Sunteți pe pagina 1din 1

VI.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Anularea actului administrativ 158

VI. Contencios administrativ


Anularea actului administra v

158. Aciune n anularea actului administrativ

Domnule Preedinte, [1]


Subsemnatul [2] _________, domiciliat n _________, n calitate de reclamant, chem
n judecat pe [3] _________, cu sediul n _________, i pe funcionarul _________, n
calitate de pri, pentru ca prin hotrrea ce o vei pronuna s dispunei
Anularea (n totalitate/n parte) actului administrativ,
emis de prt _________la data de _________. [4]
De asemenea, v solicit s dispunei:
- suspendarea actului pn la soluionarea aciunii n anulare;
- obligarea prilor, n solidar, la plata de daune materiale i morale n cuantum de
_________
- obligarea prilor la cheltuieli de judecat.
Motivele aciunii sunt urmtoarele:
Motivele de fapt [5]: nvederez instanei c _________
Temeiul de drept [6]: Invoc dispoziiile art. 1 din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/20041).
Probe [7]: Solicit ncuviinarea urmtoarelor mijloace de prob _________
Anexez: chitana de plat a taxei judiciare de timbru n cuantum de ____________
_____ lei. [8]
Semntura,
__________
Domnului Preedinte al Tribunalului/Curii de Apel [9] ______________

1)

M.Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004. Legea a fost ulterior modificat prin O.U.G. nr. 190/2005
(M.Of. nr. 1179 din 28 decembrie 2005), Legea nr. 262/2007 (M.Of. nr. 510 din 30 iulie 2007), O.U.G.
nr. 100/2007 (M.Of. nr. 684 din 8 octombrie 2007), Legea nr. 100/2008 (M.Of. nr. 375 din 16 mai
2008), Legea nr. 202/2010 (M.Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010), Legea nr. 299/2011 (M.Of. nr. 916
din 22 decembrie 2011) i Legea nr. 76/2012 (M.Of. nr. 365 din 30 mai 2012).
Laura Ivanovici, Diana Ungureanu

837