Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicatii

1. Un agent economic care are ca obiect de activitate Comert inregistreaza in cursul


exercitului
financiar urmatorii indicatori economico-financiari:
- venituri totale 90.000 lei,
- cheltuieli totale 45.000 lei.
Pierdere fiscala din anii anteriori 25.000 lei.
In masa cheltuielilor totale sunt incluse urmatoarele categorii particulare:
- cheltuieli de sponsorizare: 500 lei;
- cheltuieli de protocol: 1.200 lei;
- cheltuieli privind amenzile catre autoritatile romane: 800 lei;
- cheltuieli privind ajustari de depreciere a activelor imobilizate (nedeductibil): 400 lei;
- cheltuieli privind provizioanele pentru garantii de buna executie: 700 lei.
In masa veniturilor sunt incluse urmatoarele categorii particulare:
- venituri din participatii: 1.400 lei;
- venituri din relarea unei ajustari pentru deprecierea stocurilor (neimpozabil): 200 lei;
- venituri din reluarea unui provizion pentru litigii cu clientii(deductibil): 500 lei.
Capitalul social este de 10.000 lei. Rezerva legala constituita este de 800 lei.
2. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit isi desfasoara activitatea prin
intermediul a doua puncte de lucru: 1 magazin alimentar si 1 bar de noapte. Veniturile
totale ale societatii comerciale au fost de 100.000 din care 80.000 din activitatea
barului. Cheltuielile directe legate de activitatea barului sunt de 50.000 si cheltuielile
directe legate de magazinul alimentar sunt de 8.000. Cheltuielile generale ale societatii sunt
de 20.000 si vor fi repartizate pe cele doua activitati in functie de ponderea veniturilor in
total venituri.

Aplicatia nr.5
Un agent economic care are ca obiect de activitate cazino inregistreaza in cursul exercitului
financiar urmatorii indicatori economico-financiari:
- venituri totale 90.000 lei,
- cheltuieli totale 45.000 lei.
Pierdere fiscala din anii anteriori 25.000 lei.
In masa cheltuielilor totale sunt incluse urmatoarele categorii particulare:
- cheltuieli de sponsorizare: 500 lei;
- cheltuieli de protocol: 1.200 lei;
- cheltuieli privind amenzile catre autoritatile romane: 800 lei;
- cheltuieli privind ajustari de depreciere a activelor imobilizate (nedeductibil): 400 lei;
- cheltuieli privind provizioanele pentru garantii de buna executie: 700 lei.
In masa veniturilor sunt incluse urmatoarele categorii particulare:
- venituri din participatii: 1.400 lei;
- venituri din relarea unei ajustari pentru deprecierea stocurilor (neimpozabil): 200 lei;
- venituri din reluarea unui provizion pentru litigii cu clientii(deductibil): 500 lei.
Capitalul social este de 10.000 lei. Rezerva legala constituita este de 800 lei.
Fluxul informational fiscal pentru determinarea impozitului pe profit este:
a. profitul brut este de 90.000 45.000 = 45.000 lei;
b. rezerva legala este de 45.000 * 5% = 2.250 lei ;
c. profit impozabil :
- profit brut: 45.000 lei ;
- (+) cheltuieli de sponsorizare: 500 lei ;
- (+) cheltuieli de protocol nedeductibile : 276 lei ;
5

- (+) TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile: 66 lei


- (+) cheltuieli cu amenzile: 800 lei ;
- (+) cheltuieli pentru deprecierea activelor imobilizate : 400 lei ;
- (-) venituri din participatii : 1.400 lei ;
- (-) rezerva legala deductibila : 1.200 lei ;
- (-) venuturi din ajustari privind stocurile : 200 lei;
- (-) pierderea fiscala din exercitiile anterioare: 25.000 lei.
Profit impozabil: 19.242 lei
Impozit pe profit: 19.242 *16% = 3.079
lei Reducerea impozitului pe profit =
300 lei Impozit pe profit: 3079 300 =
2.779 lei
Valoarea procentului aplicat asupra veniturilor din activitatea de cazino: 90.000 * 5%
=
4.500 lei
Cheltuieli de protocol deductibile : (45.000 + 1.200)*2% = 924
lei ; Cheltuieli de protocol nedeductibile: 1.200 924 lei = 276
lei;
TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile: 276*24% = 66
lei. Cifra de afaceri este de 90.000 lei.
Reducerea de impozit privind cheltuielile de sponsorizare se aplica la nivelul minimului
dintre
3%0 din cifra de afaceri si 20% din valoarea impzitului pe
profit:
- limita din cifra de afaceri: 90.000 * 3%0 = 300 lei;
- limita din valoarea impozitului pe profit: 3.079 * 20% = 616 lei.
Valoarea impozitului pe profit care trebuie platit este de 4.500 lei minus 300 lei
cheltuieli de sponsorizare = 4.200 lei.
O societate comerciala platitoare de impozit pe profit isi desfasoara activitatea
prin intermediul a doua puncte de lucru: 1 magazin alimentar si 1 bar de noapte.
Veniturile totale ale societatii comerciale au fost de 100.000 din care 80.000 din
activitatea barului. Cheltuielile directe legate de activitatea barului sunt de 50.000 si
cheltuielile directe legate de magazinul alimentar sunt de 8.000. Cheltuielile generale ale
societatii sunt de 20.000 si vor fi repartizate pe cele doua activitati in functie de ponderea
veniturilor in total venituri.
Determinare rezultat pentru activitatea magazinului alimentar:
Cheltuieli directe: 8.000
Cheltuieli indirecte: 20.000 * 20% = 4.000
Venituri: 20.000
Profit/pierdere: 20.000 (8.000+4.000)= 8.000
Impozit pe profit: 16% * 8.000 = 1.280
Determinare rezultat pentru activitatea barului de noapte:
Cheltuieli directe: 50.000
Cheltuieli indirecte: 20.000 * 80% = 16.000
Venituri: 80.000

Porfit/pierdere: 80.000 (50.000+16.000) = 14.000


Impozit pe profit: 14.000 * 16% = 2.240
5% din veniturile obtinute: 80.000 * 5%= 4.000
Impozit pe profit datorat: 4.000 (deoarece 4.000 > 2.240)
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT DATORAT: 1.280 + 4.000 = 5.280

S-ar putea să vă placă și