Sunteți pe pagina 1din 25

1

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea
funciilor de director i director adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar
n temeiul prevederilor art. 257, 258 i art. 259 alin. (3) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n baza Hotrrii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob Metodologia privind organizarea i
desfurarea concursului pentru ocuparea funciilor de director
i director adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar,
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.

Art. 2. Direcia general management i resurse umane


din cadrul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice, inspectoratele colare i unitile de nvmnt
preuniversitar duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice,


Mircea Dumitru

Bucureti, 31 august 2016.


Nr. 5.080.

ANEX

METODOLOGIE

privind organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea funciilor de director i director adjunct
din unitile de nvmnt preuniversitar
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Metodologia privind organizarea i desfurarea
concursului pentru ocuparea funciilor de director i director
adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar, denumit n
continuare metodologie, reglementeaz:
a) condiiile de ocupare a funciilor de director i director
adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar;
b) organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea
funciilor de director i director adjunct din unitile de
nvmnt preuniversitar;
c) numirea i eliberarea din funcie a directorilor i directorilor
adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar.
(2) Prezenta metodologie se aplic:
a) unitilor de nvmnt preuniversitar de stat, centrelor
judeene de resurse i asisten educaional/Centrului
Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten Educaional,
denumite n continuare CJRAE/CMBRAE, unitilor de
nvmnt special, centrelor colare pentru educaie incluziv,
centrelor colare, centrelor de excelen, palatelor i cluburilor
copiilor, cluburilor sportive colare, toate acestea denumite n
continuare uniti de nvmnt de stat;
b) Palatului Naional al Copiilor;
c) unitilor de nvmnt preuniversitar particular
autorizate/acreditate, denumite n continuare uniti de
nvmnt particular.
Art. 2. (1) Concursul pentru ocuparea funciilor de director
i de director adjunct din unitile de nvmnt de stat, din

CJRAE/CMBRAE, din unitile de nvmnt special, din


centrele colare pentru educaie incluziv i centrele colare,
din centrele de excelen se organizeaz, n conformitate cu
prevederile art. 257 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile
i completrile ulterioare, de ctre inspectoratul colar
judeean/Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti, denumit
n continuare inspectorat colar.
(2) Concursul pentru ocuparea funciilor de director i de
director adjunct din Palatul Naional al Copiilor se organizeaz
de ctre Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice,
prin direciile generale care coordoneaz activitatea n
nvmntul preuniversitar.
(3) Concursul pentru ocuparea funciilor de director i de
director adjunct din unitile de nvmnt particular
autorizate/acreditate se organizeaz de ctre consiliul de
administraie al fiecrei uniti de nvmnt.
Art. 3. (1) La concursul pentru ocuparea funciei de
director sau de director adjunct din unitile de nvmnt de
stat i particular, precum i din Palatul Naional al Copiilor pot
candida persoanele care ndeplinesc, cumulativ, urmtoarele
condiii:
a) au absolvit cu diplom de licen/absolvire studii
universitare, respectiv, n cazul concursului de ocupare a funciei
de director n grdinie sau de director adjunct din uniti de
nvmnt, studii universitare pedagogice/de institutori ori au
absolvit cu diplom de licen/absolvire studii universitare;
b) sunt membre ale corpului naional de experi n
management educaional, conform prevederilor art. 246 alin. (3)

i art. 257 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) sunt titulare n nvmntul preuniversitar, avnd ncheiat
contract de munc pe perioad nedeterminat, au cel puin
gradul didactic II sau titlul tiinific de doctor n domeniul n care
i desfoar activitatea;
d) dovedesc caliti profesionale, manageriale i morale,
reflectate prin calificativele Foarte bine primite n ultimii 4 ani
colari lucrai efectiv la catedr n funcii didactice sau n funcii
de conducere din uniti de nvmnt/inspectorate
colare/casele
corpului
didactic/Palatul
Naional
al
Copiilor/Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice ori
n funcii de ndrumare i control din inspectorate colare/funcii
de specialitate specifice Ministerului Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice, indiferent de perioada n care i-au
desfurat activitatea;
e) nu au fost sancionate disciplinar n ultimii 4 ani colari
anteriori anului desfurrii concursului, lucrai efectiv la
catedr, n funcii didactice sau n funcii de conducere din uniti
de
nvmnt/inspectorate
colare/casele
corpului
didactic/Palatul Naional al Copiilor/Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice ori n funcii de ndrumare i
control din inspectorate colare/funcii de specialitate specifice
n Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice,
indiferent de perioada n care i-au desfurat activitatea;
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcie de
conducere n nvmnt prin hotrre judectoreasc definitiv
de condamnare penal;
g) sunt apte din punct de vedere medical pentru ndeplinirea
funciei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea
nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) nu au avut statutul de lucrtor al Securitii sau
colaborator al Securitii.
(2) Cadrele didactice care au ocupat i funcii de conducere
din uniti de nvmnt/inspectorate colare/casele corpului
didactic/Palatul Naional al Copiilor/Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice ori funcii de ndrumare i
control din inspectorate colare/funcii de specialitate specifice
n Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice prezint
calificativele prevzute la alin. (1) lit. d) obinute n urma evalurii
activitii desfurate n aceast calitate.
(3) La concursul pentru ocuparea funciei de director al
CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care ndeplinesc,
cumulativ, condiiile prevzute la alin. (1) i ndeplinesc condiiile
de studii pentru ocuparea unui post de profesor n centre i
cabinete de asisten psihopedagogic sau de profesor
logoped, n concordan cu Centralizatorul privind disciplinele
de nvmnt, domeniile i specializrile, probele de concurs
valabile pentru ncadrarea personalului didactic din nvmntul
preuniversitar, precum i disciplinele pentru examenul naional
de definitivare n nvmnt n vigoare, denumit n continuare
Centralizator.
(4) La concursul pentru ocuparea funciei de director/director
adjunct al unei uniti de nvmnt special sau al centrului
colar/centrului colar pentru educaie incluziv pot candida
persoanele care ndeplinesc, cumulativ, condiiile prevzute la
alin. (1) i au specializarea necesar pentru ocuparea unei
funcii didactice n nvmntul special n concordan cu
Centralizatorul n vigoare.
(5) La unitile de nvmnt n care exist i nivelul
precolar/primar, funcia de director adjunct poate fi ocupat i
de educatoare/nvtori sau institutori/profesori pentru
nvmntul precolar/primar, precum i de cadre didactice
care au fost ncadrate pe un post de educatoare/nvtor/
institutor/profesor pentru nvmnt precolar/profesor pentru

nvmnt primar, care ndeplinesc condiiile prevzute la


alin. (1) lit. b)h) i condiiile necesare pentru ocuparea funciei
didactice de profesor pentru nvmnt precolar, respectiv
profesor pentru nvmnt primar, n conformitate cu
prevederile art. 248 alin. (1) lit. d), respectiv art. 248 alin. (1)
lit. e) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(6) n cazul unitilor de nvmnt cu predare integral n
limbile minoritilor naionale, directorul are obligaia cunoaterii
limbii respective dovedite cu documente justificative. n cazul
unitilor de nvmnt cu secii de predare n limbile
minoritilor naionale, unul dintre directori are obligaia
cunoaterii limbii respective dovedite cu documente justificative.
(7) Participarea la concursul pentru ocuparea funciilor de
director i de director adjunct n cazul unitilor de nvmnt cu
predare n limbile minoritilor naionale i al celor cu secii de
predare n limbile minoritilor naionale este condiionat de
prezentarea de ctre candidat a unui document scris care s
ateste consultarea organizaiei care reprezint n Parlament
minoritatea respectiv sau, dac minoritatea nu are
reprezentare parlamentar, consultarea grupului parlamentar al
minoritilor naionale.
(8) Participarea la concursul pentru ocuparea funciei de
director i de director adjunct din liceele i seminariile teologice
este condiionat de obinerea de ctre candidat a avizului scris
(binecuvntrii) din partea cultului respectiv.
(9) Nu pot ocupa funciile de director sau de director adjunct
persoanele care desfoar activiti incompatibile cu
demnitatea funciei didactice, cum sunt:
a) prestarea de ctre cadrul didactic a oricrei activiti
comerciale n incinta unitii de nvmnt sau n zona limitrof,
pe o raz de 500 m de imobilul/imobilele n care i desfoar
activitatea unitatea de nvmnt pentru care candideaz;
b) comerul cu materiale obscene sau pornografice scrise,
audio ori vizuale;
c) practicarea, n public, a unor activiti cu componen
lubric sau a altora care implic exhibarea, n manier obscen,
a corpului.
Art. 4. Ocuparea funciilor de director i de director adjunct
din unitile de nvmnt preuniversitar se realizeaz i cu
respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele msuri
pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i
sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare,
i ale actelor normative n vigoare care reglementeaz conflictul
de interese.
Art. 5. Directorul i directorul adjunct din unitile de
nvmnt preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitrii
mandatului, funcia de preedinte sau vicepreedinte n cadrul
unui partid politic, la nivel local, judeean sau naional, conform
prevederilor art. 257 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
CAPITOLUL II
Organizarea i desfurarea concursului
Art. 6. Concursul pentru ocuparea funciilor de director i
de director adjunct se organizeaz n perioada stabilit de
Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.
Art. 7. Inspectoratul colar public n presa local i
central, precum i pe site-ul propriu, cu cel puin 30 de zile
calendaristice nainte de prima zi a sesiunii de concurs, funciile
de director i de director adjunct vacante pentru concurs din
unitile de nvmnt, conform precizrilor Ministerului
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.

Art. 8. (1) Instituia care organizeaz concursul,


inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice/unitatea de nvmnt particular are obligaia de a
anuna, n presa local i central, organizarea concursului, cu
cel puin 30 de zile calendaristice nainte de prima zi a sesiunii
de concurs, i de a afia la sediul i pe site-ul inspectoratului
colar lista funciilor de conducere pentru care se organizeaz
concurs, precum i informaiile referitoare la nscrierea i
participarea la concurs a candidailor.
(2) Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, prin
Direcia general management i resurse umane, anun, n
presa central, organizarea concursului pentru ocuparea
funciilor de director sau de director adjunct din cadrul Palatului
Naional al Copiilor, cu cel puin 30 de zile calendaristice nainte
de prima zi a sesiunii de concurs, i afieaz la sediul i pe
site-ul propriu lista funciilor de conducere pentru care se
organizeaz concurs, precum i informaiile referitoare la
nscrierea i participarea la concurs a candidailor.
(3) Inspectoratul colar, n baza fiei-cadru a postului
aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice, elaboreaz fiele posturilor pentru director i director
adjunct pentru fiecare unitate de nvmnt. Acestea, mpreun
cu perioada de nscriere, metodologia de concurs, bibliografiacadru pentru concurs, prevzut n anexa nr. 10, i lista
documentelor necesare nscrierii la concurs, se afieaz la
sediul i pe site-ul inspectoratului colar.
(4) Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, prin
direciile generale care coordoneaz activitatea nvmntului
preuniversitar, elaboreaz fiele posturilor pentru funciile de
director i director adjunct din cadrul Palatului Naional al
Copiilor. Acestea, mpreun cu perioada de nscriere,
metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs i
lista documentelor necesare nscrierii la concurs, se afieaz la
sediul i pe site-ul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice.
(5) nscrierea la concurs se ncheie cu 10 zile calendaristice
nainte de prima zi a sesiunii de concurs. La solicitarea oricrui
candidat, unitatea de nvmnt are obligaia de a-i pune la
dispoziie proiectul de dezvoltare instituional al acesteia i/sau
orice informaii publice necesare pentru elaborarea ofertei
manageriale.
(6) Desfurarea probelor de concurs la care particip
candidaii se nregistreaz audiovideo. Fiierele rezultate se
nregistreaz pe suport DVD i se arhiveaz alturi de celelalte
documente de concurs.
(7) Presa poate realiza nregistrri/fotografii/preluri de
imagine n timpul desfurrii probei de interviu doar cu acordul
persoanelor implicate n desfurarea probei.
Art. 9. (1) Dosarul de nscriere la concurs se ncarc
electronic pe platforma informatic dedicat i trebuie s conin
obligatoriu urmtoarele documente:
a) cerere/cereri de nscriere completat/completate
electronic potrivit modelului prevzut n anexa nr. 1;
b) cartea de identitate;
c) certificatul de natere i, dac este cazul, certificatul de
cstorie;
d) hotrrile judectoreti/alte documente pentru persoana
care i-a schimbat numele din diferite motive, dac este cazul;
e) actele de studii: diplom de bacalaureat/certificat de
competene, n situaia candidailor absolveni ai liceelor
pedagogice cu specializarea educatoare/nvtor, diplom de
absolvire/certificat de competene, n situaia candidailor
absolveni ai colilor postliceale pedagogice cu specializarea
educatoare/nvtor sau ai colegiilor universitare pedagogice

de institutori, diplom de licen/absolvire a studiilor universitare,


foi matricole/suplimente de diplom;
f) documentul care atest calitatea de membru al corpului
naional de experi n managementul educaional;
g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular
n nvmntul preuniversitar;
h) certificatul ultimului grad didactic obinut sau diploma de
doctor/adeverina care atest obinerea titlului de doctor, dup
caz;
i) documente justificative privind ndeplinirea condiiei
prevzute la art. 3 alin. (6);
j) adeverin/adeverine care atest obinerea calificativelor
Foarte bine n ultimii 4 ani colari anteriori anului colar n care
se desfoar concursul, lucrai efectiv la catedr n funcii
didactice sau n funcii de conducere din uniti de
nvmnt/inspectorate colare/casele corpului didactic/Palatul
Naional al Copiilor/Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice ori n funcii de ndrumare i control din inspectorate
colare/funcii de specialitate specifice n Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice, indiferent de perioada n care
candidatul i-a desfurat activitatea, corespunztoare funciilor
ndeplinite n perioada respectiv;
k) adeverin/adeverine care atest c nu a fost sancionat
disciplinar n ultimii 4 ani colari anteriori anului colar n care se
desfoar concursul, lucrai efectiv la catedr n funcii
didactice sau n funcii de conducere din uniti de
nvmnt/inspectorate colare/casele corpului didactic/Palatul
Naional al Copiilor/Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice ori n funcii de ndrumare i control din inspectorate
colare/funcii de specialitate specifice n Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice, indiferent de perioada n care
i-a desfurat activitatea;
l) cazier judiciar;
m) certificat medical eliberat n temeiul prevederilor art. 234
alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile
i completrile ulterioare, conform Ordinului ministrului educaiei
i cercetrii tiinifice i al ministrului sntii nr. 3.177/147/2015
privind aprobarea formularului specific al certificatului medical
necesar pentru ncadrarea i meninerea ntr-o funcie de
conducere sau de ndrumare i de control din nvmntul
preuniversitar;
n) declaraiile pe propria rspundere care s ateste c nu a
avut statutul de lucrtor al Securitii sau colaborator al
Securitii i c nu se afl n una dintre situaiile de
incompatibilitate prevzute la art. 3 alin. (9), art. 4 sau 5;
o) binecuvntarea cultului emis n vederea ocuprii prin
concurs a funciei de director sau de director adjunct, n cazul
liceelor i seminariilor teologice, respectiv documentul scris care
atest consultarea organizaiei care reprezint minoritatea
respectiv n Parlamentul Romniei sau, dac minoritatea nu
are reprezentare parlamentar, documentul scris care atest
consultarea grupului parlamentar al minoritilor naionale, n
cazul unitilor de nvmnt cu predare ntr-o limb a unei
minoriti naionale;
p) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat
prin Decizia nr. 2.241/2004/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru
comunitar unic pentru transparena calificrilor i competenelor
(Europass), potrivit modelului prevzut n anexa nr. 2, la care se
anexeaz documente doveditoare care s susin declaraiile
din curriculum vitae;
q) scrisoarea de intenie n care candidatul prezint cum
apreciaz c rspunde criteriilor de competen, expertiz, profil
personal i atribuiilor funciei de director/director adjunct la
unitatea de nvmnt pentru care candideaz;

