Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea din Craiova

Facultatea de Economie ]i Administrarea Afacerilor


Specializarea: Audit si Management Financiar Contabil

LINIA
DE CREDIT

Conduc[tor }tiin\ific
Prof.Univ.Dr. CERASELA P#RVU

Masteranzi:
PASOI-DUMITRU CRISTINA ELISABETA
GILCESCU (PENCU) IULIA CRISTINA
PREDA DENISA

Craiova, 2011
Linia de credit (credit tip revolving) reprezinta o modalitate de creditare pe termen
scurt, prin care, in baza unui contract de credit, Banca se angajeaza in mod revocabil, pe o
anumita perioada de timp, sa puna la dispozitia clientului, in limita unui plafon de credit
1

aprobat, fonduri utilizabile in mod fractionat, in functie de necesitatile de finantare a activitatii


clientului, cu posibilitati de rambursare permanenta.
Este denumirea data intelegerii dintre banca si client, potrivit careia banca acorda
clientului dreptul de a obtine credite succesiv dupa nevoi intr-o perioada convenita (in general
1-5 ani), pana la un total prestabilit. Pentru sumele utilizate, debitorul plateste o dobanda
calculata de obicei in functie de dobanda pietei din ziua utilizarii efective(ROBOR,
EURIBOR, OVN + O MARJA FIXA). Pentru sumele neutilizate se plateste un comision de
angajament (in general 0,5% sau 0,75%)."
Linia de credit apare ca utilizata de beneficiar in situatia in care se inregistreaza
descoperit de cont.
Utilizatorul liniei de credit are de efectuat plati scadente , dar disponibilul din contul
bancar nu ii permite efectuarea acestora. In aceasta situatie, banca ii acorda creditul de care
are nevoie, dar fara sa depaseasca plafonul contractat(achita obligatiile clientului in limita
acestui plafon).
Pe perioada in care sumele avansate de banca nu sunt rambursate de client, banca
calculeaza dobanzi la linia de credit , dobanzi care sunt mai mari decat suma calculate in mod
obisnuit. Atunci cand beneficiarul liniei de credit a primit in contul curent sume de la diferiti
client, banca isi retrage fondurile avansate prin linia de credit.
Dupa forma in care se acordalinia de credit, aceasta poate fi:
1. Linie de credit confirmata , pe baza unui acord scris intre banca si beneficiar, prin
care posibilitatile de acordare a creditului se mentin pe o perioada stabilita cu
anticipatie;
2. Linie de credit reinnoita prin care rambursarea de catre client a sumelor primate ii
permite sa obtina noi credite de la banca.
La nivelul clientului beneficiar, linia de credit se asimileaza unui credit provizoriu ,
deoarece banca isi recupereaza sumele avansate in orice moment de la debitorul sau.
In situatia in care necesitatile clientului sunt mai mari, banca studiaza rentabilitatea
afacerii acestuia si printr-un act aditional se poate mari plafonul liniei de credit. In situatia in
care banca constata faptul ca un client are o linie de credit mai mare decat necesita afacerile
acestuia, ii reduce linia de credit sau chiar o anuleaza.
Clientii eligibili: orice entitate care se incadreaza in categoriile de clienti si
indeplineste conditiile generale de creditare si urmatoarele conditii:
Se incadreaza in clasa de risc general de creditare A, B sau C; ( Se accepta creditarea
firmelor din categoria D sau E doar daca creditul este garantat exclusiv cu cash
colateral sau cu titluri de stat.)
Figureaza in evidentele CRB cu serviciul datoriei A sau B, cu sume mai mici de
50.000 lei la momentul analizei;
Nu figureaza in CIP cu interdictie de emitere de cecuri; (In situatia in care clientul
figureaza in ultimele 6 luni cu interdictie de emitere cecuri, clientul poate fi eligibil
daca incidentul a avut character accidental si face dovada ca si-a achitat datoria.)
Nu se afla, la momentul solicitarii creditului, n litigiu cu CEC BANK S.A., pentru
nendeplinirea unor obligatii contractuale sau de alta natura, anterioare acestei
solicitari;
Daca clientul se afla in litigiu cu alte societati, acesta poate fi eligibil daca sumele nu
reprezinta mai mult de 5% din valoarea datoriilor totale catre terti si stadiul procesului indica
posibilitatea castigarii acestuia.
Nu sunt instituite popriri pe conturile clientului;
Nu se afla in stare de insolventa;
Nu are datorii restante (mai vechi de 60 de zile) la bugetul de stat sau al asigurarilor
sociale;
2

