Sunteți pe pagina 1din 9

Lucrarea 3.

VoIP (Voice over IP)


1. Intrducere teoretic.
1.1. Transmisia vocii n CSN (Circuit Switchin Networ!) "i n PSN (Pac!et
Switchin Networ!).
Reelele cu comutaie de circuite transmit vocea prin canale temporale de 64
kbps (8 bii transmii cu frecvena de 8 KHz), deci se folosete multiplearea cu
diviziune !n timp ("#$ % "ime #ivision $ultipleer)&
'n 'nternet care este o reea cu comutaie de pac(ete, vocea poate fi
transmis) prin pac(ete de date& *ontrolul form)rii pac(etelor de voce !l are protocolul
R"+ (Real "ime +rotocol) care ,enereaz) pac(ete de voce R"+ i de asemenea
,enereaz) pac(ete de control a calit)ii transmisiei vocii numite pac(ete R"*+ (Real
"ime *ontrol +rotocol)&
Rezult) c) pentru transmiterea vocii de la un abonat al unei reele *-. prin
'nternet este necesar ca cele dou) reele (*-. i +-.) s) fie interconectate printr/un
012 (0oice 1ate3a4) care s) asi,ure adaptarea pentru transmiterea vocii ("#$
5/6 R"+)&
+entru controlul coneiunilor !ntre abonai este necesar ca s) se asi,ure
adaptare !ntre sistemele de semnalizare folosite !n cele dou) tupuri de reele,
respectiv adaptare !ntre sistemele de semnalizare -- 7 din *-. i H&898 din +-.&
:ceast) adaptare este asi,urat) de --7 12 (-- 7 1ate3a4)&
1.#. Stiva de $rotocoa%e de&init de IT' (ec. ).3#3.
Rec& H&898 definiesc ar(itectura reelei '+ multimedia care trebuie s) asi,ure
comunicaii pentru servicii de timp real (voce, video)&
*ontrolul coneiunii !ntre utilizatori este asi,urat prin folosirea protocolului de
control apel H&99;&<& Rec& H&99; definete de asemenea protocolul R:-
(Re,istration, :ut(entication, -tate) necesar pentru reelele '+&
+entru transmisia vocii este folosit protocolul R"+ (Real "ime +rotocol)
responsabil de ,estionarea informaiei de voce din pac(etul '+& +entru reducerea
!nt=rzierii transmisiei pac(etelor de voce se folosete la nivel de transport protocolul
>#+ (>ser #ata,rame +rotocol)&
'n paralel cu transmiterea pac(etelor de voce se transmit pac(ete de control
?o- (?ualit4 of -ervice) pentru voce, controlate de R"*+ (Real "ime *ontrol
+rotocol)&
1
*i.#. ).3#3 + Stiva de $rotocoa%e "i interconectarea $rotocoa%e%or
'n fi,& 8 sunt prezentate pac(ete de voce transmise prin link @t(ernet i link
ppp (+oint to +oint +rotocol)&
Fig.3. Structura pachetelor de voce transmise n reelele IP
1.3. Codarea vocii
+entru utilizarea eficient) a resurselor reelei '+ au fost definite mai multe
sc(eme de codare a vocii& :le c)ror caracteristici sunt prezentate !n tabelul 4&
#atorit) antetelor ((eaders) care se adau,) la fiecare nivel (fi,&9 i 8) este
necesar ca un pac(et de voce s) asambleze mai mai muli octei de voce& #urata
cadrului vocal (Arame -ize) definete intervalul de timp !n care se memoreaz) octei
de voce care sunt apoi asamblai !n cadru ca informaie de voce& +entru reducerea
debitului !n linie, cu ecepia cod)rii 1&7BB, toate celelalte sc(eme de codare
utilizeaz) o compresia a ,rupului de octei de voce care trebuie transmii !ntr/un
cadru '+&
2
"abelul B4&8& Relaia !ntre codare i calitatea transmisiei vocii
-tandard "ip Rata binar)
(kbps) a
codecului
#urata transm&
cadrului vocal
(ms)
*alitatea
R
'">/"
1&7BB +*$ 64
<,B9;
C4,8
1&796
1&797
:#+*$
B6 44,8
94 6C,8
89 87,8
4< <,B9; C9,8
1&798 D#/*@D+ B9,8 <,69; 74,8
B6 87,8
1&79C *-/
:*@D+
8 B< 84,8
1&798&B :*@D+ ;,8 8< 7;,8
$+/$D? 6,8 7C,8
@"-'
1-$/AR R+@/D+" B8 9< 74,8
1-$/AHR 0-@D+ ;,6 9< 7B,8
1-$/@AR :*@D+ B9,9 9< 8C,8
1.,. Termina% ).3#3.
