Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA


Anul ______ grupa _____
Planificarea
examenelor din sesiunea______________________2017
Nr.
crt

Disciplina

Numelesi
prenumele
examinatorului

Numele si
prenumele
asistentului

Data

Ora

Semnatu
ra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anul ______ grupa _____


Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Disciplina

Numelesi
prenumele
examinatorului

Numele si
prenumele
asistentului

Data

Ora

Semnatu
ra