Conditia nu este eliminatorie, se vor excepta cazurile in care:


- firma a obtinut reesalonare intre momentul incheierii ultimei balante pe care sunt evidentiate
restantele si momentul analizei;
- firma a rambursat datoriile restante peste 60 de zile intr-un moment situat intre momentul
incheierii ultimei balante pe care sunt evidentiate restantele si momentul analizei;
- suma inregistrata se datoreaza unei erori
- valoarea datoriilor restante la bugetul de stat sau al asigurarilor sociale mai vechi de 60 de
zile nu influenteaza in mod semnificativ capacitatea de rambursare a creditului si nici decizia
Bancii de creditare (in sensul ca respectiva suma este de o valoare mica fata de dimensiunea
creditului).
Pentru firmele care au mai putin de 12 luni de activitate sau nu au desfasurat activitate
in ultimele 12 luni, finantarea se poate acorda numai daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
- existenta unei surse alternative de rambursare a creditului cum ar fi: o alta firma din grup
care genereaza suficient numerar in calitate de codebitor, venituri semnificative ale
actionarilor cu care acestia pot credita firma pe perioada derularii creditului (dividende,
salarii, venituri din alte activitati desfasurate de catre familia actionarului / asociatului
majoritar);
- existenta in conducerea firmei cel putin a unei persoane cu experienta semnificativa in noul
domeniu de activitate (ex: director executiv, director vanzari, director tehnic, etc);
Pentru aceste firme, clasa de risc general de creditare va fi cel mult C, pana la calculul
acestui indicator pe baza balantei/bilantului semestrial/anual.
In cazul societatilor de leasing, acestea trebuie sa indeplineasca conditiile de mai sus,
precum si urmatoarele:
- sunt inregistrate ca Institutii Financiare Nebancare (in cazul derularii leasing-ului financiar);
- au un capital social minim, subscris si varsat integral, conform legislatiei in vigoare.
Destinatia creditului: Satisfacerea nevoilor curente de capital de lucru.
Liniile de credit pot fi folosite inclusiv pentru refinantarea unor linii de credit
contractate la alte societati de finantare.
Pot fi refinantate si creditele acordate de Banca in cadrul unor programe de finantare
pentru care, prin reglementarile specifice, se stabileste in mod expres posibilitatea de
refinantare din surse proprii Bancii a creditelor acordate in cadrul acestor programe, cu
respectarea procedurilor specific tipului de produs solicitat pentru refinantare.
Sumele trase din linia de credit se utilizeaza pentru:
a) cheltuieli privind aprovizionarea - productia - desfacerea;
b) cheltuieli privind executarea de lucrari si/ sau prestarea de servicii;
c) cheltuieli privind constituirea - prelucrarea- valorificarea stocurilor
d) plata taxelor si impozitelor curente, a TVA -ului, etc;
e) alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
f) cheltuieli cu salariile si asimilatele acestora;
g) plata dobanzii si a comisioanelor aferente, inclusiv a comisioanelor de refinantare
practicate de bancile de la care se preia clientul, in cazul creditelor de refinantare, cu
aprobarea Comitetului de Credite din Centrala.
Verificarea respectarii destinatiei liniei de credit se va realiza in cadrul procesului de
monitorizare, in conformitate cu prevederile procedurii privind utilizarea si monitorizarea
creditelor acordate persoanelor fizice si juridice.
Durata : Maxim 12 luni cu posibilitate de prelungire pe noi perioade de max. 12 luni
fiecare.
3

