Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA Nr.

3: Raportul final al programului/proiectului/aciunii cultural/culturale

Contract de finantare nr. ..............din ..........................


Beneficiarul ...............................................
Adresa: ................................, telefon/fax .................................. e-mail .................
Denumirea programului/proiectului/aciunii cultural/culturale ..................
Aria tematica ..
Data naintrii raportului final ...........................
Instituia, numele i funcia persoanei care a primit raportul ..............
I.Raport final de activitate
1.Descrierea
pe
scurt
a
activitilor
culturale
desfurate
n
cadrul
programului/proiectului/aciunii cultural/culturale: (Descrierea nu va depi o pagin i va
cuprinde datele necesare unei evaluri de ansamblu a derulrii programului/proiectului/aciunii
cultural/culturale i verificrii realitii prestaiilor: beneficiari, dosar de pres, colaborarea cu ali
parteneri etc.)
2.Realizarea activitilor propuse:
(Au putut fi desfurate aceste activiti n timpul planificat: DA/NU.
Dac NU, menionai msurile ce urmeaz a fi luate n continuare pentru realizarea tuturor
activitilor prevzute n contract.)
3.Rezultate obinute i rezultate ateptate:
(Rezultatele obinute i rezultatele ateptate vor fi consemnate n raport cu fiecare activitate
desfurat, n concepte msurabile, indicatori de eficien. Anexai documente relevante, dup
caz.)
4.Propuneri
pentru
cultural/culturale:

continuarea

sau

dezvoltarea

programului/proiectului/aciunii

(Menionai de ce fel de sprijin avei nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea


programului/proiectului/aciunii cultural/culturale)
5.Alte comentarii (dup caz)

II.Raport financiar final


1.Date despre beneficiar:
(denumirea i sediul)............................
Cont bancar nr. ..........., deschis la Banca ................
2.Date despre finanare:
Valoarea finanrii din Fondul Cultural Naional, n conformitate cu contractul ncheiat
Valoarea finanrii cumulate la data ntocmirii raportului ..........................................................
3.Situaia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dup modelul prezentat mai jos):
4.Se anexeaz dosarul de decont ce contine,n copie actele justificative pentru cheltuielile
efectuate conform prevederilor legale, in forma si continutul indicate in Ghidul de decont al
finantarii.

Conductorul beneficiarului ...................... (numele, prenumele i semntura)


Coordonatorul programului/proiectului/aciunii
prenumele i semntura) ...........................

cultural/culturale

.....................

(numele,

Responsabilul financiar al organizaiei .......................... (numele, prenumele i semntura)


tampila

3. Situaia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli


Beneficiarul proiectului:
Titlul proiectului:
Aria tematica :
Contractul de finanare nr.

DOCUMENT JUSTIFICATIV
Linie buget

Tipul , nr si data
documentului
justificativ

Emitentul documentului justificativ/


descriere bunuri, servicii,lucrari

DOCUMENT DE PLATA
Valoarea documentului
justificativ

Tipul , nr si data
documentului de
plata

Suma platita

CONTRIBUTIE
PROPRIE/PARTENERI
Suma aprobata
in buget

FINANTARE AFCN

Suma
decontata

Suma aprobata
in buget

0,00

0,00

Suma
decontata

1. Onorarii
Date identificare beneficiar
onorariu (nume, prenume,CNP)

1. Onorarii

Total linie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Remuneraii colaboratori
Date identificare beneficiar
remuneratie (nume,
prenume,CNP)

2. Remuneraii
colaboratori

Total linie

0,00

3. Cheltuieli materiale i servicii, din care:


3.1. cazare i mas sau diurn pentru participani, invitai, echipa de proiect

3.1. cazare i mas


sau diurn pentru
participani, invitai,
echipa de proiect

Total sublinie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOCUMENT JUSTIFICATIV
Linie buget

Tipul , nr si data
documentului
justificativ

Emitentul documentului justificativ/


descriere bunuri, servicii,lucrari

DOCUMENT DE PLATA
Valoarea documentului
justificativ

Tipul , nr si data
documentului de
plata

CONTRIBUTIE
PROPRIE/PARTENERI

FINANTARE AFCN

Suma platita

Suma aprobata
in buget

Suma
decontata

Suma aprobata
in buget

Suma
decontata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1 cazare
3.1.1 cazare

Total sublinie

3.1.2 diurn-mese (cumulat cu cheltuielile administrative maximum 20% din totalul finanrii acordate)

