Sunteți pe pagina 1din 225

Suportelectronicdecurs

mpduriri

Titular:efdelucrridr.ing.CiprianPalaghianu
Materialntocmitcusprijinulprof.univ.dr.ingFilofteiaNegruiu

Anuluniversitar:20152016


mpduriri

Coninutul
instruirii

Curs
SemestrulI
ParteaISemine
Evoluiaconcepiilorcuprivirelainstalareaartificialavegetaieilemnoase

2ore

Particularitileprocesuluidefructificarelaspeciilelemnoase

3ore

Organizareaproducieidesemine

3ore

Prognozaievaluareafructificaiei

2ore

Recoltareafructelor,conuriloriseminelor

2ore

Procesareaconurilor,afructeloricondiionareaseminelor

2ore

Controlulcalitiiseminelor

2ore

Conservareaseminelor

2ore

Pregtireaseminelorpentrusemnat

2ore

ParteaaIIaPepiniere
Alegereaterenuluipentrupepinieriorganizareateritoriului

2ore

Lucrareasoluluinpepinier

2ore

nmulireagenerativ

2ore

nmulireavegetativ

2ore

SemestrulII
ParteaaIIaPepiniere
ngrijireaculturilornpepinier

2ore

Recoltareapuieilor

2ore

Culturaspeciilornpepinier

2ore

ParteaaIIIampduriri
Alegereaiasociereaspeciilorlemnoase

2ore

Pregtireaterenuluiilucrareasolului

2ore

Instalareavegetaieilemnoaseprinmetodaplantaiilor

2ore

Instalareavegetaieilemnoaseprinmetodasemnturilordirecteiabutailor

2ore

ngrijireaculturilorforestiere

2ore

mpduririnLuncaDunriiiluncilerurilorinterioare

2ore

Reconstruciaarboretelordegradate,slabproductive

4ore

mpduririncondiiiextreme

4ore

Perdeleforestieredeprotecie

2ore

Aplicaiidelaborator

SemestrulI
1

Prognozaievaluareafructificaiei

2ore

Recoltareaconurilorifructelor

2ore

Prelucrareaconurilor,fructeloricondiionareaseminelor

2ore

Determinripracticeprivindcontrolulcalitiiseminelor

2ore

Pstrareaseminelor

2ore

Pregtireaseminelorpentrusemnat

2ore

ntocmireaunuireferatprivindproducereapuieilor

2ore

SemestrulII
ntocmireaproiectuluidempduriri
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

Descriereageneralaaocoluluisilviciaunitiideproduciencaresevor
executalucrridempdurire.
Situaiasuprafeelorderegenerat.Identificareaunitilordecultur
forestier
Necesitateaioportunitateainterveniilorculucrridempdurire.
Ealonarealucrrilor.

2ore

Stabilireainterveniilorpecategoriidelucrridempdurit.

2ore

Alegereaspeciilorijustificarealorsilvoeconomic.Stabilireacompoziiilor
deregenerareimpdurire.
Stabilireaidescriereametodeloriprocedeelordempdurire,cu
justificareasoluiiloradoptate.
Schemedempdurire.Dispozitivedeinstalare.Desimeaculturilor.
Pregtireaterenuluiiasoluluinvedereaefecturiilucrrilorde
mpdurire.
Urmrireaicontrolullucrrilordempdurire.Stabilireareeleidepuncte
pentruamplasareaimaterializareapeterenasuprafeelordecontrol.
Stabilireaidescrierealucrrilordengrijirecevorfinecesareaseexecutan
suprafeelempduritencepnddinanulcreriiipnlarealizareareuitei
definitive.
Planificarealucrrilorideterminareacosturilorceintervin
(antemsurtoareaidevizul)
Indicatoritehnicoeconomicicarefundamenteazeficienaeconomica
investiiei
ntocmireaschieiunitiideproducie,cuindicareasuprafeelorde
mpdurit
Terminarea,predareaisusinereaproiectelor.

2ore
2ore

2ore
2ore
2ore
2ore
2ore
2ore
2ore
2ore
2ore
2ore

Cuprins

PARTEA I SEMINE ............................................................................................... 8


LECIA 1.................................................................................................................... 8
1.Evoluiaconcepiilorcuprivirelainstalareaartificialavegetaieilemnoase .............................................. 8
1.1Oportunitatearegenerriipdurilor ................................................................................................... 8
1.2Evoluiaconceptelorlegatederegenerareaarboretelor .................................................................... 10

LECIA 2.................................................................................................................. 14
1.3mpduririirempduririexecutatenRomnia............................................................................... 14

LECIA 3.................................................................................................................. 21
2.Particularitileprocesuluidefructificarelaspeciilelemnoase ................................................................. 21
2.1Maturitateaplantelorlemnoase ...................................................................................................... 21
2.2Factoriideterminaniaiprocesuluidefructificaie ............................................................................ 22
2.3Fazelecreteriivegetativeialereproducerii.................................................................................... 24

LECIA 4.................................................................................................................. 27
2.4Periodicitateafructificaiei .............................................................................................................. 27
2.5Variabilitateaproducieiiacalitiiseminelorforestiere ................................................................ 28
3.Organizareaproducieidesemine ........................................................................................................ 29
3.1Importanaseminelorforestiere..................................................................................................... 29
3.2Materialuldebazpentruobinereamaterialelorforestierenscopulutilizriilorpentrureproducerei
comercializare ..................................................................................................................................... 29
3.3Delimitarearegiunilordeprovenienitransferulmaterialelorforestieredereproducere ................. 32

LECIA 5.................................................................................................................. 37
3.4Livezidesemine(Plantaje) ............................................................................................................. 37
4.Prognozaievaluareafructificaiei......................................................................................................... 38
4.1Necesitateaprevederiiievaluriifructificaiei ................................................................................. 38
4.2Prognozafructificaiei ..................................................................................................................... 38
4.3Evaluarearecolteidefructe,conuri,semine .................................................................................... 40
5.Recoltareafructelor,conuriloriseminelor ........................................................................................... 42
5.1Maturaiaseminelor,coacereafructelor,diseminarea,perioadaderecoltare.................................... 42

LECIA 6.................................................................................................................. 44
5.2Metodederecoltare ....................................................................................................................... 44
6.Procesareaconurilor,afructeloricondiionareaseminelor................................................................... 51
6.1Procesareaconurilorifructelor ...................................................................................................... 51
6.2Condiionareaseminelor................................................................................................................ 53

LECIA 7.................................................................................................................. 58
7.Controlulcalitiiseminelor ................................................................................................................. 58
7.1Aspectegenerale ............................................................................................................................ 58
7.2Prelevareaeantioanelorelementareiconstituireaeantionuluicompus.......................................... 59
7.3Obinereaeantionuluidelaborator.Ambalareiexpediere.............................................................. 60
7.4nsuirilefizicealeseminelorideterminarealor ............................................................................. 61
4

LECIA 8.................................................................................................................. 65
7.5nsuirilebiologicealeseminelor .................................................................................................... 65
7.6Buletinuldeanalizicalitatealotuluidesemine ............................................................................ 68
8.Conservareaseminelorforestiere ......................................................................................................... 70
8.1Necesitateaconservriiseminelor .................................................................................................. 70
8.2Longevitateaseminelor ................................................................................................................. 70
8.3Factoriiceinflueneazviabilitateaseminelor ................................................................................. 71
8.4Procesecepotavealocnmasadeseminentimpulpstrrii .......................................................... 71

LECIA 9.................................................................................................................. 73
8.5Procedeedepstrareaseminelor .................................................................................................. 73
8.6Evidenaicontrolulseminelordepozitate.Transportulseminelor .................................................. 76
9.Pregtireaseminelorpentrusemnat ................................................................................................... 77
9.1Procesuldegerminaie ................................................................................................................... 77
9.2Stareaderepausaseminelor ......................................................................................................... 78

LECIA 10................................................................................................................ 80
9.3Forareaseminelor ........................................................................................................................ 80
9.4Stratificareaseminelor .................................................................................................................. 82
9.5Tratareaseminelorpentrustimulareagerminaiei ........................................................................... 84
9.6Tratareaseminelorpentruprevenireasau/icombatereaduntorilorbiotici ................................... 85

PARTEA A II-A PEPINIERE ................................................................................. 86


LECIA 11................................................................................................................ 86
1.Alegereaterenuluipentrupepinieriorganizareateritoriului ................................................................ 86
1.1Condiiigenerale ............................................................................................................................ 86
1.2Alegereaterenuluipentrupepinier ................................................................................................ 89
1.3Spaiiadpostite ............................................................................................................................ 89
1.4Suprafaaiformapepinierei .......................................................................................................... 91
1.5Organizareaterenuluidinpepinier ................................................................................................. 92

LECIA 12................................................................................................................ 95
2.Lucrareasoluluinpepinier .................................................................................................................. 95
2.1Scopuliimportanalucrriisolului ................................................................................................. 95
2.2.Lucrareasolului ............................................................................................................................. 96
2.3Sistemedepregtireasoluluinpepiniere ..................................................................................... 101
2.4Asolamente ................................................................................................................................. 102

LECIA 13.............................................................................................................. 104


3.nmulireagenerativ ......................................................................................................................... 104
3.1Metodedesemnare ................................................................................................................... 104
3.2Normadesemnat,perioadaiadncimedesemnare .................................................................. 105
3.3Producereapuieilornrecipiente.................................................................................................. 108

LECIA 14.............................................................................................................. 113


4.nmulireavegetativ .......................................................................................................................... 113
4.1Importanaiavantajelenmuliriivegetative(asexuate) ................................................................. 113
4.2Butireacubutaidetulpin ....................................................................................................... 113

LECIA 15.............................................................................................................. 118


4.3Butireacubutaiderdcin ..................................................................................................... 118
4.4nmulireavegetativprinmarcote ................................................................................................ 118
4.5Altoirea ....................................................................................................................................... 119

LECIA 16.............................................................................................................. 122


5.ngrijireaculturilornpepinier ........................................................................................................... 122
5.1Consideraiigenerale .................................................................................................................... 122
5.2ngrijireaplantuleloripuieilornspaiileadpostite ..................................................................... 122
5.3Lucrridengrijireaculturilornterendeschis................................................................................ 122

LECIA 17.............................................................................................................. 128


LECIA 18.............................................................................................................. 137
6.Recoltareapuieilor ............................................................................................................................ 137
6.1Recoltareapuieilordinspaiiadpostite ....................................................................................... 137
6.2Repicareapuieilor ....................................................................................................................... 137
6.3Recoltareapuieilordinpepinier .................................................................................................. 140

PARTEA A III-A MPDURIRI ............................................................................ 145


LECIA 19.............................................................................................................. 145
1.Alegereaiasociereaspeciilorlemnoasencadrulaciuniideregenerareartificial ................................. 145
1.1Consideraiiprivindutilitateaioportunitateaaciuniideregenerareartificial ................................ 145
1.2Categoriideterenuridempdurit ................................................................................................. 147
1.3Principiiprivindalegereaiasociereaspeciilorforestiere ................................................................ 148

LECIA 20.............................................................................................................. 152


1.4Asociereaiamplasareaspeciilorlemnoase.................................................................................... 152
2.Pregtireaterenuluiilucrareasoluluipentruinstalareaculturilorforestiere .......................................... 157
2.1Pregtireaterenului...................................................................................................................... 157
2.2Lucrareasolului ............................................................................................................................ 158

LECIA 21.............................................................................................................. 161


3.Instalareavegetaieilemnoaseprinmetodaplantaiilor ........................................................................ 161
3.1Avantajeleidezavantajeleplantaiilor .......................................................................................... 161
3.2Procedeedeplantare ................................................................................................................... 163

LECIA 22.............................................................................................................. 170


3.3Perioadadeplantare .................................................................................................................... 172
4.Instalareavegetaieilemnoaseprinmetodasemnturilordirecteiabutailor ..................................... 172
4.1Avantajeleidezavantajelesemnturiledirecte ............................................................................ 172
4.2Procedeedesemnare ................................................................................................................. 173
4.3Perioadadesemnare .................................................................................................................. 176
4.4Instalareavegetaieiforestiereprinbutai ..................................................................................... 176

LECIA 23.............................................................................................................. 177


5.ngrijireaculturilorforestiere............................................................................................................... 177
5.1Dinamicadezvoltriiculturilordelainstalarepnlaconstituireastriidemasiv.............................. 177
5.2Lucrriprivindevaluareareuiteiculturii ........................................................................................ 179

5.3ngrijireaculturilordelainstalarepnlaconstituireastriidemasiv .............................................. 183

LECIA 24.............................................................................................................. 187


LECIA 25.............................................................................................................. 193
6.mpduririnLuncaDunrii ................................................................................................................. 193
6.1CaracterizareaLunciiiDelteiDunrii ............................................................................................ 193
6.2mpduririnLuncaDunrii ........................................................................................................... 195

LECIA 26.............................................................................................................. 196


7.Reconstruciaarboretelordegradate,slabproductive ........................................................................... 196
7.1Generaliti .................................................................................................................................. 196
7.2Cauzeleapariieiarboretelordegradate ......................................................................................... 197
7.3Apariiafenomenuluideuscareanormalapdurilor ..................................................................... 197
7.4Procedeedereconstrucieecologicaarboretelordegradate.......................................................... 198

LECIA 27.............................................................................................................. 201


8.mpduririncondiiiextreme ............................................................................................................. 201
8.1Consideraiigenerale .................................................................................................................... 201
8.2mpdurireaterenurilorerodatedeap ......................................................................................... 203
8.3mpdurireaterenurilornisipoase.................................................................................................. 207
8.4mpdurireaterenurilorfugitive .................................................................................................... 208

LECIA 28.............................................................................................................. 210


8.5mpdurireaterenurilorsrturate ................................................................................................ 210
8.6mpdurireaterenurilorexpusenmltinrii .................................................................................. 211
9.Perdeleforestieredeprotecie ............................................................................................................ 213
9.1Definiii.Clasificare ....................................................................................................................... 213
9.2Funciileperdelelorforestiere ....................................................................................................... 214
9.3Tipurifuncionaledeperdeleforestieredeprotecie ...................................................................... 214
Listatemelorisubiectelorpentruexamenicolocviu .............................................................................. 218
Bibliografierecomandat ........................................................................................................................ 220
Rspunsuriletestelordecontrol .............................................................................................................. 221

mpduriri

ParteaISemine
Lecia1

1.Evoluiaconcepiilorcuprivirelainstalareaartificialavegetaieilemnoase

1.1Oportunitatearegenerriipdurilor

Pdureareprezintosursnaturaldebunuri,foloaseiserviciideodeosebitimportan
pentruomisocietate.Importanaivaloareaacesteiaestesporitdefaptulcfadealteresurse
naturale ca petrolul, gazele naturale, crbunii etc., pdurea se caracterizeaz prin capacitatea de
reproducere,caurmareaunuiprocesnaturalderennoireageneraiilordearbori.
Permanena pdurilor, n scopul receptrii continue a beneficiilor izvorte din funciile de
producie i protecie atribuite, presupune o perpetu nnoire a biocenozei forestiere la nivelul
indivizilor. Viaa limitat, dei ndelungat, a arborilor determin o nlocuire treptat a acestora
pentrucabiocenozanansambluleisipstreze,ntreanumitelimite,structuranscopulrealizrii
funciilorsale.Aadar,viaapduriicantregnuestedeterminatdeduratadeviaaelementelor
ceocompun.
Rennoireancazulecosistemelorforestiereesteunprodusnatural,dictatdelegilefirii,cese
produce continuu sau periodic. Similar acestui proces, n pdurea cultivat vorbim despre
regenerareaarboretelor,carepresupunenlocuireaarborilorajunilaoanumitvrst,ceseextrag
prin tiere, cu exemplare tinere obinute prin procese generative sau vegetative. Procesul de
nlocuire a vechii generaii de arbori printruna nou, tnr, este cunoscut sub numele de
regenerare.Regenerareapduriiderivdinproprietateafundamental,generalalumiivegetalei
animaledeautoreproducere.
Dat fiind importana regenerrii arboretelor, silvicultorul trebuie s acioneze cu maxim
responsabilitate n vederea conducerii acestui proces deoarece acesta condiioneaz existena
arboretuluiiimplicitrealizareaeficientafunciilorsale.Momentulacesta,demaximimportan
nviaapdurii,trebuiepregtit cu multgrijipresupuneanalizeatenteattn ceea ce privete
caracteristicileiexigenelespeciilorcucareselucreazctinceeaceprivetensuirilestaiunii
careasigursuportulfizicalregenerrii.
Aciuneaderegenerarenupresupunenmodneapratinterveniauman.npdurilevirgine
acestprocessaderulatisederuleaznmodnatural,subinfluenaexclusivafactorilornaturali.
Regenerareaseproducenacestcaznmodneregulatntimpispaiu,nfunciedeapariiaunor
condiiifavorabile.Procesulsedesfoarlent,extindereavegetaieiforestiereestentmpltoare,
lafelcaistructuradinpunctdevederealcompoziieiiconsistenei.
Evoluia unui arboret este dictat la un moment dat de dou procese ce se deruleaz
concomitentioarecumantagonic:unprocesnegativdeslbirefiziologicaelementelormaturei
unaltulpozitiv,deinstalareiulteriordedezvoltareaunornoiseminiuri.Prinurmare,premisele

mpduriri

declanrii procesului de regenerare natural sunt asigurate de apariia semnelor de slbire


fiziologicapdurii,combinatcuprocesuldefructificaiealarborilor.
Studiul regenerrii n pdurea virgin permite decelarea legitilor dup care se realizeaz
regenerarea n condiii naturale. Cunoaterea acestor legiti naturale ghideaz silvicultorii n
aciunea de regenerare a pdurii cultivate n direcia unei aplicri corecte a diverselor metode
tehnicedelucru.npdureacultivatacestlucrunupresupuneimitareamoduluideregenerareal
pdurii virgine, ci desprinderea unor concluzii cu valabilitate general care s ajute silvicultorii n
aciunealordeperpetuareageneraiilordearbori.Moduldeaciunealnaturiicontravinedefoarte
multe ori intereselor specialistului care dorete ca acest proces s se realizeze ct mai repede, ct
maiuniformicuoreuitctmaibun.Sedesprindeastfelideeac,npdureacultivat,aciunea
aleatoareanaturiiestenlocuitcuinterveniacontient,planificatisistematicasilvicultorului.
Interveniaspecialistuluipresupunedeterminareamomentuluiimodalitiidentreruperea
producieiarboretuluibtrn,concomitentcuadoptareaunormsuricaresfavorizezeinstalareai
dezvoltarea unei noi generaii. Dirijarea procesului de regenerare impune reglarea desfurrii n
timp a acestuia prin lichidarea arboretului btrn ntrun ritm impus de cerinele dezvoltrii
seminiurilorinstalatecroratrebuiesliseasigurecondiiioptimedelumin,clduriumiditate.
n opinia cunoscutului silvicultor N. Constantinescu (1973), regenerarea n pdurea cultivat
nceteazamaifiunprocespurnatural.Seremarconouideeimportant,cnpdureacultivat
regenerareanusemaiproducenurmaeliminriicaprocesnatural,ciesteoconsecinfireasca
unuiprocesartificialnecesar:exploatareaarborilor.
npdureacultivatsedeosebescdoutipurideinterveniinceeacepriveteregenerarea:
regenerareapecalenaturaliregenerareaartificial.
Regenerarea natural presupune obinerea n urma efecturii de tieri de
exploatare/regenerareauneinoigeneraiidinsmnadiseminatdearborisaupecalevegetativ
dinlstarisaudrajoni.Sepoateevideniacceeacenumimregenerarenaturalnpdureacultivat
esteunprocesinfluenat puternicdeom,dirijatde acesta (Constantinescu, 1973).Denumireade
regenerarenaturalestenacestcazconvenional,subliniindasemnareacuprocesulnaturalde
regenerareaarboretelor.Estensevidentantropizareaacestuiprocesprindirijareadeomanier
convenabilaregenerriidinpunctdevederetemporal(privitorlamomentulncareserealizeaz),
spaial (privitor la locaia i modul n care avanseaz), compoziional etc. Silvicultorul este parte
activ a acestui proces prin efectuarea unor lucrri de stimulare a fructificaiei, de favorizare a
instalrii i dezvoltrii seminiului, de promovare a anumitor specii sau de eliminare de la
regenerareaaltora.
Regenerareanpdureacultivatsedifereniazderegenerareanpdureavirginattprin
ritmctiprincalitateaarboretuluiobinut.nmultecazuriproductivitateaarboretelordinpdurea
virgin este inferioar celei din arboretele pdurii cultivate, iar sortimentele de lemn obinute nu
corespunddecelemaimulteorinevoiloreconomicealesocietii.
Apar situaii n care, din diverse motive, regenerarea natural nu este posibil sau nu este
avantajoas din punct de vedere economic, caz n care se recurge la cealalt modalitate de

mpduriri

regenerareapduriicultivate:regenerareaartificial.Aceastapresupuneinstalareaunuinouarboret
cumaterialdereproducereprodusdupotehnologiespecific.Instalareasepoatefaceartificialprin
semnturidirecte,prinplantaiisauprinbutiridirecte.
Capacitateanaturalaarborilordeasereproduceconducelaideeafireascpotrivitcreia,
n mod normal, perpetuarea pdurilor se asigur prin regenerarea natural. n acest context,
regenerarea artificial apare ca o aciune de refacere a unui dezechilibru provocat de diverse
calamitinaturalesaudeinterveniiantropiceneinspirateipgubitoare.nmultecazuriimpactul
dezgoliriiunormarisuprafee(dindorinadeaconcentratierile)aconduslanlocuirearegenerrii
naturale cu cea artificial. Rucreanu (1962) susine c parchetaia reprezint o metod de
amenajarecutotulnecorespunztoare,pentrucposibilitateapesuprafaobliglatierirase.
nacestecondiiiregenerareapecalenaturalestepracticexclus.
Menionmcregenerareaartificialnuestedoarconsecinaexploatriingeneral,cieste
de multe ori urmarea efectelor negative ale unei exploatri neraionale. Extragerile concentrate,
reducereaputernicaconsistenei,nelenireasoluluiprinpunatabuziv,nmltinarea,vtmarea
seminiului natural sau chiar imposibilitatea dezvoltrii acestuia au condus treptat la folosirea
regenerriiartificialedreptunicmijlocderegenerareaanumitorarborete.
Examinareaatentacelorprezentatemaisus,nepermiteaevideniafaptulcprocesulde
regenerare a pdurilor, n general, constituie un el n sine, ce implic un efort susinut din partea
specialitilor silvici i de a crui reuit se leag ateptrile i nevoile societii umane i, desigur,
nsiexistenaicontinuitateantimpapdurii.
n acest cadru, regenerarea se impune ca o condiie a perenitii pdurii i continuitii
producieidelemn,caolegturntregeneraiisuccesivedearbori.

(Palaghianu,C.Procedeeitehnicideregenerareartificial,Suceava,2003)

1.2Evoluiaconceptelorlegatederegenerareaarboretelor

Evoluiasocietiiomenetiafostnmodevidentinfluenatdeexistenapdurilor.Lanceput
seputeavorbidespreorelaientreom,caindivid,ipdure,urmndcaapoiaceastrelaiesse
maturizezeisevoluezenrelaiadintresocietateipdure.Aceasttrecereapduriidelaobiectal
interesuluiprimarindividuallastatutulderesursnaturalregenerabildeinterespublicacunoscut
numeroaseetapecevorfievideniatenrnduriledemaijos.
Primele interaciuni ntre om i pdure nu vizau n mod prioritar obinerea de material
lemnoscierauaxatepeunconsumalproduseloraccesoriialepdurii.Omulprimitivfoloseapdurea
capeunmijlocdeaiprocurahrana.Dezvoltareasocietiiumaneafcutcapdureasfiesupus
primelorpresiuni.Expansiuneaterenuriloragricole,nevoiadeterenuridepunatncazulcreterii
animalelor,apariiaoraeloriareelelordedrumuri,dezvoltareanavigaieireprezintfenomenece
audeterminatprimeledefririmasivedepduri.
n funcie de nevoile locale, oamenii extrgeau arborii care corespundeau dimensional sau
calitativintereselorcurente,framanifestaniciuninterespentruoperaiaderegenerareapdurii.
ncazulncareextrageriledemateriallemnoseraurelativdispersateiredusedinpunctdevedere

10

mpduriri

cantitativ,pdureaseregeneranmodnatural,frniciunajutoruman.Procesulderegenerarese
caracterizaprintrodinamicaleatoarentimpinspaiu.naceststadiusepoatevorbidespreun
aazis grdinrit primitiv, ce nu constituie nc un mod de gospodrire dar reprezint primul
indiciudefolosirealpduriicaresursdematerial lemnos.Dealtfel,acestprimmod defolosirea
pdurii,afostndelungutilizatpnnsecoleleXVXVIsaununeleregiunidepeglob,chiarpnn
timpurilemoderne.
Continuaevoluiesocialieconomicaumanitiiadeterminatocretereaconsumuluide
lemn.Lemnuleraapreciatdejacaunprodus,caomarf,ceeaceadeterminatextrageriintensive,
concentrate ce au condus la efecte negative neateptate: nmltinarea sau nelenirea solului,
rrirea excesiv a unor zone, afectarea regenerrii naturale prin distrugerea seminiurilor sau
creareaunorcondiiiimpropriidezvoltriiacestora.n multedinrileeuropenestarea pdurilora
fostagravatideunpunatintenssaudeoextindereagresivazonelordestinateagriculturii.
Degradarearapidiaccentuatapduriloraccesibileaconduschiarladispariiaunorzone
ntinse de pdure. Efectele degradrii pdurilor, ca de altfel i dezvoltarea economic rapid, au
determinatconfruntareariloreuropenecuolipsalemnului.
Pentru prima oar societatea uman a realizat c pstrarea suprafeelor mpdurite este o
condiieesenialnasigurareacontinuitiipduriicaresurseconomic.naceastperioadapar
primele reglementri cu caracter de gospodrire a pdurilor care nu urmreau s asigure
regenerareacieraumaidegrabaxateperestricionareaexploatrilor.
Aceste prime reglementri au limitat evoluia procesului de degradare dar nu au rezolvat
problemaasigurriicontinuitiipdurii.
PrimeleideiprivindregenerareapdurilorauaprutnEuropa,undedezvoltareaeconomic
din secolele XVIIXVIII a determinat confruntarea, de altfel inevitabil, cu o criz a lemnului, ce
impunea soluii rapide. Atunci sa sesizat diferena ntre lemn ca resurs regenerabil i celelalte
resursenaturaleneregenerabile.nurmauneioarecareexperieneforestiere,sarealizatcpdurea
dispune de o caracteristic excepional i anume capacitatea de regenerare. Astfel sau cristalizat
cteva principii care vizau direct regenerarea pdurilor n scopul asigurrii continuitii acestei
resursenaturaledevaloriecologiceieconomicedeosebite.
Aceste principii sau conturat treptat, n baza observaiilor empirice ale fenomenelor ce au
locnurmaexploatriiuneipduri.Afostsesizatcapacitatea deregenerarenaturalvegetativa
unorspeciiceeaceaduslafolosireaunuiprimregimdegospodrireregimulcrngului.
Efectelenegativealetierilorncrngaufostobservateisatrecutlanlocuireaunorcioate
epuizate cu exemplare ce proveneau din smn care s permit obinerea de lemn gros i s
contribuielarealizareauneiregenerrimixtedinlstariidinsmn.
Dorina de a asigura continuitatea produciei de lemn a marcat apariia modului de
exploatarenparcheteanualeprintierirase.
Acest pas a determinat folosirea regimului de codru care presupune rezolvarea problemei
regenerrii prin alte mijloace dect pe cale vegetativ. Regenerarea suprafeelor exploatate se
realizafienatural,prinpstrareaunorarboriseminceri,fieartificialprininstalareaarboretuluiprin

11

mpduriri

semnturisauplantaii.Experienaacumulatnacesteoperaiiadeterminatchiaraplicareaunor
tipurideregeneraresubmasiv.
nceputulsecoluluialXVIIIleaagsitdejabineconturateprincipiileexploatriiiregenerrii
pdurilor, principii concretizate n unele cazuri n diverse reglementri ale vremii Ordonana lui
Colbert din 1669 din Frana sau diverse alte reglementri regionale n Germania (Constantinescu,
1976).
LucrrileicercetrileluiTristandeRostainggrandmatredesEaux&ForestsdeFrance
din1520(Troup,1928),VarennedeFenillenFranantre17901791(Constantinescu,1976)sauale
lui Hartig (1796) n Prusia sunt deschiztoare de noi orizonturi i au marcat nceputuri timide ale
silviculturiicatiin.Pnatunciseevideniasestrnsalegturdintreregenerareiexploatare,cele
dou procese considernduse dou componente ale aceluiai sistem. Se acceptase faptul c
tehnicilederegeneraretrebuiesincontpectposibildeeficienaexploatriiiaraceastadinurm
ssederulezenfunciedemersulregenerrii.Muncaspecialitilorforestieridelasfritulsecolului
alXVIIIleainceputulsecoluluialXIXleaaintrodusunnouelementnrelaiadintreregenerarei
exploatare, i anume lucrrile de conducere i ngrijire. Astfel sa ncercat realizarea de sisteme
integratedegospodrireaarboretelorcaresoferesoluiicompletepracticiisilvice.Aceastevoluie
a fost determinat att de interesul societii n maximizarea produciei de lemn ct i creterea
interesuluiprivindcalitatealemnului.
Eforturile privind elaborarea i implementarea unor concepte cu referire direct la
regenerareaarboreteloraunorcercettorimeritndeosebiamintite.
Hartig (1796) propunea n lucrarea sa Anweisung zur Holtzzucht fur Forster ca modul de
regenerare a arboretelor s se realizeze prin aplicarea tierilor succesive. La nceputul secolului al
XIXlea,Cotta(1821)recomandnAnweisungzumWaldbauunsistemdeavansarearegenerrii
careprindistribuiatierilorntimpispaiusasigureostructurnormal.InfluenaideHartigi
Cotta, silvicultorii francezi Lorentz i Parade (1837) dogmatizeaz ulterior n lucrarea Cours
elementairedeculturedesboistratamentulcodruluiregulatcutierisuccesivepecarelnumescla
methodedereensemencementnaturaletdeseclaircisesperiodiques.Eirecomandpstrareaunei
consistenestrnsecaresevitenelenireasoluluiiinstalareaseminiurilornaintedemomentul
tierilorderegenerare.
PerioadasecoluluialXIXleaafostunadeosebitdeprolificnapariiadenoiideiiconcepte
cu privire la regenerarea pdurilor i n general cu privire la gospodrirea arboretelor, experiena
silvicultorilor fiind lrgit de nenumratele metode i tehnici de lucru aplicate n care sau obinut
rezultateconsideratesatisfctoare.Labazadezvoltriiunormetodederegenerareaustatinoile
concepii economice ale respectivei perioade. Astfel, efecte deosebit de nefavorabile asupra
gospodririi pdurilor a avut concepia economic privind renta maxim a solului. Potrivit acestei
concepiiterenulreprezintunmijlocdeproduciecetrebuiesgenerezeorentmaxim.Aceast
idee ncuraja cultivarea de specii repede cresctoare care s necesite un minim de cheltuieli de
ngrijire i care s permit recoltarea ct mai rapid. n Germania acest mod de gospodrire a
pdurilor a fost utilizat un timp, beneficiind i de justificarea sa prin sistemul economic bazat pe
exploatabilitateafinanciardescrisdeJudeichn1871(suspendingsustainedyieldmanagement).

12

mpduriri

Acest sistem a condus la o gospodrire a pdurilor ce utiliza ca mod de exploatare tierile


raseurmate deoregenerarepecaleartificialaarboretelor.Pentruaputea folosiacestsistemse
utilizaucaspeciideculturmolidulipinul,extinznduseculturalornarboretepure.Deceniilece
au urmat au evideniat consecinele negative ale unei astfel de gospodriri defectuoase asupra
productivitiiistabilitiipdurilor.Oreacieviolentmpotrivaacestorconcepiidegospodrirea
avutoGayer(1868),ceapromovatideearespectuluifadelegitilenaturalenpracticaforestier.
Gayeraconcretizatacesteideinconcepereaunuinousistemderegenerare:regenerareaprintieri
cvasigrdinrite.
Aniiceauurmataumarcatiapariiaaltormetodesauaunorvariante,procedeesaupuri
simplu mbuntiri ale metodelor existente deja. Experiena silvicultorilor sa mbogit n mod
continuu,pdureafiindprivitnudoarcaoresursnaturalexploatabilcicaunobiectivdemaxim
importanacreiperpetuarentimpispaiuestevitalpentrusocietateauman.
Regenerareapdurilornumaiesteconsideratdreptoconsecinaaciuniideexploatareci
reprezint o preocupare major a silvicultorilor ce dispune de o fundamentare teoretic i
metodologic i este rezultatul eforturilor ndelungate ale practicii i cercetrii tiinifice n acest
domeniu.
Metodele de regenerare ale pdurii cultivate sunt n mod normal derivate din observaiile
asupra modului de regenerare n pdurea virgin dar au evoluat i sau diversificat n funcie de
natura pdurii cultivate, de progresul tiinific i tehnic, de experiena i profesionalismul
silvicultorilor.
Concepiileprivitoarelaregenerareaarboretelorausuferitmodificrindecursultimpuluii
chiar n aceeai perioad au variat de la o regiune la alta n funcie de stadiul dezvoltrii sociale i
economice i de gradul de dezvoltare al tiinelor silvice, complexitatea acestor concepii fiind i
rezultatulnevoilorsocietii.
(Palaghianu,C.Procedeeitehnicideregenerareartificial,Suceava,2003)

Temadecontrol1

1. Careaufostcauzeleiniialealereduceriisuprafeeiacoperitedepdure?
2. Numii doi silvicultori francezi ale cror idei au influenat concepiile privitoare la
regenerareaarboretelor.

13

mpduriri

Lecia2

1.3mpduririirempduririexecutatenRomnia

mpduririirempduririexecutatepnlasfritulsecoluluialXVIIIlea

Aciunea de mpdurire, respectiv rempdurire este relativ nou, ea nefuncionnd n


antichitateievulmediudectsporadic,nicichiarnrilecusilviculturavansat.Abiansecolulal
XIXlea,cndsauconstatatefecteledezastruoasealedespduririlordinbazinulMediteranei,Rinului,
Rhonului,specialitiiaunceputsmilitezepentrureinstalareasauinstalareaartificialavegetaiei
forestiere. Primele plantaii pe teritorii foarte ntinse peste un milion de hectare sau efectuat n
sud vestul Franei, n regiunea Landes, folosinduse puiei de pin maritim. Sporadic sau fcut
plantaii,semnturiibutiridirectepentruobinereaunorgrupuridearborisauarbutidarpe
suprafeereduse.
Denumiriledepduraridebrniter,amintitedocumentarnTransilvaniansecolulal
XIIlea i respectiv n Moldova, n secolul al XIVlea erau atribuite persoanelor ce aveau ca sarcin
numaipazapdurilor,nuiregenerarealor.
Primele lucrri de mpdurire pe teritoriul rii noastre par a fi vestitele Dumbrvi Roii,
trei la numr, situate aproape de Botoani, Cotnari i Roman, care au fost create n timpul
domnitoruluitefancelMare(14571504),dupbtliadelaCodriiCosminuluidin1497(Giurescu,
1975).
n Transilvania, primul document cunoscut prin care se recomand cultivarea pdurilor n
scopul satisfacerii nevoilor de consum l constituie instruciunile contelui Teleki, date n 1683
ispravnicului de pe moia lui din Snpetru de Cmpie (jud. Cluj). Indicaiile prevedeau plantarea a
minimum3000slcii/an(Sabu,1946).

nInstruciunileforestieredin11aprilie1775,ComisiaComercialaPrincipatuluiArdealului,

recomandasalcmulcelorcaredoreauscultivespeciicucreterirapide,acruiinstalareseputea
face,dupcunotinelevremii,prinnsmnrioriprinaezareanpmntardcinilortineresau
prinbutire(Sabu,1946).
Instruciunilerecomandaucapunereanvaloareaterenurilorsterile,neproductive,arpilor,a
terenurilor mocirloase s se fac prin mprirea acestor terenuri ntre locuitori i prin impunerea
mpduririlor cu slcii. Marginile anurilor care despreau proprietile agricole trebuiau plantate
cu garduri vii de mce i porumbar. Dat fiind lipsa de lemne din regiunile srace n pduri,
Instruciunile au prevzut oportunitatea mpduririi versanilor nordici ai dealurilor i munilor din
ntreagaTransilvaniecustejar,gorun,eventualaltespeciicucreterirapide,deoarecepeasemenea
terenuri, culturile agricole nu ddeau rezultate. Noile pduri ar fi compensat n parte dispariia
punilorprinfrunzareleproduse.PentruacoperireanevoilordetananiInstruciunilerecomandau
folosirea scumpiei, publicnduse chiar o lucrare de popularizare a cunotinelor privind cultura

14

mpduriri

acesteia. Era ns indicat specia Cotinus coradia, ntruct aceast specie ar fi superioar speciei
Cotinuscoggygria,cultivatnValahia,deundeardeleniiimportaucoajaiscoara.

n Banat, n anul 1743 instruciunile date de Waldfortner, primul inspector ef silvic al

regiunii,prevedeaumsurindomeniulmpduririlordinregiuniledees,lipsitedepduri,dinsudul
i estul Banatului, precum i n lunca Dunrii i a Tisei, adic a acelor inuturi n care interese
strategicereclamaucreareapdurilordeproteciepentruaprareagranielor.ninstruciunilesale,
Waldfortneraccentueazimportanastaiuniincultivareapdurilor,subliniidusecspeciaprefer
unanumit tipdesolpe caresedezvolt,nfunciedegraduldeumezeal,denaturasubstanelor
mineraleideconinutulnargilsaunnisipalsolurilor.Deasemenea,suntfcuterecomandricu
privire la metoda de mpdurire (nsmnri, plantaii sau butiri directe). n cazul semnturilor
trebuiesseinseamadetreifactori:calitateaseminelor,terenulncareseamnitimpulcnd
sefacesemntura.Deasemenea,seprecizeazperioadaderecoltareaseminelordiferitelorspecii,
condiiile de pstrare peste iarn a acestora (ghind, jir); se menioneaz necesitatea pregtirii
terenuluipentruplantaii,vrstapuieilorapideplantatetc.
Prin precizrile fcute n aceste instruciuni, Sabu (1946) afirma c n Banat sau executat la
jumtatea secolului al XVIIIlea primele mpduriri tiinifice din cuprinsul Imperiului austriac i tot
aicialuatfiinunadingospodriilesilvicemodel.

n 1743 sau plantat dea lungul Tisei 21000 puiei de diferite specii, care la nceput sau

dezvoltatbine,dardincauzapunatuluiabuziviaincendiilor,arboretelecreatesaudeterioratn
mareparte.nanul1760,ninstruciunileelaboratecuprivirelaexploatareairegenerareapdurilor
afectate societilor miniere, de prelucrarea fierului i a cuprului, administraia din Banat este
obligats depunnfiecarean cte400florini pentrulucrriledempdurire(Sabu,1946).Dei
sumaeramodestfadentindereasuprafeelorcetrebuiaumpdurite,seevideniapentruprima
datnistoriaeconomieisilvicecpentruaserefacepduriledistrusesuntnecesareinvestiii.

Evoluiainterveniilordeinstalareartificialavegetaieiforestierenperioada17811918

Primele reglementri cu privire la executarea lucrrilor de mpduriri pe teritoriul rii

noastre dateaz din perioada modern. Astfel, n Transilvania, prin Ornduiala pdurilor
PrinipatuluiArdealuluidin1781,eraudate,printrealtele,iinstruciunidetaliateprivindinstalarea
speciilorlemnoase,inclusivderefacereaarboretelor.
Sunt indicate perioadele i metodele de semnare direct i plantaii; se face o descriere a
fructelor (seminelor) de fag, stejar, carpen, tei, plop, mesteacn i se recomand procedee de
extragere din conuri de rinoase a seminelor. Terenurile mltinoase trebuiau asanate, n locul
trestiei introducnduse, spre binele obtesc, plop i anin. Pentru a realiza mai uor plantaiile,
pepinierele trebuiau s produc puiei de specii diferite din care apoi, la cerere, s se ofere puiei
gratuit.Dacopdureafostnaamsurbrcuit,nctnumaimeritapurtanumeledepdure,
trebuietiaiirestularborilorrmainpicioare,iaratuncicndseconstatalipsadepdurisevor
plantaaltele dupnormeleprescrise. Cndnafardefoloaselematerialeseurmreteiestetica
princreareadepotecideagrementnpduri,asemeneapotecisepotobineplantndusepuieide
15

mpduriri

fag i stejar la o distan egal, iar pentru ai apra de vnt, pn s creasc mari, se planteaz n
jurullorialtespecii(extrasdinOrnduialapdurilorPrinipauluiArdealului,Sabu,1946).

nanul1786,nBucovina,PraviladecodrusauOrnduialadepdure,coninedirective

decultursilvic,dupcumpdureaerapopulatnumaicurinoasesaucompusdinarboretede
foioase amestecate cu rinoase. Pentru crearea pdurilor pure de rinoase n locul celor tiate,
ordonanarecomandscoatereacioatelorimobilizareasoluluicuplugul,nsmnareaurmndase
facenpmntbinepregtit,preferndusesemnturileartificialenloculregenerriinaturaledin
smn, considerat ca ceva nesigur (Sabu, 1946). Pentru regenerarea speciilor de foioase,
ordonana recomand s se lase cioate tinere pentru lstrit, solul dintre acestea urmnd s fie
mobilizat i nsmnat cu specii de rinoase sau alte foioase. Sunt recomandri cu privire la
colectareaseminelorspeciilorlemnoase,pstrareaisemnareaacestora(Sabu,1946).

nanul1792,nMoldovaiara Romneasc,Aezmntul lui Alexandru Moruzi pentru

pduri i dumbrvi interzice tierile. Din punct de vedere al culturii pdurilor, pravila dispune c
stpniicarenuaupduripemoiepotsolicitapermisiuneadeascoatesteniidepemoiilaarati
semnat de ghind, iar unde vor fi ciritei care ar mpiedica dezvoltarea seminiurilor, si
ndeprtezeisdegajezetineretul(Sabu,1946).

Rezult deci c primele recomandri cu privire la executarea lucrrilor de mpdurire pe

teritoriul rii noastre dateaz din secolul al XVIIIlea. Dei nu au dect o importan istoric, ele
reprezintunadevratprogrespentruaceaperioad,dovedindpreocupridefolosireaunortehnici
valabileinprezentprivindinstalareaartificialavegetaieiforestiere.

n secolul al XIXlea, n urma intensificrii exploatrii pdurilor, cunotinele n domeniul

mpduririlor se mbogesc, elabornduse instruciuni n legtur cu caracteristicile, colectarea i


pstrarea seminelor speciilor forestiere, culturi n pepiniere, inclusiv mecanizarea lucrrilor din
domeniulmpduririlor.

nanul1840,K.Mihalik, profesorlaIai,publicolucraren care,pelngstudiulprivind

starea pdurilor din Moldova, sunt prezentate ndrumri detaliate cu privire la recoltarea i
prelucrarea conurilor de rinoase, pregtirea seminelor pentru semnat, instalarea i ngrijirea
culturilornpepinieriplantareadiferitelorspeciinfunciedecondiiilestaionale.

nanul1852sauexecutatprimelempduriripesuprafeeextinse(circa25000ha)pentru

fixareanisipurilormobiledelaBileti(nsudulOlteniei).
Aciuni oficiale de mari proporii au loc n timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859
1866),dupUnireaPrincipatelor.
Astfel,nprimvaraanului1860,ConsiliuldeMinitriaaprobatunproiectdelegeprincare
se hotrte ca, pe toate moiile mnstireti, ale instituiilor publice i ale statului din judeele
Ialomia i Brila s se delimiteze cte un hectar de teren pentru fiecare locuitor, responsabilul
urmndsfieobligatslareislsemenecughindiapoissengrijeascscreascpdurea.
Ulterior urma ca dou pri din venitul pdurii s revin proprietarului terenului, iar o treime
locuitoruluicareacreataceapdure.Legeansnuafostpusnaplicare.(Ivnescu,1972).

Tot n anul 1860, comisiile pentru mbuntirea strii agriculturii fac, printre altele,

urmtoarelepropuneri:
16

mpduriri

locuitorii judeului Brila s fie obligai s planteze fiecare n grdina sa (probabil n


terenul agricol) cte 50 exemplare salcie sau alt specie repede cresctoare, ca de
exemplududul;

guvernulsiamsuripentruplantareadepduripecmpulBrganului;

ssepregteascstudiipentruplantareadiferitelorspeciinjudeulBacu;

s se introduc n judeele Tutova i Flciu duzi pentru cultura viermilor de mtase


(Ivnescu,1972).

n1864seamenajeazprimeletreipepinieremaridecte50hanjudeeleBrila,IaiiIsmail
(ultimulnBasarabia)idoudecte25hanGiurgiuinBrgan,iarn1884 nOlteniaunala
PiscuTunari(Dolj)ialtalaCiuperceni(Gorj).
n anul 1864 se nfiineaz un inspectorat general agricol cu doi inspectori care, printre altele,
aveau i sarcina de a cerceta tot ce privete plantarea cu pdure a locurilor sterpe i urmau s
viziteze o dat pe an colile de agricultur, fermele model i pepinierele forestiere artnd ci
puiei sau scos anual pentru plantaii n ar, aspecte ce nu sau concretizat din lips de fonduri
(Giurescu,1972).nperioada18601870sauexecutatmpduririlaDesa(Dolj),ntreanii18721878
la Ptulele i Drincea (Mehedini), iar ntre anii 18861898 la Sadova (Dolj), toate pe nisipurile
mictoaredinsudulOlteniei.
nanul1886aunceputinDobrogealucrridempdurirepeosuprafade161ha.
Acesteaciuniaufost,nparte,consecinanumeroaselorarticolepublicatenRevistaPdurilor
cuprivirelanecesitateampduririlorimoduldeexecutare.Esteunmaremeritalsilvicultorilordin
acea perioad care sau strduit s adapteze tiina i practica culturilor forestiere la realitile
spaiuluigeograficalrii(Negruiu,F..a.,1999).Importanaacordatproblemelordempdurirese
reflectiprinnfiinareananul1889aServiciuluidempduririicoreciatorenilor.
nBucovina,nanul1893funcionaousctoriedeconuridemolidlaFrasin(Suceava)ipnn
1897saumainfiinatncpatru.nMoldova,laBicaz(Neam),seconstruieteousctoriedeconuri
n1894,primadinPrincipateleromne.
Alte lucrri de mpduriri efectuate spre sfritul secolului al XIXlea sunt: plantaiile de pin i
stejar din judeul Braov, plantaiile de molid, brad, duglas, larice, pin, executate n vestul rii, n
Bacu (Ocolul silvic Fntnele) i n Bucovina. Plantaiile cu specii exotice efectuate la nceputul
secoluluialXXleaauconstituitunmaterialdeosebitdepreiospentrucunoatereacomportriiunor
speciiexoticencondiiilestaionalealeriinoastre.
Constatnduse c tratamentele bazate pe regenerarea natural nu conduc ntotdeauna la
rezultate favorabile sa recurs la adoptarea tierilor rase la molid, urmate de instalarea noului
arboretprinrempdurire(Danielescu,1894,citatdeDamian,Negruiu,1978).
ntro conferin susinut la Societatea Progresul Silvic, n anul 1908, silvicultorul Al. Lazurian
fcea propuneri interesante n legtur cu introducerea speciilor mai valoroase n pdurile de fag,
propunericarereprezentauconcepiicenudiferpreamultdeceleactualecuprivirelannobilarea
fgetelor.

17

mpduriri

Preocupriprivindinstalareaartificialapdurilornperioada19181948

Dupformareastatuluinaionalunitarromn(1918)seremarctendinadeintroducereaunor
metode i tehnici de lucru unitare n domeniul mpduririlor care iau gsit aplicarea mai ales n
pdurilestatului.Aciuneaderempdurire,refacereapdurilorsaumpdurireaunornoisuprafee
sadesfuratpeansambluntrunritmnesatisfctor.Astfel,ntreanii19201929saumpdurit91
000ha,adic,nmedie,maipuinde10000ha/an.Suprafaamediempduritacrescutnperioada
urmtoare. De exemplu, n anul 1934, sau rempdurit n zonele exploatate din bazinele Tisei,
Someului, Criurilor, Mureului, Caraului, Nerei peste 19 000 ha, folosinduse aproximativ 64
milioane puiei rinoase, obinui din 1340 kg semine extrase din 8136 hl conuri (Negruiu, .a.,
1999).nintervalul19381944saumpduritntotal185000ha,adicosuprafamedieanualde
26000ha(Chiri.a.,1981).PebazadatelorDirecieicentraledestatistic(Chiri.a.,1981)ntre
anii 19341938 existau n pdurile statului circa 110 000 ha neacoperite cu pdure, suprafaa
despduritdinntregulfondforestierapreciinduseafinjurde500000ha,situaiaagravndusen
timpulceluidealdoilearzboimondial.
Saunregistrattotuiunelerezultatepozitivendomeniulseminelorforestiere.Astfel,n anul
1929,aparlaBucuretiprimelelucrri referitoarelacontrolulsemineloragricoleiforestiereila
regulileinternaionalepentrucontrolulacestora.
Din1933,odatcunfiinareaInstitutuluideCercetriiExperimentriForestiere,silvicultoriisau
cercettori cu bogat experien n producie ncep s efectueze numeroase lucrri experimentale,
rezultatelefiindpublicatenRevistapdurilorsauaplicatenproducie.IuliuMoldovan,nanul1934,
public procedee pentru recoltarea i conservarea seminelor. C. Chiri, n 1936 atrage atenia
asupra importanei provenienei seminelor forestiere utilizate n lucrrile de mpdurire,
recomandnd folosirea celor indigene. n aceast perioad se ntreprind primele cercetri asupra
nsuirilor biometrice ale seminelor forestiere (Petcu i Rdulescu), rezultate care au servit la
elaborareastandardelordinanul1951.
Sau continuat preocuprile privind nfiinarea pepinierelor permanente i volante, astfel c n
anul 1936 puine erau ocoalele de stat care nu aveau pepiniere cu suprafee de la civa ari (cele
volante)pnla45ha(celepermanente).Aufostnfiinatealte275pepiniere,nsuprafade302
ha,dincare170haerauocupatecusemnturii132hacurepicajeiseproduceauaproximativ72
milioanepuiei,dincare48milioanerinoase.Suprafaapepiniereloraajuns,n1938,la1540ha.
Lucrrilederefacereapdurilordegradate,din punct devederealcompoziieisaudesfurat
sporadicnpdurilestatului,maialesnzonadecmpie.Printreprimelelucrrisuntmenionatecele
derefacereaarboretelorprovenitenurmadegradriileaurilordecmpie,efectuatenanii1920
1921npdurilestatuluidinBaltaNeagriSnagov,apoinpdurileCiolpani(lngBucureti)n
1924,1931,1936,1942,Ghermneti(1931)ialtele.nacestepduri,stejarulsareintrodusprin
semnaredirectsauplantaii,nochiurideformelipticsaucircular,ncoridoaresausubmasiv.
ncepnddinanul1935sauexecutatlucrridesubstituireasalcmuluinmaimultepduriDridu
(Ialomia),JegliaBazarghideanu(Clrai).

18

mpduriri

Rezultatendomeniulmpduririlornperioada19481990

n anul 1948, n cuprinsul fondului forestier erau 700 000 ha despdurite i peste 600 000 ha
pduridegradateibrcuite,lacaresauadugatialtesuprafee.nanul1950eraudempdurit
saurempdurit940000hadincare:

300 000 ha terenuri forestiere cu arborete neregenerate ca urmare a exploatrilor,


doborturilordevnt,incendiilor;

480000hasuprafaefectivdempduritnarboretedegradate,slabproductive;

160000hapoieniigoluri.

nconsecin,ritmulinterveniilorculucrridempduririirempduririsaaccentuatdela36
900hananul1948pnla98400hananul1953.Pnnanul1963,cndaufostmpduritetoate
suprafeelerestante,sauplantatntre79600han1956i71500han1963.ndeceniileurmtoare
suprafaampduritanualafostdeminim38290ha(n1987),lucrrileaxndusenprincipalpe
rempdurirea teritoriilor curent exploatate, completri i n regenerrile naturale, refacerea
arboretelorslabproductive.a.
ndrumrile tehnice editate n 1948, 1953, 1966, 1969, 1977, 1987, instruciunile i directivele
din aceast perioad au fcut numeroase recomandri cu privire la alegerea speciilor n culturile
artificialealepdurilorpebazeecologiceieconomice,aurecomandatcompoziiilederegenerare,
desimeaculturilor,pregtireaterenuluiiasolului,metodedeinstalareidengrijireapuieilor.a.,
inclusivtehnologiiderefacere,substituireaarboretelordegradate,brcuite,necorespunztoaredin
punctdevedereeconomic.
Cercetrile i experimentrile efectuate n aceast perioad au determinat aplicarea pe scar
larg,deproducieanumeroaseaspectemenionatesuccintncontinuare:

constituirea arboretelor surse de semine i transformarea unora dintre acestea n


rezervaiidesemine,ncepndcuanul1959;

folosirea n cultur a seminelor cu indici calitativi superiori sau cel puin egali cu cei
menionainstandardeledin1951,reactualizatenanii1963,1973,1983;

creareadelivezisemincerepentruunelespeciiforestiere;

aplicarea de noi tehnologii privind recoltarea i prelucrarea fructelor, inclusiv prin


utilizareaunoraparate,dispozitivemecanizate,conceputeirealizatenar;

utilizareademetodenoipentrustimulareagerminaieisemineloricretereapuieilor;

certificarea i transferul seminelor forestiere, ultimul aspect datnd din anul 1950 i
amelioratdealungulanilor,ambeleaspectedevenindobligatoriidinanul1978;

realizareaanumeroasetipurideusctoriipentruconurilederinoase;

Realizrisaunregistratindomeniulproduceriipuieilor,ianume:

sau constituit pepiniere cu suprafee mai mari, n care sau putut aplica planuri de
asolament, executarea unor lucrri mecanizate (pregtirea solului, semnarea,
ntreinereaculturilor,combatereaduntorilor,ierbicidri,irigareaculturilor,fertilizri,
scosulpuieilor.a.);

19

mpduriri

cultura unor specii sensibile sau cu creteri mai mici n spaii adpostite (solarii n
special);

stabilireaindicilorcalitativiaipuieilorapideasefolosinplantaii(STAS1347dinanul
1954 privitor la talia puieilor, mbuntit n anii urmtori; STAS 5971/1966 privind
calitateapuieilordetaliemare.a.)

De remarcat c n aceast perioad sau fcut i greeli extinderea rinoaselor n afara

arealului natural n dauna unor specii foioase importante mai ales dup promulgarea legii 1/1976
("Programul national de perspectiva pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica
SocialistaRomania),greealcaresancercatsfiecorectat.Deasemenea,nfiinareapepinierelor
foarte mari cu intenia de mecanizare aproape total a lucrrilor care ns nu a reuit; nclcri
frecventealeprescripiilecuprivirelatransferuldepuiei.
Dup anul 1990 suprafeele mpdurite se reduc semnificativ, considernduse c volumul
exploatrilorsaredusiomaibunicorectaplicareatratamentelorvaconducelaofoartebun
regenerarenatural.Astfelmultepepiniereaufostdesfiinateisaneglijatngrijirearezervaiilorde
semine i a plantajelor. De asemenea, odat cu retrocedarea pdurilor fotilor proprietari
degradareafonduluiforestiersaaccentuat.

(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

Temadecontrol2

1. Caresuntconsiderateprimelelucrridempduriredepeteritoriulriinostre?
2. n ce an au fost executate mpduririle de fixare a nisipurilor mobile din sudul
Olteniei?

20

mpduriri

Lecia3

2.Particularitileprocesuluidefructificarelaspeciilelemnoase

2.1Maturitateaplantelorlemnoase

n decursul vieii plantele lemnoase parcurg o dezvoltare progresiv cu caracter ireversibil.

Aceastdezvoltareserealizeaznmaimulteetapedistincteianume:etapaembrionar,atinereii,
amaturitiiiabtrneii.

Etapa (perioada) embrionar ncepe de la realizarea fecundaiei prin unirea unui


gamet cu o oosfer, proces ce are loc pe planta mam i dureaz pn la completa
dezvoltare a embrionului n smn i maturaia fiziologic a acesteia, cnd devin
capabilesgermineze.Lacelemaimulteplantelemnoaseaceastetapdureazdoarun
sezon de vegetaie, la alte specii (cer, pini) seminele ajung la maturaie n anul
calendaristicurmtornfloririi,iarlaienuprseproducenaldoileasauchiaraltreileaan
delanflorire.

Etapatinereii(juvenil)ncepedelagerminareaseminelorirsrireaplantulelori
sencheielaapariiaprimelororganedereproducere(flori,fructe).Durataacesteietape
esterelativscurt(delacivaanipnlazecideani),fiinddiferitnfunciedespeciei
factorii externi. Aceast etap este caracterizat printro acumulare susinut de
biomas, o mare plasticitate i capacitate de adaptare. De aceea, lujerii sau rdcinile
folositepentruaobinenoiexemplarepecalevegetativprinbutaiserecolteazdela
exemplaretinerestadial.

Etapa maturitii (a fructificaiei) este cea mai lung i dureaz de la primele


fructificaii ale exemplarelor i pn cnd acestea ajung la nceputul strii de
decrepitudine.Suntspeciicarenetapamaturitiinufructificabundentnfiecarean,
identificnduseoanumitperiodicitateaacestuifenomen.nacestintervaldintreanii
de fructificaie abundent, se produc totui cantiti mici de fructe, aa numitele
stropeli,cndsemineleauderegulindicicalitativiinferiori

Etapabtrneiincepedelaintrareaarborilornstareadedeclin,deuscarepnla
decrepitudine (slbiciune excesiv datorat btrneii naintate), cnd biomasa
acumulatprincreteresereduce,seconstatputrezirearamurilor,ardcinilor.

Dinceleprezentaterezultcrecoltareafructelornscopulobineriiseminelorutilizatepentru
reproducere se poate face numai de la exemplarele ajunse n intervalul de maxim fructificaie a
etapeimaturitii.
Speciilelemnoaseajunglamaturitatelavrstediferite,determinatedeparticularitileereditare
aleacestoraiinfluenatedefactoriimediului.

Astfel,fructificlavrstemaimiciarbutii,heliofilele,speciilemaipuinlongeviveicele
care parcurg etapa tinereii ntro perioad mai scurt (salcmul, plopii, slciile, aninii

21

mpduriri

.a.).Dimpotriv,sciadofitele,speciilelongevive,celecarenetapatinereiiaucreteri
maimicifructificlavrstemultmaimari(bradul,fagul,cvercineele,.a.).

Aceeai specie fructific la vrste mai mici cnd exemplarele sunt izolate ca urmare a
spaiuluidenutriiemaimare,auneicoroanemaibogate,maibineluminate,comparativ
cuexemplareledinmasiv.

ntrunarboret,exemplareleaparinndaceleiaispeciifructificlavrstemaimicidac
sunt situate n etajele superioare (predominant, dominant, codominant) comparativ cu
arboriidominai.

Provenienainflueneaz,deasemenea,vrstalacarearboriifructific.Arboriiprovenii
pecalevegetativ(butai,drajoni,marcotesauprinaltoire)fructificlavrstemaimici
comparativcuarboriirezultaidinsmn.

Arboriisituainoptimulclimaticfructificlavrstemaimici.

Arboriisituainstaiuniledebonitatesuperioarfructific,deasemenea,lavrstemai
mici.

2.2Factoriideterminaniaiprocesuluidefructificaie

Factoriiinterni
n ultimul secol i jumtate au fost emise mai multe teorii care explic fenomenul de
reproduceresexuataspeciilorlemnoase.n1863,I.Sachsemiteateoriahormonal,conformcreia
pentrudeclanareaprocesuluidefructificareestenevoiedeosubstanspecial,productoarede
flori,careseformeaznfrunzeiestevehiculatsprevrfuriledecretere,undeseformeazflori.
Astfel, acest ipotez se baza pe rolul determinant al factorilor interni n procesul de reproducere.
mpotriva acestei teorii sa manifestat fiziologul german G. Klebs, care, n 1903, susinea pe baza
cercetrilorpropriicformareaorganelorfructifereesterezultantainteraciuniidintrefactoriiinterni
i externi de mediu, factorii de mediu (n special lumina) imprimnd procesului de fructificare
anumite particulariti. n prezena luminii are loc fotosinteza, prin care n plant se acumuleaz
hidrai de carbon. Astfel, Klebs a emis ipoteza potrivit creia condiia esenial pentru apariia
mugurilor florali este raportul dintre glucide i substanele minerale aflate la un moment dat n
plant.Atttimpctnplantdominsubstanelemineraleabsorbitedinsolfadecelesintetizate
n procesul de fotosintez, iar raportul C/N se menine n favoarea azotului, planta nregistreaz
acumulri susinute de biomas. Odat cu intensificarea asimilrii clorofiliene i creterea ponderii
substanelor hidrocarbonate (glucide), planta trece n etapa maturitii, formnd organe fructifere.
TeorialuiKlebsafostconsideratcaavndcaractermecanicist,deoarecereduceantreagateoriea
dezvoltriiplantelorlavaloarearaportuluiC/N.
Cercettorul rus Ursulenko a constatat ulterior pe baza cercetrilor proprii c ponderea
azotuluiproteicdinplantinumrulmugurilorfloraliscadodatcucretereaproducieidefructe,
explicnd slaba fructificaie sau lipsa acesteia n anul urmtor celui n care se nregistreaz o
fructificaiebogat.Caurmare,elconsidercfactoruldeterminantndifereniereamugurilorflorali
este raportul ntre azotul proteic i azotul total din plant. Deoarece sinteza substanelor azotoase

22

mpduriri

pnlaproteinearelocdoarnprezenasubstanelorhidrocarbonate(glucide)nproporiiridicate,
rezultatenprocesuldefotosintez,teorialuiUrsulenkoconfirmipotezaluiKlebs.
Chailakhyan (1937) identific o substan numit florigen, cu rol n reorientarea apexului
vegetativ ctre mugurele floral. Chiar dac teoria florigenului a fost considerat ulterior ca fiind
nefondat,cercetrilegeneticerecentealeluiTamaki(etal,2007)auartatcexistoprotein
Hd3acareacioneazcaundeclanatoralnfloririi.
n ultimele decenii sa artat c n procesul de fructificare intervin: auxinele, giberelinele,
citochinineleiinhibitoriidecretere,totalitateaacestorsubstaneaflatelaunmomentdatnplant
purtnddenumireadeflorigen.Cercetrilerecenteauartatfaptulcgiberelineleprezintceamai
mare importan n procesul de fructificare. Prezentarea succint a evoluiei teoriilor privind
fructificareaplantelorlemnoasearatcaceastaestedeterminatdeprocesefiziologice,biochimice
igeneticefoartecomplexe,neelucidatepedeplinpnnprezent.
Factoriiexterni
n ceea ce privete factorii exogeni de mediu, fructificarea plantelor lemnoase depinde de
lumin, cldur,nutriia mineral,apiaer.ncazulfiecreispecii,acetifactoripotvariantrun
anumitintervalipnlaanumitelimitesepotcompensantreei.Cerineleplantelorlemnoasefa
decondiiilemediuluiexternvariazfoartemultnraportcuspecia,stadiuldedezvoltareivrsta.
Factoriidemediupotinfluenapozitivcretereaireproducereaarborilor,darpotaveaiinfluene
negativeatuncicndsedepescanumitelimite.
Luminaestecelmaiimportantfactorcareinflueneazmajoritateaproceselorbiochimicei
fiziologice din plant, avnd un rol determinant n diferenierea mugurilor florali. Lumina este
necesar pentru desfurarea fotosintezei, determin viteza de cretere i de formare a organelor
aeriene ale plantei, influeneaz intensitatea proceselor de respiraie i transpiraie etc. n cazul
materialelor de baz utilizate pentru producerea seminelor forestiere, lumina este factorul extern
celmaiuordedirijatpentruobinereaunorrecoltectmaimaridesemine.
Clduraareunrolimportantattndifereniereamugurilorfloralictinsexualizarealor.n
perioadadedifereniereamugurilor,pentruformareamugurilorfloraliestenecesarotemperatur
mai ridicat dect pentru formarea mugurilor foliari. Numeroase specii din zona temperat trec
printroperioadcutemperaturisczuteiarna(vernalizare),cndnplantseproduceunhormon,
numit vernalin, cu rol benefic n procesul de fructificaie. Temperaturile sczute din timpul iernii
influeneaz adesea sexualizarea mugurilor floriferi la speciile unisexuate. De exemplu, la stejar
diferenierea florilor femele se face n perioada repausului vegetativ, sub influena temperaturilor
sczutedintimpuliernii.
Temperaturileextremepotaveaefectenefavorabileasuprafructificaiei.Astfel,ngheurile
trzii,careaparntimpulnfloririidistrugflorile,iartemperaturilenegativedelasfritulierniipot
provoca vtmarea pistilului aflat n interiorul mugurului floral. n verile secetoase, cnd
temperaturiledepescfrecvent35Cicndarielesuntnsoitedevnturiuscate,fructelepots
cadnaintedecoacere.
Umiditatea din sol i atmosfer, asociat cu temperatura i n corelaie cu ali factori,
influeneazdifereniereamugurilorflorali.Verileclduroaseisecetoasesuntderegulurmatede

23

mpduriri

un an bogat n fructificaie. n general, lipsa apei n sol poate deveni un factor limitativ pentru
fructificaie. Ca urmare, pentru obinerea unor recolte bogate de semine trebuie s li se asigure
plantelorobunaprovizionarecuapicusubstanemineralenutritive.Pedealtparte,unregim
de umiditate deficitar n a doua jumtate a sezonului de vegetaie favorizeaz diferenierea
mugurilorfloralilaunelespecii.Timpulploiosirecenperioadadevegetaiereduceintensitateade
difereniere a mugurilor, ntrzie nflorirea sau mpiedic fecundarea, iar grindina provoac
vtmareafloriloriafructelor.
Nutriia mineral influeneaz att creterea vegetativ ct i procesul de reproducere. Pe
soluri fertile, plantele lemnoase cresc mai viguros i fructific abundent i mai des dect pe soluri
srace. Cercetrile efectuate n ultimele decenii au evideniat influena favorabil a fertilizrilor cu
azot, fosfor i potasiu asupra procesului de fructificare la numeroase specii i n diferite condiii
staionale(Florescu,1996).Saconstatatnscexcesulsrurilordeazot,sulf,calciu,magneziu,fier
ntrziesauinhibformareamugurilorflorali.Aplicareaneraionalangrmintelorsauerbicidelor
poatepoluamediuliintoxicaplantele.Spreexemplu,administrareaunordozemarideazotconduce
laundezechilibruntrecretereavegetativifructificaie,influenndnegativcalitateafructelori
seminelor.
Aerulareunrolimportantnviaaplantelor,attprindioxiduldecarbonfolositnasimilaie
ct i prin oxigenul necesar respiraiei organelor aeriene i a celor subterane. Vnturile din timpul
nfloririi faciliteaz polenizarea ncruciat anemofil i nu o mpiedic pe cea entomofil. Adierea
uoar a vntului reduce efectul negativ al ngheurilor trzii prin mprtierea aerului rece, iar n
perioadele cu arie mari de var contribuie pozitiv la reglarea termic a organelor aeriene ale
arborilor.Cureniiputernicideaerpotaveaefectenegativeasuprarecoltelordesemine.Astfel,se
poatentrerupesaudiminuasemnificativactivitateaentomofauneiicaurmare,nusepoaterealiza
polenizarealaspeciilecupolenizareentomofil.Vnturileputernicepotprovocaruperearamurilor
de rod, nclinarea i chiar dezrdcinarea arborilor, scuturarea fructelor nainte de coacere,
mprtiereafructelorsauseminelorpedistanemarietc.
Factorii biotici (insecte, ciuperci) influeneaz sensibil fructificaia prin efectele lor asupra
proceselordecretereiacumularedebiomas.Deexemplu,defolierilemasiventlniteadeseala
stejarntrziesaumpiedicdifereniereamugurilorflorali.
(Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2006)

2.3Fazelecreteriivegetativeialereproducerii

Plantele lemnoase din zona temperat trec succesiv n decursul fiecrui an prin starea sau
perioadadevegetaieistareasauperioadaderepaus.Stareadevegetaieesteperioadadetimpde
lanmugurireipnlancetareaactivitilorfiziologicetoamna,evideniatlamajoritateaspeciilor
defoioaseprincdereafrunzelor.Stareaderepaussecaracterizeazprinntrerupereaunoractiviti
biologice ale plantei, ca mod de adaptare a acesteia la condiiile nefavorabile din timpul iernii,
specifice climatului temperat. n aceast perioad plantele rezist la temperaturi sczute, datorit
rezervelordesubstanenmagazinatenesuturi.Etapeledecretereidezvoltarepecareleparcurg
plantelenciclulanualdevegetaiepoartdenumireadefenofaze.Laplantelelemnoaseajunsela
24

mpduriri

maturitateaulocsimultanntimpulsezonuluidevegetaieattprocesedecreterevegetativcti
de formare a organelor de reproducere, care se desfoar n perioade distincte, ntre care exist
nsostrnsintercondiionare.
Lanivelulcoroaneiarborilorsedistinganualpatrufenofazesuccesivedecreterevegetativ:
1)desfacereamugurilorinceputulcreteriilujerilor;2)cretereaintensalujerilor;3)ncetinireai
ncetareacreteriilujerilor;4)maturareaesuturilornouformateipregtireaplanteipentruiernat.
Prima fenofaz ncepe prin umflarea mugurilor foliari i dureaz pn la formarea primei
frunzenormale,carepresupuneidemarareacreteriilujerului.Aceastfenofazsecaracterizeaz
prin intense procese de hidroliz a substanelor nutritive de rezerv acumulate n anul precedent,
caresuntsolubilizateitransportatesprevrfuriledecretere.
Adouafenofazncepecucretereatotmaisusinutalujerilordupformareaprimeifrunze
idureazpnlaatingereacreteriimaximenlungimeaacestora.Lanceputcretereaarelocn
principalpebazasubstanelorderezervrmasedinprimafenofaz,lacareseadaugicontribuie
tot mai mult, devenind treptat exclusive, substanele formate prin procesul de fotosintez a
aparatului foliar. Produsele activitii fotosintetice sunt n mare parte folosite la construirea noilor
formaii vegetative, motiv pentru care nu sunt create condiii de acumulare ci, dimpotriv, se
produceooarecareinsuficienahidrailordecarbon,iarazotulabsorbitprinrdcinidnaterela
substaneazotateneproteice.
Atreiafenofazdureazpnlaformareamuguruluiterminal.Dintreproceselebiochimice
devin predominante cele de sintez, prin formarea de substane hidrocarbonate i azotoase care
suntdepusencantititotmaimari,subformderezerve,nesuturileplantei.naceastfaz,la
unele specii ncepe i procesul de difereniere a mugurilor florali, care constituie prima faz a
cicluluidereproducere.
Apatrafenofazncepecuformareamuguruluiterminalisencheielaintrareanrepausul
vegetativ,marcatdecdereafrunzelorlamajoritateaspeciilorfoioase.Definitivareaesuturiloreste
nsoitdengroareapereilorcelulelorvii,apariiaesutuluisuberosprotectorpelujeriimajorarea
cantitilordesubstanedepozitatecarezervenorganeleplantei(ramuri,tulpin,rdcini),sporind
n acest fel rezistena arborelui la ger. Spre deosebire de fenofazele precedente, nevoia de azot a
plantelor se micoreaz dar sinteza substanelor proteice continu. Potasiul determin ncetarea
creterii vegetative, nlesnind coacerea esuturilor nou formate n vederea pregtirii pentru iernat,
iarfosforulcontribuieladifereniereamugurilorflorali.
Tot patru fenofaze se disting i n ciclul de formare a organelor de reproducere: (1)
diferenierea mugurilor florali; (2) nfloritul i fecundarea; (3) creterea fructelor; (4) coacerea
fructelorimaturaiaseminelor.Spredeosebiredefenofazeledecreterevegetativcaresesucced
ntroperioaddevegetaie,celedereproduceresesuccedpeparcursula2ani,iarlaunelespecii
chiara3anicalendaristici.
Primafenofaz,ncareareloctransformareamugurilorvegetativinmuguriflorali,arelocla
unelespeciinanulanteriornfloririi,nadouajumtateasezonuluidevegetaie.nceputulacestei
fenofazedereproduceresesuprapunelaunelespeciipesteatreiafenofazdecretere(ncetinirea
alungirii lujerilor) i se continu n a patra. La speciile cu nfrunzire i nflorire trzie, desvrirea

25

mpduriri

procesuluiarelocnsezonulrecesauchiarprimvara.ntoatecazurilens,pentruformarealor,n
planttrebuiesexistesubstanenutritivencantitisuficienteimaialesnformesuperioarede
sintez.
A doua fenofaz nflorirea i fecundarea are loc n perioade diferite n funcie de
particularitileereditare alespeciilor icondiiilestaionalen careacesteavegeteaz.La cele mai
multespeciiforestierenfloritulseproducelanceputulsezonuluidevegetaie(primvara),cndn
atmosfer se nregistreaz constant temperaturi diurne mai mari de 10C. Aceast fenofaz de
reproducerearelocderegulnainte,ntimpulsaudupprimafenofazdecreterevegetativ,cnd
aparatul foliar se afl n formare iar rdcinile abia i ncep activitatea n sezonul respectiv de
vegetaie. Ca urmare, nflorirea i formarea fructului au loc pe seama substanelor de rezerv
acumulatenesuturinanulprecedent.Predominproceseledehidrolizasubstanelorderezerv
care, ajunse n forme simple la muguri, determin nfloritul. Insuficiena apei n aceast fenofaz
conducelaavortareaflorilor.
Atreiafenofazcretereaorganelor fructiferedureaz dela formareafructelorpnla
intrarealornstaredeprg(primelesimptomealeprocesuluidecoacere).Durataacesteifenofaze
variaz de la o specie la alta. La unele specii creterea organelor fructifere se finalizeaz abia n al
doileaandelanflorire,sprencheiereasezonuluidevegetaie(cer,stejarrou,pinietc.).ngeneral,
aceastfenofazdereproduceresesuprapuneintegralpesteadouafenofazdecreterevegetativ
(creterea intens a lujerilor). La unele specii cuprinde parial sau total i a treia fenofaz, de
ncetinire i ncetare a creterilor. n aceast fenofaz majoritatea substanelor sintetizate prin
procesul de fotosintez sunt consumate pentru creterea fructelor, prea puine rmnnd pentru
acumulricurentedebiomas,maicuseamlaspeciilelacarecoacereafructelordureazpnspre
sfritulveriinceputultoamnei.
napatrafenofazdematuraieasemineloricoacereafructelorsecontinuprocesele
de sintez i depozitare a substanelor de rezerv n fructe, concomitent cu unele modificri ale
compoziieichimiceasubstanelornmagazinate.
(Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2006)

Temadecontrol3

1. Caresuntetapeledezvoltriiplantelor?
2. Care sunt fenofazele creterii vegetative care se disting anual la nivelul coroanei
arborilor?

