Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

Scoala Gimnaziala Zamostea


Profesor: Olaru Mihaela
Disciplina: Consiliere si orientare
Data: 21.X.2016
Clasa: a VIII-a B
Subiectul lectiei: Rolul meu in familie
Modul tematic:2. Comunicare si abilitati sociale
Analiza continutului: Lectia urmareste constientizarea si asumarea de catre
elevi a atributiilor din cadrul familiei.
Obiective operationale:
Pe parcursul activitatii didactice elevii trebuie:
O1-sa identifice modalitatile de ajutor moral si material fata de familie;
O2-sa stabileasca responsabilitatile sale in raport cu membrii familiei;
O3-sa caracterizeze relatiile existente intre membrii familiei;
Strategii didactice:
a) metode de lucru: conversatia, testul inimii, eseul de 5 minute, activitate
individuala/pe perechi/frontala
b)

mijloace de invatamant: foi A4, chestionar

c)

Locul de desfasurare: sala de clasa

d)

Timp: 50

Etapele
instruirii

Activitatea
profesorului

Activitate
a elevilor

Metode/mij
loace de
invatamant

1.Moment
organizatoric

Verifica
efectivul
clasei, discuta
cu elevii
problemele
curente ale
clasei.

Comunica
dirigintelui
problemele
curente.

-conversatia

Forme
de
organiza
re

Evaluare

Timp

2.
Desfasurarea
activitatii

Propune
elevilor un
exercitiu de
sinceritate.
Completarea
testului inimii.

Completeaz
a testul
inimii.

Propune
elevilor sa
identifice
modalitati de a
ajuta familia.

Rezolva
chestionaru
l.

Aplica un
chestionar
pentru a
identifica rolul
elevilor in
familie.

3. Asigurarea
feed-backului

Prezinta
elevilor
fragmente
despre
importanta
parintilor.
Propune
elevilor sa
comenteze in
scris
importanta
familiei pentru
ei.

Lucreaza in
perechi.

brainstormin
g

individual
a

-completarea
testului inimii

-pe
perechi

-prezentarea
modalitatilor
de ajutor

individual

-chestionarul
rezolvat

-chestionar
-fise de
lectura

5
5
25
5

individual
/ frontal

Analizeaza
impreuna
raspunsuril
e date.
Citesc
fragmentel
e literare.

Noteaza
impresiile
despre rolul
familiei.

-eseul de 5
minute

individual

TESTUL INIMII
A- scrie numele unei persoane din familia ta cu care te
simti cel mai bine
B- scrie o activitate pe care o realizezi cu placere in
cadrul familiei
C- numeste un sentiment pe care il simti fata de familia
ta
D- numeste o realizare a familiei tale cu care te
mandresti
Chestionar
Cum iti ajuti familia? La ce anume?
In camera ta faci curatenie din proprie initiativa sau
trebuie sa iti aminteasca cineva?
Ce scuze inventezi cand parintii te roaga sa ii ajuti?
Atunci cand un membru al familiei tale are probleme, cum
reactionezi?
Preferi sa vii la scoala si sa inveti in loc sa iti ajuti familia
la treburile casnice?
Ce activitati casnice iti displac?
Exemplifica 5 activitati la care iei parte in familie.