Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE

Subsemnatul/a____________________________________________________
domiciliat/ n_________________________________________________________
candidnd pentru funcia public vacant de_________________________________
declar pe propria rspundere, cunoscnd prevederile art. 3521 din Codul Penal al
Republicii Moldova, c nu am antecedente penale i c nu m aflu sub urmrire
penal.

_________________
(data)

______________
(semntura)

S-ar putea să vă placă și