Sunteți pe pagina 1din 72

Constanþa Pacearcã Roxana Gavrilã Maria-Luiza Popescu

Activitãþi

matematice

grupa mare ºi grupa pregãtitoare

5–7 ani

Pacearcã Roxana Gavrilã Maria-Luiza Popescu Activitãþi matematice grupa mare ºi grupa pregãtitoare 5–7 ani

Activitãtþi Matematice pentru grupa mare ºi grupa pregãtitoare, 5-7 ani

Copyright © 2007 Akademos Art

Toate drepturile asupra acestei ediþii aparþin editurii Akademos Art. Reproducerea integralã sau parþialã a acestei lucrãri este interzisã fãrã acordul prealabil scris al editurii Akademos Art.

Editura Akademos Art Aleea Botorani 2, Bucureºti, sector 5 Tel./Fax: 021/411.76.80 Tel.: 0742.15.42.36 ºi 0766366500

ISBN 978-973-1730-35-6 PRINTED IN ROMANIA

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României PACEARCÃ, CONSTANÞA Activitãþi matematice : grupa mare ºi grupa pregãtitoare :

5-7 ani / Constanþa Pacearcã, Roxana Gavrilã ; il.: Costin Cãlimãceanu. - Bucureºti : Akademos Art, 2007 ISBN 978-973-1730-35-6

I. Gavrilã, Roxana II. Cãlimãceanu, Costin (il.)

371.671:51:373.24

2
2

POZIÞII SPAÞIALE

Încercuieºte ceea ce se aflã deasupra piticului, coloreazã ceea ce se aflã în partea de jos a norilor:

coloreazã ceea ce se aflã în partea de jos a norilor: Încercuieºte ceea ce se aflã
coloreazã ceea ce se aflã în partea de jos a norilor: Încercuieºte ceea ce se aflã
coloreazã ceea ce se aflã în partea de jos a norilor: Încercuieºte ceea ce se aflã

Încercuieºte ceea ce se aflã în faþa piticului, coloreazã ceea ce se aflã în spatele piticului:

coloreazã ceea ce se aflã în spatele piticului: Încercuieºte ceea ce se aflã aproape de pitic,
coloreazã ceea ce se aflã în spatele piticului: Încercuieºte ceea ce se aflã aproape de pitic,
coloreazã ceea ce se aflã în spatele piticului: Încercuieºte ceea ce se aflã aproape de pitic,

Încercuieºte ceea ce se aflã aproape de pitic, coloreazã ceea ce este departe de pitic:

aflã în spatele piticului: Încercuieºte ceea ce se aflã aproape de pitic, coloreazã ceea ce este
aflã în spatele piticului: Încercuieºte ceea ce se aflã aproape de pitic, coloreazã ceea ce este
3
3

POZIÞII SPAÞIALE

Coloreazã tot ce se aflã în partea dreaptã a piticului:

Coloreazã tot ce se aflã în partea dreaptã a piticului: Coloreazã tot ce se aflã în
Coloreazã tot ce se aflã în partea stângã a piticului:
Coloreazã tot ce se aflã în partea stângã a piticului:

Coloreazã cu roºu sãgeþile care indicã drumul spre dreapta ºi cu albastru drumul spre stânga:

4
4
a piticului: Coloreazã cu roºu sãgeþile care indicã drumul spre dreapta ºi cu albastru drumul spre

CONSTITUIREA DE MULÞIMI

CONSTITUIREA DE MULÞIMI Încercuieºte grupa care are cu un element mai mult: Deseneazã o grupã de

Încercuieºte grupa care are cu un element mai mult:

Deseneazã o grupã de obiecte cu un element mai mult decât cea datã: Coloreazã grupele
Deseneazã o grupã de obiecte cu un element mai mult decât cea datã: Coloreazã grupele
Deseneazã o grupã de obiecte cu un element mai mult decât cea datã: Coloreazã grupele

Deseneazã o grupã de obiecte cu un element mai mult decât cea datã:

Deseneazã o grupã de obiecte cu un element mai mult decât cea datã: Coloreazã grupele care

Coloreazã grupele care au cu un element mai mult:

Deseneazã o grupã de obiecte cu un element mai mult decât cea datã: Coloreazã grupele care
Deseneazã o grupã de obiecte cu un element mai mult decât cea datã: Coloreazã grupele care
Continuã:
Continuã:
5
5

CONSTITUIRE DE MULÞIMI

Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente:

DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi
DE MULÞIMI Încercuieºte grupa cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi

Deseneazã

câte

un

bob

Coloreazã baloane sunt:

mingi

câte

pentru fiecare puiºor:

cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi câte pentru fiecare puiºor:
cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi câte pentru fiecare puiºor:
cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi câte pentru fiecare puiºor:

Continuã:

cu tot atâtea elemente: Deseneazã câte un bob Coloreazã baloane sunt: mingi câte pentru fiecare puiºor:
6
6

CONSTITUIRE DE MULÞIMI

Asociazã, încercuieºte ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente:

ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai
ºi coloreazã grupa care are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai

Deseneazã mai multe mere decât struguri:

Deseneazã mai multe pere decât nuci:

are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai multe pere decât nuci:
are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai multe pere decât nuci:
are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai multe pere decât nuci:
are mai multe elemente: Deseneazã mai multe mere decât struguri: Deseneazã mai multe pere decât nuci:

Continuã:

7
7

CONSTITUIRE DE MULÞIMI

Încercuieºte grupa care are mai puþine elemente: Deseneazã mai puþine baloane decât fetiþe: Deseneazã mai
Încercuieºte grupa care are mai puþine elemente:
Deseneazã mai puþine baloane
decât fetiþe:
Deseneazã mai puþine ghinde
decât veveriþe:

Continuã:

8
8

FORME GEOMETRICE

Coloreazã cu albastru toate figurile geometrice mari:

Coloreazã cu albastru toate figurile geometrice mari: Coloreazã cu roºu toate figurile geometrice mici:
Coloreazã cu albastru toate figurile geometrice mari: Coloreazã cu roºu toate figurile geometrice mici:

