Sunteți pe pagina 1din 36
SEEN, i@ AMPLIFICATOR 6W + < e Lm er UHF/VHF (1) * o L credo) WN el[e) = ‘ oy -» 2 2 Lice wel a] y rol NRRL | o yr rf t Coser” a= @ MONTAJE CU COMPONENTE SMD (Il) i oat fs evooma a GoH 10707) BRowix59) 1.849.000 tei ‘cou 10708) 4 490.000 fei Baonixsco Mixer audio stereo cu 4 canal plus 2 intr 4 pntrd micofon om vith oF = mierofon 1 5/100: & a Se ging a oe ona aid eo chs) onion y ne 180mv/2240= lpie 0 T7SV.May!6000 istoraion 9.0, tartan <0 Simentare ia 220V cq. 270% 180" Asm zt eRe cadcos . 4 750 000.'e1 ‘ eBenea8 Goo 8288 21437 000161 (-— oe ; lesional 82 can Ager auto steteo profesional cu 4 canal plus “ae iia =n we (Fiat pent mlerofon g1corecte grace 2 invsoxn: am 7a Fel omit ne (Cuero mecca a8 =e Maeleecers eg 0: . ara toy imei EVDO. ; 200B; - Canalul UHF receptionat: unul din canalele 21...69; - Canalul VHF transmis: unul din canalele 6...12; - Tensiunea de alimentare: -12V sau -24V; - Curent absorbit: 30mA; itor iulle 2000, = Dimensiuni: 85 x 55 x 25mm. Schema electrica a converto- rului este prezentata in figu’a 2, iar o fotografie la scara 1:1 in figura 3. ‘Semnalul de intrare, captat de o antené UHF de canal, se aplica prin filtrul C,, Cp, Ly, in baza tranzistorului ampificator UHF T, de tipul BFR91A (F < 208). Semnalul este amplificat cu cca. 15d (mai putin la capatul superior al benzii) si aplicat etajului mixer prin condensatorul Cy Functie de canalul UHF ce trebuie convertit, elementele pasive au valorile din tabelu! 1. Tabelul 1 (Canal ] si] 38 [ 2 | a7 Li=12 | 25 sp. | 28p. | 2p. |15 6 cr | 22pF [2.29 | 1.8pF | 1pe c2_ | 22pF | 2.2pF | 22pF | 1.80F 3_| 22pF | 220F |22pF| tr Toate bobinele sunt realizate din conductor CuEm 0,5mm, bobinate pe un dorn de 3mm, cu exceptia lui Ly, care poate fi realizata din terminalul condensa torului ceramic C, (numai pentru condensatorii fabricati de IPEE, care au terminalele suficient de lungi pentru acest scop). Etajul mixer este realizat in montaj baz& comuna (BC) cu un tranzistor BFY90. Pe emitorul lui este adus si semnalul oscilatorului local, prin condensatorul C, de pF. La iesirea mixerului se selecteaza semnalul diferenta fy, cu ajutorul fitrului Ly, Ly, Ls, Cy, Cy, Ry. Ly va avea 85 spire pentru canalele 6 si 7, 7.5 spire pentru canalele 8 si 9, 6.5 spire pentru canalul 10 si 5,5 spire pentru canalele 11 si 12. Acordul pe canal se realizeazi prin depéirtarea spirelor bobinei Ly iar marimea benzli de trecere prin depairtarea spirelor bobinei Ls. Oscilatorul local, de tip Colpits, este realizat cu tranzistorul T,, tip it BFY90 In montaj BC. Inductanta L, reprezinta 0 linie realizata_din conductor stanat de 0.8mm (TCY 1x0,8) cu lungimea de 30mm, iar condensatorul ceramic disc de acord are valoarea de 8,2pF/canal 31, 6,8pFicanal 38, 4,7pF/canal 42, ipFicanal 57. Ajustarea frec- ventei oscilatorului local se face prin apropierea sau dapartarea liniet de petetele cutiei si/sau prin ajustarea lungimii liniei sau a condensatorului_ de cord. Frecventa oscilatorului, pentru conversia diferitelor canale UHF intr-unul din canalele VHF 6...12, este data in fabelul 2 Tabelul 2 (Canal 25 | 1 a8 [2 | a7 6 376 |_- | 464 | 504 7_|s20 | - | 42a | as6 | 576 3 _|s12 [360 | a6 [aaa | a | ans bai (aa |e 10 [206 | sea | 552 11] 28s | 336 | 544 12 [280 | a2a | sea | 476 | 536 Nota: *-" conversie nerecomandat ‘sau imposibila Masurarea freoventei se face cu un frecventmetru pana la 1GHz, cu ajutorul unui cablu cu bucla, care se cupleazi foarte slab ou oscilatorul. Oscilatorul se va ecrana complet, in ecranul superior practicéndu-se o gaurd de 6mm prin care se introduce bucla sondei Convertorul se realizeaza intr-o cutie din tabla cositorité de 0,4mm, compartimentata asa cum se vede in fotografie, realizata la scara 1:1 Trecerile prin eorane se realizeaz& cu “perle de sticla” iar montajul se realizeaza “in aer", componentele sprijinindu-se pe condensatorii de decuplare si trecerile de sticlé. Alimentarea convertorului se face de la -12V sau -24V la bornele marcate sau prin telealimentare, cand se conecteaza Lsoc, intre jesire si una din bornele de alimentare. Instructiuni de reglaj 1. Se verificé corectitudinea montajului, apoi se alimenteazé cu © tensiune de -24V. Curentul ‘consumat este de cca. 25...30mA. 2, Se deconecteazé alimenta- rea oscilatorului, se aplicd la intrate un semnal vobulat si se urmareste caracteristica la iesirea amplificatorului UHF (condensato- ul C,). Prin depéitarea spirelor bobinelor L, si/sau Ly se urmare- ste obtinerea unui maxim pe freoventa canalului receptionat 3, Se reconecteazé alimentarea oscilatorului si se méasoard frecventa de oscilatie. Ajustarea frecventei se face prin apropierea sau departarea liniei L6 de mas (eglaj fin), prin ajustarea tungimil ei sau modificarea condensatorului Con ‘4, Se conecteaza voblerul (de exemplu tip X51 — fosta URSS) la intrarea convertorului, se aduce markerul frecventei centrale a canalului