26

mpduriri

Lecia4

2.4Periodicitateafructificaiei

ntrunsezondevegetaieaulocmaimultecategoriideprocese:
a.Procesedecretere:

alesistemuluiradicelar(primvara,respectivtoamna);

alesistemuluiaerian(intensenprimajumtateasezonuluidevegetaie).

b.Procesederodire:

derodirencursulanuluicurent,cufenofazeledenflorirefecundare,decretere
icoacereaorganelorfructifereidematuraieaseminelor;

depregtirearodiriipentruanulurmtor(difereniereamugurilorflorali).

c.Procesedeacumulareasubstanelorderezervnecesarepentru:

maturareaesuturilornouformate;

declanarea proceselor fiziologice din anul urmtor, iniierea fenofazelor de


cretere i de reproducere primvara i susinerea desfurrii lor pariale pn la
declanareaintensafotosintezei.

n anii cu fructificaie abundent, substanele acumulate de plante sunt folosite cu


preponderen pentru nflorire, creterea i coacerea fructelor. n asemenea ani procesele
biochimicedesintezasubstanelorazotoaseihidrocarbonatenorganelevegetativenuduc
ntro msur suficient la forme superioare de sintez, ci se opresc la formele intermediare,
corespunztoare pentru formarea fructelor, dar insuficiente pentru diferenierea mugurilor florali,
caresasigurefructificaiananulurmtor.Acestfaptreprezintunadincauzeleprincipale
aleperiodicitiifructificaieisauintensitiidiferiteaacesteia.Deexemplu,lastejar,fagetc.,
periodicitatea este mai mare, intensitatea fructificaiei fiind diferit deoarece seminele acestor
speciisuntvoluminoase,necesitndunconsumridicatdesubstanenutritive.Formarealordureaz
pnspresfritulperioadeidevegetaie,cndnumairmnetimppentruproceselebiochimice
de sintez i deci pentru realizarea condiiilor necesare diferenierii mugurilor florali din care s
rezulte fructe n anul urmtor. Pe de alt parte, speciile de salcie, plop, ulm, fructific anual i
abundentdeoareceproducseminemici,pentruformareacrorasuntnecesarecantitimaireduse
de substane nutritive. Fenofazele de formare i coacere a fructelor la aceste specii se
desfoarisencheientruntimprelativscurt(12luni),ngeneralpeseamasubstanelorde
rezervacumulatedearborinanulprecedent.Dupcoacereaidiseminareaseminelor,arborii
acestor specii pot folosi substane nutritive ce se acumuleaz n continuare att pentru creterea
curentctipentrudifereniereamugurilorfloralinurmaproceselorbiochimicedesintezce
au loc, asigurnd astfel fructificaia pentru anul urmtor. Periodicitatea fructificaiei variaz de la
specielaspecieichiarlaaceeaispecie,fiinddeterminatdefactoriiinterniiexterni(demediu).
Astfelavemoperiodicitatede:12anilasalcm,anini;23anilabrad,duglas,pinsilvestru,
frasin,paltin,tei;34(5)anilamolid,laricei46anilafag,stejar,gorun.
(Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2006)

27

mpduriri

2.5Variabilitateaproducieiiacalitiiseminelorforestiere

Cantitatea de semine ce poate fi recoltat de pe unitatea de suprafa (hectar) dintrun


arboretsursdesemine,rezervaiedeseminesaulivadseminceroscileaznlimitefoartelargi
fiind determinat de condiiile mediului n care vegeteaz specia, vrsta i structura arboretului,
intensitateafructificaiei.
De regul, n staiuni optime de vegetaie, toate speciile fructific mai des, mai abundent,
seminelesuntdecalitatemaibuniarpuieiiproveniidinacesteaauindicicalitativisuperiori.

Factoriicareinflueneazvariabilitateaproducieiicalitiiseminelorforestieresuntfoarte
variai:

Latitudinea determinnd raportul dintre timpul de lumin i timpul de ntuneric


dea lungul celor 24 de ore influeneaz att volumul produciei de semine ct i
calitateaacesteia.

Altitudineasprelimitaaltitudinalaarealuluinaturaloptim,cantitateaicalitatea
fructeloriseminelorscade.

Fertilitatea solului studiile lui Kapper (citat de Tolski, 1950) la cvercinee arat c
difereneleprivitoarelacalitateaproducieisuntsemnificative

Clasa de producie a arboretelor se afl n corelaie direct cu producia i


calitatea seminelor. De aceea, doar n cazuri excepionale se accept constituirea
arboretelor surs de semine sau a rezervaiilor de semine n arborete situate n
claseinferioaredeproducie.

Vrsta arborilor la nceputul perioadei maturitii exemplarelor, cantitatea de


fructeestemaimic,atingndvalorisuperioarenetapademaximfructificaie,iar
spresfrituletapeimaturitiicantitilesereductreptat.

PoziiasemincerilornstructuraverticalaarboretuluiarboriincadrainclasaI
Kraftproduccelemaimaricantitidesemineideceamaibuncalitate.

Influena poziiei lujerilor fructiferi n coroana arborilor cercetrile efectuate de


Damian, Negruiu, .a (1964) la exemplare izolate de pin silvestru au condus la
concluzia c cele mai multe conuri se gsesc n treimea superioar a coroanei
indiferentdeorientareaacesteiafa de punctele cardinalein treimeamijlociea
cesteianporiunilesudiceivesticealecoroanei.

Influena poziiei seminelor n conuri din cercetrile efectuate de Damian,


Negruiu,.a(1964)arezultatccelemaimultesemineidecalitatemaibun(n
funciedemasaa1000desemine,procentuldegerminaietehniciabsolut)se
gsescntreimeamijlocieisuperioaraconului.ngeneralseminelelocalizatespre
bazaconuluisuntcalitativnecorespunztoareideaceeaeletrebuiendeprtate.

(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

28

mpduriri

3.Organizareaproducieidesemine

3.1Importanaseminelorforestiere

Reuita culturilor artificiale este determinat de calitatea materialului folosit la instalare


(semine,puiei,butai,sade),calitateatestatprincertificareaacestuia,densuirilelui(viabilitate,
dimensiuni, vrst) precum i de corectitudinea execuiei lucrrilor de instalare i de lucrrile de
ngrijirededupplantare,semnare,butire.Nusepotrealizaculturiforestiere,franucunoate
proveniena,condiionarea,pstrareaipregtireapentrusemnataseminelor,obinereapuieilor
pe cale generativ sau vegetativ, pregtirea butailor i butirea n pepinier sau n terenul de
mpdurit/rempdurit.
n silvicultur se recurge frecvent la reproducerea sexuat ca factor esenial n procesul
evoluiei, n acest mod mboginduse continuu baza ereditar. Reproducerea sexuat implic
recombinareagenelorireprezintosursdevariabilitatecefaciliteazadaptareaisupravieuirea
speciei cnd se schimb condiiile de mediu. Selectarea seminelor prezint o foarte mare
importan, erorile putnd compromite semnificativ reuita culturii. n trecut seminele forestiere
proveneaudinarboretenaturalesauartificiale,carenusuferisernicioamelioraregeneticdatorat
omului.nscopulameliorriireuiteimpduririloripentruaseevitaeroriletrecutului,sauelaborat
pebazarezultatelorobinutenlucrriledeamelioraregeneticaspeciilorrecomandrisubform
de ordonane, instruciuni i normative, prin care se interzicea recoltarea de semine n afara
arboretelor recunoscute ca apte de a furniza semine de bun calitate genetic. n acest mod se
garantautilizatoruluiidentitatea,adicprovenienamaterialelorforestieredereproducere.
Iniial calitatea seminelor sa apreciat prin indicatori fizici (puritate, mrime, mas) i
biologici (facultatea germinativ), fr a se lua n considerare caracterul determinant al nsuirilor
ereditare(seminelefiindpurttorulfidelalacestora)dobnditesubinfluenamediului.nprezent,
valoarea lor ca material de reproducere se apreciaz, n primul rnd, n funcie de nsuirile
ereditare. Cunoaterea identitii genetice a materialului de reproducere reprezint o preocupare
constantacercettoriloripracticienilordindomeniultiineloragricoleisilvice.

3.2Materialuldebazpentruobinereamaterialelorforestierenscopulutilizriilorpentru
reproducereicomercializare

Materialele forestiere de reproducere utilizate pentru nmulirea speciilor forestiere sunt

materialebiologiceclasificatentreimaricategoriiconformOrdonanei11/2004privindproducerea,
comercializarea,utilizareamaterialelorforestieredereproducere(MonitorulOficial,Bucureti,2004):
1) semine semine, conuri i fructe (din care, dup procesare, se obin semine)
destinateproduceriidepuieiforestieri;
2) puieipuieiobinuidinsemine,prideplantesaudinregenerrinaturale;
3) prideplantefolositecaatare(butaidelujeri,muguri,frunze,rdcini)saufolosite
nmicropropagare(explantesauembrioni)pentruproducereapuieilorforestieri.

29

mpduriri

Sursadincareseobinmaterialeleforestieredereproducerepoartdenumireadematerial

debaz(Ordonana11/2004).
Materialuldebazpoatefireprezentatdectre:
1) arboresursunarboreizolatsaudintrunarboretnedeclaratmaterialdebaz,din
careserecolteazsemineoriprideplante;
2) arboretdiviziuneapduriideminimum0,25ha,caracterizatprincondiiistaionale
idevegetaieasemntoare,carereclamaceleaimsuridegospodrire;
3) prini de familii arbori din care se obin descendeni pe cale sexuat (prin
polenizare),cucareulteriorsenfiineazplantaje.Polenizareapoatefi:liber(halfsib
numai componenta matern este identificat) sau controlat (fullsib ambele
componente parentale sunt identificate). Familia este constituit din totalitatea
indivizilorcucelpuinunprintecomun;
4) clon totalitatea arborilor (ramei) obinui dintrun singur arbore (ortet) prin
nmulirevegetativ(butire,altoire,micropropagareetc.);
5) plantaj (livad semincer) cultur forestier constituit din arbori provenii din mai
multe clone sau familii identificate n proporii definite, izolat de surse de polen
strinicondusastfelnctsproducfrecventrecolteabundentedesemine,uor
derecoltat;
6) culturideplantemamculturispeciale,constituitedinarboriproveninddinunasau
maimultecloneidentificate,namestec,nproporiidefinite,dincareseobinpride
plantepentrunmulireavegetativ.

Chiarincazulcomercializriimaterialuluiforestierdereproducereexistregulistrictece
trebuie respectate, acestea reglementri fiind introduse odat cu Legea 107/2011 privind
comercializareamaterialelorforestieredereproducere.
n conformitate cu sistemul naional de clasificare a materialului forestier de reproducere
(identiccucelalOrganizaieipentruCooperareiDezvoltareEconomicOCDE,lacareesteafiliat
iRomnia),acestasempartenpatrucategoriidistincte:(1)dinsursidentificat,(2)selecionat,
(3)calificat,(4)testat,fiecarecategorieetichetndsecuoculoarediferit.
1) Materialul forestier de reproducere din surs identificat este obinut din material de
bazcarepoatefiunarboresurssauunarboret.Materialuldebaztrebuiesfieindigen/autohton
i s fi dovedit capacitate de adaptare la condiii extreme pentru vegetaia forestier. Controlul
privind ndeplinirea condiiilor pentru admiterea acestei categorii de materiale de baz se face de
ctre autoritatea silvic, prin sondaj. Dac se urmrete ca materialul forestier de reproducere
obinut din surse identificate s fie folosit n scopuri forestiere deosebite (mpdurire de terenuri
degradatechimic,nzonepoluateetc.),controlulesteobligatoriupentrutotmaterialuldebazdin
careseobinematerialulforestierdereproducereutilizatnacestescopuri.
2)Materialulforestierdereproducereselecionatesteobinutdinmaterialuldebazcare
estereprezentatdeunarboret.Materialuldebazseevalueaznfunciedescopulpentrucarese
nfiineaz viitoarea cultur forestier (din materialul forestier de reproducere obinut). Sunt

30

mpduriri

prioritare arboretele autohtone/indigene, dar se pot admite, n aceeai regiune de provenien i


arborete neautohtone/neindigene, cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. La acestea
trebuiensprecizatoriginea,dacestecunoscut.
Arboretele care constituie materialul de baz din care se obine materialul forestier de
reproducere selecionat trebuie s fie izolate fa de surse de polen strin. Cerina este realizat
dacarboretelesuntsituatelaodistansuficientdemaredealtearboreteconstituitedinaceeai
speciedarcucaracteristiciinferioaresaudealtearboretealctuitedinspeciinrudite,susceptibilela
hibridare.ndeplinireaacesteicerineestecuattmaiimportantcuctarboretelevecine,formate
din aceeai specie sau din specii susceptibile la hibridare, nu sunt indigene sau au origine
necunoscut.Dacnuestendeplinitcondiiadeizolareestenecesarcapeofieexterioarcare
urmrete perimetrul arboretului, lat de 300400 m, s se extrag arborii fenotipic inferiori din
aceeai specie sau din speciile nrudite. n cazul speciilor forestiere la care polenizarea este
entomofil,limeaacesteifiitrebuiesfiemaimare(celpuin3kmpentrualbine).
O alt cerin este legat de numrul de arbori i ntinderea arboretului trebuie ca n
arboret s se gseasc una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie
materialul de baz. n fiecare grup numrul de arbori trebuie s fie suficient pentru a asigura
interfecundarea. Consistena optim a arboretelor este 0,6 pentru foioase i 0,8 pentru rinoase.
Pentru speciile dioice, proporia dintre exemplarele femele i mascule trebuie s fie de circa 2:3.
Pentru a nltura efectele nefavorabile ale consangvinizrii, arboretele trebuie s aib o suprafa
minimde3haiunnumrminimde50arboriseminceri/ha.
Arboriicareconstituiearboretultrebuiesaibvrstadefructificare,pentruaputeaevalua
fr echivoc criteriile impuse de selecie. n arborete trebuie ndeplinite criterii de omogenitate,
variaia individual a caracterelor dup care se face selecia trebuie s fie normal, arborii cu
caracteristiciinferioarefiindngeneraleliminai.Arboreteletrebuiesfacdovadaclaraadaptrii
la condiiile ecologice specifice n regiunea de provenien, iar arborii trebuie s fie sntoi i s
dovedeascrezistenlaatacurileorganismelorduntoare,exceptndvtmriledatoratepolurii.
Arboretele care constituie materialul de baz trebuie s ndeplineasc i anumite condiii
determinatedescopulpentrucaresecreeaznoularboretdinmaterialulforestierdereproducere:
deexempluproduciadelemnsaucalitatealemnului.Calitatealemnuluiseapreciazlafoioaseprin
prezena de maxim 20% arbori nfurcii i maxim 10% arbori cu fibr tors. n cazul rinoaselor
criteriileconstaun:trunchiuricilindrice,elagajpecelpuin60%dinlungimeafusului,numrmicde
ramurinverticil,ramurisubiri,etc.
3)Materialulforestierdereproducerecalificatesteobinutdinmaterialdebazcarepoate
ficonstituitdin:plantaje,prinidefamilii,clonesauamestecurideclone,alecrorexemplareprovin
dinarboriselecionaifenotipic.
n cazul plantajelor, constituenii (arborii) clonelor sau familiilor componente sunt plantai
ntrun dispozitiv corespunztor, astfel nct fiecare constituent s poat fi identificat. Clonele sau
familiilecomponentesuntselecionatepentrucaracterelefenotipicepebazaaceloraicriteriicaila
materialul forestier de reproducere selecionat. n evidenele fiecrui plantaj trebuie menionate

31

mpduriri

toate lucrrile de ngrijire i de recoltare efectuate. Instalarea plantajelor i toate schimbrile


intervenitenstructuraacestoravorfiaprobatedeautoritateacentralpentrusilvicultur.
Prinii de familii sunt selecionai pentru caractere remarcabile (avnduse n vedere
aceleaicriteriicailamaterialulforestierdereproducereselecionat)saudupaptitudinealorde
combinare. Obiectivul, planul de ncruciare i sistemul de polenizare, componentele parentale,
izolarea, locul de instalare, precum i toate schimbrile referitoare la aceste elemente trebuie
aprobate de autoritatea silvic central. Cnd prinii sunt destinai producerii unui hibrid
interspecific,estenecesardeterminarea,printruntestdecontrol,aprocentuluidehibriziprezeni
nmaterialuldereproducereobinut.
Cloneletrebuiespoatfiidentificateprincaracteredistinctive,aprobatedeautoritate,iar
valoarealorpentrusilviculturtrebuiesfiedemonstratprintroexperimentaresuficientdelung
saustabilitprinteste.Orteiiutilizaipentruproducereaclonelortrebuiesfieselecionaipentru
caracterele lor remarcabile, aplicnduse aceleai criterii ca i n cazul materialului de reproducere
selecionat.Perioadapentruaprobareaacestuitipdematerialestelimitatlamaximum5ani.
Clonele din amestecul de clone trebuie s ndeplineasc cerinele menionate mai sus, iar
identitatea,numruliproporiileclonelorconstitutivealeunuiamestec,metodadeselecieutilizat
iarboriimamtrebuiesfieaprobaideautoritateacentralpentrusilvicultur.
4)Materialdereproduceretestatmaterialdereproduceredecalitatesuperioar,obinut
dinmaterialedebazcarepotfi:arborete,plantaje,prinidefamilii,clonesauamestecurideclone.
Superioritatea acestui material trebuie s fi fost demonstrat prin culturi comparative sau prin
estimri rezultate din evaluarea genetic a materialului de baz. Detaliile tehnice, modalitile de
analiz a rezultatelor i documentaiile specifice testrii prin culturi comparative sunt strict
reglementate de ctre autoritatea central pentru silvicultur fiind n conformitate cu procedurile
agreatepeplaninternaional.

3.3Delimitarearegiunilordeprovenienitransferulmaterialelorforestierede
reproducere

Materialele forestiere de reproducere se utilizeaz cu prioritate n aceeai regiune de


provenien din care provine materialul de baz de la care sau obinut. Regiunea de provenien
este o suprafa de teren cu condiii ecologice relativ asemntoare i n care arboretele au
caracteristicifenotipiceigeneticesimilare.
Din anul 1981 Romnia este afiliat la Schema Organizaiei pentru Cooperare i Dezvoltare
Economic (OCDE) pentru controlul Materialelor Forestiere de Reproducere (MFR) destinate
comeruluiinternaional.InstitutuldeCercetriiAmenajriSilvice(ICAS)afoststabilitcaAutoritate
Desemnat pentru certificarea i controlul producerii i utilizrii MFR, conform Schemei OCDE.
Confrom legislaiei n vigoare (O.G. 11/2004), regiunile de provenien sunt delimitate n cazul
fiecrei specii importante pentru scopuri forestiere pentru materialele de baz din care se obine
material forestier de reproducere din categoriile "surs identificat" i "selecionat". Regiunile de
provenien au fost aprobate prin O.M. nr. 610/2005 pentru implementarea lor n producie. n

32

mpduriri

vederea aderrii Romniei la Uniunea European au fost fcute numeroase progrese pentru
armonizarea reglementrilor din acest domeniu cu Acquisul comunitar (Directiva Consiliului EC
105/1999)privindcomercializareamaterialuluiforestierdereproducere.
Regiunea de provenien se delimiteaz pe suprafaa cea mai mic rezultat prin aplicarea
simultanaurmtoarelorcriteriidenaturgeografic,climatic,staionalidevegetaie:
Criteriigeografice
1)latitudine:amplitudinealatitudinalauneiregiunitrebuiesfiemaimicde2;
2)altitudine:amplitudineaaltitudinalnutrebuiesdepeasc500m;
3)orografiaterenului:constituielimitealeregiunilordeproveniencumpeneledeapecare
separexpoziiigeneralediferite,careduclaschimbrisemnificativealeclimatului.
Criteriiclimatice
4) temperatura medie anual: ntro regiune de provenien diferena dintre temperatura
mediemultianualndiverselocuritrebuiesfiemaimicde2C;
5) precipitaii medii anuale: diferena dintre cantitatea medie multianual a precipitaiilor
dindiferitelocurialeuneiregiunideproveniennutrebuiesfiemaimarede200mm;
6) lungimea sezonului de vegetaie: diferena dintre lungimea sezonului de vegetaie din
diverselocurialeuneiregiunideprovenientrebuiesfiemaimicde30dezile.
Criteriistaionaleidevegetaie
7) potenialul staional: regiunea de provenien se delimiteaz n funcie de potenialul
staionalpentruspeciarespectiv(superior,mediu,inferior);
8)tipuldesol:sedelimiteazregiunideproveniendistinctencazulidentificriidesoluri
cucaracteristiciextreme(srturi,solurigleizatesaupseudogleizateetc.);
9)procentul de participare a specieipentrucareseconstituieregiuneadeproveniennu
trebuiesdiferecumaimultde30%ntrearboreteledeamestec.

33

mpduriri

HartaregiunilordeprovenienpentruRomnia(Prnu,Petrilaicolaboratorii,2004)

Hartaregiunilordeprovenienpentrumolid(Prnu,Petrilaicolaboratorii,2004)

34

mpduriri

Hartaregiunilordeprovenienpentrugorun(Prnu,Petrilaicolaboratorii,2004)

Pe baza acestor criterii, pentru speciile forestiere importante din ara noastr au fost
delimitateidescriseregiuniledeprovenienpentrumaterialeledebazdincareseobinematerial
forestierdereproduceredincategoriile"sursidentificat"i"selecionat"(Prnu,2006).
Fiecareregiunedeprovenienareuncodunicformatdin6simboluri(XXXXXX),astfel:

XOOOOOregiuneaecologic(peprimapoziienotatculiteredelaAlaO);

OXOOOOsubregiuneaecologic(notatcucifre:1,2,3);

OOXXOO sectorul format dintro cifr i o liter (1X9B): cifra indic specia, iar
literaaspectuldefinitoriupentruregiuneadeprovenien;

OOOOXOnivelulaltitudinal(0sectornempritnnivelurialtitudinale;1nivel
altitudinalsuperior;2nivelaltitudinalinferior);

OOOOOX potenialul staional (s superior, m mediu, i inferior, e condiii


extreme)

ExempludenotareauneiregiunideproveniencodulA11E0iareurmtoareaexplicaie:

ACarpaiiOrientaliNordici(regiunea)

1MaramureRodna(subregiunea)

1ECembretomolidiuri(sectorul)

0sectornempritnnivelurialtitudinale(nivelaltitudinal)

iproductivitateinferioar(potenialulstaional)

35

mpduriri

ncazulncarenuseasigurnecesaruldematerialedereproduceredinaceeairegiunede
proveniena,seaccepttransferulacestoraconformurmtoarelorreguli:
(A)nregiuniledecolinenalteimuni:
a) ntre regiuni de provenien nvecinate, de la acelai nivel altitudinal, cu condiia ca
regiuniledeproveniensnufiedelimitateprintrocumpndeape;
b)delaaltitudinimaimicilaaltitudinimaimari,ntreregiunideprovenienlimitrofe.
(B)nregiuniledepodiuriicmpie:
a)ntreregiunideprovenienlimitrofe,situatentreaceleailimitelatitudinale;
b)delalatitudinimaimicilalatitudinimaimari,ntreregiunideprovenienlimitrofe.
Materialul forestier de reproducere obinut din unitilesurs de origine necunoscut se
utilizeaznumainregiuneadeprovenienncaresegsetematerialuldebazdincaresaobinut.
Materialeledereproducereobinutedinplantajesauculturideplantemamsevorutilizanaceeai
regiune de provenien de unde sau selecionat arborii plus sau, n cazul plantajelor de hibridare
intraspecific, n toate zonele n care vegeteaz arborii plus din care sau constituit plantajele. De
asemenea, este interzis transferul materialului de reproducere din staiuni extreme sub raportul
regimuluihidricprecumintreregiunideproveniencarenusuntlimitrofe.

Temadecontrol4

1. Care sunt factorii care influeneaz variabilitatea produciei i calitii seminelor


forestiere?
2. Care sunt principalele categorii de material de baz din care se obin materialele
forestieredereproducere?

36

mpduriri

Lecia5

3.4Livezidesemine(Plantaje)

Livezile pentru semine (plantaje sau plantaii semincere) sunt culturi forestiere speciale,
izolatedepolenstrin,cuaspectdelivad,destinatenexclusivitateproduceriideseminegenetic
ameliorate n cantiti mari i cu frecven ridicat. Plantajele sunt capabile s produc frecvent
cantiti abundente de semine, uor de recoltat datorit nlimii reduse a exemplarelor. Puieii
plantainlivezileseminceresuntobinuidinsemine,butaisaualtoaierecoltate dinarboriplus.
Primul plantaj a fost nfiinat n Scoia n anii 30 pentru larice (n anii 80 acesta nc producea
semine),iarnaranoastrntre19611962,folosinduseclonedestejarbrumriu.
Procesuldeameliorareideproducereaseminelornlivezicuprindenumeroase lucrrii
anume:

Seleciaarborilorplusninterioruluneirasesauecotipvaloros

nmulireaarborilorpluspecalegenerativsauvegetativ

Testareavaloriigeneticeaarborilorplus

Instalarealivezilorpentruproducereaseminelorgeneticameliorate

ngrijirealivezilorpentruproducereadesemine

Dupmodalitateadenmulireaarborilorplusselecionaisedeosebescplantaje de clone
(obinuteprinaltoire)iplantajedefamiliisaudedescendene(undearboriiplussenmulescdin
smnarezultatdinpolenizarelibersaucontrolat).
n alegerea teritoriului pentru amplasarea livezilor de semine, elementele climatice au un
rolpreponderentprivindperiodicitateaiabundenafructificaiei(seevitnspecialzonelecugeruri
pronunate, ngheuri trzii, vnturi puternice, veri reci i umede, perioade umede prelungite n
timpul polenizrii), dar se iau n calcul i alte criterii: accesibilitatea zonei, staiunea, altitudinea,
latitudinea, izolarea de polen strin. Mrimea livezii de semine se alege n funcie de nevoile de
semine,darserecomandosuprafademinim5ha,cu2050declonei100200defamilii.
Referitor la instalarea plantajelor, distana de plantare este mai mare la livezile de clone,
frecventfiindadoptatedispozitivenptratde5x 5msau6 x 6m.nliveziledefamiliidistanele
variazdela0,6mla6m(celmaifrecventsefolosescdispozitivede1,5x1,5msau2x2m),aceste
distanecrescndulteriorprinlucrriderrire.Pentruproteciampotrivavnturilorsepotconstitui
perdeledeprotecielimitrofelivezii.
ngrijirealivezilordeseminepresupuneefectuareade:

Lucrridengrijireintreinereasolului(mobilizareaparialasoluluinbenzisau
tblii,administrareadengrminte,irigarea)

Msuri cu caracter preventiv sau curativ mpotriva factorilor abiotici sau biotici
(perdeledefumicea,ventilareaaeruluisaunclzireasa)

Lucrrideformareiconducereatrunchiuluiicoroanei(reglareadesimii,reglarea
nlimiitrunchiurilor,constituireaunuischeletrezistentalcoroanei).

(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

37

mpduriri

4.Prognozaievaluareafructificaiei

4.1Necesitateaprevederiiievaluriifructificaiei

Prognoza sau prevederea fructificaiei reprezint operaia prin care se urmrete, prin
observaiiimsurtoriefectuatenbazeleseminologice,obinereadeinformaiipebazacroras
sepoatstabilicuanticipaiedacvafisaunufructificaieieventualamploareaei.
Scopul acestei operaii este reprezentat de obinerea de informaii folositoare n vederea
organizriiprocesuluiderecoltareafructelor,conuriloriseminelornscopulpregtiriiforeide
munc necesar recoltrii, dar i utilajelor, dispozitivelor de recoltare, de condiionare a fructelor
(seminelor), eventual de pstrare, ori de pregtirea terenului pentru semnturi directe, ca i a
suprafeelor pentru producerea puieilor. De asemenea aceste informaii sunt deosebit de utile n
activitateadeplanificareatierilorderegenerare.Oportunitatealucrrilordeprognozestedatde
variabilitateaproducieidefructesauconuri,speciilelemnoasenregistrndoanumitperiodicitate
afructificaieidictatdefactoriinternisauexterni:altitudine,nsuirilesolului(bogianelemente
minerale, microelemente cu influen direct asupra fructificaiei, textura, structura, umiditatea
solului), bonitatea staiunii i mai ales evoluia unor factori climatici n perioada cnd are loc
transformareamugurilorfoliaceinmugurifloriferilacelemaimultespecii,aceastaperioadfiind
nvara(iulie)anuluiprecedentnfloririicainperioadadenflorire,polenizare,formare,cretere,
coacere a fructelor i maturaie a seminelor. Printre aceti factori se menioneaz: cldura,
umiditatea aerului, viteza de deplasare a curenilor de aer, regimul i forma precipitaiilor la
nceputul i n timpul sezonului de vegetaie (zpezi trzii, chiciur, ploi cu caracter torenial,
grindin,perioadedesecet),luminaiprezenasauabsenaunorinsectelacarepolenizareaeste
entomofil, insecte defoliatoare etc. De aceea, periodicitatea fructificaiei unei specii nu are o
succesiuneexactfiindnecesaroactivitateadeprognoz.

4.2Prognozafructificaiei

Prognoza sau prevederea fructificaiei urmrete aprecierea prealabil a intensitii


fructificaieilaspeciiledeinteresforestier.Pentruoctmaicorectprognozaresefolosescmetode
diferite care se pot aplica primvara la nflorire precum i vara sau toamna nainte de coacerea
fructelor.nsilvicultursuntfolositeurmtoarelemetode:

metodeceaunvedereevoluiafactorilormeteorologicidinperioadadedifereniere
amugurilorfloriferi(observaiilesefacnanulceprecedenflorirea);

metode vizuale bazate pe observaii fenologice sistematice n bazele seminologice


(cuochiullibersaucubinoclul);

metode biologice bazate peprelevarea carotelorde cretere (se observacumulri


diminuate n anii de fructificaie abundent), examinarea seminiurilor naturale
(categoriile de vrst ale puieilor pot oferi informaii cu privire la periodicitatea
fructificaiei),metodalujerilorsauramurilordeprob(seraporteazlametrulliniar
delujer/ramuranumruldeflori,mugurifloriferisaufructe).

38

mpduriri

Privitorlametodelebazatepeanalizaevoluieifactorilorclimatici,ceiaicrorevoluiepot

influenaprocesuldefructificaiesunt:

deficitul de umiditate zilnic (ora 13) din sol i mai ales din atmosfer n perioada
iulieaugust a anului premergtor nfloririi, cnd are loc diferenierea mugurilor
foliaceinmugurifloriferi;

frecvena i valoarea temperaturilor negative din perioada nfloririi i a formrii


fructelor,carepotconducelangheareaacestora;

abundena i forma precipitaiilor (zpad, chiciur, grindin) care pot mpiedica


polenizarea,compromindastfelprocesuldefructificaie;

vitezaifrecvenacurenilordeaercareinflueneazpozitivorinegativpolenizarea;
n timpul sezonului de vegetaie, vnturile cu viteze mari conduc la desprinderea
fructelordelujeri;

temperaturile maxime corelate cu regimul precipitaiilor din sezonul de vegetaie


care mpiedic creterea fructelor, acumularea substanelor de rezerv, coacerea
prematuraacestora.

Metodavizualpresupuneapreciereaintensitiifructificaieidelaapariiaflorilorpnla
coacerea fructelor n urma observaiilor efectuate cu sau fr binoclu asupra coroanei arborilor
seminceridinmasiv,delalizieraacestuia,dariaexemplarelorizolate.Metodaesteuordeaplicat,
maialesdectreobservatoricuexperienndomeniu.nfunciedelipsasauabundenaflorilor,dar
maialesafructelor,princomparareagraduluidencrcareacoroaneiarborilordinmasiviacelor
izolaisepoatefaceoprognozaproximativ,folosindngeneraloscarcupatrugradaii,ianume:

0lipsdeflori,respectivfructeattlaarboriiizolaictilaceidinmasiv;

1nfloriresaufructificaieslabcndexistunnumrsatisfctordeflori,fructe(conuri)
ncoroanaarborilorizolaisaudelalizieriunnumrreduslaarboriidinmasiv;

2nfloriresaufructificaiebunseobservonfloriresaufructificaieabundentlaarborii
izolaiiceidinlizieribunlaceidinmasiv;

3 nflorire sau fructificaie foarte bun (abundent), observat la toate exemplarele,


inclusivceledinmasiv.
Metodele biologice pot fi expeditive, bazate pe observaii, msurtori, analize sumare sau

mairiguroase,necesitndoactivitatelaborioas,darasigurndopreciziemairidicatnprognozarea
fructificaiei. De exemplu, parcurgnd arborete n care sa instalat dea lungul mai multor ani
seminiul natural, n funcie de desimea i vrsta acestuia, apreciat dup nlime sau numrul
ineleloranualealetulpinilor,sepoateprognozaintensitateaiperiodicitateafructificaieilaspeciile
ce intereseaz. O alt metod presupune prelevarea carotelor de cretere radial de la arborii
seminceri i msurarea limii inelelor anuale. n anii cu fructificaie abundent (dar i n anii
secetoi),ineleleanualedealungulcaroteisuntmainguste,caurmareadiminuriiacumulrilorde
biomas. Repetarea sistematic a inelelor nguste, dup un numr constant de ani, poate fi
consecina unei fructificaii abundente cu o periodicitate egal cu perioada de ani dup care apar
acesteinelenguste.

39

mpduriri

Metoda lujerilor de prob poate fi utilizat att la speciile cu flori monoice ct i dioice.
Metodaaremaimultevariante,ngeneralpresupunndrecoltareaa6090deramuripurttoarede
lujericuflori/fructesituatendiferiteprialecoroanei(superioar,mijlocie,inferioar),dela1525
dearbori.Senumrflorile/fructeleiseraporteazlalungimeacumulatrezultatprinmsurarea
ramurilor, stabilinduse numrul mediu de flori sau fructe la metrul liniar de ramur. Comparnd
valorilecurezultateleobinutenaniiprecedenisaucuoscarcalitativdeprognozareavizuala
intensitiifructificaieiseajungelaoprognozcuopreciziemaibun.naranoastr,oastfelde
prognozsarealizatpentruspeciiledecvercineedectreInstitutuldeCercetriiAmenajriSilvice.

4.3Evaluarearecolteidefructe,conuri,semine

Evaluarea fructificaiei reprezint operaia de estimare cantitativ a produciei de fructe,


conuri sau semine, n uniti de mas sau volum, a unei baze seminologice. n vederea realizrii
acesteioperaiisuntfolositediferitemetode:
a)Metodarecoltriiintegrale
n bazele seminologice se constituie suprafee de prob de 0,250,5 ha reprezentative, din
cuprinsulcroraserecolteaztoatefructele/conurile.Prinraportareanumruluidefructesauconuri
i a greutii lor la numrul de arbori existeni, pe suprafaa de prob se obin 2 indici: numrul
mediu al fructelor/conurilor de pe un arbore i greutatea medie a acestora de pe un arbore.
Conurile/fructeleseprelucreaz,seextragsemineleisecntresc.Greutatealorseraporteazla
numruldearboriilaunitateadesuprafa.
Avantajele metodei datorit preciziei sporite aceast metod servete la aprecierea
preciziei celorlalte metode; permite studiul variabilitii individuale a fructificaiei (n funcie de
poziiacenoticideelementeledendrometricealearborilor),permiteanalizedetaliatecuprivirela
structurarecolteiilaavantajeleeconomicedeterminatedeaceasta.Dezavantajulmetodeiconstn
faptulcestecostisitoare,aplicareaeifiindjustificatdoarnscopuridecercetare.
b)Metodaarborilordeprob(medii)
Variantaclasicestimareasefacepebazaproducieianumitorarbori,aparinndprimelor
3claseKraft,definiicaarborideprob.
Descrierea metodei: Se materializeaz n teren suprafee de prob de 0,250,5 ha. Se
efectueaz o inventariere i o stratificare a arborilor pe clase Kraft. Pentru arborii din primele trei
claseKraftsemsoardiametruldebaz.Sestabilescarborii mediinraportcudiametrul.Sealeg
separat pe fiecare clas Kraft minim 10% din totalul arborilor inventariai, arbori cu diametrul
apropiat de diametrul mediu al clasei Kraft respective. Din coroana arborilor alei se recolteaz
integral cantitatea de fructe/conuri iar cantitatea se raporteaz la numrul arborilor luai n
considerare pentru fiecare clas Kraft. Ulterior cantitile pe clase Kraft se nsumeaz i se obine
produciamedietotaldefructe/conuridepesuprafaadeprob(produciecesepoateextrapolala
hectar).
Variantasimplificat(pentruspeciilederinoase)nacestcaznumruldearborideprob
sestabiletenfunciedemrimeasurseidesemine.Sealeg10arborideprobpentrusuprafeede
maxim4hai20dearborideprobpentrusuprafeedepeste4ha.Sestabiletevizualnumrulde
40

mpduriri

conuripentrufiecarearboredeprobprinobservaiialecoroaneicuajutorulunuibinoclu.Lapini,
duglas, larice rezultatele se nmulesc cu 4 datorit conurilor plasate pe ramurile din interiorul
coroanei ce nu sunt vizibile. Se stabilete numrul mediu de conuri pentru un arbore de prob.
Numruldeconurirecoltabilelaunitateadesuprafaesteegalcuprodusuldintrenumrulmediu
de seminceri cu fructificaie la hectar i numrul mediu de conuri per arbore de prob. n final se
determin producia de conuri n hectolitri/ha, fiind tiut numrul de conuri la hectolitru: 1200
molid,700pinnegru,3500pinsilvestru,4000duglas,13000larice)

c)Metodasuprafeelordeprob
Esteometoddeestimaredirectnunitidemasacapacitiideproducie.Dezavantajul
metodeiconstnfaptulcinformaiileprivitoarelaamploareafructificaieiseobindupncheierea
procesuluidediseminareinuntimputilpentruorganizareaoperaieiderecoltatnanulaplicrii.
Suntdouvariantedeaplicare:
i) Varianta cu suprafee materializate direct sub coroana arborilor pentru speciile cu
semine/fructemariigrele.Seinventariazarboretulpesuprafeedeprobisestratificarboriipe
clase Kraft. Amplasarea suprafeelor de prob se va face sub coroana arborilor de clas Kraft
cunoscut, iar numrul suprafeelor pe fiecare clas se va pondera cu frecvena arborilor pe clase
Kraft. Suprafeele de prob vor avea aria de 110 m2, n funcie de mrimea fructelor, fiind
materializate direct pe suprafaa terenului. Numrul acestora va fi invers proporional cu aria
adoptat. Suprafeele se picheteaz i se cur de ierburi, ramuri, frunze, ce se depoziteaz pe
laturile din aval i amonte. Periodic se culeg fructele i se cntresc. Se nsumeaz datele i se
raporteazlanumruldesuprafeedeprob.Rezultcantitateamediepersuprafadeprobcen
finalseextrapoleazlahectar.
ii)Variantasuprafeelorreceptoarepedispozitiveestefolositpentruspeciilecufructemici,
uoare, aripate. Se folosesc dispozitive de colectare numite fructometre sau seminometre
(seminometreOghievschiiOrlov).Acesteasuntrecipientedinlemnsaumetalcuseciunecircular
sauptrat,cusuprafaareceptoarede1m2,protejatesuperiorprintroplasdesrmcuochiuride
mrimeadecvat,carespermitintrareaseminelordarsmpiediceconsumulacestoradectre
psri. Trebuie acordat o atenie sporit reprezentativitii datelor, determinnduse numrul de
seminometrenecesarimoduldedispunereallorncuprinsularboretului.

d)Metodalujerilordeprob
Prinaceastmetodaestimareacantitativaproducieisefaceindirectprinintermediulunor
tabele,nfunciedeintensitateafructificaieiapreciatprincalificative.Calificativelesestabilescn
funcie de numrul mediu de fructe/conuri la metrul liniar de lujer. Trebuie ns s se asigure
reprezentativitatea acestui parametru. Pentru a realiza acest lucru, se recolteaz cel puin cte 3
ramuridinfiecaredincele3seciunialecoroanei(superioar,mijlocie,inferioar),dinminim3arbori
pentru fiecare din primele 3 clase Kraft. Rezult c trebuie recoltate cca. 80100 de ramuri pentru
stabilireanumrulmediudefructelametrulliniardelujer.Senumrtoatefructeleisemsoar
lungimea ramurilor. Cu rezultatul obinut se intr n tabele date pe specii din care se vor extrage
calificativelefructificaiei(foarteslab,slab,mijlocie,bun,foartebun,excepional).

41

mpduriri

e)Metodaorganoleptic(vizual)
Metoda e folosit att pentru prognoz ct i pentru evaluare i presupune efectuarea de
observaii directe sau cu binoclul n suprafee de prob ct mai reprezentative. Observaiile se
efectueaz primvara la nflorire, vara dup formarea fructelor i toamna nainte de diseminare.
Metoda e expeditiv i relativ uoar dar precizia e redus i e influenat de experiena
observatorului.Lanoinarefolositscaradeevaluarecupatrutrepte(cailaprognoz):

0lipsafructificaiei;lipsescfructeleattlaarboriiizolaictilaceidinmasiv;

1 fructificaie slab cnd exist un numr satisfctor de fructe (conuri) n coroana


arborilorizolaisaudelalizieriunnumrreduslaarboriidinmasiv;

2fructificaiebunseobservofructificaieabundentlaarboriiizolaiiceidinlizieri
bunlaceidinmasiv;

3 fructificaie foarte bun (abundent), observat la toate exemplarele, inclusiv cele din
masiv.

f)Metodasecionriilongitudinaleaconurilor
Metodaesteutilizatlaunelespeciiderinoasepentruastabilinumruldesemineplinela
con.Pentruasigurareareprezentativitiiserecomandrecoltareadinminim10seminceria90100
deconuridupaceeaitehnicprezentatlametodalujerilordeprob.Fiecareconsesecioneaz
dupunplanlongitudinalpeaxisenumrsemineleplinecaresevdpeseciuneauneijumti
de con. Se determin numrul mediu de semine pline la con. Cu acest parametru se intr ntrun
tabelpentruacalificaintensitateafructificaiei.

5.Recoltareafructelor,conuriloriseminelor

5.1Maturaiaseminelor,coacereafructelor,diseminarea,perioadaderecoltare

Recoltareafructelor,conurilorsauseminelorsedesfoarndiferiteperioadealeanului,n
generalnapatrafazacicluluideformareaorganelordereproducerefazadecoacereafructelor
imaturaieaseminelor.
Coacereafructelorreprezintprocesulfiziologicnurmacruiacretereaacestoranceteaz,
au loc transformri morfologice (culoare, consisten, mrime) i acumulri ale substanelor de
rezervnendospermi/saucotiledoanei,nfinal,sentrerupelegturafiziologiccuplantamam,
peduncululfructiferdesprinzndusedelujer,realiznduseastfeldiseminareanatural.
Perioadadecoacereafructelorimaturaieaseminelordiferdelaspecielaspecieichiar
la aceeai specie apar diferene datorit factorilor meteorologici, expoziiei, proprietilor fizico
chimicealesoluluietc.Coacereafructelorseproducenurmtoareleperioadealeanului:maiiunie
(plopi, ulmi), iunieiulie (cire psresc, corcodu, caragan), augustseptembrie (pin strob, duglas,
tei, arar ttresc, mce, porumbar, alun, corn, snger, soc, frasin), septembrieoctombrie (brad,
mesteacn, anini, carpen, fag, stejar, gorun, cer, stejar rou, paltin, jugastru, salcm, castani, corn,
ctinderu),octombrienoiembrie(molid,larice,pinsilvestru,pinnegru).

42

mpduriri

Maturaia seminelor este procesul fiziologic n urma cruia seminele, avnd condiii
favorabiledecldur,aerisire,umiditate,suntcapabilesgermineze.
Timpul trecut de la nflorire i pn la maturaie difer de la specie la specie: de la cteva
sptmnidupnflorire(plop,salcie,ulm);la6lunidupnflorire(molid,brad,stejar,gorun,fag);n
aldoileaandelanflorire(stejarrou,cer,pinstrob,pinsilvestru,pinnegru)sauchiarnaltreileaan
delanflorire(ienupr).Chiarlaaceeaispeciematuraiasepoaterealizaladatediferite,nfuncie
decondiiilemeteorologice,altitudine,expoziie.
Maturaiaseminelorseproduceconcomitent,precedndcoacereasauulteriornfuncie
de specie. La alte specii (tei, paltin, pducel, mce, frasini) maturaia are loc naintea coacerii i
pentrucaseminelesnutreacnrepausprofund,fructeleserecolteaznfazadeprg(nainte
de coacere). Sunt i specii la care embrionul este imatur la coacerea fructelor (fag, stejar, gorun,
clin,drmox)ipentruaajungeladimensiuninormale,aptdegerminaie,arenevoiedeoperioad
post maturaie. Desigur sunt numeroase specii la care maturaia seminelor are loc aproximativ n
aceeai perioad cu coacerea fructelor (plop, slcii, salcm, molid, pin silvestru). La aceste specii
recoltarea se face la coacere, iar seminele acestor specii germineaz imediat ce au condiii
favorabilegerminrii,indiferentdacseseamnimediatsaudupoperioaddepstrare.
Diseminarea reprezint fenomenul natural prin care fructele cad la pmnt sau seminele
sunt eliberate din organele fructifere i mprtiate. Acesta se produce la intervale diferite de la
coacere:lactevazile(plopi,slcii,ulmi,bradlaacestespeciitrebuiesurprinsmomentuloptimde
recoltare,naintedediseminare,altfelsecompromiteoperaiaderecoltare),laaltele(carpen,frasin,
tei, arari, salcm s.a.) dei fructele se coc deodat, diseminarea se produce treptat din toamn
imediatdupcoacerepnnprimvaraurmtoare,iarlaspeciilecunflorirecontinu(cruin,mur,
zmeur)spretoamnaseremarcpeacelaiexemplarflori,fructenecoaptedeculoareverde,fructen
diversefazedecoacereavndnuanederouifructecoaptedeculoareneagrrespectivroie.

Perioada de recoltare este determinat de maturaia seminelor i nceputul diseminrii

fructelor, nsuiri determinate genetic pentru fiecare specie i influenate ntre limite variabile de:
zonafitogeograficaltitudine,expoziie,uniifactorimeteorologici(cldura,precipitaiile,micrile
aerului),nsuirilefiziceichimicealesolului.nfunciedeacesteparticularitisauntocmittabele
cutermenelederecoltarepentruprincipalelespeciiforestiere.

Temadecontrol5

1. Cereprezintplantajelesauliveziledesemine?
2. Cereprezintcoacereafructelor?

43

mpduriri

Lecia6

5.2Metodederecoltare

Recoltareafructelor,conurilor,seminelorsepoatefacedepesuprafaasolului,dincoroana
arborilor (arbutilor) nedobori, din arbori dobori i de la suprafaa apei. Alegerea celei mai
eficiente metode este influenat de intensitatea fructificaiei, nlimea arborilor seminceri,
caracteristicilefructeloriseminelor(mrime,form,mas,consistenapericarpului.a.),intervalul
de diseminare natural i, bineneles, de cantitatea ce trebuie recoltat. Operaia este dificil,
implicunrandamentsczutitrebuieadeseaefectuatntroperioadfoartescurt.
a)Recoltareadepesuprafaa soluluiprezintavantajencazulspeciilorceaufructemari,
disemineazntroperioadscurt,princderenuseproducvtmrialefructelor(seminelor),cum
sunt: ghinda, jirul, castanele, nucile, perele i merele pduree. Fructele (seminele) fiind de
dimensiuni mai mari i grele cad sub coroana arborilor, ntrun interval relativ scurt. Metoda este
folosit i pentru speciile cu fructe uoare, aripate, care, sub influena curenilor de aer dei sunt
purtatenafaraproiecieicoroanei,sengrmdescadeseorinmicrodepresiuni.
Metoda este puin costisitoare, deoarece nu necesit utilaje i dispozitive scumpe, iar
strngerea fructelor/seminelor se face comod fr mari eforturi din partea muncitorilor i cu
randament,daclacolectaresefolosesclopeidelemnsaugrebledelemncudiniapropiai.nainte
denceputuldiseminrii,serecomandnlturareaspeciilorierboaseichiaraarbutilorsituaisub
coroanaarborilorsemincerii,deasemenea,esteindicatcurireaterenuluidelitier,lujeri,ramuri
folosind mturi de nuiele, greble cu dini dei etc. Pentru a fi transportate, fructele/seminele se
ambaleazncouridenuiele,sacidepnz,ldietipnavet.a.
n ultimii ani au nceput s fie folosite chiar i maini de recoltat fructele, acolo unde
condiiileterenuluipermitacestmodderecoltare.

Mainderecoltatfructedelanivelulsolului
ineledefrnghie(d)
44

mpduriri

Aspiratoarederecoltatdelasuprafaasolului

b)Recoltareafructeloriconurilordincoroanaarboriloresteceamaicostisitoare,dificili
riscantmetod,maialesdacarboriiseminceriaunlimiapreciabile.Serecurgelaaceastmetod
pentru recoltarea conurilor la rinoase, dar i la acele foioase la care fructele disemineaz n
proporie redus i ntrun interval ndelungat (frasini, acerinee, salcm, anini, tei .a.).
Inconvenientul metodei l reprezint urcarea n arbore pn n partea superioar i spre periferia
coroanei unde se gsesc cantiti mai mari de fructe, iar seminele au indici fizici i fiziologici
superiori(Damian.a.,1964).
Dispozitivele folosite n acest scop trebuie s fie uor de transportat, s nu fie grele, s
asigure poziii comode pentru culegtor i s elimine orice pericol de accidentare. Frecvent sunt
folositescriledinlemncuunulsaudoubrae,simplesauduble,darmaialesdinaluminiu,alctuite
din 3(4) tronsoane, fiecare de 2,5 3 m lungime, cu unul (scara danez) sau dou brae/ montani
(scarasuedez),tronsonulfiecruibraavndnparteasuperioarbucencareseintroducecaptul
inferioralurmtoruluitronson.nlipsaunorasemeneascrisepoateconfecionadininsaucnep
oscardefrnghiecuolungimecelpuinegalcunlimeaelagataarborilorseminceri.ntrecele
douprisefixeazlaodistande4050cmtreptedinlemn;nparteasuperioarceledoubrae
sempreuneazisecontinucuofrnghiedeancorare.Datoritfaptuluicseruleaziesterelativ
uoar,scarasepoatetransportacomoddeculegtor.Dificultateaconstnridicareaiancorareaei
dealungultulpinii.nacestscop,sefoloseteunfirdenylonalcruicaptsetrecepesteoramur
suficientderezistentcuajutorulunuiproiectildintruncartudevntoarecuncrcturmicsau
cuosgeatlansatdintrunarc.Cuajutorulfiruluidenylondecareseprindefrnghiadeancorare,
aceastatrecepesteramuradesusinereiajungecucaptullegatdenylonlasolundeseancoreaz.
Pe ct posibil se va evita folosirea ghearelor metalice fixate de nclminte (deoarece acestea pot
provocarniarborilorcuscoarasubire)sauaaltorinstrumenteceprovoacvtmri.

45

mpduriri

Scaradanez(a);scarasuedez(b);scaradefrnghie(c),
ineledefrnghie(d)

Maiuorsepoateajungencoroancuajutorulinelelordefrnghie,confecionatemanual.
Eleconstaudinbuciaproximativegalecucircumferinaarborilorseminceri,prevzutelauncapt
cu un inel din oel n care se introduce crligul tot din oel fixat la captul opus, dup ce a fost
nconjurat tulpina. De aceste inele, se fixeaz vertical crlige prevzute la partea inferioar cu
pedalepecaresesprijinpicioruloperatorului.Legatdetrunchi,cucenturadesiguraniurcatpe
primul inel, culegtorul fixeaz la distan convenabil al doilea inel, ajungnd din aproape n
aproape pn la coroan. Indiferent de dispozitivele folosite la recoltarea din arbori, culegtorul
trebuiesfieprotejatcucenturadesiguransaucualtelegturiprinsederamurirezistente.

Uneltemanualefolositelarecoltare:
apentruapropiatramurile;bpentrudesprindereafructelor;
cpentruretezareapedunculilorsauramurilorcufructe

Fructele sau conurile se desprind cu mna i se strng ntrun sac fixat la mijlocul
culegtorului. Pentru a crete randamentul recoltrii se folosesc unelte tietoare pentru retezarea
pedunculilor fructiferi, a ramurilor sau lujerilor de ordin inferior, ori pentru desprinderea fructelor
sauapropierealujerilorfructiferi.
n rile cu suprafee mari de pduri regenerate artificial, exist utilaje i dispozitive
performante ca de exemplu: dispozitivul elveian tip biciclet, agregate telescopice, platforme

46

mpduriri

hidraulice, platforme simple sau duble pentru susinerea culegtorului montate pe tractor, utilaje
concepute special pentru absorbia fructelor/seminelor chiar complet automatizate roboi ce
folosescaspiraia,dotaicucameredeluatvederiimanoanesiliconicedeprotecieafructelor.

Dispozitivuldetipbicicletelveiancomponentesimoddefolosire

47

mpduriri

Platformehidraulicederecoltareafructelor

Braulunuirobotculegtor,prevzutcumanonsiliconicicamerdeluatvederi(Baetenetal,2007)

Dei din punct de vedere silvicultural nu este indicat, se recurge, uneori, la scuturarea
ramurilor pentru a provoca diseminarea fructelor. Operaia se realizeaz prin lovirea ramurilor cu
mturi de nuiele sau folosind un agregat pneumatic vibrator a crui parte activ funcioneaz pe
principiul ciocanelor pneumatice cu aer comprimat. Dispozitivul vibrator, prevzut la capt cu o
brar, se prinde de tulpin, dar mai indicat de o ramur i, datorit vibrrii, pedunculul se
desprindedelujer,iarfructelesuntreinutepeplatformaagregatului.Prinscuturare,fructelepotfi
colectatentroumbrelfixatpeunmiccruciorcudouroi,uordedeplasatmanual.
Dispozitiveledescuturarepotfidedimensiunireduseastfelnctspoatfifolositedectre
un operator de la sol sau pot fi utilizate agregate pneumatice vibratoare de dimensiuni mari care
realizeazscuturareanurmaatariipriiactivedirectdetulpinaarborilor.
Laspeciilearbustive,fructelesepotculegedirectdinarbutidectremuncitorulcarestpe
suprafaasoluluidacacetiaaunlimide1.82.0msaufolosindscriduble(deobiceidinlemn)

48

mpduriri

pentruexemplarelemainalte.Pentrueliminareatimpilorinutili,acestapoartomnuprevzut
cuunmicsculencaresuntcolectatefructele(mnuaSonin).

Dizpozitivdescuturarepebazdevibraii

Motoscuturtorpebazdevibraii

Utilajederecoltatbazatepevibraii

49

mpduriri

Utilajdescuturarecuplasderecoltare

Cruciorreceptorfolositlarecoltareaseminelor(a)imnuaderecoltatfructeSonin(b)

c) Recoltarea de pe suprafaa apei se practic mai rar i numai pentru anumite specii
(rnzeleconulee de anin, conuri de chiparos de balt etc.). Colectarea se face primvara dup
cderea acestora i/sau diseminarea seminelor, folosind site sau plase cu ochiuri foarte mici (23
mm)denylon,pnz.a.saulopeispecialedelemnpecaresefixeazplasa.
d) Recoltarea fructelor din arbori dobori se aplic, de asemenea, mai rar, la speciile i
exemplarele doborte cu prilejul exploatrii lor sau al unor calamiti (alunecri de teren, chiar
doborturi de vnt etc.), atunci cnd procesul are loc concomitent cu perioada de recoltare a
fructelor.Dereinutcnuestepermistiereaexemplarelor,inclusivaarbutilorpentruadunarea
maicomodirapidafructelor.
(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

50

mpduriri

6.Procesareaconurilor,fructeloricondiionareaseminelor

6.1Procesareaconurilorifructelor

Procesarea fructelor, a conurilor i condiionarea seminelor presupune una sau mai multe
operaiiprinintermediulcroraseextragsemineleisuntpregtitepentrupstraresausemnare.
Operaiile i tehnologiile la care sunt supuse fructele sunt determinate de consistena pericarpului
(fructe crnoase, fructe uscate dehiscente sau indehiscente etc.) i de cantitatea de fructe ce
urmeazafiprocesat.
Extragerea seminelor din conuri la speciile la care solzii conurilor se dezarticuleaz la
temperaturi de 2025 C seminele disemineaz natural fr a fi necesar prelucrarea conurilor.
Conurilespeciilorlacaresolziisedeprteazdeaxsesupunderegullatemperaturimaimari:45C
lamolid,larice;5055Clapinsilvestruinegruvaloriceserealizeaznspaiiamenajatespecial
numiteusctorii.
n operaia de uscare a conurilor, pentru prevenirea deprecierii capacitii de germinaie a
semineloripentruprotejareaoperatorilor,serecomandrespectareaurmtoarelorprescripii:

preuscareaconurilor,constndnmeninereaacestora1214orelatemperaturide20
25C,naintedeexpunerealorlatemperaturidepeste40C;

nperioadauscrii,toateconuriledinspaiuldeuscaresfieexpuselacondiiiuniforme
decldur,umiditate,aerisire;

nspaiuldeuscaresseasigureobunventilaie,caresfavorizezeevacuarearapida
aeruluircitincrcatcuvaporidinaparezultatdinconuri;

semineleeliberatedesolziideprtaideaxsaudezarticulaisfiescoasectmairepede
dinspaiuldeuscare,pentrucaumiditatearidicaticldurasnuafectezecalitatea;

ncrcarea,descrcarea,transportulconurilorsfiemecanizate;

controlareaparametrilordincameradeuscaresnusolicitepreadespersonalul.

nsilviculturaufostrealizatenumeroasetipurideusctorii(deexemplulanoinarcele
maivechiusctoriideconuriaufostrealizatenanul1893laFrasinin1894laBicaz).nfunciede
sursadecldursedeosebesc:usctoriicuregimnaturaldeclduriumiditate(usctoriisolare),i
usctoriicutemperaturiumiditatereglabile.
Primele sunt indicate pentru cantiti mici de conuri, la care solzii se dezarticuleaz sau se
deprteazdeaxlatemperaturide2025Cipotfirealizateuorsubformdevitrinesaumoriti
dectrepersonalulsilvic.Sepoatepracticaiuscareaconurilorprinbalansaresauprinrotaien
aer(Popescu,Popescu,2002).
Usctoriile cusursartificialdenclziresuntfixesaumobile(foarterar)sursadecldur
fiind:electric,combustibilsolid(conuridincaresauextrasseminele)saulichid,gazmetanetc.Ele
prezintavantajeca:timpuldeuscareaconurilorsereduceconsiderabil,temperaturaoptimcai
bunaaerisiresemeninconstantepetoatperioadauscriiconurilor.Lanoisauconstruitdiferite
tipurideusctorii,maireuitfiindtipulValeaDevei,iarlaSadovaCmpulungMoldovenescafost
realizatndeceniuloptalsecoluluitrecutousctoriemoderndeconuricumarerandament.

51

mpduriri

SchemausctorieidetipValeaDevei(Abrudan,2006)
(1deschideredealimentare,2codealimentareamoritii,3sertarepentruconuri,
4moric,5instalaiedenclzire)

SchemausctorieimobiledetipSurovev
(1sursdenclzire;2camerdeuscare;3tobdinplasdesrm(cumanivel);4camerde
preuscare;5sertardecolectareaseminelorprotejatsuperiordeoplasdesrm)

Procesarea fructelor crnoase, suculente (baca, drupa, poama) se face imediat dup
recoltarepentrucelefermenteaziinflueneaznegativviabilitateaembrionului.Organeleactive
dezdrobireapriicrnoasepentrueliberareaseminelorsuntdiferite,alegereadispozitivuluifiind
influenatdeconsistenapericarpului,cantitateadefructeetc.Serecomandmainadedescrnat
fructe MDF1 de producie romneasc, avnd capacitatea de lucru de 2025 kg fructe/or cu un
consumdeapde200250l/or.Cantitilemaimicidefructesezdrobescnalbiicuuntamburce
prezint longitudinal sau transversal caneluri cu adncimea de 23 ori mai mare dect grosimea
seminelor, formnduse un amestec de semine i fructe zdrobite. Prin procedeul flotaiei sau cu
ajutorulunorsiteseseparseminele.Din100kgfructeseobin,nmedie,urmtoarelecantitide
semine:mr,pr0,91,1kg;ctin,clin610kg;cire,corn,lemncinesc16kg;mce,pducel
2040kg;slcioar45kg.
52

mpduriri

SchemadefuncionareamainiidedescrnatfructeMDF1
1cosdealimentare;2axelicoidal(melc);3rotoraxialcupalete(cerealizeazdescrnarea);
4cilindruperforatnceadeadouajumtate;5,6,7vasedecolectareapasteifluide,maipuin
fluide,respectivaseminelor

Procesarea fructelor uscate (pstaia cu una sau mai multe semine, drupa uscat
indehiscent, folicula, capsula uscat). Fructele se supun n prealabil unei uscri suplimentare prin
aezarealornlocuriaerisite,cutemperaturade3035Cnstraturisubiri,rvitezilnicdecteva
ori, inute pn cnd prin ndoire ele se rup. Extragerea seminelor se face apoi prin aezarea
fructelornstraturide810cmsauintroducerealorntrunsacumplutcam1/3dinvolum,legatla
gur i baterea acestora cu mnunchiuri de nuiele pn se constat c seminele sau desprins de
fruct.Incazulunorcantitimaridefructe,extragereaseminelorserealizeazcuajutorulbatozelor
folositenagriculturpentruspeciiledinfamiliaFabacee.Cantitateamediedesemineobinutedin
100kgdefructeestede10kglacaragan,20kglasalcm,25kglagldi.

6.2Condiionareaseminelor

Condiionareaseminelorpresupuneunasaumaimulteoperaiiprincareacesteasuntaduse
laoanumitumiditate,niveldecurireetc.,devenindaptedeafisemnatesaupstrate.Dupcaz,
semineleforestieresesupunurmtoareloroperaii:dezaripare,curire,sortare,zvntare.
1.Dezaripareaconstnndeprtareaparialsautotalaaripioareloriesteobligatoriela
unelespecii(brad,pini,larice,molid,duglas).Laaltespeciiderinoase(tuia,chiparos.a.)seminele
se seamn aripate. La foioase (mesteacn, ulmi, carpen, frasini, acerinee) semnatul se execut
manualcufructenedezaripate.
Atunci cnd este necesar dezariparea seminelor, tehnologia utilizat se difereniaz n
funciedespecie,cantitateadesemine.a.Astfel,lasemineledebrad,tegumentulconinepungi
derincare,vtmatenprocesuldedezaripare,conduclapierdereaviabilitiiseminelori,de
aceea, dezariparea se face manual prin frecarea uoar ntre palme (cu sau fr mnui) a

53

mpduriri

seminelor, fr umezirea acestora. La molid, pini, larice, dac seminele sunt n cantiti mici se
recurgetotladezariparemanual,dupcenprealabilseminelearipateaufostumezite(1litruap
la5 kgsemine),acoperitecusaciipstrate23orelatemperaturi njur de40Csau810orela
temperaturide2025C.
Pentru cantiti mari de semine se folosesc dezaripatoare acionate manual sau mecanic.
Fr investiii mari se poate realiza dezaripatorul manual dup modelul dezaripatorului Surovev.
Acesta const dintrun co de alimentare (1) din care seminele aripate trec ntrun cilindru (2),
confecionatdinplasdemetal,prevzutcuofantlongitudinal,deaceeailimecuacouluide
alimentare. Cilindrul se umple la circa jumtate din volum cu semine. n cilindru, seminele sunt
preluate de un ax cu perii (3) care prin rotire, cu ajutorul unei manivele (6), le freac de pereii
cilindrului, provocnd dezariparea. Amestecul de semine i fragmente de aripioare trece prin
ochiurile sitei cilindrului i, condus de o plnie (4), ajunge n cutia receptoare (5), aezat la baza
cilindrului. n ara noastr, a fost proiectat i construit de ctre Institutul de Cercetri i Amenajri
Silviceundezaripatoracionatmecanic.Lafoioase(acerinee,frasin.a.),ncazulsemnriiexecutate
cuajutorulsemntoarelorsepoaterecurgelandeprtareaparialaaripioarelor.Fructelearipate,
dup o prealabil umectare i zvntare, se aeaz pe grtare metalice i printro uoar frecare
manualaripioareleserup.

