Sunteți pe pagina 1din 8

1/8

Identificarea substantei/preparatului: GAZ PETROLIER LICHEFIAT - AUTO


Societatea: S.C.PETROTEL-LUKOIL S.A.
Data primei editari a FSD: 09.12.2002
Revizia: 6

Data: 05.04.2011

FISA CU DATE DE SECURITATE


In conformitate cu prevederile Ghidului pentru intocmirea Fiselor cu Date de Securitate
R(CE)nr. 1907/2006, Anexa II / Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 /
Regulamentului (CE) nr. 453/2010

1. Identificarea substantei / preparatului i a societatii / intreprinderii


GAZ PETROLIER LICHEFIAT - AUTO
Preparat periculos in conformitate cu prevederile D67/548/EEC// Anexa VI.
Utilizare: Gazul Petrolier lichefiat Auto este folosit drept combustibil pentru automobile special echipate
pentru a functiona cu carburant GPL
Identificarea societii/intreprinderii:
Producator: S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
Adresa: Str. Mihai Bravu nr. 235, CP 100410, Ploiesti, jud. Prahova;
Numar telefon: +40 244 504 000;
Fax. +40 244 504 625;
Persoana competenta pentru FDS:
e-mail: imatache@petrotel.lukoil.com
Numar de telefon pentru urgenta: +40 244 504 255, disponibil permanent
Contact la nivel national: tel.: 021 318 36 20 / 235 ( disponibil de luni pana vineri intre orele 8-15;
Institutul National de Sanatate publica prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare
Toxicologica)

2. Identificarea pericolelor
F+ ; R12;
S-2,9,16,33
Extrem de inflamabil;
A nu se lasa la indemana copiilor;
A se pastra containerul/recipientul intr-un loc bine ventilat;
A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei. Fumatul interzis;
A se evita acumularea de sarcini electrostatice

3. Compoziie / Informaii privind componenii ( ingredientele)


Compozitie: Preparat obtinut din amestecarea fractiei C4 din instalatia de fractionare a gazelor obtinute
in procesele primare cu propan.
Gazele petroliere lichefiate sunt hidrocarburi lichide cu volatilitate foarte ridicata, depozitate sub presiune
de vapori proprie. Daca presiunea se destinde, evaporarea acestui produs antreneaza formarea de volume
apreciabile de gaze, capabile sa formeze cu aerul amestecuri explozibile, in limitele de explozie de la
2%vol. pina la 10% vol.
F-301-04

2/8
Identificarea substantei/preparatului: GAZ PETROLIER LICHEFIAT - AUTO
Societatea: S.C.PETROTEL-LUKOIL S.A.
Data primei editari a FSD: 09.12.2002
Revizia: 6

Nr.
Crt

1
2

Denumirea sau Conc. /


descrierea Domeniul
naturii chimice de conc.
a componentilor (%gr)
( ingredientelor)
periculosi ai
preparatului
Fractie C4
55 - 85
Propan
15 - 45

Data: 05.04.2011

Nr. CAS

Nr.EC
(EINECS/
ELINCS/
NLP)

Nr.
Index

Indicatia
de
pericol

Fraze
R

Nr. inregistrare
REACH

68512-91-4
74-98-6

270-990-9
200-827-9

649-083-00-0
601-003-00-5

F+
F+

R12
R12

01-2119485926-20-0002
01-2119486944-21-0031

Conform notei K, continutul de 1-3 butadiena fiind sub 0.1%gr preparatul nu este toxic.

4. Msuri de prim ajutor


Scoateti persoana la aer curat si largiti hainele.
In caz de inhalare:

In cazul unui contact cu ochii:


In caz de inghitire:

Contactul cu pielea:

Daca persoana afectata nu respira, procedati la efectuarea


respiratiei artificiale sau utilizati un aparat de respirat. Solicitati
urgent ajutor medical
Splati ochii imediat cu multa apa timp de 15 min. si tineti ochii
deschisi; consultati un oftalmolog.
Ingestia este putin probabila daca GPL se afla in faza gazoasa.
Daca produsul in stare lichefiata este ingerat consecintele sunt
grave pentru cavitatea bucala. Se va face respiratie artificiala, se
va administra oxigen. Se va solicita urgent ajutor medical.
Se spala zona contaminata cu apa si sapun, cel putin 15 minute.
Se indeparteaza imbracamintea contaminata; Inainte de
reutilizare, imbracamintea se decontamineaza.
In caz de degeraturi se procedeaza la reincalzire la 400C;
Nu se procedeaza la operatia respectiva, pina nu sunt conditii
pentru efectuarea ei completa ; in caz de necesitate se folosesc
perfuzii.