Coloreazã

cu

roºu

toate

figurile geometrice mici:

Coloreazã cu galben numai cercurile: Încercuieºte figurile geome- trice de acelaºi fel:
Coloreazã cu galben numai
cercurile:
Încercuieºte figurile geome-
trice de acelaºi fel:
mici: Coloreazã cu galben numai cercurile: Încercuieºte figurile geome- trice de acelaºi fel: Continuã ºirul: 9
mici: Coloreazã cu galben numai cercurile: Încercuieºte figurile geome- trice de acelaºi fel: Continuã ºirul: 9
mici: Coloreazã cu galben numai cercurile: Încercuieºte figurile geome- trice de acelaºi fel: Continuã ºirul: 9

Continuã ºirul:

mici: Coloreazã cu galben numai cercurile: Încercuieºte figurile geome- trice de acelaºi fel: Continuã ºirul: 9
9
9

FORME GEOMETRICE

 
   
 
 

Coloreazã

toate

pãtratele

Coloreazã toate cercurile:

 

indiferent de mãrime:

indiferent de mãrime:
 
 

Coloreazã toate triunghiurile:

Coloreazã toate dreptunghiurile:

  indiferent de mãrime:     Coloreazã toate triunghiurile: Coloreazã toate dreptunghiurile:

Continuã ºirul:

mãrime:     Coloreazã toate triunghiurile: Coloreazã toate dreptunghiurile: Continuã ºirul: 10
10
10

NUMERELE NATURALE 0 – 10

NUMÃRUL ªI CIFRA 1

1

Deseneazã tot atâtea liniuþe câte elemente are mulþimea, dupã model:

Lipeºte cifra în cãsuþe: Coloreazã mere sunt: triunghiuri câte Observã desenele ºi formeazã grupe de
Lipeºte cifra în cãsuþe:
Coloreazã
mere sunt:
triunghiuri
câte
Observã desenele ºi formeazã grupe de câte un obiect:
11

Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare, dupã model:

1
1
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare, dupã model: 1 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 12
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare, dupã model: 1 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 12
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare, dupã model: 1 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 12
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare, dupã model: 1 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 12
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare, dupã model: 1 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 12
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare, dupã model: 1 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 12

Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:

12
12

NUMÃRUL ªI CIFRA 2

Coloreazã câte douã elemente din fiecare mulþime:

2 Coloreazã câte douã elemente din fiecare mulþime: 2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de
2 Coloreazã câte douã elemente din fiecare mulþime: 2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de
2 Coloreazã câte douã elemente din fiecare mulþime: 2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de

2

2 Coloreazã câte douã elemente din fiecare mulþime: 2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de
2 Coloreazã câte douã elemente din fiecare mulþime: 2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de

Încercuieºte grupe de câte douã elemente de acelaºi fel:

2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de acelaºi fel: Formeazã mulþimi din câte douã mingi,
2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de acelaºi fel: Formeazã mulþimi din câte douã mingi,
2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de acelaºi fel: Formeazã mulþimi din câte douã mingi,
2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de acelaºi fel: Formeazã mulþimi din câte douã mingi,
2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de acelaºi fel: Formeazã mulþimi din câte douã mingi,

Formeazã mulþimi din câte douã mingi, ca în model:

2 Încercuieºte grupe de câte douã elemente de acelaºi fel: Formeazã mulþimi din câte douã mingi,
13
13

Lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de obiecte de acelaºi fel dupã model:

2
2
numãrului de obiecte de acelaºi fel dupã model: 2 Observã desenele. Numãrã ºi completeazã casetele: 1
numãrului de obiecte de acelaºi fel dupã model: 2 Observã desenele. Numãrã ºi completeazã casetele: 1

Observã desenele. Numãrã ºi completeazã casetele:

2 Observã desenele. Numãrã ºi completeazã casetele: 1 1 1 1 2 2 Numãrã ºi lipeºte
2 Observã desenele. Numãrã ºi completeazã casetele: 1 1 1 1 2 2 Numãrã ºi lipeºte
2 Observã desenele. Numãrã ºi completeazã casetele: 1 1 1 1 2 2 Numãrã ºi lipeºte
2 Observã desenele. Numãrã ºi completeazã casetele: 1 1 1 1 2 2 Numãrã ºi lipeºte
1 1 1 1 2 2 Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare, folosind anexa: Uneºte punctele
1
1
1
1
2
2
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare, folosind anexa:
Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:
14

NUMÃRUL ªI CIFRA 3

Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime:

CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente
CIFRA 3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente

3

3 Coloreazã câte trei elemente din fiecare mulþime: 3 Încercuieºte grupe de câte trei elemente de
Încercuieºte grupe de câte trei elemente de acelaºi fel:
Încercuieºte grupe de câte trei elemente de acelaºi fel:

Formeazã mulþimi din câte trei fluturaºi, ca în model:

15
15

Lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de elemente:

2
2
1 3
1
3
cifra corespunzãtoare numãrului de elemente: 2 1 3 Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 3 2 1
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 3 2 1
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare:
3
2
1
Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 16
Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:
16

NUMÃRUL ªI CIFRA 0

Încercuieºte cifra corespunzãtoare numãrului de pãsãri din desen:

cifra corespunzãtoare numãrului de pãsãri din desen: 0 0123 0123 0123 0123       Deseneazã
cifra corespunzãtoare numãrului de pãsãri din desen: 0 0123 0123 0123 0123       Deseneazã
cifra corespunzãtoare numãrului de pãsãri din desen: 0 0123 0123 0123 0123       Deseneazã

0

cifra corespunzãtoare numãrului de pãsãri din desen: 0 0123 0123 0123 0123       Deseneazã

0123 0123

0123

0123

      Deseneazã atâtea petale câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte
      Deseneazã atâtea petale câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte
 
   
 
 

Deseneazã atâtea petale câte aratã cifra:

Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra:

câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1
câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1
câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1
câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1
câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1
câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1
câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1

21

0

3

0

1

2

3

câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1
câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1
câte aratã cifra: Deseneazã, apoi coloreazã atâtea buline câte aratã cifra: 21 0 3 0 1
câte aratã cifra: 21 0 3 0 1 2 3 Deseneazã tot atâtea elemente câte indicã

