Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 3: Criterii de evaluare i selecie

Programul Operaional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritar 4: Incluziunea social i combaterea srciei
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numrului de persoane aflate n risc de srcie i excluziune social
din comunitile marginalizate n care exist populaie aparinnd minoritii rome, prin implementarea
de msuri integrate

Criteriu/ Subcriteriu de evaluare i selecie Punctaj MAXIM Modalitate de acordare punctaj pe


subcriterii
1. RELEVAN msura n care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante 30
i la soluionarea nevoilor specifice ale grupului int (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)

1.1. Proiectul contribuie la ndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect 7
punctajele sunt cumulative

Proiectul vizeaz comuniti marginalizate din zone rurale/ orae pn la 20.000 locuitori 1

Prin proiect se asigur implementarea msurilor incluse n Strategia Guvernului Romniei de Incluziune a 1
Cetenilor Romni aparinnd Minoritii Romilor 2012-2020
Prin proiect se asigur implementarea msurilor incluse n Strategia Naional privind Incluziunea Social a 1
Persoanelor cu Dizabiliti 2014-2020
Prin proiect se asigur implementarea msurilor incluse n Strategia Naional pentru Protecia i 1
Promovarea Drepturilor Copilului 2014 2020
Prin proiect se asigur implementarea msurilor incluse n Strategia Naional pentru Promovarea 1
mbtrnirii Active i Protecia Persoanelor Vrstnice pentru perioada 2015-2020
Prin proiect se asigur implementarea msurilor incluse n Strategia Naional de Sntate 2014-2020/ 1
Strategia Naional pentru Sntatea Mintal a Copilului i Adolescentului 2015-2020
Prin proiect se asigur implementarea msurilor incluse n Strategia Naional privind Reducerea Prsirii 1
Timpurii a colii
1.2. Grupul int al proiectului definire grup int, identificare nevoi 5 punctajele sunt cumulative
Categoriile i dimensiunea grupului int sunt corelate cu natura i complexitatea activitilor 1
implementate i de resursele puse la dispoziie prin proiect (acesta trebuie compus doar din persoanele
care beneficiaz n mod direct de activitile proiectului - persoane din comunitile marginalizate rome
aflate n risc de srcie i excluziune social)
Categoriile de grup int care beneficiaz de msurile de ocupare (activitatile 2 i 3 din prezentul ghid al 1
solicitantului - condiii specifice) sunt clar delimitate i identificate din perspectiva nevoilor

Categoriile de grup int care beneficiaz de serviciile sociale/ medicale/ medico-sociale (activitatea 4 din 1
din prezentul ghid al solicitantului - condiii specifice) sunt clar delimitate i identificate din perspectiva
nevoilor

Categoriile de grup int care beneficiaz de serviciile de educaie (ex. servicii de prevenire a abandonului 1
colar+alte servicii de educaie (activitatea 1 din din prezentul ghid al solicitantului - condiii specifice)
sunt clar delimitate i identificate din perspectiva nevoilor

Categoriile de grup int care beneficiaz de serviciile de locuire (activitatea 5 din din prezentul ghid al 1
solicitantului - condiii specifice) sunt clar delimitate i identificate din perspectiva nevoilor

1.3. Analiza preliminar la nivelul comunitii marginalizate rome 3 punctajele sunt cumulative
Analiza la nivelul comunitii marginalizate rome prezint detaliat metodologia i rezultatele analizei 1

Analiza la nivel de comunitate s-a realizat printr-o abordare participativ de identificare a nevoilor grupului 2
int vizat prin proiect, identificarea de solutii pentru rezolvarea problemelor la nivelul comunitatii
marginalizete rome vizate prin proiect
1.4. Dimensionarea grupului int persoane din comunitile marginalizate rome aflate n risc de srcie i 4
excluziune social
Regiune mai puin dezvoltat 4 punctajele sunt disjunctive
Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 0
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43 ) un numr
de 400 persoane (element de eligibilitate)
Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 1
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) un numr
ntre 401 450 persoane
Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 2
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) un numr
ntre 451 500 persoane
Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 3
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) un numr
ntre 501 550 persoane

Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 4
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) un numr
peste 550 persoane

