Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA DE CONTROL 6

In cursul exercitiului N,au loc urmatoarele operatii:


a) 10.01.N- achizitie de materii prime la costul de 5.000 lei (facture);
b) 15.02.N- consum de materii prime in valoare de 3.000 lei (bon de consum) ;
c) 20.03.N- incasarea unui avans de la un client (factura si extras de cont) 2.000 lei ;
d) 08.05.N- majorarea capitalului social prin incorporarea rezultatului reportat de 20.000 lei
(decizia AGA) ;
e) 20.06.N- obtinere de produse finite la costul de 10.000 lei (bon de predare) ;
f) 30.07.N- vanzarea de produse finite la pretul de 6.000 lei (factura),costul productiei
vandute fiind de 5.000 lei (fisa stocului) ;
g) 30.09.N- se incaseaza de la client suma de 6.000 lei reprezentand contravaloarea
productiei vandute (extras de cont) ;
h) 20.10.N- se primeste un credit pe termen scurt in valoare de 70.000 lei (contract de credit
si extras de cont) ;
i) 31.12.N- se inregistreaza amortizarea cladirilor in valoare de 2 .000 lei
Se cere sa se intocmeasca Registrul Jurnal al exercitiului N.
Analiza contabila (pentru a afla conturile debitoare si creditoare aferente fiecarei operatii) :
a) 10.01.N- achizitie de materii prime la costul de 5.000 lei (factura) ;
1. identificarea naturii operatiei : achizitie de materii prime ;
2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Materii prime
Furnizori

Activ
Datorie

Creste
Creste

Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este:


(A+5.000) + Ch = (Dat + 5.000) + Cp + V
3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
321Materii prime
Cont de activ
Creste
Se debiteaza
401 Furnizori
Cont de datorie
Creste
Se crediteaza
4. Formula contabila este :
321
Materii prime

401
Furnizorii

5.000 lei

b) 15.02.N- consum de materii prime in valoare de 3.000 lei (bon de consum);


1. identificarea naturii operatiei : consum de materii prime
2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Materii prime
Cheltuieli cu materii prime

Activ
Cheltuiala

Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este:

Scade
Creste

5.000 lei

(A+3.000) + (Ch +3.000) = Dat + Cp+ V


3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
301Materii prime
601Cheltuieli cu materii prime
4.Formula contabila este:
601
=
Cheltuieli cu materii prime

Cont de activ
Cont de
cheltuiala

301
Materii prime

scade
creste

Se crediteaza
Se debiteaza

3.000 lei

3.000 lei

c) 20.03.N- incasarea unui avans de la un client (facture si extras de cont) 2.000 lei;
1. identificare naturii operatiei: incasare avans client
2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Clienti creditori
Cont la banca

Datorie
Activ

Creste
Creste

Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este:


(A +2.000) + Ch = (Dat + 2.000) + Cp + V
3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
419 clienti creditori
5121 conturi la banci

Cont de datorie
Cont de activ

Creste
Creste

Se debiteaza
Se crediteaza

4. formula contabila este:


419
= 5121
Client creditori
conturi la banci

2.000 lei

2.000 lei

d) 08.05.N- majorarea capitalului social prin incorporarea rezultatului reportat de 20.000 lei
(decizia AGA) ;
1. identificarea naturii operatiei :majorarea capitalului social
2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Rezultat reportat
Capital propriu
scade
Capital social
Capital propriu
creste
Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este :
A + Ch = Dat + (Cp -20.000+ 20.000) + V
3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
117 Rezultat reportat
101 Capital social

Cont de capital propriu


Cont de capital propriu

4.formula contabila este :


117
=
101
Rezultat reportat
Capital social

scade
creste

Se debiteaza
Se crediteaza

20.000 lei

e) 20.06.N- obtinere de produse finite la costul de 10.000 lei (bon de predare) ;

20.000 lei

1. identificarea naturii operatiei : obtinere de produse finite


2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Produse finite
Activ
Creste
Variatia stocurilor
Venit
Creste
Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este :
(A + 10.000) + Ch= Dat + Cp + (V+10.000)
3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
345 Produse finite
711 Variatia stocurilor