Deseneazã tot atâtea elemente câte indicã cifra:

2
2
2
2
0
0
3 17
3
17

Lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de obiecte:

Lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de obiecte: 2 0 Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 2 3 1
2
2
0
0
Lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de obiecte: 2 0 Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 2 3 1
Lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de obiecte: 2 0 Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 2 3 1
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 2 3 1 1
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare:
2
3
1
1
Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 18
Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:
18

NUMÃRUL ªI CIFRA 4

Numãrã ºi coloreazã câte patru elemente:

ªI CIFRA 4 Numãrã ºi coloreazã câte patru elemente: 4 Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte
ªI CIFRA 4 Numãrã ºi coloreazã câte patru elemente: 4 Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte

4

ªI CIFRA 4 Numãrã ºi coloreazã câte patru elemente: 4 Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte
ªI CIFRA 4 Numãrã ºi coloreazã câte patru elemente: 4 Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte

Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte patru elemente de acelaºi fel:

patru elemente: 4 Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte patru elemente de acelaºi fel: Completeazã: 4
patru elemente: 4 Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte patru elemente de acelaºi fel: Completeazã: 4
patru elemente: 4 Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte patru elemente de acelaºi fel: Completeazã: 4
patru elemente: 4 Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte patru elemente de acelaºi fel: Completeazã: 4
patru elemente: 4 Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte patru elemente de acelaºi fel: Completeazã: 4

Completeazã:

4
4
4
4
4
4
4 19
4
19

Numãrã ºi lipeºte în etichetã cifra corespunzãtoare:

0
0
4 4 3 2 1 1 3 1 2 2 0 4
4
4
3
2
1
1
3
1
2
2
0
4
Numãrã ºi lipeºte cifrele corespunzãtoare:
Numãrã ºi lipeºte cifrele corespunzãtoare:

Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:

20
20

NUMÃRUL ªI CIFRA 5

Coloreazã câte cinci elemente din fiecare grup de desen:

5

Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte cinci elemente:
Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte cinci elemente:

Completeazã mulþimile:

3
3
5
5
5
5
5 21
5
21

Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare:

1
1
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 1 Observã ºi completeazã, dupã model: 4 1 1 4 5
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 1 Observã ºi completeazã, dupã model: 4 1 1 4 5
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 1 Observã ºi completeazã, dupã model: 4 1 1 4 5
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 1 Observã ºi completeazã, dupã model: 4 1 1 4 5
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 1 Observã ºi completeazã, dupã model: 4 1 1 4 5
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare: 1 Observã ºi completeazã, dupã model: 4 1 1 4 5

Observã ºi completeazã, dupã model:

4 1
4
1
1 4 5
1
4
5
1 Observã ºi completeazã, dupã model: 4 1 1 4 5 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã
1 Observã ºi completeazã, dupã model: 4 1 1 4 5 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã
1 Observã ºi completeazã, dupã model: 4 1 1 4 5 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã
Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 22
Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:
22

NUMÃRUL ªI CIFRA 6

Numãrã ºi încercuieºte grupe a câte ºase elemente de acelaºi fel:

încercuieºte grupe a câte ºase elemente de acelaºi fel: 6 Coloreazã câte ºase elemente din fiecare

6

Coloreazã câte ºase elemente din fiecare grupã:
Coloreazã câte ºase elemente din fiecare grupã:

Deseneazã tot atâtea elemente câte indicã cifra:

6
6
6
6
6 23
6
23

Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de elemente:

ºi lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de elemente:   6 6 6 6   1 5 2
ºi lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de elemente:   6 6 6 6   1 5 2
ºi lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de elemente:   6 6 6 6   1 5 2
ºi lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de elemente:   6 6 6 6   1 5 2
 
 
 
 
 
 
 

6

6

6

6

 

1

5

2

3

0

Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:

24
24

Deseneazã tot atâtea elemente câte indicã fiecare cifrã:

0

0

0
1

1

1
1
2

2

2
2
3

3

3
3
4

4

4
4
5

5

5
5
 

6

  6

Realizeazã corespondenþa dintre numãrul de elemente ºi cifra corespunzãtoare, dupã model:

2 4
2
4
0 4
0
4
6 3
6
3
1 5
1
5
6 2
6
2
corespunzãtoare, dupã model: 2 4 0 4 6 3 1 5 6 2 Lipeºte cifra care

Lipeºte cifra care lipseºte:

2 4 0 4 6 3 1 5 6 2 Lipeºte cifra care lipseºte: 1 3
1 3 5 0 2 4 6 6 4 2 0
1
3
5
0
2
4
6
6
4
2
0

Coloreazã tot atâtea mãrgele:

0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
5 0 2 4 6 6 4 2 0 Coloreazã tot atâtea mãrgele: 0 1 2
5 0 2 4 6 6 4 2 0 Coloreazã tot atâtea mãrgele: 0 1 2

Uneºte punctele pentru fiecare cifrã:

26
26

NUMÃRUL ªI CIFRA 7

Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen:

7

7 Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte
7 Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte
7 Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte
7 Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte
7 Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte
7 Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte
7 Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte
7 Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte
7 Coloreazã câte ºapte elemente din fiecare desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte

Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte elemente de acelaºi fel:

desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte elemente de acelaºi fel: Deseneazã tot atâtea
desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte elemente de acelaºi fel: Deseneazã tot atâtea
desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte elemente de acelaºi fel: Deseneazã tot atâtea

Deseneazã tot atâtea elemente:

desen: 7 Numãrã ºi formeazã grupe de câte ºapte elemente de acelaºi fel: Deseneazã tot atâtea
7
7
7
7
7 27
7
27

Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare (din anexã):

Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare (din anexã): Completeazã: 7 6 1 7 5 7 4 5
Numãrã ºi lipeºte cifra corespunzãtoare (din anexã): Completeazã: 7 6 1 7 5 7 4 5

Completeazã:

7
7

6

1

7
7

5

7 4
7
4
5 1 1
5
1
1
(din anexã): Completeazã: 7 6 1 7 5 7 4 5 1 1 Observã ºi completeazã,