SchemadezaripatoruluiSurovev(1codealimentare;2tobsemicilindricdinplasdesrm;3axcu
perii;4plnie;5cutiereceptoare;6manivel)

2. Curirea seminelor const n ndeprtarea componentelor strine (aa numitele


impuriti) din masa de semine. Aceast operaie este necesar pentru c impuritile limiteaz
mecanizarea semnrii, iar n timpul pstrrii pot favoriza unele fenomene ncingerea, apariia
mucegaiuluietc.,compromindviabilitateaseminelorinplus,volumulimasalotuluidesemine
iimpuritiocupinutiloparteaspaiuluideconservare.
Pentru cantiti mici de semine, curirea se face manual prin cderea liber a masei de
semineiimpuriti(nspecialfragmentedearipioare,defructe)delaoanumitnlime(1,501,70
m). Curentul de aer natural sau artificial produs de un ventilator va mpinge componentele mai

54

mpduriri

uoare la distane mai mari dect seminele n general mai grele care vor avea o direcie de
cdereapropiatdevertical.
Alteori,curireaserealizeazprintrecereasuccesivaamesteculuidesemineimpuriti
prindousitecuochiuridedimensiunidiferite:primacudimensiunimaimaridectsemineleprin
carevortreceacesteaimicileimpuriti,fiindreinutecomponentelemari,iaradouasit,aezat
subprimacuochiurimaimicicaaleseminelor,princarevortreceimpuritileinferioareseminelor.
Prin acionare concomitent a sitelor se realizeaz o curire mai rapid a masei de semine.
Amesteculdefragmentealefructelorcrnoaseisemineobinutprinzdrobireafructelorsepoate
supuneflotaiei.Aceastapresupuneintroducereaamesteculuintrunvascuap.Componentelemai
grele (deregulseminele)sevoraezalabazacoloaneideap,iarcomponentelemaiuoarevor
plutilasuprafaaapei,deundesendeprteazcuajutorulunorsite.Pentrusporireacapacitiide
separare,sesolubilizeaznapanumitesruricarenuvatmseminelesaungrminteminerale.
Dup scoaterea seminelor din ap acestea se seamn imediat ori se supun zvntrii dac se
pstreazchiariofoartescurtperioad(ctevaore).
ncazulunorcantitimaridesemine,curareasepoatefacecuajutorulunordispozitive
sau maini construite special n acest scop. n funcie de organele de lucru cu care sunt echipate,
dispozitiveleimainilesegrupeazdupcriteriidimensionale(site,trioare),aerodinamice(cureni
deaer),asperitateategumentuluiseminelor(cubenzitransportoaredispusenclinatavndunghiul
diferit n funcie de corelaia dintre rugozitatea materialului utilizat la band i netezimea
tegumentuluiseminelor).Frecventsuntfolositedispozitiveleimainileechipateattcusitecti
cucurenideaer,cunoscutesubdenumireadevnturtoaresortatoare.
3. Sortarea presupune gruparea seminelor aceleiai specii dup unele caracteristici fizice
(lungime, grosime, mas etc.). Aceast operaie urmrete ndeprtarea seminelor seci i a celor
careaudimensiunifoartereduse.
Pentru seminele mici i mijlocii, operaia se realizeaz, frecvent, concomitent cu curirea
acestora.Semineleseciavndmasainferioarcelorpline,caiceleanormaldemici(sub1/3din
celeconsideratenormalecamrimepentruspecie)subinfluenacurentuluideaer,suntndeprtate
deseminelepline,normaldezvoltate.
Seminelemaimarighinde,castane,nucisepotsortatrecnduleprinsiteorigrtarecu
ochiuri de forme i mrimi diferite, cu ajutorul crora, prin cernere, sunt separate seminele cu
dimensiuni reduse. Seminele speciilor menionate anterior ca i cele de acerinee, frasin, larice (la
care proporia seminelor seci este mare) .a. se mai pot sorta i prin procedeul flotaiei. Folosind
dispozitiveimainiacionatemecanicsortareaseminelorserealizeazconcomitentcuoperaiade
curire.

Siteigrtaredinnpletiturdesrmsautablperforat

55

mpduriri

Schemealemainilordecuratsortat

Mainidecuratsortat

Maindecuratsortatcusistemopticicaracteristiciledeformrecunoscutedeaceasta
56

mpduriri

4.Zvntareaesteprocesultehnologiclacaresuntsupuseseminelecuunconinutmaimare
deapdectceloptimpstrrii,caurmareaextrageriidinfructelecrnoase,acuririiisortriiprin
procedeul flotaiei, a dezariprii manuale (brad, molid etc.), ori a recoltrii fructelor (acerinee,
ghind, jir .a.) dup o perioad de precipitaii ndelungat, cu o umiditate atmosferic foarte
ridicat.Zvntareafructelorsemineloresteobligatoriechiarncazuluneipstrridescurtdurat.
Rapiditatea zvntrii este influenat de mrimea seminelor, natura tegumentului, umiditatea
iniialiceaoptimderealizat,temperaturaiumiditatearelativaaerului.a.
Sedeosebesc:semineacrorzvntareesterapidcelemicicutegumentsubire;semine
cuduratadezvntaremoderat(seminelefructeloruscate,celecuunconinutdeapnjurde15
20 %, apropiat de umiditatea optim de pstrare; semine la care zvntarea este lent (nceat)
semine mari cu tegument gros, uneori lemnos cu coninut ridicat de ap 7080 % (ghinda,
castanele,nucile,bradul,jirul,smburoasele,pducelul,cireul.a.).
Operaia const n aezarea seminelor ntrun strat cu grosimea egal cu 35 semine pe
suprafee plane, situate n locuri aerisite, ferite de surse de cldur (inclusiv radiaia solar), cu
temperaturi de 2025C. Periodic, stratul se rvete cu ajutorul unor lopei de lemn cu marginile
rotunjitepentruanufivtmattegumentul.

(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

Temadecontrol6

1. La ce categorii de specii se practic recoltarea fructelor, conurilor, seminelor de la


suprafaasolului?
2. Cereprezintcondiionareaseminelor?

57

mpduriri

Lecia7

7.Controlulcalitiiseminelor

7.1Aspectegenerale

nsuirile ereditare au un rol determinant n stabilirea calitii materialelor forestiere de


reproducere(semine,puieisauprideplante:lujeri,mugurietc.).ncazulseminelorforestiere,
pelngcunoatereaindicatorilordecalitatefizici(puritate,mas,mrime)ibiologici(procentulde
germinaie),cunoatereaidentitiigeneticeesteunaspectesenialnstabilireacalitiilor.
Certificarea materialelor forestiere de reproducere reprezint confirmarea originii sau a
provenienei i a calitii acestora, atunci cnd sunt produse pentru comercializare sau utilizare n
scopuri forestiere. Aceast confirmare se face n conformitate cu cele patru categorii de materiale
forestiere de reproducere (din surs identificat, selecionate, calificate i testate) adoptate n
sistemulnaional,caresuntsimilarecelordinsistemulinternaionalalOrganizaieipentruCooperare
iDezvoltareEconomic(OCDE).Materialeledebazdincareseobinseminelesenregistreazn
Catalogulnaionalalmaterialelordebaz,fiecareavndunnumr/codunic.Acestcatalognaional
seactualizeazlaintervalede5ani,fiindaprobatdeconductorulautoritiipublicecentralepentru
silvicultur,iarmaterialelede bazinclusen catalogulnaional poartdenumireade materiale de
bazaprobate.
Pentru rile membre ale Uniunii Europene producerea i comercializarea materialelor
forestiere de reproducere este reglementat de directiva 1999/105/CE i reglementrile asociate
acesteia (CE) Nr. 1597/02, 1598/02, 1602/02 i 2301/02. Acestea reglementeaz admiterea
materialului de baz, controlul i documentaia necesar materialelor forestiere de reproducere n
diferite faze de producere, recoltare, procesare, pstrare etc. Aceast directiv european a fost
transpus n legislaia romneasc prin OG nr. 11/2004 (aprobat prin Legea nr. 161/2004), HG
611/2005i4ordinealeministruluiautoritiipublicecentralepentrusilvicultur(OMnr.269/2002,
311/2002, 312/2002 i 528/2004). Ultimele reglementri n vigoare sunt date de Legea 107/2011
privindcomercializareamaterialelorforestieredereproducere.
Controlul producerii i utilizrii materialelor forestiere de reproducere urmrete atingerea
urmtoarelorscopurimajore:

cunoaterea i pstrarea identitii genetice a materialelor forestiere de


reproducere,dinmomentulrecoltrii(cndsentocmetecertificatuldeidentitate)
ipnlautilizareanlucrriledempdurire;

utilizarea corect a acestora n cultur, astfel nct s existe o deplin concordan


ntre exigenele ecologice ale materialelor forestiere de reproducere i condiiile
staionalealeloculuidecultur;

asigurareautilizriinculturilesilviceaunormaterialeforestieredereproducerecu
nsuirisilvoproductivesuperioare,obinutecarezultatalameliorriigenetice.

58

mpduriri

Pentru a urmri identitatea genetic a seminelor, unitatea productoare constituie la


recoltare loturi de semine. Un lot de semine este definit ca o cantitate de smn, fizic
identificabil,omogendinpunctdevederealidentitiibotanice(specie,subspeciesauvarietate)i
genetice,aparinndaceleiairecolteipentrucaresepoateeliberaundocumentdecalitate.
Pentrufiecarelotdesemine,unitateaproductoarentocmeteuncertificatdeidentitate,
care nsoete lotul ntreg sau lotul divizat de semine n tot procesul lor de procesare, pstrare,
semnare, respectiv de scoatere, livrare i plantare a puieilor. Pe lng nsuirile ereditare, o alt
component relevant pentru sistemului naional de certificare a calitii seminelor o constituie
nsuirile lor fizice i biologice (germinative). nsuirile fizice ale lotului de semine sunt redate de
caracteristicileindividualepecareleauseminele(forma,mrimea,masa,coninutulnapetc.)i
materialeleinertecesepotgsidispersatenmasadesemine.Frecventnmasadeseminermn
nurmacondiionriiicorpuristrine,care,nfunciedetip,form,mrimeimas,influeneaz
calitatealotuluidesemine.nsuirilefizicealeseminelorseanalizeaznlaborator,exprimnduse
prinindicicalitativi.nsuirilegerminativesuntcelemaiimportantensuiribiologicealeseminelor
folosite ca material forestier de reproducere. O smn se consider germinabil dac n ea pot
avea loc procese biochimice i fiziologice care s determine creterea embrionului n condiii
prielnice de germinare i formarea unei plantule. Capacitatea de germinare a seminelor se
determinncondiiistandardizate,exprimnduseprinprocentuldegerminaie.

7.2Prelevareaeantioanelorelementareiconstituireaeantionuluicompus

nsuirile fizice i germinative ale seminelor se testeaz direct prin analize de laborator
pentrufiecarelotnparte.Pebazaanalizelordelaboratorntreprinsesestabilescindiciicantitativiai
loturilordesemine,caresetrecntrunbuletindeanaliz,conformreglementrilornvigoare.
Pentru testarea calitii seminelor, din masa lotului constituit se extrage un eantion
reprezentativ care formeaz eantionul de laborator, ce va fi trimis la laboratorul de analiz a
seminelor. n ara noastr, procedurile i metodele de eantionare a loturilor de semine pentru
principalelespeciidearboriiarbutiutilizatenculturiforestieresuntstabiliteprinStandardul SR
1808/2004,similarstandarduluiISTA2004(InternationalSeedTestingAssociationRules2004).
ncazulncarelotuldeseminedepetecumaimultde5%cantitateamaximprevzut
pentrufiecarespecienSR1808/2004,acestavafidivizatifiecarefraciunevafiidentificatcalot
distinct, necesitnd analize separate. nainte de eantionare, seminele din lot se amestec
corespunztor, astfel nct lotul s fie ct mai uniform. Mrimea i modul concret de constituire a
eantionului de laborator pentru asigurarea reprezentativitii acestuia sunt precizate n SR
1808/2004.Aceststandardprevedepespeciiattmasamaximalotuluideseminedincareseva
prelevaeantionuldelaboratorctimasaminimaeantionului.
Pentruconstituireaeantionuluidelaborator,dinlotuldeseminesepreleveazeantioane
elementare, care prin combinare i amestecare formeaz un eantion compus. Eantioanele
elementaresuntluatecumnasaucuajutorulunorinstrumentespeciale(sondedeprelevare),care
trebuieastfelalesenctsnuproducdepreciereaseminelor.

59

mpduriri

Sondadetipdivizorcanadian

SondadetipNobbe

NumrulminimaleantioanelorelementareimodalitateadeprelevareesteprevzutnSR
1808/2004nfunciedemodulncareseprezintseminele:nambalajesaunvrac.Deexemplu,
cnd seminele din lot sunt n ambalaje de aceeai mrime cu masa de 15100kg, intensitatea de
eantioane este de: 3 eantioane elementare din fiecare ambalaj, dac sunt 14 ambalaje; 2
eantioane elementare din fiecare ambalaj, dac sunt 58 ambalaje; 1 eantioan elementar din
fiecareambalaj,dacsunt915ambalaje;15,20,respectiv30deeantioaneelementaredinlotulde
semine dac numrul de ambalaje este de: 1630, 3159, respectiv peste 60 de ambalaje.
Eantioanele se iau de la suprafaa, mijlocul i baza ambalajului, iar dac seminele sunt n vrac,
eantioaneleelementareserecolteazadinlocuristabilitelantmplareidelaadncime.

7.3Obinereaeantionuluidelaborator.Ambalareiexpediere

Reuniteneantionulcompus,eantioaneleelementareseamesteciomogenizeaz,iardin
acesta se obine eantionul de laborator fie prin njumtiri repetate fie prin extragerea i
combinareaunorcantitimicidesemineluatelantmplare,pncndseajungelamasaminim
prevzutnstandardpentruseminelespecieirespective.

60

mpduriri

AparaturanecesarimetodelefolositesuntdescrisenSR1808/2004,cuprecizareacdac
este dificil pentru productorul lotului de semine s reduc eantionul compus la eantionul de
laborator, ntregul eantion compus se trimite la laborator pentru a fi redus. De exemplu, la molid
controlulcalitiiseminelorsefacepentruuneantiondelaboratorcumasademinim16g,extras
dintrunlotdeseminecarepoateaveamasadepnla1000kg.
Lalaborator,pentrudeterminareaindicilorcalitativi,dineantionuldelaboratorseformeaz
eantioanedeanaliz.ncazuldeterminriipuritiiacesteapotaveaomasmaimiccomparativ
cu cele necesare altor analize, iar pentru aprecierea capacitii de germinare se utilizeaz 400
semine(4repetiiidecte100semine).Odatcueantionuldelaborator,dineantionulcompus
rezult prin divizare i un eantion martor, care se codific, ambaleaz i sigileaz, ramnnd la
deintorul lotului de semine. Eantioanele suplimentare cerute de proprietarul lotului, nu mai
trziudemomentuleantionrii,trebuieprelevatelafelcaieantioaneledelaboratorimarcatecu
Duplicat.Fiecareeantiondelaboratortrebuiemarcatastfelnctssestabileasclegturadintre
acestailotuldesemine.Pentrueliberareabuletinuluideanaliz,eantionultrimislalaboratorulde
analizetrebuiesfiesigilatiambalatastfelnctsseeviteoricevtmarentimpultransportului.
Ambalajelevorfietane numaincazuleantioaneledelaboratordestinate determinrii umiditii
sau cnd seminele din lot au fost uscate pn la un anumit nivel de umiditate. Eantioanele de
laboratorsenainteazimediat(celmult48deore)dectreeantionatorlalaboratoruldesemine,
iarambalajulcareconineeantionul(deobiceiunsculedehrtiesaupnz)trebuiespoarteo
etichetataatpeambalajialtaninteriorullui.Etichetatrebuiescuprind:denumireaiadresa
unitiicaretrimiteeantionul,numrulcertificatuluideidentitateaseminelor,specia,numruli
masalotului,numruldeambalajececonstituielotul,masanetifelulamabalajuluisauspecificaia
c smna este n vrac i analiza solicitat. Eantioanele expediate laboratorului de analiza
seminelorsuntnsoitedeurmtoareledocumente:certificatuldeidentitateaseminelor,procesul
verbaldeeantionareiprocesulverbalderecepie.

7.4nsuirilefizicealeseminelorideterminarealor

Calitatealoturilordesemineestedatdensuirilefiziceicelegerminativealeseminelor.
Unele nsuiri fizice cum ar fi puritatea, porozitatea, friabilitatea i autosortarea, conductibilitatea
termic i higroscopicitatea se refer la ntregul lot de semine (semine i impuriti), n timp ce
altele,cumarfimasaiumiditatea,serezumnumailasemine(pure).
Puritatea este nsuirea fizic a lotului de semine ce reflect gradul de curire a lotului
rezultat n urma operaiilor de condiionare a seminelor. Puritatea exprim procentual ct
reprezintmasaseminelorpuredinmasatotalalotului.
ConformStandarduluiSR1908/2004privindmetodeledeanalizpentruseminelespeciilor
dearboriiarbuti utilizatenculturiforestiere,lotuldesemineirespectiveantionuldeanaliz
cuprinde trei categorii de componente: smna pur, alte semine i materii inerte, trebuind
determinat procentul de participare al fiecrei pri componente pe baza masei. Smna pur
include;(a)semineintacte,(b)fragmentedesemineacrormrimeestemaimaredejumtatedin

61

mpduriri

mrimeainiialicareprezintfragmentedinnveliulexteriori(c)seminealespecieianalizate,n
afaracazuluincareesteevidentcsuntgoale.Categoriaalte semineincludesemineaparinnd
altorspeciidectsmnapur.Materiileinerteincludunitidesemineitoatecelelaltemateriale
istructurineinclusencategoriilesmnpursaualtesemine:(a)unitideseminencareeste
evident c nu este prezent nici o smn ntreag, (b) buci de semine sparte sau vtmate a
cror mrime este egal sau mai mic de jumtate din mrimea iniial, (c) resturi clasificate ca
nefiind pri din smna pur, conform definiiei date acesteia, (d) seminele de Leguminosae,
Cupressaceae, Pinaceae i Taxodiaceae la care nveliul exterior este complet nlturat i (e)
inflorescenesterile,frunze,pedunculi,solzideconuri,aripi,scoar,pmnt,nisip,pietriceleialte
materiicarenusuntsemine.

Tipuridedispozitivedeamestecareidivizare

Pentrudeterminareapuritiiseextrageuneantiondeanalizdineantionuldelaborator,
utiliznduse metoda njumtirii manuale, metoda cu divizorul mecanic sau metoda cu lingura.
Masa minim a eantionului de analiz este indicat pentru fiecare specie n SR 1808/2004. Prin
njumtirea eantionului de analiz se obin dou subeantioane care se cntresc cu precizie,
masa acestora exprimnduse n grame cu un numr de zecimale cuprins ntre patru i zero, dup
cummasasubeantionuluideanalizestemaimicdeungram,respectivmaimarede1000g.
Dup cntrire, subeantioanele se separ n cele trei categorii de componente: smn
pur, alte semine i materii inerte. Acestea se cntresc dup separare, diferena dintre mas
nsumatacelortreicategoriidecomponenteimasainiialasubeantionuluitrebuindsfiemai
micde5%(ncazcontraranalizeleserefac).Pentrufiecaresubeantionsecalculeazpuritateaca
procent(cudouzecimale)almaseiseminelorpuredinmasainiialasubeantionului.Ulteriorse
facemediaprocentelorobinutepentruceledousubeantioane,cuozecimal.Valoarearespectiv
setrecenfinalnbuletinuldeanalizcapuritatepentrulotuldesemine,dacdiferenelevalorilor
obinutepentruceledousubeantioanesencadreazntoleraneleprevzutenSR1908/2004(n
cazcontraranalizeleserefac).
Similar se procedeaz i la determinarea ponderii celorlate dou categorii de componente:
altesemineimateriiinerte.

62

mpduriri

Capacitateadecurgere(friabilitate)iautosortareacomponentelormaseidesemineeste
redatdeforma,mrimeaimasaseminelorpure,caideproporiainaturacelorlaltecategoriide
componentealelotului.Capacitateadecurgereseapreciazprincoeficientuldefriabilitatecareeste
datdeunghiultaluzuluinaturalformatdeogrmaddesemine,careseobinelsndulescad
printro plnie pe o suprafa plan. n timpul ct curg are loc autosortarea componentelor, adic
separarealorspontandupmrime,formimas.Capacitateadecurgereestecuattmaimiccu
ctformaseminelorestemaideprtatdeceasferic,suprafaalormaipuinneted,umiditatea
mairidicatiproporiaimpuritilormaimare.
Porozitatea reprezint totalitatea spaiilor dintre componentele solide (semine pure, alte
semine,materiiinerte),ocupatecuaerisecalculeazcaraportprocentualntrevolumulgolurilor
intergranulare (v) i volumul total al masei de semine (w). n vederea pstrrii seminelor este
deosebit de important cunoaterea porozitii, respectiv a gradului de afnare, de care depinde
posibilitateadeprimenireaaeruluidinmasadesemine.
Conductibilitatea termic reprezint procesul de propagare a cldurii, din aproape n
aproape,prinmasadesemine.Seexprimprincoeficientuldeconductibilitatetermic,redatprin
cantitateadecldurcaretrecenregimpermanentprintruncubdesemineculaturadeunmetru,
ntimpdeoor,ladiferenadetemperaturntrenceputisfritde1C(Kcal/m.h.grd).
Masa de semine forestiere are n general un coeficient de conductibilitate termic redus,
deoarece proporia golurilor intergranulare variaz ntre 35 i 80%, iar conductibilitatea termic a
aerului este de 0,02 Kcal/ m.h.grd. La seminele forestiere, coeficientul de conductibilitate termic
variazntre0,12i0,20Kcal/m.h.grd,fiindncorelaienegativcuporozitateaipozitivcugradul
deumiditate(apaavndacestcoeficientdeaproximativ0,58W/mK,iaraerulde0,025W/mK.).
Higroscopicitatea seminelor forestiere este redat de capacitatea acestora de absorbie i
desorbieavaporilordeapdininmediulnconjurtor.naerliber,prinprocesedeabsorbiei
desorbieseajungedupuntimplastareacorespunztoareechilibruluidinamic,ncareumiditatea
seminelor este echivalent cu cea din atmosfer. Umiditatea pe care seminele o au la atingerea
acesteistrisenumeteumiditatedeechilibru.
Masaiumiditateasuntnsuirifizicecareserefernumailaseminelepure.
Masa a 1000 semine (Mk) constituie un indicator fizic de calitate important la stabilirea
normeidesemnat.Pentrudeterminareamaseia1000semine,dinsmnapurobinutnurma
analizei puritii se iau la ntmplare 8 repetiii a cte 100 semine, care se cntresc separat, cu
aceeaipreciziecailadeterminareapuritii.Mediacelor8valorinmulitcu10reprezintmasaa
1000 de semine (Mk), dac coeficientul de variaie pentru cele 8 valori ale maselor nu depete
valoarea4,0.Daccoeficientuldevariaieestemaimaresenumrisecntrescalte8repetiiii
se calculeaz abaterea standard pentru cele 16 repetiii. Se ndeprteaz valorile care difer de
medie cu mai mult de dou abateri standard, iar cu valorile rmase se calculeaz masa a 1000 de
semine.ComplementarindiceluiMkestenumruldeseminelakilogram(Nk),cucaresegseten
raportinversproporionalicaresecalculeazcuformula:Nk=106/Mk
Valoareaacestuiindiceestencorelaiepozitivcuproporiaseminelormiciiseci.

63

mpduriri

Umiditatea sau coninutul de ap al seminelor se determin pentru seminele anumitor


specii,nspecialpentruaseasiguracondiiicorespunztoaredepstrare.nacestscop,cuexcepia
seminelordeAmorphafruticosa,seminelemicintregi,iarcelemarimrunitesaumcinatesunt
introdusenfiolecucapacisesupunuscriiprinmeninerelatemperatura de 103C, timpde17
ore.Laseminteledeamorf,temperaturadeuscareestede130133C,timpdeoor.
SelucreazconformstandarduluiSR1908/2004cudoueantioanedeanalizextrasedin
eantionul de laborator (trimis de ctre deintorul lotului ntrun ambalaj etan) prin metoda
lingurii,masafiecruieantiondeanalizfiindde45gdacseutilizeazfiolecudiametrulmaimic
de 8cm sau de 10g dac diametrul fiolelor este mai mare de 8cm. Coninutul de umiditate este
calculatnprocentedemas,cuozecimal,cuformula:

M 2 M 3
100
M 2 M1

ncare:Uesteconinutuldeumiditate[%],M1masafioleicucapac[g],M2masafioleicu
capaciseminenaintedeuscare[g],M3masafioleicucapaciseminedupuscare[g].

Temadecontrol7

1. Cestandard(STAS)prezintmetodologiadeconstituireaaeantioanelordelaborator
destinatecontroluluicalitiiseminelor?
2. Cterepretiiisuntfolositepentrudeterminareamaseia1000desemineicareeste
volumulfiecreirepetiii?

64

mpduriri

Lecia8

7.5nsuirilebiologicealeseminelor

n laborator, nsuirile germinative ale seminelor dintrun lot sunt stabilite prin analiza
capacitiimaximedegerminaieaacestora.Pringerminaiauneiseminentruntestdelaborator
se nelege apariia din aceasta a unei plantule i dezvoltarea sa ulterioar pn la stadiul la care
aspectul structurilor sale eseniale indic nsuirea de a forma o plant, n condiii favorabile de
mediu. Structurile eseniale ale unei plantule pentru ca aceasta s evolueze ntro plant normal
sunt: radicela, tija aerian i cotiledoanele. Plantulele normale sunt cele care au capacitatea de a
evoluantroplantnormalncondiiifavorabiledesol,umiditate,cldurilumin.
Sunt considerate normale urmtoarele trei categorii de plantule: 1) plantulele intacte
acesteaautoatestructurilebinedezvoltate,complete,sntoaseiproporionate;2)plantulelecu
defecte uoare prezint cteva defecte uoare ale structurilor eseniale ns au o dezvoltare
satisfctoareiechilibrataacestora,comparativcuplantuleleintacte;3)plantuleleafectatedeo
infecie secundar acestea sar ncadra n una din categoriile de mai sus, dar au fost afectate de
ciupercisaubacteriiproveninddinaltesursedectinteriorulseminei.
nsuirile germinative ale seminelor sunt exprimate prin procentul de germinaie, care
indicproporia,canumr,aseminelorcareauprodusplantuleconsideratenormale,ncondiiilei
perioadaspecificatnstandardulSR1908/2004.
Metoda de lucru: n conformitate cu prevederile standardului amintit, din categoria
seminelor pure se iau la ntmplare 4 repetiii a cte 100 semine. Seminele din aceste repetiii
(eantioanedeanaliz)suntaezatencondiiioptimedegerminare(umiditate,clduriaerisire),
evoluiagerminriiacestorafiindurmritoanumitperioad,specificfiecreispeciiiprevzutn
SR 1908/2004 (de obicei, ntre 7 i 28 de zile). Pentru determinarea procentului de germinaie se
folosescaparatespecialenumitegerminatoaresauvasePetriaezatenetuve.Indiferentdetipuli
construcia acestora, fiecare trebuie s asigure condiii de umiditate, cldur i aerisire ct mai
favorabiledesfurriiprocesuluidegerminare.Pepatuldegerminaiesterilizat,cepoatefialctuit
dinhrtiedefiltru,sugativsaunisip,seminelecelorpatrurepetiiiseaeaznordinecupenseta
saucuaparatespeciale.
Germinarea seminelor din cele patru repetiii se verific la intervale de 4, 7, 10, 14, iar n
continuare la intervale de 7 zile, pn la expirarea perioadei de germinaie menionat n SR
1908/2004.Seconsiderseminegerminateceledincareaurezultatplantule,iarlungimearadicelei
mpreuncuahipocotiluluiestedecelpuinpatruorimaimaredectlungimeainiialaseminei
(SR1908/2004).Cuocaziaverificrilor,seminelegerminatesenlturdepepatuldegerminare,iar
numrullorsenregistreazntrofideobservaie,separatpentrufiecaredincelepatrurepetiii.
Deasemenea,senlturisenregistreazsemineleinfestate,pentruaevitainfeciilesecundare
ale celorlalte semine sau plantule. La sfritul perioadei de testare se calculeaz procentul de
germinaiepentrufiecarerepetiie,caraportdintrenumrulplantulelornormaleinumrultotalde

65

mpduriri

semine din eantionul de analiz. Media celor patru valori reprezint procentul de germinaie al
lotuluidesemine(calculatecuopreciziededouzecimale),dacdifereneledintrevalorileobinute
senscriuntoleraneleprevzutenstandard.ncazcontrar,testuldegerminaieserepetidac
nici aceste valori nu se ncadreaz n toleranele admise, se face media pentru 8 repetiii. n mod
similar se calculeaz i procentul de plantule anormale, negerminate sau moarte. Cnd la sfritul
testului de germinaie au mai rmas negerminate peste 5% din numrul iniial de semine din
eantion,caresuntconsiderateanufimoarte,acesteatrebuietratatecusoluiedetetrazoliu.

GerminatoaredetipJacobsen

Germinatoaredetipvitrina

Pentru realizarea unei estimri rapide a viabilittii eantioanelor de semine, n special n


cazulspeciilorcareprezintstareadedorman,darincazuleantioanelorcarelasfritultestului
degerminaieprezintunprocentmaredeseminenegerminate,serecurgelatestulcutetrazoliu.
SpeciilelacareseaplicnmodcurentacesttestsuntprezentatenstandardulSR1908/2004.
Pentrudeterminareaviabilitiiseminelorselucreaztotcu4 eantioane decte100de
seminepure.naintedeafitratatecusoluiedetetrazoliuseminelesepregtescprinnmuieren
ap la temperatura de 20C i expunerea esuturilor de baz prin strpungerea nveliului, tierea

66

mpduriri

acestuia(fielongitudinalfietransversallacapete)saundeprtareatotalanveliuluiseminei(cu
acestocaziesenoteaznfiadeanaliznumrulseminelorsecisaustricatedinfiecareeantion).
Seminele astfel pregtite se trateaz cu soluie apoas de clorur sau bromur de tetrazoliu
(clorur sau bromur de 2,3,5 trifeniltetrazoliu) n concentraie de 0,11%. Aceasta ptrunde n
esuturi i mpreun cu hidrogenul eliberat n procesele reductoare din celulele vii formeaz o
substan roie (trifenilformazana) care nu difuzeaz. n acest fel, se pot diferenia uor prile vii
(coloratenrou)decelemoartealeembrionului.ntimpultestuluitemperaturatrebuiesfiede20
30C,iarseminelesuntinutenntuneric,perioadadetestarefiindprevzutpentrufiecarespecie
n SR 1908/2004 (de obicei, ntre 18 i 48 de ore). La sfritul perioadei de testare, se numr
seminele viabile din fiecare eantion de analiz, fiind considerate semine viabile cele la care
embrioniisuntcompletcolorai,celealecrorembrioniprezintpunctenecoloratelaextremitatea
radiceleipecelmultotreimedinparteavizibilaacesteiaicelelacareembrioniiprezintpetemici
necolorate,pecelmultotreime,nparteasuperioaracotiledoanelor(opusradicelei).Modulde
calcul, procedurile urmate i toleranele admise n cazul viabilitii sunt similare celor utilizate la
calcululprocentuluidegerminaie.

Aspectulseminelorsupusetratamentuluicusruridetetrazoliu

Embrioniaiseminelordepaltintrataicusruridetetrazoliu

67

mpduriri

7.6Buletinuldeanaliz

n ara noastr, controlul calitii seminelor este oficializat i se face n laboratoare de


specialitateautorizate,caresuntdotatecuaparaturnecesariaupersonaltehniccalificat.nacest
scop,ncadrulInstitutuluideCercetriiAmenajriSilvice(ICAS)sanfiinatoreeadelaboratoare
n care se execut controlul calitii seminelor pentru ntregul teritoriu al rii. De asemenea,
laboratorul de semine al ICAS Bucureti este certificat internaional conform regulilor Asociaiei
InternaionalepentruTestareaSeminelor(ISTA),eliberndbuletinedeanalizpentruloturilentregi
saudivizatedeseminecareseexport.
Metodele de analiz a seminelor forestiere n condiii de laborator, sunt redate n
standardul SR 1908/2004. Dup efectuarea analizelor obligatorii prevzute n acest standard i
determinareapuritii,aprocentuluidegerminaie/viabilitii,maseia1000desemineinumrului
deseminelakilogram,secalculeazncdoiindicicucaracterdesintezvaloareacultural(V)i
numruldesemineviabilelakilogram(Nkv),folosindformulele:
4
ncare: V P G N KV N K G G 10
100
100
Mk

Vvaloareacultural[%];Ppuritateaseminelor[%];
Gprocentuldegerminaiesauviabilitatea[%];
Nkvnumruldeseminegerminabile/viabilelakg;
Nknumrdeseminelakg;Mkmasaa1000semine[g].

Toi indicii se trec n buletinul de analiz eliberat de laboratorul autorizat care a fcut
analizele. Formatul buletinului de analiz este aprobat de ctre autoritatea central pentru
silviculturisecompleteazdectrelaborantulcarefaceanalizele.
Ultimul model de buletin de analiz a fost aprobat n anul 2012 prin Ordinul 1 al
MinisteruluiMediuluiiPdurilordin4ianuarie2012(Ordinul1/2012)pentruaprobareamodelului
eticheteilotului/lotuluidivizatdematerialeforestieredereproducereiamodeluluibuletinuluide
analizaasemintelor(publicatinMonitorulOficial40din17ianuarie2012).
Buletinul de analiz trebuie s cuprind urmtoarele informaii: numele laboratorului ce
elibereazabuletinuldeanaliz,datanregistrriieantionuluidelaboratoriaeliberriibuletinului,
numrul eantionului de laborator, datele necesare identificarii lotului din care provine eantionul,
metodele de analiz, rezultatele determinrilor, valabilitatea buletinului de analiz (conform SR
1908/2004), observaii i eventuale recomandri. Buletinul este n final semnat de ctre persoana
careafcutanalizeleiefuldelaborator,tampilatitransmisdeintoruluilotuluidesemine.

68

mpduriri

ModelulbuletinuluideanalizacalitiiseminelorforestiereaprobatprinOrdinul1/2012

69

mpduriri

8.Conservareaseminelorforestiere

8.1Necesitateaconservriiseminelor

Pstrareasemineloroperioadmaiscurtsaumailungdetimpestefrecventnecesarla
majoritateaspeciilorforestiere,datoritunormotivedeordinbiologic,tehnicsaueconomic.nanii
cu fructificaie slab, recolta redus conduce la creterea exagerat a costurilor de recoltare, iar
calitateaseminelorpoatefinecorespunztoare.Caurmare,esterecomandabildinpunctdevedere
economicibiologiccanacetianisfieutilizateseminelerecoltatedinaniicurecoltabundenti
pstrate. Pstrarea seminelor este necesar n cazul speciilor ale cror semine au o maturaie
relativ timpurie, recoltarea fcnduse naintea epocii optime de semnat. De asemenea, la unele
specii recoltarea seminelor este mult ntrziat, astfel nct condiiile meteorologice nefavorabile
pot mpiedica semnarea impunnduse pstrarea pn n primvara urmtoare. Este necesar
pstrarea seminelor i n cazul speciilor la care se recurge la semnturile de primvar, datorit
dezavantajelor pe care le prezint semnturile de toamn. Pe de alt parte, comerul intern i
externcusemineforestierepresupuneiasigurareapstrriiviabilitiiiniialeaseminelorpnla
datalivrrii,conformcerinelorpieei.

8.2Longevitateaseminelor

Caoriceorganismviu,seminelesecaracterizeaz printrolongevitate natural, exprimat


prin perioada de la maturaia lor pn la pierderea vitalitii, cnd embrionul nu mai germineaz.
Acest interval de timp este diferit n funcie de specie, calitatea seminelor din punct de vedere a
viabilitiiimediatdupcondiionarealoricondiiilemaimultsaumaipuinfavorabilencaresunt
pstrate.
Semineleforestieresencadreaznurmtoarelecategoriidelongevitate(Vlase,1982):

semineculongevitatefoarte redus,delactevazilepnlaolun,suntseminelemici,
sracensubstanederezerv,cutegumentsubire(ulm,salcie,plop.a.);

semine cu longevitate redus, pn la aproximativ 6 luni, n general seminele cu un


coninut mai mare de ap, bogate n uleiuri i rin ce se altereaz uor (ghinda, nucile,
semineledebrad.a.);

seminedestuldelongevive,viabilepnlaunan(jir,castanporcesc);

semine cu longevitate mijlocie, care germineaz n intervalul de pn la 3 ani de la


maturaie(pinstrob.a.);

seminelongevive,careimeninviabilitatea35anichiarpnla10anidacsuntpstrate
ncondiiioptime(molid,pinsilvestru,larice,tei);

semine foarte longevive, care, datorit mai ales tegumentului ceros, impermeabil pentru
ap,suntviabilemaimultedecenii(salcm,gldi)
Longevitateaeconomicreprezintperioadadelarecoltarepncndproporiaseminelor

germinabile, dei n scdere, nu ajunge sub nivelul valorilor germinaiei tehnice sau potenei
germinative,pentrucalitateaaIIIa,prevzutenSTAS1808/2004.

70

mpduriri

8.3Factoriiceinflueneazviabilitateaseminelorntimpulpstrrii

Factorii ce influeneaz viabilitatea seminelor n timpul pstrrii sunt: umiditatea, cldura,


oxigenulicalitateainiialaseminelor.

Umiditatea seminelor i a mediului de pstrare este foarte important. Prin procesele de


absorbie, coninutul n ap al seminelor crete, influennd pozitiv unele procese vitale
(respiraie,transformareasubstanelornutritivedincotiledoanesauendosperm)nedoriten
timpulpstrrii.nschimb,prezenaapeincantitatemaimicnseminediminueazmult
activitatea vital a acestora. De aceea, prin zvntarea seminelor trebuie s se realizeze o
umiditateoptimpstrriilor.

Cldurainflueneaznegativviabilitateaseminelorntimpulpstrrii,maialesdacvalorile
ridicatedetemperatursuntsecondatedeoumiditatecrescutamediuluidepstraresaua
seminelor.Valoriledetemperaturnegativsubtemperaturacriticnregistratencazul
seminelorcuconinutsporitdeapsuntduntoare,pentruceleconducladegerareai
decipierdereaviabilitiiseminelor.

Oxigenul din aerul mediului de conservare determin intensitatea respiraiei aerobe a


seminelor.Ocantitatemaredeoxigennuestedorit,determinndintensificarearespiraiei.

Calitatea iniialamaseideseminecontribuielameninereaviabilitiiacestorantimpul
pstrrii. Se apreciaz (Negruiu, 1970, Vlase, 1982) c pstrarea de lung durat a
seminelordecalitateinferioar(clasaIIIchiarclasaIISTAS1808/1983)estenerentabil,
maialescndnupotfiasiguratecondiiioptimedeconservare.

8.4Procesenedoritecepotavealocnmasadeseminentimpulpstrrii

ntimpulpstrriinmasadeseminesepotdesfurprocesecuinfluenenegativeasupra
viabilitiiseminelor:

intensificarearespiraiei,careseproducenmasaseminelorcuporozitateridicat,spaiile
intergranulare fiind ocupate cu aer n compoziia cruia particip oxigenul. n prezena
oxigenului are loc descompunerea substanelor organice cu degajare de dioxid de carbon,
apienergiecaloric(673Kcal).Cldurarezultatseacumuleaztreptatnsemine,care,n
corelaiecuapadegajatnprocesulderespiraieintensificimaimultrespiraia.ntimpul
pstrriiseminelepotrespirainlipsaoxigenuluirespiraiaanaerob,oxidareaavndloc
peseamaoxigenuluidinmoleculamonoglucidelorcucedaredealcooletilic,dioxiddecarbon
iocantitateredusdecldur(28Kcal)faderespiraiaaerob.

uscarea seminelor se produce prin desorbie pierderea apei din semine uneori pn la
apa de constituie, respiraia ncetnd iar seminele pierzndui viabilitatea (de exemplu
ghindaipierdecapacitateadegerminaiedacumiditateascadesub40%).

germinaia n timpul pstrrii este un fenomen nedorit care se declaneaz cnd cldura,
umiditateaioxigenulsuntfavorabileacestuiproces.

degerareasemineloresteprocesulnurmacruiaacesteaipierdfacultateadegerminaie
caurmareatemperaturilornegativeiumiditiicrescute.

71

mpduriri

ncingerea este procesul cel mai periculos n urma cruia seminele i pierd viabilitatea.
Intensificarearespiraieiaerobeconducelacretereaumiditiiiacldurii,carefavorizeaz
activarea i nmulirea microorganismelor n masa de semine; acestea, la rndul lor, prin
respiraie contribuie la creterea valorilor de temperatur i umiditate. Iniial, cnd
temperaturanudepete30C,seminelenusuferschimbriapreciabilevizualsauolfactiv.
Dac n continuare temperatura crete, apar semne evidente de depreciere: se simte un
mirosputernicdemucegaisaudefermentaieputrefacie;lanceputseminelesebrunific
apoisennegresc,nfinalacesteapierznduivitalitatea.

(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

Temadecontrol8

1. Cereprezintlongevitateaeconomicaseminelor?
2. Cereprezintncingereaseminelor?

72

mpduriri

Lecia9

8.5Procedeedepstrareaseminelor

n funcie de longevitatea natural i a condiiilor din timpul conservrii, Vlase (1982)


considercsemineleforestieresencadreaznunadinceletreigrupeprivindduratadepstrare
ianume:

de scurt durat,delactevazilelactevasptmni(maximum6luni),perioada
deconservarefiindmaimicsaucelmultegalculongevitateanatural;

ndelungat,dela3pnla7(10)anicnd,ncondiiifavorabile,realizateartificial,
viabilitatea seminelor se menine o perioad aproape dubl fa de longevitatea
natural;

foarte ndelungat (1020 ani), egal cu longevitatea natural a seminelor unor


specii forestiere (salcm, gldi) sau depind dublul longevitii naturale pentru
seminelealtorspecii(tei,ulm,cvercinee.a.).

Deoarece meninerea unor valori optime de cldur i umiditate pentru seminele fiecrei
speciipresupunecheltuielifoartemari,celmaiadeseaserecurgelapstrareadescurtdurat.
Datorit importanei coninutului n ap al seminelor n timpul pstrrii, acestea se
ncadreazntreigrupe.

Semine a cror umiditate optim de pstrare este mai mic dect umiditatea de
echilibru i anume n jur de 67%. Dup ce prin zvntare sa realizat aceast
umiditatesemineleseintroducnvaseumplutelantreagalorcapacitate,senchid
ermeticisepstreazlatemperaturiconstantenjurde0C,atuncicndpstrarea
urmeazsfiede45ani(aicisuntinclusefrecventseminelespeciilorderinoase).

Semineacrorumiditatentimpulpstrriieste715%,apropiatdeumiditateade
echilibru. Ele se conserv n spaii ferite de umiditate ridicat i temperaturi
negative,nambalajedepreferinnchise(cutii,lzidelemnsaumetal,sacideiut).

Semine cu un coninut mare de ap (5060%), ghinda, castanele .a. care se


pstreaz n condiii de umiditate superioar umiditii lor normale (7580, chiar
90%),laotemperaturde1...+2C(caresnuprovoacedegerareaembrionilor)i
cuobunaerisire.

Seminele cu un coninut ridicat de ap, se pot pstra din toamn pn n primvar n


anuri,nldiesaungrmezi(vrac).Laprimeledouprocedee,stratuldeseminealterneazcu
unstratdenisipumezitnprealabilpnla6070%dincapacitateadereinereaapei.
Cndserecurgelapstrareanan,pentrucaiarnatemperaturasnucoboaresub1...2
C, acestea se acoper cu un strat gros de paie, frunze, muchi peste care se aeaz un strat de
pmnt i/sau zpad n iernile geroase. n lungul anului se introduc fascine (mnunchiuri de
nuiele) pentru a se asigura aerisirea. Pstrarea n grmezi la suprafaa solului se realizeaz n mod
asemntor.

73

mpduriri

Clasificareainternaionalaseminelornfunciedecondiiiledepstrare
Roberts(1973)mparteseminelenfunciedecerineleicomportamentulacestorafade
condiiiledepstrarensemineortodoxeirecalcitrante.
Seminele ortodoxe sunt acele semine a cror umiditate poate fi sczut sub 10% i pot fi
pstratenacestfellatemperaturireduse,chiarnegative.
Seminelerecalcitranteauumiditatemare,iarumiditatealornupoatefisczutsub2540%
inupotfipstratelatemperaturinegativepentrucaiarpierdeviabilitatea.
Bonner (1973) mparte seminele n ortodoxe, aproapeortodoxe, temperat recalcitrante,
tropicalrecalcitrante,iarEllisetal(1990)identificonouclassemineleintermediare.
Sem. ortodoxe cu o umiditate redus la 510% pot fi pstrate perioade ndelungate la
temperaturinegative.naceastcategoriesuntncadratemajoritateaseminelordinzonatemperat
brad,molid,duglas,larice,majoritateaspeciilordepini,anin,carpen,frasin,platan,cire.Pstrate
ncondiiioptimelatemperaturisczute(nuneapratnegative)semineleipstreazcapacitatea
degerminaiechiarpeste4decenii.
Semineleaproapeortodoxepotfipstratenaceleaicondiiicasemineleortodoxe,dari
pstreazviabilitateaoperioadmaiscurt,deregulsub10anicazulspeciilordenuc,plopi,salcii,
uniipini,fag.
Seminele temperat recalcitrante umiditatea acestora nu poate fi sczut, dar pot fi
pstratelatemperaturisczute(chiaruornegative)castanporcesc,castanbun,stejari.Seminele
unorspeciipotfipstrate35ani,laoumiditatede3050%itemperaturide3+3C.
Semineletropicalrecalcitranteniciumiditateaacestoranupoatefisczutdarnusuport
expunereanicimcarpentruperioadescurtelatemperaturimaimicide1015C(exempluunelesp.
deAraucaria).Longevitateaacestorsemineesteestimatnluni,nuani.
Seminele cu comportament intermediar umiditatea acestoara poate fi sczut la valori
apropiate de cele specifice seminelor ortodoxe (1215%) dar sunt sensibile la expunerea la
temperaturi sczute. Acestea pot fi pstrate civa ani n aceast categorie nu au fost incluse
deocamdatsemineleunorspeciiforestiere(doararboreledecafeaesteinclusaici).
De remarcat este c sunt multe genuri cu specii care au un comportament diferit genul
Pinus, Acer. De asemenea unele specii considerate recalcitrante anterior, au fost incluse n urma
descopeririiunornoitehnicideuscarencategoriaceloraproapeortodoxe(cazulfagului).

Tehnologiiledepstraresuntdiferitedelacelemaisimpleadposturiipnladepozite
climatizate(CentruldeconservareaseminelorderinoasedinBraov).nfunciedecaracterulde
permanenidotarepotfintlnitedepozitetemporare(ocazionale),permanenteiclimatizate.
Depozitele temporare (ocazionale) sunt de obicei amenajate n cadrul construciilor
existente (la sediul ocoalelor, brigzilor, cantoanelor sau n pepiniere), atunci cnd intervalul de
pstrareestescurticantitateadesemineestemic.nacestedepoziteseasigurnmodnaturalo
temperatur sczut, cu amplitudini de variaie reduse. Atunci cnd seminele se pstreaz n
ambalajedeschise,umiditatearelativaaeruluinutrebuiesdepeasc65%(cuexcepiaghindei).

74

mpduriri

Depozitele permanente neclimatizate sunt construcii relativ simple, amplasate n locuri


umbrite,uscateiaccesibilemijloacelordetransport.Asemeneadepoziteseamenajeazfrecventla
subsolulsaudemisolulunorconstrucii,undeseasigurtemperaturirelativconstante,sczutedarnu
negativeioatmosfercuumiditaterelativaaeruluiredus.Seminelesuntpstratepeloturi,fiind
introdusenambalajeaezatedeobiceiperafturi.
Depozitelepermanenteclimatizatesuntconstruciispecialamenajatencareseregleazcel
puintemperatura(uneoriiumiditatea),fiinddestinatederegulpstrriindelungateaseminelor.
ntruct seminele de rinoase suport o zvntare intens i se conserv n vase nchise ermetic,
climatizareavizeaznumaitemperatura,controlulumiditiifiindpracticinutil.

PstrareaseminelorntrundepozitclimatizatbancadesemineKewMillenium

ComplexuldedepozitareaseminelorSvalbardGlobal(insulaSpitsbergenNorvegia)

75

mpduriri

8.6Evidenaicontrolulseminelordepozitate.Transportulseminelor

Ambalareasefacensacidehrtiesautextili,lzi,couridenuielecumasanetmaimicde
50kg.Ambalajelevorficurate,uscate,sigilateicapsate.Loturilemarideseminedestejar,fag,
castansaunucnusetransportnvrac.
Marcarea loturilor se va pune o etichet rezistent pe exteriorul ambalajului i alta n
interior.Peetichetevafimarcatproductorul,specia,numrulcertificatuluideidentitate,numruli
masa lotului, numrul de ambalaje din lot etc. Eticheta din interior va meniona persoana care a
efectuat ambalarea i care a sigilat ambalajul. Loturile ambalate i depozitate vor fi controlate
periodic. Spaiile de depozitare trebuie s fie acoperite, curate, uscate, bine aerisite, dezinfectate,
deratizate.
Transportulseminelortransportulseminelorsefacepeloturi.Seminelepotfiambalate
sautransportatenvrac,nfunciedespecie,distanadetransportistareadesntateaseminelor.
Sevorluamsurispecialepentruanuamestecasemineledintrunlotcuseminelealtuilotsaucu
impuriti.Vehiculeletrebuiesfiecurate,dezinfectateisasigureuntransportrapid.Fiecarelot
vafinsoitdeuncertificatdeprovenienideunbuletindeanaliz.

(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

76

mpduriri

9.Pregtireaseminelorpentrusemnat

9.1Procesuldegerminaie

Germinaia este definit de Asociaia Internaional de Testare a Seminelor ca apariia,


apoidezvoltareadinembrionulsemineiaorganeloreseniale,carepentrutipuldesemineanalizat,
dovedesc aptitudinea de a produce o plantul normal, n condiii de mediu favorabile, se
desfoar n patru faze: imbibiia, mobilizarea (activarea substanelor de rezerv), mereza
(divizareacelulelormeristematice),alungireacelulelorradicelareistrpungereadectreradicela
nveliurilor seminale (tegument) prin micropil. Dea lungul acestor faze n smn se produc
schimbri radicale, ireversibile i n urma parcurgerii lor, smna ncolete. Fazele procesului de
germinaie sunt condiionate de particularitile morfologice, structurale i metabolice ale
seminelor,factoriinterniiexterni.
Elementulprincipalalsemineiesteembrionul,deoarecedinacestarezultplantula.Celmai
mare volum al seminei este ocupat de substanele nutritive de rezerv, din care se va hrni i va
crete embrionul. Acestea sunt nmagazinate la unele specii n cotiledoane, iar la altele n
endosperm,fiindprotejatedectrenveliulseminalitegument.
Germinareaseminelorarelocdoarnprezenaapei,oxigenuluiicldurii,caresuntfactori
indispensabiliprocesuluidegerminare.Apaptrundenesuturilesemineiiservetecadizolvanti
ca mijloc de transport al substanelor solubile spre zonele de cretere. Oxigenul este necesar
respiraiei i oxidrilor care au loc n smn. Germinarea se desfoar la o temperatur care se
situeazngeneralntre20i30C,temperaturaoptimvariinddelaospecielaalta(SR1908/2004).
n procesul de germinare, celulele se alungesc i ptrund n masa lichid a substanelor de
rezerv, de unde extrag hrana pentru embrion, prin creterea cruia se ajunge ca radicela s
strpungtegumentulissefixezensol,avndastfellocncolireaseminei.Dinmomentulncare
radicela strpunge nveliul, embrionul devine practic o tnr plantul. ntre momentul n care
smna se mbib cu ap i cel n care radicela strpunge tegumentul, n smn se produc
schimbriradicaleireversibile.ngeneral,pnlaapariiaradicelei,smnambibatpoatepierde
din ap fr s se produc pagube. Atunci cnd deshidratarea survine dup nceputul creterii
radiceleiarelocmoarteaseminei.ntimpulgerminrii,embrionulsehrneteicreteexclusivpe
seama substanelor de rezerv din smn. Dup ce embrionul sa transformat ntro plantul cu
rdcin,tulpiniifrunzeverzi,ncepefazaclorofilian,ncareplantasehrneteisedezvoltpe
bazasubstanelorpreluatedinsol,folosindpentrusintezenergiasolar.
Intervalul de timp de la declanarea germinrii i pn la apariia plantulelor la suprafaa
soluluipoartdenumireadeperioaddersrire.
Factoriiendogeni(interni)careinflueneazgerminaiasunt:auxinele,acroraciuneeste
deosebit de complex, giberelinele, citochininele, complexul bios. Dei nu se cunoate nc pe
deplin rolul fiziologic al substanelor de cretere endogene, se consider c germinaia este n
legturcuinteraciuneadintrestimulatoriicreteriiiinhibitori.

77

mpduriri

Factoriiexogeni(externi)ceinflueneazgerminaiasunt:apa,careparticipladesfurarea
proceselorbiochimiceilamobilizareasubstanelorderezervprinprocesuldehidroliz,seminele
germinndnumaidacdispundeocantitatedeapnumitapadegerminare;clduravalorilede
temperaturinflueneazcapacitateadegerminaie,darmaialesdinamicadencolire,procesulde
germinaiedeclannduselaoanumitvaloaredetemperaturanumitpragbiologicsauzerode
vegetaie. Pentru cele mai multe specii lemnoase, ncolirea i rsrirea sunt nule ori sunt foarte
reduse (58%) la temperaturi sub 5 grade. La multe specii lemnoase, capacitatea de germinaie nu
difersemnificativlavalorialetemperaturiintre1530C(Negruiu,1970).
Ali factori care influeneaz de asemenea germinaia seminelor sunt oxigenul, lumina i
concentraiacationilordehidrogen.

9.2Stareaderepausaseminelor

Seminele, ca i plantele perene, pot manifesta o scdere semnificativ a intensitii


proceselorfiziologicedatoritdeterminismuluiinternicondiiilordemediu,nregistrndstareade
repaus. n stare de repaus, coninutul n ap al celulelor este redus, iar procesele metabolice sunt
diminuatesemnificativ(intensitatearespiraieiesteminim,schimbuldesubstanecumediuldevine
aproapenuletc.).
La seminele forestiere se deosebesc dou tipuri de repaus: repaus forat, provocat de
factorii externi (apa, temperatura, oxigenul etc.) i repaus organic sau profund, determinat de
anumite cauze interne (ereditare). Seminele care sunt n repaus forat, dac ajung n condiii de
mediu favorabile germinaiei trec rapid din starea de repaus n stare activ. Seminele aflate n
repaus profund nu germineaz chiar dac sunt puse n condiii optime de germinare. Starea de
repaus profund este determinat de factori care mpiedic derularea normal a uneia din fazele
germinaiei:imbibiia,activareaproceselormetabolice,apariiaradicelei(Dobrescu,1982).
Deirepausulprofundpoateaveadiversecauze(ParascaniDanciu,1996),suntderemarcat
ncazulseminelorforestierecelpuinpatrutipuriderepausorganic:repausultegumentar,repausul
embrionar,repausulhormonalicelcompus(carecombincelelaltetipuriderepaus).
Repausultegumentarsedatoreazparticularitilorstructuraleichimicealetegumentului
seminal sau pericarpului, care mpiedic att accesul apei ct i al aerului sub limitele necesare
germinaieiseminelor.Aceastimpermeabilitatesepoatedatorafieimpregnriipereilorcelularicu
substaneinsolubile,grsimietc.,fietegumentuluipropriuzisalseminelor,alctuitdintrunstratde
celulecornoase(ex.fabaceele),acoperitlaexteriordeopeliculcontinudesubstaneceroase.
Repausulembrionarsepoatedatoraincompleteidezvoltriaembrionului(embrioniimaturi)
sauincapacitiifiziologiceaembrionilormorfologicmaturideafolosisubstanelederezerv.
Repausul hormonal este atribuit unor substane care inhib creterea (acizi organici etc.),
existente n esuturile tegumentului, endosperm sau embrion i care, n anumite concentraii, pot
oprisauntrziamultgerminaia.
Dupmodulcumsecomportnperioadadegerminareiduppregtireaspecificpecare
oreclamnvedereasemnrii,semineleforestierepotfigrupatentreicategorii:

78

mpduriri

1. Semine cu perioad scurt de germinare care, dac sunt puse n condiii prielnice de
umiditate, cldur i aerisire ncolesc i rsar curnd dup semnare (cteva zile sau sptmni),
fr s necesite o pregtire prealabil obligatorie n acest scop. Din aceast categorie fac parte
semineleaflateiniialnrepausforat(exemplu:salcie,plop,cvercinee,molid,pinetc.).
2. Semine cu perioad scurt de germinare dar cu tegument impermeabil, alctuit din
celule comprimate i bogat impregnate cu substane ceroase, ce mpiedic accesul apei i aerului
necesare procesului de germinare. Asemenea semine se ncadreaz n categoria celor aflate n
repaus profund tegumentar (exemplu: salcm, gldi etc.), La aceste semine, incapacitatea de
germinaie se datoreaz i faptului c bioxidul de carbon rezultat n procesul de respiraie se
acumuleaz n interiorul seminei i acioneaz ca inhibitor asupra embrionului. Pentru a permite
declanarea germinaiei este suficient s se permeabilizeze tegumentul prin vtmare, operaie
tehniccepoartdenumireadeforare.
3.Seminecuperioadlung degerminare,care,chiariatuncicndsuntpusencondiii
favorabiledeumiditate,clduriaerisirencolescirsardupuntimpndelungat(unansaumai
mult). Asemenea semine se ncadreaz n categoria celor aflate n repaus profund embrionar sau
hormonal (exemplu: tei, paltin, cire, carpen, mr, pr etc.). Cele mai multe semine din aceast
categorie,recoltatenstaredeprgafructelorisemnateimediatncolesccurnddupceaufost
pusencondiiiprielnicedegerminare.Recoltatedupcoacereacomplet,acesteseminenecesito
pregtire special n vederea nlturrii dormanei, scurtrii perioadei de germinaie i ncolirii
normalecurnddupsemnare,pregtireprealabilcepoartdenumireadestratificare.

Temadecontrol9

1. Caresuntfactoriiexogenicareinflueneazgerminaiaseminelor?
2. Cereprezintstareaderepausaseminelor?

79

mpduriri

Lecia10

9.3Forareaseminelor

nfunciedensuirilemorfologiceistructuraleseminelespeciilorforestieresencadreaz,
convenional,ntreigrupe:seminecuperioadascurtdegerminare;seminecuperioadscurtde
germinare, dar, ca urmare a repausului tegumentar profund, acestea nu germineaz; semine cu
perioadlungdegerminare.ndeprtarearepausuluiprofundserealizeazaplicndpretratamente
specifice seminelor diferitelor specii precum: forare, pretratramentul cu mediu i fr mediu,
prerefrigerareas.a.
Forarea se aplic seminelor cu repaus profund tegumentar (salcm, gldi), n scopul
permeabilizriitegumentului.
Forareamecanicconstnzgriereasaundeprtareamanualpeoporiunefoartemic
(12mm)ategumentului,folosindacespatulatesaubisturie,saucuajutorulscarificatoruluiacionat
manual sau electric, lucrarea fiind denumit scarificare. n acest caz se vor produce vtmri
tegumentului prin zgriere sau rupere datorit frecrii seminelor de suprafee abrazive sau de
muchii tietoare. Avantajul acestui procedeu const n faptul c seminele astfel pregtite se pot
pstractevaluni,frasedepreciacapacitateadegerminaie.
Forarea hidrotermicpresupunescufundareaseminelornapcutemperaturainiialde
5060C(timpde30deminute)caresereducetreptatpnla2025C;duratapretratamentuluieste
de1224ore,seminelemrinduivolumulfadeceliniialdedoutreioricaurmareaimbibiiei.
Mai rar aplicat i cu rezultate nu ntotdeauna satisfctoare este procedeul scufundrii n ap
fierbinte(9495)timpde35minute.Dezavantajulpretratamentuluiesteacelacsemineleastfel
pregtitetrebuiescncorporateimediatnsol.
Forarea chimic presupune meninerea seminelor aproximativ 2 ore n diveri solveni
(aceton, xylen, eter) care dizolv stratul de cear ce acoper tegumentul sau n soluii de acid
sulfuricsauclorhidric,nconcentraiide1:1,carecorodeaztegumentul.Procedeuloferngeneral
rezultatemaislabefadecelelaltemetodedeforare.

Scarificareamanualaseminelor

80

mpduriri

Scarificatorimprovizat

Scarificatorcutobabraziviscarificatorcudiscuriabrazive

Seminedegldinainteidupforareahidrotermic

81

mpduriri

9.4Stratificareaseminelor

Repausulembrionarpoatefinlturatrecurgndlastratificare,tratamentprincareseminele
suntinuteoperioaddiferitnanumitecondiiideumiditate,temperaturiaerisire.Umiditatea
ntimpulstratificriitrebuiesfiefavorabildesfurriiprocesuluideimbibiie.
Temperaturaiperioadadestratificarevariazdelaospecielaaltadar,ngeneral,seminele
umectate sunt supuse la frig (temperaturi pozitive coborte sau chiar negative). De exemplu,
seminele de mr, pr etc., dup o stratificare de 23 luni la temperatura de 05C, germineaz n
ctevaziledacsuntpusencondiiifavorabilegerminrii(Florescu,1996).Coninutuldeoxigenal
atmosfereintimpulstratificriitrebuiesfiede45%;ncazcontrarseminelegermineaznnumr
redusirezultplantuleanormale,iarnlipsaoxigenuluigerminareanumaiareloc.
Pretratamentul seminelor cu mediu (stratificare) presupune alternarea straturilor de
semine i nisip sau turb cu umiditate de cel puin 28% (gradul de umezire U6umed, ceea ce
reprezint 60% din capacitatea de reinere a apei n sol), alternare realizat n ldie sau anuri i
meninerea unei temperaturi de 03(5)C, tratamentul considernduse terminat cnd majoritatea
sau cel puin 1015% din semine la tei, frasin, cire au ncolit (Frca, 2000). Pretratamentul se
aplic prin diverse procedee: n ldie, n anuri de iarn calde sau reci, din toamn pn n
primvar,anuridevarpentruseminelefructelorrecoltatevaraicareseseamntoamna;la
suprafaasoluluipentrufructeleuscatecareseseamncaatare(acerinee,frasin,achenedetei).
n timpul pretratamentului se verific aspectul seminelor, se adaug apa care este absorbit de
acestea n procesul de imbibiie sau se evapor. Aezarea materialelor de stratificare n straturi
alterne(deundearezultatidenumireaoperaieidestratificare)cuseminelecesestratificseface
n lzi sau anuri special executate. Spre deosebire de seminele mari, cele de dimensiuni mici se
amestecintimcunisipsauturbinunstraturialterne.
Lzile pentrustratificaresuntdeobiceiconfecionatedinscnduriiau dimensiunicares
permit manipularea lor uoar cnd sunt ncrcate (sub 50 kg). Lzile ncrcate cu amestecul
umectat de nisip sau turb i semine se cntresc i se aeaz n ncperi la temperaturile de
stratificare, iar la intervale regulate (15 zile) se recntresc, pentru a stabili deficitul de umiditate,
caresecompleteazprintronouudare.Stratificareanlzipermiteastfelattmeninereanivelului
doritdeumiditatectiatemperaturiiiaerisiriioptime.

Stratificareaseminelornladistratificarealaan

82

mpduriri

La stratificarea la an se recurge n cazul unor cantiti mari de semine sau cnd nu se


dispunedencpericorespunztoarepentrudepozitarealzilor.anurilesesappeterenuricusolul
bine drenat, avnd de obicei limea de 1 m, lungimea dup nevoie i adncimea n funcie de
perioadadestratificare.ncazulseminelorcaresestratificuntimpscurt(devarapntoamna),
anulsesaplaadncimeade3040cm(anpentrustratificaredevar).anulareadncimimai
mari(80cm)cndseminelesestratificdetoamnapnprimvara,latemperaturide35C(an
pentru stratificarea de iarn). Principalul dezavantaj al stratificrii la an l constitue faptul c
reglarea i controlul factorilor de mediu (temperatur, umiditate i aerisire) se face mai greu.
Stratificareaseconsiderncheiatatuncicndmajoritateaseminelorpuselastratificatauncolit.
Dac se constat ntrzierea ncolirii seminelor stratificate fa de perioada optim de semnare,
acestea se scot din lzi sau depozite i se atern n straturi subiri, de 1520 cm, n spaii nclzite,
aerisite i cu umiditate relativ de 6570%. nainte de a fi semnate, seminele mari se separ de
nisip sau turb prin splare (nu prin cernere pentru a evita vtmarea radicelei) pe site cu ochiuri
carespermitreinereasemineloritrecereanisipuluisauturbei.Seminelemicinusemaisepar,
fiindsemnatempreuncumaterialulfolositlastratificare.
Pretratamentul seminelor fr mediu se aplic de dat relativ recent, adoptarea acestui
procedeufiindposibilprinfolosireapungilordepolietilencugrosimeade0,1mm,impermeabile
pentru ap dar relativ permeabile pentru oxigenul necesar respiraiei seminelor. Seminele cu
umiditateiniialdela28pnla70%nfunciedespecie,seintroducnpungidepolietilenapoise
trec la temperaturi de circa 3 C cteva sptmni, pn cnd cel puin 1015% din ele au ncolit
(Frca,2000).nunelecazurisepoaterealizaunamestecdesemineimediucareseintroducen
pungiledepolietilenisepstreazlatemperaturisczute.

Stratificareaseminelornladistratificarealaan

83

mpduriri

9.5Tratareaseminelorpentrustimulareagerminaiei

Pentru declanarea mai rapid i uniform a procesului de germinaie se recomand


aplicarea unor tratamente speciale seminelor tuturor speciilor (chiar i a celor cu germinare
normal). Acestea pot fi accesibile mai uor (umectare, prerefrigerare, stratificare) sau mai greu
(stimulenidecretere,stimulenifizicietc.).
a) Umectarea seminelor prin meninerea lor n ap (de regul la temperatura de 2025C,
timpde2472ore)grbeteptrundereaapeinsmn,realiznduseastfelmaidegrabimbibiia
primafazaprocesuluidegerminaie(Negruiu,1970).Dacnapsesolubilizeazngrminte,
n special microelemente (bor, cobalt, mangan, cupru), acestea acioneaz asupra creterii
plantulelor. n cazul speciilor micotrofe (pini, larice, molid, brad, cvercinee, castan .a.), umectarea
seminelorserecomandsfiefcutnextractaposdehumusobinutprinrecoltareaacestuiade
sub arboretele constituite din specia respectiv. Odat cu imbibiia, se produce i infestarea
seminelor cu ciuperci simbiotice specifice speciei, mbuntinduse ulterior nutriia mineral a
plantuleloripuieilor.
b)Prerefrigerareapresupuneexpunereaoperioaddetimpdiferitaseminelorunorspecii
(duglas,pinstrob,ienupr,aninnegru.a.)latemperaturisczute(3la+3C)iumiditateridicat
(SR1908/2004).Acesttratamentinflueneazpozitivenergiagerminativaseminelor.Principiulse
aplicfrecventnpracticasilvicprininereaseminelornzpadsaufrigidere(dacsuntncantiti
maimici).
c) Stratificarea, lucrare necesar pentru seminele caracterizate prin stare de repaus
(dorman),sepoateextindeilaseminelepstratesaulaaceleseminecaregermineazealonat,
ntrunintervalmaimare,nscopulgrbiriiprocesuluidegerminaieiauniformizriincolirii.
d) Tratarea seminelor cu stimuleni fizici (radiaii ionizante gama, beta, Rentgen,
neutroni termici, radiaii electromagnetice, curent electric de 815 voli, unde ultrasonore) n doze
mici i umectate n prealabil, accelereaz germinaia, contribuind la grbirea diviziunii celulare
(Damian .a., 1978; Negruiu, 1968). n practica silvic, nu se folosesc stimuleni fizici deoarece
echipamentelesuntnecesaresuntcostisitoareiuneoriduntoarepentrusntateaoperatorului.
nultimiianiaufostpuselapunctchiaragregatepentrutratareaunorcantitimarideseminecu
radiaiielectromagnetice.

Agregatdestimulareelectromagneticaseminelor

84

mpduriri

e)Tratamentelecustimulenidecretere(fitohormoni,biostimulatorinaturaliorisintetici,
gibereline) ce acioneaz asupra unor enzime, procese fiziologice, conduc la accelerarea procesului
de germinaie, ca i la ntreruperea repausului seminal. Datorit costului ridicat n practica silvic
asemeneatratamenteseaplicdestulderar,avndmaimultcaracterdecercetare.

9.6Tratareaseminelorpentruprevenireasau/icombatereaduntorilorbiotici

Lanumeroasespecii,naintedesemnare,seminelesetrateazcudiferitesubstanepentru
prevenirea atacurilor de bacterii, ciuperci, insecte duntoare. Tratamentul se face pe cale uscat
sau umed, manual sau cu mijloace mecanice. Tratarea pe cale uscat const n amestecarea
seminelor avnd tegumentul umezit n prealabil, cu insecticid sau fungicid pn cnd suprafaa
acestoraseacopercuunstratsubireicontinuu,lucrarecunoscutsubnumeledebiuire.
Tratarea seminelor pe cale umed const n meninerea seminelor timp de 1015 minute
ntrosoluiedeformoldiluat,nconcentraiede1%(300priaplaoparteformalinde3040%)
sautimpdedouorentrosoluiedepermanganatdepotasiucuconcentraiade0,15%.

UtilajdebiuireaseminelorTurbindedrajareaseminelor

La rsrirea plantulelor de rinoase, cotiledoanele sunt acoperite parial de tegumentul


seminei.Pentruevitareaciuguliriiacestuiadectrepsriserecomandtratareaseminelornainte
desemnarecuminiudeplumb,careaderdetegumentulumezitnprealabil,iarprinculoareasa
roienumaitenteazpsrile.(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

Temadecontrol10

1. nceconstforareachimicaseminelor?
2. Cereprezintprerefrigerareaseminelor?

85

mpduriri

ParteaaIIaPepiniere
Lecia11

1.Alegereaterenuluipentrupepinieriorganizareateritoriului

1.1Condiiigenerale

Pepiniera reprezint un teritoriu cu anumite caracteristici, destinat culturii intensive de


plante tinere, transplantate ulterior pe diferite terenuri. n pepinierele silvice se produc puiei
destinaimpduririlor,rempduririlor,instalriinspaiiverziurbanesiperiurbane,folosiicaport
altoipentruspeciilemnoasedecorative(trandafirii,spreexemplu),pomicole(cire,mr,pr.a.).n
pepinierele silvice se fac, de asemenea, culturi de plante mam pentru obinerea butailor de
tulpinlignificai,semilignificai,verzi,abutailorderdcin,apuieilordinmarcoteetc.
Avantajeleproduceriipuieilornpepinieresuntnumeroase:

obinereaunorpuieicunsuirisuperioarentroperioaddetimpmic;

asigurarea la livrare de exemplare egale sau superioare standardelor privind


dimensiunileminime,sntatea,autenticitateaipuritatealotului;

obinereaunuinumrmaredepuieipeunitateadesuprafa;

uniformitatea lotului de puiei, ca urmare a asigurrii condiiilor asemntoare de


cultur;

mecanizarea lucrrilor de pregtire a solului, de instalare a culturilor, de ngrijirea


solului,aplantuleloripuieilor;

efectuarea permanent a controlului fitosanitar preventiv i/sau adoptarea unor


msuriimediatedecombatereaeventualelordauneprovocatededuntoribiotici
sauabiotici;

asigurarea personalului specializat pentru conducerea diferitelor tehnologii i/sau


executareaefectivalucrrilor.

