Sunteți pe pagina 1din 2

MEF - LUCRAREA 1 (2015) – INGINERIE STRUCTURALA

I. Sa se studieze efectualul lui T asupra deformațiilor / săgeții grinzilor.

Se da grinda in consola cu următoarele date:

grinzilor. Se da grinda in consola cu următoarele date: Se cere: Subpunctul A) B) L= 600

Se cere:

Subpunctul

A)

B)

L=

600 + Nx5 [cm]

b=

20 cm

h=

L/10

L/3

E=

10000 N/mm 2

µ=

0.2

P=

40 kN

1200 kN

A) Sa se determine săgeata „ f ” in capătul B al consolei pentru următoarele cazuri si sa se completeze tabelul de mai jos:

a) Teoria RM - Bernoulli

c)

=

3

tabelul de mai jos: a) Teoria RM - Bernoulli c) = 3 b) Teoria RM –

b) Teoria RM – Reissner

d)

= (1 +

3

)

10

– Reissner d) = (1 + 3 ℎ ∙ ) 10 ∙ Obs !!! Se folosesc/selectează

Obs !!!

Se folosesc/selectează EF de tip șaibă ( PP de tensiuni si nu placa încovoiată, placa curba sau shell)!!!

FE șaibă va avea noduri numai la colturi!

Rezultate subpunctul A)

a)

b)

c)

d)

f [cm]

B) Sa se determine săgeata „ f ” in capătul B al consolei, diagramele σ si τ in secțiunea de incastrare pentru următoarele cazuri si sa se completeze tabelul de mai jos:

a) Teoria RM - Bernoulli

c)

completeze tabelul de mai jos: a) Teoria RM - Bernoulli c) e) b) Teoria RM –

e)

tabelul de mai jos: a) Teoria RM - Bernoulli c) e) b) Teoria RM – Reissner

b) Teoria RM – Reissner

d)

a) Teoria RM - Bernoulli c) e) b) Teoria RM – Reissner d) f) Obs !!!

f)

Teoria RM - Bernoulli c) e) b) Teoria RM – Reissner d) f) Obs !!! Se

Obs !!!

Se folosesc/selectează EF de tip șaibă ( PP de tensiuni si nu placa încovoiată, placa curba sau shell)!!!

FE șaibă va avea noduri numai la colturi!

Rezultate subpunctul B)

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

f [mm]

           

σ

max

           

σ

min

           

|τ| max