receptionat pe_centrul ecranului (de exemplu 762MHz pentru ANTENA 1) si se vizuali- zeaz caracteristica la iesirea convertorului. Se face acordul prin depaitarea spirelor bobinei L, si se regleazé banda prin departarea spirelor bobinei L,. Caracteristica vizualizata trebuie s& arate ca in figura 4 tAl[aB] MHz oo >20uB| J 30B y fc [MHz] Caracteristica amplitudine-frecventa iulie 2000 ‘TARGURI $1 EXPOZITII emt Organizat in cadrul centrului expozitional Romexpo in perioada 31 mai - 5 iunie 2000 Targul Intemational al Bunurilor de Larg Consum (TIBCO) a reunit un numar mare de. firme: participante j{peste"550) provenind din 30 de tari din Europa, America, Asia sau Africa. Centrul atractiei, in ceea ce ne priveste, a fost prima editie a_ Salonului_international.de -Electronice si Electrocasnice amplasat in pavil [BEE Ree ir : “TIBCO jonul International , =p Electrocasnice a | le Som m | 131/142 audio de * Peer tere feet eal Rea ealiieocarar vor prezentate in revista Conex Club) si monitorul de inalta rezolutie pe Soran LOD boterat Plato, La standul firmei Sony am facut cunostint& cu. Aibo, primul catel- roeat scons SRM Ap care oferit din ora in ora si demonstratii pe viu. In materie de televiziune de ona Gotatielietifersromer creatii tehnice de ultima ora: FD Trinitron. WEGA_ cu» tehnologie ‘DRC-MF (Digital Reality Creation - Wn Funetop tena umes Btn usurinta in utilizare si prin natura- letea imaginii. Noua tehnologie DRC de la Sony compenseaza neajunsurile unei transmisii TV imperfecte, folosind algoritmi de procesare digitala de semnal, de la care se poate obtine imagine TV a crui densitate de informatie este fod on nd eee A fost expus& si o masina cu logurile Sony Mobile si-Xplod echipaté cu un sistem audio de ‘inalta fidelitate si mare» putere. muzicala, special conceput pentru uel, spell eoreepl ie Echipamente p care au part ee ri si_ automobile au fost fe side comercianti cu: renume'-pe plan” Pioneer: aparate audio, in diferite nial >= variante, cuprinzand toaté gama jizitatorii au putut-admira si i informatit despre produsele “de ullim moment de la glganti in -domeniu, cum ar fi: Sony, LG sau Philips. Ocupdind intregul stand int. 31, firma Romanel, reprezen- tant in, Romania pentru produsele ele snice LG, a incantat asistenfa cu. noul’televizor cu geeran_ plat Flatron (ale cau iulie 2000 vocal fin gi 0 tehnologie avansata - afisaj ultra-clar'3D Organic EL. Philips s-a prezentat cu 0 gama impresionanta de receptoare TV de inalta calitate cu ecran de mare dimensiune, iar_reprezentantul firmei GP pentru Romania a expus produsele cunoscutei firme (de la baterii si acumulatoare, pana la echipamente pentru iluminare). Dintre firmele autohtone care s-au prezentat aminti Electroaparataj (cu aparatura electrica de joasa tensiune), Relee de Medias (cu 0 gama. importar relee de timp. ind Electrowures eo Pasul, cu ali design impt Lor Ii's-a aldturat Aric: Gaesti ol roduse electrocasnice Artic 2000, ‘Dar Th primul rand vizitatorul a putut admira Jorganizarea de exceptie a a prestigioase manifestari si cum organizarea unut t€rg este o carte de vizité pentru fara gazda, suntem convinsi | c& la urmatoarele edifii ale {Argurilor vor intalni noi prezente de expozanti a Propunem ralizarea unui egalizor audio mono ce contine un circuit integrat specializat: LA3600 (echivalent cu KA2223). Se poate obtine atenuare sau accentuare cu +12dB pe cinci benzi cu frecventele centrale de: 115Hz, 375Hz, 1 150Hz, 3 750Hz $i 11,75kHz. Pentru. 0 functionare cores- punzatoare, cu THD = 0,02% la iesire, montajul necesita la intrare tun semnal al cdrui nivel sa fie de 250MV,, impedanta de intrare fiind 20k2. La iesire, impedanta este de 1k, facilitand buna adaptare cu amplificatorul audio. Schema electrica de principiu a montajului este prezentata in figura 1. Se remarca lipsa bobi nelor din celulele de filtraj cores- punzatoare fiecarei benzi, care sunt mai dificil de realizat de cétre electronistii amatori. in schema de fata se utiizeazé numai celule RC, atenuarea sau accentuarea in jurul fiecérei frecvente de lucru obti- nandu-se cu ajutorul a cinci potentiometre corespondente. Pentru cei interesati, reamintim c& un montaj de egalizor audio cu circuit integrat specializat (LA3607), dar cu sapte benzi, a fost prezentat in numérul_din decembrie 1999 al revistei. Si in acest montaj, valorile celor cinci freovente centrale, se pot modifica, fata de cele proiectate, conform relatiei: 10 Egalizor Audio pene nena ete Te De eee ured Cer Rear Cmte out) Pet ea CM eon ate eee eee eT CeCe Moe curd! 2mRRyCCp unde: C, = Cy, Cg, C5, C, si Cg, C=", Cy cam cameliCr, Ry = 1.2kQ, iar R, = 68k. Rezistoarele R, si R,, fac parte din structura circuitului integrat. if Hr zg 2000 Cele cinci potentiometre RV... AV, au valoarea de 100k2 si {rebule sa fie de tip linia. Condensatoarele C}...Cio trebuie sa fie de buna calltate, verficate in prealabil De subliniat c