(1) Prelungirea liniei de credit se poate face chiar daca clientul nu si-a indeplinit
conditia de rulaj, pastrandu-se marja majorata deja aplicata, conform contractului de credit.
(2) Prelungirea liniei se va face in baza cererii depuse de client, cu reanalizarea
situatiei clientului in baza ultimelor situatii financiar-contabile. Analiza trebuie efectuata cu
cel putin o luna inaintea scadentei. Dupa aprobarea prelungirii se va incheia actul aditional la
contractul de credit.
La prelungirea liniilor de credit, data acordarii acestora reprezinta data de la care se
prelungeste linia de credit, functie de care se calculeaza durata de creditare.
Valoarea/Nivelul liniei : Va fi corelat cu necesarul de capital de lucru al firmei, cu
ciclul financiar al acesteia si cu ciclul de productie, precum si cu capacitatea sa de rambursare.
(1) Valoarea liniei de credit nu trebuie sa depaseasca 30% din cifra de afaceri pe
ultimele 12 luni analizate, in situatia in care clientul are in derulare si alte linii de la alte banci.
Daca nu mai are in derulare alte linii de credit, valoarea maxima a liniei acordate poate
ajunge la 50% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni analizate.
(2) Pentru firmele care au mai putin de 12 luni de activitate sau nu au desfasurat
activitate in ultimele 12 luni, nivelul maxim al liniei va fi de 15% din cifra de afaceri estimate
pentru urmatoarele 12 luni.
(3) In cazul prelungirii liniilor de credit, valorile maxime ale liniilor de credit:
- nu trebuie sa depaseasca 40% din cifra de afaceri pe ultima perioada de 1 an analizata, in
situatia in care clientul are in derulare si alte linii de la alte banci;
- nu trebuie sa depaseasca 60% din cifra de afaceri pe ultima perioada de 1 an analizata, in
situatia in care clientul nu mai are in derulare alte linii de credit.
Moneda creditului : lei sau valuta
Tragerile din plafon : se pot efectua integral sau in mod fractionat, in functie de
necesitatile de finantare a activitatii clientului si la solicitarea scrisa a acestuia transmisa
Bancii in conformitate cu prevederile contractuale.
Cu 2 zile lucratoare inainte de expirarea termenului de valabilitate nu se mai pot
efectua trageri.
Se vor putea efectua trageri din linia de credit (numai dupa prima utilizare a acesteia)
si prin Internet Banking, in masura in care sistemul informatic va putea fi upgradat pentru a
permite asemenea operatiuni.
Dobanda si comisioane: In conformitate cu politica de preturi in vigoare.
Plata dobanzii se va efectua la sfarsitul fiecarei luni.
Nerealizarea conditiei de rulaj impusa clientului va conduce la aplicarea unei marje
majorate. Indeplinirea conditiei de rulaj se va verifica cel putin o data la 6 luni pentru
perioada anterioara.
Se vor percepe, dupa caz, urmatoarele comisioane:
comision de analiza;
comision de reanaliza;
comision de evaluare a garantiilor;
comision de contraexpertiza a rapoartelor de evaluare;
comision de prelungire;
comision de gestiune;
comision de refinantare.
In cazul acordarii/prelungirii de linii de credit pentru care sunt luate in garantie ipoteci
de natura rezidentiala (care trebuie reevaluate cel putin o data la trei ani), pentru care
reevaluarea a fost efectuata anterior si nu se depaseste pana la scadenta liniei termenul de 3
4

ani, acestea vor fi luate in calculul gradului de garantare cu valorile acceptate anterior de
Serviciul Evaluare, fara o noua evaluare, situatie in care pentru acestea nu se percepe de la
client comisionul de evaluare a bunurilor luate n garantie.
Rambursare: Posibilitate de rambursare permanenta, pe toata perioada de valabilitate
a plafonului de credit aprobat la solicitarea scrisa a clientului transmisa Bancii in conformitate
cu prevederile contractuale sau prin debitarea automata a sumelor disponibile in contul
curent/conturile curente, sens in care Clientul mandateaza expres Banca pentru efectuarea
operatiunii de debitare a contului curent.
(1) Scadenta finala, de rambursare, a liniei coincide cu data prevazuta pentru expirarea
valabilitatii creditului aprobat.
(2) Scadenta finala se stabileste de Banca de comun acord cu clientul, in functie de
dinamica procesului de transformare a activelor circulante finantate in disponibilitati banesti
(lichiditati evidentiate in creditul contului curent al clientului).
(3) La data scadentei, daca nu se prelungeste, linia trebuie sa fie rambursata integral,
sau soldul liniei poate fi rambursat in rate lunare, pe o perioada de max 12 luni, cu incheiere
de acte aditionale.
Da ca nu sunt indeplinite conditiile avute in vedere la acordarea utilizarilor din
deschideri de credite permanente(linii de credite) in lei si valuta banca va sista utilizarile din
deschideri de credite permanente si va proceda la recuperarea creditului ramas in cel mult 30
de zile de la data analizei.
Descoperitul de cont sau creditul fr rate este soluia optim pentru nevoile curente
ale companiilor oferind acces rapid la bani.
Creditul se ataeaz contului curent al companiei. Astfel, clientul poate efectua pli
ori de cte ori este necesar, fr alte aprobri din partea bncii.