Dup durata de exploatare cele mai multe pepiniere silvice sunt permanente destinate
produceriipuieilorpeoperioadndelungat(decenii).Elesuntsistematizatenseciidecultur,se
aplic rotaia culturilor forestiere cu plante erbacee, beneficiaz de spaii amenajate pentru
procesareafructelor,condiionareaseminelor,pstrareaacestorapeoperioadscurtipregtirea
pentru semnat, confecionarea butailor, fiind dotate cu utilaje pentru lucrarea solului, ngrijirea
puieilor, scosul acestora etc. Pentru producerea a doutrei generaii de puiei se pot nfiina
pepinierevolantesauprovizorii,cusuprafeereduse,situatenapropiereaterenurilordempdurit.
Acestea sunt, n general, lipsite de dotrile pepinierelor permanente. Convenional, pepinierele
silvice se clasific dup suprafa n: pepiniere mici, mijlocii i mari, n funcie de preponderena
speciilorderinoaseifoioasecultivate.

86

mpduriri

Aspectdinntropepinier

Clasificareapepinierelordupsuprafa
Categoriade
mrime

Speciicultivate
Rinoase
+max20%foioase

Rinoaseifoioase

Foioase+max20%
rinoase

mici(ha)

<1

<3

<5

mijlocii(ha)

15

310

520

mari(ha)

>5

>10

>20

Sortimentedepuiei

Puietestenumelegenericdatuneiplantelemnoasetnrcalendaristicistadial,odatcu
lignificareatulpiniiipnlanlimeademaximum3m(4mlaspeciilerepedecresctoare),aprut
spontansaucultivat.
Plantulaesteunorganismaparinndspeciilorlemnoasesauierboase,foartetnrstadiali
calendaristic de la strpungerea tegumentului de ctre radicel i apariia tulpiniei deasupra
stratuluidegerminaie (rsrire)pnlalignificarea completa tulpinii,ceareloc, deregul,spre
sfritul primului sezon de vegetaie. La plantule, nutriia se realizeaz pe baza substanelor de
rezervcndgerminaiaestehipogee(cotiledoanelermnnpmnt)sauprinfotosintez,ncazul
germinaieiepigee(cotiledoaneledeculoareverdeaparlasuprafaasolului,mpreuncutulpinia).
Puieii pot fi de sortimente diverse dup natura materialului de reproducere, dimensiuni,
moddeprezentare.
a)Dupnaturamaterialuluidereproducere:

puieiproveniidinsmn(sexuatsaugenerativ);

puieiobinuipecalevegetativdinbutai,marcote,drajoni,lstari.

b)Dupprovenien:

puieislbatici,naturali,rezultaidinsmn,lstari,drajoni;

puieicultivai,caurmareaintervenieiomului.

87

mpduriri

c) Dup dimensiuni, puieii se ncadreaz conform STAS 1347/2004 Puiei forestieri cu


talie mic, semimijlocie i mijlocie i STAS 5971/2004 Puiei de talie mare de arbori i arbuti
ornamentali,n:
puieidetaliemicdefoioaseirinoasecugrosimeaminimlacoletdela4mmpnla
10(15)mm,nfunciedespecie.Pentrucelemaimultespecii,diametrulminimestede56
mm,lavrstadedoiani;
puieidetalie semimijlociela rinoase cugrosimeaminimlacoletde78mm,cuvrsta
maximaadmislaplantarede4anipentrucelemaimultespecii;
puieiforestieridetaliemijlocierepicaiderinoase,cugrosimeaminimlacoletde20
mm, nlimea minim de 60 cm, cu vrsta maxim admis la plantare de 4, 6, chiar 8 ani
pentru brad i puiei de foioase cu grosimea minim la colet de la 12 pn la 20 mm i
nlimeaminim150cm(180cmlanuc),nvrstde3,4sau5ani;
puieidetaliemarecunlimiminimedela80cm(calitateaIII)ipeste200cm(calitateaI)
larinoaseidelaminimum125cm(calitateaIII)peste300400cm(calitateaI)igrosimi
minimedela12mm(calitateaIII)lapeste40mm(calitateaI)lafoioase;
Arbutiiurctori/trtorisuntdedoucaliti:ceidecalitateaaIIaaunlimeaminimde
la40cmpnla50(60)cm,iarceidecalitateaI,peste60cmichiar80cm(ieder,lonicer).
d)Dupuneleparticularititehnologicedeproducere:

puiei nerepicai produi ntro unitate de cultur unic de la apariie pn la


plantarenloculdefinitiv;

puieirepicai,produincmp(teren)saunspaiiadpostiteitransplantaiodat
saudemaimulteorinalteunitidecultur(seciiderepicaj),naintedeaseplanta
laloculdefinitiv.

a)

b)

c)

Tipuridepuieidupmoduldeprezentareardcinilor
a)puietcurdcinnud;b)puietcurdcinprotejat;c)puietcontainerizat;

88

mpduriri

e)Dupmoduldeprotejarealrdcinilornurmarecoltriipnlaplantare:

puieicurdcininude(neprotejate)lacarematerialulncareauvegetatrdcinile
sendeprteaznmomentulextrageriiacestoradinsol;

puiei cu rdcini protejate, la care atunci cnd se scot, rdcinile rmn n balul
(balotul) de pmnt de form paralelipipedic sau n mediul nutritiv n care au
crescut;

puiei containerizai, obinui n recipiente de diferite forme i mrimi, cu diverse


materialespecificestratuluidegerminaiencaresencorporeazseminele.Puieii
se planteaz, adeseori, cu recipientul, astfel c sistemul radicelar este foarte puin
expusvtmrilor.

1.2Alegereaterenuluipentrupepinier

Alegerea terenului pentru nfiinarea unei pepiniere prezint importan deosebit, acesta
trebuind s ntruneasc anumite valori ale factorilor ecologici pentru a oferi condiii favorabile de
vegetaietuturorspeciilorcultivate.Laalegereaterenuluisevaacordaatenieurmtoareloraspecte:

La munte, altitudinea pepinierei s nu depeasc limita mijlocie a arealului speciei ce se


cultivisfiecucelmult300minferioarterenurilorundesevorplantapuieii.

Terenulsfieplan,uornclinat(13)pentruasigurareadrenajuluinaturalalapeinexces
imecanizareaunorlucrri.

Nivelulapeifreaticessesituezela1,52,0m,sfienapropiereosurspermanentdeap
necesarudatuluiartificial.

Staiunea s fie de bonitate cel puin mijlocie, solul s fie profund (minimum 50 cm la
cmpie,30cmlamunte),cutexturamijlocie,reavn,bogatnsubstaneminerale;coninutul
nscheletsnudepeasc20%.

Amplasareapepiniereisfienapropiereauneicidecirculaie,acentrelorpopulatepentru
a nu fi necesar amenajarea de spaii de cazare i ct mai departe de surse de poluare,
precum i de arborete constituite din specii cultivate n pepinier, care pot fi atacate de
duntorispreaseevitaeventualeleinvaziialeacestoranpepinier.

Teritoriulsnufiesituatnvi,undestagneazadeseaaerulrece;

1.3Spaiiadpostite

n pepinier se amenajeaz spaii adpostite pentru cultura cel puin a plantulelor unor
specii sensibile. n asemenea spaii culturile sunt de calitate superioar, deoarece beneficiaz de
numeroase avantaje: sunt ferite de vicisitudinile mediului (precipitaii ndelungate, cu caracter
torenial, geruri, ngheuri trzii i timpurii ce prejudiciaz plantulele i seminele n curs de
germinare .a.). n perioadele reci se menin temperaturi cu 35C mai ridicate dect n teren
descoperitiumiditatefavorabilplantelorcultivate.Totodatsescurteazperioadadeproducerea
materialului de plantat i se faciliteaz controlul producerii puieilor, eliminnduse pierderile de

89

mpduriri

material biologic. n spaiile adpostite se lucreaz cu volume nutritive limitate; suprafaa este
utilizatntotalitatedeciindiciideproduciesuntsuperiori,seeconomiseteforademunc.
Sunt i dezavantaje: riscul calamitilor datorat densitii mari a plantulelor n cazul unor
duntoriipericolulvtmriirdcinilorcuprilejultransplantrii.
n spaiile adpostite, stratul nutritiv constituie componenta principal de foarte mare
importanpentrureuitaculturilor.Elareogrosimede1820cmioanumitcompoziiechimic;
trebuie s fie lipsit de duntori i s favorizeze o activitate microbian optim. Se recomand
straturi nutritive constituite din componente naturale sau artificiale, uor de procurat din resurse
locale, la care se pot aduga elemente nutritive specifice i care prezint unele avantaje precum:
apariia sporadic a buruienilor, inexistena lucrrii solului .a. Fiind mai calde i mai bogate n
elemente nutritive, beneficiind de cldur, umiditate, aerisire, creterea plantulelor se realizeaz
mult mai repede. La formarea de straturi nutritive, n special pentru rinoase, se recomand
urmtoarelereete:30%litierdemolidncursdedescompunere+50%humusdemolid+20%humus
defag;55%litierdemolid+45%humusmolid;40%litierdemolid+60%humusdefag(tei,corn);
turb galben de Sphagnum, cu pH=45, fertilizat n prealabil cu soluie de 1 kg azotat de
amoniu+0,5kgsuperfosfat/1mturb.
npepinierelesilviceseamenajeazfrecvent,caspaiiadpostite,solarii,carepotfifixesau
mobileimairarrsadnieiserereci(temperaturide56C)oritemperatencaretemperaturase
menine,prinnclzireartificial,ntre1216C.
Solariilesuntconstruciifixesaumobilencaresursadeclduriluminesteenergiasolar
iauroluldeaprotejaplantulele.Celemobile,nformdetunel,audimensiunireduse(lime1,10
1,20m,nlime6080cm,lungime615m).Celefixesuntdiferitecaformimrime.Laamplasarea
lorserecomandrespectareaurmtoarelorcriterii:

sfiesituatectmaiaproapedesuprafaapecaresevorrepicapuieii;

sfieaezateculungimeapedirecianordsud;

terenul s fie uniform luminat; n vecintate s nu fie construcii sau arbori care sl
umbreascparial;

sexisteosursdealimentarecuap;

sfiectmaidepartedefocaredecontaminaredectreduntorianimali(crtie,crbui,
coropinie,obolani.a.)sauvegetali(ciuperci.a.).
Ele sunt construite dintrun schelet de metal, beton, lemn, avnd limea de circa 3 m (2

straturiculimeade1,10mitreipoteciunantrestraturiidoulaterale)saumultipludetreii
nlimea de 2,5 m, cu acoperiul n dou ape sau rotunjit. Acoperiul i prile laterale se
confecioneaz din folie de polietilen transparent sau translucid, fixat ct mai bine de schelet.
Pentruconsolidareafoliilor,deasupralorsentindeoplasdinrelonsaualtmaterialcuochiurimari
(3060cm).Aerisireaesteindicatssefacprinorificiipracticatenacoperiinuprinridicareafoliei
delasuprafaasolului,pentrucplantulelearfiexpuselacurenideaerrece.Esterecomandato
singurintrare,situatpelaturasudicasolarului.Culturiledinsolariisuntprotejatempotrivaunor
factoriclimaticinefavorabili(ngheuri,brume,geruri,grindin,ploicucaractertorenial,curenide
aerrece,arie)sauaunorfactoribiotici(oareci,coropinie,crbui.a.).

90

mpduriri

Aspectdintrunsolaraluneipepiniereforestiere

Rsadnielesefolosescngeneralpentruobinereapuieilordinbutai.
Serelecaldeitemperate(cutemperaturade2227C)folosescsurseartificialedecldur,
au o construcie mai complicat i sunt costisitoare. n solarii, substratul nutritiv este alctuit,
frecvent,dintrunamestecomogendehumusdemolid(50%),acedemolid(20%)ihumusdefag
(30%),aternutntrunstratde1820cm.Pentruculturarinoaselor,nsolariicastratnutritiveste
indicatiturba,carearepHulacid(45),nuconineseminedeburuieniigermenideduntori
criptogamici,areobunporozitate,capacitatemaredereinereaapei,darestescump.

1.4Suprafaaiformapepinierei

Suprafaa pepinierei se stabilete nsumnd suprafaa ocupat de spaiile adpostite,


suprafaaseciilordecultur,adrumurilor,construciiloranexe,ariecetrebuiessencadrezentro
suprafaregulatdeformaunuiptratsaudreptunghi.
Suprafaaefectivaspaiiloradpostitesestabiletecuformula:

Sef=Nv/nsauSef=Nv/nm

ncare:
Nnecesaruldepuieipespecii+10%15%pierderi;
vnumrulanilorctstauplantulelei/saupuieiinsolar(12ani);
nindiceledeproducielam2numrulminimdepuieicaretrebuieobinuilaunitateade
suprafaa(9001400bucnfunciedespecierinoase)
nindiceledeproducielametrulliniarnmedie6070puieirinoase/m;
mlungimearndurilor/m2,calculatcuformula:m=1m2/d
dfiinddistana(46cm)dintrernduri.

91

mpduriri

Lasuprafaaefectivseadaugsuprafaapotecilorlatede3040cmcedelimiteazstraturile
cu culturi. Suprafaa efectiv a pepinierei se calculeaz separat pentru fiecare secie (semnturi,
butairi,repicaje)ipentrufiecarespeciedinseciarespectivfolosindformula:

Sef=Nv/n(1+a/c)

n care N,v,n au semnificaiile de la spaiile adpostite; a lungimea ciclului de ameliorare


(deregulunan),iarccicluldeproducie(ani).
nseciadesemnturincmp,indiceledeproducielarinoasearevaloricuprinsentre
800.000 1.600.000 buc/ha n funcie de specie i vrsta ct stau puieii n pepinier; la foioase
valoareaacestuiindiceestedela150.000400.000buc/ha.nseciadebutiriindiceledeproducie
laplopiieuroamericaniestede28.000puiei/ha,34.000buc/halasalciaalb,iarpentruspeciilede
foioase (arbuti n special), indicele de producie la hectar se stabilete n funcie de distanele
adoptatentrebutaiiperndintrernduri.nseciaderepicaj,pentrupuieiiderinoaserepicai
din solar n cmp, indicele de producie este de la 600.000900.000 buc/ha n funcie de specie i
numruldeanictstaupuieiinseciaderepicaj,iarlafoioaseacestindicesestabiletenraportde
distanaadoptatpernduriintrernduriivrstactstaupuieiinaceeaisecie.
Suprafaa drumurilor se stabilete n funcie de limea i lungimea acestora. Suprafaa
seciei de plante mam pentru butai, a marcotierelor se stabilete n funcie de oportuniti.
Pepinierasemprejmuietecugarddinplasdesrm;laintrareaprincipalsemonteazfirmacare
cuprindedenumireaMinisterului,adirecieisilvice,aocolului,numelepepiniereiisuprafaa.

1.5Organizareaterenuluidinpepinier

Terenulpepiniereisempartenseciidecultur:semnturincmp,repicaje,butire,de
plante mam (pentru obinerea butailor i a marcotelor etc). O anumit suprafa este destinat
amplasrii solariilor, rsadnielor, a unor construcii pentru adpostirea muncitorilor pe timp
nefavorabil,ncperipentruprelucrareafructelor,condiionareaseminelor,pstrareaipregtirea
pentru semnat, remiza pentru unelte, utilaje, depozit de carburani, gropi sau platforme pentru
pregtireacompostului,amaterialelorceconstituiepaturilenutritive,suprafeepentrudepozitarea
puieilor .a. Sistematizarea teritoriului are la baz anumite criterii: spaiile adpostite, secia de
semnturi se amplaseaz n apropierea cldirii administrative pentru supraveghere atent i
intervenierapidncazulunorpericole;seciiledebutiriiderepicajesesitueaznapropierea
intrrii n pepinier pentru ca puieii adeseori, de dimensiuni mari s poat fi ncrcai direct n
mijloculdetransport;cldirilorliserezervparteacentralateritoriului.
Seciile sunt poriuni de teren destinate producerii puieilor din acelai material de baz,
dupaceeaitehnologieicroraliseaplicaceeaischemdeasolament(seciadesemnturin
cmp,repicaj,butiri,altoirietc.).Seciilesuntdespritededrumuriprincipaleculimeade46m,
care s permit trecerea concomitent a dou vehicule, drumuri secundare cu limea de 24 m
situatentresoleleuneiseciiidrumuriperimetraleculimeade35m.
nseciiledeculturseaplicunplandeasolament,carepresupunecapeaceeaisuprafa,
culturileforestieresalternezecuculturideplanteierbacee(graminee,careprinsistemulradicelar

92

mpduriri

bogat fasciculat refac structura solului, asociate cu plante leguminoase, capabile s asimileze cu
ajutorulbacteriilordenodozitiazotulatmosferic,asocierecunoscutsubnumeledeborceag).
Asolamentul precizeaz numrul anilor n care sola este ocupat cu plante forestiere i al
anilordestinaiculturiiplantelorierbacee,carempreunformeazcicluldeproducie(c)ameliorare
(a).Frecventsefoloseteplanuldeasolamentcuciclulde3ani,ncaresecultivpuieipnlavrsta
dedoiani(S1,S2)sauunan(S1,S1)ianulaltreileangrmntverde(Iv),dupschemaprezentat
mai jos. Suprafaa destinat unei secii se mparte ntrun numr de sole egal cu numrul de ani
dintruncicludeproducieameliorare,soleleavndsuprafaaegal.
Solele sunt subdiviziuni ale seciei de cultur, egale ntre ele, concepute pentru a permite
rotaia culturilor din cadrul asolamentului (suprafaa unei sole rezult din mprirea suprafeei
secieirespectivelanumrulanilordincicluldeproducieameliorare).Solaesteunitateadecultur
pe care se produc puieii tuturor speciilor pentru care sa adoptat aceeai tehnologie de lucru.
Intrarea solelor n producie se face iniial cu un decalaj de un an una fa de cealalt, fapt ce
determinnprimulcicludeproducieameliorare,pentruopartedinsole,operioaddetranziie.
Decalajulpermiteoproducieanualdepuieiiunvolumanualdelucrriconstant.
Forma unei sole este dreptunghiular, cu lungimea aproximativ dubl fa de lime. Dac
dimensiuniledepesc200(250)mx100(125)m,solasepoatemprintarlale,culungimeaegal
cu limea solei. Tarlaua este unitatea de cultur mai mic sau egal cu sola (n cazul pepinierelor
mici sola ndeplinete rolul tarlalei) pe care speciile se cultiv pe toat ntinderea, cu limea
jumtatedinlungime.
Cndseopteazpentruculturaunorspeciimaipretenioaselastrat,acestaarelimeade
1,10(1,20)milungimeade1020megalculimeatarlalei.Dactarlauaareolimede4050m,
sepoatedividentbliiiacesteanstraturi.Tbliaestesubunitateadeculturculungimeaegalcu
limea solei sau tarlalei care se delimiteaz doar n cazul n care se adopt tehnologia producerii
puieilorlastrat.Stratulesteunitateelementardeculturncazulunorspecii,culimeade1,10
1,20 m i lungimea egal cu limea tbliilor/tarlalelor. ntre straturi se las poteci de 3035 cm
(lungimea unei tlpi de picior), pentru ca muncitorul s le poat parcurge ori, stnd pe potec, s
efectuezemanualunelelucrri:semnat,plivit,inventariereapuieiloretc.

ani

sola1

sola2

sola3

S1

S2

S1

Iv

S2

S1

S1

Iv

S2

S2

S1

Iv

Iv

S2

S1

Schemaplanuluideasolamentcu3sole
(S1iS2semnturide1i2ani,Ivngrmntverde,Ttranziie)

93

mpduriri

Moduldemprireauneiseciidecultur

Activitatea pepinierei se desfoar pe baza unui plan tehnicoorganizatoric ce cuprinde:


situarea pepinierei; condiiile staionale; date fenologice; starea sanitar i nsuirile solului;
produciaprogramat;planuldeasolament;suprafaapepiniereipeseciidecultur,specii,drumuri,
spaiiadpostite,construciianexe;planulanualdecultur;planultopografic;fiedeobservaie.
mprejmuireapepinierei:pepinieravafimprejmuitcuungarddinplasdesrmzincat
(pentruanuumbriculturileianumpiedicacirculaiaaerului),cuochiuride5x5cm,custlpide
betonsituaila2,5munuldealtulcuonlimede2,42m(40cmngropainsol).Garduldeplas
de srm va avea 1,8 m nlime (1,20 m de plas i 60 cm concepui din trei rnduri de srm
ghimpat).Plasadesrmvafingropat20cmnsolibituminatpeaceastporiune.

(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

Temadecontrol11

1. Cereprezintpepiniera?
2. Caresunttipuriledespaiiadpostitefolositenpepinierelesilvice?

94

mpduriri

Lecia12

2.Lucrareasoluluinpepinier

2.1Scopuliimportanalucrriisolului

Cretereaidezvoltareapuieilornpepinierestesemnificativinfluenatdecaracteristicile
fizicochimicealesolului,respectivdefertilitateaacestuia.Fertilitateareprezintcapacitateasolului
deaasiguraelementelemineralenecesarenutriieintroformaccesibilpuieilor(Trziu,1997).
Fertilitatea solului poate fi natural sau artificial. Fertilitatea natural rezult n urma
procesului natural de formare a solului i depinde de toi factorii care au condus la formarea lui
(rocamam,relief,clim,vegetaieetc.).Fertilitateaartificialrezultnurmaintervenieiantropice
prin aplicarea de msuri agrotehnice (lucrarea solului) i ameliorative (aplicarea de ngrminte,
amendamente,irigareetc.).
Fertilitatea artificial contribuie la mbuntirea fertilitii naturale a solului, n vederea
creriiunorcondiiioptimededezvoltareapuieilor.Culturiledepuieiauuncaracterintensiv,iar
fertilitateanaturalasoluluisereducecontinuuntimpdacnusuntluatemsuridemenineresau
mbuntire a acesteia. Cele mai importante msuri de ameliorare a fertilitii solului constau n
lucrareasolului,aplicareangrminteloriaamendamentelor.
Lucrarea solului const dintrun complex de operaii tehnice executate manual cu diferite
unelte sau mecanizat cu utilaje (agregate) cu scopul de afna i structura solul n vederea creterii
corespunztoarea puieilor(BudoiiPenescu,1996; Gus.a.,1998).Prinlucrareamecanic,solul
este dislocat, mobilizat, amestecat i afnat pe adncimea dorit. Prin afnarea, mrunirea,
inversareaiamestecareastraturilordesolpeadncimealucratseamelioreazunelensuirifizice,
chimiceibiologicealesolului.
Prinafnarecreteporozitateasoluluiiseamelioreazregimurilefactorilorecopedologici
(ap,aer,cldur).Afnareadetermincretereavolumuluispaiuluiporos(lacunar)iavolumului
solului cu 2550%, n funcie de textura solului i de adncimea de lucru (Budoi i Penescu, 1996).
Avantajelesoluluiafnatconstaunnclzireamairapid,favorizareaptrunderiiiacumulriiapeii
asigurarea unei mai bune primeniri a aerului, ceea ce conduce la intensificarea proceselor
microbiologice aerobe. n solul afnat, bacteriile heterotrofe de descompunere a humusului i de
fixare a azotului atmosferic sunt mai active, sporind astfel rezerva solului n elemente nutritive.
Afnareasoluluicontribuieilaintensificareaproceselordedezagregareialterareamineralelordin
sol. Dioxidul de carbon, degajat ca urmare a activitii microorganismelor aerobe, dizolvat n ap,
faciliteaz solubilizarea unor compui cu fosfor, calciu, potasiu etc., care devin astfel accesibili
rdcinilorpuieilor(Florescu,1999).
Mrunireasoluluinmacroimicroagregateregleazraportuldintreporozitateacapilari
necapilar, optimul aerohidrotermic fiind considerat atunci cnd spaiul poros reprezint
aproximativ jumtate din volumul solului. ntrun sol mrunit seminele se ncorporeaz la
adncimea optim, asigurnduse ulterior un contact strns ntre sistemul radicelar al puieilor i

95

mpduriri

particulele de sol, sporind astfel capacitatea de nutriie mineral. Pe de alt parte, mrunirea
excesivpoateconduceladistrugereaagregatelorstructuraleiprfuireasuperficialasolului,fiind
favorizatformareacrustei,cuefectenegativeasupraplantulelorsaupuieilordinpepinier.
Inversareastraturilordesolconstnncorporareanadncimeastratuluisuperficialdesol
iaducerealasuprafaastratuluimaiprofund.Prininversare,stratulsuperficialdesoldestructurat
caurmareamobilizrilorrepetateibogatnburuieniestengropatmaiadnc,undeburuienilenu
aucondiiifavorabilederegenerare,lasuprafafiindadusunstratdesolmaibinestructuratimai
bogatnsubstanemineralenutritiveacumulateprinlevigarenprofunzimeaacestuia.Concomitent
cu inversarea straturilor de sol se realizeaz i amestecarea acestora, contribuind la repartizarea
uniformamaterieiorganiceiamicroorganismelorpetoatadncimealucratasolului.

2.2.Lucrareasolului

Operaiile tehnice principale i obligatorii de lucrare a solului (operaiile tehnice de baz)


naintedeinstalareaculturilorsuntdesfundareaigrpareasaufrezarea.Acesteapotfiprecedate
sau urmate de operaii cu caracter auxiliar, cum ar fi mrunirea elinei, cultivaia, nivelarea i
tvlugirea.
npepiniereleforestiere,desfundareaesteoperaiadebazceamaiimportantinelipsit
nlucrareaoricruisol.Prindesfundarestratuldesolestedislocat,rsturnat,mrunitiafnatpeo
anumit adncime, care este determinat de zona fitoclimatic, starea iniial a solului i natura
culturilor care se instaleaz. Adncimea de desfundare trebuie s depeasc lungimea rdcinilor
puieilorceurmeazafiproduinpepinier(lungimeardciniipuieilordetaliemicestede2025
cmiacelordetaliemarede4050cm).
nfunciedeadncimeapecareserealizeaz,desfundareapoatefi:

superficial,cndseexecutpeadncimeadepnla1025cm,

normalde2040(50)cm

profundpeste40(50)cm(Damian,1978).

Desfundareaprofundestenecesarnregiuniledeficitarenumiditate(stepisilvostep)
inseciiledebutiriirepicaj.Eaesterecomandatincelelalteseciideculturalepepinierei,
cndseconstatnrutireacondiiilordinsol,ndeosebiprinformareaartificialsubadncimeade
desfundareaunuistratputernictasat,numithardpan.
Desfundareasoluluiseexecut,deregul,toamnasauprimvara.
Desfundareadetoamnesteobligatoriecndinstalareaculturilorsefacenacelaianotimp.
Desfundareadetoamnprezintuneleavantajeevidentecumarfi:

permiteptrundereaapeiinmagazinareaeincantitimarinsolpnnprimvaraanului
urmtor;

din cauza ngheului i dezgheului din timpul iernii, bulgrii de pmnt se mrunesc,
uurndastfellucrrileulterioaredeprimvar;

primvara, odat cu nclzirea solului ncep intense procese biologice care duc la
mineralizarearesturilororganiceiacumulareadesubstaneuorsolubile;

coninutulnnitraiestede23orimaimaredectnsoluriledesfundateprimvara.

96

mpduriri

Principaleleorganeactivealeplugului:1discultietor;2brzdarul;3cormana;4antetrupia

Principaleleorganeactivealeunuiplugfrdisctietor

Datorit multiplelor avantaje, desfundarea de toamn se aplic deseori i n cazul


semnturilordeprimvar,urmndcaprimvarasseexecutedoarogrpareasoluluidesfundat
ntoamnaprecedent.Indiferentdeanotimp,serecomandcadesfundareasoluluissefacatunci
cndestereavn,coninutuldeapfiindde1520%dingreutateasoluluiuscat.
Desfundarea solului se poate face manual cu cazmaua sau prin artur cu pluguri
monobrzdaresaupolibrzdareacionatedetractor.Dintrecomponenteleunuiplug,organeleactive
principalesunt:discultietor(saucuituldisc),brzdarul,cormanaiantetrupia.
Discultietortaiesolulntrunplanvertical,iarbrzdarulnplanorizontal,rezultndastfelo
fie de pmnt de form paralelipipedic, numit brazd. Prin naintarea plugului, brazda este
rsucit,ntoars,ruptisfrmat.Calitateaarturiidepindedeformacormanelor.Cormanelede
formelicoidalrsucesc brazdacu180,fiindrecomandateladesfundareasolurilornelenitesau
argiloase.Celesemicilindricenursucescbrazda, darofrmieazmai bine, fiindrecomandate n
cazulsolurilorcutexturmaiuoar.Antetrupiarecomandatncazulsolurilorputernicnelenite
seataeaznfaacormanei.Plugulcuantetrupingroapmaibineburuieniledinstratulnelenit
delasuprafaasoluluiiniveleazmaibinesolul.Antetrupiadesprindestratuldesolnelenitdela

97

mpduriri

suprafasubformauneifiidecirca10cmgrosimeidelimeegalcu2/3dinlimeabrazdei
principale, pe care o rstoarn pe fundul anului rmas dup parcursul anterior al plugului. Peste
aceastfieestersturnatbrazdadesprinsdetrupiaplugului.
Pentru creterea productivitii muncii adesea sunt utilizate plugurile reversibile, care la
ntoarcerea tractorului la marginea tarlalei schimb partea de rsturnare a brazdei, astfel c i n
sensulinversaloperaieidedesfundare,brazdelevorfirsturnatenacceaidirecie.

Pluguricu2i3trupie

Plugreversibilcu2seturidetrupie

Plugreversibilcucormanemobile

98

mpduriri

Grpareaconstnlucrareastratuluisuperioralsoluluiprinmrunireabulgrilordepmnt
rmai dup desfundare, afnnd i nivelnd solul la suprafa. Grparea se execut cu grape de
diferite tipuri constructive, care pot avea cadrul rigid sau flexibil, iar organele active sub form de
dini sau discuri. Cele cu cadrul flexibil sunt mai indicate deoarece permit organelor active s
urmreascneregularitileterenului.Calitatealucrriicugrapadepindedeadncimeadeaciunea
dinilor,deformaacestoraideunghiulsubcaresuntfixaipecadru.

agrapcudiscuri;bgrapflexibilcudini;ctritoarenetezitoare

Grapecudinivariantarigidivariantaflexibil

Graprigidstelat

Grapecudisuri(polidiscuri)

99

mpduriri

Grparea excesiv trebuie evitat deoarece conduce la destructurarea solului n timpul


grprii, solul trebuie s aib o umiditate de 40 50% din capacitatea capilar. Adeseori, solul
desfundat toamna necesit primvara devreme, nainte de instalarea culturilor, doar o simpl
nivelaresaunetezireexecutatcuajutorultritoarei,asemntoaregrapei,darlipsitdedini.
Frezarea solului nlocuiete grparea n anumite situaii. Se execut cu ajutorul frezelor de
soldediferitetipuri.Prinfrezaresemruneteiafneazstratulsuperficialdesolpeadncimeade
10 12 cm, asigurnd un regim aerohidrotermic mai bun n patul germinativ. Frezarea poate fi
aplicatincadrullucrrilordentreinereasoluluiulterioarersririiplantulelor,ntrerndurilede
puiei.Eanuesteindicatncazulsolurilormaiuoaredeoarecedistrugestructurasoluluimaimult
dectgrapeleobinuite.

Freze

n cazul terenurilor puternic nelenite este necesar cojirea i mrunirea elinei anticipat
desfundrii.Stratuldeelinsecojetepeadncimeade710cmcuajutorulcultivatoarelor,apoise
mrunete cu grapa polidiscuri, iar dup 2 3 sptmni se ngroap prin desfundare cu plugul.
Cultivaiaarecascopafnareasoluluipeadncimeade1012cmicombatereaburuienilor,fiindo
operaiedelucrareasoluluicuefectintermediarntrearatigrpat.Cultivaiaseexecutcuajutorul
cultivatoareloralecrororganeactivesuntcuitedemrimiiformediferite.Princultivaiiaplicate
primvara se pot pregti pentru semnat arturile de toamn; dup rsrirea plantulelor se
efectueaz pentru ntreinerea solului ntre rndurile de puiei i meninerea sa n stare afnat i
lipsitdeburuieni.Tvlugireapresupunetasareauoarasoluluipeoadncimede510cm,dup
aplicareaoperaiilortehnicedebaz(desfundareigrpare).Seexecutcuajutorultvlugului,fiind
necesar pentru nlturarea afnrii excesive sau pentru mrunirea bulgrilor de pmnt i
nivelareasolului.Aplicatdupsemnare,asiguruncontactmaibunntresemineipmnt.

Cultivatoare

100

mpduriri

2.3Sistemedepregtireasoluluinpepiniere

Casuccesiune,numrimoddeexecuie,operaiiletehnicedelucraresaupregtireasolului
se aplic difereniat n funcie de zona fitoclimatic, starea solului i natura culturilor instalate.
Ansambluliordineadeexecutareaacestoroperaiialctuiescsistemuldepregtireasolului.
n pepinierele forestiere sistemul de pregtire a solului poate fi cu sau fr ogor. Ogorul
reprezint suprafaa de teren pe care timp de cel puin un an nu sunt cultivai puiei, n scopul
realizrii unor lucrri de ameliorare a solului. Sistemul de pregtire a solului cu ogor se aplic n
pepinierele cu caracter permanent i st la baza elaborrii planului de asolament din pepiniere.
Ogorul permite ca pe parcursul unui an s se ia msurile cele mai eficiente de combatere a
buruienilor i mbogire a solului n substane minerale uor accesibile puieilor. Ogorul poate fi
ocupatsaucultivatcudiferiteplanteamelioratoaredesolsaunegru,lipsitcompletdeoricecultur.
n cazul ogorului negru, toamna solul este desfundat adnc i lsat negrpat, pentru
reinereaapeidintopireazpezii.Primvaraseniveleazi,princultivaiisistematice(minim56ntr
operioaddevegetaie),semeninentrostarebundeafnareilipsitdeburuieni.Adncimeade
lucruacultivatoarelorcretetreptat,dedela56cmprimvarapnla1215cmtoamna.Buruienile
fragmentate repetat prin cultivaii se regenereaz vegetativ pe baza substanelor nutritive de
rezerv, care treptat sunt epuizate, realiznduse astfel combaterea buruienilor prin epuizare. n
solul ogorului negru se nmagazineaz rezerve importante de ap i se realizeaz un mediu aerat,
umed i cald, favorabil proceselor microbiologice, prin care solul se mbogete n elemente
minerale uor accesibile puieilor. Aplicarea sistemului cu ogor negru este recomandat n
pepinierelesituatenregiunideficitarenumiditateincareterenulesteputernicnpditdepir.
Sistemuldelucrareasoluluicuogorcultivatprezintoseriedeavantajefaadecelcuogor
negru,chiardacnucontribuienaceeaimsurlacombatereaburuienilor.Princultivareaogorului
cu leguminoase i graminee (ngrmnt verde) solul i mbuntete structura i se
mbogetecuhumusiazot.
Efectelefavorabilealeogoruluicultivatsunt:

restructurareasoluluiimbogireannutrieni;

maibunalctuiregranulometricistructuralasolului;

masavegetalprodus,ncorporatnsollmbogetenhumus;

rdcinile plantelor din sola n ameliorare aduc din straturile inferioare ctre suprafaa
soluluielementenutritivelevigate;

leguminoasele mbogesc solul n azot atmosferic, acumulat prin intermediul bacteriilor


simbioticedenodoziti,realiznduseomaibunactivareamicroorganismelor.
De asemenea, prin cultura ngrmntului verde se ajunge la sporirea unor constitueni

baziciinutrieninformeuorasimilabile,lacreareai/saumeninereaunornsuirifiziceichimice
ale solului, favorabile plantelor cultivate i se combat eficient buruienele. n timpul sezonului de
vegetaie,planteledinsolanamelioraresecosescdedoutreiorinperioadademaximnflorire;
masaverderezultatdin primai eventualadouacosiresepoate composta,iarceaprovenitdin
ultimacosiresencorporeaznsol,odatcuarturadetoamn.

101

mpduriri

2.4Asolamente

Asolamentulredsuccesiuneantimpispaiuaculturilordepuieinseciiledeculturidin
pepinier, precum i ansamblul operaiilor de ameliorare a nsuirilor fizicochimice i biologice ale
solului.Asolamentelenpepiniere,reprezinttehnologiabazatpeoanumitrotaieaculturilorde
specii lemnoase cu specii ierboase (fabacee i graminee) n scopul refacerii fertilitii i structurii
solului. Asolamentul precizeaz ciclul de producieameliorare care presupune ca pe o sol,
reprezentndoanumitsuprafa,ssecultiveunadougeneraiisuccesivedepuieitimpde24
ani,ncondiiidefertilitatecelpuinmijlocieasolului,dupcaresolasfiesupusunorlucrride
ameliorareasolului.
Pentrustabilireaconcretasistemuluideasolamentncazulfiecreitehnologiideproducere
a puieilor (pentru care se nfiineaz o secie de cultur separat), trebuie cunoscui urmtorii
parametriculturali:

vrstaderecoltareapuieilor,

cicluldeproducie,

cicluldeameliorare.

Deexemplu,vrstaderecoltare(v)pentrupuieiidetaliemiccurdcininudeproduiprin
tehnologiasemnturilorncmpestede12anilaspeciifoioase,respectivde34(6)anilaspecii
de rinoase. Datorit diferenei n ceea ce privete vrsta puieilor pentru cele dou categorii de
specii,ncmpulpepiniereisenfiineazseciiseparate,defoioase,respectiv,rinoase,chiardac
producereapuieilorserealizeazprinaceeaitehnologieasemnturilorncmp.
Ciclul de producie (c) este cel mai mic multiplu comun al vrstei puieilor produi prin
aceeaitehnologienaceeaiseciedecultur.Caurmare,ntruncicludeproduciesepotobinede
peaceeaisol(unitatedecultur)una,dousauchiartreirecoltedepuieiaparinnduneianumite
specii, n funcie de vrsta lor de recoltare. n practica culturilor de pepinier din ara noastr se
adopt,ngeneral,sistemedeasolamentcucicludeameliorare(a)deunan.
Intrarea solelor n producie se face cu un decalaj de un an una fa de cealalt, fapt ce
determin n primul ciclu de producieameliorare, pentru parte din sole, o perioad de tranziie.
Decalajulpermiteoproducieanualdepuieiiunvolumanualdelucrriconstant.Abialaintrarea
naldoileaciclu,toatesolelesecieisuntnproduciepotrivitsistemuluideasolamentadoptat.
Laadoptareasistemuluideasolamentserecomandcasuprafaanamelioraresreprezinte
cel mult 33%, iar solele n cultur 67% din suprafaa ciclului de producieameliorare, cel mai
rspnditnpepinierelesilvice,fiinddetreiani,cutreisole,dupschema:semnturideunan(S1),
semnturidedoiani(S2)sautotdeunan(S1),ngrmntverde(Iv).
Dac fertilitatea solului este cel puin mijlocie, se poate adopta asolamentul cu ciclul de
producieameliorarede5ani,dupschemaS1S2S1S2Iv,suprafaanculturfiindde80%,iarcea
nameliorare20%.ncazulcultivriinaceeaisecieauneispeciicuvrstaderecoltarede2aniia
alteia cu 3 ani, ciclul de producie va fi de 6 ani, caz n care se poate opta pentru un ciclu de
ameliorarede1sauchiar2ani.

102

mpduriri

ani

sola1

sola2

sola3

sola4

sola5

S1

S2

S1

S1

S2

S1

S2

S1

S2

S1

Iv

S2

S1

S2

S1

S1

Iv

S2

S1

S2

S2

S1

S2

S1

S1

S2

S1

Iv

S2

S2

S1

S2

S1

Iv

Schemaplanuluideasolamentcu3sole
(S1iS2semnturide1i2ani,
Ivngrmntverde,Ttranziie)

10

Iv

S2

S1

S2

S1

ani

sola1

sola2

sola3

S1

S2

S1

Iv

S2

S1

S1

Iv

S2

S2

S1

Iv

Iv

S2

S1

Schemaplanuluideasolamentcu5sole
(S1iS2semnturide1i2ani,
Ivngrmntverde,Ttranziie)

(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

Temadecontrol12

1. Cereprezintdesfundareasolului?
2. Cereprezintasolamentul?

103

mpduriri

Lecia13

3.nmulireagenerativ

3.1Metodedesemnare

Semnatul este lucrarea de ncorporare a seminelor plantelor de cultur n sol sau stratul
nutritiv de germinaie din solarii ori de mprtiere a acestora la suprafaa solului sau a stratului
nutritiv,asigurndcondiiinecesaregerminriiirsririiplantulelor.
Semnareancmpulpepiniereiprezintuneleavantaje,precum:nusederanjeazrepetat
sistemul radicelar ca n tehnologia solarrepicaj; puieii se adapteaz la condiiile mediului natural
ntroperioadmaimare1(2)ani2(4)anidelarsrireaplantulelorpncnddevinapideplantat;
se elimin cheltuielile de realizare a spaiilor adpostite, procurare a materialelor i pregtire a
stratuluidegerminaie.
1. n teren neprotejat i n spaii adpostite ncorporarea seminelor n stratul nutritiv se
facenrnduri(rigole),orientatefrecventperpendicularpelungimeastratuluidinsolariparalelcu
lungimeasoleisauatarlaleincmp.
Rigolelesuntmicinuleecuadncimidiferitenfunciedemrimeasemineloriperioada
de semnat, situate la distane egale ntre ele cnd semnatul se face manual (46 cm n spaii
adpostite, 1820 cm pentru cultura rinoaselor, 3033 cm pentru cultura foioaselor n cmp
deschis)saunrndurigrupatenbenzi(maidesctedousautreirnduricudistanantreelede
1425cm);ntrebenzi,distanaestemaimare(4060)cm,pentruapermitetrecereaorganelorde
rularecndlucrrileseexecutmecanizat.
Trasarea rigolelor, atunci cnd semnatul se execut manual, se face cu ajutorul unor
marcatoarederigole.Latrasarealortrebuiescrespectateurmtoarelecriterii:

distanaconstantntrerigole,stabilitiniial;

rectitudinearigolelor;

paralelismulntrerigole;

forma rigolelor n seciune (triunghiular pentru seminele foarte mici,


dreptunghiularsauptratpentruseminelemijlociiimari);

adncimeaconstantarigolelor.
Lungimeatotalarigolelorpeunitateadesuprafa(hectar)secalculeazcuformula
Lm

Lm

10.000
d pentrurnduriechidistante,respectiv

10.000 n
a (n 1) b pentrurndurigrupate,ncare:

Llungimeatotalarndurilor[m/ha];
dintervalulntrerndurileechidistante[m];
nnumrulrndurilorgrupate;
adistanantrebenzi[m];bdistanadintrerndurileuneibenzi[m].

104

mpduriri

nspaiiadpostite,rigolelesuntechidistantentreele:4cmpentrubrad,molid(plantulele
crescmaincet),i6cmladuglas,pini,larice.
Cndsemnatulsefacecu maina,marcareaitrasarearigoleloranticipeazncorporarea,
aceasta fiind urmat de acoperirea seminelor, inclusiv o uoar tasare a stratului acoperitor.
Mainile de semnatau caorganeactive:brzdarulcaredeschiderigola,distribuitoruldesemine
reglabildupmrimea,formainormadesemnat,douorganelateraleceacopersemineleiun
tvlugcetaseazuorsoluldeasuprarigolei.
Indiferent de metoda i modul de executare a semnturii trebuie s se respecte
urmtoarelereguli,pelngcelemenionatelatrasarearigolelor:distribuireauniformaseminelor
dea lungul rigolelor; respectarea normei de semnat; acoperirea uniform a seminelor dup
semnareiuoaratrasareastratuluiceleacoper.
2. Semnatul prin mprtiere presupune distribuirea seminelor mai mult sau mai puin
uniform pe suprafaa unitii de cultur. Se practic rar, de obicei n cazul seminelor foarte mici,
careseacoperulteriorcuunstratsubire(sub1cm)demranisauhumus.

3.2Normadesemnat,perioadaiadncimedesemnare

Normadesemnatreprezintcantitateaoptim,exprimatngramesaunumrdesemine,
ceseseamnlaunitateadelungime(metru)sausuprafa(m2)pentruaobinelarsriredesimea
optim de plantule, care prin dispariia normal a unor exemplare s conduc, dup scoaterea i
sortareapuieilorlaunnumrdeexemplareaptedeplantategalsausuperiorindicilordeproducie.
Indiceledeproduciereprezintnumrulminimdepuieicaretrebuieobinuilaunitateade
suprafa efectiv cultivat din pepinier cu specia respectiv, pentru ca respectiva cultur s fie
rentabil.Acestaesteinfluenatdedesimeaoptimapuieilor,diferitnfunciedespecie,vrstala
caresescotpuieiidepesuprafaaocupatidecondiiilestaionale(valoareaunorfactoriclimatici,
aprovizionareasoluluinnutrieni,nsuirilesalefizice).
Pentrustabilireadesimiioptimesepornetedelaspaiulminimdenutriienecesarfiecrui
puiet,aparinnduneianumitespecii,ndiferiteperioadedecretere.npractic,spaiuldenutriie
seasimileazconvenionalcusuprafaadenutriienecesarunuipuiet,avndvaloridiferite,cade
exemplu:lastejarpedunculat225cm2nstepi110150cm2nzonaforestier,ceeaceconduce
laodesimeoptimde1520,respectiv2230puiei/mrigol;lasalcm,suprafaadenutriieestede
145225cm2,desimeaoptimfiindde1523puiei/mrnd.Rinoaselefiindmaipuinpretenioase
secultivlaodesimemaimare7080puiei/mrnd,molidulipinulmulumindusecuosuprafa
denutriiedenumai20cm2(molid)i11cm2(pin).npracticasilvicsaustabilitpebazacercetrilor
iaexperieneivalorimediialeindicilordeproducie(Pepiniere.Recomandritehnice,1994).
n solarii, indicii de producie au valori mai mari ca urmare a stratului bogat n substane
nutritive, vrstei mai mici ct sunt meninui i, bineneles, a factorilor de mediu mai favorabili
procesuluidecretere.
Cantitatea de semine ce se seamn la unitatea de lungime depinde de specie, calitatea
seminelor,exprimatprinindiciicalitativistandardizai,anotimpulncareseexecutsemnturile,
105

mpduriri

coninutul n ap al seminelor n momentul cntririi pentru stabilirea normei etalon, aplicarea


unorprocedee(umectare)destimulareagerminaiei.a.(Pepiniere.Recomandritehnice,1994).De
menionatcvalorilenormelordesemnatsuntvalorilepentrusemineledecalitateaIconform
STAS1808/2004.PentrusemineledecalitateaII,normeleredatesemajoreazcu40%larinoase
i30%lafoioase.
Norma de semnat se poate calcula lund n considerare indicii calitativi ai seminelor i
numruloptimdeplantulelarsrire,folosindformula:
q(g)

M 1000 n
100 V

1
1.000
V

ncare:
qnormadesemnat(g);
M1000masaa1000semine(g);
nnumruloptimdeplantulelarsrirelametruderigolsaum2
Vvaloareacultural(%)
nlocuindnformulainiial,valoareaculturalcupuritateaP(%)igerminaiatehnicGt
(%),nfinalnormadesemnatsecalculeazcuformula:

qg

10n M1000

P G t

Perioada de semnare se refer la intervalul de timp n cursul cruia seminele se


ncorporeaz n sol sau n stratul nutritiv. n cmpul pepinierei, deci n condiii naturale de mediu,
semineleforestiereseseamnprimvaraitoamnanperioadediferite,nfunciedematuraia
acestora, longevitatea natural, condiiile de pstrare, starea de repaus; sunt specii la care
semnturilesepotfacentimpulveriisauchiariarna.
n climatul rii noastre, par mai indicate semnturile de primvar, deoarece prezint
urmtoareleavantaje:

semnatenperioadaoptim,socotitatuncicndtemperaturasoluluilaadncimea
deaproximativ5cmarevaloarea,laora8dimineaa,de810Cpentrumolid,pin
negru,pinsilvestruipeste10Cpentrubrad,larice,salcm;semineleacestorspecii
germineazntroperioadscurt,iarplantulelersaruniform;

seminelepotbeneficiadeunsolreavn,caurmareatopiriizpeziiiaperioadeide
precipitaiidelanceputulprimverii;

se evit rsrirea plantulelor naintea ultimelor ngheuri trzii (n jur de 20 mai),


dacsemnareasefacecu1015zilenaintededatamedieaacestora;

sezonul de vegetaie de la rsrirea plantulelor este suficient de lung pentru ca


acesteasselignificepnlaapariiatemperaturilornegativentoamn;

se elimin pericolul consumrii seminelor de ctre oareci sau a plantulelor cu


germinaieepigee;

se poate aplica stratificarea ori prerefrigerarea ca mijloace de stimulare a


germinaiei.

106

mpduriri

Ca dezavantaj se menioneaz dificultile de conservare a seminelor care pretind condiii


specialentimpulpstrrii(celecuconinutmaredeapdeexemplu).
Semnturileexecutatetoamnaprezintieleuneleavantaje:

seminele care ajung la maturaie n faza de prg a fructelor, semnate imediat


dup recoltarea i prelucrarea fructelor germineaz fr a mai fi necesar
stratificareapentrueliminareastriidedorman;

conservareapesteiarnaseminelorncorporatensolarelocncondiiinaturale;

seeliminpstrarearelativdificilpesteiarnaseminelorunorspecii;

se conserv mai bine apa acumulat n sol n timpul iernii, care, n cazul
semnturilor de primvar se poate pierde parial, ca urmare a lucrrilor de
pregtireasolului.

Semnturiledetoamnprezintnsioseriededezavantaje:

poate fi depit momentul recoltrii fructelor n stare de prg seminele


semnate intr n repaus profund astfel c n anul urmtor terenul va fi ocupat de
culturimoarte;

seminele ncorporate n lungul rigolelor pot fi depistate uor i consumate de


roztoare;

seminelepotdegera,caurmareagerurilordintimpulierniidaclipsetestratulde
zpad,solulfiindngheatpnlaoadncimesuperioarceleidesemnare;

ntoamnelelungiicalde,plantulelepotrsrii,nconsecin,suntcompromisede
temperaturilenegativefoartesczutedintimpuliernii;

apare riscul ca plantulele rsrite primvara devreme (cnd temperaturile uneori


ridicatenaceastperioadfavorizeazprocesuldegerminaie),sfievtmatede
ngheuriletrzii.

Semnturi n timpul verii se fac mai rar i pentru puine specii. Astfel, se seamn la
nceputulveriiseminelede:plop,salcie,ulm.
Varatrziu,sencorporeaznsolseminelecutegumentullemnos(smburoase)alecror
fructesecoclanceputulveriicire,viin,corcodu,caisdupoprealabilstratificarede5060
zilelaandevar.Totspresfritulveriiseseamnacheneledeteirecoltatenprg.
n mod excepional, seminele se pot distribui pe terenul destinat producerii puieilor i
iarna.Astfel,lamesteacn,lujeriipurttorideamenifructiferisenfignzpadntimpuliernii.Prin
topireatreptatazpezii,semineleaderlasolulreavnigermineaz.
nspaiileadpostite(solarii)semnturilesefacspresfritulierniinceputulprimverii,
deoarecetemperaturilesuntmairidicatedectncondiiinaturale.
Adncimea de semnareestedeterminatdemrimeaseminelor,perioadadesemnare,
textura solului. n general, seminele se ncorporeaz la o adncime de 23 ori mai mare dect
grosimealor.Adncimeaestemaimarecu12cmlasemnturilefcutetoamnacomparativcucele
deprimvarincazulsolurilorcutexturuoar.

107

mpduriri

Seminelefoartemici(plop,anin,mesteacn,ulm,tuia)seseamnla0,20,6cm;practic,
n rigolele marcate, uor tasate, se mprtie seminele, acoperinduse cu un strat de mrani cu
grosimeamenionatmaisus.
Pentruseminelemici(molid,larice,pin,duglas,mce.a.),adncimearigolelorestede1,0
1,5cmpentrusemnturiledeprimvarinsoluricutexturamijlociegreaipoateajungepn
la 2,0 cm n soluri cu textur uoar sau dac semnturile se fac toamna. Seminele de mrime
mijlocie (acerinee, tei, frasin, fag, salcm, corn, cire i altele asemntoare) se ncorporeaz
primvarainsoluricutexturagreala23cmila34cmtoamnaipesoluricutexturauoar.
Seminelemari(ghinda,castanele)semprtiedealungulrigoleloradncide68cm.
Excepii fac seminele de chiparos de balt care, dei au 57 mm (mrime mijlocie), sunt
semnate la 5 cm adncime, ca urmare a preferinei lor n perioada de germinaie fa de soluri
revene umede, ca i seminele de dud, care dei sunt foarte mici (n jur de 2 mm), semnate la
adncimeade2cm,germineazntroperioadscurt.

3.3Producereapuieilornrecipiente

nultimeledecenii,folosireapuieilorcurdciniprotejateestetotmaifrecvent,maialesn
rilecuclimmaiaspr.Spreexemplu,npepiniereleforestieredinPeninsulaScandinavicinordul
continentuluiamerican,peste60%dinproduciadepuieioreprezintpuieiicurdciniprotejate
(Negruiu.a.,1993).
Producereapuieilorcurdciniprotejateprezintnumeroaseavantaje:

sistemulradicelarnuestederanjatcuprilejulplantriilaloculdefinitivi,caatare,se
evitvtmrilemecaniceifiziologiceproduserdcinilornude;

sepotplantalaperioadediferitedelarsrire(23lunipnla23ani);

perioadadeplantarepoatefimailung;

dimensiunile i forma recipientului sau a containerului faciliteaz transportul


puieilorcuprilejultransplantrii;

puieii cu rdcini protejate se adapteaz mai repede noilor condiii, scurtnduse


perioadadeadaptarei,ncontinuare,acetiaauocreteremaisusinut;

utilizarea puieilor cu rdcini protejate sporete reuita plantaiilor n staiuni cu


condiii grele de vegetaie (staiuni extreme), fiind uneori singura modalitate de
instalareavegetaieinastfeldesituaii(Damian,1978);

uniformitatea balului sau a recipientelor n care se afl sistemul radicelar permite


mecanizareaparialsautotalaoperaieideplantare.

Undezavantajevidentlreprezintcostulmairidicatalproduceriipuieilor,datorit:

procesuluimailaboriosicostuluimaterialelor,recipientelor,mediuluinutritiv;

folosireachiarpentruoscurtperioadaspaiiloradpostite;

volumul sporit la depozitarea i transportul puieilor cu rdcini protejate,


comparativcumnunchiuriledepuieicurdcininude.

108

mpduriri

Avndnvedereposibilitateaexecutriimecanizateaplantrii,frecvenaiduratamaimica
lucrrilordengrijire,caurmareavigoriidecretereapuieilori,nconsecin,aatingeriirapidea
striidemasiv,adeseorifolosireapuieilorcurdciniprotejateestejustificatieconomic.
n pepinierele forestiere, procedeele de producere a puieilor cu rdcini protejate sunt
diferitenfunciede:a)materialuldincareseconfecioneazrecipientele;b)dimensiunileiforma
acestora;c)mediulnutritivfolosit.
a1.Camaterialedeconfecionarearecipientelorsuntpreferatecelebiodegradabiledup5
7 luni de la plantare, ca de exemplu: hrtia, cartonul, celuloza; turba+fibra lemnoas; muchi
Sphagmun+celuloz;argil+pleav;argil+paietiate;lutnears;tulpinileunorplanteichiarfrunzele
maimarialeunorplante.Recipienteleconfecionatedinastfeldematerialeseplanteazmpreun
cupuietulipotfacecorpcomuncumediulnutritivsaupotfirecipientebiodegradabileexpandabile
sub form de pastile. Exemple recipientele Jiffy, Paperpot, Ontario, Walter. Dup plantare,
recipientesepotdescompune(recipientelePaperpot)orirdcinile,datoritpresiuniiexercitate,le
strpungnaintededegradare(recipienteleOntariosauWalter).Recipienteleprezintdezavantajul
cnuntotdeaunasedesfacorisedescompuninacestcazrdcinilenusemaidezvoltnormal.
a2. Recipientele se pot confeciona i din materiale recuperabile (material plastic, lemn,
metal, lut ars, sticl incasabil etc.), din care puieii se extrag nainte de plantare. Dup modul de
prezentare pot fi: recipiente individuale (vase, celule, tuburi, ghivece); recipiente bloc,
compartimentateprinpereimobili;recipientetipcopert;recipientesubformadetvisaucutii
ncaresecultivmaimulipuiei(Florescu,1996).
Recipienteleindividualesepotaezaseparat(ghivecedinplastic,dinlutars)saupeuncadru
carepermitemanipulareasimultanamaimultorbuci(recipienteleRayLeachSingleCell)

a)pastilJiffy

b)tuburiOntario

c)cartueWalter

d)recipientePaperpot

d)recipientRayLeachSingleCell

e)recipienteStyrofoam

f)recipienteHiko

Tipuriderecipienteutilizatepentruproducereapuieilorforestiericontainerizai

109

mpduriri

SistemulHiko

PlantulcrescutnrecipientHiko

SistemulRayLeach

SistemulJiffy

Principalelesistemeutilizatepentruproducereapuieilorforestiericontainerizai

110

mpduriri

Recipientele bloc sunt constituite din plastic rigid sau polistiren i au mai multe uniti
(celule,caviti)deformtronconicsautrunchidepiramid,oastfeldeformnlesnindextragerea
puieilorcubaluldematerialncaresuntrspnditerdcinile.Pentruastimulaformareardcinilor
iaseevitaspiralarealor,fiecarecavitateprezintnervurilongitudinale(recipienteleHiko)saufante
laterale(recipientelePlantsystem80).
Recipientele tip copert sunt alctuite din folii de plastic profilat prin turnare care, prin
suprapunere asemenea nchiderii coperilor unei cri, formeaz un set de caviti individuale de
forma unui trunchi de piramid, fiecare cavitate prezentnd nervuri longitudinale. Mai multe
asemenea seturi sunt aezate ntrun cadru de plastic dur, care permite manipularea uoar a mai
multorrecipiente(recipienteleS/LRootrainer).
Recipientele sub forma unor tvi sau cutii suntconstruitede reguldinplasticipermit
creterea n acelai recipient a mai multor puiei (recipientele Vapo) care se extrag cu un bal de
form paralelipipedic. Avantajul const n faptul c rdcinile se dezvolt asemntor celor din
condiiilemediuluinatural.
Minirecipientele sunt de dimensiuni mici, realizate din materiale plastice avnd forma
tronconic sau trunchi de piramid. Dup rsrire, plantulele sunt inute o perioad scurt (cteva
luni)dupcaresetransplanteazcubalnrecipientemaimarisauncmpulpepinierei.Indiferentde
materialul folosit la confecionare, acesta trebuie s fie suficient de solid i durabil, pentru ca
producereaitransportulpuieilorsnufieafectate.
Recipientele recuperabile se realizeaz mai frecvent din plastic dur, care prelungete
perioadadeutilizarepnla10ichiar20ani.
b. Dimensiunile i forma recipientelor depinde de sortimentul de puiei ce urmeaz a se
produce, de perioada ct sunt meninui i de mrimea seminelor. Pentru puieii de talie mic,
volumul recipientelor variaz ntre 40500 cm3. Valorile diametrului sau ale laturii n partea
superioarsuntdela2pnla14cm,iaralenlimiidela5pnla30(40)cm.Mrimeaimasa
recipientelor se coreleaz cu mijloacele de manipulare i transport (manual sau mecanizat). n
general,masacontainerelorcurecipienteestede3040kg.
Forma recipientului se recomand s fie tronconic sau trunchi de piramid. n seciune
orizontalpoatefi:circular,ptrat,dreptunghiular,hexagonaletc.Foarteimportantesteforma
pereilor interiori ai recipientelor. Dei rdcinile puieilor au creterea geotropic, ele tind s se
dispunlateralnjurulpereilorrecipientelor(aanumitulfenomendespiralare)dacnuntlnesc
un obstacol. Acest fenomen nu afecteaz creterea puieilor n recipiente, dar poate avea efecte
extremdenegativeasuprastabilitiiicreteriidupplantareapuieilornterenuldempdurit.
Pentrueliminareafenomenului,pepereiiinteriorilauneletipuriderecipientesauprevzut
nervurilongitudinaledecirca2mmnlime,careoprescspiralarea,obligndrdcinilescreascn
jos,iarlaaltetipurisaurealizatfantelongitudinale,astfelcrdcinilecetrecprinele,inceteaz
creterealateralcndvinncontactcuaerul.

111

mpduriri

c. Mediul nutritiv folosit este diferit, fiind constituit n general din amestecuri speciale: o
parteturbfinmcinat+opartenisipdemrimemijlocie;nisip+mrani+compost+pmntde
elin+humusdepdure+vermiculit,perlit.a.
Condiiilepecaretrebuieslendeplineascmediulnutritivsunt:ssemeninpermanent
umed;saibungradmaredeafnare;sconinnutrieniinecesaricreteriiplantuleloripuieilor;
sfiedezinfectat.
Fazeledelucrualeprocesuluideproducereapuieilorcurdciniprotejatesunt:

umplerearecipientelorcumediulnutritiv;

ncorporareaseminelor;

aezarearecipientelornspaiiadpostitecuposibilitateareglriitemperaturii;

ngrijireaplantuleloripuieilor:administrareadesubstanenutritive,udatartificial,
plivireaprinsmulgereaburuienilor;

fortificareapuieilorprintransferarearecipientelordinspaiileadpostitencmpul
pepinierei;

scosulpuieilordinrecipiente;ncazulcelorrefolosibileoperaiapoatefifcutatt
npepinier,puieiifiindambalainbaxuridecartonspreafitransportai,ctin
terenuldempdurit.

La majoritatea procedeelor fazele tehnologice sunt mecanizate sau chiar automatizate.


Dintre procedeele frecvent practicate sunt: procedeul Paperpot, procedeul Jiffy, procedeul Vapo
folositenFinlanda,procedeulHikoconceputnSuediaifolositnnumeroaseri.
n ara noastr, datorit costurilor de producie mai ridicate, puiei cu rdcini protejate
crescuinpungideplasticperforateaufostutilizainumailampdurireaunorterenuridegradate.O
linie de producie Paperpot i una Jiffy importate au servit la experimentri privind producerea
puieilorcurdciniprotejate.
(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

Temadecontrol13

1. Cereprezintnormadesemnat?
2. Cefactorideterminstabilireaadncimiidesemnare?

112

mpduriri

Lecia14

4.nmulireavegetativ

4.1Importanaiavantajelenmuliriivegetative(asexuate)

Plantele lemnoase se pot nmuli pe cale vegetativ din butai, marcote, drajoni, inclusiv
multiplicarea clonal in vitro. Reproducerea sau nmulirea asexuat (vegetativ, restituia) se
realizeazprindiviziuneacelulelorsomaticeiconstnreproducereaunorprivegetativedeplant
fiindposibildatoritcapacitiideregenerareaorganelorvegetative.

Avantajelesuntmultiple:

exemplarele obinute asexuat, n majoritatea cazurilor nfloresc i fructific mai


devremecomparativcuceleprovenitedinsmn;
nmulirea nu este legat de formarea unor organe speciale de reproducere i, ca
atare,sepoaterecurgelaaceastadinprimeleetapededezvoltare(fazajuvenil);
nmulirea vegetativ are capacitatea de transmitere a nsuirilor morfologice i a
caracterelorstadialepecareleareplantadonor;
noileexemplaremotenescmaifidelnsuirileindividualealeexemplarelordonor;
ontogenetic,noileexemplarepreiauicontinudezvoltareaorganelorvegetativedin
caresauregenerat,decinuseobineonougeneraiedeplante;
pentru unele specii dioice (plopi euramericani) sau care fructific rar, nmulirea
vegetativestesingurasauceamaiindicatmetoddeobinereanoilorexemplare;
deregul,puieiiobinuiprinrestituiecrescmairepedeilavrsteegalesuntmai
viguroicomparativcupuieiiaceleiaispecii,proveniidinsemine.
nmulireavegetativprezintiuneledezavantaje:
cloneleregeneraterepetatdinbutaipierdvigoareadecretere;
datorituniformitiiexcesive(proveninddelaaceeaiclon)noileexemplaresunt
maiexpuseatacurilordiverilorduntori;
lamultespecii,nrdcinareabutailoresteposibilnumainspaiiadpostite,ceea
ceconducelauncostmaimarealproduceriipuieilor.

4.2Butireacubutaidetulpin

Butaii reprezint fragmente de organe vegetative detaate de plantele mam, care, n


prezenaunorfactoriexogeni(cldur,umiditate,oxigen),formeazrdciniitulpini,generndnoi
exemplare. Tehnologia adoptat n pregtirea butailor trebuie s valorifice optim capacitatea
plantelordeasenrdcinaideaproducenoiindivizi.Fenofazancareserecolteazestecorelat
cudisponibilitateageneticistareafiziologicoptim.nprezent,pentrufavorizarearizogenezeise
potfolosisubstanestimulatoare(AIAacidulbetaindolilacetic,ANAacidulalfanaftilacetic,AIB
acidulbetaindolilbutiricsauRADISTIMunbiostimulatorrizogen).

113

mpduriri

Mrimeabutailor(lungimea,diametrul)trebuiesasigurerezerveledesubstanenutritive
pentru meninerea viabilitii i pentru rizogenez pn la formarea noilor plante capabile s se
hrneasc prin procesul de fotosintez. Dimensiunile minime sunt precizate n STAS 2104/2004
Butai de arbori i arbuti. Confecionarea butailor se bazeaz pe organizarea morfologic i
anatomic a organelor plantei. Executarea seciunii butaului n preajma mugurilor, puncte de
maximactivitatebiologic,asigurmeninereacirculaieiinterneaapei,concentrareaauxinelorn
zonarnit,stimulareameristemeloriaaltoresuturicapabilesproducmeristemerizogene.
Exemplareledincareserecolteazbutaiitrebuiesfietinere,viguroase,nperfectstare
desntate.npepinierelemariproductoaredepuieidinbutai,plantelemamsuntcondusesub
formdetufe,fiindsupusetierilordejuvenilizare.
Duporganuldincaresuntconfecionaibutaiilaspeciilelemnoasesedeosebescbutaide
ramur(saudetulpin)iderdcin.
Butaiideramur(sautulpin)suntcategoriaceamaifolositnpepiniere.Dupmodulde
recoltareiconfecionaresedisting:butaisimpli,cuclci,cuinel,cucrlig,cuunmugure.
Butaii simpli se confecioneaz din lujeri drepi, neramificai, n vrst de un an, care se
secioneaznfragmente de1518 cm n cazularbutilori2025 cm la plop,salcie,eliminnduse
vrfurilepreasubiri(sub0,5cmlabutirilenspaiileadpostiteisub1,0cmlacelencmp)
STAS 2104. La butaii lignificai tietura inferioar se face perpendicular pe ax cu 23 cm sub un
muguresauchiarprinnoddaclujerulestefistulos(Forsythia,Deutzia.a.),iarlabutaiinelignificai
sefaceobliclabazainternodului.Tieturasuperioarsefacelacirca1cmdeasupraunuimugure,tot
perpendicularsauoblicpentrucaapasnustagnezepetieturisptrundnexcesnbuta.
Butaiicuclciseobinprindesprindereabruscalujeruluideperamuradeinserie,de2
3ani.Labazabutauluirezultomicporiunedescoaricambiudeperamuramam,care,la
unele specii, asigur o nrdcinare mai bun fa de butaii simpli. Butaii cu inel reprezint o
variantabutailorcuclci.Eisedetaeazderamuramamcuajutorulunuibriceag;nmomentul
detariilujeruluideramurapurttoareseiaiunmicscutdinscoaraicambiulacesteia.
Butaiicucrligseconfecioneaznumaidinparteabazalalujeruluianual,tiatcuunmic
fragmentdinramuramam,nvrstdedoiani.Asemeneabutaiseutilizeazlanmulireadudului,
platanului,plopuluialb.a.

Butaidetulpinlignificai:asimplu;bcuclci;ccucrlig;dmoddebutire

114

mpduriri

Butaiicuunmugure,mairarfolosiilaunelespeciilacarematerialulmaternalestelimitat,
suntporiunidelujerlignificat(pregtitderegulnrepausulvegetativ)cuunsingurmugure.
Dupgraduldematurarealesuturilorbutaiipotfilignificai,semilignificai,verzi.
Butaiilignificai,folosiicelmafrecvent,aparinspeciilorfoioase.Eiprovindinlujerianuali
intrainrepausvegetativ,devigoarecelpuinmedieisntoi.
Butaii semilignificai se recolteaz n cea de a treia fenofaz de cretere (iulieaugust). n
funcie de lungimea lujerului anual, ei pot fi fragmente de lujer sau lujerul n totalitate (inclusiv
vrful),cusaufrclci,avndolungimede1015cm.
Butaii verzi provin de la exemplare care vegeteaz activ, din lujeri nc nelignificai. n
condiiile naturale din ara noastr, perioada optim de recoltare este luna iunie, spre mijlocul
fenofazeiatreiadecreterevegetativ(ncetinireaincetareaalungiriilujerului).

Butaidetulpinnelignificai:adefoioase;bderinoase;cmoddebutirenrsadnie

Lamajoritateaspeciilor,butaiiverzisuntfragmentedelujerinfrunzii,lungide1012cm,cu
unulsaumaimulteinternoduri.Serecomandcaseciuneainferioarsfieoblic,pentruformarea
uneisuprafeectmaimaridecalus,deoarecemuguriiadventivi(singuriigeneratoriderdcini)se
formeaz n acest esut parenchimatic nedifereniat la nceput, din care ulterior se separ treptat
elemente de conducere, cambiu propriu i mugurii de cretere. Frunzele din partea inferioar a
lujeruluiseeliminpeoporiunede23cm.Celelaltefrunzesepstreaznntregimeorilimbulse
scurteazcuotreimesauchiarjumtatepentrueliminareapericoluluidedeshidratareabutaului.
Laconifereseconfecioneazfrecventbutaisemilignificai(nlunaaugust)ilignificaicuclcisau
cuinel,nperioadarepausuluivegetativimairarbutaiverzi.
Perioadaderecoltareiconfecionareabutailorestencorelaiecucretereapromotorilor
idescretereainhibitorilorprocesuluidenrdcinare,respectivcubalananutriional.
Perioada de butire corespunde celei de recoltare a butailor, adic este bine ca imediat
dup recoltarea i pregtirea butailor s se execute lucrarea de butire. Excepie fac butaii
lignificaicaresepotrecoltadelanceputulrepausuluivegetativpnlasfritulacestuia,evitndu
se recoltarea lor n perioadele geroase. Butaii confecionai toamna se pot stratifica n spaii
adpostite.Pnnprimvar,nmomentulbutiriincmp,launelespeciisepotformardcini.