r) oferta managerial/ofertele manageriale pentru unitatea/unitile


de nvmnt pentru care candideaz;
s) declaraie pe propria rspundere privind veridicitatea
coninutului documentelor din dosarul de nscriere la concurs,
conform modelului prevzut n anexa nr. 9.
(2) Dup ncheierea perioadei de nscriere la concurs nu se
mai admite ncrcarea altor documente pe platforma informatic
dedicat n vederea completrii dosarului de concurs. n situaia
n care, dup ncheierea perioadei de nscriere, se constat c
un candidat nu a ncrcat pe platforma informatic dedicat
toate documentele obligatorii solicitate, candidatul respectiv este
declarat respins i pierde dreptul de a participa la probele de
concurs.
(3) Dac o persoan dorete s candideze pentru funcia de
director sau de director adjunct la mai multe uniti de
nvmnt, aceasta trebuie s depun cereri distinct pentru
fiecare funcie i, respectiv, pentru fiecare unitate de nvmnt
pentru care candideaz.
Art. 10. (1) La nivelul inspectoratului colar se constituie,
prin decizia inspectorului colar general, o comisie de verificare
a dosarelor ncrcate electronic de ctre candidai pe platforma
informatic dedicat, pentru nscrierea la concursul de ocupare
a funciilor de director i de director adjunct din unitile de
nvmnt de stat i particular prevzute la art. 1 alin. (2) lit. a)
i c), alctuit din 35 membri, din care fac parte obligatoriu
consilierul juridic al inspectoratului colar i inspectorul colar
pentru management instituional.
(2) La nivelul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice se constituie, prin ordin de serviciu aprobat de
secretarul de stat care coordoneaz nvmntul preuniversitar,
o comisie de verificare a dosarelor ncrcate electronic, pe
platforma informatic dedicat, de ctre candidaii la concursul
pentru ocuparea funciilor de director i director adjunct din
Palatul Naional al Copiilor, alctuit din 3 membri: un consilier
juridic i 2 inspectori generali/consilieri/inspectori/experi din
cadrul direciilor generale care coordoneaz activitatea
nvmntului preuniversitar.
(3) n cazurile n care se constat nendeplinirea condiiilor de
nscriere la concurs sau lipsa documentelor obligatorii prevzute
la art. 9, dosarul se respinge i se afieaz motivele respingerii.
Comunicarea ctre candidat a motivelor respingerii se
realizeaz prin adres scris de ctre inspectoratul
colar/Ministerul
Educaiei
Naionale
i
Cercetrii
tiinifice/unitatea de nvmnt particular.
Art. 11. (1) Inspectorul colar general emite, cu 10 zile
lucrtoare nainte de prima zi a sesiunii de concurs, deciziile de
constituire a comisiilor de concurs pentru unitile de nvmnt
de stat prevzute la art. 1 alin. (2) lit. a).
(2) Cu cel mult 3 zile calendaristice nainte de data-limit la
care inspectoratul colar emite decizia de constituire a comisiilor
de concurs, consiliile de administraie ale unitilor de
nvmnt pentru care se organizeaz concurs transmit
inspectoratului colar listele cuprinznd cadrele didactice
propuse a face parte din comisia de concurs, precum i
reprezentanii autoritilor publice locale nominalizai n acelai
scop, cu precizarea datelor de contact: telefon, e-mail, adresa
de coresponden potal etc.
(3) n vederea constituirii comisiilor de concurs pentru
unitile de nvmnt de stat, imediat dup publicarea
anunului n pres privind organizarea concursului, consiliile de
administraie ale unitilor de nvmnt pentru care se
organizeaz concurs se adreseaz n scris:
a) autoritilor administraiei publice locale/judeene, dup
caz, pentru desemnarea a 2 reprezentani care s fac parte
din comisiile de concurs;

b) consiliului reprezentativ al prinilor din unitatea de


nvmnt, pentru desemnarea unui reprezentant care s
participe la concurs n calitate de observator;
c) dac este cazul, consiliului colar al elevilor din unitatea de
nvmnt, pentru desemnarea unui reprezentant care s
participe la concurs n calitate de observator.
Art. 12. (1) Comisia de concurs pentru ocuparea funciei
de director/director adjunct la unitile de nvmnt de stat
prevzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu excepia centrelor de
excelen, se constituie, prin decizie a inspectorului colar
general, n urmtoarea componen:
a) coordonator un reprezentant al inspectoratului colar;
b) 4 membri propui de consiliul de administraie al unitii
de nvmnt pentru care se organizeaz concurs: 2 cadre
didactice titulare care au cel puin gradul didactic II, de regul
membre ale corpului naional de experi n management
educaional, i 2 reprezentani ai autoritilor publice locale care
au cel puin acelai nivel de studii cu al candidailor, n funcie de
modul de finanare a unitii;
c) secretar un inspector colar/cadru didactic desemnat
de inspectoratul colar.
(2) n situaii excepionale reprezentanii autoritilor publice
locale pot avea i un nivel de studii inferior cu cel al candidailor.
(3) n cazul unitilor de nvmnt preuniversitar din
sistemul de aprare, ordine public i siguran naional, n
comisia de concurs pentru ocuparea funciei de director adjunct
sunt inclui, n calitate de membri, n locul reprezentanilor
autoritilor publice locale, 2 delegai ai ministerului de resort. n
cazul palatelor, cluburilor copiilor i cluburilor sportive colare,
unul dintre reprezentanii autoritilor publice locale este nlocuit
de un reprezentant al Ministerului Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice.
(4) n cazul liceelor, seminariilor teologice i unitilor de
nvmnt confesional, delegatul desemnat de cultul respectiv
are calitate de observator.
(5) Comisia de concurs pentru ocuparea funciei de
director/director adjunct din Palatul Naional al Copiilor, numit
prin ordin al ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice,
este constituit astfel:
a) coordonator director general/director din cadrul
direciilor generale care coordoneaz activitatea nvmntului
preuniversitar;
b) 4 membri, din care:
(i) un inspector general/consilier/inspector/expert din
cadrul direciei generale din Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice care coordoneaz
activitatea educativ extracolar;
(ii) un inspector general/consilier/inspector/expert din
cadrul Direciei generale management i resurse
umane din Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice;
(iii) un cadru didactic titular la Palatul Naional al Copiilor,
cu gradul didactic I i cu activitate reprezentativ n
domeniu, de regul membru al corpului naional de
experi n management educaional, desemnat de
Consiliul de administraie al Palatului Naional al
Copiilor;
(iv) un cadru didactic titular ntr-un palat al copiilor
dintr-un jude, cu gradul didactic I i cu activitate
reprezentativ n domeniu, de regul membru al
corpului naional de experi n management
educaional, desemnat de consiliul de administraie
al respectivului palat al copiilor;
c) secretar inspector general/consilier/inspector/expert din
cadrul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.

(6) Inspectoratul colar solicit, n scris, imediat dup


publicarea anunului n pres privind organizarea concursului,
ministerelor de resort/Ministerului Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice desemnarea reprezentanilor pentru
comisiile de concurs de la unitile de nvmnt preuniversitar
din sistemul de aprare, ordine public i siguran naional,
palatelor, cluburilor copiilor i cluburilor sportive colare, precum
i transmiterea nominalizrii cu cel mult 3 zile calendaristice
nainte de data-limit la care inspectoratul colar emite decizia
de constituire a comisiilor de concurs.
Art. 13. (1) Concursul pentru ocuparea funciei de director
al centrului de excelen este organizat de ctre inspectoratul
colar. Comisia de concurs, numit prin decizie a inspectorului
colar general, se constituie din 5 membri, astfel:
a) coordonator: un inspector colar general adjunct;
b) 4 membri: 2 inspectori colari i 2 cadre didactice titulare
avnd gradul didactic I;
c) secretar un cadru didactic, desemnat de inspectoratul
colar.
(2) Comisia de concurs pentru concursul de ocupare a
funciilor de director i de director adjunct din cadrul unitilor de
nvmnt preuniversitar particular autorizate/acreditate se
numete prin decizie a persoanei juridice fondatoare, n baza
hotrrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt. n
componena comisiei de concurs este inclus obligatoriu i un
reprezentant al inspectoratului colar.
Art. 14. (1) La desfurarea concursului pentru funciile
de director i de director adjunct sunt invitai s participe n
calitate de observatori:
a) cte un reprezentant al organizaiilor sindicale afiliate la
federaiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
nvmnt preuniversitar, care au membri n unitatea de
nvmnt; pentru unitile de nvmnt n care nu exist
organizaie sindical/exist organizaie sindical afiliat la o
federaie reprezentativ la nivel de sector de activitate
nvmnt preuniversitar, particip cu statut de observator un
reprezentant al salariailor de la unitatea de nvmnt pentru
care se organizeaz concursul, ales n consiliul profesoral, prin
vot secret, cu majoritate simpl;
b) reprezentantul consiliului reprezentativ al prinilor din
unitatea de nvmnt pentru care se organizeaz concursul;
c) reprezentantul consiliului colar al elevilor din unitatea de
nvmnt, care are cel puin vrsta de 18 ani la momentul
organizrii concursului, n cazul unitilor de nvmnt de nivel
liceal/postliceal;
d) n cazul liceelor, seminariilor teologice i unitilor de
nvmnt confesional, delegatul desemnat de cultul respectiv.
(2) Inspectoratul colar solicit, n scris, cu 30 de zile
calendaristice nainte de prima zi a sesiunii de concurs,
federaiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate nvmnt preuniversitar i Secretariatului de Stat
pentru Culte, dac este cazul, desemnarea delegailor pentru
comisia de concurs, precum i transmiterea nominalizrii
acestora cu cel mult 3 zile calendaristice nainte de data-limit
la care inspectoratul colar emite decizia de constituire a
comisiilor de concurs.
(3) Secretarul comisiei de concurs invit, n scris sau prin
e-mail, observatorii s asiste la desfurarea concursului, cu cel
puin 48 de ore nainte de data desfurrii acestuia.
Participarea observatorilor este confirmat printr-un document
de desemnare/delegare eliberat de structura pe care acetia o
reprezint. Neprezentarea observatorilor, invitai n scris n
termenul de 48 de ore prevzut anterior, nu afecteaz legalitatea
desfurrii concursului.

(4) Secretarul i observatorii asist la activitile comisiei, dar


nu se implic n examinarea i evaluarea candidailor.
Reprezentanii organizaiilor sindicale afiliate la federaiile
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
nvmnt preuniversitar au dreptul de acces la toate
documentele de concurs i de a-i consemna observaiile n
procesul-verbal. Dac n timpul desfurrii concursului
observatorii sesizeaz coordonatorului comisiei vicii de
procedur sau de organizare, acesta are obligaia de a remedia
aspectele sesizate. n cazul n care sunt semnalate erori sau
abuzuri referitoare la evaluarea candidailor, consemnate n
procesul-verbal, coordonatorul comisiei analizeaz situaia
semnalat i dispune msurile legale care se impun.
(5) Observatorii pot face sesizri scrise privind corectitudinea
organizrii i desfurrii concursului dup ncheierea acestuia,
doar n situaia n care nu s-a dat curs sesizrii i/sau nu li s-a
permis consemnarea n procesul-verbal.
Art. 15. (1) Concursul pentru ocuparea funciilor de
director i de director adjunct din unitile de nvmnt const
n urmtoarele probe:
a) proba scris, care const n rezolvarea n maximum 120
de minute a unui test-gril cu itemi elaborai de Ministerul
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, n cadrul creia se
evalueaz n proporie de 50% aptitudini cognitive i n proporie
de 50% competene manageriale ale candidailor;
b) analiza curriculumului vitae realizat de comisia de
concurs, n plenul ei, n prezena candidatului, prin acordarea
de puncte potrivit criteriilor i punctajelor prevzute n anexa
nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de nscriere care
dovedesc cele afirmate n curriculum vitae;
c) interviu n faa comisiei de concurs, n care se apreciaz
scrisoarea de intenie, calitatea i susinerea de ctre candidai
a ofertei manageriale i a unui plan operaional pentru un an, cu
o durat de maximum 30 de minute, conform criteriilor i
punctajelor prevzute n anexa nr. 4.
(2) Competenele manageriale care se evalueaz n cadrul
probei scrise sunt prevzute n anexa nr. 6.
(3) Desfurarea probei scrise se realizeaz conform unei
proceduri elaborate de Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice i comunicate inspectoratelor colare.
(4) Oferta managerial a candidatului trebuie s conin o
analiz a proiectului de dezvoltare instituional a unitii de
nvmnt existent, nsoit de un plan operaional pentru o
durat de un an, iar n situaia n care la nivelul unitii de
nvmnt nu s-a realizat proiectul de dezvoltare instituional,
o propunere de proiect de dezvoltare instituional a unitii de
nvmnt, nsoit de un plan operaional pentru o durat de
un an. n momentul susinerii probei de interviu candidaii vor
depune, n format tiprit, la comisia de concurs, un exemplar al
ofertei manageriale i planului operaional pentru un an, identic
cu exemplarul depus la nscriere. Acesta se va anexa
documentaiei rezultate n urma susinerii probelor de concurs.
(5) Pentru fiecare prob de concurs de la alin. (1), punctajul
maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare
a probei este de 35 de puncte. Punctajul final se calculeaz
conform anexei nr. 5. Sunt declarai admii candidaii care au
realizat un punctaj de cel puin 35 de puncte pentru fiecare
prob i din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs,
un punctaj total de cel puin 105 puncte.
(6) Toate probele sunt obligatorii.
(7) Punctajul acordat la fiecare prob pentru fiecare candidat
este nscris n formularul-tip prevzut n anexa nr. 5.
(8) Punctajul obinut de fiecare candidat se afieaz n
aceeai zi, dup finalizarea probei scrise.