Documente necesare Linii de credit


Cerere de credit semnata de persoanele autorizate sa reprezinte persoana juridica
solicitanta;
- Primul Act Constitutiv impreuna cu Incheierea judecator delegat si Mentiunea
la Recom aferenta
- Act Constitutiv actualizat/ultimul Act Constitutiv impreuna cu Incheierea
judecator delegat si Mentiunea la Registru comertului aferenta
- Certificat de Inregistrare la Registrul comertului/Registrul societatilor agricole,
- Certificat Constatator complet, la zi, de la Registrul comertului aflat in
perioada de valabilitate
- Hotararea Adunarii Generale de contractare a facilitatii si constituire a
activelor in garantie
Aceste documente vor fi depuse in copie la dosarul de credit, dupa ce se vor viza
conform cu originalul de catre ofiterul cont/ofiterul servicii client.
Certificat de atestare fiscala;
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie prin
care reprezentantii au fost imputerniciti sa contracteze credite bancare in numele
societatii;

Acordul pentru accesarea Centralei Riscurilor Bancare; in cazul unei societati care
face parte dintr-un grup de firme, se va prezenta acordul pentru consultarea Centralei
Riscurilor Bancare pentru toate firmele din grup (CRB);
Situatiile financiar-contabile, in conformitate cu reglementarile interne ale bancii;
Ultima declaratie privind impozitul pe profit;
Situatia prognozata a fluxului de lichiditati pentru intreaga perioada de creditare;
Acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra garantiilor propuse si valoarea
acestora;
incheierea de intabulare si extras de CF pentru informare aferente garantiilor;
Autorizatiile, avizele si acordurile necesare desfasurarii activitatii clientului;
Declaratie pe propria raspundere daca face sau nu face parte dintr-un grup de firme;
Orice alte documente necesare solicitate de banca, in conformitate cu legislatia in
vigoare;
In cazul in care clientul beneficiaza de garantie din partea unor fonduri de garantare
sau a altor institutii, se vor solicita documentele specifice acestora.
LINIA DE CREDIT KOGALNICEANU
Prin Ordonanta de Urgenta 60/2011 se aproba Programul Mihail
Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, program guvernamental
avand ca obiectiv acordarea de facilitati de subventionare partiala a
dobanzilor si, dupa caz, de garantare de catre stat, pentru creditele
acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare I.M.M., de
catre institutiile de credit.
Este un program multianual pe perioada 2011-2013 de incurajare si
de stimulare a dezvoltarii I.M.M.-urilor, care consta in acordarea unei linii
de credit, in valoare maxima de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobanda partial
subventionata si, dupa caz, garantarea creditului de catre stat, vizand
sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obtinerea de finantari, pentru a suplini
nevoile de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii,
cu posibilitatea prelungirii in conditiile OUG 60/2011, fara a depasi durata
programului.
I.M.M.-urile sunt eligibile in cadrul programului daca, la data
aprobarii creditului, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu se afla in dificultate in sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei
Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si
restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C 244/02),
publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1
octombrie 2004;

b) in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor


de stat impotriva lor, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral
recuperata;
c) nu se afla in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor
Publice, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutia
de credit partenera;
d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat intr-o perioada
de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luand in calcul
inclusiv ajutorul acordat in baza programului, nu depaseste echivalentul in
lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul I.M.M.-urilor care isi
desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
e) nu figureaza cu credite restante in baza de date a Centralei
Riscurilor Bancare (C.R.B.);
f) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in
ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.);
g) impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul
prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile
si completarile ulterioare;
h) prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru
cel putin 40% din valoarea creditului;
i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi;
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:
a) cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;
b) cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii;
c) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
d) alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
e) cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
f) plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate
bugetului general consolidat;
g) alte costuri de operare.
7