la schimbarea frecventelor centrale, prin modifi area valorilor condensatoarelor C,...Cj, are loc modificarea factorulul de calitate (Q) al celulel RC de reglaj. Relatia de legatura este: a iulie 2000 Cie generat Ped aot BICGERIES| SUE Breas pe os Boe. ee ae ec) ee Per eo aes Pee uci fe Dacé Q creste, banda de freoventa alocata unui fitru devine mai mic& si are ca efect o neuniformitate accentuata in reproducerea benzii audio prelu- crate, fie la accentuare maxim, fie la atenuare maxima. Recoman- dam vizualizarea graficului prezen- tat in figura 2 in numarul din decembrie 1999 a revistei in figurile 2 si 3 sunt prezentate desenul circuitului imprimat (fata cu trasee) si desenul de amplasare a pieselor, ambele la scara 1:1 Punerea in functionare nu necesita regiaje. Montajul se va intercala intre preamplificator si amplificator. Cu doua montaje, se poate echipa un sistem sterofonic, reglajul fiind independent pe cele doua canale. Egalizorul se alimenteaza de la ‘0 sursa simpléi de curent continu de +12V, bine filtrata, consumul flind de cca. 8 mA, La potentiometrele folosite, cu montare vertical, produse de ACP si comercializate de Conex Electronic, se vor monta butoane corespunzaitoare pentru usurinta in utilizare. onex eizeironic pune la dispozitia firmelor interesate spotii publicitare in paginile revistei Rola supimentare so pot obtne contactand servicil comercial Tel: 242.22.06 Fax: 242.09.79 " Ee NEWS Regulator in Comutatie Un regulator in comutatie ce oferé un randament excelent pentru un consum in sarcind de la 15mA pand la 1,5A este LM2653. Produs recent (1999) de National Semiconductor (in tehnologie SMD), caracteristicile sale il recomandéi la aplicatile cu alimen- tare de la baterii sau acumulatoa- re. Cu 0 comutatie sincrona si 75mQ rezistenté intern LM2653 asigura un randament maxim de 97%. Pe sarcini mici, circuitul functioneazé la _putere redusa sau in mod “sleep” cu randament ridicat. In majoritatea aplicatiilor, acesta este de 80% Ia un consum in sarcina de 15mA. Circuitul dispune de un pin de “shutdown” care comuta regulatorul pe consum redus (cca. 7HA), Oscilatorul intern tu- creazai pe 300kHz, astfel ca gabaritul unei surse cu 2653 este mic. Schema electric (de evaluare) propusa de pro- ducéitor oferéi la iesire 2,5V pentru un curent maxim de 4,5A. Tensiunea de intrare poate fi cuprinsa in intervalul 4..A4V. Rezistoarele de reactie, Ry si R, de la pinul FB, determina 1,5A minimizeze zgomotul si sd asigure parametri specificati Circuitul este dotat cu protectie la subtensiune $i supratensiune pe sarcind, treeand pinul PGOOD pe nivel low. Protectia la supraten- siune intervine imediat cand ten- siunea pe sarcina atinge 110% din valoarea nominala. La subtensiune pe sarcina exist un interval de garda asigurat de condensatorul CDELAY. Daca tensiunea de iesire se mentine la 80% din valoarea nominal si peste intervalul de eon) garda intervine protectia, sarcina emaifiind alimentata. Bobina L, se realizeazé pe un tor de ferit Dioda D, este o diodé rapida Schottky de 1A, de exemplu MBRA130LT3 —produsa de Motorola sau echivalenta. Dioda D, poate s& lipseascd, insa este recomandata pentru protectie la tensiuni negative la iesire, Bibliografie: Note de aplicatii National Semiconductor www.national.com. @ vN@ LM2653 tensiunea de iesire conform relatiei matematice: Voy = 1.238 x [1 + (Ry/Ra)] Se recomanda utilizarea de rezistoare cu tolerant de +1% cu valoarea cuprinsd intre Dispunerea ‘componentelor de tip SMD pe cablajul imprimat, scara 2:1, ze", Ina. 10kQ si 100k2. Cabiajul imprimat, in tehno- logie SMD - dublu strat, este proiectat astfel incat sa 2 ° ( 4 ee GNI 4 ‘ 5 - Ss 3 S| ° mr foo rag 2] ra 1 R2. iulie 2000, INFO lUrmare din pagina 1 ~ in cazul transmisiel digitale, semnalul video analogic original sufera 0 serie de proceséri prin care este adus sub forma unei susccesiuni de valori_ (numere) exprimate digital (prin cifre in baza doi: “unu” si “zero”). Semnalul figurile 1 $i 2, sunt de tip: aproape brusc, receptie slaba (cand se depaseste pragul de nivel al semnalului - Receptia TV MF : “cu pray fa C&teva observatii cu privire la i digital’ , adic’, trecerea de la lips semnal, la semnal de buna caitate se face zone de receptionat).. - Cele cinci niveluri de calitate a imaginii receptionate sunt cele indicate (figura 1); in figura 2, cu BV s-a notat “panda de frecventé video” in normele CCIR TV a semnalulul video analogic original (uzual 5MHz) astfel obtinut va fi 0 purtétoare care contine succesiunea respecti- ai de biti (valori “unu” si “zero"). Pentru a intelege de ce TV MA, Diotal MF sau digitala, se prezinté un tabel comparativ cu. privire la principalele caracteristici ale unei = transmisii TV si doua figuri referi- toare la principalii doi parametri ce caracterizeazé calitatea _unei Ma transmisii TV: calitatea imaginii receptionate (functie de nivelul 2) anda de Frese local al semnalului) si banda de 1BV BV BV aa sev frecvente necesara. Ravers] Game | Ow] oog | Soamtine | cow [boaal Sea [ull eat | eraatme |, seaui,fesmenn|oome] mre cass Tani 17 Spinel none pee et [cco ctuzare terest we [Oxgeet | na an |=ransmle wea | oss [86s ns it in en lire’ | oma ce sara Wot ace | oan | hora pom fercan [arn [lamer | css | cts | rman | ;Sesstmettn meme ie Cablajul imprimat, vedere dinspre part ‘componente (scara 2:1). Cabiajul imprimat, partea cu lipituri (scara 2:1). 