Sunteți pe pagina 1din 9

11

ANEX

NORME TEHNICE
privind proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor
CAPITOLUL 1 b) drumuri expres drumuri naionale accesibile numai
Generaliti prin noduri sau intersecii reglementate care pot fi interzise
anumitor categorii de utilizatori i vehicule i pe care opri-
1.1. Prezentele norme au fost elaborate n conformitate
rea i staionarea pe partea carosabil sunt interzise;
cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 19/1997 privind
c) drumuri naionale europene (E) drumuri naionale
transporturile i ale Ordonanei Guvernului nr. 43/1997 pri-
deschise traficului internaional, a cror ncadrare ca drumuri E
vind regimul juridic al drumurilor.
se stabilete conform prevederilor Acordului European pri-
1.2. Proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor
publice se realizeaz pe baza principiilor generale prev- vind marile drumuri de trafic internaional (AGR).
zute n prezentele norme tehnice. Ele pot fi i autostrzi sau drumuri expres;
La proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor d) drumuri naionale principale drumuri naionale care
publice se va ine seama de funcia pe care o au n asigur legtura capitalei rii cu oraele reedin de
reeaua rutier, de clasa tehnic, de utilizarea raional a jude, legturile dintre acestea, precum i cu principalele
terenurilor, conservarea i protejarea mediului nconjurtor, puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a
de planurile de urbanism i de amenajare a teritoriului Romniei;
aprobate potrivit legii, precum i de necesitatea desfur- alte drumuri naionale pe care la ultimul recen-
rii circulaiei n condiii de siguran i confort. smnt de circulaie s-a nregistrat un volum de trafic
1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice nu se aplic: mediu zilnic anual (MZA) mai mare de 3.500 vehicule
strzilor; fizice/24 de ore sau mai mare de 4.500 vehicule-etalon
drumurilor nchise circulaiei publice. autoturisme/24 de ore;
e) drumuri naionale secundare restul drumurilor naio-
CAPITOLUL 2 nale care nu se ncadreaz n categoriile prevzute la
Proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor lit. a) d);
2.1. Planificarea, proiectarea, construirea i moderniza- f) drumuri judeene drumuri publice care asigur leg-
rea drumurilor publice se fac n funcie de categoriile aces- turile dintre:
tora din punct de vedere funcional i de clasa tehnic municipiile reedin de jude i reedinele de
determinat potrivit normelor tehnice privind stabilirea cla- comune, municipii, orae, obiective de interes turistic, por-
sei tehnice a drumurilor publice, aprobate prin ordin al turi, aeroporturi etc.;
ministrului transporturilor. orae i municipii ntre ele;
2.2. Din punct de vedere funcional i administrativ, dru- g) drumuri comunale drumuri publice care asigur
murile publice se mpart, n ordinea importanei, astfel: legturile dintre orae sau reedinele de comun i satele
a) autostrzi drumuri naionale de mare capacitate i care le aparin;
vitez, rezervate exclusiv circulaiei autovehiculelor, care nu h) drumuri vicinale drumuri care deservesc mai multe
deservesc proprietile riverane, prevzute cu dou ci uni- proprieti, fiind situate la limitele acestora.
direcionale separate printr-o zon median avnd cel puin 2.3. Corelarea categoriilor de drumuri, din punct de
dou benzi de circulaie pe sens i band de staionare de vedere funcional i administrativ, cu clasele tehnice stabi-
urgen; intersecii denivelate i accese limitate, intrarea i lite n conformitate cu prevederile normelor tehnice privind
ieirea autovehiculelor fiind permis numai prin locuri stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice se face potrivit
special amenajate; prescripiilor din tabelul nr. 1.
12

Tabelul nr. 1

CORELAREA CATEGORIILOR DE DRUMURI,


DIN PUNCT DE VEDERE FUNCIONAL I ADMINISTRATIV, CU CLASELE TEHNICE

2.4. La racordarea drumurilor publice din afara localitilor cu cele din interiorul localitilor trebuie aplicat princi-
piul conform cruia drumurile publice din afara localitilor trebuie s se continue cu drumuri de acelai rang sau supe-
rior n traversarea localitilor. n tabelul nr. 2 sunt redate legturile recomandabile dintre drumurile din afara localitilor
cu cele din interiorul localitilor.

