferma
Consum
5amilial;ferma
)otal venituri "(!.7( = 11)(!.!! 11)(!.!! 11)(!.!!
a acest capitol se vor prezenta, pe scurt, ac.iuni legate de efectuarea unor activit.i agricole. 2e va face descrierea msurilor ce se vor
lua pentru creterea veniturilor exploata.iei, prin restructurare i modernizare, fa. de situa.ia prezentat la momentul instalrii n anul !.
Planul de afaceri tre'uie sa includ detalii privind investi.iile care se realizeaz demonstrnd ca cel pu.in 3!>O din spri:inul acordat va fi
investit pentru realizarea conformit.ii cu standardele comunitare, modernizarea i dezvoltarea exploata.iei, astfelC
i. /c+izi.ionarea de teren pentru desfurarea activit.ilor agricole@
ii. construirea i; sau modernizarea cldirilor utilizate pentru produc.ia agricol la nivel de exploata.ie, incluzndu=le i pe cele pentru
protec.ia mediului@
iii. ac+izi.ionarea, inclusiv n leasing de tractoare noi, com'ine de recoltat, maini, utila:e, instala.ii, ec+ipamente i accesorii,
ec+ipamente i softNare specializate@
15
iv. ac+izi.ionarea de animale i dup caz, a cotei de produc.ie@
v. plantarea i replantarea plantelor perene.
%up caz, Planul de afaceri tre'uie s prevad investi.ii pentru respectarea standardelor comunitare n vigoare, astfel nct la expirarea
perioadei de gra.ie de 37 de luni de la data instalrii, exploata.ia s ndeplineasc aceste standarde.
Planul de afaceri, pentru fermele zoote+nice, va detalia n mod o'ligatoriu modul de asigurare al necesarului de fura:e pentru animalele
din exploata ie.
Detalierea inve#tiiilor
necesare pentru atingerea
o'iectivelor, inclusiv date
te+nice, pr.i desenate,
anexate.,3iectul inve#tiiei
-upra&aa.Num%r.Capacitate +aloare
5lei6
Date te"nice
5dup% caz6
6eren ( +a 0****.#0 /ra'il
Planta.ii
/nimale
$tila:e 7 1*#*!.1* # semntori, " remorc, "
masin er'icidat, " pres
'alotat, " cositoare
QQ.
)otal x x
Ose vor detalia investi.ii de minim 3!>, exclusiv 6?/, din valoarea spri:inului @ se vor specifica caracteristicile te+nice ale tractoarelor, com'inelor de recoltat,
mainilor, utila:e, instala.ii, ec+ipamentelor care tre'uie sa fie cuprinse ntr=o pla: de valori ce tre'uie respectat pentru trana a #=a de plat.
I+( -CFIMBRI DE MANA*EMEN) CI PRE*B)IRE PR,FE-I,NALB -,LICI)A)B
Adat instalat ca ef de ferm, tnrul Madar Ioan i propune s transforme exploata.ia ntruna competitiv, cu randament
economic. %atorit pregtirii sale profesionale i a experien.ei acumulate muncind n agricultur are de:a adaptat gndirea la economia
agricol de pia., poate m'ina te+nologiile de ultim or cu realit.ile economiei n tranzi.ie, cutnd mereu solu.ii optime de dezvoltare i
modernizare.
Pentru do'ndirea unor capacit.i manageriale, performante n agricultur Madar Ioan a dat o declara.ie pe propria rspundere c n
urmtorii 3 ani, va urma un curs de formare profesional, informare i difuzare de cunotin.e n domeniul Managementului exploata.iei.
1
/cest curs de pregtire a viitorului fermier va duce la dezvoltarea competen.elor privind diversificarea activit.ilor economice
propuse prin proiect, care s genereze activit.i multiple i venituri alternative.
Preocupat de valorificarea corespunztoare a produselor o'.inute, i=a propus realizarea unui studiu de marKeting care cuprinde
informa.ii despreC
Cunoaterea clien.ilor poten.iali contractan.i@
6endin.ele n domeniul consumului@
&volu.ia pre.urilor@
/naliza competi.iei@
Promovarea eficient a produselor@
Cunoaterea pie.ii de aprovizionare cu imput=uri@
?eniturile i profitul previzi'il.
