Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN
Nr. 1680 /11.02.2016
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotrre privind aprobarea Regulamentului de organizare
i funcionare al Teatrului de Ppui PUCK

Avnd n vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind
administraia public local republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, consiliul
judeean are ca atribuie aprobarea regulamentului de organizare i funcionare pentru instituiile i
serviciile publice, societile comerciale precum i regiile autonome de interes judeean.
n conformitate cu prevederile art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind
administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, preedintele
consiliul judeean ntocmete i propune spre aprobare consiliului judeean regulamentul de
organizare i funcionare pentru aparatul de specialitate, precum i pentru instituiile i serviciile
publice, societile comerciale i regiile autonome de interes judeean.
Regulamentul de organizare i funcionare al Teatrului de Ppui PUCK, a fost aprobat
prin Hotrrea Consiliului Judeean nr. 21/28.01.2015. Deoarece dup aprobarea Regulamentului au
fost fcute modificri ale organigramei i statului de funcii, se impune aprobarea Regulamentului
de organizare i funcionare conform noii structuri organizatorice.
Regulamentul de organizare i funcionare al Teatrului de Ppui PUCK a fost ntocmit n
conformitate cu prevederile Ordonanei nr. 21/2007 privind instituiile i companiile de spectacole
sau concerte, precum i desfurarea activitii de impresariat artistic, cu modificrile i
completrile ulterioare i cuprinde detalierea atribuiilor pentru fiecare structur din cadrul
instituiei, iar individualizarea atribuiilor pentru fiecare salariat se regsete n fia postului.
innd cont de prevederile art. 97 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare am ntocmit acest proiect de hotrre cu
sprijinul Serviciului Resurse Umane ca i compartiment de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeean Cluj, persoana de contact fiind d-na Rodica GAZSI -ef al
serviciului.
Alturat, depunem spre aprobare proiectul de hotrre.

PR E E D INTE ,
Marius MNZAT

Sef serviciu: Rodica GAZSI


ntocmit/Redactat/2ex
Consilier SRU:Livia PECE

ROMNIA
JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN
H O T R R E A Nr.
din 2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Teatrului de Ppui
PUCK
Consiliul Judeean Cluj;
Analiznd proiectul de hotrre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare al Teatrului de Ppui PUCK, propus de preedintele Consiliului Judeean Cluj,
domnul Marius MNZAT;
Avnd n vedere adresa Teatrului de Ppui PUCK nregistrat la Consiliul Judeean
Cluj sub nr. 1680 din 25 ianuarie 2016.
n conformitate cu prevederile:
- art. 91, alin. (1), lit. a) i alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice
locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor
normative, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonanei nr. 21/2007 privind instituiile i companiile de spectacole sau concerte,
precum i desfurarea activitii de impresariat artistic, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Ordonanei de Urgen nr. 189/2008 privind managementul instituiilor publice de cultur,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Fiind ndeplinite condiiile cuprinse n art. 44-45 i art. 94-98 din Legea administraiei publice
locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
n temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraiei publice
locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
hotrte:
Art. I. Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare al Teatrului de Ppui PUCK,
cuprins n Anexa, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. La data de la care prezenta hotrre produce efecte Hotrrea Consiliului Judeean
nr. 21/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Teatrului de Ppui
PUCK se abrog.
Art. 3. Cu punerea n aplicare a prevederilor prezentei hotrri se ncredineaz preedintele
Consiliului Judeean Cluj prin Teatrul de Ppui PUCK.
Art. 4. Prezenta hotrre se comunic prin intermediul secretarului judeului, n termenul
prevzut de lege, Direciei Generale Buget-Finane, Resurse Umane, Teatrului de Ppui PUCK,
precum i Prefectului Judeului Cluj, i se aduce la cunotin public prin afiare la sediul
Consiliului Judeean Cluj i pe pagina de internet www.cjcluj.ro.
PRESEDINTE,

Contrasemneaz:
SECRETAR AL JUDEULUI,

Marius MNZAT
ROMNIA
JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN
Direcia General Buget-Finane,
Resurse Umane
Nr. 1680 /11.02.2016

Simona GACI

R APO R T U L
asupra proiectului de hotrre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare al Teatrului de Ppui PUCK

n conformitate cu prevederile art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea administraiei publice


locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Direcia General BugetFinane, Resurse Umane n calitatea sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeean Cluj, a analizat proiectul de hotrre privind aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare al Teatrului de Ppui PUCK, iniiat de domnul
preedinte Marius MNZAT, i a constatat c acesta ndeplinete condiiile de necesitate i
oportunitate.
Pentru aceste motive propunem adoptarea lui n prima edin a Consiliului Judeean Cluj,
dup parcurgerea etapelor prevzute n Regulamentul de organizare i funcionare, aprobat prin
Hotrrea Consiliului Judeean nr.158/2008.

DIRECTOR GENERAL,
Dorina MAIER

Sef serviciu: Rodica GAZSI


ntocmit/Redactat/2ex
Consilier SRU:Livia Pece

S-ar putea să vă placă și