Observã ºi completeazã, apoi lipeºte cifrele corespunzãtoare dupã model:

5 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 28
5
Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:
28

NUMÃRUL ªI CIFRA 8

Coloreazã câte opt elemente din fiecare desen:

8

CIFRA 8 Coloreazã câte opt elemente din fiecare desen: 8 Numãrã ºi încercuieºte câte opt elemente
CIFRA 8 Coloreazã câte opt elemente din fiecare desen: 8 Numãrã ºi încercuieºte câte opt elemente

Numãrã ºi încercuieºte câte opt elemente de acelaºi fel:

desen: 8 Numãrã ºi încercuieºte câte opt elemente de acelaºi fel: Deseneazã tot atâtea elemente: 5
desen: 8 Numãrã ºi încercuieºte câte opt elemente de acelaºi fel: Deseneazã tot atâtea elemente: 5
desen: 8 Numãrã ºi încercuieºte câte opt elemente de acelaºi fel: Deseneazã tot atâtea elemente: 5

Deseneazã tot atâtea elemente:

5
5
6
6
8
8
8 29
8
29

Numãrã ºi apoi lipeºte cifrele corespunzãtoare (din anexã):

ºi apoi lipeºte cifrele corespunzãtoare (din anexã): 8 7 8 0 8 6 8 8 2
8
8

7

8
8

0

8
8

6

8
8

8

2 8
2
8
cifrele corespunzãtoare (din anexã): 8 7 8 0 8 6 8 8 2 8 Observã ºi
cifrele corespunzãtoare (din anexã): 8 7 8 0 8 6 8 8 2 8 Observã ºi

Observã ºi completeazã, apoi lipeºte cifrele corespunzãtoare dupã model:

8 Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã: 30
8
Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:
30

Coloreazã tot atâtea elemente câte indicã fiecare cifrã:

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Numãrã ºi încercuieºte numãrul corespunzãtor, dupã model:

132
132
ºi încercuieºte numãrul corespunzãtor, dupã model: 132 863 532 568 617 785 Lipeºte cifrele care lipsesc

863

încercuieºte numãrul corespunzãtor, dupã model: 132 863 532 568 617 785 Lipeºte cifrele care lipsesc din

532

numãrul corespunzãtor, dupã model: 132 863 532 568 617 785 Lipeºte cifrele care lipsesc din ºirul

568

numãrul corespunzãtor, dupã model: 132 863 532 568 617 785 Lipeºte cifrele care lipsesc din ºirul

617

numãrul corespunzãtor, dupã model: 132 863 532 568 617 785 Lipeºte cifrele care lipsesc din ºirul

785

corespunzãtor, dupã model: 132 863 532 568 617 785 Lipeºte cifrele care lipsesc din ºirul numerelor:
corespunzãtor, dupã model: 132 863 532 568 617 785 Lipeºte cifrele care lipsesc din ºirul numerelor:

Lipeºte cifrele care lipsesc din ºirul numerelor:

0 2 4 6 8 8 6 4 2 0
0
2
4
6
8
8
6
4
2
0

Uneºte punctele:

32
32

NUMÃRUL ªI CIFRA 9

Coloreazã câte nouã elemente din fiecare desen:

9

CIFRA 9 Coloreazã câte nouã elemente din fiecare desen: 9 Numãrã ºi încercuieºte câte nouã elemente
CIFRA 9 Coloreazã câte nouã elemente din fiecare desen: 9 Numãrã ºi încercuieºte câte nouã elemente
CIFRA 9 Coloreazã câte nouã elemente din fiecare desen: 9 Numãrã ºi încercuieºte câte nouã elemente
Numãrã ºi încercuieºte câte nouã elemente de acelaºi fel:
Numãrã ºi încercuieºte câte nouã elemente de acelaºi fel:

Deseneazã tot atâtea elemente câte indicã cifra:

8
8
9
9
9
9
9 33
9
33

Lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de elemente (din anexã):

cifra corespunzãtoare numãrului de elemente (din anexã):   9   9   5   4  
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
  9   9   5   4      
 

9

 

9

 

5

 

4

 
   
   
 
   
 

1

8

2

3 3 3
3
3 3
9   5   4       1 8 2 3 3 3 Uneºte punctele
9   5   4       1 8 2 3 3 3 Uneºte punctele

Uneºte punctele pentru fiecare cifrã ºi continuã:

34
34

NUMÃRUL 10

Coloreazã câte zece elemente de acelaºi fel:

10

NUMÃRUL 10 Coloreazã câte zece elemente de acelaºi fel: 10 Deseneazã tot atâtea elemente: 9 10
NUMÃRUL 10 Coloreazã câte zece elemente de acelaºi fel: 10 Deseneazã tot atâtea elemente: 9 10

Deseneazã tot atâtea elemente:

NUMÃRUL 10 Coloreazã câte zece elemente de acelaºi fel: 10 Deseneazã tot atâtea elemente: 9 10
9
9
10
10
10 10 35
10
10
35

Lipeºte cifra corespunzãtoare numãrului de elemente (din anexã):

1 8 9 2 7 3 0 4 6 5 5 10
1
8
9
2
7
3
0
4
6
5
5
10
10
10

1

9

10
10

3

5 5
5
5
3 3 4
3 3
4
de elemente (din anexã): 1 8 9 2 7 3 0 4 6 5 5 10

Uneºte punctele ºi continuã:

de elemente (din anexã): 1 8 9 2 7 3 0 4 6 5 5 10
36
36

ORDINEA CRESCÃTOARE A NUMERELOR DE LA 0 LA 10

Ajut-o pe bunica sã-ºi aºeze legumele în coºuleþe, apoi lipeºte cifra: 1 10 37
Ajut-o pe bunica sã-ºi aºeze legumele în coºuleþe, apoi lipeºte cifra:
1
10
37

ORDINEA DESCRESCÃTOARE A NUMERELOR DE LA 10 LA 0

Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã numãrul de obiecte:

LA 0 Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã
LA 0 Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã
LA 0 Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã
LA 0 Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã
LA 0 Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã
LA 0 Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã
LA 0 Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã
LA 0 Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã
LA 0 Ajut-o pe mama sã facã ordine. Deseneazã pe fiecare raft atâtea cerculeþe câte aratã
38
38