Regiune dezvoltat 4 punctajele sunt disjunctive


Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 0
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) un numr
de 200 persoane (element de eligibilitate)
Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 1
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) un numr
ntre 201 230 persoane
Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 2
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) un numr
ntre 231 260 persoane
Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 3
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) un numr
ntre 261-290 persoane
Proiectul prevede pentru grupul int persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 4
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) un numr
peste 291 persoane
1.5. Dimensionarea grupului int persoane din comunitile marginalizate aflate n risc de srcie i 3
excluziune social / Contribuia proiectului la soluionarea problemelor persoanelor aparinnd punctajele sunt disjunctive
minoritii rome
Proiectul prevede pentru indicatorul 4S43.2. Persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 0
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate, din care: - Roma o int de 20% din
indicatorul 4S43 Persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care
beneficiaz de servicii integrate
Proiectul prevede pentru indicatorul 4S43.2. Persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 1
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate, din care: - Roma o int ntre 21% i 23%
din indicatorul 4S43 Persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din comunitile marginalizate
care beneficiaz de servicii integrate
Proiectul prevede pentru indicatorul 4S43.2. Persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 2
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate, din care: - Roma o int ntre 24% i 26%
din indicatorul 4S43 Persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din comunitile marginalizate
care beneficiaz de servicii integrate
Proiectul prevede pentru indicatorul 4S43.2. Persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din 3
comunitile marginalizate care beneficiaz de servicii integrate, din care: - Roma o int peste 26% din
indicatorul 4S43 Persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care
beneficiaz de servicii integrate
1.6. Proiectul contribuie prin activitile propuse la promovarea temelor orizontale: dezvoltare durabil din 2
POCU 2014-2020, conform specificaiilor din Ghidului Solicitantului -condiii specifice punctajele sunt cumulative

Proiectul prevede msuri de mbuntire a condiiilor de locuit prin folosirea unor alternative ecologice/ 1
autosustenabile
Proiectul prevede furnizarea de msuri de ocupare/ de educaie/ servicii (sociale/ medicale/ socio- 1
medicale) n care se vizeaz folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile

1.7. Proiectul contribuie prin activitile propuse la promovarea temelor orizontale: egalitate de anse, 2
punctajele sunt cumulative
nediscriminare din POCU 2014-2020, conform specificaiilor din Ghidului Solicitantului - condiii specifice
n grupul int - persoane din comunitatea marginalizat aflate n risc de srcie i excluziune social - sunt 1
incluse persoane cu dizabilitati/ persoane vrstnice ce au dificulti n desfurarea activitii curente i
care nu beneficiaz de ajutorul nici unei persoane (acestea putnd beneficia n proiect de servicii sociale/
ocupare/ medicale/ mbuntirea condiiilor de locuit)

n grupul int - persoane din comunitatea marginalizat aflate n risc de srcie i excluziune social - care 1
beneficiaz de msuri de ocupare sunt vizate femei n procent de minimum 35% din totalul persoanelor
care beneficiaz de msuri de ocupare
1.8. Proiectul contribuie prin activitile propuse la promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020, 2
punctajele sunt disjunctive
conform specificaiilor din Ghidului Solicitantului - condiii specifice
Dac proiectul propune i fundamenteaz 1 dintre temele secundare: Sprijinirea tranziiei ctre o 0
economie cu emisii sczute de dioxid de carbon i eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor/
inovare social / nediscriminare
Dac proiectul propune i fundamenteaz 2 dintre temele secundare: Sprijinirea tranziiei ctre o 1
economie cu emisii sczute de dioxid de carbon i eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor/
inovare social / nediscriminare
Dac proiectul propune i fundamenteaz 3 dintre temele secundare: Sprijinirea tranziiei ctre o 2
economie cu emisii sczute de dioxid de carbon i eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor/
inovare social / nediscriminare
1.9. Descrierea clar a partenerilor, a rolului acestora, a utilitii i relevanei experienei fiecrui membru al 2
parteneriatului n raport cu nevoile grupului int i cu obiectivele proiectului punctajele sunt cumulative

Este descris experiena solicitantului i a partenerilor, implicarea acestora n proiect i sunt prezentate 1
resursele materiale i umane pe care le are fiecare la dispoziie pentru implementarea proiectului

Pentru serviciile care sunt furnizate comunitii marginalizate (ex. servicii de ocupare/ de educaie/ sociale/ 1
medicale/ medico-sociale/ de locuire) este implicat cel puin o entitate, n calitate de solicitant sau
partener, cu sediul/punct de lucru n UAT n care se afl comunitatea marginalizat vizat de proiect