13 julie 2000 ene een oe ce mn Coase tee ur nc Teac tg ates Cee ae een eee Cuero ec ares ety ee a cae Ue rr CT principalilor parametri ai imaginii (stralucire, contr saturatie), controlul volumului audio etc. cece aon mr cme eee ee MEM Mc met realizarea sistemelor de comand si control a avut la baza doua circuite integrate specializate, tabi Tee ce eee Ce ee eee o ce Der eens eR uM Pee Ce a cert sistemelor de acord cu sintez& de tensiune, pentru Ee ane Principalele sale caracterisitici sunt: Seen eae Po ers = contine 0 memorie RAM de 144 cuvinte a 4 biti enema ay Mn eM eer ee ae VE stabilité cu un filtru conectat extern; ENN eeu Pore re Ura ecm eet Pema) Cea: Bre Pen Crete ee On ae figura 1. Mentior a Bree eee Mee M arog : ceragneraintiinpie: caltien sie eon gy Cre acc oct ue Regs eae ‘SERVICE TV vo. qnnANnnAANnAn TEE) Bees . sees JOUOUUUoOUOOU obooononn ry eae 8 eR Bee 1 voo 2 si ase 3 0 veme 5 “ 8 s 5 “4 lulie 2000 accidental - 2p ~ Alte aplicatii ale * ee acestui prim montaj + le veti putea gasi si ema dvs. functie de *) necesitati si imagi- 5 ratte. if co -- Al dollea montaj ® We a fost si el realizat atat_ cu compo- nente clasice, cat gi cu SMD-uri (vezi foto). Dupa cum se vede in figura 4 avem un luxmetru simplu (dar care cu modificéri_ minime se poate trans- forma intr-un timer cu 4 pasi sau intr- un indicator de rezistente avand tot 4 domenii, cand tranzistorul Q, va fi ‘omis si inlocuit cu 0 capacitate, respectiv cu un potentiometru de calibrare). Dupd cum se remarca din figura 4 un LM839 este montat astfel incat sa obtinem cel mai banal convertor analog digitral (AD - convertor) Cand pe intrarile inversoare (pinii 4, 6, 8 si 10) se aplica o tensiune care depéiseste pe cea de referinté, LED-urile 5, 4, 3 si 2 se vor aprinde pe rand functie de cresterea tensiunii produse de efectul fotovoltaic al_regiu emitor-colector a fototranzistorului Q, (de tip ROL11 pentru montajul “mare”, cu piese clasice $i OPC59SC pentru cel cu compo- nente SMD). Montarea se va incepe, ca si in cazul_ precedent, cu pozarea exact $i apoi lipirea lui LM339 (atentie gi aici la “cheia” care indic& pinul 1 si 7!) apoi se vor monta rezistoarele divizorului_(patru rezistoare de 1kQ si poten- tiometrul de 100k) dupa care se iulie 2000 ‘Comparatie intre luxmetrul cu componente clasice i cel cu SMD-uri (scara 1:1). trece la sudarea celor de limitare a curentului prin LED-uri (cinci rezistoare de 270...3302) si in sfarsit a diodelor luminiscente LED, - rosu si LED,, g 4 5 - de culoare verde. Si aici, lipim cele doua fire de alimentare pe pastilele de + si - prin intermediul unui microintreru- ator dupa care se poate alimenta TEHNICA SMD montajul cu surs de 3V (sau maxim 4,5V) si calibra dupa un luxmetru etalonat (profesional) cu ajutorul semireglabilului R, de 100k2, Se pune o picatura de UHLU (sau la nevoie oj) pe axul Soara 1:1 acestuia $i montajul este gata de lucru (dupa ce este fixat into cutiuté corespunzaitoare, cum ar fi cea de butoni pentru cdmasa, cu capacul frontal transparent, sau cea de la TIC-TAC). Cu el veti putea verifica daca la un anumit loc de munca lumina este corespunzatoare, in confor- mitate cu normele stabilite, functie de cerintele de iluminare pentru diverse operatii (mai ales cele de finete, cum ar fi... plantarea ‘manualai de SMD-uri. EDI] £02] £03} LeD4| £05 Seara 2:1 iulie 2000 Punte pentru Masurarea Coeficientului de Reflexie (1) 1. Principiul de fun Cunoscut sub diverse denumiri (adesea departe de principiul de functionare), dispozitivul de ‘masura pe care va propunem sa- construiti deriva din clasica punte Wheatstone, dar utilizata in curent alterativ (figura 1). in acest articol, valoarea celor dou impedante egale, Z; va fi denumité “impedanta tio” a punt, jar valoarea impedantei Zj., va fi “impedanta de referinta’. Z, este impedanta necunoscuté. asupra céireia efectudim masuratoarea. Cele doua voltmetre V, si Vp masoara fensiunea aplicata puntii de la generatorul de mésura U,, si respectiv tensiunea din diagonala opusa,, adicai tensinea de dezechi- libru. Desi este 0 punte, in mod obisnuit masurdtoarea nu se face aducénd puntea la echilibru (prin modificarea lui Z,., de exemplu), ci masurénd raportul VV, adic& apreciind starea de dezechilibru a punt. De aceea, adesea este denumita “punte neechilibrata”. Acest mod de utiizare a puntil sta la baza sortarii componentelor (rezistoare, de exemplu) pe clase de toleranta (1%...20%), lar in ceea