Sunteți pe pagina 1din 7

REGULA DE AUR I – ASCULT ȘI ÎMI RESPECT PĂRINȚII

1. RESPECT REGULILE ȘI SFATURILE PĂRINȚILOR MEI BUNELE MANIERE


2. NU FOLOSC NICIODATĂ „NU VREAU“ SAU “NU AM CHEF” LA ȘCOALĂ
3. NU ÎNTRERUP PĂRINȚII CÂND VORBESC CU O PERSOANĂ SAU
CÂND VORBEȘTE LA TELEFON
4. NU SPUN PRIETENILOR SECRETELE FAMILIEI MELE
5. RESPECT INTIMITATEA PĂRINȚILOR Salută pe toți și la Adresează-te adulților Folosește:
6. SPUNE ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRUL PĂRINȚILOR venire și la plecare cu titlul și numele pe ”TE ROG/ VĂ ROG”,
7. COMUNIC, SUNT SINCER ȘI DESCHIS CU EI cu salutul potrivit care aceștia îl prefer, ”MULȚUMESC”,
8. ÎI ANUNȚ TOTDEAUNA UNDE SUNT SAU și cu un zâmbet iar copiilor cu numele “CU PLĂCERE”,
DACĂ A APĂRUT VREO SCHIMBARE DE PLAN pe care ei îl prefer. “SCUZE”.
pe buze.
9. FAC SARCINILE DE CARE SUNT RESPONSABIL FĂRĂ SĂ MI SE SPUNĂ
10. OFER AJUTORUL MEU ORICÂND

REGULA DE AUR II - ÎMI IUBESC FRAȚII


Ieși din timpul Respectă regulile
1. ÎI AJUT CÂND AU NEVOIE Așează-te și stai
orelor doar clasei în ce privește
2. NU SUNT GELOS PE FRAȚII MEI la banca ta în poziția
îmbrăcămintea,
3. PĂSTREZ SECRETELE LOR în situații urgente, corectă: cu spatele
folosirea telefoanelor
4. ÎMPĂRȚIM TOT CE AVEM, SUNT DARNIC cerând permisiune drept și privirea
și obiectelor din clasă
profesorului. înspre profesor.
5. NU RĂD PE SEAMA DEFECTELOR FRAȚILOR MEI și altele.
6. NU MĂ RUȘINEZ DE EI FAȚĂ DE ALTE PERSOANE
7. NU-I PÂRĂSC
8. LE SPUNE CEEA CE AU GREȘIT CU DRAGOSTE
Rezolvă certurile cu Ascultă ceea ce
9. ÎI IERT calm , fără să folosești Oferă o mână de
10. LE SPUNE CEEA CE SIMT spune profesorul și
pumnii sau cuvinte ajutor oricând și
jignitoare. Cere
cere permisiunea
REGULA DE AUR IV când vrei să oricui are
REGULA DE AUR III ajutorul profesorului
PETREC TIMP CU FAMILIA RESPECT SPAȚIUL când e cazul. vorbești. nevoie.
1. NE RUGĂM ȘI CITIM BIBLIA ÎN CARE LOCUIM
ÎMPREUNĂ 1. ȚIN ÎN STARE BUNĂ LUCRURILE
2. LE SPUN PĂRINȚILOR CĂ DORESC PE CARE LE AM
2. AJUT LA CURĂȚENIA CASEI Comportă-te Pachețelul cu Păstrează curățenia în
SĂ PETREC TIMP CU EI
3. FAC ORDINE PRINTRE LUCRURILE civilizat în pauze, bancă, clasă, școală și
3. SPUN CE ÎMI PLACE SĂ FAC gustare se
4. FACEM ÎMPREUNĂ ȘI CEEA CE LE MELE în clasă și pe hol. curtea acesteia.
Fă loc și altora servește în Strânge după tine
PLACE PĂRINȚILOR MEI 4. SUNT ECONOM
5. AERISESC CAMERA ȘI să treacă. timpul pauzelor. când e cazul.
5. ALEGEM LOCURI DISTRACTIVE
PENTRU TOȚI ÎMI SPĂL HAINELE REGULAT
ORDINUL ȘI CLASA NUMERELOR
DUMNEZEU A CREAT PLANTELE SI ANIMALELE

