Sunteți pe pagina 1din 3

Suveranitatea – caracter esential al puterii de stat?

Ce este suveranitatea
 Acea trasatura a puterii de stat de a fi suprema in raport cu oricare alta putere
sociala existanta in limitele sale teritoriale si independenta fata de puterea oricarui alt stat
sau organism international

Ce este suveranitatea?
Suveranitatea este o notiune unitara ce se manifesta pe doua planuri:
 Intern – sub forma suprematiei si
 Extern – sub aspectul independentei

Suprematia
 Desemneaza insusirea puterii de stat de a fi superioara oricarei alte puteri sociale
intr-o anume tara la un moment dat
 Suprematia puterii de stat se manifesta in anumite limite teritoriale
 Suprematia puterii de stat trebuie privita in stransa legatura ca forta ei materiala
de constrangere

Independenta
 Trasatura puterii de stat potrivit careia statul isi stabileste singur, liber si dupa
propria sa apreciere, fara amestecul altui stat sau organizatii internationale, politica sa
interna si externa
 Independenta implica respectarea suveranitatii altor state si normele dreptului
international

Suveranitatea - concepte

 Suveranitate populara
 Suveranitate nationala
 Suveranitate de stat

 Suveranitate politica
 Suveranitate juridica

Evolutia conceptului de “suveranitate”


 Primele teorii privind suveranitatea
 Teorii contemporane privind suveranitatea
 Ideea de suveranitate la români
 Suveranitatea de stat in Constitutia Romaniei

Primele teorii privind suveranitatea


 In Evul Mediu “superanus” indica fie pozitia regelui care se afla in varful ierarhiei
feudale, fie a papei care reprezenta legea divina, dupa Toma d’Aquino
 In perioada centralizarii statelor Jean Bodin fundamenteaza teoria suveranitatii
statelor. La Bodin suveranitatea rezida in monarh.

Primele teorii privind suveranitatea


 Adeptii teoriei contractului social, suveranitatea apartine poporului, tuturor
cetatenilor. ( Jean-Jacques Rousseau)
 Pentru Montesquieu si Sièyes suveranitatea apartine natiunii, ca persoana morala
diferita de popor.

Primele teorii privind suveranitatea


 Léon Duguit nu admite “fictiunea”de suveranitate. In realitate, statul nu are
dreptul de a comanda. Un grup de persoane pune mana pe putere prin alegeri si comanda
celorlalti. Aceasta putere de comanda e legitima doar cand se exercita in conformitate cu
dreptul. De aceea, suveran nu este statul, ci dreptul.

Teorii contemporane privind suveranitatea


Intelegand suveranitatea ca putere absoluta, nelimitata ce se exercita exclusiv si
independent de catre stat, autori contemporani au argumentat
 Caracterul perimat al suveranitatii,
 Inutilitatea acestui concept
 Demonetizarea ideii de suveranitate

Evolutia suveranitatii
Conceptul de suveranitate a suferit modificari esentiale in special dupa:
 Acceptarea de catre unele state membre ale Consiliului Europei a jurisdictiei
Curtii Europene a Drepturilor Omului
 Crearea, consolidarea si extinderea Uniunii Europene

Suveranitatea statelor membre ale UE


Integrarea europeana implica doua imperative aparent contradictorii:
 Existenta statelor ca entitati distincte, suverane, in interiorul UE si
 Existenta independenta a UE avand propria putere de decizie

Prevederi referitoare la suveranitate in constitutiile statelor UE

 Legea fundamentala a Germaniei: “transferul unor drepturi de suveranitate”


 Constitutia Danemarcei: “delegarea unor atribute ce apartin organelor nationale”
 Constitutia Suediei: “renuntarea la puterea de decizie”
 Constitutia Portugaliei: “puterile necesare constructiei UE vor fi exercitate in
comun…”

Prevederi referitoare la suveranitate in constitutiile statelor UE


 Constitutia Frantei:
-“exercitiul in comun a competentelor lor” (art. 88-1)
- “transferul de competente necesare realizarii uniunii economice si
monetare europene” (88-2)
 Constitutia Luxembourg-ului: “exercitiului unor atributii rezervate de Constitutie
puterilor legislativa, executiva si judiciara pot fi temporar incredintate unor institutii de
drept international”
 Constitutia Italiei: “limitarea suveranitatii statului…”

Ideea de suveranitate la români


 Problema suveranitatii s-a pus mai mult sub aspectul independentei, determinata
de lupta poporului roman pentru stat.
 Suveranitatea a fost privita, cel putin pana in ultimele decenii, in mod absolut.
 Se face distinctie intre suveranitatea de stat, suveranitatea poporului si
suveranitatea nationala

Suveranitatea de stat in Constitutia Romaniei

 “Romania este stat suveran” (art.1)


 “Suveranitatea nationala apartine poporului roman” (art.2 al.1)
Suveranitatea de stat in Constitutia Romaniei
 transferarea unor atributii catre institutiile comunitare si exercitarea in comun cu
celelalte state membre a competentelor prevazute in tratate (art.148, al.1)
 Vezi si art. 11 al.3 “in cazul in care un tratat la care Romania urmeaza sa devina
parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai dupa
revizuirea Constitutiei”

Suveranitatea de stat in Constitutia Romaniei


 Art.16 al.4: “In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii
Uniunii care indeplinesc conditiile legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in
autoritatile administratiei publice locale”
 Alte dispozitii: art.19 al.2, art.20 al.2, art.44 al.2, art.112 al.5, art.119, art.135 al.2
lit.g, art.137 al.2, art.148 al.1 si 2, art.149