115

mpduriri

Metodele convenionale de butire pot fi: n teren deschis, n paturi de nrdcinare


neprotejate,nrsadnie,nsere.
Butirea n teren deschis (cmpul pepinierei) se practic cel mai des pentru butaii
lignificaiaispeciilorlemnoasearbustiveiarborescente.Seprefercaperioadprimvara.
nseciadebutiri,unitateadecultur,estesolaatuncicndcelpuinunelelucrrisefac
mecanizat.Arturadebazareadncimeanormalde4050cm.Sepotefectualucrrisuplimentare
careprecedorisuccedarturacainseciadesemnturi.
nsoluricutexturuoar,bineafnate,butaiisepotintroduceprinnfigere,avndgrijs
nu se zdreleasc scoara ori s fie desprini (rupi) mugurii. De aceea, se recomand folosirea
plantatoarelor de diverse tipuri. Butaii simpli, dar mai ales cei cu crlig se pot planta i n fanta
realizat de hrle, sap forestier, n an ngust, spat cu cazmaua, n brazde nguste i adnci,
trasatecuplugulacionatmecanic.Mainilespecialedebutitauproductivitatemare,fiindindicate
atuncicndsuprafeelesuntapreciabile.Distaneledintrernduriledebutaisuntdiferitenfuncie
derapiditateadecretereapuieilorspeciilorbutite,devrstalacarepuieiidevinapideplantat,
demijloaceledentreinereaculturiloriindiciiminimideproducie.Elepotfidela25pnla100
140cm(ncazulplopilor);frecventdistanelesuntde6070cm,cndntreinereasefacemecanizat
ide4050cm,daclucrrileseexecutmanual.
ntrebutaipernddistanelesuntmaimici,dela1015cmpnla40,chiar70cm(plopi).
Sepoatefolosimulcidinfolieneagrdepolietilen,cu perforaiila distaneledeplantare,cares
permit accesul apei de udare. Se asigur astfel o nclzire mai rapid a solului n perioada de
rizogenez, apa se pstreaz mai mult n sol, fiind redus suprafaa de evaporare i se mpiedic
rsrireaicretereaplantulelordeburuieni.Butaiiseintroducnsolpecelpuin2/3dinlungime
sauchiarnntregimecu12cmsubnivelulsolului.

AmplasareademulcisubformafolieiSovitex

Butireanpaturidenrdcinare.Paturilesuntconstituitedintrunsubstratmobilizat,cu
textur uoar, aezat n anuri cu lime de 1,20 m i adncimea de 0,30 m sau n tocuri
confecionate din metal sau beton, acoperite cu mediul de nrdcinare (nisip grosier sau nisip n
amesteccumrani).Distaneledebutiresuntmici(810cm/24cm),iarbutaulseintroducen
mediuldenrdcinatpecelpuin2/3dinlungimeasa.Acestsistemdeculturintensivasigurun

116

mpduriri

randament bun, procentul de nrdcinare fiind superior butirilor efectuate n solul pepinierei.
Puieiisescotntoamnaprimuluisezondevegetaie.
Butireanrsadnieiseresepracticpentrurinoaseibutaiiverzi.
Rsadnielesuntspaiiadpostite,nclzitedeobiceicubiocombustibil.Eleseamenajeazla
suprafaa solului sau pot fi ngropate n ntregime ori numai pe jumtate n sol. Pentru a evita
pagubele provocate de crtie i ali duntori animali, n partea inferioar a rsadniei se aeaz
plcidebetonperforatesauplasdesrm.nrsadnie,butirilesefacprimvaradevremepn
lamijloculveriiianume:

nmartie,pentrubutiricubutailignificaiaispeciilordefoioasesensibile;

iunieiulie,pentrubutiricubutaiverzilafoioase;

iunie,pentrubutiricubutaiverzilarinoase(foarterar);

iulieaugust,pentrubutiricubutaisemilignificaidefoioaseirinoase.

Baza butaului se introduce n mediul de cultur 23 cm la foioase i pn la 5 cm la


rinoase,iardistanantrernduriledebutaiibutaiiperndestedela1x1cmpnla5x5cm.
n prezent, folosirea rsadnielor este tot mai limitat pentru c necesit faze laborioase,
solicitnd un consum mare de for de munc (ridicarea i lsarea ramelor acoperiului pentru
aerisire,reglareacldurii,udare,combatereaburuienilor.a.).
Butirea n ser asigur dirijarea optim a factorilor de mediu i, ca atare, perioada de
butire este mai mare. Astfel, n martie sau n septembrieoctombrie se butesc speciile de
rinoase,folosindbutailignificaisau semilignificai.nnoiembriemartiesefacbutiricubutai
lignificai aparinnd speciilor de foioase mai pretenioase fa de condiiile de mediu, iar n
februariemartieseexecutbutiricubutaiverzi,obinuiprinforareaplantelormam.niuniese
facbutiricubutaiverzilaspeciiledefoioase.

Temadecontrol14

1. Cesuntbutaii?
2. Cesuntbutaiiverzi?

117

mpduriri

Lecia15

4.3Butireacubutaiderdcin

Butaii de rdcin sunt fragmente de rdcini secundare, situate ct mai aproape de


suprafaasolului,aparinndplantelormamtinerecalendaristicistadial.Eiaulungimide510cm
igrosimide12cm.Sepracticlaspeciilecaredrajoneazuor.Dezgropareardcinilorncepect
maiaproapedecolet,undesemanifestjuvenilitateamaxim.

Butaiderdcin:abutai;bmoddebutire

La detaarea rdcinilor de planta mam se vopsesc capetele dinspre tulpin, pentru a ti


careesteparteamorfologicsuperioar,deoareceilabutaiiderdcinsemanifestpolaritatea,
decaretrebuiesseinseamacndbutaiiseintroducnmediunpoziieverticalsauoblic.
Perioada de confecionare a butailor de rdcin este toamna trziu, dup ncetarea
creterii, care, la rdcin dureaz mai mult dect la tulpin sau primvara devreme. Dac este
necesarpstrarea,aceastaserealizeazprinstratificareannisipreavnlatemperaturide35C.
ncorporarea n ntregime n sol se face n poziie vertical, oblic sau orizontal n acest
ultimcazlaadncimeade56cm.Labutaiiderdcinrestituiaseobinemaiuornrsadnie,
folosindcamediuunstratdenisip.

4.4nmulireavegetativprinmarcote

Marcotelesuntlujeri,lstarisauramuricare,spredeosebiredebutai,nusedetaeazde
planta mam n perioada de nrdcinare. Pentru unele specii de arbuti (clin, lemn cinesc,
scumpie.a.),aceastmetodconducelaformareaunuisistemradicelarbogat,puieiidevenindapi
de plantat dup un sezon de vegetaie. Marcotarea presupune ngroparea ntrun sol uor, bine
aerisit, reavn, la adncimea de 1518 cm a marcotelor n vrst de 12 ani, aparinnd unui
exemplartnr,sntos,cunumeroilujeri(lstari)porniiprinreceparearepetataplanteimam.
Stimularea formrii calusului i a mugurilor adventivi se poate realiza prin rnirea i inelarea unei
poriuni din lujer n zona care se introduce n sol. Ca metode de marcotare frecvent folosite sunt:
muuroireaiaplecareasimplimairarsefolosetemarcotajulprinaplecareerpuitorichinezesc.

118

mpduriri

Marcotajul prin muuroire se execut n cmpul pepinierei n secia de marcotiere (plante


mam)saunafaraacesteia,acoloundeexistexemplaredinspeciaceintereseaz.Plantamamse
recepeaz primvara n apropiere de colet i se acoper cu pmnt pentru a favoriza formarea
rdcinilor.ntimpulverii,pemsurcelujeriicresc,semuuroiesctreptatpnlanlimeade20
30 cm. Pn toamna, n poriunea bazal a lujerilor acoperit cu pmnt se formeaz rdcini. La
sfritulsezonuluidevegetaie,muuroiulsendeprteazimarcotelesetaiectmaiaproapede
plantamam,fiindaptedeplantat.
Marcotajulprinaplecaresefolosetelaspeciilecuramuriflexibileilungi.Lujeriideunanse
aeaz n poziie orizontal i se acoper cu pmnt, pentru a nlesni procesele de rizogenez. n
funciedelungimealujerilor,marcotajulprinaplecarepoatefi:simplu,erpuitorichinezesc.
Marcotajul prin aplecare simpl presupune ngroparea lujerului pe o treime din lungime.
Vrful rmas nengropat se paliseaz cu ajutorul unui tutore n poziie vertical. Stimularea
rizogenezeisefaceprininelaresaundeprtareauneifiidinscoaraporiuniiacoperitecupmnt.

Metodedemarcotare:aprinmuuroire;bprinaplecaresimpl;cerpuitor;dchinezesc

Marcotajul erpuitor se aplic la plantele cu ramuri foarte lungi. Acesta se realizeaz prin
ndoirea repetat a ramurii, obinnduse o succesiune de poriuni ngropate i nengropate ale
lujerului.Lasfritulsezonuluidevegetaie,prinsecionareadublaramurii(nzonadeformarea
rdcinilorinparteasuperioar)seobinmaimulipuieidelaosingurmarcot.
Marcotajul chinezesc presupune ngroparea lujerilor pe toat lungimea lor. n apropierea
mugurilorsedeclaneazprocesulderizogeneziapoiceldecaulogenezdeformareatulpinilor
dinmuguriiviabili,astfelcdepeoramurseobine,deasemenea,unnumrmaredepuiei.

4.5Altoirea

Metodele de altoire folosite pentru nmulirea speciilor forestiere sunt adaptri ale
metodeloraplicatenpomicultur,nlumefiindaplicatenprezentpeste200demetodedealtoire
(Enescu.a., 1994). Cele maiutilizate metodedealtoirelaspeciileforestierepotfigrupatentrei
categorii:altoireaprinapropiere(alipire),altoireaculujeridetaaiialtoireacumugurdetaat.
Altoireaprinapropiere(alipire)presupunealipireaadouramurisautulpinidepuieidup
celaambiipartenerisanlturatscoaraiunstratdelemnpeporiuneadesudur.Altoiultrebuie
s aib un mugur axilar pe partea opus tieturii. Dup prindere, altoiul se detaeaz de planta
mamsubloculdesudur.Aceastmetoddealtoirepoatefiaplicatprimvara,naintesaudup
pornireavegetaiei.

119

mpduriri

Altoireacuramurdetaatarenumeroaseprocedeeivariantedeaplicare(ncopulaie,n
despictur,ntriangulaie,nplacajlateraletc.)
Altoirea n copulaie presupune secionarea portaltoiului printro tietur oblic la nivelul
unui mugur, n partea opus acestuia. Secionarea bazei altoiului se face n mod similar dup care
celedouseciunisesuprapunpentrusudur.Seapliclaportaltoitineri,cudiametruldecelmult8
15mm,similaraltoiului.Variantaperfecionataaltoiriincopulaiesecaracterizeazprinaceeac
pesuprafaaseciuniiobliceseexecutnplusolimb(laaltoi)iunlca(laportaltoi),carepermite
attosuprapunerectiostabilitatemaibunaaltoiului.
Altoireandespicturesteunprocedeusimplunscurezultatemaislabe.Serecomand
atuncicndgrosimeaportaltoiuluinudepete78cm.Portaltoiulsesecioneaznplanorizontal
dup care se despic diametral pe ax pn la o adncime de 45 cm. n despictur se introduc la
extremitileaxuluidoualtoaiebutaifasonatelabazsubformdepan.Altoireandespictur
seexecutcupuinnaintedepornireavegetaiei.
Altoirea sub coaj se aplic n cazul unor portaltoi mai vrstnici i cu grosimea mult mai
maredectaaltoiului.Portaltoiulsesecioneazperpendicular peaxlanlimeadorit. Sefaceo
incizielongitudinal,iarcoajaportaltoiuluidesubseciunesedesprindecuopandelemn,formnd
unlcancarespoatfiintrodusaltoiul.Acestaseconfecioneazdintroramurdeunan,sub
form de buta cu 23 muguri. La baz, sub un mugure i n partea opus a acestuia, altoiul se
secioneazoblic,peolungimede45orimaimaredectgrosimeaaltoiului.Seintroduceapoipana
altoiuluinlcaulfcutsubcoajaportaltoiului,seleagiseungecuceardealtoit.Acestprocedeu
dealtoireseexecutprimvara,cndsevacirculipermitendeprtareacojii.
Altoireantriangulaieeste,deasemenea,unprocedeupotrivitpentruportaltoiimaigroi.
Portaltoiulsesecioneaztransversalidelaseciunenjossefacelongitudinalotieturtriedric
de 25 cm lungime. Baza lujerului altoi se taie sub form piramidaltriunghiular asfel nct s se
ncadreze perfect n scobitura portaltoiului. Dup mbinare, se leag strns cu rafie i se unge cu
masticattlaloculaltoiriictiseciunilealtoiuluiiportaltoiului.Altoireantriangulaieseexecut
primvaranaintedepornireavegetaiei.
Altoirealateralnplacajesteindicatpentruspeciilederinoase.Laloculdealtoire(pe
lujerulterminalalportaltoiuluisaulacirca10cmdeasupracoletuluiacestuia)sepracticotietur
longitudinalde45cmprincarecoajasedesprindedeliber(nparteainferioaricuunstratde
lemn),formnduseunpintenpecaresevasprijinicaptulinferioralaltoiului.Dinparteasuperioar
a unui lujer se confecioneaz altoiul, fasonat la baz n form de pan care se suprapune peste
tieturadepeportaltoi.Dupmbinare,seleagcubumbacparafinatsaurafieiseungecumastic.
Altoirea n fant lateral se aplic frecvent la rinoasele cultivate n cmp. Pe tulpina
portaltoiului, la circa 10 cm deasupra coletului se execut o incizie longitudinal, uor curbat la
partea superioar. Pe linia tieturii, coaja mpreun cu liberul se desprinde de lemn i sub ea se
introducebazaaltoiului,fasonatnformdepan.
Altoireacumugurdetaat(nochisaunoculaie)presupunefolosireaunuimugur(ochi)ca
altoi.Acestasedetaeazdelujercuoporiunedecoajipuinlemn.Petulpinaportaltoiuluisefac
douinciziisubformalitereiT,cealongitudinalde23cmiceaperpendicularpeaxde0,51cm.

120

mpduriri

Tieturalongitudinal trebuies treacpuindeasupra celei transversalepentruauura dezlipirea


cojiiiintroducereaochiului.Atuncicndaltoaielesuntmuguridedimensiunimariserecomandca
tietura s se fac n cruce pentru a se putea aeza bine ochiul la intersecia inciziilor. Dup
introducerea mugurului (ochiului), locul de altoire se leag i se unge cu cear de altoit. Dup
perioadancareseexecut,oculaiapoatefideprimvarsaunochicrescndidevarsaunochi
dormind.
Altoirea n ochi crescnd se execut dup ce seva a nceput s circule, cnd coaja
portaltoiului se desprinde uor. Altoaiele (mugurii) se recolteaz de pe lujerii crescui n anul
precedent. Dei acest procedeu poate fi aplicat cu succes la specii forestiere repede cresctoare
(plop,salcie,salcmetc.),ncazulaltorspeciilstariiporniidinmuguriialtoiinuajungsselignifice
suficient pn la venirea sezonului rece. Altoirea n ochi dormind se face frecvent n luna august,
folosindusecaaltoimuguriiformaincursulaceluiaisezondevegetaie,dincarelstariipornesc
abia n primvara anului urmtor. Ramurile de pe care se desprind mugurii se recolteaz n ziua
altoirii.
Indiferent de metodele i procedeele de altoire folosite seciunile altoiului i portaltoiului
trebuiessesuprapunctmaibineimaistrns.Loculdealtoireseleagcurafiesaualtemateriale
din bumbac sau plastic i se unge cu cear de altoit n vederea impermeabilizrii. Dup prinderea
altoiului legtura de rafie se slbete i, n final, se desface, iar lujerii i frunzele portaltoiului se
nltur,urmndcanouacoroanaplanteisfiegeneratdealtoi.
(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

Temadecontrol15

1. Cesuntmarcotele?
2. nceconstmarcotajulchinezesc?

121

mpduriri

Lecia16

5.ngrijireaculturilornpepinier

5.1Consideraiigenerale

ngrijireaplantuleloripuieilorreprezintansambluldelucrriexecutatepentruprevenirea
i nlturarea influenelor negative asupra acestora, n scopul asigurrii unor condiii favorabile de
dezvoltare.Factoriiceacioneaznegativnperioadeledecretereapuieilorpotfiabiotici(cldura,
umiditatea, nutrienii, aerisirea solului) sau biotici (bacterii, ciuperci, buruieni, insecte, psri,
animale mici sau mari crtie, obolani, mistrei, iepuri, cervide.). n spaiile adpostite, influena
factorilor duntori este redus, dar n teren deschis pericolele la care sunt expui puieii pot
compromiteparialoritotalcultura,dacnuseexecutlucrridengrijirespecifice.

5.2ngrijireaplantuleloripuieilornspaiileadpostite

n funcie de complexitatea acestora, factorii de mediu pot fi meninui la valorile optime


scopuluiurmrit.Cldurapoatefireglatimeninutuornserelenclziteartificial.nrsadnie,
solarii, atunci cnd temperaturile depesc 30 (35C) se recurge la aerisirea acestora i umbrirea
geamurilordelarsadnie.Umiditateaatmosfericinstratulnutritivsemeninepracticndudatul
prinaspersiune,sauprinceaartificial.Sevaurmricapicturiledeapdispersatesfiectmai
mici pentru a nu disloca seminele sau plantulele. n perioadele de germinare i rsrire udatul se
facezilnic,apoila2zile.Apavaaveatemperaturaapropiatdeamediuluii,dacenecesar,sepot
solubiliza ngrminte complexe N.P.K. Combaterea buruienilor care pot apare dac substratul
nutritiv are n componen mrani, pmnt de frunze etc. se face numai manual prin plivit
(smulgereacumnaaburuienilor,avndgrijsnufiederanjateplantulelesaupuieii).
ncazulculturilorderinoase,unpericolmarenconstituiefuzarioza,produsdeciuperca
Fusarium.PrevenireaicombatereasepoatefacecudiversesubstaneFusaliin(extractdeusturoi),
Micodifil0,2%,Benlate0,060,1%etc.(***,1994).

5.3Lucrridengrijireaculturilornterendeschis

5.3.1.Mulcirea

Cldurainflueneazproceselevitalealepuieilor,nfunciedespecieifazadecreterea
puieilor,existndunintervalminim,optimimaximdetemperaturlacareacesteasedesfoar.
ngheurile timpurii de toamn sau cele trzii (primvara) pot surprinde puieii nelignificai sau
plantulelersrite,provocndmoarteaacestora.Geruriledintimpulierniipotconduceladeosarea
(desclarea)puieilordupprimulandevegetaie,datoritalternaneintrenghedezghepuieii
rmnnd cu o parte din rdcini deasupra solului. Astfel, nainte de nceperea sezonului de
vegetaieseexecutoperaiadenclareapuieiloracoperireatuturorrdcinilorcupmnt.

122

mpduriri

mpotrivavtmriidectretemperaturisczuteaseminelorncorporatensoltoamnaia
plantulelor (puieilor) se recomand acoperirea solului cu un strat protector, operaie numit
mulcire,iarmaterialelefolositepoartnumeledemulci.Materialeleindicatesuntdiferite:muchi,
turb,litier,paiedecerealesaupstideleguminoase,gunoidefermsemifermentat,rumegu
rezultat la prelucrarea lemnului (acesta ns prin udarea repetat se ndeas, devenind greu
permeabilpentruaerisireasoluluiiconstituindunbunadpostpentruroztoare).
Tehnologia de lucru: mulciul se aeaz pe ntreaga suprafa ori numai ntre rndurile de
puiei(semine),ntrunstratde68cm;pestemulcisepunramuriuscatesaucocenipentruanufi
mprtiatdevnt.
Scopul mulcirii este multiplu. Administrat toamna, nainte de apariia ngheurilor, mulciul
prentmpinngheareatimpurieiadncasolului,prentmpindegerareaseminelorintroduse
n sol, ntrzie topirea zpezii, ntrzie sau mpiedic rsrirea timpurie a plantulelor, nltur
pericolul deosrii. Se recomand n zonele unde zpada se depune iarna ntrun strat subire sau
undeaceastaestespulberatfrecvent.Aplicareamulciuluiprimvaratrziuprevineformareacrustei
soluluinperioadadersrireaplantulelorireduceparialevapotranspiraia.
Mulcireaculturilorsepoatepracticaivara;estensolucrarefacultativ.Camateriale,pe
lng cele recomandate pentru mulcirea de toamnprimvara se pot utiliza i buruienile rezultate
din pliviri sau cetina de brad, acestea mbogind prin descompunere solul n humus i substane
nutritive, mpletituri din nuiele ca panouri, carton gudronat sau folii de material plastic perforate,
panouriumbrare,aezatepesuprafaasoluluiimeninutepnlarsrireanmasaplantulelor.
Tehnologiadelucrupresupuneaezareamulciuluintrernduri,ngrosimedenumai23cm.
Influenelepozitivealemulciriidevar:

contribuie la meninerea structurii solului, protejnd particulele de sol mpotriva


aciuniimecaniceapicturilordeploaie,grindin;

mpiedicnclzireaputernicasoluluinzilelefoarteclduroase;

reducepierdereaapeidinsolprinevaporaredirect;

asigurptrundereatreptatnsolaapeidinprecipitaiii/sauirigaii;

acioneazfavorabilasupraschimbuluidegazedinsol;

evitnnmolireasoluluii/sauformareacrustei;

asiguractivitateamaibunamicroorganismelor;

mpiedicinstalareanmasaburuienilor(deexemplu,piruldisparen4050zile);

Mulcireadevarareiuneledezavantaje:mpiedicntreinereasoluluiprinprit,iarsub
stratuldemulci,temperaturasoluluiestevaramaicobortcuctevagrade,ceeacenuesteindicat
pentruzonelecuclimatmairece.
Proteciapuieilormpotrivatemperaturilorsczutedinprimvar(ngheuritrzii)sefacei
prinaltemetode:perdeledefumprinardereamocnitagrmezilorfumigene,constituitedinbligar
nefermentat,paie,frunze,rumegutoateumezitesaulumnrifumigenecaresegsescncomer.
Pentru evitarea efectelor negative produse de brum se recomand udarea culturilor prin
aspersiune,folosindorificiifoartemici,cuintensitatede23m3/or,lapresiuneade35atmosfere.
Udatulsefacenperioadelecutemperaturisczutepncndtemperaturaaeruluidepete0C.

123

mpduriri

5.3.2.Umbrireaplantuleloripuieilor

Scopul principalallucrriiestedeprotejareaculturilormpotrivaefectelorduntoareale
radiaiilor solare puternice. n acelai timp, prin umbrire se realizeaz diminuarea intensitii
transpiraiei, reducerea evaporrii apei din sol, evitarea arsurii la colet, protejarea culturilor de
aciuneanegativaploii,grindinii,deflaiei.
Umbrirea culturilor poate avea i efecte negative prin etiolarea puieilor i mai ales a
plantulelorintrzierealignificriiacestora,dacumbrarelesemeninpreamult.
Plantele,inclusivcelelemnoasemanifestexigenitolerandiferitfadelumin.
Heliofitele (specii heliofile, fotofile) sunt plantele care cresc n plin lumin i nu suport
umbrirea(salcmul).
Sciadofitele (specii sciadofile, heliofobe, fotofobe, plante de umbr) sunt speciile care
suportumbrireainucrescnplinlumin,fiindadaptatelaointensitateredusaacesteia(fagul,
bradul,tisa.a.).
Heliosciadofitele (plante de semiumbr) reprezint o grup de specii intermediar, ntre
primeledou;elecrescnplinlumin,darsuportiumbrirea(carpenul,jugastrul.a.).
Eurihele(eurofotofite)suntgrupadeplantecuexigenelargifadelumin,fiindtolerante
attfadeluminaintens,ctifadeumbrire.
Speciilesciadofite,heliosciadofiteichiaruneleheliofiteaunevoiedeoumbrirecelpuinn
primele23sptmnidelarsrire,iarpuieiiaparinndspeciilorsciadofitetrebuieumbriichiar
mai muli ani. De aceea, culturile cu asemenea specii se fac sub masiv (semnturi directe) sau n
pepiniereprovizorii,nfiinatenarboretelerritedefag,bradetc.

Moduldeconstrucieiamplasareaumbrarelor(umbrarecuscheletdelemn,acoperitecucetin)

124

mpduriri

Pentru umbrirea culturilor se folosesc materiale mai ieftine sau uor de procurat ori
dispozitivemaipretenioase.Dinprimagrupsemenioneaz:ramuricucetin,frunzare(ramuricu
lujeri i frunze), aezate vertical n partea sudic a rndurilor de puiei sau orizontal pe supori cu
nlimea n jur de 40 cm, plante agricole repede cresctoare (cnepa de exemplu) semnate dea
lungul rigolelor etc. Acestea prezint dezavantajele c efectul este limitat, iar umbrirea culturilor
esteinegal.
Maieficientidecimaiindicatseconsiderumbrireaculturilorcuumbraredinpanouride
lemn, special confecionate sau cele folosite iarna ca parazpezi sau grtare realizate din ipci,
trestie,nuiele,vergeledematerialplastic,fixatelacapetecusrmlispentruafirulate.
Reglarea intensitii luminii la nivelul culturilor se face prin distanele (rosturile) dintre
materialelefolositelaconfecionareaumbrarelor.Pentrureducereaintensitiiluminiilajumtatese
lasspaiiliberedelimeegalcuamaterialuluiutilizat.Limeaumbrarelorestenjurde1,50m,
pentruafiuormanipulate.Elesepotaezavertical,oblic(prezintdezavantajulcumbrescintens
suprafaadelngbazalorimaipuinsaudelocpeceaopus)sauorizontal(maiindicat).
Umbrirea nu trebuie s depeasc nceputul toamnei la cmpie i coline, luna august la
dealuri,iarlaaltitudinidepeste1.000mnuestenecesar.Lasfritulperioadeideumbrire,culturile
se expun treptat la lumin i cldur prin slbirea intensitii de umbrire (mai dificil de realizat la
umbrarele fixe) sau meninerea umbrarelor numai n perioada din zi cnd insolaia este mai
puternic.nperioadelecunebulozitateridicatsaucutemperaturimaisczutevara(njurde20
25C)estebinecaumbrarelesfienlturate,dacoperaianuestepreadificil.

5.3.3.Irigareaculturilor

Apadinsoliumiditateaatmosfericreprezintfactoriimportanidecretereidezvoltarea
puieilor.Solulesteprincipalasursdeappentruplante.Rolulapeidinsolestemultiplu:

apaabsorbitprinrdciniparticipladesfurareaproceselorvitalealeplantei;

contribuieladislocareaidisociereacompuilordinsolilaabsorbiaacestora;

asigurtransportulnutrienilornsolinplant:

intervinenformareahumusuluiipoatestimulaactivitateamicroorganismelor;

influeneazregimultermicideaerisirensol;

Scderea umiditii solului sub 30% din capacitatea maxim de reinere a apei devine
duntoare.Procesuldetranspiraieestemaiintenslapuieicomparativcuexemplarelemature.De
exemplu,intensitateatranspiraiei[mgap/g.subst.uscat/h]estede244lapuieiinvrstde12
ani la fag i de numai 133 la arbori, n timp ce capacitatea de absorbie a apei este mai redus la
puiei,datoritsistemuluiradicelarrelativslabdezvoltat.
Pierdereaapeisuboanumitlimitdinorganelepuieilorconducelafenomenuldeofilire,
care poate fi temporar n timpul amiezii, limitat numai la aparatul foliar, frunzele refcndui
turgescena spre sear sau permanent, cnd turgescena se reduce la celulele din toate organele
puieilor,ceeaceconducelauscareaexemplarelordacnuseintervinecuudatulartificial.

125

mpduriri

Deficituldeapdinsolseprevinenceamaimaremsurprinirigare,dariprinaltelucrri
i anume: mobilizarea solului toamna pentru a reine apa din topirea zpezii, dar i ca urmare a
faptului c solul structurat, afnat, mpiedic pierderea apei prin evaporare direct i contribuie la
formareaderousubteran;mulcireadevar;combatereaburuienilor,mariconsumatoaredeap.
nzonamontanevapotranspiraiapotenialestede5.000m3/ha.Dinaceastcantitatede
appierdut,3.03.5miim3/haprovindinprecipitaiileczutensezonuldevegetaie;restulde2.0
1.5miim3/hareprezintdeficituldeapalsoluluicetrebuieasiguratprinirigare.Lacmpie,unde
precipitaiileanualesuntsub500mm/an,esteobligatorieudareaculturilor.nzonelecuprecipitaii
ntre 500700 mm/an, udatul este uneori necesar ca i n teritoriile cu precipitaii de peste 700
mm/an,darcuodistribuieneuniformmaialesnsezonuldevegetaie.
Udarea este oportun n perioadele de secet (conform criteriului Hellman, aplicat pentru
Romnia) 10 zile consecutive n sezonul de vegetaie (aprilieseptembrie) sau 14 zile n afara
sezonuluidevegetaie(octombriemartie),cuprecipitaiisub0,1mm.
Tehnologia irigrii culturilor trebuie s ndeplineasc unele condiii: mecanizarea lucrrii;
udarea uniform; meninerea structurii solului; evitarea levigrii elementelor minerale din
orizonturile superioare ale solului; temperatura apei de udat s fie de 1520C (apropiat de cea a
aerului);apasconinmaipuinde1gsruri/lap;snuconinreziduurinocivepentruculturi.
Tehnologiadeudareceamaiindicatesteceaprinaspersiune(ploaieartificial).Deieste
maicostisitoare,prezinturmtoareleavantaje:seumezeteiaeruldinpreajmapuieilor;picturile
deapabsorbdioxiddecarbondinaer;sepotsolubilizangrminteetc.Dealtfel,saconstatatc
stropirea periodic cu ap a organelor aeriene ale plantelor conduce la sporuri de cretere a
ramurilor,iarfrunzelerealizeazdimensiunimaimariisenmulescnumeric(Zamfirescu,1931,citat
deDamian,1978).
Udarea poate fi localizat (prin picurare), picurtorul fiind constituit din tuburi sau site cu
diametrulmaimicde1mm,presupunndotehnologielaborioas.Atuncicndsedispunedeosurs
deapnaturaliterenuldeculturareonclinaredecelpuin12Csepoatepracticaudatulprin
revrsare(desuprafa)pentreagasuprafadecultursaunumaintrernduriledepuiei,ceeace
conduce la o udare neuniform. Foarte rar, ca urmare a inconvenientelor, se aplic udatul prin
submersiune(irigaresubteran),apafiindcondusprintuburideceramic,lut,plastic,prevzutecu
orificiinpartealorsuperioar.Tuburile,aezatelaoadncimede2530cmincomodeazlucrarea
soluluiisepotdeteriora,apanemaifiindaccesibilntotalitaterdcinilorpuieilor.
Udatulartificialeficient,presupunecunoatereaunorindicatori:
Norma de irigaie cantitatea de ap administrat suplimentar la unitatea de suprafa
(m3/ha),ntrunsezondevegetaie.
Normadeudarecantitateaadministratntroreprizlaunitateadesuprafa(m3/ha)
Intensitatea orar de irigare depinde de textura solului (intensitatea scade n cazul
texturilor grele). Valorile recomandate sunt: 20 mm/h soluri nisipoase; 15 mm/h soluri nisipo
lutoase;12mm/hsolurilutonisipoase;10mm/hsolurilutoase.
Pentru culturile forestiere, pe baza experienei acumulate dea lungul deceniilor se fac
urmtoarelerecomandri(Ciortuz,1981,***,1994.a.):

126

mpduriri

nzonadecmpie:normadeirigaie:3.0004.000m3/ha;udrilesefacbilunar,din

aprilie(mai)pnla15august,folosindusecanormdeudare300400m3/ha.
nzonadedealuri:normadeirigaie:2.0003000m3/ha,68udrinperioadaaprilie

(mai)15august,iarnormadeudare,deasemenea,de300400m3/ha.
nzonamontan:normadeirigaie:1.5002.000m3/ha.nperioadadelasemnare

pn la rsrire, intervalul ntre dou udri este de 35 zile, folosinduse 200300


m3/ha (aproximativ 4 udri n mai), 400500 m3/ha (24 udri), n lunile iunie i
augusti500700m3/hanlunaiulie(Ciortuz,1981,***,1994).

Temadecontrol16

1. Careestescopuloperaieidemulcire?
2. Cereprezintnormadeirigaie?

127

mpduriri

Lecia17

5.3.4.Fertilizareasolului

Fertilitateaestedatdensuirilechimiceifizicealesoluluiiprezintcapacitateaacestuia
de a asigura plantelor nutrieni (macro i microelemente) n forme accesibile. n funcie de
coninutul solului n humus, azot total, pentaoxid de fosfor (P2O5) i oxid de potasiu (K2O) se
stabiletestareadefertilitateasoluluicarepoatefibun,mijlociesausczut.
Princulturirepetate,solulsrcetenconstituenimineraliichiardacfertilitateainiiala
fostbun,aceastasereduce.Alteori,solurileaufertilitateiniialsczutipentruaobineculturicu
bun stare de vegetaie sunt necesare intervenii pentru ridicarea fertilitii. Aceasta se realizeaz
prinaplicareangrmintelor.Trebuiereinutfaptulcfolosireaunorngrmintenexcesconduce
la fenomenul de poluare, de degradare a mediului. De aceea, va fi stabilit anterior aplicrii lor
oportunitatea folosirii ngrmintelor prin analiza chimic a solului, efectuat n laboratoare de
specialitate pe baza probelor de sol prelevate de beneficiar de la dou adncimi (020 cm i 2040
cm).Aceastasefacenaintedeexecutareasemnturiloriserepetdupscosulpuieilor.Diferena
ntrerezultatelecelordouanalizeindicnaturaicantitateasubstanelorconsumate.
Oportunitatea administrrii ngrmintelor se poate stabili n laboratoare specializate i
prin: diagnoz foliar (analiza chimic a frunzelor), analiz chimic a seminelor, analiz chimic a
puieilorcultivai.Local,sepotfaceaprecieri,recurgndlametodaculturilorcomparative.Adeseori,
n practic se recurge la analiza simptomele carenelor nutritive. De exemplu, acele de pin ale
puieilorcaptnuane(culori)diferitelainsuficienaanumitorelementeianume:culoareagalben
insuficienaazotului;albastrroiaticafosforului;verdedeschisapotasiului;galbenroiatic
amagneziului,iarinsuficienacalciuluireducecretereanlungimeaacelor.Aceastmetodeste
puinprecisi,uneori,poatefiderutant,pentrucnuntotdeaunainutoatespeciilesecomport
similarlainsuficienaunuielementnutritiv,iarcoloraiilediferitepotaveaialtecauze.
nconcluzie,administrareadozelordengrmintetrebuiefcutcupruden,preferndu
se, ca nefiind duntoare, ngrmintele verzi, din suprafeele n ameliorare, ngrmintele
organicesauaplicarealucrrilordemobilizareiafnareasolului.
Clasificareangrmintelor
ngrmintelesuntprodusedenaturorganic,biologicimineral,careconinelemente
nutritivenecesareplantelorsaucontribuieindirectlambuntireacondiiilordenutriieaacestora.
Elesepotgrupadupmaimultecriterii.
Dupprovenien(natur)potfi:organice,chimice,biologice.
Dup numrul elementelor minerale coninute: simple, binare, ternare, complexe sau
complete (cnd conin un numr mai mare de macro sau microelemente necesare nutriiei
plantelor)imixte(obinuteprinamestecareamaimultorelemente,frcaprinaceastamalgamare
srezultenoicompuichimici).

128

mpduriri

Duprapiditateadeaciune:ngrmintecuaciunelent(administrate,deregulodatcu
desfundarea solului: eficiena este pe o perioad mai lung, fiind cunoscute i sub numele de
ngrmintedebaz).Altele,aanumitelengrmintestadialeauaciuneimediat,i,deaceea,
sefolosescfrecventnperioadadevegetaiecaelementenutritiveextraradiculare.
Caprezentare,ngrmintelepotfiamorfe(starebrut),granulateisubformdepulberi.
ngrmintele organice sunt ngrminte complexe, coninnd substane organice mai
mult sau mai puin humificate i aproape toate macro i microelementele necesare nutriiei
plantelor.Recomandateifrecventfolositesuntngrminteleprezentatencontinuare.
Gunoiuldeferm(grajd)conine6479%ap,1432%materieorganic,2,26,5%elemente
mineraledincare:azot0,6%,oxiddepotasiu0,6%,pentaoxiddefosfor0,4%,oxiddecalciu
0,6%.Dozade20t/ha,sencorporeaznsollaadncimeade1020cmprinartursuperficial.Are
oaciunelent,eficienaresiminduse45anipesolurilemaigrelei34anipeceleuoare.
Compostul se obine n urma descompunerii materialelor organice, rezultate ca deeuri de
pe terenul de cultur (frunze, buruieni .a.). Compostarea dureaz de la 56 luni pn la 23 ani.
Pentruagrbiprocesuldefermentareialmboginelementenutritiveseadaugngrminte
chimiceminerale,folosindla1m3substanorganic(materialcompostat)urmtoarelecantiti:5
kgazotatdeamoniu;10kgsuperfosfat;10kgvarnestins.Dupfermentareacomplet,compostul,
avnd aspect pmntos i culoare nchis se cerne. Ideal ar fi s se utilizeze 20 t/ha, pe ntreaga
suprafa. Frecvent ns este intr n compoziia stratului nutritiv din spaiile adpostite.
ngrmntulverderezultatdinsolanamelioraredupprimaiadouacosirepoateficompostat.
nsolanameliorare,tehnologiadeculturangrmintelorverziesteurmtoarea:

pentruborceag300kgsmndemazre(180200kgsmndemzriche)+
40kgsmndeovz/hectar;

pe terenurile puternic mpirate din regiunea de dealuri: trifoi rou 15 kg


smn/ha+timoftic7kgsmn/ha.

trifoiul i mazrea se seamn primvara devreme dup topirea zpezii. Ovzul se


seamnlamijloculluniimartie,cndtemperaturamedieestede45C.

Mraniaprovinedindescompunereaavansatagunoiuluidefermfiindcaataremaibogat
nsubstanenutritive.Frecventsedistribuienrigoleleceurmeazaprimiseminele.
Mustuldeblegarestelichidulcolectat,scursdingunoiuldeferm,fiindfoartebogatnazot
ipotasiu.namesteccu23priapsepoatefolosicangrmntstadial.
Turba,humusuldepdure,gunoiuldetrlsefolosescmairar,fiindrelativgreudeprocurat
(turba) sau degradnd mediul forestier (humusul de pdure) ori solul (nfiinarea trlei pe teren
cultivabildeexemplu).
ngrmintelechimicesuntcelebogatenazotsubformanitric(azotatuldepotasiu.a.),
amoniacal(sulfatuldeamoniu),nitriciamoniacal(azotatuldeamoniu)iamidic(cianamidade
calciu,compuiiureei);ngrmintelecufosforconinionidefosforfoartepuinsolubili,cuaciune
lent superfosfat, superfosfatul concentrat, fosfatul bicalcic, fina de fosfai; ngrminte cu
potasiuobinutedinsruripotasicenaturalentlnitesubformdeclorurii/sausulfaicarbonatul
depotasiu,cloruradepotasiu,sareapotasic,sulfatuldepotasiu,sulfatdepotasiuimagneziu.

129

mpduriri

Administrarea ngrmintelor chimice n terenurile cultivate apare necesar adugarea


suplimentar a nutrienilor sub form de ngrminte suplimentare, datorit reducerii fertiliti
naturale.Folosireacorectangrmintelor,iadozeloroptimesepotrealizanumaiprinanalizede
laborator.nurmacercetrilorirezultatelorobinute,sepotfaceunelerecomandriprivinddozele
i natura ngrmintelor chimice aplicate n zone i soluri cu nsuiri diferite pentru puiei de o
anumit vrst. Dac nu se pot efectua analize precise referitoare la fertilitatea solului, dozele
aplicatevorficeleindicatedenormeletehnice.
Astfel, ngrmintele azotate se administreaz anual n dou reprize egale, pe timp uscat
pentruevitareaaderriilorpefrunze.mprtiereaseexecutmanualsaumecanizat,dupcarese
ncorporeaznsolprinmobilizareiapoiseirig.ndrumriletehnice(Pepiniere,1994)prevdcape
solurilegrele,dozelerecomandatessemajorezecu1520%.
ngrmintelemicrobiologicesuntculturidemicroorganisme(bacterii,ciupercidemicoriz
etc.)ceseadministreaznsolpentrusporireacapacitiideproducie.Folosireaacestorasebazeaz
pelegturadintreintensitateaactivitiibiologiceamicroorganismelordinsolifertilitateaacestuia.

5.3.5.Amendamentareasolului

Amendamentarea este lucrarea prin care se realizeaz corectarea reaciei acide a solului,
folosind substane chimice naturale sau industriale, numite amendamente (Pepiniere, 1994).
Amendamentele contribuie nu numai la creterea valorii pHului, ci i la mbuntirea nsuirilor
fizice, chimice i biologice. Pentru corectarea aciditii se folosesc roci calcaroase sau dolomitice
(calcarecompacte,tufuricalcaroase,creta,marna,etc).Eleseprezintcapiatrdevarmcinat,var
ars,varstins.Capacitatea de neutralizareasubstanelorfolosite pentru corectareareacieiacidea
solurilorestediferit,fiindcomparatcuceaacarbonatuluidecalciu,considerategalcu100%.

5.3.6.Combatereacrusteiimobilizareasolului

Crusta este stratul de sol care, n urma umiditii excesive rezultat din topirea zpezii,
precipitaii abundente, irigat abundent, se fluidizeaz i dup uscare formeaz o pojghi tare. O
contribuie evident la formarea crustei o are prezena n cantitate mare a fraciunilor argiloase
foartefine.Crustaseformeazprinbttorireasuprafeeisoluluisubaciuneamecanicaapei.
Efectelenegativealeacesteiasunt:

rsrireantrziat,caurmareastrbateriidificiledectreplantuleacrustei;

prin contractare, pojghia exercit presiuni mari asupra plantulelor, provocndule


leziunisauchiarretezareatulpinieidelacolet;

ntreruperea porozitii necapilare a solului, contribuind la pierderea apei prin


evaporare;

limitareaschimbuluidegazeaersol;

diminuareaactivitiimicroorganismeloraerobedinsol;

desfurareaanormalsaulimitatareaciilorbiochimicedinsol.

130

mpduriri

Lucrareadespargereacrusteiseexecutpnlarsrireaplantulelorcutvlugulstelat,
acionat manual sau hipo ori cu grebla, pe dinii creia se mpletesc nuiele, lsnduse lungimea
dinilorde23cm.
Pe suprafeele ocupate cu culturi n curs de rsrire nu se execut spargerea crustei pe
rigole,datoritpericoluluidevtmareaplantulelor.Serecomandirigareaculturilorcu100200m3
ap/ha,folosindduzecareseliberezeapasubformdeparticulefoartefine.Duprsrire,crusta
poatefispartcumijloacemecanizate:cultivatoaretiplabdegsc,motopritoare.a.,iarpe
suprafeemicicucultivatoaremanualepurtateperoi,pritorimanuale.a.
Mobilizareasoluluisefaceprinprit.
Pritulsauprailaesteprocesulmecanicprincarestratulde2(4)cmpnla5(10)cmdela
suprafaasoluluiestemobilizatiafnat,iarburuienilesunttiate,fragmentate,decidistruse.
Scopul este multiplu: afnarea solului pentru a reduce evaporarea apei din sol; tierea
buruienilorpentruaeliminaconcurenaacestoransoliaevitacopleireaplantuleloripuieilor;
ameliorarea nsuirilor fizice ale solului i creterii capacitii de a nmagazina apa; favorizarea
formriiderouintern(rousubteran)caurmareacondensriipestenoapteavaporilordeap
dinspaiilelacunarealesoluluiafnat.Rouasubteranpoateredasoluluintrunsezondevegetaie
sutedemetricubideaplahectar,deundeizicala:douprailefacctunudat.
Prailaoarbsepracticnaintededeclanareaprocesuluidegerminaie.Cndseminele
sunt ncorporate la adncimi mai mari de 4 cm se poate executa pe ntreaga suprafa. n cazul
seminelor mici, ncorporate spre suprafa, pentru ca ele s nu fie deranjate, praila oarb se
executnumaintrerigole,marcateprinsemnareadealungulloraorzului,secarei,cnepei,care
rsarfoarterepedecomparativcuplantulele.
Cele mai eficace sunt prailele din prima parte a sezonului de vegetaie, cnd buruienile i
secetainflueneazevidentcretereaplantulelor.Pritulseexecutdupploaiesauudatartificial
cndsolulestereavn.
Ealonarea prailelor este determinat de zona fitoclimatic, exigenele speciilor fa de
nsuirile fizice ale solului, vrsta culturilor, gradul de mburuienire a terenului. Astfel, n zona de
cmpie se recomand 56 praile la plantule i 45 la puieii de doi ani. La deal i munte: 34 la
plantule i 23 la puiei. La rinoase, n primul an se execut numai plivitul (smulgerea manual a
buruienilor), ntruct prin prit pot fi vtmate plantulele. Alegerea tipului de unelte folosite la
ntreinerea culturilor depinde de suprafa, schema de cultur, perioada din sezonul de vegetaie
.a., fiind utilizate: pritoare manuale sau acionate hipo, cultivatoare manuale sau cu traciune
mecanic,motopritoare.
Pentru protejarea puieilor, limea de lucru a uneltelor manuale va fi mai mic dect
distana dintre rndurile de puiei cu 34 cm n fiecare parte a rndului, respectiv 58 cm n cazul
cultivatoarelorcutraciuneanimalsaumecanic.nacestespaiiipernduldepuieindeprtarea
buruienilorsefaceprinplivit.

131

mpduriri

5.3.7.Combatereachimicaburuienilor

Sub denumirea de buruieni sunt cunoscute speciile ierbacee instalate spontan i care
producdauneculturilordeplanteagricolesaulemnoase.
Aciuneanegativestecomplex,resiminduseasupraanumeroifactori:

concureaz culturile prin consumul intens de: ap, substane nutritive, lumin,
cldur, dioxid de carbon. Numeroase buruieni dezvolt sistemul radicelar mai
repede,maibogatilaadncimimaimari,uneoripnla1,5mplmida(Cirsium
arvense), consumnd apa i substanele nutritive, accentund seceta cnd se
instaleaznlipsaploilorisrcindrezervannutrieniasolului;

consumarea dioxidului de carbon din aer de ctre buruieni poate influena negativ
procesuldefotosintezaplantelorcultivate;

crescndrepede,mpiedicnclzireasoluluilanceputulsezonuluidevegetaiecu2
4C. Sub influena temperaturilor mai sczute, se reduce activitatea
microorganismelordinsol,caiproceseledeamonificare,nitrificareetc.;

umbrind speciile cultivate, se reduce procesul de fotosintez i, n consecin, se


diminueazcretereaipoateaparefenomenuldeetiolare;

unele specii de buruieni sunt purttoare sau propagatoare de boli, ageni


criptogamiciientomologici.

Sursa principal de mburuienire o reprezint solul destinat culturilor. Acesta conine


cantitifoartemaridesemineceimeninfacultateagerminativmuliani,lacareseadaugun
mare numr de organe vegetative de nmulire (rdcini, rizomi, bulbi, numeroase tulpini etc.).
Adeseori,seminelemiciiuoaredeburuieniinstalatenapropiereaterenuluideculturpurtatede
vnt l invadeaz. i, nu n ultimul rnd, gunoiul de ferm, incomplet fermentat, constituie o
important surs de mburuienire a culturilor. Combaterea buruienilor este absolut necesar i se
realizeaz din cele mai vechi timpuri prin plivit i/sau prit, aa numita combatere mecanic.
Datoritfaptuluicplivitul estelaborios,necesitnd multforde munc,nagricultur,darin
sectorulforestiersepractictotmaimultcombatereachimicaburuienilor.Combatereachimica
vegetaiei duntoare se fundamenteaz pe capacitatea unor substane de a distruge parial sau
total plante cnd ptrund n anumite organe sau vin numai n contact cu acestea, substane
cunoscute sub denumirea de fitocide (ucigtor de plante) sau erbicide care distrug plantele
ierbaceeiarboricidefolositencombatereaspeciilorlemnoase.

Consideraiigeneralecuprivirelaclasificareaiadministrareafitocidelor

Dup compoziia chimic, erbicidele pot fi anorganice, sruri ale unor acizi anorganici (de
amoniu,calciu,cupru,fier,potasiu,sodiu),organice(cusaufrazot),hormonaleinehormonale.
Erbicideleorganicesuntgrupate,(arpe,1987,citatdeFlorescu,1999),ncincisubgrupe:
1.Dupselectivitate:
a) selective
b) neselective(totale)

132

mpduriri

2.Dupmoduldeaciune:
a) erbicidedecontactdistrugesuturilevii(deregulceleverzi)numainloculde
atingerei,deaceea,seadministreaznperioadadevegetaie
b) erbicidesistemicesuntabsorbitedefrunzeirdcini,circulmpreuncusevaprin
floem(liberprimar)ixilem(lemnprimar)iacioneazasupraorganelorvegetative.
3.Dupperioadadeadministrare:a)preemergenteib)postemergente.
a) erbicidele organice preemergente administrate nainte de rsrirea buruienilor
(potfivolatilencorporatensolla1520cmsaunevolatileintrodusela25cm).
b) erbicideleorganicepostemergenteadministrateduprsrireaburuienilor.
4.Dupmoduldeacionarelanivelulcelulelor,erbicideleorganicepotproduce:
a) perturbarea/inhibareafunciilorenergetice(procesuldefotosintez,derespiraie);
b) perturbaiialebiosintezelormaterieivii;
c) perturbareadiviziuniicelulareiacreteriicelulelor.
5.Dupmoduldeprezentareerbicidelepotfi:
a) subformdepulberisaupudr,carenapformeazsoluii,emulsii;
b) subformdegranule.

Administrareaerbicidelorsepoatefacendouvariante:

distribuirea sub form de soluie sau emulsie pe suprafaa solului, n cazul


erbicidelor preemergente, deci nainte de semnarea sau rsrirea plantelor
cultivate. Erbicidul formeaz o pelicul toxic, mai mult sau mai puin continu la
suprafaasoluluipnlaoadncimede26cm.

pe organele vegetative:erbicideleorganicepostemergente,decontact,selectivei
totale.

Eficacitateaerbicidelordepindedecompoziiachimicaacestora,dozautilizat,condiiilede
clim i sol n momentul distribuirii, perioada de aplicare, tehnologia administrrii, speciile din
cultura de protejat, speciile de buruieni de combtut .a. Stabilirea dozelor optime se face ntre
limitelerecomandatedefirmeleproductoarecareprescriufiecantitateadesubstanactiv(SA),
fie doze comerciale la hectar, considernd c se distribuie pe ntreaga suprafa. Recomandrile
tehnice pentru silvicultur din 1994, pe baza cercetrilor ICAS (1991), sintetizate n Combaterea
chimic a buruienilor n culturile silvice indic erbicidele cu eficacitate superioar, dozele, vrsta
culturilor i speciile de buruieni. Pentru ca efectul erbicidelor s se prelungeasc se recomand
evitareaefecturiiprailelormaidevremede610sptmniduptratament.nsuprafeeletratate
cuerbicidefoliare,prailasevaefectuala34sptmnidelaerbicidarepentrucaerbicidulstreac
dinfrunzeleburuienilornrizomi.
nscopulpreveniriivtmrilorasupraorganismuluiumansuntnecesaremsurispecialede
proteciamunciilafolosireaerbicidelor.

133

mpduriri

5.3.8.Combatereaduntorilorbioticivegetali(planteinferioare)ianimali

Bolile produse de factorii biotici vegetali, dup natura agentului patogen pot fi: viroze,
bacterioze,micoze.
n pepiniere i mai ales n spaii adpostite se remarc frecvent culcarea plantulelor de
rinoase (fuzarioza), agenii patogeni fiind ciupercile din genul Fusarium. Atacul este favorizat de
atmosferaumedineaerisit,excesdecldur,excesdeumiditatenstratulgerminativ,infestarea
soluluiiaseminelorcudiferiiagenipatogeni,sporideciuperci.a.
Prevenireaicombatereaculcriiplantulelorserealizeazprin:

meninereadesimiioptimeaacestora;

pregtireacorespunztoareastratuluigerminativ(texturuoar,pH~6,0);

tratareaseminelorcuextractdeusturoiFusaliin,concentraiede5%,timpdeoor;

prfuirealorcuFundazol(2g/kgsemine);

stropirila23zilecuzeambordelez,nconcentraiede0,51,0%;

se mai pot folosi produsele: Micodifil 0,2%; Topsin 0,080,1%; Ridomil 0,1
0,25%;Benlate0,060,1%;Maneb,Zineb,Orthocid0,20,4%.

nroirea i cderea acelor de pin, boal provocat de ciupercile Lophodermium pinastri i


Dothistroma pini, se poate combate cu Ridomil 0,2 %; Topsin 0,1 %; Micodifil 0,2 %; Zineb
(Perozin)0,5%ialtele.Pentruaderenalorpeacesevaadugansoluieunadeziv(Aracetin).
Finarea speciilor de cvercinee, cunoscut sub forma conidian de Oidium, provocat de
ciupercaMicrosphaeraabbreviatasecombateprin:

strngereaiardereafrunzelorczutetoamnapentruaopriinfeciadeprimvar;

aplicareadestropirisauprfuirilaobservareaprimelorpetedefinare,cusubstane
pe baz de sulf, ca: Thiovit, Cosan, Kumulus, Aspor 0,51,0% sau de sulf coloidal,
Tilt, Afugan 0,1%, doza de soluie fiind de 200800 l/ha n funcie de vrsta i
desimeaculturii.

Crbuuldemai(Melolonthamelolontha)secombatepecalechimic,administrndodat
cu lucrarea solului PEB+Lindan sau Lindatox 3%, n doz de 50150 kg/ha. n terenurile cultivate,
insecticidul se administreaz ntre rndurile de puiei primvara. Se mai poate folosi produsul
romnescSinoratox5G,ndozede30kg/ha,administratprimvara.Alteinsectecareproducpagube
prin roaderea rdcinilor cum sunt: larvele srm, gndacii de ntuneric, omizile de pmnt,
coropinielesecombatcaicrbuii.
Prevenirea atacurilor de roztoare (oareci) se face prin desfundarea adnc a solului,
adunareaburuienilorimulciului,izolareasuprafeelorcuanuride50x30cm,cupereiiverticali,
tratarea seminelor ncorporate toamna cu acid fenic 2% sau folosirea primvara a momelilor
otrvite cu fosfur de zinc. Crtiele se alung, turnnduse n galerii emulsie de petrol n ap n
proporiede1:2.000.

134

mpduriri

5.3.9.Retezareapivotului

La speciile cu nrdcinare pivotant (cvercinee, brad) se recomand retezarea pivotului


pentru stimularea producerii rdcinilor laterale i/sau ndesirea lor. Retezarea se execut naintea
pornirii n vegetaie, n primvara anului urmtor primului sezon de vegetaie i const n tierea
pivotuluilaoadncimedecirca20cm,folosindcazmauasauhrleulcesenfigetreptatnlungul
rnduluicupuiei(lucraremanual)saumecanizatcuajutorulpluguluidescospuieiVPN2,utiliznd
lamacentraldepecaresedemonteazvibratorul(pinteniicaredislocsolul).

Retezareapivotului:a)manualcucazmauab)mecanizatcupluguldescospuiei

5.3.10.Rrireaculturilor

Indiciideproduciepespeciisaustabilitnfunciededesimeaoptimaculturilor,cares
permit o dezvoltare normal a puieilor i obinerea unui procent mare de puiei de calitate
superioarcaresconduclareuitefoartebunedupplantare.
Trebuiecombtuttendinadeobinereaunuinumrsuperiorindicilordeproducie,pentru
cnasemeneasituaii,demulteorideiserealizeazcantitimaimaridepuiei,acetiasuntde
calitate inferioar (au dimensiuni mici, sunt ru conformai, dovedinduse foarte sensibili la boli i
duntori). Uneori, pentru sigurana obinerii indicilor de producie, se folosesc norme de semine
maimaricomparativcucelestabilitematematicsaurecomandatepebazaexperienei.Dacnanul
respectivcondiiiledevegetaiesuntdeosebitdefavorabile,rsarisemeninunnumrmultmai
maredeplantule, depindevidentpierderile normale,apreciatela1015%.naceastsituaiese
recomandrrireaculturilor,dupoprealabilinventariereaplantulelorsaupuieilor.
Rrireaculturilorsefaceosingurdatianume:

larinoasensolariilaolundelarsrire;

la rinoase n cmp deschis n al doilea an, nainte de pornirea puieilor n


vegetaie;

lafoioasela3045ziledelarsrire.
135

mpduriri

puieii de foioase care rmn doi ani n pepinier sau cei de rinoase repicai se
rrescntoamnaprimuluiandelasemnaresaurepicare.

La rinoase, rrirea se face prin forfecare tierea puieilor mai slab conformai cu
foarfeca,pentruanuidislocapeceirmai.Lafoioase,rrireasefaceprinsmulgereaexemplarelor
ruconformate,slabdezvoltate.

(Negrutiu,F,Abrudan,I.mpduriri,Brasov,2004)

Temadecontrol17

1. Ceestemrania?
2. Cereprezintpritulsaupraila?

136

mpduriri

Lecia18

6.Recoltareapuieilor

6.1Recoltareapuieilordinspaiiadpostite

Aacumsamenionatncapitoleleanterioare,plantulelepotfiprodusenspaiiadpostite.
Pecalegenerativsecultivnspaiiadpostitenspecialspeciilederinoase(molid,brad,duglas,
pini,larice.a.).Puieiiserecolteazmanualdinsubstratulnutritivalspaiiloradpostitelavrstade
unusaudoiani,atuncicndrealizeazdimensiunileminimemenionatentabelulurmtor.

Dimensiuniminimealepuieilorderinoaseobinuinspaiiadpostite
idestinairepicriinterendeschis(Pepiniere,1994)

Specia

Vrsta

Lungimeacm

Diametrullacolet

ani

tulpina

rdcina

mm

12

10

1,0

Duglas

10

1,3

Larice

10

12

1,3

Molid

10

1,3

Pinnegru

15

1,3

Pinsilvestru

15

1,2

Brad

Perioada de la extragerea puieilor din spaii adpostite pn la repicare trebuie s fie


minim;idealarficanaceeaizicndpuieiisauscosisortatsseirepice.neventualitateac
suprafaatrebuieeliberatpentrunoisemnturiiterenuldinpepiniernuesteaptsprimeasc
puieii(solulestencngheatsautemperaturilesuntnegative),aparenecesarpstrareapuieilor
carepectposibilsevafacenspaiiadpostite(nsolar,rsadnie,magazii),cuobligativitatea
protejriirdcinilormpotrivadegradriilor(vtmare,uscare,degerare).
Puieiiobinuidinbutainspaiiadpostitesescotlavrstadeunan.Perioadadescosmai
indicat este toamna. Dup sortare, puieii se leag n mnunchiuri i se pstreaz la an ori se
transportlaloculdeplantare.

6.2Repicareapuieilor

6.2.1.Repicareapuieilorderinoasedinspaiiadpostite

Puieii de rinoase n vrst de unuldoi ani se repic (transplanteaz) manual sau


mecanizat,ncmpulpepinierei.Lucrrilesoluluisuntasemntoarecucelespecificesemnturilor
n cmp. n solul bine pregtit repicarea manual se face la an. anurile, distanate la 20 cm, se
realizeazcucazmauaorihrleul,aulimeade1015cmiadncimeade1520cm.ntrepuieipe
rnd, distanele sunt de la 5 pn la 7 cm, n funcie de specie, vrsta exemplarelor, vigoarea de
cretereinumruldeanimeninuinrepicaj,aacumseobservdintabelulurmtor.

137

mpduriri

Distanaderepicarentrepuieipernd(Pepiniere,1994)
Distanantrepuieii
perndcm
5
6
7

Vrstapuieilorrepicai

Numrulanilormeninui

ani

nrepicajani

pini

12

brad

12

34

molid

12

23

duglas,larice

12

Specia

Pentrupstrareadistaneiconstantepernd,repicareamanualsefacefolosindobligatoriu
scnduraderepicat,carearelimeade1015cm.Peolatur,scnduraesteprevzutcucrestturi
sauclamemetaliceundeseaeazpuieii.
Perioadaderepicarepoatefitoamna,sfritulveriisauprimvara.Toamnaserepicpuieii
demolid,pinsilvestru,larice.Perioadaoptimesteatuncicndnusemainregistreaztemperaturi
de peste 25C, iar precipitaiile sunt suficiente (2025 septembrie la coline i dealuri, respectiv 15
august15septembrielaaltitudinimaimari).Dupintroducereapuieilornan,solulcareacoper
rdcinilesevatasapentrubunaaderareardciniloriseaplicmulcideiarndinrumegugrosde
5cm.Repicareapuieilorderinoaseproduinspaiiadpostitesepoatefaceispresfritulverii
nceputul toamnei (20 august 20 septembrie), n primul sezon de vegetaie, dup formarea
mugurelui terminal, aa numitul repicaj n verde, care prezint avantajul scurtrii ciclului de
produciealpuieilorrepicaiiutilizareamaibunaspaiiloradpostite.Primvaraserepicpuieii
deduglas,depinnegru,dariceidemolid,brad,pinsilvestru.npepinierelemari,repicareapuieilor
derinoasesepoateexecutamecanizatcumainaderepicatrinoaseMRR2.

6.2.2.Repicareapuieilordefoioaseirinoaseextraidincmpuldecultur

Puieii speciilor lemnoase arborescente i arbustive destinai plantrii n condiii speciale


(spaii verzi urbane i periurbane) sunt de dimensiuni mai mari (semimijlocii, mijlocii STAS
1347/2004saudetaliemareSTAS5971/2004),obinuinterendeschisnseciadesemnturisau
debutit.Acetiaserepicodatsaudedoutreiorinaintedeafiplantailaloculdefinitiv.
Repicarea este deci lucrarea prin care puieii se transplanteaz dintrun teren (spaii
adpostite,seciidesemnturi,debutit)peunaltteren,nscopulasigurriiunorspaiidenutriie
maimari,prinadoptareaunordistanemaimarintrernduriledepuieiipuieipernd,ceeace
conducelavalorimaimicialeindicilordeproduciecuconsecineasupracostuluipuieilorrepicai.
Perioada de repicare poate fi toamna sau primvara. Rdcinile puieilor repicai toamna
dup cderea frunzelor i continu activitatea, ader mai bine de particulele de sol, astfel c n
primvarpericolulseceteifiziologiceesteeliminat.
npractic,serecurgemaideslarepicareprimvara.Operaiaseexecutfrecventmanual.
Catehnologieserecurgelarepicajullaansauexecutareaunorcaviticuplantatorulpentruprimul
repicaj,cndpuieiisuntdetaliemic.Dacseurmreteobinereapuieilordetaliemare,atunci
rdcinile acestora, se introduc n gropi de dimensiuni mai mari 30(4050) cm x 30(4050) cm x
30(4050)cm,executatecuhrleul,cazmauasauchiarburghiuldeforatgropi.

138

mpduriri

Pregtirea terenului const n desfundare adnc (peste 4050 cm), efectuat de regul
toamnailucrrisuplimentaredeprimvar,similarecelordinseciadesemnturinterendeschis.
naintedeexecutareacavitilorsauagropilor,terenulsepicheteazcusfoar,dispusladistane
egalentrernduriledepuiei,pecaresemarcheazdistaneledintrepuieiipernd.Distanelede
repicare difer n funcie de specie, rapiditatea de cretere, temperamentul fa de lumin,
dimensiunilepuieilorlarecoltare,vrstactsuntinuinseciaderepicajetc.ngeneral,speciile
repedecresctoare,cuodezvoltaremaiviguroasiiubitoaredeluminserepicladistanede0,8
1,0 m ntre rnduri i 0,50,6 m pe rnd. La speciile arbustive, n scopul obinerii unor exemplare
simetriceserecomanddistaneegalentrernduriledepuieiipuieipernd.Speciilemaincet
cresctoaresepotrepicaladistanede0,70,8mntrerndurii0,30,5mpernd.
Primulrepicajseexecutlaunanlamajoritateaspeciilordefoioase.Speciilefoioaserepede
cresctoareserepic,deregul,osingurdat.
n secia de repicaj, puieii se in 34 ani (foioase cu cretere rapid), 67 ani (foioase cu
creterenceat)sau78ani(rinoase).
O surs apreciabil de venituri o constituie producerea puieilor de molid, brad, duglas ca
pomideiarnpentrunevoilelocalesauchiarpentruexport.Trebuieevideniatfaptulcproducerea
acestora n pepiniere sau alte terenuri i valorificarea lor ulterioar, exclude parial practica de
extragere,adeseoriilicit,aexemplarelordinregenerrinaturalesauplantaii.
Livrareacapomideiarnaexemplarelordemicidimensiuni0,71,3m(categoriaI)nueste
rentabil, comparativ cu puieii ce depesc 1,30 m, obinui prin repicare repetat. Sunt mai
apreciateexemplarelelacaredistanelentreverticilesuntmici,deciaucreterianualemaireduse,
nconsecin,solulpoateaveaofertilitatemijlociesauchiarsczut.Puieiicevorfirepicainacest
scop, vor fi de 24 ani, drepi, simetric dezvoltai. Distanele la repicare vor fi de 0,81,0 m ntre
rndurii0,70,8mntrepuieiipernd,ceeacenseamn1215miipuiei/ha.Dinanulal4leadup
repicaresepotextragepuieiicudimensiunicorespunztoare.Puieiinecorespunztoricanlime,
sepotvalorificadup56anisauchiar78ani,dacterenulnutrebuieocupatcualteculturi.
Lafoioaselencetcresctoareilarinoasesepracticoadouarepicare,ladistanede1,0
x1,0msau1,5x1,5mi,uneori,chiaratreiarepicareladistanemaimari(2x2msau3x3m).
n timpul repicajului, puieii se poart n couri sau glei pentru a se evita deshidratarea
organelorivtmarea(inclusivuscarea)rdcinilor.
nainte de ncorporarea rdcinilor puieilor n sol se verific starea de sntate i
integritateaacestora.Dacpuieiidefoioaseichiarderinoaseaurdcinileprealungi,elesepot
toaleta (scurta) la 2530 cm de la colet (foioase) sau la 2025 cm (rinoase). Dup acoperirea
rdcinilorcupmntpnla12cmdeasupracoletuluiitasareaacestuia,lapuieiidefoioasese
poatescurtatulpinape1/3dinlungimeilujeriilaterali.
n anii cnd puieii sunt n secia de repicaj, pe lng lucrrile de ngrijire curente se pot
aplica tieri de formare simetric a coroanei, prin care, pe lng aspectul decorativ urmrit se
asiguromaibuncretereatulpiniiiramurilori,uneori,seexecutelagajulartificial.

139

mpduriri

6.3Recoltareapuieilordinpepinier

6.3.1.Evaluareaproducieidepuiei

Evaluareaproducieidepuieipespeciiipecategoriiestelucrareapremergtoarerecoltrii.
Sefacenscopulstabiliriinecesaruluidefordemuncicunoateriinumruluidepuieipentrua
anticipaprocurarealordinaltesursesau,dimpotriv,pentruvalorificareapuieilorexcedentari.
Evaluarea se face prin inventarierea pe specii i sortimente de puiei, n prima jumtate a
luniiseptembrie,lasfritulcicluluideproducie,indiferentdeperioadancareserecolteaz.
Inventariereasefacepentrufiecarespecieiconstdinnumrareaa10%dinsuprafasau
lungimeatotalarndurilorlotuluidecultur(excepieseciilederepicaj,butit,culturilecupuiei
detaliemijlocie/mare,undesenumrtoateexemplarele).Maisimpluestesfienumraipuieii
dinfiecareal10learnd.Formaiadelucruestecompusdindoimuncitori:unulnumrtoipuieii
dealungulrndurilor,iaraldoileanumaipuieiicareauparteaaeriannormaldezvoltat,caredup
msurareanlimiiidiametrului,auansassencadrezengrupapuieilorapideplantat.
Dupinventarieresestabiletenumrulmediudepuieiapi/mrndi,cunoscndlungimea
totalarndurilor,secalculeaznumrultotaldepuiei(N)care,trebuiesfieegalsaucupuinmai
maredectindiceledeproduciepentruspeciarespectiv(n).DacN<n,nseamncpesuprafaa
respectivsauproduspuieisubparametriideproiectare.

6.3.2.Scosulpuieilor

Recoltareapuieilorsefacentimpulrepausuluivegetativ,toamnasauprimvara.
Celemaibunerezultatelaplantareseobinatuncicndscosulpuieilorserealizeazctmai
aproapedemomentulplantrii.Oricum,scosultoamnaiplantareaprimvaranusuntadmisedect
n cazuri excepionale (eliberarea terenului ocupat cu puiei, declanarea sezonului de vegetaie n
zonaceurmeazafiplantatcumultnaintecaterenulncareaucrescutpuieiissefidezgheat).
Scosultoamnaiplantareaprimvaraapuieilorcretecostulpuieilor(cheltuielicauzatede
pstrare) iar n timpul pstrrii peste iarn, puieii se pot deteriora (ncingerea rdcinilor
ngrmdite,apariiaunormucegaiuri,bolicriptogamice,degerare).
Toamna,intervaluloptimdescosesteatuncicndtemperaturamediezilnicarevalorimai
micide10C,momentevideniatprincdereafrunzeloridezlipireadificilcuunghiaascoareide
lemn. Primvara, puieii se scot nainte de pornirea vegetaiei (temperatura medie zilnic nu
depete 10C), cnd solul este dezgheat pe o adncime de minimum 30 cm i este suficient de
zvntat pentru a permite dislocarea i extragerea puieilor. Iarna, cnd solul este ngheat, se pot
scoatepuieiidetaliemarecurdciniprotejatenbaldepmnt.
Recoltareasepoatefacemanualsaumecanizat,folosindplugurispecialepentruscospuieii.
Indiferentdetehnologiaadoptat,procesulconstdinpatrufaze:dislocarea,mrunireai
afnarea solului; strngerea puieilor; aezarea n couri/cutii n care rdcinile s fie protejate cu
muchi sau paie umede spre a se evita uscarea acestora; transportul puieilor n spaiul destinat
sortrii,numrriiiambalrii.