+( )IP;L CI CAN)I)A)EA PR,D;-EL,R ,>IN;)E ON )IMP;L CI D;PB RE-)R;C);RARE, INCL;-I+ ,P,R);NI)B>ILE DE
PIA>B
Pentru a pune n eviden. tipul i cantitatea produselor o'.inute n cadrul exploata.iei agricole, se pot folosi ta'elele urmtoare cu
prezentarea pie.ei de desfacereC
'( Pentru exploataiile agricole vegetale
1!
Planul de cultur inclusiv pentru suprafe.e cultivate cu fura:e
Denumire
cultur%
An 0 An ' An 2 An = An 1 An A
-upra&a%4
5"a6
Producie
5tone644
-upra&a%
5"a6
Producie
5tone6
-upra&a%
5"a6
Producie
5tone6
-upra&a%
5"a6
Producie
5tone6
-upra&a%
5"a6
Producie
5tone6
-upra&a%
5"a6
Producie
5tone6
egume
proaspete
, pepeni 4
in camp
3,"" *3.3 3."" *3.3 3."" *3.3 3."" *3.3 3."" *3.3 3."" *3.3
Porum'
"."1
"."1 (.)( 3.71 ").3( 3.71 ").3( 3.71 ").3( 3.71 ").3( 3.71 ").3(
Cartofi ! ! 3 3* 3 3* 3 3* 3 3* 3 3*
5loarea
soarelui
!.( !,*( ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
),)AL 1(/E '00(' :(/E 'A0(<A :(/E 'A0(<A :(/E 'A0(<A :(/E 'A0(<A :(/E 'A0(<A
1 2n funcie de sesiunea de depunere anul 3 reprezint anul anterior i respectiv anul curent n care se depune proiectul4 2n anul 3 vor fi prezentate
suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor &56 s fie prezentate suprafeele de cultur previzionate4
11Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur4
1"
2( Pentru exploataiile zoote"nice 8i mixte?
Planul de produc.ie al fermei zoote+nice
Nr(
crt
-PECIFICARE An 0 An ' An 2 An = An 1 An A
Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod.
" ,ovine total, din careC
:uninci
vaci de lapte
tineret 'ovin
# Porcine
3 Avine i caprine
0 Psri
( /lte specii
+I( CALC;L;L ;NI)B>II DE DIMEN-I;NE EC,N,MICB 5;DE6
Activitate
;nitatea de dimen#iune
economic% a &ermei @n
anul 0
;nitatea de dimen#iune
economic% a &ermei @n
anul int%
Cultura vegetala "#.#(7 "1.10)
),)AL "#.#(7 "1.10)
1#
/nitatea de +imensiune !conomic (/+!# reprezint unitatea prin care se e)prim dimensiunea economic a unei e)ploataii agricole
determinat pe baza marjei brute standard a e)ploataiei (+ecizia Comisiei nr4 7689::8C!!#4 ;aloarea unei uniti de dimensiune economic
este de &4'33 !uro4
Se va calcula totalul /+! din producia vegetal i8sau zoote<nic pentru anul 3 i respectiv pentru anul int, conform seciunii specifice din
Cererea de finanare (Stabilirea dimensiunii economice a fermei*4
+imensiune !conomic a e)ploataiei n anul int trebuie s fie de peste &3 /+! i mai mare cu = /+! fa de anul 34
Pornind de la calcularea dimen#iunii economice a exploatatiilor agricole #e calculeaza valoarea #pri!inului in lei(
6otal $%& C 8 -8 reprezinta numarul de $%&,fara zecimale, fara rotun:ire)
< ;DE '2(000Euro
'2 G < 5 '2 K < 6 P 1(000Euro
),)AL + Q '2(000 L 5 '2G< 6 P 1(000Euro
Daca? + R10(000Euro Gvaloarea #pri!inun e#te maxim 10(000(Euro
+SQ10(000Euro Gvaloarea #pri!in e#te +5valoarea calculata6(
? R 37!!!
2$
)oate co#turile vor &i exprimate @n lei(
" &uro R 0.0lei
Cursul de sc+im' utilizat pentru ela'orarea planului de afaceri este cursul euro=leu la data ela'orrii planului de afaceri pu'licat pe
pagina Ne' a ,ncii Central &uropene +ttpC;;NNN.ec'.int;index.+tml.