2. EFICACITATE msura n care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse (maxim 30
30 puncte; minim 21 puncte)

2.1. Indicatorii de realizare sunt rezultatul direct al activitilor proiectului, intele sunt realiste (cuantificate 6
corect) i conduc la ndeplinirea obiectivelor proiectului punctajele sunt cumulative

A) pentru msurile de ocupare (activitile 2 i 3) 2

Exist corelare ntre activiti, realizrile imediate (natur i inte) i grupul int (natur i dimensiune) 1

Activitile / subactivitatile sunt descrise detaliat i contribuie n mod direct la atingerea indicatorilor de 1
realizare imediat propui prin proiect, avnd n vedere resursele financiare, umane i materiale ale
proiectului

B) pentru mrurile care vizeaz furnizarea de serviciile sociale/ medicale/ medico-sociale (activitatea 4) 2
Exist corelaie ntre activiti, realizrile imediate (natur i inte) i grupul int (natur i dimensiune) 1

Activitile/ subactivitatile sunt descrise detaliat i contribuie n mod direct la atingerea indicatorilor de 1
realizare imediat propui prin proiect, avnd n vedere resursele financiare, umane i materiale ale
proiectului

C) pentru msurile de: educaie (servicii de prevenire a abandonului colar+alte servicii de educaie)/ 2
locuire /asisten juridic pentru reglementarea actelor de proprietate (activitatea 1)
Exist corelaie ntre activiti, realizrile imediate (natur i inte) i grupul int (natur i dimensiune) 1

Activitile/ subactivitatile sunt descrise detaliat i contribuie n mod direct la atingerea indicatorilor de 1
realizare imediat propui prin proiect, avnd n vedere resursele financiare, umane i materiale ale
proiectului

2.2. Indicatorii de rezultat imediat sunt corelai cu obiectivele proiectului i conduc la ndeplinirea obiectivului 8 punctajele sunt cumulative pentru
4.1 din POCU punctele A, B i C
A) Pentru grup int persoane din comunitile marginalizate rome aflate in risc de srcie si excluziune 3 punctajele sunt disjunctive n
social ocupare (punctajele sunt disjunctive n interiorul punctului A) interiorul punctului A
Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S38 Persoane aflate n risc de 0
srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care au un loc de munc, inclusiv cele care
desfoar o activitate independent, la ncetarea calitii de participant egal cu 25% din numrul
persoanelor care vor beneficia de msuri de ocupare (eligibilitate)

Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S38 Persoane aflate n risc de 1
srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care au un loc de munc, inclusiv cele care
desfoar o activitate independent, la ncetarea calitii de participant ntre 25,1% i 27% din numrul
persoanelor care vor beneficia de msuri de ocupare

Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S38 Persoane aflate n risc de 2
srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care au un loc de munc, inclusiv cele care
desfoar o activitate independent, la ncetarea calitii de participant ntre 27,1% i 29% din numrul
persoanelor care vor beneficia de msuri de ocupare
Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S38 Persoane aflate n risc de 3
srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care au un loc de munc, inclusiv cele care
desfoar o activitate independent, la ncetarea calitii de participant peste 29% din numrul
persoanelor care vor beneficia de msuri de ocupare

B) Pentru grup int persoane din comunitile marginalizate rome aflate in risc de srcie si excluziune 3
social mbuntirea competenelor (punctajele sunt disjunctive n interiorul punctului B) punctajele sunt disjunctive n
interiorul punctului B

Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S37 Persoane aflate n risc de 0
srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care dobndesc o calificare la ncetarea
calitii de participant egal cu 50% din numrul persoanelor care vor beneficia de msuri de ocupare
(eligibilitate)

Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S37 Persoane aflate n risc de 1
srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care dobndesc o calificare la ncetarea
calitii de participant ntre 50,1% i 55% din numrul persoanelor care vor beneficia de msuri de ocupare

Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S37 Persoane aflate n risc de 2
srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care dobndesc o calificare la ncetarea
calitii de participant ntre 55,1% i 60% din numrul persoanelor care vor beneficia de msuri de ocupare

Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S37 Persoane aflate n risc de 3
srcie i excluziune social din comunitile marginalizate care dobndesc o calificare la ncetarea
calitii de participant peste 60,1% din numrul persoanelor care vor beneficia de msuri de ocupare

