Sunteți pe pagina 1din 4

CARACTERIZAREA PERSONAJULUI ALEXANDRU LAPUSNEANU Din "Letopisetul...

" lui
Grigore Ure!e" sriitorul # prelu#t e$eni%entele %#&ore #le 'o%niei lui L#pusne#nu"
opini# 'e(#$or#)il# # %#rii )oieri%i #supr# 'o%nitorului si #te$# 'in repliile 'e$enite
e%)le%#tie pentru #r#teri*#re# #estui#+e,- "D## $oi nu %# $reti" eu $#
$reu..."..Totusi" #utorul reurge l# #te$# liente istorie" %o'i/#n' unele '#te re#le in
sopuri #rtistie- #st(el" $orniul 0oto nu %#i tr#i# in %o%entul re$enirii lui L#pusne#nu
l# tronul 0ol'o$ei1 #l#turi 'e el" (useser# e,eut#ti l# Lio$ in Poloni# si )oierii Sp#nio si
Stroii. Un %oti$ pentru #re sriitorul p#stre#*# person#&ele 'in sp#tiul istoriei este
iner#re# 'e # e!ili)r# ter%enii unui on2it in #re 'o%nitorul 'o%in# u #utorit#te.
Su) %otoul "D## $oi nu $reti" eu $# $reu..."" Cost#!e Negru**i rel#te#*# episo'ul $enirii
lui Ale,#n'ru in 0ol'o$#" !ot#r#t s# oupe tronul t#rii. Aei#si )oieri #re3l tr#'#ser# in
pri%# 'o%nie $eniser# #u% s#3l int#%pine #pro#pe 'e gr#nit#. Desi #esti# ine#r# s#3
l on$ing# s# renunte l# tron" 'o%nitorul nu se l#s# in'uple#t si isi %entine 'ei*i#
lu#t#. Dup# o 'isutie u $orniul 0oto" L#pusne#nu 'ei'e s# il rute" pentru # ii $# /
(olositor. Al 'oile# #pitol inepe u ins#un#re# (ostului stolni Petre" #re nu
int#%pin#se nii o pie'i#. Pri%# %#sur# pe #re o i# este #ee# 'e # #r'e to#te et#tile
0ol'o$ei in #(#r# 'e 4otin" u sopul 'e # st#rpi "ui)urile (eu'#lit#tii"" #poi tree l#
pe'epsire# #spr# # )oierilor. Insp#i%#nt#t# 'e ru*i%ile o%ise 'e sotul ei" 'o#%n#
Ru,#n'r# il ro#g# s# inete*e u o%orurile" '#r #est# se ener$e#*# u%plit si ii pro%ite
# ii $# '# "un le# 'e (ri#". Puntul ul%in#nt inepe o'#t# u #l treile# #pitol.
L#pusne#nu p#rtiip# i%preun# u nu%erosi )oieri l# slu&)# 'e l# 0itropolie" un'e
'o%nitorul isi ere iert#re pentru s#ngele $#rs#t si ii in$it# pe toti "s# osp#te*e
i%preun#". L# urte" spre s(#rsitul osp#tului " l# un se%n slu&itorii s#i o%o#r# toti )oierii..
0ulti%e# #'un#t# l# portile urtii 'o%nesti ere "#pul lui 0oto". 5o'# il '# pe %#n#
noro'ului #re il linse#*#. Inepe #poi s# pun# #petele elor uisi in (or%# 'e pir#%i'# si
o !e#%# pe 'o%nit# Ru,#n'r# #re lesin# #n' l# $e'ere# gro*#$iei. De*no'#%#ntul
oini'e u ulti%ul #pitol. Ti%p 'e p#tru #ni L#pusne#nu nu %#i ui'e pe ni%eni" '#r
n#soeste tot (elul 'e s!ingiuri. 6iin' )oln#$" ere %itropolitului Teo(#n s#3l
#lug#re#s#. Tre*in'u3se 'in st#re# 'e inonstient# si $#*#n'u3se i%)r##t in r#s# 'e
#lug#r" se ener$e#*# si ii #%enint# u %o#rte# pe toti. Do#%n# Ru,#n'r# #ept# s# ii
pun# otr#$# sotului ei in )#utur#. Do%nitorul se stinge 'in $i#t# in !inuri gro#*nie si
este in%or%#nt#t l# %#n#stire# Sl#tin#. Insusirile #re onture#*# i%#gine# person#&ului
sunt e$i'enti#te printr3o 'i$ersit#te 'e proe'ee. C#r#teri*#re# 'iret# (#ut# 'e #utor
este re#li*#t# prin e,presii # "#e#st# 'es#nt#t# u$#nt#re"" "#3si 'e*$#lui ur#tul
#r#ter"" "'orul lui el tir#ni"" "$or)ele tir#nului"" '#r #este# sunt putine" #i stilul
n#r#torului se #r#teri*e#*#" in gener#l" prin o)ieti$it#te. Alteori #r#teri*#re# 'iret#
este (#ut# 'e #lte person#&e- ")unul %eu 'o%n"" "$ite#*ul %eu sot"+'o#%n# Ru,#n'r#."
