Sunteți pe pagina 1din 2

In lumea in carespiritulautenticestedominat destereotipuri,omuldemasa,nu va fi invinsplagiatul!Nuevorbanumaidecorectitudine!Estevorbadeboalaspirituluiuman, caroraesteosimptomaintremulteleplagiatul!Estevorba,cafalsuldominapestetot!

Candproducidiplomeinmasanuidemirare!Incomunismvorbeamdesprenistefacultati producatoridediplome!Spiritula ramas!Nu potischimba gandirea,fara schimbarea spiritului!Careemaigreu,caestevorbacevainvizibil,sitotusprezentpestetot!Carora putereadeadomina,constaininvizibilitatealui!Pecarenupotidomina,dacafaciceva concretnumaiimpotrivalui,casuboaltainfatisaresesupravietuieste!Spiritulsenaste, renastesiseschimbaprinrenastere,dinadanculomului!Spiritcarenuestepractic,nici pragmatic!

Dictatura nu consta din ceva anumite, are la baza un spirit proprie, care e sursa lui! Egiptuldincareauiesitevrei,maimulteraunspirit,decatcevaanume,pecareduceaucu eisidupaiesire!Dincauzaastarevoltaucunostalgiefatadeundeieseau!Sidincauzaasta, seziceointamplarehasidicacaauiesitnumai,candauprimitonouarevelatie!Adicaau primit,aurealizatorefondareontologica!LoculeraSinaiul,simbolulcentruluiontologic alefiintei,undesereanoiestefiinta,prinreantoarcerelaOrigini.

Filozoful din Ungaria, Heller Ágnes, situatia dupa caderea comunismului compara cu iesireadinEgiptaevreilor!Darauitatunlucra,can­amiesitnicaieri,caamintratintr­un altBabilon,intr­unspiritdincaren­amiesit!Caschimbareaformeiexterioarainsine,nu teschimbacunimic!

Aiiesit,sauincepcasaiesi,candincepicasaindreptispreCentrulOntologicaleFiintei!Si

dacatotulnuesteconstient,cateindeamnastrafundurileexistentei!Careseactiveazain

pustie!Siaiceaurmeazaoaltadiferentaintreevreisiintreprezent,cadincauzacan­am

iesit,nuneaflaminpustie,cineaflamintr­unaltBabilon,intr­oaltainfatisarenumai!

Dupaunexercitiuspiritualhasidicpustiaesteloculreanoirispiritualeinterioare!Despre careJungzice,dacaschimbareainexterior,nuesteinaintatdeoschimbareinadancime, schimbarea in exterior narevaloare!Schimbarea in interior esteindemnuldesprecare vorbeamcareprezintaactivarearesurselorinterioarecarereprezintasursaenergeticacare teducela CentrulOntologicaleFiintei!Ca valoarea Fiinteiesteprimit dela sursa sa! Omulareconstiinta adevarata,valoaredesine,daca seafla in Centrulsau Ontologic! Problemafalsului,caplagiatulesteunanumefals,incepecusimtulnonvalorialeomului, care se rezulta din situatia, ca omul nu se afla in Centrul sau, nu traieste Sinele sale adevarateinterne!

Culturilevechi,faracasavorbeascadespreidentitate,pastrariidentitati,seindreptaula anumitecentrespiritualeimaginara,princareaupastratcenumimaziidentitate,darcare era mult maimult,pecenumim aziidentitate,era un adevarat spirit aparator,carora sursaeraCentrul!

Darmaintreb,candaiesitultimadataomuleuropeandinEgipt!?Ointamplarehasidica zice,cainfiecarezitrebuiesaiesim!Credcaniciodata!CaomuleuropeanauitatFiinta, prin uitarea Centrului sau! In Occident amintirea slaba a Centrului, intr­o forma filosofica­misticaaflamlamarelemisticialeEvulMediucaMeisterEckhart,Taule,Suso, mai mult la anumite persoane! Ultimul reprezentant al Centrului fiind un protestant, JacobBöhme!

Darinalteparteacrestinismului,laortodocsi,aflamnunumaioamintireaCentrului,ci realizareaaCentrului,prinindumnezeiresiprinunireacuDumnezeu!CalipsaCentrului duceladezastru,lahaos!Falsulesteoformaahaosului!Nistescopuritrecatoare,caresunt surogatenumaiaCentrului!Fiindmultiple,chiarprinelesegenereazahaosul,elenufiind raportatelaCentru!Problemaestecaneaflamnicaieri,dacanuneaflaminCentru!Omul carenuarevaloaredesine,seaflanicaieri!Plagiatorulreprezintaomuldenicaieri!Eo boala a spiritului,carenu sevindeca prin reglementari!Ca spiritulvalorisenastedin Centru,totdeaunanou!

Peurmasuntdouaspirite,avalorisianonvalori,adicaafalsului!Toatevalorileprimesc

valoareaprinCentru!Nonvaloareafiindlipsavalori,adicalipsaCentrului!Siprezenta

haosului,caoadevaratasursaanonvalori!

Trebuiesaiesidinimparatiahaosului,casaincepidrumulspreCentru!Greudeiesit,ca lumeahaosuluiseprezintacaolumeaordini,cadictaturile!Sisuntinchise,dincauzaasta ziceuntextdeexercitiuspiritualhasidic,caEgiptulinseamnainchisul!Adicatrebuiesa iesidin inchis,in pustia spirituluiliber!Fiecarezitrebuiesa iesidin personalitatea ta inchisa,dinEgiptultauinchis!Sitrebuieteafliinpustiaspirtuluitau,casapotiindrepta spreSineletaleinterior,spreSinaiultauintrior,valoareataadevarata!Caaltfel,diploma, prin plagiat apartine personalitati tale inchise, prin care, prin anumit statut social, te inchizisimaibine!Autenticulestespiritultauinterior,princarepotiiesidinEgiptultau inchis,dinhaosultaumascatprindiplome!

Dar maintrebcefeldeposibilitatedastiintaactualalaautenticitate,intr­oEuropacare uitaseFiintaprinuitareaCentrului,prinuitareaSineleomului!Cadupatotointamplare hasidica,sacrificiularevaloare,dacaavalidatprezentaSineleomului,cuDumnezeuin centrulsau!