Sunteți pe pagina 1din 2

˘

SIMULAREA EVALU ARII NAT¸ IONALE

Clasa a VIII-a C, 19 iunie 2012

˘

Proba scris˘a la MATEMATIC A

BAREM DE CORECTARE S¸I DE NOTARE

SUBIECTUL I

 

(30 de puncte)

 

1. 191

5p

 

2. 12

5p

 

3. 200

5p

 

4. 36

5p

 

5. 60

5p

 

6. 20

5p

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

1.

Desenarea cubului

 

3p

Notarea cubului

2p

2.

p2x ´ 3q 2 4x 2 ´ 12x ` 9

 

1p

p2x ´ 3qp2x ` 3q “ 4x 2 ´ 9

1p

A

4x 2 ´ 12x ` 9 ´ 4x 2 ` 9 ` 12x ` 12

 

1p

A 30 P N

 

2p

3.

a 48 ´ b, c 41 ´ b

 

1p

4a ` 3b ` 2c 223

ùñ

4p48 ´ bq ` 3b ` 2p41 ´ cq “ 223

 

1p

b

17, a 31, c 24

 

3p

4.

a)

Ap1; 1q P G f

ùñ

fp1q “ 1

 

1p

dar f p1q “ p2m ´ 1q ¨ 1 ` 3 ´ m

1p

Rezult˘a c˘a p2m ´ 1q ¨ 1 ` 3 ´ m 1

 

1p

Finalizare: m “ ´1

 

2p

b)

Pentru m “ ´1, se obt¸ine f pxq “ ´3x ` 4

 

1p

Determinarea unui punct al graficului ¸si desenarea lui corect˘a

1p

Determinarea altui punct al graficului ¸si desenarea lui corect˘a

1p

Desenarea corect˘a a dreptei corespunz˘atoare graficului funct¸iei f

2p

5.

2

x

x 2 ` 4

 

x

´ 2 ` x ` 2 x 2 ` 4

px ´ 2qpx ` 2q x 2 ` 4

 

1p

2 ´ x ´ 2 x 2

x

Epxq “

px ` 1qpx ´ 2q

`

x ` 2 x ` 1

1

1

1p

` 4 ` 2q ¨ px ` 1qpx ´ 2q

x 2 ` 4

px ´ 2qpx

Epxq “ 1

 

x ` 2 ` x ` 2

2p

1p

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

1.

a)

V prism˘a h ¨ A b

1p

A b l 2 64 m 2

 

1p

V prism˘a 256 m 3

3p

b)

A l piramid˘a A p ¨ P b

2

 

1p

Fie E mijlocul lui rNP s. Din teorema lui Pitagora ˆın V OE se obt¸ine A p 4 ? 2 m

1p

P b 4l 32 m

 

1p

A l piramid˘a 64 ? 2 m 2

 

2p

c)

Demonstrarea distant¸ei cu teorema celor trei perpendiculare sau cu alt˘a metod˘a

2p

dpV ; ADq “ 4 ? 5 m

 

2p

4 ? 5 ? 80 ă ? 81 9

ùñ

dpV ; ADq ă 9 m

1p

2.

a)

Justificarea faptului c˘a MNP Q este romb

2p

A MNPQ d 1 ¨ d 2

2

 

1p

A MNPQ 40000 m 2

 

1p

A MNPQ 4 ha

 

1p

b)

OEQ este dreptunghic ˆın O ¸si isoscel, deci m p?OEQq “ 45 ˝

2p

OEN este dreptunghic ˆın O ¸si isoscel, deci m p?OEN q “ 45 ˝

2p

ˆ

In concluzie, m p?QEN q “ 90 ˝ adic˘a QEN este dreptunghic ˆın E

1p

c)

Lungimea minim˘a a traseului este EQ ` QG

1p

Din teorema lui Pitagora, aplicat˘a ˆın EOQ, rezult˘a c˘a EQ 200 ? 2 m

1p

Asem˘an˘ator, din teorema lui Pitagora, aplicat˘a ˆın GOQ, rezult˘a c˘a GQ 200 ? 2 m

1p

Astfel L traseu 400 ? 2 m

 

1p

400 ? 2 ? 320000 ă ? 360000 600

1p