Sunteți pe pagina 1din 8

CREANTE COMERCIALE

1. SCONTARE SI FORFETARE
Scontul comercial reprezint operaiunea prin care n schimbul unui efect de comer (cambie, bilet la ordin), instituia de credit pune la
dispoziia posesorului creanei valoarea nominal a efectului, mai puin agio (taxa de scont i comisioanele aferente), fr a atepta scadena
efectului respectiv, iar instituia de credit are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor. Operatiunea similara in care institutia de
credit nu are drept de .recurs asupra beneficiarului fondurilor se numeste forfetare.
Exemplu:
La 01 ianuarie 20X1 se cesioneza efecte de comert cu o valoare nominala de 100.000 lei cu taxa de scont /forfetare 5% p.a. si comision 100
lei. Scadenta efectelor de comert este 31 martie 20X1.
Taxa de scont = 5%*100.000 : 4 = 1250
Valoare initiala de recunoastere este egala cu valoarea nominala din care se deduc scontul si comisionul, 98.650 lei = 100.000 1250 100.
Dobanda efectiva = 1.350 /98.650 *100= 1,368% pe durata finantarii (3 luni) => 5.47% p.a)
1.1. 01 ianuarie 20X1 - Inregistrarea valorii nominale a efectelor de comert scontate
nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9, 14


Scontare
20111 Scont
=

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct.261, 262, 264, 404


2511 Conturi curente

100.000

20111 Scont

2511 Conturi curente

lei
Forfetare
20113 Forfetare

2511 Conturi curente

100.000
lei

100.000
lei

20111 Forfetare

2511 Conturi curente

100.000
lei

1.2. 01 ianuarie 20X1 Inregistrarea taxei de scont/forfetare si a comisionului percepute


nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9


Scontare si Forfetare
2511 Conturi curente
=
20172 Sume de amortizat

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct. 404


1.350 lei

2511 Conturi curente

376 Venituri inregistrate in avans

1.350
lei

1.3. 31 ianuarie 20X1 Inregistrarea pe venituri a taxei de scont/forfetare si a comisionului


Recunoasterea veniturilor se efectueaza utilizand metoda dobanzii efective pentru IFRS comparativ cu metoda liniara in prezent. In cazul
scontarii si forfetarii, cele doua metode conduc la acelasi rezultat datorita faptului ca ramburasrea se efectuaza intr- o singura rata/plata.
nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9


Scontare si Forfetare
20172 Sume de
= 70211 Dobanzi de la operatiunile de

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct. 404


450

376 Venituri

amortizat

lei =

inregistrate in avans

scont, forfetare si alte creante

70211 Dobanzi de la operatiunile de

450 lei

scont, forfetare si alte creante

1350:3

Aceeasi inregistrare si pentru 29 februarie 20X1 si 31 martie 20X1.


1.4. 31 martie 20X1 Inregistrarea incasarii efectelor de comert la scadenta
nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9


Scontare
1111/121/122/2511 Conturi
=

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct. 404

curente
Forfetare
1111/121/122/2511 Conturi

20111 Scont

20113 Forfetare

curente

100.000

1111/121/122/2511 Conturi

lei

curente

100.000

1111/121/122/2511 Conturi

lei

curente

20111 Scont

100.000
lei

20113 Forfetare

100.000
lei

1.5. 01 aprilie 20X1 - Inregistrarea creantelor restante


nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IFRS 7.37(a)

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct.281 alin (1)

Scontare
2811 Creante restante
nedepreciate
Forfetare
2811 Creante restante

20111 Scont

100.000

2811 Creante restante

20111 Scont

lei
=

20113 Forfetare

nedepreciate

100.000

100.000
lei

2811 Creante restante

20113 Forfetare

lei

100.000
lei

1.6. Inregistrarea creantelor depreciate la momentul identificarii deprecierii


nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) - IFRS 7.37 (b)


Scontare
2821 Creante depreciate
=
2811 Creante restante

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct.281 alin (2)

nedepreciate
Forfetare
2821 Creante depreciate

2811 Creante restante


nedepreciate

100.000

2821 Creante indoielnice

2811 Creante restante

lei
100.000
lei

100.000
lei

2821 Creante indoielnice

2811 Creante restante

100.000
lei

Inregistrarea si regularizarea ajustarilor pentru depreciere si inregistrarea derecunoasterii creantelor sunt similare cu cele pentru credite.

