Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de nvmnt: Liceul Tehnologic "Ion Cian Romnul" Cianu Mic

Avizat,
Profilul: Servicii
Director
Domeniul de pregtire de baz: Comer
Modulul CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
Nr de ore/an: 108
Nr. ore /sptmn: T: 2, L: 1
Clasa: a IX-a
Profesor: PAVALACHE VIORICA
Avizat,
Plan de nvmnt si programa aprobata prin O M.E.C.T.S.: nr. 4457 din 05.07.2016
Programa scolara aprobt prin O M.E.C.T.S.: nr. 4457 din 05.07.2016 ef catedr
SPP-aprobat prin prin O M.E.C.T.S.: nr 4121\13.06.2016

PROIECTUL UNITII DE NVARE

UNITATEA DE NVARE: 1. Concepte de baz n studiul mrfurilor i serviciilor NR. ORE ALOCATE: 53 T + 22 LT
Nr.
crt. Coninuturi (detalieri) Rezultate ale nvrii Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.

1. 1.1. Marfa: Cunotine (C)- 5.1.1 - activiti de definire a termenilor de baz: - activiti/fie de Evaluare
- Semnificaia conceptului de Prezentarea semnificaiei marf, bun, produs, articol; evaluare iniial, iniial
marf; i a importanei termenilor - exerciii de nelegere a semnificaiei i a
marf i serviciu; material bibliografic,
- Termeni cu semnificaie importanei termenului marf; observarea
similar: bun, produs, articol; Abiliti (Ab)- 5.2.1. - activiti de prezentare a conceptelor fie de lucru, sistematic
Utilizarea sinonimelor - explicaia,
- Concepte referitoare la referitoare la marf: proprieti,
termenilor marf i
marf: proprieti, serviciu i interpretarea caracteristici, indicatori, parametrii, indici, conversaia, exerciiul, evaluare
caracteristici, indicatori, corect n contexte date; funcii; problematizarea curent oral
parametrii, indici, funcii; Atitudini (At)- 5.3.1. - exerciii de utilizare corect a termenilor cu - 6 ore
1.2. Serviciul: Dezvoltarea interesului semnificaie similar conceptului marf n evaluare
- Definire; cognitiv pentru utilizarea diferite contexte i de interpretare corect; - material bibliografic, curent oral
- Rol i importan; corect a termenilor de - exerciii de nelegere a semnificaiei i a autoevaluarea
specialitate; importanei termenului serviciu; fie de lucru, evaluare scris

PLANIFICRI CALENDARISTICE- prof. dr. NEGOI Iolanda Magdalena 1


Nr.
crt. Coninuturi (detalieri) Rezultate ale nvrii Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.

- explicaia, (longitudinal
conversaia, exerciiul,
problematizarea
- 6 ore
1.3. Calitatea produselor i C- 5.1.2. Prezentarea - activiti de definire a conceptului de - material bibliografic, observarea
serviciilor: orientrilor n definirea calitate; fie de lucru, fie de sistematic
- Definirea conceptului de calitii produselor i - activiti de prezentare a orientrilor
serviciilor; evaluare,
calitate; existente n definirea calitii produselor i evaluare
- Orientri privind definirea
Ab- 5.2.2. Identificarea
serviciilor; retroproiector, PC curent oral
orientrilor n definirea conectat la Internet
calitii produselor i calitii produselor i - exerciii de identificare a orientrilor n
serviciilor; serviciilor; definirea calitii produselor i serviciilor; - explicaia, autoevaluarea
- Ipostazele calitii At- 5.3.2. Colaborarea cu - exerciii desfurate pe grupe de lucru de conversaia, exerciiul,
produselor i serviciilor; membrii echipei de lucru comparare a orientrilor existente n problematizarea, evaluare scris
n scopul ndeplinirii definirea calitii produselor i serviciilor; (longitudinal
sarcinilor de la locul de - activitii de prezentare a ipostazelor munca independent;
munc; calitii produselor i serviciilor; - 15 ore

1.4. Clasificarea produselor C- 5.1.3. Clasificarea - activiti de prezentare a conceptului de - material bibliografic, observarea
i serviciilor: produselor i serviciilor; sortiment de produse; fie de lucru, sistematic
- Sortimentul de produse; Ab- 5.2.3. Diferenierea - exerciii de clasificare a produselor i evaluare
videoproiector, PC
- Clasificarea mrfurilor; produselor i serviciilor serviciilor; curent oral
- Clasificarea serviciilor; dup criterii date; - exerciii de difereniere a conceptelor produs conectat la Internet;
i servicii; - explicaia, interevaluare
conversaia, exerciiul,
problematizarea, 6 ore

PLANIFICRI CALENDARISTICE- prof. dr. NEGOI Iolanda Magdalena 2


Nr.
crt. Coninuturi (detalieri) Rezultate ale nvrii Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.