5. Msuri de stingere a incendiilor


Produs extrem de inflamabil.
Face parte din grupa de gaze IIA, clasa de temperatura T2.
Prin combustie rezulta dioxid de carbon. Arderea incompleta duce la formarea unui fum toxic continand
monoxid de carbon.
Mijloace de stingere: Daca este posibil, fara riscuri se va incerca stoparea scurgerilor. Se foloseste apa,
pentru racirea containerelor expuse si zonele aferente si pentru a proteja personalul ce lucreaza la
stingere. Bioxidul de carbon poate fi folosit pentru a micsora flacara, dar gazul se poate reaprinde si
exploda, daca sursa de gaz nu este inchisa. Pentru stingerea incendiilor minore se pot folosi extinctoare cu
F-301-04

3/8
Identificarea substantei/preparatului: GAZ PETROLIER LICHEFIAT - AUTO
Societatea: S.C.PETROTEL-LUKOIL S.A.
Data primei editari a FSD: 09.12.2002
Revizia: 6

Data: 05.04.2011

pulbere FLOREX sau dioxid de carbon. Pentru combaterea incendiilor majore se poate folosi apa
pulverizata sau sub forma de ceata.
Procedee speciale de stingerea incendiilor: Se va actiona pentru oprirea scaparilor de gaz. Containerele
expuse la foc vor fi indepartate, daca actiunea se poate realiza fara riscuri suplimentare. Se va folosi apa
pulverizata pentru a raci containerele expuse la radiatiile focului, pentru a indeparta din zona de expunere
materialul imprastiat, pentru dispersarea vaporilor de gaz lichefiat si pentru protejarea personalului care
incearca sa opreasca scurgerile de gaz lichefiat, care nu s-au aprins.
Deoarece focul poate produce produsi termici de descompunere toxici, se va purta un aparat respirator
autonom cu o masca completa cu regim de presiune pozitiva. Pentru interventii in caz de incendiu se va
purta si un echipament usor, rezistent la temperaturi. In cladiri, echipamentele de protectie pentru foc au o
eficienta limitata. Echipamentul de protectie pentru pompieri asigura o protectie limitata.Dupa stingerea
incendiului, pentru curatire, se vor folosi numai scule si unelte care nu produc scintei.
In cazul in care in incendiu sunt implicate cisterne sau tancuri continind gaz lichefiat, combaterea focului
se va face de la distanta maxim posibila utilizind ajutaje sau tunuri cu apa telecomandate.
Vasele, tancurile de depozitare sau recipientii de stocare se vor raci cu multa apa atit in timpul stingerii
incendiului cat si dupa stingerea acestuia. Intodeauna se va evita stationarea sau interventia in dreptul
extremitatilor cisternelor sau tancurilor de depozitare.Se va retrage formatia de interventie imediat ce
apare suieratul dispozitivelor de securitate sau daca cisterna sau tancul de depozitare se decoloreaza.
In cazul cind interventia este imposibil de realizat, se retrage formatia de interventie din zona de foc
si se lasa sa arda.
Dat fiind gravitatea majora a consecintelor acestei categorii de riscuri, pe linga masurile de evitare se
impun si o serie de masuri destinate sa limiteze consecintele unei eventuale manifestari constind in:
organizarea evacuarii de urgenta in caz de incendiu;
instalarea unui sistem de alarma sonora;
facilitarea interventiei formatiei de pompieri prin asigurarea accesului usor si rapid in zona;
dotarea cu mijloace de prevenire si lupta impotriva incendiilor;
informarea sistematica a utilizatorilor asupra metodelor de stingere si de utilizare a echipamentelor de
interventie din dotare;
instalarea de sisteme de detectie si de alarmare;
afisarea planului de alarmare si de evacuare;
exercitii de alarmare executate impreuna cu serviciile de pompieri.