Tabelul nr. 2

CORELAREA LEGTURILOR REELEI DE DRUMURI PUBLICE


DIN AFARA LOCALITILOR CU CELE DIN LOCALITI
13

2.5. Elementele geometrice ale traseului drumurilor publice se stabilesc n funcie de clasa
tehnic a acestora i de viteza de proiectare determinat n conformitate cu prevederile normelor
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.
Elementele geometrice adoptate trebuie s asigure desfurarea circulaiei n condiii de
deplin siguran i confort i sunt prezentate n tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

ELEMENTE GEOMETRICE
A. Clasa tehnic I Autostrzi

Viteze de proiectare
(km/h)
Elemente geometrice U.M
120 100 80

Razele minime ale curbelor n plan m 650 450 240

Decliviti longitudinale maxime % 5 6 6

Razele de racordare minime m 18.000 9.000 4.500


convex a declivitilor excepionale m 12.000 6.000 3.000
Razele de racordare minime m 6.500 4.500 3.000
concav a declivitilor excepionale m 4.200 3.000 2.200

Distana de vizibilitate m 230 160 110

B. Clasa tehnic II V

Viteze de proiectare
(km/h)
Elemente geometrice U.M
100 80 60 50 40 30 25

Razele minime ale curbelor n plan m 450 240 125 95 60 35 25

Razele minime n serpentine m 30 25 20 20 20

maxime % 5 6 6,5 7 7 7,5 8


Decliviti
longitudinale
excepionale % 8 8,5 9

Razele minime fr benzi separate m 10.000 4.500 1.600 1.300 1.000 800 500
ale racordrilor
verticale convexe cu benzi separate m 6.000 3.000 1.500 1.000 800 500 300

Razele minime ale racordrilor concave m 3.000 2.200 1.500 1.000 1.000 500 300

Distana fr benzi separate m 280 230 140 110 70 60 50


de
vizibilitate cu benzi separate m 140 100 70 55 35 30 25

NOT:
n condiii grele de desfurare a traseului i/sau acolo unde condiiile de mediu adia-
cente drumului o impun, n vederea neafectrii resurselor istorice i estetice i pentru evitarea
unor lucrri de volume mari i costisitoare, razele minime ale curbelor n plan pot fi reduse cu
1015% pe baza unui calcul tehnico-economic.
14