1.5. Proprietile mrfurilor: C- 5.1.4. Descrierea - material bibliografic, observarea


- Clasificarea proprietilor proprietilor mrfurilor; - activiti de prezentare/descriere a videoproiector, PC sistematic
mrfurilor; Ab- 5.2.4. Identificarea proprietilor mrfurilor;
proprietilor n raport cu - activiti de clasificare a propriet ilor conectat la Internet,
- Caracterizarea proprietilor
mrfurilor;
criteriile de clasificare ale
mrfurilor; scheme, fie de lucru,
mrfurilor; - explicaia,
Proprieti fizice; - exerciii de caracterizare a propriet ilor evaluare
Proprieti chimice; mrfurilor; conversaia, exerciiul, curent oral
Proprieti biologice; - exerciii de identificare a proprietilor n problematizarea,
raport cu criteriile de clasificare ale autoevaluarea
Proprieti economice; cafeneaua, schimb
mrfurilor; interevaluare
Proprieti estetice; perechea;
Proprieti organoleptice; - 13 ore
Proprieti ergonomice;
Proprieti ecologice.
1.6. Caracteristicile calitii C- 5.1.5. Descrierea - activiti de descriere a caracteristicilor de - material bibliografic, observarea
produselor i serviciilor: caracteristicilor de calitate calitate ale produselor i serviciilor; fie de lucru, sistematic
- Caracteristici de calitate ale ale produselor i - activiti de clasificare a propriet ilor
serviciilor; videoproiector, PC
produselor; mrfurilor; evaluare
- Caracteristicile calitii Ab- 5.2.5. Diferenierea - exerciii de difereniere a caracteristicilor de conectat la Internet, curent oral
caracteristicilor de calitate - explicaia,
serviciilor; calitate ale produselor i serviciilor; autoevaluarea
ale produselor i
- Determinarea calitii serviciilor, - exerciii de determinare a calitii conversaia, exerciiul, evaluare prin
produselor i serviciilor; produselor i serviciilor; problematizarea; prob practic
- 14 ore
1.7. Cadrul legislativ privind C- 5.1.6. Prezentarea - activiti de prezentare a reglementrilor - material bibliografic, observarea
calitatea produselor i reglementrilor legislative legislative privind calitatea produselor i fie de lucru, sistematic
serviciilor: privind calitatea serviciilor- standarde i metode de lucru
produselor i serviciilor- - explicaia,
- Reglementri legislative (HACCP); evaluare
privind calitatea produselor i standarde i metode de
- exerciii de difereniere a tipurilor de conversaia, exerciiul, curent oral
lucru (HACCP); problematizarea;
serviciilor; Ab- 5.2.6. Diferenierea standarde dup criterii date;
- Standardizarea produselor i tipurilor de standarde dup - activiti de prezentare a conceptelor de - 13 ore autoevaluarea
serviciilor; criterii date; standardizare, certifica i garantare a
- HACCP; Ab- 5.2.7. Aplicarea produselor i serviciilor; evaluare prin
- Certificarea i garantarea principiilor HACCP la - exerciii de difereniere a tipurilor de prob practic

PLANIFICRI CALENDARISTICE- prof. dr. NEGOI Iolanda Magdalena 3


Nr.
crt. Coninuturi (detalieri) Rezultate ale nvrii Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.

produselor i serviciilor; nivel de agent economic; standarde dup criterii date;


At- 5.3.3. Asumarea - aciuni de asumare a responsabilitii pentru interevaluare
responsabilitii pentru analiza riscurilor i inerea sub control a
analiza riscurilor i ntregii activiti la locul de munc;
inerea sub control a - exerciii de aplicare a principiilor HACCP la
ntregii activiti la locul
nivel de agent economic; caracteristicilor evaluare
de munc
de calitate ale produselor i serviciilor; longitudinal
- exerciii de determinare a calitii prin test
produselor i serviciilor;