Art. 16. (1) Este declarat promovat la concurs candidatul


admis care a obinut cel mai mare punctaj total.
(2) n cazul egalitii de punctaj, este declarat promovat
candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scris.
Dac i n aceast situaie egalitatea se pstreaz, pentru
unitile de nvmnt cu filiera tehnologic, este declarat
promovat candidatul care este de specialitate: inginer,
economist, medic etc., dup caz, iar la filiera vocaional, cel
care are specialitatea corespunztoare profilului predominant al
unitii de nvmnt, iar pentru celelalte uniti de nvmnt
este declarat promovat candidatul care a realizat cel mai mare
punctaj la proba de interviu. Dac i n aceast situaie
egalitatea se pstreaz, este declarat promovat candidatul
care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a
curriculumului vitae.
Art. 17. (1) Proba scris se desfoar la data i n
intervalul orar stabilite de Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice.
(2) Inspectoratele colare au obligaia de a amenaja centre
speciale pentru desfurarea probei scrise dotate cu
infrastructura i logistica necesar, precum i cu camere de
supraveghere audiovideo funcionale, n care s poat susine
proba scris toi candidaii care au dreptul de a participa la proba
scris, inclusiv cei pentru unitile de nvmnt particular.
(3) n vederea organizrii i desfurrii probelor de concurs,
prin decizie a inspectorului colar general, se numete o comisie
constituit din:
a) preedinte inspector colar general/inspector colar
general adjunct/inspector colar din cadrul domeniului
management din inspectoratul colar;
b) membri inspectori colari i informaticieni, desemnai
pentru fiecare centru special organizat pentru desfurarea
probei scrise.
(4) Pe ua fiecrei sli se afieaz tabele nominale cu
candidaii repartizai n sala respectiv precum i informaia
privind supravegherea cu camere audiovideo.
(5) Candidaii care nu se afl n sal pn la ora stabilit
pentru nceperea probei pierd dreptul de a mai susine proba
scris.
(6) n fiecare sal n care candidaii susin proba scris se
asigur supravegherea de ctre 23 membri ai comisiilor de
concurs.
(7) Supraveghetorii verific identitatea candidailor, prin
buletin/carte/adeverin de identitate sau paaport/permis de
conducere auto.
(8) Pe durata stabilit pentru rezolvarea testului-gril
candidaii nu prsesc sala.
(9) Evaluarea testului-gril se face de ctre membrii
comisiilor de concurs n aceeai zi, dup expirarea duratei
maxime de rezolvare a testului, n prezena candidailor i a
2 martori alei succesiv dintre candidai.
(10) Punctajul obinut pe baza evalurii va fi asumat prin
semntur de candidat, de fiecare evaluator i de cei 2 martori.
(11) Graficul de desfurare a celorlalte probe din cadrul
concursului se stabilete de fiecare inspectorat colar i se
transmite n termen de cel mult 24 de ore de la finalizarea probei
scrise spre avizare Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice.
(12) Imediat dup avizarea graficului, inspectoratul colar
afieaz la sediul i pe site-ul propriu lista cuprinznd candidaii
admii la proba scris, graficul desfurrii probelor prevzute
la art. 15 alin. (1) lit. b) i c), cu specificarea programului zilnic,
a locului de desfurare, i nainteaz acest grafic ministerelor
i instituiilor de ordine public i siguran naional, respectiv
cultelor.

(13) Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


afieaz la sediul i pe site-ul propriu, n cel mult 3 zile
calendaristice de la data ncheierii probei scrise, graficul
desfurrii probelor prevzute la art. 15 alin. (1) lit. b) i c), din
cadrul concursului pentru ocuparea funciilor de director i de
director adjunct de la Palatul Naional al Copiilor, cu specificarea
locului de desfurare, precum i lista cuprinznd candidaii
admii la proba scris.
(14) Orice modificare, din motive obiective, a programului de
desfurare a probelor de concurs este adus la cunotina
candidailor, observatorilor i membrilor comisiei, n scris, cu cel
puin 48 de ore nainte, de ctre coordonatorul comisiei de
concurs. Cnd termenul de 48 de ore nu poate fi respectat din
motive excepionale, secretarul sau un membru al comisiei de
concurs ntocmete un proces-verbal prin care se constat
motivele din cauza crora probele de concurs nu se pot
desfura. Procesul-verbal se semneaz de membrii comisiei
de concurs i de observatorii prezeni, iar probele sunt
reprogramate de ctre instituia care organizeaz concursul, cu
anunarea celor implicai. Candidaii pot fi anunai i prin e-mail
pe adresa menionat n curriculum vitae.
(15) Orice modificare a programului de desfurare a
probelor de concurs se realizeaz cu avizul Ministerului
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i cu informarea
ministerelor i instituiile de ordine public i siguran naional,
respectiv a cultelor, dac este cazul.
(16) Secretarul comisiei de concurs ntocmete procesulverbal n care consemneaz desfurarea i rezultatele
concursului, precum i meniunile persoanelor desemnate ca
observatori. Procesul-verbal este semnat de coordonatorul
comisiei de concurs, de membrii acesteia i de persoanele
desemnate ca observatori.
Art. 18. (1) Punctajele obinute la fiecare prob i punctajul
total se afieaz la sediul i pe site-ul inspectoratului
colar/Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice/unitii de nvmnt particular, dup caz, dup
ncheierea probei respective, n aceeai zi.
(2) Coordonatorul comisiei de concurs pred toat
documentaia rezultat n urma concursului, cu proces-verbal,
preedintelui comisiei de organizare i desfurare a probelor
de concurs, prevzut la art. 17 alin. (3).
Art. 19. (1) Probele de concurs: proba scris i analiza
curriculumului vitae nu se contest.
(2) Eventualele contestaii la proba de interviu se depun, n
termen de 3 zile lucrtoare de la finalizarea perioadei de
organizare a concursurilor pentru ocuparea funciilor de director
i director adjunct din sesiunea respectiv, dup cum urmeaz:
a) la registratura inspectoratului colar, n cazul concursului
pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct din
unitile de nvmnt de stat;
b) la registratura Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice, n cazul concursului pentru ocuparea funciilor de
director i de director adjunct din Palatul Naional al Copiilor;
c) la secretariatul unitii de nvmnt, n cazul concursului
pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct din
unitile de nvmnt particular.
(3) Lista candidailor care au depus contestaii este fcut
public la sfritul perioadei de depunere a contestaiilor.
(4) Contestaiile la concursul pentru ocuparea funciei de
director i de director adjunct n unitile de nvmnt de stat,
centrele colare pentru educaie incluziv, cluburile sportive
colare, palatele i cluburile copiilor, centrele de excelen se

soluioneaz de ctre o comisie constituit prin decizia


inspectorului colar general, n urmtoarea componen:
a) coordonator inspector colar general adjunct/inspector
colar;
b) membri:
(i) 2 cadre didactice membre ale corpului naional de
experi n management educaional, care ndeplinesc
criteriile de competen profesional, managerial i
de prestigiu moral, selectate din cadrul unitilor de
nvmnt pentru care nu s-au depus contestaii;
(ii) 2 reprezentani ai autoritii publice locale dintr-o
localitate n care se afl uniti de nvmnt pentru
care nu s-au depus contestaii, respectiv
2 reprezentani ai autoritii publice locale din cadrul
unui sector, pentru municipiul Bucureti;
(iii) 2 reprezentani ai autoritii publice de la nivel
judeean/nivelul municipiului Bucureti pentru
unitile de nvmnt special i CJRAE/CMBRAE;
c) un reprezentant al Ministerului Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice cu rol de mediator;
d) secretar un inspector colar.
(5) Inspectoratele colare stabilesc proceduri i criterii de
selecie a celor 3 cadre didactice care fac parte din comisia de
soluionare a contestaiilor. n cazul unitilor de nvmnt
preuniversitar din sistemul de aprare, ordine public i
siguran naional, n comisia de soluionare a contestaiilor
pentru ocuparea funciei de director adjunct este inclus, n
calitate de membru, n locul reprezentantului autoritii publice
locale, un delegat al ministerului de resort.
(6) Comisia de contestaii pentru ocuparea funciei de
director/director adjunct din Palatul Naional al Copiilor, numit
prin ordin al ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice,
este constituit astfel:
a) coordonator director general/director din cadrul
direciilor generale care coordoneaz activitatea nvmntului
preuniversitar;
b) 4 membri, din care:
(i) un inspector general/consilier/inspector/expert din
cadrul direciei generale din Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice care coordoneaz
activitatea educativ extracolar;
(ii) un inspector general/consilier/inspector/expert din
cadrul Direciei generale management i resurse
umane din Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice;
(iii) un cadru didactic titular la Palatul Naional al Copiilor,
cu gradul didactic I i cu activitate reprezentativ n
domeniu, de regul membru al corpului naional de
experi n management educaional, desemnat de
Consiliul de administraie al Palatului Naional al
Copiilor;
(iv) un cadru didactic titular la un palat al copiilor dintr-un
jude, cu gradul didactic I i cu activitate
reprezentativ n domeniu, de regul membru al
corpului naional de experi n management
educaional, desemnat de consiliul de administraie
al palatului copiilor;
c) secretar inspector general/consilier/inspector/expert din
cadrul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.
(7) Contestaiile la concursul pentru ocuparea funciilor de
director i director adjunct din cadrul unitilor de nvmnt
preuniversitar particular autorizate/acreditate se soluioneaz de
ctre o comisie de contestaii, numit prin decizie a persoanei
juridice fondatoare, n urma hotrrii consiliului de administraie

al unitii de nvmnt. n aceast comisie este inclus, de


asemenea, un reprezentant al inspectoratului colar.
(8) Din comisiile de soluionare a contestaiilor fac parte alte
persoane dect cele din comisiile de concurs.
(9) Preedintele comisiei de organizare i desfurare a
probelor de concurs pred coordonatorului comisiei de
contestaii toate contestaiile nregistrate, nsoite fiecare de
nregistrrile audiovideo i ntreaga documentaie rezultat prin
susinerea probelor de concurs.
(10) Rezultatele soluionrii contestaiilor de ctre comisiile
de soluionare a contestaiilor se afieaz la sediul i pe site-ul
inspectoratului colar/Ministerului Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice/unitii de nvmnt, dup caz, i se
comunic contestatarului n termen de 10 zile lucrtoare de la
expirarea termenului de depunere a contestaiilor.
(11) Hotrrea comisiilor de soluionare a contestaiilor este
definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios
administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil
reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(12) La ncheierea perioadei de concurs se afieaz, la
sediul i pe site-ul inspectoratului colar/Ministerului Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice/unitii de nvmnt, dup
caz, rezultatele finale ale acestuia.
(13) Candidaii promovai pe mai multe funcii depun la
inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice, n scris, opiunea pentru o singur funcie, n termen
de dou zile lucrtoare de la afiarea rezultatelor finale. Dup
exprimarea opiunii scrise, fiecare funcie rmas vacant va fi
ocupat de urmtorul candidat admis la concurs. Dac nu exist
un alt candidat admis, funcia rmne vacant.
CAPITOLUL III
Numirea n funciile de director i director adjunct
Art. 20. Rezultatele concursului de ocupare a funciilor de
director i director adjunct la unitile de nvmnt de stat se
valideaz de ctre consiliul de administraie al inspectoratului
colar, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la soluionarea
contestaiilor, i se transmit spre informare Direciei generale
management i resurse umane din cadrul Ministerului Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice, conform unei machete
comunicate de aceasta n teritoriu.
Art. 21. (1) Numirea, ca urmare a promovrii concursului,
n funciile de director i de director adjunct pentru unitile de
nvmnt de stat se realizeaz prin decizie a inspectorului
colar general, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la
validarea rezultatelor concursului, pentru o perioad de 4 ani.
(2) Directorii unitilor de nvmnt particular sunt numii, n
urma promovrii concursului, n termen de cel mult 5 zile
lucrtoare de la validarea rezultatelor concursului, de
conducerea persoanei juridice fondatoare. Actul de numire se
aduce la cunotina inspectoratului colar pe raza cruia i
desfoar activitatea unitatea de nvmnt particular
respectiv.
(3) Numirea, ca urmare a promovrii concursului, a
directorului/directorului adjunct al Palatului Naional al Copiilor
se realizeaz prin ordin al ministrului educaiei naionale i
cercetrii tiinifice, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la
validarea rezultatelor concursului, pentru o perioad de 4 ani.
(4) Directorul i directorul adjunct din unitile de nvmnt
de stat i particular/Palatul Naional al Copiilor nu pot avea, pe
perioada exercitrii mandatului, funcia de preedinte sau
vicepreedinte n cadrul unui partid politic, la nivel local,
judeean sau naional.

(5) Persoanele care se afl n relaie de soi i rude de


gradul I nu pot ocupa concomitent funcii astfel nct unul sau
una s se afle fa de cellalt ori cealalt ntr-o poziie de
conducere, ndrumare i control la orice nivel ntr-o unitate de
nvmnt preuniversitar, inspectorat colar, casa corpului
didactic, palatele i cluburile copiilor i elevilor, cluburile sportive
colare.
(6) n urma promovrii concursului, directorul unitii de
nvmnt de stat ncheie, pe o perioad de 4 ani de la data
numirii n funcie, contract de management administrativfinanciar cu primarul/primarul de sector al unitii
administrativ-teritoriale, respectiv preedintele consiliului
judeean pe raza cruia se afl unitatea de nvmnt/primarul
general al municipiului Bucureti i contract de management
educaional cu inspectorul colar general.
(7) Modelele-cadru de contract de management educaional,
respectiv management administrativ-financiar sunt prevzute n
anexele nr. 7 i 8.
(8) n urma promovrii concursului, directorul adjunct al
unitii de nvmnt de stat ncheie contract de management
educaional cu inspectorul colar general, pe o perioad de 4 ani
de la data numirii n funcie.
(9) n urma promovrii concursului, directorul/directorul
adjunct al Palatului Naional al Copiilor ncheie contractul de
management educaional cu ministrul educaiei naionale i
cercetrii tiinifice, pe o perioad de 4 ani de la data numirii n
funcie. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul
prilor, n urma evalurii performanelor manageriale, conform
prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile
i completrile ulterioare.
(10) n urma promovrii concursului, directorii i directorii
adjunci ai palatelor i cluburilor copiilor ncheie contractul de
management educaional cu inspectorul colar general, pe o
perioad de 4 ani. Contractul de management poate fi prelungit,
cu acordul prilor, n urma evalurii performanelor
manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea
nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
(11) n urma promovrii concursului, directorii unitilor de
nvmnt special, directorul CJRAE/CMBRAE i al centrului
colar/centrului colar pentru educaie incluziv ncheie, pe o
perioad de 4 ani de la data numirii n funcie, contract de
management administrativ-financiar cu preedintele consiliului
judeean/primarul general al municipiului Bucureti i contract
de management educaional cu inspectorul colar general.
(12) n situaia n care persoanele numite, ca urmare a
promovrii concursului, n funciile de director/director adjunct
au mai puin de 4 ani pn la mplinirea vrstei legale de
pensionare, contractul de management administrativ-financiar
i contractul de management educaional se ncheie pn la
data ndeplinirii condiiilor legale de pensionare, putnd fi
prelungite prin act adiional, pe perioada meninerii ca titular n
funcia didactic peste vrsta de pensionare, n condiiile legii.
(13) Cadrele didactice numite n funciile de director i
director adjunct au drept de rezervare a postului didactic sau a
catedrei pe perioada n care ndeplinesc aceste funcii.
(14) Dac n termen de cel mult 6 luni de la organizarea
concursului funcia de director sau director adjunct devine
vacant, consiliul de administraie al unitii de nvmnt poate
solicita inspectoratului colar numirea n aceast funcie a unuia
dintre candidaii admii la concurs, cu consimmntul scris al
acestuia, n ordinea descresctoare a punctajului obinut.
Art. 22. (1) n toate situaiile n care contractul de
management educaional al directorului/directorului adjunct
nceteaz, inspectorul colar general emite decizie de ncetare
a contractului de management educaional.

