Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi

Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene


Anul I – Semestrul I

An universitar: 2008/2009

Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect. dr. Roxana Prisacariu

Sugestii privind redactarea lucrarii:

Pentru fiecare lucrare propusa spre realizare voi oferi principiile generale de schitare.
Studentii si studentele trebuie sa dezvolte acest plan in functie de:
- cunostintele acumulate pe baza bibliografiei sugerate pentru fiecare lucrare;
- opiniile proprii privind tema sugerata.
Temele sunt astfel alese incat sa ofere un camp vast de investigatie stiintifica. Perspectiva
fundamentala din care trebuie sa fie realizata lucrarea trebuie sa fie cea de drept, orice
alte priviri interdisciplinare fiind incurajate, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte mai
mult decat 40% din continutul lucrarii; cu alte cuvinte, lucrarea ramane o lucrare pentru
materia Introducere in teoria dreptului.

1. Sugestii de editare:
- lucrarea va fi realizata in forma electronica. Fontul utilizat va fi Times New Roman
12, distanta de un rand;
- lucrarea trebuie sa aiba maxim 3.000 cuvinte, nefiin recomandabila depasirea acestui
numar; cum formularea este “maxim 3000 cuvinte”, este de inteles ca poate avea si
mai putin de 3000 de cuvinte; totusi, un numar semnificativ redus de cuvinte va
afecta calitatea ideilor exprimate.
2. Sugestii privind structura tehnica a lucrarii:
- lucrarea va fi structurata in trei mari parti: introducere, cuprins si concluzii finale.
Concluziile pot curpinde, daca este cazul recomandari, care ar trebui sa reflecte
viziunea studentei/studentului cu privire la tema aleasa;
- este recomandabil ca lucrarea sa nu fie o simpla compilatie de informatie, ci ar trebui
sa ofere perspectiva proprie asupra temei alese, prin interpretarea informatiei oferite
ca baza bibliografica; indeplinirea acestui criteriu ca fi analizat in mod special la
notarea lucrarii;
- lucrarea va trebui sa cuprinda o sectiune finala cu lista lucrarilor consultate, trecute in
ordinea alfabetica a autorilor.
3. Depunerea lucrarii:
- lucrarea va fi depusa intr-un dosar la _________________________ pana in data de ___ februarie
2004; depasirea acestui termen va atrage neluarea in considerare a lucrarii;
- prima pagina a lucrarii va cuprinde numele studentei/studentului, titlul temei alese,
precum si anul si forma de invatamant.
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I

An universitar: 2008/2009

Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
lect. dr. Roxana Prisacariu

1. Accepţiunile conceptului de DREPT: sensul filozofic/juridic; dreptul ca


ştiinţă/fenomen normative; drept subiectiv/obiectiv
2. Raportul dintre stat şi drept. Statul de drept
3. Norma juridică: încadrarea în sistemul normelor sociale şi distincţia de alte
norme ale aceluiaşi sistem;
4. Izvoarele dreptului. Teoria generală
5. Izvoarele dreptului în ţara noastră
6. Acţiunea normelor în timp.
7. Acţiunea normelor în spaţiu şi asupra persoanelor
8. Realizarea dreptului
9. Interpretarea dreptului
10.Răspunderea juridică: definiţie, caractere, principii, elemente, forme
11.Raportul juridic: definiţie, caractere, premise, elemente
12.Sistemul dreptului
13.Şcoli şi curente în gândirea juridică
14.Tehnica elaborării normelor juridice
15.Norma juridică: definiţia şi caracterele normelor juridice; structura normei
juridice; clasificarea normelor juridice; Raportare la Legea de tehnică juridică
nr 24/2000

BIBLIOGRAFIE:

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Ion Craiovan, Finalităţile Dreptului, Ed. Continent XXI, Buc. 1995

6. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995


7. Corina Adriana Dumitrescu, Introducere în teoria izvoarelor de drept,
Ed. Paideia, Buc., 1999

8. Mihail-Constantin Eremia, Interpretarea juridică, Ed. All, 1998

9. Paul Alexandru Georgescu, Filosofia dreptului în contextual actual, Ed.


Universităţii Titu Maiorescu, Buc. 2001

10.H.L.A. Hart, Conceptul de drept, ed. Sigma, Chişinău, 1999

11.Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

12.Gheorghe C. Mihai, Radu Motica, Fundamentele dreptului, ed. All, 1997

13.Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

14.Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

15. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

16.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

17.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

18.Genoveva Vrabie, Direcţii noi în structurarea normelor juridice, extras


din rev. Studii şi cercetări juridice, nr.3/1989

19.x x x , Pentru o teorie generală a statului şi dreptului, Ed. Arvin Press,


Cluj-Napoca, 2002

Anterior, se vor explica studentilor regulile generale de întocmire a unui


studiu ştiinţific, referat: fişarea, citarea, întocmirea planulul lucrării, etc.