C) Pentru serviciile sociale/ medicale/ medico-sociale (punctajele sunt disjunctive n interiorul punctului 2 punctajele sunt disjunctive n
C) interiorul punctului C
Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S39 Servicii funcionale oferite la 0
nivelul comunitilor marginalizate aflate n risc de srcie i excluziune social egal cu 70% din inta
indicatorului 4S44 Servicii la nivelul comunitilor marginalizate aflate n risc de srcie i excluziune
social care beneficiaz de sprijn (eligibilitate)

Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S39 Servicii funcionale oferite la 1
nivelul comunitilor marginalizate aflate n risc de srcie i excluziune social ntre 70%-75% din inta
indicatorului 4S44 Servicii la nivelul comunitilor marginalizate aflate n risc de srcie i excluziune
social care beneficiaz de sprijn

Pentru proiectele care prevd o int a indicatorului de rezultat imediat 4S39 Servicii funcionale oferite 2
la nivelul comunitilor marginalizate aflate n risc de srcie i excluziune social mai mare de 75% din
inta indicatorului 4S44 Servicii la nivelul comunitilor marginalizate aflate n risc de srcie i excluziune
social care beneficiaz de sprijn

2.3. Proiectul detaliaz modul n care sunt identificate i implicate n activitile proiectului categorii specifice 6
de persoane care fac parte din grupul int conform 1.6 Grup int din ghidul solicitantului - condiii punctajele sunt cumulative
specifice
Proiectul prezint detalii privind identificarea i implicarea n activitile proiectului a grupului int care 2
beneficiaz de msurile de ocupare (activitile 2 i 3 din ghidul solicitantului - condiii specifice)

Proiectul prezint detalii privind identificarea i implicarea n activitile proiectului a grupului int care 1
beneficiaz de serviciile sociale/ medicale/ medico-sociale (activitatea 4 din ghidul solicitantului - condiii
specifice)

Proiectul prezint detalii privind identificarea i implicarea n activitile proiectului a grupului int care 1
beneficiaz de servicii de educaie (activitatea 1 din ghidul solicitantului - condiii specifice)

Proiectul prezint detalii privind identificarea i implicarea n activitile proiectului a grupului int care 1
beneficiaz de servicii de locuire (activitatea 5 din ghidul solicitantului - condiii specifice)

Proiectul prezint detalii privind identificarea i implicarea n activitile proiectului a grupului int care 1
beneficiaz de asisten juridic pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare
civil, de obinere a drepturilor de asisten social / n domeniul combaterii discriminrii (activitile 6 i
7 din ghidul solicitantului - condiii specifice)

2.4. Proiectul prezint valoare adugat 6 punctajele sunt cumulative


Proiectul prezint beneficiile grupului int care beneficiaz de msurile de ocupare 2
Proiectul prezint beneficiile grupului int care beneficiaz de serviciile sociale/ medicale/ medico-sociale 1

Proiectul prezint beneficiile grupului int care beneficiaz de servicii de educaie 1

Proiectul prezint beneficiile grupului int care beneficiaz de servicii de locuire 1

Proiectul prezint beneficiile grupului int care beneficiaz de asisten juridic pentru reglementarea 1
actelor de identitate, de proprietate, de stare civil, de obinere a drepturilor de asisten social / n
domeniul combaterii discriminrii
2.5. Metodologia de implementare a proiectului 3 punctajele sunt cumulative
Planificarea activitilor se face n funcie de natura acestora, succesiunea lor este logic 1
Termenele de realizare in cont de durata de obinere a rezultatelor i de resursele puse la dispoziie prin 1
proiect
Proiectul prevede msuri adecvate de monitorizare n raport cu complexitatea acestuia, pentru a asigura 1
atingerea rezultatelor vizate

2.6. n proiect sunt identificate riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului i este prevzut un 1
punctajele sunt cumulative
plan de gestionare a acestora
Sunt identificate riscuri care pot afecta implementarea proiectului, ns nu sunt relevante. Nu se va acorda 0
prioritate numrului riscurilor identificate
Sunt identificate riscuri relevante i sunt prezentate msurile de prevenire a apariiei riscurilor i de 1
atenuare a efectelor acestora n cazul apariiei
3. EFICIEN msura n care proiectul asigur utilizarea optim a resurselor (umane, materiale, 30
financiare), n termeni de calitate, cantitate i timp alocat, n contextul implementrii activitilor
proiectului n vederea atingerii rezultatelor propuse (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)
3.1. Fundamentarea economico-financiar a costurilor 13 punctajele sunt cumulative
Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare corect privind numrul de 2
uniti (cantitatea, dup caz) pentru msurile de ocupare

Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare corect privind numrul de 1
uniti (cantitatea, dup caz) pentru servicii sociale/ medicale/ medico-sociale
Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare corect privind numrul de 1
uniti (cantitatea, dup caz) pentru msurile de educaie
Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare corect privind numrul de 1
uniti (cantitatea, dup caz) pentru msurile de locuire
Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare corect privind costul unitar, 2
pe baza analizei costurilor de pe pia pentru servicii/bunuri similare, pentru fiecare tip de cheltuial
pentru msurile de ocupare
Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare corect privind costul unitar, 2
pe baza analizei costurilor de pe pia pentru servicii/bunuri similare, pentru fiecare tip de cheltuial
pentru servicii sociale/ medicale/ medico-sociale
Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare corect privind costul unitar, 2
pe baza analizei costurilor de pe pia pentru servicii/bunuri similare, pentru fiecare tip de cheltuial
pentru msurile de educaie
Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare corect privind costul unitar, 2
pe baza analizei costurilor de pe pia pentru servicii/bunuri similare, pentru fiecare tip de cheltuial
pentru msurile de locuire
3.2. Resursele umane (numr persoane, experiena profesional a acestora, implicarea acestora n proiect) 9
sunt adecvate n raport cu activitile propuse i rezultatele ateptate punctajele sunt cumulative

Experiena profesional a managerului de proiect este relevant pentru domeniul i complexitatea 1


proiectului
Echipa de implementare a proiectului experii cheie implicai n activitile principale ale pentru msurile 2
de ocupare - este adecvat ca numr, expertiz i durat de implicare n raport cu planul de implementare
a proiectului i cu rezultatele estimate

Echipa de implementare a proiectului experii cheie implicai n activitile principale ale pentru pentru 2
servicii sociale/ medicale/ medico-sociale - este adecvat ca numr, expertiz i durat de implicare n
raport cu planul de implementare a proiectului i cu rezultatele estimate

Echipa de implementare a proiectului experii cheie implicai n activitile principale ale pentru pentru 2
msurile de: educaie (servicii de prevenire a abandonului colar+alte servicii de educaie) este adecvat
ca numr, expertiz i durat de implicare n raport cu planul de implementare a proiectului i cu
rezultatele estimate
Echipa de implementare a proiectului experii cheie implicai n activitile principale ale pentru pentru 2
msurile de locuire este adecvat ca numr, expertiz i durat de implicare n raport cu planul de
implementare a proiectului i cu rezultatele estimate
3.3. Resursele materiale sunt adecvate ca natur, structur i dimensiune n raport cu activitile propuse i 8
rezultatele ateptate punctajele sunt cumulative

Resursele materiale puse la dispoziie de solicitant i/sau parteneri sunt utile pentru buna implementare 2
a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.)

Necesitatea resurselor materiale ce urmeaz a fi achiziionate din bugetul proiectului pentru activitile 2
obligatorii - msurile de ocupare - este justificat i contribuie la buna implementare a acestora
Necesitatea resurselor materiale ce urmeaz a fi achiziionate din bugetul proiectului pentru activitile 2
obligatorii - servicii sociale/ medicale/ medico sociale - este justificat i contribuie la buna
implementare a acestora
Necesitatea resurselor materiale ce urmeaz a fi achiziionate din bugetul proiectului pentru activitile 1
care vizeaz pentru msurile de: educaie (servicii de prevenire a abandonului colar+alte servicii de
educaie) este justificat i contribuie la buna implementare a acesteia

Necesitatea resurselor materiale ce urmeaz a fi achiziionate din bugetul proiectului pentru activitile 1
care vizeaz pentru msurile de locuire este justificat i contribuie la buna implementare a acesteia

4 SUSTENABILITATE msura n care proiectul asigur continuarea efectelor sale i valorificarea 10


rezultatelor obinute dup ncetarea sursei de finanare (maxim 10 puncte; minim 7 puncte)