(2) n toate situaiile n care contractul de management


educaional al directorului/directorului adjunct al Palatului
Naional al Copiilor nceteaz, ministrul educaiei naionale i
cercetrii tiinifice emite ordin de ncetare a contractului de
management educaional.
Art. 23. (1) Directorul/Directorul adjunct al unitii de
nvmnt de stat, numit n funcie ca urmare a promovrii
concursului, poate fi eliberat din funcie la propunerea motivat
a consiliului de administraie al inspectoratului colar/al
municipiului Bucureti, la propunerea a 2/3 dintre membrii
consiliului de administraie al unitii de nvmnt sau la
propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri.
n aceast ultim situaie este obligatorie realizarea unui audit
de ctre inspectoratul colar. Rezultatele auditului se analizeaz
n consiliul de administraie al inspectoratului colar. n funcie de
hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar,
inspectorul colar general emite decizia de ncetare a
contractului de management educaional i de eliberare din
funcie a directorului/directorului adjunct al unitii de
nvmnt.
(2) Directorul unitii de nvmnt particular i confesional,
numit n funcie ca urmare a promovrii concursului, poate fi
eliberat din funcie la propunerea consiliului de administraie, cu
votul a 2/3 din membrii si, prin decizia persoanei juridice
fondatoare.
(3) Directorul/Directorul adjunct al unitii de nvmnt de
stat/Palatului Naional al Copiilor, numit n funcie ca urmare a
promovrii concursului, poate fi eliberat din funcie dac pe
perioada mandatului a obinut calificativul nesatisfctor n
urma evalurii anuale, n urma unei inspecii de evaluare
instituional sau a unei inspecii care vizeaz aspecte de
management.
Art. 24. (1) n funciile de director sau de director adjunct
rmase vacante sau n cazul vacantrii unor funcii de director
sau de director adjunct din uniti de nvmnt de stat,
conducerea interimar este asigurat, pn la organizarea
concursului, dar nu mai trziu de sfritul anului colar, de un
cadru didactic titular, membru al corpului naional de experi n
managementul educaional, numit prin detaare n interesul
nvmntului sau prin delegarea atribuiilor specifice funciei,
n conformitate cu legislaia n vigoare, prin decizia inspectorului
colar general, la propunerea consiliului profesoral din unitile
de nvmnt respective, cu avizul consiliului de administraie
al inspectoratului colar i cu acordul scris al persoanei
solicitate. Nu pot fi numite n funciile rmase vacante sau n
cele care se vacanteaz ntre perioadele de concurs:
a) persoanele care pn la organizarea concursului au
ocupat funcii de director sau de director adjunct n unitatea de
nvmnt respectiv i nu au participat la concurs;
b) persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost
admise.
(2) Cadrele didactice titulare n uniti de nvmnt
particular acreditate, membre ale corpului naional de experi n
managementul educaional, pot fi numite, prin detaare n
interesul nvmntului, n funcii de director sau de director
adjunct la uniti de nvmnt preuniversitar de stat, pn la
organizarea concursului, dar nu mai trziu de sfritul anului
colar. n mod similar, cadrele didactice titulare n nvmntul
de stat, membre ale corpului naional de experi n
managementul educaional, pot fi numite, prin detaare n
interesul nvmntului, n funcii de director sau de director
adjunct la uniti de nvmnt preuniversitar particular
autorizate/acreditate, pn la organizarea concursului, dar nu
mai trziu de sfritul anului colar.

(3) n funcie de interesul nvmntului, n lipsa cadrelor


didactice membre ale corpului naional de experi n
managementul educaional, inspectorul colar general, cu avizul
consiliului de administraie al inspectoratului colar i cu acordul
scris al persoanei solicitate, poate numi prin detaare n
interesul nvmntului, n funcii de director sau de director
adjunct la uniti de nvmnt preuniversitar, pn la
organizarea concursului, dar nu mai trziu de sfritul anului
colar, i cadre didactice titulare nvmntul preuniversitar
care nu sunt membre ale corpului naional de experi n
managementul educaional.
(4) Asigurarea conducerii unei uniti de nvmnt
preuniversitar particular, pn la organizarea concursului, dar
nu mai trziu de sfritul anului colar, se poate realiza de cadre
didactice care se disting prin caliti profesionale, manageriale
i morale, dup cum urmeaz:
a) prin numirea n funcia de conducere de ctre conducerea
persoanei juridice finanatoare, la propunerea consiliului de
administraie al unitii de nvmnt particular, a unui cadru
didactic din unitatea de nvmnt respectiv sau a unui cadru
didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunotina
inspectoratului colar pe raza cruia i desfoar activitatea
unitatea de nvmnt;
b) prin detaarea n interesul nvmntului a cadrelor
didactice titulare n nvmntul preuniversitar de stat sau a
cadrelor didactice titulare n alte uniti de nvmnt particular,
la propunerea conducerii persoanei juridice finanatoare i cu
acordul scris al persoanei solicitate, prin decizie a inspectorului
colar general.
(5) Decizia de ncetare a detarii n interesul nvmntului
sau de delegare a atribuiilor, n condiiile alin. (1)(4), se emite
la ncheierea perioadei de concurs, dup afiarea rezultatelor
finale ale acestuia.
CAPITOLUL IV
Dispoziii finale
Art. 25. (1) Informaiile false cuprinse n curriculum vitae,
falsul n declaraii, falsul n nscrisuri oficiale i sub semntur
privat, nerespectarea condiiilor de nscriere la concurs sau
cele referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de
nscriere la concurs, observate de comisia de concurs naintea
sau n timpul desfurrii concursului, atrag eliminarea
candidatului din concurs i sesizarea organelor competente.
(2) Sesizrile menionate la alin. (1), dovedite dup
finalizarea concursului, dar nainte de emiterea deciziei/ordinului

de numire, dac sunt constatate cu privire la ctigtorul


concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia i
validarea urmtorului candidat admis. n cazul n care nu exist
niciun alt candidat admis, concursul se reprogrameaz.
(3) Sesizrile menionate la alin. (1) dovedite dup finalizarea
concursului conduc la invalidarea rezultatelor concursului i
eliberarea din funcie a persoanei respective.
Art. 26. nclcarea de ctre candidat sau de alte persoane
a prevederilor prezentei metodologii atrage rspunderea
disciplinar, contravenional sau penal, potrivit legii.
Art. 27. La organizarea i desfurarea concursului nu pot
participa persoanele care concureaz sau care au n rndul
candidailor so, soie, rude sau afini pn la gradul IV inclusiv.
Preedinii, coordonatorii, membrii i secretarii comisiilor
implicate n organizarea i desfurarea concursului, precum i
persoanele desemnate ca observatori, nainte de desfurarea
concursului, dau o declaraie pe propria rspundere c nu au n
rndul candidailor so, soie, rude sau afini pn la gradul IV
inclusiv ori relaii conflictuale cu vreun candidat.
Art. 28. Dosarele de nscriere la concurs ale candidailor,
borderourile de notare ale membrilor comisiei de concurs, grilele
de
evaluare
a
curriculumurilor
vitae,
ofertele
manageriale/proiectele planurilor de dezvoltare instituional
propuse de candidai, lucrrile scrise ale candidailor i
DVD-urile cu nregistrrile audio-video ale probelor de concurs
se arhiveaz i se pstreaz timp de 4 ani n inspectoratul
colar/Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice/
unitatea de nvmnt, dup caz.
Art. 29. La toate etapele concursului pentru ocuparea
funciei de director i director adjunct particip, cu statut de
observator, cte un reprezentant al organizaiilor sindicale
afiliate la federaiile sindicale reprezentative la nivel de sector
de activitate nvmnt preuniversitar, care au membri n
unitatea de nvmnt pentru care se organizeaz concursul;
pentru unitile de nvmnt n care nu exist organizaie
sindical sau exist organizaie sindical afiliat la o federaie
sindical reprezentativ la nivel de sector de activitate
nvmnt preuniversitar, particip cu statut de observator un
reprezentant al salariailor din unitatea de nvmnt.
Art. 30. Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice desemneaz delegai, n fiecare jude i n municipiul
Bucureti, pentru monitorizarea organizrii i desfurrii
probelor de concurs.
Art. 31. Anexele nr. 110 fac parte integrant din
prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1
la metodologie

CERERE DE NSCRIERE

la concursul pentru ocuparea postului de director/director adjunct de la .....


Subsemnatul(a), (cu iniiala tatlui) ..................................................., nscut() la data de (ziua, luna,
anul) ..... /..../..., CNP ............................. legitimat() cu C.I. (cartea de identitate) seria ........ nr. ............,
eliberat de ..................... la data de ....................., cu domiciliul stabil n str. ......................... nr. ...., bl. ....,
ap. ......, localitatea ................................, judeul (sectorul) ........................., telefon ..................................,
v rog s-mi aprobai nscrierea la concursul pentru ocuparea postului de director/director adjunct la
unitatea de nvmnt ..................... din localitatea ......................, judeul ......................../municipiul
Bucureti.

Data: ........................

Semntura ................................

10

ANEXA Nr. 2*)


la metodologie

M O D E L D E C U R R I C U L U M V I TA E


Curriculum Vitae


INFORMAII PERSONALEScriei

numele i prenumele

[Toate cmpurile CV-ului sunt opionale. tergei cmpurile goale.]

Scrieinumelestrzii,numrul,oraul,codulpotal,ara
Scriei numrul de telefon

Scriei numrul de telefon mobil

Scriei adresa de email


Scriei adresa paginii web personale
Scriei tipul de messenger pe care-l folosii (Yahoo, skype etc.)Scriei
numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)
Sexul Scriei sexul | Data naterii zz/ll/aaaa| Naionalitatea Scriei naionalitatea
LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE
SE CANDIDEAZ
POZIIA
LOCUL DE MUNC DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZ

Scriei locul de munc pentru care se candideaz /


poziia / locul de munc dorit / studiile pentru care se
candideaz (ndeprtai cmpurile irelevante din
coloana stng)

EXPERIENA PROFESIONAL
[Descriei separat fiecare loc de munc. ncepei cu cel mai recent.]

Scriei datele (de la - pn la)

Scriei ocupaia sau poziia ocupat


Scriei denumirea angajatorului i localitatea (scriei i adresa complet i pagina web)
Scriei principalele activiti i responsabiliti
Tipul sau sectorul de activitate Scriei tipul sau sectorul de activitate

EDUCAIE I FORMARE
[Adugai cmpuri separate pentru fiecare etap de formare. ncepei cu cea mai recent.]

Scriei datele (de la - pn la)

Scriei calificarea obinut

Scriei nivelul
EQF, dac l
cunoatei

Scriei denumirea organizaiei de educaie sau formare i localitatea (dac este relevant,
scriei i ara)
Scriei lista principalelor materii studiate i abilitile acumulate
COMPETENE PERSONALE
[tergei cmpurile necompletate.]

Limba(i) matern(e)Scriei limba matern / limbile materne


Alte limbi strine cunoscute

NELEGERE

Ascultare

VORBIRE

Citire

Participare la
conversaie

Specificai limba strinSpecificai nivelul Specificai nivelul Specificai nivelul

SCRIERE

Discurs oral

Specificai
nivelul

Specificai nivelul

Scriei denumirea certificatului. Scriei nivelul, dac l cunoatei.

Specificai limba strinSpecificai nivelul Specificai nivelul Specificai nivelul

*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.

Specificai
nivelul

Specificai nivelul

11

Scriei denumirea certificatului. Scriei nivelul, dac l cunoatei.


Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referin pentru limbi strine


Competene de comunicare

Competene
organizaionale/manageriale

Scriei competenele de comunicare deinute. Specificai contextul n care au fost


acestea dobndite. De exemplu:
bune competene de comunicare dobndite prin experiena proprie de manager de
vnzri
Scriei competenele organizaionale/manageriale. Specificai contextul n care au fost
acestea dobndite.


Competene dobndite la locul de Scriei competenele dobndite la locul de munc i care nu au fost menionate anterior.
munc
Specificai contextul n care au fost acestea dobndite.
Competene informatice

Alte competene

Permis de conducere

Scriei competenele informatice deinute. Specificai contextul n care au fost acestea


dobndite.
Scriei alte competene care nu au fost menionate anterior. Specificai contextul n care au
fost acestea dobndite
Scriei categoria permisului de conducere pe care l deinei.

INFORMAII SUPLIMENTARE
Publicaii Mentionai publicaiile, prezentrile, proiectele, conferinele, seminarele, distinciile,
afilierile i referinele pe care le considerai relevante. tergei cmpurile irelevante
din coloana stng.
Prezentri
Proiecte
Conferine
Seminarii
Distincii
Afilieri
Referine
ANEXE
ListaidocumenteleanexateCV
ului(copiialediplomeloricertificatelordecalificare,recomandri,munc,publicaiisaulucrridec
ercetare).

ANEXA Nr. 3
la metodologie

E VA L U A R E C U R R I C U L U M V I TA E

Criterii

Punctaj*)
maxim

Punctaj
obinut

a) Studii:
1. studii aprofundate, masterat, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de 1 p
specializare i cursuri de perfecionare postuniversitare, n specialitate sau n management educaional
i finanare, studii juridice/economice, politici educaionale, asigurarea calitii educaiei;
1p
2. doctorat n management educaional sau n domeniul n care i desfoar activitatea.
*) La lit. a) se acord punctaj maxim n situaia n care candidatul ndeplinete cel puin o condiie de studii menionate n fia de evaluare.
La lit. c) se acord cte 0,25 puncte pentru fiecare responsabilitate/funcie diferit la nivelul unitii de nvmnt i cte 0,5 puncte pentru fiecare
responsabilitate/funcie la nivelul MENC/inspectorat colar.
La lit. e) se acord cte 0,5 puncte pentru fiecare iniiere de proiecte, cte 0,5 puncte pentru fiecare coordonare de proiecte i cte 0,25 puncte pentru
fiecare participare la proiecte.

12

Punctaj*)
maxim

Criterii

Punctaj
obinut

b) Participarea la stagii de formare/de perfecionare n specialitate i/sau n managementul educaional:


1. n ar;
1p
2. n strintate.
1p
c) Experiena n activitatea de:
1. responsabil de comisie metodic, ef catedr, responsabil comisie de evaluare a calitii, profesor- 1,25 p
formator, coordonator al centrului judeean/municipiului Bucureti de asisten psihopedagogic,
director/director adjunct, membru n consiliul de administraie al unitii de nvmnt;
2. funcii de conducere, ndrumare i control n inspectoratul colar sau n Ministerul Educaiei 1 p
Naionale i Cercetrii tiinifice, membru n consiliul consultativ al specialitii/al inspectoratului colar,
profesor metodist, responsabil de cerc pedagogic, membru n consiliul de administraie al
inspectoratului colar.
d 1). Lucrri de management educaional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN;
d 2). articole de management educaional sau de specialitate publicate.