RECAPITULARE – EVALUARE

Observã ºi completeazã. Scrie cifrele corespunzãtoare numãrului de fructe din tabel:

cifrele corespunzãtoare numãrului de fructe din tabel: Numãrã câþi iepuraºi, fluturi, greieraºi ºi lupi a
cifrele corespunzãtoare numãrului de fructe din tabel: Numãrã câþi iepuraºi, fluturi, greieraºi ºi lupi a
cifrele corespunzãtoare numãrului de fructe din tabel: Numãrã câþi iepuraºi, fluturi, greieraºi ºi lupi a
cifrele corespunzãtoare numãrului de fructe din tabel: Numãrã câþi iepuraºi, fluturi, greieraºi ºi lupi a

Numãrã câþi iepuraºi, fluturi, greieraºi ºi lupi a întâlnit Scufiþa Roºie. Deseneazã atâtea triunghiuri câte aratã numerele, dupã model:

1 6 9 7
1
6
9
7
triunghiuri câte aratã numerele, dupã model: 1 6 9 7 Numãrã apoi încercuieºte numerele corespunzãtoare
triunghiuri câte aratã numerele, dupã model: 1 6 9 7 Numãrã apoi încercuieºte numerele corespunzãtoare

Numãrã apoi încercuieºte numerele corespunzãtoare imaginilor, dupã model:

1 2 3
1
2 3
2 7 5 4 0 2 8 6 9
2
7 5
4
0
2
8 6
9
39
39

Lipeºte în casetele libere numerele potrivite:

1 3 7 9 0 2 4 6 8 10 4 2 Lipeºte numerele corespunzãtoare
1
3
7
9
0
2
4
6
8
10
4
2
Lipeºte numerele corespunzãtoare desenelor:

Lipeºte

numerele

iepuraºilor

în

ordine

crescãtoare,

apoi

descrescãtoare: 10 9 9 7 8 5 7 6 4 8 6 2 4 5
descrescãtoare:
10
9
9
7
8
5
7
6
4
8
6
2
4
5
3
1
2
3
10
1
crescãtoare, apoi descrescãtoare: 10 9 9 7 8 5 7 6 4 8 6 2 4
crescãtoare, apoi descrescãtoare: 10 9 9 7 8 5 7 6 4 8 6 2 4
crescãtoare, apoi descrescãtoare: 10 9 9 7 8 5 7 6 4 8 6 2 4

Uneºte punctele:

crescãtoare, apoi descrescãtoare: 10 9 9 7 8 5 7 6 4 8 6 2 4
40
40

ORDINEA NUMERELOR

ORDINEA NUMERELOR Coloreazã primul, al treilea ºi ultimul pitic. Încercuieºte ºi coloreazã a treia, a cincea,

Coloreazã primul, al treilea ºi ultimul pitic.

NUMERELOR Coloreazã primul, al treilea ºi ultimul pitic. Încercuieºte ºi coloreazã a treia, a cincea, a
NUMERELOR Coloreazã primul, al treilea ºi ultimul pitic. Încercuieºte ºi coloreazã a treia, a cincea, a
NUMERELOR Coloreazã primul, al treilea ºi ultimul pitic. Încercuieºte ºi coloreazã a treia, a cincea, a
NUMERELOR Coloreazã primul, al treilea ºi ultimul pitic. Încercuieºte ºi coloreazã a treia, a cincea, a
NUMERELOR Coloreazã primul, al treilea ºi ultimul pitic. Încercuieºte ºi coloreazã a treia, a cincea, a
NUMERELOR Coloreazã primul, al treilea ºi ultimul pitic. Încercuieºte ºi coloreazã a treia, a cincea, a
NUMERELOR Coloreazã primul, al treilea ºi ultimul pitic. Încercuieºte ºi coloreazã a treia, a cincea, a

Încercuieºte ºi coloreazã a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã:

a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã: Coloreazã a doua, a patra, a
a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã: Coloreazã a doua, a patra, a
a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã: Coloreazã a doua, a patra, a
a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã: Coloreazã a doua, a patra, a
a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã: Coloreazã a doua, a patra, a
a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã: Coloreazã a doua, a patra, a
a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã: Coloreazã a doua, a patra, a
a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã: Coloreazã a doua, a patra, a
a treia, a cincea, a ºaptea ºi a noua ciupercuþã: Coloreazã a doua, a patra, a
Coloreazã a doua, a patra, a ºasea ghindã:
Coloreazã a doua, a patra, a ºasea ghindã:

Încercuieºte ºi spune al câtelea fluture nu are buline pe aripi:

Coloreazã a doua, a patra, a ºasea ghindã: Încercuieºte ºi spune al câtelea fluture nu are
Coloreazã a doua, a patra, a ºasea ghindã: Încercuieºte ºi spune al câtelea fluture nu are
Coloreazã a doua, a patra, a ºasea ghindã: Încercuieºte ºi spune al câtelea fluture nu are
Coloreazã a doua, a patra, a ºasea ghindã: Încercuieºte ºi spune al câtelea fluture nu are
Coloreazã a doua, a patra, a ºasea ghindã: Încercuieºte ºi spune al câtelea fluture nu are
41
41

Marcheazã ºi coloreazã al doilea, al treilea, al ºaptelea ºi al zecelea ghiocel:

al doilea, al treilea, al ºaptelea ºi al zecelea ghiocel: Coloreazã fetiþele care adunã flori. Numãrã
al doilea, al treilea, al ºaptelea ºi al zecelea ghiocel: Coloreazã fetiþele care adunã flori. Numãrã

Coloreazã fetiþele care adunã flori.

al zecelea ghiocel: Coloreazã fetiþele care adunã flori. Numãrã fetiþele de la stânga spre dreapta ºi

Numãrã fetiþele de la stânga spre dreapta ºi spune care sunt cele care nu adunã flori.

