Sunteți pe pagina 1din 39

Se aprob,

Manager proiect,
Constantin - erban IOSIFESCU

AGENIA ROMN DE ASIGURARE A


CALITII N NMNTUL
PREUNIVERSITAR
DOCUMENTAIA de ATRIBUIRE

Achiziie COMPUTERE PERSONALE DE TIP LAPTOP

Cod CPV:
- 30213100-6: - Computere personale de tip laptop

ntocmit,
Expert achiziii publice,
Cristiana Lepdatu

Documentaia de atribuire

CUPRINS:
Capitolul I

- FIA DE DATE A ACHIZIIEI

Capitolul II

- CAIETUL DE SARCINI

Capitolul III

- CLAUZELE CONTRACTUALE

Capitolul IV

- FORMULARELE SOLICITATE
F1: Declaraie privind eligibilitatea
F2: Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
din O.U.G. nr. 34 / 2006
F3: Formular de ofert
F4: Scrisoare de naintare
F5 :Declaraie privind calitatea de participant la procedur
F6: Contestaie (pentru persoane juridice)
F6: Contestaie (pentru persoane fizice)
F7: Comunicarea rezultatului procedurii
F8: Comunicarea acceptrii ofertei ctigtoare
F9: Propunerea tehnic

CAPITOLUL V - CONTRACT DE FURNIZARE- MODEL ORIENTATIV

Capitolul I

- FIA DE DATE A ACHIZIIEI -

COMPUTERE PERSONALE DE TIP LAPTOP


Cod CPV:
- 30213100-6: - Computere personale de tip laptop
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT:
Denumire:AGENIA ROMN DE ASIGURARE A CALITII N
NVMNTUL PREUNIVERSITAR
Adres :
Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1
Cod potal :
Localitate : Bucureti
ara : ROMNIA
010176
Persoana de contact : Compartimentul
intern specializat n atribuirea contractelor Telefon : +4021 310 42 13
de achiziie public - Lepdatu Cristiana
E-mail : aracip@mec.edu.ro
Fax : +4021 319 20 96
Adresa/ele de internet (de unde se poate descrca documentaia de atribuire): www.e-licitaie.ro,
http://aracip.edu.ro/
Adresa autoritii contractante (de unde se poate achiziiona documentaia de atribuire): str. Spiru
Haret, nr. 12, sector 1, etaj 1, camera 38, Bucureti.

I. b. Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante:


ministere ori alte autoriti publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
agenii naionale
autoriti locale
alte instituii guvernate de legea public
instituie european/organizaie internaional
altele (specificai)

servicii publice centrale


aprare
ordine public/siguran naional
mediu
afaceri economico-financiare
sntate
construcii i amenajri teritoriale
protecie social
cultur muzee i colecii publice
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)

Autoritatea contractanta achiziioneaz n numele altei autoriti contractante :


da ; nu .
Alte informaii si/sau clarificri pot fi obinute :

la adresa mai sus menionat


altele :
Date limit de primire a solicitrilor de clarificri:
- Data 21.08.2009, ora limit 16,30, adresa : str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, etaj 1, Bucureti, cod
potal 010176, fax : +4021 319 20 96 sau direct n SEAP
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri :24.08.2009, ora 18,30.

I c) Ci de atac:
Eventualele contestaii se pot depune :
- fie la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor;
- fie la autoritatea contractant i apoi la instana competent.

Denumire : Consiliul Naional de Soluionarea a Contestaiilor


Adres : Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate : BUCURETI
E mail : office@cnsc.ro
Adres internet : www.cnsc.ro

Cod potal : 030084 ara : ROMNIA


Telefon : (+4) 021 310.46.41
Fax : (+4) 021 310.46.42

Denumire instanei competente - Tribunalul Bucureti, secia a IX-a contencios


administrative i fiscal; Curtea de Apel
Adres : Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3
Localitate : Bucureti
E mail : tribunalul-bucuresti@just.ro
Adres internet : www.tmb.ro

Cod potal : 030823 ara : Romnia


Telefon : 021 - 408.36.00; 021 - 408.37.00
Fax : 021 - 313.21.78

I. d. Sursa de finanare :
Dup caz, proiect/program finanat din fonduri
comunitare:
da ;
nu
Proiect strategic: Dezvoltarea sistemului
naional de management i asigurare a calitii
n nvmntul preuniversitar, ID: 2984

II OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere:
II.1.1) Denumire contract : Contract de furnizare computere personale de tip laptop
II.1.2) Denumire contract i locul de livrare : Contract de furnizare computere personale de tip
laptop; livrarea se face la sediul ARACIP din str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureti.

(a) Lucrri

(b) Produse

(c) Servicii

- Execuie

- Proiectare i execuie
- Realizare prin orice mijloace
corespunztoare
cerinelor
specificate de
autoritate
contractant
Principala locaie a lucrrii:

Cumprare
Leasing
nchiriere
Cumprare in rate

Principalul loc de livrare


Sediul ARACIP, Bucureti, str.
Spiru Haret, nr. 12, etaj 1,
sector 1.
- Cod CPV:
-30213100-6:-Computere
portabile

Cod CPV

Categoria serviciului
2A

2B

Principalul loc de prestare

Cod CPV

II.1.3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public : ;


ncheierea unui Acord - Cadru : .
II.1.4) Durata contractului:
Ani: --- ;
luni: ; zile: 05 (de la atribuirea contractului), ncepnd cu data
semnrii Contractului.
II.1.5) Informaii privind acordul cadru :
NU ESTE CAZUL

II.1.6)Divizare
da ; nu .

pe

loturi: Sau
contract cu un singur operator economic

II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate:

da ;

nu .

