Sunteți pe pagina 1din 11

Nume

Prenume

Greutatea (Kg)

Inaltimea(cm
)
Suprafata (m2)
70

CNP

160

Medic curant
Data
administrarii

1.76

06/06/13

Ziua 1
Denumirea medicamentului
Dexametazona
Osetron
Ranitidina
Metoclopramid
Aloxi
Granisetron

Doza
calculata
8 mg
8 mg
25 mg
10 mg
0,25 mg
3 mg

Gemcitabina (1000 mg/m2)

Doza
administrata

Metoda administrare

250 ml SF/G5%
1764

250 ml SF/G5% in 100 minute

Calea de adm.

i.v.
i.v.
Data
administrarii

Ziua 2
Denumirea medicamentului
Dexametazona
Osetron
Ranitidina
Metoclopramid
Aloxi
Granisetron
Oxaliplatin (100 mg/m2)
GemOx
Gemcitabina 1000 mg/m2 IV Z1
Oxaliplatin 100 mg/m2 IV Z2

07/06/13
Doza
calculata
8 mg
8 mg
25 mg
10 mg
0,25 mg
3 mg

Doza
administrata

Metoda administrare

250 ml SF/G5%
176

500 ml G5% in 120 minute

Calea de adm.

i.v.
i.v.

Prescris de

Sumar
Urmatoarea serie
20/06/13

Ora inceperii

Ora
terminarii

Urmatoarea serie
21/06/13
Ora inceperii

Administrat de

Ora
terminarii

Nume

Prenume

Greutatea (Kg)

Inaltimea(cm
)
Suprafata (m2)
70

Denumirea medicamentului
Dexametazona
Osetron
Ranitidina
Metoclopramid
Aloxi
Granisetron
Oxaliplatin (85 mg/m2)
Leucovorin (200 mg/m2)
5FU (400 mg/m2)
5FU - CI (2400 mg/m2)

CNP

160
Doza
calculata
8 mg
8 mg
25 mg
10 mg
0,25 mg
3 mg

353
706
4233

Data
administrarii

1.76
Doza
administrata

150

Medic curant

06/06/13
Metoda administrare

Calea de adm.

250 ml SF/ G5%


500 ml in G5% 120 minute
250-500 ml G5%/SF 120 minute dupa
Oxaliplatin
IV in bolus imediat dupa Leucovorin

i.v.
i.v.

SF 200 ml volum total perfuzat in 46 ore

i.v.

i.v.
i.v.

mFOLFOX6
Oxaliplatin 85mg/m2 IV Z1
Leucovorin 200mg/m2 IV Z1
5FU 400mg/m2 IV in bolus Z1
Prescris de
Urmat de:
5FU 2400mg/m2 in 46 ore
Se repeta la 2 saptamani

Sumar
Urmatoarea serie
20/06/13
Ora inceperii

Administrat de

Ora terminarii

Nume

Prenume

Greutatea (Kg)

Inaltimea(cm) Suprafata (m2)


70

Denumirea medicamentului
Dexametazona
Osetron
Ranitidina
Metoclopramid
Aloxi
Granisetron

Doxorubicina 60 mg/m2

Doxorubicina in MCT
Doxorubicina 60 mg/m2
Se repeta la 3 saptamani

CNP

160

Medic curant

Data administrarii

1.76

06/06/13

Doza calculataDoza administrata Metoda administrare Calea de adm.


8 mg
8 mg
25 mg
10 mg
0,25 mg
3 mg
250 ml SF/G5%
i.v.

106

Urmatoarea serie
20/06/13
Ora inceperii

iv in bolus 15-20 min


diluat in SF 500 ml

Prescris de

Administrat de

Sumar

Urmatoarea serie
20/06/13
Ora terminarii

1
2
3
4

GemOx
mFOLFOX6
Doxorubicina
FOLFOX nordic

Nume

Prenume

Greutatea (Kg)

Inaltimea(cm
)
Suprafata (m2)
70

CNP

160

Medic curant
Data
administrarii

1.76

06/06/13

Ziua 1
Denumirea medicamentului
Dexametazona
Osetron
Ranitidina
Metoclopramid
Aloxi
Granisetron
Oxaliplatin (85 mg/m2)
5FU (500 mg/m2)
Leucovorin (60 mg/m2)

Doza
calculata
8 mg
8 mg
25 mg
10 mg
0,25 mg
3 mg

Doza
administrata

Metoda administrare

Calea de adm.

150
882

250 ml SF/ G5%


500 ml in G5% 120 minute
i.v. in bolus 3 minute

i.v.
i.v.
i.v.

106

i.v. in bolus la 30 minute dupa 5FU

i.v.

FOLFOX nordic
Oxaliplatin 85mg/m2 IV Z1
5FU 500 mg/m2 in bolus IV 3
minute Z1,2
Leucovorin 60mg/m2 IV in
bolus Z1,2 la 30 min dupa 5-FU
Prescris de
Se repeta la 2 saptamani

Nume

Prenume
0

CNP

Medic curant

Inaltimea(cm
)
Suprafata (m2)

Greutatea (Kg)
70

160

Data
administrarii

1.76

07/06/13

Ziua 2
Doza
Doza
Denumirea medicamentului calculata
administrata
5FU (500 mg/m2)
882

Metoda administrare
i.v. in bolus 3 minute

Leucovorin (60 mg/m2)

i.v. in bolus la 30 minute dupa 5FU

106

Calea de adm.
i.v.
i.v.

Prescris de
0

Urmatoarea serie
20/06/13

Ora inceperii

Administrat de

Ora
terminarii

Sumar

Urmatoarea serie
21/06/13

Ora inceperii

Administrat de

Ora
terminarii

S-ar putea să vă placă și