ce urmeaza va veti lémuri de ce. Daca se pun conditile: Z,., SiR, =0, tensiunea de dezechiliora Vz are expresia: es a) Se observa cd partea dreapta a relatiei (care contine pe Z,., si pe \y iulle 2000 Z,) este identicé din punct de vedere matematic cu expresia coeficientului de reflexie in tensiune (I) in cazul in care sarcina Z, = R, #iX, este conectata la_un generator ‘cu impedanta interna egal ctl Z, (vezi nota 1): Asadar daca Z, ar fi sarcina unui generator cu. impedanta interna Z,.; (si in condita Z,.5 = Z7), coeficientul de reflexie tn tensiune este: r= Me @ YM - jin cazul unei fini tungi cu impedanta caracteristica Z, (fiderul antenei, de exemplu), daca se alege Z,—4=Zp (si implicit Z, = Z,.9), raportul intre tensiunea “de dezechilibru V, si jumatate din tensiunea aplicaté puntii de la generator (V,) este modulul coeficientului de reflexie in tensiune T,, (in locul de pe linie in care se masoara). Realizarea practica a acestei punti pune mici probleme nu atat in privinta generatorului de ing. Dumitru Blujdescu, YO3AL masa, far impedanta la borele sale trebuie A fie suficient de mare ca sa nu perturbe puntea. 2. Utilitatea Puntea de reflexii este astazi prezentai in dotarea oricairui wobler profesional, pentru ca permite masurarea’ coeficientului_ de reflexie folosind semnale foarte mici, comparabile cu cele din functionarea normala a montajului studiat. Aceasta 0 deosebeste funda- mental de reflectometrul de tip wattmetru directional in plus, puntea introduce intre generatorul de masura si sarcina masurata o atenuare de cel putin 3dB. Prin urmare, sarcina generatorului_nu capata. valori Periculoase nici in cazurile limit in care Z, = 0 (scurtcircuit) sau Z,, = infinit (regim de mers in gol) Datorata simplitati constructie! si cunoscutei _inventivitati a radioamatorilor, micul dispozitiv de masur pe care va propunem s8-1 construiti a cépatat 0 popularitate si un camp de aplicatit incredibite. Dintre aceste aplicatii suplimentare citam doar céteva mai cunoscute: a) verificarea cablurilor coaxiale: atenuarea, impedanta masura, care dupa cum s-a aratat trebuie s8 aib impedanta interna nul, deoarece erorile nu sunt mari in cazul generatoa- relor reale (cu R, = Z,q) = cat mai ales in privinta voltmetrului V,. Acosta nu are nici un punct de Fig: a caracteristicd, factor de scurtare (factor de viteza); b) verificarea transformatoare- for de banda largé cu ferite, inclusiv masuratori in vederea proiectarii acestora (includeti aici si balun-urile cu ferita, dar mai ales ‘olatoarele cu ferita” necesare in asigurarea protectiei la RFI); ©) Cu ajutorul unor anexe destul de usor de realizat [B4] si cu 0 precizie acceptabila, se poate masura direct valoarea lui Z, = R, + JX,. Cu alte cuvinte se obtine 0 configuratie de punte clasic de RF (in care puntea de reflexie devine un “comparator de impedanta’, iar voltmetrul V, [figura 1] un simplu indicator de nul); Aplicatia este deosebit de interesanta in cazul impedantel de sarcin a transmatch-ului, c&ci permite fie proiectarea nei scheme potrivite cu sistemul radiant respectiv, fie “optimizarea” reglajului (vezi nota 3. d) tdierea la aceeasi lungime electricd. a cablurilor coaxiale necesare pentru _alimentarea antenelor sinfazice. In acest caz, dupa ce s-a tiat un cablu dupa procedura incadrata la punctul a, acesta (gata mufat eventual) se foloseste ca “modef” de compa- ratie conectandu-| la bona pentru Ze 4 punt (cu cetaialt capat in gol sau in scurtcircuit). La bomnele Z, se va conecta un cablu cu putin mai lung si se va sourta treptat urmarind echilibrarea punti. Si in acest caz V, devine un simplu indicator de nu. e) in versiuni mai sofisticate [81; B2] puntea se poate utiliza (dupa _caz) fie ca sumator - asigurand impedanta celor doua surse (dar cu o pierdere de 34B pe fiecare canal), fie ca distribultor (splitter) cu 2 cai - ca si un circuit hibrid (vezi nota 3) Cea mai raspandité este situatia de sumator cand se masoara performantele receptoa- 2 relor prin metode interferentiale (ou dou generatoare), sau cénd se verifica regimul linear al PA prin “metoda cu doua tonuri” direct in RF. in acest din urma caz, cu ajutorul a doud oscilatoare cu quartz potrivit alese, se masoara linearitatea evitand distorsiunile care pot aparea in modulele de semnal mio, in care se genereazéi semnalul SSB. f) cea mai putin cunosouta Posibilitate a puntii, dar nu si cea mai putin interensanta, este aceea de @ 0 folosi in locul reflectome- trului pentru reglarea transmatch- lui direct pe frecventa corespon- dentului cu care urmeazi s& se facd 0 legaturd si aceasta fara QRM Explicatia este simpli puntea nu necesita decat o putere extrem de mica de RF. Pentru aceasta in transmatch se asiguré 0 comutare special conceputa ce nu face obiectul acestui material 3. Recomandari constructive generale Va vom propune pe rand doua versiuni de punte, din care prima (versiunea A) este mai simpla, mai