II.2) Cantitatea sau scopul contractului:


II.2.1) Cantitile de computere personale de tip laptop, sunt precizate n Caietul de sarcini i
vor fi livrate n termen de maxim 05 zile de la data semnrii contractului.
II.2.2) Opiuni:
da ; nu .
Dac exist, descrierea acestor opiuni :

III. Condiii specifice contractului :


III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz):
III.1.1.Contract rezervat (daca DA, scurt descriere):
III.1.2.Altele (daca DA, descriei):

da ; nu .
da ; nu .
----------

IV : PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat:
Licitaie deschis aplicat integral prin
utilizarea
mijloacelor
electronice

Licitaie restrns

Licitaie restrns accelerat

Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare


Negociere fr anun de participare
Cerere de oferta
Concurs de soluii

IV.2) Etapa final de licitaie electronic

da

nu

Daca DA, informaii adiionale despre licitaia electronic: ------------

IV.3) Legislaia aplicat :

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie


public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G. nr.
34/2006.
O.U. G. nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziie public.
H. G. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziie public.
H. G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al
Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor.
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare.
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor
publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale.
H. G. nr. 264/2003 privind stabilirea aciunilor i categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor i limitelor pentru efectuarea de pli n avans din fonduri publice, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare .

V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECIE


V.1) Situaia personal a candidatului / ofertantului:
Cerin obligatorie :
Declaraii privind eligibilitatea:
- Formularul nr. 1 - n original
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat
s prezinte aceste documente.

Declaraie privind nencadrarea n Cerine obligatorii:


1. - Formularul nr. 2- n original
prevederile art. 181 din ordonan:

Solicitat

Nesolicitat

2. - Certificate constatatoare (copie legalizat)


privind ndeplinirea la data publicrii invitaiei de
participare, a obligaiilor exigibile de plat a
impozitelor i taxelor ctre stat, inclusiv cele locale,
precum i a contribuiei pentru asigurrile sociale de
stat (formulare-tip eliberate de autoritile
competente), valabile la data deschiderii ofertelor :
2.1. - Certificat de atestare fiscal pentru persoane
juridice (copie legalizat)- eliberat de A.N.A.F.
teritorial
2.2. - Certificat fiscal privind impozitele i taxele
locale n cazul persoanelor juridice (copie legalizat)
- eliberat de primria local.
Operatorul economic participant va depune
documentele solicitate mai sus n format electronic,
n SEAP. Ofertanii vor transmite oferta n format
electronic, semnate cu semntur electronic, prin
intermediul SEAP, n conformitate cu Hotrrea nr.
1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public prin
mijloace electronice din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii.
Dac din motive obiective, documentele de calificare
sau propunerea tehnic, integral sau parial, nu au
putut fi transmise n SEAP, acestea pot fi depuse la
sediul autoritii contractante din Str. Spiru Haret
nr.12, sector 1, Bucureti, prin pot sau curier.
n situaia n care din documentele solicitate reiese
c ofertantul nu este eligibil, sau se ncadreaz ntruna din situaiile prevzute la art. 181 din O.U.G. nr.
34 / 2006, sau are datorii scadente i neachitate ,
sau certificatele nu sunt n termenul de valabilitate,
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea
contractului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat
s prezinte aceste documente.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare):


Persoane juridice/fizice romne:
Cerine obligatorii :
Solicitat
Nesolicitat

1.-Certificat constatator eliberat n anul 2009 de


Camera de Comer i Industrie a Romniei original
sau copie legalizat
2.-Certificat de nregistrare C.U.I., eliberat de
Oficiul Naional al Registrului Comerului - copie
legalizat
Operatorul economic participant va depune
documentele solicitate mai sus n format electronic,

n SEAP. Ofertanii vor transmite oferta n format


electronic, semnate cu semntur electronic, prin
intermediul SEAP, n conformitate cu Hotarrea nr.
1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public prin
mijloace electronice din Ordonaa de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii.
Dac din motive obiective, documentele de calificare
sau propunerea tehnic, integral sau parial, nu au
putut fi transmise n SEAP, acestea pot fi depuse la
sediul autoritii contractante din Str. Spiru Haret
nr.12, sector 1, Bucureti, prin pot sau curier.
n situaia n care din documentele solicitate reiese
c ofertantul nu este eligibil, sau se ncadreaz ntruna din situaiile prevzute la art. 181 din O.U.G. nr.
34 / 2006, sau are datorii scadente i neachitate ,
sau certificatele nu sunt n termenul de valabilitate,
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea
contractului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat
sa prezinte aceste documente.

Persoane juridice /fizice strine:

Cerin obligatorie :
- Certificat emis de autoritatea competent, sau n

Solicitat
Nesolicitat

cazul n care nu se elibereaz acest certificat, o


declaraie pe proprie rspundere autentic, dat n
faa unui notar, a unei uniti administrative sau
judiciare ori a unei asociaii profesionale care are
competen n acest sens, din care s rezulte c
operatorul economic este nregistrat i care este
obiectul de activitate al acestuia, n conformitate cu
prevederile legale din ara n care candidatul /
ofertantul este rezident (original /copie legalizat n
limba romn).
Operatorul economic participant va depune
documentele solicitate mai sus n format electronic,
n SEAP. Ofertanii vor transmite oferta n format
electronic, semnate cu semntur electronic, prin
intermediul SEAP, n conformitate cu Hotrrea nr.
1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public prin
mijloace electronice din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii.

Dac din motive obiective, documentele de calificare


sau propunerea tehnic, integral sau parial, nu au
putut fi transmise n SEAP, acestea pot fi depuse la
sediul autoritii contractante din Str. Spiru Haret
nr.12, sector 1, Bucureti, prin pot sau curier.
n situaia n care din documentele solicitate reiese
c ofertantul nu este eligibil, sau se ncadreaz ntruna din situaiile prevzute la art. 181 din O.U.G. nr.
34 / 2006, sau are datorii scadente i neachitate ,
sau certificatele nu sunt n termenul de valabilitate,
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea
contractului.
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat
s prezinte aceste documente.