"ru' si u%plit este o%ul #est#" +Teo(#n. " "Eu sunt Sp#nio" # #rui #$ere #i &#(uit3o"
l#s#n'u3i (e%ei# si opiii s# erse#s# pe l# usile restinilor."" "Nu3%i $oi stri# $ite&esul
&ung!i in s#ngele el p#ng#rit # unui tir#n # tine"+Stroii.. Cele %#i %ulte 'intre
tr#s#turile 'e #r#ter sunt e$i'enti#te prin gesturi" prin %i%i#" prin (elul 'e # $or)i.
Gesturile si %i%i# sunt puse in e$i'ent# printr3o serie 'e e,presii #- "silin'u3se # $or)i""
"o!ii s#ntei#r## un (ulger"" "o!ii lui !o&%# lipe#u"" "#*$#rli u %#nie"" "r#spunse u
s#nge ree"" "%#n# lui se re*e%# pe &ung!iul 'in ing#to#re# s#" et. To#te #este# sot
in relie( ipori*i# si %#ni#" #p#it#te# 'e 'isi%ul#re si 'orint# 'e # se r#*)un#" insusiri
pre*ent#te nu#nt#t si on$ing#tor. Aele#si insusiri" '#r si #ltele" # !ot#rire# ne#)#tut#"
t#n'rete# si%ul#t#" ur# si 'us%#ni#" 'ispretul si r#ut#te# sunt e,teori*#te prin (elul s#u
'e # $or)i. El $or)este # un intelept" in )#*# e,perientei #u%ul#te" in pro$er)e si pil'e-
"Lupul p#rul s!i%)#" i#r n#r#$ul )#"" "nu to#te p#serile e *)o#r# se %#n#n#"" "sunt
#lti tr#ntori'e #re tre)uie ur#tit stupul" et. Atuni #n' (#e" iporit" p#r#'# 'e
uerniie si $or)este in )iseri#" isi olore#*# 'isursul u *ieri 'in s(#nt# sriptur#-
"7#te3$oi p#storul si se $or i%pr#sti# oile"" "S# iu)esti pe #pro#pele t#u # insuti pe tine""
"S# ne ierte nou# gres#lele" preu% iert#% si noi gresitilor nostri". C#n' isi iese 'in /re"
isi %#ni(est# i%pulsi$it#te# si #gresi$it#te# prin $or)e 'ure s#u prin in$eti$e" 'e o)iei
(olosite in $o#ti$- "esti un t#l!#r si un $#n*#tor"" "poit#nii"" ")o#ite"" ")o#it# (#t#rni#""
"#te#u# #st#"" "%uiere nesootit#" et. Prin putere# 'e e$o#re # 'i#logului" printr3o /n#
o)ser$#tie # gesturilor" # %i%iii se 'e*$#luie to#t# %is#re# psi!ologi# # $iitorului tir#n
in# 'in pri%ul #pitol. Sen# 'i#log#t# # int#lnirii 'intre Ale,#n'ru L#pusne#nul" $enit s#
ure pe tronul 0ol'o$ei pentru # 'ou# o#r#" si soli# 'e )oieri onture#*# on2itul
puterni 'intre 'o%n si )oierii tr#'#tori" e$i'entiin' tr#s#tur# (un'#%ent#l# #
'o%nitorului- $oint# nelintit# 'e # 'o%ni # un #utor#tor" i%pun#n'u3si (er%
#utorit#te# tir#ni#. L#pusne#nul ii pri%este protool#r si re*er$#t "silin'u3se # *#%)i".