4.1. Proiectul prevede msuri de valorificare a rezultatelor proiectului dup finalizarea acestuia 3 punctajele sunt cumulative pentru
punctele A, B i C
A) Sustenabilitate servicii sociale/ medicale/ medico-sociale 1 punctajele sunt disjunctive n
interiorul punctului A
Proiectul prevede msuri de sustenabilitate a serviciilor dezvoltate prin proiect (sociale/ medicale/ medico- 0
sociale) pentru o perioad de maximum 6 luni de la finalizarea implementrii proiectului (criteriu de
eligibilitate)

Proiectul prevede msuri de sustenabilitate a serviciilor dezvoltate prin proiect (sociale/ medicale/ medico- 1
sociale) pentru o perioad de peste 6 luni de la finalizarea implementrii proiectului

B) Sustenabilitate servicii de ocupare 1 punctajele sunt disjunctive n


interiorul punctului B
Proiectul i asum perioada minim de sustenabilitate a msurilor de ocupare prevzut n prezentul ghid: 0
a) inta minim pentru indicatorul 4S38 este de 25% din numrul persoanelor care beneficiaz de msuri
de ocupare, pe o perioad de minimum 6 luni de la ncetarea calitii de participant
b) n situaiile n care proiectul prevede msuri de subvenionare a locului de munc: minimum 6 luni de
la finalizarea perioadei pentru care au primit subvenia;
c) n situaiile n care proiectul prevede msuri de antreprenoriat: Pentru subvenia acordat este
obligatorie angajarea a minimum 1 persoan n cadrul afacerii sprijinite. Afacerile nfiinate trebuie s
funcioneze minimum 12 de luni pe perioada implementrii proiectului i s asigure o perioad de
sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcionrii afacerii,
inclusiv obligaia meninerii locului de munc, i poate fi contabilizat pe perioada implementrii
proiectului sau dup finalizarea implementrii.

Proiectul i asum o perioad de sustenabilitate a msurilor de ocupare dup cum urmeaz: 1


a) 75% din inta minim pentru din numrul persoanelor care beneficiaz de msuri de ocupare,indicatorul
4S38 , pe o perioad de peste 6 luni de la ncetarea calitii de participant

C) Sustenabilitate servicii educaionale 1 punctajele sunt disjunctive n


interiorul punctului C
Proiectul prevede msuri de sustenabilitate a serviciilor educaionale dezvoltate prin proiect pentru o 0
perioad de maximum 6 luni de la finalizarea implementrii proiectului (eligibilitate)

Proiectul prevede msuri de sustenabilitate a serviciilor educaionale dezvoltate prin proiect pentru o 1
perioad de peste 6 luni de la finalizarea implementrii proiectului

4.2. Sustenabilitate instituional 7


punctajele sunt cumulative
Proiectul descrie concret modalitile de funcionare a structurilor sprijinite prin proiect n domeniul 2
educaiei dup finalizarea finanrii nerambursabile

Proiectul descrie concret modalitile de funcionare a structurilor sprijinite prin proiect n domeniul 2
ocuprii forei de munc dup finalizarea finanrii nerambursabile
Proiectul descrie concret modalitile de funcionare a structurilor sprijinite prin proiect n domeniul 2
dezvoltrii/ furnizrii de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale) dup finalizarea finanrii
nerambursabile

Proiectul descrie concret modalitile de funcionare a structurilor sprijinite prin proiect n domeniul 1
mbuntirii condiiilor de locuit dup finalizarea finanrii nerambursabile

Observaii
Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare i selecie continundu-se, n funcie de
punctajul final obinut de proiect.
Punctajul final reprezint suma punctajelor obinute la toate cele 4 criterii.

Un proiect va fi selectat pentru finanare numai dac va cumula n urma evalurii un punctaj minim de 70 de puncte, precum i
punctajul minim pe fiecare dintre cele 4 criterii.
A) Pentru proiectele care vor fi implementate ntr-una din regiunile mai puin dezvoltate:
- proiectele care vor obine minimum 80 de puncte n cadrul procesului de evaluare vor fi selectate automat n vederea semnrii
contractului de finanare.
- pentru proiectele care au obinut un punctaj ntre 70 si 79 de puncte, selectarea se va face n ordinea descresctoare a punctajului.

B) Pentru proiectele care vor fi implementate n regiunea dezvoltat:


- proiectele cu minimum 70 de puncte vor fi selectare n ordinea descresctoare a punctajului obinut.