V. 3.) Situaia economico-financiar:

Informaii privind situaia economicofinanciar :


Solicitat
Nesolicitat
V.4.) Capacitatea tehnic i / sau profesional:

Informaii privind capacitatea tehnic:


Solicitat
Nesolicitat
Informaii privind standarde de
asigurare a calitii
Solicitat

Nesolicitat

Cerine minime obligatorii:


- Documente emise de organisme naionale sau
internaionale acreditate care confirm certificarea
sistemului de management al calitii firmelor
ofertante, respectiv ISO 9001;
- Echipamentele ofertate trebuie s fie conform cu:
(CFR) FCC Part 15, UL 60950, IEC 60950, CE
Mark.
n cazul unei asociaii, aceast condiie trebuie
ndeplinit de cel puin unul dintre asociai.
Operatorul economic participant va depune

Informaii privind subcontractanii:

documentele solicitate mai sus n format electronic,


n SEAP. Ofertanii vor transmite oferta n format
electronic, semnate cu semntur electronic, prin
intermediul SEAP, n conformitate cu Hotrrea nr.
1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public prin
mijloace electronice din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii.
Dac din motive obiective, documentele de calificare
sau propunerea tehnic, integral sau parial, nu au
putut fi transmise n SEAP, acestea pot fi depuse la
sediul autoritii contractante din Str. Spiru Haret
nr.12, sector 1, Bucureti, prin pot sau curier.
Cerin minim obligatorie:
Ofertantul liderul Asociaiei va completa:
Declaraie privind Lista cuprinznd asociaii/
subcontractanii (Formularul 6).
Aceasta list va fi nsoit i de acordurile de asociere
/ subcontractare.
n list vor fi inclui toi asociaii precum i
subcontractanii care urmeaz s ndeplineasc mai
mult de 10% din valoarea contractului de achiziie
public (n exprimare valoric).
Fiecare subcontractant care urmeaz s ndeplineasc
mai mult de 10% din valoarea contractului de
achiziie public va completa cu propriile date
Formularul 6.
Ofertantul-lider, n cazul n care este format dintr-o
asociaie la care particip mai muli operatori
economici, va semna o declaraie prin care se oblig
ca, n cazul n care oferta sa este declarat
ctigtoare va legaliza asocierea, iar contractul de
asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, nainte
de data semnrii contractului de achiziie public.
Un asociat trebuie nominalizat lider al asociaiei i
confirmat prin depunerea scrisorilor de mputernicire
semnate de persoanele cu drept de semntur din
partea tuturor asociailor individuali din cadrul
asociaiei.
Oferta trebuie s cuprind un acord sau o scrisoare
preliminar de asociere n care s se menioneze c
toi asociaii i asum rspunderea solidar pentru
ndeplinirea contractului, c liderul asociaiei este
mputernicit s se oblige i s primeasc instruciuni
de la i n numele tuturor asociailor, individual i
colectiv, i c liderul asociaiei este responsabil

pentru ndeplinirea contractului, inclusiv plile.


nelegerea trebuie s stipuleze de asemenea c toi
asociaii din Asociaie/Consoriu sunt obligai s
rmn n Asociaie/Consoriu pe ntreaga durat a
contractului.
Operatorul economic participant va depune
documentele solicitate mai sus n format electronic,
n SEAP. Ofertanii vor transmite oferta n format
electronic, semnate cu semntur electronic, prin
intermediul SEAP, n conformitate cu Hotrrea nr.
1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public prin
mijloace electronice din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii.
Dac din motive obiective, documentele de calificare
sau propunerea tehnic, integral sau parial, nu au
putut fi transmise n SEAP, acestea pot fi depuse la
sediul autoritii contractante din Str. Spiru Haret
nr.12, sector 1, Bucureti, prin pot sau curier.

1.Operatorul economic ctigtor va depune documentele solicitate n cadrul


procedurii (n cazul n care nu au fost depuse n timpul derulrii acesteia) n forma
solicitat (copie legalizat sau original) la sediul autoritii contractant, n momentul
ncheierii contractului.

V.5)Dac este aplicabil, modul de


NU ESTE CAZUL
selectare / preselectare.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei:
LIMBA ROMN
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data depunerii ofertei
VI.3)Garania de participare:
Solicitat
Nesolicitat
Propunerea tehnic va conine pentru fiecare
VI.4)Modul de prezentare a propunerii
element din Caietul de sarcini un comentariu prin
tehnice:

care se va prezenta corespondena celui/celor


prevzut/prevzute n propunerea tehnic cu
specificaiile i cerinele prevzute n Caietul de
sarcini.
- Dup ncheierea contractului cu operatorul
economic ctigtor propunerea tehnic va fi ataat

n original la contract
- Propunerea tehnic va fi semnat de persoane
mputernicite ale operatorului economic va avea un
caracter ferm i obligatoriu din punct de vedere al
coninutului pe toat perioada de valabilitate a ofertei.
Propunerea tehnic trebuie s fie nsoit de:
- graficul de livrare a produselor;
- documente din care s rezulte care este organizarea
i modul de asigurare a service-ului (date despre
sedii, echipamente de diagnosticare, faciliti de
service, timpul de rspuns la solicitri etc.).
- Propunerea financiar va fi publicat criptat pe
SEAP iar dup ncheierea contractului cu operatorul
economic ctigtor va fi ataat n original la
contract i va fi exprimat n lei, la care se adaug
TVA.
VI.5)Modul de prezentare a propunerii - Propunerea financiar va fi semnat de persoanele
mputernicite ale operatorului economic i va avea un
financiare
caracter ferm i obligatoriu din punct de vedere al
coninutului pe toat perioada de valabilitate a ofertei.
- Preul include valoarea cheltuielilor de transport i a
ambalajului aferent, precum i toate taxele legale i
alte cheltuieli i comisioane care vor fi angajate de
ctre vnztor, exclusiv T.V.A.
Ofertanii vor transmite oferta n format electronic,
semnate cu semntur electronic, prin
intermediul SEAP, n conformitate cu Hotrrea nr.
1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public prin
mijloace electronice din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
VI.6)Modul de prezentare a ofertei
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii.
Dac din motive obiective, documentele de calificare
sau propunerea tehnic, integral sau parial, nu au
putut fi transmise n SEAP, acestea pot fi depuse la
sediul autoritii contractante din Str. Spiru Haret
nr.12, sector 1, Bucureti, prin pot sau curier.
Preul este obligatoriu s fie transmis n SEAP.

VI.7)Data
ofertelor

limit

VI.8)Posibilitatea
modificrii ofertei

de

depunere

retragerii

01.09.2009 ora 16,00

Oferta poate fi retras anterior datei i orei stabilite


pentru deschiderea acesteia.
sau Oferta este declarat ntrziat dac aceasta este
depus la o alt adres sau dup data/ora limit
nscris la pct. VI.7.).