Continuã:
Continuã:
42
42

MÃSURAREA TIMPULUI

Coloreazã acele ceasului care indicã activitãþile din imagini:

acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã
acele ceasului care indicã activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã

Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã model:

activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã model: 08:00 10:00 12:00

08:00

activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã model: 08:00 10:00 12:00

10:00

activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã model: 08:00 10:00 12:00

12:00

activitãþile din imagini: Desenaþi acele fiecãrui ceas pentru a indica ora, dupã model: 08:00 10:00 12:00
05:00 43
05:00
43

Lipeºte cifrele la locul lor pe cadranul ceasului:

12 6
12
6
Lipeºte cifrele la locul lor pe cadranul ceasului: 12 6 Deseneazã acele ceasului la orele indicate,
Lipeºte cifrele la locul lor pe cadranul ceasului: 12 6 Deseneazã acele ceasului la orele indicate,

Deseneazã acele ceasului la orele indicate, dupã model:

21 21:00 44
21
21:00
44
22 14 15
22
14
15

22:00

14:00

15:00

MÃSURAREA TIMPULUI

Coloreazã desenele care prezintã activitãþi ce necesitã mai mult timp:

MÃSURAREA TIMPULUI Coloreazã desenele care prezintã activitãþi ce necesitã mai mult timp: 45
MÃSURAREA TIMPULUI Coloreazã desenele care prezintã activitãþi ce necesitã mai mult timp: 45
MÃSURAREA TIMPULUI Coloreazã desenele care prezintã activitãþi ce necesitã mai mult timp: 45
MÃSURAREA TIMPULUI Coloreazã desenele care prezintã activitãþi ce necesitã mai mult timp: 45
45
45

MÃSURAREA TIMPULUI

Observã desenele ºi apreciazã durata. Coloreazã-le numai pe cele care reprezintã activitãþi care se terminã mai repede:

desenele ºi apreciazã durata. Coloreazã-le numai pe cele care reprezintã activitãþi care se terminã mai repede:
desenele ºi apreciazã durata. Coloreazã-le numai pe cele care reprezintã activitãþi care se terminã mai repede:
desenele ºi apreciazã durata. Coloreazã-le numai pe cele care reprezintã activitãþi care se terminã mai repede:
46
46
desenele ºi apreciazã durata. Coloreazã-le numai pe cele care reprezintã activitãþi care se terminã mai repede:
desenele ºi apreciazã durata. Coloreazã-le numai pe cele care reprezintã activitãþi care se terminã mai repede:
desenele ºi apreciazã durata. Coloreazã-le numai pe cele care reprezintã activitãþi care se terminã mai repede:

MÃSURAREA TIMPULUI

Coloreazã desenele din luna în care ai venit la grãdiniþã ºi din lunile în care se ia vacanþã:

a M i e i l i r p A I u n i e
a
M
i
e
i
l
i
r
p
A
I
u
n
i
e
e
i
t
r
a
M
I
u
l
i
e
e
i
r
a
u
r
b
e
A
F
u
g
u
s
t
e
i
r
a
u
S
n
e
a
I
p
t
e
m
b
r
i
e
e
i
r
b
m
O
e
c
c
t
e
o
D
m
b
r
i
e
r
i
e
N
i
e
m
b
o
47
47

MÃSURAREA TIMPULUI

Lipeºte în casetã numãrul zilelor sãptãmânii. Coloreazã activitãþile care îþi plac mai mult din cursul sãptãmânii:

LUNI
LUNI
MARTI
MARTI
MIERCURI
MIERCURI
VINERI
VINERI
JOI
JOI
SÃMBÃTÃ
SÃMBÃTÃ
48
48
DUMINICÃ
DUMINICÃ

MÃSURAREA CAPACITÃÞII

Observã ºi coloreazã vasele cele mai încãpãtoare.

Observã ºi încercuieºte vasele mai puþin încãpãtoare.
Observã ºi încercuieºte vasele mai puþin încãpãtoare.

Deseneazã câte un pahar mare, mijlociu, mic.

Observã ºi încercuieºte vasele mai puþin încãpãtoare. Deseneazã câte un pahar mare, mijlociu, mic. 49
49
49

MÃSURAREA CAPACITÃÞII

Priveºte desenul ºi spune ce face fiecare:

CAPACITÃÞII Priveºte desenul ºi spune ce face fiecare: Coloreazã vasul în care încape mai multã apã:
Coloreazã vasul în care încape mai multã apã:
Coloreazã vasul în care încape mai multã apã:

Coloreazã vasele în care încape mai puþinã apã:

50
50
face fiecare: Coloreazã vasul în care încape mai multã apã: Coloreazã vasele în care încape mai
face fiecare: Coloreazã vasul în care încape mai multã apã: Coloreazã vasele în care încape mai

ADUNAREA ªI SCÃDEREA

Observã ºi completeazã dupã model, lipind cifrele corespunzãtoare:

completeazã dupã model, lipind cifrele corespunzãtoare: 1 + 3 = 4 3 – 1 =  

1

+

3

=

4

3

1

=

 
 
 

1

+

=

4

+

=

4 3 – 1 =   1 + = 4 + = 4 + = 5
4 3 – 1 =   1 + = 4 + = 4 + = 5
4 3 – 1 =   1 + = 4 + = 4 + = 5

4

+

=

5

+

=

  1 + = 4 + = 4 + = 5 + = 5 – =
  1 + = 4 + = 4 + = 5 + = 5 – =
  1 + = 4 + = 4 + = 5 + = 5 – =
  1 + = 4 + = 4 + = 5 + = 5 – =

5

=

7

=

= 4 + = 5 + = 5 – = 7 – = 2 + =
= 4 + = 5 + = 5 – = 7 – = 2 + =

2

+

=

6

=

= 4 + = 5 + = 5 – = 7 – = 2 + =
= 4 + = 5 + = 5 – = 7 – = 2 + =

10

=

10

=

51
51

OBSERVÃ ªI CALCULEAZÃ

1 + 9 = 10
1
+
9
=
10
2 + 2 =
2
+ 2
=
7 + =
7
+
=
OBSERVÃ ªI CALCULEAZÃ 1 + 9 = 10 2 + 2 = 7 + = 8
OBSERVÃ ªI CALCULEAZÃ 1 + 9 = 10 2 + 2 = 7 + = 8
OBSERVÃ ªI CALCULEAZÃ 1 + 9 = 10 2 + 2 = 7 + = 8
OBSERVÃ ªI CALCULEAZÃ 1 + 9 = 10 2 + 2 = 7 + = 8
8 + = 8 – = 10 – = 52
8
+
=
8
=
10
=
52
OBSERVÃ ªI CALCULEAZÃ 1 + 9 = 10 2 + 2 = 7 + = 8