2.6. Determinarea elementelor profilului transversal, mai CAPITOLUL 3


ales limea benzilor i numrul acestora, trebuie s fie Proiectarea i construirea podurilor, pasajelor i a
stabilit n funcie de nivelul de serviciu ce se dorete a fi viaductelor
oferit utilizatorilor n conformitate cu prevederile reglemen- 3.1. Proiectarea podurilor, pasajelor, viaductelor i a
trilor n vigoare. podeelor se face n funcie de clasa tehnic a drumului,
Pentru construciile noi debitul de serviciu, care servete inndu-se seama de elementele din tabelul nr. 4.
la dimensionarea drumurilor din punct de vedere al capaci-
tii de circulaie, este debitul admisibil corespunztor nive- Tabelul nr. 4
lului de serviciu C. Convoiul de calcul
Clasa Clasa de
Pentru drumurile existente aflate n exploatare, pentru
tehnic ncrcare
asigurarea unor condiii bune de desfurare a circulaiei, Autocamioane Vehicule speciale pe roi sau enile
este necesar ca traficul s nu depeasc debitul reco-
mandabil corespunztor nivelului de serviciu B. n situaia I
n care acesta este depit, este indicat s se adopte II
msuri locale de sporire a capacitii de circulaie prin III E A 30 V 80
amenajarea interseciilor, construirea de benzi suplimentare
IV
pentru vehicule lente, corectarea curbelor, mbuntirea
vizibilitii etc., prin corectarea elementelor care conduc la V I A 13 S 60
reducerea capacitii i fluenei circulaiei.
3.2. Clasele de ncrcare i convoaiele de calcul pentru
2.7. Limea platformei i a prii carosabile se stabilete
dimensionarea podurilor, podeelor, pasajelor i a viaducte-
n funcie de clasa tehnic, de categoria funcional i de lor se aplic att construciilor noi, ct i la modernizarea,
elementele prevzute n anexa nr. 1, astfel: consolidarea sau reabilitarea celor existente.
A) Limea platformei: 3.3. Pentru podurile, podeele i viaductele amplasate pe
a) ntre 23,5 m i 26 m, la autostrzi; drumuri publice cu trafic de vehicule speciale pentru piese
b) ntre 17 m i 19 m, la drumurile cu patru benzi de grele, la propunerea unitilor care au n administrare dru-
circulaie; mul respectiv, la solicitarea beneficiarului transportului i cu
c) ntre 7 m i 12 m, la drumurile cu dou benzi de cir- aprobarea Ministerului Transporturilor se pot lua n conside-
culaie; rare, la dimensionare, tipuri de convoaie excepionale, core-
d) de 5 m, la drumurile cu o band de circulaie. late cu dimensiunile i greutile pieselor, n conformitate
B) Limea prii carosabile: cu prescripiile n vigoare.
a) ntre 14 m i 15 m, la autostrzi; 3.4. La podurile i podeele amplasate pe drumurile de
b) de 14 m la drumurile cu patru benzi de circulaie; clasa tehnic V cu trafic uor, fr perspectiva sporirii ulte-
c) ntre 5,5 i 7 m, la drumuri cu dou benzi de circulaie; rioare a greutii vehiculelor, dimensionarea se poate face
i la clasa II de ncrcare pentru convoaie A10 i S40 , pe
d) de 4 m, la drumuri cu o band de circulaie.
baza aprobrii administratorului drumului.
2.8. Zonele mediane la autostrzi se prevd a fi echi-
3.5. La dimensionarea hidraulic a podurilor i podeelor
pate cu dispozitive de reinere (glisiere sau parapete de se va asigura scurgerea apelor potrivit debitelor de calcul
securitate), plantaii sau dispozitive speciale antiorbire. i de verificare, inndu-se seama de prevederile studiilor i
2.9. n vederea asigurrii fluenei circulaiei pe sectoa- lucrrilor pentru regularizarea, ndiguirea i amenajarea
rele cu decliviti peste 4%, avnd circulaie preponderent cursurilor de ap, n contextul legislaiei n vigoare.
de vehicule grele (peste 20% din trafic), se vor realiza n cazul rurilor i al canalelor navigabile, se vor preve-
benzi suplimentare pentru circulaia acestora. dea soluii care s asigure gabaritele de navigaie.
2.10. Dimensionarea structurii rutiere se face n funcie 3.6. La realizarea pasajelor denivelate se va ine seama
de intensitatea i de compoziia traficului de perspectiv, de de traficul actual i de evoluia acestuia n perspectiv, de
caracteristicile fizico-mecanice i de deformabilitate ale necesitatea asigurrii fluenei i siguranei circulaiei i de
materialelor, conform reglementrilor n vigoare. eficiena tehnico-economic.
Alegerea tipului de structur rutier se va face pe baza 3.7. Pe drumurile naionale europene se vor prevedea
unor calcule tehnico-economice i de rentabilitate, inndu-se pasaje denivelate la toate interseciile cu linii de cale ferat
seama i de lucrrile de ntreinere necesare fiecrui tip de principale.
3.8. Limea podurilor, pasajelor i a viaductelor se
mbrcminte rutier n exploatare.
coreleaz cu limea platformei i a prii carosabile a dru-
Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradri
mului i este prevzut n anexa nr. 2.
datorate fenomenului de nghedezghe, se vor lua msuri 3.9. nlimea gabaritului de liber trecere peste drumuri,
pentru sporirea rezistenei structurii rutiere la acest indiferent de categorie sau clas tehnic, este de 5,0 m.
fenomen.
2.11. Pentru asigurarea confortului i siguranei circulaiei CAPITOLUL 4
n exploatare, la realizarea mbrcmintei rutiere se vor uti- Intersecii de drumuri
liza materiale, echipamente i tehnologii care s asigure 4.1. Interseciile dintre drumurile publice se realizeaz
realizarea condiiilor privind planeitatea, uniformitatea i denivelat sau la acelai nivel, n funcie de clasele tehnice
rugozitatea suprafeei de rulare, corelate cu vitezele practi- i de categoriile funcionale ale drumurilor care se intersec-
cabile n conformitate cu prescripiile n vigoare. teaz i n funcie de intensitatea traficului rutier.
15

