Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Definirea scopului
2. Stabilirea obiectivelor

3. Declaraia de principiu
4. Tipul campaniei
5. Planul campaniei
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Definirea problemei
Analiza situaiei
Stabilirea obiectivelor
Identificarea diferitelor categorii de public
Stabilirea strategiilor i a tacticilor
Fixarea calendarului
Stabilirea bugetului
Evalurea campaniei

Scopul campaniei
Descrierea campaniei