Repliile #r#t# sigur#nt# 'e sine si #titu'ine# pro$o#to#re # 'o%nului #re3i (#e pe
'us%#nii s#i s#3si 'e*$#luie ostilit#te# si intentiile #'e$#r#te- "A% #u*it" ur%# Ale,#n'ru"
'e )#ntuirile t#rii si #% $enit s# o %#ntui1 stiu # t#r# %# #ste#pt# u )uurie". Ulti%#
p#rte # repliii este s#ntei# #re 'el#nse#*# r#spunsul in$#luit in $ilenie #l lui 0oto si
r#spunsul 'ur" (er%" #utorit#r" intr3o i*)unire 'e (urie si ur# #)i# st#p#nit# #
L#pusne#nului" e,pri%#t in replii surte" t#io#se" #re pun in lu%in# i%pulsi$it#te#" o%ul
$iolent" politii#nul (#r# srupule" neing#'uitor in in(runt#re# u )oierii. Repliile #u r#%#s
%e%or#)ile" #p#t#n' $#lo#re 'e sentint#- "D## $oi nu $reti" eu $# $re#u"... si '## $oi
nu %# iu)iti" eu $# iu)es pre $oi" si $oi %erge si u $oi# ori (#r# $oi# $o#str#". In p#rte#
# trei#" L#pusne#nul" isi $# regi*# u %#re riguro*it#te %is#rile- "Dup# e # #sult#t
s(#nt# slu&)#" s3# o)or#t 'in str#n#" s3# in!in#t pe l# io#ne" si " #propiin'u3se 'e r#l#
s(. Io#n el Nou" s3# #ple#t u %#re s%erenie" si # s#rut#t %o#stele s(#ntului". Este
%o%entul in #re person#&ul se 'o%in# %#gistr#l" /in' un st#p#n #l #rtei 'isi%ul#rii. El
este un e,elent #tor" 'o$e'in' inteligent#" t#t" un e!ili)ru interior 'es#$#rsit.
Ale,#n'ru (oloseste" in sopul #stig#rii inre'erii tot#le # )oierilor e3l ur#u si se te%e#u
'e el" #rgu%ente !ot#r#to#re- nu nu%#i gesturile" %is#rile" e,presi# (etei" '#r %#i #les
e,tr#se 'in 7i)lie #nu%e #lese. Sen# ui'erii )oierilor" # 'i#logului 'intre L#pusne#nul si
0oto" "retr#si l#ng# (ere#str#"" #p#t# $i#t# intr3un t#)lou plin 'e %is#re e se
'erule#*# p#r# #ie$e#. Cinis%ul lui $o'# 8 "El r#'e#"" si gro#*# lui 0oto #re se sile# "#
r#'e # s# pl## st#p#nului" " si%tin' "p#rul *)urlin'u3i3se pe #p si 'intii s#i l#nt#nin'"
spores 'r#%#tis%ul. Lui'it#te#" s#ngele ree" tonul s#r#sti in (#t# senei s#ngero#se
l# #re #sist#" o%port#%entul 'ispretuitor si ini (#t# 'e 0oto" pierit 'e gro#*#"
'e*$#luie un o% 'i#)oli. L#pusne#nul #re pl#ere# s#'i# 'e # !inui su2etul $orniului
ti#los #re3l tr#'#se si 'e #re #u% nu %#i #$e# ne$oie. El se le#p#'# 'e el" potolin'
#st(el %ulti%e# ")ur*uluit#"" (#r# s# lipe#s#. Do%nitorul este in*estr#t u o %#re
%o)ilit#te # senti%entelor. In sen# /n#l# # )olii si # otr#$irii s#le" person#&ul tr#ieste u
intensit#te #t#t u%ilint# #t si re$olt# i%potri$# elor #re l3#u #lug#rit" #poi gro#*# in
(#t# %ortii. Nii !i#r #titu'ine# )ine$oito#re (#t# 'e 'o#%n# Ru,#n'r# nu este
onst#nt#" i 'ure#*# 'o#r p#n# #n' #e#st# ii #%inteste 'e ri%ele s#$#rsite-