1p

e) Iniiere, coordonare, participarea la proiecte-pilot, la proiecte de reforma nvmntului, la proiecte 1,25 p


comunitare, la proiecte de integrare european, la alte proiecte internaionale
f) Cunoaterea unei/unor limbi strine de circulaie internaional dovedit prin documente emise de 0,75 p
o autoritate n materie (pentru candidaii care au pe diploma de licen/absolvire, ca specializare, o
limb strin, este suficient prezentarea copiei de pe diplom).
g) Cunotine de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate.

0,75 p

TOTAL PUNCTAJ

10 p

ANEXA Nr. 4
la metodologie

E VA L U A R E O F E R T M A N A G E R I A L

Analiza proiectului de dezvoltare instituional existent i propunere plan operaional pentru 1 an


Nr.
crt.

Punctaj
indicator

Punctaj
aspect vizat

Aprecierea corect a analizei existente n PDI cu privire la


calitatea procesului educaional oferit de instituia de
nvmnt

1p

2p

Aprecierea corect a analizei de tip PEST(ELA) sau/i


SWOT existent n PDI

1p

Aspect vizat

Indicator

Cunoaterea
i
prezentarea
detaliat a planului de dezvoltare
instituional (PDI) dezvoltat de
coala pentru care candideaz:
DIAGNOZA, corelarea cu planurile
de dezvoltare locale i regionale

Cunoaterea
i
prezentarea Cunoate i prezint corect viziunea i misiunea colii
detaliat a PDI-ului dezvoltat de existente n PDI-ul colii.
coala pentru care candideaz:
Analizeaz i apreciaz corect scopurile (intele) strategice
COMPONENTA STRATEGIC
formulate n PDI-ul colii.

0,5 p

Analizeaz i apreciaz corect opiunile strategice i


modalitile de monitorizare/evaluare existente n PDI-ul
colii.

0,5 p

Formuleaz propuneri pertinente, corelate cu realitatea i


contextul socioeconomic n care funcioneaz coala,
pentru corectarea/ajustarea/modificarea viziunii i a misiunii
colii.

0,5 p

Formuleaz propuneri argumentate prin analiz i corelaii


economice i financiare privind: corectarea coninutului
scopurilor strategice (parial/total), eliminarea unor scopuri
strategice cuprinse n PDI-ul colii, adugarea unor scopuri
strategice n PDI-ul colii.

1p

0,5 p

3p

13

Nr.
crt.

Punctaj
indicator

Punctaj
aspect vizat

Componenta operaional/Plan Proiecteaz programe de dezvoltare/aciuni structurate n


operaional pentru 1 an
funcie de cele patru domenii funcionale/de grupuri-int/de
rezultatele ateptate.

1p

5p

Formuleaz, n concordan cu strategia din PDI,


obiectivele specifice.

1p

Alege corect activiti de atingere a obiectivelor specifice.

0,5 p

Stabilete corect responsabilitile.

0,5 p

Propune termene realiste de finalizare a activitilor.

0,5 p

Identific n mod corect resursele necesare.

0,5 p

Stabilete n mod realist indicatorii de performan.

0,5 p

Monitorizarea i evaluarea planului operaional.

0,5 p

Aspect vizat

Indicator

10 p

TOTAL PUNCTAJ

Propunere proiect de dezvoltare instituional i plan operaional pentru 1 an

Nr.
crt.

Punctaj
indicator

Punctaj
aspect vizat

Realizeaz analiza corect a calitii procesului educaional


oferit de instituia de nvmnt.

1p

2p

Realizarea unei analize realiste de tip PEST(ELA) sau/i


SWOT.

1p

Aspect vizat

Diagnoza

Componenta strategic

Indicator

Prezint corect viziunea colii.

0,5 p

Prezint corect misiunea colii n comunitate.

0,5 p

Formuleaz corect scopurile (intele) strategice.

1p

Formuleaz corect opiunile strategice.

0,5 p

Stabilete corect modaliti de monitorizare/evaluare.

0,5 p

Componenta operaional/Plan Proiecteaz programe de dezvoltare/aciuni structurate n


operaional pentru 1 an
funcie de cele patru domenii funcionale/de grupuri-int/de
rezultatele ateptate.

1p

Formuleaz, n concordan cu strategia din PDI,


obiectivele specifice

.1 p

Alege corect activiti de atingere a obiectivelor specifice.

0,5 p

Stabilete corect responsabilitile.

0,5 p

Propune termene realiste de finalizare a activitilor.

0,5 p

Identific n mod corect resursele necesare (umane,


materiale, financiare).

0,5 p

Stabilete n mod realist indicatorii de performan.

0,5 p

Monitorizarea i evaluarea planului operaional.

0,5 p

TOTAL PUNCTAJ

3p

5p

10 p

Comisia

B

Fexcele

C

Punctajobinut/evaluator

c)Prezentareaofertei
managerialeiascrisorii
deintenie

tot.A+tot.B+tot.C:

A+B+C:

A+B+C:

A+B+C:

A+B+C:

A+B+C:

Punctajfinaldelafiecareevaluator

*) Anexa nr. 5 este reprodus n facsimil.
5HVSLQV SXQFWHVDXWRWDOSXQFWDMSUREDD WRW$ VDXWRWDOSXQFWDMSUREDE WRW% 


VDXWRWDOSXQFWDMSUREDF WRW& 
3XQFWDMXOWRWDO

$GPLV ! SXQFWHLWRWDOSXQFWDMSUREDD ! WRW$! LWRWDOSXQFWDMSUREDE ! WRW%! 


LWRWDOSXQFWDMSUREDF ! WRW&! 


Membru4ATotal

Numeiprenume

Punctajobinut/evaluator

Punctajobinut/evaluator

Membru3

Membru2

Membru1

Coordonator

b)Analizaievaluarea
curriculumuluivitae

a)Probascris

$QH[DQUOD0HWRGRORJLH

81,7$7($'(19017BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
180(/(&$1','$78/8,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
',5(&725$'-81&7
)81&,$3(1758&$5(&$1','($= ',5(&725 

%25'(528'(127$5(

ANEXA Nr. 5*)


la metodologie

14

15

ANEXA Nr. 6
la metodologie

Set de competene manageriale pentru profilul directorilor i directorilor adjunci din unitile de nvmnt
1. Conducere i supervizare

(A) Le ofer celorlali o direcie clar


(B) Stabilete standarde potrivite de comportament
(C) Deleag munca n mod eficient i echitabil
(D) i motiveaz i i responsabilizeaz pe cei din jur
(E) Ofer personalului oportuniti de dezvoltare i mentorat
(F) Recruteaz personalul de nalt calibru
2. Lucrul cu oamenii

(B) Planific activiti i proiecte cu suficient timp nainte i ia


n considerare schimbrile de situaii care pot aprea
(C) Administreaz eficient timpul
(D) Identific i organizeaz resursele necesare ca s poat
ndeplini unele sarcini
(E) Monitorizeaz performanele echipei n relaie cu
termenele stabilite i rezultatele planificate
5. Gndire antreprenorial i orientat ctre rezultat

(A) Demonstreaz interes pentru a-i nelege pe ceilali


(B) Se adapteaz echipei i construiete spiritul de echip
(C) Recunoate i recompenseaz contribuia celorlali
(D) Ascult, se consult cu ceilali i comunic proactiv
(E) Ofer suport i are interes pentru cei cu care lucreaz
(F) Dezvolt i comunic deschis opiniile proprii, cum ar fi, de
exemplu, cunoaterea propriilor caliti i defecte
3. Luarea deciziilor i iniierea aciunilor

(A) Se informeaz permanent despre schimbrile din


sistemul educaional
(B) Identific oportuniti de dezvoltare pentru instituie
(C) Demonstreaz nelegerea i stpnirea situaiei
financiare
(D) Controleaz costurile i poate analiza situaii de tip
costuri versus beneficii i nsemntatea valorii adugate
6. Prezentarea informaiilor i comunicare

(A) Ia decizii prompte, care pot implica hotrri grele i


asumarea de riscuri calculate
(B) i asum responsabilitatea pentru aciuni, proiecte i
oameni
(C) Preia iniiativa i are ncredere n sine
(D) Iniiaz i genereaz activiti
4. Planificare i organizare

(A) Stabilete obiective clar definite

(A) Vorbete clar i fluent


(B) Exprim opinii, informaii i puncteaz cu claritate
argumentele
(C) Realizeaz prezentri i abordeaz vorbitul n public cu
ncredere i abilitate
(D) Rspunde rapid nevoilor unei audiene, reaciilor i
feedback-ului lor
(E) Proiecteaz credibilitate
ANEXA Nr. 7
la metodologie

Modele de contract managerial de director i director adjunct


Contract de management educaional
I. Prile contractante:

1. Domnul/Doamna .., n calitate de inspector colar general al Inspectoratului


colar al Judeului .., i
2. Domnul/Doamna ................, CNP ..............., domiciliat/ n
localitatea , str. . nr. , bl. , sc. , ap. , jud. , cetean
romn, avnd actul de identitate seria . nr. , eliberat de , n calitate de director la
.........., cu sediul n ........,
str. nr. , jud. , tel. , numit n funcie prin decizia nr. din .
II. Obiectul contractului

Inspectoratul colar , prin


inspectorul colar general, ncredineaz directorului
conducerea, ndrumarea, controlul i administrarea unitii de
nvmnt, n concordan cu strategia i direciile de
dezvoltare ale nvmntului preuniversitar, stabilite prin
obiectivele reformei educaionale n plan naional i local.
III. Durata contractului

Prezentul contract se ncheie pe o perioad determinat de


4 ani, ncepnd cu data emiterii deciziei de numire n funcie1.
IV. Atribuiile, drepturile i obligaiile directorului

1. Atribuiile directorului unitii de nvmnt sunt cele


prevzute n Regulamentul de organizare i funcionare a
unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin ordin al
ministrului.
2. Drepturile i obligaiile generale ale directorului decurg din:
a) Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare;
1

Cu excepia situaiilor prevzute la art. 21 alin. (12) din metodologie.

b) Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu


modificrile i completrile ulterioare;
c) actele normative i actele administrative cu caracter
normativ elaborate de Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice i a celorlalte ministere/instituii care au n
subordine uniti de nvmnt;
d) dispoziiile emise de inspectorul colar general;
e) contractul colectiv de munc aplicabil.
3. Alte drepturi i obligaii contractuale:
a) aplic strategiile educaionale promovate de inspectoratul
colar la nivelul unitii de nvmnt, n concordan cu
obiectivele politicii naionale n domeniul educaiei;
b) particip la programele de formare/perfecionare n
domeniul managementului educaional;
c) are dreptul s solicite i s primeasc asisten juridic
din partea inspectoratului colar n toate problemele de legislaie
precum i n cazul unor litigii n care este implicat unitatea de
nvmnt;

16

d) beneficiaz de o indemnizaie de conducere, stabilit


conform dispoziiilor legale n vigoare;
e) asigur calitatea educaiei furnizate de unitatea de
nvmnt;
f) ncheie i rspunde de actele juridice semnate n numele
i pe seama unitii de nvmnt;
g) deconteaz cheltuielile de cazare, diurn, transport i alte
cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative,
pentru deplasrile n interes de serviciu n ar i n strintate
n limita bugetului;
h) rspunde de organizarea i realizarea perfecionrii
personalului din unitatea de nvmnt;
i) prezint anual, consiliului de administraie al unitii de
nvmnt i inspectoratului colar, rapoarte privind starea i
calitatea nvmntului i stadiul implementrii politicilor
educaionale din unitatea de nvmnt;
j) rspunde de aplicarea i respectarea legislaiei n
organizarea, conducerea i desfurarea procesului de
nvmnt;
k) i declar averea la nceputul i la sfritul contractului;
l) n perioada executrii contractului beneficiaz de
rezervarea catedrei pe care este titular.
V. Drepturile i obligaiile inspectorului colar general

1. S asigure directorului deplina libertate n conducerea,


organizarea i coordonarea nvmntului preuniversitar la
nivelul unitii de nvmnt, limitrile fiind cele prevzute de
reglementrile legale.
2. S asigure directorului condiiile legale pentru a-i ndeplini
obligaiile cuprinse n prezentul contract.
3. Cu prilejul elaborrii bugetului i a rectificrilor de buget,
va urmri cu prioritate acoperirea capitolelor de venituri i
cheltuieli deficitare ale unitii de nvmnt, inclusiv
suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat.
4. Rspunde de repartizarea sumelor ctre unitatea
nvmnt, pe baza numrului de elevi/precolari i a
standardelor de cost i le supune aprobrii autoritii
deliberative.
VI. Loialitate i confidenialitate

Pe durata prezentului contract i nc o perioad de 2 ani de


la ncetarea contractului de management educaional, directorul
este obligat s pstreze cu rigurozitate confidenialitatea asupra
datelor i informaiilor care nu sunt destinate publicitii sau care
sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea
executiv a administraiei publice locale.
Directorului i sunt interzise orice activiti contrare politicii
Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice n
domeniul educaiei.
VII. Rspunderea prilor

1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare


a obligaiilor din prezentul contract, prile rspund potrivit legii.
2. Directorul rspunde disciplinar i/sau patrimonial pentru
daunele produse prin orice act al su contrar intereselor
nvmntului/unitii de nvmnt sau pentru acte de
gestiune defectuoas.
3. n cazul n care sunt indicii privind svrirea unei
infraciuni n legtur cu executarea contractului, svrirea
unor fapte de corupie sau a unor fapte ce atenteaz la bunele
moravuri, vor fi sesizate organele competente.

VIII. Suspendarea i modificarea contractului

1. Contractul de management educaional se suspend n


baza hotrrii consiliului de administraie al unitii de
nvmnt n cazul n care directorul a fost trimis n judecat
pentru fapte penale incompatibile cu funcia deinut, pn la
rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti. n cazul
reglementrilor legale intervenite ulterior ncheierii contractului i
care i sunt aplicabile, prile vor putea modifica contractul numai
corespunztor acestora.
2. Contractul de management educaional se suspend de
drept n urmtoarele situaii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporar de munc;
c) exercitarea unei funcii n cadrul unei autoriti executive
sau legislative, pe toat durata mandatului, dac legea nu
prevede altfel;
d) n cazul n care salariatul este arestat preventiv, n
condiiile Codului de procedur penal
IX. ncetarea contractului

Prezentul contract nceteaz:


1. la expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat;
2. pentru nerespectarea cu vinovie a obligaiilor
contractuale, precum i pentru svrirea unei fapte de natura
abaterilor disciplinare, potrivit dispoziiilor art. 280, alin. (2) lit. e)
i f) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, sau de natura celor care angajeaz rspundere
patrimonial, civil sau penal;
3. dac, pe perioada mandatului, directorul a obinut, n urma
evalurii anuale sau n urma inspeciei efectuate de
inspectoratul colar ori de ctre Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice, calificativul nesatisfctor;
4. n cazul n care persoana i pierde calitatea de cadru
didactic titular sau de membru al corpului naional de experi n
management educaional;
5. prin renunarea managerului la contract, cu respectarea
termenului de preaviz pentru funcii de conducere;
6. prin acordul prilor;
7. la ndeplinirea condiiilor de pensionare;
8. prin decesul sau punerea sub interdicie judectoreasc a
directorului;
9. n cazul reorganizrii administrativ-teritoriale sau a
restructurrii reelei colare;
10. n cazul n care dup finalizarea concursului se constat
informaii false cuprinse n curriculum vitae, fals n declaraii, fals
n nscrisuri oficiale i sub semntur privat, nerespectarea
condiiilor de nscriere la concurs sau a celor referitoare la
autenticitatea documentelor din dosarul de nscriere la concurs.
X. Litigii

Litigiile izvorte din ncheierea, executarea, modificarea,


ncetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabil sunt
de competena instanelor judectoreti competente s
soluioneze litigii de munc.
XI. Dispoziii finale

1. Prevederile prezentului contract se completeaz cu


dispoziiile Legii nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale altor acte normative specifice.
2. Fia postului este anex la prezent contract.