NUMERELE NATURALE DE LA 1 -100


REGULI DE CALCUL CU PUTERI DUMNEZEU A CREAT PLANTELE SI ANIMALELE
SINONIMELE
Sunt cuvintele cu formă diferită şi înţeles identic sau foarte asemănător. ANTONIMELE
Un cuvânt poate avea mai multe sinonime, formându-se astfel o serie sinonimică:
adevărat - real - veritabil - autentic
Sunt cuvinte cu formă diferită şi cu înţeles  opus:
Există mai multe tipuri de sinonime: mare # mic; înalt # scund; bun # rău;  sus # jos etc. 
  a) Sinonimele totale - sunt puţine la număr şi se stabilesc între cuvinte vechi, regionale şi  Se poate realiza şi cu ajutorul prefixelor (prefixe antonimice,  negative sau
cuvinte literare sau între denumirile populare şi termenii tehnico-ştiinţifici: privative): 
inimă=cord; cupru=alamă; dalac=antrax; timp=vreme; repede=iute; varză=curechi; confirma # infirma;
porumb=cucuruz, păpuşoi etc.
închide  # deschide;
împacheta   #    despacheta;  
b) Sinonimele parţiale - sunt cele mai frecvente şi se realizează, de obicei, între cuvinte vechi şi
cuvinte mai noi: bun=preţios, valoros, blând, gustos; cinstit   #   necinstit;
cuvânt= discurs, cuvântare, vorbă etc. egal # inegal;
lipit # dezlipit 
Se poate stabili o relaţie de sinonimie şi între o expresie şi un cuvânt sau între două expresii:  Antonimia se realizează şi între un cuvânt şi o locuţiune:
a băga de seamă = a observa; a opri # a da drumul 
a o lua la sănătoasa = a fugi;  NOTĂ:
a se da de-a dura = a se rostogoli, a se da de-a rostogolul; Perechea de antonime trebuie să  fie compusă din părţi de vorbire de acelaşi fel:
a-şi lua nasul la purtare = a se obrăznici, a i se urca la cap. SUBSTANTIVE: bucurie  # tristeţe;
ADJECTIVE:     bun # rău;
NOTĂ:
* Sinonimul şi cuvântul înlocuit trebuie să fie aceeaşi parte de vorbire:
VERBE: a  da # a lua;
substantive: noroc=şansă; ADVERBE:      sus # jos.
verbe: a reuşi-a izbuti;
adjective:  prietenesc=amical;   Mic dicţionar  de antonime
pronume:  el—dânsul;     alb # negru
numerale: întâiul—primul;     bun # rău, malefic
adverbe: mereu-totdeauna;     corect # incorect, eronat, greşit
prepoziţie: către=spre     a cumpăra # a vinde
    drept # nedrept, inechitabil, injust, ilegal
Mic dicţionar de sinonime     efemer # etern, veşnic,  nepieritor
absolut (adj., adv.) - adânc, complet, deplin, desăvârşit, perfect profund, total, integral,
    frig # cald
(a) afirma (vb.) - a declara, a mărturisi, a relata, a spune, a zice,a se evidenţia, a se remarca,
(pop.) a cuvânta. (a) anula (vb.) - a abroga, a desfiinţa, a infirma, a invalida, a suprima,     înnoda  # a deznoda
bravură (subst.)- bărbăţie, curaj, eroism, neînfricare, vitejie.     lumină # întuneric, beznă
capriciu (subst.) - chef, fandoseală, fantezie, fason, fiţă, maimuţăreală, moft, naz, poftă,     a merge # a sta, a rămâne  pe loc
citit (adj.) - cult, cultivat, educat, instruit, învăţat, erudit, (pop.) pricopsit, ştiutor;     mic # mare
cuviincios (adj.) - decent, politicos, respectuos, reverenţios; desăvârşire (subst.)     a mobiliza # a imobiliza
ilustru, select, stilat, manierat, politicos, aristocrat, elegant, (fam.) şic; • (adj.) - rezistent, a pierde # a câştiga
(a) găzdui (vb.) - a adăposti, a primi, (pop.) a pripăşi, a sălăşlui;   repede # încet, alene
harnic (adj.) - activ, muncitor, neobosit, neostenit, silitor, sârguincios, vrednic, zelos, (livr.) sus # jos
imaginare (subst.) - concepere, creare, elaborare, inventare, născocire, plăsmuire, scornire;
joc (subst.) -joacă, zbenguială, zbânţuială, zburdălnicie, (sport)
limbaj (subst.) - limbă, vorbire, grai, exprimare, stil;
mediocru (adj.) - comun, mijlociu, potrivit, obscur, modest, redus, scăzut;