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
-Bibliografie facultativă-

1. Platon 428-348 î.H. Legile, Dialoguri


2. Aristotel 384-322 î.H. Politica, Etica Nicomahică
3. Toma d’Aquino 1225-1274 Summa theologiae 1266-1273
4. Ibn Khaldun 1332-1406 Istoria universală 1378
5. Nicolo Machiavelli 1469-1527 Il Principe 1513, Arte della guerra 1520
6. Jean Bodin 1530-1596 Les six livres de la Republique 1576
7. Hugo Grotius1583-1645 De iure belli ac pacis 1625
8. Thomas Hobbes 1588-1679 Leviathan 1651, The Elements of Law, Natural and
Politics 1640
9. Samuell de Puffendorf 1632-1694 De iure et gentium 1672
10. John Locke 1632-1704 Two Treaties of Government 1690
11. Jean Jacques Rousseasu 1712-1778 Le contract social, ou principes du droit
politique 1762
12. Charles Louis de Secondat Montesquieu 1689-1755 De l’esprit des lois 1748
13. Alexis de Tocqueville1805-1859 De la democratie en Amerique 1835-1840
14. Karl Marx 1818-1883 Das Kapital 1867-1894, Manifestul Partidului Comunist
1848
15. Hans Kelsen 1881-1973 Teoria pură a dreptului 1937
16. Emile Durkheim 1858-1917 Deux lois de l’evolution penale
17. Jean Carbonnier 1908 Les hypotheses fondamentales de la sociologie juridique
theorique
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I
An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

1. Accepţiunile conceptului de DREPT


sensul filozofic/juridic; dreptul ca ştiinţă/fenomen normative; drept
subiectiv/obiectiv

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

6. H.L.A. Hart, Conceptul de drept, ed. Sigma, Chişinău, 1999

7. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

8. Gheorghe C. Mihai, Radu Motica, Fundamentele dreptului, ed. All, 1997

9. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

10.Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

11. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

12.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

13.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I
An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

2. Raportul dintre stat şi drept. Statul de drept

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):


1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Ion Craiovan, Finalităţile Dreptului, Ed. Continent XXI, Buc. 1995

6. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

7. Tudor Drăganu, Introducere în teoria şi practica statului de drept, Ed.


Dacia, Cluj-Napoca, 1992

8. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

9. Gheorghe C. Mihai, Radu Motica, Fundamentele dreptului, ed. All, 1997

10.Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

11.Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

12. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

13.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

14.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995
15.x x x , Pentru o teorie generală a statului şi dreptului, Ed. Arvin Press,
Cluj-Napoca, 2002
Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca
Centrală Universitară – la “Fundaţie”)
Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat
şi cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I
An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

3. Norma juridică – parte a sistemului normelor sociale


încadrarea în sistemul normelor sociale şi distincţia de alte norme ale aceluiaşi
system.

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

6. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

7. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

8. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

9. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

10.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

11.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

12.Genoveva Vrabie, Direcţii noi în structurarea normelor juridice, extras


din rev. Studii şi cercetări juridice, nr.3/1989

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I
An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

4. Izvoarele dreptului. Teoria generală

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

6. Corina Adriana Dumitrescu, Introducere în teoria izvoarelor de drept,


Ed. Paideia, Buc., 1999

7. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

8. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

9. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

10. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

11.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

12.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I

An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

5. Izvoarele dreptului în ţara noastră

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

6. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

7. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

8. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

9. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

10.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

11.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I

An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

6. Acţiunea normelor în timp

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

6. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

7. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

8. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

9. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

10.Romul Petru Vonica, Introducere generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

11.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I

An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

7. Acţiunea normelor în spaţiu şi asupra persoanelor

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

6. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

7. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

8. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

9. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

10.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

11.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I

An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

8. Realizarea dreptului

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Ion Craiovan, Finalităţile Dreptului, Ed. Continent XXI, Buc. 1995

6. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

7. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

8. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

9. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

10. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

11.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

12.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I
An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

9. Interpretarea dreptului

BIBLIOGRAFIE (capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Ion Craiovan, Finalităţile Dreptului, Ed. Continent XXI, Buc. 1995

6. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

7. Mihail-Constantin Eremia, Interpretarea juridică, Ed. All, 1998

8. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

9. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

10.Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

11. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

12.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

13.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I

An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

10.Răspunderea juridică
definiţie, caractere, principii, elemente, forme

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Ion Craiovan, Finalităţile Dreptului, Ed. Continent XXI, Buc. 1995

6. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

7. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

8. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

9. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

10. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

11.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

12.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I

An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

11.Raportul juridic
definiţie, caractere, premise, elemente

BIBLIOGRAFIE (capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Ion Craiovan, Finalităţile Dreptului, Ed. Continent XXI, Buc. 1995

6. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

7. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

8. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

9. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

10. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

11.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

12.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I

An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

12.Sistemul dreptului

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Ion Craiovan, Finalităţile Dreptului, Ed. Continent XXI, Buc. 1995

6. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

7. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

8. Gheorghe C. Mihai, Radu Motica, Fundamentele dreptului, ed. All, 1997

9. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

10.Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

11. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

12.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

13.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi


cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I
An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

13.Şcoli şi curente în gândirea juridică

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):


1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Ion Craiovan, Finalităţile Dreptului, Ed. Continent XXI, Buc. 1995

6. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

7. Paul Alexandru Georgescu, Filosofia dreptului în contextual actual, Ed.


Universităţii Titu Maiorescu, Buc. 2001

8. H.L.A. Hart, Conceptul de drept, ed. Sigma, Chişinău, 1999

9. Philippe Malaurie, Antologia gândirii juridice, Ed. Humanitas, Buc., 1997

10.Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

11.Gheorghe C. Mihai, Radu Motica, Fundamentele dreptului, ed. All, 1997

12.Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

13.Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

14. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000
15.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,
Buc., 2000
16.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.
Cugetarea, Iaşi, 1995
Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca
Centrală Universitară – la “Fundaţie”)
Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat şi
cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I
An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

14.Tehnica elaborării normelor juridice

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

6. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

7. Gheorghe C. Mihai, Radu Motica, Fundamentele dreptului, ed. All, 1997

8. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

9. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

10. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

11.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

12.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

precum şi
13. Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă în M. O. nr. 139/31
martie 2000

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)
Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic recomandat
şi cu alte volume citite referitoare la tema aleasă
Universitatea Mihail Kogălniceanu -Iaşi
Facultatea de Drept/ Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Anul I – Semestrul I
An universitar: 2008/2009
Teme de referat
– se vor preda la data de ________________
Disciplina Introducere în studiul dreptului
Lect.dr. Roxana Prisacariu

15.Norma Juridică
definiţia şi caracterele normelor juridice; structura normei juridice; clasificarea
normelor juridice; Raportare la Legea de tehnică juridică nr 24/2000

BIBLIOGRAFIE(capitolele corespunzătoare din următoarele volume):

1. Ana Boar, Elemente de teoria dreptului, 1996

2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în Teoria generală a


dreptului, Ed. All, Buc. 1998

3. Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-


Napoca, 1999

4. Ion Craiovan, Tratat elementar de Teoria generală a dreptului, Ed. All


Back, Buc. 2001

5. Mircea Djuvara,Teoria generală a dreptului, Ed. All, 1995

6. Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2000

7. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Back, Buc. 2002

8. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Buc. 2000

9. A. Vallimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, ed. Lumina Lex.,


Buc., 2000

10.Romul Petru Vonica, Introducere Generală în drept, ed. Lumina Lex,


Buc., 2000

11.Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed.


Cugetarea, Iaşi, 1995

12.Genoveva Vrabie, Direcţii noi în structurarea normelor juridice, extras


din rev. Studii şi cercetări juridice, nr.3/1989

Materialul Bibliografic se găseşte la biblioteca UMK şi la BCU (Biblioteca


Centrală Universitară – la “Fundaţie”)

Studenţii sunt încurajaţi să completeze material bibliografic


recomandat şi cu alte volume citite referitoare la tema aleasă