Inspector colar general,Director,
..

17

FIA-CADRU

a postului director
Funcia: Director
Numele i prenumele:
Unitatea de nvmnt:
Studii:
Anul absolvirii:
Specialitatea:
Vechime n nvmnt:
Gradul didactic:
Obligaia de predare: ore/sptmn
Numire prin Decizia inspectorului colar general nr.:
Data numirii n funcia de conducere:
Vechime n funcie:
Integrarea n structura organizatoric
Postul imediat superior: inspector colar general
Subordonri: personalul didactic de predare, didactic auxiliar i nedidactic din unitatea de nvmnt
Este nlocuit de:
Relaii de munc
Ierarhice: inspector colar general, inspector colar general adjunct
Funcionale: inspectori colari, directori/directori adjunci ai altor uniti de nvmnt, autoriti ale administraiei publice
locale/judeene
De colaborare: cu ali furnizori de educaie i de formare, structuri consultative din nvmnt, sindicate, organizaii
neguvernamentale
De reprezentare: reprezentarea oficial a unitii de nvmnt
Atribuiile directorului se raporteaz la:
prevederile Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
prevederile legislaiei i actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
ordinele, instruciunile i precizrile emise de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice
deciziile emise de inspectorul colar general;
hotrrile consiliului de administraie al unitii de nvmnt.
I. Atribuii generale

1. Realizeaz conducerea executiv a unitii de nvmnt


preuniversitar, n conformitate cu atribuiile conferite de legislaia
n vigoare, cu hotrrile consiliului de administraie al unitii de
nvmnt, precum i cu alte reglementri legale.
2. Manifest loialitate fa de unitatea de nvmnt,
credibilitate i responsabilitate n deciziile sale, ncredere n
capacitile angajailor, ncurajeaz i susine colegii, n vederea
motivrii pentru formare continu i pentru crearea n unitate a
unui climat optim desfurrii procesului de nvmnt.
3. Rspunde de ntreaga activitate financiar-contabil a
unitii n calitatea sa de ordonator de credite i coordoneaz
direct compartimentul financiar-contabil.
4. Realizeaz activitatea de ndrumare i control asupra
activitii ntregului personal salariat al unitii de nvmnt.
Colaboreaz cu personalul cabinetului medical i stomatologic.
5. Este preedintele consiliului profesoral i al consiliului de
administraie, n faa crora prezint rapoarte semestriale i
anuale.
II. Atribuii specifice

1. n exercitarea funciei de conducere executiv:


a) este reprezentantul legal al unitii de nvmnt i
realizeaz conducerea executiv a acesteia;
b) organizeaz ntreaga activitate educaional;
c) organizeaz i este direct responsabil de aplicarea
legislaiei n vigoare, la nivelul unitii de nvmnt;
d) asigur managementul strategic al unitii de nvmnt,
n colaborare cu autoritile administraiei publice locale, dup
consultarea partenerilor sociali i a reprezentanilor prinilor i
elevilor;
e) asigur managementul operaional al unitii de
nvmnt i este direct responsabil de calitatea educaiei
furnizate de unitatea de nvmnt;

f) asigur corelarea obiectivelor specifice unitii de


nvmnt cu cele stabilite la nivel naional i local;
g) coordoneaz procesul de obinere a autorizaiilor i
avizelor legale necesare funcionrii unitii de nvmnt;
h) asigur aplicarea i respectarea normelor de sntate i
securitate n munc;
i) semneaz parteneriate cu agenii economici pentru
asigurarea instruirii practice a elevilor;
j) prezint, anual, un raport asupra calitii educaiei n
unitatea de nvmnt pe care o conduce, ntocmit de comisia
de evaluare i asigurare a calitii; raportul, aprobat de consiliul
de administraie, este prezentat n faa consiliului profesoral,
comitetului reprezentativ al prinilor/asociaiei de prini i este
adus la cunotina autoritilor administraiei publice locale i a
inspectoratului colar;
k) coordoneaz elaborarea proiectului de dezvoltare
instituional a colii, prin care se stabilete politica educaional
a acesteia;
l) lanseaz proiecte de parteneriat cu uniti de nvmnt
similare din Uniunea European sau din alte zone;
m) solicit consiliului reprezentativ al prinilor i, dup caz,
consiliului local/consiliului judeean, i consiliului reprezentativ
al elevilor desemnarea reprezentanilor lor n consiliul de
administraie al unitii de nvmnt;
n) numete, prin decizie, componena comisiilor pentru
examenele de corigene, amnri sau diferene;
o) coordoneaz activitile de pregtire organizate de cadrele
didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care particip la
olimpiade, concursuri, competiii sportive i festivaluri naionale
i internaionale;
p) n exercitarea atribuiilor i a responsabilitilor stabilite,
directorul emite decizii i note de serviciu.

18

2. n exercitarea funciei de angajator:


a) angajeaz personalul din unitate prin ncheierea
contractului individual de munc;
b) ntocmete, conform legii, fiele posturilor pentru
personalul din subordine; rspunde de selecia, angajarea,
evaluarea periodic, formarea, motivarea i ncetarea
raporturilor de munc ale personalului din unitate, precum i de
selecia personalului nedidactic;
c) propune consiliului de administraie vacantarea posturilor,
organizarea concursurilor pe post i angajarea personalului;
d) ndeplinete atribuiile prevzute de metodologia-cadru
privind mobilitatea personalului didactic de predare din
nvmntul preuniversitar, de metodologia de ocupare a
posturilor didactice care se vacanteaz n timpul anului colar,
precum i de alte acte normative elaborate de Ministerul
Educaiei i Cercetrii tiinifice;
e) coordoneaz organizarea i desfurarea concursului de
ocupare a posturilor nedidactice;
f) stabilete atribuiile coordonatorului pentru proiecte i
programe educative colare i extracolare, n funcie de
specificul unitii;
g) aprob concediile de odihn ale personalului didactic de
predare, didactic auxiliar i nedidactic, pe baza solicitrilor scrise
ale acestora, conform Codului muncii i contractului colectiv de
munc aplicabil;
h) aprob concediu fr plat i zilele libere pltite, conform
prevederilor legale i ale contractului colectiv de munc
aplicabil, pentru ntreg personalul, n condiiile asigurrii suplinirii
activitii acestora;
i) coordoneaz comisia de salarizare i aprob trecerea
personalului salariat al unitii de nvmnt, de la o gradaie
salarial la alta, n condiiile prevzute de legislaia n vigoare;
j) coordoneaz realizarea planurilor de formare profesional
n concordan cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificrile
i completrile ulterioare, Legii nr. 53/2003 i Codul muncii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i supune
aprobrii acestora de ctre consiliul de administraie;
k) monitorizeaz implementarea planurilor de formare
profesional a personalului didactic de predare, didactic-auxiliar
i nedidactic.
3. n calitate de evaluator:
a) apreciaz personalul didactic de predare i de instruire
practic, la inspeciile pentru obinerea gradelor didactice,
precum i pentru acordarea gradaiilor de merit;
b) informeaz inspectoratul colar cu privire la rezultatele de
excepie ale personalului didactic, pe care l propune pentru
conferirea distinciilor i premiilor, conform prevederilor legale.
4. n exercitarea funciei de ordonator de credite:
a) propune n consiliul de administraie, spre aprobare,
proiectul de buget i raportul de execuie bugetar;
b) rspunde de ncadrarea n bugetul aprobat al unitii de
nvmnt;
c) se preocup de atragerea de resurse extrabugetare, cu
respectarea prevederilor legale;
d) rspunde de realizarea, utilizarea, pstrarea, completarea
i modernizarea bazei materiale a unitii de nvmnt;
e) urmrete modul de ncasare a veniturilor;
f) rspunde n ceea ce privete necesitatea, oportunitatea i
legalitatea angajrii i utilizrii creditelor bugetare, n limita i cu
destinaia aprobate prin bugetul propriu;
g) rspunde de integritatea i buna funcionare a bunurilor
aflate n administrare;
h) rspunde de organizarea i inerea la zi a contabilitii i
prezentarea la termen a bilanurilor contabile i a conturilor de
execuie bugetar.

5. Directorul unitii de nvmnt ndeplinete i


urmtoarele atribuii:
a) propune inspectoratului colar, spre aprobare, proiectul
planului de colarizare, avizat de consiliul de administraie;
b) coordoneaz activitatea de elaborare a ofertei
educaionale a unitii de nvmnt i o propune spre aprobare
consiliului de administraie;
c) coordoneaz i rspunde de colectarea datelor statistice
pentru sistemul naional de indicatori pentru educaie, pe care le
transmite inspectoratului colar, i rspunde de introducerea
datelor n Sistemul de informaii Integrat al nvmntului din
Romnia (SIIIR);
d) propune consiliului de administraie, spre aprobare,
regulamentul de organizare i funcionare al unitii de
nvmnt;
e) coordoneaz efectuarea anual a recensmntului
copiilor/elevilor din circumscripia colar, n cazul unitilor de
nvmnt cu nivelurile de nvmnt precolar, primar i
gimnazial;
f) stabilete componena formaiunilor de studiu n baza
hotrrii consiliului de administraie;
g) elaboreaz proiectul de ncadrare cu personal didactic de
predare, precum i schema de personal didactic auxiliar i
nedidactic i le supune, spre aprobare, consiliului de
administraie;
h) numete, dup consultarea consiliului profesoral, n baza
hotrrii consiliului de administraie, profesorii dirigini la clase,
precum i coordonatorul pentru proiecte i programe educative
colare i extracolare;
i) numete cadrul didactic care face parte din consiliul clasei,
ce poate prelua atribuiile profesorului diriginte, n condiiile n
care acesta este indisponibil pentru o perioad de timp, din
motive obiective;
j) numete, n baza hotrrii consiliului de administraie,
coordonatorii structurilor care aparin de unitatea de nvmnt,
din rndul cadrelor didactice de regul, titulare care i
desfoar activitatea n structurile respective;
k) stabilete, prin decizie, componenta catedrelor i comisiilor
din cadrul unitii de nvmnt, n baza hotrrii consiliului de
administraie;
l) coordoneaz comisia de ntocmire a orarului i l propune
spre aprobare consiliului de administraie;
m) aprob graficul serviciului pe coal al personalului
didactic i al elevilor; atribuiile acestora sunt precizate n
regulamentul de organizare i funcionare al unitii de
nvmnt;
n) propune consiliului de administraie, spre aprobare,
calendarul activitilor educative al unitii de nvmnt;
o) aprob graficul desfurrii lucrrilor scrise semestriale;
p) aprob, prin decizie, regulamentele de funcionare ale
cercurilor, asociaiilor tiinifice, tehnice, sportive i culturalartistice ale elevilor din unitatea de nvmnt, n baza hotrrii
consiliului de administraie;
q) elaboreaz instrumente interne de lucru, utilizate n
activitatea de ndrumare, control i evaluare a tuturor activitilor
care se desfoar n unitatea de nvmnt i le supune spre
aprobare consiliului de administraie;
r) asigur, prin efii catedrelor i responsabilii comisiilor
metodice, aplicarea planului de nvmnt, a programelor
colare i a metodologiei privind evaluarea rezultatelor colare;
s) controleaz, cu sprijinul efilor de catedr/responsabililor
comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin
verificarea documentelor, prin asistene la ore i prin participri
la diverse activiti educative extracurriculare i extracolare. n
cursul unui an colar, directorul efectueaz sptmnal 4
asistene la orele de curs, astfel nct fiecare cadru didactic s
fie asistat cel puin o dat pe semestru;

19

t) monitorizeaz activitatea de formare continu a


personalului din unitate;
u) monitorizeaz activitatea cadrelor didactice debutante i
sprijin integrarea acestora n colectivul unitii de nvmnt;
v) aprob asistena la orele de curs sau la activiti educative
colare/extracolare a efilor de catedr/responsabililor de
comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale n vigoare;
w) consemneaz zilnic n condica de prezen absenele i
ntrzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare
i de instruire practic, precum i ntrzierile personalului
didactic auxiliar i nedidactic, de la programul de lucru;
x) i asum, alturi de consiliul de administraie,
rspunderea public pentru performanele unitii de nvmnt
pe care o conduce;
y) numete i controleaz personalul care rspunde de
sigiliul unitii de nvmnt;
z) asigur arhivarea documentelor oficiale i colare:
aa) rspunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea,
anularea, completarea i gestionarea actelor de studii; rspunde
de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
modificarea, rectificarea i gestionarea documentelor de
eviden colar;
bb) aprob vizitarea unitii de nvmnt, de ctre
persoane din afara unitii, inclusiv de ctre reprezentani ai
mass-media. Fac excepie de la aceast prevedere
reprezentanii instituiilor cu drept de ndrumare i control asupra
unitilor de nvmnt, precum i persoanele care particip la
procesul de monitorizare i evaluare a calitii sistemului de
nvmnt;
cc) rspunde de realizarea, utilizarea, pstrarea,
completarea i modernizarea bazei materiale i sportive a
unitii de nvmnt, coordoneaz activitatea din internat i de
la cantin;
dd) rspunde de ntocmirea corect i la termen a statelor
lunare de plat a drepturilor salariale;

ee) rspunde de asigurarea manualelor colare pentru elevii


din nvmntul obligatoriu, conform prevederilor legale.
Asigur personalului didactic condiiile necesare pentru
studierea i alegerea manualelor pentru elevi;
ff) rspunde de stabilirea necesarului de burse colare i a
altor faciliti la nivelul unitii de nvmnt, conform legislaiei
n vigoare;
gg) rspunde de respectarea condiiilor i a exigenelor
privind normele de igien colar, de protecie i securitate n
munc, de protecie civil i de paz contra incendiilor, n
unitatea de nvmnt;
hh) aplic sanciuni pentru abaterile disciplinare svrite de
personalul unitii de nvmnt, n limita prevederilor legale n
vigoare;
ii) aplic sanciunile prevzute de regulamentul de
organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar i de regulamentul intern, pentru abaterile
disciplinare svrite de elevi;
jj) rspunde de transmiterea corect i la termen a datelor
solicitate de inspectoratul colar;
kk) raporteaz n timpul cel mai scurt orice situaie de natur
s afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea colii;
ll) directorul ndeplinete i alte atribuii stabilite de ctre
consiliul de administraie, potrivit legii, precum i orice alte
atribuii rezultnd din prevederile legale n vigoare i contractele
colective de munc aplicabile.
Pentru realizarea atribuiilor sale, directorul se consult cu
reprezentanii organizaiilor sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate nvmnt preuniversitar din unitatea de
nvmnt i/sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor din
unitatea de nvmnt, n conformitate cu prevederile legale.
n lips, directorul are obligaia de a delega atribuiile ctre
directorul adjunct sau ctre un alt cadru didactic, membru al
consiliului de administraie. Nendeplinirea acestei obligaii
constituie abatere disciplinar i se sancioneaz conform legii.