usor de executat si de folosit, dar si ‘mai putin precisa. Aproape 30 de ani de folosinta mi-au permis unele concluzii a) pentru o buna valorificare a tuturor posibilitatiior punt aveti nevoie de o serie de anexe prevaizute cu mufe (mama si tata) de acelasi tip cu puntea. Cele mai numeroase sunt “etaloanele" (daca le putem numi asal) pentru Z,., si Z, (cele pentru Z, sunt etaloane pentru coeficientul de reflexie). jin total este bine sa incepeti cu 10-15 mufe de acelasi tip. Mufa pentru Z, recomand s& nu facd exceptie, ca sa puteti “rula” etaloanele oriunde (pentru verifica- rea punti). Nu este deci indicat ca pentru mufa Z, si se foloseasca tipul VHF (sau altul) cu care este dotata statia dvs. amc. Recomand mufele PAL (cele obisnuite pentru recptoarele TV) cu conditia ca cele montate pe punte sa fie in executie pro- fesionala. Cand veti avea nevoie s& masurati la mufa fiderului dvs. veti folosi o trecere (care este usor de executat de la PAL - tata la VHF - mama). b) in orice versiune de punte este nevoie de 0 incinta ecranata pentru. punte. in scopul unor conexiuni scurte, capacitati parazite mici si o bund simetrie a componentelor fata de pereti, ensiunile cutiei sunt in general in functie de gabaritul compo- nentelor. Forma cubicé a cutiei pare tentanté, dar conduce la dificultafi constructive. Paralelipipedul la care inaltimea si latimea sunt de 30...50mm, iar lungimea de 1,5 ori mai mare s-a dovedit cea mai potrivité, Materialul poate fi si OL ci oricum veti dubla Ia interior traseul comun de masa. Sunt foarte practice cutile confectionate din sticlotextolit placat, ©) cand alegeti rezistoarele (evident neinductive) trebuie s& le siverificati. De aceea recomand ca la primul exemplar s& se folo- seascé un numar redus de etaloane realizat cu rezistente cu pelicula metalica de tip “placheta” cu conexiuni scurte, aga cum rezulta si din fotografie. Pentru tipul de rezistoare mentionat si la un montaj ingrit, puteti considera cé rezistenta in ‘curent continu se paistreazai si in RF, Pentru a realiza valorile exact cele dorite (si pentru a reduce inductantele parazite) se recoman- 8 88 realizati etaloanele din 2-4 rezistoare in paralel RE TEs lulie 2000 Heterodina 43MHz 41 an Heterodina prezentaté repre- zinta un genator de radiofrecventa care acopera domeniul de frecvente de 41..43MHz. Se foloseste la abordarea benzii de 50...52MHz, atat pentru receptie, cat si pentru emisie, cand folosim in lantul de frecventa inter- mediara, un fitru cu oristale cu purtatoare de 9MHz, de tipul XFSB. Se stie c& in banda de 6m (50...52MHz) se lucreazé ‘mai mult cu o singura band lateralé (BLU) Descrierea Montajul contine un oscilator cu freeventa variabilé tn limitele 7..9MHz, realizat cu tranzistorul T, impreuné cu componentele aferente. Tranzistorul T, este ee eu ae eet Cee i Cr \ PN ee uae ee Te eee een as eee drenei_acestui tranzistor este conectat in filttu trece banda acordat indomeniul de freovente de 41...43MHz. Deoarece semna- lul de la iesirea mixerului are amplitudine mic, a fost necesara folosirea unui etaj amplificator realizat cu tranzistorul T,. Bobinele L,, Ly, si L, sunt decalat acordate pentru ca amplitudinea semnalului ‘cules a iesire 88 fie cat mai tuniforma tn tot domeniul de frecvente. Tranzistoarele T; si Ts sunt repetoare pe emitoare si oferd la iesire impedante relativ mict pentru a putea folosi tronsoane de Tranzistorul T, cabluri coaxiale, indeplineste rolul de mixare a Semnalul cu frecvenja de semnalelor de 36MHz si cel de la 36MHz este aplicat pe poarta 1 a VFO de 5...7MHz. in circuitul mixerului (BF964) prin intermediul separator in montaj de repetor pe emitor. Modulul oscilator pe frecventa de 36MHz este incapsulat, de tipul celor folosite in ) calculatoare Tulle 2000 oa; Cabiajul imprimat, partea cu lipituri. Seara 1:1. potentiometrului_ semireglabil Re. Actionand acest potentiometru se regleazé valoarea semnalului la iesire, practic de la zero, pana la 1,3..1,5V, Realizarea Trebuie acordatai _atentie deosebita la realizarea bobinei L, Infésurarea sa fie bine rigidizata pe carcasé si, Impreund cu capacitatile C, si C, va fi ecranata. Este preferabil sd folosim condensatoarele cu mica pentru pozitille Cy-Cs. Condensatorul variabil CV este de tipul celor produse de Electronica si sunt folosite curent in receptoare, existand si in comert. Pentru a asigura 0 cat mai bun stabilitate a_frecventel, tranzis- toarele T, si T, sunt alimentate cu © tensiune stabilizata suplimentar la valoarea de 9,1V. in scopul micsorarii influentei etajelor ulterioare supra funcjionarii oscilatorului, cuplajul intre T, si receptorul - separator T, s-a facut prin intermediul unui rezistor de valoare mare de 10k Py) ‘Stabilitatea freoventei este buna si are 0 fuga a frecventei de circa 20...20Hz in primele 10. minuto. Intrarea in regim normal de lucru se face in 30...60 secunde din RADIOAMATORISM momentul conectérii tensiunit