Cont de activ
Cont de pasiv

creste
creste

Se debiteaza
Se crediteaza

4. formula contabila este :


354
=
711
Produse finite
Variatia stocurilor

10.000 lei

10.000 lei

f) 30.07.N- vanzarea de produse finite la pretul de 6.000 lei (factura),costul productiei


vandute fiind de 5.000 lei (fisa stocului) ;
Se parcurg 2 pasi : vanzarea propriu-zisa si apoi scoaterea din gestiune a productiei vandute
Pasul 1 :
1.identificarea naturii operatiei : vanzarea propriu-zisa
2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Clienti
Activ
Creste
Venit din vanzarea produselor finite
Venit
Creste
Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este :
(A +6.000) +Ch =Dat + Cp +(V+ 6.000)
3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
4111 Clienti
Cont de activ creste
701 Venituri din vanzarea produselor
Cont de venit creste
finite
4.formula contabila este:
4111
=
701
Cilenti
Venituri din vanzarea produselor finite

Se debiteaza
Se crediteaza

6.000 lei

6.000 lei

Pasul 2:
1. identificarea naturii operatiei : descarcarea de gestiune
2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Produse finite
Activ
Scade
Variatia stocurilor
Venit
scade
Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este:
(A 5.000) + Ch = Dat +Cp+(V+ 5.000)
3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
345 Produse finite
Cont de activ
Scade
Se crediteaza
711 Variatia stocurilor
Cont de venit
scade
Se debiteaza
4.formula contabila este :
711
= 345
Variatia stocurilor
Produse finite

5.000 lei

5.000 lei

g) 30.09.N- se incaseaza de la client suma de 6.000 lei reprezentand contravaloarea


productiei vandute (extras de cont) ;
1. identificarea naturii operatiei : incasare client
2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Clienti
Conturi la banci

Activ
Activ

Scade
creste

Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este :


( A+ 6.000- 6.000) + Ch= Dat + Cp+ V
3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
4111 Clienti
Cont de activ
scade
Se crediteaza
5121 Conturi la banci
Cont de activ
creste
Se debiteaza
4.formula contabila este:
5121
=
4111
Conturi la banci
Clienti

6.000 lei

6.000 lei

h) 20.10.N- se primeste un credit pe termen scurt in valoare de 70.000 lei (contract de credit
si extras de cont) ;
1. identificarea naturii operatiei :primire credit pe termen scurt
2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Conturi la banci
Activ
Creste
Credite pe termen scurt
Datorie
creste
Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este :
(A+70.000) + Ch= (Dat+ 70.000)+ Cp+ V
3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
5121 Conturi la banci
Cont de activ
creste
Se debiteaza
5191 Credite bancare pe
termen scurt

Cont de datorie

creste

4.formula contabila este:


5121
= 5191
Conturi la banci
Credite bancare pe termen scurt

Se crediteaza

70.000 lei

70.000 lei

i) 31.12.N- se inregistreaza amortizarea cladirilor in valoare de 2 .000 lei


1.identificarea naturii operatiei :inregistrarea amortizarii cladirolor
2. elementele care se modifica in urma operatiei si sensul modificarii acestora :
Amortizarea cladirilor
Diminuare de activ creste
Cheltuieli cu amortizarea cladirilor
Cheltuiala
creste
Incidenta asupra ecuatiei fundamentale este:
(A +2.000) + Ch +2.000= Dat + Cp+ v
3. stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de functionare:
2814 Amortizarea altor
Cont de diminuare
creste
Se crediteaza
imobilizari corporale
activ

6811Cheltuieli de
exploatare privind
amortizarea
imobilizarilor

Cont de cheltuiala

creste

4.formula economica este:


6811
= 2814
Cheltuieli de exploatare
Amortizarea altor imobilizari
privind amortizarea
corporale
imobilizarilor

Se debiteaza

2.000 lei

2.000 lei