"erminalul H&898 poate asi,ura comunicaii multimedia, astfel c) acesta este
prev)zut cu codec audio i codec video&
'nt=rzierea introdus) la recepie are rolul de a elimina Eitterul (variaia
!nt=rzierii) prin memorarea octeilor de voce i redarea lor la recepie la intervale
e,ale de B9; usec&
*i. , Termina% ).3#3
+artea de control a terminalului implementeaz) protocoalele de control coneiune&
3
Codec video
H.261, H.263
Codec audio
G.711, G.722, G.723,
G.728, G.729
H.261, H.263
Nivel
H.225.0
Control sistem
Semnali!ri H.225.0
Semnali!ri H.2"5
#nt$riere
rece%&ie
#nter'ata
()N
*c+i%. #,- video
*c+i%. #,- audio
*c+i%. #,- date
#nter'ata
utiliatorului
%entru controlul
sistemului
2. Evaluarea conexiunii Internet pentru VoIP (Voice over IP
!"iective#
)cest la.orator urm!re/te de'inirea cerin&elor %entru 0o#1.
Se consider! 'olosirea %entru a%lica&ia 0oice a ti%ului serviciului BEST EFFORT.
2.$. %plicaie VoIP cu schema de codare &.'$$ (() *"ps prin lin* ppp
c+tre ,ele-on.2 de 512 *"ps.
2.$.$. /rearea modelului reelei
a. /rearea proiectului# VoIP
b. /rearea scenariului# Voice_512K
c. Definirea modelului pentru scenariul Voice_512K, %reentat 2n 'i3.1. Se va
'olosi metoda de creare de noduri /i lin4uri cu a5utorul %atelei de o.iecte
6-.5ect 1alette7
Fig.$. 0odelul reelei VoIP
,a"elul $. Structura modelului reelei
8i%ul modelului Numele o.iectelor
1ro'ile 9e'inition 1ro'ile Con'i3
)ttri.ute 9e'inition )%%lication Con'i3
Ethernet wkst 8ele'on:1
"
1C1
ppp_wkstn 8ele'on:2
ethernet1_switch Switch_1
ethernet2_slip!_"tw#
63ate;a< *t+ernet cu 8 %orturi7
=outer:1
ip$2_cloud > model #nternet #N8*=N*8
ppp_ser%er Web_FTP Server
Email_Server
1&&'ase( > (in4uri interne de 100
?.%s
ppp_ad% ) (in4ul de interconectare a
()N la #nternet
d. *e confi"urea+, linkurile ppp_ad%
i. Se selectea! lin4ul
ii. Se editea! atri.utele acestuia 6Edit Attributes)
iii. Se modi'ic! valoarea c$m%ului data rate. Se selectea! Edit /i se
introduce valoarea indicat! 2n ta.elul 2 %entru 'iecare lin4 %%%, urmat! de -@.
8a.elul 2
1in* ppp.adv 2ata rate ("its3sec
4outer.$ 5 I6,E46E, 2.7)8.777
9e".F,P.Server 5 I6,E46E, 2.7)8.777
email.Server : I6,E46E, 2.7)8.777
I6,E46E, : ,ele-on.2 ;$2.777
e. *e confi"urea+, aplica-iile folosite .n re-ea 'olosind o.iectul Applicati!
"!#i$urati!.
Se con'i3urea! a%lica&iileA
%ice
o *ncoder Sc+eme &.'11
o 8<%e o' service Best E##rt())
o Silence (en3t+ de#ault
o 8al4 S%urt (en3t+ de#ault
o 0oice Brames %er 1ac4et 1
*TTP +ma$e Brwsi!$
File Tra!s#er *i$h ,ad
Email *i$h ,ad.
f. *e confi"urea+, profilul aplica-iilor A VoIP /i Date c!#rm tabelului -
8a.elul 3
1ro'il )%lica&ii
0o#1 0oice
9ate H881
B81
*mail
Operati! .de se ale3e Simulta!eus %entru toate %ro'ilele.