Observã ºi alege rãspunsul corect, dupã model:

Observã ºi alege rãspunsul corect, dupã model: 5– 1 = 3 4 2 6– 2 =

5–Observã ºi alege rãspunsul corect, dupã model: 1 = 3 4 2 6– 2 = 5

1
1

=

3
3
4 2
4
2
6–
6–
6–
6–

6–

2
2

=

5
5
7
7
4
4
9–   6
9–

9–

 
6
6
2
2

=

7
7
9
9
8–
8–
8–

8–

2
2

=

4
4
5
5
6
6
7–   7
7–   7
7–   7
7–

7–

 
7
7
6
6
2
2

=

5
5

Uneºte punctele ºi continuã:

53
53

Calculeazã ºi alege rãspunsul corect, încercuindu-l:

8 7 + = 6 10
8
7
+
=
6
10
alege rãspunsul corect, încercuindu-l: 8 7 + = 6 10 9 8 + = +  
alege rãspunsul corect, încercuindu-l: 8 7 + = 6 10 9 8 + = +  
9 8
9
8

+

=

corect, încercuindu-l: 8 7 + = 6 10 9 8 + = +   7 =
corect, încercuindu-l: 8 7 + = 6 10 9 8 + = +   7 =
corect, încercuindu-l: 8 7 + = 6 10 9 8 + = +   7 =

+

corect, încercuindu-l: 8 7 + = 6 10 9 8 + = +   7 =
 
7
7

=

8
8
9
9
8 7 + = 6 10 9 8 + = +   7 = 8 9
8 7 + = 6 10 9 8 + = +   7 = 8 9
8 7 + = 6 10 9 8 + = +   7 = 8 9
8 7 + = 6 10 9 8 + = +   7 = 8 9
8 9 10
8
9
10

+

=

6 10 9 8 + = +   7 = 8 9 8 9 10 +

+

10 9 8 + = +   7 = 8 9 8 9 10 + =
 
8
8

=

10
10
9
9
9 8 + = +   7 = 8 9 8 9 10 + = +

Uneºte punctele ºi continuã:

9 8 + = +   7 = 8 9 8 9 10 + = +
54
54

Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã:

Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 1+ 3 = 4 + = + = 2+
Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 1+ 3 = 4 + = + = 2+
1+ 3 = 4 + = + = 2+ = 1+ = 5 + =
1+
3
=
4
+
=
+
=
2+
=
1+
=
5
+
=
4
+
5
=
1+
=
55
55

Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã:

Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 4– 1 = 3 7– = 6 5– =

4–Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 1 = 3 7– = 6 5– = 3

1
1

=

3
3
cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 4– 1 = 3 7– = 6 5– = 3

7–

= 6
= 6
cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 4– 1 = 3 7– = 6 5– = 3
cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 4– 1 = 3 7– = 6 5– = 3

5–

= 3
= 3
cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 4– 1 = 3 7– = 6 5– = 3

6–Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 4– 1 = 3 7– = 6 5– =

=
=

8–Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 4– 1 = 3 7– = 6 5– =

=
=
cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 4– 1 = 3 7– = 6 5– = 3
cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: 4– 1 = 3 7– = 6 5– = 3

9–

=
=
4– = 10 – = 56
4–
=
10
=
56

Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã:

Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: + = + = + = + = +
Dezlipeºte cifrele potrivite din anexã ºi rezolvã: + = + = + = + = +
+ = + = + = + = + = 57
+
=
+
=
+
=
+
=
+
=
57

Calculeazã, apoi lipeºte în casete cifrele potrivite:

Calculeazã, apoi lipeºte în casete cifrele potrivite: – = – = – = – = 58

– =

– = – = – =
=
=
=
Calculeazã, apoi lipeºte în casete cifrele potrivite: – = – = – = – = 58
58
58

=
=
Calculeazã, apoi lipeºte în casete cifrele potrivite: – = – = – = – = 58
Calculeazã, apoi lipeºte în casete cifrele potrivite: – = – = – = – = 58

– =

Calculeazã, apoi lipeºte în casete cifrele potrivite: – = – = – = – = 58
Observã ºi rezolvã: 5– = 9– = 7– = 9– = 6– = 10 –

Observã ºi rezolvã:

5–

Observã ºi rezolvã: 5– = 9– = 7– = 9– = 6– = 10 – =

=

9– = 7– =
9–
=
7–
=

9–

=

Observã ºi rezolvã: 5– = 9– = 7– = 9– = 6– = 10 – =
Observã ºi rezolvã: 5– = 9– = 7– = 9– = 6– = 10 – =

6–

=

Observã ºi rezolvã: 5– = 9– = 7– = 9– = 6– = 10 – =

10

– =

Observã ºi rezolvã: 5– = 9– = 7– = 9– = 6– = 10 – =
59
59

Observã ºi rezolvã. Lipeºte în cãsuþe cifra corespunzãtoare:

Observã ºi rezolvã. Lipeºte în cãsuþe cifra corespunzãtoare: 1+ = + 2 = 5+ = 7

1+

=

+ 2 = 5+ = 7 + = 8 + 1 = + = 60
+
2
=
5+
=
7
+
=
8
+
1
=
+
=
60

Observã ºi descrie acþiunea. Deseneazã în casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte cifrele corespunzãtoare:

în casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte cifrele corespunzãtoare: – = – =

în casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte cifrele corespunzãtoare: – = – =

=

– = – = 61
=
=
61

Observã ºi descrie acþiunea. Deseneazã în casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare:

casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +

+

casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +

=

casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +
casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +
+ 62
+
62