3.1.2 diurn-mese
(cumulat cu
cheltuielile
administrative
maximum 20% din
totalul finanrii
acordate)

Total sublinie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. transport local i/sau internaional participani, invitai, echipa de proiect

3.2. transport local


i/sau internaional
participani, invitai,
echipa de proiect
3. Cheltuieli
materiale i
servicii, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total sublinie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total linie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Cheltuieli specifice, din care:


4.1. nchirieri de spaii, aparatur, mijloace de transport

4.1. nchirieri de
spaii, aparatur,
mijloace de
transport

Total sublinie

DOCUMENT JUSTIFICATIV

DOCUMENT DE PLATA

CONTRIBUTIE

FINANTARE AFCN

PROPRIE/PARTENERI
Linie buget

Tipul , nr si data
documentului
justificativ

Emitentul documentului justificativ/


descriere bunuri, servicii,lucrari

Suma platita

Suma
aprobata in
buget

Suma decontata

Suma
aprobata in
buget

Suma
decontata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valoarea documentului
justificativ

Tipul , nr si data
documentului de
plata

4.2. aciuni promoionale i de publicitate


4.2. aciuni
promoionale i de
publicitate

Total sublinie

4.3. tiprituri
4.3. tiprituri

Total sublinie

4.4. altele asemenea (producie / nchiriere decoruri, costume, standuri, simeze, vitrine etc.)

4.4. altele
asemenea
(producie /
nchiriere decoruri,
costume, standuri,
simeze, vitrine etc.)
4. Cheltuieli
specifice, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total sublinie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total linie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Cheltuieli administrative, din care: (cumulat cu diurna-mese maximum 20% din totalul finanrii acordate)
5.1. cheltuieli cu energia electric

5.1. cheltuieli cu
energia electric

Total sublinie

DOCUMENT JUSTIFICATIV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOCUMENT DE PLATA

CONTRIBUTIE PROPRIE/PARTENERI

0,00

FINANTARE AFCN

Linie buget

Tipul , nr si data
documentului
justificativ

Suma platita

Suma aprobata
in buget

Suma decontata

Suma
aprobata in
buget

Suma
decontata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total sublinie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total linie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emitentul documentului justificativ/


descriere bunuri, servicii,lucrari

Valoarea documentului
justificativ

Tipul , nr si data
documentului de
plata

5.2. cheltuieli cu chiria

5.2. cheltuieli cu
chiria

Total sublinie

5.3. cheltuieli pentru convorbiri telefonice


5.3. cheltuieli pentru
convorbiri telefonice

Total sublinie

5.4. cheltuieli pentru coresponden i internet

5.4. cheltuieli pentru


coresponden i
internet
5. Cheltuieli
administrative, din
care: (cumulat cu
diurna-mese
maximum 20% din
totalul finanrii
acordate)

6. Cheltuieli dotri independente, din care: (nu vor depi 20% din totalul finanrii acordate)
6.1. echipamente birotic

DOCUMENT JUSTIFICATIV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOCUMENT DE PLATA

CONTRIBUTIE PROPRIE/PARTENERI

FINANTARE AFCN

Linie buget

Tipul , nr si data
documentului
justificativ

Emitentul documentului justificativ/


descriere bunuri, servicii,lucrari

Valoarea documentului
justificativ

6.1. echipamente
birotic

Tipul , nr si data
documentului de
plata

Suma platita

Suma aprobata
in buget

Suma decontata

Suma
aprobata in
buget

Suma
decontata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

6.2. alte dotari necesare pentru realizarea proiectului


0,00
0,00

6.2. alte dotari


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
necesare pentru
realizarea proiectului
6. Cheltuieli dotri
independente, din
care: (nu vor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total linie
depi 20% din
totalul finanrii
acordate)
7. Alte cheltuieli specifice ale programului, proiectului sau aciunii culturale, din care: (de exemplu: premii, burse, stagii de formare)

7. Alte cheltuieli
specifice ale
programului,
proiectului sau
aciunii culturale,

Total linie

Total general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nota:
1. In funcie de specificul documentaiei de decont, beneficiarul va adapta tabelul de mai sus, in sensul inserrii de rnduri necesare justificrii tuturor pla ilor efectuate.
2. In cazul tipririi tabelului in varianta alb - negru, se va selecta opiunea Fr culoare pentru interiorul celulelor.

S-ar putea să vă placă și