2. FACTORING
Factoring-ul este operaiunea prin care clientul, denumit aderent, transfer proprietatea creanelor (facturilor) sale comerciale instituiei de
credit, denumit factor, aceasta avnd obligaia, conform contractului ncheiat, de a asigura ncasarea creanelor aderentului. Instituia de
credit, pe baza documentelor primite, pltete valoarea nominal a creanelor, mai puin agio, fr a atepta scadena.
Exemplu:
La 01 ianuarie 20X1 se cesioneza facturi cu o valoare nominala de 100.000 lei, finantare 80%, comision de finantare 5% p.a.calculat la
valoarea finantata si comision de factoring 100 lei. Scadenta facturilor este 30 iunie 20X1.
Valoare initiala de recunoastere este egala cu valoarea finantata (80% x 100.000) din care se deduce comisionul de factoring,79.900 lei =
80.000 100. Dobanda efectiva este egala cu comisionul de finantare ( 80.000 x 5% x 6/12) la care se adauga comisionul de factoring
(2.100 / 79.900 x 100 = 2,628% pe durata finantarii (6 luni) => 5.256% p.a)
2.1. 01 ianuarie 20X1 - Inregistrarea valorii nominale a facturilor achizitionate de la aderent
nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9, 14


Factoring cu recurs
20112 Factoring cu recurs
=

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct.261, 263, 404


2621 - Alte sume datorate

100.000 lei

20112 Factoring cu recurs

2521 Conturi de factoring

100.000 lei

Factoring fara recurs


20114 Factoring fara recurs

2621 - Alte sume datorate

100.000 lei

20114 Factoring fara

2521 Conturi de factoring

100.000 lei

recurs

2.2. 01 ianuarie 20X1 Inregistrarea comisionului de factoring


nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9


Factoring cu recurs si fara recurs
2621 - Alte sume datorate
=
20172 Sume de amortizat

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct. 404


100 lei

2521 Conturi de factoring

376 Venituri inregistrate in

100 lei

avans

2.3. 01 ianuarie 20X1 Inregistrarea sumelor puse la dispozitia aderentului


nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu directivele

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9


Factoring cu recurs si fara recurs
2621 - Alte sume datorate
=
2511 Conturi curente

europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct. 404


79.900

2521 Conturi de factoring

2511 Conturi curente

79.900 lei

lei

2.4. 31 ianuarie 20X1 Inregistrarea creantelor atasate din comisionul de finantare


nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9


Factoring cu recurs si fara recurs
20171 Creante atasate
= 70212 Dobanzi de la

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct. 404

operatiunile factoring

333.33

2017 Creante atasate

80.000 x 5%

70212 Dobanzi de la operatiunile de


factoring

333.33
lei

x 6/12 : 6
luni

Aceeasi inregistrare se efectueaza pentru fiecare sfarsit de luna pana la scadenta, inclusiv.
2.5. 31 ianuarie 20X1 Inregistrarea veniturilor din comisionul de factoring
Recunoasterea veniturilor se efectueaza utilizand metoda dobanzii efective pentru IFRS comparativ cu metoda liniara in prezent. In
cazul factoringului, cele doua metode conduc la acelasi rezultat datorita faptului ca ramburasrea se efectuaza intr- o singura rata/plata.
nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct. 404

Factoring cu recurs si fara recurs


20172 Sume de amortizat = 70212 Dobanzi de la operatiunile
factoring

16.67

376 Venituri

100:6

inregistrate in avans

70212 Dobanzi de la operatiunile de


factoring

16.67
lei

Aceeasi inregistrare se efectueaza pentru fiecare sfarsit de luna pana la scadenta, inclusiv.
2.6. 30 iunie 20X1 Inregistrarea incasarii facturilor la scadenta de la debitor
nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.9