VI.9)Deschiderea ofertelor

n SEAP, la data de 01.09.2009, ora generat de


SEAP (18,00)

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VII.1) Preul cel mai sczut

VII.2) Cea mai avantajoas ofert economic

Factor de evaluare Pondere


Factor de evaluare
1........................... ............................
3............................
2........................... ............................
4............................

Pondere
................................
...............................

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : NU ESTE CAZUL.


VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1) Ajustarea preului contractului
da
nu

VIII.2) Garania de bun execuie a contractului


da

nu

- Cuantumul garaniei de bun


execuie va fi de 5% din valoarea
contractului, fr TVA
- Modul de constituire a garaniei
de bun execuie a contractului de
furnizare : Scrisoare de garanie
bancar de bun execuie conform
Formularului 10.
- Modul de restituire a garaniei de
bun execuie: n maxim 14 zile
dup ndeplinirea contractului

Capitolul II

- CAIETUL DE SARCINI

A. Generaliti
a) Prezentul Caiet de sarcini conine specificaii tehnice, face parte integrant din
documentaia de atribuire n vederea participrii la "Licitaie deschis" i constituie
ansamblul cerinelor minimale pe baza crora se elaboreaz de ctre fiecare ofertant
propunerea tehnico-economic, n condiiile n care criteriul de evaluare a ofertelor este
"preul cel mai sczut".
b) Loc de livrare: sediul Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul
Preuniversitar, din Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureti
B. Obiectul contractului: furnizare de computere portabile de tip laptop
CPV, 30213100-6 rev. 2 (Computere portabile).
C. Specificaii tehnice
Caracteristici
Plac Baz
Procesor

Memorie
Hard Disk
Unitate optic
Plac video
Audio
Networking
Porturi intrare/ieire

Expansion Slots
Tastatur

Cerinte minime obligatorii


Mobile Intel GM45 Express Chipset sau echivalent
Intel Core 2 Duo processor T6400 / 2 MB L2 cache / FSB 800
MHz / 2.00 GHz / Intel 64 Technology, Enhanced Intel
SpeedStep technology, Execute Disable Bit, Virtualization
Technology sau echivalent
Minim 3 GB PC2-5300 DDR2 SDRAM / Maxim 4GB
Minim 250 GB SATA / 5400 RPM
DVD Recordable (Dual Layer)
Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD (GMA
4500MHD) / hardware based decoding for Blu-ray content sau
echivalent
High Definition Audio, Full duplex audio, cu microfon i
difuzoare ncorporate, touch-sensitive volume control panel
Modem 56K V.92,
Integrated 10/100 Ethernet,
Wireless 802.11a/b/g/n Intel WiFi Link 5100
1 x VGA,
4 x USB 2.0,
1 x RJ-11, 56K v.92 internal modem
1 x RJ-45 Ethernet LAN
54-mm ExpressCard slot
4-in-1 multicard reader (Memory Stick, Memory Stick PRO,
Secure Digital, xD-Picture Card)
External Microphone/Line-In, Headphone / Line out
1 x ExpressCard 34/54 mm
Full-size, touchpad cu scroll
6-cell, durata de utilizare fara rencrcare: 4,5 ore

Proprieti Acumulator
Max. 2,7 kg

Greutate
Monitor

15.4" TFT WXGA (rezoluie 1280x800) Wide (16:10 aspect


ratio), glossy display, CCFL backlight, 200 nits, 400:1 contrast

Security Chip

Sistem de operare
Utilitare

Web-cam integrat deasupra ecranului, 1.3-megapixel, fixed


focus
- power-on password
- administrator password
- hard disk password (user & master)
- security keyhole
Microsoft Windows XP Professional
- Soluie de restaurare i back-up ce permite refacerea
sistemului de operare, ct i a datelor personale, chiar i n
cazul n care nu se permite bootarea i sistemul de operare este
corupt, fr a necesita disketa de bootare.
- Capabilitate de management centralizat al reelei i de
programare a back-upurilor; posibilitatea de a face backup pe
medii externe, inclusiv HDD pe reea
- Utilitar pentru scrierea de CD/DVD-uri
- Utilitar pentru vizionarea DVD-urilor
- Aplicaie antivirus cu licen de folosire pentru minim 90 de
zile
3 ani

Garanie
Echipamentele ofertate trebuie s fie conform cu: (CFR) FCC Part 15, UL 60950, IEC 60950,
CE Mark
D. Condiii economico-organizatorice
D.1. a) Autoritatea contractant i rezerv dreptul s modifice cantitile cu 10 % din
numrul echipamentelor, n funcie de preul unitar ofertat i al fondurilor existente si alocate
pentru prezenta achiziie public.
b) Pot fi propuse variante de echipamente cu caracteristici tehnice i performane superioare
celor solicitate.
c) Furnizorul va pune la dispoziia autoritii contractante, instruciuni de utilizare a
echipamentelor, astfel nct s fie respectate condiiile de securitate i sntate n munc, n
conformitate cu HG nr. 1146/ 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc.
d) Produsele vor fi marcate astfel: ARACIP 1, ARACIP 2, ARACIP 3,...ARACIP
150
D.2. LIVRARE
a) Produsele vor fi livrate n termen de 05 zile de la ncheierea contractului.
b) Produsele vor fi ambalate n cutii originale.
c) Bunurile oferite trebuie s fie conforme cu detaliile tehnice specificate n anexele tehnice,
s fie fabricate n ultimele 6 luni, utiliznd componente nu mai vechi de 6 luni. Pentru
componente se va verifica data de fabricaie nscris de productor.
d) Trebuie s se pstreze uniformitatea arhitectural i a componentelor pentru toate
echipamentele oferite, care trebuie garantat de ctre ofertant printr-o declaraie scris i
semnat.