Inspector colar general,


.............................................

Director,
.......................................

Contract de management educaional


I. Prile contractante:

1. Domnul/Doamna .., n calitate de inspector colar general al Inspectoratului


colar al Judeului .., i
2. Domnul/Doamna ......................................, CNP ..............,
domiciliat/ n localitatea , str. . nr. , bl. , sc. , ap. , judeul
, cetean romn, avnd actul de identitate seria . nr. , eliberat de , n calitate
de director adjunct la .........., cu sediul n
, str. nr. , judeul , tel. , numit/ n funcie prin
Decizia nr. din 
II. Obiectul contractului

Inspectoratul colar , prin


inspectorul colar general, ncredineaz directorului
conducerea, ndrumarea, controlul i administrarea unitii de
nvmnt, n concordan cu strategia i direciile de
dezvoltare ale nvmntului preuniversitar, stabilite prin
obiectivele reformei educaionale n plan naional i local.
III. Durata contractului

Prezentul contract se ncheie pe o perioad determinat de


4 ani, ncepnd cu data emiterii deciziei de numire n funcie2.
2

Cu excepia situaiilor prevzute la art. 21 alin. (12) din metodologie.

IV. Atribuiile, drepturile i obligaiile directorului adjunct

A. Atribuiile directorului adjunct al unitii de nvmnt sunt


cele prevzute n regulamentul de organizare i funcionare a
unitilor de nvmnt preuniversitar aprobat prin ordin al
ministrului.
B. Drepturile i obligaiile generale ale directorului adjunct
decurg din:
Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare;

20

actele normative i actele administrative cu caracter


normativ elaborate de Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice i de celelalte ministere/instituii care au n
subordine uniti de nvmnt;
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
dispoziiile emise de inspectorul colar general;
contractul colectiv de munc aplicabil.
C. Alte drepturi i obligaii contractuale:
1. Aplic strategiile educaionale promovate de inspectoratul
colar la nivelul unitii de nvmnt, n concordan cu
obiectivele politicii naionale n domeniul educaiei.
2. Particip la programele de formare/perfecionare n
domeniul managementului educaional.
3. Beneficiaz de o indemnizaie de conducere, ce se
revizuiete anual, ntre limitele minime i maxime prevzute de
lege, n funcie de performanele manageriale evideniate prin
evaluare obiectiv.
4. Asigur calitatea educaiei furnizate de unitatea de
nvmnt.
5. ndeplinete toate atribuiile conferite prin fia postului, de
ctre director, n subordinea cruia i desfoar activitatea.
6. Rspunde, alturi de director, de aplicarea i respectarea
legislaiei n organizarea, conducerea i desfurarea procesului
de nvmnt.
7. i declar averea la nceputul i sfritul contractului.
8. n perioada executrii contractului beneficiaz de
rezervarea postului didactic/catedrei pe care este titular.
V. Drepturile i obligaiile inspectorului colar general

1. S asigure directorului adjunct deplina libertate n


conducerea, organizarea i coordonarea nvmntului
preuniversitar la nivelul unitii de nvmnt, limitrile fiind cele
prevzute de reglementrile legale.
2. S asigure directorului adjunct condiiile legale pentru a-i
ndeplini obligaiile cuprinse n prezentul contract.
VI. Loialitate i confidenialitate

Pe durata prezentului contract i nc o perioad de 2 ani de


la ncetarea contractului de management educaional, directorul
adjunct este obligat s pstreze cu rigurozitate confidenialitatea
asupra datelor i informaiilor care nu sunt destinate publicitii
sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de
autoritatea executiv a administraiei publice locale.
Directorului adjunct i sunt interzise orice activiti contrare
politicii Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice n
domeniul educaiei.
VII. Rspunderea prilor

1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare


a obligaiilor din prezentul contract, prile rspund potrivit legii.
2. Directorul adjunct rspunde disciplinar i/sau patrimonial
pentru daunele produse prin orice act al su contrar intereselor
nvmntului/unitii de nvmnt sau pentru acte de
gestiune defectuoas.
3. n cazul n care sunt indicii privind svrirea unei
infraciuni n legtur cu executarea contractului, svrirea
unor fapte de corupie sau a unor fapte ce atenteaz la bunele
moravuri, vor fi sesizate organele competente.

VIII. Suspendarea i modificarea contractului

1. Contractul de management educaional se suspend n


baza hotrrii consiliului de administraie al unitii de
nvmnt n cazul n care directorul adjunct a fost trimis n
judecat pentru fapte penale incompatibile cu funcia deinut,
pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti. n cazul
reglementrilor legale intervenite ulterior ncheierii contractului i
care i sunt aplicabile, prile vor putea modifica contractul numai
corespunztor acestora.
2. Contractul de management educaional se suspend de
drept n urmtoarele situaii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporar de munc;
c) exercitarea unei funcii n cadrul unei autoriti executive
sau legislative, pe toat durata mandatului, dac legea nu
prevede altfel;
d) n cazul n care salariatul este arestat preventiv, n
condiiile Codului de procedur penal.
IX. ncetarea contractului

Prezentul contract nceteaz:


1. la expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat;
2. pentru nerespectarea cu vinovie a obligaiilor
contractuale, precum i pentru svrirea unei fapte de natura
abaterilor disciplinare, potrivit dispoziiilor art. 280 alin. (2) lit. e)
i f) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, sau de natura celor care angajeaz rspundere
patrimonial, civil sau penal;
3. dac, pe perioada mandatului, directorul adjunct a obinut,
n urma evalurii anuale sau n urma inspeciei efectuate de
inspectoratul colar ori de ctre Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice, calificativul nesatisfctor;
4. n cazul n care persoana i pierde calitatea de cadru
didactic titular sau de membru al corpului naional de experi n
management educaional;
5. prin renunarea managerului la contract, cu respectarea
termenului de preaviz pentru funcii de conducere;
6. prin acordul prilor;
7. la ndeplinirea condiiilor de pensionare;
8. prin decesul sau punerea sub interdicie judectoreasc a
directorului adjunct;
9. n cazul reorganizrii administrativ-teritoriale sau a
restructurrii reelei colare;
10. n cazul n care dup finalizarea concursului se constat
informaii false cuprinse n curriculum vitae, fals n declaraii, fals
n nscrisuri oficiale i sub semntur privat, nerespectarea
condiiilor de nscriere la concurs sau a celor referitoare la
autenticitatea documentelor din dosarul de nscriere la concurs.
X. Litigii

Litigiile izvorte din ncheierea, executarea, modificarea,


ncetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabil sunt
de competena instanelor judectoreti competente s
soluioneze litigii de munc.
XI. Dispoziii finale

1. Prevederile prezentului contract se completeaz cu


dispoziiile Legii nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale altor acte normative specifice.
2. Fia postului este anex a prezentului contract.

Inspector colar general,


..
Director adjunct,
..

21

FIA-CADRU

a postului director adjunct


Funcia: Director adjunct
Numele i prenumele:
Unitatea de nvmnt:
Studii:
Anul absolvirii:
Specialitatea:
Vechime n nvmnt:
Gradul didactic:
Obligaia de predare: ..................ore/sptmn.
Numire prin Decizia inspectorului colar general nr.:
Data numirii n funcia de conducere:
Vechime n funcie:
Integrarea n structura organizatoric
Postul imediat superior: directorul unitii de nvmnt
Subordonri: personalul didactic de predare, didactic auxiliar i nedidactic din unitatea de nvmnt
Este nlocuit de:
Relaii de munc
Ierarhice: inspector colar general, inspector colar general adjunct, directorul unitii de nvmnt
Funcionale: inspectori colari, directori/directori adjunci ai altor uniti de nvmnt, autoriti ale administraiei publice
locale/judeene
De colaborare: cu ali furnizori de educaie i de formare, structuri consultative din nvmnt, sindicate, organizaii
neguvernamentale
De coordonare: responsabilii ariilor curriculare/efii de catedr/efii comisiilor metodice i ai comisiilor de lucru i funcionale
din unitatea de nvmnt.
Atribuii specifice postului

1. Managementul de curriculum
a) colaboreaz cu directorul la conceperea planului
managerial propriu n concordan cu planul de aciune al colii
(PAS);
b) urmrete, prin responsabilii ariilor curriculare/efii de
catedr, aplicarea planurilor-cadru de nvmnt, a
programelor colare i a metodologiei privind evaluarea
rezultatelor colare;
c) realizeaz mpreun cu directorul proiectul de ncadrare
pentru cadrele didactice din unitatea de nvmnt;
d) colaboreaz cu directorul colii, consiliul de administraie
i consiliul profesoral la alctuirea i promovarea ofertei
educaionale privind planul de colarizare pentru anul colar
urmtor;
e) coordoneaz activitile de realizare a ofertei colii pentru
disciplinele opionale/curriculumul n dezvoltare local (CDL);
f) controleaz, cu sprijinul responsabililor ariilor
curriculare/efilor de catedr, calitatea procesului instructiveducativ;
g) elaboreaz o planificare a inspeciilor, n concordan cu
planul managerial al unitii de nvmnt, aprobat de directorul
unitii de nvmnt, astfel nct s se realizeze asistene la
ore, iar fiecare cadru didactic s fie asistat cel puin o dat pe
semestru;
h) rspunde, alturi de directorul unitii de nvmnt, de
respectarea normelor de igien colar, de protecie a muncii,
de protecie civil i de paz contra incendiilor n ntreaga
instituie;
i) colaboreaz cu directorul liceului la elaborarea materialelor
de proiectare, planificare i evaluare a activitii desfurate n
unitatea colar;
j) dispune afiarea noutilor legislative la avizierele colii;
k) colaboreaz la elaborarea diverselor instrumente de
evaluare a activitii personalului didactic de predare, didactic
auxiliar i nedidactic;

l) mpreun cu directorul colii se ocup de problemele


legate de asistene la ore i prezena personalului didactic la
ore;
m) verific, alturi de directorul colii, efectuarea serviciului
pe coal de ctre personalul didactic i de ctre elevi;
n) rspunde, alturi de directorul liceului, de asigurarea
desfurrii procesului instructiv-educativ;
o) rspunde de examenele de situaii nencheiate, corigene
i diferene, la solicitarea directorului;
p) colaboreaz la elaborarea i/sau modificarea fiei postului
angajailor/fiei de evaluare anual a personalului;
q) coordoneaz, alturi de directorul unitii colare i
cadrele didactice responsabile, activitile de pregtire
organizate pentru elevii care particip la olimpiade, concursuri
pe discipline de nvmnt, examene naionale;
r) organizeaz examenele, olimpiadele i concursurile
colare care se desfoar la nivelul unitii de nvmnt;
s) planific stagiile de pregtire practic i monitorizeaz
instruirea practic sptmnal/comasat/laboratoarele tehnice
de profil;
t) monitorizeaz inseria absolvenilor pe piaa muncii.
2. Managementul resurselor umane
a) coordoneaz, alturi de directorul unitii colare i de
membrii consiliului de administraie ntocmirea bazelor de date
i a situaiilor statistice la nivelul unitii de nvmnt;
b) sprijin i consiliaz profesorii debutani n formarea lor;
c) mediaz/negociaz/rezolv strile conflictuale sau
accidentele de munc la nivelul unitii i informeaz directorul
de modul n care a soluionat fiecare problem;
d) consemneaz n condica de prezen absenele i
ntrzierile la ore ale personalului didactic de predare, precum i
ale personalului didactic auxiliar i nedidactic.
3. Dezvoltarea general a unitii de nvmnt i relaii
comunitare
a) informeaz toate categoriile i organizaiile interesate
beneficiare n legtur cu oferta educaional a colii;

22

b) dezvolt, alturi de directorul unitii de nvmnt i


membrii consiliului de administraie, relaii de parteneriat cu
diverse organizaii, comunitatea local, mediul local de afaceri;
c) asigur, alturi de directorul unitii colare i de membrii
consiliului de administraie, cadrul organizatoric i faciliteaz
relaiile de parteneriat din unitatea colar i prinii/familiile
elevilor;
d) se preocup de atragerea de resurse extrabugetare,
precum: sponsorizri, donaii, consultan, colectare de
materiale i de lansare de proiecte cu finanare intern sau
extern.
4. Alte atribuii
a) nlocuiete directorul i ndeplinete atribuiile delegate pe
o perioad determinat n lipsa directorului, n baza unei decizii.

b) coordoneaz, ndrum i monitorizeaz implementarea i


dezvoltarea sistemului de control intern managerial din cadrul
unitii colare.
c) apreciaz, alturi de directorul unitii colare i
responsabilii catedrelor/comisiilor metodice/efilor de catedr,
personalul didactic de predare i instruire practic, la inspeciile
pentru obinerea gradelor didactice i acordarea gradaiilor de
merit.
d) rspunde n faa directorului, consiliului de administraie,
consiliului profesoral, altor organe de evaluare i control pentru
activitatea desfurat conform fiei postului.
Rspunderea disciplinar
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n
mod necorespunztor atrage dup sine diminuarea calificativului
i/sau sancionarea disciplinar, conform prevederilor legilor n
vigoare.

Inspector colar general,


.........................................
Director,
.............................
Director adjunct,
...............................