5
". Se con-igurea<+ atri"utele pentru ,ele-on.$ =i ,ele-on.2.
Name 8ele'on:1 8ele'on:2
)%%licationASu%%orted 1ro'iles 0oice >
)%%licationASu%%orted Services > 0oice
Client )ddress 8el1 8el2
)%%licationA9estination 1re'erences 8el2 8el1
h. /on-igurarea serviciilor suportate de servere#
Server %pplication Suported Services
H881:B81:Server H881
B81
*mail:Server email
2.$.2 /on-igurarea statisticilor.
o Se selectea! colectarea de statistici 3lo.ale 60lobal *tatistics7 %entru %ice/ FTP/
*TTP/email/ 01P/ T"P
o Se selectea! colectarea de statistici %e o.iecte 61b2ect *tatistics) du%! cum
urmea!A %ice Applicati!, %ice "alled Part2/ %ice "alli!$ Part2/ T"P/ 01P/
Client /i Server %entruA Email/ Ftp/ *ttp.
2.$.3. Simularea reelei
o Se lansea! 2n eCecu&ie simulatorul "!#i$ure3Ru! simulati! .utton
o Se setea! durata la 1& minute
o Se lansea! 2n eCecu&ie simulatorul 3un
o (a terminarea eCecu&iei simul!rii se 2nc+ide 'ereastra simulatorului 4lose
2.$.). Vi<uali<area re<ultatelor simul+rii.
Se de'ine/te 2nc!rcarea lin4ului #N8*=N*8 > 8ele'on:2.
Se de'ine/te tra'icul 3enerat de a%lica&ia vice 2n 8ele'on:1 si 8ele'on:2
Se de'ine/te tra'icul 3enerat de tele'on:1 2n lin4ul *t+ernet
Se de'ine/te tra'icul 3enerat de tele'on:2 2n lin4ul %%% s%re re&eaua
#N8=*N*8
Se analiea! %entru cele dou! tele'oane statisticile re'eritoare la 0oice
)%%lication
o 8ra''ic Sent
o 8ra''ic =eceive
o 1ac4et *nd>to*nd 9ela<
o 1ac4et 9ela< 0ariation
2.2. %plicaie VoIP cu schema de codare &.'$$ (() *"ps prin lin* ppp c+tre
,ele-on.2 de 12! *"ps.
6
2.2.1. Se creea! scenariul 0oice:128@
Se 'olose/te comanda Scenarios >D 9u%licate Scenario
2.2.2. Se modi'ic! data rate %entru lin4ul #N8*=N*8 E 8ele'on:2 la valoarea
128.000
2.2.3. Se eCecut! simulatorul.
2.2.". Se analiea! aceleasi date ca la ca%.1.
2.2.5. Se com%ar! reultatele o.&inute cu cele dou! scenarii %entruA
2.2.5.1. lin4ul %%% dintre #N8*=N*8 /i 8ele'on:2
2.2.5.2. 0oice a%%lication >D *nd>to>*nd 9ela<
2.3. %plicaie VoIP cu schema de codare &.'$$ (() *"ps prin lin* ppp c+tre
,ele-on.2 de () *"ps.
2.3.1. Se creea! scenariul 0oice:6"@
2.3.2. Se 'olose/te comanda Scenarios >D 9u%licate Scenario
2.3.3. Se modi'ic! data rate %entru lin4ul #N8*=N*8 E 8ele'on:2 la valoarea 6".000
2.3.". Se eCecut! simulatorul.
2.3.5. Se analiea! aceleasi date ca la ca%.1.
2.3.6. Se com%ar! reultatele o.&inute cu cele trei scenarii %entruA
2.3.6.1. lin4ul %%% dintre #N8*=N*8 /i 8ele'on:2
2.3.6.2. 0oice a%%lication >D *nd>to>*nd 9ela<
2.). %plicaie VoIP cu schema de codare 0.52$.1 67$ kbps8 prin lin* ppp
c+tre ,ele-on.2 de () *"ps.