D.3. RECEPIA
a) Livrarea va fi subiectul unei recepii provizorii i a uneia finale.
b) Recepia provizorie (cantitativ, de structur i de integritate) va fi fcut, n decurs de 3
zile dup livrarea bunurilor contractate, de ctre comisia de recepie a autoritii contractante,
pe baza documentelor de livrare, a certificatului de garanie i a celui de calitate, ocazie cu
care se va ncheia un proces-verbal de recepie provizorie.
c) Dac n cadrul recepiei provizorii se constat c nu a fost livrat ntreaga cantitate, c
echipamentele nu respect n totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau
nu respect alte specificaii tehnice din Caietul de Sarcini, atunci Furnizorul va fi obligat s
remedieze neconformitile n decurs de 3 zile de la constatarea lor. Neconformitile vor fi
consemnate ntr-o Not de constatare.
d) Recepia final, viznd conformitatea cu specificaiile Caietului de Sarcini i cu contractul
ncheiat, va fi fcuta n cel mult 10 zile de la recepia provizorie, dup instalarea i
configurarea acestora i va fi consemnat ntr-un proces-verbal de recepie final.
e) Dac n cadrul recepiei finale se constat funcionarea defectuoas a echipamentelor,
neconformiti cu specificaiile tehnice de calitate din Caietul de Sarcini, Furnizorul are
obligaia s le remedieze n termen de 3 zile.
D.4. GARANIE I SERVICE DUP VNZARE.
a) Furnizorul va trebui s asigure garania de bun funcionare, calitatea i performanele
bunurilor i serviciilor pentru o perioad de minim 3 ani, ea fiind specific pentru fiecare tip
de echipament n parte.
b) Perioada de garanie ncepe din momentul recepiei finale.
c) Furnizorul va trebui s asigure servicii de ntreinere i reparaii dup vnzare sigure i
permanente prin curierat, n orice localitate din ar, acolo unde se va solicita acest lucru
precum i la sediul autoritii contractante, cu timp de rspuns la sesizare de 3 zile lucrtoare
i remedierea defeciunilor, conform solicitrilor prezentei documentaii de atribuire i
propunerii tehnice a operatorului economic, garantnd repararea bunurilor i nlocuirea rapid
a pieselor defecte; n caz contrar se nlocuiete echipamentul.
d) n perioada de garanie toate piesele de schimb i interveniile autorizate vor fi gratuite.
Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor.
e) Furnizorul va trebui s prezinte modul n care i propune s rezolve aceste obligaii pentru
perioada de garanie.
f) Furnizorul trebuie s prezinte lista (nume, adres, telefon, etc.) persoanelor fizice i/sau
juridice abilitate s asigure serviciile pentru bunurile contractate.
h) Defeciunile nregistrate vor fi sesizate la dispeceratul furnizorului, acesta fiind obligat a
avea un program de lucru ntre orele 8,00 - 16,30 ( luni-vineri), exceptnd srbtorile legale.
D.5. PLI I PREURI
a) Plata va fi fcut n lei, dup recepia final.
b) Preurile ofertate vor fi exprimate n lei, fr TVA.
c) Preurile ofertante sunt ferme i nu pot fi schimbate ulterior ncheierii contractului i nici pe
toat perioada derulrii acestuia.
d) Ofertantul va prezenta n cadrul propunerii financiare preul unitar i preul total
al ofertei pentru echipamentele ce urmeaz s fie furnizate.

CONDIII ELIMINATORII
Nerespectarea tuturor cerinelor din prezentul caiet de sarcini constituie condiie
eliminatorie din procedur.
Instalarea altui sistem de operare dect cel specificat n prezentul caiet de sarcini
constituie de asemenea condiie eliminatorie a procedurii.

Capitolul III Clauze contractuale


CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

1)Obiectul principal al contractului:


- furnizarea unui numr de 150 de computere personale de tip laptop.
Furnizorul se oblig s furnizeze (mpreun cu sistemul de operare instalat pe acestea),
respectiv s vnd, s livreze, i s ntrein produsele la sediul ARACIP, pe cheltuiala
acestuia, n perioada de garanie specificat n caietul de sarcini iar achizitorul se oblig s
achiziioneze produsele furnizate.
Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul produselor livrate.
Aceast clauz contractual este imperativ.
2)Preul contractului i modaliti de plat:
- preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil furnizorului de ctre achizitor se va
face conform graficului de pli stabilit de comun acord;
- acesta va fi n sum fix, potrivit ofertei ctigtoare, neputndu-se ajusta (mri sau
micora).
Aceast clauz contractual este imperativ.
3)Durata contractului:
Furnizorul se oblig s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein produsele,
astfel cum se va prevedea n graficul de livrare, n decurs de 05 zile calendaristice de la data
semnrii contractului.
Aceast clauz contractual este imperativ.
4) Documentele contractului
-

caietul de sarcini;
propunerea tehnic i propunerea financiar;
graficul de ndeplinire a contractului;
graficul de pli;
facturi i chitane;
procese - verbale de conformitate;
certificate de calitate;
procese - verbale de recepie a produselor, precum i alte asemenea acte care se vor
stabili de comun acord cu furnizorul.

5)Sanciuni pentru neexecutarea culpabil a obligaiilor:


n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu-i ndeplinete obligaiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o cot parte de 0,2% din preul contractului pentru fiecare zi de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
n cazul n care, achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 15 de zile de la data
recepiei produselor, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o cot parte de 0,2%
din plata neefectuat pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
Nerespectarea obligaiilor asumate prin contract de ctre una dintre pri, n mod
culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a
pretinde plata de daune-interese.

Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare


scris, adresat furnizorului, fr nicio compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu
condiia ca aceast renunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau
despgubire pentru furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a
contractului.
Aceast clauz contractual este imperativ.
6)Obligaiile principale ale prilor:
a) Furnizorul
- furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n
propunerea tehnic.
- furnizorul se oblig s furnizeze produsele n graficul de livrare prezentat n propunerea
tehnic, anex la contract.
- furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror reclamaii sau aciuni n
justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume,
mrci nregistrate), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite
pentru sau n legtur cu produsele achiziionate, precum i plata de daune-interese, costuri,
taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare
rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
b) Achizitorul:
- achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit.
- achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la
emiterea facturii de ctre acesta.
Aceste clauze contractuale sunt imperative.
CLAUZE CONTRACTUALE SPECIFICE
1) Garania de calitate i conformitate
- ofertantul va prezenta documente care atest calitatea i conformitatea produselor furnizate.
2) Ajustarea preului
- nu este posibil.
3) Termenul de executare a obligaiilor contractuale
- furnizorul se oblig s furnizeze produsele n termen de maxim 05 zile de la semnarea
contractului;
- achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor prin ordin de plat n
termen de 15 zile de la recepia produselor furnizate, n baza procesului verbal de recepie, a
facturii i a contractului.
4) Recepie, inspecii, teste
a) Livrarea va fi subiectul unei recepii provizorii i a uneia finale.
b) Recepia provizorie (cantitativ, de structur i de integritate) va fi fcut, n decurs de 3
zile dup livrarea bunurilor contractate, de ctre comisia de recepie a autoritii contractante,
pe baza documentelor de livrare, a certificatului de garanie i a celui de calitate, ocazie cu

care se va ncheia un proces-verbal de recepie provizorie.


c) Dac n cadrul recepiei provizorii se constat c nu a fost livrat ntreaga cantitate, c
echipamentele nu respect n totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau
nu respect alte specificaii tehnice din Caietul de Sarcini, atunci Furnizorul va fi obligat s
remedieze neconformitile n decurs de 3 zile de la constatarea lor. Neconformitile vor fi
consemnate ntr-o Not de constatare.
d) Recepia final, viznd conformitatea cu specificaiile Caietului de Sarcini i cu contractul
ncheiat, va fi fcuta n cel mult 10 zile de la recepia provizorie, dup instalarea i
configurarea acestora i va fi consemnat ntr-un proces-verbal de recepie final.
e) Dac n cadrul recepiei finale se constat funcionarea defectuoas a echipamentelor,
neconformiti cu specificaiile tehnice de calitate din Caietul de Sarcini, Furnizorul are
obligaia s le remedieze n termen de 3 zile.
5) Ambalare, marcare, transport
- furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la
manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la
soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber,
n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final.
- n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde este
cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de manipulare
grea n toate punctele de tranzit.
- toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei
coletelor (palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului;
- furnizorul va furniza produsele la sediul ARACIP pe cheltuiala lui;
- produsele vor fi marcate astfel: ARACIP 1, ARACIP 2, ARACIP 3, .........ARACIP 150.
6) Asigurri
- furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva
pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare.
7) Perioada de garanie acordat produselor
a) Furnizorul va trebui s asigure garania de bun funcionare, calitatea i performanele
bunurilor i serviciilor pentru o perioad de minim 3 ani, ea fiind specific pentru fiecare tip
de echipament n parte.
b) Perioada de garanie ncepe din momentul recepiei finale.
c) Furnizorul va trebui s asigure servicii de ntreinere i reparaii dup vnzare sigure i
permanente prin curierat, n orice localitate din ar, acolo unde se va solicita acest lucru
precum i la sediul autoritii contractante, cu timp de rspuns la sesizare de 3 zile lucrtoare
i remedierea defeciunilor, conform solicitrilor prezentei documentaii de atribuire i
propunerii tehnice a operatorului economic, garantnd repararea bunurilor i nlocuirea rapid
a pieselor defecte; n caz contrar se nlocuiete echipamentul.
d) n perioada de garanie toate piesele de schimb i interveniile autorizate vor fi gratuite.
Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor.
e) Furnizorul va trebui s prezinte modul n care i propune s rezolve aceste obligaii pentru
perioada de garanie.
f) Furnizorul trebuie s prezinte lista (nume, adres, telefon, etc.) persoanelor fizice i/sau
juridice abilitate s asigure serviciile pentru bunurile contractate.

h) Defeciunile nregistrate vor fi sesizate la dispeceratul furnizorului, acesta fiind obligat a


avea un program de lucru ntre orele 8,00 - 16,30 ( luni-vineri), exceptnd srbtorile legale.

Capitolul IV - FORMULARELE SOLICITATE


FORMULAR 1

Operator economic
...................................
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..................................................
(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub
sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a
unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale,
pentru corupie, fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completrii ......................

Operator economic,
................................
(semntura autorizat)

FORMULAR 2
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a)
................................................................. (denumirea,
numele
operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se
menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca
obiect ..................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i
codul
CPV),
la
data
de
...............................
(zi/luna/an),
organizat
de ...................................................... (denumirea autoritii contractante), declar pe propria
rspundere c:
a)nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament
cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat
prin lege;
b)nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute
la lit. a);
c)mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data
solicitat ................................;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greeli n materie profesional
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
neleg c, n cazul n care aceasta declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
.........................................
(semntura autorizat)

Formular nr. 3
Operator economic
. ..................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERT
Ctre .............................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului .............
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele
cuprinse n documentaia mai sus menionat, s furnizm ...................... (denumirea
produselor), pentru suma de ..................... (suma n litere i n cifre, precum i moneda
ofertei), pltibil dup recepia produselor, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n
valoare de ................ (suma n litere i n cifre).
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizm
produsele n graficul de timp anexat.
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........ zile, (durata n
litere i cifre), respectiv pn la data de ................... (ziua/luna/anul), i ea va rmne
obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public, aceast ofert, mpreun
cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
|_| depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert
separat, marcat n mod clar "alternativ";
|_| nu depunem ofert alternativ.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
6. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din
documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt
ofert pe care o putei primi.
Data .../.../...
. ........................, (nume), n calitate de ....................., legal autorizat s semnez oferta pentru
i n numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic i tampila)
. (semntura )

Formular 4
OFERTANTUL
nregistrat la sediul autoritii contractante__________________

(denumirea/numele)
nr. _________/___________
SCRISOARE DE NAINTARE
Ctre ________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Ca
urmare
a
anunului
de
participare
nr.
_________
din_________________________pentru participarea la procedura cererii de ofert din data de
(ziua/luna/anul)
____________/_______________
organizat de autoritatea contractant, n scopul depunerii de oferte pentru atribuirea unui
contract de lucrri i ncheierea ulterioar a contractelor subsecvente de achiziie public
solicitate, noi _________________________________________ v transmitem alturat
urmtoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original:
a) documentele de calificare i propunerea tehnic.
b) propunerea financiar.
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.
Data completrii ___________

