Sunteți pe pagina 1din 5

.

S01

FACTURA
Seria: AV / Numar: 5903328084
Data emiterii: 03.08.2015
S.C. CEZ Vanzare S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Nr. Ord. Reg. Comert: J16/517/2007 CIF: RO21349608
Capital social subscris si varsat: 40053142,64 lei
Adresa: str. BRESTEI, nr. 2, CRAIOVA, jud. Dolj,
CP. 200581
CLIENT: Victor T. BRANISTE

Pagina: 1

COD CLIENT: 90946618


SC CEZ Vanzare SA
2015.08.03 14:38:23 CEST
Craiova
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si
iesirilor press.

Dist: 5200
Destinatar: Victor T. BRANISTE
Loc.: CARACAL (OT)
Str.: INTRAREA MUZEULUI
nr. 17, bloc 4, scara 6, apart. 19
Judet Olt, cod postal 235200

CIF/CNP : 1630611280790
Nr. Ord. Reg. Comert:
Loc.: CARACAL (OT)
Str.: INTRAREA MUZEULUI
nr. 17, bloc 4, scara 6, apart. 19
Judet Olt, cod postal 235200
Sumarul produselor sau al serviciilor facturate

Valoare cu TVA (lei)

Cota TVA: 24 %
Energie electrica consumata *
perioada 29.04.2015 - 28.07.2015
Valoare
perioada 29.04.2015 - 28.07.2015
Total de plata restant
Nu inregistrati sume de plata

0,63
0,63
-1,88
-1,25

Baza impozitare TVA


Valoare TVA
Valoare totala facturata
TOTAL DE PLATA (Valoare totala facturata + Total de plata restant)

0,51
0,12
0,63
-1,25

* Inclusiv Certificate Verzi, Componenta de piata concurentiala, cogenerare, acciza, etc. -> vezi detalii factura

Nu inregistrati facturi restante! Va multumim!


Urmatoarea citire a operatorului de distributie este in intervalul 23.10.2015 - 02.11.2015
Informatii referitoare la procesul de autocitire gasiti in cuprinsul facturii. Citirea operatorului de distributie are
prioritate asupra indexului autocitit.
Partenerii nostri va stau la dispozitie oricand pentru plata facturii. (Detalii suplimentare pe verso.)

Facturat in baza contract numar 2211-001416


Temei Legal: Energie electrica: Legea 123/2012; Ord. ANRE nr. 149,157/2014, 92/2015
Componenta de piata concurentiala CPC: Ord. ANRE 157/2014, 92/2015; Aviz ANRE nr.20/2015
Certificate Verzi: Legea 23/2014, HG 495/2014; Cota finala CV an anterior, cota estimata CV- www.anre.ro; Pret mediu estimat
CV=131,0847 lei/CV
Contributie cogenerare: HG 1215/2009; Ord. ANRE 116/2013, 117/2013; 95/2015
Acciza unitara conform Legii 571/2003 cu completarile ulterioare; Consumul necomercial lei/MWh = 4,74
lei
Sold anterior neachitat
Total factura curenta
Suma de plata la data facturii curente

-1,88
0,63
-1,25

FACTURA

Pagina: 2

Seria: AV / Numar: 5903328084


Cod loc de consum (LC): 0051447267

Denumire LC: BRANISTE VICTOR CARACAL (OT)

Cod autocitire : 0051447267

Adresa LC : INTRAREA MUZEULUI,17, CARACAL


(OT)

Telefon autocitire : 0800 500 500

Interval transmitere index autocitit : 26-30.08.2015; 25-29.09.2015; 27-31.10.2015

ENERGIE MASURATA
Cod punct de masura (PM): 70997277
Serie contor: 7195048
Cod unic: 59401050000107739770997277
Specificatie
UM
Const.
Energie electrica activa

kWh

Nivel de tensiune PM: JT


Tip contor: A1P0R04
CONT 1F INDUCTIE CU 1 CADRANE
Index citit Index citit Cantitate Corectii Alte
Cantitate
28.07.2015
29.04.2015
PD PM corectii masurata
7 027
7 026
1
1

PERIOADA FACTURARE REGULARIZARE

29.04.2015 - 28.07.2015

Nivel de tensiune punct de delimitare (PD): JT

Tip tarif: CD

Denumirea serviciilor sau


a produselor facturate
Componenta piata concurentiala-CPC

Contributie cogenerare
Acciza necomerciala
Certificate Verzi
Total energie regularizare

UM
kWh
kWh
MWh
MWh
lei

Cantitate
1
1
0,001
0,001

Pret unitar
fara TVA (lei)
0,45390
0,01582
4,74000
35,91721

Valoare
fara TVA (lei)
0,45
0,02
0,00
0,04
0,51

.
.