6. Msuri in cazul pierderilor accidentale


Eliminati toate sursele de caldura si de aprindere.
Asigurati o ventilatie adecvata pentru a preveni explozia. In zona incidentului nu se utilizeaza
echipamente scule si materiale care pot produce scintei.
Protectia personalului:
Evacuati personalul care nu este implicat in interventie.
Evitati contactul cu pielea, ochii, precum si inhalarea vaporilor.
Folositi echipament de protectie individual personal pentru protejarea cailor respiratorii, ochilor si pielii.
In cazul scaparilor in medii inchise folositi masca de gaze. Daca este posibil ca mediul sa aiba un
continut de oxigen sub 18% vol. se va utiliza aparatul respirator izolant.
In cazul unor scapari majore avertizati locuitorii din zona.
Protectia mediului:
F-301-04

4/8
Identificarea substantei/preparatului: GAZ PETROLIER LICHEFIAT - AUTO
Societatea: S.C.PETROTEL-LUKOIL S.A.
Data primei editari a FSD: 09.12.2002
Revizia: 6

Data: 05.04.2011

Nu lasati ca produsul deversat sa patrunda in reteaua de canalizare deoarece poate exista riscul unor
explozii.
Se vor ridica diguri de pamint in jurul zonelor contaminate pentru a preveni extinderea zonei afectate.
Limitati contaminarea panzei freatice, solului si a vegetatiei.

7. Manipulare i depozitare
Manipulare: Manipularea impune precautii aplicabile pentru produsele inflamabile. Zonele de lucru
trebuie prevazute cu instalatii de ventilatie pentru evacuarea vaporilor si cu instalatii sanitare pentru
spalarea ochilor. In timpul manipularii produsului nu se maninca, nu se bea , nu se fumeaza. Se lucreaza
numai cu scule antiex, utilajele de transvazare trebuie sa fie legate electric la pamint.
Depozitare: Produsul se pastreaza in rezervoare cilindrice sau sferice dotate cu supape de siguranta,
sistem de egalizare pe vapori, sistem de racire cu perdea de apa. Rezervoarele cilindrice sau sferice vor fi
prevazute cu sisteme de prevenire a descarcarilor electrostatice ( legate electric la pamint), in zone reci,
uscate, bine ventilate, departe de surse de caldura/ aprindere si de agenti puternic oxidanti. Evacuarile
supapelor de siguranta si degazarile vor fi racordate la sistemul de facla, iar daca acesta nu exista
evacuarile vor fi prevazute cu perdea de abur. Suprafata aferenta depozitarii va fi supravegheata cu
detectoare de gaze explozibile( explozimetre).
In zonele de stocare a G.P.L. nu este permis fumatul.
Instalatiile de depozitare si incarcare descarcare, containerele mobile vor fi echipate si exploatate in
conformitate cu reglementarile in vigoare.
Utilizari recomandate: Combustibil pentru autovehicule cu aprindere prin scinteie.

8. Controlul expunerii / protecia personala


HG 1218/2006 -privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc pentru asigurarea
proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezena agenilor chimici indica valori limita de
expunere profesionala de 1200 mg/m3 pentru 8 ore si de 1500 mg/m3 pentru 15 minute.
Asigurati in zonele de lucru o ventilatie corespunzatoare naturala sau artificiala. Sistemele de ventilatie
trebuie sa fie bine dimensionate; se verifica periodic functionalitatea acesteia.
Respectati regulile de igiena si ingrijire ale corpului.
Protecia minilor
Protecia ochilor
Protecia pielii
Protecia cailor respiratorii

Se vor purta mnui deprotectie.


Se vor purta ochelari de protecie; se va evita
purtarea lentilelor de contact.
Se va purta echipament de protecie corespunztor.
Masca contra gazelor prevazuta cu cartus filtrant
polivalent; aparat respirator izolant.