de alimentare. Condensatoarele de decuplare cu valoarea de 100nF sunt de tipul multistrat. Toate rezistoarele sunt de 0,25W cu exceptia R, si Ry, care sunt de 0,5W. Montajul se va alimenta cu o tensiune de 12V bine stabilizata si fitrata Cablajul imprimat este realizat pe o singura parte, ceea ce confer 0 comoditate in execu- tarea acestuia de catre amatori Desenul acestuia este prezentat la scara 1:1 si are dimensiunile de 72 x 143mm. = = i PS, 1. Balled! ope ot i lad) MIN 1 galled [4 . eg ‘Amplasarea Popa ei Pe bac ania ; Ait ist naeeian Bie9 eal dc ca ve ell i RA GT, is be a3 Rit 2 oa os - Tc26 ie OR 2 back enh tany a TT ine 24 julie 2000 AUDIO HI-FI Amplificator Audio 2x 22W Amplificatorul de putere prezen- tat este tealizat cu circuitul integrat TA8210AH (sau KIA6210AH), proiectat pentru utilizarea in radiocasetofoanele auto stereo, dispundnd, in afara de un sistem complex de protectie, deja clasic la amplificatoarele audio de putere, de functille stand-by si muting, Rezistenta termica _jonctiune- capsula a circuitului integrat, de numai 1,5°C/W, permite 0 buna evacuate a c&ldurii produse de puterea disipata in etajele sale finale. Caracteristicile o deosebite ale circuitulll la care se face referinta il Tecomanda constructorilor de faturé audio figelitate, | (KIA6210AH) Te circuite de protectie la ‘nedizite excesiva, supratensiun scurtcircuit al fesirior la polul pozitiv al sursei de alimentare sau la masa, sau scurtcircuit intre iesiri. Oricare din aceste situatii accidentale determina trecerea circuitului in starea de stand-by cu. consum redus de curent de cca. 1pA. Circuitul se alimenteaza cu tensiune electrica in gama 9...18V, valoarea tipic recomandaté find 13,2V. Curentul maxim de varf posibil la "SE |. mm l i Coventene Ly 4 : iulie 2000 ing. Croif V. Constantin de 9A, iar puterea iaxim disipaté SOW. Pentru o durata de 0,2 secunde tehnice"TA8210AH admite 0 tensiune de vari de 50V fara s8 se defecteze. ‘Shema bloe a circuitului integrat esteyprezentata Tn figura 2. Cole ‘oud intrati isesc la pinii IN1 si IN2,,iat iesirle (separate fata de realizata la pinul 4 atunci cand potentialul acestuia este sub 3V, iar functia mute este activa cand pinul 1 este adus la un potential mai mic de 1V. Principalele caracteristici elec- tice ale acestui circuit sunt prezentate in tabel. Shema electrica de principiu a amplificatorului audio prezentat este data in figura 1. Semnatul de audiofrecventa se aplica intrarilor (2, respectiv 7) prin divizoarele Tezistive C,-Ca, respectiv C5-C, si este amplificat de un prim etaj preamplificator care stabileste stigul in tensiune. Amplificarea este functie de valoarea rezistoarelor R,, si Ry, conectate in serie cu Cs si Cela pinil 3 si respectiv, 6. Modul de variatie al céstigului in tensiune functie de valoarea rezistorului de reactie Ry este prezentat in diagrama din figura 3. Cu cat R, este mai mare, posibilitatea aparitiei de oscilatii este redusd; dacd R/=2,8k82 amplificarea primului etaj este unu si cstigul in tensiune global este de 26dB, fiind dat de etajul final 25 AUDIO HLF! V, 49,2V, P= 40, t= 1kH2 si T Parametu Simbor Condit de test Win: Putere de iesire Pour) i4V, THD=10% | — Pour 7 | 19 Distorsiun totale THD castig intensiune 8 Tensiunea se 2gomot R,-00 BW = 20Hz...20kHz - | 0,30 0,70 Vins Rezistenta 6 intare Ka Tensiunea do offset =0 03] 0 03 mv (Curent cons rat in regim io stand 10 pA Tensiune control pin 4 stand-by > OFF (Power » ON) 26) ae Tensiune control pin + Mute = ON (Power > OFF) Factorul de rejectie al ipl 40 | 54 0B 26 Condensatoarele de reactie C, si Cg determina freoventa joasi de taiere (1,), iar valoarea lor este data de formula: 1 50 Bat R, Grupurile R,-C, respectiv R, C, realizeaza si corectia de faza la’ freevente audio inalte. De exemplu, pentru G, = 50dB (y= 00), C, si C, au valoarea 4,7UF, iar Cy $i Cy 47uF. Pentru G,= 400B (Fi, 9=4700) C, si C,, respectiv Cs" si Cy vor avea valorile 3,3pF i 33. Condensatorul C, reduce riplul, iar Cg, Cy, Cy» Cg, Cyq $14, previn intrarea in oscilatie a montajulti Pinul 1 (Mute SW) este conectat la V,, prin circuitul de integrare Ry - Cy. a carui constanté de timp. determina trecerea in regim activ de functionare al _amplificatorului dupa cateva milisecunde de la conectarea _alimentarii _evi- tandu-se astfe! aparitia pocnituri- lor in difuzoare. Cu miniintrerupa- torul SW se poate realiza functia mute, manual, oricand se doreste acest lucru, pinul 1 flind conectat Tlie 2000, AUDIO HI-FI la mas prin rezistorul Ry. in aceasti aplicatie pinul 4 se conecteaza la Vi. Laiesire se vor monta difuzoare sau incinte acustice cu rezistenta de 40, iar radiatorul circuitului integrat se va conecta la masé (pini 5,13 si 14). Desenul circuitului imprimat vazut dinspre fata cu lipituri este prezentat tn figura 4, iar desenul de asamblare in figura 5. Pentru a preveni eventualele oscilatii, traseele de semnal (legatura