2.".1. Se creea! scenariul 0oice:6"@:G723.1
2.".2. Se 'olose/te comanda Scenarios >D 9u%licate Scenario
2.".3. Se modi'ic! data rate %entru lin4ul #N8*=N*8 E 8ele'on:2 la valoarea 6".000
2.".". Se modi'ic! 2n )%%lication Con'i3uration %entru a%lica&ia 0oice atri.utul *ncoder
Sc+eme cu valoarea G.723.1.
2.".5. Se eCecut! simulatorul.
2.".6. Se analiea! aceleasi date ca la ca%.1.
2.".7. Se analiea! reultatele o.&inute %entruA
2.".7.1. lin4ul %%% dintre #N8*=N*8 /i 8ele'on:2
2.".7.2. 0oice a%%lication >D *nd>to>*nd 9ela<
2.;. %plicaii de date =i VoIP cu schema de codare &.'$$ (() *"ps prin
lin* ppp c+tre ,ele-on.2 de $28 *"ps.
2.5.1. Se creea! scenariul date:voice:128@
Se 'olose/te comanda Scenarios >D 9u%licate Scenario
2.5.2. Se modi'ic! data rate %entru lin4ul #N8*=N*8 E 8ele'on:2 la valoarea 128.000
2.5.3. Se con'i3urea! %entru 1C1 /i 8ele'on:2
)%%licationA Su%%orted 1ro'iles >D date /i 0o#1
7
2.5.". Se eCecut! simulatorul.
2.5.5. Se analiea! aceleasi date ca la ca%.1.
2.5.6. Se analiea! reultatele o.&inute %entruA
2.5.6.1. lin4ul %%% dintre #N8*=N*8 /i 8ele'on:2
2.5.6.2. 0oice a%%lication >D *nd>to>*nd 9ela<
3. ,em+ pentru studeni
a. Care este de.itul semnalului vocal di3ital %entru sc+ema de codare G.711F
.. Care este de.itul semnalului vocal di3ital %entru sc+ema de codare G.723.1F
c. Care este structura unui %ac+et de voce transmis %rin lin4 *t+ernet 2n caul utili!rii
sc+emei de codare G.711 /i dimensiunea cadrului 6Brame Sie7 este de " msecF
d. Care este structura unui %ac+et de voce transmis %rin lin4 *t+ernet 2n caul utili!rii
sc+emei de codare G.723.1 /i dimensiunea cadrului 6Brame Sie7 este de 30 msecF
e. Care este structura unui %ac+et de voce transmis %rin lin4 %%%F
'. #n ce condi&ii se 2nre3istrea! o cre/tere a 2nt$rierii %ac+etelor %rin #nternetF
3. Cum se %oate realia o comunica&ie tele'onic! de la un 1C multimedia conectat la
#nternet %rin lin4 %%% de 6" 4.%sF
+. S! se 2nre3istree /i s! se analiee reultatele simul!rii modelului realiat 2n aceast!
lucrare
Scenariu
Statistici
0oice
G711
512
4%s
0oice
G711
128
4.%s
0oice
G711
6"
4.%s
0oice
G723
6"
4.%s
0oice
G711
Silence
6"
4.%s
9ateG
0oice
G711
128
4.%s
8ele'on:1
0oice )%%lication
tra''ic sent 6%ac4ets,sec7
tra''ic sent 6.<tes,sec7
tra''ic received6%ac4ets,sec7
tra''ic received6.<tes,sec7
1ac4et *nd>to>*nd 9ela<6sec7
1ac4et 9ela< 0ariation6sec7
8ele'on:2
0oice )%%lication
tra''ic sent 6%ac4ets,sec7
tra''ic sent 6.<tes,sec7
tra''ic received6%ac4ets,sec7
tra''ic received6.<tes,sec7
1ac4et *nd>to>*nd 9ela<6sec7
1ac4et 9ela< 0ariation6sec7
8ele'on:1 H>D S;itc+:1 6lin4 *t+ernet7
1oint to %oint
Itiliation H>
Itiliation >D
8+rou3+%ut H>
8+rou3+%ut >D
8ele'on:2 H>D #N8*=N*8 6lin4 %%%7
1oint to %oint
Itiliation H>
Itiliation >D
8+rou3+%ut H>
8
8+rou3+%ut >D
9