Se recomanda o limita de expunere de :


NIOSH : 1000 ppm
OSHA : 1000 ppm
IDLH:
2000 ppm

F-301-04

5/8
Identificarea substantei/preparatului: GAZ PETROLIER LICHEFIAT - AUTO
Societatea: S.C.PETROTEL-LUKOIL S.A.
Data primei editari a FSD: 09.12.2002
Revizia: 6

Data: 05.04.2011

9. Proprieti fizice i chimice


Carectaristica
UM
Valoarea
Aspect
Fara culoare
Miros
Particular si neplacut la 20% LII
0
Temperatura de fierbere
C
- 44
0
Temperatura de topire
C
- 188
0
Temperatura de aprindere
C
-104
0
Temperatura de autoaprindere
C
510
Limite de explozie
- inferioara
1,5
% vol.
- superioara
9,5
Grupa de explozie
II A
Densitatea vaporilor
Kg/Nm3
2.35
Densitatea produsului lichid
Kg/dm3
0.545
Presiunea de vapori relativa la
kPa
Max. 150
(-10, -5, 0, +10, +20 0C)
LII- limita inferioara de inflamabilitate a acestui gaz in aer.
Se considera : LII- butan = 1,9% vol.; LII- propan= 2,4 % vol.

10. Stabilitate i reactivitate


G.P.L.-Auto este stabil daca este stocat in stare lichida, la presiunea de vapori proprie.
Nu sufera polimerizari accidentale.
Reactii periculoase: Reactioneaza energic cu oxidantii, devine exploziv in prezenta dioxidului de clor,
reactioneaza violent cu peroxidul de bariu la incalzire, sodiu/calciu hipoclorit.
Se aprinde usor in contact cu suprafetele incalzite, in contact cu scintei sau flacari deschise. Prin
descompunere formeaza vapori, fum, monoxid de carbon, aldehide in cazul combustiei incomplete.
Limite de explozie: inferioara - 1.5 % vol.
superioara - 9.5 % vol.

11. Informaii toxicologice


Toxicitate: LD50( soarece, inhalare) = 680g/m3 inhalat 2 ore.
LD50( sobolan, inhalare) = 658g/m3 inhalat 4 ore.
Nota:
LD50 (doza medie letal) reprezint acea doz unic de substan rezultata statistic, preconizat s
produc mortalitate la 50% din animalele tratate. Valoarea DL50 este exprimat n uniti de mas ale
substanei testate raportate la uniti de mas corporal (miligrame per kilogram).
F-301-04

6/8
Identificarea substantei/preparatului: GAZ PETROLIER LICHEFIAT - AUTO
Societatea: S.C.PETROTEL-LUKOIL S.A.
Data primei editari a FSD: 09.12.2002
Revizia: 6

Data: 05.04.2011

Este asfixiant; reducind nivelul de oxigen sub 18 % in aerul inhalat se constata accelerarea respiratiei,
ameteli, dezechilibru, slabirea judecatii, inconstienta; in cazul cind concentratia de oxigen se reduce la
6-8 %, starea de inconstienta duce la deces.In contact cu gazul lichefiat se poate ajunge la arsuri cutanate
severe.
Cai de expunere: Inhalare, contact cu pielea.
Organe efectate: Piele, ochi, sistem nervos central, sistem respirator.
Efecte acute: Expunerea la vapori provoaca iritatii ale ochilor si tractului respirator, durere de cap,
ameteli, voma. La concentratie mare, poate avea efect anestezic.
Concentratiamaxima admisibila 1200 mg/m3.

12. Informatii ecologice


Efectele produsului in mediul inconjurator: Scurgerile accidentale sau deversarile pe sol pot produce
arderea plantelor, dar nu au o persistenta importanta ( produsul evaporindu-se imediat). Efectele infestarii
solului asupra vegetatiei sunt limitate in timp.
Persistenta si biodegrabilitatea: Persistenta G.P.L. este foarte scazuta datorita faptului ca se evapora
destul de rapid. Viteza de evaporare este legata de temperatura ambianta, de natura solului si de viteza
curentilor de aer.

13. Consideraii privind eliminarea


In cazul scurgerilor accidentale, sistemul in care este depozitat G.P.L. se va degaza in colectorul de facla,
sau in cazul in care nu exista amenajari de acest gen se va goli in atmosfera sub perdea de abur si sub
supraveghere atenta. Se va contacta producatorul pentru informatii suplimentare.