+II( ELEMEN)E REFERI),ARE LA MEDI;
%escrierea modului prin care investi.ia respect condi.iile de mediu sau prin care activitatea descris aduce m'unt.irea acestor
condi.ii.
Investi.ia va respecta condi.iile de mediu, respectnd prevederile legale n acest sens.2olicitantul va avea n vedere urmtoarele
normativeC
-tandarde pentru evitarea eroziunii #olului?
B/&C ". Pe timpul iernii, terenul ara'il tre'uie s fie acoperit cu culturi de toamn i;sau s rmn nelucrat dup recoltare pe cel pu.in
#!> din suprafa.a ara'il total a fermei@
B/&C #. ucrrile solului pe terenul ara'il cu panta mai mare de "#>, cultivat cu plante pritoare, se efectueaz de=a lungul cur'elor
de nivel@
B/&C 3. 2e men.in terasele existente pe terenul agricol la data de " ianuarie #!!1.
-tandarde pentru meninerea coninutului de materie organic% @n #ol, prin aplicarea unor practici agricole core#punz%toare?
B/&C 0. 5loarea soarelui nu se cultiv pe aceeai parcel mai mult de doi ani consecutiv@
B/&C (. /rderea miritilor i a resturilor vegetale pe terenul ara'il nu este permis dect cu acordul autorit.ii competente pentru
protec.ia mediului.
-tandarde pentru meninerea #tructurii #olului?
B/&C 7. ucrrile solului pe terenul ara'il cu panta mai mare de "#>, cultivat cu plante pritoare, se efectueaz de=a lungul cur'elor
de nivel.
-tandarde pentru meninerea unui nivel minim de @ntreinere a terenurilor agricole?
B/&C 1. Men.inerea pa:istilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de punat sau prin cosirea lor cel pu.in o dat pe an@
B/&C ). /rderea pa:itilor permanente nu este permis dect cu acordul autorit.ii competente pentru protec.ia mediului@
21
B/&C *. 8u este permis tierea ar'orilor solitari i;sau a grupurilor de ar'ori de pe terenurile agricole@
B/&C "!. &vitarea instalrii vegeta.iei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru produc.ie.
+III( E+AL;AREA PRINCIPALEL,R RI-C;RI
2e va face o scurt prezentare eviden.iindu=se principalele riscuri care se pot ivi, cauzele i efectele acestora asupra produc.iei totale
o'.inute.
Principalele riscuri .in preponderent de condi.iile meteorologice i te+nologia cultivrii. Pentru nlturarea risurilor n c ea de a doua
situa.ie, solicitantul va respecta te+nologiile de lucru pentru fiecare cultur n parte. <n ce privete riscul de calamitate natural -ploi
a'undente, inunda.ie, secet, etc) solicitantul va avea n vedere modificarea planului de cultur cu o'liga.ia raportrii ctre /P%9P;/PI/
IP(*RAFIC;L DE )IMP PEN)R; RE-)R;C);RARE, INCL;-I+ ,IEC)I+E CI E)APE
,3iectivul Perioada propu#a ,3#ervaii
/c+izi.ie utila:e #!"3 = #!"0
/c+izi.ie teren #!"0
%ezvoltare exploata.ie, nfiin.are
culturi
#!"0
P( -IN)EMA +ENI);RIL,R, CFEL);IELIL,R, REM;L)A)EL,R FINANCIARE LA NI+EL DE EPPL,A)ARE
Indicatori An 0 An ' An 2 An = An 1 An A
+enituri
2ectorul vegetal 077(!.!! 11)(!.!! 11)(!.!! 11)(!.!! 11)(!.!! 11)(!.!!
22
2ectorul zoote+nic !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!!
6A6/ ?&8I6$9I 077(!.!! 11)(!.!! 11)(!.!! 11)(!.!! 11)(!.!! 11)(!.!!
C"eltuieli
2ectorul vegetal #31"*.*7 "()0!!.!! #31"*.*7 #31"*.*7 #31"*.*7 #31"*.*7
2ectorul zoote+nic !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!!
6A6/ CP&6$I&I #31"*.*7 "()0!!.!! #31"*.*7 #31"*.*7 #31"*.*7 #31"*.*7
REM;L)A) R;) ##*3!.!0 =()!7*.*7 =3*3*.*# (!"*".!) (0"3!.!0 (0"3!.!0
23