140

mpduriri

Scosulpuieilor:a)cucazmauab)uneltemanualepentruscospuieicupmntlardcin

Scosulmanualalpuieilordetaliemiccurdcinileneprotejatesefacecuajutorulcazmalei.
nfaaprimuluirnddepuieidinunitateadecultur(sol,tarla,strat)sesapunanlaadncimea
dedoucazmale.Apoinspatelernduluidepuiei(nparteaopusanului)laaproximativ10cm
n funcie de distana adoptat la semnare ntre rigole se introduce cazmaua n sol pe toat
lungimeaeiisempingesprean,astfelcpmntulsfiersturnatnanmpreuncupuieii.
Dacpuieiinuseextraguordinpmntsereteazcucazmauardciniledela2530cm
adncime,apoipuieiiseaeaznambalajuldetransport,urmrindprotejareardcinilor.Pentruca
rdcinilesnusuferevtmrintimpuloperaieidescoatere,solultrebuiesfiereavn,starede
umiditate realizat natural sau prin udat artificial. Uneori, n soluri structurate, cu textur uoar,
revene,dislocareasoluluisepoaterealizafolosindofurccudinirari,lungidecelpuin30cm.
Dacsedoretecapuieiidetaliemicsaibrdcinileprotejatecubaldepmnt,atunci
sepotfolosiuneltespecialecazmaleculamecurbatesauuneltedeformaunorcleticilindrici.
Puieiidetaliemarederinoasesescotcurdcinileprotejatedeunbalot(bal)depmnt
deformparalelipipedicsautrunchideconcudiametrulmicnparteainferioar,decelpuin30
cm,iarlatura(diametrul)lasuprafaasoluluisfiedecelpuinoptorimaimaredectdiametrulla
coletaltulpinii,darnumaimicde3035cm,chiaripentrupuieiicudiametrullacoletsub3cm.
Puieiidetaliemaredefoioasedinseciilederepicajibutitsescotmanualtotcuhrleul,
executndusedislocarealorindividual,indiferentcsescotcurdcininudesauprotejate.

PlugpentruscospuieiiVPN2:a)detaliemic;b)detaliemare

141

mpduriri

Productivitatea scoaterii puieilor crete evident dac se folosesc pluguri speciale, tractate
hiposaumecanizat.Olamspecialbineascuitacreiadncimedereglare(20cmpentrupuieii
derinoase,25cmpentrupuieiidetaliemicdefoioasei3540cmpentrupuieiidetaliemare
defoioase,inclusivplopiisalcie)trecepesubrnduldepuiei,tindlateralilaadncimeareglat,
fia de pmnt nrdcinat, care, sltat pe planul nclinat al lamei alunec de pe acesta i n
cderesemruneteisedesprindederdcini.Strngereapuieilorsefacemanual.

6.3.3.Sortareapuieilor

Sortareapuieilorpresupunencadrarealornpuieiapideplantatipuieiinapi,carese
voraruncalagroapadecompost,repicareaacestorafiindinterzis.
Puieiiapideplantattrebuiesndeplineascdimensiunileminimestandardizateianumite
condiii privind integritatea i starea de vegetaie (STAS 1347/2004 pentru puieii de talie mic de
foioase i rinoase, semimijlocie de rinoase i de talie mijlocie pentru puieii de rinoase i
foioase). Puieii de talie mare api de plantat se clasific n trei clase de calitate dup nlimea
minim a tulpinii la rinoase i dup nlimea minim a tulpinii i diametrul minim la colet la
foioase;puieiidearbutivolubili(crtori)seclasificdupnlimeatulpiniinnumaidouclase
de calitate. Clasificarea se face conform STAS 5971/2004. Aspectul i integritatea puieilor se
determinvizualisereferlaorganelesupraisubteranealepuieilormenionatemaijostabelar.

Condiiiprivindaspectulpuieilorapideplantat(STAS1347/2004)

Organe

Condiiideaspectidezvoltarepentrupuieiide .

vegetative

rinoase | foioase
dezvoltat,stufoas,nevtmatdeunelte,neatacatdeinsectei/sauciuperci,vie;
lungimeaminim:

rdcina

puieicutaliemic:20cm|speciicunrdcinarepivotant:25cm
|speciicunrdcinarefasciculat:20cm
puieicutaliesemimijlocie:25cm|
puieicutaliemijlocie:30cm|puieicutaliemijlocie:30cm

tulpina

muguri
ace

lignificat,
nebifurcat;

nevtmat,

dreapt,

lignificat;
custructurspecificspeciei

puieii de brad, molid, duglas s aib


primulverticil
dezvoltainormalisntoi,iarcelterminalsnufienmugurit, desfcut
persistenteideculoarepropriespeciei

Verificareasefacepeeantioaneasiguratestatisticpentrupuieiidetaliemic(foioasei
rinoase) i semimijlocie la rinoase, iar puieii de talie mijlocie i mare se verific bucat cu
bucat.
Din punct de vedere fitosanitar, puieii nu trebuie s prezinte urme de boli criptogamice
supusecarantinei,atacurideinsectesauderoztoare;celederoztoareseadmitlatulpinapuieilor
defoioasecare,dupplantare,serecepeaz.
142

mpduriri

6.3.4.mpachetarea,depozitarea,ambalareaitransportulpuieilor

Puieiiapideplantatsempacheteaznmnunchiuride100buci(puieicutaliemicla
rinoaseiunelespeciidefoioase),50buci(puieicutaliesemimijlocierinoaseicutaliemic
foioaserepedecresctoare),20sau10buci(puieidetaliemijlociesaumare).
Depozitareapoatefiprovizoriesaudetoamnapnprimvara.
Depozitareaprovizoriepentruoperioadmic,situatnacelaianotimpsefacelaan,cu
adncimeade3040cm,limeade1m(ssepoataezaunnumrde520mnunchiuri,pentruo
evidenuoaranumruluidepuiei)ilungimeadupnevoi.Mnunchiuriledepuieiseaeazn
an,nclinatela45iseacoperrdcinilei45cmdetulpindeasupracoletuluicupmnttasat.

Pstrareapuieilorlaan:a)cutaliemic;b)cutaliemare

La captul anului se pune o etichet cu specia, numrul puieilor, eventual proveniena


seminelor sau a butailor. Puieii de talie mare se depoziteaz n anuri mai adnci (5060 cm) i
pesterdciniseaterneunstratde1520cmdepmnt.Pstrareapesteiarn(120150zile)este
maidificil.Deexemplupuieiidemolid,pinsilvestru,lariceproduinsolarii,destinairepicriise
potpstrapesteiarnnpungitransparentedepolietilen,de4060cmiinpungide50100cmn
cazul puieilor api de plantat. Aezarea se face introducnd mai nti rdcinile fr a le ndesa.
Pungileselasdeschise,nspaiiumbriteiaerisite.Dup24oresescoateaerulnexcesdinpung
prinuoarpresarecumna,pncndpuieiiaderdeambalajisenchidpungileprinlegare.
n timpul pstrrii, se verific aspectul puieilor. Dac se constat apariia mucegaiului ori
coloraii, pungile se deschid pentru a se reduce umiditatea, nchiznduse dup aerisirea puieilor.
Pungilesedepoziteaznncpericutemperaturide5..+5C,fradepi8..+8C.
Puieii pstrai iarna n depozite se vor planta primvara n prima parte a perioadei de
executarealucrrii,nainteacelorscoidinpepinierprimvara.
Transportul puieilor pe distane mici pe platforma mijlocului de transport se ntinde un
stratde10cmgrosimedepaie(turb)pecareseaeazmnunchiuriledepuiei,ultimulrndfiind
acoperit cu paie peste care se aterne o prelat, astfel c n timpul transportului puieii s nu fie
expuivntuluiisoarelui.Pedistanemari,puieiiseambaleaznbaloturide4050kg.
Tehnologiaambalriiesteurmtoarea:sepunnuielederchitla20cmunadealta,peste
careseaterneunstratdepaiede810cmbineumezit,pecareseaeazculcatelegturiledepuiei
pedournduri,curdcinilespreinterior(mijloculambalajului).Deasuprasepunealtstratdepaie

143

mpduriri

i se strnge balotul, legnduse la mijloc i la capete. n loc de nuiele i paie se pot folosi: stuf,
rogojini,prelate,sacidehrtierezistent,denylon.
Puieiidetaliemarecubaldepmntsetransportavndmpachetatnumaibalotul.Fiecare
transporttrebuiensoitdecertificatuldeprovenienicelfitosanitar,dataexpedieriiietichetde
atenionare:Atenie!Puiei,Materialperisabil.

Ambalareapuieilor:a)nrogojinb)mpachetareardcinilorcumuchisauturbumezit

Temadecontrol18

1. Cereprezintrepicareapuieilor?
2. Cndsefacerecoltareapuieilor?

144

mpduriri

ParteaaIIIampduriri
Lecia19

1.Alegereaiasociereaspeciilorlemnoasencadrulaciuniideregenerareartificial

1.1Consideraiiprivindutilitateaioportunitateaaciuniideregenerareartificial

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuitii arboretelor, a perenitii


pdurilor,sepoaterealizaprindoumetode:regenerareanaturaliregenerareaartificial.
Este n majoritate acceptat ideea c regenerarea natural asigur constituirea unor
arboretefoartevaloroase,cuoproductivitateridicatiunnaltgraddestabilitate,ceiexercitcu
maxim eficien funciile atribuite. n baza acestei concepii, principiile de gospodrire raional a
pdurilor recomand, n mod justificat, aplicarea tierilor bazate pe regenerarea natural n toate
cazurilencareacestlucruesteposibil.
Totui,suntanumitecazuricarereclamfolosirearegenerriiartificialecaultimposibilitate
deperpetuareageneraiilordearbori.ncontinuarevorfiprezentateacestecazuricare,prindiverse
condiii staionale, fizicogeografice sau chiar prin particulariti socioeconomice, impun ca
regenerarea pduriisserealizeze printrometodmaipuinagreat,maiprecisprinregenerarea
artificial.
n general, regenerarea artificial e cel mai des utilizat n cazul arboretelor crora li sa
aplicat tratamentul tierilor rase care reclam intervenia cu rempduriri ct mai urgent. Tierile
rasepotfipreferateuneoridinpunctdevedereeconomic,datoritfaptuluictierileconcentrate
impliccosturideexploataremaimicidarcteodatpotaveaiojustificaredeordinsilvicultural:n
molidiuri, de exemplu, se dorete s nu se extrag treptat arboretul pentru a nul expune
doborturilorprovocatedevnt.Regenerareaartificialaacestorarboretepermitepduriisrevin
rapidnvechiulamplasamentpentruaiexercitafunciileecoprotective.
Interveniila felderapideseimpuni ncazularboretelorcalamitatenatural prinincendii,
doborturi provocate de vnt sau rupturi cauzate de zpad, atacuri de insecte etc. n ambele din
celedoucazurimaisusamintiteregenerareaartificialestesinguraalternativaflatlandemna
silvicultorilor i care ofer posibilitatea reintroducerii rapide a pdurii pe terenul pe care ea a mai
existat dar a disprut n urma unei intervenii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de
calamitate.
Oaltsituaiecereclaminterveniaartificialarfiproblemainstalriivegetaieiforestiere
acoloundeealipsete,undesepunedefaptproblemacreriipduriiinuaregenerriiei.Acestaar
fi cazul poienilor, enclavelor, terenurilor degradate din afara zonei forestiere sau a terenurilor
avansat degradate din sectorul agricol ce urmeaz a fi integrate n circuitul productiv forestier,
pentrucarempdurireareprezintoalternativviabildevalorificaresuperioaraterenului.

145

mpduriri

Avansarea diverselor fenomene de degradare a dus la apariia terenurilor afectate de


eroziune sau alunecri, de secet sau fenomene de deertificare, a terenurilor cu soluri srturate
saucuexcesdeapacrorsituaiepoatefiremediatprininstalareavegetaieiforestiere.
Situaia terenurilor care iau pierdut vocaia agricol este de asemenea ngrijortoare.
ntreanii1973i1988nEuropaaufostabandonatedectreagriculturcirca9milioanedehaiarde
atuncisaumaiadugatncminim6milioanedehapnnanul2000,dupapreciereaspecialitilor
EUROFOR.
Acestritmalertdepierdereafolosineiagricoleaterenurilorpoatefidebunaugurpentru
silvicultur,cepoatereintroducencircuitulproductivrespectiveleterenuriprininstalareaartificial
avegetaieiforestiere.
Avndnvederecnevoiledelemnaleeconomieiingeneralalesocietiisuntncretere,
silvicultoriiurmrescnudoarextindereafonduluiforestierciicretereaproductivitiiarboretelor
cefacpartedinacesta.
n vederea creterii productivitii arboretelor se acioneaz pe foarte multe ci. Una din
primeleastfeldemodalitipriveteprincipiulpotrivitcruiaunarboret,prinasortimentuldespecii,
trebuie s valorifice complet potenialul productiv al staiunii. n baza acestui fapt, o mare
importan se acord regenerrilor artificiale ce vizeaz arboretele degradate, brcuite, derivate,
carenucorespunddinpunctuldevederealcantitiiicalitiiproducieilor.
Regenerarea natural a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorit consistenei
sczute, nelenirii solului, vitalitii sczute etc.) iar uneori nici nu este dorit pstrarea aceluiai
asortimentdespeciicareiadoveditincapacitateaproductiv.Regenerareaartificialestefacili
permite introducerea de noi specii care s valorifice la maxim potenialul staiunii i s ofere o
produciecantitativicalitativsuperioar.
O alt modalitate ce urmrete creterea productivitii n sectorul forestier presupune
nfiinareaunorculturiforestierespecializatecurolprincipaldeproducie.Chiardacacesteculturi
intensivedetipindustrialnucorespundcriteriilorecologicespecificeunuiecosistemforestier,fiind
departe de a fi considerate un el al silviculturii, ele rmn un mijloc de satisfacere rapid a unor
cereri crescute de materie prim pentru unele industrii. i n acest caz regenerarea artificial
reprezint singura modalitate de instalare a unor astfel de culturi, n care de regul sunt utilizai
indivizigeneticsuperioricarerspundfoartebineexigenelorimpusesespecificulculturii.
De altfel regenerarea artificial, n general, este singura modalitate de introducere n
ecosistemulforestieraunorpopulaiisauindivizicucaracteristicigeneticenoisauchiarsuperioaren
unelecazuri,carereducefectelenegativealeconsangvinizriinpopulaiiledearbori.
Intervenia artificial poate uneori s aib un caracter parial, regenerarea n ansamblu
avnd,nacestcaz,uncaractermixt.
Putemvorbidespreuncaracterparialalregenerriiartificialeatuncicndseintervinentr
unarboretcareafostsupustierilorspecificeregenerriinaturale,nscopulrealizriidesimiioptime
pentreagasuprafa.Deasemenea,nacelaicontext,interveniaceurmretereglareastructurii
compoziieiviitoruluiarboretfolosindregenerareaartificialareuncaracterparial.

146

mpduriri

Un ultim aspect legat de acest caracter parial vizeaz posibilitatea introducerii artificiale
ntrunarboretregeneratnaturalaunorspeciideosebite,caresridicevaloareaarboretului.
n aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificial, chiar dac nu este folosit
integral pe toat suprafaa ci doar parial n zonele n care se dorete a se interveni, completeaz,
ajutiridicvaloarearegenerriinaturale,totulnscopulobineriiunuiarboretcarescorespund
exigenelorstaiuniiisvalorificectmaibinepotenialuleiproductiv.
n concluzie folosirea regenerrii artificiale este motivat de cazuri n care alte soluii sunt
imposibilsaudificilderealizatdincauzedeordinsilvicultural,staionalsaueconomic.Deasemenea,
atunci cnd reuita regenerrii impune realizarea acesteia ct mai urgent sau cnd se dorete
schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificial va putea fi luat n
considerarenmodcompletjustificat.
(Palaghianu,C.Procedeeitehnicideregenerareartificial,Suceava,2003)

1.2Categoriideterenuridempdurit

Dupidentificareaunitiloradministrativeirecunoatereateritoriuluiundesuntnecesare
interveniiledeinstalareanoilorarborete,unitileamenajisticeseconstituienuniti de cultur
forestiercaresepotasimilacantinderecuunitateaamenajistic,potfimaimici(darnusub0,5ha)
saudacstaiunile,tehnologiiledeinstalare,inclusivspeciilefolositesuntidenticepentrudousau
maimulteunitiiamenajistice maialesdacacesteasuntalturate,unitateade cultur forestier
poatesincludnmodexcepionalmaimulteunitiamenajistice.
Potrivitnormelortehnicenvigoareterenuriledempduritsaurempduritsencadreazn
una din urmtoarele categorii (***,2000 Norme tehnice privind compozitii, scheme i tehnologii de
regenerareapduriloridempdurireaterenurilordegradate):

A)terenurilipsitedevegetaielemnoasianume:
o

poieniigolurineregeneratedincuprinsulpdurii;

terenuripreluatenfondulforestier,destinatempduririi;

terenuri fr vegetaie lemnoas ca urmare a unor calamitii (incendii,


rupturiidoborturidevnt,zpad,uscriinmas.a.)

suprafee(parchete)rezultatenurmaexploatriiprintierirase.

B)terenuriocupatedearboretenecorespunztoaresilvobiologici/saueconomicce
urmeazafirempdurite:
o

suprafeeacoperitedearboretederivateprovizorii(mestecniuri,plopiuri
deploptremurtor,arrete,crpinete,teiuri.a.)

terenuricuarboreteslabproductivecenusepotregeneranatural;

suprafee cu arborete n care sunt necesare lucrri de ameliorare n scopul


mbuntiriicompoziieii/sauconsistenei.

C)terenuripecareregenerareanaturalesteincomplet:
o

suprafeeocupatecuarboreteparcurseculucrrideregeneraresubadpost
avnd poriuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate n
compoziiaderegenerare,cuseminineutilizabil,vtmatetc;
147

mpduriri

teritoriiocupatecuarboreteparcursecutieridecrngsimplu,cuporiuni
neregeneratencareesteindicatintroducereaunorspeciivaloroase.

D)alteterenuriianume:
o

terenurincaresuntnecesarecompletrinplantaii,semnturiibutiri
directe;

terenuriaflatenfolosintemporarlaalideintoriireprimitenfondul
forestier spre a fi mpdurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde
industriale,menajereetc)

ncadrarea suprafeelor ce necesit intervenii pentru instalarea culturilor pe categorii de


terenuri de mpdurit, rempdurit este necesar, pentru c trebuiesc luate n considerare n
stabilirea difereniat a lucrrilor de pregtire a terenului i a solului, de alegere a speciilor, a
metodelordeinstalareanouluiarboret,dengrijireaculturilorpnlarealizareastriidemasiv.
Spre exemplu, pentru mpdurirea terenurilor lipsite de vegetaie forestier sau a celor pe
care sau executat tieri rase, pregtirea terenului i a solului se recomand a se face pe ntreaga
suprafa la cmpie i/sau parial la coline sau munte. Rempduririle n completarea regenerri
naturale executate, n urma aplicrii tratamentelor cu regenerare natural sub adpost sau pentru
ameliorareaarboretelorserealizeaz,deregul,pe1040%dinsuprafaunitiiamenajistice.Dac
rempdurireacuprindesuprafeecompacte,maimaride0,5haacesteasevorconstituicaunitide
culturforestierseparatecevordeveninoiunitiamenajistice.

1.3Principiiprivindalegereaiasociereaspeciilorforestiere

Speciile lemnoase cultivate sau meninute pe teritoriile destinate instalrii acestora vor
trebui s corespund cerinelor prezente i viitoare ale societii, inclusiv celor referitoare la
minimizarea efectului negativ asupra mediului. De aceea, se consider c sunt valabile cel puin
principiileurmtoare:alfuncionalitii,conservriibiodiversitii,compatibilitii,flexibilitiii,nu
nultimulrnd,principiuleconomic.
Principiulpolifuncionalitiipresupuneluareanconsiderareamultiplelorfunciipecarele
ndeplinetevegetaialemnoas.Studiileiprognozelecuprivirelafunciileprincipalealepdurilor
indicfaptulc,inviitor,lemnulvareprezentaprodusulimportantalacestora.
Pentru anumite pduri sau chiar asociaii vegetale, alte bunuri i servicii au o importan
egal,dacnuchiarmaimaredectproducerealemnului.Estecazulfunciilordeadpostihran
pentru animalelor slbatice, psri, pentru rolul protectiv fa de unele fenomene naturale (vijelii,
precipitaiicatastrofale,inundaii,alunecrideterenetc.)iasigurareasaumeninereaunuimediu
nepoluat,favorabilpetreceriitimpuluiliber,maialesallocuitorilordelaorae.
Prezenavegetaieilemnoasepesolurisuperficiale,cuscheletpnlasuprafa,peterenuri
cunclinrirepezisaufoarterepezi,peteritoriistrbtutedecursurideapcuvitezeidebitemari
n perioadele cu precipitaii abundente, pe versani sau terenuri expuse vnturilor cu viteze mari,
contribuielaatenuareapagubelor,ndeplinindastfelfunciideprotecie.

148

mpduriri

Speciile lemnoase instalate n apropierea culturilor agricole exercit funcia de protecie a


acestora, reducnd viteza vntului, contribuind la meninerea umiditii relative mai ridicate a
aeruluicaurmareaprocesuluidetranspiraie,umiditatefavorabilplantelorcultivate.
Nu n ultimul rnd, speciile lemnoase arborescente i cele arbustive situate n apropierea
cabanelor,dealungulpotecilorialeilordinpdurilederecreare,oriaapelorcurgtoare,auvalene
benefice datorit aspectului decorativ al plantelor, precum i pentru inspirarea aerului bogat n
oxigen,rezultatnprocesuldefotosintez,ozonulncantitimiciavndrolstimulator,nfitoncide
emanate de anumite specii lemnoase, capabile s distrug bacterii, virui, ciuperci duntoare
omului,sbeneficiezedeaerulneviciatdenoxeleindustriale.a.(NegruiuiAbrudan,2003).
Principiul conservrii biodiversitii plantelor se justific pe deplin. Flora lemnoas a rii
noastre se caracterizeaz printro excepional biodiversitate, datorat marii varieti a condiiilor
staionale. Astfel, sau identificat peste 100 specii arborescente forestiere, dintre care n jur de 60
sunt autohtone, circa 70 specii arbustive, peste 500 specii erbacee, toate constituinduse n peste
300detipuridepdure(Giurgiu,1985).
Importanaconservriibiodiversitiirezidnexistenauneiputernicecorelaiintreaceast
mare diversitate i stabilitatea i eficacitatea funcional a ecosistemelor. De aceea, la instalarea
artificialavegetaieilemnoasesuntpreferatearboreteleconstituitedinmaimultespecii.
Principiulcompatibilitiiarenvederecelpuinurmtoareleaspecte:compatibilitateantre
diferitelespeciilemnoaseintrecerinelespeciilorlemnoaseicondiiilestaionale.
Pornind de la analiza factorilor de mediu (factori orografici, climatici, sol, staiune) se va
ntocmi nomenclatorulspeciilor cepotvegetan condiiilerespective. Mai uorestessestudieze
din literatura de specialitate tipurile natural fundamentale de pdure, s se noteze speciile
componente, comparnduse cerinele acestora cu factorii naturali din teritoriu, importan
acordnduse i tipului de staiune care exprim sintetic bonitatea acestuia fa de anumite specii
(Trziu,1994).Compatibilitateaspeciilornelocalecustaiuneasepoateapreciaanalizndrezultatele
obinutenculturiexperimentale,executateanteriorcuacestespecii.
Normele tehnice privind compozitii, scheme i tehnologii de regenerare a pdurilor i de
mpdurireaterenurilordegradate1(notatencontinuareNT1)(***,2000)redausinteticspeciile
recomandatepentruanumitezoneietajedevegetaie.Acesteaaufostelaborateprincompletarea
i mbuntirea ndrumrilor tehnice pentru compoziii, scheme i tehnologii de regenerare a
pdurilordinanul1987.
NoilenormetehniceNT1,utilelaelaborareacompoziiilorderegenerare,incontde:
a)marileunitiderelief:

regiuneamontanipremontanA;

regiuneadeluroasB;

regiuneadecmpieC;

dunecontinentaleifluviomarineD;

luncilerurilorinterioaremaridinzonaforestierdecmpieisilvostepprecumi
formaiileazonale(zvoaie)E;

149

mpduriri

b)etajeleisubetajelenaturaledevegetaieianume:

A1etajulsubalpin(Fsa)isubetajulsuperior(presubalpin)demolidiuri

(FM3III);

A2subetajulmijlociuiinferiordemolidiuri(FM3IIiFM3I);

A3etajeleamestecurilordefagcurinoase(FM2),alfgetelormontane(FM1)i
alefgetelepremontane(FD4);

B1 etajele complexelor de fgete i gorunete (FD3) i ale cvercetelor pure i de


amestec(FD2,FD1);

B2silvostepadedeal(Ssd);

C1zonaforestier(FC);

C2silvostepadecmpie(Ssc);

c) Ansambluri de staiuni vegetaie, care reprezint grupe de staiuni i tipuri de pdure


ecologic echivalente, denumite convenional grupe ecologice. Pe baza principiului compatibilitii,
NT1prezintncadrulcelor114grupeecologice,speciileindicateafifolositeninstalareaartificial
apduriiculuareanconsiderareacompoziieieliaexisteneiunuisemininaturalutilizabil.
Principiul flexibilitii presupune ca specialistul n silvicultur s ncerce s conduc n
manieraceamaifiabiliceamaiflexibilposibilecosistemeledecarerspunde,orientndulepe
unele spre o artificializare rezonabil i raional (de exemplu instalarea unor specii lemnoase n
funciedecerinelepepiaainterniinternaionalpentruspeciicuanumitecalitialelemnului),
pe altele spre o protecie adaptat. Va trebui evitat fixarea de o manier ngust a diferitelor
obiectiveatribuiteviitoarelorarborete.Sevalsacaleliberunuimaximdeopiuniposibilenscopul
deapermiteadaptriulterioarelaexigenelefoartediferite(deexemplutransformareaunuiarboret
cufuncieprioritardeprotecieasoluluintrunarboretcuroldeproducie.
Principiuleconomicpentruinstalareaunorspeciilemnoasearborescentesauarbustivese
impune evaluarea lucrrilor aferente, pe de o parte i, pe de alt parte, beneficiile realizate. De
exemplu, pentru eficientizarea unor plantaii sar recurge la puiei de talie mare. Deoarece preul
acestora este relativ ridicat, specialistul, pe baza unor calcule economice, i avnd n vedere
principiilemenionateanteriorvadecidedacsevorfolosiastfeldepuieiorisevorplantapuieide
taliemic,semimijlociesaumijlocieoricurdciniinudemultmaiieftini,aparinndspeciilor,cu
cretererapid,carerealizeazcurndstareademasiv,astfelnctcostullucrrilordentreinerea
soluluisnuafectezenfinal,ntromaniersporit,devizullucrrilor.

150

mpduriri

Temadecontrol19

1. Numiiprincipiileprivindalegereaiasociereaspeciilorforestiere.
2. Cesuntgrupeleecologice?

151

mpduriri

Lecia20

1.4Asociereaiamplasareaspeciilorlemnoase

Respectnd principiul compatibilitii, la asocierea speciilor lemnoase se au n vedere


anumitecriterii.Pentrucapolifuncionalitateaarboretelorssemanifestenmodreal,sevorprefera
arboreteleamestecate,acordndimportanacuvenitprincipiuluibiodiversitii.Folosireauneiasau
maimultorspeciilainstalareauneiculturiiesteevideniatprincompoziia/formuladempdurire.
Compoziiaderegenerarereprezintstructurapespeciianoiiasociaiiforestiere,exprimat
n procente, considerat optim n raport cu aptitudinile staiunii i cu funciile atribuite culturii.
Compoziiaderegeneraresestabiletelanivelulfiecreisuprafee,naintedenlturareaarboretelor
existente,urmrindusepectposibilobinereaeipecalenatural,prinadoptareaiaplicareaunor
tratamente adecvate particularitilor ecologice ale speciilor care intr n compoziia arboretelor
respective. Pentru a cuantifica aportul interveniei artificiale, sa introdus termenul de compoziie
sauformuldempdurire.

Compoziia de mpdurire nominalizeaz speciile i precizeaz ponderea lor de participare

(nprocente)ninterveniaartificialdeinstalareaculturilorforestiere.ncazulncareintervenia
artificial presupune parcurgerea integral a terenului cu lucrri de mpduriri, formula de
mpdurirevafiidenticcucompoziiaderegenerare.Compoziiaderegenerarereprezintnfapt
compoziia pe care o vom obine dup aciunea de regenerare (natural, artificial sau mixt), pe
cndcompoziiadempdurirereprezintcompoziiacucareseintervineartificialpentruaajungen
final la compoziia de regenerare. n cazul n care intervenia artificial este parial (cazul
completrilor sau ameliorrilor, sau n general cnd exist semini utilizabil), compoziia de
mpdurire va fi calculat n funcie de suprafaa efectiv de mpdurire pentru a realiza n urma
intervenieicompoziiaderegenerare.
Formuladempduriresaucompoziiaderegeneraretrebuiesconduclacompoziia el,
compoziiapecaretrebuiesoaibunarboretlaexploatabilitate.nfunciedeprezenauneiasau
maimultorspeciintrunarboret,acesteapotfi:amestecateipure.
Arboreteleamestecateprezintmaimulteavantajencomparaiecucelepure:

suntmaistabileindeplinescntromsursporitfunciiledeprotecie;

diferitele

specii

ndeplinesc

prioritar

anumite

funcii,

realiznduse

polifuncionalitateantreguluiarboret;

utilizeazmaibinespaiulaerianprinnlimilediferitealespeciilor;

contribuie la meninerea i chiar mbuntirea fertilitii i structurii solului, ca


urmare a particularitilor sistemului radicelar i a modului de rspndire n sol a
rdcinilordiferitelorspecii;

sunt mai rezistente la atacurile factorilor biotici, specializai, de regul, pentru


anumitespecii;

suportmaibineunelecalamitigenerate,nspecial,defactoriclimatici:doborturi
irupturidevntizpad,dezrdcinri.a.

152

mpduriri

Dupduratadeconvieuiresedeosebesc(NT1)

amestecuripermanente(speciileasociatesemeninpnlaexploatabilitate);

amestecuritemporare(unelespeciiprincipaledeamestecseextragprinlucrrilede
ngrijireiconducere).

Speciile ce alctuiesc compoziia (formula) de mpdurire se ncadreaz, dup funcia


principal atribuit, n trei categorii: specii principale, specii secundare i specii pentru protecia i
ameliorareasolului.
Speciile principale sunt speciile care particip n msura cea mai mare la realizarea
obiectivelor urmrite prin instalarea culturii. De exemplu, n arboretele constituite pentru
producerea lemnului de calitate i n cantitate mare, n aceast categorie se ncadreaz speciile
arborescente de mrimea ntia mai rar a doua pentru unele specii (cvercinee n zona de step i
silvostep).Oformuldempdurirepoateaveaunasaumaimultespeciiprincipale,deosebinduse:
speciiprincipaledebaz,careparticipnproporiaceamaimaresauproduclemndeceamaibun
calitate i speciile principale de amestec, a cror proporie de participare este mai mic (2030%),
dar lemnul, de asemenea, este de foarte bun calitate. Dac ponderea de participare este
aproximativ egal (de exemplu:34% Mo + 33% + 33% Fa) specia cea mai valoroas din punct de
vedere economic i care nregistreaz creteri mai mari n condiiile staionale date poate fi
consideratspeciaprincipaldebaz,iarcelelalteprincipaledeamestec.
Speciilesecundare(destimulare,dempingere,deajutor,deelagare)suntreprezentate,de
regul,despeciiledemrimeaadoua (chiara treia)formnd, celmaiadesea,unaldoileaetaj de
vegetaie.Aacumsugestivaufostdenumite,elestimuleazcretereaspeciilorprincipale.nplus,
contribuielaproteciasoluluiilaproduciadebiomas.
Speciile pentru protecia i ameliorarea solului, reprezentate n general prin arbuti,
ndeplinesc,nprincipalfunciiledefinite.Porninddelapolifuncionalitateaspeciilorlemnoase,rolul
lor nu se limiteaz numai la protejarea mpotriva acoperirii solului cu specii erbacee, la reducerea
scurgerilor de suprafa pe terenurile nclinate expuse eroziunii apelor, la mbogirea solului n
substaneorganicecaurmareadescompuneriifrunzelor,lujeriloriramurilormaisubiricomparativ
cu ale speciilor arborescente i la structurarea solului, ca urmare a bogatului sistem radicelar,
rspnditnstratulsuperioralsolului.Multedinspeciilearbustive,folositecaspeciipentruprotecia
solului,prezintimportandatoritrdcinilor,lujerilor,florilor,fructelorcumultiplentrebuinri
nindustriafarmaceutic,alimentar,acoloranilor.
Nu ntotdeauna asocierea ntre cele trei categorii de specii este necesar, iar uneori
asocierea nu este posibil. De exemplu, pentru speciile principale cu aparatul foliar bogat, care nu
lasluminasptrundlasol,iarsistemullorradicelarbogatprotejeaziamelioreazsolul,cum
suntfagul,bradul,numaiaparenecesarintroducereaarbutilorsauaspeciilordeajutor.
Alteori, n staiunile de bonitate mijlocie i superioar pentru cvercinee se apreciaz c
speciile arbustive se instaleaz pe cale natural, ceea ce nu se ntmpl ntotdeauna, consecinele
negativeulterioarereflectnduseprinstareadevegetaienecorespunztoareaspeciilorprincipale,
caurmareaneleniriisoluluiiconsumuluimaredeapdectreburuieni.

153

mpduriri

Arboretele pure sunt constituite dintro singur specie, aa cum este cazul culturilor de
salcm,plopieuramericani,salcie.ntrecut,adeseori,saurealizatculturipuredemolid,nspecialn
subetajul inferior de molidiuri (FM3 I) sau al amestecurilor de fag cu rinoase (FM2), ori n afara
arealului su natural (FM1 fgete montane i FD4 fgete premontane). Datorit faptului c n
asemeneateritorii,molidulestefoarteexpusdoborturilordevnt,rupturilordezpad,incendiilor,
atacurilordeinsecteetc,nviitorserecomandevitareaculturilorpuredemolid.
Asocierea speciilor din compoziia de mpdurire trebuie s aib n vedere cel puin
principiilecompatibilitii,polifuncionalitiiiceleconomic,evideniateprinschemadempdurire.

Schema de mpdurire red ntro form grafic proporia de participare a speciilor


(exprimat n procente), dispozitivul de amplasare a speciilor i desimea culturilor. Proporia de
participareaspeciilorncompoziiadempdurireseregsetenasociereaiamplasareaspeciilor.

Amplasare speciilor n terenvatrebuisasigure,pedeoparte,bunadezvoltareatuturor


speciilorinmoddeosebita celorprincipale, iarpedealtparte,ndeplinireafunciilor prioritare
atribuitespeciilordeajutoriacelorpentruproteciaiameliorareasolului.
ntre speciile principale amestecul se realizeaz cel mai frecvent grupat, pentru a se evita
efectul negativ al concurenei ntre speciile componente, eliminarea unei specii de ctre alta,
determinatadeseaderitmuriledecreterennlimediferitenanumiteperioadedelaospeciela
alta, precum i de particularitile bioecologice ale speciilor. Un alt motiv important al folosirii
amesteculuigrupatestereprezentatdeposibilitateautilizriincondiiifavorabileaunorspeciicare
svalorificesuperioranumiteparticularitimicrostaionale.
Astfel,speciileprincipaledeamestecseintroducnbiogrupe(carelarndullorsempartn
buchete pn la 100 m2 i grupe cu suprafaa de 1001000 m2) sau benzi corespunztoare
condiiilormicrostaionaleiexigenelordiferitealespeciilor(NT1).Deexemplu,laricele,careesteo
specie de lumin i transpir intens, se va amplasa n benzi pe culmi. Alteori, pentru sporirea
rezistenei la vnt a molidului, laricele se va amplasa n benzi de maximum 20 (25) m lime,
perpendicularepedireciavntuluidominant,benzicepotfisituateparalelcucurbeledeniveloripe
linia de cea mai mare pant (funcie de orientarea versanilor fa de direcia vnturilor cu viteze
mari).Deasemenea,zmbrulsevaamplasanbenzinspregoluriledemunte.
n zona forestier de cmpie, n silvostep, speciile principale de amestec se introduc n
biogrupe (buchete, grupe), n funcie de condiiile microstaionale. Se recomand evitarea
amesteculuiintimntrecvercineeispeciileprincipaledeamesteccucreteremairapidntineree
(frasin, paltin, tei, cire, arar), care pot coplei uor specia de baz (stejarul, gorunul). Speciile de
ajutor (de mrimea a IIIa, a IIa) ca i cele pentru protecia i ameliorarea solului (arbutii) se vor
introducenamestecintim(perndsauntrernduri)cuspeciileprincipale.

154

mpduriri

Schemdempdurire(Damian,1969)

Dispozitivuldeculturindicmodulcumseinstaleazexemplarelepeterenuldecultur.n
cazul terenurilor puin nclinate, unde pregtirea solului i ngrijirea culturilor se pot executa
mecanizat, dar i pentru asigurarea spaiului de nutriie uniform fiecrui exemplar se adopt
amplasareapuieilorntrundispozitivordonat(geometric,regulat)cudistaneegalentrerndurile
de puiei i puiei pe rnd (dispozitiv n ptrat), ori cu aceste distane diferite (dispozitiv n
dreptunghi).
Asemenea dispozitive au avantajul c urmrirea culturilor (dispariia unor puiei, apariia
unor atacuri biotice sau abiotice .a.) se realizeaz mai uor. n plus, dispozitivul n dreptunghi
permitecaunelelucrridepregtireintreinereparialasoluluisseexecutecuutilajetractate
mecanizatsauhipo.Uneori,sepoateadoptadispozitivulnromb(chincons),cndexemplareledintr
un rnd sunt instalate la mijlocul distanei dintre doi puiei alturai ai rndurilor nvecinate,
dispozitivindicatpeterenurinclinate(pentruasporiefectulantierozional).

Dispozitivdeculturnptrat(a),ndreptunghi(b)inromb(chincons)(c)

155

mpduriri

La deal i munte, datorit configuraiei terenului, a amplasrii cioatelor .a., nu se poate


adopta ntotdeauna un dispozitiv ordonat. De aceea, gropile de plantat sau cuiburile (n cazul
semnturilor directe) se amplaseaz pe teren la adpostul oferit de cioate, pietre, n apropierea
martoaneloretc.ctmaiuniformdistribuite,curespectareaobligatorieadesimiistabiliteiniial.
Desimeaculturilorreprezintnumruloptimdeexemplare(puieiplantaisauproveniidin
semnturidirecte)launitateadesuprafa(hectar).Desimeaesteinfluenatdensuirilebiologice
alespeciei,derapiditateadecreterenprimiiani,demetodadempdurire(semnturi,plantaii),
dedimensiunilepuieilorlaplantare(puieidetaliemic,semimijlocie,mijlocie),dacrdcinilesunt
nudesauprotejate,debonitateastaiuniietc.
Unnumrmaredepuiei/haprezintavantajulcstareademasivserealizeazmaicurnd,
reducnduse astfel numrul anilor n care se execut lucrrile de ntreinere a solului. n schimb
costulpuieiloriplantareaacestoraridicfoartemultecheltuielideinstalare.Deoarecedesimeaare
un rol deosebit n reuita culturii, ea trebuie analizat atent sub raport silvobiologic i al costului
lucrrii(principiuleconomic).
Lund n considerare factorii ce influeneaz desimea se recomand folosirea unui numr
diferitdepuieilahectar,indicatncontinuarepespecii(NT1,2000)

Plopi euramericani: 200(7x7 m) 280 (6x6 m) n staiuni de bonitate superioar i


mijlocie pentru producerea de lemn gros i mijlociu; 625 (4x4 m) 830 (4x3 m) n
staiuni de bonitate mijlocie i inferioar;1250 (4x2 m) n perdele pentru protecia
digurilor;

Plopalb:1250(4x2m),1665(4x1,5msau3x2m),nfunciedebonitateastaiuniii
grosimeatrunchiuluilaexploatare;1665(4x1,5m)nperdeledeprotecieadigurilor;

Salcie:1110(3x3m);1250(4x2m);1665(4x1,5msau3x2m),nfunciedebonitatea
staiuniiigrosimeatrunchiuluilaexploatare;1250(4x2m)pentruproteciadigurilor
instaiuniicuexcesdeap;

Salcm:4000(2x1,25m)5000(2x1m);

Frasin,anin:5000(2x1m)nculturipure;

Cvercinee:5000(2x1m)ladealuri;6700(2x0,75m)lacmpie;

Fag:5000(2x1msau1,4x1,4m);

Molid,zmbru:5000(2x1m),4500(1,5x1,5m),4000(2x1,25m),3300(2x1,5m)n
funciedebonitateastaiuniiipericoluldoborturilordevnt;

Brad:5000(2x1m);

Pinsilvestru,pinnegru,duglas:4000(2x1,25m);

Larice:2000(2,5x2m)2500(2x2m).

156

mpduriri

2.Pregtireaterenuluiilucrareasoluluipentruinstalareaculturilorforestiere

2.1Pregtireaterenului

Pregtireaterenuluipresupuneexecutareaunorlucrrispecificefolosiriisaleanterioarei
anume:suprafeeocupatecuvegetaielemnoasoripuni,izlazuri,terenurineproductive(cuexces
deap,srturate,vntuite,etc.),terenuriagricoleetc.
1. n situaia terenurilor ocupate anterior cu vegetaie lemnoas, pregtirea acestora n
vederea instalrii noilor culturi, necesit, n funcie de situaia concret, una sau mai multe lucrri
prezentatencontinuare.
1a. Curirea resturilor de la exploatarea arboretului (crci, vrfuri de tulpin, coaj, lemn
putrezit.a.).Acesteaseadunmanualisedispunnmartoane(iruriparalelepeliniadeceamai
marepant,cudistanantreelede46m).Limeaunuiirnutrebuiesdepeascdistanadintre
rnduriledepuiei,stabilitprinschemadecultur.
1b. Curirea terenului de vegetaie lemnoas, lucrare efectuat difereniat, n funcie de
natura acesteia (tufriuri, arbuti, semini neutilizabil, arbori) i anume: tufriurile, arbutii,
seminiul neutilizabil se ndeprteaz atunci cnd puieii speciilor ce se vor instala nu necesit
protecie,iarvegetaiaexistentprezintpericolpentrunouacultur.
Dacpuieiiplantaisauproveniidinsemnturidirectenecesitnprimiianiunadpost,
extragereasefaceparial,nbenziorientatepedireciaestvestpeterenurileplanesaupecurbade
nivel pe terenurile n pant. Lucrarea se execut manual prin tierea exemplarelor de la suprafaa
solului,tehnologiemaipuineficacencazulspeciilorcarelstrescsaudrajoneaz.
Dacsedispunedeutilaje,serecomandcalucrareasseexecutemecanic,prindefriare,
carepresupunenlturareavegetaieimpreuncusistemulradicelaraltufriuriloriarbutilor.
Tierea arborilor, scoaterea cioatelor i nivelarea terenului se realizeaz dup urmtorul
procestehnologic:

tiereapriiaerieneaarborelui;

dezrdcinarea cioatelor, care se poate realiza manual sau mecanizat cu ajutorul

unuidefriatorpentrucioatesaucumainadedezrdcinat;

colectareaievacuareamaterialuluirezultat;

astupareagropilor;

nivelareaterenului;

scarificareasolului,careseexecutmecanizatcuscarificatorul.

Acestarupe rdcinilegroasede46 cmrmasensoli mobilizeaz concomitentsolul pe


adncimeade4060cm.
2. Pe terenurile lipsite anterior de vegetaie lemnoas poate fi necesar una din lucrrile
menionatencontinuare.
2a.Strngereapietreloribolovaniloridepozitareaacestora.
2b. nlturarea vegetaiei erbacee pe ntreaga suprafa dac teritoriul este situat n
regiuneade cmpie (zonaforestier,nsilvostep, luncaDunriisauluncilerurilor)sauparial,n

157

mpduriri

benzi,tblii,vetre.Lucrareadevineobligatoriedacvegetaiaerbaceeestereprezentatprinspecii
detalienaltsaugramineecarenelenescsolul.Sepoateexecutamanualcojirea elineicnd
suprafaa este redus ori mecanizat, folosind freze, cultivatoare tractate hipo, cu diferite tipuri de
tractoaresauchimic,utiliznderbicidepreemergente,selective,decontact.

2.2Lucrareasolului

Constnmobilizareaacestuiapentreagasuprafasauparial.
Lucrarea solului pe toat suprafaa (desfundarea, artura) este indicat pe terenuri cu
nclinare pn la 12, situate la cmpie i coline, cu soluri nelenite. Pe soluri cu textur uoar,
mijlocie,mobilizareaseexecutlaadncimeade2535cm,iarpesoluricompactepnla4045cm.
Facultativ, n prealabil, dac solul este foarte nelenit, se practic cojirea i mrunirea
elinei. Ca lucrri suplimentare desfundrii, nainte de instalarea vegetaiei lemnoase se poate
executagrpareaicultivaia.Mairarserecurgelaculturideplantepritoare(porumb)saulaogor
negru(terenneocupatpecarenanulpremergtorinstalriivegetaieilemnoaseseexecutnumai
lucrridecombatereaburuienilor:prit,cultivaie).
n solurile podzolite, atunci cnd desfundarea se realizeaz cu inversarea stratului arabil,
adncimea de lucru se limiteaz la nivelul orizontului compact sau a stratului de pseudoglei. Sub
acestnivel,solulsepermiabilizeaziseafneazcusubsolierul,organactivsubformdeghear,
montatpeplugnspateletrupiei,lucrarecunoscutsubnumeledesubsolaj.

Plugulcusubsolierimoduldelucru
a) elementecomponente(1.cuitulsubsolierului,2.brauldesuport,3.cormana)
b) moduldelucrualpluguluicusubsolier
c)

Lucrareaparialasoluluisepracticatuncicndnclinareadepete12i/saunierbarea
esteredus.Sepoaterealizanfii(benzi),tbliiivetre,prezentndurmtoareleavantaje:

nunecesitnlturareatuturorarboriloricioatelor;

seevitpericoluldeclanriieroziunii;

tehnologiiledepregtireaterenuluiisoluluisuntmaisimple;

lucrareaestemaipuincostisitoare;

158

mpduriri

Fiile (benzile) sunt orientate pe direcia estvest, cnd terenul este plan sau dea lungul
curbelordenivel.Benzilepotficontinuesauntrerupte.Limeafiilorsestabiletenfunciede:
nclinareaterenului,graduldemburuienire,desimeaidispozitivuldecultur,ultimeleindicateprin
schemadecultur.
ngeneral,benzilenguste,realizatepeterenurinclinateicumulteobstacole,aulimeade
la0,7mpnla1,0m,iarcelelate,executatepeterenuriplaneifoartenelenite,aulimidela2
pnla3m,nfunciededesimeaidispozitivuldecultur.
Mobilizarea solului se poate face manual sau mecanizat, folosind plugul reversibil pentru
arturadecoast,sensuldelucrufiindnlungulcurbelordenivel,cursturnareabrazdelornaval.
Pe solurile mai puin nelenite, afnate, revene se recomand folosirea plugului cu dubl
corman care desprinde solul ntrun strat de 1012 cm, rsturnndul de o parte i de alta a
cormanei,lamijloculacesteiarmnndofiemobilizatde0,70,8mlime,pecareseplanteaz
oriseseamn.
Tbliilesuntsuprafeedeformptrat(2x2m)saudreptunghiular(2x3m);1(2)x3(5)
m),arialorstabilindusenfunciedeschemadeculturadoptat(desimeaidispozitivulpracticat).
ngeneral,seexecutmanual,naintedeinstalareaculturilor.
Vetreleauformimrimidiferite(0,40x0,60m;0,60x0,80m;0,80x1,00m;1,0x1,0m).
Se execut manual cu hrleul, sapa forestier, concomitent cu instalarea culturii. Din observaiile
specialitilor (Negruiu .a.,2002), pe terenurile cu vnat sunt mai indicate vetrele mici, deoarece
vnatulgsetemaimulteburuienicucaressehrneasc,astfelcpuieiisuntprotejai.

Plugulreversibilpentruarturadecoast.(Florescu,G.,1994)

159

mpduriri

Plugulreversibilmodern,cucormanemobile

Plugulcudublcormanimoduldelucru.(Damian,I.,1978)

Temadecontrol20

1. Cereprezintcompoziiadempdurire?.
2. Ceesteschemadempdurire?

160

mpduriri

Lecia21

3.Instalareavegetaieilemnoaseprinmetodaplantaiilor

3.1Avantajeleidezavantajeleplantaiilor

Instalarea artificial a culturilor forestiere se poate realiza prin trei metode: metoda
plantaiilor, metoda semnturilor directe i metoda butirilor directe. Ultima dintre metodele
enumerate are ns o folosire mai restrns, apelnduse la ea doar n condiii speciale. Pentru a
alege metoda de instalare trebuie fcut a atent analiz a condiiilor locale fitoclimatice i
pedologice; de asemenea trebuie analizate particularitile bioecologice ale speciilor a cror
introducereseurmreteinunultimulrndsseincontdeaspecteleeconomiceimplicatede
costuriledeinstalarealeviitoarelorculturi.Datoritnumeroaseloravantajepecareleare,metoda
plantaiilor este cea mai folosit n vederea instalrii speciilor forestiere. Plantarea presupune
folosireapuieilorcaimaterialderegenerare,rdcinaacestorafiindfixatnsolulterenuluincare
seurmreteinstalareavegetaieilemnoase.nceeaceprivetematerialulderegenerarecepoatefi
folositsuntmaimultetipuridepuiei,clasificareafiindrealizatnfunciedetaliaacestorasaude
moduldeprezentarealsistemuluiradicelar.

nfunciededimensiunideosebimpuieidetaliemiclafoioaseirsinoase,puieidetalie

semimijlocie la rinoase i puiei de talie mijlocie la rinoase i foioase (STAS 1347/2004). n


cazulinstalriivegetaieilemnoasenspaiiverzisepotfolosipuieidetaliemare(STAS5971/2004).
Privitorlamoduldeprezentareardcinilor,npracticsuntfolosiicuprecderepuieiicurdcini
nude (neprotejate), dar n condiii staionale extreme sau pentru specii mai delicate se folosesc
puieiicurdciniprotejate(crescuinrecipientesaucubalotlardcin).
Avantaje:

Ratamaredesupravieuireapuieilordupinstalaregaranteazomaibunreuita
culturilor. Acest lucru e explicabil prin faptul c puieii reuesc s concureze mai
eficientvegetaiaerbaceeprindimensiunilemaimarifadeplantuleleprovenitedin
semnturiledirecte,puieiivalorificndlaunnivelsuperiorattspaiulsuprateran
cticelsubteran.
De asemenea puieii plantai sunt foarte rar expui deosrii n primul an de
instalare.

Plantaiile ofer un foarte bun control asupra spaierii indivizilor, numrului de


exemplare i desigur asupra modului de asociere a speciilor din compoziia de
mpdurire.Ospaiereregulatiuniformfaciliteazcontrolulculturiloriarmaiapoi
uureazrealizareaoperaiilordengrijireiconducere.Asigurareaunuinumroptim
de exemplare per suprafa poate s reduc din volumul lucrrilor de ngrijire i
conducereaviitoruluiarboret.

Sepoatevorbideoeconomieprivindcantitateadeseminefolosit,comparativcu
semnturiledirecte.Cuaceeaicantitatedeseminesepoateobinenpepiniereo

161

mpduriri

cantitatedepuieicepoateasigurampdurireauneisuprafeemultmaimaridect
dac sar fi semnat direct seminele. Aceast economie este foarte important
ndeosebi n cazul speciilor ale cror semine sunt scumpe sau se obin greu i n
cantitireduse.

Se reduce timpul necesar atingerii strii de masiv ceea ce presupune economii


importante n realizarea lucrrilor de ngrijire. Putem vorbi i despre o reducere a
perioadeiparcursepnlamomentulexploatrii.

n multe cazuri plantaiile rmn unica metod de instalare a culturilor datorit


criteriilorimpusedestareaterenului,decriteriileecologiceibiologicealespeciilor
saudediverseaspectesilviculturale.
Astfelsuntfoartemulteterenurincarenusepoateintervenicusemnturidirecte,
plantaiile fiind alegerea fireasc n cazul terenurilor degradate, afectate de secet,
nmltinate, cu pant mare sau puternic nierbate. n ceea ce privete
particularitilespeciilorforestiere,suntunelelacareinstalareasefacemaiuorprin
puiei (salcm, cire, pr pdure etc.) sau la care se face exclusiv prin puiei (plopi
euroamericani,salcieselecionatetc.)Plantaiilereprezintnmodevidentsingura
metoddeinterveniecucompletrinregenerrilealcrorprocentdereuiteste
nesatisfctorisinguraformdecreareaaliniamentelor,perdelelorforestieresaua
spaiilorverzi.

Dezavantaje:

Unul din principalele dezavantaje se refer la faptul c plantaiile sunt mai


costisitoare dect semnturile directe. Costul ridicat are mai multe cauze. Preul
puieilor este mare, nglobnd costurile produciei din pepiniere. De altfel
necesitatea existenei pepinierelor pentru realizarea plantaiilor constituie un
neajunsmajor.nafardeacestlucruprocesultehnologicnsine,deplantare,este
complex i mai complicat,necesitunpersonalnumerosi bineinstruiti permite
foartegreumecanizarea.Drepturmaremanoperaimplicieacosturiimportante.

Terenulpecaresevarealizaplantareatrebuiesaiboaccesibilitateridicatpentru
aputeaasiguratransportulpuieilor,almuncitorilorialechipamentuluidelucru.

Transplantarea reprezint o operaie cu caracter de oc n viaa puieilor. Acest


momentcriticestecaracterizatprindezechilibrulfiziologiccesepoatesaparntre
capacitateadeabsorbieaapeidinsolitranspiraie.Sistemulradicelarredus,cuo
parte din perii absorbani distrui nu poate s susin partea aerian care e mai
voluminoas,disproporionatcamrime.Pentruareduceacestocaltransplantrii
trebuiesseacordeoateniedeosebitfazelorpremergtoareplantrii,respectnd
anumite indicaii: solul s fie reavn, mobilizat n momentul scoaterii puieilor din
pepinier, dup scoatere s se execute o corect toaletare a rdcinii; s se
manipuleze atent puieii att la ambalare ct i pe parcursul transportului i apoi
pnnmomentulplantrii.Defoartemulteorireuitauneiplantaiidepindetocmai
deaceastperioadparcursntrescoatereiplantare.

162

mpduriri

Dezavantajele metodei pot fi accentuate de o execuie neglijent a lucrrilor


aferente.Aparedeseoririsculrniriipuieilor.Vtmrilemecanicesuferitedepuiei
pot avea consecine ulterioare grave, acestea reprezentnd adevrate pori de
intrare pentru diveri ageni patogeni. Execuia neglijent a plantrii poate
determina aezri defectuoase ale rdcinii (n form de L sau J) ce vor afecta
cretereaidezvoltareaulterioarapuietului.Neexecutareaoperaieidemocirlirea
rdcinilorpuieilornaintedeplantaresautrecereauneiperioadedetimpprealungi
delamocirlirepnlaplantarepoatesreducratadeprindereapuieilor.
(Palaghianu,C.Procedeeitehnicideregenerareartificial,Suceava,2003)

3.2Procedeedeplantare
Plantareangropi

Acestprocedeuestecelmaidesfolositdeoareceprezintnumeroaseavantaje:

Dimensiuneavariabilagropilorpermitefolosireamaimultortipuridecategoriide
puiei.

Procedeul este aplicabil n condiii foarte variate n soluri nepregtite anterior,


compacte,nierbate,degradate,cuexcesdeapsauuscate,cuscheletetc.

Dimensiunile gropilor permit o aezare ct mai corect a sistemului radicelar iar


inversarea orizonturilor solului la acoperirea rdcinilor ofer puietului condiii
superioaredenutriie.

Etapealeplantriingropi

Gropile vor avea dimensiuni ce variaz n funcie de condiiile pedologice i talia puieilor.
Astfelavemgropi:
normale cu o adncime de 30 cm n cazul solurilor uoare, respectiv de 40 cm n cazul
solurilorgreleimijlocii;puieiiplantaivorfidetaliemic;
mijlociiadncimede4090cm;pentrupuieidetaliemiccusistemradicelarbogat,puiei
detaliesemimijlocielarinoasesaudetaliemijlociederinoaseifoioase(chiaritaliemare);
mariadncimedepeste90cmncazulfolosiriisadelorsauapuieilordetaliemare.
163

mpduriri

Formalorvafiprismatic(ncazulexecuieimanuale)saucilindric(dacseutilizeazpentru
sparealormotoburghiesaumainideforat).Productivitateaexecutriigropilorcretesubstanialn
cazulfolosiriiunorsistememecanicedeforare(50150gropi/or)(Negruiu,2003).ncazulsprii
manuale se poate folosi cazmaua, sapa forestier sau trncopul; ns productivitatea muncii e
sczut.Normadeproducieestenmediede150depuiei/zipentruunmuncitor.Totuiselucreaz
ngrup,formaiadelucrufiindalctuitngeneraldindoimuncitorisptoriiunplantator.
Legat de tehnicadeexecuie trebuie menionat cpentruspeciilecurdcintrasantsau
pivotanttrasantsevaamenajapefundulgropiiunmuuroideoformcarevafiadaptattipului
denrdcinareapuietului.

Variantedeexecuieadaptatetipuluidenrdcinare
anrdcinarepivotant,bnrdcinaretrasant,cnrdcinarepivotanttrasant

Dup plantare fiecare puiet va fi verificat pentru a constata i eventual remedia posibile
deficienealeoperaiei.Puietulvafianalizatdinpunctdevederealuneipoziiicorecte(verticale),iar
pentruaverificastabilitateaacestuiasevancercaouoarsmulgereasa. nzonelecu unclimat
mai umed, la umplerea gropilor pmntul se va aranja n partea superioar sub forma unui uor
muuroi,pecndnzonelesecetoaseparteasuperioarvatrebuisaibouoarconcavitatepentru
areineapadinprecipitaii.

Aranjareapmntuluinjurulpuietului
acuconvexitate,bcuconcavitate
164

mpduriri

Undezavantajalplantriingropilconstituierandamentulrelativsczut(450puieipentru
o echipa de lucru format din 2 sptori i un plantator, adic 150 puiei/muncitor/zi). n scopul
creteriiproductivitiisepoateoptapentrumecanizarealucrrilor,prinfolosireasauamainilorde
spat gropi (motoburghie) sau a mainilor de plantat puiei. Aplicabilitatea acestui procedeu este
totuilimitat,fiindpreferatncazulinstalriiculturilorpesuprafeemarisaupesuprafeeplanesau
cunclinaredemaxim12.MainadespatgropiMSGsepoatefolosinterenuricuonclinarede
maxim1214,pentrupuieiidetaliemic,semimijlociesaumijlocie.Sepotfolosiburghiede25,40,
60,80,100cmiarproductivitateaestede330340gropi/8ore.
MotoburghiulMAG30sefolosetenterenuricuonclinaredemaxim20,avnd2burghie
spiralde15i40cm.Adncimemaximdelucruestede40cm,iarproductivitateaestedecca800
gropi/8ore.Altemotoburghiefolositesunt:STHILseriaBT,Verrus,Haffco.
Mainiledeplantatpuieireprezintoaltsoluiedemecanizarealucrrilordeinstalarea
puieilor.ngeneraloastfeldemainesteformatdin:

brzdardedeschiderearigolei

sistemuldedistribuieiaranjareapuieilor

dispozitivedeacoperireapuieilorcupmnt

tvlugidetasareidispozitivedenivelare

Dinpunctdevedereconstructivexistmaimultetipuridemaini:

Aparatedeplantatcudiscrotativrigid(celemaifrecvente)

Aparatedeplantatculanechipatcucleme

Aparatedeplantatcuenil

Aparatedeplantatcudiscurielastice

Cele mai uzuale maini de


plantatsunt:mainadeplantatSBN1A
(cu disc rigid cu cleme), maina de
plantat

Finnforestier

(100015000

puiei/or),maina de plantat Forst i


Standard(50015000puiei/or).

165

mpduriri

MainadeplantatpuieiC&G

Mainidespatgropi(motoburghie)

Plantareandespictur

Procedeul presupune introducerea rdcinilor puietului ntro fant realizat n sol cu


ajutorul unui plantator sau a unei sape forestiere. Operaia este caracterizat de un randament
deosebit de ridicat, un muncitor putnd planta 8001000 puiei/zi. Reuita este foarte bun n
condiiile plantrii puieilor de talie mic, cu un sistem radicelar nu foarte dezvoltat, n soluri
nenierbate, afnate i reavene. Cu toate c procedeul este expeditiv i avantajos din punct de
vedereeconomic,arenumeroasedezavantajeineajunsuricepotfiamplificatencazuluneiexecuii
defectuoase: rdcinile fiind nghesuite ntrun singur plan, este afectat desfurarea normal a
procesului de nutriie; neglijena execuiei poate cauza rsucirea sau ndoirea rdcinilor, astfel c
prinderea,cretereaidezvoltareapuieilorvafiseriosafectat.

166

mpduriri

Legat de modul de execuie, un muncitor deschide cu ajutorul plantatorului sau a sapei


forestiereofantnsol,celdealdoileamuncitorvaintroducerdcinilepuietuluinrespectivafant
iarapoisevanchide/astupadeschidereaexecutat.Procedeularemaimultevariante,nfunciede
unealta folosit la executarea fantei n sol, dar se apreciaz c cea care asigur cea mai mare
productivitateestevariantacareutilizeazsapaforestierproductivitateaengeneralcu30%mai
maredectncazulfolosiriiplantatorului(Damian,1978).

Plantareandespicturcuplantatorul,sapaforestiericazmaua

Procedeespecialedeplantare

Acesteasuntprocedee ceseaplicn condiii deosebite (soluri excesivdeumedesauprea

uscate),fiindderivatedinprocedeeledebaz.

Plantareapemuuroiseaplicncazulterenurilorncareapafreaticseaflfoarte
aproape de suprafaa solului. Puietul se va planta pe un muuroi central ce va fi
executatcupmntdemprumutsauchiarcupmntluatdinterenulnmltinat.n
167

mpduriri

acestfelsistemulradicelaralpuietuluisevagsinpmntdrenatinuvafiafectat
de apa freatic. O variant simplificat a acestui procedeu presupune pregtirea
soluluincoamedebrazdiplantareapuieilorperespectivelecoame.

Plantareapemuuroi

Plantareancavitiseaplicncazulterenurilordinzonearideacrorsolurisufer
de o uscare accentuat la suprafa. Execuia cavitilor permite ca puieii s fie
protejai de ari n primii ani iar rdcinile lor vor avea acces la straturile mai
umedealesolului.

Plantareancaviti

Plantareapebrazdedeplugeunprocedeuexpeditivaplicabilnterenuriacrorsol
afostsupuslucrrilordepregtirenprealabil.
Puieii, de talie mic, vor fi aezai pe brazd iar la rsturnarea urmtoarei
brazdevorfiacoperiicupmntSevaexecutaotasaresuplimentarapmntului
nurmapluguluipentruaasiguraunbuncontactntresolirdcinilepuieilor.
Randamentul acestui procedeu este foarte ridicat, fiind aplicat cu succes la
mpdurireanisipurilormobiledelaHanulConachiidinsudvestulOlteniei.

168

mpduriri

Plantareapebrazeddeplug

Plantareamecanizatsepoateaplicadoarnterenurirelativplane,carespermit

intervenia utilajelor de pregtire a terenului i de plantat. Productivitatea muncii


este deosebit dar folosirea mainilor de plantat implic o ridicat omogenitate
dimensionalapuieilor.
Plantarea puieilor de talie mijlocie este o metod relativ modern, elaborat n

urmaexperienelorefectuatedeing.OctavianRusuncadrulOcoluluiSilvicDorohoi
cu puiei de cvercinee de talie mijlocie obinui prin repicaj (vrsta de 45 ani,
nlimeade1,52,0m).Procedeulpresupuneplantareapuieilorcte5sau3ntblii
de2x2m(idistanade2mntretblii).Sevorfolosi3125puiei/ha,respectiv1875
puiei/haamplasain625tbliilahectar.Instalareaspeciilordecvecineeprinacest
procedereducefoartemultcheltuieliledempdurire(Rusu,1986).

Temadecontrol21

1. Numii3avantajealemetodeideinstalareprinplantaiiavegetaieiforestiere.
2. Caresuntuneltelecarepotfifolositencazuloperaieideplantarendespictur?

169

mpduriri

Lecia22

Plantareapuieilorcurdciniprotejate

ncategoria puieilor curdcini protejateseincludattpuieii crescuinrecipiente cti

cei cu bal de pmnt la rdcin. Cu toate c obinerea acestei categorii de puiei este mai
anevoioasidesigurmaicostisitoare,plantaiilecuastfeldepuieibeneficiazdeansedereuit
foartemari,chiarncondiiidevegetaiemaipuinfavorabile.

Explicaia const n faptul c se reduce ocul transplantrii prin nederanjarea i implicit

nevtmarea sistemului radicelar, concomitent cu asigurarea pentru o mai bun dezvoltare a unei
cantitidinacelaisolcareasusinutipnatuncicretereapuietului.

Desigur,costulmarealpuieilorcurdciniprotejatenujustificfolosireaacestorantoate

cazurilecidoarnterenurilencareinstalareaprinprocedeeleobinuitenudroade.Astfelnzonele
aride,penisipurisaunterenuridegradateutilizareaacesteicategoriidepuieiesteceacaredicteaz
reuitalucrrilor.

Se apreciaz c n rile scandinave i n nordul continentului american peste 60% din

produciadepuieioreprezintpuieiicurdciniprotejate(Negruiu,2003).

Suntfoartemultemodalitideproducereapuieilorcontainerizai,diferindattmaterialul

ctiformarecipientelorcesusinsistemulradicelaralacestora.

Materialul poate fi biodegradabil ntrun timp relativ scurt (57 luni) (hrtia, cartonul,

celuloza,muchiSphagnum,materialevegetale,argilcupleavsaupaieetc.)sistemelePaperpot,
recipienteOntariosauWalter,recipienteJiffy.

Recipientele pot fi confecionate ns i din materiale recuperabile, reutilizabile (mase

plastice,lemn,metaletc),puieiiextrgndusedinacesteanaintedeplantaresistemulRayLeach
SingleCell,Styrofoam,Hiko,PlantSystem80,Vapo.

Puieiproduinrecipiente

170

mpduriri

Utilizarea puieilor cu rdcini protejate permite adeseori creterea randamentului


procesului de plantare prin folosirea unor maini de plantat puiei n recipiente sau, n cazul unor
terenuricenupermitmecanizarealucrrilorprinfolosireaunordispozitiveacionatemanualcecresc
foartemultproductivitateamuncii,cadeexemplu:plantatorultubularfinlandezdetipulPottiputki,
plantatoruldetipWalteretc.
(Palaghianu,C.Procedeeitehnicideregenerareartificial,Suceava,2003)

PlantatorulPottiputki(20005000puiei/zi/muncitor)

MainadeplantatpuieinrecipienteFerarriFutura(7500puiei/or/rnd)

171

mpduriri

3.3Perioadadeplantare

Instalarea vegetaiei forestiere prin metoda plantaiilor este posibil doar n timpul
repausului vegetativ toamna dup cderea frunzelor sau primvara nainte de desfacerea
mugurilor,evitndnsperioadancaresolulestengheatsauacoperitdezpad.

Plantareadetoamnprezintanumiteavantaje(rdcinilelafoioasecrescchiarpesteiarn,

puieiibeneficiazdeprecipitaiileabundentealeacestuisezon)darioseriededezavantaje:riscul
secetei fiziologice, probleme cauzate de posibile perioade cu un exces de ap n sol, frecventa
deosarenprimulandelaplantareetc.Maiagreatestedrepturmareplantareadeprimvar,cu
condiiacaaceastsseexecutelatimp.Cuctinstalareasefacemaidevreme,cuattsereduce
riscul dezechilibrului dintre absorbie i transpiraie. n plus, topirea lent a zpezii asigur valori
relativ constante ale umiditii din sol, favorabile consolidrii relaiei dintre sistemul radicelar i
substratulfiziccesusinecretereaidezvoltareapuietului.

n cazul folosirii puieilor cu rdcini protejate, perioada de instalare poate fi extins pn

spresfritulrespectivnceputulrepausuluivegetativ.Trebuietotuievitatpectposibil,chiarin
acestcaz,perioadadevar.
(Palaghianu,C.Procedeeitehnicideregenerareartificial,Suceava,2003)

4.Instalareavegetaieilemnoaseprinmetodasemnturilordirecteiabutailor

4.1Avantajeleidezavantajelesemnturiledirecte

Metoda const n ncorporarea seminelor n solul terenului pe care se dorete instalarea


vegetaieiiprezintuneleavantajemenionatencontinuare:
Puieii rezultai cresc nc de la rsrire pe locul definitiv, fr s mai fie expui pericolului
deteriorriidelascoaterealorpnlaplantare.Esteunimportantavantaj,pentrucrdcinilenu
maisuntvtmatemecanic,deformatesauinfestate.
Cheltuieliledeinstalaresuntmaimicicomparativcuceleocazionatedeproducereapuieilor.
Tehnologiasemnturilorestemaisimplcomparativcutehnologiaplantrii.
Sepoaterecurgemaiuorlasemnatulmecaniccomparativcuplantareamecanizat.
Productivitatea operaiei de semnare este superioar plantrii manuale, indiferent de
procedeulfolosit,astfelcnumrulmuncitorilorestemaimic.
Semnturile pot fi executate pe grohotiuri, soluri cu mult schelet, superficiale, unde
plantarea puieilor nu este posibil dect folosind pmnt de mprumut sau puiei cu rdcini
protejate,ceeaceridicmultcostullucrrilor.
Semnturiledirecteprezintnsiimportantedezavantaje,precum:
Seminelencorporatensolimaialesplantulelesuntmaisensibilelaaciuneaunorfactori
climatici(temperaturiminimeimaxime,ngheuritimpuriiitrzii,precipitaiicucaractertorenial,
start gros de zpad, arie, vnturi puternice), la prezena buruienilor, la srcia solurilor n
substanenutritive,lasoluriuscatesaucuexcesdeumiditateialifactorinegativi,fadecareeste
greusseadoptemsurispecialedeprotecie.