Cu stima,

Ofertant,
__________________
(semntura autorizat)

Formular 5
Operator economic
________________
(denumire/numele)

DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR


1.Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .(denumirea
operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n
acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contactului de achiziie public .
(se menioneaz procedura), avnd ca obiect ..(denumirea produsului i
codul CPV ), la data de ..(zi, lun, an), organizat de .(denumirea
autoritii contractante), particip i depun ofert:
n nume propriu;
ca asociat n cadrul asociaiei..;
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
2.Subsemnatul declar c:
nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici;
sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n
anex.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare)
3.Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor
interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de
atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori,
pe parcursul derulrii contractului de achiziie public.
4.De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaie
suplimentar n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane
juridice
s
furnizeze
informaii
reprezentanilor
autorizai
ai..(denumirea adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Operator economic
.
(semntura autorizat)

Formular nr. 6
Formular pentru persoane juridice

Antet/contestator
. ...................................
CONTESTAIE
Subscrisa ......................., cu sediul n ............................, cod unic de
nregistrare ...................................,reprezentat legal prin ............................, n calitate de
ofertant la procedura de atribuire a contractului de ......................, organizat de autoritatea
contractanta ......................, avnd sediul n ..........................,contest decizia autoritii
contractante ..........................., pe care o consider nelegal.
Motivele care stau la baza contestaiei sunt:
- n fapt ...................................................................
- n drept ..................................................................
n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob:
. ............................................................................
. ............................................................................
Reprezentat legal (nume/prenume n clar)
........................................
(semntura autorizat)

Formular nr. 6
Formular pentru persoane fizice

CONTESTAIE
Subsemnatul ......................, cu domiciliul n ......................., n calitate de ofertant la
procedura de atribuire a contractului de ..............., organizat de autoritatea
contractant ...................., avnd sediul n................................,contest decizia autoritii
contractante ..........................., pe care o consider nelegal.
Motivele care stau la baza contestaiei sunt:
- n fapt ...................................................................
- n drept ..................................................................
n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob:
. ............................................................................
. ............................................................................
Semntura autorizat....................

Formular nr. 7
Autoritatea contractanta
. .......................
COMUNICAREA

REZULTATULUI PROCEDURII
Ctre
S.C. ....................................................
S.C. ....................................................
Prin prezenta va facem cunoscut c, n urma evalurii ofertelor depuse la procedura de
atribuire a contractului de achiziie public ...................., cod CPV ................, oferta
dumneavoastr
nu
a
fost
declarat
ctigtoare,
deoarece ....................................................................... ...............................................................
........ (motive)
Oferta desemnat ctigtoare a fost cea depusa de S.C. ...................., corespunztoare
din punct de vedere al cerinelor documentaiei de atribuire i al crei pre este de ...............
lei.
V
mulumim
pentru
participare
i
sperm
ntr-o
colaborare
viitoare, .....................................
(semntura autorizat)

Formular nr. 8
Autoritatea contractant
.......................

COMUNICAREA
ACCEPTRII OFERTEI CTIGTOARE
Ctre,
S.C. ....................................................
Domnului/Doamnei ........................................
Prin prezenta v facem cunoscut c, n urma evalurii ofertelor depuse la procedura de
atribuire a contractului de achiziie public ...................., cod CPV .........................., oferta
dumneavoastr a fost acceptat, fiind considerat ctigtoare, cu preul de ............... lei.
(Dac este cazul, se specific i punctajul obinut).
V invitm n data de ........, ora ......, la sediul ......................, pentru semnarea
contractului de achiziie public.
Solicitai alte informaii la .............................................., persoana de
contact: ................................ . (nume, prenume, telefon)
Cu consideraie,
.....................................
(semntura autorizat)

Formular 9
PROPUNEREA TEHNIC

Denumire produs

Capitolul V

Corespunde cerinelor
Caietului de
sarcini
DA
NU

Comentarii

- CONTRACT DE FURNIZARE - MODEL ORIENTATIV

nr. _____________ data ____________________


1. n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse,
ntre
..................................................................................(denumirea autoritii contractante),
adresa ......................, telefon/fax ........, numr de nmatriculare .............., cod fiscal .........,
cont trezorerie ......................, reprezentat prin ......................... (denumirea conductorului),
funcia ................ n calitate de achizitor, pe de o parte,
i
................... (denumirea operatorului economic),
adresa ......................................., telefon/fax ................, numr de nmatriculare ............., cod
fiscal ..........., cont (trezorerie, banca) ....................., reprezentat prin ......................
(denumirea conductorului), funcia ..............., n calitate de furnizor, pe de alta parte.
2. Definiii
2.1. - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a.contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b.achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c.preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integrala i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e.servicii - serviciile aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistenta tehnica
n perioada de garanie i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract;
f.origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de
baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor i serviciilor
poate fi distinct de naionalitatea furnizorului;
g.destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele;
h.termenii comerciali de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2000 - Camera
Internaional de Comer (CIC);
i.fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibila executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ.
Nu este considerat fora major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia dintre
pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(Se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract.)

3. Interpretare
3.1. - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specifica n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Furnizorul se oblig s furnizeze, respectiv s vnd, s livreze i, dup caz, s instaleze
i sa ntrein ............ (denumirea produselor i cantitatea), n perioada/perioadele convenite,
produsele definite n prezentul contract.
4.2. -Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul
convenit n prezentul contract.
5. Preul contractului
5.1. -Preul contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciilor accesorii prestate,
este de ...... lei sau, dup caz ........ euro, la care se adaug ......... TVA.
6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de ..... luni, ncepnd de la data de .........
(Se nscriu perioada i data).
6.2. - Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de ............
(Se nscrie data la care nceteaz contractul)
7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de buna execuie, la data
de.........................................................................
(Se precizeaz data la care intra n efectivitate contractul.)
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
(Se enumera documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului.)
9. Obligaiile principale ale furnizorului
9.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele i/sau performanele
prezentate n propunerea tehnica.
9.2. - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n graficul de livrare prezentat n propunerea
tehnic, anex la contract.
9.3. - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:

