Sunteți pe pagina 1din 1

Data ................

Numr ......................
Taxare .....................

A
Ctre Camera Notarilor Publici Bucureti
Biroul apostil i supralegalizare
A. Se completeaz de solicitant la depunerea actelor:

Subsemnatul(a)...................................................., domiciliat() n localitatea


......................................, str. .................................., nr. ........... sc. ..... ap. .....
judeul/sectorul ............................., nr. telefon ................, posesor al actului de
identitate seria ....... nr. .........., CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, v rog s aprobai
apostilarea pe un nr. de .......... exemplare ale actului notarial reprezentnd

........................................................................................ .
Precizez

actul

notarial

crui

apostilare

solicit

aparine

lui ..................................................
Menionez c actul a crui apostilare o solicit urmeaz a fi folosit n statul

......................................
Anexez la prezenta:
- un nr. de ......... exemplare ale actului notarial care urmeaz s fie
apostilat;
-ataarea variantei n limba romn a actului notarial a crui apostilarea se
solicit, atunci cnd este cazul;
- copia actului de identitate;
- chitana/bon fiscal nr. ............ din .................... prin care fac dovada plii
tarifului.
Data depunerii................................

Semntura ........................................
(celui care completeaz cererea)

B. Se completeaz de solicitant la eliberarea actelor:

Am primit un numr de ....... exemplare pe care s-a aplicat apostila.


Data eliberrii.............................
Semntura..................................
(celui care primete actele notariale apostilate)