Factoring cu recurs
1111/121/122/2511 Conturi
=

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct. 404

curente
Factoring fara recurs
1111/121/122/2511 Conturi

20112 Factoring cu recurs

20114 Factoring fara recurs

curente

100.000

1111/121/122/2511 Conturi

lei

curente

100.000

1111/121/122/2511 Conturi

lei

curente

20112 Factoring cu recurs

100.000
lei

20114 Factoring fara recurs

100.000
lei

Inregistrarea sumelor cuvenite aderentului si retinerea creantelor atasate


nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IAS 39.39


Factoring cu recurs si fara recurs
2621 - Alte sume datorate
=

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct.404


%

20.000 lei

2521 Conturi de factoring

20.000 lei

20171 Creante atasate

2.000 lei

2017 Creante atasate

2.000 lei

2511 Conturi curente

18.000 lei

2511 Conturi curente

18.000 lei

2.7. 01 iulie 20X1 - Inregistrarea creantelor restante


nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IFRS 7.37(a)


Factoring cu recurs
2811 Creante restante
= 20112 Factoring cu recurs

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct.281 alin (1)


100.000

nedepreciate

lei

28171 Creante atasate


Factoring fara recurs
2811 Creante restante

20171 Creante atasate

20114 Factoring fara recurs

nedepreciate
28171 Creante atasate

2.000 lei

100.000

2811 Creante restante

20112 Factoring cu recurs

100.000 lei

2817 Creante atasate

2017 Creante atasate

2.000 lei

2811 Creante restante

20114 Factoring fara recurs

lei
=

20171 Creante atasate

100.000
lei

2817 Creante atasate

2017 Creante atasate

2.000

2.000

lei

lei

2.8. Inregistrarea creantelor depreciate la momentul identificarii deprecierii


nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu IFRS

nregistrri contabile potrivit reglementrilor contabile conforme cu

(Ordin BNR nr.27/2010) IFRS 7.37 (b)


Factoring cu recurs
2821 Creante depreciate
=

directivele europene (Ordin BNR nr.13/2008) pct.281 alin (2)

28271 Creante atasate

2811 Creante restante

100.000

nedepreciate

lei

28171 Creante atasate

2821 Creante indoielnice

2811 Creante restante

100.000
lei

2827 Creante atasate

2817 Creante atasate

2.000

2.000

lei

lei

Factoring fara recurs


2821 Creante depreciate
28271 Creante atasate

=
=

2811 Creante restante

100.000

nedepreciate

lei

28171 Creante atasate

2821 Creante indoielnice

2811 Creante restante

100.000
lei

2827 Creante atasate

2817 Creante atasate

2.000

2.000

lei

lei

Inregistrarea si regularizarea ajustarilor pentru depreciere si inregistrarea derecunoasterii creantelor sunt similare cu cele pentru credite.
Ajustri la 31.12.2011 legate de implementarea IFRS
a) Transferul soldului contului 376 in contul 20172
376 Venituri inregistrate in avans

20172 Sume de amortizat

100 lei

b) Transferul soldului contului 2521 in contul 2621


2521 Conturi de factoring

2621 - Alte sume datorate

10.000 lei

Tratament fiscal
Similar cu tratamentul propus pentru credite. In prezent conform prevederilor fiscale in vigoare la 31 marie 2011, cod fiscal art 21 (4),
pierderile din debitorii diversi sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit daca sunt in afara prevederilor art 21 (2) litera n).
Prupunem ca din punct de vedere fiscal, si aceste pierderi (pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n
litigiu, nencasate, pentru partea neacoperit de provizion, potrivit art. 22, precum i pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a
creanelor incerte sau n litigiu, nencasate, n alte situaii dect cele prevzute la art. 21 alin. (2) lit. n)) sa fie admise ca deductibile
fiscal. In opinia noastra o pierdere din aceste operatiuni trebuie admisa la deductibilitate fiscala indiferent daca a fost sau nu acoperita
integral de provizion.