Nu sunt eligibile pentru a fi selectate in cadrul programului I.M.M.urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari,
tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau
comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse
energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, substante aflate sub control
national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati
de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie si activitatile
excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de
minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006
al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat
ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.
OUG 60/2011 instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul Finantelor
Publice este autorizat sa mandateze F.N.G.C.I.M.M. in vederea emiterii de garantii in numele
si in contul statului, in favoarea institutiilor de credit care urmeaza sa acorde credite I.M.M.urilor eligibile in cadrul programului.
Plafonul anual al garantiilor ce pot fi acordate in conditiile programului pe perioada de
implementare 2011-2013 se stabileste de catre Ministerul Finantelor Publice si se aproba prin
hotarare a Guvernului.
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M.,
subventioneaza partial dobanda platita de I.M.M.-uri la contractele de credit in lei incheiate de
acestea cu institutiile de credit.
Bugetul total maxim al subventiei acordate in cadrul programului pentru perioada de
implementare 2011-2013 este de 165.000 mii lei. Cuantumul anual al subventiei se stabileste
prin normele metodologice de aplicare a OUG 60/2011, aprobate prin hotarare a Guvernului,
cu incadrarea in creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu aceasta destinatie.
Linia de credit se acorda cu urmatoarele facilitati:
1. dobanda partial subventionata - subventia acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat
de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M.,
in cuantum de maximum 70% din dobanda calculata pentru creditele in lei, dar nu mai
mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordata in conditiile
OUG 60/2011;
2. garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de
mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de
beneficiarii eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si
procedurile interne ale institutiilor de credit. Garantia in numele si in contul statului se
acorda numai in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii
suficiente pentru accesarea liniei de credit.
Perioada de rambursare a creditelor cu dobanda subventionata si, dupa caz, cu garantie
de stat este de maximum un an de la data acordarii liniei de credit.
Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului.
I.M.M.-urile vor plati lunar partea din dobanda care le revine in baza contractului de
credit, urmand ca, in baza conventiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. si institutia de credit
partenera, A.I.P.P.I.M.M. sa vireze lunar institutiei de credit partenere subventia de dobanda
aferenta creditului contractat de catre I.M.M. in conditiile stabilite prin normele metodologice
de aplicare a OUG 60/2011.
8

Subventionarea partiala a dobanzii se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta


destinatie, iar garantiile in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice
prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit si in normele
de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.
Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garantiilor in cadrul programului,
precum si pentru finantarea anuala a capitalului se constituie Fondul de risc pentru Programul
Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii.
Fondul de risc se gestioneaza de catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile legii,
prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avandu-se in vedere siguranta, lichiditatea si
rentabilitatea fondurilor.
Cel putin unul dintre administratorii, actionarii sau asociatii beneficiarului
programului, precum si intreprinzatorul persoana fizica ce desfasoara activitati economice in
mod independent, autorizata potrivit legii, dupa caz, in calitate de fideiusor, vor garanta prin
cel putin un angajament personal creantele rezultate din plata garantiilor acordate de
F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului, cu renuntarea la beneficiul de discutiune si
diviziune.
Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.
Institutia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garantiei, in conditiile
programului. (2) Sumele rezultate din executarea garantiilor de stat acordate de
F.N.G.C.I.M.M., prin program in numele si in contul statului se platesc finantatorului de catre
Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc prevazut la art. 8, pe baza documentelor
justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., si se recupereaza de la beneficiarul programului .
Lista documente necesare:
Formularul de inscriere in Program semnat si stampilat de catre Beneficiar.
Notificarea privind acordul de principiu pentru subventionarea dobanzii in cadrul
Programului.
Declaratie pe proprie raspundere formularul Bancii.
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si
mijlocii.
Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate.
o Primul Act Constitutiv impreuna cu Incheierea judecatorului delegat si
Mentiunea la Registrul comertului aferenta;
o Act Constitutiv actualizat/ultimul Act Constitutiv impreuna cu Incheierea
judecatorului delegat si Mentiunea la Registru comertului aferenta;
o Certificat de Inregistrare la Registrul comertului / Registrul societatilor
agricole;
o Certificat Constatator complet, la zi, de la Registrul comertului aflat in
perioada de valabilitate;
o Hotararea Adunarii Generale de contractare a facilitatii si constituire a
activelor in garantie.
Certificat de atestare fiscala.
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie prin
care reprezentantii au fost imputerniciti sa contracteze creditul bancar si AFN in
numele societatii.
Acordul pentru accesarea Centralei Riscurilor Bancare; in cazul unei societati care
face parte dintr-un grup de firme, se va prezenta acordul pentru consultarea Centralei
Riscurilor Bancare pentru toate firmele din grup.
Situatiile financiar-contabile, in conformitate cu prevederile reglementarilor interne.
9

Ultima declaratie privind impozitul pe profit.


Situatia prognozata a fluxului de lichiditati pentru intreaga perioada de creditare.
Autorizatiile, avizele si acordurile necesare desfasurarii activitatii clientului si
realizarii proiectului.
Acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra garantiilor propuse si valoarea
acestora;
incheierea de intabulare si extras CF pentru informare aferente garantiilor.
Declaratie pe propria raspundere daca face sau nu face parte dintr-un grup de firme.
Lista litigiilor in care clientul are calitate de debitor cu mentionarea cuantumului
debitelor.
Orice alte documente necesare solicitate de Banca, in conformitate cu legislatia in
vigoare.
Documentele necesare obtinerii garantiei de la FNGCIMM.
Lista documentelor necesare va fi adaptata in functie de tipul de client.
Garantii : Se poate accepta orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca.

10