172

mpduriri

Puieiirezultainecesitlucrridengrijireunnumrmaimaredeani,cuofrecvensporit
anual(celpuinn primii ani)comparativcu puieii plantai, ceeaceridicmultcostullucrrilorde
instalarepnlarealizareastriidemasiv.
Folosirea unor cantiti mult mai mari de semine pentru obinerea ulterioar a desimii
optimeapuieilor.
Semnturile nu se practic n cazul completrilor, deoarece concurena ar fi evident i
nefavorabil ntre plantulele sau puieii rezultai n urma completrilor comparativ cu puieii din
cultura realizat anterior. De aceea, metoda semnturilor directe se practic mai puin la noi
datoritcaracteristicilorstaionaledinaranoastr;rezultatebuneseobinnumailaanumitespecii
inanumitecondiii,aacumsemenioneazncontinuare(***,NT1,2000).
Semnturidirectecubradexecutatepesuprafeereduse,nterennenierbat,frsemini
natural sau cu semini slab reprezentat, sub un masiv cu consisten n jur de 0,5 pe expoziii
umbritei0,6pecelensorite,terenuricunclinaremaimicde30,situatentreimeasuperioari
mijlocieaversanilor.
Semnturidirectecumolidnarealulnatural,pesuprafeereduse,nterenneacoperitde
arboretmatur,lipsitdeburuieni,cunclinaresub20,ntreimeasuperioarimijlocieaversanilor.
Semnturi directe cu ghind executate sub masiv sau n teren descoperit, pe ntreaga
suprafasauparialnfii(benzi),rnduri,tblii,cuiburi.
Semnturidirectecupinnegrupeterenuricusubstratreprezentatdedolomiteicalcare.
Semnturi directe cu mesteacn n zona montan i premontan, pe terenuri foarte
nclinate,pesoluricumultschelet.

4.2Procedeedesemnare

Peterenuriledempdurit,semnareasepoatefacencuiburi,rndurisauprinmprtiere.
a)Semnareancuiburiesteprocedeulmaidesaplicat,prezentndavantajulimportantc
se folosete o cantitate mai mic de semine comparativ cu celelalte procedee i c schemele de
mpduriresuntuordematerializatpeteren.
Cuibulesteocavitate,deregulcuformcirculardemicidimensiuni(diametredela1012
cm pn la 40 cm, n funcie de mrimea seminelor) i cu adncimi echivalente adncimii de
semnare a seminelor speciei respective. Se recomand ca seminele s se distribuie manual n
cruce (pe dou direcii perpendiculare). Cuiburile se execut cu sapa forestier n mijlocul unei
vetre.Uneori,petbliidedimensiunide1,0x1,0mseamplaseazcincicuiburi:patrusprecolurile
tblieiiunulncentrulacesteia.
Normadesemine,exprimatnbucisaugramesemine/cuib,estedeladublupnlade
patrucinciorimaimaredectnumruldeplantule(puiei)cetrebuieobinutlacuib(tabelul4.2.1).
Pe terenuri nenierbate, cu textur mijlocie, afnate, revene, deci cu condiii favorabile
germinriiirsririi,semnareasepoatefacenmicifantesituatenmijloculcuibuluisaualvetrei
cuadncimeaoptimpentruanotimpulncareseexecutlucrarea,fanterealizatecuplantatorulsau
cusapaforestier.

173

mpduriri

Tabelul4.2.1
Normedesemine*pentruaobineunnumrminim
depuieilacuib,m,m2
Procedeuldesemnare
ncuiburi

Specia

semine
buc/cuib

nrnduri
semine

g/cuib

puiei
buc/cuib

buc/m

g/m

prinmprtiere
puiei
buc/cuib

semine
2

buc/m

g/m

puiei
buc/cuib

molid

50

0,5

20

180200

1,31,7

40

250

35

60

brad

4080

36

15

80100

2025

25

120150

710

40

cvercinee

810

4060

3035

100150

25

fag

50

1215

10

20

79

25

*seminedecalitateaI

nastfeldecondiiisepotfolosidispozitivespeciale,precumtubulibastonuldesemnat.
Tubul de semnat este un tub de 1,01,20 m lungime, confecionat dintrun material
rezistent,uor,avndlacaptulinferiorunmanondeformconic,prevzutcuunulsaumaimulte
orificii. Seminele, n cantitatea corespunztoare normei/cuib, introduse prin captul superior al
tubului,ltraverseaziajungprinorificiu(orificii)ncavitateaexecutatnsoldevrfultubului.
Bastonul de semnat are partea superioar a tubului curbat (asemenea unui baston), iar
orificiuldinparteinferioaratubului(carearetotformconic)esteprevzutcuoclapetcarese
deschideautomat,cndvrfulseadncetensol,lsndscadcantitateanecesardeseminela
cuib.Dupscoatereabastonuluidincuib,seacopercuibulcupmnt,caresetaseazuorpentru
caseminelesaderedeparticulelesolului.
b) Semnatul n rnduri presupune distribuirea seminelor dea lungul rndului,
respectnduse rectitudinea, paralelismul, forma i adncimea rigolei. Lucrarea se execut manual
saucusemntoarea.Procedeulseaplicpeterenurilencaresolulafostpregtitnprealabiltotal
oriparialnbenzi(fii).Rndurilesuntcontinuisauntrerupte(dealungullorselas12mpecare
nu se mprtie semine, tehnic folosit cnd urmeaz instalarea prin plantaii a unor specii din
compoziiadempdurire).Rndurilepotfiechidistante(cudistanentreelede1,02,0m)sau
grupatectedoucudistanade0,71,0mntreele,nfunciedeschemaadoptat.
Rndurile se dispun n lungul curbelor de nivel, pe terenurile nclinate; la cmpie, se
orienteazpedirecianordsud,cndseurmreteprotejareapuieilordeinsolaiesaupedirecia
vntuluidominantdacacestareprezintunpericol.
n unele ri din estul Europei, atunci cnd se practic metoda semnturilor directe cu
molid,seadoptprocedeulSpecht,carepresupuneplantaiifrpepiniericonstnproducerea
puieilor(demolid,deregul)directpeterenuldempdurit,pemicisuprafee.Practic,peporiuni
de teren relativ plan, cu sol profund, reavn, bogat n humus se amenajeaz straturi de 0,60,8 m
lime, pe care se traseaz rigole, seminele ncorpornduse dea lungul acestora. Puieii, ngrijii
corespunztor,semeninpnlavrstacnddevinapideplantat.Opartedinacetiaserecolteaz
isefolosesclaplantareasuprafeelorapropiate,iaraliirmnnederanjai,asigurndmpdurirea
terenuluirespectivprinsemnturidirecte.

174

mpduriri

c) Semnatul prin mprtiere presupune distribuirea ct mai uniform a seminelor pe


teren, uneori chiar la suprafaa acestuia. Procedeul conduce la rezultate satisfctoare n zone cu
precipitaiisuficiente,peterenurilipsitedevegetaieerbacee,pesoluriafnate,revene,cuunstrat
bine reprezentat de humus i pentru specii la care seminele au o perioad scurt de germinare
(mesteacn,plop,salcie,mairarmolid).
Datoritfaptuluicnumaiomicpartedinseminelemprtiateajungncondiiifavorabile
degerminare,sefolosescnormemaridesemine(de34orimaimultdectncazulsemnturilorn
cuiburi sau rnduri); de aceea, procedeul poate fi aplicat atunci cnd se pot procura uor cantiti
maridesemineilaunprectmaimic.
Pentru crearea unor condiii favorabile, semnarea prin mprtiere se poate executa pe
suprafaaunorvetresautbliicusolulpregtitnprealabil.mprtiereaseminelorsefacederegul
manual, adoptnd tehnica semnatului n cruce. Procedeul este mai simplu, cu faze puine de
lucru,executateuor,asigurnduseoproductivitateridicat,ceeaceconstituieunavantaj.
Pesuprafeemari,cucondiiifavorabilegerminriiirsririi,semnturileprinmprtiere
sepotfacedinavion,elicoptere,aacumsepracticnCanada,StateleUnite,Rusia.a.
naranoastr,aviosemnturisauexecutatnanul1952,cuseminedemolid,submasiv
saupesuprafeemari,rezultatenurmatierilorraseiadoborturilordevnt,nbazineleDornelor,
Ialomiei, Doftanei. Din cauza costului ridicat ca urmare a executrii lucrrii din avion, consumului
mare de semine, a reuitei reduse a culturii i a suprafeelor mici pe care se instaleaz vegetaie
lemnoasprinaceastmetod,nultimeledeceniisarenunatlaaviosemnturi.

Semnaturiprinmptiererealizatecuajutorulelicopterului

175

mpduriri

4.3Perioadadesemnare

Pentruspeciilecuseminemari,cuconinutridicatnap,acrorpstrareestedificilpeste
iarn(fag,cvercinee,castanporcesc,brad.a.)caipentrusemineleacrorfructeaufostrecoltate
n prg (acerinee, frasin) sunt indicate semnturile executate toamna, cu condiia ca n zona
respectivsnuexisterisculconsumriilordectremistrei,iepuri,crtie.
Datfiindpericolulrsririiplantulelorntoamnelelungi,carearsuferidegeruriledintimpul
ierniisauarsririiprimvaratimpuriu,fiindpericlitatedengheuriletrzii(acerineeledeexemplu),
semnturileseexecutprimvaranmustulzpezii,cuavantajeleidezavantajelemenionatela
culturilenpepinier.
Lamesteacn,semnturilesepotfaceispresfrituliernii,pesuprafaazpezii.

4.4Instalareavegetaieiforestiereprinbutai

Speciile care se regenereaz uor prin butai lignificai (slcii, anini, arbuti, plopi
euramericaniialtele)sepotinstalaprinintroducereadirectabutailorlaloculdefinitiv.Metodase
aplic pe terenuri cu sol afnat, reavn, bogat n humus. Uneori, se pot face butiri directe i n
condiiideosebite(solurinexcesdeap).
n luncile unor ruri, frecvent inundabile, pentru ca butaii, respectiv puieii provenii din
acetia s nu fie dislocai de viituri se folosesc sade, confecionate din lstari de 12 ani la plopi
euramericaniide13ani(sadelescurtede70pnla100cm),respectiv23ani(sadelelungide200
pnla400cm)salcie.Diametrulminimlacaptulsubirealsadeivafide20mmlasadelescurtei
de30mmlacelelungi.

Temadecontrol22

1. LaceestefolositdispozitivulfinlandezdetipulPottiputki?
2. Caresuntprincipaleleprocedeedesemnare?

176

mpduriri

Lecia23

5.ngrijireaculturilorforestiere

5.1Dinamicadezvoltriiculturilordelainstalarepnlaconstituireastriidemasiv

De la instalarea culturilor de specii lemnoase din puiei, semine, butai pn la realizarea


striidemasiv,acesteaparcurgfazeledeadaptareidecretereindividual.
1.Fazadeadaptareesteealonatpeoperioaddiferit,determinatdemetodafolositla
instalare.Astfel,pentrusemnturidirecte,fazadeadaptarereprezintperioadadeladeclanarea
procesului de germinare, apariia plantulelor la suprafaa solului (rsrirea), creterea pn la
lignificareaacestora.
Pentru plantaii, faza de adaptare reprezint perioada n care rdcinile se refac i se
consolideaz n sol, devenind capabile s asigure nutriia puieilor, iar mugurii vegetativi intr n
vegetaieisedeclaneazprocesuldecretereaexemplarelor.Lungimeaperioadeiestediferitn
funcie de anotimpul de plantare i mersul vremii n primvara executrii plantaiilor sau care
urmeazduptoamnancaresauplantatpuieii.
n cazul butirilor directe, faza de adaptare ncepe de la introducerea butailor n sol,
continu cu formarea rdcinilor, pornirea mugurelui vegetativ, finaliznduse prin lignificarea
lujeruluinouluipuiet.
2. Faza de cretere individual a puieilor se desfoar n continuarea primei faze (de
adaptare)idureazpnlarealizareastriidemasiv.naceastperioad,fiecarepuietcreteizolat,
fr a beneficia de influena reciproc a exemplarelor nvecinate. Pe msura apariiei de noi lujeri
anualiiacreteriinnlimeigrosimeaexemplarelor,izolareaseatenueaz.
n faza de adaptare i n primii ani ai fazei de cretere individual sunt necesare lucrri de
combatereaburuieniloriaspeciilorlemnoaseduntoarespeciilorinstalate,deafnareasolului,
administrare a ngrmintelor, chiar a udatului artificial i altele. Numrul anilor n care sunt
necesarelucrridengrijirediferfiindinfluenatede:zonafitogeografic,specie,bonitateastaiunii,
metodadeinstalareaspeciilor,desimeaculturilor.Deregul,acestelucrrisentreruplarealizarea
striidemasivantregiiculturi.
Constituireastriidemasivesteprocesulbioecologicdeapropiereacoroanelorpuieilori
de realizare a coronamentului noului arboret (Florescu i Nicolescu, 1996). Starea de masiv se
realizeaz la nivelul ntregii populaii de puiei, cnd aceasta ajunge la independena biologic,
trecnddelaexistenaizolatlaceancomun(FlorescuiNicolescu,1996).iconstituireastriide
masiv este influenat de zona fitogeografic, specie (rapiditatea de cretere), bonitatea staiunii,
metodadeinstalare,desimeaculturilor.

177

mpduriri

Conformnormelortehniceprivindefectuareacontroluluianualalregenerrilor(***,2000,
Norme tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerrilor 7) (NT 7) starea de masiv1a
regenerrilorseconsiderrealizatatuncicnd:

Pentruregenerrinaturale:
a)lafoioase:ramurilepuieilorseatingnproporiedeminimum80%;
b)larinoase:nlimeapuieilorestede1,001,20mnstaiuninormaleide0,600,70m
nstaiuniextreme.

Pentruregenerriartificiale:
a)lafoioase:ramurilepuieilorperndsaungrupeseatingnproporiedecelpuin80%;
pentruplopiieuramericaniinucdiametrultulpiniilanlimeade1,30mestedeminimum8cm;
b)larinoase:nlimeapuieilorestede1,201,40mnstaiuninormaleide0,600,80m
nstaiuniextreme.

De reinut c starea de masiv se declar n anul cnd aceasta se realizeaz pe ntreaga


suprafaaregenerriianalizate.
Ladeclarareastriidemasiv,numrulminimdepuiei/hanutrebuiesfiemaimicdectcel
corespunztor reuitei bune pentru speciile principale de baz i de amestec, calculate prin
diminuareanumruluidepuieiplantaicupierderilenormale(tehnologice)depuieidelainstalarea
culturiipnlarealizareastriidemasiv.
nanexa4(***,2000,NT7),stareademasivserealizeazdup:

34ani:salcm;

5 ani: plopi euramericani cultivai n culturi intensive pentru producerea de lemn


preponderentgros,plopalb,salcie;

56 ani: cvercinee, cnd sau folosit puiei de talie mijlocie (metoda O. Rusu), anin,
frasin;

67ani:larice(ncompletarearegenerriinaturalelafoioase)duglas,pinstrob,pin
silvestru,pinnegru,nucnegru;

78ani:molidnregiuneadedealuri(FD4FD3),cvercinee,inclusivspeciileprincipale
deamestec:paltin,frasin,tei,cire;

79 ani: molid, zmbru, larice, pin silvestru, pin negru n regiunea montan i
premontan(Fsa,FM3FD4)

910 ani: brad n completarea regenerrii naturale (FM2FD4) nuc comun, cnd se
folosescpuieidetaliemic;

69ani:semnturidirectedecvercineesubmasivsaunterendescoperit.

NT 7 din anul 2000 nlocuiesc termenul de reuit definitiv (utilizat n normele tehnice din anul
1987) cu realizarea strii de masiv.

178

mpduriri

5.2Lucrriprivindevaluareareuiteiculturii

5.2.1Recepiatehnicofinanciar

Estelucrareaefectuatimediatdupinstalareaartificialavegetaieiiconstnverificarea
cantitativicalitativainstalriiculturii.Sefacedectreocomisieinprezenaspecialistuluicare
asupravegheatexecutarealucrrii,rezultateleconsemnndusentrunprocesverbalderecepiepe
baza cruia se ntocmesc formele contabile pentru plata lucrrii. Pieele de prob materializate pe
teren,vortrebuisreprezinteminim4%dinsuprafaacultivat,iarsuprafeelesub0,25hasevor
inventariaintegral.Elesuntdeformptrat,dreptunghiular,circulariauariade:

100m2,cndsuprafaadeculturestepnla3ha;

200m2,pentrusuprafeeledeculturpeste3ha;

npieeledeprobsestabilesc:

suprafaaefectivpecaresafcutpregtireaterenuluiiasolului;

desimea iniial a culturilor prin msurarea distanelor ntre rnduri i pe rndurile


depuieisauntrecuiburi;

corectitudineanexecutarealucrrilorpregtitoaredeinstalareaculturii;

inventariereapuieilorpespecii,ncazulplantaiilor;

calitateaistareafitosanitarapuieilorprinobservareaacestora.

Msurtorile i observaiile din pieele de prob se extind la ntreaga suprafa cultivat,


rezultatelefiindnscrisenRegistruldempdurire.

5.2.2Controlulanualalregenerrilor

Controlulanualalregenerrilorreprezintolucrarecomplexprincaresedeterminstarea
regenerrilorisestabilescmsurilenecesareaseaplicanvedereadezvoltriinormaleaacestora
pnlarealizareastriidemasiv(***,2000,NT7)
Seexecutanualnperioada1septembrie31decembrieavndurmtoareleetape:

1 sept. 15 oct. faza de teren i centralizarea datelor la nivel de structur


organizatoric;

15oct.15nov.verificarea,centralizareaianalizalucrrilor;

15 nov. 31 dec. depunerea i susinerea la R.N.P. sau Inspectoratele silvice


teritoriale(pentrupdurilecarenusuntadministratedeR.N.P.);

Laniveluldireciilorsilviceialfiecruiocolsilvicsuntconstituitecomisiideverficare,iarfaza
de teren se efectueaz de specialiti ai ocolului silvic n prezena obligatorie a gestionarului
suprafeeiregenerate.
Controlul anual al regenerrilor se execut, n funcie de natura i de vrsta regenerrii n
douetape:
Etapa I se refer numai la suprafeele regenerate natural din pdurile de codru, n care
seminiul beneficiaz de protecia arboretului matur i cuprinde perioada de la instalarea

179

mpduriri

seminiuluiipnlatrecereaunuisezondevegetaiedelaexecutareatierilordefinitive.Scopul
acestei etape este de a stabili corecta aplicare a tierilor de regenerare precum i a msurilor de
ajutorare a regenerrii naturale (necesare instalrii i ulterior dezvoltrii normale a seminiului
natural).Rezultatulacesteiaciuniseconcretizeazprintruncentralizatorcareredsituaia(reuita)
regenerrilorpetratamenteinaturdetieri.
EtapaIIsereferlasuprafeelencare:
a) regenerareaestentotalitatenatural;
b) regenerareaestemixt(naturaliartificial);
c) regenerareaestentotalitateartificial;
EtapaII,ncepeduptrecereaunuisezondevegetaiedela:
a')executareatieriidefinitive;
b')completarearegenerriinaturale;
c')executareampduririlor(rempduririlor);
Scopul aciunii este de a stabili reuita regenerrilor i de a propune lucrrile ce trebuie
executatepentruatingereastriidemasivlatermenelefixateiniial.
n etapa a II, indiferent de natura regenerrii (natural, mixt, artificial) se stabilesc
suprafee de control permanente, amplasate n teren la data ncheierii aciunii de mpdurire, n
cazulregenerrilorartificialesaumixte,deoareceelesefolosescilarecepiatehnicalucrrii,care,
nsumate,sreprezinte(***,2000,NT7):

8%dinsuprafaacontrolat,cndaceastaestemaimicde5ha;

4%cndsuprafeelecontrolateaudela5pnla10ha;

2%cndsuprafaacontrolatdepete10ha;

Suprafeeledecontrolpotfinformdecerc,ptrat,dreptunghicuariade:

100m2pentrusuprafeedela0,25pnla3ha;

100sau200m2pentrusuprafeemaimari3ha;

suprafeelesub0,25hasevorinventariaintegral;

ntrosuprafaregenerat,toatesuprafeeledecontrolvorfiidenticecaformimrime.
Suprafeele vor fi identificabile cu ajutorul unor borne confecionate din lemn, cu captul superior
vopsitnrou,pecarevafinscrisnumruldeordinealbornei.Amplasareapeterensefaceconform
uneireelerectangulare,dupmodeluldinfigurademaijos.
ncepndcuanulurmtorefecturiiultimeicompletriipnlarealizareastriidemasiv,
inventarierea puieilor se poate face utiliznd 50% din suprafeele de control amplasate iniial,
uniformrspnditensuprafa.
Laplantaiilepure,executatelaschememari(plopie.a,salcie,nuc)nrchitrii,suprafeele
de control se pot constitui din rnduri ntregi sau pri de rnd, distribuite uniform, materializarea
fcnduseprinbornelacaptulrndurilor.
n cazul regenerrilor mixte se trec separat suprafeele de prob pentru puieii plantai (la
numrtor)isuprafeeaferenteregenerrilornaturale(lanumitor).

180

mpduriri

Amplasareasuprafeelordecontrol(***,2000,NT7)

n fiecare suprafa de control se inventariaz separat toi puieii din specia (speciile)
principale care sunt viabili, bine dezvoltai, fr defeciuni, nlimea medie i starea de vegetaie
princalificative:foarteviguroas;viguroas;normal;slab;foarteslab.
Observaii:Dacregenerareasarealizatnumaipecaleartificial,normele(***,2000,NT7)
prevdcansuprafeeledecontrolpelnginventariereapuieilorproveniipecaleartificialprin
plantaii, semnturi sau butiri directe s se inventarieze i puieii instalai natural dac aparin
speciilordincompoziiaderegenerare.
ncazulsemnturilordirecte,seconsidercuncuib,unmetrurigolsauunmetruptrat
echivaleazcuunpuiet,atuncicndnterenexistcelpuin2puieiviguroiibinedezvoltai/cuib,
saumetrurigolsaumetruptratpentrufoioasei4puieipentrurinoasenprimulialdoileaan
delainstalareinumaicte1puietdefoioasei2puieiderinoasenaniiurmtori.
Reuita regenerrilor artificiale se stabilete n funcie de zona de vegetaie i condiiile
staionale(pentruaincludecuantumulpierderilortehnologiceadmise).
Reuitaestecondiionatdevolumulpierderilorcesenregistreazlainventariereapuieilor
cuprilejulcontroluluianualalregenerrilor.
Seconsiderpierderi:

puieiidisprui,pentrucareexistsemneevidentecaufostplantai;

puieiiuscai;

puieiivtmai,(zdrelii,rnii,roiparialsautotaldevnat,atacaideciupercisau
aliduntori.a.);

Pierderilepotfi:tehnologice(caurmareainteraciuniipuieilorcufactoriidemediuocul
transplantrii, concurena) i accidentale (nregistrate peste cele tehnologice, produse de factori
obiectivi viituri, inundaii, grindin, secet, ngheuri, atacuri ale duntorilor ce nu puteau fi
prevenite;sausubiectivi:neglijen,deficienetehnicoorganizatorice,atacurialeduntorilorcare
putea fi prevenite). Pentru pierderile accidentale se ntocmesc acte justificative cu precizarea
cauzelorcareleaudeterminat,pentrucaulteriorssestabileascdacpierderilesuntimputabile.
Pierderile pot fi rspndite uniform sau grupat, (lipsa a cel puin 4 puiei alturai), cu
urmtoareleexcepii:

181

mpduriri

nrchitrii,undebutaiiviabililipsescpecelpuin1m;

n culturi executate la scheme de instalare cu distane mari (nuc, plopi, salcie), la

carepierdereanutrebuiesfiemaimarede1exemplar;

n regenerri naturale cnd suprafaa fr semini utilizabil depete suprafaa

ocupatde4puieiinstalaiartificial.
n cazul n care reuita culturilor este sub 20% se consider c pierderea este total i se
prevederefacereaintegralalucrriirespective.

ReuitampduririlorpentruregenerrileartificialepentrumpduririledinanulIiII

1.1REGIUNEAMONTANIPREMONTAN
Etajulmolidiurilor(FM3III),amestecurilordefagcurinoase(FM2),fgetelemontane(FM1),fgetelepremontane(FD4)

REGIUNEADEDEALURI
Etajulgorunetelorifgetelor(FD3),alcvercetelorpure(FD2)inamestec(FD1)
Grupeecologice:GE6GE12;GE15GE23;GE25GE30;GE35GE37
Reuita
puieilor/total
%
1
85
<85

Reuitapuieilor
specieiprincipale
debazideamestec
%
2
85
<85

Cuantumulpierderilor
tehnologiceadmise
%

Reuitaregenerriipeste
carenusefaccompletri
%

15

95

Reuitampduririlor
5
bun
nesatisfctoare

1.2REGIUNEADEDEALSILVOSTEP(Ssa)
REGIUNEADECMPIE
ZONAFORESTIER(FC)ISILVOSTEP(SSc)
Grupeecologice:GE38GE42,GE45GE51,GE55GE66,GE68;GE70GE76,GE78GE86;GE88GE91
1
75
<75

2
75
<75

25

85

5
bun
nesatisfctoare

1.3DUNECONTINENTALEiFLUVIOMARINE
Grupeecologice:GE92GE96
1
80
<80

2
80
<80

20

90

5
bun
nesatisfctoare

1.4LUNCAiDELTADUNRIIiLUNCILEINTERIOAREMARI
Grupeecologice:GE97GE100;GE102GE114
1
85
<85

2
85
<85

15

95

5
bun
nesatisfctoare

Procesul verbal al controlului anual mai cuprinde: compoziia de mpdurire realizat;


evoluiaculturiicuprivirelareuita culturiinanul prevzut nproiect;natura,volumulivaloarea
lucrrilorexecutate;oportunitateaicalitateaacestorlucrri.
Laultimulcontrolanual,realizatnanulreuiteidefinitivesefacerecepiadefinitiv,ncare
se menioneaz: compoziia propus i cea realizat, desimea culturilor (numrul de puiei/ha);
calificativul corespunztor indicativului de reuit; nlimea puieilor (m); vrsta culturilor (ani);
starea de vegetaie (foarte viguroas, viguroas, normal, slab); valoarea cumulat a lucrrilor de
ngrijire.

182

mpduriri

5.3ngrijireaculturilordelainstalarepnlaconstituireastriidemasiv

5.3.1. Consideraii privind avantajele i dezavantajele diferitelor tipuri de intervenii


experimentaledengrijireaculturilor

n multe din rile cu silvicultur avansat sau experimentat multiple intervenii pentru
favorizareainstalriiidezvoltriiulterioareanoilorculturi.Interveniilesauefectuatncepnddela
pregtirea manual i mecanic a terenului i a solului, continund cu protejarea puieilor,
combaterea chimic a buruienilor, inclusiv practicarea focului controlat n vederea reducerii
vegetaiei nedorite pn la protejarea mpotriva speciilor de vnat; Sa experimentat i efectul
punatuluicontrolat.
Concluziileauevideniatattaspectelepozitivedarmaialescelenegativealeinterveniilor
experimentale,concluziiprezentatesinteticncontinuare.
1.Interveniilemanualeprivindpregtireaterenului,asoluluiicombatereaburuienilor.
a. Avantaje:

interveniaesterealizabil,indiferentdenclinareaterenului;

sepotaplicantoateanotimpurile;

selectivitatea privind buruienile este excelent cu condiia ca: operatorul s fie


calificat;dispozitivelemanualesfiecorectconceputeidebuncalitate;

efecteleinterveniilorsuntimediate,maialesnprivinacompetiieiaeriene;

prineliminareaburuienilorseuureazfertilizareadebaz;

eficacitateaintervenieiesterelativscurt;

interveniilenuaucaracterbruscdacseaplicfoarteregulat.

b.Dezavantaje:

ngeneral,seintervinecndcompetiiadintreburuieniipuieidejasemanifest;

auunrandamentsczut;

esteineficacepentrugramineefiindchiarduntoare,deoarece,adesea,favorizeaz
lstrireai/saunfrireaacestora;

apardificultinrecrutareacalificatinumeroasaforeidemunc;

costulinterveniiloresteridicat;

nmajoritateacazurilor,interveniilemanualesuntdificildeaplicat.

2. Interveniile mecanice privind pregtirea terenului, a solului i combaterea vegetaiei


duntoare:
a.Avantaje:

execuierapid,cuinterveniirealizabilenceamaimareparteaanului;

efecteleinterveniilorsuntimediate,maialesncompetiiaaerian;

eficacitateaesteinfluenatdeperioadadeexecutareiutilajelefolosite;

suntnecesarepentrufertilizareadebaz;

interveniaesteuoarcndsedispunedeutilajelenecesare.

183

mpduriri

b.Dezavantaje:

seintervinecndcompetiiadintrepuieiivegetaiaduntoaresemanifestdeja;

suntlimitatedenclinareaterenului;

devinimpracticabilepeterenurilecuumiditateridicatsaucumultschelet;

necesitolimesuficientntrernduriledepuieipentrurulareautilajelor;

efecte depresiv asupra plantelor cultivate prin distrugerea parial chiar total a
rdcinilorsuperficiale;

ineficaceasupragramineelorprovocndlstrireainfrirea;

aparepericolultasriisoluluidectreutilajelecumasapreciabil;

nuntotdeaunautilajelepotfidisponibilenperioadaoptiminterveniei.

3.Stratulprotectoraplicatsemnturiloriplantaiilor,constituitcelmaidesdinfolie
a.Avantaje:

mpiedicinfestareapuieiloriplantelor;

amelioreazbilanulhidric;

permitenclzireauoarimairapidasoluluiprimvara;

amelioreazcretereapuieilor.

b.Dezavantaje:

necesitoatentpregtireprealabil(naintedeaplicareamulciului)asolului;

favorizeaznmulireamicilorroztoare;

stratulprotectorpoatefidistrusuordectrevnatulmare;

manoperaprivindaplicareastratuluiprotectorpeunterenestecostisitoare,inclusiv
valoareamaterialuluifolosit.

4.Folosireafitocidelor
a.Avantaje:

intervenia poate fi fcut (prin folosirea fitocidelor preemergente) nainte de


ncepereacompetiiei;

posibilitideaplicarepeoriceteren;

folosireaerbicidelorselective,permiteaplicareaacestoraidupplantareapuieilor
atuncicndvegetaiaduntoareseaflnaintedenflorire;

eficacitateapracticpoatefidelaunullamaimuliani;

folosireaerbicidelorselectivepermitemeninereaunorspeciicarenuauconsecine
economicenefavorabile,asigurndproteciapuieilorieliminspeciilemari;

distrug rdcinile plantelor erbacee, producnd efecte ce pot alterna cu lucrarea


mecanicasolului;

nudistrugstructurasolului;

adesea,interveniaesteeconomic.

184

mpduriri

b.Dezavantaje:

folosirea fitocidelor poate fi uneori riscant, deoarece ecartul este adesea ngust
pentrudoze,perioadafenologic,condiiiclimatice,unelensuirialesolului;

este necesar un control privind efectul tratamentelor pe o perioad lung de la


cteva sptmni pn la cteva luni, deoarece nu exist, de regul, un criteriu
instantaneudeevaluare;

dificultinaprovizionareacucantitimarideappentrusolubilizareafitocidelor,
cuexcepiacelorcareseadministreazsubformgranulat;

poluarea mediului ca urmare a unor derivai formai n timpul tratamentului i a


migrriiiacumulriinsolafitocidelorcupersistenndelungat,antrenatedeap;

toxicitateasupravnatului,chiarasupraomului;

peterenrmneovegetaiemoart,careardefoarteuorncazulunorincendii
provocatenatural(fulgere,etc),saudectreom.

5.nuneleri(Canada,S.U.A..a)cusuprafeemariacoperitecupdure,dupexploatarea
arboretelor, sa experimentat incendierea controlat a terenului, care prezint mai mult
dezavantaje,fadeuneleavantaje,menionatencontinuare.
a.Avantaje:

intervenieaplicabilpeoriceteren,indiferentdenclinare,roclasuprafa,etc;

rapiditatenexecuieiefecteimediate;

reducere semnificativ a vegetaiei duntoare inclusiv a celei lemnoase (lstari,


drajoni,seminineutilizabil.a);

efecte stimulatoare asupra noilor plantaii prin mineralizarea rapid a materialului


incendiat.

b.Dezavantaje:

necesitofoarteatentsupraveghere;

perioadeledeprovocareaincendiilorfrconsecinedintrecelemainegativesunt
foartereduse;

nusepotprotejaeventualiipuieiinstalainaturalsauartificial;

selectivitatea specific foarte redus asupra exemplarelor vrstnice existente pe


suprafaaincendiat;

reticenepsihologice,manifestatecastresulspeciilor.

6. Intervenii privind protecia individual a exemplarelor lemnoase instalate mpotriva


speciilordeinterescinegetic,prinfolosireaunormanoane.
a.Avantaje:

protejeaztulpinilederoaderedectrespeciiledevnat;

stimuleazalungireaexemplarelor;

ndeplinete funcia de nveli protector mpotriva unor factori climatici, biotici


nefavorabili.

185

mpduriri

b.Dezavantaje:

poateficauzaunuidezechilibruntrenlimeaidiametrulexemplarului;

cretereapericoluluideincendiu;

cretereariscurilorfitosanitare;

costuriridicate.

7. Punatul controlat prezint, aa cum rezult din unele experimentri, numeroase


dezavantaje,icaatare,nutrebuiesserecurglaasemeneaintervenii.
a.Caavantajsepoatemenionaooarecarereanimarerural,cuimplementareaforeide
munc.
b.Dezavantaje

pagube nsemnate prin roaderea tulpinilor, de aceea, intervenia necesit o foarte


atentsupraveghere;

tasareasolului;

compatibilitateadeseoridiscutabilcusilvicultura;

intervenia este dependent de: animale (specie, ras, vrst, sexe, numr de
indivizi);desupraveghetor(depstor);denaturavegetaiei(specii,stadiifenologice
.a);condiiileclimatice;

adeseori,estenecesaroalimentaiesuplimentar.

Temadecontrol23

1. Cndseconsideratinsdinpunctdevederetehnic,pentruregenerrileartificiale,
stareademasiv?
2. Ceesterecepiatehnicofinanciar?

186

mpduriri

Lecia24

5.3.2Recepareapuieilorplantai

Recepareaestelucrareaprincaretulpinilepuieilorsereteazla12cmdeasuprasolului,n
scopulatenuriidezechilibruluifiziologicdintreabsorbiaapeidectresistemulradicelarmairedus,
caurmareatoaletriirdcinilorsauvtmrilorprovocatedelaextragerealorpnlaplantareai
pierdereaapeiprintranspiraiapriloraeriene,nspecialafrunzelor.Puieiiserecepeazprimvara
timpuriu(naintedepornireanvegetaie),cndsauplantattoamnaiimediatdupplantare,cnd
aceastaserealizeazprimvara.
nlturnd tulpina, dispare dezechilibrul ntre absorbie i transpiraie, rdcinile se
nmulesc i pot aproviziona satisfctor cu nutrieni i ap noul lstar ce pornete dintrun mugur
proventiv(dormind),situatnregiuneacoletului.
Dac puieii nu se recepeaz apare pericolul ca, n perioadele secetoase de primvar,
tulpinasseusuceduppornireanvegetaie,procescunoscutsubdenumireadeautorecepare.Din
muguriiproventiviseformeaznoilstari,darmaitrziuidatoritacesteidecalri,uneoripuieiinu
sepotlignificapnntoamn.
Recepareanuseapliclarinoase,lacarecretereannlimeestemonopodialinicila
speciile foioase care au doi muguri terminali (frasin) sau la puieii de talie mijlocie. La rinoase,
pentruevitareadezechilibruluifiziologic,sepotndeprtauneleramurisituatesprebazatulpiniisau
aceleacestora.

5.3.3.Revizuireaculturilor

Revizuireaculturilorestelucrareaceseexecutprimvaranaintedepornireanvegetaie.
Aredreptscopdepistareairemediereaprejudiciilorcepotaparentimpulierniiiconstn:

ndeprtareapietrelor,aaltorcorpuriinertedepepuieiidinjurullor;

nlturareaierburilornalte,care,uscnduseiarna,auczutpestepuiei;

refacereavetreloricuiburilorrvite;

despotmolireavetrelorcolmatate;

replantareasaunmuuroireapuieilordeosai.

Lucrareaaparenecesarnprimiitreianidelainstalareaculturii.

5.3.4.Reglareadesimiiculturii

Prinschemadempdurireseadoptdesimiconsiderateoptimepentrucondiiilestaionale
din suprafaa cultivat, speciile folosite, metoda prin care sau instalat acestea, categoria de puiei
plantai(taliemic,semimijlocie,mijlocie,curdcininudesauprotejate).
n cazul plantaiilor sau butirilor directe, uneori nu toi puieii, inclusiv cei provenii din
butai,ireiaucretereadupfazadeadaptare,astfelcreuitaculturiistabilitnurmaprimului

187

mpduriri

controlanualpoatefifoartebun,bun,satisfctoareinesatisfctoare,nfunciedeprocentul
de meninere al puieilor.Indiferentdecalificativulprivindreuitaculturilor,atuncicndlaprimul
control anual se constat pierderi grupate (dispariia a cel puin 4 puiei nvecinai, aparinnd
speciilor principale) este necesar s se intervin cu completri. n semnturile directe, pierderile
grupateseconsideratuncicndsuprafeelelipsitedepuieidepesc10m2.
Completareaculturilorreprezintunprocedeudereglareadesimiiipresupuneinstalarea
denoiexemplarenloculpuieilordisprui.Completrileseprevdobligatoriuncazulpierderilor
grupate,indiferentdereuitaregenerrii.Completrilesefacnumaicupuieibinedezvoltaicares
poatrealizastareademasivodatcupuieiiinstalaiiniial.
n cazul pierderilor uniforme completrile se prevd obligatoriu n primii doi ani de la
instalaredacreuitaestesubceaprevzutntabelul5.1(***,2000,NT7).Speciileceseintroduc
princompletrivorasiguraproporiilestabilitencompoziiaderegenerare.
Rrirea puieilor provenii din semnturi directe sau depresajul este alt modalitate de
reglare a desimii. Uneori, datorit condiiilor climatice i nsuirile solului deosebit de favorabile,
calitii foarte bune a seminelor ori folosirii unor cantiti mai mari de semine fa de norma
optimseobinpreamulipuieincuib,lametrusaum2,caresestnjenescntreei,avnddrept
consecin creteri mai mici. Ca i n pepinier, rrirea, practicat dup primul sezon de vegetaie,
cnd solul este reavn, la foioase se realizeaz prin smulgerea puieilor mai slab dezvoltai, ru
conformaiiprinforfecareatulpiniilaceiderinoase.

5.3.5.Descopleireaculturilor

Descopleireapuieilorconstntiereaburuienilordelasuprafaasolului,buruienicareau
adeseorinlimisuperioarepuieilorproveniidinsemnturidirectesauacelorplantai.
Lucrareaseexecutmanualfolosinduneltetietoare(sap,sapforestier).Suprafaadepe
care se ndeprteaz buruienile se suprapune peste suprafaa pregtit n prealabil (vetre, fii,
tblii) i materialul vegetal rezultat se aeaz ca strat protector (mulci) n jurul puieilor. Durata i
frecvenadescopleirilorsuntdiferitenfunciedezonafitogeografic,derapiditateadecreterea
speciilorinstalate,metodadempdurirefolosit,dimensiunilepuieilorlaplantare,graduliniialde
mburuienire,pregtireasolului.
Durata n zona forestier montan, este n general, pn la realizarea strii de masiv.
Frecvenaestede2lucrripeannprimiianidelainstalareaculturiloriapoicteolucrarepnla
realizarea strii de masiv. n plantaiile cu specii repede cresctoare (salcm, anin, frasin, paltin,
plopi,salcie),dacsolulafostpregtitnprealabil,descopleirilenusuntnecesare.Alteori,cndse
folosesc puiei de talie semimijlocie (pin silvestru, pin negru) sau mijlocie (cvercinee) plantai pe
terenpregtitcorespunztor,descopleirilesefacncepndcuanulaltreileadelaplantare.
Perioada de executare a descopleirilor fie precede nflorirea speciilor erbacee sau se
desfoar toamna, deoarece buruienile uscate, n urma depunerilor de zpad cad peste puiei,
astfel c primvara, acetia fiind copleii, pornirea n vegetaie se realizeaz mai trziu, creterea
anualapuieilorfiinddiminuat.

188

mpduriri

5.3.6Degajareapuieilor

Degajarea este o lucrare de ngrijire a puieilor ce const din ndeprtarea vegetaiei


lemnoaseinstalatenaturalprinseminesaulstari,drajoni,vegetaiereprezentatdespeciinedorite
icarepotcopleipuieiiinstalai.
Lucrarea se efectueaz n sezonul de vegetaie, cnd seva circul cu cea mai mare
intensitate, n scopul reducerii capacitii de lstrire sau drajonare, evitnduse perioadele de
insolaiecarepotfiduntoarepuieilordincultur.Serealizeazprintiereapriloraerienedela
suprafaa solului, folosind toporul, cazmaua, sapa forestier. n cazul speciilor cu temperament de
umbr(brad,fag)sauacelorcarenprimiianinecesitprotecielateral(cvercinee),degajarease
poatefaceprinrupereatulpiniilaonlimeinferioarnlimiipuieilor.

5.3.7Protejareapuieilormpotrivaanimalelor

Puieii pot fi vtmai de animale domestice (capre, oi, vaci) sau slbatice erbivore prin
roaderealujerilor,consumareafrunzelor,zdrelireascoareietc.Pericolulesteimaievidentncazul
plantaiilorpefonduriledevntoare.
De aceea, specialitii (Coma, 1961, Cotta, 1981, Negruiu .a., 2002) propun crearea unor
plantaii de rosconstituitedinspeciicu cretererapid, prin consumarea crorasfie protejate
speciilevaloroasesaucumultiplefuncii.
Proteciapuieilorspeciilorlemnoaseimportante,preferatedeanimaleledeinterescinegetic
sepoateasiguraprintro protejareindividualmecanicsau chimic.Astfel, Potter(1991),citatde
Florescu(1994),menioneazcamodalitatedeproteciemecanicapuieilorutilizareaunortuburi
dinmaterialplasticdegrosimidiferitecucaressembracetulpinafiecruipuiet,meninnduse
pncepuieiirealizeazdimensiunicaresifacnevulnerabililaanimale.
Folosirea unor astfel de tuburi ar prezenta i avantajele stimulrii creterii n nlime i
protejrii tulpinii mpotriva unor factori climatici. De asemenea, se recomand folosirea unor
manoanedinplasdesrmperammetaliccusaufrtutore,confecionareaiamplasarea
unei spirale de srm (frecvent ghimpat) n jurul poriunii de protejat, sau utilizarea de tutori din
srmmpletit,prevzuicuepilungiiascuii.
La noi, protecia puieilor mpotriva vtmrii de ctre animale sa realizat prin folosirea
pungilordepolietilencucaresauacoperitlujerii,nspecialcelterminallapuieiiderinoase.
Protecia chimicindividualconstnacoperireatulpinilorcusubstanerepulsive,careau
gust sau miros neplcut, fiind evitate de animale. n general, substanele repulsive sunt de origine
animalsngealterat,urin,mustdeblegaretc.,lacareseadaugsulf,fenol,petrol,uleidein,
catran,smoal.
Proteciacolectivseasigurprinmprejmuireaculturilorcugardconfecionatdinmateriale
rezistentecaresnupoatfidistrusedeanimalesauprinmprejmuireaelectric.

189

mpduriri

Protejareamecanicapuieilormpotrivavnatului(Florescu,1994)

Variantedivesredeprotejareamecanicapuieilormpotrivavnatului

Protecia colectiv i mai ales cea individual a puieilor este foarte costisitoare i nu
ntotdeauna are eficiena urmrit. De aceea, este mai indicat ca pe terenurile fondurilor de
vntoaresseadministrezehransuplimentarmaialesnsezonulderepausvegetativ.

5.3.8ntreinereasolului

ntreinerea solului cuprinde un ansamblu de lucrri prin care se urmrete: afnarea,


combatereavegetaieierbaceenefolositoare,mbogireanelementeminerale,reducereaaciditii
iuneori,n zonelesecetoase,oacumularesuplimentardeap.Dereinutcfiecarelucrareeste
costisitoare i, n consecin, aplicarea uneia sau alteia dintre ele trebuie fcut cu mult
discernmntfrrisculprejudicieriicalitiiculturii.

190

mpduriri

Afnarea solului se realizeaz prin mobilizarea manual cu ajutorul sapei forestiere ori cu
dispozitive acionate hipo sau mecanic la adncimea de 810 cm. Suprafaa mobilizat este, de
regul,suprafaapecaresapregtitsolulnaintedeinstalareaculturii(suprafaatotalsauparial).
Mobilizarea cumijloace mecanicesefacenumaintrerndurile depuiei,pe olimecu1015cm
mai mic de o parte i de alta a rndului de puiei pentru ca la acetia s nu fie vtmat partea
aerian.ntrepuieiperndipelimeanemobilizatmecanicseintervinemanualpentruafnarea
solului.Concomitentcumobilizareasoluluisedistrugeivegetaiaerbacee.
Durata i frecvena mobilizrilor se stabilesc n funcie de zona fitogeografic, intensitatea
iniialdemburuienire,pregtireaterenuluiiasolului,metodadempdurire,sortimentulpuieilor
folosii la plantare, vigoarea de cretere a puieilor. Frecvena este dat de numrul mobilizrilor
efectuate ntrun sezon de vegetaie. n primul sezon de vegetaie dup instalare, numrul
interveniilor prin mobilizare poate fi mai mic, dac la pregtirea terenului i n mod deosebit a
solului sau aplicat tehnologiile cele mai adecvate. n anii urmtori, pe msur ce puieii sunt mai
binedezvoltai,aunlimisuperioareburuienilorirdcinileauptrunssubnivelulrdcinilorde
buruieni,numrulmobilizrilorntrunansereduce.Normeletehnicerecomanddurataifrecvena
mobilizriisolului,pentrucondiiimediidelucru(***,2000,NT1).
De exemplu, n plantaiile cu molid, zmbru, larice, pin silvestru, pin negru din regiunea
montansipremontaninplantaiilecubradpentrucompletarearegenerrilornaturaledinzona
forestierdedealnuestenecesarmobilizareasolului.
nschimb,nplantaiilecuaceleaispecii(larice,pinsilvestru,pinnegru)dinzonaforestier
dedeal,serecomandca,anual,sseefectuezeomobilizareasolului.
n regiunea de dealuri i coline, n zona forestier de cmpie, n silvostep, n culturile de
plopi,slcii,undecantitateaanualdeprecipitaiisimaialesnperioadadevegetaieestemaimic,
iarpturaerbacee,reprezentatmaibinepringramineeipuieiisuntplantailadistanemaimari
ntreei,mobilizareasoluluiareofrecvende23ori/an,dealungula45ani.
nstaiuniextreme(terenuridegradate,soluricuexcessaulipsitedeumiditate,srturate),
mobilizareasoluluiestenecesardealungulmaimultorani(67)cuofrecvendela1pnla3/an.
Combaterea buruienilor se poate face mecanic, odat cu mobilizarea solului sau chimic,
folosindfitocide(erbicide)selective,preemergente,curemanenmaimare,frapoluamediulsau
a distruge speciile lemnoase instalate. Procedeul este mai puin indicat pe terenurile fondurilor de
vntoare deoarece animalele, consumnd prile aeriene ale speciilor erbicidate, pot reaciona
negativ,manifestnduneletulburripnlaintoxicaii.Rezultatefavorabileseobinprinaplicarea
stratului protector (mulci) pe suprafaa solului (n general pe suprafaa vetrelor, n lungul benzilor
plantate). Stratul protector, gros de 68 cm, constituit din paie, lujeri, ramuri de ordin superior,
resturidelaexploatare,buruienirezultatenurmadescopleirilorsaumobilizriisolului,inclusivfolii
de polietilen peste care se aeaz ramuri spre a nu fi deranjat sau distrus de animale sau vnt,
mpiedic instalarea plantelor erbacee prin semine sau regenerarea lor vegetativ din drajoni,
marcotei,deasemenea,mpiedicpierdereaapeidinsolprinevaporare.
Fertilizarea solului, dup o prealabil analiz chimic a acestuia pentru administrarea unei
cantiti optime de ngrminte care s nu polueze ulterior mediul, este indicat mai ales n

191

mpduriri

staiunile de bonitate inferioar, eventual mijlocie. Ideal ar fi folosirea ngrmintelor organice


(gunoi de grajd, compost, gunoi de tarla etc.). Cum acestea sunt dificil de procurat n cantitile
necesare, n unele ri se folosete "ngrmntul verde", reprezentat prin lupin (Lupinus
pollyphyllus),specieperen,puinpretenioasfadecondiiilestaionale,avndmareacalitatede
afixaazotulatmosferic,pelngafnareaistructurareasolului,mbogireansubstaneorganice
iprevenireainstalriiburuienilor,frpericolulpoluriisoluluiiapnzeifreatice.
ngrmintele chimice simple, complexe sau mixte se administreaz pe ntreaga suprafa
prinmprtiere(maipuinindicatpeterenurilefondurilordevntoare);maidesseadministreaz
localizatnmicicaviti,adncide810cm,plasatesubproieciacoroaneipuieilor,adicla1525cm
distandetulpin.
Dintreelementelechimicemaiimportantesuntazotul,fosforul,potasiul.
Azotul se administreaz ca ngrmnt stadial, n perioada de cretere intens a lujerilor
(maiiunie),ncantitatede4050kgsubstanactiv/ha/anpentreagasuprafasau1/2chiar1/3
dincantitateademaisuscndsencorporeazncavitiledinapropiereatulpiniipuieilor.
ngrmintele potasice se administreaz ntre 120180 kg substan activ/ha/an pe toata
suprafaa,iarcelefosfaticencantitide120200kgsubstanactiv/ha/an.
Costul ngrmintelor fiind ridicat, ca i transportul i administrarea, se recomand
administrarealocalizat(njurulpuieilor)angrmintelorternareNPK,folosind58gN,1626g
P2O5,1030gK2Osubstanactiv/puiet,lacaresepotadugaimicroelemente,nmoddeosebit
magneziu.
Cnd solurile au pHul sczut, nefavorabil speciilor ce urmeaz a se introduce, se poate
recurgelaamendamentare(ncorporareadeamendamente),folosind12t/haoxiddecalciu(CaO),
mprtiatpentreagasuprafa.

Temadecontrol24

1. Cereprezintrecepareapuieilor?
2. Cereprezintdegajareapuieilor?

192

mpduriri

Lecia25

6.mpduririnLuncaDunrii

6.1CaracterizareaLunciiiDelteiDunrii

Fluviul Dunrea, cu o lungime de 2857 km, are un bazin de recepie de 817.000 km2,
colectndapelecelorpeste300afluenidepeteritoriulaoptri.nceeaceprivetedebitulsolid,
teritoriul romnesc contribuie cu peste 50% din totalul aluviunilor transportate de fluviu, ceea ce
demonstreaz marea vulnerabilitate la eroziune a acestuia. De aceea, se impune ca s se acorde
importandeosebitpdurilorsituatedealungulDunrii(Rou,C.,et.al.,2003).
Lunca inundabil a Dunrii este teritoriul cuprins ntre limita albiei minore (inclusiv
ostroavele) i limita albiei majore spre teras (dig), determinate de nivelurile maxime observate n
regimulnaturalalinundaiilor,frfenomenedeiarn.
n ara noastr, Dunrea are o lungime de 1070 km (ntre Buzia i Marea Neagr).
Adncimeamedieaapelordeetiaj(niveldereferinalunuicursdeap,stabilitpebazanivelurilor
minimeanualepeoperioadndelungatdeobservaieinraportcucaresemsoarcoteleapelor)
variazdela4mpesectorulDrobetaTurnuSeverinZimnicea,pnla24m,ntreBrilaiGalai.
Luncainundabilareolungimedecirca900km,avndolimedela200300mpnla12
15km(InsulaMicaBrilei).
nzonadigmal,componentaLunciiDunriisedisting:
a.

Lunca de lng albie, care cuprinde partea cea mai nalt a grindului litoral, cu

acumulri mari de material grosier, formnd grinduri nisipoase de 89 m nlime. Depunerile de


aluviunicaiprocesuldeeroziunecaremodificmicroreliefulgrinduluidemalsuntpermanentei
foartedinamice.
b.

Lunca central (poriunea de digmal) cuprinde terenurile de nlime mijlocie din

grindul litoral i poriunile mai joase din interiorul luncii, ultimele fiind compuse din grinduri de
nlimemaimic,poriuniplanentredougrinduri,privaluriijapecolmatate,gropidemprumut
iprivaluriantropice,deundesaluatpmntulnecesarpentruconstruireadigului.
c.

PeuneleporiunidinalbiaDunriiseremarcostroavele,unelemaivechi,relativmari,

cumicroreliefcomplex,altelerecente,maimiciimaisimplecarelief.
Dup ndiguire i construirea barajelor hidrotehnice I i II de la Porile de Fier, lunca
inundabilaDunriisempartenpatrusectoare,nfunciedecondiiileecologiceioportunitatea
gospodririifonduluiforestier,prezentatencontinuare(Rou,C.,et.al.,2003):

Sectorul Drobeta Turnu Severin Clrai, cu zona digmal avnd limi


predominantede200300m,excepionalpnla2500m,inundabilaproapeanual,
perioade diferite, cu condiii ecologice foarte variate. Sectorul este populat cu
arboretedeplopiislcii,constituitepreponderentdincloneselecionateilocalcu
nucleedevegetaiereprezentateprinspeciideesentare.

193

mpduriri

SectorulClraiBrila,avndzonadigmaldelimediferit(pnla3000m),cu
insule(ex.InsulaMicaBrileilatde1015km)ibli,deasemeneacucondiii
ecologice variate, n general mai favorabile vegetaiei forestiere reprezentate de
speciideesenmoale,predominarboreteleartificialedeplopiisalcie,constituite
predominantdincloneselecionate.

SectorulBrilaprimulCeatal,undeDunreacurgeprintroalbie,formndmeandre
largi.

SectorulDeltei,delaprimulCeatalpnlaMareaNeagr,carenuesteluncpropriu
zis,cucondiiidevegetaiemaifavorabilepentruplopiislcii.

FormeledereliefaleLunciiDunriisuntspecificesianume(Damian,1978):

grindurile fluviale litorale sau de mal, cele mai nalte forme pozitive de relief,
dispuse longitudinal ca nite diguri naturale n vecintatea albiei minore. Ele iau
natere din aciunea apelor Dunrii care, ieind din albia minor, pierd vitez i
capacitatea de transport, astfel c cele mai multe particule aflate n suspensie se
depun n vecintatea malului formnd grindurile, a cror nlime i lime sunt cu
attmaimaricuctsuntmaivechi.

Grindurilesuntformedereliefrezultatedindepunerialuvionare.Duporiginepotfifluviale
(formate n luncile marilor ruri), marine (formate dea lungul rmurilor marine), fluviomarine
(formatelavrsareamarilorfluviinmri),deprivaluri.Limeavariazdela10(40)mpnla300
400imaimult.
Dupnlimesedeosebesc:
grindurinalteifoartenalte(grinduridemaligrindurilitorale),situatenimediata
apropiereamaluluialbiei,cucotedepeste8,59hidrograde(h);
grinduri nalte i mijlocii nalte, situate att n apropierea malurilor albiei, ct i n
interiorulluncii,cucotentre7,58,5h;
grindurideprivalurimijlociiimijlociijoase,situatenapropiereaprivalurilor(prival
grl,adncituralungit,adeseasinuoas,nluncaunuiru,acoperitpermanent
sautemporardeap,dinzonainundabilaDunriicarefacelegturantrebraele
acesteiasauntreacesteailacuri),cucotentre6,57,5h;
grindurijoasesauntinsuridegrindntreprivaluri,cucotentre6,06,5h;

Japele,formedereliefnegative,fiinddepresiunidemicadncime,cuconturcircularsau
alungit,acoperitecuapnumaintimpulrevrsrilorncaresedezvoltobogatvegetaiehidrofil,
carepotfi:

nalte,deschise,situatelacota6,06,5h;

mijlocii,nchisesaudeschise,situatelacotede5,06,0h;

japenchisesaudeschise,situatelacotede4,55,0h.

Alteformederelief:

privaluri, grle mai mici ce servesc la alimentarea blilor cu ap n timpul viiturilor,


obturateuneoripentrupstrareaapelornlacuri;
194

mpduriri

bli,ghioluri(ztoane,iezere),carereprezintterenuriacoperitepermanentcuap;

zoneledebalaj,carereprezintprilecelemainaltealealbieiminoredinspregrindul
fluvial.

6.2mpduririnLuncaDunrii

A.Dunenalteimediicuapafreaticsub1,5m;
a.penisipurisemimobile:50%pinnegru(ienuprdeVirginia),50%cenuer(slcioar);
b.penisipurimobile:50%slcioar,50%ctinroie;
c.pedepoziteeolieneslabcarbonatate:75%salcm,25%cenuer.
B.Dunejoaseaplatizateiinterdunemediicuapafreaticialorizontuluidegleintre0,8
1,5m:compoziiiledelaaic,darialtecompoziii:
50%plopalb,50%ctinalb;
50%plopieuramericani,50%salcm(mlinamerican).
C.Peinterdune(depresiuni)medii,cuapafreaticiorizontuldegleintre0,50,8msepot
folosi i alte compoziii: 50% frasin pufos (tei argintiu), 25% stejar brumriu, 25% snger, lemn
cinesc.
Dacnisipulsausolulsuntmoderatputernicsalinizate,compoziiaindicateste:25%plop
alb,25%slcioar,50%ctinroie.
Pregtireaterenului:

ncazuldunelorcuapfreaticsub0,5msepotfaceanurideschisededrenaj,apoi
artur,discuire,plantare.

pe dunele salinizate se execut anuri de drenaj pentru coborrea nivelului apei


srate,sepoatefacesplareasruriloriseadministreazamendamentecugipssau
fosfogips.

pe dunele cu nivelul apei freatice sub 0,8 m toamna se ar ntreaga suprafa, iar
primvarasediscuiete.

Plantaiilesefacprimvarangropinormale,cuexcepiaplopilorlacaregropilesuntmijlocii
50(60)x50(60)x50(60)cm.Sefolosesc25003300puieiplop/hai5000puiei/hapentrucelelalte
compoziii de mpdurire. Durata i frecvena lucrrilor de ntreinere: 4 ani cu 6 lucrri (2+2+1+1
luc/an)pnla6anicu10lucrri(3+2+2+1+1+1);

Temadecontrol25

1. CereprezintluncainundabilaDunrii?
2. Cesuntjapele?

195

mpduriri

Lecia26

7.Reconstruciaarboretelordegradate,slabproductive

7.1Generaliti

Prin reconstrucie ecologic se urmrete readucerea capacitii productive a arboretelor


respective la nivelul productivitii poteniale i meninerea, chiar sporirea funciilor protective ale
fondului forestier. Reconstrucia ecologic presupune un ansamblu de aciuni cu o perioad lung
menite s mbogeasc structura i funciile unui arboret degradat, care nu se limiteaz la
schimbarea brusc sau de durat ntre generaiile de arbori. Arboretele n asemenea situaie sunt
consecinadezechilibrelorntrecomponentelepduriicaecosistemnraportcufunciileatribuite.Pe
lngpreocuprilepentrucretereacalitiiicantitiimaseilemnoaserecoltate,ocupivorocupa
unlocdincencemaiimportantpreocuprilepentruconservareaimultifuncionalitateapdurilor.
Sunt considerate degradate sau de productivitate sczut, urmtoarele categorii de
arborete: situate pe staiuni de bonitate mijlocie i superioar a cror producie cantitativ i
calitativ se situeaz sub nivelul potenialului silvoproductiv al staiunilor i arborete situate pe
staiuni de bonitate inferioar (cu potenial bioproductiv sczut), fiind necesar nlocuirea speciilor
existentecualtelemaiproductive.
Reconstruciaecologicaarboretelorpresupuneunefortsusinutindelungatcareconst
nparcurgereamaimultoretapeianume:

identificarea arboretelor ce urmeaz a fi supuse aciunii de reconstrucie ecologic


prinaplicareaunorcriteriialesefundamentat;

stabilireaunoreluridegospodrire,inndseamadeprincipiile:polifuncionalitii,
compatibilitii,conservriibiodiversitii,economic,inclusivcelalflexibilitii.

adoptarea i aplicarea celei mai adecvate tehnologii de reconstrucie, corelat cu


elul de gospodrire fixat i condiiile proprii din teritoriul ocupat de arboretul
existent,cumsunt:

ameliorarea compoziiei arboretelor, prin introducerea speciilor principale de


amestec,deajutorideprotecieasoluluinarboretelecuconsistenredus;
refacerea integral a arboretelor, afectate de uscare n situaiile cnd specia
principaldebazestenproporiemaimicceleiprevzuteprincompoziiael;
substituirea arboretelor din staiuni necorespunztoare n care se produc uscri
intense,caurmareacondiiilorstaionaleschimbate,datoritunorfactoriantropici
oriculturiinstalatencondiiistaionaleimproprii.a.;
asigurarea permanenei pdurii, prin realizarea unor arii de regenerare n ochiuri,
coridoare, benzi, combinnduse, atunci cnd este posibil, regenerarea natural
existentcuceaartificial.

196

mpduriri

7.2Cauzeleapariieiarboretelordegradate

Cauzelesuntmultipleingeneralaufostgeneratedegospodrireadefectuoasafondului
forestier,caracterizatprin:

frmiareafonduluiforestierprinLegileagraredin1923i1947iulteriordup1990;

nerespectareareglementrilorlegaleprivindregimulsilvic;

exploatarea arboretelor amestecate prin tieri rase pe suprafee mari i preocuparea


redusmanifestatpentrurempdurireasuprafeelordescoperite;

aplicarea timp ndelungat dea lungul mai multor generaii a tratamentelor regimului
crnguluimaialesnpduriledecvercinee;

rempdurirea,duptierearasapdurilornaturalecuspeciiautohtonesaualohtone
nstaiuniimpropriiacestora;

preocupare sczut privind asigurarea calitii materialului de reproducere i ignorarea


reglementrilor privind recoltarea i transferul acestuia, fr un control riguros al
provenienei;

neexecutarealatimpalucrrilordengrijirenarboreteletinere;

extragerileilegaledearboriipunatul.

apariiafenomenuluideuscareanormalapdurilor.

7.3Apariiafenomenuluideuscareanormalapdurilor

nultimeledeceniialesecoluluiXX,totmaimulispecialitiaufostalarmaidedispariiatot
mai numeroas a exemplarelor aparinnd speciilor de rinoase i foioase, componente ale
pdurilordinRomniaidinalterialeEuropei.
Apariia fenomenului de uscare anormal a pdurilor reprezint o realitate cu ipoteze
numeroase, din care unele chiar alarmiste ce preconizau moartea pdurilor, ipoteze ulterior
infirmatenmareparte.
Estimrile iniiale ale acestui fenomen au fost caracterizate de un grad ridicat de
subiectivism,fiindbazatepeestimrivizualeale

coroaneloruscate;

procentuluidepierdereaaparatuluifoliar;

procentuluidinaparatulfoliarceprezintoalterareaculorii.

Estimrilerecenteurmrescmultmaiadnccauzeleacestuifenomen,fiindbazatepetehnici
specifice auxologiei, dendrometriei, fiziologiei, biochimiei. Astfel se utilizeaz informaiile obinute
din

determinarea creterilor anuale, ale dimensiunii acelor, a strii de sntate a


rdcinilor.

determinarea capacitii fotosintetice, a intensitii respiraiei, transpiraiei,


coninutuldezaharuri,proteine,pigmeni,enzime,metabolii.

197

mpduriri

Cauzeleuscriianormaleapduriisereferngenerallaurmtoareleaspecte:

stresulclimatic(secetadinanumiiani,gerurileexcesive,nclzireaclimatic);

efectelepolurii(radioactivitatea,ploileacide,acumulareademetalegrele);

degradarea solului (carena unor elemente nutritive minerale, Mg, Ca, N, P, K,


aciditateasporitasolului,toxicitateacrescut,graduldemicorizareslab);

modificrialefluxuluienergeticsolar;

devitalizarea cauzat de activitatea intensificat a unor microorganisme, virui,


ciuperci,insecte;

gospodrireadefectuoasapdurilor;

ipotezepolifuncionale.

7.4Procedeedereconstrucieecologicaarboretelordegradate

Procedee de reconstrucie ecologic a arboretelor degradate. n funcie de apariia i


evoluiafenomenuluidedegradareaarboretelor,serecomandinterveniisubformde:refaceri,
substituiri,ameliorri.
Refacerea presupune regenerarea artificial a unui arboret, caracteriznduse prin
conservarea biocenozei (n noul arboret se promoveaz aceleai specii ca n arboretul existent),
interveninduse obligatoriu n pregtirea terenului i a solului. Se recomand refacerile n
urmtoarelesituaii:

arboretedegradatecuconsistenasub0,4,situatenstaiunidebonitatemijlociei
superioarpentruspeciileprincipalecelacompun;

arborete de salcm, stejar pedunculat, gorun, cer, grni, fag .a., indiferent de
consisten,situatenstaiunidebonitatemijlocieisuperioarpentruacestespecii,
dardegradatecaurmarearegenerriirepetatedinlstari;

arboretedegradatedesalcieiplopdinluncaideltaDunrii,caidinluncilerurilor
interioare, situate n staiuni improprii pentru alte specii mai productive, ca de
exempluplopieuramericani;

arboretecalamitatenmas,degradateprinincendii,doborturidevnt,atacuride
insecte, ciuperci .a., alctuite din specii corespunztoare staiunilor pe care se
gsesc;

arboretedegradate,cuconsistenasub0,4,indiferentdetipuldepdureiclasde
producie,dacnuaurolulspecialdeprotecieasolului.

Substituirea presupune reinstalarea vegetaiei forestiere pe terenuri ocupate de arborete


autohtone derivate sau arborete alohtone, instalate n staiuni puin satisfctoare cerinelor
ecologicealespeciilorcelecompun.Interveniasefinalizeazcumodificareaesenialaarboretului
existent.Sesupunsubstituiriiurmtoarelecategoriidearborete:

arborete ncadrate n tipurile naturale de pdure derivate, alctuite din specii


pioniere (mesteacn, plop tremurtor, salcie cpreasc) sau din specii secundare
(carpen,jugastru,teipucios.a.)puinproductivei/saupuinvaloroaseeconomic;

198

mpduriri

arborete naturale de foioase i rinoase, aparinnd tipurilor fundamentale, de


productivitateinferioar,situatenstaiunidebonitateinferioarpentruspeciilece
lealctuiesc,daraptepentrualtespeciimaivaloroaseimaiproductive;

arboretedegradatecuconsistensub0,4,situatenstaiunidebonitatesuperioar,
apte pentru specii cu valoare economic i productivitate superioare speciilor
existente;

arboretedegradatedesalcm,instalatenstaiuniimproprii,cusolurigrele,uscate,
superficiale,cumultschelet,cuCO3Casaucusolurisupuseunuiregimdeumiditate
alternant;

arborete artificiale de stejar pedunculat, cu stare de vegetaie lnced, situate n


staiuniimproprii(staiunidegrnietesaucerete,cusolgreu);

arborete artificiale de cer din cmpii joase, instalate n staiuni apte pentru stejar,
salcm.a.;

arboretedesalcieiplopiindigenisituatenstaiuniaptepentruplopieuramericani;

tufriurialctuitedinspeciiarbustivectiniuridectinalb,ctinroie.a.

Ameliorarea constituie categoria lucrrilor de instalare artificial a speciilor n arborete


degradate, brcuite sau cu forme incipiente de degradare, care, n urma interveniilor, pot fi
redresate.Caracteristicestefaptulcnuseefectueazoregenerare,deoarecesemeninearboretul
existent:ameliorareadesimiiiacompoziieiserealizeazprinplantaiingolurileexistentecuspecii
arborescentepentrurefacereaconsisteneisaucuspeciiarbustivepentruproteciasoluluimpotriva
nelenirii,aeroziunii,aalunecrilor.a.Astfeldelucrriserecomandn:

arborete necorespunztoare silvobiologic, cu nceput de degradare, cu consistena


subnormal,darmaimarede0,4cusolulpecaledenelenire;

arboreterrite,ncadratengrupaIfuncional,pnlafazadecodrior.

Tehnologiiledenlocuire avechiuluiarboret(refaceri,substituiri)difernfuncie derolul


prioritar al arboretului, suprafaa ocupat de acesta, vrsta arboretului, nsuirile bioecologice ale
speciilordeinstalat,configuraiaterenului.a.Vechiularboretsepoatendeprtanntregimedepe
ntreagasuprafaocupatsauarboretulsendeprteazndoutreietapeprincreareailrgirea
ulterioaraunorcoridoare(benzi)sauochiurisauserecurgelarrireauniformaarboretului.
ndeprtareatotalaarboretului,ntrosingurreprizserecomandncazulsalcmetelor
,aplopiurilor;eaesteurmatdepregtireacorespunztoareaterenuluiiasolului.
ndeprtarean coridoaresauochiuriseaplicatuncicndopartedinvegetaiaforestier
existentnarboreteletineremaipoatefiutilizatnviitorularboretsauatuncicndmeninereaei
este necesar pentru protejarea noilor culturi mpotriva unor factori climatici nefavorabili.
Coridoarelesauochiurileselrgescodatsaudedouoripentruracordarealor.
Rrirea uniform a arboretului se poate face pn la consistena de 0,40,6 dac noua
generaieseinstaleazprinsemnturidirectesaupnla0,30,4cndserecurgelaplantaii.
n reconstrucia ecologic a pdurilor degradate de cvercinee se menioneaz unele
recomandricuprivirelacompoziiiledempdurire:

narealulstejarilorxerofii,accentulsfieasuprastejaruluibrumriu;

199

mpduriri

n arealul stejarilor mezoxerofii s creasc proporia de participare a grniei,


ntructcerulareocapacitatemaimarederegenerarenatural;

n zona de interferen a stepei cu silvostepa este indicat introducerea stejarului


pedunculat;

introducereastejaruluiroucaspecieprincipaldeamestec;

nluncileneinundabile,nspecialnstaiunileazonaledinsilvostepintroducerea
stejaruluipedunculat,deoarece,datoritscderiiniveluluiapeifreaticecaurmarea
regularizriicursurilordeap,acestestaiuniaudevenitimpropriiculturiiplopului;

creterea proporiei speciilor principale de amestec valoroase: cire, frasin, arar,


paltin,teiargintiu,teicufrunzamare.a.