ANEXA Nr. 8
la metodologie

Contract de management administrativ-financiar


I. Prile contractante

1. Domnul/Doamna ...................................................................., n calitate de primar al municipiului/oraului/comunei


...................., ales n funcie la data de .............................., reprezentnd municipiul/oraul/comuna ................................., cu sediul
n str. .................. nr. ..........................,
i
2. Domnul/Doamna ........................................, domiciliat/domiciliat n ........................., str. ......... nr. ....., bl. ...., sc. .....,
ap. ......, judeul ..............., cetean romn, avnd actul de identitate ...... seria ..... nr. ..........., CNP ................, eliberat de ...............,
n calitate de director la ...................., cu sediul n ..........................., str. ..................... nr. .............., judeul ..................., tel. ...............,
numit n funcie prin Decizia inspectorului colar general nr. ......../..........., conform art. 258 alin. (8) din Legea educaiei naionale
nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare
II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract de management administrativfinanciar l constituie organizarea, conducerea i administrarea


unitii de nvmnt ..................................., precum i
gestionarea patrimoniului, conducerea executiv a gestionrii
patrimoniului i a mijloacelor materiale i bneti ale acesteia,
pe baza obiectivelor i indicatorilor de performan, prevzui n
anexa care face parte integrant din prezentul contract, n
scopul asigurrii serviciilor educaionale, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
III. Durata contractului

Prezentul contract se ncheie pe o perioad determinat de


4 ani, ncepnd cu data emiterii de ctre inspectorul colar
general a deciziei de numire n funcie.
IV. Atribuiile, drepturile i obligaiile directorului

A. Atribuiile directorului unitii de nvmnt sunt prevzute


n regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de
nvmnt preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului.
B. Drepturile i obligaiile generale ale directorului decurg din:
a) Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de
nvmnt preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului
educaiei naionale i cercetrii tiinifice;
c) actele normative elaborate de Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice;

d)
dispoziiile
emise
de
primarul
municipiului/oraului/comunei/sectorului ..................................;
e) deciziile emise de inspectorul colar general.
C. Drepturile i obligaiile directorului:
1. este reprezentantul legal al unitii de nvmnt i
realizeaz conducerea executiv a acesteia;
2. ncheie i rspunde de actele juridice semnate n numele
i pe seama unitii de nvmnt;
3. semneaz, dac este cazul, parteneriate cu agenii
economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
4. este ordonatorul de credite al unitii de nvmnt;
5. n exercitarea funciei de ordonator de credite, n
conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 500/2002
privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 23 din Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare, are obligaia de a angaja i de a utiliza creditele
bugetare numai n limita prevederilor i destinaiilor aprobate,
pentru cheltuieli strict legate de activitatea unitii i cu
respectarea dispoziiilor legale;
6. n calitate de ordonator de credite, directorul rspunde de:
a) elaborarea i fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmrirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita
creditelor bugetare aprobate i a veniturilor bugetare posibil de
ncasat;

23

d) integritatea bunurilor aflate n proprietatea sau n


administrarea unitii de nvmnt pe care o conduce;
e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la
termen a situaiilor financiare asupra situaiei patrimoniului aflat
n administrare i a execuiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de
achiziii publice i a programului de investiii publice;
g) organizarea evidenei programelor, inclusiv a indicatorilor
afereni acestora;
h) organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului,
conform prevederilor legale;
i) alte atribuii stabilite de dispoziiile legale.
7. n ndeplinirea atribuiilor, directorul are urmtoarele
obligaii:
a) s elaboreze i s supun spre aprobare consiliului de
administraie proiectul de buget al unitii, ntocmit cu
identificarea tuturor categoriilor de venituri i cheltuieli, finanate
din bugetul local i/sau de la bugetul de stat;
b) s transmit, n timp util, ordonatorului principal de credite
proiectul de buget, nsoit de notele de fundamentare a
cheltuielilor;
c) s se ncadreze n bugetul aprobat al unitii de
nvmnt;
d) s se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare,
cu respectarea prevederilor legale;
e) s solicite deschiderea n timp util a creditelor bugetare,
precum i suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa
de finanare, dac au aprut cheltuieli neprevzute la momentul
elaborrii proiectului de buget;
f) s solicite suplimentarea fondurilor alocate iniial, indiferent
de sursa de finanare, cu prilejul rectificrilor bugetare, n
vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri i cheltuieli
deficitare;
g) s rspund de realizarea, utilizarea, pstrarea,
completarea i modernizarea bazei materiale a unitii de
nvmnt;
h) s nu angajeze cheltuieli, dac nu este asigurat sursa de
finanare.
8. n domeniul managementului administrativ directorul are
urmtoarele obligaii:
a) s realizeze evidena, organizarea, actualizarea
documentelor contabile, prezentarea situaiilor financiare
referitoare la patrimoniu i administrarea bazei didacticomateriale a unitilor de nvmnt, n conformitate cu
prevederile legislaiei n vigoare;
b) s numeasc comisia de inventariere, n vederea
inventarierii bunurilor aflate n proprietatea sau n administrarea
unitii de nvmnt;
c) s supun aprobrii consiliului de administraie, la
propunerea motivat a compartimentelor de specialitate, vizat
pentru control financiar preventiv modificrile care se opereaz
n listele ce cuprind bunurile aflate n proprietatea unitii de
nvmnt i care sunt administrate de ctre consiliul de
administraie;
d) s supun aprobrii consiliului de administraie nchirierea
bunurilor care sunt temporar disponibile i care fac parte din
baza didactico-material a unitilor de nvmnt.
V. Drepturile primarului
sectorului ........................

municipiului/oraului/comunei/

1. Are dreptul de a verifica modul de administrare a bunurilor


din domeniul public al unitii administrativ-teritoriale, respectiv
terenuri i cldiri n care i desfoar activitatea unitatea de
nvmnt i care sunt n administrarea consiliului de
administraie al unitii.
2. Are dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin
bugetul local, pentru unitatea de nvmnt, i de a verifica
modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul local.

VI. Obligaiile
.......................

primarului

municipiului/oraului/comunei

1. Asigur, potrivit competenelor, condiiile necesare bunei


funcionri a unitii de nvmnt
2. Solicit, cu prilejul elaborrii proiectului de buget al unitii
administrativ-teritoriale, directorului unitii de nvmnt s
transmit proiectul de buget al unitii, ntocmit cu identificarea
tuturor categoriilor de venituri i cheltuieli, finanate din bugetul
local i/sau de la bugetul de stat.
3. Verific dac proiectul de buget, transmis de unitatea de
nvmnt, este ntocmit cu respectarea prevederilor legale n
materie, iar n cazul n care se constat erori n modul de
elaborare, l restituie pentru refacere.
4. mpreun cu consiliul local asigur condiiile i fondurile
necesare pentru implementarea i respectarea normelor de
sntate i securitate n munc i pentru asigurarea securitii
copiilor/elevilor i a personalului n perimetrul unitii.
5. Asigur, mpreun cu consiliul local, cheltuielile pentru
ntreinerea i funcionarea imobilelor n care i desfoar
activitatea unitatea de nvmnt, precum i cheltuieli de natura
investiiilor, potrivit dispoziiilor art. 111 alin. (21) din Legea
nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
6. Asigur, mpreun cu consiliul local, dup repartizarea
sumelor defalcate de la bugetul de stat i adoptarea bugetului
local, deschiderea la timp a creditelor bugetare, pentru unitatea
de nvmnt, i, n limita posibilitilor, suplimentarea fondurilor
defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri i cheltuieli.
7. Asigur, mpreun cu consiliul local, din veniturile proprii
ale bugetului local, fonduri ca finanare complementar, precum
i ca participare la finanarea de baz a unitii de nvmnt
preuniversitar de stat.
8. Acord granturi unitii de nvmnt, pe baza unei
metodologii proprii, ca finanare suplimentar, pe baz de
contract ncheiat ntre unitatea colar i finanator.
VII. Rspunderea prilor

1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare


a obligaiilor prevzute n prezentul contract, prile rspund
potrivit legii.
2. Directorul rspunde disciplinar i/sau patrimonial pentru
daunele produse prin orice act al su contrar intereselor
nvmntului sau prin acte de gestiune defectuoas.
3. n cazul n care sunt indicii privind svrirea unei
infraciuni n legtur cu executarea contractului, svrirea
unor fapte de corupie sau a unor fapte ce atenteaz la bunele
moravuri, vor fi sesizate organele competente.
VIII. Modificarea contractului

Prezentul contract de management administrativ-financiar se


suspend urmare a suspendrii contractului de management
educaional ncheiat ntre directorul unitii de nvmnt i
inspectorul colar general al judeului ............... .
IX. ncetarea contractului

Prezentul contract nceteaz:


1. la data ncetrii contractului de management educaional
dintre director i inspectorul colar general al Inspectoratului
colar al Judeului .....................;
2. la expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat;
3. pentru nerespectarea cu vinovie a obligaiilor
contractuale, precum i pentru svrirea unei fapte de natura
abaterilor disciplinare sau de natura celor care angajeaz
rspundere patrimonial, civil sau penal, dup caz;
4. prin renunarea managerului la contract, cu respectarea
termenului de preaviz pentru funcii de conducere;
5. prin acordul prilor;
6. n cazul reorganizrii administrativ-teritoriale/restructurrii
reelei colare.

24

X. Litigii

1. Prevederile prezentului contract se completeaz cu


dispoziiile Legii nr. 1/2011, cu modificrile i completrile

ulterioare, i a prevederilor din Regulamentul de organizare i


funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin
Ordinul ministrului educaiei naionale nr. 5.115/2014.
2. Finanarea de baz i finanarea complementar se
realizeaz pe baza prezentului contract de management
administrativ-financiar, conform art. 106 din Legea nr. 1/2011,
cu modificrile i completrile ulterioare.

Primar,
.........................

Director,
..........................

Litigiile izvorte din ncheierea, executarea, modificarea,


ncetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabil,
sunt de competena instanelor judectoreti de contencios
administrativ.
XI. Dispoziii finale

ANEXA
la contractul de management administrativ-financiar

Indicatori de performan
1. Atingerea intelor strategice propuse n planul de
dezvoltare instituional
2. Asigurarea calitii actului educaional
3. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile
educaionale oferite de instituia de nvmnt
4. Asigurarea progresului i a performanei colare pentru
fiecare beneficiar direct
5. Prevenirea abandonului colar i a absenteismului
6. Constituirea proiectului de buget al unitii de nvmnt
n conformitate cu prevederile legale n vigoare, indicndu-se
sursele de finanare
7. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare
al unitii de nvmnt
8. Atragerea unor surse de finanare extrabugetare pe
termen mediu i lung
9. Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale
n vigoare, pe capitole i articole bugetare
10. Atragerea fondurilor extrabugetare i repartizarea lor
conform prioritilor
11. Realizarea execuiei bugetare n conformitate cu
reglementrile legale
12. Corelarea execuiei bugetare cu proiectul de dezvoltare
i cu planul anual de implementare
13. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform prioritilor
stabilite n proiectele i programele unitii de nvmnt
14. Evaluarea realizrii planului de achiziii i al utilizrii
fondurilor extrabugetare
15. ntocmirea documentelor i a rapoartelor tematice
curente i speciale cerute de inspectoratul colar, Ministerul
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i autoritile locale
16. ntocmirea documentelor legale privind managementul
financiar
17. Arhivarea i pstrarea documentelor financiare oficiale
18. Asigurarea de servicii (consultan i expertiz, baza
logistic, microproducie, oferirea de spaii pentru diverse

activiti etc.) n contrapartid pentru organizaii sau realizarea


unor activiti n parteneriat cu ONG-uri, care constituie surse
alternative de finanare
19. Asigurarea transparenei elaborrii i execuiei bugetare
20. Asigurarea formrii specifice i a consultanei pentru
personalul financiar i administrativ
21. Formarea echipelor responsabile cu gestionarea
resurselor financiare i a bazei materiale
22. Acordul consiliului de administraie privind lista proiectelor
care vor fi finanate cu prioritate, privind dezvoltarea bazei
materiale
23. Identificarea nevoilor de educaie ale comunitii locale i
a posibilitilor de satisfacere n cadrul normativ existent i cu
resursele disponibile, prin elaborarea curriculumului la decizia
colii (CD)
24. Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unitii
colare de nvmnt pentru satisfacerea nevoilor proprii i ale
comunitii locale
25. Colaborarea cu autoritile locale alese (consiliul
judeean, consiliul local i primria) n ceea ce privete
repartizarea i utilizarea fondurilor pentru funcionarea,
ntreinerea i repararea unitilor colare de nvmnt
26. Existena parteneriatelor cu autoritile locale, agenii
economici, instituiile naionale i regionale de cultur, biserica,
cu alte instituii interesate, pentru creterea adecvrii ofertei
educaionale a colii la cererea concret, pentru realizarea
proiectelor i programelor proprii i n vederea creterii
importanei colii
27. ntocmirea rapoartelor semestriale i anuale de activitate
ale unitii de nvmnt
28. Organizarea de ntlniri periodice cu reprezentani ai
comunitii locale: membri n organele alese de conducere de la
nivel local, prini, oameni de afaceri, reprezentani ai bisericii i
ai organizaiilor culturale etc., n vederea adecvrii ofertei
educaionale a unitii de nvmnt la specificul comunitar
ANEXA Nr. 9
la metodologie

DECLARAIE

privind veridicitatea coninutului documentelor din dosarul de candidatur


Subsemnatul(a), ............................................................................ (CNP .............................), fiul (fiica) lui .............................
i al/a ......................................, nscut() la data de ............. n localitatea .............., judeul/sectorul ............., posesor (posesoare)
al (a) BI/CI seria ...... nr. ..............., eliberat() de ........................... la data de ..................., titular() la ............................................
...................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................., pe postul
didactic/catedra .................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................,

25

ncadrat n anul colar curent la ......................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................, pe postul
didactic/catedra/n funcia de ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................., n calitate de
candidat() la concursul de ocupare a funciei de director/director adjunct din .......................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................., organizat de
Inspectoratul colar al Judeului ................................................................../Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti/Ministerul
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice/CJRAE/CMBRAE/unitatea de nvmnt particular .............................................
...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................., n perioada
.............................................................., declar pe propria rspundere c toate documentele dosarului de candidatur sunt conforme
cu originalele, mi aparin i sunt obinute legal. Am fost informat() asupra prevederilor art. 25 din Metodologia de concurs privind
falsul n declaraii i sunt de acord cu efectuarea de verificri, cunoscnd faptul c n situaia n care vor rezulta aspecte contrare
celor declarate n prezenta declaraie nu voi fi numit() n funcia de ..........................................................., chiar dac rezultatele
obinute la concurs ar permite acest fapt.
Declar, susin i semnez, dup ce am luat cunotin despre ntregul coninut i am completat personal datele din prezenta
declaraie.
Data ........................................

Semntura ..................................
ANEXA Nr. 10
la metodologie

Bibliografie-cadru*)
Nr.
crt.

Actul normativ n vigoare n perioada organizrii concursului

Coninutul

1.

Titlul I:
Dispoziii generale
Titlul II: nvmnt preuniversitar
Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i Titlul IV Statutul personalului didactic, capitolul I: Statutul
completrile ulterioare
personalului didactic din nvmntul preuniversitar
Titlul V: nvarea pe tot parcursul vieii
Titlul VI: Rspunderea juridic
Titlul VII: Dispoziii tranzitorii i finale

2.

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind


asigurarea calitii educaiei, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 87/2006, cu modificrile i completrile ulterioare

3.
4.
5.

Regulamentul de inspecie colar a unitilor de nvmnt


Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de
nvmnt preuniversitar
Metodologia-cadru de organizare i funcionare a consiliului
de administraie din unitile de nvmnt preuniversitar

6.

Capitolul 1: Importana leadershipului i a managementului


educaional
Capitolul 2: Modele de leadership i management
Bush, T. (2015), Leadership i management educaional.
educaional
Teorii i practici actuale, Iai, Editura Polirom
Capitolul 3: Modele formale
Capitolul 4: Modele colegiale
Capitolul 8: Modele culturale

7.

Hattie, J. (2014), nvarea vizibil, Bucureti, Editura Trei

8.

Apostu, O. et al. (2015), Analiza sistemului de nvmnt


preuniversitar din Romnia din perspectiva unor indicatori Capitolul 4: Situaia educaiei i formrii profesionale din
statistici. Politici educaionale bazate pe date, Institutul de Romnia din perspectiva indicatorilor europeni 2020
tiine ale Educaiei, Bucureti, Editura Universitar

Capitolul 9: Structurile mentale ale profesorilor, directorilor


i sistemelor colare

*) Bibliografia-cadru poate fi modificat i completat, modificri i completri care vor fi aduse la cunotina candidailor prin afiare la sediul Ministerului
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i al inspectoratelor colare judeene/al municipiului Bucureti, concomitent cu anunul privind organizarea concursului.