4.2. Interseciile autostrzilor i drumurilor expres cu alte n cazuri excepionale, se poate admite amplasarea
drumuri se fac denivelat. interseciei ntr-o zon n care una dintre cele dou ci de
La drumurile expres se pot admite accese la nivel, la comunicaie este n curb, numai dac declivitatea uneia i
care intrarea i ieirea din drumul expres se fac prin viraj nclinarea n profil transversal a celeilalte sunt n acelai
la dreapta, dar nu se admit ncruciri sau accese prin sens, iar diferena dintre ele nu depete 5;
viraj la stnga la acelai nivel. declivitatea liniei n zona interseciei nu trebuie s
n anumite condiii, n cazul unui schimb important de
depeasc cu mai mult de 5 nclinarea profilului trans-
trafic i unde gradul de ocupare a terenului permite, se
versal al drumului.
poate lua n considerare amenajarea unor intersecii giratorii.
4.9. Tipul de echipare a interseciei dintre drumurile
4.3. Amenajarea interseciilor la acelai nivel ntre dou
publice i calea ferat, precum i semnalizarea se stabilesc
drumuri se va face numai pe baza unui calcul de capaci-
n conformitate cu prevederile reglementrilor n vigoare.
tate a interseciei, lundu-se n considerare traficul orar de
perspectiv, corespunztor celei de-a 30-a ore, n confor- CAPITOLUL 5
mitate cu reglementrile n vigoare.
Dispoziii finale
n cazul depirii capacitii pentru o intersecie la nivel
cu circulaia reglementat prin indicatoare rutiere, se poate 5.1. Prezentele norme tehnice se completeaz cu pre-
avea n vedere soluia semaforizrii interseciilor situate n vederile din reglementrile n vigoare, aferente fiecrei cate-
localiti. n afara localitilor, n asemenea situaii, se va gorii de lucrri care intr n componena drumului public.
prevedea sens giratoriu sau intersecie denivelat. 5.2. n cazul modernizrii, consolidrii sau reabilitrii
4.4. Proiectarea amenajrilor interseciilor de nivel se unor sectoare de drumuri existente, care au un sistem rutier
face asigurndu-se circulaia cu prioritate pe traseul de definitiv fr defecte majore structurale: sunt n ramblee
drum cu clas tehnic superioar, considerat drum princi- nalte sau deblee adnci, au lucrri grele de sprijinire i
pal. consolidare, sunt n traversarea localitilor cu numeroase
Drumurile naionale europene, care nu sunt autostrzi accese i prezint elemente geometrice care nu se nca-
sau drumuri expres, au prioritate fa de celelalte drumuri. dreaz n cele prevzute de norme, iar amenajarea n con-
Amenajarea la acelai nivel a interseciilor drumurilor
diiile normelor ar necesita lucrri de volume mari i
publice din afara localitilor se va face cu respectarea
costisitoare, exproprieri i/sau demolri sau ar elimina posi-
reglementrilor n vigoare, prevzndu-se pentru asigurarea
bilitile de acces la riverani, cu acordul administratorului
fluenei i siguranei circulaiei benzi de virare, racordri de
drumului, acestea se pot corela cu viteza de proiectare n
col, benzi de stocaj i benzi de accelerare sau decelerare.
4.5. Lrgirile, benzile de accelerare i decelerare, de cadrul unui proces de proiectare excepional, prin adopta-
viraj i de stocare, precum i penele de racordare aferente rea unor elemente la limita celor rezultate din calcule, fr
amenajrii interseciilor se realizeaz cu aceeai mbrc- ns a afecta sigurana circulaiei, prevzndu-se msuri
minte i cu o structur rutier identic cu cea existent pe corespunztoare.
drum. 5.3. Pe drumurile publice pe care se desfoar frec-
4.6. La proiectarea interseciilor dintre drumuri se vor vent circulaia autobuzelor pe linii regulate de transport n
evita pe ct posibil sectoarele cu decliviti mai mari de comun se vor prevedea staii de transport n comun.
4% i racordrile n interiorul curbelor drumului principal. Amplasarea lor se va face la propunerea administraiei
4.7. Interseciile autostrzilor i drumurilor expres cu publice locale, cu avizul administratorului drumului i al poli-
calea ferat se fac denivelat. iei rutiere.
Pentru drumurile naionale europene interseciile vor fi Amplasarea staiilor de transport n comun n acelai
denivelate n cazul liniilor de cale ferat principale.
profil transversal al drumului este interzis.
Pentru celelalte categorii de drumuri necesitatea realiz-
Staiile de transport n comun nu pot fi folosite ca locuri
rii interseciei denivelate se stabilete pe baza eficienei
de staionare sau parcare.
economice i a indicelui general de prioritate, determinate
5.4. Proiectarea i construirea drumurilor de utilitate
n conformitate cu metodologia n vigoare.
privat se vor face pe baza caracteristicilor impuse de tipu-
4.8. n cazul interseciilor la nivel dintre drumuri i ci
ferate sau linii de tramvai, se va urmri ca acestea s se rile de vehicule ce vor circula pe aceste drumuri.
fac, de regul, respectndu-se urmtoarele condiii: 5.5. Drumurile de utilitate privat deschise circulaiei
intersecia s se fac sub un unghi ct mai aproape publice vor trebui s aib elemente similare cel puin cu
de 90, dar nu mai mic de 45; drumurile publice de clasa tehnic V i s fie semnalizate
ambele ci de comunicaie s fie pe ct posibil n corespunztor reglementrilor n vigoare pentru circulaia
aliniament; public.
16
ANEXA Nr. 1
la normele tehnice
LIMILE PLATFORMELOR I PRILOR CAROSABILE ALE DRUMURILOR N ALINIAMENTE
1. CLASA TEHNIC I
AUTOSTRZI
1.1. AUTOSTRZI N REGIUNI DE ES I DEAL