Inreconstruciaecologicaarboretelordinformaiagorunetelorsuntindicateurmtoarele
compoziiidempdurire:

ngorunetedeproductivitatesuperioarimijlocie,degradatesaubrcuite,gorunul
vaparticipanproporiede6080%;

ngoruneteledeproductivitateinferioar,gorunulvaparticipanproporiemaimic
(4060%), asociat cu specii principale de amestec (tei, cire sau pin silvestru pe
soluri erodate, n pdurile din grupa I) 1020% i cu specii de ajutor 1020% i,
eventual,arbuti20%.

Reconstrucia ecologic a arboretelor de molid i pin. n urma extragerii exemplarelor


uscate sau n curs de uscare din arboretele situate n arealul natural de vegetaie al acestor specii
reconstrucia ecologic const n refacerea sau ameliorarea acestora. Ameliorarea arboretelor de
molidipin,dupextragereaexemplareloruscate,serealizeazprinplantareapuieilordefoioase
(paltin de munte, cire, scoru) n biogrupe mari. Lucrrile de ngrijire constau n: revizuiri, 13
descopleiri/an,13mobilizrialesolului/an;12tratamentecurepelente/an.
Arboreteledepinimolid,situatenafaraarealuluinaturaldevegetaieisencadreazn
gradul III,IV de uscare, se substituie, adoptnduse compoziii de mpdurire care s conduc la
realizareatipuluinaturaldepduredinstaiunilerespective.Pinulintroduspeterenuridegradatese
substituiencoridoaresaupeparchetemici(sub3ha),adoptndusecompoziiiledempdurirei
tehnologiiledeinstalareingrijireaculturilorindicatepentrustaiunilerespective.

Temadecontrol26

1. Cenelegeiprintermenuldereconstrucieecologic?
2. Caresuntprincipaleleprocedeedereconstrucieecologicaarboretelordegradate?

200

mpduriri

Lecia27

8.mpduririncondiiiextreme

8.1Consideraiigenerale

n condiiile naturale din ara noastr, arboretele ocup terenuri la cmpie, dealuri i la
munte,situateadeseorincondiiiextreme.
Astfel,terenurilefoartenclinatedinzonamontanidealurinaltesuntexpusealunecrilor,
apariiei formaiunilor toreniale, erodrii superficiale sau n adncime. La coline i cmpie (n
silvostepinstep),terenurilesuntexpusesecetelortotmaifrecvente,vnturilor,deertificrii.De
multeori,peasemeneaterenurinusuntposibileorinuserecomandculturiagricolecaresectuiesc
solul,ldestructureazprinfrecvenalucrrilordentreinere,iarprinsistemulradicelar,situatpuin
nadncime,fixeazntromsurmaimicterenul.nasemeneasituaii,pareinevitabilinstalarea
vegetaiei lemnoase, la alegerea i instalarea speciilor fiind valabile aceleai principii (al
multifuncionalitii, biodiversitii, compatibilitii, economic, al flexibilitii) ca i pe terenurile
situatencondiiimaimultsaumaipuinfavorabile.Peplannaional,lundnconsiderarecondiiile
naturale, sociale i economice, sau adoptat o serie de msuri. Astfel, este indicat schimbarea
folosinei terenurilor ocupate cu culturi agricole sau puni situate n zone expuse fenomenelor
torenialecuculturideplantelemnoase.Dactotuisemeninsuprafeecultivatecuplanteagricole,
vorfievitateculturilepritoare,pregtireasoluluidupliniadepant(perpendicularpecurbelede
nivel),punatulexcesiviabuzivpeversaniicupantemari,predispuiladegradareaprineroziune
saudeplasrideteren.
Deertificarea, ca fenomen sistemic, este definit de un complex de elemente climatice,
pedologice, floristice, faunistice i socioeconomice, fiind rezultatul a doi factori principali: seceta
puterniciprelungitiexploatareaexcesivsaunecorespunztoareateritoriiloraride,semiaridei
uscatesubumede.Acestoralisemaiadaug,ncondiiileriinoastre,opartedinterenurilenpant
i cele cu soluri scheletice i/sau volum edafic redus, caracterizate prin deficit de ap n sezonul
estival.Peacesteteritorii,odeosebitimportanncombatereaseceteiiadeertificriioprezint
crearea de perdele forestiere de protecie i, bineneles, creterea suprafeelor acoperite cu
vegetaielemnoascare,lacmpieicoline,estedeficitar.
Lucrrideconsolidareipregtireaterenului
Consolidareaterenuluicugrduleesaubanchetesevapracticapeterenurinclinate,curoca
lasuprafa,nudesaupracticlipsitedevegetaie,cueroziunefoarteactiv(terenurifoarteputernic
laexcesiverodate,taluzurideraven,taluzuriartificialeetc.).Acestelucrrisuntoportunemaiales
peteritoriiundeurmeazaseinstalarinoase,caracterizateprincreteriredusenprimii35anii
sensibilitateaccentuatladescoperireardcinilorprineroziune.
Bancheteledezidrieuscatsuntindicatepeterenurileundeexistpiatr,care,strnsn
vedereaeliberriiacestora,sefolosetelaconstruciabanchetelor.nfunciedecantitateadepiatr

201

mpduriri

disponibil, banchetele sunt situate la 23 m distan i chiar mai mult, ntre ele amplasnduse
grdulee,terasearmatevegetalsaucordoanevegetale.
Teraselearmatevegetalsuntrecomandatepeterenurilestabileladeplasrinmas,unden
apropiereexistctinalbdelacaresepotrecoltabutai.Eleauobuneficientehniciuncost
considerabilmaimic.
Terasele nesprijinite se vor practica pe terenuri stabile (n special pe cele bttorite i
nelenite), evitnduse terasarea terenurilor alunectoare sau predispuse la degradare prin
alunecare.
Lucrriledeconsolidaredinlemn(grdulee,cleionaje,garnisaje)suntindicateaseexecuta
dintulpiniviabile(sade,nuiele),aparinndspeciilorcelstrescidrajoneaz,prelungindusemult
durabilitatealorntimp.Realizareaacestorasevafacentimpulrepausuluivegetativ(toamnatrziu,
iarnanperioadelefrgeruri,primvaradevreme).
Instalareaculturilorsefacecupuieiobinuigenerativsauvegetativimairar,dinbutai,
sade. Pe terenuri cu roca la suprafa, pe soluri superficiale i scheletice, pe stncrii, pe depozite
eoliene srace, n step, silvostep i n staiuni cu deficit de umiditate din zona forestier, se
recomandlaplantarefolosireapmntuluivegetaldemprumut.
n condiii extreme de uscciune n sol, pe soluri excesiv scheletice se vor folosi puiei cu
rdcini protejate (crescui n pungi de material plastic sau n ghivece), aparinnd speciilor de
rinoase,dariunorfoioaseutilizatenstepisilvostep.
Cnd sunt necesare (n zone secetoase) i condiiile permit (exist instalaii de udare), se
poate practica irigarea culturilor. n cazul terenurilor alunectoare, mobilizarea solului se va face
numainjurulpuieilor,pevetrede40x60cm.
Speciile indicate a se folosi sunt cele existente n arealul lor natural de rspndire sau la
limitele de rezisten pe care leau manifestat n experimentrile ntreprinse. n toate situaiile,
materialuldempdurirevafideprovenienlocal.
Astfel, salcmul se va introduce din step pn n formaia gorunetelor pe soluri uoare i
mijlocii,afnate,pregtiteprinarturi/sauterasare,lipsitesaufoartesracencarbonatdecalciu.
Pinulsilvestrusevautilizadinsilvosteppnnformaiamolidiurilorinclusiv.nsilvostep,
vaocupapnla25%nformuleledempdurireisevafolosipeversaniumbriiisemiumbrii,pe
soluricutexturuoarimijlocie.
Pinul negru se va introduce din step pn n partea inferioar a subzonei molidului pe
stncrii, pe soluri grele, lutoargiloase, argiloase, pe substraturi litologice calcaroase. n step, n
formuleledempdurirepinulnegrunuvadepiproporiade25%,iarnsilvostep50%.
Stejarulbrumriusevautilizanstepisilvostep.
Stejaruligorunulsevorfolosipesolurileprofunde,fertiledinarealullornatural.
Aninulnegruesteindicatdinsilvosteppnnsubzonagorunului;aninulalbdinsubzona
gorunuluipnnparteainferioarasubzoneimoliduluiinclusiv;aninulverdedintreimeamijlocie
asubzoneimoliduluipnnetajulsubalpin.
Ctinaalbserecomandpentruacoperireaterenurilordinzonaforestierpnntreimea
mijlocieasubzoneimoliduluicurocalasuprafa,nspecialpesubstratmarnos.nsilvostep,vafi

202

mpduriri

instalat numai n treimea inferioar a versanilor, pe substraturi marnoargiloase, n condiii de


umiditatecorespunztoareacesteispecii.
Peterenurilecufenomenededeplasare,nspecialpecelealunectoaresevorpreferaspecii
caredrajoneazi/sauspeciicarenusuferdevtmarea(deranjareardcinilor),precum:salcmul,
frasinul, cireul, aninii, mojdreanul, ctina alb, slcioara, amorfa). Pe terenurile degradate unde
exist pericolul rupturilor i doborturilor de zpad, pinul negru i silvestru vor reprezenta n
formuleledempdurireponderidepnla50%.Amesteculntrespeciivafiintim,iardispozitivulde
cultur n chincons, pentru o spaiere ct mai avantajoas ptrunderii zpezii prin coronament i
pentrucreareapremizeirealizriilaexemplareledepiniaunortrunchiuricurezistensuperioarla
ncovoiereirupere.

8.2mpdurireaterenurilorerodatedeap

Asemenea terenuri se pot ntlni n regiunea montan, premontan, regiunea de dealuri,


coline, cmpie.Tehnologialucrrilordeinstalareingrijire,caispeciilerecomandate, metodade
instalare,desimeaculturilorsuntdeterminatedecondiiilestaionale.
I. n etajele subalpin (Sa) i presubalpin de molidiuri (FM3) interveniile de instalare
artificial a vegetaiei lemnoase sunt influenate printre ali factori i de panta terenului. Se
recomand tehnologii specifice prezentate succint n continuare (Ivnescu, 1972, Ciortuz, 1981,
Chiri.a.,1981,Traci,1985,***,2000.a.).
A.Terenuricueroziuneslabiputernic:
a.Pregtireaterenuluiiasolului

terenuricupantasub150:gropide40x40x40cm;

terenuricupantapeste150:terasenesprijinite,latede0,75m,amplasateladistana
de 2 m din ax n ax n care se execut gropile pentru plantarea puieilor de
30x30x30cmnterenpregtit,respectivde40x40x30nterennepregtit.

b.Speciirecomandate:molid,larice,ultimulnbenzilatede15m,dispuse
perpendicularpedireciavnturilordominante.
c.Desimeaculturilor:5.000puiei/hasau3.300puieilarice/ha.
d.Completripe20%dinsuprafa.
e.Lucrridentreinere(descopleiri,praile):4lucrrintreiani(2+1+1).
B. Pe terenuri cu eroziune foarte puternic i excesiv i pe stncrii sunt indicate
urmtoareletehnologii:
a.Pregtireaterenuluiiasolului:
CazulIterasenesprijinite,cancazulprecedentsauterasesprijinitedegrduleecnd
pantaestepeste250igropidedimensiuni:30(40)x30(40)x30cm;
CazulIIgropide40x40x30cm,cubermedepiatrsaupiatrcupmntnaval,taluzuri
ipestncrii,cusolulnpetice;
CazulIIIterasenguste(40cm),cudistanantreelede3m,cndpantadepete300.
b.Speciirecomandate:pinnegrusaujneapn,aninverde.

203

mpduriri

c.Desimeaculturilor:5.000p/hancazulI,6.700p/hacazulIIsau10.000p/hacazulIII.
ncazulIII(cndpantadepete300),serecomandtehnologiadeplantarencordon.

Plantareapuieilorncordon(Ciortuz,1981)

Ca material de mpdurire se folosesc puiei cu rdcini protejate obinui n pepinier. La


aninpotfiutilizaiipuieidinregenerrinaturaleproveniidinsmnsaudrajoni.
d.Completrilesunt,adeseori,necesarepecirca30%dinsuprafa.
e.Lucrriledentreinere:revizuiri4orin3ani;prailede3ori(2nanul4i1nanul
5).
II. Etajele FD4; FM1; FM2; FM3 (parial) din regiunile de muni joi i mijlocii din subzonele
fagului,amesteculuidefagcurinoaseidinprileinferioareimijlociialesubzoneimolidului.
A. Pe terenurile cu eroziune slab la puternic se execut gropi sub form conic, dac
pantaestesub150sauterasenesprijiniteigropinormale,cndpantadepete150.
b.Speciileindicate:molid,larice (paltindemunte, cire)saupinsilvestru,pinnegru,frasin
(cire, paltin de munte, larice) n subzona fagului, speciile principale de amestec plantnduse n
buchetede50100m2saunbenzi,alctuitedin35rnduri.
c.Desimeaculturilor:2.500p/ha3.300p/ha(larice),5.000p/ha(molid,pin).
d. Completrile se accept pn la 20% din suprafa, iar lucrrile de ntreinere (prit,
descopleit)de4orin3ani(2+1+1).
B. Pe terenuri cu eroziune foarte puternic i excesiv, pregtirea const n terase
nesprijinite cu grdulee, iar pe terenurile cu eroziune activ i pante mai mari de 250 se execut
terasearmatevegetalcuramuriidrajonidectinalb.nprimafaz,teraseleaulimeade5060
cm,ncontrapantde1525%,pecareseaterneunstratcontinuudetulpinicuramuridectin
albntrecareseintercaleazdrajoninrdcinai,la3050cmntreei,ceseacopercuunstratde
2530 cm de sol sau roc sfrmat. n final, terasele au limea de 7080 cm i pot fi plantate cu
puieidepinnegru,pinsilvestru.a.
b. Specii recomandate: pin silvestru, pin negru, anin alb, frasin, cire, salcie alb, inclusiv
arbuti:pducel,ctin.

204

mpduriri

c.Desimeaculturilor:5.000p/ha,6.700p/ha,chiar10.000p/hapeteraselearmate
Puieiidepinivorficurdcinileprotejate,crescuinpungidepolietilen.
Peterenuricupantapeste350seexecutplantaiincordon(fig.11.1)cupuieisaudrajoni
dectinalb.Puieiideaninsepotluaidinregenerrinaturale.
d.Completrilesuntadmisepnla30%.Lucrriledentreinere:revizuiride6orin4ani
(2+2+1+1);praile2(nanul5i6).
Pestncrii,pregtireaterenuluisefacenterasenesprijinitesausprijinitedebanchete,late
de0,75m,amplasatela24m,cugropi30x30x30cmsimplesaucuberme.Speciilerecomandate:pin
negru, pin silvestru, frasin, cire, larice, pducel, ctin: se planteaz 3.300 (laricele) 5.000
puiei/ha.
Completrile sunt admise pn la 30%; lucrri de ntreinere: revizuiri 5 (2+2+1), praile,
descopleiri2(anii4i5).
III.EtajeleCF;FD1;FD2;FD3(regiunidecmpieidealuridinsubzoneledecvercetestejar,
cer,grni)iregiunidedealuridinsubzonagorunului.
A.Terenuricueroziuneslablamoderat.
a.Pregtireaterenuluiiasolului:
terenuricupantasub150:
artur cu plug reversibil, n benzi late de 1,01,5 m amplasate la distana de 2,03,0 m,
gropinormalecadimensiuni(30(40)x30(40)x30cm);
terenuricupantapeste150:terasenesprijinite.
b. Specii recomandate: stejar (gorun), frasin (tei argintiu, cire, paltin), salb moale, lemn
cinesc.
c.Desimeaculturilor:5.000p/ha;
d.Completripnla20%;
e.ntreinereaculturilor:de10orin5ani(3+3+2+1+1).
B.Terenuricueroziuneputernic.
a.Pregtireaterenuluicancazulprecedent.
b.Speciirecomandate:salcm(75%),frasin,mlinamerican,cire,mojdrean,lemncinesc,
salb moale, corn, soc pe soluri nisipolutoase; stejar (gorun), frasin, cire, paltin, lemn cinesc,
corn,salbpesolurifertile,cuscheletpnla25%;pinnegru(pinsilvestru),cire,mlinamerican,
frasin, viin turcesc, lemn cinesc, corn, pducel pe soluri lutoargiloase, lutoase, cu 2550%
schelet.
c.Desimeaculturilor:4.000p.salcm/ha;5.000p.St,GosauPi/ha.
d.Completri:pnla20%lasalcm;pnla30%pentrucvercinee,pini.
e.Lucrridentreinere:4orintreiani(2+1+1)salcm;de7orin5ani(2+2+1+1+1)
cvercinee,pini.
C.Terenuricueroziunefoarteputerniciexcesiv.
a.Pregtireaterenului:terasenesprijinite;peterenuricueroziuneactivipantepeste250:
terasesprijinitecugrduleesauterasearmate.

205

mpduriri

b. Specii principale de baz recomandate: salcm sau pin silvestru (pin negru), speciile
principaledeamesteciarbutiiindicaianteriori.
c.Desimeaculturilor:5.000p/ha.
d.Completri:pnla20%salcmipnla40%pini.
e.Lucrridentreinere:4lasalcmi9lapini(2+2+1+1+1+1+1).
IV.n zona de silvostep i step (Sst, S), regiuni de cmpie, coline i dealuri din step i
silvostep.
A. Terenurile cu eroziune slab la moderat se pregtesc prin artur cu plug reversibil,
cndpantaestesub150;terasenesprijinitedacpantadepete150.
b. Specii recomandate: stejar brumriu (st. pedunculat), frasin (mojdrean, viin turcesc, tei
argintiu, jugastru, dud), pducel (lemn cinesc, corn) pe soluri fertile, cu panta sub 200; salcm,
gldi,mlinamerican,cenuar,ulmdeTurchestan,jugastru,viinturcescpesolurinisipolutoase
lalutoase,slabcarbonatate.
c.Desimeaculturilor:4.000p.salcm/ha,5.000p.cvercinee/ha;stejarulbrumriuipufosse
potintroduceprinsemnturidirecte.
d.Completri:pnla25%lasalcm;pnla30%lacvercinee.
e.Lucrridentreinere:de11orin6ani(3+3+2+1+1+1),ncazulcvercineelor;de5orin3
ani(2+2+1)lasalcm.
B.Peterenurileputernicerodatecumultschelet:
a.Terenulsepregtetecancazulprecedent.
b.Serecomandpinulnegru,frasinul(mojdreanul,mlinulamerican,cireul,viinulturcesc,
lemnulcinesc,pducelul,cornul).
c.Desimeaculturilor:5.000p/ha
d.Completri:pnla50%dacsefolosescpuieidepincurdcininudei20%cndpuieii
auavutrdcinileprotejatenpungidepolietilen.
e.Lucrriledentreinere:10(3+2+2+1+1+1).
C.Peterenurilefoarteputerniciexcesiverodate,formatepeless,nisipuri,luturi,nisipcu
pietri, se recomand: salcm, mojdrean, viin turcesc, cenuar, pducel, scumpie, liliac; slcioar
100%,cndconinutulnCaCO3esteridicat.
ncazulterenurilorformatepemarnoargile,speciilemaiindicatesunt:mojdreanul(cenuar,
viin turcesc, slcioar) 50%, liliac (pducel, scumpie) 50%; n silvostep, n treimea inferioar a
versanilorsepoateintroducenumaictinaalb,plantatncordon.
Pregtirea terenului, desimea culturilor, completrile sunt asemntoare cu recomandrile
anterioare.
Lucrriledentreineresuntmaireduse:de5orin5ani.
Dacsolulconinemultschelet(2550%)serecomandcancelpuinjumtatedinnumrul
gropilorsseadauge2030dm3pmntvegetal.
Numrullucrrilordentreinerepoateajungepnla12naseani(3+3+2+2+1+1).

206

mpduriri

8.3mpdurireaterenurilornisipoase

n anumite zone ale rii, arboretele pot ocupa i terenuri nisipoase, unde nisipul este
transportatdevnturilecuvitezmare(1728m/sec)saufoartemare(uragane)cuvitezepeste28
m/seciapoisedimentatcaurmareacaracteruluipulsatoriu(nrafale)alvntuluisaudatoritizbirii
particulelordenisipdediverseobstacole.Adeseori,sedimentareaserealizeazsubformdedune
caresuntvalurilongitudinalesautransversalefadedireciavntuluigenerator.
Condiiilestaionalesuntfoartediferitenfunciedemicroreliefuldunelor,deosebinduse:
1)coamededune;
2)coastededune;
3)poalededuneiterenuriplane;
4)depresiunideschise;
5)depresiuninchise(cuapstagnant);
6)interdune,cudistanentreeledepnla500m.
Alteori,nisipulsedepunesubformdemovile(goze)saubarcane(copitdecal,semilun).
mpdurireaunorasemeneaterenurisepoaterealizaprinculturi masivecucaracterprovizoriuori
permanentimaialesprinperdele forestieredeproteciecuroldeareducevitezavntuluisub4
m/sec. Terenurile nisipoase se gsesc pe litoralul marin i Delta Dunrii, n sudul Olteniei, Cmpia
Carei(nordvestulTransilvaniei),CmpiaTecuciului,tehnologiiledempdurirefiinddiferite.
1a.nDeltaDunrii,pedunenalteimediicunivelulapeifreaticesub1,5m,formatepe
nisipuri fluviomarine, semimobile i mobile, nesalinizate ori slab salinizate n profunzime se
recomandurmtoareleformuledempdurire:
50%pinnegru(ienuprdeVirginia)i50%cenuar(slcioar)penisipurisemimobile;
50%slcioari50%ctinroiepenisipurimobile;
75%salcm,25%cenuarpedepoziteeolieneslabcarbonatate.
1b.Pedunejoase,aplatizateiinterdunemediicunivelulapeifreaticeialorizontuluide
gleintre0,81,5m,nafardeformuleledelaa)ic)sepotintroduce:plopulalb(50%)+ctinalb
(50%);plopieuramericani(50%)+salcm(mlinamerican)50%.
1c. Pe interdune (depresiuni) medii cu nivelul apei freatice i al orizontului de glei la
adncimeade0,50,8msepotfolosiialtespeciiprecum:stejarbrumriu(25%)+frasinpufossau
teiargintiu(50%)isnger,lemncinesc(25%).Dacnisipulsausolulsuntsalinizate(moderatpn
laputernic)atuncisuntindicate:plopulalb(25%),slcioara(25%),ctinaroie(50%).
Pregtireaterenuluisefacedifereniatianume:pedunelenalte,mediiijoasecunivelul
apei freatice sub 0,8 m, se execut toamna artur pe toat suprafaa, iar primvara, dup o
prealabil discuire, se planteaz. n cazul dunelor cu nivelul apei freatice sub 0,5 m se pot executa
anuri deschise de drenaj pentru eliminarea apei, apoi artur, discuire, plantare. Pe dunele
salinizateseexecutanuridedrenajpentrucoborreaniveluluiapeisrate,sepoatefaceosplare
asruriloriseadministreazamendamentecugipssaufosfogips.
Plantarea puieilor se face n gropi de 30x30x30 cm sau de 50(60)x50(60)x50(60)cm,
utiliznd2.5003.300puieideplop/hasau5.000pentrucelelaltespecii.

207

mpduriri

Lucrriledentreinereauduratifrecvenmare(dela4ani2+2+1+1lucr./anpnla6
ani3+2+2+1+1+1lucr./an).
2a.nSudulOltenieipedunelenalteimedii,cuapafreaticsub2m,caipecelejoasecu
ap freatic la 12 m, sunt indicate speciile: salcm (50%), cenuar sau duglas (50%) pe depozite
nisipoasecupeste1%substanorganic;pinnegru(50%),cenuarsauduglas(50%);cenuar(100%)
pedepoziteeolienesrace.
2b.ndepresiuni(interdune)mediicuapafreaticla0,51madncimesepotutiliza:plopul
alb(50%)ianinulnegru(50%);pinulnegru(50%)icenuar(50%);
2c.ndepresiunimediiidunejoase,cuapafreaticla0,82,0madncime,serecomand:
salcm(100%);salcm(75%)imlin(cenuar,jugastru,teiargintiu)25%;stejarbrumriu(50%),
frasin pufos (tei argintiu) 25%; snger, lemn cinesc (25%); plopi euramericani (50%), anin negru
(50%).
Solulsepregteteprinartur,discuire.Plantaiilecupuieicurdciniprotejatesaunude
se execut n gropi, durata lucrrilor de ntreinere fiind de 3 4 5 ani cu frecvena de 5 6 7
lucrri/an:2+2+1;2+2+1+1;2+2+1+1+1.
3a.nCmpiaCarei,pecoameicoaste de dunenalteimedii,cu apafreaticsub5 m,
suntindicatepinulnegru(50%)imlinulamerican(50%).
3b.Pedunejoase,poalededunenalteimediicuapfreaticpeste1madncime,pinul
negrupoatefinlocuitcusalcm.
3c. Pe terenuri plane i interdune, poale de dune nalte i medii i dune joase se
recomand: stejar sau stejar rou (50%), mlin (cire, tei argintiu, jugastru) 50% pe terenurile
foarteintenshumifere;plopeuramerican(50%),mlin(50%)peterenuriintenshumifereicuapa
freatic la 1,01,5 m adncime; salcm (50%), mlin (50%) pe terenuri moderat humifere. Dac n
depresiuni,apafreaticseafllaoadncimemaimicde1m,apareoportunexecutareadrenurilor
ifolosireaaninuluinegru(100%)sauaninnegru(50%)imlin(plopalb)50%.
Desimea plantaiilor: 2.500 puiei de plop euramerican/ha, 3.330 puiei de stejar, anin,
salcm/ha.Lucrriledentreinerennumrde4seealoneazdealungulatreiani.
4.nCmpiaTecuci,nfunciedemicroreliefuldunelorinivelulapeifreaticesuntindicate
aceleaispeciiitehnologiicainCmpiaCarei,cumeniuneaccenuarulpoatefinlocuitcudud
orislcioar,iarlemnulcinesccuamorf.

8.4mpdurireaterenurilorfugitive

Sunt necesare lucrri speciale, precum: ziduri de sprijin, regularizarea scurgerilor de


suprafa,drenareaterenurilorfugitive,consolidareainsituaterenurilorfugitive.Compoziiilede
mpdurire sunt stabilite n funcie de etajele de vegetaie, intensitatea fragmentrii masei
alunecate,excesultemporarsaupermanentdeap.a.
Pregtireaterenului
Modelarea terenului (lucrare constnd n atenuarea asperitilor i astuparea fisurilor cnd
masa deplasat este fragmentat sau fisurat) se execut manual sau mecanizat cu buldozerul. Pe

208

mpduriri

terenurile din microdepresiuni cu exces temporar sau permanent de ap se execut drenuri. Pe


suprafeeledealunecareisurpare,curocalasuprafaseexecutterasearmatevegetal,culimea
de0,75midistanantreelede3m.
Pedepozitedegrohoti,depeste40cmgrosime,sestrngbolovaniiiseaeazsubform
debermen parteadinavalavetrelor peterenuriledinetajeleFD4,FM1,FM2,FM3.Vetreleau
diametrulde0,801,20miadncimeade0,300,70m.Fundulvetreisecptuetecurmurele,
ferigi moarte,litier,iarb,paie,peste careseaterneunstratdepmnt grosde2530 cm, peo
vatrplantnduse35puiei,maialesdepin.
Plantarea se realizeaz cu puiei cu rdcini protejate, cel puin la speciile principale sau
nudengropinormale,amplasatenmijloculvetrelor.

Temadecontrol27

1. Cereprezintdeertificarea?
2. Menionaictevalucrrideconsolidareaterenului.

209

mpduriri

Lecia28

8.5mpdurireaterenurilorsrturate

Srturarea terenurilor reprezint procesul de degradare, produs de un exces de sruri


solubile,care,nanumitecondiii,seacumuleaznsaupesol,alterndproprietilefizice,chimicei
microbiologicealeacestuia.Peasemeneaterenuri,culturilepotfimasive(frecvent)sausubformde
perdeleforestiere(mairar).
Peterenurilesalinizate(procesuldeacumulareasrurilorsolubilepeprofilulsolului,cumai
multde1%nsalinizareacloruricipeste1,5%nsalinizareasulfaticnprimii20cm,dinprofilul
solului),compoziiiledempduriresuntstabilitenfunciedegraduldesalinizare.
Cazul 1: Pe terenuri cu soluri zonale salinizate n profunzime (la peste 50 cm) sau slab
salinizate n suprafa se recomand: 50% stejar (salcm), 50% frasin (frasin pufos, cire, arar
ttresc, ulm, sofora); 50% pin negru (pin galben P. ponderosa), 50% frasin pufos (gldi, cire,
Koelreuteriapaniculata);50%plopalb,25%slcioar(cenuer,dud),25%ctin(ctinroie,liliac)
pesolurimaisrace;50%aninnegru,50%ctinroiepeterenuricuumiditatemairidicat.
Cazul 2: Pe terenuri cu soluri zonale, moderat salinizate de la suprafa sau de la mic
adncime:50%cenuer(gldi,dud,frasinpufos),50%ctinroie(ctin)pesolurimaiuscate;
50%salcie(aninnegru),50%ctinpesolurirevene.Cazul3:terenuriputernicifoarteputernic
salinizate:100%slcioar(ctin,ctinroie,Halimodendronh.).
Pe terenurile alcalinizate (procesul de absorbie masiv a ionilor de sodiu n complexul
argilohumicalsolurilor).
Cazul 1: Terenuri cu soluri zonale alcalinizate n profunzime (la peste 30 cm) sau cu
alcalinizare slab de la suprafa: 50% gldi (salcm, sofor), 50% cenuer (frasin pufos, ulm de
cmp);50%plopalb(frasinpufos,cenuer,gldi),25%slcioar,25%ctinroie(ctin).
Cazul 2: Terenuri cu soluri zonale, moderat alcalinizate de la suprafa sau de la mic
adncime:50%cenuer(gldi,frasinpufos),25%slcioar,25%ctinroie.
Cazul3:Soluriputernicifoarteputernicalcalinizate:100%slcioar(ctin,ctinroie).
Pregtireaterenuluiiasolului
Cazul1:Mobilizareasolului,eventualterasenesprijinitelatede0,51,0m,distanatela2,0
3,0mdinaxnax;amendamentecugips,fosfogips,sulf,spumdedefecaie;fertilizaniorganici
gunoi de grajd 2030 t/ha; fertilizani minerali NPK, n cantitile stabilite dup efectuarea
analizelordesol.
Cazurile2i 3:Executareadrenurilornchisesaudeschisepentrucoborreaapelorfreatice
subnivelulcritic(cu50cmmaiadncisubacestnivel),amplasatelaodistandela10pnla25de
ori adncimea; splarea srurilor din sol prin udri periodice cu ap dulce (prin dispersiune sau
inundare) pe brazde sau pe toat suprafaa; administrarea fertilizanilor organici, minerali i a
amendamentelorcugips,fosfogipsetc.Puieiicurdcininudesauprotejateseplanteazngropi
normale.

210

mpduriri

Desimea culturilor: 3300 puiei/ha cazul 1 soluri salinizate, n dispozitivul 3,0x1,0 m,


pentrucantreinereasoluluisseexecutemecanizat;5000puiei/hapeterenurinclinatesoluri
salinizateipesolurialcalinizate.
Completri:pnla30%cazul1;40%cazul2;50%cazul3.ngrijireaculturilor(praile)de
12orin6ani(3+3+2+2+1+1)cazul1,de13orin7ani(3+3+2+2+1+1+1)cazurile2i3.

8.6mpdurireaterenurilorexpusenmltinrii

Tehnologiiledempdurireaterenurilorcuexcesdeapserealizeazdifereniatnfuncie
de:macrosaumicrorelief,cauzaexcesuluideap(pluvialsaufreatic),tipulgeneticdesol,grupa
staional.
Pregtirea terenului, n funcie de starea actual, const n: curirea acestuia de ierburi
nalte (rogoz, pipirig .a.), tufriuri etc.; ndeprtarea turbei dac exist (eventual exploatarea
acesteia)inivelareaterenului;eliminareaapelordebltiredepesuprafaidinstratulsuperioral
solului, prin rigole sau anuri din microdepresiunile nchise (crovuri) sau de pe ntreaga suprafa;
coborrea nivelului pnzei de ap freatic i evacuarea apei prin canale deschise sau nchise de
drenaj.
Pregtirea solului se realizeaz parial sau pe ntreaga suprafa. Tehnologiile de pregtire
parial sunt diferite, n funcie de situaia concret i anume: a. vetre de 40(60)x60(80) cm, cu
mobilizarea solului pe mare adncime; b. tblii de 2x2 m, amplasate la distane de 4x4 m (625
buci/ha),nalternancuvetre;c.biloane(muuroaie),executatemanual,cunlturareastratului
de iarb; d. movile dreptunghiulare de 1,0x1,0 m flancate de o rigol de 1,0x0,5x0,3 m pentru
colectareaipstrareaapei,dispuseladistanade2x2m,nalternancuvetre;e.movilecirculare
cudiametrulde0,51,0m,nconjuratederigoleadncide0,25(0,30)m,nalternancuvetresau
numaigropipentruplantare;f.benzi(valuridepmnt),culimeade1,02,0m,flancatederigole
realizatemanualsaucuplugul,alternndcufiinelucrate,latede0,51,0m;g.benziculimeade
3,58,0 m (pe care s se planteze 2...5 rnduri de puiei aparinnd speciilor principale de baz),
realizateprinarturlacorman,alternndcubenzinelucrate,pecaresseplanteze25rnduri
de puiei aparinnd speciilor de ajutor i arbutilor. Cnd solul este tasat sau cu caractere planice
sau vertice, pregtirea se recomand pe ntreaga suprafa i const n desfundare, scarificare,
discuire, grpare, nivelare. Compoziiile de mpdurire se stabilesc n funcie de zona fitoclimatic
prinNormativedespecialitate.
Astfel,pentruzonelemontaneipremontaneserecomand:molid,larice,brad,pinnegru,
pinsilvestru,anincaspeciiprincipaledebazsaudeamestec,frasin,cire,paltin,ploptremurtor,
mesteacncaspeciiprincipaledeamestecsaudeajutor;aninulsepoateintroducechiarnproporie
de100%.
n zona de dealuri, ca specii principale de baz i/sau de amestec se folosesc: gorunul,
stejarul,cerul,grnia,laricele,pinulsilvestru,pinulnegru,aninulnegru,aninulalb,frasinul,plopul
alb; stejarul rou, cireul, frasinul, pinul strob, teiul, mesteacnul, salcia plesnitoare se folosesc ca
speciiprincipaledeamestec,mlinulamerican,carpenul,jugastrul,mojdreanulnproporiede10%

211

mpduriri

caspeciideajutorncompoziiiledempdurire,ncarecvercineeleparticipcaspeciiprincipalede
baz.Deasemenea,serecomandiintroducereaspeciilorarbustive(alun,clin,lemncinesc,slab
moale, paachin, ctin roie). Este posibil introducerea limitat, cu pruden a plopilor
euramericani(100%),anuculuinegru(100%),acoaczuluinegru(100%).
Lacmpie,suntindicatecompoziiidempdurirecuspeciiprincipaledebazideamestec,
speciideajutoriarbuti;frasinulcomunsepoatenlocuicufrasinpufossaufrasincufrunzangust,
ulmul cu velniul. Ca i n zona de dealuri se pot realiza plantaii pure de plopi euramericani, nuc
negru,chiparosdebalt.Speciileprincipaleseintroducngrupede25100m2saunbenzidecte2
5rnduri.Desimeaculturilorestede5000puiei/halamunte,50007000puiei/haladealurii
60009000puiei/halacmpie.Laplopiieuramericani,plopulalb,nuculnegru,chiparosuldebalt,
culturilesuntmultmairare(6253000puiei/ha).Plantareapuieilorsefacengropinormale.Ctina
roieirchitaroiesepotinstalaprinbutailignificai,salciaplesnitoareprinsade,iarunelespecii
arbustiveprinsemnturidirectencuiburisituatepevetresautblii.
Completrileseacceptnprimiitreianidelainstalareaculturilor:15%,10%,5%lamunte,
20%,10%,5%ladealuri,25%,10%,5%lacmpie.
Descopleirile au durata i frecvena diferite: la munte: 1+2+1+1; la dealuri 0+1+1+1+1; la
cmpie:1+1+1+1(nprimulanserecomandifertilizareasolului).
Frecvena i durata mobilizrii solului: la munte: 1+1; la dealuri: 2+2+1+1; la cmpie:
2+2+2+1+1+1.
Solurileacidesepotamendamentacupiatrdevarmcinat,varstins,marne.a.,folosind
maximum 5t/ha/an n soluri acide. Amendamentul se poate introduce n groapa de plantare ori se
distribuie pe ntreaga suprafa, ncorpornduse apoi n sol odat cu artura. n solurile acide
amendamentareasefacecugipssaufosfogips.

212

mpduriri

9.Perdeleforestieredeprotecie

9.1Definiii.Clasificare

Perdeleleforestieredeproteciesuntfiidespeciilemnoasearborescentesauarborescente
i arbustive, de limi diferite, instalate pentru a proteja anumite obiective mpotriva unor factori
duntori.Realizareaacestoradifernfunciedeobiectivulurmrit.Primeleperdeleforestiereau
fostrealizatenanul1852nsudulOltenieipentrufixareanisipurilormobile.Lucrrileaucontinuat
dea lungul deceniilor, Romnia situnduse printre primele ri din lume privind cercetarea i
realizrilepracticenacestdomeniu.
n urma estimrilor fcute la nivel naional, suprafaa de teren arabil care necesit a fi
protejatprinperdeleforestiereestede7,5milioaneha,dincare3,4milioanehanprimurgen.
Perdeleledeproteciesedeosebescdup:

desime(penetrabilitate),fiind:impenetrabile,constituitedinculturicompacte,care
nu pot fi strbtute de curenii de aer i care realizeaz n partea de sub vnt o
zondecalm;semipenetrabile(dantelate)culturimairarealcrorprofilprezint
numeroasegolurinplanvertical;nparteasuperioarorinceainferioaraperdelei
sauntrestatularbustivicoroanelearboriloraparporiunidantelate(ciuruite)prin
care trece uor mare parte a aerului; penetrabile culturi rare, lipsite de arbuti,
strbtutepentreagalornlimedecureniideaer;

compoziie:perdeleforestierealctuitedinarboriiarbutiforestieri;perdeletehno
forestiere cnd speciile productoare de materii prime de importan industrial
particip n proporie de cel puin 20%; perdele forestieropomicole (fructo
forestiere),cndconincelpuin20%arboriiarbutifructiferi;

orientarea fa de vnturile duntoare dominante: perdele principale


(longitudinale)aezateperpendicularpedireciavntuluiduntordominantsaupe
rezultanta vnturilor duntoare dominante, adminduse o deviere de 30 grade
(excepional 45), avnd n vedere forma terenului sau/i organizarea teritoriului;
perdelesecundaresautransversalecareseorienteazaproximativperpendicularpe
celeprincipale.

Compoziia de mpdurire, orientarea optim, limea, distanele dintre perdele difer n


funciedezonageografic,nraportcufactoriinaturali(geomorfologia,climanspecialcudirecia
i viteza vnturilor duntoare, regimul de precipitaii, solul), iar pe terenurile irigate difer cu
reeaua de canale i conducte, inclusiv cu procedeele de udare. Se alctuiesc din specii repede
cresctoare autohtone, de valoare economic ridicat (specii arborescente i forestiere, pomi,
arbutifructiferisauforestieri,speciimeliferecareatragpsrilecaredistruginsectelevtmtoare
ialbineleceasigurpolenizareaplanteloragricole.Suntdeevitatspeciilelemnoasecaresuntgazde
intermediarepentruduntoriiculturiloragricole(dracila,sngerul,salba,viinulturcesc,mlinul).

213

mpduriri

9.2Funciileperdelelorforestiere

Funciileperdelelorforestieredeproteciesuntmultiple,menionnd:

reducerea vitezei vntului, care influeneaz benefic asupra altor factori ecologici,
precum: reducerea sau mpiedicarea spulberrii zpezii i a solului; evitarea
furtunilor de praf; dezrdcinarea sau colmatarea culturilor tinere; reducerea
evapotranspiraieiexcesive;eliminareadeformriijetuluideapnirigare;

micorareaamplitudinilordiurneianualealetemperaturiiaeruluiisolului;

reducereascurgerilordesuprafaiaeroziuniisoluluidectreap,peterenurilecu
nclinaremoderat,puternicifoarteputernic;

mpiedicareaalunecrilordeteren;

producerea unor cantiti uneori nsemnate de lemn, fructe, semine, flori pentru
apicultur,frunzepentrusericicultur

realizarea unor condiii favorabile pentru adpostirea i hrnirea faunei de interes


cinegetic.

9.3Tipurifuncionaledeperdeleforestieredeprotecie

Perdeleleforestieredeprotecieseclasificdupfuncienperdele:

deprotecieaterenuriloragricole

antierozionale(deprotecieasolului)

parazpezi(proteciacilordecomunicaie)

deprotecieadigurilorimalurilorapelor

deproteciealocalitiloriadiferitelorobiective

paranisipuri

mantaledelizierapdurilor

Cele mai uzuale perdele sunt cele de protecie a terenurilor agricole. Limea acestora se
exprim n metri (distana dintre rndurile marginale, plus cte un metru n exteriorul rndurilor
marginale)saunnumruldernduricaredeobiceiesteimpar(35perdelesecundarepnla7la
perdeleleprincipale).Rndurileexternesenumescmarginale,urmtoarelectreinteriorulperdelei
senumescpostmarginale,rndulcentralaxulperdelei,iarrndul(rndurile)ntreaxulperdeleii
rndurilepostmarginalemiezulperdelei.
Distana dintre rnduri este, de regul, de 1,5m, iar dintre exemplare pe rnd 0,751,0
metri;ntreplopiieuramericaniseaplicodistanminimde2,5metri.Distana(d)dintreperdelele
principalesestabiletenfunciedelimeafieiprotejate,care,larndulei,depindedenlimea
(H) pe care o realizeaz exemplarele din perdea la vrsta de 2530 ani, folosind formula: d=25H,
apreciinduse c, n general, speciile principale ale perdelelor realizeaz, n medie urmtoarele
nlimi:20mnstaiunidebonitatesuperioar,15mnceledebonitatemijlocieinumai10mn
staiuniledebonitateinferioar.

214

mpduriri

In consecin, ntre perdelele principale distana este de la 250(300) m pn la 500 m.


Distanadintreperdelelesecundareseadoptdecircapatruoridistanadintreperdeleleprincipale,
astfelcunitiledeculturprotejateausuprafeedela25pnla100ha.Dacterenurileagricole
aunclinaremaimarede1012grade,perdeleleprincipaleseamplaseazparalelcucurbeledenivel,
aulimimaimaride10m,iardistanadintreelesereduce.nterenurileocupatecuculturiagricole
irigate,perdeleleforestieresesitueazdealungulcanalelormagistraleiacanalelordistribuitoare.
Perdelele instalate n lungul canalelor magistrale, se dispun pe partea vntuit a canalelor,
sunt semipenetrabile sau penetrabile, au lime de 511m (37 rnduri). In lungul canalelor
distribuitoare secundare, a canalelor de irigaii i a celor de evacuare cu caracter permanent se
realizeazaliniamenteforestiereformatedin12rndurideplopieuramericani.

Efectulperdelelorforestiereasupracurenilordeaer

Deschiderilepracticatenperdeleforestiere

215

mpduriri

Perdelele forestiere instalate n jurul acumulrilor de ap sunt compacte sau


semipenetrabile,aulimede1120 metri,fiindformate din713rnduri dearboriiarbutiiau
roluldeaconsolidamalul.Dacterenuriledinjursuntnclinate,existndpericolulcolmatrii,pentru
ampiedicaeroziuneaipentruafiltrascurgereapluvial,perdeauadeconsolidaresecompleteaz
cuoperdeadefiltrare,culimeade2060m,alctuitdinarbuti.
Perdele forestiere de protecie antierozionale, formate din 325 rnduri de specii
arborescente i arbustive, se amplaseaz pe cumpenele curbelor de nivel, paralel cu acestea
perdeleabsorbante,dealungulfgaeloripraielortorenialeperdeledemal,nalbiileminore
alecursurilordeapperdelefiltrante,njurulacumulrilordeapperdeledeproteciealacurilor
deacumulare.
Perdeleleforestieredeproteciealacurilordeacumularesuntalctuite,deregul,dindou
benzi: banda de consolidare (a), amplasat sub cota maxim a nivelului apei din lac; are o lime
variabil n funcie de gradul de oscilaie a nivelului apei i este alctuit din specii rezistente la
excesul de ap (salcie, plop, anin, snger); banda de filtrare (b) aezat deasupra cotei maxime a
apei, avnd o lime de 2060 m, n funcie de nclinare, lungimea, folosina i starea versanilor i
estealctuitdinspeciiarborescenteiarbustive.
PerdeleleforestieredeproteciedinzonadigmaldateaznaranoastrdinaIIajumtate
a secolului XX. Funciile acestora sunt: protejarea digurilor mpotriva distrugerilor provocate de
valurileformatedevnti,eventual,nave,deapeledeinundaie,mpotrivadistrugerilorprovocate
de zpoare (gheuri), i, ntro oarecare msur, de aprare a taluzului digului dinspre ap de
eroziuneeolian.

Perdea forestier de protecie a unui lac de


acumulare

Perdea forestier de
nzonadigmal

protecie

Perdeaua se instaleaz n lungul digului, la aproximativ 10 m de piciorul taluzului i are o


limede50100m,nfunciedelimeazoneidigmalidenlimeavalurilorpecareurmeazsle
disipeze.Secompunedindoufii:unainterioar(spredig),formatdinslciiselecionateialta
exterioar (spre cursul de ap) constituit din plopi euramericani. Pe tronsoanele n care zona dig
mal este mai lat dect limea propus pentru perdele, limea acestora se poate mri pn la
dublu.Dac,dimpotriv,zonadigmalestemaingustdectlimeacalculataperdelei,perdeaua
sendeseteprinmicorareadistanelordeplantarentrepuieiiperndintrernduri.

216

mpduriri

Perdelele de protecie a cilor ferate i oselelor sunt impenetrabile, acumulnd parial


sautotalzpada.Seamplaseazlimitrofciidecirculaiesaulaodistande1060mnparteadin
vntaacesteia.Sefolosescmaialesnparteadesudestiestarii(Brgan,Dobrogea,Moldova),
dea lungul traseelor expuse nzpezirilor datorate crivului. Sunt alctuite din specii repede
cresctoare (salcm, ulm de Turkestan, sofor, frasin, zarzr, corcodu, slcioar), alternnd cu
arbuti. Rndurile marginale sunt conduse sub form de gard viu dens, fiind constituite din specii
arbustivedecorativesauglditunsnparteadinsprevnt.Limeaperdeleisestabiletenfuncie
de cantitatea maxim de zpad care poate nzpezi calea n locul respectiv (cantitatea maxim
acumulatlaadpostulpanourilorpeolungimedeunmetrudetraseu),culuareanconsiderarea
categorieideperdelepropuseasefolosi(parialsautotalacumulatoare)iadistaneiacesteiadela
cale.

Temadecontrol28

1. Cesuntperdeleleforestieredeprotecie?
2. Calsificareaperdelelorforestieredupfunciandeplinit.

217

mpduriri

Listatemelorisubiectelorpentruexamenicolocviu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

mpduririirempduririexecutatenRomnia pnnanul1918
mpduririirempduririexecutatenRomnia dupanul1918
Maturitateaplantelorlemnoase
Factoriideterminaniaiprocesuluidefructificaie
Fazelecreteriivegetativeialereproducerii
Periodicitateafructificaiei
Variabilitateaproducieiiacalitiiseminelorforestiere
Materialeforestieredereproducere.Materialdebaz
Categoriilematerialelorforestieredereproducerenconformitatecusistemulnaionalde
clasificare
Delimitarearegiunilordeprovenienitransferulmaterialelorforestieredereproducere.
Livezidesemine(plantaje)
Necesitateaprevederiiievaluriifructificaiei
Prognozafructificaieimetode
Evaluarearecolteidefructe,conuri,seminedetaliaimetodarecoltriiintegrale,metoda
arborilordeprob,metodasuprafeelordeprob
Evaluarearecolteidefructe,conuri,seminedetaliaimetodalujerilordeprob,metoda
organoleptic,metodasecionriilongitudinaleaconurilor
Maturaiaseminelor,coacereafructelor,diseminarea,perioadaderecoltare
Metodederecoltare
Procesareaconurilorifructelorextragereaseminelordinconuri
Procesareaconurilorifructelorprocesareafructelorcrnoase,suculenteprecumiafructelor
uscate
Condiionareaseminelor
Aspectegeneraleprivitoarelacontrolulcalitiiseminelor
Prelevareaeantioanelorelementareiconstituireaeantionuluicompus
Obinereaeantionuluidelaborator.Ambalareiexpediere
nsuirilefizicealeseminelorideterminarealorPuritatea.Porozitatea.Capacitateadecurgere
iautosortare.Conductibilitatetermic
nsuirilefizicealeseminelorideterminarealorHigrsoscopicitatea.Masa.Umiditatea
nsuirilebiologicealeseminelordeterminareaprocentuluidegerminaie
nsuirilebiologicealeseminelordeterminareaviabilitiiprinmetodechimice
Buletinuldeanalizalotuluidesemine
Necesitateaconservriiseminelor
Longevitateaseminelor
Factoriiceinflueneazviabilitateaseminelor
Procesecepotavealocnmasadeseminentimpulpstrrii
Procedeedepstrareaseminelor
Procesuldegerminaieetapeifactoriceinflueneazprocesuldegerminaie
StareaderepausaseminelorTipuriderepaus.Categoriidespeciinfunciededurataperioadei
degerminare
Metodedeforareaseminelor
Stratificareaseminelor
Tratamentedestimulareagerminaieiseminelor
Tratareaseminelorpentruprevenireasau/icombatereaduntorilorbiotici

PARTEAAIIAPEPINIERE

1. PepiniereDefiniie.Clasificare.Avantajeleproduceriipuieilornpepiniere
2. Tipuriisortimentedepuiei
3. Alegereaterenuluipentrupepinier
4. Spaiiadpostitenpepiniere
5. Suprafaaiformapepinierei
6. Organizareaterenuluidinpepinier

218

mpduriri

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Scopuliimportanalucrriisolului
LucrareasoluluiDesfundarea
Lucrareasoluluialtelucrricareseexecutnaintesaudupdesfundare
Sistemedepregtireasoluluinpepiniere
Asolamentulnpepiniere
Metodedesemnare
Normadesemnat,perioadaiadncimeadesemnare
Producereapuieilornrecipiente
Importanaiavantajelenmuliriivegetative
Butireacubutaidetulpin
Butireacubutaiderdcininmulireavegetativprinmarcote
ngrijireaplantuleloripuieilornspaiileadpostite
Mulcirea
Umbrireaplantuleloripuieilor
Irigareaculturilor
Fertilizareasoluluiitipuridengrminte
Combatereacrusteiimobilizareasolului
Combatereachimicaburuienilor
Retezareapivotuluiirrireaculturilor
Recoltareapuieilordinspaiiadpostite
Repicareapuieilor
Recoltareapuieilordinpepinier(evaluarea,scosul,sortarea,depozitareaitransportul)

PARTEAAIIIAMPDURIRI

1. Consideraiiprivindutilitateaioportunitateaaciuniideregenerareartificial
2. Categoriideterenuridempdurit
3. Principiiprivindalegereaiasociereaspeciilorforestiere
4. Asociereaiamplasareaspeciilorlemnoase
5. Pregtireaterenuluipentruinstalareaculturilorforestiere
6. Lucrareasoluluipentruinstalareaculturilorforestiere
7. Avantajeleidezavantajeleplantaiilor
8. Procedeedeplantare
9. Procedeespecialedeplantare
10. Plantareapuieilorcurdciniprotejate
11. Perioadadeplantare
12. Avantajeleidezavantajelesemnturiledirecte
13. Procedeedesemnare
14. Perioadadesemnare
15. Instalareavegetaieiforestiereprinbutai
16. Dinamicadezvoltriiculturilordelainstalarepnlaconstituireastriidemasiv
17. Recepiatehnicofinanciar
18. Controlulanualalregenerrilor
19. Consideraiiprivindavantajeleidezavantajelediferitelortipurideinterveniiexperimentalede
ngrijireaculturilor
20. LucrridengrijireRecepareapuieilorplantai;Revizuireaculturilor;Reglareadesimiiculturii;
Descopleireaculturilor
21. LucrridengrijireDegajareapuieilor;Protejareapuieilormpotrivaanimalelor;ntreinerea
solului.
22. Reconstruciaarboretelordegradate,slabproductiveGeneraliti;Cauzeleapariieiarboretelor
degradate;Apariiafenomenuluideuscareanormalapdurilor
23. Procedeedereconstrucieecologicaarboretelordegradate
24. PerdeleforestieredeprotecieDefiniii.Clasificare.
25. Funciileperdelelorforestiere
26. Tipurifuncionaledeperdeleforestieredeprotecie

219

mpduriri

Bibliografierecomandat

Abrudan,I.,2006Impduriri,UniversitateaTransilvaniaBraov
Ciortuz,I.,1981Amelioraiisilvice,Ed.DidacticipedagogicBucureti
Damian,I.,1978mpduriri,Ed.DidacticipedagogicBucureti
Damian,I.,Negruiu,F.,Florescu,Gh.,1987mpduriri.Lucrripractice.Semine,
pepiniere.UniversitateaTransilvaniaBraov.
Enescu,V.,icolaboratorii,1994nmulireavegetativaarborilorforestieri,Ed.Ceres
Florescu,Gh.,1994mpduriri.UniversitateaTransilvaniaBraov
Florescu,Gh.,1996mpduriri.Semineforestiere.UniversitateaTransilvaniaBraov
Giurescu,C.1975Istoriapduriiromnetidincelemaivechitimpuripnastzi,Ed.Ceres
Giurgiu,V.,icolaboratorii,1972BiometriaarboriloriarboretelordinRomniaEd.Ceres
Haralamb,At.M,1963Culturaspeciilorforestiere,Ed.AgroSilvicBucureti.
Milescu,I.,NegruiuF,2006CulturapdurilorInCarteaSilvicultorului.Ed.
UniversitiiSuceavaiPetruMaior,Reghin.pp:253323
Negruiu,F.,Abrudan,I.,2003mpduriri.Culturiforestieredeinterescinegetic,
UniversitateaTransilvaniaBraov
Negruiu,F.,Abrudan,I.,2004mpduriri,manuscris
Palaghianu,C.,2003Procedeeitehnicideregenerareartificial,UniversitateaSuceava
Popescu,I.,1999Mecanizarealucrrilorsilvice,UniversitateaTransilvaniaBraov
Rou,C.,1997Staiuniforestiere,UniversitateaSuceava
Rubov,St.,1961Culturaspeciilorlemnoasenpepinier.,Ed.AgroSilvic,Bucureti.
Rusu,O.,1986Refacereaarboretelordinsubzonastejaruluiprinplantaiidepuieidetalie
mijlocie.Ed.Ceres,Bucureti
Vlase,I.,1982Conservareaseminelorforestiere.,Ed.CeresBucureti
***2000Normetehnice1privindcompozitii,schemeitehnologiideregenerarea
pduriloridempdurireaterenurilordegradate
***2000Normetehnice7pentruefectuareacontroluluianualalregenerrilor
***1987ndrumritehnicepentrucompoziii,schemeitehnologiiapdurii.Ministerul
Silviculturii,Bucureti
***1988Instruciuniprivindproducerea,utilizareaicontrolulgeneticalmaterialelor
forestieredereproducere.,MinisterulSilviculturii,Bucureti
***1994Pepiniere.Recomandritehnice.,Ministerulapelor,pduriloriproteciei
mediului,Bucureti
***1997Normedetimpideproducieunificatepentrulucrriledesilvicultur.
Ministerulapelor,pduriloriprotecieimediului,Bucureti
***STAS1808/2004Seminedearboriiarbutipentruculturiforestiere.Regulide
eantionare
***STAS1908/2004Seminedearboriiarbutipentruculturiforestiere.Metodede
analiz
***STAS1347/2004Puieiforestiericutaliemic,semimijlocieimijlocie

220

mpduriri

Rspunsuriletestelordecontrol
Test1

1. Expansiunea terenurilor agricole, nevoia de terenuri de punat n cazul creterii animalelor,


apariiaoraeloriareelelordedrumuri,dezvoltareanavigaiei.
2.VarennedeFenille,B.Lorentz,V.Parade.

Test2

1. Primele lucrri de mpdurire pe teritoriul rii noastre par a fi vestitele pduri, trei la numr,
situateaproapedeBotoani,CotnariiRoman,careaufostsemnatentimpuldomnitoruluitefan
celMare(14571504),dupbtliadelaCodriiCosminului.
2.nanul1852laBileti.

Test3

1.Dezvoltareaserealizeaznmaimulteetapedistincteianume:etapaembrionar,atinereii,a
maturitiiiabtrneii.
2. La nivelul coroanei arborilor se disting anual patru fenofaze succesive de cretere vegetativ:
desfacerea mugurilor i nceputul creterii lujerilor; creterea intens a lujerilor; ncetinirea i
ncetareacreteriilujerilor;maturareaesuturilornouformateipregtireaplanteipentruiernat.

Test4

1.Factoriicareinflueneazvariabilitateaproducieiicalitiiseminelorforestieresunt:latitudinea,
fertilitateasolului,clasadeproducieaarboretelor,vrstaarborilor,poziiasemincerilornstructura
vertical a arboretului, influena poziiei lujerilor fructiferi n coroana arborilor, influena poziiei
seminelornconuri.
2.Principalelecategoriidematerialdebazsuntreprezentatede:arboresurs,arboret,prinide
familii,clon,plantaj(livadsemincer),culturideplantemam.

Test5

1.Livezilepentrusemine(plantajesauplantaiisemincere)suntculturiforestierespeciale,izolate
de polen strin, cu aspect de livad, destinate n exclusivitate producerii de semine genetic
amelioratencantitimariicufrecvenridicat.
2.Coacereafructelorreprezintprocesulfiziologicnurmacruiacretereaacestoranceteaz,auloc
transformrialesubstanelorderezervdinendospermi/saucotiledoane,aspectulexteriorcapt
oanumitculoarei,nfinal,sentrerupelegturafiziologiccuplantamam,peduncululfructifer
desprinzndusedelujer,realiznduseastfeldiseminareanatural.

Test6

1. Aceast metod se practic n cazul speciilor ce au fructe mari, ce disemineaz ntro perioad
scurt iar prin cdere nu se produc vtmri ale fructelor (seminelor), cum sunt: ghinda, jirul,
castanele,nucile,pereleimerelepduree.Metodaestefolositipentruspeciilecufructeuoare,
aripate, care, sub influena curenilor de aer dei sunt purtate n afara proieciei coroanei, se
ngrmdescadeseorinmicrodepresiuni.
2.Condiionareaseminelorpresupuneunasaumaimulteoperaiiprincareacesteasuntaduselao
anumit umiditate, nivel de curire etc., devenind apte de a fi semnate sau pstrate. Dup caz,
semineleforestieresesupunurmtoareloroperaii:dezaripare,curire,sortare,zvntare.

221

mpduriri

Test7

1.MetodologiaesteprevzutnSR1808/2004.
2.Pentrudeterminareamaseia1000semine,dinsmnapurobinutnurmaanalizeipuritiise
iaulantmplare8repetiiiacte100semine.

Test8

1. Longevitatea economic reprezint perioada de la recoltare pn cnd proporia seminelor


germinabile, dei n scdere, nu ajunge sub nivelul valorilor germinaiei tehnice sau potenei
germinative,pentrucalitateaaIIIa,prevzutenSTAS1808/2004.
2. ncingerea este procesul cel mai periculos n urma cruia seminele i pierd viabilitatea.
Intensificarea respiraiei aerobe conduce la creterea umiditii i a cldurii, care favorizeaz
activareainmulireamicroorganismelornmasadesemine;acestea,larndullor,prinrespiraie
contribuielacretereavalorilordetemperaturiumiditate.Dactemperaturadepete30Capar
semne evidente de depreciere: se simte un miros puternic de mucegai sau de fermentaie
putrefacie;lanceputseminelesebrunificapoisennegresc,pierznduivitalitatea.

Test9

1. Factorii exogeni ce influeneaz germinaia sunt: apa, cldura, oxigenul, lumina i concentraia
cationilordehidrogen.
2.Stareaderepausaseminelorreprezintscdereasemnificativaintensitiiproceselorfiziologice
datoritdeterminismuluiinternicondiiilordemediuconinutulnapalceluleloresteredus,iar
proceselemetabolicesuntdiminuatesemnificativ.

Test10

1.Forareachimicpresupunemeninereasemineloraproximativ2orendiverisolveni(aceton,
xylen, eter) care dizolv stratul de cear ce acoper tegumentul sau n soluii de acid sulfuric sau
clorhidric,nconcentraiide1:1,carecorodeaztegumentulseminelor.
2. Prerefrigerarea presupune expunerea o perioad de timp a seminelor unor specii (duglas, pin
strob, ienupr, anin negru .a.) la temperaturi sczute (3 la +3C) i umiditate ridicat (SR
1908/2004)pentruainfluenapozitivenergiagerminativaseminelor.Seaplicfrecventnpractica
silvicprininereaseminelornzpadsaufrigidere(dacsuntncantitimaimici).

Test11

1. Pepiniera reprezint un teritoriu cu anumite caracteristici, destinat culturii intensive de plante


tinere,transplantateulteriorpediferiteterenuri.
2.Solariile,rsadnieleiserele.

Test12

1. Desfundarea este peraia de baz cea mai important i nelipsit n lucrarea solului, prin care
stratuldesolestedislocat,rsturnat,mrunitiafnatpeoanumitadncime.
2. Asolamentul red succesiunea n timp i spaiu a culturilor de puiei n seciile de culturi din
pepinier, precum i ansamblul operaiilor de ameliorare a nsuirilor fizicochimice i biologice ale
solului.

222

mpduriri

Test13

1.Normadesemnatreprezintcantitateaoptim,exprimatngramesaunumrdesemine,cese
seamn la unitatea de lungime (metru) sau suprafa (m2) pentru a obine la rsrire desimea
optim de plantule, care prin dispariia normal a unor exemplare s conduc, dup scoaterea i
sortareapuieilorlaunnumrdeexemplareaptedeplantategalsausuperiorindicilordeproducie.
2. Adncimea de semnare este determinat de mrimea seminelor, perioada de semnare i
texturasolului.

Test14

1.Butaiireprezintfragmentedeorganevegetativedetaatedeplantelemam,care,nprezena
unor factori exogeni (cldur, umiditate, oxigen), formeaz rdcini i tulpini, genernd noi
exemplare.
2.Butaiiverziprovindelaexemplarecarevegeteazactiv,dinlujerincnelignificai.

Test15

1.Marcotelesuntlujeri,lstarisauramuricare,spredeosebiredebutai,nusedetaeazdeplanta
mamnperioadadenrdcinare.
2. Marcotajul chinezesc presupune ngroparea lujerilor pe toat lungimea lor. n apropierea
mugurilorsedeclaneazprocesulderizogeneziapoiceldecaulogenezdeformareatulpinilor
dinmuguriiviabili,astfelcdepeoramurseobine,deasemenea,unnumrmaredepuiei.

Test16

1.Administrattoamna,naintedeapariiangheurilor,mulciulprentmpinngheareatimpuriei
adncasolului,prentmpindegerareaseminelorintrodusensol,ntrzietopireazpezii,ntrzie
saumpiedicrsrireatimpurieaplantulelor,nlturpericoluldeosrii.
2.Normadeirigaiereprezintcantitateadeapadministratsuplimentarlaunitateadesuprafa
ntrunsezondevegetaie.

Test17

1.Mraniaesteunngrmntnaturalceprovinedindescompunereaavansatagunoiuluideferm
fiindcaataremaibogatnsubstanenutritive.
2. Pritul sau praila este procesul mecanic prin care stratul de 2(4)cm pn la 5(10)cm de la
suprafaasoluluiestemobilizatiafnat,iarburuienilesunttiate,fragmentateidistruse.

Test18

1.Repicareaestelucrareaprincarepuieiisetransplanteazdintrunteren(spaiiadpostite,secii
desemnturi,debutit)peunaltteren,nscopulasigurriiunorspaiidenutriiemaimari,prin
adoptareaunordistanemaimarintrernduriledepuieiipuieipernd,ceeaceconducelavalori
maimicialeindicilordeproduciecuconsecineasuprapreuluidecostalpuieilorrepicai.
2.Recoltareapuieilorsefacentimpulrepausuluivegetativ,toamnasauprimvara.

Test19

1. Se consider c sunt valabile cel puin principiile urmtoare: al funcionalitii, conservrii


biodiversitii,compatibilitii,flexibilitiii,nunultimulrndprincipiuleconomic.
2. Grupele ecologice sunt ansambluri de staiuni vegetaie, care reprezint grupe de staiuni i
tipuridepdureecologicechivalente.

223

mpduriri

Test20

1.Compoziia(formula)dempdurireredproporiadeparticipareaspeciilorlainstalareaartificial
a culturilor pe ntreaga suprafa i se exprim n procente. De exemplu: 40% gorun + 15% cire,
frasin,ulm+20%pr,mr+25%lemncinesc,pducel,salb.
2. Schema de mpdurire este o reprezentare grafic a proporiei de participare a speciilor
(exprimatenprocente),dispozitivuluideamplasareaspeciiloridesimiiculturilor.

Test21

1.Asevedeapunctul3.1paragraful3
2.Plantareandespictursepoaterealizacuplantatorul,sapaforestiericazmaua.

Test22

1. Dispozitivul este folosit n vederea creterii productivitii operaiei de plantare a puieilor cu


rdciniprotejate.
2.Semnareasepoatefacencuiburi,rndurisauprinmprtiere.

Test23

1. Din punct de vedere tehnic, pentru regenerrile artificiale se consider starea de masiv atins
cnd:
a)lafoioase:ramurilepuieilorperndsaungrupeseatingnproporiedecelpuin80%;pentru
plopiieuramericaniinucdiametrultulpiniilanlimeade1,30mestedeminimum8cm;
b) la rinoase: nlimea puieilor este de 1,201,40 m n staiuni normale i de 0,600,80 m n
staiuniextreme.
2. Este lucrarea efectuat imediat dup instalarea culturii i const n verificarea cantitativ i
calitativainstalriiculturii,rezultateleconsemnndusentrun procesverbalderecepie pebaza
cruiasentocmescformelecontabilepentruplatalucrrii.

Test24

1.Recepareaestelucrareaprincaretulpinilepuieilorsereteazla12cmdeasuprasolului,nscopul
atenurii dezechilibrului fiziologic dintre absorbia apei de ctre sistemul radicelar mai redus, ca
urmare a toaletrii rdcinilor sau vtmrilor provocate de la extragerea lor pn la plantarea i
pierdereaapeiprintranspiraiapriloraeriene,nspecialafrunzelor.Puieiiserecepeazprimvara
timpuriu(naintedepornireanvegetaie),cndsauplantattoamnaiimediatdupplantare,cnd
aceastaserealizeazprimvara.
2. Degajarea este o lucrare de ngrijire a puieilor ce const din ndeprtarea vegetaiei lemnoase
instalate natural prin semine sau lstari, drajoni, vegetaie reprezentat de specii nedorite i care
potcopleipuieiiinstalai.

Test25

1.LuncainundabilaDunriiesteteritoriulcuprinsntrelimitaalbieiminore(inclusivostroavele)i
limitaalbieimajorespreteras(dig),determinatedenivelurilemaximeobservatenregimulnatural
alinundaiilor,frfenomenedeiarn.
2.Japele,formedereliefnegative,fiinddepresiunidemicadncime,cuconturcircularsaualungit,
acoperitecuapnumaintimpulrevrsrilorncaresedezvoltobogatvegetaiehidrofil
Test26

224

mpduriri

1. Prin reconstrucie ecologic se urmrete readucerea capacitii productive a arboretelor


respective la nivelul productivitii poteniale i meninerea, chiar sporirea funciilor protective ale
fondului forestier. Reconstrucia ecologic presupune un ansamblu de aciuni cu o perioad lung
menite s mbogeasc structura i funciile unui arboret degradat, care nu se limiteaz la
schimbareabruscsaudeduratntregeneraiiledearbori.
2.Acesteasunt:refacerea,substituireaiameliorarea.

Test27

1. Deertificarea, ca fenomen sistemic, este definit de un complex de elemente climatice,


pedologice, floristice, faunistice i socioeconomice, fiind rezultatul a doi factori principali: seceta
puterniciprelungitiexploatareaexcesivsaunecorespunztoareateritoriiloraride,semiaridei
uscatesubumede.Acestoralisemaiadaug,ncondiiileriinoastre,opartedinterenurilenpant
i cele cu soluri scheletice i/sau volum edafic redus, caracterizate prin deficit de ap n sezonul
estival.
2. Consolidarea terenului se poate realiza prin banchete de zidrie uscat, terasele armate vegetal
saunesprijinite,lucrriledeconsolidaredinlemn(grdulee,cleionaje,garnisaje).

Test28

1. Perdelele forestiere de protecie sunt fii de specii lemnoase arborescente sau arborescente i
arbustive, de limi diferite, instalate pentru a proteja anumite obiective mpotriva unor factori
duntori.
2.Perdeleleforestieredeprotecieseclasificdupfuncienperdele:
deprotecieaterenuriloragricole
antierozionale(deprotecieasolului)
parazpezi(proteciacilordecomunicaie)
deprotecieadigurilorimalurilorapelor
deproteciealocalitiloriadiferitelorobiective
paranisipuri
mantaledelizierapdurilor

225