+

casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +

=

=

casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +
casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +
casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +
casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +
casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +
casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +
casete câte un cerculeþ pentru fiecare personaj, apoi lipeºte în cãsuþe cifrele corespunzãtoare: + = +

Observã, apoi lipeºte numerele ºi semnele corespunzãtoare pentru a rezolva problema:

Observã, apoi lipeºte numerele ºi semnele corespunzãtoare pentru a rezolva problema: 1 8 10 2 6
1 8 10 2 6 2 8 63
1 8
10
2
6
2
8
63

Observã ºi completeazã:

5 1 6
5
1
6
Observã ºi completeazã: 5 1 6 9 2 7 6 2 4 8 1 9 64
Observã ºi completeazã: 5 1 6 9 2 7 6 2 4 8 1 9 64
Observã ºi completeazã: 5 1 6 9 2 7 6 2 4 8 1 9 64
Observã ºi completeazã: 5 1 6 9 2 7 6 2 4 8 1 9 64
Observã ºi completeazã: 5 1 6 9 2 7 6 2 4 8 1 9 64
9 2 7 6 2 4
9
2
7 6
2
4
Observã ºi completeazã: 5 1 6 9 2 7 6 2 4 8 1 9 64
Observã ºi completeazã: 5 1 6 9 2 7 6 2 4 8 1 9 64
8 1 9
8
1
9
64
64

Lipeºte în cãsuþele libere numerele potrivite:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 –1 0 Continuã ºirul: –2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–1
0
Continuã ºirul:
–2
–2
–2
–2
–2
10
8
–2
–2
–2
–2
9
7
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
1
2
+2
+2
+2
+2
1
+2
+2
+2
+2
+
0
2

Completeazã tabelele:

 

–2

 

+1

 

–2

 

4

 

2

9

 

10

3

 

1

 

8

 

8

 

2

 

9

 

7

 

10

 

5

 

6

 

6

 

7

 

5

 

4

 
 
65
65
Rezolvã operaþiile: 0 + 1 = 5+ 1 = 1 + 1 = 6+ 1
Rezolvã operaþiile:
0
+
1
=
5+
1
=
1
+
1
=
6+
1
=
2
+
1
=
7
+
1
=
3
+
1
=
8
+
1
=
4
+
1
=
9+
1
=
0
+
=
1
5 =
+ 6
1
+
=
2
6 =
+ 7
2
+
=
3
7+
=
8
3
+
=
4
8
+
=
9
4
+
=
5
9+
=
10
10
1
=
5
– 1
=
9
1
=
4
– 1
=
8
1
=
3
– 1
=
7
1
=
2
– 1
=
6
1
=
1
– 1
=
66
Scrie în cãsuþele libere cifra corespunzãtoare: 4+ = 5 2+ = 3 6+ = 7
Scrie în cãsuþele libere cifra corespunzãtoare:
4+
= 5
2+
= 3
6+
= 7
2+
= 4
7+
= 8
7+
= 8
5+
= 6
5+
= 6
8+
= 9
9+
= 10
Haºureazã rezultatul corect:
7
8
7
+
1 8
=
8+
1 9
=
9
1
6
7
6+
1 7
=
9+
1 10
=
8
8
Calculeazã. Scrie în cãsuþele libere cifra corespunzãtoare:
4+
2
=
3+
2
=
4–
1
=
6+
1
=
5+
1
=
6–
1
=
7+
2
=
6+
2
=
7–
1
=
8+
1
=
7+
1
=
8–
1
=
67
Completeazã cãsuþele libere cu semnul corespunzãtor: 1 5 = 6 5 1 4 = 4
Completeazã cãsuþele libere
cu
semnul corespunzãtor:
1
5
= 6
5
1 4
=
4
2
=
6
7
1
= 8
4
1 3
=
7
2
=
5
1
4
= 5
6
1 5
=
6
2
=
8
1
6
= 7
8
1 7
=
7
2
=
5
Haºureazã
rezultatul corect:
9–
2 6
= 5
7
6+
2
= 7
8
9
7–
1 4
= 5
6
8+
2
= 9
10
8
Calculeazã:
7–
2
=
2+
1
=
3
0
=
5
– 1
=
1+
7
=
4
+
2
=
6
– 0
=
0+
8
=
7
1
=
2
– 2
=
1+
9
=
2
+
7
=
3
– 2
=
2+
8
=
8
2
=
68

Uneºte în ordine descrescãtoare cifrele, apoi coloreazã:

Uneºte în ordine descrescãtoare cifrele, apoi coloreazã: Uneºte în ordine crescãtoare cifrele, apoi coloreazã: 69
Uneºte în ordine descrescãtoare cifrele, apoi coloreazã: Uneºte în ordine crescãtoare cifrele, apoi coloreazã: 69
Uneºte în ordine descrescãtoare cifrele, apoi coloreazã: Uneºte în ordine crescãtoare cifrele, apoi coloreazã: 69

Uneºte în ordine crescãtoare cifrele, apoi coloreazã:

Uneºte în ordine descrescãtoare cifrele, apoi coloreazã: Uneºte în ordine crescãtoare cifrele, apoi coloreazã: 69
69
69

Ajutã ºcolarul sã gãseascã drumul cãtre ºcoalã:

70
70
Scrie cifrele învãþate: 71
Scrie cifrele învãþate:
71

Cuprins

POZIÞIA OBIECTELOR ÎN SPAÞIU

 

3

CONSTITUIREA de MULÞIMI

5

FORME GEOMETRICE

9

NUMERELE NATURALE 0 – 10

11

ORDINEA CRESCÃTOARE A NUMERELOR DE LA 0 LA

37

ORDINEA DESCRESCÃTOARE A NUMERELOR DE LA 10 LA

38

RECAPITULARE – EVALUARE

39

ORDINEA NUMERELOR

41

MÃSURAREA

43

MÃSURAREA

49

ADUNAREA ªI

51

FIªE-JOC .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52

ADUNAREA ªI

 

55

. ÎN CURÂND VOI FI ªCOLAR

FIªE-JOC .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

69

71

72
72