14. Informaii privind transportul


Ambalarea se poate face in cazane CF, cisterne auto de presiune dotate cu acoperis calorifug.
Numar UN 1965
Cod NHM 271119
Numar identificare pericol 23
Eticheta de pericol nr. 3( +13) conform RID si ADR
Clasa si cifra din enumerarea materiilor: 2,2 F

15. Informaii de reglementare


GAZ PETROLIER LICHEFIAT AUTO
Preparat periculos:
Fr.C4 Nr. CAS 68512-91-4; Nr.EINECS 270-990-9
Propan Nr.CAS 74-98-6; Nr.EINECS 200-827-9

F+ -Extrem de Inflamabil

F+; R12 Extrem de inflamabil;


S2 - A nu se lasa la indemana copiilor;
S3 - A se pastra intr-un loc racoros;
S9 - A se pastra containerul/recipientul intr-un loc bine ventilat;
S16 - A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei. Fumatul interzis;
F-301-04

7/8
Identificarea substantei/preparatului: GAZ PETROLIER LICHEFIAT - AUTO
Societatea: S.C.PETROTEL-LUKOIL S.A.
Data primei editari a FSD: 09.12.2002
Revizia: 6

Data: 05.04.2011

S33 - A se evita acumularea de sarcini electrostatice


S46 - In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta;
GPL-Auto este asfixiant; reducind nivelul de oxigen sub 18 % in aerul inhalat se constata accelerarea
respiratiei, ameteli, dezechilibru, slabirea judecatii, inconstienta; in cazul cind concentratia de oxigen se
reduce la 6-8 %, starea de inconstienta duce la deces.In contact cu gazul lichefiat se poate ajunge la arsuri
cutanate severe.
Scurgerile accidentale sau deversarile pe sol pot produce arderea plantelor, dar nu au o persistenta
importanta ( produsul evaporindu-se imediat). Efectele infestarii solului asupra vegetatiei sunt limitate in
timp.

16. Alte informatii


Extrem de inflamabil;
A nu se lasa la indemana copiilor;
A se pastra intr-un loc racoros;
A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei. Fumatul interzis;
A se evita acumularea de sarcini electrostatice.
Fisa cu Date de Securitate pentru GAZ PETROLIER LICHEFIAT AUTO din 5.11.2008 a fost
reactualizata in conformitate cu prevederile Ghidului pentru intocmirea Fiselor cu Date de Securitate
R(CE)nr. 1907/2006, Anexa II si Regulamentului (CE) nr. 453/2010.
Aceste informatii se refera doar la produsul anume desemnat si nu pot fi valabile pentru acest produs
folosit in combinatie cu alte produse, sau in orice alte procese.
Informatiile de fata sunt elaborate pe baza cunostintelor acumulate prin experienta firmei
S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. si din bibliografia de specialitate, si constituie recomandari pentru
tinerea sub control a riscului la manipularea si depozitarea produsului la utilizatorii profesionali/
industriali.
Documentatie consultata:
Regulamentului CE
Regulamentul de modificare a Regulamentului 1907/2006
453/2010
Regulamentul CE
Regulamentul privind Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea, si
1907/2006
restrictionarea Substantelor Chimice (REACH)
HG 490/2002
Pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase cu
completarile si modificarile ulterioare.
HG 92/2003
Pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea
si ambalarea preparatelor chimice periculoase cu completarile si
modificarile ulterioare.
HG 347/2003
Privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante
si preparate chimice periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare.
HG 1425 /2006
Norm metodologic de aplicare a prevederilor Legii securitii i
sntii n munc nr. 319/2006.
HG 1218/2006
Privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc
pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de
prezena agenilor chimici.
Ord. MAPPM 592/2002 pentru aplicarea normativului privind stabilirea valorilor limita a valorilor
de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare SO2, NOx, pulberi in
F-301-04

8/8
Identificarea substantei/preparatului: GAZ PETROLIER LICHEFIAT - AUTO
Societatea: S.C.PETROTEL-LUKOIL S.A.
Data primei editari a FSD: 09.12.2002
Revizia: 6

NTPA 001/2005
NTPA 002/2005
HG1048 /2006
ADR
RID

Data: 05.04.2011

suspensie, plumbului, benzenului, CO si ozonului in aerul inconjurator


Normele privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor
uzate evacuate in resursele de apa.
Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare a localitatilor.
Privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de catre
lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc.
Acord European privind transportul international rutier al marfurilor
periculoase.
Regulament International privind transportul marfurilor periculoase pe
calea ferata.

F-301-04