i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate


intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu produsele achiziionate; i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepia situaiei n
care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre
achizitor.
10. Obligaiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit
de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
(Se precizeaz termenul de plata de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plata.)
10.3. - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor i de a beneficia de
reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plii. Imediat dup
ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt
timp posibil.
11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1. - n cazul n care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuete sa-i ndeplineasc
obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o suma echivalenta cu o cota procentual din preul contractului.
(Se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor.)
11.2. - n cazul n care achizitorul i onoreaz obligaiile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o
sum echivalent cu o cota procentual din plata neefectuata.
(Se precizeaz aceeai cota procentual prevzut la pct. 11.1 pentru fiecare zi/saptamana de
ntrziere, pana la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.)
11.3. - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n
mod culpabil i repetat, da dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de
a pretinde plata de daune-interese.
11.4. - Achizitorul i rezerva dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris
adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urma da faliment, cu condiia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru
partea din contract ndeplinit pana la data denunrii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garania de bun execuie a contractului
12.1. - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului, n cuantum
de ........, pentru perioada ....... i, oricum, pn la intrarea n efectivitate a contractului.
(Se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de
bun execuie.)

12.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garania pentru participare i sa emita ordinul de


ncepere a contractului numai dup ce furnizorul a fcut dovada constituirii garaniei de buna
execuie.
12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de buna execuie, n limita
prejudiciului creat, dac furnizorul nu i ndeplinete, nu i execut, execut cu ntrziere sau
execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru
furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
12.4. - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie ..... n termen de ......... de la
ndeplinirea obligaiilor asumate.
(Se precizeaz modul de restituire i termenul.)
12.5. - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului.
13. Recepie, inspecii i teste
13.1. - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau de a testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract.
13.2. - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, cat i condiiile de ndeplinire
a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la
prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea reprezentanilor si
mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor.
13.3. - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor
face la destinaia final a produselor.
(Se precizeaz destinaia final a produselor.)
13.4. - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor,
achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul are obligaia, fr a modifica preul
contractului:
a) de a nlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor
tehnice.
13.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amnat datorit faptului ca produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu
sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia
final.
13.6. - Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii
garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract.
14. Ambalare i marcare
14.1. - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr
limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi
extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii
n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final.
(2) - n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde
este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de
manipulare grea n toate punctele de tranzit.
14.2. - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afar pachetelor vor
respecta strict cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele suplimentare.

(Se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni ulterioare
cerute de ctre achizitor.)
14.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare
proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului.
15. Livrarea i documentele care nsoesc produsele
15.1. - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia finala indicat de achizitor,
respectnd:
a) datele din graficul de livrare; i
b) termenul comercial stabilit, dup primirea ordinului de ncepere.
15.2. - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att
achizitorului, cat i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele.
(Se precizeaz documentele care vor nsoi produsele.)
15.3. - Certificarea de ctre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parial sau total se
face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat
al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4. - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite
prevederile clauzelor de recepie a produselor.
16. Asigurri
16.1. - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n
funcie de termenul comercial de livrare convenit.
(Se precizeaz termenul comercial de livrare.)
17. Servicii
17.1. - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i
serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului.
17.2. - Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu
condiia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumat
prin contract.
(Se precizeaz perioada de timp convenit pentru prestarea serviciilor.)
18. Perioada de garanie acordat produselor
18.1. - Furnizorul are obligaia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultima generaie i incorporeaz toate mbuntirile recente n proiectare i
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta ca toate produsele
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau
manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/sau materialul sunt cerute n mod expres de
ctre achizitor) ori oricrei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului i ca acestea vor funciona
n condiii normale de funcionare.
18.2. - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarata n
propunerea tehnica.

(Se precizeaz perioada de garanie acordat produselor.)


(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i
instalarea acestora la destinaia finala.
18.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau
reclamaie ce apare n conformitate cu aceasta garanie.
18.4. - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea
sau de a nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte beneficiaz de o
noua perioada de garanie care curge de la data nlocuirii produsului.
(Se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului.)
18.5. - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada
convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe cheltuiala
furnizorului i fr a aduce niciun prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate
avea fa de furnizor prin contract.
19. Ajustarea preului contractului
19.1. - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anexa la contract.
19.2. - Preul contractului se ajusteaz utilizndu-se formula convenit.
(Se precizeaz formula de ajustare.)
20. Amendamente
20.1. - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi
prevzute la data ncheierii contractului.
21. Subcontractani
21.1. - Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a
ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat
contractul cu achizitorul.
21.2. - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, cat i contractele ncheiate
cu acetia se constituie n anexe la contract.
21.3. - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care
ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i
ndeplinesc partea lor din contract.
21.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va
fi notificat achizitorului.

22. ntrzieri n ndeplinirea contractului


22.1. - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele
nscrise n graficul de livrare.
22.2. - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare sau
de prestare a serviciilor, acesta are obligaia de a notifica, n timp util, achizitorului;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se face cu acordul
prilor, prin act adiional.
22.3. - n afar cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita
penaliti furnizorului.
23. Cesiunea
23.1. - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin contract,
fr sa obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garania sau orice
alte obligaii asumate prin contract.

24. Fora major


24.1. - Fora major este constatat de o autoritate competent.
24.2. - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
24.3. - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar
fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pana la apariia acesteia.
24.4. - Partea contractant care invoca fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i sa ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
24.5. - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluionarea litigiilor
25.1. - Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil,
prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n
legtur cu ndeplinirea contractului.
25.2. - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa
s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre
instanele judectoreti din Romnia.
(Se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor.)
26. Limba care guverneaz contractul
26.1. - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
27. Comunicri

27.1. - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie
s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, cat i n momentul
primirii.
27.2. - Comunicrile dintre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
28. Legea aplicabil contractului
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie astzi, ............, prezentul contract n doua exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
(Se precizeaz data semnrii de ctre pri.)
Achizitor,
...........................
(semntura autorizat)
LS
Preedinte,

ef Serviciu Economic i Administrativ

Compartimentul Juridic

Control Financiar Preventiv Propriu

Furnizor,
..........................
(semntura autorizat)
LS
Director,

Director economic,

Compartimentul juridic