UNITATEA DE NVARE: 2. Marcarea mrfurilor NR. ORE ALOCATE: 6 T+ 4 LT

Nr.
Coninuturi
crt. Rezultate ale nvrii Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

1. 1.8. Marcarea mrfurilor: C- 5.1.7. Prezentarea elementelor de - activiti de prezentare a elementelor - material - observarea
- Elemente de definire a definire a mrcilor; de definire a mrcilor; bibliografic, mrci sistematic
mrcilor; C- 5.1.8. Precizarea funciilor mrcii; - aciuni de precizare a funciilor evaluare
C- 5.1.9. Clasificarea mrcilor; fie de lucru, fie de
- Funciile mrcilor; mrcilor; curent oral
- Clasificarea mrcilor;
C- 5.1.10 Prezentarea elementelor de
- exerciii de clasificare a mrcilor; evaluare,
codificare a produselor; videoproiector, PC
- Tipuri de mrci; Ab- 5.2.8. Identificarea semnelor - activiti de prezentare a elementelor
- Codificarea mrfurilor; folosite ca mrci; de codificare a produselor; conectat la Internet; interevaluare
Ab- 5.2.9. Diferenierea mrfurilor n - exerciii de identificare a semnelor - explicaia,
funcie de criterii date; folosite ca mrci; observaia, evaluare
Ab- 5.2.10. Identificarea elementelor - aciuni de asumare a responsabilitii longitudinal
de codificare a produselor; pentru verificarea elementelor de problematizrea, prin test
At- 5.3.4. Asumarea responsabilitii marcare i codificare a mrfurilor; discuii de grup;
pentru verificarea elementelor de - exerciii de difereniere a mrfurilor - 10 ore
marcare i codificare a mrfurilor, n funcie de criterii date;
conform legislaiei n vigoare.
- exerciii de identificare a elementelor
de codificare a produselor;

PLANIFICRI CALENDARISTICE- prof. dr. NEGOI Iolanda Magdalena 4


UNITATEA DE NVARE: 3. Ambalarea mrfurilor NR. ORE ALOCATE: 13 T + 9 LT + 1 Ev

Nr.
Coninuturi
crt. Rezultate ale nvrii Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

1. 1.9. Ambalarea C- 5.1.11. Definirea ambalajului i a - activiti de definire a ambalajului i - ambalaje, fie de evaluare
mrfurilor: operaiei de ambalare a mrfurilor; a ambalrii; lucru, fie de evaluare, curent oral
- Definirea ambalajului; C- 5.1.12. Precizarea funciilor - aciuni de precizare a funciilor
ambalajului; material bibliografic,
- Definirea operaiei de ambalajului; observarea
ambalare a mrfurilor, C- 5.1.13. Prezentarea tipurilor de
- exerciii de clasificare a ambalajelor; videoproiector, PC sistematic
materiale utilizate pentru ambalaje; conectat la Internet;
- Funciile ambalajului; C- 5.1.14. prezentarea metodelor de - activiti de prezentare a funciilor
- Tipuri de materiale ambalare a mrfurilor; ambalajului; - explicaia, interevaluare
utilizate pentru Ab- 5.2.11. Verificarea condiiilor de - activiti de prezentare a tipurilor de observaia,
ambalaje; ambalare a mrfurilor la nivel de agent materiale utilizate pentru ambalaje; problematizarea, evaluare
- Metode de ambalare a economic; - aciuni de prezentare a metodelor de conversaia, longitudinal
mrfurilor. At- 5.3.5. Asumarea responsabilitii n ambalare; - 22 ore prin test
respectarea calitii mrfurilor n raport - exerciii de verificare a condiiilor de
cu ambalarea acestora. ambalare a mrfurilor la nivel de agent
economic;
4. Recapitulare i Sistematizarea i evaluarea - exerciii de recapitulare i consolidare - scheme, fie de
evaluare final cunotinelor acumulate a competenelor evaluare, portofolii
- problematizarea, evaluare
- 1 or sumativ

PLANIFICRI CALENDARISTICE- prof. dr. NEGOI Iolanda Magdalena 5