"L#pusne#nul" poso%or#n'u3se" 'es(#u )r#tele- Ru,#n'r# #*u l# piio#rele lui". 0#i
%ult 'e#t #t#t" #tuni #n' 'o#%n# insist# s# inete*e $#rs#re# 'e s#nge" 'e$ine
i%pulsi$ si $iolent prin li%)#& si prin gesturi- "0uiere nesootit#9 Strig# L#pusne#nul
s#rin' 'rept in piio#re" si %#n# lui" prin 'eprin'ere" se r#*#%# pe &ung!iul 'in
ing#to#re# s#". Totusi" el stie s#3si si st#p#ne#s# #este i%pulsuri" %o'i/#n'u3si
o%port#%entul" /e pentru #3i in'ue in ero#re pe eil#lti" /e pentru #3si #sun'e
#'e$#r#tele intentii- "'#r in'#t# st#p#nin'u3se" se #ple#" ri'iin' pre Ru,#n'r# 'e &os- 8
Do#%n# %e#" ii *ise" s# nu3ti %#i s#pe 'in gur# #st(el 'e $or)e ne)une" #" *#u" nu stiu
e se po#te int#%pl#". Iporit" ironi si insinu#nt" pro/t#n' 'e re'ulit#te# si n#i$it#te#
sotiei" L#pusne#nu ii pro%ite inet#re# ui'erilor si un le# 'e (ri#. Pentru #est tir#n
inset#t 'e s#nge" rug#%inte# 'o#%nei Ru,#n'r# si pro%isiune# lui sunt prile&ul el %#i
ni%erit 'e #3si pune in #pli#re pl#nul 'i#)oli roit 'in#inte. L#pusne#nul este #prei#t
'rept un erou ro%#nti" prin #lit#ti 'e e,eptie si 'e(ete e,tre%e" onstruit pe )#*#
#ntite*ei ro%#ntie +L#pusne#nul3 Ru,#n'r#." prin o)ser$#ti# #tent# # psi!ologiei
person#&ului" prin tr#s#turile puternie 'e erou e,eption#l" #le #rui (#pte sunt
i%presion#nte prin ru*i%e" per/'ie" sete# si pl#ere# r#*)un#rii. Eroul este un "'#%n#t
ro%#nti" os#n'it 'e Pro$i'ent# s# $erse s#nge si s# n#*uie 'up# %#ntuire"" #'i#
ine#r# s# "see" 'e%onul #re st# #suns in el pentru # pute# / %#ntuit. Ce# 'e3#
'ou# 'o%nie repre*int# o su%# 'e i%pre&ur#ri" situ#tii si #tiuni 'e e,eptie-
on(runt#re# $er)#l# u soli# 'o%ne#s#" ontro$ers# u Ru,#n'r#" sen# 'isursului 'in
)iseri#" sen# %#s#r#rii )oierilor l# osp#t" lins#re# lui 0oto" gro#*# 'o%nitei Ru,#n'r#
l# $e'ere# pir#%i'ei 'in #pete u%#ne" %o#rte# tr#gi# # 'o%nului. G. C#linesu
su)lini#*# ins# si $eri'iit#te# eroului" l#s#n' s# se intele#g# (#ptul # $i*iune# #rtisti# #
lui Negru**i nu e o%ogen#- "L#pusne#nul #p#re # orie o% $iu si intreg"" in#t
"e!ili)rul intre on$enti# ro%#nti# si re#lit#te# in'i$i'ului e %inune# re#tiei lui
Negru**i". Cei %#i %ulti o%ent#tori #i operei" i%presion#ti 'e ui'ere# pre%e'it#t# #
elor :; 'e )oieri si 'e lins#re# lui 0oto 'e #tre glo#t# (uri)un'#" #te s#ngero#se" l#
#re 'o%nitorul #sist#se i%p#si)il" l3#u integr#t #tegoriei s#'iului. Ins#" ne%#i#$#n'
inre'ere in %#rii )oieri 'in &urul tronului" L#pusne#nul pre%e'ite#*# r#*)un#re#
i%potri$# tuturor $ino$#tilor. As#'#r" s#'is%ul lui nu este %#i putin o pornire instintu#l#"