1.2. AUTOSTRZI N REGIUNI DE MUNTE

p = platforma
c = ci de circulaie unidirecionale
bi = benzi de ncadrare (ghidare) din acelai
sistem rutier ca al cii de circulaie
bs= benzi de staionare
a = acostament
m = zona median

2. CLASA TEHNIC II
2.1. DRUMURI EXPRES I DRUMURI NAIONALE EUROPENE (E) CU PATRU BENZI DE CIRCULAIE

2.2. DRUMURI NAIONALE EUROPENE I DRUMURI NAIONALE PRINCIPALE CU PATRU BENZI DE CIRCULAIE
17

3. CLASA TEHNIC III


DRUMURI EXPRES, DRUMURI NAIONALE EUROPENE, DRUMURI NAIONALE PRINCIPALE, DRUMURI
NAIONALE SECUNDARE, DRUMURI JUDEENE CU DOU BENZI DE CIRCULAIE

3.1. DRUMURI EXPRES I DRUMURI NAIONALE EUROPENE (E)

3.2. DRUMURI NAIONALE EUROPENE, DRUMURI NAIONALE PRINCIPALE, DRUMURI NAIONALE


SECUNDARE, DRUMURI JUDEENE CU DOU BENZI DE CIRCULAIE

NOT:
Pentru drumurile naionale europene limea minim a platformei trebuie s fie de mini-
mum 10 m, iar benzile de ncadrare s aib cel puin 0,75 m lime. De asemenea, vor fi
prevzute platforme de staionare, din loc n loc.

4. CLASA TEHNIC IV I V
4.1. DRUMURI NAIONALE SECUNDARE, DRUMURI JUDEENE, DRUMURI COMUNALE CU DOU BENZI
DE CIRCULAIE

NOT:
La drumurile judeene i comunale se admite ca parapetele s fie amplasate i n cadrul
limii acostamentelor.
18

4.2 DRUMURI COMUNALE, DRUMURI VICINALE CU DOU BENZI DE CIRCULAIE

p = platforma drumului
pc = parte carosabil

NOT:
Se admite ca parapetele, rigolele sau anurile
s fie amplasate i n cadrul limii acostamentelor.

4.3. DRUMURI COMUNALE, DRUMURI VICINALE, CU O SINGUR BAND DE CIRCULAIE


19
ANEXA Nr. 2
la normele tehnice

LIMEA PODURILOR, PASAJELOR I A VIADUCTELOR


PE DRUMURI CLASA TEHNIC I
AUTOSTRZI

Pentru autostrzi n regiuni de munte, limea va fi de 11 m

PE DRUMURI CLASA TEHNIC II

PE DRUMURI CLASA TEHNIC III I IV

PE DRUMURI CLASA TEHNIC V, CU DOU BENZI DE CIRCULAIE

PE DRUMURI CLASA TEHNIC V, CU O SINGUR BAND DE CIRCULAIE