controler audio - amplificator) se vor realiza cu cablu ecranat Circuitul integrat se va monta pe un radiator de aluminiy a carui suprafaté se determina dupa indicatile prezentate in numarul 3 (noiembrie 1999) al revistei Conex Club, Realizarea acestui amplificator va va oferi deplind satisfactie, el fiind testat sn cadrul laboratorulul Conex Electronic. Fig (Mata eoccccccccccccce LASSEN SK II- GPS modul pentru integrare rapida tat pent negra in sisteme “consume pare <08 W "Cematoarea gorerate de ehnolope RF PALISADE - Antena si GPS pentu precize si sineronizare furizesza0 mae auratete snzoiza *feoventa de coil pent operat optonsle ‘THUNDERBOLT GPS ceas pentru infastructura wireless. = poate finegatin ate iste sau poste Wasa sles separat Seclterlrnzaa 10 hs {combine eceplorl GPS ossleeed miimzar dimersuneascostutle cost me de producto PALISADE NTP - Kit de sincronizare ~ Anion Palisade Smart eso un receptor GPS de 8 cana utzat perf determinate sluier de Up sl geneeaza un inpul de timp (PPS) RCS Trimble ADDING VALUE TO GPS Va vine ea credet ca acest echipament ‘a poate reformata ‘seumlatorl? ‘Va garantam costur rezonabile Radio Commuicatons& Supp SRL Magazin St Mama 11-492 TetFax +401315 0099 Mob 4 (094) 368 147,608 602 Eat sales @esco com 2000 27 a consnta rencs Dialog cu cititori ‘Stinescu Aurel - Craiova Problema radatilor tuburlor cinescop a fost studiaté pe plan mondial in multe laboratoare de specialitate iar Tezuitatelo pubiicate ca si fe cunoscute de marela public Elemente lémuritoare sunt date si in cartea “Receptia de calitato TV’ in care autor demonstreaza ipsa unor radiali dunatoare si care mentioneazé: "Desigur ca dn punct de vedere teoretc functionarea cinescopulu ar eorespunde conaitilorclasice de generare 4 razelor X. Electron din fascicul, accoleat pia utitzarea tneitensiuni anodice foarte nao (16...18kV) ombardieaza cu viteze mar ecranul cinascopulul, caro ar juca roll anticatodlui din tuburile Réntgen. In acest mod ‘arf emise raze X in spatulinconjurator, iar telespectstoru! plasat in fata eoranulti, arf expus actuniprimejdioase @ fcestor raat in realitate, cu ajuorul aparatajului foarte sensibi de dotectare, sa constatat absenta practicé a radiator in fexteriorul tubului cinescop. Aceasta circumstanta favorabiia intervine ca urmare a faptului c& radiatile ‘produse prin functionarea tubului cinescop, cu tensiuni de Marinescu Virgil - Ploiesti acelerare de 16...18KV, nu sunt atat de penetranto ca cole produse cu ajutorul tuburilor Rontgen, care utlizeaza tensiuni de accelerare de ordinul 150...200kV. Ga urmare, chiar si numai grosimea peretelul de sticlé a tubului Cinescop este suficienta pentru a opri toate radiatile in Interior. Aceeasi actiune de oprire a radiatilor o are in plus peretele gros de sticlé de pe ecranul tuburior cinescop autoprotejate, utilizate in televizoarele modeme. Daca se fine seama side faptul c& aistanta optima de vizionare este de 2...3m, rezulté in mod categorie ca functionarea fuburilor cinescop nu prezinté nici un fel de actiune daundtoare sanatati telespectatorulul. De ailtfo! acest lucru poate fi verificat printr-o experienta foarte simpla, care poate fi facut de oricare telespectator. Pentru aceasta se folosessc dou filme de format mic (4.x Sem), pentru radiografl dentare: unul din ele se lipeste pe: ecranul televizorulul, iar celéilalt se pastreazd ca martor. Dupa cateva zile de functionare a televizoruiu, se constata rin developare ca filmul expus pe ecran nu a fost impresionat catusi de putin de radiatile X; deci acestea sunt inexistente in afara tubului cinescop.” VA publicaim un amplifcator distribuitor pe 3 lini a semnalelor video. Impedantele de intrare si iesire sunt de 759. ‘Miu Marian - Campina ‘Am publicat si vom mai reveni s& publicéim construct si cexpioatarea preampificatoarelor si corectoarelor de ton. Hencz loan - Cluj Comunicati ce date tehnice dori despre TDA1524. Predulete Roger - Ramnicu Valcea Din scrisoarea trimisd redacjiai nu este clar ce tip de motoare vreti sd utiizati- de curent continu sau de curent alternativ. Bucurel Mihai - Bucuresti Nu realizdm circuite imprimate la cerere. Malanca Dorel - Onesti Mullumim pentru aprecieri; nu subansamble pentru autoturisme, comercializm Grigore Eduard - Jud. Covasna Rlatia intro reovonta si lungimea de unda este stabilita prin formula = c/t, unde 2 este lungimea de unda_ metic este viteza luminil egalé cu 300 000kmis, iar f este freoventa serail in Hz. Atel, pentru 28MHz, 2. = 300 -108/ 28 -108 = 10,7m, do unde 36 poate calcula 5/8 = 5 x 10,7 8 = 6,68m La fel se determina 2/4 s alte valor Agosto antene vericalo sunt legate la firul cald al cablului coaxial, iar la trosa cablului se leaga contragreuta cu lungimea de 1/4 sia un unghi de 45° fat de orizontalé. Daca in serie cu antena se monteaza 0 bobina, lungimea antenel se micsoreaza. ‘Nu detinem schema statiei HTx-100 ing. |. Mihdescu 28 iulie 2000