#t o #titu'ine politi#" i*$or#t# 'in e,#sper#re si 'iri&#t# u sopul 'e #3i e,ter%in# pe
tr#'#tori si pe ri$#lii s#i. De #ee#" #e#st# nu$el# "este o oper# 'e se%ni/#tie si
$#lo#re uni$ers#l#" " 'orint# 'e putere politi# #)solut# /in' pre*ent# 'intot'e#un# in
onstiint# u%#n#. In Sriso#re# # XIX " intitul#t# O!ire retrospeti$#" Negru**i ii
reuno#ste $oie$o'ului %eritul 'e # / iner#t s# lupte i%potri$# (#tiunilor )oieresti
ri$#le" '#r ii reprose#*# %i&lo#ele #lese +tortur# si #s#sin#tul politi. " /re# ru'# si
'espoti#" in#p#it#te# 'e # (#e 'in popor un #li#t 'e n#'e&'e #l #tiunilor s#le-
"Ale,#n'ru $# sp#rge ui)ul si $# stri$i #est (urni#r 'e intrug#nti e (#e# si 'es(#e#
'o%nii <...=. El rete*#se trun!iul" '#r o'r#slele lui reste#u si nu er# el o%ul #re s# stie
# le se#" pun#n'u3le st#$il# pre insusi poporul1 pentru #e#st#" (#pt# lui (u &u'e#t# 'e
ru'#" si el 'e tir#n...". Dup# u% se o)ser$#" Cost#!e Negru**i ree#*# un person#&
o%ple, in perso#n# lui Ale,#n'ru L#pusne#nul nu nu%#i prin insusirile s#le" i si prin
'i$ersit#te# %o'#lit#tilor 'e #r#teri*#re (olosite. Prot#gonistul nu$elei "e 'isi%ul#t"
)l#*#t" unos#tor #l sl#)iiunilor u%#ne" !ot#r#t si r#)'#tor"+G. C#linesu.. Aeste
insusiri 'ese%ne#*# un person#& u o o#re#re o%ple,it#te psi!ologi# #re po#te "&u#
roluri tr#gie 'e o o#re#re itin'ere in ti%p si ne pot e%otion#..."" #$#n' in $e'ere si
(#ptul # el este un estet #l grotesului. Cru*i%e# s# #tinge r#/n#%entul #tuni #n'
ri'i# "o pir#%i'# 'in #pete r#n'uite 'up# r#ng". 0#nolesu #/r%# #- "Autorul insist#
pe ru*i%e# %#l#'i$#" pe 'et#liile /*ie #re3i e,pri%# instintu#lit#te# pri%#r#. <...=
Portretul in'i# /,#tie si pri%iti$it#te" nu un su2et o%pli#t ontr#'itoriu". Totusi
tre)uie #$ut in $e'ere (#ptul # #titu'ine# si insusirile s#le" o%port#%entul s#u #u l#
)#*# unele %oti$#tii 'e or'in istori si psi!ologi" i#r 'e(etele %ention#te e3l 'e/nes
in esent# nu e,lu' unele #lit#ti u% #r /- lui'it#te#" #)ilit#te# politi#" nu tolere#*#
opo*iti# )oierilor. Din punt 'e $e'ere istori" sopul politiii s#le er# sporire# #utorit#tii
'o%nitorului prin li%it#re# puterii %#rii )oieri%i" i#r psi!ologi" el isi pier'use inre'ere#
in )oierii 'e #re (usese tr#'#t in pri%# 'o%nie. Sriitori si ritiii lit#r#ri #u #prei#t in
'i(erite epoi si %o'uri #spetul psi!ologi #l lui Ale,#n'ru L#pusne#nu. Li$iu Leonte
onst#t# l# erou "o inlin#tie 'i#)oli# " s#'i#" spre tero#re" o 'orint# )oln#$iio#s# 'e #
$e'e# s#nge urg#n'". 0#i #n#liti" Niol#e Iorg# $e'e #ii "su2etul unui )oln#$ e3si #2#
#lin#re# unei su(erinte t#inie nu%#i l# $e'ere# si #u*ul su(erintei #ltor#".